استاندارد کمیته بین‏ المللی الکترونیک

دانلود استانداردهای IEC با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part1

۲۰۱۲r_01.pdf
۳۱۰۱۰_FDIS IEC 2011.pdf
_IEC_60335_1_Ed_5_0_b_2010_p.pdf
Assignment 2B 09-30-2011 JES iec.pdf
BS EN 14067-5-2010.pdf
BS EN 14067-6-2010.pdf
draft_iec_guidance iec 2011.pdf
e-145-iec 2010.pdf
etech_2011-10_LR iec.pdf
iec 13249-2011.pdf
IEC 29128 D-2012.pdf
iec 32 n-2157- 2011.pdf
IEC 60034-18-31-2012.pdf
IEC 60034-18-34 -2012.pdf
IEC 60068-2-21 CORR 1-2012.pdf
IEC 60076-18 -2012.pdf
IEC 60079-20-1 CORR 1 -2012.pdf
IEC 60081 2010 2011_07_04.pdf
IEC 60112 – 2003.pdf
IEC 60118-13_2004.pdf
IEC 60118-15-2012.pdf
IEC 60118-15.pdf
IEC 60118-4 – 2006-10.pdf
IEC 60118-8_2005.pdf
IEC 60127-01 – 2003-02.pdf
IEC 60127-1 – 2006-06.pdf
IEC 60127-1_2006.pdf
IEC 60127-2 – 2003-01.pdf
IEC 60127-2_2003.pdf
IEC 60127-4 AMD 1_2008.pdf
IEC 60127-4_2005.pdf
IEC 60137_2008.pdf
IEC 60143-1_2004.pdf
IEC 60146-1-1_2009.pdf
IEC 60189-1 – 2007-05.pdf
IEC 60189-1_2007.pdf
IEC 60189-2 – 2007-05.pdf
IEC 60189-2_2007.pdf
IEC 60189-3 – 2007-05.pdf
IEC 60189-3_2007.pdf
IEC 60191-1_2007.pdf
IEC 60191-2 – 2007.pdf
IEC 60191-2 AMD 10_2004.pdf
IEC 60191-2 AMD 11_2004.pdf
IEC 60191-2 AMD 12_2006.pdf
IEC 60191-2 AMD 13_2006.pdf
IEC 60191-2 AMD 14_2006.pdf
IEC 60191-2 AMD 15_2006.pdf
IEC 60191-2 AMD 16_2007.pdf
IEC 60191-2 AMD 17_2008.pdf
IEC 60191-2 AMD 8_2003.pdf
IEC 60191-2 AMD 9_2003.pdf
IEC 60191-6 – 2004.pdf
IEC 60191-6-10_2003.pdf
IEC 60191-6-13 – 2007.pdf
IEC 60191-6-13_2007.pdf
IEC 60191-6-16 – 2007.pdf
IEC 60191-6-16_2007.pdf
IEC 60191-6-18 PAS – 2008-01.pdf
IEC 60191-6-19 PAS – 2008-01.pdf
IEC 60191-6-4_2003.pdf
IEC 60191-6_2009.pdf
IEC 60194_2006.pdf
IEC 60196_2009.pdf
IEC 60204-1 – 2005-10.pdf
IEC 60204-2-1_2009.pdf
IEC 60204-32_2008.pdf
IEC 60204-33_2009.pdf
IEC 60205_2009.pdf
IEC 60214-1_2003.pdf
IEC 60214-2_2004.pdf
IEC 60216-2 – 2005.pdf
IEC 60216-2_2005.pdf
IEC 60216-3 – 2006.pdf
IEC 60216-3_2006.pdf
IEC 60216-4-1_2006.pdf
IEC 60216-5 – 2003.pdf
IEC 60216-5_2008.pdf
IEC 60216-6 – 2006-05.pdf
IEC 60216-6_2006.pdf
IEC 60227-1 – 2007.pdf
IEC 60227-1_2007.pdf
IEC 60227-2 – 2003-04.pdf
IEC 60227-2_2003.pdf
IEC 60227-5 – 2003-07.pdf
IEC 60227-5_2003.pdf
IEC 60227-7 – 2003-04.pdf
IEC 60227-7 -2012.pdf
IEC 60227-7 .pdf
IEC 60227-7-2012.pdf
IEC 60227-7_2003.pdf
IEC 60228 – 2004-11.pdf
IEC 60228 CONDUCTORS OF INSLUATED CABLES.PDF
IEC 60228_2004.pdf
IEC 60229_2007.pdf
IEC 60238_2008.pdf
IEC 60239_2005.pdf
IEC 60245-1 – 2003-12.pdf
IEC 60245-1 – 2008 – $133.pdf
IEC 60245-1_2008.pdf
IEC 60245-3 RUBBER INSULATED CABLES.pdf
IEC 60245-4 – 2004-02.pdf
IEC 60245-4_2004.pdf
IEC 60245-5 AMD 1_2003.pdf
IEC 60245-6 – 2003-12.pdf
IEC 60245-8 – 2004-01.pdf
IEC 60245-8-2012.pdf
IEC 60245-8_2004.pdf
IEC 60247_2004.pdf
IEC 60247_2008.pdf
IEC 60252-2 – 2003-05.pdf
IEC 60252-2_2003.pdf
IEC 60254-1 – 2005.pdf
IEC 60254-1_2005.pdf
IEC 60254-2 – 2008.pdf
IEC 60254-2_2008.pdf
IEC 60255-11_2008.pdf
IEC 60255-13 ELECTRICAL RELAYS – BIASED (PERCENTAGE) DIFFERENTIAL RELAYS.pdf
IEC 60255-151_2009.pdf
IEC 60255-1_2009.pdf
IEC 60255-22-1_2007.pdf
IEC 60255-22-2_2008.pdf
IEC 60255-22-3 – 2007 Ed3_FDIS.pdf
IEC 60255-22-3_2007.pdf
IEC 60255-22-4_2008.pdf
IEC 60255-22-5 ELECTRICAL RELAYS – ELECTRICAL DISTURBANCE TESTS FOR MEASURING RELAYS AND PROTECTI.pdf
IEC 60255-22-5_2008.pdf
IEC 60255-22-7_2003.pdf
IEC 60255-23 ELECTRICAL RELAYS – CONTACT PERFORMANCE.pdf
IEC 60255-24 Electrical relays – Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power s.pdf
IEC 60255-26_2008.pdf
IEC 60255-27 CORR_2007.pdf
IEC 60255-27_2005.pdf
IEC 60255-3 ELECTRICAL RELAYS – SINGLE INPUT ENERGIZING QUANTITY MEASURING RELAYS WITH DEPENDENT .pdf
IEC 60255-5 ELECTRICAL RELAYS – INSULATION COORDINATION FOR MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIP.pdf
IEC 60255-6 ELECTRICAL RELAYS – MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT.pdf
IEC 60255-8 ELECTRICAL RELAYS – THERMAL ELECTRICAL RELAYS.pdf