استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part54

ASTM  F 421 _ 07.pdf
ASTM  F 451 _ 08.pdf
ASTM  F 560 _ 08.pdf
ASTM  F 621 _ 08.pdf
ASTM  F 745 _ 07.pdf
ASTM  F 754 _ 08.pdf
ASTM  F 756 _ 08.pdf
ASTM  F 90 _ 09.pdf
ASTM  F 961 _ 08.pdf
ASTM  F1055 _ 11.pdf
ASTM  F106 _ 12.pdf
ASTM  F1066 _ 04 (Reapproved 2010)_1.pdf
ASTM  F1078 _ 10 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  F1089 _ 10.pdf
ASTM  F109 _ 12.pdf
ASTM  F1147 _ 05 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  F1238-95 (2011).pdf
ASTM  F1281-11.pdf
ASTM  F1295 _ 11.pdf
ASTM  F1351-96(2008).pdf
ASTM  F136 _ 11.pdf
ASTM  F141 _ 12.pdf
ASTM  F1450 _ 12a.pdf
ASTM  F1508-96(2010).pdf
ASTM  F1580 _ 12.pdf
ASTM  F16 _ 12.pdf
ASTM  F1635 _ 11.pdf
ASTM  F1717 _ 12.pdf
ASTM  F18 _ 12.pdf
ASTM  F1840 _ 10e1.pdf
ASTM  F2012 _ 12.pdf
ASTM  F2047 _ 00 (Reapproved 2012).pdf
ASTM  F2142-01(2007).pdf
ASTM  F2414-04(2009).pdf
ASTM  F2522-12.pdf
ASTM  F2532-06.pdf
ASTM  F2792 _ 12a.pdf
ASTM  F2894 _ 12a.pdf
ASTM  F2896-11.pdf
ASTM  F2972-12.pdf
ASTM  F366 _ 10.pdf
ASTM  F382 _ 99 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM  F384 _ 12.pdf
ASTM  F406 _ 12a.pdf
ASTM  F409-12.pdf
ASTM  F412 _ 12.pdf
ASTM  F452 _ 76 (Reapproved 2008).pdf
ASTM  F480 _ 12.pdf
ASTM  F498 _ 12.pdf
ASTM  F50 _ 12.pdf
ASTM  F513 _ 12.pdf
ASTM  F541 _ 12.pdf
ASTM  F564 _ 10.pdf
ASTM  F590 _ 12.pdf
ASTM  F603 _ 12.pdf
ASTM  F620 _ 11.pdf
ASTM  F629 _ 11.pdf
ASTM  F645 _ 12.pdf
ASTM  F645-12.pdf
ASTM  F667 _ 12.pdf
ASTM  F688 _ 10.pdf
ASTM  F702 _ 10.pdf
ASTM  F714 _ 12_1.pdf
ASTM  F726 _ 12.pdf
ASTM  F75 _ 12.pdf
ASTM  F779 _ 12.pdf
ASTM  F799 _ 11.pdf
ASTM  F835M _ 11.pdf
ASTM  F857 _ 12.pdf
ASTM  F86 _ 12.pdf
ASTM  F877 _ 11a.pdf
ASTM  F899 _ 12.pdf
ASTM  F921 _ 10 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  F939 _ 12.pdf
ASTM  F977 _ 12.pdf
ASTM  F992 _ 86 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  F998 _ 12.pdf
ASTM  G151 _ 10.pdf
ASTM  G209-12a.pdf
ASTM  NACEASTM G193 _ 12a.pdf
ASTM  _۲۰۱۲ ASHRAE. All Rights reserved..pdf
ASTM 00.01-2009.pdf
ASTM 2007 index.PDF
ASTM A 0653-07.pdf
ASTM A 0992_A0992M-06a.pdf
ASTM A 100-07.pdf
ASTM A 1003-2009.pdf
ASTM A 1008 A1008M-2007.pdf
ASTM A 1008-07a.pdf
ASTM A 1008-2009.pdf
ASTM A 1011-07.pdf
ASTM A 1011-2009a.pdf
ASTM A 1011A1011M-06b.pdf
ASTM A 1014-2009.pdf
ASTM A 1017 A1017M-07.pdf
ASTM A 1018_A 1018M _ 06b.pdf
ASTM A 1018_A 1018M-08a.pdf
ASTM A 1035 A1035M-07.pdf
ASTM A 1035-2009.pdf
ASTM A 1035_A1035M-06.pdf
ASTM A 1039-2009.pdf
ASTM A 1040-2009.pdf
ASTM A 1046 A1046M-06.pdf
ASTM A 1049 A1049M-06.pdf
ASTM A 105-2009.pdf
ASTM A 1054-07.pdf
ASTM A 1058-2009.pdf
ASTM A 1061-2009.pdf
ASTM A 1063-2009.pdf
ASTM A 1064-2009.pdf
ASTM A 106A106M-06a.pdf
ASTM A 106A106M-08.pdf
ASTM A 106_A 106M-06.pdf
ASTM A 108-07.pdf
ASTM A 121-07.pdf
ASTM A 123-2009.pdf
ASTM A 131 A 131M-07.pdf
ASTM A 135-2009.pdf
ASTM A 135_A 135M-06.pdf
ASTM A 143 A143M-2007.pdf
ASTM A 153-2009.pdf
ASTM A 181 A 181M-06.pdf
ASTM A 182 – 2006.pdf
ASTM A 182 A182M 2013.pdf
ASTM A 182 A182M-08a.pdf
ASTM A 182 A182M-2007.pdf
ASTM A 182-2009a.pdf
ASTM A 182_A 182M-06.pdf
ASTM A 184_A 184M _ 06.pdf
ASTM A 185 A 185M-06.pdf
ASTM A 192-02(2007).pdf
ASTM A 193 A193M-2007.pdf
ASTM A 193-06A.pdf
ASTM A 193-2009.pdf
ASTM A 194 A 194M-07.pdf
ASTM A 194-2009.pdf
ASTM A 194_A194M-06A.pdf
ASTM A 194_A194M-2008b.pdf
ASTM A 197A 197M _ 00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 197_A0197M-2000(2006).pdf
ASTM A 2 – 2002(2008).pdf
ASTM A 20-2009.pdf
ASTM A 20_A 20M-06.pdf
ASTM A 20_A20M-07.pdf
ASTM A 210A 210M _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 213 A213M 2013.pdf
ASTM A 213-2009b.pdf
ASTM A 213-A213M – 2008.pdf
ASTM A 213A 213M _ 06ae1.pdf
ASTM A 213A 213M _ 07.pdf
ASTM A 213_A0213M-06a.pdf
ASTM A 217A 217M _ 07.pdf
ASTM A 227_A 227M-06.pdf
ASTM A 228(A228M)-07.pdf
ASTM A 234 – 2007.pdf
ASTM A 234 A 234M-07.pdf
ASTM A 240 A 240M-06b.pdf
ASTM A 240 A 240M-07.pdf
ASTM A 240 A240M 2013a.pdf
ASTM A 240-2009b.pdf
ASTM A 240A 240M _ 06c.pdf
ASTM A 240A240M-07e1.pdf
ASTM A 247-2006.pdf
ASTM A 247-2009.pdf
ASTM A 255-2009.pdf
ASTM A 262 2013.pdf
ASTM A 262 _ 02a (Reapproved 2008).pdf
ASTM A 263-2009.pdf
ASTM A 264-2009.pdf
ASTM A 265-2009.pdf
ASTM A 269 – 2007.pdf
ASTM A 276 2013.pdf
ASTM A 276-06.pdf
ASTM A 295-2009.pdf
ASTM A 297A 297M _ 07.pdf
ASTM A 299-2009.pdf
ASTM A 3 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 307-2007.pdf
ASTM A 309 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 312 A312M – 2008.pdf
ASTM A 312 A312M 2013a.pdf
ASTM A 312-2009.pdf
ASTM A 312_A 312M-06.pdf
ASTM A 320A 320M _ 07.pdf
ASTM A 322-2007.pdf
ASTM A 325 _ 07.pdf
ASTM A 325 _ 2010.pdf
ASTM A 325-06.pdf
ASTM A 325-2009a (2).pdf
ASTM A 325-2009a.pdf
ASTM A 325M _ 07.pdf
ASTM A 325M-2009.pdf
ASTM A 327M-91(2006).pdf
ASTM A 328 A 328M – 2007.pdf
ASTM A 335-2009.pdf
ASTM A 335A335M-06.pdf
ASTM A 336 A336M-2007.pdf
ASTM A 336-2009.pdf
ASTM A 336_A 336M-06a.pdf
ASTM A 336_A336M-06.pdf
ASTM A 34-06.pdf
ASTM A 345-2009.pdf
ASTM A 351_A0351M-06.pdf
ASTM A 352A352M-06.pdf
ASTM A 353-2009.pdf
ASTM A 354-07.pdf
ASTM A 363 – 03(2009)e1.pdf
ASTM A 36A 36M _ 08.pdf
ASTM A 36_A36M-08.pdf
ASTM A 370 _ 08a.pdf
ASTM A 370 _ 12.pdf
ASTM A 370-03a.pdf
ASTM A 370-06.pdf
ASTM A 370-07.pdf
ASTM A 370-07b.pdf
ASTM A 370-2009ae1.pdf
ASTM A 380-06.pdf
ASTM A 385-2009.pdf
ASTM A 388-07.pdf
ASTM A 388-2009.pdf
ASTM A 388-A 388M – 2008.pdf
ASTM A 394-07.pdf
ASTM A 400 _ 69 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 403 – 2007.pdf
ASTM A 403-2009.pdf
ASTM A 403_A0403M-06.pdf
ASTM A 407-07.pdf
ASTM A 409-2009.pdf
ASTM A 416_A 416M _ 12.pdf
ASTM A 416_A416M-06.pdf
ASTM A 418-2009.pdf
ASTM A 420-A420 – 2006.pdf
ASTM A 421_A 421M _ 10.pdf
ASTM A 423-2009.pdf
ASTM A 424-2009.pdf
ASTM A 426_A426M – 2008.pdf
ASTM A 428A 428M _ 06.pdf
ASTM A 449-07b.PDF
ASTM A 449-2007.pdf
ASTM A 450-2009.pdf
ASTM A 450A 450M _ 07.pdf
ASTM A 451_A 451M-06.pdf
ASTM A 463-2009.pdf
ASTM A 469 A 469M-06.pdf
ASTM A 471-2009.pdf
ASTM A 480-2009.pdf
ASTM A 484A 484M _ 08.pdf
ASTM A 485-2009.pdf
ASTM A 488-2009.pdf
ASTM A 488A 488M _ 06.pdf
ASTM A 488A 488M _ 07.pdf
ASTM A 490 _ 08a.pdf
ASTM A 490-2009.pdf
ASTM A 490M-2009a.pdf
ASTM A 493-2009.pdf
ASTM A 494 A494M-2007.pdf
ASTM A 494-2009.pdf
ASTM A 500 A500M-2007.pdf
ASTM A 500-2009.pdf
ASTM A 501-2007.pdf
ASTM A 510 A510M 2013.pdf
ASTM A 510-06.pdf
ASTM A 511_A511M-08.pdf
ASTM A 513-06a.pdf
ASTM A 513-2007.pdf
ASTM A 516_A 516M-06.pdf
ASTM A 517-06.pdf
ASTM A 519-06.pdf
ASTM A 531 A 531M-91(R2006).pdf
ASTM A 533-2009.pdf
ASTM A 534-2009.pdf
ASTM A 537 A 537M-06.pdf
ASTM A 53_A53M-07.pdf
ASTM A 540_A 540M-06.pdf
ASTM A 542-2009.pdf
ASTM A 543-2009.pdf
ASTM A 550-06.pdf
ASTM A 553 A 553M-06.pdf
ASTM A 554 2013.pdf
ASTM A 554-2008.pdf
ASTM A 562 A 562M-06.pdf
ASTM A 563-07.pdf
ASTM A 563M _ 07.pdf
ASTM A 563M-06.pdf
ASTM A 568-2009.pdf
ASTM A 568A568M-2009 ( CN ).pdf
ASTM A 572 A572M-2007.pdf
ASTM A 572A 572M _ 06.pdf
ASTM A 580 A 580M-06.pdf
ASTM A 580 A580M 2013.pdf
ASTM A 589-2006.pdf
ASTM A 595 A 595M-06.pdf
ASTM A 6 A6M 2013.pdf
ASTM A 6-2009.pdf
ASTM A 604 A604M-2007.pdf
ASTM A 606-2009.pdf
ASTM A 608 A 608M-06.pdf
ASTM A 615-07.pdf
ASTM A 615-2006a.pdf
ASTM A 615-2009a.pdf
ASTM A 615_A0615M-06.pdf
ASTM A 623-2009.pdf
ASTM A 623M-06a.pdf
ASTM A 623M-08.pdf
ASTM A 623M-2009.pdf
ASTM A 635 A 635M-06.pdf
ASTM A 635-2009.pdf
ASTM A 635A 635M _ 07.pdf
ASTM A 641-2009a.pdf
ASTM A 644-2009a.pdf
ASTM A 649-2009.pdf
ASTM A 65-07.pdf
ASTM A 653 A653M-06a.pdf
ASTM A 653-2009.pdf
ASTM A 66-2007.pdf
ASTM A 663 A663M _ 89 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 664-06.pdf
ASTM A 671-06.pdf
ASTM A 671-2009.pdf
ASTM A 672-06.pdf
ASTM A 672-08.pdf
ASTM A 672-2009.pdf
ASTM A 673 A 673M-07.pdf
ASTM A 684 A 684M-06.pdf
ASTM A 688-08.pdf
ASTM A 691 – 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 691-2009.pdf
ASTM A 693-06.pdf
ASTM A 698 A 698M-07.pdf
ASTM A 6A 6M _ 06.pdf
ASTM A 6A 6M _ 07.pdf
ASTM A 703 A 703M-06.pdf
ASTM A 703 A 703M-07.pdf
ASTM A 704_A 704M-06.pdf
ASTM A 706-2006a.pdf
ASTM A 706-2009a.pdf
ASTM A 706_A 706M-06.pdf
ASTM A 709 A 709M-07.pdf
ASTM A 709-2009a.pdf
ASTM A 709_A 709M-06.pdf
ASTM A 711 A711M.pdf
ASTM A 717 A 717M-06.pdf
ASTM A 722 A 722M-07.pdf
ASTM A 722_A 722M _ 12.pdf
ASTM A 724-2009.pdf
ASTM A 727-2009.pdf
ASTM A 729-2009.pdf
ASTM A 732-2009.pdf
ASTM A 737-2009.pdf
ASTM A 74 _ 2009.pdf
ASTM A 74-06.pdf
ASTM A 74-2009.pdf
ASTM A 743 A 743M-06.pdf
ASTM A 743 A743M 2013a.pdf
ASTM A 743A743M-06.pdf
ASTM A 744A 744M _ 06.pdf
ASTM A 746-2009.pdf
ASTM A 747 A 747M-07.pdf
ASTM A 751 – 2007.pdf
ASTM A 751-2006.PDF
ASTM A 751-2007a.pdf
ASTM A 754-2006.pdf
ASTM A 756-2009.pdf
ASTM A 758-2009.pdf
ASTM A 760 A 760M-06.pdf
ASTM A 760-2009.pdf
ASTM A 763 _ 93 (Reapproved 2009).pdf
ASTM A 764-07.pdf
ASTM A 767-2009.pdf
ASTM A 774-06.pdf
ASTM A 774-2009.pdf
ASTM A 774-A774 – 2006.pdf
ASTM A 775 A775M-2007.pdf
ASTM A 775_A 0775M-06.pdf
ASTM A 779_A 779M _ 10.pdf
ASTM A 780 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 780-01.pdf
ASTM A 780-2009.pdf
ASTM A 782_A 782M-06.pdf
ASTM A 782_A782M-06.pdf
ASTM A 787-2009.pdf
ASTM A 789-08a.pdf
ASTM A 789-2009.pdf
ASTM A 790-2009a.pdf
ASTM A 792-2009.pdf
ASTM A 792A792M-06a.pdf
ASTM A 796A 796M _ 06.pdf
ASTM A 800_A 800M-01(2006).pdf
ASTM A 801-2009.pdf
ASTM A 802A 802M _ 95 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 805-2009.pdf
ASTM A 813-2009.pdf
ASTM A 815-2009b.pdf
ASTM A 818-06.pdf
ASTM A 820_A0820M-06.pdf
ASTM A 827.pdf
ASTM A 82_A82M-07.pdf
ASTM A 844-2009.pdf
ASTM A 857 A 857M-07.pdf
ASTM A 858-2009.pdf
ASTM A 860-2009.pdf
ASTM A 865 A 865M-06.pdf
ASTM A 866-2009.pdf
ASTM A 872 A 872M-07.pdf
ASTM A 875-2009.pdf
ASTM A 876-2009.pdf
ASTM A 879-06.pdf
ASTM A 881_A 881M _ 10.pdf
ASTM A 882_A882M – 04a.pdf
ASTM A 886_A 886M _ 10.pdf
ASTM A 888-07.pdf
ASTM A 888-2009.pdf
ASTM A 892-06.pdf
ASTM A 896-2009.pdf
ASTM A 897-06.pdf
ASTM A 90 A 90M 2013.pdf
ASTM A 90 A90M-2007.pdf
ASTM A 90-2009.pdf
ASTM A 902-2009.pdf
ASTM A 904-2009.pdf
ASTM A 90A 90M _ 2009.pdf
ASTM A 910_A 910M _ 10.pdf
ASTM A 911_A 911M _ 11.pdf
ASTM A 917-06.pdf
ASTM A 923-06.pdf
ASTM A 924 A 924M-07.pdf
ASTM A 924-2006.pdf
ASTM A 924-2009.pdf
ASTM A 928-2009a.pdf
ASTM A 928-a928m-08.pdf
ASTM A 930-2009.pdf
ASTM A 933 A 933M-07.pdf
ASTM A 939-07.pdf
ASTM A 941-06a.pdf
ASTM A 941-2009.pdf
ASTM A 945 A 945M-06.pdf
ASTM A 955 A 955M-07.pdf
ASTM A 955-2009a.pdf
ASTM A 955A 955M _ 06a.pdf
ASTM A 956-06.pdf
ASTM A 957-2009a.pdf
ASTM A 958-2009.pdf
ASTM A 959-2009.pdf
ASTM A 960 A 960M-06.pdf
ASTM A 960 A 960M-07.pdf
ASTM A 961 A 961M-07.pdf
ASTM A 962-2009.pdf
ASTM A 965 A 965M-06.pdf
ASTM A 966 A 966M-07.pdf
ASTM A 970 A 970M-06.pdf
ASTM A 981_A 981M _ 11.pdf
ASTM A 983 A 983M-06.pdf
ASTM A 987-2009.pdf
ASTM A 990-06.pdf
ASTM A 994-2009.pdf
ASTM A 995-2009.pdf
ASTM A 996-2009a.pdf
ASTM A 996-a996m-2006.pdf
ASTM A 997-07.pdf
ASTM A1 2005.pdf
ASTM A1003-A1003M-13.pdf
ASTM A1007-07.pdf
ASTM A1011 A1011M-07 Standard Spec. for Steel Sheets,Strip, Hot -rolled Carbon Structual steel.pdf
ASTM A1012-10.pdf
ASTM A1016-A1016M – 11a.pdf
ASTM A1028-03(2009).pdf
ASTM A1036-04(2009).pdf
ASTM A1039-A1039M-13.pdf
ASTM A1040 _ 10.pdf
ASTM A1042-A1042M-04(2009).pdf
ASTM A1058-09.pdf
ASTM A105_ A105M  ۱۰٫pdf.pdf
ASTM A105_A105M _ 10.pdf
ASTM A1064_A1064M-09.pdf
ASTM A1066 A1066M _ 11.pdf
ASTM A1067-A1067M-12a.pdf
ASTM A1071-A1071M-11.pdf
ASTM A1077-A1077M-12.pdf
ASTM A1078-A1078M _ 12.pdf
ASTM A1080 _ 12.pdf
ASTM A123A123M _ 12.pdf
ASTM A135 A135M _ 09.pdf
ASTM A139-A139M-04(2010).pdf
ASTM A146 2004.pdf
ASTM A182-A182M  ۲۰۱۲b.pdf
ASTM A193_A193M-2009.pdf
ASTM A194-A194M-12a.pdf
ASTM A2-02.pdf
ASTM A20   A20M – 11.pdf
ASTM A20A20M 2007.pdf
ASTM A213-A213M – 11a.pdf
ASTM A216-A216M – 12.pdf
ASTM A216_A216M-08.pdf
ASTM A217-08.pdf
ASTM A217-A217M _ 12.pdf
ASTM A234-A234M-11a.pdf
ASTM A234A234M-10 Standard Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service.pdf
ASTM A234M _2010.pdf
ASTM A239-95(2009)e1.pdf
ASTM A240-A240M- 2012a.pdf
ASTM A240-A240M-12a.pdf
ASTM A240A240M _ 12.pdf
ASTM A240_A240M-2009a.pdf
astm a262-2005.pdf
ASTM A269-2008.pdf
ASTM A27A27M 2005.pdf
ASTM A27A27M _ 10.pdf
ASTM A283-A283M – 12.pdf
ASTM A283-A283M-12.pdf
ASTM A295_A295M-09 Specification for High-Carbon Anti-Friction Bearing Steel.pdf
ASTM A297A_297M-08a.pdf
ASTM A299_A299M-2009.pdf
ASTM A29A29M 2005.pdf
ASTM A3-2006.pdf
ASTM A308_A308M(2010).pdf
ASTM A312-A312M-13a.pdf
ASTM A314-13.pdf
ASTM A322-13.pdf
ASTM A325-10 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120105 ksi Minimum Tensile Strength.pdf
ASTM A325M-13.pdf
ASTM A333-A333M-2010  Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service.pdf
ASTM A335_A335M-09.pdf
ASTM A345-09 Flat-Rolled Electrical Steels for Magnetic Applications.pdf
ASTM A34A34M-2006.pdf
ASTM A350-A350M-12.pdf
ASTM A351-A351M _ 12b.pdf
ASTM A351-A351M-13.pdf
ASTM A351A351M _ 12.pdf
ASTM A353_A353M-09.pdf
ASTM A358_A358M-08a.pdf
ASTM A36-A36M-12.pdf
ASTM A363-03(2009)e1.pdf
ASTM A36A36M 2005.pdf
ASTM A370 – 12a.pdf
ASTM A370-07___ ______________.pdf
ASTM A370-09 ______________.pdf
ASTM A370-09.pdf
ASTM A370-12.pdf
ASTM A370-2007.pdf
ASTM A370-2009.pdf
ASTM A380-A380M-13.pdf
ASTM A385_A385M-09.pdf
ASTM A389-A389M _ 10.pdf
ASTM A395_A395M-99(2009).pdf
ASTM A403-A403M-2010 Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings.pdf
ASTM A403_A403M-09.pdf
ASTM A409_A409M-09.pdf
ASTM A416-A416M – 12a.pdf
ASTM A420-A420M – 10a.pdf
ASTM A423_A423M-09.pdf
ASTM A424_A424M-09.pdf
ASTM A424_A424M-09a.pdf
ASTM A439-83(2009).pdf
ASTM A449 – 10.pdf
ASTM A450-A450M – 10.pdf
ASTM A450_A450M-09.pdf
ASTM A475-03(2009)e1.pdf
ASTM A478-97(2008).pdf
ASTM A479-A479M-12.pdf
ASTM A479-A479M-13a.pdf
ASTM A479_A479M-09.pdf
ASTM A47A47M.pdf
ASTM A480-A480M-13.pdf
ASTM A480_A480M-09a.pdf
ASTM A484_A484M-09.pdf
ASTM A485-2009.pdf
ASTM A488-A488M _ 12.pdf
ASTM A48A48M 2003.pdf
ASTM A49 _ 12.pdf
ASTM A490M-09a.pdf
ASTM A491-11.pdf
ASTM A498 _ 06.pdf
ASTM A499-89(2012).pdf
ASTM A500-A500M – 10a.pdf
ASTM A500A500M _ 09.pdf
ASTM A507 _ 12.pdf
ASTM A510-A510M-11.pdf
ASTM A523-96(2012).pdf
ASTM A53 A53M _ 12.pdf
ASTM A531-A531M-13.pdf
ASTM A536-84(2009).pdf
ASTM A554 – 11.pdf
ASTM A561-08 Standard Practice for Macroetch Testing of Tool Steel Bars.pdf
ASTM A563 – 07a.pdf
ASTM A568A568M _ 11b.pdf
ASTM A568_A568M-09.pdf
ASTM A572-A572M-12A.pdf
ASTM A587-96(2012).pdf
ASTM A595-A595M – 11.pdf
ASTM A6-12.pdf
ASTM A6-A6M-12a.pdf
ASTM A603-98(2009)e1.pdf
ASTM A606_A606M-09.pdf
ASTM A608 A608M _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A608-A608M – 12.pdf
ASTM A615_A615M-09a.pdf
ASTM A618-A618M _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM A623-09.pdf
ASTM A623M-09.pdf
ASTM A640-97(2009)e1.pdf
ASTM A644-13.pdf
ASTM A671-A671M _ 10.pdf
ASTM A684A684M _ 12.pdf
ASTM A6A6M 2007.pdf
ASTM A703-A703M _ 12b.pdf
ASTM A703-A703M-13.pdf
ASTM A709-A709M-13.pdf
ASTM A709_A709M-09a.pdf
ASTM A714-99(2009)e1.pdf
ASTM A721-A721M-02(2011).pdf
ASTM A732_A732M-09.pdf
ASTM A733-03(2009)e1.pdf
ASTM A741-98(2009)e1.pdf
ASTM A743-A743M-12.pdf
ASTM A743-A743M-13.pdf
ASTM A745_A745M-94(2009).pdf
ASTM A751-08.pdf
ASTM A754-A754M – 11.pdf
ASTM A755-A755M _ 11.pdf
ASTM A758-A758M _ 10.pdf
ASTM A760-A760M – 10.pdf
ASTM A762-A762M – 08.pdf
ASTM A768A768M _ 05 (Reapproved 2010).pdf
ASTM A770-A770M – 03 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A778-01(2009)e1.pdf
ASTM A789_A789M-09.pdf
ASTM A790_A790M-09.pdf
ASTM A796-A796M – 10.pdf
ASTM A798-A798M – 07.pdf
ASTM A810-01(2009)e1.pdf
ASTM A813-2009.pdf
ASTM A815-A815M _ 10a.pdf
ASTM A817-12.pdf
ASTM A849 – 10.pdf
ASTM A860-A860M – 10.pdf
ASTM A872 A872M _ 07a (Reapproved 2012).pdf
ASTM A875_A875M-09.pdf
ASTM A877-A877M-10e1.pdf
ASTM A887-89(2009).pdf
ASTM A891-A891M _ 10.pdf
ASTM A892 _ 09.pdf
ASTM A90-A90M-11.pdf
ASTM A90-A90M-13.pdf
ASTM A903-A903M _ 99 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A912-A912M-11.pdf
ASTM A923-08.pdf
ASTM A928_A928M-09.pdf
ASTM A931-08(2013).pdf
ASTM A937-A937M-12.pdf
ASTM A941 _ 10a.pdf
ASTM A941-09a.pdf
ASTM A955_A955M-09a.pdf
ASTM A956-12.pdf
ASTM A957-A957M-12a.pdf
ASTM A958-09.pdf
ASTM A959 _ 11.pdf
ASTM A960-A960M _ 10.pdf
ASTM A962-A962M -12.pdf
ASTM A964-A964M-03(2011).pdf
ASTM A966-A966M-08(2012).pdf
ASTM A967-05e2.pdf
ASTM A967-A967M-13.pdf
ASTM A984_A984M-03(2009).pdf
ASTM A985-A985M _ 12a.pdf
ASTM A985-A985M-13.pdf
ASTM A986-A986M-01(2011).pdf
ASTM A991M-2010 Standard Test Method for Conducting Temperature Uniformity Surveys of Furnaces Used to Heat Treat Steel Products.pdf
ASTM A996_A996M-09a.pdf
ASTM A998-A998M – 12.pdf
ASTM A999_A999M _ 04a (Reapproved 2009).pdf
ASTM anual  ۰۰٫۰۱ ۲۰۱۲٫pdf
ASTM B 101-07.pdf
ASTM B 103 B103M-07.pdf
ASTM B 103-2009.pdf
ASTM B 107 B107M-2007.pdf
ASTM B 107_B 107M _ 06.pdf
ASTM B 108-06.pdf
ASTM B 111 B111M-08.pdf
ASTM B 111-2009.pdf
ASTM B 114-07.pdf
ASTM B 116-95(2007).pdf
ASTM B 117-07a.pdf
ASTM B 117-2007.pdf
ASTM B 117-2009.pdf
ASTM B 121_B 121M _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 122_B 122M-06.pdf
ASTM B 124-2009.pdf
ASTM B 124B124M-08.pdf
ASTM B 124_B124M-06.pdf
ASTM B 130-08.pdf
ASTM B 131-07.pdf
ASTM B 134 B134M-08.pdf
ASTM B 135-08.pdf