بیماریهای عفونی

دانلود ایبوک دسته پزشکی و مراقبت

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Medicine:infectious disesases

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

    ۱        Bennett         Hospital infections [5 ed.]     ۰۷۸۱۷۶۳۸۳۵, ۹۷۸۰۷۸۱۷۶۳۸۳۷        Lippincott Williams & Wilkins        ۲۰۰۷            English        ۱۴ Mb        chm                                                                


                ۲        Moslih Al-Moslih        Serological Diagnosis of Certain Human, Animal and Plant Diseases     ۹۷۸-۹۵۳-۵۱-۰۳۷۰-۷        InTech        ۲۰۱۲        ۱۶۹        English        ۵ Mb        pdf