نساجی ،پارچه، مد، مشتقات سلولز

دانلود ایبوک دسته نساجی

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Textiles:part1

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

۱۵۰ Knitted Trims: Designs for Beautiful Decorative Edgings, from Beaded Braids to Cables, Bobbles, and Fringes

Specifications:                      $۲۱  Lesley Stanfield St. Martin’s Griffin 0312363257   ۲۰۰۷


۳D Fibrous Assemblies – Properties, Applications and Modelling of Three-Dimensional Textile Structures

Specifications:                      $۴۰۰ Jack Hu Woodhead Publishing 1845693779   ۲۰۰۸


۳D Textile Reinforcements In Composite Materials

Specifications:                      $۳۷۴ Antonio Miravete CRC 0849317959   ۱۹۹۹


A Practical Guide to Fibre Science

Specifications:                      $۲۰۰  N. S Kaplan ABHISHEK PUBLICATIONS 8185733422   ۲۰۰۲


A Practical Guide to Quality Management in Spinning (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۳۰۰  Badarayanachar Purushothama Woodhead Publishing 0857090062   ۲۰۱۱


A Study of Braids (Mathematics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۳۹  Kunio Murasugi B. Kurpita Springer 0792357671   ۱۹۹۹


AATCC TECHNICAL MANUAL (AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE CHEMISTS & COLORISTS Volu

Specifications:                      $۲۱۰  AATCC AATCC 536904111   ۲۰۰۵


Absorbent Technology (Textile Science and Technology)

Specifications:                      $۴۳۲ P.K. Chatterjee B.S. Gupta Elsevier Science 0444500006   ۲۰۰۲


Accessorizing the Body: Habits of Being I

Specifications:                      $۲۴  Cristina Giorcelli Univ Of Minnesota Press 0816675791   ۲۰۱۱


Acrylic Fiber Technology and Applications

Specifications:                      $۳۵۰ James Masson CRC 0824789776   ۱۹۹۵


Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications

Specifications:                      $۱۱۸  Jinlian Hu Imperial College Press 1848164750   ۲۰۱۱


Advanced Drying Technologies, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Tadeusz Kudra Arun S. Mujumdar CRC 1420073877   ۲۰۰۹


Advanced Fiber Spinning Technology

Specifications:                      $۳۰۰  Toshi Takajima CRC Press 1855731827   ۱۹۹۶


Advanced Textiles for Wound Care

Specifications:                      $۴۰۶ S. Rajendran Woodhead Publishing 1845692713   ۲۰۰۹


Advanced Wood Adhesives Technology

Specifications:                      $۲۰۰ A. Pizzi CRC 0824792661   ۱۹۹۴


Advances in Apparel Production (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۰۳ C. Fairhurst Woodhead Publishing 1845692950   ۲۰۰۸


Advances in Carpet manufacture (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۲۲۲  K K Goswami CRC 1420094912   ۲۰۰۹


Advances in Carpet Technology

Specifications:                      $۵۰۰ K.K. Goswami Woodhead Publishing 1845693337   ۲۰۰۹


Advances in Knitting Technology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۳۰  Kin Fan Au Woodhead 1845693728   ۲۰۱۱


Advances in Modern Woven Fabrics Technology

Specifications:                      $۴۴  Savvas Vassiliadis InTech 9533073378   ۲۰۱۱


Advances in Nanofibre Research

Specifications:                      $۲۰۰  Akbar K Haghi Gennady Zaikov Smithers Rapra Technology 1847356036   ۲۰۱۱


Advances in Textile Biotechnology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  Vincent Nierstrasz Artur Cavaco-Paulo Woodhead Publishing 1845696255   ۲۰۱۰


Advances in Treating Textile Effluent

Specifications:                      $۴۴  Peter J. Hauser InTech 9533077048   ۲۰۱۱


Advances in Wool Technology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  N. A. G. Johnson I. Russell Woodhead Publishing Ltd 1845693329   ۲۰۰۹


Advances in Yarn Spinning Technology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۵  Carl Lawrence Woodhead Publishing 1845694449   ۲۰۱۰


All Stitched Up: The Complete Guide to Finishing Stitches for Handknitters

Specifications:                      $۲۱  Jane Crowfoot Barron’s Educational Series 0764155520   ۲۰۰۳


Analytical Electrochemistry in Textiles (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۵۰۰ P. Westbroek, Textile Institute CRC Press 1855739194   ۲۰۰۵


Applications of Nonwovens in Technical Textiles (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  R. Chapman CRC Press 1439830576   ۲۰۱۰


Applications of Wet-End Paper Chemistry, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۹  Ian Thorn Che On Au Springer 1402060378   ۲۰۰۹


Architextiles (Architectural Design)

Specifications:                      $۶۰ Mark Garcia Academy Press 0470026340   ۲۰۰۷


As Seen in Vogue: A Century of American Fashion in Advertising (Costume Society of America Series)

Specifications:                      $۴۵  Daniel Delis Hill Texas Tech University Press 0896725340   ۲۰۰۵


ASTM Standards 2006,Volume 07 – Textiles

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶


Atlas of Fibre Failure and Wear of Textiles, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ J.W.S. Hearle B. Lomas W.D. Cooke Woodhead 1855733196   ۱۹۹۷


Atlas of Fibre Fracture and Damage to Textiles, Second Edition

Specifications:                      $۶۰۴  John W. S. Hearle Brenda Lomas Willi CRC Press 0849338816   ۱۹۹۸


Basic Principles of Textile Coloration

Arthur D. Broadbent Society of Dyers & Colourists 0901956767   ۲۰۰۱


Basics Fashion Design – Construction

Specifications:                      $۲۹ Anette Fischer AVA Publishing 2940373752   ۲۰۰۹


Basics Fashion Design – Fashion Drawing

Specifications:                      $۳۲ John Hopkins Ava Publishing 2940411158   ۲۰۱۰


Basics Fashion Design: Knitwear

Specifications:                      $۳۲  Juliana Sissons Ava Publishing 2940411166   ۲۰۱۱


Bast and Other Plant Fibres (The Textile Institute)

Specifications:                      $۶۰۰ Robert R Franck Woodhead Publishing 1855736845   ۲۰۰۵


Beading with Right Angle Weave (Beadwork How-To)

Specifications:                      $۲۱  Christine Prussing Interweave Press 1931499500   ۲۰۰۴


Best Practices in the Wood and Paper Industries (Handbook of Pollution Prevention and Cleaner Production, Volume

Specifications:                      $۲۵۰ Nicholas P Cheremisinoff  P. E. Rosenf William Andrew 008096446X   ۲۰۱۰


Bioalcohol Production – Biochemical Conversion of Lignocellulosic Biomass (Woodhead Publishing Series in Energ

Specifications:                      $۳۰۰  Keith Waldron Woodhead Publishing Ltd 1845695100   ۲۰۱۰


Biodegradable and Sustainable Fibres (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۲ R S Blackburn R S Blackburn Woodhead Publishing 185573916X   ۲۰۰۵


Biofunctional Textiles And the Skin (Current Problems in Dermatology)

Specifications:                      $۴۰۰ U. C. Hipler Peter Elsner S. Karger AG (Switzerland) 3805581211   ۲۰۰۶


Biologically Inspired Textiles

Specifications:                      $۳۰۰ A. Abbott M. Ellison Woodhead Publishing 1845692470   ۲۰۰۸


Biomechanical Engineering of Textiles and Clothing

Specifications:                      $۵۱۰ Y Li Woodhead Publishing 1845690524   ۲۰۰۶


Biotechnology for Pulp and Paper Processing

Specifications:                      $۴۴  Pratima Bajpai Springer 1461414083   ۲۰۱۲

Biotechnology in the Pulp and Paper Industry (Advances in Biochemical Engineering – Biotechnology)

Specifications:                      $۴۰۰ K.E.L. Eriksson Springer 3540618686   ۱۹۹۷

Biotechnology in the Pulp and Paper Industry, 8th ICBPPI Meeting (Progress in Biotechnology)

Specifications:                      $۳۰۰ L. Viikari R. Lantto Elsevier 0444510788   ۲۰۰۲

Blends Dyeing

Specifications:                      $۱۱۰  John Shore Society of Dyers & Colourists 0901956740   ۱۹۹۸

Branded Male: Marketing to Men

Specifications:                      $۳۹  Mark Tungate Kogan


 Ltd 0749450118   ۲۰۰۹

British Fashion Design – Rag Trade or Image Industry

Specifications:                      $۹۰ Angela McRobbie Routledge 0415057809   ۱۹۹۸

British Technology and European Industrialization – The Norwegian Textile Industry in the Mid-Nineteenth Century

Specifications:                      $۳۳ Kristine Bruland Cambridge Univ. 0521891558   ۱۹۸۹

Carbon Fibers and Their Composites

Specifications:                      $۴۱۷ Peter Morgan Taylor & Francis 0824709837   ۲۰۰۵

Carr and Latham’s Technology of Clothing Manufacture, 4th Edition

Specifications:                      $۷۴ David J. Tyler Wiley,Blackwell 1405161981   ۲۰۰۸

Cellulase: Types and Action, Mechanism, and Uses (Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine)

Specifications:                      $۴۴  Adam E. Golan Nova Science Pub Inc 1611222555   ۲۰۱۱

Cellulases and Their Applications (Advances in Chemistry vol.95)

Specifications:                      $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۹

Cellulose – Molecular and Structural Biology – synthesis, structure, and applications of cellulose

Specifications:                      $۳۰۵ R. Malcolm Jr. Brown Inder M. Saxena Springer 1402053320   ۲۰۰۷

Cellulose and Cellulose Derivatives – Physico-Chemical Aspects and Industrial Applications

Specifications:                      $۱۴۹  John F Kennedy Glyn O Phillips Peter  Woodhead Publishing 1855732122   ۱۹۹۵

Cellulose and Cellulose Derivatives (Polymer Science Library)

Specifications:                      $۳۶۸ Kenji Kamide Elsevier Science 0444822542   ۲۰۰۵

Cellulose Chemistry and Technology (ACS symposium series 48)

Specifications:                      $۴۴  Jett C. Arthur American Chemical Society 0841203741   ۱۹۷۷

Cellulose Fibers – Bio- and Nano-Polymer Composites – Green Chemistry and Technology

Specifications:                      $۳۴۹  Susheel Kalia B. S. Kaith Inderjeet Kau Springer 3642173691   ۲۰۱۱

Cellulosic Pulps, Fibres and Materials

Specifications:                      $۳۰۰  John F Kennedy Glyn O Phillips Peter  Woodhead Publishing 1855734214   ۲۰۰۱

Cellulosies Dyeing

Specifications:                      $۵۹  J. Shore North Carolina State Universit 0901956686   ۱۹۹۶

Characterization of Lignocellulosic Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Thomas Q. Hu Wiley Blackwell 1405158808   ۲۰۰۸

Charm Quilts

Specifications:                      $۱۸  Suzanne McNeill Design Originals 1574216279   ۲۰۰۷

Chemical Finishing of Textiles

Specifications:                      $۴۲۱ Peter M D Hauser  W Schindler CRC,Woodhead Publishing 1855739054   ۲۰۰۴

Chemical Modification of Lignocellulosic Materials

Specifications:                      $۲۶۷  David N. S. Hon CRC Press 0824794729   ۱۹۹۶

Chemical Technology in the Pre-Treatment Processes of Textiles (Textile Science and Technology)

Specifications:                      $۴۰۰ S.R. Karmakar Elsevier 044450060X   ۱۹۹۹

Chemical Testing of Textiles

Specifications:                      $۴۰۰ Qinguo Fan CRC 0849334837   ۲۰۰۵

Chemistry and Technology of Fabric Preparation & Finishing (COLLEGE of Textile Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Charles Tomasino CAROLINA STATE UNIVER   ۱۹۹۲

Chemistry of the Textiles Industry

Specifications:                      $۴۱۹ C. Carr Springer 0751400548   ۱۹۹۵

Chinese Clothing

Specifications:                      $۲۴ Hua Mei Yu Hong Zhang Lei China Intercontinental Press 750850612X   ۲۰۰۵

Circular Knitting

Specifications:                      $۱۱۰  Lyer Mammel Schach of Mayer & Cie Mayer & Cie 3875250524   ۲۰۰۴

Cleaning Validation Manual – A Comprehensive Guide for the Pharmaceutical and Biotechnology Industries

Specifications:                      $۱۳۹  Syed Imtiaz Haider Erfan Syed Asif CRC Press 1439826609   ۲۰۱۰

Cloth Dolls, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۲  Brenda Brightmore Krause Publications 0873498712   ۲۰۰۵

Clothing and Textiles Research Journal Volume 24 (All 2006 Issues)

International Textile and Apparel Assoc Sage   ۲۰۰۶

Clothing and Textiles Research Journal Volume 25 (All 2007 Issues)

International Textile and Apparel Assoc Sage   ۲۰۰۷

Clothing and Textiles Research Journal Volume 26 (All 2008 Issues)

International Textile and Apparel Assoc Sage   ۲۰۰۸

Clothing appearance and fit – Science and technology (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۳ J. Fan W. Yu L. Hunter CRC 0849325943   ۲۰۰۴

Clothing Biosensory Engineering

Specifications:                      $۵۱۱ Y. Li Y. Li A. Wong Woodhead Publishing 1855739259   ۲۰۰۶

Clothing: Fashion, Fabrics & Construction, 5th Edition

Specifications:                      $۶۹  Jeanette Weber Glencoe McGraw Hill 0078767954   ۲۰۰۶

Coated and Laminated Textiles (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۳۳ Walter Fung Woodhead,CRC 1855735768   ۲۰۰۲

Coated Textiles – Principles and Applications

Specifications:                      $۳۱۱ Ashish Kumar Sen J. Damewood CRC 1587160234   ۲۰۰۱

Coated Textiles – Principles and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۲۰ Ashish Kumar Sen CRC 1420053450   ۲۰۰۸

Collegia Centonariorum – The Guilds of Textile Dealers in the Roman West (Columbia Studies in the Classical Tradit

Specifications:                      $۱۶۹ Liu BRILL 9004177744   ۲۰۰۹

Colorants and Auxiliaries – Organic Chemistry and Application Properties, Volume 1 – Colorants (2nd Ed.)

Specifications:                      $۴۰۰ John Shore Society of Dyers & Colourists 0901956775   ۲۰۰۲

Colorants and Auxiliaries – Organic Chemistry and Application Properties, Volume 2 – Auxiliaries (2nd Ed.)

Specifications:                      $۵۲۰ J. Shore Society of Dyers & Colourists 0901956783   ۲۰۰۲

Colorants for Non-Textile Applications (For color scientists and chemists with an interest in dyes, pigments and paint

Specifications:                      $۴۱۱ A.T. Peters Elsevier Science 0444828885   ۲۰۰۰

Coloration Technology journal, Vol 119 (All 2003 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Society of Dyers and Colourists Blackwell Synergy   ۲۰۰۳

Coloration Technology journal, Vol 120 (All 2004 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Society of Dyers and Colourists Blackwell Synergy   ۲۰۰۴

Coloration Technology journal, Vol 121 (All 2005 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Society of Dyers and Colourists Blackwell Synergy   ۲۰۰۵

Coloration Technology journal, Vol 122 (All 2006 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Society of Dyers and Colourists Blackwell Synergy   ۲۰۰۶

Coloration Technology journal, Vol 123 (All 2007 Archive)

Society of Dyers and Colourists Blackwell Synergy   ۲۰۰۷

Colorimetry – Understanding the CIE System

Specifications:                      $۲۳۹ Janos Schanda Wiley 0470049049   ۲۰۰۷


Colour for Textiles – A User’s Handbook

Specifications:                      $۱۲۸ Ingamells Wilfred Ingamells Hyperion Books 0901956562   ۱۹۹۴


Colour Measurement – Principles, Advances and Industrial Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۵  M.L Gulrajani Woodhead Publishing 1845695593   ۲۰۱۰


Complete Textile Glossary

Specifications:                      $۱۱۰  Celanese Acetate Celanese Acetate LLC.   ۲۰۱۱


Composites forming technologies (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۶ A. Long CRC 0849391024   ۲۰۰۷


Comprehensive Cellulose Chemistry,Volume 2 – Functionalization of Cellulose

Specifications:                      $۴۰۰ Dieter Klemm Bertram Philipp Thomas Wiley 3527294899   ۱۹۹۸


Computational Textile, Part II – Modelling and Simulation of Textile Structures

Specifications:                      $۴۰۰ Xianyi Zeng Yi Li Da Ruan Ludovic K Springer 3540706569   ۲۰۰۷


Computer Technology for Textiles and Apparel (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۵  J Hu Woodhead Publishing 1845697294   ۲۰۱۱


Computer-Aided Pattern Design and Product Development

Specifications:                      $۶۷  Alison Beazley Terry Bond Wiley 1405102837   ۲۰۰۳


Consumer Driven Innovation in Food and Personal Care Products (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۹۰  Sara R Jaeger Hal MacFie Woodhead Publishing 1845695674   ۲۰۱۰


Contemporary African Fashion (African Expressive Cultures)

Specifications:                      $۲۷  Suzanne Gott Indiana University Press 0253222567   ۲۰۱۰


Contemporary Fashion 2nd Edition

Specifications:                      $۵۱۰ Taryn Benbow Pfalzgraf Richard Marti St. James Press 1558623485   ۲۰۰۲


Coptic Textile Designs – 144 Egyptian Designs from the Early Christian Era

Specifications:                      $۶ M. Gerspach Dover Publications 0486228495   ۱۹۷۵


Cork – Biology, Production and Uses

Specifications:                      $۱۳۲  Helena Pereira Elsevier Science 0444529675   ۲۰۰۷


Cotton – Science and Technology (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۰۲ S. Gordon Woodhead Publishing 1845690265   ۲۰۰۷


Cotton Fiber Chemistry and Technology (International Fiber Science and Technology)

Specifications:                      $۳۱۰ P.J.Wakelyn N.R.Bertoniere A.Dexter F TF,CRC 1420045873   ۲۰۰۷


Creative Bloom – Projects and Inspiration with Fabric and Wire

Specifications:                      $۲۴  Jennifer Swift North Light Books 1440303169   ۲۰۱۱


Crochet VISUAL Quick Tips

Specifications:                      $۱۴  Cecily Keim Kim P. Werker Visual 0470097418   ۲۰۰۷


Delamination in Wood, Wood Products and Wood-Based Composites

Specifications:                      $۲۰۹ Voichita Bucur Springer 9048195497   ۲۰۱۱


Design and Manufacture of Textile Composites

Specifications:                      $۳۹۸ A C Long CRC 0849325935   ۲۰۰۶


Digital Printing of Textiles (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۹ H. Ujiie CRC 0849391008   ۲۰۰۶


Dye Plants and Dyeing

Specifications:                      $۲۲  Broqklyn Botanic Gardens Broqklyn Botanic Gardens   ۱۹۸۴


Dynamics of Fibre Formation and Processing (Modelling and Application in Fibre and Textile Industry)

Specifications:                      $۳۲۱ Roland Beyreuther Harald Brunig Springer 354046221X   ۲۰۰۷


Ecotextiles – The Way Forward for Sustainable Development in Textiles (Textile Institute)

Specifications:                      $۴۲۱ M. Miraftab and A. R. Horrocks Woodhead Publishing 1845692144   ۲۰۰۷


Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabric Hand (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۱۰ H. Behery Woodhead Publishing 1855739186   ۲۰۰۵


Electrospinning for Tissue Regeneration (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Lucy A Bosworth Sandra Downes Woodhead Publishing 1845697413   ۲۰۱۱


Encyclopedia of Clothing and Fashion, 3 Volume set (Scribner Library of Daily Life)

Specifications:                      $۶۸۳ Valerie Steele Charles Scribner’s Sons 0684313944   ۲۰۰۵


 ۱

Encyclopedia of Embroidery Techniques

Specifications:                      $۴۴  Pauline Brown Search Press Ltd 0855329858   ۲۰۰۱


Encyclopedia of Sewing Machine Techniques

Specifications:                      $۳۴  Nancy Bednar Joann Pugh-Gannon Sterling Pub Co Inc 080696393X   ۲۰۰۰


Encyclopedia of Textile Finishing

Specifications:                      $۲۹۵۰ Hans Karl Rouette Springer 3540654909   ۲۰۰۲


 ۲

Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites.

Specifications:                      $۱۶۷ KIM, Jang-Kyo, and Yiu-Wing MAI Elsevier Science (USA) 0080426956   ۱۹۹۸


Engineering Apparel Fabrics and Garments (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  J. Fan L. Hunter Woodhead Publishing Ltd 1845691342   ۲۰۰۹


Engineering Textiles – Integrating the Design and Manufacture of Textile Products (Woodhead Publishing Series in T

Specifications:                      $۳۰۰  Y. E. El-Mogahzy Woodhead Publishing Ltd 1845690486   ۲۰۰۹


ENGINEERING USE OF GEOTEXTILES (UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC 3-220-08FA 2004))

Specifications:                      $۴۴  UFC U.S. ARMY CORPS OF ENG   ۲۰۰۴


Environmental Aspects of Textile Dyeing

Specifications:                      $۴۲۴ R. Christie CRC,Woodhead Publishing 1845691156   ۲۰۰۷


Environmental Impact of Textiles – Production, processes and protection (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۴۳ K. Slater Woodhead,CRC 1855735415   ۲۰۰۳


Environmentally Benign Approaches for Pulp Bleaching (Developments in Environmental Management, Volume 1)

Specifications:                      $۱۶۵  P. Bajpai Pratima Bajpai Elsevier Science 0444517243   ۲۰۰۵


Essential Fashion Illustration: Color + Medium

Specifications:                      $۳۵  Rockport Publishers Rockport Publishers 1592534309   ۲۰۰۸


Essential Fashion Illustration: Digital

Specifications:                      $۳۵  Loreto Binvignat Streeter Rockport Publishers 1592536328   ۲۰۱۰


Fabric Structure and Design (Department of Textile Technology)

Specifications:                      $۱۱۰  N. GOKARNESHAN New Age International 812241530X   ۲۰۰۵


Fabric Testing

Specifications:                      $۴۰۰ Jack Hu Woodhead Publishing 1845692977   ۲۰۰۸


FalseTwist Textured Yarns: Principles, processing and applications

Specifications:                      $۳۱۵  Colin Atkinson Woodhead Publishing 1845699335   ۲۰۱۲


Fancy Yarns: Their Manufacture and Application (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  R. H. Gong R.M. Wright Woodhead Publishing Ltd 1855735776   ۲۰۰۲


Fashion – A Philosophy

Specifications:                      $۲۴ Lars Svendsen John Irons Reaktion Books 1861892918   ۲۰۰۶


Fashion (Discovering Careers)

Specifications:                      $۲۴  Facts on File Inc. Ferguson Publishing 0816080569   ۲۰۱۲


Fashion Artist , 2nd Edition(Fashion Design Series)

Specifications:                      $۲۹  Sandra Burke Burke Publishing 0958239177   ۲۰۰۶


Fashion Classics from Carlyle to Barthes (Dress, Body, Culture)

Specifications:                      $۳۶ Michael Carter Berg Publishers 1859736068   ۲۰۰۳


Fashion Marketing – Contemporary issues, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۸ Tony Hines Margaret Bruce Butterworth,Heinemann 0750668970   ۲۰۰۷


Fashion Statements: On Style, Appearance, and Reality

Specifications:                      $۸۹  Ron Scapp, Brian Seitz Palgrave Macmillan 0230105424   ۲۰۱۰


Fashion Supply Chain Management: Industry and Business Analysis (Premier Reference Source)

Specifications:                      $۱۹۵  Tsan-Ming Choi Tsan-Ming Choi IGI Global 1609607562   ۲۰۱۲


Fashion-able – Hacktivism and Engaged Fashion Design

Specifications:                      $۱۱۱ Otto von Busch Otto von Busch 919777572X   ۲۰۰۶


Fashioning London – Clothing and the Modern Metropolis

Specifications:                      $۱۰۹ Christopher Breward Berg Publishers 1859737870   ۲۰۰۴


Fashioning the City – Paris, Fashion and the Media

Specifications:                      $۳۲ Agnas Rocamora I. B. Tauris 1845118979   ۲۰۰۹


Fashions of a Decade – The 1920s

Specifications:                      $۳۵ Jacqueline Herald Chelsea House Publications 081606718X   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1930s

Specifications:                      $۳۵ Maria Costantino Chelsea House Publications 0816067198   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1940s

Specifications:                      $۳۵ Patricia Baker Chelsea House Publications 0816067201   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1950s

Specifications:                      $۳۵ Patricia Baker Chelsea House Publications 081606721X   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1960s

Specifications:                      $۳۵ Yvonne Connikie Chelsea House Publications 0816067228   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1970s, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۵ Jacqueline Herald Kathy Elgin Chelsea House Publications 0816067236   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1980s, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۵ Bailey Publishing Associates Vicky Car Chelsea House Publications 0816067244   ۲۰۰۷


Fashions of a Decade – The 1990s

Specifications:                      $۳۵ Anne McEvoy Chelsea House Publications 0816067252   ۲۰۰۷


Fatigue Failure of Textile Fibres (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  M. Miraftab Woodhead Publishing Ltd 1845693272   ۲۰۰۹


Fatigue in Composites – Science and Technology of the Fatigue Response of Fibre-Reinforced Plastics

Specifications:                      $۵۲۰ Bryan Harris CRC Press 185573608X   ۲۰۰۳


Fiber Bragg Gratings.(Optics and Photonics Series).

Specifications:                      $۱۰۵ KASHYAP, Raman Harcourt Brace & Company. 0124005608   ۱۹۹۹


Fiber Fracture.(EURESCO Conference on High Performance Fibers)

Specifications:                      $۲۰۰ ELICES Manuel, and Javier LLORCA Elsevier Science (USA) 0080441041   ۲۰۰۲


Fibrous and Composite Materials for Civil Engineering Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۵  R Fangueiro Woodhead Publishing 1845695585   ۲۰۱۱


Financing Pulp Mills – An Appraisal of Risk Assessment and Safeguard Procedures

Specifications:                      $۴۴ Machteld Spek Center for International Forest 9792446125   ۲۰۰۶


Flame Retardants for Plastics and Textiles – Practical Applications

Specifications:                      $۱۱۰  Edward D. Weil Sergei V. Levchik Hanser Gardner Pubns 1569904545   ۲۰۰۹


Folk Style (Style Series)

Specifications:                      $۲۴  Mags Kandis Interweave Press 1596680202   ۲۰۰۷


Forensic Examination of Fibres, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ James R. Robertson Michael Grieve CRC 0748408169   ۱۹۹۹


Forest Products and Wood Science, 6 Edition

Specifications:                      $۱۱۹  Rubin Shmulsky P. David Jones Wiley-Blackwell 081382074X   ۲۰۱۱


Free Trade and Uneven Development – The North American Apparel Industry After NAFTA (Textile industry)

Specifications:                      $۸۰ Gary Gereffi David Spener Temple 156639967X   ۲۰۰۲


Fresh Quilting: Fearless Color, Design, and Inspiration

Specifications:                      $۲۶  Malka Dubrawsky Interweave Press 1596682353   ۲۰۱۰

Friction in Textile Materials (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۰  B. Gupta CRC Press 0849334780   ۲۰۰۸

From Domestic Manufacture to Industrial Revolution – The Case of the Rhineland Textile Districts

Specifications:                      $۱۴۵ Herbert Kisch Oxford Univ. 0195051114   ۱۹۸۹

From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (Xvith-Xxth

Specifications:                      $۵۹  Constanta Vintil Ghitulescu Cambridge Scholars Publishin 1443831867   ۲۰۱۱

Functional Dyes

Specifications:                      $۳۶۷ Sung Hoon Kim Elsevier Science 0444521763   ۲۰۰۶

Functional Textiles for Improved Performance, Protection and Health (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۶۵  Gang Sun Ning Pan Woodhead Publishing 1845697235   ۲۰۱۱

Fundamentals and Practices in Colouration of Textiles

Specifications:                      $۴۰۰  J.N. Chakraborty Woodhead Publishing Ltd 184569788X   ۲۰۱۰

Fundamentals of Spun Yarn Technology

Specifications:                      $۳۱۳ Carl A. Lawrence CRC 1566768217   ۲۰۰۳

Gale Encyclopedia of  Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through

Specifications:                      $۲۷۰ Gale Group Gale Group 0787654175   ۲۰۰۴

Gale Encyclopedia of  Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through

Specifications:                      $۲۷۰ Sara Pendergast and Tom Pendergast Gale Group 0787654175   ۲۰۰۴

Genetics and Genomics of Cotton (Plant Genetics and Genomics – Crops and Models)

Specifications:                      $۱۸۹ Andrew H. Paterson Springer 038770809X   ۲۰۰۹

Geometric Symmetry in Patterns and Tilings

Specifications:                      $۳۸۰ C.E. Horne CRC 0849310482   ۲۰۰۱

Geometrics: A New Way to Crochet (Leisure Arts #4398)

Specifications:                      $۲۲  Kooler Design Studio Leisure Arts 1601401442   ۲۰۰۶

Global Design History

Specifications:                      $۳۹  Glenn Adamson Giorgio Riello Sarah T Routledge 0415572878   ۲۰۱۱

Handbook of Biological Dyes and Stains – Synthesis and Industrial Applications

Specifications:                      $۱۴۹  R. W. Sabnis Wiley 0470407530   ۲۰۱۰

Handbook of Fiber Chemistry 2nd Edition(Fiber Science and Technology Vol 15)

Specifications:                      $۴۱۸ Menachem Lewin Marcel Dekker 0824794710   ۱۹۹۸

Handbook of Fiber Chemistry, 3rd Edition (Fiber Science and Technology – Textile)

Specifications:                      $۴۰۰ Menachem Lewin CRC 0824725654   ۲۰۰۷

Handbook of Fiber Finishing Technology

Specifications:                      $۲۵۰ Philip E. Slade CRC 0824700481   ۱۹۹۷

Handbook of Fiber Rope Technology (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۴۲ H. A. McKenna Woodhead 1855736063   ۲۰۰۴

Handbook of Fiber Science and Technology, Volume 3, High Technology Fibers, Part D

Specifications:                      $۳۰۰ Lewin CRC 0824794702   ۱۹۹۶

Handbook of Fibre Rope Technology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۰  H. A. McKenna J. W. S. Hearle N. O’H Woodhead Publishing Ltd 1855736063   ۲۰۰۴

Handbook of Filter Media, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ D. Purchas K. Sutherland Elsevier Science 1856173755   ۲۰۰۲

Handbook of Industrial Drying, 3rd Edition

Specifications:                      $۴۲۴ Arun S. Mujumdar CRC 1574446681   ۲۰۰۷

Handbook of Natural Colorants

Specifications:                      $۳۰۰ Thomas Bechtold Rita Mussak Wiley 0470511990   ۲۰۰۹

Fresh Quilting: Fearless Color, Design, and Inspiration

Specifications:                      $۲۶  Malka Dubrawsky Interweave Press 1596682353   ۲۰۱۰

Friction in Textile Materials (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۰  B. Gupta CRC Press 0849334780   ۲۰۰۸

From Domestic Manufacture to Industrial Revolution – The Case of the Rhineland Textile Districts

Specifications:                      $۱۴۵ Herbert Kisch Oxford Univ. 0195051114   ۱۹۸۹

From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (Xvith-Xxth

Specifications:                      $۵۹  Constanta Vintil Ghitulescu Cambridge Scholars Publishin 1443831867   ۲۰۱۱

Functional Dyes

Specifications:                      $۳۶۷ Sung Hoon Kim Elsevier Science 0444521763   ۲۰۰۶

Functional Textiles for Improved Performance, Protection and Health (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۶۵  Gang Sun Ning Pan Woodhead Publishing 1845697235   ۲۰۱۱

Fundamentals and Practices in Colouration of Textiles

Specifications:                      $۴۰۰  J.N. Chakraborty Woodhead Publishing Ltd 184569788X   ۲۰۱۰

Fundamentals of Spun Yarn Technology

Specifications:                      $۳۱۳ Carl A. Lawrence CRC 1566768217   ۲۰۰۳

Gale Encyclopedia of  Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through

Specifications:                      $۲۷۰ Gale Group Gale Group 0787654175   ۲۰۰۴

Gale Encyclopedia of  Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through

Specifications:                      $۲۷۰ Sara Pendergast and Tom Pendergast Gale Group 0787654175   ۲۰۰۴

Genetics and Genomics of Cotton (Plant Genetics and Genomics – Crops and Models)

Specifications:                      $۱۸۹ Andrew H. Paterson Springer 038770809X   ۲۰۰۹

Geometric Symmetry in Patterns and Tilings

Specifications:                      $۳۸۰ C.E. Horne CRC 0849310482   ۲۰۰۱

Geometrics: A New Way to Crochet (Leisure Arts #4398)

Specifications:                      $۲۲  Kooler Design Studio Leisure Arts 1601401442   ۲۰۰۶

Global Design History

Specifications:                      $۳۹  Glenn Adamson Giorgio Riello Sarah T Routledge 0415572878   ۲۰۱۱

Handbook of Biological Dyes and Stains – Synthesis and Industrial Applications

Specifications:                      $۱۴۹  R. W. Sabnis Wiley 0470407530   ۲۰۱۰

Handbook of Fiber Chemistry 2nd Edition(Fiber Science and Technology Vol 15)

Specifications:                      $۴۱۸ Menachem Lewin Marcel Dekker 0824794710   ۱۹۹۸

Handbook of Fiber Chemistry, 3rd Edition (Fiber Science and Technology – Textile)

Specifications:                      $۴۰۰ Menachem Lewin CRC 0824725654   ۲۰۰۷

Handbook of Fiber Finishing Technology

Specifications:                      $۲۵۰ Philip E. Slade CRC 0824700481   ۱۹۹۷

Handbook of Fiber Rope Technology (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۴۲ H. A. McKenna Woodhead 1855736063   ۲۰۰۴

Handbook of Fiber Science and Technology, Volume 3, High Technology Fibers, Part D

Specifications:                      $۳۰۰ Lewin CRC 0824794702   ۱۹۹۶

Handbook of Fibre Rope Technology (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۰  H. A. McKenna J. W. S. Hearle N. O’H Woodhead Publishing Ltd 1855736063   ۲۰۰۴

Handbook of Filter Media, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ D. Purchas K. Sutherland Elsevier Science 1856173755   ۲۰۰۲

Handbook of Industrial Drying, 3rd Edition

Specifications:                      $۴۲۴ Arun S. Mujumdar CRC 1574446681   ۲۰۰۷

Handbook of Natural Colorants

Specifications:                      $۳۰۰ Thomas Bechtold Rita Mussak Wiley 0470511990   ۲۰۰۹

Historic Textile and Paper Materials – Conservation and Characterization (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۷۹  Howard L. Needles Amer Chemical Society 0841209006   ۱۹۸۶


Historical Dictionary of the Fashion Industry (Historical Dictionaries of Professions and Industries)

Specifications:                      $۱۰۸ A. Joanne F. Sterlacci The Scarecrow Press, Inc. 0810854546   ۲۰۰۸


How Fashion Designers Use Math (Math in the Real World)

Specifications:                      $۲۸ John C. Bertoletti Rhea A. Stewart Chelsea Clubhouse 1604136065   ۲۰۱۰


How India Clothed the World – The World of South Asian Textiles, 1500-1850 (Global Economic History)

Specifications:                      $۱۸۹ T. Roy G. Riello Brill 9004176535   ۲۰۰۹


How to Use, Adapt and Design Sewing Patterns

Specifications:                      $۴۴  Lee Hollahan A & C Black Publishers Ltd 1408120003   ۲۰۱۰


Humidification and Ventilation Management in Textile Industry

Specifications:                      $۳۰۰  B Purushothama CRC Press 8190800124   ۲۰۱۰


Hydrolysis of Cellulose – Mechanisms of Enzymatic and Acid Catalysis (Advances in Chemistry Series : No. 181)

Specifications:                      $۶۰  Lubo Jurasek Ross D. Brown Jr. American Chemical Society 0841204608   ۱۹۷۹


Identification of Textile Fibers (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  Max M. Houck Woodhead Publishing Ltd 1845692667   ۲۰۰۹


Improving Comfort in Clothing (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۵۵  Guowen Song Woodhead Publishing 1845695399   ۲۰۱۱


Industrial Dyes – Chemistry, Properties, Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Klaus Hunger Wiley 3527304266   ۲۰۰۳


Industrial Engineering in Apparel Production (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۲۱۰  V. Ramesh Babu Woodhead 0857091077   ۲۰۱۲


Industrial Wood Coatings – Theory and Practice

Specifications:                      $۱۳۰ Franco Bulian Jon Graystone Elsevier 0444528407   ۲۰۰۹


Innovation and Technology of Women’s Intimate Apparel

Specifications:                      $۴۰۰ Textile Institute CRC 184569046X   ۲۰۰۶


Intelligent textiles and clothing (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۰۴ H. R. Mattila CRC 0849390990   ۲۰۰۶


Intensification of Textile Treatments – Sonoprocess Engineering

Specifications:                      $۴۰۰ prof M.Warmoeskerken Twente University Press 9036517516   ۲۰۰۲


Interior Textiles – Design and Developments (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۴۰۰  T. Rowe Woodhead Publishing Ltd 1845693515   ۲۰۰۹


International Journal of Clothing Science and Technology (2nd International Textile Clothing & Design Conference,

Specifications:                      $۴۴ George K. Stylios Emberald 1845441230   ۲۰۰۵


International textile and clothing research register (International Journal of Clothing Science and Technology)

Specifications:                      $۴۴ George K. Stylios Emerald 1846631882   ۲۰۰۶


ITS Textile Dictionary (Multilingual)

ITS ITS Punlishing   ۲۰۰۸

Jeff Smith’s Posing Techniques for Location Portrait Photography

Specifications:                      $۳۴ Jeff Smith Amherst Media, Inc. 1584282258   ۲۰۰۸


Journal of Industrial Textiles Volume 36 (All July 2006 to April 2007 Issues)

Sage SAGE Publications   ۲۰۰۷


Journal of Industrial Textiles Volume 37 (All July 2007 to April 2008 Issues)

Sage SAGE Publications   ۲۰۰۸


Knitting Noro: The Magic of Knitting with Hand-Dyed Yarns

Specifications:                      $۲۷  Jane Ellison Potter Craft 0307405745   ۲۰۰۸


Knitting Patterns For Dummies

Specifications:                      $۱۹ Kristi Porter Wiley 0470045566   ۲۰۰۷


Knitting Socks from Around the World – 25 Patterns in a Variety of Styles and Techniques

Specifications:                      $۲۴  Kari Cornell Voyageur Press 0760339694   ۲۰۱۱

Knitting Technology, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۵۶ David J. Spencer Woodhead Publishing 1855733331   ۲۰۰۱

Laundry Detergents

Specifications:                      $۳۰۰ Eduard Smulders Wiley 3527305203   ۲۰۰۲

Liquid Chromatography of Natural Pigments and Synthetic Dyes

Specifications:                      $۳۴۰ Tibor Cserhati Elsevier 0444522220   ۲۰۰۷

London – After a Fashion

Specifications:                      $۲۴ Alistair O’Neill Reaktion Books 1861893159   ۲۰۰۷

Luxury Fashion Branding – Trends, Tactics, Techniques

Specifications:                      $۴۸ Uche Okonkwo Palgrave Macmillan 0230521673   ۲۰۰۷

Management of Technology Systems in the Garment Industry (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۲۱۰  Gordana Colovic Woodhead 0857090054   ۲۰۱۱

Manual For LEATHER ACCESSORIES AND LEATHER GOODS

Specifications:                      $۱۱۰ Dr. T. Ramasami CENTRAL LEATHER RESE   ۲۰۰۲

Market and Society in Korea – Interest, Institution and the Textile Industry (Advances in Korean Studies)

Specifications:                      $۱۹۵ Dennis McNamara Routledge 0415274818   ۲۰۰۲

Markets in Fashion – A phenomenological approach (Business Organizations and Networks)

Specifications:                      $۱۸۰ Patrik Aspers Routledge 0415346193   ۲۰۰۶

Mass Customization & Footwear – Myth, Salvation or Reality (Analysis of Adoption of Mass Customization Paradig

Claudio R. Bor Springer 1846288649   ۲۰۰۷

Mastering Weave Structures

Specifications:                      $۲۹  Sharon Alderman Interweave 1596681373   ۲۰۰۴

Mechanics of Microstructured Solids 2 – Cellular Materials, Fibre Reinforced Solids and Soft Tissues

Specifications:                      $۱۲۹ J.-F. Ganghoffer Springer 3642051707   ۲۰۱۰

Mechanics of Paper Products

Specifications:                      $۲۰۹  Kaarlo Niskanen de Gruyter 3110254611   ۲۰۱۲

Mediating the Human Body – Technology, Communication, and Fashion

Specifications:                      $۱۰۰ Leopoldina Fortunati James E. Katz Rai Routledge 0805844805   ۲۰۰۳

Medical and Healthcare Textiles 2007 – Proceedings of the Fourth International Conference on Healthcare and Medic

Specifications:                      $۳۰۰  J.F. Kennedy S.C. Anand M. Miraftab  CRC Press 1420079891   ۲۰۱۰

Medical Textiles – Proceedings of the Second International Conference and Exhibition

Specifications:                      $۴۰۰  S.C. Anand CRC Press 0849312264   ۲۰۰۱

Medieval Tailor’s Assistant: Making Common Garments 1200-1500

Specifications:                      $۴۴  Sarah Thursfield Costume & Fashion Press 0903585324   ۲۰۰۱

Membrane Separation in Textile Washing Processes

Specifications:                      $۲۰۰ Jacob Peter Van tHul J.P.van tHul   ۱۹۹۹

Men’s Style – The Thinking Man’s Guide to Dress

Specifications:                      $۲۳  Russell Smith Thomas Dunne Books 0312361653   ۲۰۰۷

Military Textiles

Specifications:                      $۴۰۰ Eugene Wilusz Woodhead 1845692063   ۲۰۰۸

Milnor Fiber Boundary of a Non-isolated Surface Singularity (Lecture Notes in Mathematics)

Specifications:                      $۵۹  Andras Nemethi Agnes Szilard Springer 3642236464   ۲۰۱۲

Modeling and Simulating Bodies and Garments

Specifications:                      $۲۰۰  Nadia Magnenat-Thalmann Springer 1849962626   ۲۰۱۰

Modelling and Predicting Textile Behaviour (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  X. Chen CRC Press 143980107X   ۲۰۱۰

Modelling Stochastic Fibrous Materials with Mathematica (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۳۹ William W. Sampson Springer 1848009909   ۲۰۰۹


Models: A Comprehensive Guide for Male Models

Specifications:                      $۱۹  Mark Manson CreateSpace 1463750358   ۲۰۱۱


Modern Approach to Maintenance in Spinning (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۲۱۰  Neeraj Nijjawan R Nijjawan Woodhead 0857090003   ۲۰۱۰


Modern Polyesters – Chemistry and Technology of Polyesters and Copolyesters (Wiley Series in Polymer Science)

Specifications:                      $۵۰۷ John Scheirs Timothy E. Long Wiley 0471498564   ۲۰۰۴


Modern Primitive Embroidery (Leisure Arts #4424)

Specifications:                      $۹ Jennie Baer Leisure Arts Leisure Arts, In 1601406746   ۲۰۰۸


Modern Textile Characterization Methods (International Fiber Science and Technology Series, No 13)

Specifications:                      $۴۱۲ Mastura Raheel CRC 0824794737   ۱۹۹۶


Modified Fibers with Medical and Specialty Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Vincent Edwards Gisela Buschle Diller  Springer 1402037937   ۲۰۰۶


More Fabulous Flowers – Mini-Quilts in Dimensional Applique (That Patchwork Place)

Specifications:                      $۲۶  Sharon K. Baker That Patchwork Place 1564778193   ۲۰۰۸


More Reversible Quilts

Specifications:                      $۲۷  Sharon Pederson That Patchwork Place 1564775569   ۲۰۰۴


Nanofibers

Specifications:                      $۷۷  Ashok Kumar InTech 9789537619862   ۲۰۱۰


Nanofibers – Fabrication, Performance, and Applications (Nanotechnology Science and Technology)

Specifications:                      $۱۴۰ W. N. Chang Nova Science Publishers 1607419475   ۲۰۰۹


Nanofibers – Production, Properties and Functional Applications

Specifications:                      $۴۴  Tong Lin InTech 9533074207   ۲۰۱۱


Nanofibers and Nanotechnology in Textiles

Specifications:                      $۵۰۰ P. Brown K. Stevens CRC 1420044494   ۲۰۰۷


Nanosols And Textiles

Specifications:                      $۷۵ B Mahltig T Textor World Scientific 9812833501   ۲۰۰۸


Natural Dyes

Specifications:                      $۴۴  E. Perrin Akcakoca Kumbasar InTech 9533077833   ۲۰۱۱


New Directions in Knitting

Specifications:                      $۲۴  House of White Birches House of White Birches 1882138961   ۲۰۰۳


New Millennium Fibres

Specifications:                      $۵۱۰ T. Hongu Glyn O. Phillips G.O. Philips CRC,Woodhead Publishing 1855736012   ۲۰۰۵


New Product Development in Textiles: Innovation and Production

Specifications:                      $۳۱۰  Lena Horne Woodhead Publishing 1845695380   ۲۰۱۲


New Silk Roads – East Asia and World Textile Markets (Trade and Development)

Specifications:                      $۳۸ Kym Anderson Cambridge Univ. 0521110513   ۲۰۰۹


Nonwoven Fabrics – Raw Materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes

Specifications:                      $۶۰۰ Wilhelm Albrecht H Fuchs W Kittelma Wiley 3527304061   ۲۰۰۳


Omiyage – Handmade Gifts from Fabric in the Japanese Tradition

Specifications:                      $۱۱۰ Kumiko Sudo McGrawHill 0809229099   ۲۰۰۱


One Line at a Time: 24 Geometric Machine-Quilting Designs Made Easy

Specifications:                      $۲۱  Charlotte Warr Andersen C&T Publishing 1571205314   ۲۰۰۹


One Skein, 30 Quick Projects to Knit or Crochet

Specifications:                      $۲۰ Leigh Radford Interweave 1931499748   ۲۰۰۶


Paper and Paperboard Packaging Technology

Specifications:                      $۴۰۰ Mark J. Kirwan Wiley-Blackwell 1405125039   ۲۰۰۵


Paper Chemistry and Technology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 3)

Specifications:                      $۳۰۰ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213435   ۲۰۰۹


Paper Engineering & Pop-ups For Dummies

Specifications:                      $۱۰۱ Rob Ives For Dummies 047040955X   ۲۰۰۹


Paper Products Physics and Technology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 4)

Specifications:                      $۳۰۰ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213451   ۲۰۰۹


Patternmaking for Fashion Design (5th Edition)(2 Volumes Combined)

Specifications:                      $۱۴۳  Helen Joseph Armstrong Prentice Hall 0135018765   ۲۰۰۹


Performance of Home Textiles (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۲۳۵  Subrata Das Woodhead Publishing 0857090070   ۲۰۱۱


Physical Properties of Textile Fibres, 4th Edition

Specifications:                      $۴۰۰ J.W.S. Hearle W. E. Morton Woodhead Publishing 1845692209   ۲۰۰۸


Physical Testing of Textiles

Specifications:                      $۴۲۹ B.P. Saville Woodhead Publishing 1855733676   ۱۹۹۹


Pine Forests, Utilization of their Products

Specifications:                      $۱۱۰ V. N. Vorob’ev Science Publishers 1578083966   ۲۰۰۷


Plasma Technologies for Textiles

Specifications:                      $۴۱۱ R. Shishoo, The Textile Institute CRC,Woodhead Publishing 1845690737   ۲۰۰۷


Plasma Technology for Hyperfunctional Surfaces – Food, Biomedical, and Textile Applications

Specifications:                      $۲۰۵ Hubert Rauscher Massimo Perucca Guy Wiley,VCH 3527326545   ۲۰۱۰


Plunkett’s Apparel & Textiles Industry Almanac

Specifications:                      $۲۹۹ J.W. Plunkett Plunkett Research, Ltd. 1593921683   ۲۰۱۰


Polyester

Specifications:                      $۴۴  Hosam El-Din M. Saleh InTech 9535107705   ۲۰۱۲


Polyester – Properties, Preparation and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Hina Yamashita Yui Nakano Nova Science Publishers 1604567538   ۲۰۰۸


Polyesters and polyamides (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۲۹۹ BL Deopura R. Alagirusamy M. Joshi  CRC 1420079727   ۲۰۰۸


Polymer Enhancement of Technical Textiles, Volume 14

Specifications:                      $۱۵۵ R.W. Buckley Smithers Rapra 1859573959   ۲۰۰۳


Polypropylene – An A-Z reference (Polymer Science and Technology Series)

Specifications:                      $۵۲۴ J. Karger Kocsis Springer 0412802007   ۱۹۹۹


Polysaccharides – Structural Diversity and Functional Versatility, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۴۰ Severian Dumitriu CRC 0824754808   ۲۰۰۵


Practical Dyeing (Volume 1,2,3)

Specifications:                      $۶۰۰ James Park John Shore Society of Dyers & Colourists 0901956848   ۲۰۰۴


Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value I (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۴۹  John C. Williams Amer Chemical Society 0841203601   ۱۹۷۷


Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value II (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۴۹  John C. Williams Amer Chemical Society 0841205531   ۱۹۸۲


Pricing Beauty: The Making of a Fashion Model

Specifications:                      $۲۷  Ashley Mears University of California Press 0520270762   ۲۰۱۱


Primary Wood Processing – Principles and Practice (2nd Edition)

Specifications:                      $۴۲۰ John C.F. Walker Springer 1402043929   ۲۰۰۷


Protective Clothing Systems and Materials (Occupational Safety and Health)

Specifications:                      $۲۰۰ Mastura Raheel CRC 0824791185   ۱۹۹۴


Pulp and Paper Industry – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Prevention

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۱


Pulp Bleaching Today (Green Sciences)

Specifications:                      $۲۰۰ Hans Ulrich Suess De Gruyter 3110207370   ۲۰۱۰


Pulping Chemistry and Technology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 2)

Specifications:                      $۳۰۰ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213419   ۲۰۰۹


Quality Characterisation of Apparel

Specifications:                      $۱۵۹  Subrata Das CRC Press 8190800132   ۲۰۱۰


Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing, 4th Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Krister Forsberg S. Z. Mansdorf Wiley 0471271055   ۲۰۰۳


Recycling in Textiles (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۲۳ Y. Wang Woodhead Publishing 1855739526   ۲۰۰۶


Recycling Indian Clothing  – Global Contexts of Reuse and Value

Specifications:                      $۲۱ Lucy Norris Indiana University Press 0253004500   ۲۰۱۰


Recycling Textile and Plastic Waste (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۰  Richard Horrocks Woodhead Publishing 1855733064   ۱۹۹۶


Redwork Winter Twitterings

Specifications:                      $۱۹  Pearl Louise Krush DRG 1592173217   ۲۰۱۰


Reference Book of Textile Technologies – Nonwovens

Specifications:                      $۳۰۰  ACIMIT ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Reference Book of Textile Technology – Man-made Fibres

Specifications:                      $۲۲  ACIMIT ACIMIT Italy   ۲۰۰۶


Reference Books of Textile Technologies – Finishing

Pieto Bellini ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Reference Books of Textile Technologies – Knitting

Camine Mezza Paola Zonda ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Reference Books of Textile Technologies – Man Made Fibers

Cesare Andreo Fabrizio Freti ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Reference Books of Textile Technologies – Spinning

Ezio Carissoni ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Reference Books of Textile Technologies – Weaving

Giovani Castelli ACIMIT, Italy   ۲۰۰۲


Regenerated Cellulose Fibres (Woodhead Fibre Series-The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۸ Calvin Woodings CRC 0849311470   ۲۰۰۱


Romantic Home Sewing: Cottage-Style Projects to Stitch for the Home

Specifications:                      $۲۵  Christina Strutt Potter Craft 0307345637   ۲۰۰۶


Science and Technology of Polymer Nanofibers

Specifications:                      $۲۰۰ Anthony L. Andrady Wiley 0471790591   ۲۰۰۸


Science in Clothing Comfort (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۲۰۰  Apurba Das R Alagirusamy Woodhead Publishing 1845697898   ۲۰۱۱


Scientific Protocols for Forensic Examination of Clothing (Protocols in Forensic Science)

Specifications:                      $۱۲۹  Jane Moira Taupin Chesterene Cwiklik CRC Press 1420068210   ۲۰۱۱


Shape Memory Polymers and Textiles

Specifications:                      $۵۱۲ Jack Hu, The Textile Institute Woodhead Publishing 1845690478   ۲۰۰۷


Shay Pendray’s Inventive Needlework

Specifications:                      $۲۱  Shay Pendray Krause Publications Craft 0873494083   ۲۰۰۴


Silk, Mohair, Cashmere and Other Luxury Fibres (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۳۲ Robert R. Franck Woodhead Publishing 1855735407   ۲۰۰۱


Simple Stylish Knits

Specifications:                      $۴۴  HILARY MACKIN NEW HOLLAND PUBLISHE 1845370783   ۲۰۰۶


Simply Crochet: 22 Stylish Designs for Everyday

Specifications:                      $۲۲  Robyn Chachula Interweave Press 1596682981   ۲۰۱۱


Sizing in Clothing

S. Ashdown Woodhead 1845690346   ۲۰۰۷


Smart Clothes and Wearable Technology (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  J. McCann D. Bryson CRC Press 1439801134   ۲۰۰۹


Smart Fibres, Fabrics and Clothing (The Textile Institute – Woodhead Fibre Series)

Specifications:                      $۴۱۲ Xiaoming Tao CRC 0849311721   ۲۰۰۱


Smart Textile Coatings and Laminates (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  W. C. Smith CRC Press 1439801339   ۲۰۱۰


Smart Textiles for Medicine and Healthcare – Materials, Systems and Applications

Specifications:                      $۴۰۲ L. van Langenhove,The Textile Institute Woodhead Publishing 1845690273   ۲۰۰۷


Soft Computing in Textile Engineering (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۶۵  Abhijit Majumdar Woodhead Publishing 1845696638   ۲۰۱۱


Solvent Spun Rayon, Modified Cellulose Fibers and Derivatives: A symposium (ACS symposium series 58)

Specifications:                      $۴۴  Albin F. Turbak American Chemical Society 0841203881   ۱۹۷۷


Specialist Yarn and Fabric Structures – Developments and Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۵  R. Hugh Gong Woodhead Publishing 184569757X   ۲۰۱۲


Strategic Management in Garment Industry (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۳۰۰  Gordana Colovic Woodhead Publishing 085709582X   ۲۰۱۲


Structure and Mechanics of Textile Fibre Assemblies (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  P. Schwartz CRC Press 1420093053   ۲۰۰۸


Structure and Mechanics of Woven Fabrics

Specifications:                      $۶۰۳ Jack Hu Woodhead Publishing 1855739046   ۲۰۰۴


Successful Lace Knitting: Celebrating the Work of Dorothy Reade

Specifications:                      $۲۹  Donna Druchunas Martingale & Co Inc 1564779769   ۲۰۱۰


Surface Characteristics of Fibers and Textiles (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Christopher Pastore Paul Kiekens CRC 0824700023   ۲۰۰۱


Surface Modification of Textiles (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  Q. Wei Woodhead Publishing Ltd 1845694198   ۲۰۰۹


Sustainable Fashion and Textiles – Design Journeys

Specifications:                      $۱۶۶ Kate Fletcher Earthscan Publications Ltd. 1844074633   ۲۰۰۸


Synthetic Fibers – Machines and Equipment, Manufacture, Properties (Handbook for Plant Engineering, Machine Des

Specifications:                      $۵۱۰ Franz Fourne Hanser Gardner Publications 156990250X   ۲۰۰۰


Synthetic Fibres – Nylon, Polyester, Acrylic, polyolefin (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۱۱ J.E. McIntyre Woodhead,CRC 1855735881   ۲۰۰۵


Tactile Perception of Textiles in a Virtual-Reality System

Specifications:                      $۱۱۰ Dennis Allerkamp Springer 3642139736   ۲۰۱۰


Technical Textiles Yarns (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  R. Alagirusamy A. Das CRC Press 1439831548   ۲۰۱۰


Textile Advances in the Automotive Industry (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  Roshan Shishoo CRC Press 1420090003   ۲۰۰۹


Textile and Paper Chemistry and Technology (ACS symposium series 49)

Specifications:                      $۳۰  Jett C. Arthur Amer Chemical Society 0841203776   ۱۹۷۷


Textile Application of the Color Sensitivity of a Dye Mixture

Specifications:                      $۴۴  PCSTR textile Pakistan Council of Sci   ۲۰۰۹


Textile Composites and Inflatable Structures

Specifications:                      $۴۰۰ Eugenio Onate B. Kroplin Springer 1402033168   ۲۰۰۵


Textile Composites and Inflatable Structures II – Computational Methods in Applied Sciences

Specifications:                      $۲۱۰ Eugenio Oaate Bernard Kraplin Springer 1402068557   ۲۰۰۸

Textile Design – Principles, Advances, and Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  A. Briggs-Goode K. Townsend Woodhead Publishing 1845696468   ۲۰۱۱

Textile Design and Engineering of Fibrous Materials (International Journal of Clothing Science and Technology)

Specifications:                      $۴۲ Sharon Lam Po Tang Emerald 086176935X   ۲۰۰۴

Textile Dyeing

Specifications:                      $۴۴  Peter J. Hauser InTech 9533075655   ۲۰۱۱

Textile Dyes

Specifications:                      $۱۴۴  Iqbal, M Rehbar Publishers Karachi   ۲۰۰۹

Textile Fibers, Dyes, Finishes and Processes – A Concise Guide (Textile Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Howard L. Needles William Andrew 0815510764   ۱۹۸۷

Textile Finishing Chemicals – An Industrial Guide

Specifications:                      $۳۰۰ Ernest W. Flick William Andrew 0815512341   ۱۹۹۱

Textile Handbook

Specifications:                      $۲۴۴  Hong Kong Productivity Council The Hong Kong Cotton Spinn 9628040502   ۲۰۰۱

Textile Printing, 2nd Revised Edition

Specifications:                      $۲۰۰  Leslie W. C. Miles Amer Assn of Textile 0901956791   ۲۰۰۳

Textile Processing with Enzymes (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۱۰ A. Cavaco-Paulo G. M. Giubitz CRC 1855736101   ۲۰۰۳

Textile Sizing (No Series)

Specifications:                      $۳۶۰ Bhuvenesh C. Goswami Rajesh D. Ana CRC 0824750535   ۲۰۰۴

Textile Technology

Specifications:                      $۳۰۰  Dieter Veit Hanser Fachbuchverlag 3446229639   ۲۰۰۶

Textiles for Cold Weather Apparel (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  J. Williams CRC Press 1439801231   ۲۰۰۹

Textiles for Hygiene and Infection Control (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  Brian J. McCarthy Woodhead Publishing 1845696360   ۲۰۱۱

Textiles for Protection (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۲۰ Richard A. Scott Woodhead Publishing 1855739216   ۲۰۰۵

Textiles in Automotive Engineering (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۰۸ Walter Fung CRC 1587160803   ۲۰۰۱

Textiles in Sport (The Textile Institute)

Specifications:                      $۵۷۳ Roshan Shishoo CRC Press 1855739224   ۲۰۰۵

Textiles Industry – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Prevention and Co

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۳

The American Beauty Industry Encyclopedia

Specifications:                      $۱۰۵ Julie Willett Greenwood 0313359490   ۲۰۱۰

The Application of Textiles in Rubber (Handbook)

Specifications:                      $۳۲۵ D B Wootton  Rapra Technology Rapra Technology Ltd 1859572774   ۲۰۰۱

The Art of Fabric Collage: An Easy Introduction to Creative Sewing

Specifications:                      $۲۱  Rosemary Eichorn Taunton Press 1561585858   ۲۰۰۳

The Chemistry and Processing of Wood and Plant Fibrous Material

Specifications:                      $۳۱۰  John F Kennedy Glyn O Phillips Woodhead Publishing 1855733056   ۲۰۱۰

The Chemistry of Solid Wood (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۹۵  Roger M. Rowell American Chemical Society 0841207968   ۱۹۸۴

The Clothed Body (Dress, Body, Culture)

Specifications:                      $۱۴۱ Patrizia Calefato Lisa Adams Berg Publishers 1859738001   ۲۰۰۴

The Death of Fashion – The Passage Rite of Fashion in the Show Window

Specifications:                      $۲۷۲ Harald Grundl EOOS Springer 3211498540   ۲۰۰۷

The Fashion Business – Theory, Practice, Image

Specifications:                      $۲۰۰ Nicola White Ian Griffiths Berg Publishers 1859733549   ۲۰۰۱

The Finishing of Textile Fabrics – Woollen, Worsted, Union And Other Cloths – With 151 Illustrations Of Fibres, Yar

Specifications:                      $۲۹  Roberts. Beaumont Obscure Press 1408693712   ۲۰۱۰

The Genesis of Industrial Capital – A Study of West Riding Wool Textile Industry, c.1750-1850

Specifications:                      $۶۹ Pat Hudson Cambridge Univ. 0521256712   ۱۹۸۶

The Greenwood Encyclopedia of Clothing through American History, 1900 to the Present – Volume 1, 1900-1949

Specifications:                      $۱۱۰  Amy T. Peterson Valerie Hewitt Heathe Greenwood 0313333955   ۲۰۰۸

The Greenwood Encyclopedia of Clothing through American History, 1900 to the Present – Volume 2, 1950-Present

Specifications:                      $۱۱۰  Jose F. Blanco Scott Leff Ann T. Kellog Greenwood 031333417X   ۲۰۰۸

The Japanese Revolution in Paris Fashion (Dress, Body, Culture)

Specifications:                      $۳۲ Yuniya Kawamura Berg Publishers 185973815X   ۲۰۰۴

The Knitter’s Book of Socks : The Yarn Lover’s Ultimate Guide to Creating Socks That Fit Well, Feel Great, and Last

Specifications:                      $۱۵  Clara Parkes Crown Publishing Group 0307586812   ۲۰۱۱

The Natural Knitter: How to Choose, Use, and Knit Natural Fibers from Alpaca to Yak

Specifications:                      $۳۲  Barbara Albright Potter Craft 1400053528   ۲۰۰۷

The Perfect Fit: The Classic Guide to Altering Patterns

Specifications:                      $۱۸  Editors of Creative Publishing Creative Publishing internatio 1589232275   ۲۰۰۵

The Plastic Film and Foil Web Handling Guide

Specifications:                      $۳۰۰ William E. Hawkins CRC 1587161524   ۲۰۰۲

The Polyester Prince – The Rise of Dhirubhai Ambani

Specifications:                      $۱۵ Hamish McDonald Allen & Unwin Pty., Limited ( 1864484683   ۱۹۹۹

The Silk Weavers of Kyoto – Family and Work in a Changing Traditional Industry

Specifications:                      $۶۰ Tamara K. Hareven University of California 0520228170   ۲۰۰۲

The Style Bible: The 11 Rules for Building a Complete and Timeless Wardrobe (AskMen.com Presents )

Specifications:                      $۱۶  James Bassil Harper Paperbacks 0061208507   ۲۰۰۷

The Travels of a T-Shirt in the Global Economy – An Economist Examines the Markets, Power, and Politics of World

Specifications:                      $۲۹ Pietra Rivoli Wiley 0471648493   ۲۰۰۵

The Twentieth Century (History of Costume and Fashion)

Specifications:                      $۳۵ Clare Hibbert Adam Hibbert Facts on File 0816059519   ۲۰۰۵

Thermal and Moisture Transport in Fibrous Materials (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۶ N. Pan P. Gibson Woodhead Publishing 1845690575   ۲۰۰۶

Timber: Its Nature and Behaviour, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۰  J.M. Dinwoodie OBE Spon Press 0419255508   ۲۰۰۰

TNCs and the Removal of Textiles and Clothing Quotas

Specifications:                      $۲۰ United Nations United Nations Publications 9211126800   ۲۰۰۶

Total Colour Management in Textiles

Specifications:                      $۵۰۰ J. Xin Woodhead Publishing, 1855739232   ۲۰۰۶

Training and Development of Technical Staff in the Textile Industry (Woodhead Publishing India)

Specifications:                      $۱۶۰  Badarayanachar Purushothama Woodhead 0857095811   ۲۰۱۲

Transforming Clothing Production into a Demand-driven, Knowledge-based, High-tech Industry – The Leapfrog Para

Specifications:                      $۲۲۹ L. Walter G. Kartsounis Springer 1848826079   ۲۰۰۹

Tufted Carpet – Textile Fibers, Dyes, Finishes and Processes (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۳۰۰ Von Moody Howard L. Haber William Andrew 1884207995   ۲۰۰۵

U. S. Spacesuits, 2 Edition (Springer Praxis Books Space Exploration)

Specifications:                      $۴۴  Kenneth S. Thomas Springer 144199565X   ۲۰۱۲

US Spacesuits (Springer Praxis-Space Exploration)

Specifications:                      $۵۲ Kenneth S. Thomas Harold J. McMann Praxis 0387279199   ۲۰۰۶


US Textile Production in Historical Perspective – A Case Study from Massachusetts (American Popular History and

Specifications:                      $۱۳۸ S. Ouellette Routledge 0415979889   ۲۰۰۷


Vegetable Dyeing: 151 Recipes for Dyeing Yarns and Fabrics With Natural Materials

Specifications:                      $۱۲  Alma Lesch Watson Guptill Pubns 0823056007   ۱۹۷۰


Viking Patterns for Knitting: Inspiration and Projects for Today’s Knitter

Specifications:                      $۲۴  Elsebeth Lavold Elsbeth Lavold Trafalgar Square Books 157076137X   ۲۰۰۰


Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic Monomers

Specifications:                      $۳۰۰ Yildirim H. Erbil CRC 0849323037   ۲۰۰۰


Wearable Electronics and Photonics (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۰۰ Xiaoming Tao Woodhead Publishing 1855736055   ۲۰۰۵


Weaving and Dyeing in Highland Ecuador

Specifications:                      $۴۵ Ann Pollard Rowe Laura University of Texas Press 0292714688   ۲۰۰۷


With Needle and Brush: Schoolgirl Embroidery from the Connecticut River Valley, 1740-1840

Specifications:                      $۶۰  Carol Huber Florence Griswold Museum 0983053200   ۲۰۱۱


Women and the Labour Market in Japan’s Industrialising Economy – The Textile Industry before the Pacific War

Specifications:                      $۱۷۰ J. Hunter Routledge 0415297311   ۲۰۰۳


Wood and Cellulosic Chemistry, Second Edition Revised and Expanded

Specifications:                      $۴۲۱ David N.S. Hon Nobuo Shiraishi CRC 0824700244   ۲۰۰۲


Wood Chemistry and Wood Biotechnology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 1)

Specifications:                      $۱۹۶ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213397   ۲۰۰۹


Wood Coatings – Theory and Practice (Industrial Wood Coatings)

Specifications:                      $۱۲۲  Franco Bulian Jon Graystone Elsevier Science 0444528407   ۲۰۰۹


Wood Modification – Chemical, Thermal and Other Processes (Wiley Series in Renewable Resource)

Specifications:                      $۲۲۰ Callum A. S. Hill Wiley 0470021721   ۲۰۰۶


Wood Quality and It’s Biological Basis (Sheffield Biological Sciences)

Specifications:                      $۲۰۰ George Jeronimidis Wiley 1841273198   ۲۰۰۳


Wood Technology – Chemical Aspects (Acs Symposium Series ; Number 43))

Specifications:                      $۳۸  Irving S. Goldstein Amer Chemical Society 0841203733   ۱۹۷۷


Woodshop Dust Control, Revised Edition

Specifications:                      $۲۱  Sandor Nagyszalanczy Taunton Press 1561584991   ۲۰۰۲


Wool – Science and Technology

Specifications:                      $۵۰۰ W. Simpson Woodhead Publishing 1855735741   ۲۰۰۲


Woollen and Worsted Woven Fabric Design

Specifications:                      $۳۰۰  E Grant Gilligan CRC Press 0849325870   ۲۰۰۴


Woven Fabric Engineering

Specifications:                      $۴۴  Polona Dobnik Dubrovski Sciyo 9533071947   ۲۰۱۰


Woven Fabrics

Specifications:                      $۴۴  Han-Yong Jeon InTech 9535106074   ۲۰۱۲


Woven Textile Structure – Theory and Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  B. K. Behera P. K. Hari CRC Press 1439831165   ۲۰۱۰


X-Radiography of Textiles, Dress and Related Objects

Specifications:                      $۱۱۰ Sonia O’Connor Elsevier 0750666329   ۲۰۰۷


Yarn Texturing Technology (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۶۰ J.W.S. Hearle L. Hollick D.K. Wilson Woodhead,CRC 185573575X   ۲۰۰۱


۱۰۱ Best Aviation Attractions

Specifications:                      $۳۰ John F. Purner John Purner McGraw,Hill Professional 0071425195   ۲۰۰۴


۲۰۰۴ Cruise Line Employment Manual

Specifications:                      $۲۴ Jim Ross CRUISE ROSS, LLC 0967056853   ۲۰۰۴


۲۰۰۸ Emergency Response Guidebook (FOR RESPONDERS DURING INITIAL PHASE OF DANGEROUS GOOD

Specifications:                      $۱۰ Transportation Dept. (U.S.) Pipeline &  United States Dept. of Transpo 0160794560   ۲۰۰۸


۴WD Driving Skills – A Manual for On and Off Road Travel (Landlinks Press)

Specifications:                      $۲۱ Vic Widman CSIRO Publishing 0643066241   ۲۰۰۱


۹,۱۱ and the Future of Transportation Security (Praeger Security International)

Specifications:                      $۴۹ R. William Johnstone Praeger 0275990753   ۲۰۰۶


A Concept for a National Freight Data Program (U.S.Transportation Research Board)

Specifications:                      $۱۳۰ National Research Council Transportation Research Boar 0309085705   ۲۰۰۳


A Decade of Action in Transport – An Evaluation of World Bank Assistance to the Transport Sector, 1995 to 2005

Specifications:                      $۲۰ Peter Freeman World Bank Publications 0821370030   ۲۰۰۷


A Dictionary of Transport Analysis

Specifications:                      $۲۴۵  Kenneth Button Henry Vega Peter Nijk Edward Elgar Pub 1843763753   ۲۰۱۱


A Dual Approach to Ocean Governance – The Cases of Zonal and Integrated Management in International Law of th

Specifications:                      $۲۰۴ Yoshifumi Tanaka Ashgate Publishing Company 0754671704   ۲۰۰۸


A Framework for Evaluation and Design of an Integrated Public Transport System

Specifications:                      $۴۴ Carl Henrik Hall Linkopings University 9185523526   ۲۰۰۶


A Guide to the Pressure Systems and Transportable Gas Containers Regulations 1989 (Health & safety series bookle

Specifications:                      $۴۴ Great Britain HSE Books 0118855166   ۱۹۹۰


A History of British Motorways

Specifications:                      $۴۵ G. Charlesworth Thomas Telford Publishing 0727701592   ۱۹۹۴


A History of Chinese Aviation

Lennart Andersson Lennart Andersson 9572853337   ۲۰۰۸


A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis – The Human Factors Analysis and Classification System

Specifications:                      $۲۰۰ Douglas A. Wiegmann Scott A. Shappe Ashgate Publishing 0754618757   ۲۰۰۳


A Large Spectrum of Free Oscillations of the World Ocean Including the Full Ocean Loading and Self-attraction Eff

Specifications:                      $۱۰۹ Malte Muller Springer 3540855750   ۲۰۰۹


A model for simulation and generation of surrounding vehicles in driving simulators

Specifications:                      $۴۴ Johan Janson Olstam Linkopings University 9185457515   ۲۰۰۵


A Pictorial Record of the Qing Dynasty – Manchurian Railway

Specifications:                      $۳۰۰ Lushun Museum Gale Asia 9814246182   ۲۰۰۸


A Policy on Geometric Design of Highways and Streets 2004,5th Edition

Specifications:                      $۱۵۰ Aashto American Association of State 1560512636   ۲۰۰۴


A Primer for Efficiency Measurement for Utilities and Transport Regulators (Wbi Development Studies)

Specifications:                      $۲۲ Tim Coelli Antonio Estuche Sergio Per World Bank Publications 0821353799   ۲۰۰۳


A Text Book of Laying Off Or The Geometry of Ship Building

Specifications:                      $۴۴ Edward L Attwood Longmans, Green   ۱۹۱۸


AASHTO Policy on Geometric Design of Highways and Streets 2001, 4th Edition®

Specifications:                      $۳۴۱ AASHTO American Association of State 1560511567   ۲۰۰۱


ABC American Airlines (ABC Airliner)

Specifications:                      $۱۲ Simon Forty Plymouth Toy & Book 1882663217   ۱۹۹۷


ABC Light Aircraft Recognition, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۱ Peter R. March Wow Toys 1882663152   ۱۹۹۷


ABC United Airlines

Specifications:                      $۱۲ Simon Forty Wow Toys 1882663209   ۱۹۹۷


Access Management Manual

Specifications:                      $۲۸۳ U.S.Transportation Research Board Co National Academies 0309077478   ۲۰۰۳


Access to Destinations

Specifications:                      $۲۰۰ David M. Levinson Kevin J. Krizek Elsevier Science 0080446787   ۲۰۰۵


Ace the Technical Pilot Interview

Specifications:                      $۲۹ Gary Bristow Gary Bristow McGraw-Hill Professional 0071396098   ۲۰۰۲


Achieving Sustainable Mobility – Everyday and Leisure-time Travel in the EU(Transport and Mobility)

Specifications:                      $۲۰۰ Erling Holden Ashgate Pub Co 0754649415   ۲۰۰۷


Activity-Based Approaches to Travel Analysis

Specifications:                      $۲۰۰ D.F. Ettema H.J.P Timmermans Pergamon 0080425844   ۱۹۹۷


Adaptive Cooperation between Driver and Assistant System – Improving Road Safety

Specifications:                      $۲۵۰ Fr‚d‚ric Holzmann Springer 3540744738   ۲۰۰۸


Advanced Avionics Handbook (FAA Handbooks)

Specifications:                      $۱۹ Federal Aviation Administration Aviation Supplies & Academi 1560277580   ۲۰۰۹


Advanced Modeling for Transit Operations and Service Planning

Specifications:                      $۲۰۰ William H K Lam Michael G H Bell Pergamon 0080442064   ۲۰۰۳


Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track

Specifications:                      $۱۴۹  Buddhima Indraratna Wadud Salim Ch CRC Press 041566957X   ۲۰۱۱


Advanced Technologies and Methodologies for Risk Management in the Global Transport of Dangerous Goods (Na

Specifications:                      $۱۷۳ Chiara Bersani Azedine Boulmakoul E IOS Press 1586038990   ۲۰۰۸


Advanced Train Control Systems

Specifications:                      $۱۳۴  B. Ning B. Ning WIT Press 1845644948   ۲۰۱۰


Advances in Air Navigation Services

Specifications:                      $۴۴  Tone Magister InTech 9535106869   ۲۰۱۲


Advances in Computational Intelligence in Transport, Logistics, and Supply Chain Management (Studies in Compu

Specifications:                      $۲۰۰ Andreas Fink Franz Rothlauf Springer 3540690247   ۲۰۰۸


Advances in Control, Communication Networks, and Transportation Systems

Specifications:                      $۲۰۰ Eyad H. Abed Birkhauser 0817643850   ۲۰۰۵


Advances in Transportation Geotechnics – Proceedings of International Conference 2008

Specifications:                      $۲۸۹ Ed Ellis Hai sui Yu CRC 0415475902   ۲۰۰۸


Advances in Vehicular Networking Technologies

Specifications:                      $۴۴  Miguel Almeida InTech 9533072418   ۲۰۱۱


Africa’s Freedom Railway – How a Chinese Development Project Changed Lives and Livelihoods in Tanzania

Specifications:                      $۳۹ Jamie Monson Indiana University Press 0253352711   ۲۰۰۹


A-GPS – Assisted GPS, GNSS, and SBAS

Specifications:                      $۱۱۰ Frank van Diggelen Artech House 1596933747   ۲۰۰۹


Aided Navigation – GPS with High Rate Sensors

Specifications:                      $۲۰۰ Jay A. Farrell McGraw-Hill 0071493298   ۲۰۰۸


AIM-FAR 2001 Aeronautical Information Manual-Federal Aviation Regulations

Specifications:                      $۱۵ Charles F. Spence Mcgraw,Hill 0071362304   ۲۰۰۱


AIM-FAR 2008 Aeronautical Information Manual-Federal Aviation Regulations

Specifications:                      $۲۰ Charles Spence McGraw,Hill Professional 0071499253   ۲۰۰۸


Air Disasters

Specifications:                      $۱۴ Ann Weil Saddleback Educational 1562546503   ۲۰۰۴


Air Disasters (Disasters Up Close)

Specifications:                      $۳۰ Michael Woods Mary B. Woods Lerner Publications 0822567725   ۲۰۰۸


Air Pollution from Motor Vehicles – Standards and Technologies for Controlling Emissions

Specifications:                      $۵۰ Asif Faiz Christopher S. Weaver Micha World Bank Publications 0821334441   ۱۹۹۷


Air Quality and Comfort in Airliner Cabins (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۵۰ Niren Laxmichand Nagda Astm Intl 0803128665   ۲۰۰۰


Air Traffic Control

Specifications:                      $۴۴  Max Mulder InTech 9533071039   ۲۰۱۰


Air Transportation – A Management Perspective, 6th Edition

Specifications:                      $۲۰۰ John G. Wensveen Ashgate 0754671712   ۲۰۰۷


Air Travel – How Safe Is It, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۴ Laurie Taylor Blackwell Science 0632040696   ۱۹۹۷


Airbus A380: Superjumbo of the 21st Century

Specifications:                      $۲۴  Guy Norris Mark Wagner Zenith Press 0760338388   ۲۰۱۰


Airbus Industrie Airbus A340

Specifications:                      $۲۰ Scott E. Germain Specialty 1580070027   ۲۰۰۰


Aircraft Accident Analysis – Final Reports

Specifications:                      $۳۹ Jim Walters Robert Sumwalt McGraw-Hill 0071351493   ۲۰۰۰


Aircraft Inspection, Repair & Alterations: Acceptable Methods, Techniques, & Practices (FAA Handbooks)

Specifications:                      $۲۴  Federal Aviation Administration Aviation Supplies & Academi 1560277289   ۲۰۰۸


Aircraft Performance Theory for Pilots

Specifications:                      $۱۱۰  P. J. Swatton Blackwell Science 0632055693   ۲۰۰۵


Aircraft Record Cards of the United States Air Force – How to Read the Codes

Specifications:                      $۵۰ Robert A. Mann McFarland 0786437820   ۲۰۰۸


Aircraft Weight and Balance Handbook – FAA,H,8083,1A (FAA Handbooks Series)

Specifications:                      $۹ Federal Aviation Administration Aviation Supplies & Academi 1560276762   ۲۰۰۷


Aircraft Weight and Balance Handbook, 1999

Specifications:                      $۱۴ Flight Standards Service Federal Aviation Administrati 0160589150   ۱۹۹۹


Airline Choices for the Future

Specifications:                      $۲۰۲ Kostas Iatrou Mauro Oretti Ashgate Pub Co 0754648869   ۲۰۰۷


Airline Finance, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۴ Peter S. Morrell Ashgate Pub Co 0754670007   ۲۰۰۷


Airline Industry: Strategies, Operations, Safety

Specifications:                      $۴۴  Connor R. Walsh Nova Science Publishers 1611224238   ۲۰۱۱


Airline Network Development in Europe and Its Implications for Airport Planning

Specifications:                      $۲۰۰ Guillaume Burghouwt Ashgate Publishing 0754645061   ۲۰۰۷


Airline Operations and Delay Management – Insights from Airline Economics, Networks and Strategic Schedule Pla

Specifications:                      $۲۰۰  Cheng Lung Wu Ashgate Publishing Company 075469190X   ۲۰۱۰


Airline Operations and Scheduling, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Massoud Bazargan Ashgate 0754679004   ۲۰۱۰


Airline Passenger Security Screening – New Technologies and Implementation Issues

Specifications:                      $۲۲ Natl Research Coun National Academy Press 0309054397   ۱۹۹۶


Airline Recognition Guide (Jane’s)

Specifications:                      $۳۳ Gunter G. Endres Graham Edwards Collins-Janes 0007204426   ۲۰۰۶


Airplane Flying Handbook – FAA-H-8083-3A (FAA Handbooks series)(2nd Edition)

Specifications:                      $۱۱۰ Federal Aviation Administration Aviation Supplies & Academi 156027557X   ۲۰۰۴


Airport and Aviation Security – U.S. Policy and Strategy in the Age of Global Terrorism

Specifications:                      $۳۰۹ Bartholomew Elias AUERBACH 1420070290   ۲۰۱۰


Airport Competition

Specifications:                      $۲۰۰ Peter Forsyth David Gillen J­­ rgen M Ashgate 075467746X   ۲۰۱۰


Airport Design and Operation, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۳۰ A.Kazda,E.CAVES Elsevier 0080451047   ۲۰۰۷


Airport Development Reference Manual(IATA)

Specifications:                      $۱۰۵ IATA International Air Transport As 9290357290   ۱۹۹۵


Airport Economist

Specifications:                      $۲۲ Tim Harcourt Allen & Unwin 1741755123   ۲۰۰۸


Airport Engineering – Planning, Design and Development of 21st Century Airports, 4th Edition

Specifications:                      $۳۰۰  Norman J. Ashford Saleh Mumayiz Pau Wiley 0470398558   ۲۰۱۱


Airport Engineering, 3rd Edition

Specifications:                      $۳۱۵ Norman J. Ashford Paul H. Wright Wiley 0471527556   ۱۹۹۲


Airport Infrastructure – The Emerging Role of the Private Sector

Specifications:                      $۲۲ Anil Kapur World Bank Publications 082133526X   ۱۹۹۵


Airport Planning and Management, 4th Edition

Specifications:                      $۴۰ Alexander T. Wells McGraw-Hill 0071360093   ۲۰۰۰


Airport Planning and Management, 5 Edition

Specifications:                      $۳۰۰  Alexander T. Wells Seth Young  McGraw Hill Professional 0071413014   ۲۰۰۴


Airport Regulation Investment & Development of Aviation

Specifications:                      $۴۴  OECD 9282102923   ۲۰۱۱


Airport Regulation, Law, and Public Policy – The Management and Growth of Infrastructure

Specifications:                      $۱۱۷ Robert M. Hardaway Quorum Books 0899304745   ۱۹۹۱


Airport Research Needs – Cooperative Solutions (U.S Transportation Research Board)

Specifications:                      $۱۱۰ Transportation Research Board Transportation Research Boar 0309077494   ۲۰۰۳


Airport Security and Ground Handling Equipment in Jordan – A Strategic Reference, 2007

Specifications:                      $۳۰۰ Philip M. Parker ICON Group International, Inc 0497823373   ۲۰۰۷


Airport Terminals, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۰ Christopher J. Blow Architectural 0750625856   ۱۹۹۶


Airports As Multimodal Interchange Nodes (Ecmt Round Table)

Specifications:                      $۵۷ Ecmt OECD 9282103390   ۲۰۰۵


Airports in Cities and Regions – Research and Practise

Specifications:                      $۱۱۰ Ute Knippenberger, Alex Wall KIT Scientific Publishing 3866445067   ۲۰۱۰


Airspaces (Reaktion Books – Topographics)

Specifications:                      $۲۷ David Pascoe Reaktion Books 1861890907   ۲۰۰۴


Airworthiness – An Introduction to Aircraft Certification, A Guide to Understanding JAA, EASA and FAA Standard

Specifications:                      $۶۲ Filippo De Florio Butterworth Heinemann 0750669489   ۲۰۰۶


Airworthiness, Second Edition – An Introduction to Aircraft Certification

Specifications:                      $۹۹  Filippo De Florio Butterworth Heinemann 0080968023   ۲۰۱۱


Algorithmic Methods for Railway Optimization

Specifications:                      $۳۰۰ Frank Geraets Leo Kroon Springer 354074245X   ۲۰۰۷


All Aboard: The Complete North American Train Travel Guide, Third Edition

Specifications:                      $۱۸  Jim Loomis Chicago Review Press 1569763097   ۲۰۱۱


American Locomotives 1900-1950

Edwin P Alexander Bonanza Books B0006ASFW4   ۱۹۵۰


American Transportation Policy

Specifications:                      $۲۰۰ Robert J. Dilger Praeger 0275978532   ۲۰۰۳


AMERICA’S AIRPORTS – Airfield Development, 1918-1947 (Centennial of Flight Series)

Specifications:                      $۳۹ Janet R. Daly Bednarek Texas A&M University Press 1585441309   ۲۰۰۱


An Introduction to Sustainable Transportation: Policy, Planning and Implementation

Specifications:                      $۳۹  Preston L. Schiller Eric Bruun Jeffrey R Routledge 1844076652   ۲۰۱۰


Analyzing Friction in the Design of Rubber Products and Their Paired Surfaces

Specifications:                      $۲۰۰ Robert Horigan Smith CRC 0849381363   ۲۰۰۸


Anger in the Air – Combating the Air Rage Phenomenon

Specifications:                      $۱۱۹  Dr Joyce A. Hunter Ashgate 0754671933   ۲۰۰۹


Applications of Agent Technology in Traffic and Transportation

Specifications:                      $۲۰۰ Franziska Klugl Ana Bazzan Sascha Os Birkhauser Basel 3764372583   ۲۰۰۵


Applied Transport Economics – Policy, Management & Decision Making, 3rd Edition

Specifications:                      $۶۵  Stuart Cole Kogan


 ۰۷۴۹۴۳۹۶۴۵   ۲۰۰۵


Architecting Resilient Systems – Accident Avoidance and Survival and Recovery from Disruptions

Specifications:                      $۷۹ Scott Jackson Wiley 0470405031   ۲۰۱۰


Arctic Trucker

Specifications:                      $۱۲  Joseph Gustaitis RJF Publishing 1608702947   ۲۰۱۱


Asia-Pacific in Figures 2006 (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

Specifications:                      $۲۰ United Nations United Nations 9211205301   ۲۰۰۷


Ask the Pilot

Specifications:                      $۱۵ Patrick Smith Riverhead Trade 1594480044   ۲۰۰۴


ASME B31.4 – Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids

Specifications:                      $۶۴۰ ASME International 0791827925   ۲۰۰۲


ASME B31.4 2002 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids

Specifications:                      $۳۰۰ ASME ASME   ۲۰۰۳


Asphalt and Politics – A History of the American Highway System

Specifications:                      $۳۵  Thomas L. Karnes McFarland 0786442824   ۲۰۰۹


Assessing the Benefits and Costs of ITS – Making the Business Case for ITS Investments (Transportation,Research,E

Specifications:                      $۳۰۰ David Gillen, David M. Levinson Springer 1402076770   ۲۰۰۴


Assessing the HEALTH IMPACT AND SOCIAL COSTS OF MOPEDS – FEASIBILITY STUDY IN ROME

Specifications:                      $۴۴ MICHELE FABERI, MARCO MART World Health Organization 9289010622   ۲۰۰۴


Assessing the Impact of Future Operations on Trainer Aircraft Requirements

Specifications:                      $۲۰  John A. Ausink Rand Publishing 0833037900   ۲۰۰۵


Assessing the Relationship Between Propagule Pressure and Invasion Risk in Ballast Water

Specifications:                      $۳۷  National Research Council National Academies Press 0309215625   ۲۰۱۱


Assessment and Decision Making for Sustainable Transport

Specifications:                      $۱۰۲ Organisation for Economic CoOperatio Conference 9282113116   ۲۰۰۴


Assessment of Fuel Economy Technologies for Light-Duty Vehicles

Specifications:                      $۶۰  National Research Council National Academies Press 0309156076   ۲۰۱۱


Assessment of Technologies Deployed to Improve Aviation Security

Specifications:                      $۴۴ National Research Council Staf National Academies Press 0309067871   ۱۹۹۹