مهندسی مکانیک

دانلود ایبوک دسته مهندسی مکانیک

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Mechanical Engineering:part2

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Getting the Most Out of Vacuum Tubes (2000 Reprinted)

Tomer 188258029X   ۲۰۰۰-


Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Claude Bathias Paul C. Paris CRC 0824723139   ۲۰۰۵


Glazed Panel Construction with Human-Robot Cooperation (Springer Briefs in Computer Science)

Specifications:                      $۳۹  Seungyeol Lee Springer 1461414172   ۲۰۱۱


GPSA Engineering Data Book (Gas Processors Supplier Ass.)

Specifications:                      $۳۰۰ Gas Processors Association Gas Processors Association   ۱۹۹۹

Granular Filtration of Aerosols and Hydrosols, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۱۰ Chi Tien B.V. Ramarao Elsevier 1856174581   ۲۰۰۷


Gravity-Capillary Free-Surface Flows – Cambridge Monographs on Mechanics

Specifications:                      $۱۱۰ Jean,Marc Vanden,Broeck Cambridge Univ 0521811902   ۲۰۱۰


Green Tribology: Biomimetics, Energy Conservation and Sustainability

Specifications:                      $۱۷۹  Michael Nosonovsky, Bharat Bhushan Springer 3642236804   ۲۰۱۲


Greenhouse Gas Control Technologies – 6th International Conference, Volume 2 (Tribology Series, Vol 41)

Specifications:                      $۳۴۰ John Gale Yoichi Kaya Pergamon 0080442765   ۲۰۰۳


Green’s Function and Foundary Elements of Multifield Materials

Specifications:                      $۲۲۳ Qing-Hua Qin Elsevier 0080451349   ۲۰۰۷


Greens Functions and Ordered Exponentials.

Specifications:                      $۱۱۰ Cambridge   ۲۰۰۳


Ground Vehicle Dynamics

Specifications:                      $۱۶۹  Karl Popp Werner Schiehlen Matthias Springer 3540240381   ۲۰۱۰


Guide to Energy Management, 2nd Edition

B. L. Capehart Wayne C. Turner Willia Fairmont Press 088173425X   ۲۰۰۵


Guide To Energy Management, 6th Edition

Specifications:                      $۱۳۵ Barney L. Capehart Fairmont 0881736058   ۲۰۰۹


Guide to Friction, Wear and Erosion Testing

Specifications:                      $۱۱۰ Kenneth G. Budinski ASTM 0803142692   ۲۰۰۷


Guide to Microturbines

Specifications:                      $۲۰۰ Bernard F. Kolanowski Fairmont Press 0824740017   ۲۰۰۵


Guide to Ship Repair Estimates – In Man-Hours.

BUTLER, Don Butterworth-Heinemann 0750648341   ۲۰۰۰


Guide to the Design, Selection, and Application of Screw Feeders

Specifications:                      $۳۰۰ Lyn Bates Wiley 1860582850   ۲۰۰۰


Guidebook for the Design of ASME Section VIII, Pressure Vessels, 2nd Ed.

Specifications:                      $۱۰۷ James R. Farr Maan H. Jawad American Society of Mechani 0791801721   ۲۰۰۱


Guided Explorations of the Mechanics of Solids and Structures (Cambridge Aerospace Series)

Specifications:                      $۱۲۵ James F. Doyle Cambridge Univ 0521896789   ۲۰۰۹


Guidelines for Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), for Automotive, Aerospace, and General Manufacturing I

Specifications:                      $۳۰۰ Dyadem Press CRC 0849319080   ۲۰۰۳


Guidelines for Mechanical Integrity Systems

Specifications:                      $۲۰۱ Center for Chemical Process Safety (C Wiley,AIChE 0816909520   ۲۰۰۶


Gulf Pump Guides – Progressing Cavity Pumps, Downhole Pumps And Mudmotors

Specifications:                      $۱۲۳ Lev Nelik Jim R. Brennan Gulf Publishing Company 0976511312   ۲۰۰۵


H.Point – The Fundamentals of Car Design & Packaging

Specifications:                      $۴۴ Stuart Macey Ralph Gilles Freeman Th Design Studio Press 1933492376   ۲۰۰۸


Hamiltonian Dynamical Systems and Applications (NATO Science for Peace and Security,Physics,Biophysics)

Specifications:                      $۳۳۷ Walter Craig Springer 1402069626   ۲۰۰۸


Handbook for Designing Cement Plants

Specifications:                      $۴۱۰ S.P. Deolalkar CRC 8178001454   ۲۰۰۹


Handbook for Refrigerant Applications For heat transfer professionals, a complete handbook for

  ۲۰۰۴

Handbook of Air Conditioning and Refrigeration 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Shan K. Wang McGraw-Hill 0070681678   ۲۰۰۰


Handbook of Air Pollution From Internal Combustion Engines

Specifications:                      $۲۰۰ Eran Sher Academic Press 0126398550   ۱۹۹۸


Handbook of Atomization and Sprays – Theory and Applications

Specifications:                      $۳۴۹  Nasser Ashgriz Springer 1441972633   ۲۰۱۱


Handbook of Bolts and Bolted Joints

Specifications:                      $۲۴۹ John Bickford Sayed Nassar Marcel Dekker 0824799771   ۱۹۹۸


Handbook of Cellular Metals, Production, Processing, Applications

Specifications:                      $۳۹۳ Hans Peter Degischer Brigitte Kriszt Wiley VCH 3527303391   ۲۰۰۲


Handbook of Chemical Processing Equipment

Specifications:                      $۱۳۶ CHEREMISINOFF, Nicholas P Elsevier Science (USA) 0750671262   ۲۰۰۰


Handbook of Combustion, Volume 1 – Fundamentals and Safety

Specifications:                      $۳۰۰  Maximilian Lackner Franz Winter Avin Wiley VCH 3527324496   ۲۰۱۰


Handbook of Combustion, Volume 2 – Combustion Diagnostics and Pollutants

Specifications:                      $۳۰۰  Maximilian Lackner Franz Winter Avin Wiley VCH 3527324496   ۲۰۱۰


Handbook of Combustion, Volume 3 – Gaseous and Liquid Fuels

Specifications:                      $۳۰۰  Maximilian Lackner Franz Winter Avin Wiley VCH 3527324496   ۲۰۱۰


Handbook of Computational Fluid Mechanics

Specifications:                      $۲۱۲ Roger Peyret Elsevier 0125530102   ۱۹۹۶


Handbook of Design, Manufacturing and Automation

Specifications:                      $۴۰۰ Richard C. Dorf Andrew Kusiak Wiley 0471552186   ۱۹۹۴


Handbook of Die Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۵ Ivana Suchy McGraw-Hill 0071462716   ۲۰۰۶


Handbook of Diesel Engines

Specifications:                      $۲۷۰ Klaus Mollenhauer Helmut Tschoke Kr Springer 3540890823   ۲۰۱۰


Handbook of Electronic Package Design (Mechanical Engineering (Marcell Dekker))

Specifications:                      $۳۰۰ Michael Pecht CRC 0824779215   ۱۹۹۱


Handbook of Elementary Rheology

Specifications:                      $۵۶ Howard Anthony Barnes University of Wales 0953803201   ۲۰۰۰


Handbook of Energy Conservation and Renewable Energy

Specifications:                      $۴۰۵ Frank Kreith CRC 0849317304   ۲۰۰۷


Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy (Mechanical and Aerospace Engineering Series)

Specifications:                      $۱۸۹  Frank Kreith D. Yogi Goswami CRC Press 0849317304   ۲۰۰۷


Handbook of Energy Engineering, 6th Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Albert Thumann D. Paul Mehta Fairmont Press 0881735817   ۲۰۰۸


Handbook of Fluid Dynamics and Fluid Machinery, Volume I – Fundamentals of Fluid Dynamics

Specifications:                      $۲۰۰ Allen E Fuhs  Joseph A Schetz  Allen E John Wiley 0471125989   ۱۹۹۶


Handbook of Force Transducers – Principles and Components

Specifications:                      $۲۲۹  Dan Mihai Stefanescu Springer 364218295X   ۲۰۱۱


Handbook of Fractional-Horsepower Drives

Specifications:                      $۲۰۰ Hans-Dieter Stoelting E Kallenbach W  Springer 3540731288   ۲۰۰۸


Handbook of Gear Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Gitin M. Maitra McGraw,Hill Professional 0074602373   ۱۹۹۴


Handbook of Heat Transfer, 3th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Warren M. Rohsenow James P. Hartnet McGraw-Hill 0070535558   ۱۹۹۸


Handbook of Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Specifications:                      $۲۵۰ Jan F. Kreider CRC 0849395844   ۲۰۰۱


Handbook of Hydraulic Fluid Technology (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۷۴ Totten CRC 0824760220   ۲۰۰۰


Handbook of Industrial and Systems Engineering

Specifications:                      $۲۲۳ Adedeji B. Badiru CRC 0849327199   ۲۰۰۶


Handbook of Industrial Automation

Specifications:                      $۴۳۲ Richard Shell CRC 0824703731   ۲۰۰۰


Handbook of Industrial Drying, 3rd Edition

Specifications:                      $۴۲۴ Arun S. Mujumdar CRC 1574446681   ۲۰۰۷


Handbook of Industrial Engineering Equations, Formulas, and Calculations – Industrial Innovation

Specifications:                      $۱۳۰ Adedeji B. Badiru Olufemi A. Omitao CRC 1420076272   ۲۰۱۱


Handbook of Industrial Membrane Technology

Specifications:                      $۳۲۲ Mark C. Porter Noyes Publications 0815512058   ۱۹۹۰


Handbook of Lapping and Polishing (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۱۴۹ Ioan D. Marinescu Eckart Uhlmann Tos CRC 1574446703   ۲۰۰۷


Handbook of Lead-Free Solder Technology for Microelectronic Assemblies (Mechanical Engineering (Marcell Dekke

Specifications:                      $۴۰۰ Karl J. Puttlitz Kathleen A. Stalter CRC 0824748700   ۲۰۰۴


Handbook of Lubrication and Tribology – Volume I, Application and Maintenance, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۱۰ George E. Totten CRC 084932095X   ۲۰۰۶


Handbook of Lubrication and Tribology, Volume 3

Specifications:                      $۱۷۵ E. Richard Booser CRC 0849339030   ۱۹۹۴


Handbook of Machine Foundations

Specifications:                      $۵۵ P. Srinivasulu C.B. Vaidyanathan McGraw-Hill 0070966117   ۱۹۹۰


Handbook of Machine Tool Analysis (Mechanical Engineering, 144)

Specifications:                      $۳۰۰ Ioan D. Marinescu Constantin Ispas Da CRC 0824707044   ۲۰۰۲


Handbook of Machining with Grinding Wheels (Manufacturing, Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۲۰۰ I.Marinescu,M.Hitchiner,E.Uhlmann,W CRC 1574446711   ۲۰۰۷


Handbook of Manufacturing Engineering (Manufacturing Engineering & Materials Processing)

Specifications:                      $۲۱۷ Jack M. Walker Marcel Dekker 0824789628   ۱۹۹۶


Handbook of Manufacturing Processes – How Products, Components and Materials Are Made

Specifications:                      $۱۲۰ James G. Bralla Industrial 0831131799   ۲۰۰۷


Handbook of Materials for Product Design

Specifications:                      $۳۰۰ Charles A. Harper McGrawHill 0071354069   ۲۰۰۱


Handbook of Materials Selection

Specifications:                      $۲۵۰ MYER KUTZ, Myer Kutz Associates, I JOHN WILEY & SONS, INC. 0471359246   ۲۰۰۲

Handbook of Materials Selection for Engineering Applications (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲۳۰ George Murray CRC 0824799100   ۱۹۹۷


Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Volume 4

Specifications:                      $۳۰۰ S., Ed. Friedlander Elsevier 0444528342   ۲۰۰۷


Handbook of Mechanical Alloy Design (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ George E. Totten Lin Xie Kiyoshi Funa CRC 0824743083   ۲۰۰۴


Handbook of Mechanical Engineering Calculations, 2nd Edition (Mcgraw-Hill Handbooks)

Specifications:                      $۲۰۰ Tyler G. Hicks McGraw-Hill 0071458867   ۲۰۰۶


Handbook of Mechanical Engineering Terms, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ K.K. Ramalingam New Age 8122426085   ۲۰۰۹


Handbook of Mechanical Engineering, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۷۰ Paul Norton CRC   ۲۰۰۵


Handbook of Micro-Nano Tribology, Second Edition

Specifications:                      $۲۷۸ Bharat Bhushan CRC 0849384028   ۲۰۰۰


Handbook of Mold, Tool and Die Repair Welding

Specifications:                      $۲۰۰ Thompson   ۱۹۹۹

Handbook of Molded Part Shrinkage and War


Specifications:                      $۲۰۰ Fischer   ۲۰۰۳

Handbook of Noise and Vibration Control

Specifications:                      $۲۱۰ Malcolm J. Crocker Wiley 0471395994   ۲۰۰۷


Handbook of Numerical Heat Transfer, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۳۵ W. J. Minkowycz E. M. Sparrow J. Y.  Wiley 0471348783   ۲۰۰۶


Handbook of Phase Change – Boiling and Condensation

Specifications:                      $۲۰۵ S. G. Kandlikar CRC Press 1560326344   ۱۹۹۹


Handbook of Pneumatic Conveying Engineering, Mechanical Engineering , Marcell Dekker

Specifications:                      $۱۹۹ David Mills CRC 0824747909   ۲۰۰۴


Handbook of Porous Media, Second Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Kambiz Vafai CRC 0824727479   ۲۰۰۵


Handbook of Production Management Methods.

Specifications:                      $۱۲۸ HALEVI, Gideon Elsevier Science (USA) 0750650885   ۲۰۰۱


Handbook of Pumps and Pumping – Pumping Manual International

Specifications:                      $۴۰۰ Brian Nesbitt Elsevier Science 185617476X   ۲۰۰۶


Handbook of Railway Vehicle Dynamics

Specifications:                      $۳۰۰ Simon Iwnicki CRC 0849333210   ۲۰۰۶


Handbook of Rigging – Lifting, Hoisting, and Scaffolding For Construction and Industrial Operations, 5th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ J. MacDonald W. Rossnagel McGraw Hill 0071493018   ۲۰۰۹


Handbook of Shock Waves, Volume 3 – Chemical Reactions in Shock Waves and Detonations

Specifications:                      $۴۵۵  Gabi Ben-Dor Ozer Igra Tov Elperin Academic Press 0120864304   ۲۰۰۰


Handbook of Simulation – Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice

Specifications:                      $۳۶۸ Jerry Banks Wiley 0471134031   ۱۹۹۸


Handbook of SMALL ELECTRIC MOTORS

Specifications:                      $۱۲۵ William H. Yeadon, P.E. McGraw-Hill 007072332X   ۲۰۰۲

Handbook of Spring Design

Specifications:                      $۳۳ SMI SMI 0801103541   ۱۹۸۶


Handbook of Storage Tank Systems

Specifications:                      $۲۴۸ Geyer CRC 0824785894   ۲۰۰۰


Handbook of Structural Welding, Processes, materials and methods used in welding of major structures,pipelines,pro

Specifications:                      $۸۵  J.F. Lancaster John Lancaster Woodhead Publishing 1855733439   ۱۹۹۷


Handbook of Thermal Analysis of Construction Materials®

Specifications:                      $۱۸۳ V.S. Ramachandran, Ralph M. Paroli, J NOYES PUBLICATIONS 0815514875   ۲۰۰۲


Handbook of Thermodynamic Data of Copolymer Solutions

Specifications:                      $۳۰۰ Christian Wohlfarth CRC 0849310741   ۲۰۰۱


Handbook of Thermodynamic Diagrams – Volume 1 ( Volume and Enthalpy Diagrams for Major Organic Chemicals

Specifications:                      $۱۴۰ YAWS, Carl L. Gulf Publishing Company 0884158578   ۱۹۹۶


Handbook of Thermodynamic Diagrams – Volume 2

Specifications:                      $۱۴۰ YAWS, Carl L Gulf Publishing Company 0884158586   ۱۹۹۶


Handbook of Thermodynamic Diagrams – Volume 3

Specifications:                      $۱۴۰ Gulf Publishing Company 0884158594   ۱۹۹۶


Handbook of Thermodynamic Diagrams – Volume 4

Specifications:                      $۱۴۰ YAWS, Carl L Gulf Publishing Company 0884158608   ۱۹۹۶


Handbook of Turbomachinery (2nd Edition)

Specifications:                      $۳۰۹ Jr. Earl Logan Ramendra Roy CRC 0824709950   ۲۰۰۳


Handbook of Valves and Actuators – Valves Manual International

Brian Nesbitt Elsevier 1856174948   ۲۰۰۷


Handbook of Vehicle Design Analysis

Specifications:                      $۲۰۰ John Fenton Professional Engineering Publi 0852989636   ۱۹۹۶


Handbook on Ice Slurries – Fundamental and Engineering

Specifications:                      $۶۰ m. Kauffeld International Institute of Refri 2913149421   ۲۰۰۵


Handbook on Plumbing Installation for Buildings

Specifications:                      $۴۴ Water Supplies Department HKSARG   ۲۰۰۱


Handbook Timing Belts: Principles, Calculations, Applications

Specifications:                      $۱۲۹  Raimund Perneder Ian Osborne Springer 3642177549   ۲۰۱۲


Hands On Water and Wastewater Equipment Maintenance, Volume I

Specifications:                      $۱۲۴ Barbara Renner CRC 1566764289   ۱۹۹۸


Harris’ Shock and Vibration Handbook (5th Edition)

Specifications:                      $۱۷۸ Cyril M. Harris   ۲۰۰۲

Harris’ Shock and Vibration Handbook, 6th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Allan Piersol Thomas Paez McGraw,Hill Professional 0071508198   ۲۰۱۰


Haynes Mini 1969 to 2001 Up to X Registration, 13th Edition (Haynes Service and Repair Manual)

Specifications:                      $۳۴ John S Mead Haynes Manuals 1859609236   ۲۰۰۵


Haynes, Weber, Zenith Stromberg and SU Carburetor Manual (Haynes Manuals)

Specifications:                      $۲۰۰ John Haynes Haynes Manuals, Inc 156392157X   ۱۹۹۶


Hazardous and Radioactive Waste Treatment Technologies Handbook (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲۱۹ Chang H. Oh CRC 0849395860   ۲۰۰۱


HCCI and CAI Engines for the Automotive Industry

Specifications:                      $۴۴۵ H. Zhao Woodhead Publishing 1845691288   ۲۰۰۷


Heat Analysis and Thermodynamic Effects

Specifications:                      $۱۱۰  Amimul Ahsan intech 9533075853   ۲۰۱۱


Heat and Cold Storage with PCM – An up to date introduction into basics and applications (Heat and Mass Transfer)

Specifications:                      $۱۲۹ Harald Mehling Luisa F. Cabeza Springer 3540685561   ۲۰۰۸


Heat and Mass Transfer – A Practical Approach w, EES CD, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Yunus Cengel McGraw-Hill Science,Enginee 007325035X   ۲۰۰۶


Heat and Mass Transfer – Modeling and Simulation

Specifications:                      $۴۴  Monwar Hossain InTech 9533076041   ۲۰۱۱


Heat and Mass Transfer (2nd Edition)

Specifications:                      $۱۵۷ Hans D. Baehr Karl Stephan Springer 3540295267   ۲۰۰۶


Heat and Mass Transfer (SI Units) – A Practical Approach,  ۳rd Edition

Specifications:                      $۷۵ Yunus A. Cengel McGraw Hill Higher Educatio 007125739X   ۲۰۰۶


Heat and Mass Transfer in Building Services Design

Specifications:                      $۸۰ Keith Moss Taylor & Franis 0419226508   ۱۹۹۸


Heat and Mass Transfer, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۲۹  Hans Dieter Baehr Karl Stephan Springer 3642200206   ۲۰۱۱


Heat and Thermodynamics, 7th Edition

Specifications:                      $۱۲۷ M. W. Zemansky Richard H. Dittman McGraw-Hill 0070170592   ۱۹۹۷


Heat Conduction – Basic Research

Specifications:                      $۴۴  Vyacheslav S. Vikhrenko InTech 9533074047   ۲۰۱۱


Heat Conduction – Mathematical Models and Analytical Solutions

Specifications:                      $۲۰۰ Liqiu Wang Xuesheng Zhou Xiaohao  Springer 3540740287   ۲۰۰۸


Heat Conduction

Specifications:                      $۱۲۲ Latif M. Jiji Jaico Publishing House 8179921158   ۲۰۰۳


Heat Conduction, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Latif M. Jiji Springer 3642012663   ۲۰۰۹


Heat Convection

Specifications:                      $۱۳۳ Latif M. Jiji Springer 3540306927   ۲۰۰۶


Heat Convection, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۹ Latif M. Jiji Springer 3642029701   ۲۰۰۹


Heat Exchanger Design Handbook (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۴۳۱ T. Kuppan CRC 0824797876   ۲۰۰۰


Heat Exchangers – Basics Design Applications

Specifications:                      $۴۴  Jovan Mitrovic InTech 9535102786   ۲۰۱۲


Heat Exchangers – Selection, Rating, and Thermal Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۵ Sadik Kakac Hongtan Liu CRC 0849309026   ۲۰۰۲


Heat Pipes – Theory, Design and Applications (5th Edition)

Specifications:                      $۱۳۹ David Reay Peter Kew Butterworth Heinemann 0750667540   ۲۰۰۶


Heat Transfer

Specifications:                      $۴۴  Chris Long & Naser Sayma Book Boon 8776814328   ۲۰۰۹


Heat Transfer – A Basic Approach

Specifications:                      $۱۱۹  M. Necati Ozisik Mcgraw-Hill College 0070479828   ۱۹۸۴


Heat Transfer – A Practical Approach, 2nd Ed. (Solution Manual)

Specifications:                      $۵۰۰ Yunus Cengel McGrawHill 0072826207  


 ۱

Heat Transfer – A Practical Approach, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Yunus A. Cengel Yunus Cengel McGraw Hill 0072826207   ۲۰۰۳


Heat Transfer – Basics and Practice

Specifications:                      $۷۹  Peter von Bockh Springer 3642191827   ۲۰۱۲


Heat Transfer – Engineering Applications

Specifications:                      $۴۴  Vyacheslav S. Vikhrenko InTech 9533073613   ۲۰۱۱


Heat Transfer – Exersices

Specifications:                      $۶۶ Chris long Naser Sayma Chris long Naser Sayma & Ve 8776814335   ۲۰۱۰


Heat Transfer – Mathematical Modelling, Numerical Methods and Information Technology

Specifications:                      $۴۴  Aziz Belmiloudi InTech 9533075501   ۲۰۱۱


Heat Transfer – Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems

Specifications:                      $۴۴  Aziz Belmiloudi InTech 9533072265   ۲۰۱۱


Heat Transfer (Gregory Nellis Sanford Klein)

Specifications:                      $۱۶۳  Gregory Nellis Sanford Klein Cambridge University Press 0521881072   ۲۰۰۹


 ۱

Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels

Specifications:                      $۲۱۰ Satish Kandlikar Srinivas Garimella Do Elsevier 0080445276   ۲۰۰۶


Heat Transfer Applications for the Practicing Engineer (Essential Engineering Calculations Series)

Specifications:                      $۱۱۵  Louis Theodore Wiley 0470643722   ۲۰۱۲


Heat Transfer Calculations

Specifications:                      $۱۰۵ Myer Kutz McGraw-Hill 0071410414   ۲۰۰۵


Heat Transfer Calculations Using Finite Difference Equations

Specifications:                      $۵۵ D R Croft  David G Lilley Applied Sci. Publrs 0853347204   ۱۹۷۷


Heat Transfer Design Methods

Specifications:                      $۲۹۰ John J. McKetta Jr CRC 0824785185   ۱۹۹۱


Heat Transfer Handbook.

Specifications:                      $۲۳۵ BEJAN, Adrian, and Allan D. KRAUS John Wiley & Sons, Inc. 0471390151   ۲۰۰۳

Heat Transfer in Industrial Combustion

Specifications:                      $۲۳۵ Jr. Charles E. Baukal CRC 0849316995   ۲۰۰۰


Heat Transfer in Multi-Phase Materials (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۷۹  Andreas Ochsner Graeme E. Murch Springer 3642044026   ۲۰۱۱


Heat Transfer in Single and Multiphase Systems (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Greg F. Naterer CRC 0849310326   ۲۰۰۳


Heat Transfer Phenomena and Applications

Specifications:                      $۴۴  Salim N. Kazi InTech 9535108153   ۲۰۱۲


Heat Transfer Physics

Specifications:                      $۱۲۵ Massoud Kaviany Cambridge University Press 0521898978   ۲۰۰۸


Heat Transfer, 10th Edition (McGraw Hill Series in Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۱۱۰  Jack Holman McGraw Hill 0073529362   ۲۰۰۹


Heat Treatment Procedure Qualification

Specifications:                      $۴۴ Pennsylvania State University U.S. Department of Energy  


Heating Systems Plant and Control

Specifications:                      $۲۰۰ Anthony R. Day Martin S. Ratcliffe Kei Wiley-Blackwell 0632059370   ۲۰۰۳


Heating,Ventilation and Air Conditioning

Specifications:                      $۱۰۹ Nicholls Interface Publishing 0953940918   ۲۰۰۲


Heavy Duty Truck Systems, 5 Edition

Specifications:                      $۱۹۴  Sean Bennett Delmar Cengage Learning 1435483820   ۲۰۱۰


 ۱

Helical Springs (Engineering Design Guides)

Specifications:                      $۱۱ Oxford University Oxford University 019859142X   ۱۹۷۵


Helicopter Flight Dynamics, The Theory & Application of Flying Qualities & Simulation Modelling, 2nd Ed.

Specifications:                      $۴۰۰ Gareth D. Padfield Blackwell 405118172   ۲۰۰۷


Helicopter Test and Evaluation (Aiaa Education Series)

Specifications:                      $۳۱۰ Alistair K. Cooke AIAA 0632052473   ۲۰۰۲


Helicopter Theory (2 Volumes in one ebook)

Specifications:                      $۳۴  Wayne Johnson Courier Dover Publications 0486682307   ۱۹۹۴


 ۱

Helium Cryogenics, 2nd Edition (International Cryogenics Monograph Series)

Specifications:                      $۱۶۹  Steven W. Van Sciver Springer 1441999787   ۲۰۱۲


Hermetic Pumps – The Latest Innovations and Industrial Applications of Sealless Pumps

Specifications:                      $۲۲۰ Robert Neumaier Gulf Professional 0884158012   ۱۹۹۷


High Accuracy Non-Centered Compact Difference Schemes for Fluid Dynamics Applications

Specifications:                      $۱۴۹  Andrei I. Tolstykh World Scientific 9810216688   ۱۹۹۴


High Cycle Fatigue – A Mechanics of Materials Perspective

Specifications:                      $۴۰۰ Theodore Nicholas Elsevier 0080446914   ۲۰۰۶


High Integrity Die Casting Processes

Specifications:                      $۲۲۱ Edward J. Vinarcik Wiley 0471201316   ۲۰۰۳


High Order Methods for Incompressible Fluid Flow

Specifications:                      $۲۰۰ M. O. Deville P. F. Fischer E. H. Mund Cambridge University 0521453097   ۲۰۰۴


High Pressure Pumps

Specifications:                      $۶۹ Michael T. Gracey. P.E. Gulf Professional Publishing 075067900X   ۲۰۰۶


High Pressure Rheology for Quantitative Elastohydrodynamics (Tribology and Interface Engineering, Volume 54)

Specifications:                      $۳۰۰ Scott S Bair Elsevier Science 0444522433   ۲۰۰۷


High Temperature Mechanical Behaviour of Ceramic Composites

Specifications:                      $۴۳۴ Shanti V. Nair Karl Jakus Butterworth Heinemann 0750693991   ۱۹۹۵


High Temperature Phenomena in Shock Waves

Specifications:                      $۱۷۹  Raymond Brun Springer 3642251188   ۲۰۱۲


Higher National Engineering, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۹ Mike Tooley Lloyd Dingle Newnes 0750661771   ۲۰۰۴


Higher-Order Finite Element Methods

Specifications:                      $۴۴ Solin Pavel Chapman & Hall CRC 0203488040   ۲۰۰۴


High-Frequency Seafloor Acoustics

Specifications:                      $۲۱۰ Darrell R. Jackson Springer 0387341544   ۲۰۰۷


High-Purity Chromium Metal – Supply Issues for Gas-Turbine Superalloys

Specifications:                      $۱۱۰ National Research Council National Academy 0309586054   ۱۹۹۵


High-Security Mechanical Locks – An Encyclopedic Reference

Specifications:                      $۳۰۵ Graham Pulford Elsevier 0750684372   ۲۰۰۷


High-Tc Superconductors for Magnet and Energy Technology – Fundamental Aspects (Springer Tracts in Modern Ph

Specifications:                      $۳۱۰ Beate R. Lehndorff Springer 354041231X   ۲۰۰۳


High-Vacuum Technology, 2nd Edition (Mechanical Engineering

Specifications:                      $۲۰۹ Marsbed H. Hablanian Marcel Dekker Inc 0824798341   ۱۹۹۷


Hilbert Transform Applications in Mechanical Vibration

Specifications:                      $۱۳۵  Michael Feldman Wiley 0470978279   ۲۰۱۱


Hillier’s Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 5th Ed. – Book 3 – Chassis and Body Electronics

Specifications:                      $۱۱۰  V A W Hillier Nelson Thornes Ltd Academic 0748784357   ۲۰۰۷


History of Machines for Heritage and Engineering Development (History of Mechanism and Machine Science)

Specifications:                      $۱۲۹  J. M. de la Portilla Marco Ceccarelli Springer 9400712502   ۲۰۱۱


History of Rotating Machinery Dynamics (History of Mechanism and Machine Science)

Specifications:                      $۷۹  J.S. Rao Springer 9400711646   ۲۰۱۱


History of Virtual Work Laws – A History of Mechanics Prospective (Science Networks. Historical Studies, Vol. 42)

Specifications:                      $۱۰۹  Danilo Capecchi Springer 8847020557   ۲۰۱۲


Homogeneous Turbulence Dynamics

Specifications:                      $۱۴۰  Pierre Sagaut Claude Cambon Cambridge University Press 0521855489   ۲۰۰۸


Homogenization Methods for Multiscale Mechanics

Specifications:                      $۷۲  Chiang C Mei Bogdan Vernescu World Scientific Publishing 9814282448   ۲۰۱۰


Honda Civic, CRX, and Del Sol, 1984-95 Repair Manual (Chilton Automotive Books)

Specifications:                      $۲۹  Jaffer A. Ahmad Haynes North America 0801986834   ۱۹۹۶


Hot and Cold Water Supply, 2nd Edition (British Standards Institution)

Specifications:                      $۲۰۰ BSI Robert H. Garrett Wiley 0632049855   ۲۰۰۶


How Invention Begins – Echoes of Old Voices in the Rise of New Machines

Specifications:                      $۳۰ John H. Lienhard Oxford University Press, USA 019530599X   ۲۰۰۶


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 1

Specifications:                      $۳۰۰ Neil Schlager Gale Cengage 081038907X   ۱۹۹۴


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 2

Specifications:                      $۳۰۰ Kyung-Sun Lim Gale Cengage 0810389525   ۱۹۹۶


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 3

Specifications:                      $۳۰۰ Kyung-Sun Lim Gale Cengage 0787615471   ۱۹۹۸


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 4

Specifications:                      $۳۰۰ Kyung-Sun Lim Gale Cengage 0787624438   ۱۹۹۹


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 5

Specifications:                      $۳۰۰ Kyung-Sun Lim Gale Cengage 0787624446   ۲۰۰۰


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 6

Specifications:                      $۳۰۰ Jacqueline L. Longe Gale Cengage 0787636428   ۲۰۰۱


How Products Are Made – An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Volume 7

Specifications:                      $۳۰۰ Deirdre S. Blanchfield Gale Cengage 0787636436   ۲۰۰۲


How to Design, Build and Test Small Liquid-Fuel Rocket Engines

Specifications:                      $۱۰۰ Leroy J Krzycki Rocketlab B0007E98S4   ۱۹۶۷


How to Diagnose and Repair Automotive Electrical Systems

Specifications:                      $۱۱۰  Tracy Martin Tracy Martin   ۲۰۰۵


How to Modify Ford S.O.H.C Engines

Specifications:                      $۱۵ David Vizard Motorbooks International 0863430856   ۱۹۸۴


Human Factors of Remotely Operated Vehicles (Advances in Human Performance and Cognitive Engineering Resear

Specifications:                      $۲۱۲ Nancy J. Cooke M Heather Pringle Elsevier 0762312475   ۲۰۰۶


Human Friendly Mechatronics

Specifications:                      $۱۳۰ Masaharu Takano Eiji Arai Tatsuo Arai Elsevier 0444506497   ۲۰۰۱


Human Modelling in Assisted Transportation: Models, Tools and Risk Methods

Specifications:                      $۱۴۹  Carlo Cacciabue Magnus Hjalmdahl A Springer 884701820X   ۲۰۱۱


Human Musculoskeletal Biomechanics

Specifications:                      $۴۴  Tarun Goswami InTech 9533076386   ۲۰۱۱


Human-Like Biomechanics – A Unified Mathematical Approach to Human Biomechanics and Humanoid Robotics

Specifications:                      $۲۴۷ Vladimir G. Ivancevic Tijana T. Ivance Springer 1402041160   ۲۰۰۶


Humidification and Ventilation Management in Textile Industry

Specifications:                      $۳۰۰  B Purushothama CRC Press 8190800124   ۲۰۱۰


HVAC Control in the New Millenium

Specifications:                      $۲۱۳ Hordeski Fairmont Press 0824709152   ۲۰۰۲


HVAC Controls – Operation and Maintenance (3rd Edition)

Specifications:                      $۲۰۷ Gupton Fairmont Press 0824709225   ۲۰۰۲


HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics

Specifications:                      $۱۰۹  American Society of Heating Refrigerat American Society of Heating,  ۱۹۳۱۸۶۲۲۶۵   ۲۰۰۳


HVAC Engineer’s Handbook, 11th Edition

Specifications:                      $۱۱۷ F. Porges Elsevier 0750646063   ۲۰۰۱


HVAC Equations, Data and Rules of Thumb

Specifications:                      $۱۴۱ Arthur A. Bell McGraw Hill 0071361294   ۲۰۰۰


HVAC Equations, Data, and Rules of Thumb, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۱ Arthur A. Bell McGraw-Hill 0071482423   ۲۰۰۷


Hvac Fundamentals

Specifications:                      $۳۳۱ Samuel C. Sugarman Fairmont Press 0881734896   ۲۰۰۵


HVAC Fundamentals, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Samuel C. Sugarman Fairmont Press 0881735590   ۲۰۰۷


HVAC Inspection Notes – Up to Code (Inspection Notes)

Gil Taylor McGraw-Hill 0071448896   ۲۰۰۵


HVAC Instant Answers

Specifications:                      $۵۰ Peter Scott Curtiss Newton Breth McGraw Hill 0071387013   ۲۰۰۲


HVAC Pump Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ James B. Rishel Thomas H. Durkin Ben McGraw Hill 0071457844   ۲۰۰۶


HVAC Systems and Components Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۵ Nils R. Grimm Robert C. Rosaler McGraw-Hill 0070248435   ۱۹۹۸


HVAC Systems Design Handbook,4th Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Roger W. Haines C. Lewis Wilson McGraw Hill 0071395865   ۲۰۰۳


HVAC Systems Duct Design2

SMACNA   ۱۹۹۶


HVAC Systems Testing, Adjusting & Balancing, 3rd Ed.

SMACNA SHEET METAL & AIR CON   ۲۰۰۲


HVAC Troubleshooting Guide

Specifications:                      $۵۰ Rex Miller McGraw Hill 0071604995   ۲۰۰۹


HVAC Water Chillers and Cooling Towers – Fundamentals, Application, and Operation (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۰۱ Herbert W. Stanford III CRC 0824709926   ۲۰۰۳


Hybrid and Incompatible Finite Element Methods (Modern Mechanics and Mathematics)

Specifications:                      $۲۰۰ Theodore H.H. Pian Chang-Chun Wu CRC 158488276X   ۲۰۰۶


Hybrid Electric Vehicles – Principles and Applications with Practical Perspectives

Specifications:                      $۱۱۰  Chris Mi M. Abul Masrur David Wenz Wiley 0470747730   ۲۰۱۱


Hybrid Vehicles – and the Future of Personal Transportation

Specifications:                      $۱۰۵ Allen Fuhs CRC 1420075349   ۲۰۰۹


Hydraulic Fluids

Specifications:                      $۲۲۵ Peter Hodges Butterworth Heinemann 0340676523   ۱۹۹۶


Hydraulics and Pneumatics – A Technicians and Engineers Guide, 2nd Ed

Specifications:                      $۵۵ By Andrew Parr Elsevier 0750644192   ۲۰۰۰


Hydraulics of Pipeline Systems

Specifications:                      $۲۰۰ Bruce E. Larock Roland W. Jeppson Ga CRC 0849318068   ۲۰۰۰


Hydraulics of Pipelines – Pumps, Valves, Cavitation, Transients

Specifications:                      $۲۰۰ J. Paul Tullis Wiley 0471832855   ۱۹۸۹


Hydrodynamic Instabilities (Cambridge Texts in Applied Mathematics)

Specifications:                      $۱۲۵  Francois Charru Patricia de Forcrand- Cambridge University Press 0521769264   ۲۰۱۱


Hydrodynamic Instabilities and Entrainment in Two-layer Stratified Flows Down a Slope

Maria Eletta Negretti University of Karlsruhe 3866441703   ۲۰۰۷


Hydrodynamic Lubrication

Specifications:                      $۱۷۸ Yukio Hori Springer 4431278982   ۲۰۰۶


Hydrodynamic Lubrication – Bearings and Thrust Bearings (Tribology and Interface Engineering)

Specifications:                      $۳۱۱ M. Godet Elsevier 0444823662   ۲۰۰۵


Hydrodynamic Stability, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۹ P. G. Drazin W. H. Reid Cambridge University 0521525411   ۲۰۰۴


Hydrodynamics – Advanced Topics

Specifications:                      $۴۴  Harry Edmar Schulz InTech 9533075969   ۲۰۱۱


Hydrodynamics – Natural Water Bodies

Specifications:                      $۴۴  Harry Edmar Schulz, Andre Luiz Andra InTech 9533078939   ۲۰۱۲


Hydrodynamics – Optimizing Methods and Tools

Specifications:                      $۴۴  Harry Edmar Schulz InTech 9533077123   ۲۰۱۱


Hydrodynamics – Theory and Model

Specifications:                      $۴۴  Jinhai Zheng InTech 9535101307   ۲۰۱۲


Hydrodynamics (6th Edition)

Specifications:                      $۱۱۰ Horace Lamb Russ Caflisch Cambridge University 0521055156   ۱۹۹۱


Hydrodynamics of Explosion – Experiment and Models

Specifications:                      $۴۴۸ Valery K. Kedrinskii Springer 3540224815   ۲۰۰۵


Hydrodynamics of Free Surface Flows – Modelling with the Finite Element Method

Specifications:                      $۲۰۱ Jean-Michel Hervouet Wiley 0470035587   ۲۰۰۷


Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles

Specifications:                      $۲۲۰ Odd M. Faltinsen Cambridge University Press 0521845688   ۲۰۰۶


Hydrodynamics of Pumps

Specifications:                      $۱۲۰ Christopher E. Brennen Oxford University 0198564422   ۱۹۹۵


Hydrodynamics of Pumps, 2011 Edition

Specifications:                      $۹۵  Christopher E. Brennen Cambridge University Press 1107002370   ۲۰۱۱


Hydrodynamics VI, Theory and Applications (Proceedings of the 6th International Cone on Hydrs, Wes Australia, 20

Specifications:                      $۲۸۰ Liang Cheng Kervin Yeow Taylor & Francis 0415363047   ۲۰۰۴


Hydrofoils and Propellers

Specifications:                      $۴۴ Justin E. Kerwin Massachussetts Institute of Te   ۲۰۰۱


Hydrogen as Fuel

Specifications:                      $۱۲۹ L. Robson Michael Frey Richard Cam CRC 0415242428   ۲۰۰۲


Hydrogen Fuel Cells for Road Vehicles (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Pasquale Corbo Fortunato Migliardini  Springer 0857291351   ۲۰۱۱


Hydrogen Piping and Pipelines (ASME Coode for Pressure Piping,B31)

Specifications:                      $۲۰۰ ASME ASME 0791831752   ۲۰۰۹


Hydrogen Storage Materials – Design, Catalysis, Thermodynamics, Structure and Optics

Specifications:                      $۱۱۰ CARLOS MOYSES G ARAUJO Acta Universitatis Upsaliensis 9155471293   ۲۰۰۸


Hydromechanics – Theory and Fundamentals

Specifications:                      $۱۹۵  Emmanuil G. Sinaiski Moritz Braun Wiley 3527410260   ۲۰۱۱


Hydropneumatic Suspension Systems

Specifications:                      $۱۲۹ Wolfgang Bauer Springer 3642151469   ۲۰۱۱


Hydrostatic Drives with Control of the Secondary Unit (The Hydraulic Trainer, Volume 6)

Rudi A. Lang Mannesmann Rexroth GmbH   ۱۹۹۶


Hydrostatic Lubrication

Specifications:                      $۲۰۰ Roberto Bassani B. Piccigallo Elsevier 044488498X   ۱۹۹۲


Hyperbolic and Viscous Conservation Laws (CBMS-NSF-Applied Mathematics)

Specifications:                      $۴۶ Tai-Ping Liu Society for Industrial Mathem 0898714362   ۲۰۰۰


Hyperbolic Systems of Conservation Laws: The Theory of Classical and Nonclassical Shock Waves

Specifications:                      $۴۹  Philippe G. LeFloch Birkhauser Basel 3764366877   ۲۰۰۲


Hypersonic Aerothermodynamics (AIAA Education Series)

Specifications:                      $۲۱۰ John J. Bertin American Institute of Aeronau 1563470365   ۱۹۹۴


Hypersonic Airbreathing Propulsion (AIAA Education)

Specifications:                      $۲۱۰ W.H. Heiser D.T. Pratt D.H. Daley Un AIAA American Institute of A 1563470357   ۱۹۹۴


Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics

Specifications:                      $۱۱۹ John David Anderson Mcgraw Hill 0070016712   ۱۹۸۸


ICAF 2009, Bridging the Gap between Theory and Operational Practice – 25th Symposium of Aeronautical Fatigue,2

Specifications:                      $۴۰۰ M.J. Bos Springer 9048127459   ۲۰۰۹


 ۱

Identification and Control of Mechanical Systems

Specifications:                      $۱۳۵ Jer Nan Juang Minh Q. Phan Cambridge University 0521783550   ۲۰۰۴


Identification for Automotive Systems

Specifications:                      $۱۷۹  Daniel Alberer Hakan Hjalmarsson Lui Springer 1447122208   ۲۰۱۲


Identification of Damage Using Lamb Waves – From Fundamentals to Applications (Lecture Notes in Applied and Co

Specifications:                      $۲۰۰ Zhongqing Su Lin Ye Springer 1848827830   ۲۰۰۹


Identification, Estimation, and Learning (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۴۴  Harry Asada MIT Press   ۲۰۰۶


III European Conference on Computational Mechanics – Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering – B

Specifications:                      $۲۱۹ C.A. Mota Soares J.A.C. Martins Springer 1402049943   ۲۰۰۶


Illustrated English-Chinese Dictionary Of Automotive Engineering

Specifications:                      $۱۲۱ Wang Jingyu, Min Sipeng Jixie Gongye Chubanshe   ۲۰۰۲


Illustrated Sourcebook of Mechanical Components

Specifications:                      $۲۲۵ ROBERT 0. PARMLEY, P.E. McGraw-Hill 0070486174   ۲۰۰۲

Imaging Measurement Methods for Flow Analysis (Results of the DFG Priority Programme 1147 Imaging Measurem

Specifications:                      $۲۵۰ Wolfgang Nitsche Christoph Dobriloff Springer 3642011055   ۲۰۰۹


Impact Engineering of Composite Structures (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

Specifications:                      $۲۴۹  Serge Abrate Springer 3709105226   ۲۰۱۱


Impact Mechanics

Specifications:                      $۸۳ W. J. Stronge Cambridge Univ 0521632862   ۲۰۰۰


Impacts In Mechanical Systems – Analysis and Modelling

Specifications:                      $۱۱۰ Bernard Brogliato Springer 354067523X   ۲۰۰۱


Imperfect Bifurcation in Structures and Materials – Engineering Use of Group-Theoretic Bifurcation Theory, 2nd Ed

Specifications:                      $۸۵ Kiyohiro Ikeda Kazuo Murota Springer 1441970754   ۲۰۱۰


Implicit Large Eddy Simulation – Computing Turbulent Fluid Dynamics

Specifications:                      $۱۳۵ Fernando F. Grinstein Len G. Margolin Cambridge University 052186982X   ۲۰۰۷


Improving Complex Systems Today – Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurrent Engineer

Specifications:                      $۲۵۹  Daniel D. Frey  Shuichi Fukuda  Georg  Springer 0857297988   ۲۰۱۱


Improving Machinery Reliability (3rd ed.).(Practical Machinery Management for Process Plants; vol. 1).

Specifications:                      $۱۴۰ BLOCH, Heinz P. Gulf Professional 0884156613   ۱۹۹۸


Improving the Efficiency of Engines for Large Nonfighter Aircraft

Specifications:                      $۴۵ Comite on Anas of Air Foe Engie Effy I National Academies 0309103991   ۲۰۰۷


Improving the Safety of Marine Pipelines(HTLM ebook)

Specifications:                      $۳۴ National Research Council National Academies Press 0309050472   ۱۹۹۴


Impulsive and Hybrid Dynamical Systems – Stability, Dissipativity, and Control

Specifications:                      $۸۰ W. M. Haddad V.S. Chellaboina Princeton 0691127158   ۲۰۰۶


Incompressible Computational Fluid Dynamics Trends and Advances

Specifications:                      $۱۱۰ MAX D. GUNZBURGER CAMBRIDGE UNIVERSITY  ۰۵۱۱۵۷۴۸۵۶   ۱۹۹۳


Incompressible Flow Turbomachines – Design, Selection, Applications, and Theory

Specifications:                      $۱۱۰ G.F. Round Butterworth Heinemann 0750676035   ۲۰۰۴


Indoor Air Quality Handbook

Specifications:                      $۴۰۰ John D. Spengler John F. McCarthy Jon McGraw-Hill 0074455494   ۲۰۰۱


Industrial and Process Furnaces – Principles, Design and Operation

Specifications:                      $۲۰۳ Peter Mullinger Barrie Jenkins Butterworth-Heinemann 0750686928   ۲۰۰۸


Industrial Applications of Batteries – From Cars to Aerospace and Energy Storage

Specifications:                      $۲۷۰ Michel Broussely Gianfranco Pistoia Elsevier 0444521607   ۲۰۰۷


Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators – Design, Applications, and Calculations

Specifications:                      $۳۰۲ V. Ganapathy CRC Press 0824708148   ۲۰۰۳


Industrial Brushless Servomotors

Specifications:                      $۱۱۲ Peter Moreton Newnes 0750639318   ۱۹۹۹


Industrial Burners Handbook (Industrial Combustion)

Specifications:                      $۴۰۱ Jr. Charles E. Baukal CRC 0849313864   ۲۰۰۴


Industrial Combustion Pollution and Control (Environmental Science and Pollution Control Series)

Specifications:                      $۲۳۵ Jr. Charles E. Baukal CRC 0824746945   ۲۰۰۳


Industrial Combustion Testing

Specifications:                      $۲۲۰ Charles E. Baukal Jr. CRC 142008528X   ۲۰۱۱


Industrial Cooling Systems – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Preventi

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۱


Industrial Furnaces, 6th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ W. Trinks M. H. Mawhinney R. A. Sha Wiley 0471387061   ۲۰۰۴


Industrial Gas Turbines – Performance and Operability

Specifications:                      $۴۰۰ A. M. Y. Razak Woodhead Publishing 1845692055   ۲۰۰۷


Industrial Heating – Principles, Techniques, Materials, Applications, and Design (Dekker Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۰۱ Yeshvant V. Deshmukh CRC 0849334055   ۲۰۰۵


Industrial Machinery Repair, Best Maintenance Practices Pocket Guide

Specifications:                      $۶۶ Ricky Smith R. Keith Mobl Elsevier Science 0750676213   ۲۰۰۳


Industrial Motor Control, 6 Edition

Specifications:                      $۱۸۵  Stephen Herman Delmar Cengage Learning 1435442393   ۲۰۰۹


Industrial Noise Control

Specifications:                      $۲۳۰ Lewis H. Bell CRC 0824790286   ۱۹۹۴


Industrial Pigging Technology – Fundamentals, Components, Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Gerhard Hiltscher Wolfgang Muhlthale Wiley 3527306358   ۲۰۰۳


Industrial Refrigeration Handbook

Specifications:                      $۱۵۵ Wilbert F. Stoecker McGraw Hill 007061623X   ۱۹۹۸


Industrial Tribology – The Practical Aspects of Friction,Lubrication and Wear

Specifications:                      $۲۵۰ Mervin H. Jones Douglas Scott Elsevier 0444421610   ۱۹۸۳


Industrial Ventilation Design Guidebook

Specifications:                      $۳۰۰ GOODFELLOW, Howard, and Esko T Academic Press 0122896769   ۲۰۰۱


Inelastic Analysis of Solids and Structures (Computational Fluid and Solid Mechanics)

Specifications:                      $۱۶۹ Milos Kojic Klaus-Jurgen Bathe Springer 3540227938   ۲۰۰۵


Inertial MEMS – Principles and Practice

Specifications:                      $۱۲۰  Volker Kempe Cambridge University Press 0521766583   ۲۰۱۱


Influence Function Approach  – Selected Topics of Structural Mechanics

Specifications:                      $۲۶۴  Y. A. Melnikov WIT Press – Computational M 1845641299   ۲۰۰۸


Influence of Dead-Water Zones on the Dispersive Mass Transport in Rivers

Specifications:                      $۴۴ Dipl.-Ing. Volker Weitbrecht University of Karlsruhe 3937300074   ۲۰۰۴


Influence of Psychological Factors on Product Development – Lessons from Aerospace and Other Industries (Space T

Specifications:                      $۲۲۰ E.S. Kamata Springer 1402008074   ۲۰۰۴


Influent Water Systems (Operating Practices for Industrial Water Management, volume 1)

Specifications:                      $۲۰۰ Loraine Huchler Gulf Publishing 1933762098   ۲۰۰۷


Information Path Functional and Informational Macrodynamics

Specifications:                      $۴۴  Vladimir S. Lerner (Marina Del Rey, C Nova publishers 1614700920   ۲۰۱۱


Information Theory and Artificial Intelligence to Manage Uncertainty in Hydrodynamic and Hydrological Models (Ht

Specifications:                      $۸۰ A.A. Jamberie Taylor & Francis 9058096955   ۲۰۰۴


Ingenious Mechanisms for Designers and Inventors, Volume 1

Specifications:                      $۴۵ Franklin Jones Holbrook Horton John  Industrial Press, Inc. 0831110848   ۱۹۳۰


Ingenious Mechanisms for Designers and Inventors, Volume 2

Specifications:                      $۴۵ Franklin Jones Holbrook Horton John  Industrial Press, Inc. 0831110848   ۱۹۳۷


Ingenious Mechanisms for Designers and Inventors, Volume 3

Specifications:                      $۴۵ Franklin Jones Holbrook Horton John  Industrial Press, Inc. 0831110848   ۱۹۵۱


Ingenious Mechanisms for Designers and Inventors, Volume 4

Specifications:                      $۴۵ Franklin Jones Holbrook Horton John  Industrial Press, Inc. 0831110848   ۱۹۶۷


Inhomogeneous Waves in Solids and Fluids (Series in Theoretical and Applied Mechanics)

Specifications:                      $۹۳  G. Caviglia A. Morro World Scientific 9810208049   ۱۹۹۲


Injury and Skeletal Biomechanics

Specifications:                      $۴۴  Tarun Goswami InTech 9535106906   ۲۰۱۲


Innovating in Product Process Development

Specifications:                      $۱۳۰ Mikel Sorli Dragan Stokic Springer 1848825447   ۲۰۰۹


Innovation in Electric Arc Furnaces – Scientific Basis for Selection

Specifications:                      $۱۶۹ Y. N. Toulouevski I. Y. Zinurov Springer 364203800X   ۲۰۱۰


Innovation in Life Cycle Engineering and Sustainable Development

Specifications:                      $۲۲۴ Daniel Brissaud,Tichkiewitch,Zwolinsk Springer 1402046014   ۲۰۰۶


Innovation in Product Design – From CAD to Virtual Prototyping

Specifications:                      $۱۲۹  Monica Bordegoni Caterina Rizzi Springer 0857297740   ۲۰۱۱


Innovative Conceptual Design – Theory and Application of Parameter Analysis

Specifications:                      $۱۴۷ Ehud Kroll Sridhar S. Condoor David  Cambridge University 0521770912   ۲۰۰۴


Instabilities of Flows – With and Without Heat Transfer and Chemical Reaction (CISM International Centre for Mech

Specifications:                      $۲۰۹ Tapan Sengupta Thierry Poinsot Springer 3709101263   ۲۰۱۰


Instabilities, Chaos And Turbulence – An Introduction To Nonlinear Dynamics And Complex Systems

Specifications:                      $۱۱۵ Paul Manneville Imperial College Press 1860944833   ۲۰۰۴


Instability in Models Connected with Fluid Flows II

Specifications:                      $۲۰۰ Claude Bardos Andrei Fursikov Springer 0387752188   ۲۰۰۸


Instant Notes in Sport and Exercise Biomechanics (Instant Notes)

Specifications:                      $۳۵ P. Grimshaw A. Burden BIOS Scientific 185996284X   ۲۰۰۷


Instructor’s Solutions Manual To Accompany Analytical Mechanics, 7th Edition (Instructor’s Solutions Manual)

Specifications:                      $۴۴  R. Fowles , Cassiday Brooks Cole 0534494935   ۲۰۰۴


Instrumentation for Fluid Particle Flow

Specifications:                      $۳۰۴ S. L. Soo Noyes Publications 0815514336   ۱۹۹۹

Instrumentation Reference Book (3rd ed.)

Specifications:                      $۱۵۰ BOYES, Walt Elsevier Science (USA). 0750671238   ۲۰۰۳

Intake Aerodynamics

Specifications:                      $۴۴ John Seddon Mr EL Goldsmith Blackwell 0632049634   ۱۹۹۹

Integral Mechanical Attachment – A Resurgence of the Oldest Method of Joining

Specifications:                      $۱۰۸ Robert W. Messler Elsevier 0750679654   ۲۰۰۶

Integrated Methodology for Production Related Risk Management of Vehicle Electronics (IMPROVE)

Stefan Rafael Geis University of Karlsruhe 3866440111   ۲۰۰۶

Integrated Process Design for the Inter-Company Plant Layout Planning of Dynamic Mass Flow Networks

Jutta Geldermann University of Karlsruhe 3866441266   ۲۰۰۷

Integrated Systems, Design and Technology 2010 – Knowledge Transfer in New Technologies

Specifications:                      $۲۵۹  Madjid Fathi Alexander Holland Fazel  Springer 3642173837   ۲۰۱۱

Integrating Electrical Heating Elements in Appliance Design

Specifications:                      $۲۰۹ Hegbom CRC 0824798406   ۱۹۹۷

Integration and Automation of Manufacturing Systems

Specifications:                      $۹۹ Hugh Jack Hugh Jack   ۲۰۰۱

Intelligent Buildings and Building Automation

Specifications:                      $۷۹ Shengwei Wang Spon Press 0415475716   ۲۰۱۰

Intelligent Energy Field Manufacturing_ Interdisciplinary Process Innovations

Specifications:                      $۱۱۰  Wenwu Zhang CRC   ۲۰۱۰

Intelligent Infrastructures (Intelligent Systems, Control and Automation – Science and Engineering)

Specifications:                      $۱۲۹ Rudy R. Negenborn Zofia Lukszo Hans Springer 9048135974   ۲۰۱۰

Intelligent Mechatronics

Specifications:                      $۴۴  Ganesh Naik InTech 9533073002   ۲۰۱۱

Intelligent Production Machines and Systems – 2nd I-PROMS Virtual International Conference 2006

Specifications:                      $۴۰۰ Duc T. Pham,Eldaw E. Eldukhri,Antho Elsevier 0080451578   ۲۰۰۷

Intelligent Transportation Systems – Smart and Green Infrastructure Design, 2nd Edition – Mechanical Engineering S

Specifications:                      $۱۲۰ Sumit Ghosh Tony S. Lee CRC 1439835187   ۲۰۱۰

Intelligent Vehicle Technologies

Specifications:                      $۲۰۰ Ljubo Vlacic Elsevier 0750650931   ۲۰۰۱

Intelligent Vehicle Technology And Trends

Specifications:                      $۱۴۳ Richard Bishop Artech House 1580539114   ۲۰۰۵

Intelligentized Methodology for Arc Welding Dynamical Processes – Visual Information Acquiring,Knowledge Mode

Specifications:                      $۲۰۰ Shan-Ben Chen Jing Wu Springer 3540856412   ۲۰۰۹

Inter- and Intra-Vehicle Communications

Specifications:                      $۱۰۲ Gilbert Held CRC 1420052217   ۲۰۰۸

Interface Dynamics (Leeds-Lyon Symposium on Tribology Proceedings)

Specifications:                      $۲۰۰ D. Berthe D. Dowson North Holland 0444704876   ۱۹۸۸

Interfacial Fluid Mechanics: A Mathematical Modeling Approach

Specifications:                      $۱۲۹  Vladimir S. Ajaev Springer 1461413400   ۲۰۱۲

Interfacial Instability

Specifications:                      $۱۰۱ Lewis E. Johns Ranga Narayanan Springer 0387954805   ۲۰۰۲

Interfacial Transport Phenomena, 2nd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ John C Slattery  Leonard Sagis  Eun Su Springer 0387384383   ۲۰۰۷

Interference-optical Methods of Solid Mechanics (Foundations of Engineering Mechanics)

Specifications:                      $۱۲۹  Igor A. Razumovsky Galkin Anatoliy Y Springer 3642112218   ۲۰۱۱

Intermediate Dynamics – A Linear Algebraic Approach (Mechanical Engineering Series)

Specifications:                      $۱۰۴  R.A. Howland Springer 0387280596   ۲۰۰۵


Intermediate Dynamics for Engineers – A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics

Specifications:                      $۲۰۰ Oliver M. O’Reilly Cambridge University 0521874831   ۲۰۰۸


Intermediate Heat Transfer (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۱۳۲ Kau Fui Vincent Wong CRC 0824742362   ۲۰۰۳


Intermediate Mechanics of Materials, 2nd Edition (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۲۹ J. R. Barber Springer 9400702949   ۲۰۱۱


Internal Combustion Engine Fundamentals

Specifications:                      $۴۱۵ John B. Heywood John Heywood McGrawHill 007028637X   ۱۹۸۸


Internal Combustion Engines

Specifications:                      $۴۴  Kazimierz Lejda InTech 9535108566   ۲۰۱۲


Internal Flow – Concepts and Applications (Cambridge Engine Technology Series)

Specifications:                      $۲۰۰ E.M.Greitzer C.S.Tan M.B.Graf Cambridge University 0521343933   ۲۰۰۴


Internal Friction of Materials

Specifications:                      $۱۲۵ Anton Puskar Cambridge International Scien 1898326509   ۲۰۰۱


International Energy Conservation Code 2003(Looseleaf)

Specifications:                      $۴۲ International Code Council CENGAGE Delmar Learning 1892395673   ۲۰۰۳


International Energy Conservation Code 2006 ((Looseleaf))

Specifications:                      $۳۹ International Code Council Thomson Delmar Learning 1580012671   ۲۰۰۶


International Mechanical Code 2003 (International Mechanical Code)

Specifications:                      $۱۰۵ International Code Council Thomson Delmar Learning 1892395649   ۲۰۰۳


International Mechanical Code 2006

Specifications:                      $۲۰۰ International Code Council Thomson Delmar Learning 1580012566   ۲۰۰۶


International Mechanical Code 2009

Specifications:                      $۱۱۰ International Code Council ICC 1580017312   ۲۰۰۹


International Plumbing Code 2003 (International Plumbing Code)

Specifications:                      $۱۳۹٫ Thomson Delmar Learning International Code Council 1892395614   ۲۰۰۳


International Plumbing Code 2006

Specifications:                      $۱۳۹ International Code Council CENGAGE Delmar Learning 1580012582   ۲۰۰۶


International Steam Tables – Properties of Water & Steam based on Industrial Formulation IAPWS-IF97, 2nd ed.

Specifications:                      $۱۷۹ Wolfgang Wagner Hans J.Kretzschmar Springer 3540214194   ۲۰۰۸


International Symposium on History of Machines and Mechanisms (Hmm Symposium 2004)

Specifications:                      $۲۱۶ Marco Ceccarelli Springer 1402022034   ۲۰۰۴


Interplanetary Mission Analysis and Design (Springer Astronautical Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ Stephen Kemble Springer 3540299130   ۲۰۰۶


Inter-Vehicle Communications

Specifications:                      $۱۰۲ Marc Torrent Moreno Universitatsverlag Karlsruhe 3866441754   ۲۰۰۷


Inter-Vehicle-Communications Based on Ad Hoc Networking Principles(The FleetNet Project)

Specifications:                      $۲۰۰ Walter Franz H Hartenstein Martin Ma University of Karlsruhe 3937300880   ۲۰۰۵


Introducing Autodesk Inventor 2009 and Autodesk Inventor LT 2009

Specifications:                      $۳۹ Thom Tremblay Sybex 0470375523   ۲۰۰۹


Introduction To Aerodynamics Of Flight [NASA SP-367 1975]

Talay, T.A. – NATIONAL AERONAUTICS   ۱۹۷۵


Introduction to Aircraft Performance, Selection and Design

Specifications:                      $۱۲۳ Francis J. Hale Wiley 0471078859   ۱۹۸۴


Introduction to Asymptotic Methods (Modern Mechanics and Mathematics)

Specifications:                      $۲۰۰ Jan Awrejcewicz Vadim A. Krysko Chapman Hall,CRC 1584886773   ۲۰۰۶


Introduction to Automatic Controls, 2nd edition

Specifications:                      $۴۴ Harrison,Bollinger International Textbook Compa   ۱۹۶۹

Introduction to Basic Manufacturing Processes And Workshop Technology

Specifications:                      $۱۱۰ Rajender Singh New Age 8122423167   ۲۰۰۶

Introduction to Basic Milling

Specifications:                      $۶۹ Philip Fletcher Training Publications 0850838983   ۱۹۹۷

Introduction to Bioengineering (Advanced Series in Biomechanics, Volume 2)

Specifications:                      $۵۱ Y. C. Fung World Scientific 9810240236   ۲۰۰۱

Introduction to Centre Lathe Turning

Specifications:                      $۶۹ Training Publications 0850838975   ۱۹۹۷

Introduction to Computational Fluid Dynamics

Specifications:                      $۱۲۹ Anil W. Date Cambridge University 0521853265   ۲۰۰۵

Introduction to Computational Micromechanics (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics)

Specifications:                      $۳۸۴ T.I. Zohdi Peter Wriggers Springer 3540228209   ۲۰۰۵

Introduction to Computational Plasticity

Specifications:                      $۲۰۰ Fionn Dunne Nik Petrinic Oxford University Press, USA 0198568266   ۲۰۰۵

Introduction to Contact Mechanics,2nd ed. (Mechanical Engineering Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Anthony C. Fischer-Cripps Springer 0387681876   ۲۰۰۷

Introduction to Continuum Biomechanics (Synthesis Lectures on Biomedical Engineering)

Specifications:                      $۴۰ Kyriacos Athanasiou Morgan and Claypool Publish 1598296175   ۲۰۰۸

Introduction to Continuum Mechanics (3rd ed.)

Specifications:                      $۱۰۰ LAI, W. Michael, and David RUBIN, E Elsevier Science. 0750628944   ۱۹۹۳

Introduction to Continuum Mechanics for Engineers

Specifications:                      $۱۳۲ Ray M. Bowen Springer 0306430509   ۱۹۸۹

Introduction to Convective Heat Transfer Analysis

Specifications:                      $۲۰۰ P. H. Oosthuizen David Naylor William C Brown 0070482012   ۱۹۹۸

Introduction to Differential Equations with Dynamical Systems

Specifications:                      $۱۰۵  Stephen L. Campbell Princeton University Press 0691124744   ۲۰۰۸

Introduction to Dislocations, Fifth Edition

Specifications:                      $۶۶  Derek Hull Emeritus Goldsmith’s D. J.  Butterworth Heinemann 0080966721   ۲۰۱۱

Introduction to Dynamic Systems – Theory, Models, and Applications

Specifications:                      $۱۲۵ David G. Luenberger Wiley 0471025941   ۱۹۷۹

Introduction to Dynamical Systems

Specifications:                      $۵۵ Michael Brin Garrett Stuck Cambridge University 0521808413   ۲۰۰۳

Introduction to Engineering Design

Specifications:                      $۱۰۱ Andrew Samuel John Weir Butterworth-Heinemann 0750642823   ۱۹۹۹

Introduction to Finite Element Analysis – Formulation, Verification and Validation (Wiley Series in Computational M

Specifications:                      $۱۰۵  Barna Szabo Ivo Babuska Wiley 0470977280   ۲۰۱۱

Introduction to Finite Element Vibration Analysis, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۰ Maurice Petyt Cambridge University Press 0521191602   ۲۰۱۰

Introduction to Fluid Mechanics  (Edward J. Shaughnessy Ira M. Katz James P. Schaffer)

Specifications:                      $۲۰۰ Edward J. Shaughnessy Ira M. Katz Ja Oxford University 0195154517   ۲۰۰۵

Introduction to Fluid Mechanics  (Y. NAKAYAMA)

Specifications:                      $۱۰۹ Y. NAKAYAMA Butterworth-Heinemann 0340 676493   ۱۹۹۹

Introduction to Fluid Mechanics (Fundamentals and Applications)

Specifications:                      $۹۹ Herbert Oertel University of Karlsruhe 3937300813   ۲۰۰۵

Introduction to Fluid Mechanics, 6th Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Robert W. Fox Alan T. McDonald Phili Wiley 0471202312   ۲۰۰۳

Introduction to Fluid Mechanics, Fourth Edition

Specifications:                      $۱۲۹  William S. Janna CRC Press 1420085247   ۲۰۱۰


Introduction to Geophysical Fluid Dynamics

Specifications:                      $۲۱۰ Prentice Hall 0133533018   ۱۹۹۴


Introduction to Geothermal Power

Specifications:                      $۴۴  Val Pierce The English Press 9381157596   ۲۰۱۱


Introduction to Heat Transfer

Specifications:                      $۱۳۵ Vedat S. Arpaci Ahmet Selamet Shu Hs Prentice Hall 013391061X   ۲۰۰۰


Introduction to Heat Transfer 4th Ed – SOLUTIONS MANUAL

Specifications:                      $۴۰۰ Frank P.Incropera David P.DeWitt Wiley 0471204536   ۲۰۰۱


Introduction to Heat Transfer, 6 Edition

Specifications:                      $۳۰۰  Theodore L. Bergman Adrienne S. Lavi Wiley 0470501960   ۲۰۱۱


Introduction to Hydro Energy Systems – Basics, Technology and Operation (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Hermann-Josef Wagner Jyotirmay Math Springer 3642207081   ۲۰۱۱


Introduction to Hydrodynamic Stability

Specifications:                      $۱۲۴ P. G. Drazin- Cambridge University 0521804272   ۲۰۰۲


Introduction to Marine Engineering (2nd ed.)

Specifications:                      $۱۳۰ TAYLOR, David Albert Elsevier Science. 0750625309   ۱۹۹۶


Introduction to Mathematical Fire Modeling, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Marc L. Janssens CRC 1566769205   ۲۰۰۰


Introduction to Mechanisms

Specifications:                      $۲۲ Srinivas Keerti. K Navakarnataka Publications   ۲۰۰۷


Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 4 Edition

Specifications:                      $۱۱۰  David Alciatore McGraw Hill 0073380237   ۲۰۱۱


Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems, 2nd Edition

Specifications:                      $۸۹ L. Guzzella C. Onder Springer 3642107745   ۲۰۱۰


Introduction to Modern Thermodynamics

Specifications:                      $۱۱۰ Dilip Kondepudi Wiley 0470015985   ۲۰۰۸


Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control – The Long Road to Three-Phase Traffic Theory

Specifications:                      $۱۳۰ Boris S. Kerner Springer 3642026044   ۲۰۰۹


Introduction to Modern Vehicle Design

Specifications:                      $۱۰۳ Julian Happian-Smith Butterworth Heinemann 0750650443   ۲۰۰۲


Introduction to Molecular Beam Gas Dynamics

Specifications:                      $۱۱۵ Giovanni Sanna Giuseppe Tomassetti Imperial College Press 1860945562   ۲۰۰۵


Introduction to Naval Architecture, 3rd ed.

Specifications:                      $۱۰۰ TUPPER, Eric C. Elsevier Science. 0750625295   ۱۹۹۶


Introduction to Naval Architecture, Fourth Edition – Formerly Muckle’s Naval Architecture for Marine Engineers

Specifications:                      $۱۰۲ E. C. Tupper Elsevier 0750665548   ۲۰۰۵


Introduction to Ocean Science and Engineering

Specifications:                      $۴۴  Prof. Alexandra Techet MIT   ۲۰۰۶


Introduction to Optimum Design, Second Edition

Specifications:                      $۱۴۳ Jasbir Arora Academic Press 0120641550   ۲۰۰۴


Introduction To Percolation Theory (2nd Ed)

Specifications:                      $۱۰۲ Dietrich Stauffer Ammon Aharony CRC 0748402535   ۲۰۰۳


Introduction to Physics and Chemistry of Combustion – Explosion, Flame, Detonation

Specifications:                      $۱۱۹ Michael A. Liberman Springer 3540787585   ۲۰۰۸


Introduction to Pipe Stress Analysis

Specifications:                      $۴۴ Sam Kannappan Wiley 0471815896   ۱۹۸۶


Introduction to Practical Fluid Flow.

Specifications:                      $۱۰۰ KING, R. Peter Elsevier Science (USA) 0750648856   ۲۰۰۲


Introduction to Reactive Gas Dynamics

Specifications:                      $۱۱۰ Raymond Brun Oxford 0199552681   ۲۰۰۹


Introduction to Robotics – Mechanics and Control, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۲۱ John J. Craig Prentice Hall 0201543613   ۲۰۰۴


Introduction to Shape Optimization – Theory, Approximation, and Computation (Advances in Design and Control)

Specifications:                      $۱۰۵ J. Haslinger R. A. E. Makinen Society for Industrial Mathem 0898715369   ۲۰۰۳


Introduction to Sports Biomechanics – Analysing Human Movement Patterns, 2nd Ed.

Specifications:                      $۲۰۰ Roger Bartlett Routledge 0415339944   ۲۰۰۶


Introduction to STATICS and DYNAMICS

Specifications:                      $۱۵۰ Rudra Pratap Andy Ruina Oxford University Press   ۲۰۰۲


Introduction to STATICS and DYNAMICS, PROBLEMS AND ANSWERS

Specifications:                      $۳۰۰ Rudra Pratap Andy Ruina Oxford University Press   ۲۰۰۲


Introduction to Structural Dynamics (Cambridge Aerospace Series)

Specifications:                      $۲۱۰ Bruce K. Donaldson Cambridge University 0521865743   ۲۰۰۶


Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity (Cambridge Aerospace Series)

Specifications:                      $۱۰۲ Dewey H. Hodges G. Alvin Pierce Cambridge University 0521806984   ۲۰۰۲


Introduction to Tensor Calculus and Continuum Mechanics

Specifications:                      $۸۶ J. H. Heinbockel Trafford Publishing 1553691334   ۲۰۰۲


Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints, Fourth Edition – Non-Gasketed Joints (Mechanical Enginee

Specifications:                      $۲۰۰ John H. Bickford CRC 0849381762   ۲۰۰۸


Introduction to the Finite Element Method, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۳۷ J. N. Reddy McGrawHill 0070513554   ۱۹۹۳


Introduction to the Mathematical Theory of Compressible Flow (Oxford Lecture Series in Mathematics and Its Applic

Specifications:                      $۲۱۰ Antonin Novotny Ivan Straskraba Oxford University, USA 0198530846   ۲۰۰۴


Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium (Prentice-Hall Series in Engineering of the Physical Sciences

Specifications:                      $۱۰۱ Lawrence E. Malvern Prentice Hall 0134876032   ۱۹۷۷


Introduction to the Numerical Analysis of Incompressible Viscous Flows (Computational Science and Engineering Se

William Layton Society for Industrial and Appl 0898716573   ۲۰۰۸


Introduction to Theoretical Kinematics

Specifications:                      $۴۰ J. M. McCarthy The MIT Press 0262132524   ۱۹۹۰


Introduction to Thermal Analysis 1st Edition

Specifications:                      $۱۳۱ Michael E. Brown Kluwer Academic 0412302306   ۱۹۸۸


Introduction to Thermal and Fluids Engineering

Specifications:                      $۱۱۰  Deborah A. Kaminski Wiley 0471268739   ۲۰۰۵


Introduction to Thermal Systems Engineering (Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer)

Specifications:                      $۲۵۸ Michael J. Moran Howard N. Shapiro B Wiley 0471204900   ۲۰۰۲


Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer, 2 Edition

Specifications:                      $۱۱۰  Yunus A. Cengel McGraw Hill 0073380172   ۲۰۰۷


Introduction to Thermomechanics (Applied Maths. & Mechanics S)

Specifications:                      $۴۴ Hans Ziegler North,Holland 0720404320   ۱۹۷۷


Introduction to Wind Energy Systems – Basics, Technology and Operation (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۳۰ Hermann Josef Wagner Jyotirmay Math Springer 3642020224   ۲۰۰۹


Introduction to Wind Power

Specifications:                      $۴۴  F Coyle The English Press 9381157749   ۲۰۱۱


Introductory Aerodynamics and Hydrodynamics of Wings and Bodies – A Software-Based Approach (AIAA Educatio

Specifications:                      $۱۰۵ Frederick O. Smetana AIAA 1563472422   ۱۹۹۷


Introductory Fluid Mechanics

Specifications:                      $۱۳۵  Joseph Katz Cambridge University Press 0521192455   ۲۰۱۰


Introductory Statistical Thermodynamics

Specifications:                      $۶۹  Nils Dalarsson Mariana Dalarsson Leon Academic Press 012384956X   ۲۰۱۱


Inverse Engineering Handbook (Handbook Series for Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Keith A. Woodbury CRC 0849308615   ۲۰۰۲


Inverse Heat Transfer – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۳۵ M. Necat Ozisik Taylor & Francis 156032838X   ۲۰۰۰


Inverse Problems in Engineering Mechanics

Specifications:                      $۴۰۰ Masataka Tanaka,G.S. Dulikravich Elsevier 0080433197   ۱۹۹۸


Inverse Problems in Engineering Mechanics II

Specifications:                      $۳۰۰ M. Tanaka G.S. Dulikravich Elsevier 0080436935   ۲۰۰۱


Inverse Problems in Engineering Mechanics III

Specifications:                      $۲۷۰ G.S. Dulikravich Mana Tanaka Elsevier 0080439519   ۲۰۰۲


Inverse Problems in Engineering Mechanics IV

Specifications:                      $۲۴۰ Mana Tanaka Elsevier 0080442684   ۲۰۰۳


Inverse Problems in Vibration, 2nd Edition (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۰۲ Graham M.L. Gladwell Springer 1402026706   ۲۰۰۵


Investigation of Flow and Pressure Characteristics around Pyramidal Buildings

Specifications:                      $۱۲۰ Muhammad Ikhwan University of Karlsruhe 3937300724   ۲۰۰۵


Invitation to Dynamical Systems

Specifications:                      $۸۲ Edward R. Scheinerman Prentice Hall College Div 0131850008   ۱۹۹۵


IPDS 2006 Integrated Powertrain and Driveline Systems 2006

Specifications:                      $۲۰۰  IMechE (Institution of Mechanical Engi Woodhead Publishing Ltd 1845691970   ۲۰۰۶


Iron Dominated Electromagnets – Design, Fabrication, Assembly and Measurements

Specifications:                      $۵۵ Jack T. Tanabe World Scientific 981256327X   ۲۰۰۵


Irreversible Phenomena – Ignitions, Combustion and Detonation Waves

Specifications:                      $۳۰۰ Kunio Terao Springer 3540499008   ۲۰۰۷


ISO 9000 Quality Systems Handbook (4th ed.).

Specifications:                      $۱۰۰ HOYLE, David Elsevier Science (USA) 0750644516   ۲۰۰۱


ISO 9000: 2000 – An A-Z Guide.

Specifications:                      $۸۳ HOYLE, David Elsevier Science (USA) 0750658444   ۲۰۰۳


IUTAM Symposium on Advanced Optical Methods and Applications in Solid Mechanics

Specifications:                      $۳۶۳ Alexis Lagarde Springer 0792366042   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Asymptotics, Singularities and Homogenisation in Problems of Mechanics (Solid Mechanics

Specifications:                      $۳۰۰ A.B. Movchan Springer 1402017804   ۲۰۰۴


IUTAM Symposium on Chaotic Dynamics and Control of Systems and Processes in Mechanics (Solid Mechanics an

Specifications:                      $۳۱۷ G. Rega F. Vestroni Springer 1402032676   ۲۰۰۵


IUTAM Symposium on Computational Methods in Contact Mechanics 2006

Specifications:                      $۲۱۲ Peter Wriggers,Udo Nackenhorst Springer 1402064047   ۲۰۰۷


IUTAM Symposium on Computational Physics and New Perspectives in Turbulence 2006

Specifications:                      $۳۰۰ Yukio Kaneda Springer 1402064713   ۲۰۰۸


IUTAM Symposium on Discretization Methods for Evolving Discontinuities – Procs of IUTAM Symm held, France,

Specifications:                      $۱۸۰ Alain Combescure de Borst Ted Belyts Springer 1402065299   ۲۰۰۷


IUTAM Symposium on Dynamics Modeling and Interaction Control in Virtual and Real Environments 2010

Specifications:                      $۱۳۹  Gabor Stepan Laszlo L. Kovacs Andras  Springer 9400716427   ۲۰۱۱


IUTAM Symposium on Elastohydrodynamics and Micro elastohydrodynamics – IUTAM Symposium,UK,2004 (Soli

Specifications:                      $۳۰۰ R.W. Snidle H.P. Evans Springer 1402045328   ۲۰۰۶


Jet Engines and Propulsion Systems for Engineers

Specifications:                      $۱۱۰ Thaddeus W. Fowler (Ed.) General Electric Aircraft Engi   ۱۹۸۹

Jetpack Dream – One Man’s Up and Down (But Mostly Down) Search for the Greatest Invention That Never Was

Specifications:                      $۲۵ Mac Montandon Da Capo 0306815281   ۲۰۰۸

Jig and Fixture Design, 5th Edition (Delmar Learning Drafting)

Specifications:                      $۱۷۸  Edward Hoffman Delmar Cengage Learning 1401811078   ۲۰۰۴

Jigs and Fixtures Design Manual

Specifications:                      $۱۱۰ Prakash Hiralal Joshi McGraw-Hill 0071405569   ۲۰۰۳

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol1 – The Just-In-T

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 142009016X   ۲۰۰۹

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol2 – Waste and th

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 1420090240   ۲۰۰۹

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol3 – Flow Manufa

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 1420090267   ۲۰۰۹

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol4 – Leveling – Ch

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 1420090283   ۲۰۰۹

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol5 – Standardized

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 1420090305   ۲۰۰۹

JIT Implementation Manual – The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, 2nd Edition (Vol6 – JIT Impleme

Specifications:                      $۴۰ Hiroyuki Hirano Productivity Press 1420090321   ۲۰۰۹

Joining of Materials and Structures – From Pragmatic Process to Enabling Technology

Specifications:                      $۳۲۴ Robert W. Messler Elsevier,Butterworth Heinema 0750677570   ۲۰۰۴

Kaiser Aluminum Electrical Bus Conductors Technical Manual

Specifications:                      $۴۴ Kaiser Aluminum and Chemical Sales Kaiser Aluminum   ۱۹۵۷

Kaizen Assembly – Designing, Constructing, and Managing a Lean Assembly Line

Specifications:                      $۹۱  Chris A. Ortiz CRC Press 0849371872   ۲۰۰۶

Kinematic Analysis of Robot Manipulators

Specifications:                      $۱۵۷ Carl D. Crane III Joseph Duffy Cambridge Univ 0521570638   ۱۹۹۸

Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems -Time ChallengeThe Real

Specifications:                      $۹۰ Javier Garcia de Jalon Eduardo Bayo Springer 0387940960   ۱۹۹۸

Kinematic Chains and Machine Components Design

Specifications:                      $۱۰۸ Dan B. Marghitu Academic Press 0124713521   ۲۰۰۵

Kinematic Geometry of Surface Machining

Specifications:                      $۲۲۵ Stephen P. Radzevich CRC 1420063405   ۲۰۰۸

Kinematics and Dynamics of Multibody Systems with Imperfect Joints – Models & Case Studies (Lectures in Applied

Specifications:                      $۲۰۰ Paulo Flores Jorge Ambrosio J.C. Pime Springer 3540743596   ۲۰۰۸

Kinematics of Machinery Through HyperWorks (History of Mechanism and Machine Science)

Specifications:                      $۷۹  J.S. Rao Springer 9400711557   ۲۰۱۱

Kinetic Contraptions – Build a Hovercraft, Airboat, and More with a Hobby Motor

Specifications:                      $۱۶ Curt Gabrielson Chicago Review Press 1556529570   ۲۰۱۰

Kinetic Theory – Classical, Quantum, and Relativistic Descriptions (3rd Edition)

Specifications:                      $۲۰۱ R.L. Liboff Richard C. Liboff Springer 0387955518   ۲۰۰۳

Knock Behavior of a Lean-Burn, Hydrogen-Enhanced Engine Concept

Specifications:                      $۴۴ Jennifer A. Topinka Massachusetts Institute of Tec 0054629063   ۲۰۰۳

Knovel Steam Tables – An Implementation of Equations Published by International Association for the Properties of

Specifications:                      $۲۲  IAPWS Knovel Corp 1591249449   ۲۰۰۶

Know and Understand Centrifugal Pumps.

Specifications:                      $۱۰۰ BACHUS, Larry, and Angel CUSTODI Elsevier Science (USA) 1856174093   ۲۰۰۳

KSB – Centrifugal Pump Design

Specifications:                      $۴۴ KSB KSB  

Lagrangian and Hamiltonian Mechanics (Solutions to the Exercises)

Specifications:                      $۴۲ M. G. Calkin World Scientific Publishing 9810237820   ۱۹۹۹

Lagrangian Fluid Dynamics (Cambridge Monographs on Mechanics)

Specifications:                      $۱۳۲ Andrew Bennett Cambridge University Press 0521853109   ۲۰۰۶

Lamborghini the Legend

Specifications:                      $۲۲ David Hodges Fairmount Books Ltd Remain 0752520733   ۱۹۹۷

Landmarks in Mechanical Engineering (History of Technology)(HTLM ebook)

Specifications:                      $۱۴ ASME International History and Herita Purdue University Press 1557530947   ۱۹۹۶

Large Eddy Simulation for Acoustics (Cambridge Aerospace Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Claus Wagner Thomas Huttl Pierre Sag Cambridge University 0521871441   ۲۰۰۷

Large Eddy Simulation for Compressible Flows (Scientific Computation)

Specifications:                      $۱۰۲ E. Garnier N. Adams P. Sagaut Springer 9048128188   ۲۰۰۹

Large Eddy Simulation for Incompressible Flows – An Introduction,3rd Ed(Scientific Computation)

Specifications:                      $۱۳۴ P. Sagaut Charles Meneveau Springer 3540263446   ۲۰۰۶

Large Eddy Simulation of Turbulent Swirling Jets

Manuel Garcia Villalba Navaridas University of Karlsruhe 3866440154   ۲۰۰۶

Large Eddy Simulations of Turbulence

Specifications:                      $۱۰۵ M. Lesieur O. Métais P. Comte Cambridge University Press 0521781248   ۲۰۰۵

Large Elastic Deformations and Nonlinear Continuum Mechanics

Specifications:                      $۴۴ A.E. Green, J.E. Adkins Oxford University Press   ۱۹۶۰

Large Energy Storage Systems Handbook (Mechanical and Aerospace Engineering Series)

Specifications:                      $۱۳۹  Frank S. Barnes Jonah G. Levine CRC Press 1420086006   ۲۰۱۱

Large-Scale Dynamic Systems: Stability and Structure (Dover Civil and Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲  Dragoslav D. Siljak Dover Publications 0486462854   ۲۰۰۸

Large-Scale PDE-Constrained Optimization in Applications (Applied and Computational Mechanics)

Specifications:                      $۱۲۹ Subhendu Bikash Hazra Springer 3642015018   ۲۰۱۰

Large-Scale Structures in Acoustics and Electromagnetics, Procings Symposium

Specifications:                      $۳۰ Board on Mathecal Scies Natl Resh Co National Academies 0309053374   ۱۹۹۶

Laser Fabrication and Machining of Materials

Specifications:                      $۱۱۰ Narendra B. Dahotre Sandip P. Harimk Springer 0387723439   ۲۰۰۸

Laser Modification of the Wettability Characteristics of Engineering Materials (Engineering Research)

Specifications:                      $۱۶۰ J. Lawrence Lin Li Professional Engineering Publi 1860582931   ۲۰۰۰

Lattice Boltzmann Method – Fundamentals and Engineering Applications with Computer Codes

Specifications:                      $۱۲۹  A. A. Mohamad Springer 0857294547   ۲۰۱۱

LDA Application Methods – Laser Doppler Anemometry for Fluid Dynamics (Experimental Fluid Mechanics)

Specifications:                      $۱۴۰ Zhengji Zhang Springer 3642135137   ۲۰۱۰

Lead Pollution From Motor Vehicles 1974-1986 – A select bibliography

Specifications:                      $۳۰۰ P. Farmer Routledge 1851660666   ۲۰۰۵

Lean Combustion – Technology and Control

Specifications:                      $۱۱۰ Derek Dunn-Rankin Academic Press 012370619X   ۲۰۰۷

Lectures on Mathematical Combustion (CBMS-NSF-Applied Mathematics)

Specifications:                      $۴۵ J. D. Buckmaster G. S. S. Ludford Society for Industrial Mathem 089871186X   ۱۹۸۷

Lectures on Mechanics (London Mathematical Society Lecture Note Series)

Specifications:                      $۶۷  Jerrold E. Marsden Cambridge University Press 0521428440   ۱۹۹۲

Leonardo Da Vincis Giant Crossbow

Specifications:                      $۶۰ Matthew Landrus Springer 354068915X   ۲۰۱۰

Life Cycle Tribology, 31st Leeds-Lyon Tribology Symposium (Tribology and Interface Engineering, Volume 48)

Specifications:                      $۴۳۵ Duncan Dowson M. Priest Elsevier 0444516875   ۲۰۰۶


Lifts, Elevators and Moving Walkways & Travelators

Specifications:                      $۲۱۰ M.Y.H. Bangash Taylor & Francis 041536437X   ۲۰۰۷


Light Airplane Design

Specifications:                      $۴۴  Ladislao Pazmany Pazmany Aircraft Corp 0961677716   ۱۹۶۳


Light and Heavy Vehicle Technology, Fourth Edition

Specifications:                      $۱۰۲ M J Nunney Elsevier 0750680377   ۲۰۰۷


Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design.

Specifications:                      $۷۵ HODKINSON, Ron, and John FENTO Elsevier Science (USA) 0750650923   ۲۰۰۱


Limit States of Materials and Structures, Direct Methods

Specifications:                      $۱۴۰ Dieter Weichert Alan Ponter Springer 140209633X   ۲۰۰۹


Linear & Nonlinear Structural Mechanics

Specifications:                      $۲۱۰ Ali H. Nayfeh P. Frank Pai Wiley 0471593567   ۲۰۰۴


Linear State-Space Control Systems

Specifications:                      $۲۰۰ Robert L. II Williams Douglas A. Lawre Wiley 0471735558   ۲۰۰۷


Linking Models and Experiments, Volume 2 – 29th IMAC 2011 (A Conference and Exposition on Structural Dynami

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 1441993045   ۲۰۱۱


Liquid Filtration 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۳ Nicholas P Cheremisinoff Butterworth-Heinemann 0750670479   ۱۹۹۸


Liquid Moulding Technologies – Resin Transfer Moulding, Structural Reaction Injection Moulding and Related Proc

Specifications:                      $۲۴۰  C.D. Rudd A.C. Long K.N. Kendall C  Woodhead Publishing 1855732424   ۱۹۹۷


Liquid Pipeline Hydraulics (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۱۷ E. Shashi Menon CRC 0824753178   ۲۰۰۴


Liquid Ring Vacuum Pumps, Compressors and Systems – Conventional and Hermetic Design

Specifications:                      $۲۲۰ Helmut Bannwarth Wiley 3527312498   ۲۰۰۵


Logic Element Technology (The Hydraulic Trainer, Volume 4)

Specifications:                      $۴۴ Rudi A. Lang Vogel Verlag Und Druck 3802302915   ۱۹۸۹


Low Energy Cooling for Sustainable Buildings

Specifications:                      $۱۰۰ Ursula Eicker Wiley 047069744X   ۲۰۰۹


Low Reynolds Number Aerodynamics and Transition

Specifications:                      $۴۴  Mustafa Serdar Genc InTech 9535104926   ۲۰۱۲


Low-Gravity Fluid Mechanics – Mathematical

Specifications:                      $۲۰۰ A Myshkis  et al Springer-Verlag Berlin and He 3540161899   ۱۹۸۷


Low-Speed Aerodynamics – From Wing Theory to Panel Methods (Aeronautical and Aerospace Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Joseph Katz Allen Plotkin McGraw-Hill 0070504466   ۱۹۹۱


Low-Speed Aerodynamics, 2 Edition (Cambridge Aerospace Series)

Specifications:                      $۱۹۰  Joseph Katz Allen Plotkin Cambridge University Press 0521662192   ۲۰۰۱


Low-temperature Combustion and Autoignition (Comprehensive Chemical Kinetics)

Specifications:                      $۵۵۳ M.J. Pilling Elsevier 0444824855   ۱۹۹۷