علم مواد ، متالوژی،خوردگی

دانلود ایبوک دسته مواد

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Metallurgy:part3

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Properties and Performance of Natural-Fibre Composites

Specifications:                      $۳۰۰ K. Pickering CRC 1420077945   ۲۰۰۸


Properties of Amorphous Carbon

Specifications:                      $۴۵۸ Ravi Silva Institution of Electrical Engine 0852969619   ۲۰۰۳


Properties of Amorphous Silicon and Its Alloys (EMIS Datareviews Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Tim Searle Institution of Electrical Engine 0852969228   ۱۹۹۸


Properties of Complex Inorganic Solids

Gonis A., Meike A., Turchi P.E.A. (eds Plenum   ۱۹۹۷


Properties of Gallium Arsenide, 3rd Edition (EMIS Datareviews, No. 16)

Specifications:                      $۵۱۱ M.R.Brozel G.Stillman INSPEC-Institution of Electric 085296885X   ۱۹۹۶


Properties of Glass-Forming Melts

Specifications:                      $۲۲۰ David Pye Innocent Joseph Angelo Mo CRC 1574446622   ۲۰۰۵

Properties of Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors (Wiley Series in Materials for Electronic & Optoelectronic

Specifications:                      $۳۴۰ Sadao Adachi Wiley 0470090324   ۲۰۰۵

Properties of Indium Phosphide

Specifications:                      $۳۲۰  Inspec Institution Of Engineering An 086341642X   ۱۹۹۱

Properties of Lattice-Matched and Strained Indium Gallium Arsenide (E M I S Datareviews Series)

Specifications:                      $۲۲۵  Pallab Bhattacharya Inspec Iee 0852968655   ۱۹۹۴

Properties of Lithium Niobate (Emis Datareviews Series, 28)

Specifications:                      $۲۶۰  K. K. Wong K. K. Wong The Institution of Engineering  ۰۸۵۲۹۶۷۹۹۳   ۲۰۰۲

Properties of Materials – Anisotropy, Symmetry, Structure

Specifications:                      $۳۰۶ Robert E. Newnham Oxford University 0198520751   ۲۰۰۵

Properties of Metal Silicides

Specifications:                      $۲۳۰  K. Maex M. van Rossum Institution Of Engineering An 0863417760   ۱۹۹۵

Properties of Narrow Gap Cadmium-Based Compounds (E M I S Datareviews Series)

Specifications:                      $۳۰۹  Peter Capper Peter Capper The Institution of Engineering  ۰۸۵۲۹۶۸۸۰۹   ۱۹۹۴

Properties of Porous Silicon (EMIS Datareviews)

Specifications:                      $۴۷۶ Leigh Canham Institution of Engineering and  ۰۸۵۲۹۶۹۳۲۵   ۱۹۹۷

Properties of Semiconductor Alloys – Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors

Specifications:                      $۲۱۰ Sadao Adachi Peter Capper Wiley 0470743697   ۲۰۰۹

Properties of Silicon Carbide (E M I S Datareviews Series)

Specifications:                      $۳۰۵ Gary L. Harris Institution of Electrical Engine 0852968701   ۱۹۹۵

Properties of Single Organic Molecules on Crystal Surfaces

Specifications:                      $۲۱۰ Peter Grutter Werner Hofer Federico Ro Imperial College Press 1860946283   ۲۰۰۶

Properties, Processing and Applications of Gallium Nitride and Related Semiconductors (EMIS Datareviews)

Specifications:                      $۳۱۱ James H. Edgar S.Strite I.Akasaki H.A Institution of Electrical Engine 0852969538   ۱۹۹۹

Properties, Processing and Applications of Glass and Rare Earth-Doped Glasses for Optical Fibres (SPIE-EMIS Data

Specifications:                      $۳۰۰ Dan Hewak International Society for Optic 085296952X   ۱۹۹۸

Properties, Processing and Applications of Indium Phosphide (EMIS Datareviews)

Specifications:                      $۲۰۰  T.P. Pearsall Tom Pearsall Institution Of Engineering An 0863416403   ۱۹۹۹

Protection against Erosive Wear using Thermal Sprayed Cermet – A Review

Specifications:                      $۱۲۹  Carlos P. Bergmann Juliane Vicenzi Springer 3642219861   ۲۰۱۱

Protection of Materials and Structures from Space Environment – ICPMSE7 (Space Technology Proceedings)

Specifications:                      $۲۴۰ Jacob I. Kleiman Jacob I. Kleiman Springer 1402042817   ۲۰۰۶

Protective Coatings for Turbine Blades (ASM)

Specifications:                      $۲۰۴ Y. Tamarin ASM International 0871707594   ۲۰۰۲

Protective Systems for High Temperature Applications – From Theory to Industrial Implementation (EUROPEAN FE

Specifications:                      $۴۰۰  M. Schutze Maney Materials Science 1906540357   ۲۰۱۱

Protein Physics – A Course of Lectures (Soft Condensed Matter, Complex Fluids and Biomaterials)

Specifications:                      $۲۰۰ Alexei V. Finkelstein Oleg Ptitsyn Academic Press 0122567811   ۲۰۰۲

Pulsed Laser Deposition of Thin Films (Applications-Led Growth of Functional Materials)

Specifications:                      $۳۰۸ Robert Eason Wiley 0471447099   ۲۰۰۷

Pultrusion for Engineers

Specifications:                      $۲۸۹  Trevor Starr CRC Press 0849308437   ۲۰۰۰

Pure Organometallic and Organononmetallic Liquids, Binary Liquid Mixtures (Landolt-Bornstein)

Specifications:                      $۳۷۹۰ C. Wohlfarth B. Wohlfarth Springer 3540645845   ۲۰۰۱

PVD for Microelectronics – Sputter Deposition Applied to Semiconductor Manufacturing (Thin Films)

Specifications:                      $۳۰۰ Ronald A. Powell Elsevier 012533026X   ۱۹۹۹

Pyrolysis Mass Spectrometry of Recent and Fossil Biomaterials – Compendium and Atlas

Specifications:                      $۹۹ Henk L.C. Meuzelaar Elsevier 0444420991   ۱۹۸۲


Quality Assurance in Adhesive Technology – EUREKA Project EU 716

Specifications:                      $۲۵۹  Eureka Project Woodhead Publishing 1855732599   ۱۹۹۸


Quality Assurance of Welded Construction, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۱۰ N. T. Burgess Spon Press 185166274X   ۲۰۰۵


Quantitative Chromatographic Analysis (Chromatographic Science)

Specifications:                      $۲۴۸ Thomas Beesley Benjamin Buglio CRC 0824705033   ۲۰۰۱


Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd Ed.(International Union of Pure and Applied Chemistry)

Specifications:                      $۲۹ I. Mills Tomislav Cvitas Klaus Homann Blackwell 0632035838   ۱۹۹۳


Quantum Chemistry of Solids – The LCAO First Principles Treatment of Crystals (Springer Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۳۰۰ Robert A. Evarestov Springer 3540487468   ۲۰۰۷


Quantum Dots: Fundamentals, Applications, and Frontiers (Nato Science Series II)

Specifications:                      $۲۱۹  Bruce A. Joyce Springer 1402033133   ۲۰۰۵


Quantum Dynamics of Complex Molecular Systems (Springer Series in Chemical Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ D.A. Micha I. Burghardt Springer 3540344586   ۲۰۰۷


Quantum Kinetic Theory and Applications – Electrons, Photons, Phonons

Specifications:                      $۳۰۲ Fedir T. Vasko Oleg E. Raichev Springer 0387260285   ۲۰۰۵


Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors, 2nd ed. (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۳۰۰ Hartmut Haug Antti Pekka Jauho Springer 3540735615   ۲۰۰۸


Quantum Magnetism

Specifications:                      $۲۰۱ U. Schollwock Springer 3540214224   ۲۰۰۴


Quantum Materials, Lateral Semiconductor Nanostructures, Hybrid Systems and Nanocrystals – NanoScience and Tec

Specifications:                      $۱۷۰ Detlef Heitmann Springer 3642105521   ۲۰۱۰


Quantum Mechanics for Science and Engineering  (Prentice-Hall Series in Materials Science)

Specifications:                      $۴۴ Herbert A. Pohl Prentice-Hall B000KO8ERW   ۱۹۶۷


Quantum Mechanics for Scientists and Engineers (Classroom Resource Materials)

Specifications:                      $۱۲۳ David A. B. Miller Cambridge University 0521897831   ۲۰۰۸


Quantum Tunnelling in Condensed Media

Specifications:                      $۳۱۹  Yu. Kagan A.J. Leggett North Holland 0444880410   ۱۹۹۳


Quantum Wells, Wires and Dots – Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures, 2nd Edit

Specifications:                      $۳۰۰ Paul Harrison Wiley 0470010797   ۲۰۰۵


Quasicrystals (Handbook of Metal Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ Takeo Fujiwara Yasushi Ishii Elsevier Science 044451418X   ۲۰۰۸


Quasicrystals, A Primer 2nd Edition (Monographs on the Physics and Chemistry of Materials)

Specifications:                      $۲۱۸ C. Janot Oxford University USA 0198517785   ۱۹۹۵


Quasicrystals: Types, Systems, and Techniques

Specifications:                      $۷۷  Beth E. Puckermann Nova Science Pub Inc 1617612308   ۲۰۱۱


Quenching Theory and Technology ,2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Bozidar Liscic Hans M. Tensi Lauralice Taylor and Francis Group, LL 1420009168   ۲۰۱۰


Quick Reference Handbook for Surgical Pathologists

Specifications:                      $۷۹  Natasha Rekhtman Justin A. Bishop Springer 3642200850   ۲۰۱۱


Radiation Curing

Specifications:                      $۱۴۵ R.S. Davidson Rapra 185957288X   ۲۰۰۱


Radiation Curing of Coatings (Astm Manual Series MNL45)

Specifications:                      $۱۰۱ J. V. Koleske ASTM International 0803120958   ۲۰۰۲


Radiation Effects in Advanced Semiconductor Materials and Devices (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  C. Claeys E. Simoen Springer 3642077781   ۲۰۱۱


Radiation Effects in Solids (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۳۰۲ Kurt E. Sickafus,Eugene A. Kotomin,B Springer 1402052936   ۲۰۰۷


Radiation Effects on Polymers for Biological Use(Advances in Polymer Science,Vol.162)

Specifications:                      $۲۶۵ Henning Kausch  H. Kausch Springer 3540440208   ۲۰۰۳


Radiation Induced Molecular Phenomena in Nucleic Acids – A Comprehensive Theoretical and Experimental Analysi

Specifications:                      $۶۰۰ Manoj K. Shukla Jerzy Leszczynski Springer 1402081839   ۲۰۰۸


Radiation Physics of Metals and Its Applications (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۴۵ L I Ivanov Yu M Platov Cambridge International 1898326835   ۲۰۰۴


Radiation Technology for Polymers

Specifications:                      $۳۰۱ Jiri G. Drobny CRC 1587161087   ۲۰۰۳


Radical Polymerization – Polyelectrolytes (Advances in Polymer Science, Vol.145)

Specifications:                      $۲۹۰ Ignac Capek  H. J. Cantow A. Abe A.C. Springer 3540652108   ۱۹۹۹


Radiowaves and Polaritons in Anisotropic Media – Uniaxial Semiconductors

Specifications:                      $۲۰۰ Roland Tarkhanyan Nikolaos Uzunoglu Wiley VCH 3527406158   ۲۰۰۶


Radon – Prevalence, Measurements, Health Risks and Control (Astm Manual Series, Mnl 15)

Specifications:                      $۶۰ Niren Laxmichand Nagda ASTM International 0803120575   ۱۹۹۴


Raman Microscopy – DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS

Specifications:                      $۲۱۰ GEORGE,ED. TURRELL Academic Press 0121896900   ۱۹۹۶


Raman Spectroscopic Study of High Temperature Rare Earth Metal (Rare Earth Halide Solutions-Ln-LnX3-&LnX2-

Specifications:                      $۲۰۰ V Maria R Betancourtt University of Karlsruhe 3937300031   ۲۰۰۴


Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization

Specifications:                      $۲۰۰  Challa S S R Kumar Springer Berlin Heidelberg 3642206204   ۲۰۱۲


Raman Spectroscopy in Graphene Related Systems

Specifications:                      $۱۴۵  Ado Jorio Mildred S. Dresselhaus Riich Wiley 3527408118   ۲۰۱۱


Rapid Production of Micro- and Nano-particles Using Supercritical Water (Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Zhen Fang Springer 3642129862   ۲۰۱۰


Rapid Thermal Processing for Future Semiconductor Devices

Specifications:                      $۲۰۰ H. Fukuda Elsevier 0444513396   ۲۰۰۳


Rapid Tooling Guidelines For Sand Casting (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۱۲۹ W. Wang Henry W. Stoll Springer 1441957308   ۲۰۱۰


Rapidly Solidified Alloys, Processes, Structures, Properties, Applications

Specifications:                      $۳۰۰ H.Liebermann CRC 0824789512   ۱۹۹۳


Rare Earth Elements in Groundwater Flow Systems (Water Science and Technology Library)

Specifications:                      $۲۰۰ Karen H. Johannesson Springer 1402032331   ۲۰۰۵


Rare Earth Elements, Alloys and Compounds (Landolt-Bornstein, Magnetic Properties of Metals-Subvolume D)

Specifications:                      $۵۲۷۰ Chelkowska,Drulis,Schmitt,Wijn Springer 3540428577   ۲۰۰۴


Rare Earth Oxide Thin Films (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ Marco Fanciulli Marco Fanciulli Giova Springer 3540357963   ۲۰۰۶


Rare Earths I(Structure & Bonding Vol 25)

Specifications:                      $۴۰ Springer Springer 3540075080   ۱۹۷۳


Rare Earths II(Structure & Bonding Vol 30)

Specifications:                      $۵۰ Springer Springer 3540078876   ۱۹۷۳


Rare-Earth Implanted MOS Devices for Silicon Photonics – Microstructural, Electrical and Optoelectronic Properties

Specifications:                      $۱۳۰ Lars Rebohle Wolfgang Skorupa Springer 3642144462   ۲۰۱۰


Reaction Diffusion and solid state chemical kinetics

V.I. Dybkov The IPMS Publications 9660225458   ۲۰۰۲


Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, 3rd Ed.(Topics in Inorganic Chemistry)

Specifications:                      $۱۲۵ Robert B. Jordan Oxford University 0195301005   ۲۰۰۷


Reactions and Synthesis in Surfactant Systems (Surfactant Science Series)

Specifications:                      $۳۱۵ John Texter CRC 0824702557   ۲۰۰۱

Reactive Intermediates,NMR Spectroscopy of Annulenes, Organometallic Compounds in Industry (Topics in Current

Specifications:                      $۳۰۵ R.A.Abramovitch Springer 0306402203   ۱۹۸۰

Reactive Sputter Deposition (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Diederik Depla Stijn Mahieu Springer 3540766626   ۲۰۰۸

Real-Time Weld Process Monitoring

Specifications:                      $۱۸۰ Y.M. Zhang Woodhead 1845692683   ۲۰۰۸

Recent Advances and New Horizons in Zeolite Science and Technology (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۰۰ Taejon-Si H. Chon,Seong Ihl Woo,S. E. Elsevier Pub Co 0444824995   ۱۹۹۶

Recent Advances in Elastomeric Nanocomposites (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Vikas Mittal Jin Kuk Kim Kaushik Pal Springer 3642157866   ۲۰۱۱

Recent Advances in Gas Separation by Microporous Ceramic Membranes (Membrane Science and Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ N.K. Kanellopoulos Elsevier 0444502726   ۲۰۰۰

Recent Advances in Hydride Chemistry

Specifications:                      $۴۲۰ M. Peruzzini R. Poli Elsevier Science 0444507337   ۲۰۰۱

Recent Advances in Laser Processing of Materials (European Materials Research Society Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Jacques Perriere E Millon E Fogarassy Elsevier 0080447279   ۲۰۰۶

Recent Advances in Nanofabrication Techniques and Applications

Specifications:                      $۴۴  Bo Cui InTech 9533076027   ۲۰۱۱

Recent Developments in Applied Electrostatics (ICAES 2004)

Specifications:                      $۲۰۰ SUN KEPING Gefei Yu Elsevier 0080445845   ۲۰۰۵

Recent Developments in Mercury Science (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۱۴ David A. Atwood Springer 3540312544   ۲۰۰۶

Recent Progress in Mesostructured Materials (5th IMMS 2006 P.R. China)

Specifications:                      $۴۴۰ Dongyuan Zhao Shilun Qiu Elsevier 044452178X   ۲۰۰۷

Recent Researches in Corrosion Evaluation and Protection

Specifications:                      $۴۴  Reza Shoja Razavi InTech 9533079202   ۲۰۱۲

Recent Researches in Metallurgical Engineering – From Extraction to Forming

Specifications:                      $۴۴  Mohammad Nusheh InTech 9535103561   ۲۰۱۲

Recent Trends in Processing and Degradation of Aluminium Alloys

Specifications:                      $۴۴  Zaki Ahmad InTech 9533077345   ۲۰۱۱

Recent Trends in Radiation Polymer Chemistry (Advances in Polymer Science,Vol 105)

Specifications:                      $۲۵۶ S. Okamura Springer 0387558128   ۱۹۹۳

Recent Trends in Thermoelectric Materials Research, Part One (Semiconductors and Semimetals, Volume 69)

Specifications:                      $۳۰۰ Terry Tritt Elsevier 012752178X   ۲۰۰۱

Recent Trends in Thermoelectric Materials Research, Part Three (Semiconductors and Semimetals, Volume 71)

Specifications:                      $۳۰۰ Terry Tritt Terry Tritt Elsevier 0127521801   ۲۰۰۱

Recrystallization

Specifications:                      $۴۴  Krzysztof Sztwiertnia InTech 9535101222   ۲۰۱۲

Recrystallization and Related Annealing Phenomena, 2nd Edition (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۳۰۰ F J Humphreys M. Hatherly Pergamon 0080441645   ۲۰۰۴

Recycling Equipment and Technology for Municipal Solid Waste – Material Recovery Facilities (Pollution Technolog

Specifications:                      $۱۱۷  Joseph T. Swartzbaugh William Andrew 081551316X   ۱۹۹۴

Recycling in Textiles (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۲۳ Y. Wang Woodhead Publishing 1855739526   ۲۰۰۶

Recycling Indian Clothing  – Global Contexts of Reuse and Value

Specifications:                      $۲۱ Lucy Norris Indiana University Press 0253004500   ۲۰۱۰

Recycling of Plastic Materials

Specifications:                      $۲۵۵ Lamantia Chem Tec Pub 1895198038   ۱۹۹۲


Recycling Textile and Plastic Waste (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۲۴۰  Richard Horrocks Woodhead Publishing 1855733064   ۱۹۹۶


Re-Engineering the Manufacturing System, 2nd Edition – Applying the Theory of Constraints (Manufacturing Engine

Specifications:                      $۱۱۵ Robert E. Stein CRC 0824742656   ۲۰۰۳


Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry

Specifications:                      $۱۱۰  EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۷


Reflexive Polymers and Hydrogels – Understanding and Designing Fast Responsive Polymeric Systems

Specifications:                      $۴۰۰ Nobuhiko Yui Randall J. Mrsny Kinam CRC 0849314879   ۲۰۰۴


Refractories Handbook (Mechanical Engineering (Marcell Dekker))

Specifications:                      $۳۴۰ Charles Schacht CRC 0824756541   ۲۰۰۴


Reinforced Concrete Design with FRP Composites

Specifications:                      $۲۱۰ Hota V.S. GangaRao Narendra Taly P.  CRC 0824758293   ۲۰۰۷


Reinforced Plastics Durability

Specifications:                      $۲۵۹  Geoffrey Pritchard CRC Press 0849305470   ۱۹۹۹


Reinforced Plastics Handbook, 3rd Edition

Specifications:                      $۵۰۵ Donald Rosato Dominick Rosato Elsevier 1856174506   ۲۰۰۵


Reinforcement of Polymer Nano-Composites – Theory, Experiments and Applications

Specifications:                      $۱۳۴ T. A. Vilgis Cambridge Univ. 0521874807   ۲۰۰۹


Relating Materials Properties to Structure. Handbook and Software for Polymer Calculations and Materials Properties

Specifications:                      $۳۰۰ D. J. David Ashok Misra Technomic Publishing 1587160889   ۱۹۹۹


Relaxation and Diffusion in Complex Systems (Partially Ordered Systems)

Specifications:                      $۱۹۹  K.L. Ngai Springer 1441976485   ۲۰۱۱


Reliability and Failure of Electronic Materials and Devices

Specifications:                      $۱۵۰ Milton Ohring Academic 0125249853   ۱۹۹۸


Renewable Raw Materials: New Feedstocks for the Chemical Industry

Specifications:                      $۱۸۰  Roland Ulber, Dieter Sell, Thomas Hirt Wiley 3527325484   ۲۰۱۱


Renewable Resources and Biotechnology for Material Applications

Specifications:                      $۴۴  G. E. Zaikov Nova Science 1619422575   ۲۰۱۱


Renormalization Group Theory – Impact on Experimental Magnetism (Materials Science)

Specifications:                      $۱۵۹ Ulrich Kobler Andreas Hoser Springer 3642024866   ۲۰۱۰


Repair, Retrofit and Inspection of Building Exterior Wall Systems (ASTM Special Technical Publication STP 1493)

Specifications:                      $۱۱۰ Paul G. Johnson ASTM International 0803134185   ۲۰۰۹


Repairing Structures Using Composite Wraps

Specifications:                      $۱۵۰ Claude Bathias Hiroshi Fukuda Hermes Penton 190399649X   ۲۰۰۳


Research Opportunities for Materials with Ultrafine Microstructures

Specifications:                      $۲۰ Comtee  Mats  Submicn – Sized Micstr Natl Acad 030904183X   ۱۹۸۹


Research Opportunities in Corrosion Science and Engineering

Specifications:                      $۴۰  National Research Council National Academies Press 0309162866   ۲۰۱۱


Residual Stress and Its Effects on Fatigue and Fracture – Proceedings,16th European Conference of Fracture ECF16,

Specifications:                      $۱۰۲ A.G. Youtsos Springer 1402053282   ۲۰۰۶


Residual Stress Effects on Fatigue and Fracture Testing and Incorporation of Results Into Design(ASTM Technical P

Specifications:                      $۱۲۰ Jeffrey O. Bunch and M. R. Mitchell ASTM International 0803144725   ۲۰۰۷


Resilient Modulus Testing for Pavement Components (Astm Special Technical Publication, 1437)

Specifications:                      $۵۰ ASTM International ASTM International 0803134614   ۲۰۰۳


Resins for Surface Coatings, Volume 2 – Alkyds & Polyesters (2nd Ed.)

Specifications:                      $۲۰۰ P. Deligny N. Tuck P. K. T. Oldring Wiley 0471978957   ۲۰۰۱


Resistance Welding – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Hongyan Zhang Jacek Senkara CRC 0849323460   ۲۰۰۶


Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes (Waste Management, Volume 7)

Specifications:                      $۳۰۰ S.R. Ramachandra Rao Elsevier 0080451314   ۲۰۰۶


Resources and References – Hazardous Waste and Hazardous Materials Management

Specifications:                      $۱۳۰ Donna S. Kocurek Bayle Haber William Andrew 0815513518   ۱۹۹۶


Responsive Gels – Volume Transitions I (Advances in Polymer Science, vol 109 )

Specifications:                      $۱۷۲ K. Dusek Springer 0387567917   ۱۹۹۳


Responsive Gels – Volume Transitions II (Advances in Polymer Science. vol 110)

Specifications:                      $۲۴۵ K. Dusek Springer 0387569707   ۱۹۹۳


Reverse Transcriptase Inhibitors in HIV AIDS Therapy (Infectious Disease)

Specifications:                      $۲۰۰ Gail Skowron Humana Press 1588296490   ۲۰۰۶


Rheology

Specifications:                      $۴۴  Juan De Vicente InTech 9535101871   ۲۰۱۲


Rheology and Elastohydrodynamic Lubrication

Specifications:                      $۱۹۵ B. O. Jacobson Elsevier 0444881468   ۱۹۹۱


Rheology and Processing of Polymeric Materials, Volume 1 – Polymer Rheology

Specifications:                      $۳۰۰ Chang Dae Han Oxford University, USA 0195187822   ۲۰۰۷


Rheology Fundamentals

Specifications:                      $۱۳۵ A.Ya.Malkin ChemTec Publishing 1895198097   ۱۹۹۴


Rheology Modifiers Handbook – Practical Use and Application (Materials and Processing Technology)

Specifications:                      $۴۱۰ David B. Braun Meyer R. Rosen Noyes Publications 0815514417   ۲۰۰۰


Rheology of Complex Fluids

Specifications:                      $۱۳۰ Abhijit P. Deshpande J. Murali Krishna Springer 1441964932   ۲۰۱۰


Rheology of Filled Polymer Systems

Specifications:                      $۳۴۸ A.V. Shenoy Springer 0412831007   ۱۹۹۹


Rheometry of Pastes, Suspensions, and Granular Materials – Applications in Industry and Environment

Specifications:                      $۱۱۰ Philippe Coussot Wiley 0471653691   ۲۰۰۵


Rigid Plastics Packaging – Materials, Processes and Applications

Specifications:                      $۱۴۵ F. Hannay Rapra 1859573584   ۲۰۰۲


Rigid Polymer Networks (Advances in Polymer Science vol.118)

Specifications:                      $۱۸۰ S. M. Aharoni Sam F. Edwards Springer 3540583408   ۱۹۹۵


Rilem Technical Recommendations for the Testing and Use of Construction Materials

Specifications:                      $۵۶۰ Rilem Spon 041918810X   ۱۹۹۴


Roadmap of Scanning Probe Microscopy (NanoScience and Technology)

Specifications:                      $۲۰۰ S. Morita Springer 3540343148   ۲۰۰۷


Robotic Welding, Intelligence and Automation

Specifications:                      $۳۲۰ Tzyh-Jong Tarn Shan-Ben Chen Chang Springer 3540208046   ۲۰۰۴


Robotic Welding, Intelligence and Automation – RWIA’2010 (Lecture Notes in Electrical Engineering)

Specifications:                      $۲۲۹  Tzyh Jong Tarn Shan Ben Chen Gu Fan Springer 3642199585   ۲۰۱۱


Rockwell Hardness of Metallic Materials by Sam Low (SP 960-5)

Specifications:                      $۴۰ Samuel R. Low NIST Materials Science and E   ۲۰۰۱


Roll Forming Handbook (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۳۰۰ George T. Halmos CRC 0824795636   ۲۰۰۶


Room-Temperature Superconductivity

Specifications:                      $۱۲۵ Andrei Mourachkine Cambridge International Scien 1904602274   ۲۰۰۴


Rotary Kilns – Transport Phenomena and Transport Processes

Specifications:                      $۱۰۲ Akwasi A Boateng Elsevier 0750678771   ۲۰۰۸


Rotary Reactor Engineering

Specifications:                      $۳۰۸ Daizo Kunii Tatsu Chisaki Elsevier 0444530266   ۲۰۰۸


Rotational Isomeric State Models in Macromolecular Systems I (Advances in Polymer Science, Vol.131)

Specifications:                      $۴۵۸ Matthias Rehan  Wayne L. Mattice  Ulr Springer 3540624872   ۱۹۹۷


Rotational Isomeric State Models in Macromolecular Systems II(Advances in Polymer Science, Vol.132)

Specifications:                      $۴۱۰ Matthias Rehan  Wayne L. Mattice  Ulr Springer 3540624872   ۱۹۹۷


Rotational Molding Technology

Specifications:                      $۳۱۱ R.J. Crawford James L. Throne Plastics Design Library 1884207855   ۲۰۰۲


Rotational Moulding of Plastics  (Polymer Engineering Series, No 1)

Specifications:                      $۲۱۰ R. J. Crawford Research Studies 0471937142   ۱۹۹۲


Router Magic – Jigs, Fixtures, and Tricks to Unleash Your Router’s Full Potential

Specifications:                      $۱۰۲ Bill Hylton Frank Rohrbach Mitch Man Reader’s Digest Association 0762101857   ۱۹۹۹


Routine Coal and Coke Analysis – Collection, Interpretation, and Use of Analytical Data

Specifications:                      $۲۰۰ John T. Riley ASTM 0803145152   ۲۰۰۷


Rubber  – A Story of Glory and Greed

Specifications:                      $۹۰ Howard Wolf Ralph Wolf Smithers Rapra Technology 1847353754   ۲۰۰۹


Rubber Analysis – Polymers, Compounds and Products (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۱۴۴  M.J. Forrest Smithers Rapra Press 1859573053   ۱۹۹۷


Rubber as a Construction Material for Corrosion Protection – A Comprehensive Guide for Process Equipment Design

Specifications:                      $۱۵۰ V. C. Chandrasekaran Wiley,Scrivener 0470625945   ۲۰۱۰


Rubber Compounding – Chemistry and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Brendan Rodgers CRC 0824748719   ۲۰۰۴


Rubber Curing and Properties

Specifications:                      $۱۵۰ Jean,Maurice Vergnaud Iosif,Daniel Ro CRC 1420085220   ۲۰۰۹


Rubber Curing Systems

Specifications:                      $۱۴۵ R.N. Datta Rapra 1859573266   ۲۰۰۲


Rubber Nanocomposites – Preparation, Properties and Applications

Specifications:                      $۳۱۵ Sabu Thomas Ranimol Stephen Wiley 0470823453   ۲۰۱۰


Rubber Products Manufacturing Technology

Specifications:                      $۳۲۹ Anil K. Bhowmick CRC 0824791126   ۱۹۹۴


Rubber Recycling

Specifications:                      $۳۰۰ Sadhan K. De Avraam Isayev Klementi CRC 0849315271   ۲۰۰۵


Rubber Technologist’s Handbook

Specifications:                      $۲۰۰ J. R. White, S. K. De Rapra 1859574408   ۲۰۰۱


Rubber Technologist’s Handbook, Volume 2

Specifications:                      $۳۰۰ Jim White Sadham K. De Smithers Rapra Technology 184735100X   ۲۰۰۹


Rubber, Resins, Paints and Varnishes (Industrial Chemistry)

Specifications:                      $۸۰ R. S Morrell Bailliere, Tindall and Cox- B000877Y7W   ۱۹۲۱


Rubberlike Elasticity – A Molecular Primer, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ James E. Mark Burak Erman Cambridge University 0521814251   ۲۰۰۷


Rudiments Of Material Scince, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ S. O. Pillai Sivakami pilai New Age 8122424225   ۲۰۰۷


Ruthenium Catalysts and Fine Chemistry(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 11)

Specifications:                      $۵۲۹ Christian Bruneau Springer 3540205432   ۲۰۰۴


SAE Fatigue Design Handbook, 3rd Ed (SAE – AE-22)

Specifications:                      $۲۰۰ Richard C. Rice SAE International 1560919175   ۱۹۹۷


Safe Use of Oxygen & Oxygen Systems, Guidelines for Oxygen System Design,Materials Selection,Operations,Stora

Specifications:                      $۱۰۵ Walter F. Stewart Stephen S. Woods ASTM Intl 0803120834   ۲۰۰۰


Safe Use of Oxygen and Oxygen Systems – Handbook for Oxygen System Design, Operation, and Maintenance

Specifications:                      $۲۰۰ Harold Deck Beeson ASTM 0803144709   ۲۰۰۷


Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy – Methodology

Specifications:                      $۱۳۰ Jeanne Ayache Luc Beaunier Jacquelin Springer 0387981810   ۲۰۱۰


Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy – Techniques

Specifications:                      $۱۳۰ Jeanne Ayache Luc Beaunier Jacquelin Springer 1441959742   ۲۰۱۰


Sample Preparation in Chromatography (Journal of Chromatography Library)

Specifications:                      $۸۸۰ S.C. Moldoveanu V. David Elsevier Science 0444503943   ۲۰۰۲


Sampling of Heterogeneous and Dynamic Material Systems, theories of heterogeneity, sampling and homogenizing (

Specifications:                      $۳۱۵ Pierre M. Gy Elsevier 0444896015   ۱۹۹۲


Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials, 11th Ed.(3 Volume Set)

Specifications:                      $۸۰۰ Richard J., Sr. Lewis Wiley 0471476625   ۲۰۰۴


Scale Invariance: From Phase Transitions to Turbulence

Specifications:                      $۹۹  Annick Lesne Michel Lagues Springer 3642151221   ۲۰۱۲


Scaling of Structural Strength, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۷ Zdenek P. Bazant Elsevier 0750668490   ۲۰۰۵


Scanning Auger Electron Microscopy

Specifications:                      $۳۱۰ Martin Prutton Mohamed M. El Gomati Wiley 0470866772   ۲۰۰۶


Scanning Electrochemical Microscopy (Electroanalytical Chemistry and Electrochemistry)

Specifications:                      $۳۱۰ Allen J. Bard CRC 0824704711   ۲۰۰۱


Scanning Electron Microscopy

Specifications:                      $۴۴  Viacheslav Kazmiruk InTech 9535100928   ۲۰۱۲


Scanning Microscopy for Nanotechnology – Techniques and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Weilie Zhou Zhong Lin Wang Springer 0387333258   ۲۰۰۶


Scanning Probe Microscopies Beyond Imaging – Manipulation of Molecules and Nanostructures

Specifications:                      $۳۰۰ Paolo Samori Wiley-VCH 3527312692   ۲۰۰۶


Scanning Probe Microscopy – Physical Property Characterization at Nanoscale

Specifications:                      $۴۴  Vijay Nalladega InTech 9535105763   ۲۰۱۲


Scanning Probe Microscopy, Characterization, Nanofabrication and Device Application of Functional Materials

Specifications:                      $۲۴۰ Paula M. Vilarinho Yossi Rosenwaks Springer 1402030177   ۲۰۰۵


Scanning Transmission Electron Microscopy – Imaging and Analysis

Specifications:                      $۱۶۹  Stephen J. Pennycook Peter D. Nellist Springer 1441971998   ۲۰۱۱


Scanning Tunneling Microscopy and Its Application, 2nd Edition (Springer Series in Surface Sciences)

Specifications:                      $۲۲۹  Chunli Bai Springer 3540657150   ۲۰۰۰


Schaum’s Outline of Strength of Materials, 4th Edition

Specifications:                      $۱۸ William Nash McGraw-Hill 0070466173   ۱۹۹۸


Science and application of nanotubes

Specifications:                      $۲۹۰ MF Thorpe, Tomanek Kluwer Academic 0306470985   ۲۰۰۲


Science and Engineering of Casting Solidification, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Doru Michael Stefanescu Springer 0387746099   ۲۰۰۹


Science and Engineering of Short Fibre Reinforced Polymer Composites

Specifications:                      $۲۲۴  S. Y. Yu CRC Press 1439810990   ۲۰۰۹


Science and Technology of Casting Processes

Specifications:                      $۴۴  Malur Srinivasan InTech 9535107743   ۲۰۱۲


Science and Technology of Ceramic Fuel Cells

Specifications:                      $۳۰۰ Quang Minh Nguyen Takehiko Takaha Elsevier 044489568X   ۱۹۹۵


Science and Technology of Diamond

Specifications:                      $۱۰۱ G. S. Bhatnagar Cambridge 1898326487   ۱۹۹۹


Science and Technology of Polymers and Advanced Materials – Emerging Technologies and Business Opportunities

Specifications:                      $۶۷۰ Paras N. Prasad James E. Mark S.H.Ka Springer 0306458209   ۱۹۹۸


Science and Technology of Rubber, Third Edition

Specifications:                      $۲۴۲ James E. Mark Burak Erman Academic Press 0124647863   ۲۰۰۵


Science and Technology of Semiconductor-On-Insulator Structures and Devices Operating in a Harsh Environment

Specifications:                      $۲۰۰ Denis Flandre Alexei N. Nazarov Springer 1402030118   ۲۰۰۵


Science of Ceramic Interfaces II

Specifications:                      $۳۰۰ Janusz Nowotny Elsevier Pub Co 0444816666   ۱۹۹۵


Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes – Their Properties and Applications

Specifications:                      $۴۱۲ M. S. Dresselhaus G. Dresselhaus P. C.  Academic Press 0122218205   ۱۹۹۶


Science of Microscopy (2 Volume set)

Specifications:                      $۷۱۵ Peter W. Hawkes John C.H. Spence Springer 0387252967   ۲۰۰۸


Scour Technology (Mechanics and Engineering Practice)

Specifications:                      $۲۰۵ George W. Annandale McGraw-Hill 0071440577   ۲۰۰۶


Scrap Tire Derived Geomaterials – Opportunities and Challenges – Proceedings of IW-TDGM 2007

Specifications:                      $۲۱۱ Hemanta Hazarika,Kazuya Yasuhara Taylor & Francis 0415460700   ۲۰۰۸


Scratching of Materials and Applications (Tribology and Interface Engineering, Volume 51)

Specifications:                      $۳۰۰ Sujeet K. Kumar Sinha Elsevier 0444528806   ۲۰۰۷


Sea Water Corrosion Handbook

Specifications:                      $۲۰۰ M.M. Schumacher Noyes Publications 0815507364   ۱۹۸۰


Secondary Steelmaking, Principles and Applications

Specifications:                      $۱۵ Ahindra Ghosh CRC 0849302641   ۲۰۰۱


Second-Generation HTS Conductors

Specifications:                      $۱۵۵ Amit Goyal Springer 1402081170   ۲۰۰۵


Second-order Nonlinear Optical Characterization Techniques – An Introduction

Specifications:                      $۱۱۹ Thierry Verbiest Koen Clays Vincent R CRC 1420070711   ۲۰۰۹


Securing the Future, Regional and National Programs to Support the Semiconductor Industry

Specifications:                      $۷۰ National Research Council Charles W.  National Academies 0309085012   ۲۰۰۳


Selected Topics in Xray Crystallography

Specifications:                      $۴۴ J Bouman NORTH HOLLAND PUBLIS B000QA0LFI   ۱۹۵۱


Selecting Injection Molds

Specifications:                      $۲۴۰ Herbert Rees Bruce Catoen Hanser Gardner 1569903891   ۲۰۰۶


Selection and Use of Engineering Materials, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۰۳ F A A Crane J A Charles Justin Furness Elsevier 0750632771   ۱۹۹۷


Selection of Polymeric Materials – How to Select Design Properties from Different Standards (Plastics Design Librar

Specifications:                      $۳۴۱ Alfredo Campo Plastics Design Lib 0815515510   ۲۰۰۸


Selenium and Tellurium Chemistry: From Small Molecules to Biomolecules and Materials

Specifications:                      $۱۸۹  J. Derek Woollins Risto Laitinen Springer 3642206980   ۲۰۱۱


Self Healing Materials – An Alternative Approach to 20 Centuries of Materials Science

Specifications:                      $۳۰۰ Sybrand van der Zwaag Springer 1402062494   ۲۰۰۷


Self-Assembled Nanostructures (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:                      $۲۱۸ Jin Zhang Zhong lin Wang Jun Liu Sha Springer 0306472996   ۲۰۰۴


Self-Consistent Methods for Composites, Volume 1 – Static Problems (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۱۰ S.K. Kanaun V. Levin Springer 1402066635   ۲۰۰۸


Self-Consistent Methods for Composites, Volume 2 – Wave Propagation in Heterogeneous Materials (Solid Mechani

Specifications:                      $۲۱۰ S.K. Kanaun V. Levin Springer 1402069677   ۲۰۰۸


Self-consistent Quantum-Field Theory and Bosonization for Strongly Correlated Electron Systems

Specifications:                      $۹۹  Rudolf Haussmann Springer 3540658122   ۱۹۹۹


Self-diffusion and Impurity Diffusion in Pure Metals – Handbook of Experimental Data (Pergamon Materials Series,

Specifications:                      $۳۲۱ Gerhard Neumann Cornelis Tuijn Pergamon 1856175111   ۲۰۰۹


Self-Doped Conducting Polymers

Specifications:                      $۲۱۰ Michael S. Freund Bhavana A. Deore Wiley 0470029692   ۲۰۰۷


Self-healing Materials – Fundamentals, Design Strategies, and Applications

Specifications:                      $۱۸۵ Swapan Kumar Ghosh Wiley,VCH 3527318291   ۲۰۰۹


Self-Healing Polymers and Polymer Composites

Specifications:                      $۱۲۵  Ming Qiu Zhang Min Zhi Rong Wiley 0470497122   ۲۰۱۱


Self-Healing Properties of New Surface Treatments (EUROPEAN FEDERATION OF CORROSION SERIES)

Specifications:                      $۲۳۰  L. Fedrizzi W. Furbeth F. Montemor Maney Materials Science 1906540365   ۲۰۱۱


Self-Organization During Friction – Advanced Surface-Engineered Materials and Systems Design (Materials Enginee

Specifications:                      $۲۳۲ George Totten CRC 157444719X   ۲۰۰۷


Self-Organized Morphology in Nanostructured Materials (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۰ Katharina Al-Shamery Jurgen Parisi Springer 3540726748   ۲۰۰۸


Self-Shielded Arc Welding

Specifications:                      $۲۳۰  T Boniszewski Woodhead Publishing, Ltd. 1855730634   ۱۹۹۳


Semiconducting Chalcogenide Glass I – Glass Formation, Structure, and Simulated Transformations in Chalcogenide

Specifications:                      $۳۰۰ Robert Fairman Boris Ushkov Academic Press 0127521879   ۲۰۰۴


Semiconducting Chalcogenide Glass III – Applications of Chalcogenide Glasses (Semiconductors and Semimetals)

Specifications:                      $۲۱۵ Robert Fairman Boris Ushkov Elsevier Science 0127521895   ۲۰۰۵


Semiconducting Polymers – Applications, Properties, and Synthesis (ACS Symposium)

Specifications:                      $۲۴۷  Bing R. Hsieh Yen Wei American Chemical Society 0841236127   ۱۹۹۹


Semiconductor Detector Systems

Specifications:                      $۱۷۰ Helmuth Spieler Oxford 0198527845   ۲۰۰۵


Semiconductor Device – Fabrication Process

Specifications:                      $۴۴  Val Bradford The English Press 9381157312   ۲۰۱۱


Semiconductor Device Physics and Design (Series on Integrated Circuits and Systems)

Specifications:                      $۲۰۰ Umesh Mishra Jasprit Singh Springer 1402064802   ۲۰۰۸


Semiconductor Industry – Wafer Fab Exhaust Management

Specifications:                      $۲۰۱ J. Michael Sherer CRC 1574447203   ۲۰۰۵


Semiconductor Lasers II – Materials and Structures (Optics and Photonics)

Specifications:                      $۳۰۰ Eli Kapon Academic Press 0123976316   ۱۹۹۹


Semiconductor Material and Device Characterization

Specifications:                      $۲۰۰ Dieter K. Schroder Wiley,IEEE Press 0471739065   ۲۰۰۶


Semiconductor Materials – An Introduction to Basic Principles (Microdevices)

Specifications:                      $۳۰۶ B.G. Yacobi Springer 0306473615   ۲۰۰۴


Semiconductor Nanocrystals and Silicate Nanoparticles (Structure and Bonding, vol 118)

Specifications:                      $۳۱۰ Xiaogang Peng Springer 3540278052   ۲۰۰۵


Semiconductor Nanomaterials (Nanomaterials for Life Sciences (VCH))

Specifications:                      $۲۱۵  Challa S. S. R. Kumar Wiley VCH 3527321667   ۲۰۱۰


Semiconductor Nanostructures (NanoScience and Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ Dieter Bimberg Springer 3540778985   ۲۰۰۸


Semiconductor Packaging – Materials Interaction and Reliability

Specifications:                      $۱۴۹  Andrea Chen Randy Hsiao-Yu Lo CRC Press 1439862052   ۲۰۱۲


Semiconductor Quantum Optics

Specifications:                      $۹۰  Mackillo Kira Stephan W. Koch Cambridge University Press 0521875099   ۲۰۱۲


Semiconductor Radiation Detectors – Device Physics

Specifications:                      $۱۲۳ Gerhard Lutz Springer 3540716785   ۲۰۰۷


Semiconductor Technologies

Specifications:                      $۴۴  Jan Grym InTech 9533070803   ۲۰۱۰


Semiconductor-On-Insulator Materials for Nanoelectronics Applications (Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۷۹  Alexei Nazarov J.-P. Colinge Springer 3642158676   ۲۰۱۱


Semiconductors – Data Handbook, 3rd ed

Specifications:                      $۴۰۰ Otfried Madelung Springer 3540404880   ۲۰۰۴


Semiconductors and Semimetals Volome 14, Lasers, Junctions, Transport

Specifications:                      $۱۰۱ R. K. Willardson Albert C. Beer Kennet Academic Pr 0127521143   ۱۹۷۹


Semiconductors and Semimetals Volome 19 – Deep Levels, Gaas, Alloys, Photochemistry

Specifications:                      $۹۰ R. K. Willardson Academic Press 0127521194   ۱۹۸۳


Semiconductors and Semimetals Volome 21, Hydrogenated Amorphous Silicon Part A – Preparation and Structure

Specifications:                      $۸۹ R. K. Willardson Academic Press 0127521216   ۱۹۸۴


Semiconductors and Semimetals Volome 22 – Lightwave Communications Technology – Part A, Material Growth Tec

Specifications:                      $۹۰ W. T. Tsang Academic Press 0127521224   ۱۹۸۵


Semiconductors and Semimetals Volome 26 – III,V Compound Semiconductors Semiconductor Properties of Superio

Specifications:                      $۱۱۴ R. K. Willardson Albert C. Beer Academic Press 0127521267   ۱۹۸۸


Semiconductors and Semimetals Volome 39 – Minority Carriers in III – V Semiconductors, Physics and Applications

Specifications:                      $۱۲۰ Richard K. Ahrenkiel Mark S. Lundstro Academic Press 0127521399   ۱۹۹۳


Semiconductors and Semimetals Volume 15 – Contacts, Junctions, Emitters

Specifications:                      $۵۷ R. K. Willardson Academic Pr 0127521151   ۱۹۸۱


Semiconductors and Semimetals Volume 16 – Defects, Hgcd, Se, Hgcdo and Te

Specifications:                      $۱۰۹ R. K. Willardson Albert C. Beer Academic Pr 012752116X   ۱۹۸۲


Semiconductors and Semimetals Volume 22, Lightwave Communications Technology, Part C, Semiconductor Injecti

Specifications:                      $۸۰ W. T. Tsang Academic Pr 0127521526   ۱۹۸۵


Semiconductors and Semimetals Volume 27,Highly Conducting Quasi-One-Dimensional Organic Crystals (Semicond

Specifications:                      $۱۰۶ Esther M. Conwell Academic Press 0127521275   ۱۹۸۸


Semiconductors and the Information Revolution – Magic Crystals that made IT Happen

Specifications:                      $۲۷ John W. Orton Academic Press 0444532404   ۲۰۰۹


Semiconductors for Room Temperature Nuclear Detector Applications (Semiconductors and Semimetals, Volume 43)

Specifications:                      $۲۱۵ Albert C. Beer Robert K. Willardson Academic 0127521437   ۱۹۹۵


Semi-Insulating GaAs (Semiconductors and Semimetals Volume 20)

Specifications:                      $۱۰۱ R. K. Willardson Albert C. Beer Academic 0127521208   ۱۹۸۴


Semi-solid Processing of Alloys (Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹ David H. Kirkwood Michel Suery Springer 3642007058   ۲۰۱۰


Sensors – A Comprehensive Survey, Volume 5 – Magnetic Sensors

Specifications:                      $۴۰۰ Richard Boll Kenneth J. Overshott Wiley-VCH 3527267719   ۱۹۹۰


Sensors And Microsystems – Proceedings of the 9th Italian Conference

Specifications:                      $۲۰۰ C. Di Natale,A. D’Amico,G. Martinelli, World Scientific 9812563865   ۲۰۰۵


Sensors Based on Nanostructured Materials

Specifications:                      $۱۳۰ Francisco J. Arregui Springer 0387777520   ۲۰۰۹


Sensors in Medicine and Health Care (Sensors Applications, vol.3)

Specifications:                      $۴۰۰ P.Ake Oberg T.Togawa F.Spelman Wiley 3527295569   ۲۰۰۴


Sensors, Sampling, and Simulation for Process Control

Specifications:                      $۸۹  Brian G. Thomas James A. Yurko Lifen Wiley 1118036182   ۲۰۱۱


Sensory Testing Methods, 2nd Edition (ASTM Manual Series, No. 26)

Specifications:                      $۴۵ Edgar Chambers Mona Baker Wolf ASTM International 0803120680   ۱۹۹۶


Separation Techniques,Thermodynamics,Liquid Crystal Polymers (Advances in Polymer Science, vol 98)

Specifications:                      $۱۱۰ Springer Springer 0387531351   ۱۹۹۱

Service Life Prediction of Polymeric Materials – Global Perspectives

Specifications:                      $۲۰۰ Jonathan W Martin Rose Ann Ryntz Jo Springer 0387848754   ۲۰۰۹


Shape and Functional Elements of the Bulk Silicon Microtechnique – A Manual of Wet-Etched Silicon Structures

Specifications:                      $۱۷۰ Joachim Fruhauf Springer 3540221093   ۲۰۰۵


Shape Casting – Fourth International Symposium 2011

Specifications:                      $۱۰۹  Murat Tiryakioglu John Campbell Paul  Wiley 1118029372   ۲۰۱۱


Shape Memory Alloys

Specifications:                      $۴۴  Corneliu Cismasiu Sciyo 9533071060   ۲۰۱۰


Shape Memory Alloys – Modeling and Engineering Applications

Specifications:                      $۱۲۹ Dimitris C. Lagoudas Springer 0387476849   ۲۰۰۸


Shape Memory Alloys for Biomedical Applications

Specifications:                      $۳۰۰  Takau Yoneyama Woodhead Publishing Ltd 1845693442   ۲۰۰۸


Shape Memory and Superelastic Alloys – Technologies and Applications (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Kiyoshi Yamauchi Ichizo Ohkata Koic Woodhead Publishing 1845697073   ۲۰۱۱


Shaped Crystals – Growth by Micro-Pulling-Down Technique

Specifications:                      $۳۰۰ Tsuguo Fukuda Springer 3540712941   ۲۰۰۷


Shape-Memory Polymers (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۶۰ Andreas Lendlein Springer 3642123589   ۲۰۱۰


Shape-Memory Polymers and Multifunctional Composites

Specifications:                      $۱۵۰ Jinsong Leng Shanyi Du CRC 1420090194   ۲۰۱۰


Sheet Metal Forming Processes – Constitutive Modelling and Numerical Simulation

Specifications:                      $۱۸۰ Dorel Banabic Springer 3540881123   ۲۰۱۰


Sheet Metal Handbook – How to Form and Shape Sheet Metal for Competition, Custom and Restoration Use

Specifications:                      $۱۹ Ron Fournier Sue Fournier HP Trade 0895867575   ۱۹۸۹


Shell-like Structures – Non-classical Theories and Applications (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۷۹  Holm Altenbach  Victor A. Eremeyev Springer 3642218547   ۲۰۱۱


Shock Compression of Condensed Materials

Specifications:                      $۴۲ R. F. Trunin Cambridge Univ 0521019249   ۲۰۰۵


Shock Waves – Measuring The Dynamic Response Of Materials

Specifications:                      $۷۵ William M. Isbell World Scientific 186094471X   ۲۰۰۵


Shreir’s Corrosion, Volume 1 – BASIC CONCEPTS, HIGH TEMPERATURE CORROSION

Specifications:                      $۴۰۰  Tony J.A. Richardson Bob R A Cottis Elsevier 0444527885   ۲۰۱۰


Shreir’s Corrosion, Volume 3 – Corrosion of Engineering Materials

Specifications:                      $۴۰۰  Tony J.A. Richardson Bob R A Cottis Elsevier 0444527885   ۲۰۱۰


Shreir’s Corrosion, Volume 4 – Management and Control of Corrosion

Specifications:                      $۴۰۰  Tony J.A. Richardson Bob R A Cottis Elsevier 0444527885   ۲۰۱۰


SiC Materials and Devices

Specifications:                      $۲۲۰ Robert K. Willardson Eicke R. Weber Academic 0127521607   ۱۹۹۸


SiC Materials and Devices, Volume 2 (Selected Topics in Electronics and Systems)

Specifications:                      $۶۹ Michael Shur Michael Shur Sergey Ru World Scientific 9812703837   ۲۰۰۷


SiGe and Si Strained-Layer Epitaxy for Silicon Heterostructure Devices

Specifications:                      $۶۹ John D. Cressler CRC 1420066854   ۲۰۰۸


Signal Processing for Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy

Specifications:                      $۳۰۹ Hong Yan Marcel Dekker 0824706536   ۲۰۰۲


Silica-Based Materials for Advanced Chemical Applications

Specifications:                      $۱۵۰ Mario Pagliaro Royal Soy of Chemy 1847558984   ۲۰۰۹


Silicon Based Polymers – Advances in Synthesis and Supramolecular Organization

Specifications:                      $۳۰۰ Francois Ganachaud,Sylvie Boileau,Br Springer 1402085273   ۲۰۰۸


Silicon Biochemistry

Specifications:                      $۱۶۰ CIBA Foundation Symposium Wiley 0471910252   ۱۹۸۶

Silicon Carbide – Materials, Processing & Devices (Optoelectronic Properities of Semiconductors and Superlattices)

Specifications:                      $۳۰۰ Chuan Feng Zhe CRC 1591690234   ۲۰۰۵

Silicon Carbide – Materials, Processing and Applications in Electronic Devices

Specifications:                      $۴۴  Moumita Mukherjee InTech 9533079684   ۲۰۱۱

Silicon Chemistry – From the Atom to Extended Systems

Specifications:                      $۳۰۰ Peter Jutzi Ulrich Schubert Wiley 3527306471   ۲۰۰۴

Silicon Devices, Structures and Processing

Specifications:                      $۱۶۰ Kenneth Jackson Wiley VCH 352729595X   ۱۹۹۸

Silicon Epitaxy (Semiconductors and Semimetals Volume 72)

Specifications:                      $۳۱۴ Danilo Crippa Daniel L. Rode Academic Press 012752181X   ۲۰۰۱

Silicon Germanium Materials & Devices – A Market & Technology Overview to 2006

Specifications:                      $۴,۱۱ R. Szweda Elsevier Science 1856173968   ۲۰۰۳

Silicon Heterostructure Handbook – Materials, Fabrication, Devices, Circuits and Applications of SiGe and SI Straine

Specifications:                      $۳۰۵ John D. Cressler CRC Press 0849335590   ۲۰۰۶

Silicon Nanocrystals – Fundamentals, Synthesis and Applications

Specifications:                      $۱۹۵ Lorenzo Pavesi Rasit Turan Wiley,VCH 3527321608   ۲۰۱۰

Silicon Non-Volatile Memories – Paths of Innovation

Specifications:                      $۱۴۰  B. de Salvo Wiley ISTE 1848211058   ۲۰۰۹

Silicon Photonics

Specifications:                      $۴۵۶ Lorenzo Pavesi David J. Lockwood Springer 3540210229   ۲۰۰۴

Silicon Photonics II: Components and Integration (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۱۶۹  David J. Lockwood Lorenzo Pavesi Springer 364210505X   ۲۰۱۱

Silicon RF Power Mosfets

Specifications:                      $۲۰۰ Silicon RF Power Mosfets World Scientific 9812561218   ۲۰۰۵

Silicon Solar Cells – Technology and Systems Applications

Specifications:                      $۳۰۰ A.Goetzberger J.Knobloch B.Voss Wiley 0471971448   ۱۹۹۸

Silicon-Based Polymer Science – A Comprehensive Resource (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۱۸۰  John M. Zeigler F. W. Gordon Fearon American Chemical Society 0841215464   ۱۹۸۹

Silicon-Containing Polymers – The Science and Technology of Their Synthesis and Applications

Specifications:                      $۴۵۹  R.G. Jones W. Ando Julian Chojnowski Springer 0412831104   ۲۰۰۱

Silicone Surfactants (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۱۴ Randall M. Hill CRC 0824700104   ۲۰۰۰

Silicon-Germanium (SiGe) Nanostructures – Production, Properties and Applications in Electronics

Specifications:                      $۳۰۰  Y Shiraki N Usami Woodhead Publishing 1845696891   ۲۰۱۱

Silicon-Germanium Strained Layers and Heterostructures,2 Ed.(Semiconductors and Semimetals, Volume 74)

Specifications:                      $۳۵۴ M. Willander Suresh C. Jain Elsevier 0127521836   ۲۰۰۳

Silk, Mohair, Cashmere and Other Luxury Fibres (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۳۲ Robert R. Franck Woodhead Publishing 1855735407   ۲۰۰۱

Silver Metallization – Stability and Reliability (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۲۰۰ Daniel Adams Terry L Alford James W  Springer 184800026X   ۲۰۰۸

Silver Nanoparticles

Specifications:                      $۴۴  David Pozo Perez InTech 9533070285   ۲۰۱۰

Simple Views on Condensed Matter, 3rd Edition (Modern Condensed Matter Physics, Vol. 12)

Specifications:                      $۲۲۲ Pierre-Gilles de Gennes World Scientific 981238278X   ۲۰۰۳

Simple Workshop Devices (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Tubal Cain Trans-Atlantic Publications 1854861506   ۱۹۹۸

Simulated Annealing (App to Material Eng.Electrical Eng, Mechanical Eng,Structural Eng,Computer & Bio-engineer

Specifications:                      $۴۴  Cher Ming Tan InTech 9537619077   ۲۰۰۸


Simulation and Optimization of Furnaces and Kilns for Nonferrous Metallurgical Engineering

Specifications:                      $۲۶۹  Chi Mei Jiemin Zhou Xiaoqi Peng Naij Springer 3642002471   ۲۰۱۱


Single Crystal Growth of Semiconductors from Metallic Solutions

Specifications:                      $۳۵۵ Sadik Dost Brian Lent Elsevier 0444522328   ۲۰۰۷


Single-Molecule Magnets and Related Phenomena (Structure and Bonding, vol 122)

Specifications:                      $۴۱۹ Richard Winpenny Springer 3540332391   ۲۰۰۶


Single-Sided NMR

Specifications:                      $۱۲۹  Federico Casanova Juan Perlo Bernhard Springer 3642163068   ۲۰۱۱


Singular Problems in Shell Theory-Computing and Asymptotics

Specifications:                      $۱۳۰ Evariste Sanchez,Palencia Olivier Mille Springer 3642138144   ۲۰۱۰


Sintering – Densification, Grain Growth and Microstructure

Specifications:                      $۱۲۹ Suk-Joong L. Kang Butterworth Heinemann 0750663855   ۲۰۰۵


Sintering – Methods and Products

Specifications:                      $۴۴  Volodymyr Shatokha InTech 9535103714   ۲۰۱۲


Sintering of Advanced Materials (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۵۵  Zhigang Zak Fang Woodhead Publishing 1845695623   ۲۰۱۰


Sintering of Ceramics – New Emerging Techniques

Specifications:                      $۴۴  Arunachalam Lakshmanan InTech 9535100171   ۲۰۱۲


Sintering Technology

Specifications:                      $۲۵۹ Randall M. German CRC 0824797752   ۱۹۹۶


Slow Heavy-Particle Induced Electron Emission from Solid Surfaces (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۳۵۵ H.P. Winter J. Burgdorfer Springer 3540707883   ۲۰۰۷


Slow Relaxations and Nonequilibrium Dynamics in Condensed Matter

Specifications:                      $۳۴۰ Jean Louis Barrat Springer 3540401415   ۲۰۰۳


Small Fatigue Cracks – Mechanics, Mechanisms and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ K.S. Ravichandran Elsevier 0080430112   ۱۹۹۹


Small-angle scattering of X-rays (Structure of matter series)

Specifications:                      $۴۴ Andre Guinier Gerard Fournet Wiley B0007E66B6   ۱۹۵۵


Smart Actuation and Sensing Systems – Recent Advances and Future Challenges

Specifications:                      $۴۴  Giovanni Berselli InTech 9535107989   ۲۰۱۲


Smart Clothing – Technology and Applications (Human Factors and Ergonomics)

Specifications:                      $۸۹ Gilsoo Cho CRC Press 1420088521   ۲۰۱۰


Smart Coatings II (Acs Symposium Series)

Specifications:                      $۱۵۰ Theodore Provder Jamil Baghdachi Oxford University Press, USA 0841272182   ۲۰۰۹


Smart Colloidal Materials (Progress in Colloid and Polymer Science, vol 133)

Specifications:                      $۳۱۷ Walter Richtering Springer 3540327010   ۲۰۰۶


SMART ELECTRONIC MATERIALS, Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۴۷  JASPRIT SINGH Cambridge University 0511614439   ۲۰۰۵


Smart Hydrogel Modelling

Specifications:                      $۱۹۹ Hua Li Springer 3642023673   ۲۰۰۹


Smart Light-Responsive Materials – Azobenzene-Containing Polymers and Liquid Crystals

Specifications:                      $۱۴۰ Y. Zhao Tomiki Ikeda Wiley 0470175788   ۲۰۰۹


Smart Material Systems – Model Development (Frontiers in Applied Mathematics)

Specifications:                      $۶۵ Ralph Smith Society for Industrial and Appl 0898715830   ۲۰۰۵


Smart Material Systems and MEMS – Design and Development Methodologies

Specifications:                      $۲۰۲ Vijay Varadan K.J.Vinoy S. Gopalakris Wiley 0470093617   ۲۰۰۶


Smart Materials

Specifications:                      $۱۵۰ Mel Schwartz CRC 1420043722   ۲۰۰۹


Smart Materials And Structures – New Research

Specifications:                      $۱۶۵ Peter L. Reece Nova Science 1600211070   ۲۰۰۷


Smart Materials for Energy, Communications and Security (NATO Science)

Specifications:                      $۱۰۵ Igor A. Luk’yanchuk Daoud Mezzane Springer 1402087950   ۲۰۰۸


Smart Membrane Materials and Systems: From Flat Membranes to Microcapsule Membranes

Specifications:                      $۱۷۹  Liang Yin Chu Springer 3642181139   ۲۰۱۱


Smart Nanoparticles Technology

Specifications:                      $۴۴  Abbass Hashim InTech 9535105008   ۲۰۱۲


Smart Polymers for Bioseparation and Bioprocessing

Specifications:                      $۲۴۲ Igor Galaev Bo Mattiasson CRC 0415267986   ۲۰۰۲


Smart Structures – Blurring the Distinction Between the Living and the Nonliving (Monographs on the Physics and C

Specifications:                      $۲۰۰ Vinod K. Wadhawan Oxford University 0199229171   ۲۰۰۷


Smart Structures – Innovative Systems for Seismic Response Control

Specifications:                      $۲۰۰ Franklin Y. Cheng Hongping Jiang Kan CRC 0849385326   ۲۰۰۸


Smart Textile Coatings and Laminates (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  W. C. Smith CRC Press 1439801339   ۲۰۱۰


Smithells Light Metals Handbook.

Specifications:                      $۱۱۰ BRANDES, E. A., and G. B. BROOK Elsevier Science (USA) 0750636254   ۱۹۹۸


Smithells Metals Reference Book (7th ed.).

Specifications:                      $۲۵۷ BRANDES, E. A., and G. B. BROOK Elsevier Science (USA) 0750636246   ۱۹۹۲


Smithells Metals Reference Book, Eighth Edition (Smithells Metals Reference Book)

Specifications:                      $۲۶۰ Terry C. Totemeier,William F. Gale Elsevier 0750675098   ۲۰۰۴


Soft and Fragile Matter – Nonequilibrium Dynamics, Metastability and Flow (PBK)

Specifications:                      $۱۰۹  Michael E. Cates M.R Evans Taylor & Francis 0750307242   ۲۰۰۰


Soft Materials – Structure and Dynamics

Specifications:                      $۳۸۲ John R. Dutcher Alejandro G. Marango CRC 0824753585   ۲۰۰۵


Soft Matter – The Stuff That Dreams Are Made Of

Specifications:                      $۲۴  Roberto Piazza Springer 9400705840   ۲۰۱۱


Soft Matter under Exogenic Impacts

Specifications:                      $۱۰۲ Sylwester J. Rzoska Victor A. Mazur Springer 1402058713   ۲۰۰۷


Soil Specimen Preparation for Laboratory Testing

Specifications:                      $۳۵ Mitchell RJ Sangrey DA ASTM 0803155883   ۱۹۷۶


Soil Stabilization and Pavement Recycling with Self Cementing Coal Fly Ash

Specifications:                      $۵۵  ACAA ACAA 0981513700   ۲۰۰۸


Solar Cells – Dye-Sensitized Devices

Specifications:                      $۴۴  Leonid A. Kosyachenko InTech 9533077352   ۲۰۱۱


Solar Cells – Materials, Manufacture and Operation

Specifications:                      $۳۰۵ Tom Markvart Luis Castaner Elsevier 1856174573   ۲۰۰۶


Solar Cells – Silicon Wafer-Based Technologies

Specifications:                      $۴۴  Leonid A. Kosyachenko InTech 9533077475   ۲۰۱۱


Solar Cells – Thin-Film Technologies

Specifications:                      $۴۴  Leonid A. Kosyachenko InTech 9533075709   ۲۰۱۱


Solder Joint Technology – Materials, Properties, and Reliability (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۰ King Ning Tu Springer 0387388907   ۲۰۰۷


Soldering and Brazing (Workship Practice)

Specifications:                      $۲۹ Tubal Cain Trans-Atlantic Publications 0852428456   ۱۹۸۵


Soldering, Brazing and Welding

Specifications:                      $۴۰  Derek Pritchard Crowood Press 1861263910   ۲۰۰۱


Solders and Soldering,  ۴th Edition

Specifications:                      $۸۰ Howard H. Manko McGraw Hill Professional 0071344179   ۲۰۰۱


Sol-Gel Processing for Conventional and Alternative Energy (Advances in Sol-Gel Derived Materials and Technologi

Specifications:                      $۱۷۹  Mario Aparicio Andrei Jitianu Lisa C.  Springer 1461419565   ۲۰۱۲


Sol-Gel TECHNOLOGY FOR THIN FILMS FIBERS PREFORMS ELECTRONICS  AND SPECIALTY SHAPES

Specifications:                      $۲۵۷ Lisa C. Klein NOYES PUBLICATIONS 081551154X   ۱۹۹۸


Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids – Thermal Characterisation and Analysis

Specifications:                      $۳۰۰ Rafael Kandiyoti Alan Herod Keith Bar Elsevier 0080444865   ۲۰۰۶


Solid Lubrication Fundamentals & Applications (Materials Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Kazuhisa Miyoshi CRC 0824789059   ۲۰۰۱


Solid Materials (Structure & Bonding Vol 69)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540187905   ۱۹۸۸


Solid Particle Erosion – Occurrence, Prediction and Control

Specifications:                      $۱۰۹ Ilmar Kleis Priit Kulu Springer 1848000286   ۲۰۰۸


Solid State and Semiconductor Physics

Specifications:                      $۳۹  John Philip McKelvey Krieger 0898743966   ۱۹۸۲


Solid State Chemistry (Structure and Bonding Vol 65)

Specifications:                      $۸۲ Michael J. Clarke Springer 0387175814   ۱۹۸۷


Solid State Gas Sensing

Specifications:                      $۱۲۹ Elisabetta Comini Guido Faglia Springer 0387096647   ۲۰۰۹


Solid State Ionics – Advanced Materials for Emerging Technologies

Specifications:                      $۳۰۰ B. V. R. Chowdari M. A. Careem M A  World Scientific 9812568778   ۲۰۰۶


Solid State NMR (Topics in Current Chemistry)

Specifications:                      $۳۴۹  Jerry C. C. Chan Springer 3642248020   ۲۰۱۲


Solid State NMR of Polymers (Studies in Physical and Theoretical Chemistry)

Specifications:                      $۸۴۷ T. Asakura Isao Ando Elsevier Science 0444829245   ۱۹۹۸


 ۱

Solid State NMR Spectroscopy – Principles and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Melinda J. Duer Wiley,Blackwell 0632053518   ۲۰۰۲


Solid State NMR Spectroscopy for Biopolymers – Principles and Applications

Specifications:                      $۱۷۹  Hazime Saito Isao Ando Akira Naito Springer 1402043023   ۲۰۰۶


Solid State Polymerization

Specifications:                      $۱۱۵ Constantine D. Papaspyrides Stamatina Wiley 0470084189   ۲۰۰۹


Solid State Reactions (Materials science and technology)

Specifications:                      $۳۱۷ Hermann Schmalzried Academic Press Inc 0126258503   ۱۹۷۴


Solid State Shear Pulverization – A New Polymer Processing & Powder Technology

Specifications:                      $۳۱۲ Klementina Khait Stephen H. Carr Mar CRC 1566768039   ۲۰۰۱


Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, 4th Edition

Specifications:                      $۱۰۵ Hans Luth Springer 3540423311   ۲۰۰۱


Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, 5th Edition (Graduate Texts in Physics)

Specifications:                      $۱۰۹  Hans Luth Springer 3642135919   ۲۰۱۰


Solidification and Casting

Specifications:                      $۱۱۰ Graeme John Davies Elsevier Science Ltd 0853345562   ۱۹۷۳


Solidification and Casting – (Materials Science and Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Brian Cantor K O’Reilly Taylor & Francis 0750308435   ۲۰۰۳


Solidification and Crystallization

Specifications:                      $۳۰۵ Dieter M. Herlach Wiley-VCH 3527310118   ۲۰۰۵


Solid-liquid Filtration And Separation Technology – An Introduction

Specifications:                      $۴۰۰ A. Rushton John Wiley 3527286136   ۱۹۹۶


Solid-Liquid Separation – Equipment Selection and Process Design

Specifications:                      $۴۰۰ Steve Tarleton Richard Wakeman Elsevier Science 1856174212   ۲۰۰۷


Solid-Liquid Separation Lexicon

Specifications:                      $۱۱۰ Reinhard Bott Thomas Wiley VCH 352730522X   ۲۰۰۲


Solids Under High-Pressure Shock Compression (High-Pressure Shock Compression of Condensed Matter)

Specifications:                      $۲۰۶ R.A. Graham Springer 3540978852   ۱۹۹۳


Solid-State Hydrogen Storage – Materials and Chemistry

Specifications:                      $۳۵۲ G. Walker Woodhead Publishing 1845692705   ۲۰۰۸


Solid-State Imaging with Charge-Coupled Devices (Solid-State Science and Technology Library)

Specifications:                      $۴۱۰ A.J. Theuwissen Springer 0792334566   ۲۰۰۲


Solid-State Photoemission and Related Methods – Theory and Experiment

Specifications:                      $۲۵۰ Wolfgang Schattke Michel A. Van Hov Wiley-VCH 3527403345   ۲۰۰۴


Solid-State Physics – An Introduction to Principles of Materials Science, 4th Edition

Specifications:                      $۷۹ Harald Ibach Hans Luth Springer 3540938036   ۲۰۰۹


Solid-State Spectroscopy – An Introduction, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۲ Hans Kuzmany Springer 364201478X   ۲۰۰۹


Solitary Waves in Dispersive Complex Media

Specifications:                      $۳۱۰ Vasily Y. Belashov Sergey V. Vladimir Springer 3540233768   ۲۰۰۵


Solvent Extraction and Liquid Membranes – Fundamentals and Applications in New Materials (Ion Exchange and Sol

Specifications:                      $۲۱۵ Manuel Aguilar Jose Luis Cortina CRC 0824740157   ۲۰۰۸


Some Critical Issues for Injection Molding

Specifications:                      $۴۴  Jian Wang InTech 9535102977   ۲۰۱۲


Special Issues on Magnesium Alloys

Specifications:                      $۴۴  Waldemar A. Monteiro InTech 9533073910   ۲۰۱۱


Speciality Polymers – Polymers Physics (Advances in Polymer Science. Vol 88)

Specifications:                      $۹۵ Springerverlag Springer 0387504729   ۱۹۸۹


Specialized Molding Techniques – Applications, Design, Materials & Processing (SPE-PDL Plastics)

Specifications:                      $۳۰۰ Hans-Peter Heim H. Potente Plastics Design Library 188420791X   ۲۰۰۱


Specialty Polymers (Advances in Polymer Science,Vol. 41)

Specifications:                      $۶۷ H.J.Cantow Springer 0387105549   ۱۹۸۱


Specimen Handling, Preparation, and Treatments in Surface Characterization

Specifications:                      $۲۰۰ Alvin W. Czanderna,Cedric J. Powell,T Springer 030645887X   ۲۰۰۲


Speckle Metrology (Optical Engineering – Html Ebook)

Specifications:                      $۲۸۰ R. S. Sirohi CRC 0824789326   ۱۹۹۳


Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids (Comprehensive Analytical Chemistry)

Specifications:                      $۴۰۶ Ryszard Lobinski Elsevier Science 0444828796   ۱۹۹۸


Spectroscopic Ellipsometry – Principles and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Hiroyuki Fujiwara Wiley 0470016086   ۲۰۰۷


Spectroscopic Ellipsometry of Interfacial Phase Transitions in Fluid Metallic Systems – Kx(KCl)1-x and Ga1 xBix

Specifications:                      $۱۱۲ Stanislav Dogel University of karlsruhe 3937300082   ۲۰۰۴


Spectroscopic Measurement – An Introduction to the Fundamentals

Specifications:                      $۲۱۰ Mark A. Linne Elsevier 012451071X   ۲۰۰۲


Spectroscopic Properties of Rare Earths in Optical Materials (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۷۹ Guokui Liu Bernard Jacquier Springer 3540238867   ۲۰۰۵


Spectroscopy – NMR, Fluorescence, FT IR (Advances in Polymer Science, Vol 54)

Specifications:                      $۱۲۷ C. W. Frank Jack L. Koenig Springer 0387125914   ۱۹۸۳


Spectroscopy of Polymers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۵۷ J.L. Koenig Elsevier 0444100318   ۱۹۹۹


Specular Gloss

Specifications:                      $۲۱۰ Raimo Silvennoinen Kai Erik Peiponen Elsevier 0080453147   ۲۰۰۸


Spin Crossover in Transition Metal Compounds I (Topics in current chemistry,Vol.233)

Specifications:                      $۴۳۷ Philipp Gntlich Harold A. Goodwin Springer 3540403949   ۲۰۰۴


Spin Crossover in Transition Metal Compounds II (Topics in current chemistry,Vol.234)

Specifications:                      $۴۰۱ Philipp Gntlich Philipp Gütlich Harold  Springer 3540403965   ۲۰۰۴


Spin Crossover in Transition Metal Compounds III (Topics in current chemistry,Vol.235)

Specifications:                      $۴۰۱ Harold A. Goodwin Springer 3540403957   ۲۰۰۴


Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures I (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۳۸۳ Burkard Hillebrands Kamel Ounadjela Springer 3540411917   ۲۰۰۲


Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures II (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۴۱۲ Burkard Hillebrands Kamel Ounadjela Springer 3540440844   ۲۰۰۳


Spin Dynamics in Confined Magnetic Structures III (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۴۱۲ Burkard Hillebrands Kamel Ounadjela Springer 3540201084   ۲۰۰۶


Spin Glasses (Cambridge Studies in Magnetism)

Specifications:                      $۸۵  K. H. Fischer J. A. Hertz Cambridge University Press 0521447771   ۱۹۹۳


Spin Physics in Semiconductors (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۲۵۰ -M.I. Dyakonov Springer 3540788190   ۲۰۰۸


Spinal Implants – Are We Evaluating Them Properly (Astm Special Technical Publication, 1431)

Specifications:                      $۱۲۰ M. N. Melkerson Steven L. Griffith J. S ASTM International 0803134630   ۲۰۰۳


Spin-orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۳۱۲ Roland Winkler Springer 3540011870   ۲۰۰۴


Spintronic Materials and Technology (Series in Materials Science and Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Yongbing Xu Sarah Thompson Taylor & Francis 0849392993   ۲۰۰۶


Spintronics – Materials, Applications, and Devices

Specifications:                      $۱۳۰ Giulia C. Lombardi Ginevra E. Bianchi Nova Science Publishers 1604567341   ۲۰۰۹


Spintronics (Semiconductors and Semimetals, Volume 82)

Specifications:                      $۲۱۵ Tomasz Dietl David D. Awschalom Academic 0080449565   ۲۰۰۸


Spray Polyurethane Foam in External Envelopes of Buildings

Specifications:                      $۱۳۴ Mark T. Bomberg Joseph W. Lstiburek CRC 1566767075   ۱۹۹۸


Spray Simulation – Modeling and Numerical Simulation of Sprayforming Metals

Specifications:                      $۲۲۰ Udo Fritsching Cambridge University Press 0521820987   ۲۰۰۴


Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data

Specifications:                      $۴۴۷ Werner Martienssen Hans Warlimont Springer 3540443762   ۲۰۰۵


 ۱

Springer Handbook of Crystal Growth

Specifications:                      $۴۶۹ Govindhan Dhanaraj Kullaiah Byrappa  Springer 3540741828   ۲۰۱۰


 ۱

Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials

Specifications:                      $۴۰۵ C. Koughia Safa Kasap Peter Capper Springer 0387260595   ۲۰۰۶


 ۱

Springer Handbook of Materials Measurement Methods

Specifications:                      $۵۰۰ Horst Czichos Tetsuya Saito Leslie Smi Springer 3540207856   ۲۰۰۶


 ۱

Springer Handbook of Metrology and Testing, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۶۹  Horst Czichos  Tetsuya Saito  Leslie E.  Springer 3642166407   ۲۰۱۱


 ۱

Square-Wave Voltammetry – Theory and Application (Monographs in Electrochemistry)

Specifications:                      $۲۰۰ V.Mirceski S.Komorsky-Lovric M.Lovr Springer 3540737391   ۲۰۰۷


Stability of Microstructure in Metallic Systems, 2nd Edition (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۸۸ J. W. Martin R. D. Doherty B. Cantor Cambridge University Press 0521411602   ۱۹۹۷


Stainless Steels (Steel Products Manual)

Specifications:                      $۱۱۰ Iron and Steel Society Iron & Steel Society 1886362343   ۱۹۹۹


Stainless Steels for Design Engineers (ASM)

Specifications:                      $۱۶۸ Michael F. McGuire Kaufman J. G. ASM International 0871707179   ۲۰۰۸


Stainless Steels for Medical and Surgical Applications (Astm Special Technical Publication, 1438)

Specifications:                      $۱۰۵ Gary L. Winters Michael J. Nutt ASTM International 0803134592   ۲۰۰۳


Standard Welding Terms and Definitions – Including Terms for Brazing, Soldering Thermal Spraying and Thermal C

Specifications:                      $۲۷۶ AWS Committee on Definitions and Sy American Welding Society 0871713055   ۱۹۹۴


Standardisation of Thermal Cycling Exposure Testing (EFC53)

Specifications:                      $۴۱۲ M. Schutze M. Malessa CRC 184569273X   ۲۰۰۷


Static Compression of Energetic Materials (Shock Wave and High Pressure Phenomena)

Specifications:                      $۱۹۹  Suhithi M. Peiris Gasper J. Piermarini Springer 3540681469   ۲۰۰۹


Statics and Kinematics of Granular Materials

Specifications:                      $۱۴۷ R. M. Nedderman Cambridge University Press 0521404355   ۱۹۹۲


Statistical Mechanics of Membranes and Surfaces, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۴ David Nelson S Weinberg T Piran World Scientific 9812387609   ۲۰۰۴


Statistical Mechanics of Solids (Monographs on the Physics and Chemistry of Materials)

Specifications:                      $۴۲۹ Louis A. Girifalco Oxford University 0195119657   ۲۰۰۰


Statistical Physics of Crystal Growth

Specifications:                      $۱۰۹ Yukio Saito World Scientific Publishing 9810228341   ۱۹۹۶


Statistical Physics of Crystals and Liquids – A Guide to Highly Accurate Equations of State

Specifications:                      $۴۴ Duane C. Wallace World Scientific Publishing 9812381139   ۲۰۰۲


Statistical, Gradient and Segmented Copolymers by Controlled, Living Radical Polymerizations (Advances in Polyme

Specifications:                      $۲۸۰ Kelly A. Davis Krzysztof Matyjaszewsk Springer 3540432442   ۲۰۰۲


Statistics in Spectroscopy, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۱ Howard Mark Elsevier,Academic Press 0124725317   ۲۰۰۴


Statistics of Linear Polymers in Disordered Media

Specifications:                      $۲۱۳ Bikas K. Chakrabarti Elsevier 044451709X   ۲۰۰۵


Status and Applications of Diamond and Diamond – Like Materials, An Emerging Technology

Specifications:                      $۲۰ Comtee on Superhard Mats Comsion E Natl Acady 0309041961   ۱۹۹۰


Steel Corrosion in Concrete – Fundamentals and Civil Engineering Practice

Specifications:                      $۲۳۰ A. Bentur Taylor & Francis 0419225307   ۱۹۹۸


Steel Forgings – Design, Production, Selection, Testing and Application

Specifications:                      $۱۰۱ Edward G. Nisbett ASTM 0803133693   ۲۰۰۵


Steel Heat Treatment – Equipment and Process Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۴ George E. Totten CRC 0849384540   ۲۰۰۷


Steel Heat Treatment – Metallurgy and Technologies (Steel Heat Treatment Handbook, 2nd Edition)

Specifications:                      $۴۰۰ George E. Totten CRC 0849384559   ۲۰۰۷


Steel Metallurgy for the Non-Metallurgist (ASM)

Specifications:                      $۹۵ J. D. Verhoeven ASM International 0871708582   ۲۰۰۷


Steel-Reinforced Concrete Structures – Assessment and Repair of Corrosion

Specifications:                      $۲۰۰ Mohamed El-Reedy CRC 1420054309   ۲۰۰۸


Steels – Metallurgy and Applications, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۳۰ David Llewellyn Roger Hudd Butterworth Heinemann 0750637579   ۲۰۰۴


Steels – Microstructure and Properties, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Harry Bhadeshia Robert Honeycombe Elsevier 0750680849   ۲۰۰۶


Steelwork Corrosion Control 2nd Edition

Specifications:                      $۲۶۹ D.A. BAYLISS Spon Press 0415261015   ۲۰۰۲


Stereochemistry and Bonding (Structure & Bonding Vol 71)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540507758   ۱۹۸۸


Stereolithography – Materials, Processes and Applications

Specifications:                      $۱۷۹  Paulo Jorge Bartolo Springer 0387929037   ۲۰۱۱


STM Investigation of Molecular Architectures of Porphyrinoids on a Ag(111) Surface: Supramolecular Ordering, Ele

Specifications:                      $۱۲۹  Florian Buchner Springer 3642148395   ۲۰۱۰


Stoichiometry and Materials Science – When Numbers Matter

Specifications:                      $۴۴  Alessio Innocenti InTech 9535105121   ۲۰۱۲


Stone Matrix Asphalt – Theory and Practice

Specifications:                      $۱۲۹  Krzysztof Blazejowski CRC Press 1439819718   ۲۰۱۱


Strain Rate Testing of Metallic Materials and their Modelling for use in CAE Based Automotive Crash Simulation To

Specifications:                      $۱۰۵ Paul K C Wood C A Schley Smithers Rapra 1847353746   ۲۰۰۹


Strained Metallic Surfaces – Theory, Nanostructuring and Fatigue Strength

Specifications:                      $۱۵۰ Valim Levitin Stephan Loskutov Wiley VCH 3527323449   ۲۰۰۹


Strained-Layer Superlattices, Materials Science and Technology (Semiconductors and Semimetals, Volume 33)

Specifications:                      $۲۱۰ Thomas P. Pearsall Academic 012752133X   ۱۹۹۰


Strategies in Regenerative Medicine – Integrating Biology with Materials Design

Specifications:                      $۱۰۲ Matteo Santin Springer 0387746595   ۲۰۰۹


Strengthening and Rehabilitation of Civil Infrastructures Using Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites

Specifications:                      $۲۶۹  Len C. Hollaway J.G. Teng CRC Press 1420087746   ۲۰۰۸


Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity (Oxford Series on Materials Modelling)

Specifications:                      $۱۵۵ Ali Argon Oxford University, USA 0198516002   ۲۰۰۸


Stress and Strain in Epitaxy – Theoretical Concepts, Measurements and Applications

Specifications:                      $۱۲۶ J.-P. Deville M. Hanbucken Elsevier 0444508651   ۲۰۰۱


Stress Corrosion Cracking – Theory and Practice

Specifications:                      $۳۲۵  V.S. Raja T Shoji Woodhead Publishing 1845696735   ۲۰۱۲


Stress Determination for Fatigue Analysis of Welded Components

Specifications:                      $۲۱۰  E Niemi Woodhead Publishing 1855732130   ۱۹۹۵


Stress Intensity Factors, T-Stresses, Weight Functions

Specifications:                      $۳۰۰ Theo Fett University of Karlsruhe 3866442351   ۲۰۰۸


Stripes and Related Phenomena (Selected Topics in Superconductivity Volume 8)

Specifications:                      $۳۰۰ Antonio Bianconi,Naurang L. Saini Springer 0306464195   ۲۰۰۲


Strong Interactions in Low Dimensions (Physics and Chemistry of Materials with Low-Dimensional Structures)

Specifications:                      $۳۰۰ D. Baeriswyl L. Degiorgi Springer 1402017987   ۲۰۰۵


Structural Analysis of Polymeric Composite Materials (Mechanical Engineering, 165)

Specifications:                      $۳۲۵ Mark E. Tuttle CRC 0824747178   ۲۰۰۴


Structural and Electronic Paradigms in Cluster Chemistry (Structure and Bonding, vol 87)

Specifications:                      $۳۱۶ D. M. P. Mingos Springer 354062791X   ۱۹۹۷


Structural and Failure Mechanics of Sandwich Composites (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۳۹  L.A. Carlsson G.A. Kardomateas Springer 1402032242   ۲۰۱۱


Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods

Specifications:                      $۳۱۵ V. Hauk Elsevier 0444824766   ۱۹۹۷


Structural Applications of Intermetallic Compounds

Specifications:                      $۳۲۰  J. H. Westbrook R. L. Fleischer Wiley 0471612421   ۲۰۰۰


Structural Biological Materials (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۲۲۰ M. Elices Pergamon 0080434169   ۲۰۰۰


Structural Chemistry (Topics in Current Chemistry, Vol. 123)

Specifications:                      $۶۳ C. Gutsche Springer 0387130993   ۱۹۸۴


Structural Chemistry of Boron and Silicon (Topics in Current Chemistry. Vol 131)

Specifications:                      $۷۷ V.N. V. Alekseev  G. Heller Springer 0387158111   ۱۹۸۶


Structural Chemistry of Glasses

Specifications:                      $۳۰۰ K.J. Rao Elsevier 0080439586   ۲۰۰۲


Structural Composite Materials (ASM)

Specifications:                      $۱۵۹  F. C. Campbell ASM International 1615030379   ۲۰۱۱


Structural Connections for Lightweight Metallic Structures (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Pedro M.G.P. Moreira Lucas F. M. da S Springer 3642181864   ۲۰۱۲


Structural Dynamics of Earthquake Engineering – Theory and Application using Mathematica and Matlab

Specifications:                      $۳۰۹  S. Rajasekaran CRC Press 1439801320   ۲۰۰۹


Structural Health Monitoring of Civil Infrastructure Systems (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۴  V.M. Karbhari F. Ansari CRC Press 1439801312   ۲۰۰۹


Structural Health Monitoring Using Genetic Fuzzy Systems

Specifications:                      $۱۲۹  Prashant M. Pawar Ranjan Ganguli Springer 0857299069   ۲۰۱۱


Structural Nanocrystalline Materials – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Carl Koch Ilya Ovid’ko Sudipta Seal St Cambridge University 0521855659   ۲۰۰۷


Structural Problems (Structure & Bonding Vol 37)

Specifications:                      $۵۰ Springer Springer 3540094555   ۱۹۷۳


Structure and Bonding (Structure & Bonding Vol 11)

Specifications:                      $۴۰ Springer Springer 3540058304   ۱۹۷۲


Structure and Bonding in Crystalline Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Gregory S. Rohrer Cambridge University Press 0521663288   ۲۰۰۴


Structure and Chemistry of Crystalline Solids

Specifications:                      $۲۰۶ Bodie Douglas Shih Ming Ho Springer 0387261478   ۲۰۰۶


Structure and Mechanics of Textile Fibre Assemblies (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  P. Schwartz CRC Press 1420093053   ۲۰۰۸


Structure and Mechanics of Woven Fabrics

Specifications:                      $۶۰۳ Jack Hu Woodhead Publishing 1855739046   ۲۰۰۴


Structure and Properties of Ceramics (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 11)

Specifications:                      $۳۷۵  Michael Swain Wiley-VCH 3527268243   ۱۹۹۴


Structure and Properties of Composites (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 13)

Specifications:                      $۳۱۰  Tsu-Wei Chou Wiley-VCH 352726826X   ۱۹۹۳


Structure and Properties of Crosslinked Polymers

Specifications:                      $۲۰۵  Gasan M Magomedov Smithers Rapra Technology 1847355595   ۲۰۱۱


Structure and Properties of Liquid Crystals (Bookmarked)

Specifications:                      $۱۲۹  Lev M. Blinov Springer 9048188288   ۲۰۱۱


Structure and Properties of Multiphase Polymeric Materials (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۲۴۹ Takeo Araki Mitsuhiro Shibayama CRC 0824701429   ۱۹۹۸


Structure and Properties of Nonferrous Alloys(Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol

Specifications:                      $۳۷۵  K. H. Matucha Wiley-VCH 3527268219   ۱۹۹۶


Structure and Properties of Polymers (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 12)

Specifications:                      $۴۰۵  Edwin L. Thomas Wiley-VCH 3527268251   ۱۹۹۳


Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Cryst

Specifications:                      $۲۰۰ W. I. F. David K. Shankland L.B. McC Oxford University 0199205531   ۲۰۰۶


Structure in Polymers With Special Properties (Advances in Polymer Science,vol 108)

Specifications:                      $۱۰۱ H.G.Zachmann F.J.Balta Calleja Springer 0387565795   ۱۹۹۳


Structure of Materials – An Introduction to Crystallography, Diffraction and Symmetry

Specifications:                      $۱۱۸  Marc De Graef Michael E. McHenry Cambridge University Press 0521651514   ۲۰۰۷


Structure of Matter – An Introductory Course with Problems and Solutions

Specifications:                      $۱۰۱ Attilio Rigamonti Pietro Carretta Springer 8847005590   ۲۰۰۷


Structure Of Metals

Specifications:                      $۸۵ Charles S. Barrett Horney 1406772135   ۱۹۴۲


Structure of Solids (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment V1)

Specifications:                      $۴۰۵  V. Gerold Volkmar Gerold Wiley-VCH 3527268146   ۱۹۹۳


Structure Property Correlations for Nanoporous Materials

Specifications:                      $۱۳۰ Abhijit Chatterjee CRC 1420082744   ۲۰۱۰


Structure-Performance Relationships in Surfactants, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۳۳ Kunio Esumi Minoru Ueno CRC 0824740440   ۲۰۰۳


Structure-Property Relations in Nonferrous Metals

Specifications:                      $۲۰۰ Alan Russell Kok Loong Lee Wiley 047164952X   ۲۰۰۵


Structures and Biological Effects (Structure & Bonding Vol 81)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540564812   ۱۹۹۳


Structures and Structure Determination (Molecular Sieves, Vol.2)

Specifications:                      $۳۰۸ H. G. Karge Springer 3540643338   ۱۹۹۹


Studies of Nanoconstrictions, Nanowires and Fe3O4 Thin Films

Specifications:                      $۱۲۹  Amalio Fernandez-Pacheco Springer 3642158005   ۲۰۱۱


Studies on Water Management Issues

Specifications:                      $۴۴  Muthukrishnavellaisamy Kumarasamy InTech 9533079615   ۲۰۱۲


Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oilfield Equipment (NACE-Standard Material Requirement)

Specifications:                      $۳۲ NACE NACE 1575900211   ۲۰۰۲


Sulphur-Assisted Corrosion in Nuclear Disposal Systems (EUROPEAN FEDERATION OF CORROSION SERIES)

Specifications:                      $۲۰۰  Frank Druyts Bruno Kursten Maney Publishing 1907975179   ۲۰۱۱


Superalloys – A Technical Guide, 2nd Edition (ASM 06128G)

Specifications:                      $۲۰۴ Matthew J. Donachie ASM International 0871707497   ۲۰۰۲


Superconductivity – Physics and Applications

Specifications:                      $۱۶۶ Kristian Fossheim Asle Sudboe Wiley 0470844523   ۲۰۰۴


Superconductivity – THEORY AND APPLICATIONS

Specifications:                      $۷۷  Adir Moyses Luiz InTech 9789533071510   ۲۰۱۱


Superconductivity (2 volume set)(Vol 1, Conventional & Unconventional Superconductors-Vol 2, Novel Supercondu

Specifications:                      $۶۰۰ K.Bennemann J.Ketterson Springer 3540732527   ۲۰۰۸


Superconductivity Of Metals And Alloys (Advanced Book Classics)

Specifications:                      $۳۵ P. G. De Gennes Westview Press 0738201014   ۱۹۹۹


Superconductivity Research Developments

Specifications:                      $۱۳۰ James R. Tobin Nova 1600218482   ۲۰۰۸


Superconductor

Specifications:                      $۲۰۰  Adir Moyses Luiz SCIYO 9533071077   ۲۰۱۰


Superconductor and Semiconductor Junctions (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۱۲۹ Thomas Sch_pers Springer 354042220X   ۲۰۰۱


Superconductors – Materials, Properties and Applications

Specifications:                      $۴۴  Alexander Gabovich InTech 9535107941   ۲۰۱۲


Superconductors – Properties, Technology, and Applications

Specifications:                      $۴۴  Yury Grigorashvili InTech 9535105459   ۲۰۱۲


Supercooling

Specifications:                      $۴۴  Peter Wilson InTech 9535101130   ۲۰۱۲


Supercritical Fluid Cleaning – Fundamentals, Technology, and Applications (Materials Science and Process Technolo

Specifications:                      $۲۱۰ John McHardy Samuel P. Sawan Noyes Publications 0815514166   ۱۹۹۸


Superplastic forming of advanced metallic materials – Methods and Applications (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Gillo Giuliano Woodhead Publishing 1845697537   ۲۰۱۱


Superplasticity and Grain Boundaries in Ultrafine-Grained Materials (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  A.L. Zhilyaev A.I. Pshenichnyuk Woodhead Publishing 085709100X   ۲۰۱۱


Superplasticity in Metals and Ceramics (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۴۴ T. G. Nieh J. Wadsworth O. D. Sherby Cambridge Univ 0521561051   ۱۹۹۷


Supplementary Cementing Materials for Use in Blended Cements

Specifications:                      $۴۰  Rachel Jean Detwiler, Javed I. Bhatty,  Portland Cement Association 0893121428   ۱۹۹۶


Supported Metals in Catalysis

Specifications:                      $۹۵ Marcos Fernandez Garcia Imperial College 1860944906   ۲۰۰۵


Supramolecular Assembly Via Hydrogen Bonds I (Structure & Bonding Vol 108)

Specifications:                      $۲۳۶ Mingos David M. P.  David M.P. Ming Springer 3540200840   ۲۰۰۴


Supramolecular Assembly Via Hydrogen Bonds II (Structure and Bonding, vol 111)

Specifications:                      $۲۲۵ Mingos David M. P. David M.P. Mingo Springer 354020086X   ۲۰۰۴


Supramolecular Organization & Materials Design

Specifications:                      $۱۸۹ W. Jones C. N. R. Rao Cambridge Univ 0521662400   ۲۰۰۲


Supramolecular Photosensitive and Electroactive Materials

Specifications:                      $۴۱۰ Hari Singh Nalwa Academic Press 0125139047   ۲۰۰۱


Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics

Specifications:                      $۱۲۵  Takashi Nakanishi Wiley 0470559748   ۲۰۱۱


Surface Alloys and Alloy Surfaces (The Chemical Physics of Solid Surfaces)

Specifications:                      $۴۱۰ D. P. Woodruff Elsevier Science 0444511520   ۲۰۰۲


Surface Analysis – The Principal Techniques, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۰ John C. Vickerman Ian Gilmore Wiley 0470017635   ۲۰۰۹


Surface Analysis of Polymers by XPS and Static SIMS

Specifications:                      $۱۱۰ D.R. Clarke CAMBRIDGE UNIVERSITY  ۰۵۱۱۵۲۵۲۶۱   ۱۹۹۸


Surface Analysis with STM and AFM, Experimental and Theoretical Aspects of Image Analysis

Specifications:                      $۱۷۵ Sergei N. Magonov Myung, Hwan Wha VCH 3527293132   ۱۹۹۶


Surface and Colloid Chemistry in Advanced Ceramics Processing

Specifications:                      $۲۳۰ Robert J. Pugh Lennart Bergstrom CRC 0824790987   ۱۹۹۴


Surface and Interfacial Organometallic Chemistry and Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry. Vol. 16)

Specifications:                      $۴۱۸ C.Cop‚ret B.Chaudret Springer 3540264965   ۲۰۰۶


Surface and Thin Film Analysis, 2 Edition

Specifications:                      $۲۰۰  Gernot Friedbacher Wiley VCH 3527320474   ۲۰۱۱


Surface Area and Porosity Determinations by Physisorption – Measurements and Theory

Specifications:                      $۳۰۰ James B. Condon Elsevier 0444519645   ۲۰۰۶


Surface Characteristics of Fibers and Textiles (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Christopher Pastore Paul Kiekens CRC 0824700023   ۲۰۰۱


Surface Characterization – A User’s Sourcebook

Specifications:                      $۳۲۲ Dag Brune Ragnar Hellborg Ola Hunde Wiley 3527288430   ۱۹۹۷


Surface Chemistry of Solid and Liquid Interfaces

Specifications:                      $۱۰۶ Husnu Yildirim Erbil Wiley,Blackwell 1405119683   ۲۰۰۶


Surface Coatings

Specifications:                      $۹۸ Mario Rizzo Giuseppe Bruno Anna Gor Nova Science Publishers 1607411938   ۲۰۰۹


Surface Coatings for Protection Against Wear

Specifications:                      $۳۶۶ B. G. Mellor Woodhead,CRC 1855737671   ۲۰۰۶


Surface Contamination and Cleaning, Volume 1

Specifications:                      $۳۰۰ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643769   ۲۰۰۳


Surface Crystallography – An Introduction to Low Energy Electron Diffraction

Specifications:                      $۲۲۸ L. J. Clarke Wiley 0471905135   ۱۹۸۵


Surface Diffusion – Metals, Metal Atoms, and Clusters

Specifications:                      $۱۵۰  Grazyna Antczak Gert Ehrlich Cambridge University Press 0521899834   ۲۰۱۰


Surface Effects in Adhesion, Friction, Wear and Lubrication

Specifications:                      $۶۶ Donald H. Buckley Elsevier 0444419667   ۱۹۸۱


Surface Effects in Magnetic Nanoparticles (Nanostructure Science & Technology)

Specifications:                      $۲۰۰ Dino Fiorani Springer 0387232796   ۲۰۰۵


Surface Engineered Surgical Tools and Medical Devices

Specifications:                      $۱۲۹ Mark J. Jackson Waqar Ahmed Springer 0387270264   ۲۰۰۷


Surface Engineering Casebook – Solutions to Corrosion and Wear

Specifications:                      $۳۰۰  J Burnell-Gray CRC Press 1855732602   ۱۹۹۷


Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance

Specifications:                      $۳۰۰ J. R. Davis ASM International 0871707004   ۲۰۰۲


Surface Engineering Measurement Standards for Inorganic Materials (SP 960-9)

Specifications:                      $۱۱۰ Stanley J. Dapkunas Materials Science and Enginee   ۲۰۰۵


Surface Engineering of Light Alloys – Aluminium, Magnesium and Titanium Alloys

Specifications:                      $۳۰۰  H. Dong Woodhead Publishing Ltd 1845695372   ۲۰۱۰


Surface Engineering of Metals – Principles, Equipment, Technologies

Specifications:                      $۲۱۷ Tadeusz Burakowski Tadeusz Wierzch CRC 0849382254   ۱۹۹۹


Surface Engineering of Polymer Membranes

Specifications:                      $۲۵۰ Zhi Kang Xu Xiao Jun Huang Springer 3540884122   ۲۰۰۹


Surface Enhanced Raman Spectroscopy – Analytical, Biophysical and Life Science Applications

Specifications:                      $۱۸۵  Sebastian Schlcker  Wolfgang Kiefer(F Wiley VCH 3527325670   ۲۰۱۱


Surface Hardening of Steels – Understanding the Basics (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ J. R. Davis ASM International 0871707640   ۲۰۰۲


Surface Initiated Polymerization I (Advances in Polymer Science,Vol.197)

Specifications:                      $۳۴۰ Rainer Jordan  R.Advincula  M.R.Buch Springer 3540302476   ۲۰۰۶


Surface Initiated Polymerization II (Advances in Polymer Science,Vol.198)

Specifications:                      $۳۴۰ Rainer Jordan B.Akgun M.Baum D.E.B Springer 3540302514   ۲۰۰۶


Surface Inspection Techniques – Using Integration of Innovative Machine Vision & Graphical Modeling Techniques

Specifications:                      $۳۱۰ M. L. Smith Professional Engineering 1860582923   ۲۰۰۱


Surface Integrity in Machining

Specifications:                      $۱۲۹ J. Paulo Davim Springer 184882873X   ۲۰۱۰


Surface Magnetism – Correlation of Structural, Electronic and Chemical Properties with Magnetic Behavior (Springer

Specifications:                      $۱۵۹  Mathias Getzlaff Springer 3642141889   ۲۰۱۰


Surface Modes in Physics

Specifications:                      $۲۱۹ Bo E. Sernelius Wiley 3527403132   ۲۰۰۱


Surface Modification And Mechanisms – Friction, Stress And Reaction Engineering

Specifications:                      $۳۰۰ Fasm George E. Ph.d. Totten Hong Lia Marcel Dekker Inc 0824752686   ۲۰۰۵


Surface Modification of Nanotube Fillers (Polymer Nano-, Micro- and Macrocomposites)

Specifications:                      $۱۵۵  Vikas Mittal Wiley 3527328785   ۲۰۱۱


Surface Phenomena in Fusion Welding Processes

Specifications:                      $۳۱۰ G.F. Deyev D.G. Deyev CRC 0849398835   ۲۰۰۶


Surface Preparation Techniques for Adhesive Bonding (Materials Science and Process Technology Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Raymond F. Wegman Noyes Publications 0815511981   ۱۹۸۹


Surface Waves in Anisotropic and Laminated Bodies and Defects Detection (NATO Science Series II – Mathematics,

Specifications:                      $۶۵ Robert V. Goldstein G.A. Maugin Springer 1402023863   ۲۰۰۵


Surface-Enhanced Raman Scattering – Physics and Applications (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۴۱۲ Katrin Kneipp M Moskovits H Kneipp Springer 3540335668   ۲۰۰۶


Surfaces and Interfaces for Biomaterials(chapter 22 is missed)

Specifications:                      $۴۰۰ P.Vadgama Woodhead Publishing 1855739305   ۲۰۰۵


Surfaces, Interfaces, and Colloids – Principles and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Drew Myers Wiley 0471330604   ۱۹۹۹


Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۳۸ Krister Holmberg Bo Jonsson B.Kronbe Wiley 0471498831   ۲۰۰۲


Surfactants in Tribology

Specifications:                      $۳۰۰ Girma Biresaw K.L. Mittal CRC 1420060074   ۲۰۰۸


Sustainability of Construction Materials (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۰۹  J. Khatib CRC Press 1439801304   ۲۰۰۹


Swift Heavy Ions for Materials Engineering and Nanostructuring (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹  Devesh Kumar Avasthi Girijesh Kumar Springer 9400712286   ۲۰۱۱


Synchrotron Radiation and Nanostructures

Specifications:                      $۹۶  Antonio Cricenti Giorgio Margaritondo World Scientific Pub Co Inc 9814280836   ۲۰۰۹


Synchrotron Radiation in Chemistry and Biology II (Topics in Current Chemistry, vol 147)

Specifications:                      $۱۱۰ E. Mandelkow Hamberg Springer 0387190406   ۱۹۸۹


Synchrotron Radiation in Chemistry and Biology III (Topics in Current Chemistry. vol 151)

Specifications:                      $۱۰۴ E. Mandelkow Springer 0387512012   ۱۹۹۰


Synergetics, Strength and Fracture of Metallic Materials

Specifications:                      $۷۰ V. S. Ivanova Cambridge 1898326185   ۱۹۹۸


Synthesis and Characterization of Surfactants Based on Natural Products

Specifications:                      $۳۳ Peter S. Piispanen KTH Thesis 917283286X   ۲۰۰۲


Synthesis and Degradation Rheology and Extrusion (Advances in Polymer Science,Vol. 47)

Specifications:                      $۶۲ H. J. Cantow Springer 0387117741   ۱۹۸۲


Synthesis of Organometallic Compounds – A Practical Guide

Specifications:                      $۴۹۹ Sanshiro Komiya John Wiley 0471970700   ۱۹۹۷


Synthesis of Porous Materials (Chemical Industries)

Specifications:                      $۳۰۹  Mario L. Occelli CRC Press 0824797590   ۱۹۹۶


Synthesis, Properties and Applications of Ultrananocrystalline Diamond (NATO ARW on Synthesis)

Specifications:                      $۱۸۹ Dieter M. Gruen O.A. Shenderova A.Y Springer 1402033206   ۲۰۰۵


Synthesis, Properties, and Applications of Oxide Nanomaterials

Specifications:                      $۲۲۹ Jose A. Rodriguez Marcos Fernandez G Wiley 047172405X   ۲۰۰۷


Synthetic and Mechanistic Organic Chemistry (Topics in current chemistry. Vol 62)

Specifications:                      $۱۱۰ F. Minisci Springer 0387075259   ۱۹۷۶


Synthetic and Structural Problems (Topics in Current Chemistry. Vol 106)

Specifications:                      $۵۵ M. J. Dewar Springer 0387117660   ۱۹۸۲


Synthetic Bioabsorbable Polymers for Implants (Astm Special Technical Publication STP1396)

Specifications:                      $۸۵ C. Mauli Agrawal Astm International 0803128703   ۲۰۰۰


Synthetic Diamond Films – Preparation, Electrochemistry, Characterization and Applications

Specifications:                      $۳۰۰  Enric Brillas Carlos Alberto Martinez H Wiley 0470487585   ۲۰۱۱


Synthetic Metal Containing Polymers

Specifications:                      $۳۲۵ Ian Manners Wiley,VCH 3527294635   ۲۰۰۴


Tabletop Machining

Specifications:                      $۴۰ Joe Martin Sherline Products 0966543300   ۱۹۹۸


Tailor Welded Blanks for Advanced Manufacturing

Specifications:                      $۲۴۰  Brad Kinsey Xin Wu Woodhead Publishing 1845697049   ۲۰۱۲


Tailored Light 2 – Laser Application Technology (RWTHedition)

Specifications:                      $۲۰۹  Reinhart Poprawe Springer 3642012361   ۲۰۱۱


Tailoring Surfaces: Modifying Surface Composition and Structure for Applications in Tribology, Biology and Catalys

Specifications:                      $۲۲۰  Nicholas D. Spencer World Scientific Publishing 9814289426   ۲۰۱۱


TALAT – Training in Aluminium Application Technologies

Specifications:                      $۳۰۰ EAA European Aluminium Associat   ۲۰۰۰


Tandem Techniques (Separation Science Series)

Specifications:                      $۴۰۰ Raymond P. W. Scott Wiley 0471967602   ۱۹۹۷


Tape Casting – Theory and Practice

Specifications:                      $۱۴۲  Richard E. Mistler Eric R. Twiname Wiley-American Ceramic Soci 1574980297   ۲۰۰۱


Teaching and Education in Fracture and Fatigue (Istli Special Publication)

Specifications:                      $۲۴۰ H. Rossmanith Taylor & Francis 0419207007   ۲۰۰۵


Technetium Rhenium (Topics in Current Chemistry, Vol 176)

Specifications:                      $۴۱۰ R. Alberto Springer 3540594698   ۱۹۹۶


Techniques for Corrosion Monitoring

Specifications:                      $۴۵۰ L. Yang Woodhead Publishing 1845691873   ۲۰۰۸


Technology of Fluoropolymers

Specifications:                      $۲۵۲ Jiri G. Drobny CRC 0849302463   ۲۰۰۱


Technology of Gallium Nitride Crystal Growth (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۰ Dirk Ehrentraut Elke Meissner Michal  Springer 3642048285   ۲۰۱۰


Technology of Quantum Devices

Specifications:                      $۲۰۹ Manijeh Razeghi Springer 1441910557   ۲۰۱۰


Technology of the Guitar

Specifications:                      $۹۹  Richard Mark French Springer 1461419204   ۲۰۱۲


Technology of Thermoforming

Specifications:                      $۳۱۷ James L. Throne Hanser Publishers 3446178120   ۱۹۹۶


Tellurite Glasses Handbook – Physical Properties and Data

Specifications:                      $۴۱۹ Raouf A.H. El-Mallawany CRC 0849303680   ۲۰۰۲


Temperature-Fatigue Interaction (European Structural Integrity Society)

Specifications:                      $۲۰۳ L. Remy J. Petit Elsevier 0080439829   ۲۰۰۲


Tensile Testing, 2nd Edition (ASM)

Specifications:                      $۱۲۰ J. R. Davis ASM International 087170806X   ۲۰۰۴


Terahertz Frequency Detection and Identification of Materials and Objects

Specifications:                      $۱۱۰ R.E. Miles X.C. Zhang Springer 1402065027   ۲۰۰۷


Terahertz Spectroscopy – Principles and Applications (Optical Science and Engineering Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Susan L. Dexheimer CRC 0849375258   ۲۰۰۸


Ternary Alloy Systems (Subvolume E, Refractory Metal Systems)(Part 1, Selected Systems from Al-B-C to B-Hf-W)

Specifications:                      $۷,۸۱ MSIT Mats Scie Intl Springer 3540880526   ۲۰۰۹


Ternary Alloy Systems Phase Diagrams, Crystallographic and Thermodynamic Data (Part 5, Selected Systems from F

Specifications:                      $۴۰۰ MSIT Materials Science International Springer 3540708855   ۲۰۰۹


Terpyridine-based Materials – For Catalytic, Optoelectronic and Life Science Applications

Specifications:                      $۱۹۵  Ulrich S. Schubert Andreas Winter Geo Wiley 3527330380   ۲۰۱۲


Test Method Standard for Semiconductor Devices (MIL-STD-750D)

DOD Department Of Defense   ۱۹۹۵


Test Procedures for Developing Solder Data (SP 960-8)

Specifications:                      $۴۴ Thomas A.Siewert C.A.Handwerker Materials Science & Engineeri R20070815X  


Test Quality for Construction, Materials and Structures (RILEM-ILAC Proceedings)

Specifications:                      $۳۱۰ M. Fickelson Routledge 0412394502   ۲۰۰۶


Testing and Performance of Geosynthetics in Subsurface Drainage (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۷۵ L. David Suits ASTM International 0803128606   ۲۰۰۰


Testing of Metals for Structures, Proceedings of the International RILEM Workshop

Specifications:                      $۳۰۰ F. Mazzolani Spon 0419158103   ۱۹۹۲


Tetrahedral Frameworks of Zeolites, Clathrates and Related Materials (Landolt-Bornstein)

Specifications:                      $۶۰۰ J.V. Smith Springer 3540617434   ۲۰۰۰


Textile Composites and Inflatable Structures II – Computational Methods in Applied Sciences

Specifications:                      $۲۱۰ Eugenio Oaate Bernard Kraplin Springer 1402068557   ۲۰۰۸


Textures of Liquid Crystals

Specifications:                      $۳۳۳ Ingo Dierking Wiley 3527307257   ۲۰۰۳


The 2000-2005 World Outlook for Semiconductors and Related Devices

Specifications:                      $۸۰۰ Research Group The Semis Reld Devs  Icon 0757655777   ۲۰۰۲


The 2009-2014 World Outlook for Nanomaterials

Specifications:                      $۴۴ Icon Group International, Inc. Staff Icon Group International 049783927X   ۲۰۰۸


The Advanced Materials Revolution, Technology and Economic Growth in the Age of Globalization

Specifications:                      $۷۵ Sanford L. Moskowitz Wiley 0471615269   ۲۰۰۹


The Aerosol Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Montfort A. Johnsen Wayne E Dorland Co 0960325034   ۱۹۸۲


The Alloy Tree (A guide to low-alloy steels and nickel-base alloys)

Specifications:                      $۲۶۲ C. Farrer CRC 0849325757   ۲۰۰۴


The Application of Textiles in Rubber (Handbook)

Specifications:                      $۳۲۵ D B Wootton  Rapra Technology Rapra Technology Ltd 1859572774   ۲۰۰۱


The Archaeometallurgy of Copper – Evidence from Faynan, Jordan (Natural Science in Archaeology)

Specifications:                      $۲۰۰ Andreas Hauptmann Springer 3540722378   ۲۰۰۷


The Avesta Welding Manual – Practice and Products for Stainless Steel Welding, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Avesta Welding Edita Vastra Aros B001TWPK5S   ۲۰۰۷


The Basics of Testing Plastics – Mechanical Properties, Flame Exposure, and General Guidelines (Astm Manual Serie

Specifications:                      $۵۰ Stephen Burke Driscoll ASTM International 0803120796   ۱۹۹۸


The Behavior of Sandwich Structures of Isotropic and Composite Materials

Specifications:                      $۲۵۹ Jack R. Vinson CRC 1566766990   ۱۹۹۹


The Behavior of Structures Composed of Composite Materials,2nd Edition (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۳۸ J.R. Vinson R.L. Sierakowski Kluwer Academic 1402009046   ۲۰۰۴


The Biomaterials – Silver Jubilee Compendium

Specifications:                      $۲۲۰ David F. Williams Elsevier 0080451543   ۲۰۰۷


The Chemistry and Technology of Gypsum – Asymposium (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۲۹ Richard A. Kuntze Astm Intl 0803102194   ۱۹۸۴


The Chemistry of Metal Alkoxides

Specifications:                      $۴۴۳ N.Y. Turova Evgeniya P. Turevskaya V Springer 0792375211   ۲۰۰۲


The Chemistry of Metal CVD

Specifications:                      $۲۴۰ Toivo T. Kodas Mark J. Hampden Smit Wiley VCH 3527290710   ۱۹۹۴


The Chemistry of Organic Derivatives of Gold and Silver

Specifications:                      $۱,۳۵ Saul Patai Zvi Rappoport Wiley 0471981648   ۱۹۹۹


The Chemistry of Organozinc Compounds – R-Zn (Chemistry of Functional Groups)

Specifications:                      $۱۰۴۰ Zvi Rappoport Ilan Marek Wiley 0470093374   ۲۰۰۷


The Chemistry of Physics and Coatings, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۸  A. R. Marrion  Alistair R. Marrion Royal Society of Chemistry 0854046046   ۲۰۰۵


The Chemistry of Polymers, 2nd Edition

Specifications:                      $۷۰ J.W. Nicholson Royal Society of Chemistry 0854045589   ۱۹۹۷


The Chemistry of Powder and Explosives

Specifications:                      $۲۱۲ Tenney L. Davis Angriff Press 0877004307   ۱۹۸۲


The Chemistry of Transition Metal Carbides and Nitrides

Specifications:                      $۵۱۷ S.T. Oyama Springer 0751403652   ۱۹۹۶


The CMS Silicon Strip Tracker – Concept, Production and Commissioning

Specifications:                      $۱۱۰ Oliver Pooth Vieweg+Teubner Verlag 3834810037   ۲۰۱۰


The Cold Spray Materials Deposition Process – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ D. Champagne Woodhead Publishing 1845691814   ۲۰۰۷


The Coming of Materials Science.(Pergamon Materials Series; vol. 5).

Specifications:                      $۹۸ CAHN, Rorbert W. Elsevier Science (USA) 0080426794   ۲۰۰۱


The Complete Handbook of Sand Casting

Specifications:                      $۴۴ C.W.Ammen Tab Books 0830698418   ۱۹۷۹


The Complete Part Design Handbook – For Injection Molding Of Thermoplastics

Specifications:                      $۴۰۰ E. Alfredo Campo Hanser Gardner Pubns 1569903751   ۲۰۰۶


The Comprehensive Handbook of Hazardous Materials – Regulations, Handling, Monitoring and Safety

Specifications:                      $۱۲۰ H.L.A. Sacarello CRC 0873712471   ۱۹۹۴


THE COPPER TUBE HANDBOOK

Specifications:                      $۲۴ CDA Copper Development Associat   ۲۰۰۶


The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry

Specifications:                      $۲۵۰ P.J. Gellings and H.J.M. Bouwmeester CRC Press 0849389569   ۱۹۹۷

The Crystal Lattice – Phonons, Solitons, Dislocations

Specifications:                      $۳۱۲ Arnold M. Kosevich Wiley,VCH 3527402209   ۱۹۹۹


The Crystal Lattice – Phonons, Solitons, Dislocations, Superlattices, 2nd Ed

Specifications:                      $۳۱۲ Arnold M. Kosevich Wiley 3527405089   ۲۰۰۵


The Deformation and Processing of Structural Materials

Specifications:                      $۵۰۰ Z Xiao Guo Woodhead,CRC 1855737388   ۲۰۰۵


The Delivery of Nanoparticles

Specifications:                      $۴۴  Abbass A. Hashim InTech 9535106159   ۲۰۱۲


The Design of Plastic Optical Systems (SPIE Tutorial Text Vol. TT80)

Specifications:                      $۶۱ Michael P. Schaub SPIE Publications 0819472409   ۲۰۰۹


The Diffuse Interface Approach in Materials Science – Thermodynamic Concepts and Applications of Phase Field Mo

Specifications:                      $۱۱۰ Heike Emmerich Springer 3540004165   ۲۰۰۳


The Drill Press (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap 5)

Specifications:                      $۱۰ David J. Gingery David J Gingery 096043304X   ۱۹۸۲


The Effect of Creep and Other Time Related Factors on Plastics and Elastomers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۲۵ L. W. McKeen William Andrew 0815515855   ۲۰۰۹


The Effect of Hydrogen and Hydrides on the Integrity of Zirconium Alloy Components – Delayed Hydride Cracking (

Specifications:                      $۱۷۹  Manfred P. Puls Springer 1447141946   ۲۰۱۲


The Effect of Sterilization Methods on Plastics and Elastomers, 2nd Edition (Pdl Handbook)

Specifications:                      $۵۱۲ Liesl K. Massey Plastics Design Library 0815515057   ۲۰۰۵


The Effect of Temperature and other Factors on Plastics and Elastomers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۲۵ Laurence W. McKeen Plastics Design Library 0815515685   ۲۰۰۸


The Effect of UV Light and Weather, On Plastics and Elastomers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۳۰ Liesl K. Massey Plastics Design Library 0815515251   ۲۰۰۷


The Effects of Advanced Materials on Airframe Operating and Support Costs

Specifications:                      $۱۵ Raj Raman RAND Corporation 0833032976   ۲۰۰۳


The Electrical Properties of Disordered Metals (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۴۷  J. S. Dugdale Cambridge University Press 0521268826   ۱۹۹۵


The Electrochemistry and Characteristics of Embeddable Reference Electrodes for Concrete (EFC 43) (European Fer

Specifications:                      $۷۶ Roar Myrdal CRC 1420051180   ۲۰۰۷


The Electronic Structures of Solids

Specifications:                      $۴۴  B.R. Coles an A.D. Caplin Edward Arnold 0713125268   ۱۹۷۶


The ELFNET Book on Failure Mechanisms, Testing Methods, and Quality Issues of Lead-Free Solder Interconnects

Specifications:                      $۱۲۹  Gunter Grossmann  Christian Zardini Springer 0857292358   ۲۰۱۱


The Entanglement Concept in Polymer Rheology(Advances in Polymer Science,Vol. 16)

Specifications:                      $۱۰۹ William W. Graessley Springer 0387069305   ۱۹۷۵


The Essence of Chromatography

Specifications:                      $۲۰۰ Colin F. Poole Elsevier 0444501991   ۲۰۰۳


The Fermi Surface (Monographs on the Physics & Chemistry of Materials)

Specifications:                      $۱۱۲ A.P. Cracknell K.C. Wong Oxford University Press 0198513305   ۱۹۷۳


The Flow Equation Approach to Many-Particle Systems (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۴۳ Stefan Kehrein Springer 354034067X   ۲۰۰۶


The Frenkel-Kontorova Model – Concepts, Methods, and Applications (Theoretical and Mathematical Physics)

Specifications:                      $۲۱۱ O.M. Braun Y.S. Kivshar Springer 3540407715   ۲۰۰۴


The Fundamentals of Density Functional Theory

Specifications:                      $۱۱۰  Helmut Eschrig Edition am Gutenbergplatz 3937219048   ۲۰۰۳


The Glass Blowing Bible – FROM BOWLS TO BEADS TO PIPES!-Craig Bellinger

 


The Handbook of Advanced Materials, Enabling New Designs

Specifications:                      $۲۰۵ James K. Wessel Wiley 0471454753   ۲۰۰۴


The Handbook of Mould, Tool and Die Repair Welding

Specifications:                      $۲۴۵  Steve Thomson Woodhead Publishing 185573429X   ۱۹۹۹


The Image Processing Handbook, Sixth Edition

Specifications:                      $۱۶۹  John C. Russ CRC Press 1439840458   ۲۰۱۱


The International Scrap and Recycling Industry Handbook

Specifications:                      $۸۰۵ Vincent Rich Woodhead Publishing 1855732483   ۲۰۰۱


The Iron Oxides, 2nd Ed. – Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses

Specifications:                      $۵۲۰ Rochelle M. Cornell Udo Schwertmann Wiley 3527302743   ۲۰۰۳


The k p Method – Electronic Properties of Semiconductors

Specifications:                      $۱۵۰ Lok C. Lew Yan Voon Morten Willatze Springer 3540928715   ۲۰۰۹


The Laboratory Companion (A Practical Guide to Materials, Equipment, and Technique)

Specifications:                      $۱۰۵ Gary S. Coyne Wiley 0471184225   ۱۹۹۸


The Langevin and Generalised Langevin Approach to the Dynamics of Atomic, Polymeric and Colloidal Systems

Specifications:                      $۳۰۰ Ian Snook Elsevier Science 0444521291   ۲۰۰۷


The Magnetocaloric Effect and its Applications (Series in Condensed Matter Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ A.M. Tishin Y.I. Spichkin Taylor & Francis 0750309229   ۲۰۰۴


The Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining

Specifications:                      $۱۲۵  AISE Steel Foundation AIST 0930767020   ۱۹۹۸


The Manufacture of Organic Dyestuffs

Specifications:                      $۳۰۰ F.W. Atack G. Bell and Sons B000H6G2QS   ۱۹۱۸


The Mastery and Uses of Fire in Antiquity

Specifications:                      $۹۵ J. E. Rehder McGill,Queen’s University Pre 0773520678   ۲۰۰۰


The Material World

Specifications:                      $۱۰۲ R. M. J. Cotterill Cambridge University Press 0521451477   ۲۰۰۷


The Materials Science of Thin Films

Specifications:                      $۱۲۵ OHRING, Milton Academic Press 012524990X   ۱۹۹۲


The Materials Science of Thin Films.2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Milton Ohring Academic Press 0125249756   ۲۰۰۲


The Mathematical Foundations of Mixing – Linked Twist Map as a Paradigm in Applications – Micro to Macro,Fluids

Specifications:                      $۱۳۳ Rob Sturman J.Ottino S.Wiggins Cambridge 0521868130   ۲۰۰۶


The Mathematics and Topology of Fullerenes (Carbon Materials – Chemistry and Physics)

Specifications:                      $۱۲۹  Franco Cataldo Ante Graovac Ottorino  Springer 9400702205   ۲۰۱۱


The Mathematics of Thermal Modeling – An Introduction to the Theory of Laser Material Processing

Specifications:                      $۳۱۴ John Michael Dowden Chapman & Hall,CRC 1584882301   ۲۰۰۱


The Mesoscopic Theory of Polymer Dynamics

Specifications:                      $۱۲۳ V.N. Pokrovskii Springer 0792366824   ۲۰۰۱


The Mesoscopic Theory of Polymer Dynamics, 2nd Edition (Chemical Physics)

Specifications:                      $۱۲۹ Vladimir N. Pokrovskii Springer 9048122309   ۲۰۱۰


The Metal Lathe (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap Book 2)

Specifications:                      $۱۱ David Gingery David J. Gingery Publishing 1878087010   ۱۹۸۰


The Metal Shaper (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap Book 3)

Specifications:                      $۲۰ David Gingery David J. Gingery Publishing 1878087029   ۱۹۹۸


The Metal-Hydrogen System, 2nd ed.

Specifications:                      $۲۱۰ Y. Fukai Yuh Fukai Springer 3540004947   ۲۰۰۵


The Metrics of Material and Metal Ecology – Harmonizing the resource, technology & environmental cycles (Develo

Specifications:                      $۳۰۰ Reuter,Boin,van Schaik,Verhoef,Heisk Elsevier 0444511377   ۲۰۰۶


The MOCVD Challenge – A survey of GaInAsP-InP and GaInAsP-GaAs for photonic and electronic device applicati

Specifications:                      $۱۹۹  Manijeh Razeghi CRC Press 1439806985   ۲۰۱۰


The Mott Metal-Insulator Transition – Models and Methods (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۱۳ Florian Gebhard Springer 3540614818   ۲۰۰۰


The Mould Design Guide

Specifications:                      $۳۰۰ Peter Jones Rapra 1847350887   ۲۰۰۹


The Nanoscience and Technology of Renewable Biomaterials

Specifications:                      $۲۰۰ Prof Lucian Lucia Orlando Rojas Wiley,Blackwell 1405167866   ۲۰۰۹


The National Science Foundation’s Materials Research Science and Engineering Centers Program – Looking Back, M

Specifications:                      $۵۵ MRSC Impt Asst Comite Solid Stae Sci National Academies 0309109612   ۲۰۰۷


The New Frontiers of Organic and Composite Nanotechnology

Specifications:                      $۴۰۰ Victor Erokhin Manoj Kumar Ram ozle Elsevier 0080450520   ۲۰۰۸


The New Superconductors (Selected Topics in Superconductivity)

Specifications:                      $۱۰۶ Frank J. Owens Charles P. Poole Jr. Springer 030645453X   ۲۰۰۲


The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Edition

Specifications:                      $۱۲۰  Robert H. Crabtree Wiley Interscience 0471662569   ۲۰۰۵


The Particle World of Condensed Matter

Specifications:                      $۴۴  Helmut Eschrig Edition am Gutenbergplatz 3937219242   ۲۰۰۵


The Physical Chemistry of Materials – Energy and Environmental Applications

Specifications:                      $۱۵۴ Rolando M.A. Roque-Malherbe CRC 1420082728   ۲۰۱۰


The Physical Properties of Organic Monolayers

Specifications:                      $۶۴ Mitsumasa Iwamoto Wu Chen Xu World Scientific 9810244827   ۲۰۰۱


The Physics of Granular Media

Specifications:                      $۳۰۰ Haye Hinrichsen Dietrich E. Wolf Wiley 3527403736   ۲۰۰۵


The Physics of Lyotropic Liquid Crystals – Phase Transitions and Structural Properties (Physics and Chemistry of Ma

Specifications:                      $۳۰۰ Antonio M. Figueiredo Neto Silvio R.  Oxford University Press, USA 0198525508   ۲۰۰۵


The Physics of Metals

Specifications:                      $۴۴  Frederick Seitz MCGRAW HILL 1114192341   ۱۹۴۳


The Physics of Metals – Volume 2, Defects

Specifications:                      $۶۱  P. B. Hirsch Cambridge University Press 0521113105   ۲۰۰۹


The Physics of Organic Superconductors and Conductors (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ A.G. Lebed Springer 3540766677   ۲۰۰۸


The Physics of Phase Transitions – Concepts and Applications, 2nd Ed.(Advanced Texts in Physics)

Specifications:                      $۱۷۶ Pierre Papon Jacques Leblond Paul H.E Springer 3540333894   ۲۰۰۶


The Physics of Polymers – Concepts for Understanding Their Structures and Behavior

Specifications:                      $۲۰۱ Gert Strobl Springer 3540252789   ۲۰۰۷


The Physics of Rubber Elasticity, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۰۵ L. R. G Treloar Oxford 0198570279   ۲۰۰۵


The Physics of Semiconductor Microcavities

Specifications:                      $۱۸۰ Benoit Deveaud Wiley VCH 3527405615   ۲۰۰۷


The Physics of Solids – Essentials and Beyond (Graduate Texts in Physics)

Specifications:                      $۱۳۰ Eleftherios N. Economou Springer 3642020682   ۲۰۱۰


The Physics of Thin Film Optical Spectra – An Introduction (Springer Series in Surface Sciences)

Specifications:                      $۲۳۰ Olaf Stenzel Springer 3540231471   ۲۰۰۵


The Pipeline Pigging Handbook, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Jim Cordell Hershel Vanzant CLARION Technical Publishe 0971794537   ۲۰۰۳


The Plastic Film and Foil Web Handling Guide

Specifications:                      $۳۰۰ William E. Hawkins CRC 1587161524   ۲۰۰۲


The Plastics Compendium, Volume 2, Comparative Materials Selection Data

Specifications:                      $۱۸۰ M. C. Hough S. Allan R. Dolbey Rapra 1859574432   ۱۹۹۸


The Polymer Yearbook 18

Specifications:                      $۱۸۰ R. Pethrick G. Zaikov Rapra 1859573835   ۲۰۰۳


The Procedure Handbook of Arc Welding, 12th Edtion

Specifications:                      $۱۱۰ Lincoln Electric Co. Lincoln Electric Co. B001K51U1C   ۱۹۷۳


The Rapra Collection of DSC Thermograms of Semi-crystalline Thermoplastic Materials

Specifications:                      $۳۰۰ C.D. Price Rapra Technology 1859571158   ۱۹۹۷


The Rational Spirit in Modern Continuum Mechanics

Specifications:                      $۳۱۰ Chi Sing Man Roger L. Fosdick Springer 1402018282   ۲۰۰۵


The Science and Engineering of Cutting – The Mechanics and Processes of Separating, Scratching and Puncturing Bi

Specifications:                      $۶۵ Tony Atkins Butterworth,Heinemann 075068531X   ۲۰۰۹


The Science and Engineering of Materials, 3rd Edition (Low Quality Scan)

Specifications:                      $۱۱۰ Donald R. Askeland Frank Haddleton Chapman & Hall 074874083X   ۱۹۹۸


The Science and Engineering of Materials, 6 Edition

Specifications:                      $۲۰۴  Donald R. Askeland Pradeep P. Fulay  CL Engineering 0495296023   ۲۰۱۰


The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Lech Pawlowski Wiley 0471490490   ۲۰۰۸


The Science and Practice of Rubber Mixing

Specifications:                      $۳۰۰ N. Nakajima Rapra 1859572073   ۲۰۰۰


The Science and Technology of Materials in Automotive Engines

Specifications:                      $۳۷۳ Hiroshi Yamagata CRC 0849325854   ۲۰۰۵


The Science of Construction Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Per Freiesleben Hansen Ole Mejlhede J Springer 3540708979   ۲۰۰۹


The Science of Crystallization – Macroscopic Phenomena and Defect Generation

Specifications:                      $۱۵۷  William A. Tiller Cambridge University Press 0521381398   ۱۹۹۲


The Secrets of Building a Plastic Injection Molding Machine

Specifications:                      $۲۰ Vincent R. Gingery David J. Gingery 1878087193   ۱۹۹۷


The Secrets of Building a Plastic Vacuum Forming Machine

Specifications:                      $۱۵ Vincent R. Gingery D.J. Gingery 1878087223   ۱۹۹۹


The Spectroscopy of Semiconductors (Semiconductors and Semimetals, Volume 36)

Specifications:                      $۲۰۰ Christopher L. Littler David G. Seiler Academic 0127521364   ۱۹۹۲


The Static and Dynamic Continuum Theory of Liquid Crystals – A Mathematical Introduction (The Liguid Crystals B

Specifications:                      $۱۱۸ Iain W. Stewart Taylor & Francis 0748408967   ۲۰۰۴


The Statistical Nature of Strength and Lifetime in Polymer Films and Fibers (New Concepts in Polymer Science)

Specifications:                      $۳۴۷  Bronya Tsoi CRC Press 9067643998   ۲۰۰۴


The Structure of Metals and Alloys

Specifications:                      $۴۴ William Hume-Rothery the Institute of Metal B000NXGU5S   ۱۹۶۲


The Superalloys – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۴۲ Roger C. Reed Cambridge University Press 0521859042   ۲۰۰۶


The Surface Chemistry of Metals and Semiconductors

Specifications:                      $۴۴ Harry C. Gatos John Wiley B000H22DI8   ۱۹۶۰


The Table Saw Book

Specifications:                      $۵۷ Kelly Mehler Taunton Press Inc.,U.S 1561584266   ۲۰۰۳


The Technology of Glass and Ceramics – An Introduction

Specifications:                      $۲۰۸ Jan Hlavac Elsevier 0444996885   ۱۹۸۳


The Testing of Ceramics in Construction (Testing in Construction)

Specifications:                      $۱۱۹  David Doran Whittles Pub 1870325435   ۲۰۰۵


The Theory of Laser Materials Processing, Heat and Mass Transfer in Modern Technology

Specifications:                      $۱۸۰ John Dowden Springer 140209339X   ۲۰۰۹


The Theory of the Properties of Metals and Alloys

Specifications:                      $۱۰ Neville F. Mott H. Jones Dover Publications 048660456X   ۱۹۸۵


The Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I + II), 3rd Edition

Specifications:                      $۵۶۰ J.W. Christian Elsevier,Pergamon 0080440193   ۲۰۰۲


 ۱

The Use of Electrochemical Scanning Tunnel Microscopy (Ec-stm) in Corrosion Analysis – Reference Material and P

Specifications:                      $۲۱۸ R. Lindstrom V. Maurice L. Klein Woodhead Publishing 1845692357   ۲۰۰۷


The Welding of Aluminium and its Alloys

Specifications:                      $۲۰۵ Gene Mathers Woodhead Publishing 1855735679   ۲۰۰۲

The Welding Workplace – Technology Change and Work Management for a Global Welding Industry

Specifications:                      $۲۴۰  R Boekholt Woodhead Publishing 1855734451   ۲۰۰۰


Theoretical Analysis of High Fuel Utilizing Solid Oxide Fuel Cells

Specifications:                      $۳۵ Pedro Nehter Nova 1606920111   ۲۰۰۹


Theoretical Aspects of Transition Metal Catalysis(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 12)

Specifications:                      $۴۱۰ Gernot Frenking Springer 3540235101   ۲۰۰۵


Theoretical Methods in Condensed Phase Chemistry

Specifications:                      $۲۱۸ Steven D. Schwartz Springer 1402004109   ۲۰۰۲


Theories and Mechanism of Phase Transitions,Heterophase Polymerizations,Homopolymerization,Addition Polymeri

Specifications:                      $۴۷۵ J. Barton et al Springer 3540572368   ۱۹۹۴


Theories and Techniques of Crystal Structure Determination (International Union of Crystallography)

Specifications:                      $۲۰۰ Uri Shmueli Oxford University 019921350X   ۲۰۰۷


Theory and Phenomena of Metamaterials – Metamaterials Hamdbook

Specifications:                      $۱۰۲ Filippo Capolino CRC 1420054252   ۲۰۰۹


Theory and Practice of Metal Electrodeposition

Specifications:                      $۱۷۹  Yuliy D. Gamburg Giovanni Zangari Springer 1441996680   ۲۰۱۱


Theory of Adaptive Fiber Composites – From Piezoelectric Material Behavior to Dynamics of Rotating Structures (So

Specifications:                      $۱۳۰ Tobias H. Brockmann Springer 9048124344   ۲۰۰۹


Theory of Charge Transport in Carbon Electronic Materials

Specifications:                      $۴۹  Zhigang Shuai, Linjun Wang, Chenche Springer 3642250750   ۲۰۱۲


Theory of Copper Oxide Superconductors

Specifications:                      $۲۰۰ Hiroshi Kamimura H.Ushio S.Matsuno  Springer 3540251898   ۲۰۰۵


Theory of Dielectrics – Dielectric Constant and Dielectric Loss, 2nd Ed (Monographs on the Physics and Chemistry o

Specifications:                      $۲۸ H. Frohlich Oxford University 0198513798   ۱۹۸۷


Theory of dislocations (2ed. )®

Hirth J.P., Lothe J. Wiley   ۱۹۸۲


Theory of Magnetism (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۲۳۹  Kei Yosida Springer 3540606513   ۲۰۰۱


Theory of Thermomechanical Processes in Welding

Specifications:                      $۱۲۹ Andrzej Sluzalec Springer 140202990X   ۲۰۰۵


Theory of Turbulent Plasma (Studies in Soviet Science – Physical Sciences)

Specifications:                      $۲۰۰ V. N. Tsytovich Springer 0306108941   ۱۹۷۷


Theory of Unconventional Superconductors – Cooper Pairing Mediated by Spin Excitations (Springer Modern Physic

Specifications:                      $۳۴۸ Dirk Manske Springer 3540212299   ۲۰۰۴


Theory of Waves in Materials

Specifications:                      $۱۱۰  Jeremiah Rushchitsky Ventus Publishing 8776818179   ۲۰۱۱


Thermal analysis of materials

Specifications:                      $۱۹۰ Speyer R.F Dekker 0824789636   ۱۹۹۴


Thermal Analysis of Polymeric Materials

Specifications:                      $۱۱۵ Bernhard Wunderlich Springer 3540236295   ۲۰۰۵


Thermal Analysis of Rubbers and Rubbery Materials

Specifications:                      $۲۸۸ Namita Roy Choudhury Prajna P De Na Smithers Rapra Technology 1847351034   ۲۰۱۰


Thermal Analysis. Fundamentals and Applications to Material Characterization 2003

Specifications:                      $۲۹  Artiaga Diaz Universidade da Coruna 8497491009   ۲۰۰۵


Thermal and Electrical Conductivity of Polymer Materials (Advances in Polymer Science, vol 119)

Specifications:                      $۱۱۰ Y.Godovsky V.Privalko Springer 0387585028   ۱۹۹۵


Thermal and Moisture Transport in Fibrous Materials (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۶ N. Pan P. Gibson Woodhead Publishing 1845690575   ۲۰۰۶


Thermal Barrier Coatings (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Huibin Xu Hongbo Guo Woodhead Publishing 1845696581   ۲۰۱۱


Thermal Conductivity – Theory, Properties, and Applications

Specifications:                      $۱۸۰ Terry M. Tritt Springer 0306483270   ۲۰۰۵


Thermal Decomposition of Solids and Melts – New Thermochemical Approach to the Mechanism, Kinetics and Meth

Specifications:                      $۳۰۰ Boris V. L’vov Michael E. Brown Springer 1402056710   ۲۰۰۷


Thermal Degradation of Polymeric Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Krzysztof Pielichowski James Njuguna Smithers Rapra Press 185957498X   ۲۰۰۵


Thermal Fatigue of Metals

Specifications:                      $۲۳۰ Andrzej Weronski CRC 0824777263   ۱۹۹۱


Thermal Nanosystems and Nanomaterials (Applied Physics)

Specifications:                      $۱۷۹ Sebastian Volz Springer 3642042570   ۲۰۱۰


Thermal Processes Using Attosecond Laser Pulses – When Time Matters

Specifications:                      $۲۰۰ Miroslaw Kozlowski Janina Marciak-K Springer 0387301593   ۲۰۰۶


Thermal Spraying for Power Generation Components

Specifications:                      $۱۵۰ Klaus Erich Schneider Vladimir Belash Wiley VCH 3527313370   ۲۰۰۷


Thermal Stress Resistance of Materials

Specifications:                      $۲۰۰ A. Lanin I. Fedik Springer 3540713999   ۲۰۰۸


Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity (Pergamon Materials Series, Volume 8)

Specifications:                      $۳۲۰ D. Caillard J.L. Martin Elsevier 0080427030   ۲۰۰۳

Thermally Stable and Flame Retardant Polymer Nanocomposites

Specifications:                      $۱۳۰  Vikas Mittal Cambridge University Press 0521190754   ۲۰۱۱

Thermo Field Dynamics and Condensed States

Specifications:                      $۲۰۹ H. Umezawa Elsevier 0444863613   ۱۹۸۲

Thermochemical Data of Pure Substances, 3rd Edition (2 Volume Set)

Specifications:                      $۵۳۵ Ihsan Barin Gregor Platzki Wiley-VCH 3527287450   ۱۹۹۷

Thermodynamic Properties of Solids – Experiment and Modeling

Specifications:                      $۲۰۰ S. L. Chaplot R. Mittal N. Choudhury Wiley,VCH 3527408126   ۲۰۱۰

Thermodynamics and Kinetics in Materials Science

Specifications:                      $۱۳۵ Boris S. Bokstein M.I.Mendelev D.J.Sr Oxford University Press, USA 0198528035   ۲۰۰۵

Thermodynamics in Mineral Sciences – An Introduction

Specifications:                      $۱۳۴ Ladislav Cemic Springer 354024364X   ۲۰۰۵

Thermodynamics of Crystalline States

Specifications:                      $۱۳۰ Minoru Fujimoto Springer 1441966870   ۲۰۱۰

Thermodynamics of Materials

Specifications:                      $۱۲۹  Qing Jiang Zi Wen Springer 3642147178   ۲۰۱۱

Thermodynamics of Materials with Memory – Theory and Applications

Specifications:                      $۱۲۴  Giovambattista Amendola Mauro Fabri Springer 1461416914   ۲۰۱۲

Thermodynamics of Microstructures (ASM)

Specifications:                      $۲۱۸ Taiji Nishizawa ASM International 0871707160   ۲۰۰۸

Thermodynamics of the Glassy State (Series in Condensed Matter Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ Luca Leuzzi Th. M Nieuwenhuizen Taylor & Francis 0750309970   ۲۰۰۸

Thermoforming – A Plastics Processing Guide, Second Edition

Specifications:                      $۲۰۰  Geza Gruenwald CRC Press 1566766257   ۱۹۹۸

Thermoluminescence of Solids

Specifications:                      $۶۰ S.W.S.McKeever I.M.Ward S.Suresh D Cambridge University Press 0521368111   ۱۹۸۸

Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۳۱۷ Bert Verlinden Julian Driver Indradev S Elsevier 0080444970   ۲۰۰۷

Thermomechanics of Viscoplasticity – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۰۲ Milan V. Micunovic Springer 0387894896   ۲۰۰۹

Thermophysical Properties of Materials

Specifications:                      $۴۳۳ G. Grimvall Elsevier 0444827943   ۱۹۹۹

Thermoplastic – Composite Materials

Specifications:                      $۴۴  Adel Zaki El-Sonbati InTech 9535103103   ۲۰۱۲

Thermoplastic Elastomers

Specifications:                      $۴۴  Adel Zaki El-Sonbati InTech 9535103462   ۲۰۱۲

Thermoplastic Foam Processing – Principles and Development (Polymeric Foams Series)

Specifications:                      $۳۰۸ Richard Gendron CRC 0849317010   ۲۰۰۴

Thermoplastic Melt Rheology and Processing (Plastics Engineering, 37)

Specifications:                      $۳۰۰ Aroon Shenoy CRC 082479723X   ۱۹۹۶

Thermoplastics and Thermoplastic Composites – Technical Information for Plastics Users

Specifications:                      $۴۰۰ Michel Biron Elsevier 1856174786   ۲۰۰۷

Thermoreversible Networks – Viscoelastic Properties and Structure of Gels(Advances in Polymer Science, Vol.130)

Specifications:                      $۳۵۰ K. Nijenhuis Springer 3540618570   ۱۹۹۷

Thermoset Resins

Specifications:                      $۴۶۰ K.L. Forsdyke T.F. Starr Rapra 185957355X   ۲۰۰۲

Thermoset Resins for Composites – Directory and Databook, 2nd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ Technolex Woodhead Publishing 1855734060   ۱۹۹۸


Thermosets and Composites – Technical Information for Plastics Users

Specifications:                      $۳۰۰ M. Biron Elsevier Science 1856174115   ۲۰۰۴


Thermosetting Polymers (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۳۰۳ Jean Pierre Pascault Henry Sautereau Ja CRC 0824706706   ۲۰۰۲


Thermotropic Liquid Crystal Polymers – Thin-film Poly Chara Blends

Specifications:                      $۴۷۸ Tai Shung Chung CRC 1566769434   ۲۰۰۱


Thin Calcium Phosphate Coatings for Medical Implants

Specifications:                      $۱۵۰ Betty Leon John A. Jansen Springer 0387777180   ۲۰۰۹


Thin Film Analysis by X-Ray Scattering

Specifications:                      $۳۰۰ Mario Birkholz Wiley 3527310525   ۲۰۰۶


Thin Film Crystalline Silicon Solar Cells – Physics and Technology

Specifications:                      $۲۰۰ Rolf Brendel Wiley 3527403760   ۲۰۰۳


Thin Film Magnotoresistive Sensors

Specifications:                      $۲۰۰ S Tumanski Taylor & Francis 0750307021   ۲۰۰۱


Thin Film Materials Stress Defect Formation Surface Evolution

L. B. Freund & S. Suresh   ۲۰۰۳


Thin Film Metal-Oxides – Fundamentals and Applications in Electronics and Energy

Specifications:                      $۱۶۹ Shriram Ramanathan Springer 1441906630   ۲۰۱۰


Thin Film Shape Memory Alloys – Fundamentals and Device Applications

Specifications:                      $۱۴۹ Shuichi Miyazaki Yong Qing Fu Wei  Cambridge Univ 0521885760   ۲۰۰۹


Thin Film Solar Cells – Fabrication, Characterization and Applications (Wiley Series in Materials for Electronic & O

Specifications:                      $۴۰۰ J.Poortmans V.Arkhipov Wiley 0470091266   ۲۰۰۶


Thin Film Transistors

Specifications:                      $۳۱۳ Cherie R. Kagan CRC 0824709594   ۲۰۰۳


Thin Films (Advances in Research and Development, Volume 23)

Specifications:                      $۲۱۶ Maurice H. Francombe John L. Vossen Academic Press 0125330235   ۱۹۹۸


Thin Films and Heterostructures for Oxide Electronics (Multifunctional Thin Film Series)

Specifications:                      $۲۲۴ Satishchandra B. Ogale Springer 0387258027   ۲۰۰۵


Thin Films for Optical Systems Optical Engineering

Specifications:                      $۲۵۰ Flory CRC 0824796330   ۱۹۹۵


Thin Films in Tribology (Proceedings of the 19th Leeds-Lyon Symposium on Tribology Held at the Institute of Tribo

Specifications:                      $۲۸۰ D. Dowson C. M. Taylor Elsevier 0444897895   ۱۹۹۳


Thin Films Material Technology – Sputtering of Compound Materials

Specifications:                      $۳۱۰ Kiyotaka Wasa Makoto Kitabatake Hid Springer 3540211187   ۲۰۰۴


Thin Films of Soft Matter (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

Specifications:                      $۱۰۵ Serafim Kalliadasis Uwe Thiele Springer 3211698078   ۲۰۰۷


Thin Layer Chromatography – A Modern Practical Approach (Rsc Chromatography Monographs)

Specifications:                      $۳۰۰ P. E. Wall Royal Society of Chemistry 085404535X   ۲۰۰۵


Thin Layer Chromatography in Chiral Separations and Analysis (Chromatographic Science, Volume 98)

Specifications:                      $۳۰۰ Teresa Kowalska Joseph Sherma CRC 0849343690   ۲۰۰۷


Thin-Film Organic Photonics – Molecular Layer Deposition and Applications (Optics and Photonics)

Specifications:                      $۱۳۹  Tetsuzo Yoshimura CRC Press 1439819734   ۲۰۱۱


Thixoforming – Semi-solid Metal Processing

Specifications:                      $۲۱۵  Gerhard Hirt Reiner Kopp Wiley VCH 3527322043   ۲۰۰۹


Three-Dimensional Free-Radical Polymerization, Cross-Linked and Hyper-Branched Polymers

Specifications:                      $۳۲۰ Gennady V. Korolev Michael M. Mogil Springer 3540875662   ۲۰۰۹


Three-Dimensional Nanoarchitectures – Designing Next-Generation Devices

Specifications:                      $۱۶۹  Weilie Zhou  Zhong Lin Wang Springer 1441998217   ۲۰۱۱


Three-Dimensional X-Ray Diffraction Microscopy – Mapping Polycrystals and their Dynamics (Springer Tracts in M

Specifications:                      $۳۰۰ Henning F. Poulsen Springer 3540223304   ۲۰۰۴


Time Dependent Constitutive Behavior and Fracture-Failure Processes, Volume 3

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 144199498X   ۲۰۱۱


TiO2 Nanotube Arrays – Synthesis, Properties, and Applications

Specifications:                      $۱۷۰ Craig A. Grimes Gopal K. Mor Springer 1441900675   ۲۰۰۹


Tip-Based Nanofabrication – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۷۹  Ampere A. Tseng Springer 1441998985   ۲۰۱۱


Tissue Engineered Medical Products (Temps (Astm Special Technical Publication, 1452)

Specifications:                      $۸۰ Eliane Schutte ASTM International 0803134711   ۲۰۰۴


Tissue Engineering Using Ceramics and Polymers

Specifications:                      $۵۱۰ A.R. Boccaccini J. Gough Woodhead Publishing Ltd 1845691768   ۲۰۰۷


Titanium – A Technical Guide ,2nd Edition (ASM)

Specifications:                      $۳۰۰ Matthew J. Donachie ASM International 0871706865   ۲۰۰۰


Titanium – Industrial Base, Price Trends, and Technology Initiatives

Specifications:                      $۲۶ Somi Seong RAND Corporation 083304575X   ۲۰۰۹


Titanium A Technical Guide

Specifications:                      $۱۳۰ Matthew J. Donachie Asm 0871703092   ۱۹۸۸


Titanium Alloys

Specifications:                      $۴۰۰  W Sha Woodhead Publishing Ltd 1845693752   ۲۰۰۹


Titanium Alloys – An Atlas of Structures and Fracture Features

Specifications:                      $۳۰۰ Vydehi Arun Joshi CRC 0849350107   ۲۰۰۶


Titanium Alloys – Russian Aircraft and Aerospace Applications (Advances in Metallic Alloys)

Specifications:                      $۲۱۷ Valentin N. Moiseyev CRC 0849332737   ۲۰۰۶


Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications

Specifications:                      $۴۴  A.K.M. Nurul Amin InTech 9535103547   ۲۰۱۲


Titanium and Titanium Alloys – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۴۰۱ Christoph Leyens Manfred Peters Wiley-VCH 3527305343   ۲۰۰۳


Titanium, 2nd Edition (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۳۰۰ Gerd Lutjering James C. Williams Springer 3540713972   ۲۰۰۷


Titanium, Niobium, Zirconium, and Tantalum for Medical and Surgical (ASTM Special Technical Publication STP 1

Specifications:                      $۶۵ ASTM International ASTM International 0803134975   ۲۰۰۶


Tool & Cutter Sharpening (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Harold Hall Special Interest Model Books 1854862413   ۲۰۰۷


Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Volume 2 – Forming, 4th Edition

Specifications:                      $۳۵ Charles Wick Society of Manufacturing Engi 0872631354   ۱۹۸۴


Topics in High Field Transport in Semiconductors

Specifications:                      $۵۵ Kevin F. Brennan P. Paul Ruden World Scientific 9810246714   ۲۰۰۱


Topics in Metallurgical Thermodynamics

Specifications:                      $۱۱۰ Owen F Devereux Wiley 0471869635   ۱۹۸۳


Topics in the Mathematic Modelling of Composite Materials (Nonlinear Differential Equations and Their Application

Specifications:                      $۲۲۸ R. Kohn Birkhauser Boston 0817636625   ۱۹۹۷


Topics in the Theory of Solid Materials (Series in Material Science and Engineering)

Specifications:                      $۶۲ J.M. Vail Taylor & Francis 0750307293   ۲۰۰۳


Topological Aspects of Low Dimensional Systems

Specifications:                      $۲۰۱ A. Comtet T. Jolicoeur S. Ouvry F. Dav Springer 3540669094   ۲۰۰۰


Topology in Condensed Matter (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۲۱۸ M.I. Monastyrsky Springer 3540234063   ۲۰۰۶


Topology Optimization – Theory, Methods and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۹ Martin Philip Bendsoe Ole Sigmund Springer 3540429921   ۲۰۰۳


Total Quality Process Control for Injection Molding, 2nd Edition (Wiley Series on Polymer Engineering and Technol

Specifications:                      $۱۷۵ M. Joseph Gordon Jr. Wiley 0470229632   ۲۰۱۰


Toward Functional Nanomaterials, 2nd Edition (Nanoscale Science and Technology, Volume 5)

Specifications:                      $۱۲۹ Zhiming M. Wang Springer 0387777164   ۲۰۰۹


Towards a Hydrogen-Driven Society – Calculations and Neutron Scattering on Potential Hydrogen Storage Materials

Specifications:                      $۱۰۹ H. G. Schimmel IOS Press,Delft University 9040725713   ۲۰۰۵


TPE 2006 – FUNDAMENTAL SKILLS AND POLYMER SCIENCE, 6 Volumes (PLASTICS TECHNICIAN’S TO

Specifications:                      $۳۰۰  Dr. Allison R. Calhoun Smithers Rapra Technology 1847350046   ۲۰۰۴


Trace Metal Analysis and Speciation

Specifications:                      $۲۷۰  I.S. Krull Elsevier Science 044488209X   ۱۹۹۲


Training in Injection Molding – A Text and Workbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۲ Walter Michaeli Helmut Greif Hanser Gardner 1569903026   ۲۰۰۱


Transforming Clothing Production into a Demand-driven, Knowledge-based, High-tech Industry – The Leapfrog Para

Specifications:                      $۲۲۹ L. Walter G. Kartsounis Springer 1848826079   ۲۰۰۹


Transient Numerical Simulation of Complex Convection Effects During Solidification in Casting and Welding

Specifications:                      $۱۰۳ Georg Ehlen Shaker Verlag GmbH, German 3832228861   ۲۰۰۴


Transition Metal and Rare Earth Compounds – Excited States, Transitions, Interactions I (Topics in Current Chemistr

Specifications:                      $۳۷۰ H. Yersin S.L.Schreiber S.V.Ley J.M.L Springer 3540679863   ۲۰۰۱


Transition Metal and Rare Earth Compounds – Excited States, Transitions, Interactions II (Topics in Current Chemist

Specifications:                      $۳۴۶ Hartmut Yersin D. Donges D. R. Gamel Springer 3540679766   ۲۰۰۱


Transition Metal and Rare Earth Compounds – Excited States, Transitions, Interactions III (Topics in Current Chemis

Specifications:                      $۴۰۰ Hartmut Yersin Springer 3540209484   ۲۰۰۵


Transition Metal Arene P-Complexes in Organic Synthesis and Catalysis(Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 7)

Specifications:                      $۴۱۵ Peter Kundig  Peter Knndig Springer 3540016045   ۲۰۰۴


Transition Metal Carbides and Nitrides (Refractory Materials Monograph)

Specifications:                      $۲۰۰ L.E. Toth Elsevier 0126959501   ۱۹۷۱


Transition Metal Catalyzed Enantioselective Allylic Substitution in Organic Synthesis (Topics in Organometallic Che

Specifications:                      $۳۰۹  Uli Kazmaier Springer 3642227481   ۲۰۱۲


Transition Metal Chemistry The Valence Shell in d-Block Chemistry

Specifications:                      $۹۸ Malcolm Gerloch Edwin C. Constable Wiley-VCH Verlag GmbH 3527292195   ۱۹۹۴


Transition Metal Coordination Chemistry (Topics in Current Chemistry 160)

Specifications:                      $۶۹ D. Astruc W. A. Herrmann Springer 0387543244   ۱۹۹۲


Transition Metal Hydrides (Advances in chemistry series)

Specifications:                      $۱۱۰  Bau R American Chemical Society 0841203903   ۱۹۷۸


Transition Metal Reagents and Catalysts – Innovations in Organic Synthesis

Specifications:                      $۳۰۰ Jiro Tsuji Wiley 0471560278   ۲۰۰۲


Transition Metals for Organic Synthesis – Building Blocks and Fine Chemicals, Volume II

Specifications:                      $۳۸۰ Matthias Beller Carsten Bolm -Wiley,VCH 3527306137   ۲۰۰۵


Transmission Electron Energy Loss Spectrometry and the EELS Atlas, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ C. C.Ahn Wiley VCH 0471324078   ۲۰۰۴


Transmission Electron Microscopy – A Textbook for Materials Science, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۵۰ David B. Williams C. Barry Carter Springer 038776500X   ۲۰۰۹


Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Brent Fultz James Howe Springer 3540738851   ۲۰۰۸


Transmission Electron Microscopy,Volume I Basics (Materials Science)

Specifications:                      $۹۵ David B. Williams C. Barry Carter Springer 030645324X   ۱۹۹۶


Transmission Electron Microscopy,Volume II Diffraction (Materials Science)

Specifications:                      $۹۵ David B. Williams C. Barry Carter Springer 030645324X   ۱۹۹۶


Transmission Electron Microscopy,Volume III Imaging (Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۰ David B. Williams C. Barry Carter Springer 030645324X   ۱۹۹۶


Transmission Electron Microscopy,Volume IV Spectroscopy (Materials Science)

Specifications:                      $۹۵ David B. Williams C. Barry Carter Springer 030645324X   ۱۹۹۶


Transparent Electronics

Specifications:                      $۲۰۰ John F. Wager Douglas A. Keszler Rick Springer 0387723412   ۲۰۰۸


Transparent PLASTICS

Specifications:                      $۱۱۰ Simone Jeska Birkhauser Basel 3764374691   ۲۰۰۸


Transport in Nanostructures (Cambridge Studies in Semiconductor Physics and Microelectronic Engineering)

Specifications:                      $۱۳۶ David Ferry Stephen Marshall Goodnic Cambridge University Press 0521461413   ۱۹۹۷


Transport Processes in Porous Media (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Frank A. Coutelieris J.M.P.Q. Delgado Springer 3642279090   ۲۰۱۲


Transportation of Hazardous Materials Post-9-11

Specifications:                      $۲۰۰ Frank R. Spellman Government Institutes 0865871787   ۲۰۰۷


Trap Level Spectroscopy in Amorphous Semiconductors

Specifications:                      $۱۴۵  Victor V. Mikla Victor I Mikla Elsevier 012384715X   ۲۰۱۰


Trends in Computational Nanomechanics – Transcending Length and Time Scales

Specifications:                      $۴۴۹ Traian Dumitrica Springer 1402097840   ۲۰۱۰


Trends in Nanophysics – Theory, Experiment and Technology (Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۸۰ Alexandru Aldea Victor Bƒrsan Springer 3642120695   ۲۰۱۰


TRIBO-FATIGUE – Wear-Fatigue Damage and its Prediction (Foundations of Engineering Mechanics)

Specifications:                      $۲۸۹ Leonid A. Sosnovskiy R.S. Sosnovskay Springer 3540231536   ۲۰۰۵


Tribology – Lubricants and Lubrication

Specifications:                      $۴۴  Chang Hung Kuo InTech 9533073712   ۲۰۱۱


Tribology Of Abrasive Machining Processes

Specifications:                      $۳۲۹ W. Brian Rowe Boris Dimitrov Ichiro I Noyes Publications 0815514905   ۲۰۰۴


Tribology of Ceramics and Composites – Materials Science Perspective

Specifications:                      $۱۶۵  Bikramjit Basu Mitjan Kalin Wiley American Ceramic Soci 0470522631   ۲۰۱۱


Tribology of Diamond-like Carbon Films – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Christophe Donnet,Ali Erdemir Springer 0387302646   ۲۰۰۸


Tribology of Metal Cutting (Tribology and Interface Engineering)

Specifications:                      $۳۱۰ Viktor Astakhov Elsevier 0444528814   ۲۰۰۷


Tribology of Natural Fiber Polymer Composites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۹  Navin Chand Mohammed Fahim CRC Press 1420090011   ۲۰۰۹


Tribology of Plastic Materials – Their Characteristics and Applications to Sliding Components

Specifications:                      $۱۹۰ Yukisaburo Yamaguchi Elsevier 0444874453   ۱۹۹۰


Tribology of Thin Layers

Specifications:                      $۲۰۰ I. Iliuc North Holland 0444997687   ۱۹۸۰


Troubleshooting Injection Moulding

Specifications:                      $۱۵۵ V. Goodship Smithers Rapra 185957470X   ۲۰۰۴


Tubular Wire Welding

Specifications:                      $۱۶۰  D Widgery D. Widgery Woodhead Publishing 185573088X   ۱۹۹۴


Tufted Carpet – Textile Fibers, Dyes, Finishes and Processes (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۳۰۰ Von Moody Howard L. Haber William Andrew 1884207995   ۲۰۰۵


Tungsten – Properties, Chemistry, Technology of the Element, Alloys, and Chemical Compounds

Specifications:                      $۳۴۴ Erik Lassner  Wolf Dieter Schubert Kluwer Academic 0306450534   ۱۹۹۹

Turbine Lubrication in the 21st Century (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۶۰ William R. Herguth Thomas M. Warne ASTM International 0803128851   ۲۰۰۱


Tutorials in Complex Photonic Media (SPIE Press Monograph Vol. PM194)

Specifications:                      $۱۱۱  Mikhail A. Noginov Graeme Dewar Ma SPIE Publications 0819477737   ۲۰۱۰


Typical Welding Procedure Specifications for Structural Steelwork

Specifications:                      $۴۴  Highways Open Tech Highways Open Tech 1850730601   ۲۰۰۹


Tyre Compounding for Improved Performance

Specifications:                      $۱۴۵ M.S. Evans Rapra 1859573061   ۲۰۰۲


U.S. NAVY UNDERWATER CUTTING & WELDING MANUAL

Specifications:                      $۲۰۰ DEPARTMENT OF THE NAVY DEPARTMENT OF THE NA   ۲۰۰۲


U.S.-Japan Strategic Alliances in the Semiconductor Industry, Technology Transfer, Competition,& Public Policy(Ht

Specifications:                      $۲۰ Committee on Japan Natl Resh Coul National Academies 030904779X   ۱۹۹۲


Uhlig’s Corrosion Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۷۵ R. Winston Revie Wiley 0471157775   ۲۰۰۰


Uhlig’s Corrosion Handbook, 3rd Edition (2 Volume set)

Specifications:                      $۲۰۰  R. Winston Revie Wiley 0470080329   ۲۰۱۱


UHMWPE Biomaterials Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Steven M. Kurtz Academic 012374721X   ۲۰۰۹


Ultrafast Dynamics and Laser Action of Organic Semiconductors

Specifications:                      $۱۳۰ Zeev Valy Vardeny CRC 1420072811   ۲۰۰۹


Ultrafast Infrared and Raman Spectroscopy (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۳۱۰ M.D. Fayer CRC 0824704517   ۲۰۰۱


Ultrafiltration and Microfiltration Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۸۵ Munir Cheryan CRC 1566765986   ۱۹۹۸


Ultra-Fine Grained Steels

Specifications:                      $۳۰۰ Yuqing Weng Springer 3540772294   ۲۰۰۹


Ultra-Fine Particles – Exploratory Science and Technology (Materials Science and Process Technology Series)

Specifications:                      $۱۷۰ Tyozi Uyeda Chikara Haber Akira Tasa William Andrew 0815514042   ۱۹۹۶


Ultrananocrystalline Diamond – Synthesis, Properties, and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Olga A.Shenderova D.M.Gruen William Andrew 0815515243   ۲۰۰۶


Ultrasonic and Advanced Methods for Nondestructive Testing and Material Characterization

Specifications:                      $۳۰۰ C. H. Chen World Scientific 9812704094   ۲۰۰۷


Ultrasonic Coal-Wash for De-Ashing and De-Sulfurization: Experimental Investigation and Mechanistic Modeling

Specifications:                      $۱۲۹  B. Ambedkar Springer 3642250165   ۲۰۱۲


Ultrasonic Methods for Materials and Structure Inspection (Instrumentation & Measurement Series-ISTE)

Specifications:                      $۱۸۰ Tribikram Kundu ISTE Publishing Company 190520969X   ۲۰۰۷


Ultrasonic Nondestructive Evaluation – Engineering and Biological Material Characterization

Specifications:                      $۳۰۰ Tribikram Kundu CRC 0849314623   ۲۰۰۴


Ultrasonic Techniques for Fluids Characterization (for chemical,materials,food,pharmaceutical,cosmetic,biotechnolog

Specifications:                      $۱۴۸ Malcolm J.W. Povey Academic Press 0125637306   ۱۹۹۷


Ultrathin Magnetic Structures I – An Introduction to the Electronic, Magnetic and Structural Properties

Specifications:                      $۲۱۶ J.A.C. Bland Bretislav Heinrich Springer 3540219552   ۲۰۰۵


Ultrathin Magnetic Structures II – Measurement Techniques and Novel Magnetic Properties

Specifications:                      $۲۱۰ B. Heinrich J.A.C. Bland Springer 3540219560   ۲۰۰۵


Ultrathin Magnetic Structures IV, Applications of Nanomagnetism

Specifications:                      $۲۴۰ Bretislav Heinrich J.A.C. Bland Springer 3540219544   ۲۰۰۵


Ultrathin Metal Films – Magnetic and Structural Properties (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۴۰۰ Matthias Wuttig Xiangdong Liu Springer 3540583599   ۲۰۰۵


Unconventional Superconductors: Anisotropy and Multiband Effects (Springer Series in Materials Science, Vol. 153)

Specifications:                      $۱۲۹  Iman Askerzade Springer 3642226515   ۲۰۱۲


Uncooled Infrared Imaging Arrays and Systems (Semiconductors & Semimetals, Volume 47)

Specifications:                      $۲۱۵  David D. Skatrud Paul W. Kruse Rober Academic Press 0127521550   ۱۹۹۷


Underground Corrosion

Specifications:                      $۲۶  Edward Escalante Astm Intl 080310703X   ۱۹۸۱


Underneath the Bragg Peaks – Structural Analysis of Complex Materials (Pergamon Materials Series, Volume 7)

Specifications:                      $۳۰۰ Takeshi Egami Simon Billinge Pergamon 0080426980   ۲۰۰۴


Understanding Carbon Nanotubes – From Basics to Applications

Specifications:                      $۲۰۰ A. Loiseau P. Launois P. Petit S. Roche Springer 3540269223   ۲۰۰۶


Understanding Injection Mold Design

Specifications:                      $۱۰۵ Herbert Rees Hanser Publishers 3446215875   ۲۰۰۱


Understanding Materials Science – History, Properties, Applications,Second Edition

Specifications:                      $۱۳۴ Rolf E. Hummel Springer 0387209395   ۲۰۰۴


Understanding Product Design for Injection Molding

Specifications:                      $۴۰ H Rees Hanser Publishers 1569902100   ۱۹۹۶


Understanding Solids – The Science of Materials

Specifications:                      $۲۱۰ Richard J. D. Tilley Wiley 0470852755   ۲۰۰۴


Understanding the Manufacturing Process (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۱۰۴ Harrington CRC 0824771702   ۱۹۸۴


Understanding Wood Finishes

Specifications:                      $۳۳ Bob Flexner  


Unified Constitutive Laws of Plastic Deformation

Specifications:                      $۳۰۰ A. S. Krausz,K. Krausz Elsevier 0124259707   ۱۹۹۶


Unimolecular and Supramolecular Electronics I – Chemistry and Physics Meet at Metal-Molecule Interfaces

Specifications:                      $۳۴۹  Robert M. Metzger Springer 3642272835   ۲۰۱۲


Unimolecular and Supramolecular Electronics II

Specifications:                      $۱۱۰  Metzger, Robert M. Springer 3642273988   ۲۰۱۲


Unusual Properties of New Polymers (Advances in Polymer Science, Vol 50)

Specifications:                      $۵۹ H. J. Cantow Springer 0387120483   ۱۹۸۳


Update on Mouldable Particle Foam Technology

Specifications:                      $۱۳۵ Dr. Robin Britton Smithers Rapra Press 1847354068   ۲۰۰۹


Update on Syntactic Foams

Specifications:                      $۱۲۵ Bibin John C.P. Reghunadhan Nair Smithers Rapra Technology 1847351204   ۲۰۱۰


Update on the Technology and Applications of Polyaryletherketones

Specifications:                      $۱۲۵ David Kemmish Smithers Rapra Technology 1847354084   ۲۰۱۰


Update on Troubleshooting in Thermoforming

Specifications:                      $۱۲۵ Murali Srinivasan Natamai Subramania Smithers Rapra Technology 1847351379   ۲۰۱۰


Update on Troubleshooting the PVC Extrusion Process

Specifications:                      $۱۳۵  Natamai Subramanian Muralisrinivasan Smithers Rapra Technology 1847355501   ۲۰۱۱


Uranium 2007 – Resources, Production and Demand

Specifications:                      $۳۰۰ OECD Organisation for Economic Co- OECD Publishing 9264047662   ۲۰۰۸


Uranium 2009 – Resources, Production and Demand

Specifications:                      $۴۰ NUCLEAR ENERGY AGENCY NUCLEAR ENERGY AGEN 9264047891   ۲۰۱۰


Use of Nomenclature in Dispersion Science and Technology (SP 960-3)

Specifications:                      $۴۴ Vincent Hackley C.F.Ferraris National Institute of Standards   ۲۰۰۱


Useful Quasicrystals

Specifications:                      $۲۰۰ Jean-Marie Dubois World Scientific 9810232543   ۲۰۰۵


Useful Workshop Tools (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Stan Bray Trans-Atlantic Publications 1854861948   ۲۰۰۰


User’s Guide to ASTM Specification C94 on Ready-Mixed Concrete (ASTM Manual)

Specifications:                      $۷۵ D. Gene Daniel Colin L. Lobo ASTM International 0803133634   ۲۰۰۵


Uses of Metals and Metallic Minerals

Specifications:                      $۲۰۰ K. K. Chatterjee New Age 8122420400   ۲۰۰۹


UV Lasers – Effects and Applications in Materials Science

Specifications:                      $۱۶۸ W. W. Duley Cambridge Univ 0521464986   ۱۹۹۶


Vacuum Deposition onto Webs, Films and Foils, Second Edition

Specifications:                      $۲۰۰  Charles Bishop William Andrew 1437778674   ۲۰۱۱


Vacuum Deposition onto Webs, Films, and Foils

Specifications:                      $۲۰۰ Charles Bishop William Andrew 0815515359   ۲۰۰۷


Vacuum Ultraviolet Spectroscopy I (Experimental Methods in the Physical Sciences, Volume 31)

Specifications:                      $۴۰۵ Thomas Lucatorto M.De Graef J.A. Sa Academic Press 0124759785   ۱۹۹۸


Vacuum Ultraviolet Spectroscopy II (Experimental Methods in the Physical Sciences, Volume 32)

Specifications:                      $۴۰۱ James A. R. Samson Elsevier 0124759793   ۱۹۹۹


Variational Methods for Crystalline Microstructure – Analysis and Computation

Specifications:                      $۱۲۲ Georg Dolzmann Springer 354000114X   ۲۰۰۳


Variational Methods in Materials Science

Specifications:                      $۴۴  A Forclaz Oxford University   ۲۰۰۲


Variational Problems in Materials Science

Specifications:                      $۱۲۹  Gianni Dal Maso Antonio de Simone Fr Birkhauser Basel 3764375647   ۲۰۰۶


Vegetable Plants and their Fibres as Building Materials (RILEM Symposium)

Specifications:                      $۲۴۰ H. S. Sobral Routledge 041239250X   ۲۰۰۵


Verified Synthesis of Zeolitic Materials

Specifications:                      $۳۰۰ H. Robson Elsevier 0444507035   ۲۰۰۱


Very High Resolution Photoelectron Spectroscopy (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ Stefan Hufner Springer 3540681302   ۲۰۰۷


Very High Speed Integrated Circuits – Gallium Arsenide LSI (Semiconductors and Semimetals v. 29)

Specifications:                      $۸۵ Toshiaki Ikoma Academic Press 0127521291   ۱۹۹۰


Very High Speed Integrated Circuits – Heterostructure (Semiconductors and Semimetals, Volume 30)

Specifications:                      $۲۱۵ TOSHIAKI IKOMA Academic Press 0127521305   ۱۹۹۰


Vibrational Spectra and Structure – Molecular Approach to Solids

Specifications:                      $۴۱۰ A.N. Lazarev J.R. Durig Elsevier 0444500391   ۱۹۹۸


Vibrational Spectra and Structure – Vibrational Intensities

Specifications:                      $۳۵۰ B. S. Galabov T. Dudev Elsevier 0444814973   ۱۹۹۶


Vibrational Spectroscopy of Biological and Polymeric Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Vasilis G. Gregoriou Mark S. Braiman CRC 1574445391   ۲۰۰۶


Vibronic Interactions and the Jahn-Teller Effect: Theory and Applications (Progress in Theoretical Chemistry and Ph

Specifications:                      $۴۰۹  Mihail Atanasov Claude Daul Philip L. Springer 9400723830   ۲۰۱۲


Viscoelastic Materials

Specifications:                      $۱۵۱  Professor Roderic Lakes Cambridge University Press (2 052188568X   ۲۰۰۹


Viscoelastic Structures – Mechanics of Growth and Aging

Specifications:                      $۱۱۰ Aleksey D. Drozdov Academic Pr 0122222806   ۱۹۹۸


Viscoelasticity – From Theory to Biological Applications

Specifications:                      $۴۴  Juan de Vicente InTech 9535108412   ۲۰۱۲


Viscoelasticity Atomistic Models Statistical Chemistry (Advances in Polymer Science. Vol 152)

Specifications:                      $۳۴۲ A. Abe Ulrich W.Suter Springer 3540667350   ۲۰۰۰

VLSI Technology

Specifications:                      $۱۳۵ Wai Kai Chen CRC 084931738X   ۲۰۰۳

Vortex Rings

Specifications:                      $۱۲۹ D. G. Akhmetov Springer 3642050158   ۲۰۰۹

Wafer-Scale Fabrication Technology for Silicon Photonic Integrated Circuits

Specifications:                      $۱۱۰  Shankar Kumar Selvaraja Universiteit Gent 9085784104   ۲۰۰۵

Waste Immobilization in Glass and Ceramic Based Hosts – Radioactive, Toxic and Hazardous Wastes

Specifications:                      $۱۷۰ Ian W. Donald Wiley,Blackwell 144431937X   ۲۰۱۰

Waste Materials and By-Products in Concrete (Engineering Materials)

Specifications:                      $۳۰۰ Rafat Siddique Springer 354074293X   ۲۰۰۸

Waste Treatment in the Metal Manufacturing, Forming, Coating, and Finishing Industries (Advances in Industrial and

Specifications:                      $۱۰۹ Lawrence K. Wang, Nazih K. Shammas CRC 1420072234   ۲۰۰۹

Waterborne and Solvent Based Acrylics and Their End User Applications (Wiley-SITA series in surface coatings tech

Specifications:                      $۲۰۰ SITA Technology 0947798447   ۱۹۹۶

Water-Soluble Resins – An Industrial Guide, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۲ Ernest W. Flick William Andrew 0815512740   ۱۹۹۲

Wave Processes in Classical and New Solids

Specifications:                      $۴۴  Pasquale Giovine InTech 9535108214   ۲۰۱۲

Wave Propagation – From Electrons to Photonic Crystals and Left-Handed Materials

Specifications:                      $۷۸ Peter Markos Costas M. Soukoulis Princeton University Press 0691130035   ۲۰۰۸

Wave Propagation and Radiation in Gyrotropic and Anisotropic Media

Specifications:                      $۱۳۰ Abdullah Eroglu Springer 1441960236   ۲۰۱۰

Wave Propagation in Layered Anisotropic Media with Applications to Composites (Applied Mathematics and Mecha

Specifications:                      $۲۱۱ Adnan H. Nayfeh Elsevier 0444890181   ۱۹۹۵

Wave Propagation in Materials for Modern Applications

Specifications:                      $۶۶  Andrey Petrin InTech 9537619657   ۲۰۱۰

Wavelet Methods for Dynamical Problems – With Application to Metallic, Composite, and Nano-Composite Structur

Specifications:                      $۱۵۰ S. Gopalakrishnan Mira Mitra CRC 1439804613   ۲۰۱۰

Waves in Metamaterials

Specifications:                      $۹۵ Laszlo Solymar Ekaterina Shamonina Oxford University Press, USA 0199215332   ۲۰۰۹

Wear – Materials, Mechanisms and Practice (Tribology in Practice Series)

Specifications:                      $۱۸۰ Gwidon W. Stachowiak Wiley 0470016280   ۲۰۰۶

Wear Processes in Manufacturing (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۶۰ Shyam Bahadur John Magee ASTM 0803126034   ۱۹۹۹

Weathering of Plastics – Testing to Mirror Life Performance (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۲۱۰ George Wypych George Wypych William Andrew 1884207758   ۲۰۰۰

Weld Cracking in Ferrous Alloys

Specifications:                      $۲۶۹  R. Singh CRC Press 1420079638   ۲۰۰۹

Weldability of Ferritic Steels

Specifications:                      $۲۳۰  N Bailey Woodhead Publishing 1855730928   ۱۹۹۴

Welded Design – Theory and Practice

Specifications:                      $۱۳۵  J. Hicks Woodhead Publishing 1855735377   ۲۰۰۱

Welded design -theory and practice

Specifications:                      $۱۲۵ John Hicks Abington Publishing 1855735377   ۲۰۰۰

Welded Joint Design, 3rd Edition

Specifications:                      $۵۰ John Hicks Industrial Press, Inc 0831131306   ۲۰۰۰

Welder’s Handbook – For Gas Shielded Arc Welding, Oxy Fuel Cutting & Plasma Cutting

Specifications:                      $۱۲ Air Products PLC Air Products PLC   ۱۹۹۹


Welding – PROCESSES, QUALITY,AND APPLICATIONS

Specifications:                      $۲۳۰  RICHARD J. KLEIN Nova Science Publishers 1617615443   ۲۰۱۱


Welding Aluminum Theory and Practice, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۷۶ Aluminum Assn 9992486007   ۱۹۹۱


Welding and Cutting: A Guide to Fusion Welding and Associated Cutting Processes

Specifications:                      $۲۰۵  P.T. Houldcroft R John Woodhead Publishing 1855735784   ۲۰۰۱


Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۵  Liu Liming Woodhead Publishing 1845696921   ۲۰۱۰


Welding for Arts and Crafts

Specifications:                      $۲۷ Dewayne Roy Thomson Delmar Learning 0766818969   ۲۰۰۳


Welding for Design Engineers

Specifications:                      $۱۱۰  CWB Canadian Welding Bureau 0973917504   ۲۰۰۹


Welding For Dummies (For Dummies (Math & Science))

Specifications:                      $۲۴  Steven Robert Farnsworth For Dummies 0470455969   ۲۰۱۰


Welding Handbook, Volume 3 – Materials and Applications, Part 1, 8th Edition

Specifications:                      $۴۴  William R. Oates Alexander M. Saitta AWS 0871714701   ۱۹۹۸


Welding Handbook, Volume 4 – Metals and Their Weldability, 7 Edition

Specifications:                      $۵۰  American Welding Society Amer Welding Society 0871712180   ۲۰۰۷


Welding Handbook, Volume 5 – Engineering, Costs, Quality, and Safety, 7th Edition (American Welding Society-sca

Specifications:                      $۵۰ Charlotte Weisman American Welding Society 0871712393   ۱۹۹۷


Welding in Space and Related Technologies

Specifications:                      $۶۰ V. F. Lapchinskii B E Paton Cambridge 1898326452   ۱۹۹۷


Welding Inspection (WIS5)

Specifications:                      $۲۰۰ TWI WORLD CENTRE FOR MAT   ۲۰۰۶


Welding Inspection Handbook, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰  AWS Committee on Methods of Inspec American Welding Society 0871715600   ۲۰۰۱


Welding Inspection Technology (2000), 4th Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ American Welding Society Staff American Welding Society 0871714671   ۱۹۹۵

Welding Manual (Haynes Manuals)

Specifications:                      $۵۲ Chilton Thomson Delmar Learning 1563921103   ۱۹۹۹


Welding Materials Handbook

US Naval Construction Force US Naval Construction force   ۱۹۹۱


Welding Metallurgy

Specifications:                      $۳۰۰ Sindo Kou JOHN WILEY & SONS, INC., 0471434914   ۲۰۰۲


Welding Metallurgy and Weldability of Nickel-Base Alloys

Specifications:                      $۱۲۵ John C. Lippold Samuel D. Kiser John  Wiley 0470087145   ۲۰۰۹


Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels

Specifications:                      $۲۱۱ John C. Lippold Damian J. Kotecki Wiley 0471473790   ۲۰۰۵


Welding of Aluminium and Its Alloys

Specifications:                      $۲۱۸ Gene Mathers CRC 0849315514   ۲۰۰۲


Welding Pipeline Handbook

Specifications:                      $۴۰ ESAB ESAB  


Welding Processes

Specifications:                      $۴۴  Radovan Kovacevic InTech 9535108542   ۲۰۱۲


Welding Processes Handbook

Specifications:                      $۱۶۳ Klas Weman CRC 0849317738   ۲۰۰۳


Welding Robots – Technology, System Issues and Application

J. Norberto Pires Springer 1852339535   ۲۰۰۶

Welding Science and Technology

Specifications:                      $۳۳۰ Md. Ibrahim Khan New Age 8122420737   ۲۰۰۷

Welding Secrets

Specifications:                      $۲۹ Hal Wilson Flyco Machine Company 0970055404   ۱۹۹۰

Welding Steels Without Hydrogen Cracking, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۰ N. Bailey Woodhead Publishing 1855730146   ۱۹۹۳

Welding Symbols on Drawings

Specifications:                      $۲۶۸ N.E. Gregory Woodhead Publishing 185573589X   ۲۰۰۵

Well Architectured Fluoropolymers – Synthesis, Properties and Applications

Specifications:                      $۳۳۵ Bruno Ameduri Bernard Boutevin Elsevier Science 0080443885   ۲۰۰۴

Wettability at High Temperatures, 2nd Edition (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۲۳۰ N. Eustathopoulos,M.G. Nicholas,B. Dr Pergamon 0080421466   ۱۹۹۹

Wide Energy Bandgap Electronic Devices

Specifications:                      $۱۶۵ Fan Ren John C. Zolper World Scientific 9812382461   ۲۰۰۴

Wide-Gap Chalcopyrites (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹ S. Siebentritt U. Rau Springer 3540244972   ۲۰۰۶

Williams Dictionary of Biomaterials

Specifications:                      $۱۱۰ David F. Williams Liverpool University Press 0853237344   ۱۹۹۹

Wire Technology – Process Engineering and Metallurgy

Specifications:                      $۱۱۰  Roger N. Wright Butterworth Heinemann 0123820928   ۲۰۱۱

Wood Coatings – Theory and Practice (Industrial Wood Coatings)

Specifications:                      $۱۲۲  Franco Bulian Jon Graystone Elsevier Science 0444528407   ۲۰۰۹

Wood Modification – Chemical, Thermal and Other Processes (Wiley Series in Renewable Resource)

Specifications:                      $۲۲۰ Callum A. S. Hill Wiley 0470021721   ۲۰۰۶

Wood: Types, Properties, and Uses

Specifications:                      $۴۴  Lorenzo F. Botannini Nova Science Pub Inc 1617280461   ۲۰۱۱

Wood-Plastic Composites

Specifications:                      $۳۰۰ Anatole A. Klyosov Wiley 0470148918   ۲۰۰۷

Wood-Polymer Composites

Specifications:                      $۲۲۵ Kristiina Oksman Mohini Sain Woodhead 1845692721   ۲۰۰۸

Woodwork With Router (Reader’s Digest Woodworking)

Specifications:                      $۱۰۱ Bill Hylton Readers Digest 0762102276   ۱۹۹۹

Worked Examples in Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis

Specifications:                      $۴۰  Javier Bonet Antonio J. Gil Richard D.  Cambridge University Press 1107603617   ۲۰۱۲

Workshop Drawing   (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Trans-Atlantic Publications B000Q9SY2G   ۲۰۰۳

Workshop Electrics  (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Alex Weiss Trans-Atlantic Publications 1854861077   ۱۹۹۴

Workshop Materials (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Alex Weiss Trans-Atlantic Publications 1854861921   ۲۰۰۰

Workshop Processes, Practices and Materials, Fourth Edition

Specifications:                      $۴۱  Bruce Black Newnes 0080890644   ۲۰۱۱

Workshop Processes, Practices and Materials, Third Edition

Specifications:                      $۳۷ Bruce J Black Newnes 0750660732   ۲۰۰۴

World Forum on Smart Materials and Smart Structures Technology (Proceedings of SMSST)

Specifications:                      $۳۵۴ B.F. Spencer Jr. M. Tomizuka CRC 0415468450   ۲۰۰۸

WRC 107 – Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings

Specifications:                      $۲۰۰  Welding Research Council WRC   ۲۰۰۲


WRC 297 – Local Stresses in Cylindrical Shells due to External Loadings on Nozzles

Specifications:                      $۲۰۰ Welding Research Council WRC   ۱۹۸۷


X-Radiography of Textiles, Dress and Related Objects

Specifications:                      $۱۱۰ Sonia O’Connor Elsevier 0750666329   ۲۰۰۷


X-RAY ANALYSIS OF CRYSTALS

Specifications:                      $۴۴ N.H. Kolkmeyer, C.H. Macgillavry J.M Butterworth’s Scientific B000LO2DBO   ۱۹۵۱


X-ray Characterization of Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Eric Lifshin Wiley 3527296573   ۱۹۹۹


X-Ray Charge Densities and Chemical Bonding (International Union of Crystallography, No 4)

Specifications:                      $۴۰۰ Philip Coppens Oxford University 0195098234   ۱۹۹۷


X-Ray Crystallographic Technology

Specifications:                      $۴۴ Andre Guinier Hilger and Watts, Hilger Divis B0007IXGCY   ۱۹۵۲


X-Ray Crystallography – An Introduction to the Investigation of Crystals by Their Diffraction of Monochromatic X

Specifications:                      $۷۷ Radiation-Martin J. Buerger Wiley 0471117811   ۱۹۴۲


X-Ray Diffraction – In Crystals, Imperfect Crystals, and Amorphous Bodies

Specifications:                      $۱۸ A. Guinier Dover Publications 0486680118   ۱۹۶۳


X-Ray Diffraction by Macromolecules (Springer Series in Chemical Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ N. Kasai M. Kakudo Springer 3540253173   ۲۰۰۵


X-Ray Diffraction by Polycrystalline Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Rene Guinebretiere ISTE Publishing 1905209215   ۲۰۰۷


X-Ray Diffraction by Polycrystalline Materials. Physics in Industry

Specifications:                      $۱۱۰ H. P. Rooksby & A. J. C. Wilson H. S.  The Institute of Physics B000LSIKX0   ۱۹۵۵


X-Ray Diffraction Crystallography –  Introduction, Examples and Solved Problems

Specifications:                      $۱۲۹  Yoshio Waseda Eiichiro Matsubara Ko Springer 3642166350   ۲۰۱۱


X-Ray Scattering and Absorption by Magnetic Materials (Oxford Series on Synchroton Radiation, 1)

Specifications:                      $۳۰۰ S. W. Lovesey S. P. Collins Oxford University 0198517378   ۲۰۰۲


X-Ray Scattering from Semiconductors, 2nd Ed.

Specifications:                      $۱۱۸ Paul F. Fewster Imperial College 1860943608   ۲۰۰۳


X-Ray Scattering of Soft Matter (Springer Laboratory)

Specifications:                      $۲۰۱ Norbert Stribeck Springer 3540698558   ۲۰۰۷


X-Ray Spectrometry – Recent Technological Advances

Specifications:                      $۵۹۵ Kouichi Tsuji Jasna Injuk Ren‚ Van Gri Wiley 047148640X   ۲۰۰۴


X-Ray Spectroscopy

Specifications:                      $۴۴  Shatendra K. Sharma InTech 9533079677   ۲۰۱۲


X-Ray Topography (SP 960-10)-David R. Black and Gabrielle G. Long

Specifications:                      $۳۳ David R. Black Gabrielle G. Long National Institute of Standards   ۲۰۰۴


Zeolite Science 1994 – Recent Progress and Discussions(Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۴۰۰ H. G. Karge,J. Weitkamp Elsevier 0444823085   ۱۹۹۵


Zeolites – Science and Technology (NATO Science Series E)

Specifications:                      $۵۳۱ Fernando Ramoa Ribeiro Springer 9024729351   ۱۹۸۴


Zeolites and Mesoporous Materials at the Dawn of the 21st Century (Studies in Surface Science and Catalysis, No. 13

Specifications:                      $۵۱۰ A. Galarneau,F. Di Renzo,F. Fajula,J. V Elsevier 0444502386   ۲۰۰۱


Zeolites and Ordered Mesoporous Materials – Progress and Prospects (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۲۰ Jiri Cejka Elsevier 044452066X   ۲۰۰۵


Zinc Handbook,Properties, Processing, and Use in Design

Specifications:                      $۲۸۰ Frank Porter CRC 0824783409   ۱۹۹۱


Zinc Oxide – A Material for Micro and Optoelectronic Applications (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۲۰۰ Norbert H. Nickel Evgenii Terukov Springer 1402034733   ۲۰۰۵


Zinc Oxide – From Fundamental Properties Towards Novel Applications (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹  Claus F. Klingshirn Andreas Waag Axe Springer 3642105769   ۲۰۱۰


Zinc Oxide Bulk, Thin Films and Nanostructures – Processing, Properties, and Applications

Specifications:                      $۲۲۰ Chennupati Jagadish Stephen J. Pearton Elsevier 0080447228   ۲۰۰۶


Zinc Oxide Materials for Electronic and Optoelectronic Device Applications (Materials for Electronic & Optoelectro

Specifications:                      $۲۴۰  Cole W. Litton  Thomas C. Collins  Do Wiley 0470519711   ۲۰۱۱


Zinc Oxide, Fundamentals, Materials and Device Technology

Specifications:                      $۲۰۰ Hadis Morkoc Umit ozgur Wiley VCH 3527408134   ۲۰۰۹


Zinc Oxide: From Fundamental Properties Towards Novel Applications (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹  Claus F. Klingshirn Andreas Waag Axe Springer 3642105769   ۲۰۱۰