علم مواد ، متالوژی،خوردگی

دانلود ایبوک دسته مواد

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Metallurgy:part2

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Computational Mesomechanics of Composites – Numerical Analysis of the Effect of Microstructures of Composites o

Specifications:                      $۲۱۶ Leon L. Jr Mishnaevsky Wiley 0470027649   ۲۰۰۷


Computational Methods And Experiments In Materials Characterisation II

Specifications:                      $۲۵۸  C. A. Brebbia A. A. Mammoli C. A. Br WIT Press 1845640314   ۲۰۰۵


Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation III

Specifications:                      $۳۱۰ A. A. Mammoli C. A. Brebbia WIT Press 1845640802   ۲۰۰۷


Computational Methods for Microstructure-Property Relationships

Specifications:                      $۲۷۹ Somnath Ghosh Dennis Dimiduk Springer 1441906428   ۲۰۱۱


Computational Methods for Nanoscale Applications- Particles, Plasmons and Waves (Nanostructure Science and Tec

Specifications:                      $۲۱۰ Igor Tsukerman Springer 038774777X   ۲۰۰۸


Computational Methods for Sensor Material Selection (Integrated Analytical Systems)

Specifications:                      $۱۶۰ Margaret A. Ryan Abhijit V. Shevade  Springer 0387737146   ۲۰۰۹


Computational Methods in Elasticity and Plasticity – Solids and Porous Media

Specifications:                      $۱۱۹  A. Anandarajah Springer 1441963782   ۲۰۱۰


Computational Methods in Surface and Colloid Science (Surfactant Science)

Specifications:                      $۴۰۵ Malgorzata Borowko CRC 0824703235   ۲۰۰۰


Computational Modeling of Homogeneous Catalysis (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:                      $۱۶۷ F. Maseras Agusti Lledos Springer 140200933X   ۲۰۰۳


Computational Multiscale Modeling of Fluids and Solids – Theory and Applications

Specifications:                      $۳۰۵ M.O. Steinhauser Springer 3540751165   ۲۰۰۸


Computational Organometallic Chemistry

Specifications:                      $۲۳۹  Thomas R. Cundari CRC Press 0824704789   ۲۰۰۱


Computational Plasticity in Powder Forming Processes

Specifications:                      $۳۰۰ Amir Khoei Elsevier 0080446361   ۲۰۰۵


Computational Polymer Melt Rheology

Specifications:                      $۱۱۲ Verbeeten,Wilco M.H. Technische Universiteit Eindh 9038630220   ۲۰۰۱


Computational Quantum Mechanics for Materials Engineers – The EMTO Method and Applications (Engineering Ma

Specifications:                      $۲۲۲ Levente Vitos Springer 1846289505   ۲۰۰۷


Computational Rheology

Specifications:                      $۱۳۶  R. G. Owens T. N. Phillips World Scientific Publishing C 1860941869   ۲۰۰۲


Computational Studies of New Materials II – From Ultrafast Processes & Nanostructures to Optoelectronics, Energy

Specifications:                      $۱۵۵  T F. George Daniel Jelski Renat R. Letf World Scientific 9814287180   ۲۰۱۱


Computational Studies of Transition Metal Nanoalloys (Springer Theses)

Specifications:                      $۱۲۹  Lauro Oliver Paz Borbon Springer 3642180116   ۲۰۱۱


Computational Viscoelasticity

Specifications:                      $۴۹  Severino P. C. Marques, Guillermo J. C Springer 3642253105   ۲۰۱۲


Computational Welding Mechanics

Specifications:                      $۲۱۲ John A. Goldak Mehdi Akhlaghi Springer 0387232877   ۲۰۰۵


Computational Welding Mechanics, Thermomechanical and Microstructural Simulations

Specifications:                      $۲۴۰ L.E. Lindgren CRC 1420063375   ۲۰۰۷


Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII

Specifications:                      $۲۳۰  J. T. M. De Hosson C. A. Brebbia S-I.  WIT Press 184564073X   ۲۰۰۷


Computer Modeling in Inorganic Crystallography

Specifications:                      $۲۱۰ C.R.A. Catlow Academic Press 012164135X   ۱۹۹۷


Computer Modelling of Heat and Fluid Flow in Materials Processing (Series in Material Science and Engineering)

Specifications:                      $۷۷  C.P. Hong Taylor & Francis 0750304456   ۲۰۰۴


Computer Simulations in Condensed Matter – From Materials to Chemical Biology. Volume 1 (Lecture Notes in Phys

Specifications:                      $۳۰۰ Mauro Ferrario G.Ciccotti K.Binder Springer 3540352708   ۲۰۰۷


Computer Simulations in Condensed Matter – From Materials to Chemical Biology. Volume 2 (Lecture Notes in Phys

Specifications:                      $۳۰۰ Mauro Ferrario Giovanni Ciccotti Kurt  Springer 354035283X   ۲۰۰۷


Computer Simulations of Dislocations (Oxford Series on Materials Modelling)

Specifications:                      $۱۲۶ Vasily Bulatov Wei Cai Oxford University, USA 0198526148   ۲۰۰۶


Computer-Aided Fixture Design (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۲۳۱ Yiming Kevin Rong CRC 0824799615   ۱۹۹۹


Computer-Based Modeling of Novel Carbon Systems and Their Properties – Beyond Nanotubes (Carbon Materials –

Specifications:                      $۱۲۹  Luciano Colombo Annalisa Fasolino Springer 1402097174   ۲۰۱۰


Conceptual Foundations of Materials – A standard model for ground and excited state properties (Contemporary Conc

Specifications:                      $۲۱۱ Steven G. Louie Marvin L. Cohen Elsevier 0444509763   ۲۰۰۶


Concise Dictionary of Materials Science – Structure and Characterization of Polycrystalline Materials

Specifications:                      $۲۰۵  Vladimir Novikov CRC Press 0849309700   ۲۰۰۲


Concise Encyclopedia of Composite Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۱۰ Andreas Mortensen Elsevier 0080451268   ۲۰۰۷


Concise Encyclopedia of Magnetic and Superconducting Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۱۳ K.H.J. Buschow Elsevier 0080445861   ۲۰۰۶


Concise Encyclopedia of Plastics

Specifications:                      $۸۶۵ D.V. Rosato Marlene G. Rosato Springer 0792384962   ۲۰۰۰


Concise Encyclopedia of the Structure of Materials

Specifications:                      $۳۱۲ J. W. Martin Elsevier 0080451276   ۲۰۰۷


Concrete – Microstructure, Properties, and Materials, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۵ P. Kumar Mehta Paulo J.M. Monteiro McGraw-Hill 0071462899   ۲۰۰۶


Concrete Building Pathology

Specifications:                      $۲۰۰ Susan Macdonald Wiley-Blackwell 0632052511   ۲۰۰۳


Concrete Materials, 2nd Edition – Properties, Specifications, and Testing

Specifications:                      $۲۲۰  Sandor Popovics William Andrew 0815513089   ۱۹۹۲


Concrete Pipe for the New Millennium (Astm Special Technical Publication Stp 1368)

Specifications:                      $۳۵ Jeffrey I. Enyart Iraj I. Kaspar ASTM International 0803126212   ۲۰۰۰


Condensed-Matter and Materials Physics: The Science of the World Around Us

Specifications:                      $۱۱۰  National Research Council National Academies Press 0309109701   ۲۰۰۷


Conducting Organic Materials and Devices (Semiconductors and Semimetals, Volume 81)

Specifications:                      $۳۰۰ Suresh C. Jain M. Willander V. Kumar Elsevier 0127521909   ۲۰۰۷


Conducting Polymers – A New Era in Electrochemistry (Monographs in Electrochemistry)

Specifications:                      $۳۰۰ Gyorgy Inzelt Springer 3540759298   ۲۰۰۸


Conductive Electroactive Polymers – Intelligent Materials Systems, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۲۸ G.G.Wallace G. M.Spinks L.A.P.Kane  CRC 1587161273   ۲۰۰۳


Conductive Electroactive Polymers – Intelligent Polymer Systems, 3rd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Gordon G. Wallace Geoffrey M. Spinks CRC 1420067095   ۲۰۰۹


Conductive Polymers and Plastics – In Industrial Applications (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۲۲۰ Larry Rupprecht Larry Rupprecht William Andrew 1884207774   ۲۰۰۰


Confocal Scanning Optical Microscopy and Related Imaging Systems

Specifications:                      $۱۲۳ Gordon S. Kino Timothy R. Corle Academic Press 0124087507   ۱۹۹۶


Conical Intersections – Electronic Structure, Dynamics & Spectroscopy (Advanced Series in Physical Chemistry)

Specifications:                      $۳۰۰ Wolfgang Domcke David R. Yarkony  World Scientific- 9812386726   ۲۰۰۴


Conjugated Polymer & Molecular Interfaces

Specifications:                      $۴۰۹ William R. Salaneck K.Seki A.Kahn J. CRC 0824705882   ۲۰۰۲


Conjugated Polymers – Processing and Applications,3rd Edition (Handbook of Conducting Polymers)

Specifications:                      $۳۲۹ Terje A. Skotheim John Reynolds CRC 1420043609   ۲۰۰۷


Conjugated Polymers – Theory, Synthesis, Properties, and Characterization, 3rd Edition (Handbook of Conducting Po

Specifications:                      $۴۰۰ Terje A. Skotheim John Reynolds CRC 1420043587   ۲۰۰۷


Conservation and Restoration of Glass, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Sandra Davison Elsevier 0750643412   ۲۰۰۶


Conservation of Plastics – Materials science, degradation & preservation

Specifications:                      $۱۱۷ Yvonne Shashoua Elsevier 0750664959   ۲۰۰۸


Constitution and Properties of Steels (Materials Science and Technology – a Comprehensive Treatment, Vol. 7)

Specifications:                      $۳۲۵  F. Brian Pickering Vch Pub 0895736950   ۱۹۹۲


Constitutive Equations For Anisotropic And Isotropic Materials (MECHANICS AND PHYSICS OF DISCRETE SY

Specifications:                      $۱۱۰ Gerald F. Smith North Holand 2435212453   ۱۹۹۴


Constitutive Models for Rubber VI

Specifications:                      $۲۰۵  Gert Heinrich, Michael Kaliske, Alexan CRC Press 0415563275   ۲۰۰۹


Constructing Smooth Hot Mix Asphalt (Hma) Pavements (Astm Special Technical Publication, 1433)

Specifications:                      $۵۰ Dallas Mary Stroup Gardiner ASTM International 0803134606   ۲۰۰۳


Construction Materials – Their Nature and Behavior, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۴۰ J.m. Illston Taylor & Francis 0419258507   ۲۰۰۲


Construction Materials – Their Nature and Behaviour, 4th Edition

Specifications:                      $۱۶۰ Peter Domone John Illston Spon Press 041546515X   ۲۰۱۰


Contact Mechanics

Specifications:                      $۱۰۰  K. L. Johnson Cambridge University Press 0521255767   ۱۹۸۵


Contaminated Sediments – Characterization, Evaluation, Mitigation, Restoration, and Management Strategy Performa

Specifications:                      $۱۰۵ ASTM International ASTM International 0803134665   ۲۰۰۳


Contaminated Sediments – Evaluation and Remediation Techniques

Specifications:                      $۲۰۰ Masaharu Fukue K. Kita ASTM International 0803134088   ۲۰۰۶


Contamination and ESD Control in High Technology Manufacturing

Specifications:                      $۲۱۶  Roger W. Welker R. Nagarajan Carl E.  Wiley Press 0471414522   ۲۰۰۶


Continuous Casting

Specifications:                      $۲۲۰ Wolfgang Schneider Wiley VCH 3527313419   ۲۰۰۶


Continuous Media with Microstructure

Specifications:                      $۱۶۹ Bettina Albers Springer 364211444X   ۲۰۱۰


Continuum Mechanics

Specifications:                      $۲۰۰ Fridtjov Irgens Springer 3540742972   ۲۰۰۸


Continuum Mechanics – Constitutive Modeling of Structural and Biological Materials

Specifications:                      $۱۰۹  Franco M. Capaldi Cambridge University Press 1107011817   ۲۰۱۲


Continuum Mechanics and Thermodynamics – From Fundamental Concepts to Governing Equations

Specifications:                      $۸۰  Ellad B. Tadmor Ronald E. Miller Ryan Cambridge University Press 1107008263   ۲۰۱۲


Continuum Models for Phase Transitions and Twinning in Crystals (Applied Mathematics)

Specifications:                      $۲۰۰ Mario Pitteri G. Zanzotto CRC 0849303273   ۲۰۰۳


Continuum Scale Simulation of Engineering Materials, Fundamentals – Microstructures – Process Applications

Specifications:                      $۴۲۰ Dierk Raabe Franz Roters Wiley VCH 3527307605   ۲۰۰۴


Contrast Agents I – Magnetic Resonance Imaging (Topics in Current Chemistry, vol 221)

Specifications:                      $۳۰۰ Werner Krause Springer 3540422471   ۲۰۰۲


Controlled Growth of Nanomaterials

Specifications:                      $۲۰۰ Lide Zhang Xiaosheng Fang Changhui  World Scientific 9812567283   ۲۰۰۷


Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:                      $۲۰۰ Vincenzo Turco Liveri Springer 0387264272   ۲۰۰۶


Conversion of Polymers Wastes & Energetics

Specifications:                      $۱۵۷ H.H.Krause Penninger ChemTec Publishing 1895198062   ۱۹۹۴


Coopers and Coopering (Shire Library)

Specifications:                      $۱۲  Kenneth Kilby Shire 0747805849   ۲۰۰۸


Copper Alloys – Early Applications and Current Performance – Enhancing Processes

Specifications:                      $۴۴  Luca Collini InTech 9535101604   ۲۰۱۲


Copper Distributions in Aluminium Alloys

Specifications:                      $۴۰ T. H. Muster A. E. Hughes Nova 1604563958   ۲۰۰۹


Copper in the Automotive Industry

Specifications:                      $۹۰ Hansjorg Lipowsky Emin Arpaci Wiley,VCH 3527317694   ۲۰۰۷


Copper Interconnect Technology

Specifications:                      $۱۶۰ Tapan Gupta Springer 1441900756   ۲۰۰۹


Copper Zinc Tin Sulfide Thin Films for Photovoltaics: Synthesis and Characterisation by Electrochemical Methods (

Specifications:                      $۱۲۹  Jonathan J. Scragg Springer 3642229182   ۲۰۱۱


Core Level Spectroscopy of Solids (Advances in Condensed Matter Science)

Specifications:                      $۲۰۰ Frank de Groot Akio Kotani CRC 0849390710   ۲۰۰۸


Correction Formulae for the Stress Distribution in Round Tensile Specimens at Neck Presence (SpringerBriefs in Co

Specifications:                      $۴۹  Magdalena Gromada Gennady Mishuri Springer 3642221335   ۲۰۱۱


Corrosion – Understanding the Basics (06691G)

Specifications:                      $۱۷۹ J. R. Davis ASM International 0871706415   ۲۰۰۰


Corrosion (3rd ed.) Volume 2 – Corrosion Control.

Specifications:                      $۴۱۵ SHREIR, L. L., and R. A. JARMAN, G Butterworth-Heinemann 0750610778   ۱۹۹۴


Corrosion (3rd ed.).Volume 1 – Metal/Environment Reactions.

Specifications:                      $۴۱۵ SHREIR, L. L., and R. A. JARMAN, G Butterworth-Heinemann 0750610778   ۱۹۹۴


Corrosion and Protection (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۸۷ Einar Bardal Springer 1852337583   ۲۰۰۴


Corrosion and Surface Chemistry of Metals

Specifications:                      $۱۱۵ Dieter Landolt EFPL 0849382335   ۲۰۰۷


Corrosion behaviour and protection of copper and aluminum alloys in seawater (EFC 50)

Specifications:                      $۳۶۴ D. Feron CRC 1420054090   ۲۰۰۷


Corrosion by Carbon and Nitrogen – Metal Dusting, Carburisation and Nitridation (EFC 41) (European Federation C

Specifications:                      $۲۹۹ H. Grabke Michael Schutze CRC 1420058940   ۲۰۰۷


Corrosion Chemistry

Specifications:                      $۱۲۵  Volkan Cicek Bayan Al-Numan Wiley Scrivener 0470943076   ۲۰۱۲


Corrosion Control in the Aerospace Industry (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۳۰۰  S. Benavides CRC Press 1420079654   ۲۰۰۹


Corrosion Control Through Organic Coatings (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۲۱۱ Amy Forsgren CRC 084937278X   ۲۰۰۶


Corrosion Engineering – Principles and Practice

Specifications:                      $۲۱۱ Pierre Roberge McGrawHill 0071482431   ۲۰۰۸


Corrosion Engineering Handbook (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۱۹۰ Philip A. Schweitzer P.E. CRC 0824797094   ۱۹۹۶


Corrosion for Everybody

Specifications:                      $۱۶۹ Alec Groysman Springer 9048134765   ۲۰۱۰


Corrosion in refineries (EFC42-European Federation of Corrosion Publications)

Specifications:                      $۳۱۸ J.D. Harston CRC 1420054961   ۲۰۰۷


Corrosion in reinforced concrete structures

Specifications:                      $۵۵۰ A. Bohni A. Bohni Woodhead Publishing 185573768X   ۲۰۰۵


Corrosion in the Military II (Advanced Materials Research,)

Specifications:                      $۳۱۰ Vinod Agarwala Francesco Bellucci Trans Tech Publications 0878493905   ۲۰۰۸


Corrosion Inhibitors, 2nd Edition – An Industrial Guide

Specifications:                      $۲۳۳ Ernest W. Flick Noyes Publications 0815513305   ۱۹۹۳


Corrosion Inspection and Monitoring

Specifications:                      $۳۰۰ Pierre R. Roberge  R. Winston Revie Wiley 0471742487   ۲۰۰۷


Corrosion Mechanisms in Theory and Practice (Corrosion Technology),2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Philippe Marcus CRC 0824706668   ۲۰۰۲


Corrosion Monitoring in Nuclear Systems – Research and Applications (EUROPEAN FEDERATION OF CORROSI

Specifications:                      $۲۳۲  Anders Molander, Stefan Ritter Maney Materials Science 1906540985   ۲۰۱۱


Corrosion of Aluminium

Specifications:                      $۳۰۰ Christian Vargel Elsevier Science 0080444954   ۲۰۰۵


Corrosion of Aluminum and Aluminum Alloys (#06787G)

Specifications:                      $۱۵۹  J. R. Davis J. R. Davis ASM International 0871706296   ۱۹۹۹


Corrosion of Austenitic Stainless Steel – Mechanism, Mitigation and Monitoring

Specifications:                      $۲۳۰  H.S. Khatak B Raj Woodhead Publishing 1855736136   ۲۰۰۲


Corrosion of Ceramic and Composite Materials, Second Edition (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۰۹ Ronald A. McCauley CRC 0824753666   ۲۰۰۴


Corrosion of Linings & Coatings – Cathodic and Inhibitor Protection and Corrosion Monitoring, 2nd Edition (Corrosi

Specifications:                      $۱۰۵ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 0849382475   ۲۰۰۷


Corrosion of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۵۵  Guang-Ling Song Woodhead Publishing 1845697081   ۲۰۱۱


Corrosion of metallic heritage artefacts – Investigation,conservation & prediction of long term behavior (EFC 48 Euro

Specifications:                      $۴۰۰ P. Dillman CRC 1420054074   ۲۰۰۷


Corrosion of Polymers and Elastomers, 2nd Edition (Corrosion Engineering Handbook)

Specifications:                      $۲۰۰ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 0849382459   ۲۰۰۷


Corrosion of Steel in Concrete – Prevention, Diagnosis, Repair

Specifications:                      $۲۴۴ Pietro Pedeferri R.B.Polder L.Bertolini  Wiley 3527308008   ۲۰۰۴


Corrosion of Steel in Concrete – Understanding, investigation and repair

Specifications:                      $۳۳۸ J.P. Broomfield Taylor & Francis 0419196307   ۲۰۰۳


Corrosion of Steel In Concrete, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Broomfield Taylor & Francis 0415334047   ۲۰۰۷


Corrosion of Weldments

Specifications:                      $۱۹۹ J.R. Davis ASM International 0871708418   ۲۰۰۶


Corrosion Prevention and Control in Water Treatment and Supply Systems

Specifications:                      $۱۴۵ J.E. Singley William Andrew 0815510314   ۱۹۸۶


Corrosion Prevention and Protection – Practical Solutions

Specifications:                      $۴۰۰ Edward Ghali Vedula S. Sastri M. Elbo Wiley 047002402X   ۲۰۰۷


Corrosion Resistance

Specifications:                      $۴۴  Hong Shih InTech 9535104674   ۲۰۱۲


Corrosion Resistance of Aluminum and Magnesium Alloys – Understanding, Performance, and Testing (Wiley Series

Specifications:                      $۱۵۰ Edward Ghali R. Winston Revie Wiley 047171576X   ۲۰۱۰


Corrosion Resistance of Stainless Steels (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۲۱۰ Dillon CRC 0824796292   ۱۹۹۵


Corrosion Resistance of Zinc and Zinc Alloys (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ Frank Porter CRC 0824792130   ۱۹۹۴


Corrosion Resistant Alloys for Oil and Gas Production – Guidance on General Requirements and Test Methods for H

Specifications:                      $۱۶۰ EFC 17 Maney 1902653556   ۲۰۰۲


Corrosion Science and Technology

Specifications:                      $۱۰۰ David Talbot & James Talbot CRC-Press 0849382246   ۱۹۹۸


Corrosion Tests And Standards – Application and Interpretation, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Robert Baboian ASTM 0803120982   ۲۰۰۵


Corrosion Under Insulation (CUI) Guidelines

Specifications:                      $۲۰۰ S. Winnik Woodhead 1845694236   ۲۰۰۸


Corrosion, Wear, Fatigue,and Reliability of Ceramics

Specifications:                      $۱۱۰ J. Salem E. Fuller Wiley Amen Cerc Socy 0470344938   ۲۰۰۹


Corrosion-resistant Coatings Technology Corrosion Technology

Specifications:                      $۱۶۵ I. Suzuki CRC 0824781600   ۱۹۸۹


Corrosion-Resistant Linings and Coatings

Specifications:                      $۲۱۰ Philip A. Schweitzer P.E CRC 0824705548   ۲۰۰۱


Corrosion-resistant Piping Systems (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 0824790235   ۱۹۹۴


Cotton Fiber Chemistry and Technology (International Fiber Science and Technology)

Specifications:                      $۳۱۰ P.J.Wakelyn N.R.Bertoniere A.Dexter F TF,CRC 1420045873   ۲۰۰۷


Course Notes on the Interpretation of Infrared and Raman Spectra

Specifications:                      $۲۱۴ Dana W. Mayo Foil A. Miller Robert W Wiley 0471248231   ۲۰۰۴


Coverings of Discrete Quasiperiodic Sets (Theory and Applications to Quasicrystals)

Specifications:                      $۳۴۴ Peter Kramer Zorka Papadopolos Springer 3540432418   ۲۰۰۳

Crack Analysis in Structural Concrete – Theory and Applications

Specifications:                      $۱۰۹ Zihai Shi Butterworth Heinemann 0750684461   ۲۰۰۹

Cracks and Fracture

Specifications:                      $۲۱۰ K. Bertram Broberg Elsevier 0121341305   ۱۹۹۹

Craig’s Restorative Dental Materials, 13th Edition

Specifications:                      $۹۶  Ronald L. Sakaguchi DDS PhD MS M Mosby 0323081088   ۲۰۱۲

Crashworthiness of Composite Thin-Walled Structures

Specifications:                      $۲۲۹ A.G. Mamalis D. E. Manolakos CRC 1566766354   ۱۹۹۸

Crazing in Polymers (Advances in Polymer Science, Vol 52-53)

Specifications:                      $۲۱۰ E. E. Kausch Springer 038712571X   ۱۹۸۳

Crazing in Polymers Vol 2 (Advances in Polymer Science, Vols 92)

Specifications:                      $۲۰۳ H.H. Kausch Springer 038751306X   ۱۹۹۰

CRC Handbook of Liquid-Liquid Equilibrium Data of Polymer Solutions

Specifications:                      $۴۰۰ Christian Wohlfarth CRC 1420067982   ۲۰۰۸

CRC Handbook of Metal Etchants

Specifications:                      $۵۱۹ Perrin Walker William H. Tarn CRC 0849336236   ۱۹۹۱

CRC Handbook of Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures

Specifications:                      $۴۰۰ Christian Wohlfarth CRC 084933246X   ۲۰۰۵

CRC Handbook of Thermoelectrics

Specifications:                      $۴۶۲ D. M. Rowe CRC 0849301467   ۱۹۹۵

Creep and Fatigue in Polymer Matrix Composites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۷۰  Rui Miranda Guedes Woodhead Publishing 1845696565   ۲۰۱۱

Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures (matsci)

Specifications:                      $۲۷۰  J. D. Parker Maney Materials Science 1861251440   ۲۰۰۱

Creep Mechanics (2nd Edition)

Specifications:                      $۱۴۷ Josef Betten Springer 3540232044   ۲۰۰۵

Creep Mechanics, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Josef Betten Springer 3540850503   ۲۰۰۸

Creep Properties of Heat Resistant Steels and Superalloys (Landolt-Bornstein – Materials)

Specifications:                      $۴۴۷۸ Yagi,Merckling,Kern,Irie Springer 3540428798   ۲۰۰۴

Crosslinked and Thermally Treated Ultra-High Molecular Weight Polyethylene for Joint Replacements (Astm Special

Specifications:                      $۱۰۵ Steven M. Kurtz Ray A. Gsell ASTM International 0803134746   ۲۰۰۳

Crosslinking in Materials Science (Advances in Polymer Science,Vol.184)

Specifications:                      $۳۰۰ B.Amiduri B.Boutevin P.Czub Springer 3540258310   ۲۰۰۵

Crystal Growth and Dislocations

Specifications:                      $۴۴ Ajit Ram Verma Butterworths B0000CIO3B   ۱۹۵۳

Crystal Growth for Beginners – Fundamentals of Nucleation, Crystal Growth and Epitaxy

Specifications:                      $۶۷ Ivan V. Markov World Scientific 9810215312   ۱۹۹۸

Crystal Growth for Beginners, 2nd Edition – Fundamentals of Nucleation, Crystal Growth, and Epitaxy

Specifications:                      $۱۱۳ Ivan V. Markov World Scientific 9812382453   ۲۰۰۴

Crystal Growth of Silicon for Solar Cells (Advances in Materials Research)

Specifications:                      $۱۷۹ Kazuo Nakajima Noritaka Usami Springer 3642020437   ۲۰۰۹

Crystal Growth Processes Based on Capillarity – Czochralski, Floating Zone, Shaping and Crucible Techniques

Specifications:                      $۲۳۰ Thierry Duffar Wiley,Blackwell 0470712449   ۲۰۱۰

Crystal Growth Technology

Specifications:                      $۴۲۰ Hans J. Scheel Tsuguo Fukuda Wiley 0471490598   ۲۰۰۳

Crystal Growth Technology (Springer Series in Materials Processing)

Specifications:                      $۲۹۶ Kullaiah Byrappa Tadashi Ohachi Springer 3540003673   ۲۰۰۳


Crystal Growth-From Fundamentals to Technology

Specifications:                      $۲۱۰ Georg Muller,Jean Jacques M‚tois,Peter Elsevier 0444513868   ۲۰۰۴


Crystal Plasticity Finite Element Methods – in Materials Science and Engineering

Specifications:                      $۱۳۵  Franz Roters Philip Eisenlohr Thomas  Wiley VCH 352732447X   ۲۰۱۱


Crystal-Field Engineering of Solid-State Laser Materials (Modern Optics)

Specifications:                      $۷۹ Brian Henderson Ralph H. Bartram Cambridge Univ 0521018013   ۲۰۰۵


Crystalline Materials for Actinide Immobilisation (Materials for Engineering)

Specifications:                      $۶۶  Boris E. Burakov Michael I. Ojovan Wi Imperial College Press 1848164181   ۲۰۱۰


Crystalline Silicon – Properties and Uses

Specifications:                      $۴۴  Sukumar Basu InTech 9533075877   ۲۰۱۱


Crystallization – Science and Technology

Specifications:                      $۴۴  Marcello Rubens Barsi Andreeta InTech 9535107576   ۲۰۱۲


Crystallization and Materials Science of Modern Artificial and Natural Crystals

Specifications:                      $۴۴  Elena Borisenko InTech 9533076089   ۲۰۱۲


Crystallography and Crystal Defects, 2 Edition

Specifications:                      $۷۰  Anthony A. Kelly Kevin M. Knowles Wiley 0470750146   ۲۰۱۲


Crystallography and Practical Crystal Measurement, Volume I – FORM AND STRUCTURE

Alfred Edwin Howard Tutton Macmillan & Co., Limited B00085IDZ6   ۱۹۲۲


Crystallography and Practical Crystal Measurement, Volume II – Physical and Chemical

A. E. H. Tutto Today & Tomorrow’s Book Ag B000KTWUI6   ۱۹۲۲


Crystallography Made Crystal Clear,2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Gale Rhodes Academic Press 0125870728   ۲۰۰۰


Crystals – Growth, Morphology, & Perfection

Specifications:                      $۲۰۹ Ichiro Sunagawa Cambridge University 0521841895   ۲۰۰۵


Crystals and Crystal Structures

Specifications:                      $۶۵ Richard J. D. Tilley Wiley 0470018216   ۲۰۰۶


Crystals That Flow, Classic Papers from the History of Liquid Crystals

Specifications:                      $۱۰۱ Timothy J. Sluckin David A. Dunmur CRC 0415257891   ۲۰۰۴


Crystals, Defects and Microstructures – Modeling Across Scales

Specifications:                      $۳۲۰ Rob Phillips Cambridge University 0521790050   ۲۰۰۴


Cu (In[1-x]Ga[x]) Se[2] Based Thin Film Solar Cells (Thin Films and Nanostructures, Volume 35)

Specifications:                      $۱۹۵  Subba Ramaiah Kodigala Academic Press 0123736978   ۲۰۱۱


Cumulative Damage of Welded Joints

Specifications:                      $۳۰۰  Tim Gurney CRC Press 0849334756   ۲۰۰۶


Current Protocols in MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Specifications:                      $۷۵۰۰   ۲۰۰۳

CVD Diamond for Electronic Devices and Sensors

Specifications:                      $۲۵۰ Ricardo S. Sussmann Wiley 047006532X   ۲۰۰۹


CVD of Nonmetals

Specifications:                      $۲۰۰ William S. Jr. Rees Wiley&VCH 3527292950   ۱۹۹۶


CW Beam Processing of Silicon and Other Semiconductors (Semiconductors and Semimetals  Volume 17)

Specifications:                      $۱۰۲ R. K. Willardson Academic 0127521178   ۱۹۸۴


C-X Bond Formation (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:                      $۳۱۰  Arkadi Vigalok Springer 3642120725   ۲۰۱۰


Damage and Fracture of Composite Materials and Structures

Specifications:                      $۱۲۹  Mohd Nasir Tamin Springer 3642236588   ۲۰۱۲


Damage and Interfacial Debonding in Composites (Studies in Applied Mechanics)

Specifications:                      $۲۱۰ George Z. Voyiadjis David H. Allen Elsevier 0444823387   ۱۹۹۶


Damage Mechanics (North-Holland Series in Applied Mathematics and Mechanics)

Specifications:                      $۲۲۳ D. Krajcinovic North Holland 0444823492   ۱۹۹۶


Data Evaluation Theory and Practice for Materials Properties (SP 960-11)

Specifications:                      $۱۱۰ Ronald G. Munro, Materials Science an U.S. Department of Commerce   ۲۰۰۳


D-d Excitations in Transition metal Oxides – A Spin-polarized Electron Energy loss Spectroscopy (SPEELS) Study (

Specifications:                      $۲۱۰ B Fromme Springer 3540410511   ۲۰۰۱


Defects and Transport in Crystalline Solids

Specifications:                      $۱۱۲ Per Kofstad,Truls Norby University of Oslo   ۲۰۰۷


Defects in High-k Gate Dielectric Stacks – Nano-Electronic Semiconductor Devices (NATO Science II)

Specifications:                      $۳۰۱ Evgeni Gusev Springer 1402043651   ۲۰۰۶


Defects in Microelectronic Materials and Devices

Specifications:                      $۱۵۰ Daniel M. Fleetwood Sokrates T. Pantel CRC 1420043765   ۲۰۰۹


Deformable Models II- Theory & Biomaterial Applications

Specifications:                      $۱۴۹ Jasjit S. Suri Aly Farag Springer 0387312048   ۲۰۰۷


Deformation Characteristics of Geomaterials: Fifth Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials 2011

Specifications:                      $۳۱۹  C. Chung, H. Kim, J. Lee, Y. Jung, D.  Ios Pr Inc 1607508214   ۲۰۱۲


Deformation of Earth Materials – An Introduction to the Rheology of Solid Earth

Specifications:                      $۱۱۰ Shun-ichiro Karato Cambridge University 0521844045   ۲۰۰۸


DeGarmo’s Materials and Processes in Manufacturing, 10th Ed

Specifications:                      $۱۴۳ E. Paul DeGarmo J. T. Black Ronald A. Wiley 047005512X   ۲۰۰۷


Degradable Aliphatic Polyesters (Advances in Polymer Science. Vol 157)

Specifications:                      $۳۳۰ A. C. Albertsson  U. Edlund  M. Hakka Springer 3540422498   ۲۰۰۲


Degradation Rate of Bioresorbable Materials: Prediction and Evaluation

Specifications:                      $۲۶۹  F. J. Buchanan CRC Press 1420079719   ۲۰۰۸


Delamination Behaviour of Composites

Specifications:                      $۴۰۰ S. Sridharan Woodhead 1845692446   ۲۰۰۸


Delamination Buckling of Composite Materials (Mechanics of Elastic Stability)

Specifications:                      $۱۴۵ L. Kachanov Springer 9024737702   ۱۹۸۸


Delamination in Wood, Wood Products and Wood-Based Composites

Specifications:                      $۲۰۹ Voichita Bucur Springer 9048195497   ۲۰۱۱


Delocalized Phosphorus Carbon Double Bonds (Topics in Current Chemistry. Vol 38)

Specifications:                      $۴۰ K. Dimroth Springer 0387061649   ۱۹۷۳


Dendrimer Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 20)

Specifications:                      $۳۰۰ Lutz H. Gade Springer 3540344748   ۲۰۰۶


Dendrimers – Towards Catalytic, Material and Biomedical Uses

Specifications:                      $۳۰۰  Anne Marie Caminade Cedric Olivier T Wiley 0470748818   ۲۰۱۲


Dental Biomaterials

Specifications:                      $۴۳۴ R.V. Curtis T.F. Watson Woodhead Publishing 1845692969   ۲۰۰۸


Dental Materials and Their Selection, 3rd Edition

Specifications:                      $۶۲ William J. O’Brien Quintessence Publishing 0867154063   ۲۰۰۲


Design and Analysis of Fatigue Resistant Welded Structures

Specifications:                      $۲۴۵  D Radaj Woodhead Publishing 1855730049   ۱۹۹۰


Design and Applications of Hydrophilic Polyurethanes (Medical, Agricultural and Other Applications)

Specifications:                      $۲۰۸ Timothy Thomson CRC 1566768950   ۲۰۰۰


Design and Manufacturing of Composites, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۰ Suong V. Hoa CRC 1566767083   ۱۹۹۸


Design and Optimization of Laminated Composite Materials

Specifications:                      $۱۵۰ Zafer Gu rdal Raphael T. Haftka Prabh Wiley,Interscience 047125276X   ۱۹۹۹


Design Data for Plastics Engineers

Specifications:                      $۲۰۰ Keith O’Brian Natti Rao Hanser Publishers 3446210105   ۱۹۹۸


Design for Creep, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۴۵ R.K. Penny D.L. Marriott Springer 0412590409   ۱۹۹۵


Design Guidance for Strengthening Concrete Structures using Fibre Composite Materials

Specifications:                      $۴۴ Concrete Society Concrete Society Committee 0946691843   ۲۰۰۰


Design of Organic Solids (Topics in Current Chemistry, vol 198)

Specifications:                      $۲۲۸ E. Weber S. L. Schreiber S. V. Ley J. M Springer 3540646450   ۱۹۹۸


Designing and Building the Sheet Metal Brake (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap Book 7)

Specifications:                      $۱۱ David Gingery David J. Gingery Publishing 1878087061   ۱۹۹۷


Designing Cathodic Protection Systems for Marine Structures and Vehicles (Astm Special Technical Publication Stp

Specifications:                      $۵۰ Harvey P. Hack ASTM 0803126239   ۱۹۹۹


Designing with Geosynthetics (5th Edition)

Specifications:                      $۱۶۹  Robert M Koerner Prentice Hall 0131454153   ۲۰۰۵


Designing with Plastics

Specifications:                      $۲۰۰ Gunter Erhard Hanser Gardner Publications 1569903867   ۲۰۰۶


Detergency of Specialty Surfactants (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۱۰ Floyd Friedli CRC 0824704916   ۲۰۰۱


Development of a New Material, Monolithic Ti4O7 Ebonex Ceramic

Specifications:                      $۵۰ P.C.S. Hayfield Royal Society of Chemistry 0854049843   ۲۰۰۲


Development of Products and Packaging for Use in Microwave Ovens

Specifications:                      $۲۳۹  M. W. Lorence P. S. Pesheck CRC Press 1439802076   ۲۰۰۹


Developments in Ceramic Materials Research

Specifications:                      $۱۳۰ Dena Rosslere Nova 1600217702   ۲۰۰۸


Developments in Data Storage – Materials Perspective

Specifications:                      $۱۲۰  S. N. Piramanayagam Tow C. Chong Wiley Press 0470501006   ۲۰۱۲


Developments in High Temperature Corrosion and Protection of Materials

Specifications:                      $۴۰۰ W. Gao Woodhead 1845692195   ۲۰۰۸


Developments in Marine Corrosion

Specifications:                      $۲۴۰  N Campbell F.C. Walsh Woodhead Publishing 1855738252   ۱۹۹۸


Developments in Palygorskite-Sepiolite Research: A New Outlook on these Nanomaterials (Developments in Clay Sc

Specifications:                      $۱۶۵  Arieh Singer Emilio Galan Elsevier 0444536078   ۲۰۱۱


Developments In Pressure-Sensitive Products, 2nd Edition®

Specifications:                      $۳۲۱ Istvan Benedek CRC 1574445421   ۲۰۰۶


Developments in Strategic Materials (Ceramic Engineering and Science Proceedings)

Specifications:                      $۷۹ Hua-Tay Lin K. K. Waltraud Wiley,American Ceramic Soci 0470345004   ۲۰۰۹


Developments in Surface Contamination and Cleaning – Methods for Removal of Particle Contaminants

Specifications:                      $۲۴۰ Rajiv Kohli Kashmiri L. Mittal William Andrew 1437778305   ۲۰۱۰


Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۶۴  S. Mindess CRC Press 1420076094   ۲۰۰۸


Device and Materials Modeling in PEM Fuel Cells (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۴۰۰ Stephen J. Paddison,Keith S. Promislo Springer 0387786902   ۲۰۰۹


Device Architecture and Materials for Organic Light-Emitting Devices

Specifications:                      $۱۲۹  Sarah Schols Springer 9400716079   ۲۰۱۱


Diamond Chemical Vapor Deposition – Nucleation and Early Growth Stages (Materials Science and Process Technol

Specifications:                      $۱۶۲ Huimin Liu David S. Dandy Noyes Publications 0815513801   ۱۹۹۶


Diamond Electrochemistry

Specifications:                      $۴۲۱ A. Fujishima Y. Einaga Tryk Elsevier 0444519084   ۲۰۰۵

Diamond Films – Chemical Vapor Deposition for Oriented and Heteroepitaxial Growth

Specifications:                      $۳۰۰ Koji Kobashi Elsevier 0080447236   ۲۰۰۶

Diamond Films and Coatings – Development, Properties and Applications (Materials Science and Process Technolog

Specifications:                      $۳۰۰ Robert F. Davis Noyes Publications 0815513232   ۱۹۹۳

Diamond Films Handbook

Specifications:                      $۲۲۹ Jes Asmussen D Reinhard CRC 0824795776   ۲۰۰۲

Diamond Nanotechnology – Synthesis and Applications

Specifications:                      $۱۴۹  James Sung Pan Stanford Publishing 9814241415   ۲۰۰۹

Dictionary of Ceramics – Pottery,Glass,Vitreous Enamels,Refractories,Clay Building Materials,Cement,Concrete,Elec

Specifications:                      $۲۱۰ Arthur E. Dodd Ashgate Publishing 0901716561   ۱۹۹۵

Dictionary of Gems and Gemology, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۱۳ Mohsen Manutchehr Danai Springer 3540239707   ۲۰۰۵

Dictionary of Gems and Gemology, 3rd Edition

Specifications:                      $۷۰۰ Mohsen Manutchehr Danai Springer 3540727957   ۲۰۰۹

Dictionary of Material Science and High Energy Physics (Comprehensive Dictionary of Physics)

Specifications:                      $۱۲۲ Dipak K. Basu CRC 0849328896   ۲۰۰۱

Die Cast Engineering – A Hydraulic, Thermal, and Mechanical Process

Specifications:                      $۲۱۰ Bill Andresen CRC 0824759354   ۲۰۰۵

Die Design Fundamentals, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۵ J Paquin Robert Crowley Industrial Press, Inc. 0831111720   ۱۹۸۶

Dielectric Elastomers as Electromechanical Transducers;Fundamentals,Materials,Models & Applications of Emerging

Specifications:                      $۳۰۰ F.Carpi D.Rossi R.Kornbluh Elsevier 0080474888   ۲۰۰۸

Dielectric Films for Advanced Microelectronics (Wiley Series in Materials for Electronic & Optoelectronic Applicati

Specifications:                      $۳۲۲ Mikhail Baklanov,Karen Maex,Martin  Wiley 0470013605   ۲۰۰۷

Dielectric Material

Specifications:                      $۴۴  Marius Alexandru Silaghi InTech 9535107644   ۲۰۱۲

Dielectric Materials and Devices

Specifications:                      $۱۰۲ K. M. Nair A. S. Bhalla Amer Ceramic Society 1574981188   ۲۰۰۲

Dielectric Materials for Wireless Communication

Specifications:                      $۳۰۰ Mailadil T. Sebastian Elsevier 0080453309   ۲۰۰۸

Dielectric Spectroscopy in Biodiesel Production and Characterization (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Silvia Daniela Romano Patricio Anibal  Springer 1849965188   ۲۰۱۱

Diffraction and Spectroscopic Methods in Electrochemistry (Advances in Electrochemical Sciences and Engineering,

Specifications:                      $۲۱۵ Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Wiley VCH 3527313176   ۲۰۰۶

Diffusion in Polymers (Plastics Engineering, 32)

Specifications:                      $۳۰۰ Neogi CRC 082479530X   ۱۹۹۶

Diffusion in Semiconductors (Landolt-Bornstein-Condensed Matter,Diffusion in Semiconductors and Non-Metallic S

Specifications:                      $۳۵۲۲ D.L. Beke Springer 3540609644   ۱۹۹۸

Diffusion in Solid Metals and Alloys(Landolt-Bvrnstein – Crystal and Solid State Physics)

Specifications:                      $۴۵۵ Helmut Mehrer H. P. Bonzel H. Bakker Springer 0387508864   ۱۹۹۰

Diffusion in Solids – Fundamentals, Methods, Materials, Diffusion-Controlled Processes (Springer Series in Solid-Sta

Specifications:                      $۳۰۵ Helmut Mehrer Springer 3540714863   ۲۰۰۷

Diffusion Processes During Drying of Solids (Series in Theoretical and Applied Mechanics, Vol 11)

Specifications:                      $۷۲  K. N. Shukla World Scientific 9810202784   ۱۹۹۰

Diffusion-controlled Solid State Reactions – in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems

Specifications:                      $۲۰۰  Andriy M. Gusak T.V. Zaporozhets Yu. Wiley VCH 3527408843   ۲۰۱۱

Digital Simulation in Electrochemistry (Lecture Notes in Physics) 3rd Edition

Specifications:                      $۱۳۸ Dieter Britz Springer 3540239790   ۲۰۰۵


Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems – Physics and Technology (Springer Series in Materials Sc

Specifications:                      $۳۰۰ Ayse Erol Springer 3540745289   ۲۰۰۸


Dioxins and Dioxin-like Compounds in the Food Supply – Strategies to Decrease Exposure

Specifications:                      $۵۵ Committee on the Implications of Dioxi National Academies Press 0309089611   ۲۰۰۴


Direct Stripcasting of Metals and Alloys – Processing, Microstructure and Properties

Specifications:                      $۲۵۰  M. Ferry Woodhead Publishing Ltd 1845690494   ۲۰۰۶


Directed Metallation (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:                      $۲۲۰ Naoto Chatani Springer 3540758089   ۲۰۰۷


Discotic Liquid Crystals – From Dynamics to Conductivity (Stand Alone Dup)

Specifications:                      $۷۲  O.V. Kruglova IOS Press 1586037455   ۲۰۰۷


Dislocation Dynamics During Plastic Deformation (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۷۹ Ulrich Messerschmidt Springer 3642031765   ۲۰۱۰


Dislocations in Solids, Volume 10 – L1 2 Ordered Alloys

Specifications:                      $۳۱۰ F. R. N. Nabarro M. S. Duesbery North Holland 0444823700   ۱۹۹۶


Dislocations in Solids, Volume 11

Specifications:                      $۴۰۰ F. R. N. Nabarro,M. S. Duesbery Elsevier 0444509666   ۲۰۰۳


Dislocations in Solids, Volume 12

Specifications:                      $۴۱۲ F.R.N. Nabarro J. P. Hirth North Holland 044451483X   ۲۰۰۴


Dislocations in Solids, Volume 15

Specifications:                      $۳۳۰ John P. Hirth Ladislas Kubin North Holland 0444532854   ۲۰۰۹


Dislocations in Solids, Volume 16 – The 30th Anniversary Volume

Specifications:                      $۳۳۰ John P. Hirth Ladislas Kubin North Holland 0444534431   ۲۰۰۹


Disordered Alloys – Diffuse Scattering and Monte Carlo Simulations (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۱۱۹ Werner Schweika Springer 3540634452   ۱۹۹۸


Dispersions – Characterization, Testing, and Measurement (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۵۷ Erik Kissa CRC 0824719948   ۱۹۹۹


Dispersion-Strenghtened Aluminium Prepared by Mechanical Alloying

Specifications:                      $۴۵ M. Besterci Cambridge 189832655X   ۱۹۹۸


Dissipative Ordered Fluids: Theories for Liquid Crystals

Specifications:                      $۱۲۴  Andre M. Sonnet Epifanio G. Virga Springer 0387878149   ۲۰۱۲


DOD Composite Materials Handbook MIL 17, Volume 2 – Polymer Matrix Composites, Materials Properties,2nd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ US Dept of Defense CRC 1566769701   ۲۰۰۰


DOD Composite Materials Handbook, Volume 1, POLYMER MATRIX COMPOSITES GUIDELINES FOR CHAR

Specifications:                      $۳۰۰ MIL 17,US Dept of Defe CRC 1566768268   ۲۰۰۲


DOD Composite Materials Handbook, Volume 3. Materials Usage, Design, and Analysis

Specifications:                      $۳۰۹ MIL 17,US Dept of Defese CRC 1566768284   ۲۰۰۲


DOD Composite Materials Handbook, Volume 4. METAL MATRIX COMPOSITES

Specifications:                      $۱۱۰ DEPARTMENT OF DEFENSE   ۲۰۰۰


DOD Composite Materials Handbook, Volume 5. CERAMIC MATRIX COMPOSITES American Society for Testin

Specifications:                      $۲۲۰ DEPARTMENT OF DEFENS 0803133545   ۲۰۰۲


DOE Fundamentals Handbook,  Material science (to assist nuclear facility)(vol 1)

Specifications:                      $۲۰۰   ۱۹۹۳


DOE Fundamentals Handbook,  Material science (to assist nuclear facility)(vol 2)

Specifications:                      $۲۰۰   ۱۹۹۳


DOE-HDBK-10171-93 – Fundamentals Handbook – Material Science – Vol 1 of 2

Specifications:                      $۴۴ DOE DOE   ۱۹۹۳


DOE-HDBK-10172-93 – Fundamentals Handbook – Material Science – Vol 2 of 2

Specifications:                      $۴۴ DOE DOE   ۱۹۹۳


Domain Structure in Ferroelectrics and Related Materials

Specifications:                      $۱۰۵ A S Sidorkin Cambridge 1904602142   ۲۰۰۶


Drying 2006 – 15th International Drying Symposium Proceedings (IDS 2006,Volume A-B-C)

I. Farkas A. S. Mujumdar Department of Physics and Pro 9639483591   ۲۰۰۶


Drying of Porous Materials

Specifications:                      $۲۲۰ Stefan Jan Kowalski Springer 1402054793   ۲۰۰۷


Duplex Stainless Steels, Microstructure, properties and applications

Specifications:                      $۲۴۰  Robert N Gunn Woodhead Publishing 1855733188   ۱۹۹۷


Durability 2000 – Accelerated and Outdoor Weathering Testing (Astm Special Technical Publication Stp 1385)

Specifications:                      $۹۵ Warren D. Ketola and John D. Evans Astm International 0803128568   ۲۰۰۰


Durability of Building and Construction Sealants and Adhesives, Volume 2 (ASTM Special Technical Publication ST

Specifications:                      $۵۵ A. T. Wolf ASTM International 0803134142   ۲۰۰۶


Durability of Building Materials and Components – Proceedings of the Fifth International Conference

Specifications:                      $۴۰۰ P. J. Nixon J. M. Baker Taylor & Francis 0419154809   ۲۰۰۶


Durability of Building Sealants (Rilem Proceedings, 36)

Specifications:                      $۳۱۰ Andreas Wolf Taylor & Francis 0419249303   ۲۰۰۵


Durability of Composites for Civil Structural Applications

Specifications:                      $۴۱۸ Karbhari Vm Staff CRC 0849391091   ۲۰۰۷


Durability of Concrete and Cement Composites

Specifications:                      $۴۶۰ C. L. Pag CRC 0849391296   ۲۰۰۷


Durability of Geotextiles (RILEM proceedings)

Specifications:                      $۲۱۰ RILEM Routledge 0412306603   ۲۰۰۵


Durability of Strain-Hardening Fibre-Reinforced Cement-Based Composites (SHCC)

Specifications:                      $۱۲۹ G.P.A.G. Van Zijl F.H. Wittmann Springer 9400703376   ۲۰۱۱


Dust Control Handbook

Specifications:                      $۱۶۰ V. Mody R. Haber William Andrew 0815511825   ۱۹۹۰


Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 – Proceedings of 2010 Annual Conference on Experimental and Applied

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 1441982272   ۲۰۱۱


Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 – Proceedings of 2011 Conference on Experimental and Applied Mechani

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 1461402158   ۲۰۱۱


Dynamical Symmetries for Nanostructures: Implicit Symmetries in Single-Electron Transport Through Real and Artif

Specifications:                      $۱۸۹  Konstantin Kikoin, Mikhail Kiselev Springer 3211997237   ۲۰۱۲


Dynamical Theory of Dendritic Growth in Convective Flow, 2nd ed.(Advances in Mechanics and Mathematics)

Specifications:                      $۱۱۹ Jian-Jun Xu Springer 1402079249   ۲۰۰۴


Dynamics of Crystal Surfaces and Interfaces (Fundamental Materials Research)

Specifications:                      $۲۵۸ P.M. Duxbury T.J. Pence Springer 0306456192   ۲۰۰۲


Dynamics of Fibre Formation and Processing (Modelling and Application in Fibre and Textile Industry)

Specifications:                      $۳۲۱ Roland Beyreuther Harald Brunig Springer 354046221X   ۲۰۰۷


Dynamics of Soft Matter: Neutron Applications

Specifications:                      $۱۷۹  Victoria Garcia Sakai, Christiane Alba- Springer 1461407265   ۲۰۱۲


Dynamics of Surfactant Self-Assemblies – Micelles, Microemulsions, Vesicles and Lyotropic Phases (Surfactant Scie

Specifications:                      $۳۰۰ Raoul Zana CRC 0824758226   ۲۰۰۵


Early Metallurgy of the Persian Gulf – Technology, Trade, and the Bronze Age World (American Schools of Prehistor

Specifications:                      $۷۹ Lloyd R. Weeks Brill Academic Publishers 0391042130   ۲۰۰۴


ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium – New Computational Challenges in Materials, Structures, and Flui

Specifications:                      $۲۳۹ Josef Eberhardsteiner, Christian Hellmi Springer 140209230X   ۲۰۰۹


Effect of Disorder and Defects in Ion-Implanted Semiconductors – Optical and Photothermal Characterization (Semic

Specifications:                      $۲۱۵ Gerard Ghibaudo Academic Press 0127521461   ۱۹۹۷


Effect of Relative Humidity on Pansion and Microstructure of Heat-Cured Mortars

Specifications:                      $۴۴ Luis A. Graf Portland Cement Association   ۲۰۰۷


Einstein Relation in Compound Semiconductors and Their Nanostructures (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۰۹ Kamakhya Prasad Ghatak Sitangshu Bh Springer 3540795561   ۲۰۰۹


Elastic Waves in Anisotropic Laminates

Specifications:                      $۲۱۹ G.R. Liu Z. C. Xi CRC 0849310709   ۲۰۰۲


Elastic Waves in Solids I – Free and Guided Propagation

Specifications:                      $۲۹۲ Daniel Royer Eugene Dieulesaint Springer 3540659323   ۲۰۰۰


Elastomers and Components – Service Life Prediction – Progress and Challenges

Specifications:                      $۲۳۰  V. Coveney Woodhead Publishing Ltd 1845691008   ۲۰۰۶


Electric Firing: Creative Techniques (Ceramic Arts Handbook Series)

Specifications:                      $۲۹  Anderson Turner (Editor) The American Ceramic Societ 157498294X   ۲۰۰۸


Electric Refractory Materials

Specifications:                      $۳۱۱ Yukinobu Kumashiro CRC 082470049X   ۲۰۰۰


Electrical and Optical Polymer Systems (Plastics Engineering, 45)

Specifications:                      $۴۲۷ Donald L. Wise CRC 0824701186   ۱۹۹۸


Electrical Characterization of Organic Electronic Materials and Devices

Specifications:                      $۱۵۰  Professor Peter Stallinga Wiley 047075009X   ۲۰۱۰


Electrical Conductive Adhesives with Nanotechnologies

Specifications:                      $۱۲۹ Yi Li Daniel Lu C.P. Wong Springer 0387887822   ۲۰۰۹


Electrical Insulating Liquids (Engineering Dielectrics, Volume 3)

Specifications:                      $۸۵ R. Bartnikas ASTM International 0803120559   ۱۹۹۴


Electrical Insulating Materials – International Issues (Astm Special Technical Publication Stp 1376)

Specifications:                      $۹۰ Marcelo M. Hirschler ASTM International 0803126131   ۲۰۰۰


Electrical Properties of Materials, 7th Edition

Specifications:                      $۸۰ L. Solymar D. Walsh Oxford 0199267936   ۲۰۰۴


Electrical Properties of Polymers

Specifications:                      $۳۲۹ Evaristo Riande Ricardo Diaz Calleja CRC 0824753461   ۲۰۰۴


Electroanalytical Chemistry, Volume 22 (A Series of Advances)

Specifications:                      $۳۰۰ Allen J. Bard Israel Rubinstein CRC 0824747194   ۲۰۰۳


Electrocatalysis – Computational, Experimental, and Industrial Aspects (Surfactant Science)

Specifications:                      $۱۶۰ Carlos Fernando Zinola CRC Press 142004544X   ۲۰۱۰


Electroceramic-Based Mems – Fabrication-Technology and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Nava Setter Springer 0387233105   ۲۰۰۵


Electroceramics – Materials, Properties, Applications (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۱۳ A. J. Moulson J. M. Herbert Wiley 0471497487   ۲۰۰۳


Electrochemical Aspects of Ionic Liquids,2 Edition

Specifications:                      $۱۸۴  Hiroyuki Ohno Wiley 0470647817   ۲۰۱۱


Electrochemical Data

Specifications:                      $۴۴ Louis Meites Petr Zuman John Wiley 0471592005   ۱۹۷۵


Electrochemical Dictionary

Specifications:                      $۴۱۰ Allen J. Bard,Gyorgy Inzelt,Fritz Scholz Springer 3540745971   ۲۰۰۸


Electrochemical Methods – Fundamentals and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Allen J. Bard Larry R. Faulkner Wiley 0471043729   ۲۰۰۱


Electrochemical Microsystem Technologies (New Trends in Electro Chemical Technology, 2)

Specifications:                      $۳۰۰ J. Walter Schultze,Tetsuya Osaka,Madh CRC 0415273552   ۲۰۰۵


Electrochemical Production of Metal Powders (Modern Aspects of Electrochemistry)

Specifications:                      $۱۸۹  Stojan S. Djokic Springer 1461423791   ۲۰۱۲


Electrochemical Reactions and Mechanisms in Organic Chemistry

Specifications:                      $۴۱۴ James Grimshaw Elsevier 0444720073   ۲۰۰۱


Electrochemical Science and Technology: Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۶۵  Keith Oldham Jan Myland Alan Bond Wiley 0470710845   ۲۰۱۲


Electrochemical SPM Study of 2D and 3D Phase Formation of Zn at the Ionic Liquid – Au(111) Interface

Specifications:                      $۱۲۰ Jana Dogel University of Karlsruhe 3937300090   ۲۰۰۵


Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering

Specifications:                      $۳۲۴ Robert G. Kelly John R. Scully David S CRC 0824799178   ۲۰۰۳


Electrochemical Thermodynamics and Kinetics (Landolt-Bornstein)

Specifications:                      $۷۱۰ Rudolf Holze Springer 3540410384   ۲۰۰۷


Electrochemistry and Corrosion Science®

Specifications:                      $۲۱۲ Nestor Perez Springer 1402077440   ۲۰۰۴


Electrochemistry at Metal and Semiconductor Electrodes

Specifications:                      $۵۰۹ N. Sato Elsevier Science 0444828060   ۱۹۹۸


Electrochemistry for Materials Science

Specifications:                      $۳۰۰ Walfried Plieth Elsevier 0444527923   ۲۰۰۸


Electrochemistry I (Topics in Current Chemistry, vol 142)

Specifications:                      $۱۱۰ E. Steckhan Springer 0387178716   ۱۹۸۷


Electrochemistry II (Topics in Current Chemistry, vol 143)

Specifications:                      $۱۱۰ E. Steckhan Springer 0387178716   ۱۹۸۷


Electrochemistry III (Topics in Current Chemistry, vol 148)

Specifications:                      $۲۰۰ E. Steckhan Springer 0387191801   ۱۹۸۸


Electrochemistry in light water reactors – Reference electrodes,measurement,corrosion & tribocorrosion issues (EFC

Specifications:                      $۳۰۰ D. Feron CRC 1420054082   ۲۰۰۷


Electrochemistry in Nonaqueous Solutions

Specifications:                      $۳۴ Kosuke Izutsu Wiley VCH 3527305165   ۲۰۰۲


Electrochemistry IV (Topics in Current Chemistry, Vol 152)

Specifications:                      $۱۰۳ E. Steckhan Springer 0387514619   ۱۹۹۰


Electrochemistry of Porous Materials

Specifications:                      $۱۲۹ Antonio Domenech Carbo CRC Press 1439806330   ۲۰۱۰


Electrochemistry of Semiconductors & Electronics – Processes and Devices (Materials Science and Process Technolo

Specifications:                      $۱۱۶ John McHardy Frank Ludwig Noyes Publications 0815513011   ۱۹۹۲


Electrochemistry of Silicon – Instrumentation, Science, Materials and Applications

Specifications:                      $۴۱۰ Volker Lehmann Wiley 3527293213   ۲۰۰۲


Electrochemistry of Silicon and Its Oxide

Specifications:                      $۱۵۹  Xiaoge Gregory Zhang Springer 0306465418   ۲۰۰۱


Electrochemistry of Zirconia Gas Sensors

Specifications:                      $۲۱۰ Serge Zhuiykov CRC 1420047612   ۲۰۰۸


Electrochemistry V (Topics in Current Chemistry. Vol 170)

Specifications:                      $۱۱۰ E. Steckhan Springer 0387577297   ۱۹۹۴


Electrochemistry VI – Electoorganic Synthesis, Bond Formation at Anode and Cathode (Topics in Current Chemistry,

Specifications:                      $۲۱۰ E. Steckhan Springer 3540614540   ۱۹۹۷


Electrochemistry, Principles, Methods, and Applications (Oxford Science Publications)

Specifications:                      $۱۱۸ Christopher M. A. Brett Ana Maria Oli Oxford University Press 0198553897   ۱۹۹۳


Electrochromism and Electrochromic Devices

Specifications:                      $۱۶۶  Paul Monk Roger Mortimer David Ross Cambridge University Press 0521822696   ۲۰۰۸


Electrocorrosion and Protection of Metals, General approach with particular consideration to electrochemical plants

Specifications:                      $۱۶۵ Joseph Riskin Elsevier Science 0444532951   ۲۰۰۹


Electrocrystallization in Nanotechnology

Specifications:                      $۳۰۰ Georgi T. Staikov Wiley 3527315152   ۲۰۰۷


Electrode Kinetics – Reactions

Specifications:                      $۳۴۰ R. G. Compton Elsevier 0444428798   ۱۹۸۷


Electrodeposited Nanowires and their Applications

Specifications:                      $۱۱۰  Nicoleta Lupu InTech 9537619886   ۲۰۱۰


Electrodeposition – The Materials Science of Coatings and Substrates

Specifications:                      $۱۲۲ Jack W. Dini Noyes Publications 0815513208   ۱۹۹۳


Electrodynamics of Metamaterials

Specifications:                      $۱۰۱ Andrey K. Sarychev Vladimir M. Shala World Scientific 981024245X   ۲۰۰۷


Electrodynamics of the Semiconductor Band Edge (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۷۴ A. Stahl I. Balslev Springer 0387169539   ۱۹۸۷


Electrokinetic and Colloid Transport Phenomena

Specifications:                      $۲۰۲ Jacob H. Masliyah Subir Bhattacharjee Wiley 0471788821   ۲۰۰۶


Electroless Copper and Nickel-Phosphorus Plating – Processing, Characterisation and Modelling (Woodhead Material

Specifications:                      $۲۳۰  Wei Sha Xiaomin Wu Kim Ghee Keon Woodhead Publishing 1845698088   ۲۰۱۱


Electroless Plating – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Glenn O. Mallory Juan B. Hajdu American Society of Civil Eng 0936569077   ۱۹۹۱


Electrolysis

Specifications:                      $۴۴  Vladimir Linkov InTech 9535107934   ۲۰۱۲


Electrolytic In-Process Dressing (ELID) Technologies – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۴۹  Hitoshi Ohmori  Ioan D. Marinescu  Ka CRC Press 1439800367   ۲۰۱۱


Electromagnetic Absorption in the Copper Oxide SuperConductors

Specifications:                      $۲۰۰ Frank J. Owens Springer 0306459485   ۲۰۰۲


Electromagnetic Materials – Proceedings of the Symposium P, ICMAT 2007

Specifications:                      $۱۱۰ Hock Lim,Serguei Matitsine,Gan Yeow World Scientific 9812709533   ۲۰۰۷


Electromagnetic Materials (Proceedings of the Symposium 2005)

Specifications:                      $۱۱۸ Lim Hock,Serguei Matitsine,Gan Yeow World Scientific 981256411X   ۲۰۰۵


Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV) – Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics

Specifications:                      $۱۹۶  T. Chady S. Gratkowski T. Takagi S.S.  IOS Press 1607507498   ۲۰۱۱


Electromagnetic PHENOMENA BASED ON SURFACE MODES AND THEIR TRANSFER TO ATOM OPTICS

Specifications:                      $۴۴  Antonio I. Fernandez DomA nguez Universidad AutAnoma de Ma   ۲۰۰۹


Electromagnetic Scattering and Material Characterization

Specifications:                      $۱۳۹  Abbas Omar Artech House 1596932163   ۲۰۱۱


Electromagnetic Shielding and Corrosion Protection for Aerospace Vehicles

Specifications:                      $۱۰۹ Jan W. Gooch John K. Daher Springer 0387460942   ۲۰۰۷


Electromechanical Properties in Composites Based on Ferroelectrics (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۲۰۰ Vitaly Yu. Topolov Christopher R. Bo Springer 1848009992   ۲۰۰۹


Electrometallurgical Techniques for DOE Spent Fuel Treatment Final Report

Specifications:                      $۴۰ Committee on Electrometallurgical Tec National Academies Press 0309070953   ۲۰۰۰


Electromigration in Thin Films and Electronic Devices – Materials and Reliability

Specifications:                      $۲۴۰  Choong-Un Kim Woodhead Publishing 1845699378   ۲۰۱۲


Electromotive Force and Measurement in Several Systems

Specifications:                      $۴۴  Sadik Kara InTech 9533077284   ۲۰۱۱


Electron Backscatter Diffraction in Materials Science

Specifications:                      $۴۰۰ Adam J. Schwartz Mukul Kumar Brent  Springer 030646487X   ۲۰۰۰


Electron Backscatter Diffraction in Materials Science, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۶۹ Adam J. Schwartz Mukul Kumar Brent  Springer 0387881352   ۲۰۰۹


Electron Correlation in Metals

Specifications:                      $۲۴۰ K. Yamada Cambridge University 0521572320   ۲۰۰۴


Electron Correlation in New Materials and Nanosystems (NATO Science Series II, Mathematics, Physics and Chemis

Specifications:                      $۲۰۹ Kurt Scharnberg, Sergei Kruchinin Springer 1402056575   ۲۰۰۷


Electron Correlation in the Solid State

Specifications:                      $۱۱۵ Norman H. March World Scientific 1860942008   ۱۹۹۹


Electron Correlations in Molecules and Solids (Springer Series in Solid-State Sciences) 3rd Edition

Specifications:                      $۱۷۳ Peter Fulde Springer 3540593640   ۲۰۰۳


Electron Crystallography – Novel Approaches for Structure Determination of Nanosized Materials (NATO Science Se

Specifications:                      $۳۵۷ Thomas E. Weirich Xiaodong Zou Springer 1402039182   ۲۰۰۶


Electron Dynamics by Inelastic X-Ray Scattering (Oxford Series on Synchrotron Radiation)

Specifications:                      $۳۰۰ Winfried Schuelke Oxford University 0198510179   ۲۰۰۷


Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۷۹  R.F. Egerton Springer 144199582X   ۲۰۱۱


Electron Microscopy – Principles and Fundamentals

Specifications:                      $۴۰۰ S. Amelinckx D Dyck J Landuyt G Ten Wiley-VCH 3527294791   ۱۹۹۷


Electron Microscopy in Heterogeneous Catalysis (Microscopy in Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۲ P.L. GalBoyes Taylor & Francis 0750308095   ۲۰۰۳


Electron Microscopy of Polymers (Springer Laboratory)

Specifications:                      $۲۱۰ Goerg H. Michler Springer 3540363505   ۲۰۰۸


Electron Scattering in Solid Matter – A Theoretical and Computational Treatise (Springer Series in Solid-State Scienc

Specifications:                      $۲۱۵ Jan Zabloudil R.Hammerling Laszlo Sz Springer 3540225242   ۲۰۰۵


Electron Spectroscopies Applied to Low-Dimensional Materials (Physics and Chemistry of Materials With Low-Dim

Specifications:                      $۴۱۹ H. P. Hughes Springer 0792365267   ۲۰۰۲


Electron Transfer I (Topics in Current Chemistry, vol 169)

Specifications:                      $۳۳۳ C. S. Foote W. Kaim J. Mattay M. Bau Springer 0387575650   ۱۹۹۴


Electron Transfer II (Topics in Current Chemistry, vol 177)

Specifications:                      $۳۳۳ R. Bassi Springer 3540601104   ۱۹۹۶


Electronic and Magnetic Properties of Metals and Ceramics (3 Volumes)

Specifications:                      $۴۰۰  K.H.J. Buschow Wiley-VCH 3527603978   ۱۹۹۴


Electronic and Optical Properties of Conjugated Polymers (International Series of Monographs on Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ William Barford Oxford University 0198526806   ۲۰۰۵


Electronic and Optical Properties of d-Band Perovskites

Specifications:                      $۲۱۵ Thomas Wolfram Sinasi Ellialtioglu Cambridge University 0521850533   ۲۰۰۶


Electronic and Vibronic Spectra of Transition Metal Complexex I (Topics in Current Chemistry, vol 171)

Specifications:                      $۲۱۱ H. Yersin Springer 0387581553   ۱۹۹۴


Electronic Basis of the Strength of Materials (Cambridge Solid State Science)

Specifications:                      $۲۰۰ John J. Gilman Cambridge University Press 0521620058   ۲۰۰۳


Electronic Conduction in Oxides,2nd ed.(Springer Series in Solid State Sciences)

Specifications:                      $۳۱۵ N.Tsuda K.Nasu A.Fujimori K.Siratori Springer 3540669566   ۲۰۰۰


Electronic Correlation Mapping – From Finite to Extended Systems

Specifications:                      $۲۱۰ Jamal Berakdar Wiley 3527403507   ۲۰۰۶


Electronic Materials – The Oligomer Approach

Specifications:                      $۲۳۰ K. Mullen Gerhard Wegner Wiley 3527294384   ۱۹۹۸


Electronic Materials and Processes Handbook (3rd Edition)

Specifications:                      $۲۳۷ Charles A. Harper Charles Harper McGrawHill 0071402144   ۲۰۰۴


Electronic Materials Science

Specifications:                      $۱۰۵ Irene Wiley 0471695971   ۲۰۰۵

Electronic Properties of Carbon Nanotubes

Specifications:                      $۴۴  Jose Mauricio Marulanda InTech 9533074993   ۲۰۱۱

Electronic Properties of Crystalline Solids – An Introduction to Fundamentals

Specifications:                      $۶۴  Richard H. Bube Academic Press 0121385507   ۱۹۷۴

Electronic Properties of Materials, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۰۵ Rolf E. Hummel Springer 038795144X   ۲۰۰۴

Electronic Properties of Materials, 4th ed. 2011 Edition

Specifications:                      $۹۹  Rolf E. Hummel Springer 1441981632   ۲۰۱۱

Electronic Properties of Solids Using Cluster Methods (Fundamental Materials Research)

Specifications:                      $۳۰۰ T.A. Kaplan S.D. Mahanti Springer 0306450100   ۲۰۰۲

Electronic Structure (Handbook of Surface Science, Volume 2)®

Specifications:                      $۴۱۵ K. Horn M. Scheffler Elsevier 0444892915   ۲۰۰۰

Electronic Structure and Magnetism of 3d-Transition Metal Pnictides

Specifications:                      $۱۲۹ K. Motizuki H. Ido T. Itoh Springer 3642034195   ۲۰۰۹

Electronic Structure and Physical Properties of Solids – The Uses of the LMTO Method

Specifications:                      $۳۰۱ Hugues Dreysse Springer 3540672389   ۲۰۰۰

Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds, 2 Edition, Introduction to the Theory

Specifications:                      $۱۷۴  Isaac B. Bersuker Wiley 0470180234   ۲۰۱۰

Electronic Structure of Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Adrian P. Sutton Oxford University 0198517548   ۲۰۰۴

Electronic structure of organic compounds (Topics in current chemistry, vol 24)

Specifications:                      $۲۲ Hanns Fischer Springer 0387055401   ۱۹۷۱

Electronic Structure of Refractory Carbides and Nitrides

Specifications:                      $۱۴۷  V. A. Gubanov A. L. Ivanovsky V. P. Z Cambridge University Press 0521418852   ۱۹۹۴

Electronic Structure of Strongly Correlated Materials – Springer Series in Solid-State Sciences

Specifications:                      $۱۷۰ Vladimir Anisimov Yuri Izyumov Springer 3642048250   ۲۰۱۰

Electronic Structure, Correlation Effects and Physical Properties of D- And F-Metals and Their Compounds

Specifications:                      $۲۰۰ V Yu Irkhin Cambridge International 190460255X   ۲۰۰۷

Electronics Manufacturing , with Lead-Free, Halogen-Free, and Conductive-Adhesive Materials

Specifications:                      $۱۳۵ John Lau C.P. Wong McGraw Hill 0071386246   ۲۰۰۲

Electron-Phonon Interaction in Conventional and Unconventional Superconductors

Specifications:                      $۱۳۹  Pegor Aynajian Springer 3642149677   ۲۰۱۱

Electrons and Disorder in Solids (International Series of Monographs on Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ V. F. Gantmakher Lucia I. Man Oxford University Press, USA 0198567561   ۲۰۰۵

Electrons and Phonons – The Theory of Transport Phenomena in Solids (Oxford Classic Texts in the Physical Science

Specifications:                      $۱۱۸ J. M. Ziman Oxford University, USA 0198507798   ۲۰۰۱

Electrons and Phonons in Semiconductor Multilayers, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۳۰ B. K. Ridley Cambridge 0521516277   ۲۰۰۹

ELECTRONS IN METALS – A Short Guide to the Fermi Surface

Specifications:                      $۳۳ J. M. ZIMAN B0007JLSWS   ۱۹۶۲

Electrons, Atoms, Metals and Alloys

Specifications:                      $۴۴  W. Huzme-Rothery Dover B002ALGF4W   ۱۹۶۳

Electro-Optical Effects to Visualize Field and Current Distributions in Semiconductors (Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۱۲۹ Karl W. Boer Springer 364203439X   ۲۰۱۰

Electrophoretic Deposition of Nanomaterials

Specifications:                      $۱۸۹  James H. Dickerson, Aldo R. Boccacci Springer 1441996907   ۲۰۱۲

Electrophysical Phenomena in the Tribology of Polymers (Polymer Science and Engineering)

Specifications:                      $۲۱۵ A I Sviridewok A F Kilmovich V N Kes CRC 9056995774   ۱۹۹۹


Electroplating

Specifications:                      $۴۴  Darwin Sebayang InTech 9535104711   ۲۰۱۲


Electroplating – Basic Principles, Processes and Practice

Specifications:                      $۲۶۵  Nasser Kanani Elsevier Science 1856174514   ۲۰۰۶


Electropolymerization

Specifications:                      $۴۴  Ewa Schab Balcerzak InTech 9533076935   ۲۰۱۱


Electropolymerization – Concepts, Materials and Applications

Specifications:                      $۱۹۰  Serge Cosnier Arkady Karyakin Wiley 3527324143   ۲۰۱۰


Electrospinning (Expert overviews covering the science and technology of rubber and plastics)

Specifications:                      $۱۵۵ Jon Stranger Mark Staiger Rapra 1847350917   ۲۰۰۹


Electrospinning for Tissue Regeneration (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Lucy A Bosworth Sandra Downes Woodhead Publishing 1845697413   ۲۰۱۱


Elemental Analysis of Fuels and Lubricants – Recent Advances and Future Prospects (ASTM Special Technical Publi

Specifications:                      $۱۱۰ ASTM International ASTM International 0803134940   ۲۰۰۵


Elementorganic Monomers – Technology, Properties, Applications (New Concepts in Polymer Science)

Specifications:                      $۳۵۰ L. M. Khananashvili O. V. Mukbaniani Brill Academic 9004152601   ۲۰۰۶


Elements of Metallurgy and Engineering Alloys

Specifications:                      $۱۳۴  Campbell F Campbell F ASM International 0871708671   ۲۰۰۸


Elements of Plasticity – Theory and Computation, Second Edition (High Performance Structures and Materials)

Specifications:                      $۲۵۰  I. Doltsinis WIT Press 184564428X   ۲۰۰۹


Emerging Technologies in NDT (NON-DESTRUCTIVE TESTING, Monographs in Engineering, Water and Earth Sc

Specifications:                      $۲۰۰ Gerhard Busse Danny Van Hemelrijck Taylor & Francis 0415464765   ۲۰۰۸


Emulsion Science – Basic Principles (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۰۶ Fernando Leal Calderon Veronique Sch Springer 0387396829   ۲۰۰۷


Emulsions and Emulsion Stability, 2nd Edition (Surfactant Science, v 132)

Specifications:                      $۲۱۴ Johan Sjoblom CRC 0824726952   ۲۰۰۶


Enabling Technologies for MEMS and Nanodevices (Advanced Micro and Nanosystems)

Specifications:                      $۳۳۰ Baltes,Brand,Fedder,Hierold,Korvink,T Wiley-VCH 352730746X   ۲۰۰۴


Encyclopedia Dictionary of Condensed Matter Physics

Specifications:                      $۲۱۴۰ G. Bassani Academic Press 0122276108   ۲۰۰۵


Encyclopedia of Corrosion Technology, 2nd Edition (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۴۷۵ P.E. Philip A. Schweitzer Marcel Dekker 0824748786   ۲۰۰۴


Encyclopedia of Materials – Science and Technology (11 Volume set)

Specifications:                      $۷۵۶۵ K.H.J. Buschow Ph.D.,Cahn,Flemings,I Elsevier,Pergamon 0080431526   ۲۰۰۸


 ۱

Encyclopedia of Materials Characterization – Surfaces, Interfaces, Thin Films. (Materials Characterization Series).

Specifications:                      $۲۰۰ BRUNDLE, C. Richard, and Charles A. Butterworth-Heinemann 0750691689   ۱۹۹۲


Encyclopedia of Materials, Parts, and Finishes, Second Edition®

Specifications:                      $۳۹۶ Mel Schwartz CRC 1566766613   ۲۰۰۲


Encyclopedia of Nanotechnology (5 Volume set)

Specifications:                      $۱,۶۰ Bharat Bhushan Springer 9048197503   ۲۰۱۲


Encyclopedia of PVC, Volume 1 – Resin Manufacture and Properties. 2nd Edition(HTLM ebook)

Specifications:                      $۲۵۹ Leonard I. Nass Charles A. Heiberger CRC 0824774272   ۱۹۸۶


End of Life Tyres – Exploiting their Value

Specifications:                      $۴۶۰ P.W. Dufton Rapra 1859572413   ۲۰۰۱


Energetic Materials – Part 1. Decomposition, Crystal and Molecular Properties (Theoretical and Computational Chem

Specifications:                      $۴۰۰ P.A. Politzer JS Murray Elsevier 0444515186   ۲۰۰۳


Energetic Materials – Part 2. Detonation, Combustion (Theoretical and Computational Chemistry, Volume 13)

Specifications:                      $۴۰۸ P.A. Politzer JS Murray Elsevier 0444515194   ۲۰۰۳


Energetic Materials – Processing and Characterization of Particles

Specifications:                      $۳۱۰ Ulrich Teipel Wiley,VCH 3527302409   ۲۰۰۵


Energy Absorption of Structures and Materials

Specifications:                      $۵۲۴ G. Lu T.X. Yu Woodhead Publishing 1855736888   ۲۰۰۳


Energy Harvesting for Autonomous Systems (Smart Materials, Structures, and Systems)

Specifications:                      $۱۲۹  Stephen Beeby Neil White Artech House 1596937181   ۲۰۱۰


Energy Harvesting Materials

Specifications:                      $۲۰۰ David L. Andrews World Scientific 9812564128   ۲۰۰۵


Energy Storage (Robert A. Huggins)

Specifications:                      $۱۰۲ Robert A. Huggins Springer 1441910239   ۲۰۱۰


Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites.

Specifications:                      $۱۶۷ KIM, Jang-Kyo, and Yiu-Wing MAI Elsevier Science (USA) 0080426956   ۱۹۹۸


Engineered Rubber Products – Introduction to Design, Manufacture and Testing

Specifications:                      $۱۰۹  John G. Sommer Hanser Gardner Pubns 1569904332   ۲۰۰۹


Engineering Analysis of Smart Material Systems

Specifications:                      $۲۴۵ Donald J. Leo Wiley 0471684775   ۲۰۰۷


Engineering and High Performance Plastics Market Report

Specifications:                      $۵۴۰ D.K. Platt Rapra 1859573800   ۲۰۰۳


Engineering Biomaterials for Regenerative Medicine – Novel Technologies for Clinical Applications

Specifications:                      $۱۶۹  Sujata K. Bhatia Springer 1461410797   ۲۰۱۲


Engineering Coatings – Design and application, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۵  S. Grainger J. Blunt Woodhead Publishing 1855733692   ۱۹۹۸


Engineering Damage Mechanics – Ductile, Creep, Fatigue and Brittle Failures

Specifications:                      $۲۰۰ Jean Lemaitre Rodrigue Desmorat Springer 3540215034   ۲۰۰۵


Engineering Formulas for Metalcutting

Specifications:                      $۳۰ Edmund Isakov Industrial 0831131748   ۲۰۰۳


Engineering Handbook for Industrial Plastic Piping Systems

Specifications:                      $۴۰ HARRINGTON INC HARRINGTON INC  


Engineering Materials (2nd ed.).Volume 1 (1996) – An Introduction to their Properties and Applications.

Specifications:                      $۶۵ ASHBY, Michael F., and David Rayner Elsevier Science (USA) 0750630817   ۱۹۹۶


Engineering Materials (2nd ed.).Volume 2 (1998) – An Introduction to Microstructures, Processing and Design.

Specifications:                      $۶۵ ASHBY, Michael F., and David Rayner Elsevier Science 0750640197   ۱۹۹۸


Engineering Materials and Processes Desk Reference

Specifications:                      $۹۹  Michael F. Ashby Robert W. Messler R Butterworth Heinemann 1856175863   ۲۰۰۹


Engineering Materials For Biomedical Applications (Biomaterials Engineering and Processing Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Teoh Swee Hin World Scientific 9812560610   ۲۰۰۴


Engineering Materials Science

Specifications:                      $۲۰۰ Milton Ohring Academic Press 0125249950   ۱۹۹۵


Engineering Materials, 3rd Edition, Volume 1 – An Introduction to Properties, Applications and Design

Specifications:                      $۶۰ Michael F. Ashby D R H Jones Butterworth,Heinemann 0750663804   ۲۰۰۵


Engineering Materials, 3rd Edition, Volume 2 – An Introduction to Microstructures, Processing and Design

Specifications:                      $۶۳ Michael F. Ashby D R H Jones Butterworth,Heinemann 0750663812   ۲۰۰۶


Engineering Metallurgy – Part 1, 6th Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Raymond Aurelius Higgins Butterworth Heinemann 0340568305   ۱۹۹۳


Engineering of Crystalline Materials Properties – State of the Art in Modeling, Design & Applications (NATO Scienc

Specifications:                      $۳۲۲ Juan J. Novoa Dario Braga Lia Addadi Springer 1402068220   ۲۰۰۸


Engineering Plastics and Their Commercial Development (Advances in Chemistry vol.96)

Specifications:                      $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۹

Engineering Plastics Handbook (McGraw-Hill Handbooks)

Specifications:                      $۲۰۰ James Margolis McGraw-Hill 0071457674   ۲۰۰۵

Engineering Properties and Applications of Lead Alloys

Specifications:                      $۲۵۰ S. Guruswamy MARCEL DEKKER 082478247X   ۲۰۰۰

Engineering Solutions for Sustainability: Materials and Resources

Specifications:                      $۳۹  Metals & Materials Society (TMS) The  Wiley-TMS 1118175859   ۲۰۱۲

ENGINEERING USE OF GEOTEXTILES (UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC 3-220-08FA 2004))

Specifications:                      $۴۴  UFC U.S. ARMY CORPS OF ENG   ۲۰۰۴

Engineering With Rubber – How to Design Rubber Components (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۰۱ Alan N. Gent Hanser Gardner Publications 1569902992   ۲۰۰۱

Environmental Degradation of Industrial Composites

Specifications:                      $۴۰۰ Celine Mahieux Elsevier 1856174476   ۲۰۰۶

Environmental Degradation of Metals

Specifications:                      $۲۳۰ U.K. Chatterjee S.K. Bose CRC 0824799208   ۲۰۰۱

Environmental Effects on Engineered Materials

Specifications:                      $۳۱۸ Russel H. Jones Marcel Dekker 0824746015   ۲۰۰۱

Environmentally Assisted Cracking – Predictive Methods for Risk Assessment and Evaluation of Materials, Equipme

Specifications:                      $۲۱۵ Russell D. Kane Astm Intl 0803128746   ۲۰۰۰

Environmentally Conscious Materials and Chemicals Processing (Environmentally Conscious Engineering, Myer Kut

Specifications:                      $۲۰۰ Myer Kutz Wiley 0471739049   ۲۰۰۷

Environmentally Conscious Materials Handling

Specifications:                      $۱۳۵ Myer Kutz Wiley 0470170700   ۲۰۰۹

Environment-Induced Cracking of Materials

Specifications:                      $۳۳۰ Shipilov,Jones,Olive,Rebak Elsevier 0080446353   ۲۰۰۸

EOPSAT Condensed Matter – Encyclopedia of Physical Science and Technology 3rd ed.

J. C. Phillips Elsevier 0122274105   ۲۰۰۴

EOPSAT Material Science – Encyclopedia of Physical Science and Technology 3rd ed.

Klaus-Hermann Dahmen Elsevier 0122274105   ۲۰۰۴

EOPSAT Materials – Encyclopedia of Physical Science and Technology 3rd ed.

K. W. Allen Elsevier 0122274105   ۲۰۰۴

Epoxy Composites – Impact Resistance and Flame Retardancy – Rapra Review Report 185 (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۱۵۳  Debdatta Ratna Smithers Rapra Press 1847350658   ۲۰۰۷

Epoxy Resins and Composites II (Advances in Polymer Science, Vol 75)

Specifications:                      $۵۳ K. Dusek Springer 0387158251   ۱۹۸۶

Epoxy Resins and Composites III (Advances in Polymer Science, vol 78)

Specifications:                      $۷۹ K. Dusek Springer 0387159363   ۱۹۸۶

Epoxy Resins and Composites IV (Advances in Polymer Science. Vol 80)

Specifications:                      $۹۱ K. Dusek  R Dave Springer 0387164235   ۱۹۸۶

Epoxy Resins, Curing Agents, Compounds, and Modifiers, 2nd Edition – An Industrial Guide

Specifications:                      $۳۰۰ Ernest W. Flick Noyes Publications 0815513224   ۱۹۹۳

Equations of State for Solids in Geophysics and Ceramic Science (Oxford Monographs on Geology and Geophysics)

Specifications:                      $۳۱۰ Orson L. Anderson Oxford University 019505606X   ۱۹۹۵

Equilibrium Between Phases of Matter – Phenomenology and Thermodynamics

Specifications:                      $۲۰۰ H.A.J. Oonk M.T. Calvet Springer 1402061234   ۲۰۰۸

Equilibrium Statistical Physics – Phases of Matter and Phase Transitions

Specifications:                      $۲۰۰ M. Baus Carlos F. Tejero Springer 3540746315   ۲۰۰۸

ESAB Pulsed MIG-welding

Specifications:                      $۱۱ ESAB ESAB   ۲۰۰۰

ESAB Welding Handbook, Filler Materials for manual and automatic welding, 5th ed.

ESAB ESAB  

ESRF European Synchrotron Radiation Facility Highlights 2006

Specifications:                      $۱۰۴ G. Admans European Synchrotron Radiati   ۲۰۰۷

Essential Rubber Formulary – Formulas for Practitioners (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۱۳۰ Chellappa Chandrasekaran William Andrew 0815515391   ۲۰۰۷

Essentials of Materials for Science and Engineering

Specifications:                      $۱۳۶  Donald R. Askeland Pradeep P. Phule CL Engineering 0534253091   ۲۰۰۴

Essentials of Materials Science & Engineering, 2 Edition

Specifications:                      $۱۷۹  Donald R. Askeland Pradeep P. Fulay CL Engineering 0495244465   ۲۰۰۸

Essentials of Nanotechnology

Specifications:                      $۳۳  Jeremy Ramsden Ventus Publishing ApS 8776814182   ۲۰۱۰

Esterification of Polysaccharides (Springer Laboratory)

Specifications:                      $۱۲۶ Thomas Heinze Tim Liebert Andreas K Springer 3540321039   ۲۰۰۶

Estimating and Costing for the Metal Manufacturing Industries

Specifications:                      $۱۰۱ Robert Creese M. Adithan CRC 0824787129   ۱۹۹۲

EUROMAT 99, Materials for Building and Structures, Volume 6

Specifications:                      $۴۱۰ Folker H. Wittmann F. H. Wittmann Wiley VCH 3527301259   ۲۰۰۰

EUV Sources for Lithography (SPIE Press Monograph Vol. PM149)

Specifications:                      $۱۶۲  Vivek Bakshi SPIE Publications 0819458457   ۲۰۰۶

Evaluation and Remediation of Low Permeability and Dual Porosity Environments (ASTM Special Technical Publica

Specifications:                      $۶۰ Martin N. Sara Lorne G. Everett ASTM International 0803134525   ۲۰۰۲

Evaluation of HSDPA and LTE – From Testbed Measurements to System Level Performance

Specifications:                      $۱۲۵  Markus Rupp Sebastian Caban Christia Wiley 0470711922   ۲۰۱۲

Evolution of Phase Transitions – A Continuum Theory

Specifications:                      $۱۰۶ Rohan Abeyaratne James K. Knowles Cambridge University Press 0521661471   ۲۰۰۶

Evolution of Thin Film Morphology – Modeling and Simulations (Springer Series in Materials Science)-Matthew Pell

Specifications:                      $۲۰۰ Ming Lu Springer 0387751084   ۲۰۰۸

Evolving Methods for Macromolecular Crystallography – The Structural Path to the Understanding of the Mechanism

Specifications:                      $۶۹ R.Read J.Sussman Springer 1402063156   ۲۰۰۸

Experimental Characterization of Advanced Composite Materials, Third Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Leif A. Carlsson Donald F. Adams R. B CRC 1587161001   ۲۰۰۳

Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements – Cryostat Design, Material Properties and Supercond

Specifications:                      $۲۱۵ Current Testing-Jack Ekin Oxford University 0198570546   ۲۰۰۷

Experimental Techniques In Condensed Matter Physics At Low Temperatures (Advanced Book Classics)

Specifications:                      $۱۰۲ Robert C. Richardson Eric N. Smith Westview Press 0201360780   ۱۹۹۸

Experiments on Knife Sharpening-John D. Verhoeven-Department of Materials Science and Engineering Iowa State

Specifications:                      $۱۴۴ John D. Verhoeven-Emeritus Professor   ۲۰۰۴

Explanatory Materials to Code of Practice for the Structural Use of Steel 2005

Specifications:                      $۱۹ Hong Kong Buildings Department Government of the Hong Kong   ۲۰۰۵

Exploiting Advances in Arc Welding Technology

Specifications:                      $۲۸۰  TWI Ltd Woodhead Publishing 1855734168   ۱۹۹۹

Exploratory Analysis of Metallurgical Process Data with Neural Networks and Related Methods

Specifications:                      $۲۲۰ C. Aldrich Elsevier 0444503129   ۲۰۰۲

Explosive Principles – An Essential Guide To Understanding Explosives And Detonations

Specifications:                      $۹۰ Robert A. Sickler Paladin Press 0873646592   ۱۹۹۲

Explosives (5th Revised Edition)

Specifications:                      $۳۵۱ Rudolf Meyer Josef K”hler Axel Homb Wiley,VCH 3527302670   ۲۰۰۲


Extended Defects in Germanium – Fundamental and Technological Aspects (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۴ Cor Claeys Eddy Simoen Springer 3540856110   ۲۰۰۹


Extended Defects in Semiconductors – Electronic Properties, Device Effects and Structures

Specifications:                      $۲۳۰ D. B. Holt B. G. Yacobi Cambridge University Press 0521819342   ۲۰۰۷


Extractive Metallurgy of Activated Minerals (Process Metallurgy)

Specifications:                      $۲۱۰ P Balaz Elsevier 0444502068   ۲۰۰۰


Extractive Metallurgy of Copper (4th ed.)

Specifications:                      $۱۳۶ DAVENPORT, William George, and M Elsevier Science (USA) 0080440290   ۲۰۰۲


Extractive Metallurgy of Copper, Fifth Edition

Specifications:                      $۱۸۹  Mark E. Schlesinger Matthew J. King  Elsevier 0080967892   ۲۰۱۱


Extractive Metallurgy of Rare Earths

Specifications:                      $۳۰۰ C.K. Gupta N. Krishnamurthy CRC 0415333407   ۲۰۰۵


Extrusion dies for plastics and rubber – design and engineering computations. 2nd Ed

Specifications:                      $۱۱۰ Walter Michaeli Oxford University Press 0195209109   ۱۹۹۲


Extrusion in Ceramics

Specifications:                      $۳۰۰ Frank Hdndle Springer 3540271007   ۲۰۰۷


Extrusion, 2nd Edition  (ASM)

Specifications:                      $۲۴۶ M. Bauser G. Sauer K. Siegert ASM International 087170837X   ۲۰۰۶


Fabless Semiconductor Implementation

Specifications:                      $۲۰۰ Rakesh Kumar McGraw Hill 0071502661   ۲۰۰۸


Fabrication – The Designers Guide

Specifications:                      $۳۸ Peter Silver William McLean Architectural Press 0750665580   ۲۰۰۶


Fabrication and Characterization in the Micro-Nano Range – New Trends for Two and Three Dimensional Structures

Specifications:                      $۱۲۹  Fernando A. Lasagni Andres F. Lasagni Springer 3642177816   ۲۰۱۱


Fabrication and Design of Resonant Microdevices (Micro and Nano Technologies)

Specifications:                      $۱۶۵ Behraad Bahreyni William Andrew 0815515774   ۲۰۰۸


Fabrication and Welding Engineering

Specifications:                      $۳۰ Roger Timings Newnes 0750666919   ۲۰۰۸


Fabrication of GaAs Devices

Specifications:                      $۱۲۰ C. Ashby A. Baca The Institution of Engineering  ۰۸۶۳۴۱۳۵۳۶   ۲۰۰۵


Fabricator’s and Erector’s Guide to Welded Steel Construction

Specifications:                      $۱۱۰ Omer W. Blodgett, P.E.   ۱۹۹۹


Factors Affecting the Removal of Ammonia from Air on Carbonaceous Materials – Investigation of Reactive Adsorpti

Specifications:                      $۱۲۹  Camille Petit Springer 1461433924   ۲۰۱۲


Failure Analysis and Fractography of Polymer Composites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۴ E. Greenhalgh MJ Hiley CB Meeks CRC Press 1420079646   ۲۰۰۹


Failure Analysis of Brittle Materials

Specifications:                      $۱۰۲ V. D. Frechette Wiley American Ceramic Soci 0944904300   ۱۹۹۰


Failure Analysis of Engineering Structures – Methodology and Case Histories (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ V. Ramachandran ASM International 0871708205   ۲۰۰۵


Failure Analysis of Heat Treated Steel Components (ASM)

Specifications:                      $۲۰۰ L.C.F. Canale R.A. Mesquita and G.E.  ASM International 087170868X   ۲۰۰۸


Failure Analysis of Integrated Circuits – Tools and Techniques

Specifications:                      $۳۰۳ Lawrence C. Wagner Kluwer Academic Publishers 0412145618   ۱۹۹۹


Failure Criteria in Fibre-Reinforced-Polymer Composites (TheWorld-Wide Failure Exercise)

Specifications:                      $۵۰۰ M. Hinton P D Soden Abdul-Salam Ka Elsevier 008044475X   ۲۰۰۴


Failure in Polymers (Advances in Polymer Science,Vol. 27)

Specifications:                      $۵۶ E.H. Andrews and P. E. Reed Springer   ۱۹۷۷


Failure Mechanisms of Advanced Welding Processes

Specifications:                      $۳۰۰  X. Sun Woodhead Publishing Ltd 1845695364   ۲۰۱۰


Failure of Plastics and Rubbers Products

Specifications:                      $۲۰۵ David C. Wright Rapra 1884207936   ۲۰۰۲


Failure, Distress and Repair of Concrete Structures

Specifications:                      $۳۰۰  Norbert Delatte Woodhead Publishing Ltd 1845694082   ۲۰۰۹


Fatigue ’96, Volume II

Specifications:                      $۲۰۰ International Fatigue Congress,Berlin H Pergamon 0080422683   ۱۹۹۶


Fatigue Analysis of Welded Components – Designer’s Guide to the Structural Hot-spot Stress Approach

Specifications:                      $۲۰۰  E. Niemi W. Fricke S. J. Maddox Woodhead Publishing Ltd 1845691245   ۲۰۰۶


Fatigue And Durability of Structural Materials (ASM)

Specifications:                      $۲۳۷ S. S. Manson G. R. Halford ASM International 0871708256   ۲۰۰۶


Fatigue and Fracture of Medical Metallic Materials and Devices (ASTM Special Technical Publication STP 1481)

Specifications:                      $۵۵ M. R. Mitchell ASTM International 080314511X   ۲۰۰۷


Fatigue and Tribological Properties of Plastics and Elastomers, 2nd Edition (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۳۲۵  Laurence W McKeen William Andrew 0080964508   ۲۰۱۰


Fatigue Assessment of Welded Joints by Local Approaches, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Dieter Radaj C.M. Sonsino W. Fricke Woodhead 1855739488   ۲۰۰۶


Fatigue Crack Growth Thresholds, Endurance Limits, and Design (Astm Special Technical Publication Stp 1372)

Specifications:                      $۱۵۰ J. C. Newman, Jr. and R. S. Piascik ASTM International 0803126247   ۲۰۰۰


Fatigue Crack Propagation in Metals and Alloys – Microstructural Aspects and Modelling Concepts

Specifications:                      $۱۳۰ Ulrich Krupp Wiley VCH 3527315373   ۲۰۰۷


Fatigue Design of Welded Joints and Components, Recommendations of IIW Joint Working Group XIII – XV

Specifications:                      $۲۲۰  A. Hobbacher A Hobbacher Woodhead Publishing 1855733153   ۱۹۹۶


Fatigue Design Procedure for Welded Hollow Section Joints – Recommendations of IIW Subcommission XV

Specifications:                      $۲۴۰  E-X Zhao J.A. Packer Woodhead Publishing 1855735229   ۲۰۰۰


Fatigue in Composites – Science and Technology of the Fatigue Response of Fibre-Reinforced Plastics

Specifications:                      $۵۲۰ Bryan Harris CRC Press 185573608X   ۲۰۰۳


Fatigue Life Analyses of Welded Structures – Flaws

Specifications:                      $۱۷۰ Tom Lassen Naman Recho ISTE Publishing 1905209541   ۲۰۰۶


Fatigue Life Prediction of Composites and Composite Structures (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۹  A. P. Vassilopoulos CRC Press 1439827893   ۲۰۱۰


Fatigue of Fiber-reinforced Composites (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۲۹  Anastasios P. Vassilopoulos Thomas K Springer 1849961808   ۲۰۱۱


Fatigue of Materials, 2 Edition (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۳۰  S. Suresh Cambridge University Press 0521570468   ۱۹۹۹


Fatigue of Structures and Materials

Specifications:                      $۳۲۳ Jaap Schijve Springer 0792370139   ۲۰۰۴


Fatigue Testing and Analysis Under Variable Amplitude Loading Conditions (ASTM Special Technical Publication S

Specifications:                      $۱۱۰ ASTM International ASTM International 0803134797   ۲۰۰۵


FDTD Modeling of Metamaterials – Theory and Applications

Specifications:                      $۱۳۹ Yang Hao Raj Mittra Artech House Publishers 1596931604   ۲۰۰۸


Features of Liquid Crystal Display Materials and Processes

Specifications:                      $۴۴  Natalia V. Kamanina InTech 9533078991   ۲۰۱۱


Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics – Converting Waste Plastics into Diesel and Other Fuels (Wiley

Specifications:                      $۵۱۰ John Scheirs Walter Kaminsky John Wiley 0470021527   ۲۰۰۶


Feedstock Recycling of Plastic Wastes

Specifications:                      $۱۶۰ J.H. Clark J. Aguado D. Serrano Royal Society of Chemistry 0854045317   ۱۹۹۹


Feedstock Recycling of Plastics

Specifications:                      $۳۲۰ M. Muller Hagedorn H. Bockhorn University of Karlsruhe 3937300767   ۲۰۰۵


Femtosecond Laser Micromachining – Photonic and Microfluidic Devices in Transparent Materials (Topics in Applie

Specifications:                      $۲۹۹  Roberto Osellame Giulio Cerullo Rober Springer 3642233651   ۲۰۱۲


Fermi Surfaces of Low-Dimensional Organic Metals and Superconductors (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ Joachim Wosnitza Springer 3540606742   ۱۹۹۶


Ferrites – Transitions Elements Luminescence (Structure & Bonding Vol 47)

Specifications:                      $۵۵ Jean-Claude Grenier, Michel Pouchard  Springer 3540107880   ۱۹۸۲


Ferro and Antiferroelectricity – Order & Disorder Cersus Displacive (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۶۶ Naresh Dalal Annette Bussmann Holder Springer 3540496025   ۲۰۰۷


Ferrocement, A Versatile Construction Material

Specifications:                      $۲۲  Ricardo P. Pama Asian institute of Technology   ۱۹۷۶


Ferrocenes – Homogeneous Catalysis,Organic Synthesis,Materials Science

Specifications:                      $۳۱۵ Antonio Togni Tamio Hayashi Wiley-VCH 3527290486   ۱۹۹۵


Ferrocenes – Ligands, Materials and Biomolecules

Specifications:                      $۳۲۰ Petr Stepnicka Wiley 0470035854   ۲۰۰۸


Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals

Specifications:                      $۲۶۰ Sven T. Lagerwall Wiley VCH 3527298312   ۱۹۹۹


Ferroelectric Devices (Materials Engineering)

Specifications:                      $۱۰۵ Kenji Uchino CRC 0824781333   ۲۰۰۰


Ferroelectric Polymers (Plastics Engineering, No 28)

Specifications:                      $۳۲۹ Hari Singh Nalwa CRC 0824794680   ۱۹۹۵


Ferroelectric Random Access Memories – Fundamentals and Applications (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ Hiroshi Ishiwara M Okuyama Y Arimot Springer 3540407189   ۲۰۰۴


Ferroelectric Thin Films – Synthesis and Basic Properties

Specifications:                      $۱۶۹ Paz De Araujo Taylor & Francis 2884491899   ۱۹۹۶


Ferroelectricity, The Fundamentals Collection

Specifications:                      $۱۸۰ Julio A. Gonzalo Basilio Jimenez Wiley VCH 3527404864   ۲۰۰۵


Ferroelectrics

Specifications:                      $۴۴  Indrani Coondoo InTech 9533074399   ۲۰۱۰


Ferroelectrics – Applications

Specifications:                      $۴۴  Mickael Lallart InTech 9533074566   ۲۰۱۱


Ferroelectrics – Characterization and Modeling

Specifications:                      $۴۴  Mickael Lallart InTech 9533074559   ۲۰۱۱


Ferroelectrics – Material Aspects

Specifications:                      $۴۴  Mickael Lallart InTech 9533073323   ۲۰۱۱


Ferroelectrics – Physical Effects

Specifications:                      $۴۴  Mickael Lallart InTech 9533074535   ۲۰۱۱


Ferroelectrics in Microwave Devices, Circuits and Systems – Physics, Modeling, Fabrication and Measurements (Eng

Specifications:                      $۱۶۹  Spartak Gevorgian Springer 1848825064   ۲۰۰۹


Ferromagnetic Properties of Metals and Alloys

Specifications:                      $۴۴ K. Hoselitz OXFORD B0000CI8UT   ۱۹۵۲


Ferrous Materials – Steel and Cast Iron

Specifications:                      $۱۸۹ Hans Berns Werner Theisen G. Scheibe Springer 3540718478   ۲۰۰۸


Ferrous Metals Processing Industry – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۱


Ferrous Powder Metallurgy

Specifications:                      $۱۲۵ Andrej Isalak Cambridge 1898326037   ۱۹۹۷


Fiber and Whisker Reinforced Ceramics for Structural Applications

Specifications:                      $۲۵۰ David Belitskus CRC 0824791118   ۱۹۹۳


Fiber Fracture.(EURESCO Conference on High Performance Fibers)

Specifications:                      $۲۰۰ ELICES Manuel, and Javier LLORCA Elsevier Science (USA) 0080441041   ۲۰۰۲


Fiber Optics – Physics and Technology

Specifications:                      $۱۰۱ Fedor Mitschke Springer 364203702X   ۲۰۱۰


Fiber Reinforced Ceramic Composites – Materials, Processing and Technology (Materials and Process Technology)

Specifications:                      $۳۴۴ K.S. Mazdiyasni Noyes Publications 0815512333   ۱۹۹۰


Fiber Reinforced Composites – Materials, Manufacturing, and Design, 3rd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ P.K. Mallick CRC 0849342058   ۲۰۰۸


Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications: Focusing on Innovation, Technology Im

Specifications:                      $۱۷۹  Ravi Jain, Luke Lee Springer 9400723563   ۲۰۱۲


Fiberglass and Glass Technology – Energy-Friendly Compositions and Applications

Specifications:                      $۱۶۹ Frederick T. Wallenberger Paul A. Bing Springer 1441907351   ۲۰۱۰


Fiberglass Pipe Design Manual (AWWA Manual of Water Supply Operations, M45)

Specifications:                      $۲۰۳ AWWA American Water Works Assoc 0898678897   ۱۹۹۹


Fiber-Reinforced Polymer – Reinforcement for Concrete Structures (2 Volume set)

Specifications:                      $۴۰۰ Kiang Hwee Tan World Scientific 9812384014   ۲۰۰۳


Fibers and Composites (World of Carbon)

Specifications:                      $۳۰۰ Pierre Delhaes CRC 0415308267   ۲۰۰۳


Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring

Specifications:                      $۲۰۰ Branko Glisic Daniele Inaudi Wiley 0470061421   ۲۰۰۸


Fibre Reinforced Cementitious Composites (Modern Concrete Technology)

Specifications:                      $۴۲۰ A. Bentur Routledge 1851663932   ۲۰۰۵


Fibre Reinforced Polymers in Civil Engineering

Specifications:                      $۴۴ Hakan Nordin University of Technology Swe 9189580087   ۲۰۰۳


Fibrous Materials (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۰۲ Krishan Kumar Chawla Cambridge Univ 0521570794   ۱۹۹۸


Field Guide for Investigating Internal Corrosion of Pipelines

Specifications:                      $۹۷  Richard Eckert NACE International – The Cor 1575901714   ۲۰۰۴


Filled Polymers – Science and Industrial Applications

Specifications:                      $۱۴۴ Jean L. Leblanc CRC Press 1439800421   ۲۰۱۰


Filler Reinforced Elastomers Scanning Force Microscopy (Advances in Polymer Science,Vol.164)

Specifications:                      $۳۱۰ B. Cappella  M. Geuss  M. Kluppel Springer 3540005307   ۲۰۰۴


Film Properties of Plastics and Elastomers – A Guide to Non-Wovens in Packaging Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۲۰ Liesl K. Massey William Andrew 1884207944   ۲۰۰۵


Fine Ceramic Fibers

Specifications:                      $۱۸۵ Marie Berger Anthony Bunsell CRC 0824719514   ۱۹۹۹


Fine Particles – Synthesis, Characterization and Mechanisms of Growth (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۶۰ Tadao Sugimoto CRC 0824700015   ۲۰۰۰


Finite Element Analysis of Composite Laminates (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۳۱۸ O. O. Ochoa Junuthula N. Reddy Springer 0792311256   ۱۹۹۲


Finite Element Analysis of Composite Materials

Specifications:                      $۱۰۹  Ever J. Barbero CRC Press 1420054333   ۲۰۰۷


Finite Element Modeling for Materials Engineers Using MATLAB

Specifications:                      $۱۲۹  Oluleke Oluwole Springer 0857296604   ۲۰۱۱


Finite Plastic Deformation of Crystalline Solids

Specifications:                      $۱۰۵ K. S. Havner Cambridge Univ 0521392454   ۱۹۹۲

Fire Behavior of Upholstered Furniture and Mattresses

Specifications:                      $۱۴۰ John Krasny William Parker William Andrew 0815514573   ۲۰۰۱

Fire Properties of Polymer Composite Materials

Specifications:                      $۲۰۵ A. P. Mouritz Springer 140205355X   ۲۰۰۷

Fire Retardancy of Polymeric Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۶۹ Charles A. Wilkie Alexander B. Morga CRC Press 1420083996   ۲۰۱۰

Fire Retardancy of Polymers, New Strategies and Mechanisms

Specifications:                      $۲۶۰ T. Richard Hull Baljinder K. Kandola Royal Society of Chemistry 0854041494   ۲۰۰۹

Fire Retardant Materials

Specifications:                      $۴۰۲ A.R. Horrocks D. Price Woodhead Publishing 1855734192   ۲۰۰۱

Fire Toxicity

Specifications:                      $۲۶۹  A. A. Stec T. R. Hull CRC Press 1439827915   ۲۰۱۰

Fireworks – The Art, Science, and Technique, 3 Edition

Specifications:                      $۶۵  Takeo Shimizu Pyrotechnica Pubns 0929388054   ۱۹۹۶

Flame Retardant Polymer Nanocomposites

Specifications:                      $۲۰۰ Alexander B. Morgan Charles A. Wilki Wiley 0471734268   ۲۰۰۷

Flammability Handbook for Plastics, Fifth Edition

Specifications:                      $۲۵۹ Carlos J. Hilado CRC 1566766516   ۱۹۹۸

Flammability Testing of Materials used in Construction, Transport and Mining (Institute of Materials, Minerals & Mi

Specifications:                      $۴۳۰ Vivek B. Apte CRC 0849334683   ۲۰۰۶

Flat Rolling Fundamentals (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۲۵۰ Vladimir B. Ginzburg Robert Ballas CRC 082478894X   ۲۰۰۰

Flat-Rolled Steel Processes – Advanced Technologies

Specifications:                      $۳۱۰ Vladimir B. Ginzburg CRC 1420072927   ۲۰۰۹

Flow Induced Alignment in Composite Materials

Specifications:                      $۳۸۴  T. D. Papathanasiou D. C. Guell CRC Press 1855732548   ۱۹۹۸

Flow of Polymer Solutions Through Porous Media

Specifications:                      $۱۰۵ Karl Denys Delft University 9040724415   ۲۰۰۳

Fluid Bed Technology in Materials Processing

Specifications:                      $۲۲۸ C. K. Gupta D. Sathiyamoorthy CRC 0849348323   ۱۹۹۹

Fluid Catalytic Cracking V – Materials and Technological Innovations (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۷۴ M.L. Occelli P. O’Connor Elsevier 0444504753   ۲۰۰۱

Fluid Dynamics and Transport of Droplets and Sprays

Specifications:                      $۱۱۰ WILLIAM A. SIRIGNANO CAMBRIDGE UNIVERSITY  ۰۵۲۱۶۳۰۳۶۳   ۱۹۹۹

Fluid Effects in Polymers and Polymeric Composites

Specifications:                      $۱۲۹  Y. Jack Weitsman Springer 1461410584   ۲۰۱۲

Fluid Film Lubrication – Osborne Reynolds Centenary (Leeds-Lyon Symposium on Tribology Proceedings)

Specifications:                      $۲۰۰ D. Berthe D. Dowson North Holland 0444428569   ۱۹۸۷

Fluid Film Lubrication, 2 Edition

Specifications:                      $۱۳۰  Andras Z. Szeri Cambridge University Press 0521898234   ۲۰۱۱

Fluorinated Coatings and Finishes Handbook – The Definitive User’s Guide (Plastics Design Library Fluorocarbon)

Specifications:                      $۳۵۰  Laurence W McKeen William Andrew 0815515227   ۲۰۰۶

Fluorinated Materials for Energy Conversion

Specifications:                      $۳۲۰ Tsuyoshi Nakajima Henri Groult Elsevier 0080444725   ۲۰۰۵

Fluoroelastomers Handbook, The Definitive User’s Guide And Databook

Specifications:                      $۳۰۰ Albert L. Moore William Andrew 0815515170   ۲۰۰۶

Fluoroplastics (Rapra Review Report 184)

Specifications:                      $۲۲۰ Jiri Drobny Smithers Rapra Press 1847350070   ۲۰۰۶


Fluoroplastics, Volume 2 – Melt Processible Fluoroplastics (The Definitive User’s Guide – Fluoropolymers)

Specifications:                      $۳۷۰  Sina Ebnesajjad William Andrew 1884207960   ۲۰۰۳


Fluoropolymers 1 – Synthesis (Topics in Applied Chemistry)

Specifications:                      $۲۰۰ Gareth G. Hougham P.Cassidy K.Johns  Springer 0306460602   ۲۰۰۲


Fluoropolymers 2 – Properties (Topics in Applied Chemistry)

Specifications:                      $۲۵۵ Gareth G. Hougham P.Cassidy K.Johns  Springer 0306460610   ۲۰۰۲


Fluxional Organometallic and Coordination Compounds (Physical Organometallic Chemistry)

Specifications:                      $۴۱۰ M.Gielen R.Willem B.Wrackmeyer Wiley 0470858397   ۲۰۰۴


FMX, The Revised Black Book – A Guide To Field-Manufactured Explosives

Specifications:                      $۲۰ William Wallace Paladin Press 0873648536   ۱۹۹۵


Foam and Foam Films – Theory, Experiment, Application (Studies in Interface Science)

Specifications:                      $۴۰۷  D. Exerowa P.M. Kruglyakov Elsevier Science 0444819223   ۱۹۹۸


Foam Engineering: Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۷۵  Paul Stevenson Wiley 0470660805   ۲۰۱۲


Foam Extrusion – Principles and Practice

Specifications:                      $۳۱۸ Shau Tarng Lee CRC 1566768799   ۲۰۰۰


Foams (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۱۹  Robert K. Prud’homme CRC Press 0824793951   ۱۹۹۵


Focused Ion Beam Systems – Basics and Applications

Specifications:                      $۲۰۱  Nan Yao Cambridge University Press 0521831997   ۲۰۰۷


Food Contact Materials – Rubbers, Silicones, Coatings and Inks

Specifications:                      $۴۰۰ Martin J Forrest Smithers Rapra Technology 1847351417   ۲۰۰۹


Forensic Examination of Glass and Paint – Analysis and Interpretation (Taylor & Francis Forensic Science Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Brian Caddy CRC 0748405798   ۲۰۰۱


Forensic Materials Engineering – Case Studies

Specifications:                      $۱۰۹ Peter Rhys Lewis Ken Reynolds Colin  CRC 0849311829   ۲۰۰۴


Forensic Polymer Engineering

Specifications:                      $۲۴۹  Peter Rhys Lewis Colin Gagg CRC Press 1439831149   ۲۰۱۰


Formability – A Review of Parameters and Processes that Control, Limit or Enhance the Formability of Sheet Metal

Specifications:                      $۴۹  Wilko C. Emmens Springer 3642219039   ۲۰۱۱


Formability of Metallic Materials – Plastic Anisotropy, Formability Testing, Forming Limits

Specifications:                      $۲۴۹ H.J. Bunge A.E. Tekkaya D. Banabic K Springer 3540679065   ۲۰۰۱


Forty Years of Uranium Resources, Production and Demand in Perspective – The Red Book Retrospective. (Nuclear

Specifications:                      $۱۱۹ International Atomic Energy Agency Nuclear Energy Agency 9264028064   ۲۰۰۶


Foseco Ferrous Foundryman’s Handbook.

Specifications:                      $۱۰۵ BROWN, John R. Elsevier Science (USA) 075064284X   ۲۰۰۰


Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook (11th ed.).

Specifications:                      $۱۰۵ BROWN, John R. Elsevier Science (USA) 0750642866   ۱۹۹۹


Foundations Of Photonic Crystal Fibres

Specifications:                      $۱۱۸  FREDERIC ZOLLA Gilles Renversez  World Scientific Publishing C 1860945074   ۲۰۰۵


Foundry Technology, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Peter Beeley Elsevier 0750645679   ۲۰۰۱


Foundrywork for the Amateur (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Terry Aspin Trans-Atlantic Publications 1854861689   ۱۹۹۸


Fourier Transform – Materials Analysis

Specifications:                      $۴۴  Salih Mohammed Salih InTech 9535105947   ۲۰۱۲


Fowler-Nordheim Field: Emission Effects in Semiconductor Nanostructures

Specifications:                      $۱۶۹  Sitangshu Bhattacharya, Kamakhya Pra Springer 3642204929   ۲۰۱۲


Fractal Analysis in Machining (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Computational Mechanics)

Specifications:                      $۴۹  Prasanta Sahoo Tapan Barman Joao Pa Springer 3642179215   ۲۰۱۱


Fractal Concepts in Surface Growth

Specifications:                      $۱۴۰ A. L. Barabasi H. E. Stanley Cambridge 0521483085   ۱۹۹۵


Fractional Dynamics and Control

Specifications:                      $۱۲۹  Dumitru Baleanu, Jose Antonio Tenreir Springer 1461404568   ۲۰۱۲


Fracture and Fatigue of Welded Joints and Structures (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Kenneth MacDonald Woodhead Publishing 1845695135   ۲۰۱۱


Fracture Mechanics – Applications and Challenges (European Structural Integrity Society)

Specifications:                      $۲۲۰ M. Fuentes M. Elices J.-M. Martinez-E Elsevier 0080436994   ۲۰۰۰


Fracture Mechanics – Integration of Mechanics, Materials Science and Chemistry

Specifications:                      $۸۶ Robert P. Wei Cambridge University Press 052119489X   ۲۰۱۰


Fracture Mechanics (Alan T. Zehnder)

Specifications:                      $۱۲۹  Alan T. Zehnder Springer 9400725949   ۲۰۱۲


Fracture Mechanics of Ceramics – Active Materials, Nanoscale Materials, Composites, Glass and Fundamentals

Specifications:                      $۲۲۵ R. Curve Bradt Springer 0306466635   ۲۰۰۲


Fracture Mechanics of Metals, Composites, Welds, and Bolted Joints – Application of LEFM, EPFM, and FMDM Th

Specifications:                      $۱۷۸  Bahram Farahmand Springer 0792372395   ۲۰۰۱


Fracture Mechanics Testing Methods for Polymers, Adhesives and Composites (European Structural Integrity Society

Specifications:                      $۲۱۰ D.R. Moore J.G. Williams A Pavan Elsevier 0080436897   ۲۰۰۱


Fracture of Polymers, Composites and Adhesives

Specifications:                      $۲۰۹ J. G. Williams A. Pavan Pergamon Press Inc 0080437109   ۲۰۰۰


Fracture of Polymers, Composites and Adhesives II

Specifications:                      $۲۲۵ J G Williams A Pavan Elsevier 0080441955   ۲۰۰۳


Fracture Resistance of Alumninum Alloys – Notch Toughness, Tear Resistance, and Fracture Toughness (ASM)

Specifications:                      $۱۸۰ G. J. Kaufman ASM International 0871707322   ۲۰۰۱


Fracture Resistance Testing of Monolithic and Composite Brittle Materials (Astm Special Technical Publication Stp 1

Specifications:                      $۱۲۰ J. A. Salem, G. D. Quinn, and M. G. Je ASTM International 0803128800   ۲۰۰۲


Free Surface Flows under Compensated Gravity Conditions (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۳۳۰ Michael E. Dreyer Springer 3540446265   ۲۰۰۷


Fretting Fatigue – Advances in Basic Understanding and Applications (Astm Special Technical Publication, 1425)

Specifications:                      $۲۱۵ ASTM International ASTM International 0803134568   ۲۰۰۳


Fretting Fatigue – Current Technology and Practices (Astm Special Technical Publication Stp 1367)

Specifications:                      $۱۵۰ DavidW. Hoeppner, V. Chandrasekaran ASTM International 0803128517   ۲۰۰۰


Friction & Flow Stress in Forming & Cutting (Innovative Technology Series. Information Systems and Networks)

Specifications:                      $۱۲۷ Philippe Boisse Taylan Altan Kees van  ISTE Publishing Company 1903996414   ۲۰۰۳


Friction and Wear of Ceramics

Specifications:                      $۲۵۰ Said Jahanmir CRC 0824791150   ۱۹۹۳


Friction and Wear of Polymers

Specifications:                      $۱۹۰ G. M. Bartenev Elsevier 0444420002   ۱۹۸۱


Friction Stir Welding

Specifications:                      $۳۰۰  D. Lohwasser Z. Chen Woodhead Publishing Ltd 1845694503   ۲۰۱۰


Friction Stir Welding and Processing (ASM)

Specifications:                      $۲۲۳ Rajiv S. Mishra Rajiv S. Mishra Murra ASM International 087170840X   ۲۰۰۷


From Bulk to Nano – The Many Sides of Magnetism (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۰ Carmen-Gabriela Stefanita Springer 3540705473   ۲۰۰۸


From Charpy to Present Impact Testing (European Structural Integrity Society)

Specifications:                      $۱۹۸ D. Francois A. Pineau Elsevier 0080439705   ۲۰۰۲


From Zeolites to Porous MOF Materials (2 Volume set) (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۶۵۰ Ruren Xu,Chen,Gao,Yan Elsevier 0444530681   ۲۰۰۷


Frontiers in Crystal Engineering

Specifications:                      $۳۱۲ Edward R.T. Tiekink Jagadese Vittal Wiley 0470022582   ۲۰۰۶


Frontiers in Crystalline Matter – From Discovery to Technology

Specifications:                      $۴۳ National Research Council National Academies Press 0309138000   ۲۰۰۹


Frontiers in Materials Research (Advances in Materials Research)

Specifications:                      $۱۸۹  Yasunori Fujikawa Kazuo Nakajima To Springer 3540779671   ۲۰۰۹


Frontiers in Superconducting Materials

Specifications:                      $۵۲۰ Anant V. Narlikar Springer 3540245138   ۲۰۰۵


Frontiers in Transition Metal-Containing Polymers

Specifications:                      $۱۷۵  Alaa S. Abd El Aziz Ian Manners Wiley 471730157   ۲۰۰۷


Frontiers of Ferroelectricity

Specifications:                      $۱۶۰ Sidney B. Lang Springer 038738037X   ۲۰۰۷


Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems (NATO Science Series)

Specifications:                      $۳۰۰ E. V. Buzaneva Springer 1402021712   ۲۰۰۵


FRP Composites in Civil Engineering – CICE 2004

Specifications:                      $۴۲۹ Rudolf Seracino Taylor & Francis 9058096386   ۲۰۰۵


Fuel and Fuel System Microbiology, Fundamentals, Diagnosis, and Contamination Control

Specifications:                      $۱۰۱ Frederick J. Passman ASTM 080313357X   ۲۰۰۳


Fuel Cell Technology – Reaching Towards Commercialization (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۳۳۹ Nigel Sammes Springer 1852339748   ۲۰۰۶


Fuel Cells Compendium

Specifications:                      $۲۱۰ Dr. Nigel Brandon Dr. David Thompset Elsevier 0080446965   ۲۰۰۵


Fullerene-Based Materials (Structure & Bonding Vol 109)

Specifications:                      $۳۴۰ Kosmas Prassides K. Prassides Springer 3540201069   ۲۰۰۴


Full-Potential Electronic Structure Method – Energy and Force Calculations with Density Functional and Dynamical

Specifications:                      $۱۱۰  John M. Wills, M Alouani, P Andersso Springer   ۲۰۱۰


Functional Coatings: by Polymer Microencapsulation

Specifications:                      $۲۰۵  Swapan Kumar Ghosh Wiley 352731296X   ۲۰۰۶


Functional Hybrid Materials, 6th Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Pedro Gomez-Romero Clement Sanche Wiley 3527304843   ۲۰۰۴


Functional Materials and Biomaterials (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۸۹  Ben Zhong Tang Ben Zhong Tang Springer 3540715088   ۲۰۰۷


Functional Monomers and Polymers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۱۰ Kiichi Takemoto Raphael M. Ottenbrite CRC 0824799917   ۱۹۹۷


Functional Organic Materials – Syntheses, Strategies and Applications

Specifications:                      $۴۱۱ Thomas J. J. Muller Uwe H. F. Bunz Wiley 3527313028   ۲۰۰۷


Functional Oxides (Inorganic Materials Series)

Specifications:                      $۱۳۰ Duncan W. Bruce Richard Walton Der Wiley 0470997508   ۲۰۱۰


Functional Polymer Films

Specifications:                      $۵۰۰  Wolfgang Knoll Rigoberto C. Advincul Wiley 352732190X   ۲۰۱۱


Functional Properties of Bio-Inspired Surfaces – Characterization and Technological Applications

Specifications:                      $۱۴۰ Eduardo A. Favret Nestor Es Fuentes World Scientific 9812837019   ۲۰۰۹


Functional Thin Films and Nanostructures for Sensors – Synthesis, Physics and Applications

Specifications:                      $۲۱۰ Anis Zribi Jeffrey Fortin Springer 0387362290   ۲۰۰۹


Functionalized Inorganic Fluorides – Synthesis, Characterization and Properties of Nanostructured Solids

Specifications:                      $۱۹۵ Alain Tressaud Wiley 0470740507   ۲۰۱۰

Functionalized Nanoscale Materials, Devices and Systems (NATO Science for Peace and Security Series B – Physics

Specifications:                      $۱۰۹ Ashok K. Vaseashta Ion N. Mihailescu Springer 1402089023   ۲۰۰۸

Functionally Graded Materials 1996

Specifications:                      $۴۰۰ Y. Miyamoto I. Shiota Elsevier 0444825487   ۱۹۹۷

Fundamental and Applied Aspects of Chemically Modified Surfaces

Specifications:                      $۲۷۰  J.P. Blitz C.B. Little Woodhead Publishing 1855738228   ۱۹۹۹

Fundamental Aspects of Electrometallurgy

Specifications:                      $۲۷۰ Konstantin Popov Stojan Djokic Brana Springer 0306472694   ۲۰۰۲

Fundamental Issues and Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena

Specifications:                      $۳۶۰ K.P. Staudhammer L.E. Murr M.A. Me Elsevier 0080438962   ۲۰۰۵

Fundamental Physics for Probing and Imaging

Specifications:                      $۱۱۶ Wade Allison Oxford University Press, USA 0199203881   ۲۰۰۷

Fundamental Principles of Polymeric Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۳۰ Stephen L. Rosen Wiley 0471575259   ۱۹۹۳

Fundamental Problems of Mesoscopic Physics – Interactions and Decoherence (Nato Science Series II, Mathematics,

Specifications:                      $۲۰۴ Igor V. Lerner Boris L. Altshuler Yuval Springer 1402021925   ۲۰۰۴

Fundamentals and Applications of Nanomaterials (Artech House)

Specifications:                      $۱۰۹ Zhen Guo Li Tan Artech House Publishers 1596932627   ۲۰۰۹

Fundamentals of Aluminium Metallurgy – Production, Processing and Applications

Specifications:                      $۳۰۵  Roger Lumley Woodhead Publishing 1845696549   ۲۰۱۱

Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Synthesis

Specifications:                      $۳۰۰ Terry A. Ring Academic 0125889305   ۱۹۹۶

Fundamentals of Composite Materials

Specifications:                      $۶۹ Vincent K. Choo Academic Press 0929785002   ۱۹۹۰

Fundamentals of Contemporary Mass Spectrometry

Specifications:                      $۱۳۷ Chhabil Dass John Wiley 0471682292   ۲۰۰۷

Fundamentals of Corrosion – Mechanisms, Causes, and Preventative Methods (Corrosion technology)

Specifications:                      $۱۲۹ Philip A. Schweitzer P.E. CRC 1420067702   ۲۰۰۹

Fundamentals of Creep in Metals and Alloys

Specifications:                      $۳۰۹ Michael Kassner Maria Teresa Perez Pr Elsevier 0080436374   ۲۰۰۴

Fundamentals of Creep in Metals and Alloys, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۳۰ Michael Kassner Elsevier 0080475612   ۲۰۰۹

Fundamentals of Electrochemical Corrosion

Specifications:                      $۱۷۸ E. E. Stanbury R. A. Buchanan ASM International 0871706768   ۲۰۰۰

Fundamentals of Electrochemical Deposition, 2nd Edition (The ECS Series of Texts and Monographs)

Specifications:                      $۲۰۱ Milan PhD Paunovic Mordechay PhD S Wiley 0471712213   ۲۰۰۶

Fundamentals of Electrochemistry

Specifications:                      $۱۲۰ Bagotsky Wiley 0471700584   ۲۰۰۶

Fundamentals of Equilibrium and Steady-State Thermodynamics

Specifications:                      $۴۰۲ N.W. Tschoegl Elsevier 0444504265   ۲۰۰۰

Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale (NanoScience and Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ Enrico Gnecco Enrico Gnecco Ernst M Springer 354036806X   ۲۰۰۷

Fundamentals of III-V Semiconductor MOSFETs

Specifications:                      $۱۷۹ Serge Oktyabrsky Peide Ye Springer 144191546X   ۲۰۱۰

Fundamentals of Latex Film Formation – Processes and Properties

Specifications:                      $۱۷۹ J. Keddie A. F. Routh Springer 9048128447   ۲۰۱۰

Fundamentals of Magnetism

Specifications:                      $۲۰۰ Mathias Getzlaff Springer 3540311505   ۲۰۰۸


Fundamentals of Materials Science – The Microstructure-Property Relationship Using Metals as Model Systems

Specifications:                      $۹۹  Eric J. Mittemeijer Springer 3642104991   ۲۰۱۱


Fundamentals of Materials Science and Engineering – An Integrated Approach, 4 Edition

Specifications:                      $۳۰۰  William D. Callister David G. Rethwisc Wiley 1118061608   ۲۰۱۲


Fundamentals of Materials Science and Engineering – An Interactive e.Text, 5th Edition

Specifications:                      $۲۰۷ William D. Callister Jr. William D. Call Wiley 047139551X   ۲۰۰۱


Fundamentals of Metal Fatigue Analysis

Specifications:                      $۱۰۶ Julie A. Bannantine Prentice Hall 013340191X   ۱۹۹۰


Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools, 2nd Edition

Specifications:                      $۸۵ Geoffrey Boothroyd CRC 0824778529   ۱۹۸۹


Fundamentals of Metallic Corrosion – Atmospheric and Media Corrosion of Metals, 2nd Ed

Specifications:                      $۱۴۷ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 0849382432   ۲۰۰۷


Fundamentals of Metallurgy

Specifications:                      $۴۲۳ S. Seetharaman Woodhead Publishing 1855739275   ۲۰۰۵


Fundamentals of Metal-Matrix Composites

Specifications:                      $۲۰۰ A. Mortensen A. Needleman S. Suresh Elsevier 0750693215   ۱۹۹۳


Fundamentals of Micromechanics of Solids

Specifications:                      $۱۴۰ Jianmin Qu Mohammed Cherkaoui Wiley 0471464511   ۲۰۰۶


Fundamentals of Phosphors

Specifications:                      $۱۱۰ William M. Yen Shigeo Shionoya Haji CRC 1420043676   ۲۰۰۷


Fundamentals of Piezoelectric Sensorics – Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric

Specifications:                      $۱۳۰ J Tichy J Erhart Erwin Kittinger Springer 3540439668   ۲۰۱۰


Fundamentals of Plastics Thermoforming (Synthesis Lectures on Materials Engineering)

Specifications:                      $۴۰ Peter Klein Morgan & Claypool 1598298844   ۲۰۰۹


Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials

Specifications:                      $۱۳۵ Vitalij Pecharsky Peter Zavalij Springer 0387241477   ۲۰۰۵


Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, 2nd Ed.

Specifications:                      $۲۰۰ Vitalij Pecharsky Peter Zavalij Springer 0387095780   ۲۰۰۹


Fundamentals of Pressure Sensitivity (Handbook of Pressure-Sensitive Adhesives and Products)

Specifications:                      $۱۳۹  Istvan Benedek Mikhail M. Feldstein CRC Press 1420059378   ۲۰۰۸


Fundamentals of Semiconductor Fabrication

Specifications:                      $۲۰۲ Gary S. May Simon M. Sze Wiley 0471232793   ۲۰۰۳


Fundamentals of Semiconductor Physics and Devices

Specifications:                      $۱۱۰ Rolf Enderlein Norman J. M. Horing World Scientific 9810223870   ۱۹۹۹


Fundamentals of Semiconductors – Physics and Materials Properties, 4th Edition (Graduate Texts in Physics)

Specifications:                      $۸۹ Peter Y. Yu Manuel Cardona Springer 3642007090   ۲۰۱۰


Fundamentals of Shock Wave Propagation in Solids (Shock Wave and High Pressure Phenomena)

Specifications:                      $۱۱۹ Lee Davison Springer 3540745688   ۲۰۰۸


Fundamentals of Solidification

Specifications:                      $۸۳ W. Kurz D. J. Fisher Trans Tech Publications 0878498044   ۱۹۹۸


Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 1 – Structure and Dynamics

Specifications:                      $۲۱۷ Jeno Solyom A. Piroth Springer 3540725997   ۲۰۰۷


Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 2 – Electronic Properties

Specifications:                      $۳۰۰  Jeno Solyom Attila Piroth Springer 3540853154   ۲۰۰۹


Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 3 – Normal, Broken-Symmetry, and Correlated Systems

Specifications:                      $۱۷۹  Jeno Solyom Springer 3642045170   ۲۰۱۱


Gallium Arsenide, Electronics Materials and Devices. A Strategic Study of Markets, Technologies & Companies Wor

Specifications:                      $۳۹۶۰ R. Szweda Elsevier 185617364X   ۲۰۰۰


Gallium Nitride (Gan) I (Semiconductors and Semimetals, Volume 50)

Specifications:                      $۲۱۵ Theodore D. Moustakas Jacques I. Pank Academic 0127521585   ۱۹۹۸


Gallium Nitride Electronics (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۰۰ Rudiger Quay Springer 3540718907   ۲۰۰۸


Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۳۰۰ Stephen J. Pearton Cammy R. Abernath Springer 1852339357   ۲۰۰۶


Galvanized Steel Reinforcement in Concrete

Specifications:                      $۳۳۴ Stephen Yeomans Elsevier 008044511X   ۲۰۰۴


Gamma Titanium Aluminide Alloys – Science and Technology

Specifications:                      $۲۶۰  Fritz Appel Jonathan David Heaton Pau Wiley 352731525X   ۲۰۱۲


GaN and ZnO-based Materials and Devices (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  Stephen Pearton Springer 3642235204   ۲۰۱۲


Gan-based Materials And Devices – Growth, Fabrication, Characterization & Performance

Specifications:                      $۲۰۵ R F Davis M. S. Shur World Scientific 9812388443   ۲۰۰۴


Garbage and Recycling (Hot Topics)

Specifications:                      $۳۳ Debra A Miller Lucent 142050147X   ۲۰۱۰


Gas Burners for Forges, Furnaces, and Kilns

Specifications:                      $۲۰۰ Michael Porter Skipjack Press 1879535203   ۲۰۰۴


Gas Chromatography and Mass Spectrometry

Specifications:                      $۲۰۲ Fulton G. Kitson Barbara S. Larsen Cha Academic Press 0124833853   ۱۹۹۶


Gas-Phase Electron Diffaction (Topics in current chemistry, vol 53)

Specifications:                      $۲۹ A. Halland Springer 0387070516   ۱۹۷۵


Gastrow Injection Molds – 130 Proven Designs, 4th Edition

Specifications:                      $۲۸۲ Peter Unger Hanser Gardner 1569904022   ۲۰۰۶


Gate Dielectric Integrity – Material, Process, and Tool Qualification (Astm Special Technical Publication STP 1382)

Specifications:                      $۵۰ George A. Brown D. C. Gupta ASTM International 0803126158   ۲۰۰۰


Gear Materials, Properties, and Manufacture (ASM)

Specifications:                      $۲۰۰ J. R. Davis ASM International 0871708159   ۲۰۰۵


Gears & Gear Cutting (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Ivan Law Trans-Atlantic Publications 0852429118   ۱۹۸۷


Gem and Ornamental Materials of Organic Origin

Specifications:                      $۶۵ Maggie Campbell Pedersen Butterworth-Heinemann 0750658525   ۲۰۰۴


Gems, 6th Edition – Their Sources, Descriptions and Identification

Specifications:                      $۴۰۴ Michael O’Donoghue Elsevier 0750658568   ۲۰۰۶


General and International Mineral Policy: Focus: Europe

Specifications:                      $۲۱۹  Gunter Tiess Springer 3211890041   ۲۰۱۱


General Theory of Furnaces

Specifications:                      $۹۴ M.A. Glinkov G.M. Glinkov Central Books 0714715905   ۱۹۸۱


Genetic Response to Metals

Specifications:                      $۳۶۱ Sarkar CRC 0824796152   ۱۹۹۵


Geopolymers – Structures, Processing, Properties and Industrial Applications

Specifications:                      $۲۲۹  J. L. Provis J. S. J. van Deventer CRC Press 1439809704   ۲۰۰۹


Germanium-Based Technologies – From Materials to Devices

Specifications:                      $۲۸۸ Cor Claeys Eddy Simoen Elsevier 0080449530   ۲۰۰۷


Giant Metallic Deposits – Geology, Metallogeny, Industry – Future Sources of Industrial Metals

Specifications:                      $۴۵۵ Peter Laznicka Springer 3540330917   ۲۰۰۶


Giant Micelles – Properties and Applications (Surfactant Science Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Raoul Zana CRC 0849373085   ۲۰۰۷


Giant Molecules – Here, There, and Everywhere (2nd Edition)

Specifications:                      $۶۰  Alexander Y. Grosberg Alexei R. Khok World Scientific Publishing C 9812839224   ۲۰۱۰


Glare – History of the Development of a New Aircraft Material

Specifications:                      $۵۴ Ad Vlot Springer 140200124X   ۲۰۰۴


Glass – Mechanics and Technology

Specifications:                      $۲۱۰ Eric Le Bourhis Wiley 3527315497   ۲۰۰۸


Glass Construction Manual

Specifications:                      $۲۰۰ Christian Schittich Gerald Staib Dieter  Birkhauser Basel 3764360771   ۱۹۹۹


Glass Manufacturing Industry – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Preve

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۱


Glass Science, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Robert H. Doremus Wiley 0471891746   ۱۹۹۴


Glasses and Amorphous Materials (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 9)

Specifications:                      $۳۷۵  Jerzy Zarzycki Wiley-VCH 3527268227   ۱۹۹۱


Glasses and Glass Ceramics for Medical Applications

Specifications:                      $۱۲۹  Emad El-Meliegy, Richard van Noort Springer 1461412277   ۲۰۱۲


Glasses and the Glass Transition

Specifications:                      $۱۷۵  Ivan S. Gutzow Oleg V. Mazurin Jurn  Wiley 3527409688   ۲۰۱۱


Glasses for Photonics

Specifications:                      $۲۰۰ Masayuki Yamane Yoshiyuki Asahara Cambridge University 0521580536   ۲۰۰۴


Glassy Materials and Disordered Solids

Specifications:                      $۱۳۲ Kurt Binder World Scientific Publishing C 9812565108   ۲۰۰۵


Glassy Metals III – Amorphization Techniques, Catalysis, Electronic and Ionic Structure (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ H. Beck H. J. Guntherodt Springer 0387574409   ۱۹۹۴


Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials: Thermal Physics, Analysis, Structure and Properties (Thermal A

Specifications:                      $۱۸۹  Jaroslav Sestak,Pavel Hubik Springer 9048128811   ۲۰۱۰


Glazes and Glass Coating

Specifications:                      $۷۹  Richard A. Eppler Douglas R. Eppler Amer Ceramic Society 1574980548   ۲۰۰۰


Global Life Cycle Impact Assessments of Material Shifts – The Example of a Lead-free Electronics Industry (Req Acr

Specifications:                      $۱۲۹ A.S.G. Andrae Springer 1848826605   ۲۰۱۰


Global Materials Compliance Handbook

Specifications:                      $۱۳۰ John Phyper Philippe Ducas Peter J. Ba John Wiley & Sons 0471467391   ۲۰۰۴


Gold – A Cultural Encyclopedia

Specifications:                      $۸۵  Shannon Venable ABC CLIO 0313384304   ۲۰۱۱


Gold – Science and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Christopher Corti Richard Holliday CRC Press 1420065238   ۲۰۱۰


Grafting Characterization Techniques Kinetic Modeling (Advances in Polymer Science, Vol 137)

Specifications:                      $۳۶۴ H. Galina S. Dimari Springer 3540640169   ۱۹۹۸


Grain Boundary Migration in Metals – Thermodynamics, Kinetics, Applications, Second Edition (Materials Science

Specifications:                      $۱۵۹  Gunter Gottstein Lasar S. Shvindlerman CRC Press 142005435X   ۲۰۱۰


Grain Boundary Segregation in Metals (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹  Pavel Lejcek Springer 3642125042   ۲۰۱۰


Granular And Complex Materials (World Scientific Lecture Notes in Complex Systems)

Specifications:                      $۱۳۷  T. Aste World Scientific Publishing C 9812771980   ۲۰۰۸


Granular Materials, Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۸۰ S.J. Anthony W. Hoyle Royal Society of Chemistry 0854045864   ۲۰۰۴


Granulation (Handbook of Powder Technology, Volume 11)

Specifications:                      $۳۶۵  Agba D. Salman Michael Hounslow Jo Elsevier Science 0444518711   ۲۰۰۷

Graphene – Synthesis and Applications (Nanomaterials and their Applications)

Specifications:                      $۱۲۹  Wonbong Choi Jo-won Lee CRC Press 1439861870   ۲۰۱۱

Graphene – Synthesis, Characterization, Properties and Applications

Specifications:                      $۵۵  Jian Ru Gong, Genki Odahara Intech 9533072920   ۲۰۱۱

Graphene and Its Fascinating Attributes

Specifications:                      $۹۵  Swapan K. Pati Toshiaki Enoki C. N. R World Scientific Pub Co Inc 9814329355   ۲۰۱۱

Graphene Simulation

Specifications:                      $۴۴  Jian Ru Gong InTech 9533075563   ۲۰۱۱

Graphene: Carbon in Two Dimensions

Specifications:                      $۸۰  Mikhail I. Katsnelson Cambridge University 0521195403   ۲۰۱۲

GraphITA 2011 Selected papers from the Workshop on Fundamentals and Applications of Graphene (Carbon Nanost

Specifications:                      $۴۴  Luca Ottaviano,Vittorio Morandi Springer 3642206436   ۲۰۱۲

Green Corrosion Inhibitors – Theory and Practice (Wiley Series in Corrosion)

Specifications:                      $۹۹  Vedula S. Sastri Wiley 0470452102   ۲۰۱۱

Green Polymer Chemistry: Biocatalysis and Biomaterials (ACS Symposium)

Specifications:                      $۱۷۵  H Cheng Richard Gross American Chemical Society 0841225818   ۲۰۱۱

Green Tribology: Biomimetics, Energy Conservation and Sustainability

Specifications:                      $۱۷۹  Michael Nosonovsky, Bharat Bhushan Springer 3642236804   ۲۰۱۲

Green-Function Theory of Chemisorption

Specifications:                      $۴۰۷ Sydney G. Davison Kenneth W. Sulston Springer 1402044046   ۲۰۰۶

Green’s Functions in Quantum Physics,3rd Edition (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۲۹۱ Eleftherios N. Economou Springer 3540288384   ۲۰۰۶

Grips, Clamps, Clamping Techniques, and Strain Measurement for Testing of Geosynthetics(ASTM Special Technica

Specifications:                      $۶۰ Peter E. Stevenson ASTM International 0803128541   ۲۰۰۰

Group 13 Chemistry I – Fundamental New Developments (Structure & Bonding Vol 103)

Specifications:                      $۲۵۶ H.W.Roesky David Atwood Springer 3540436154   ۲۰۰۲

Group 13 Chemistry II – Biological Aspects of Aluminum (Structure & Bonding Vol 104)

Specifications:                      $۲۵۶ H.W.Roesky David Atwood Springer 3540436154   ۲۰۰۲

Group 13 Chemistry III – Industrial Applications (Structure & Bonding Vol 105)

Specifications:                      $۲۵۶ H.W.Roesky David Atwood Springer 3540441050   ۲۰۰۳

Growth and Properties of Ultrathin Epitaxial Layers (Oxide Surfaces)(The Chemical Physics of Solid Surfaces, v.8)

Specifications:                      $۴۱۷ D. A. King D. P. Woodruff Elsevier 0444827684   ۱۹۹۷

Growth Market Nanotechnology – An Analysis of Technology and Innovation

Specifications:                      $۱۶۵  Norbert Malanowski Thomas Heimer  Wiley 3527314571   ۲۰۰۶

Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants (Astm Manual Series)

Specifications:                      $۳۱۸ ASTM Astm Intl   ۲۰۰۰

Guide to Friction, Wear and Erosion Testing

Specifications:                      $۱۱۰ Kenneth G. Budinski ASTM 0803142692   ۲۰۰۷

Guidelines on Materials Requirements for Carbon and Low Alloy Steels for H2S-Containing Environments in Oil an

Specifications:                      $۹۵ Svein Eliassen Liane Smith Maney Materials Science 1906540330   ۲۰۰۹

Gypsum – Connecting Science and Technology (ASTM)

Specifications:                      $۲۰۰ Richard A. Kuntze ASTM International 0803170157   ۲۰۰۹

Gypsum Construction Handbook, Centennial Edition

Specifications:                      $۵۰ U.S Gypsum USG Corporation U.S Gypsum USG Corporatio 0963686224   ۲۰۰۰

Handbook for Paints and Protective Coatings for Facilities

Specifications:                      $۱۴۴ Department of Defense AMSC 1591243090   ۱۹۸۱

Handbook of Adhesive Technology, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۴۷ A. Pizzi K.L. Mittal CRC 0824709861   ۲۰۰۳

Handbook of Adhesives and Sealants

Specifications:                      $۳۰۰ Edward M. Petrie McGraw-Hill 0070498881   ۲۰۰۲

Handbook of Adhesives and Sealants, Volume 1 – Basic Concepts and High Tech Bonding

Specifications:                      $۳۰۰ PHILIPPE COGNARD Elsevier 0080445543   ۲۰۰۵

Handbook of Adhesives and Sealants, Volume 2 – General Knowledge, Application of Adhesives, New Curing Techn

Specifications:                      $۳۱۰ Phillipe Cognard Elsevier 0080447082   ۲۰۰۶

Handbook of Adhesives and Surface Preparation: Technology, Applications and Manufacturing (Plastics Design Libr

Specifications:                      $۲۴۹  Sina Ebnesajjad William Andrew 1437744613   ۲۰۱۱

Handbook of Adhesives Raw Materials (2nd Edition)

Specifications:                      $۳۸۲ Ernest W. Flick Noyes Publications 081551185X   ۱۹۹۰

Handbook of Advanced Ceramics Machining

Specifications:                      $۲۱۴ Ioan D Marinescu CRC Press 0849338379   ۲۰۰۷

Handbook of Advanced Ceramics, VOLUME II – Processing and their Applications

Specifications:                      $۵۲۰ R Spriggs M Kaneno F Aldinger,K Kou Academic Press 0126546401   ۲۰۰۳

Handbook of Advanced Dielectric, Piezoelectric and Ferroelectric Materials – Synthesis, Properties and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Z. Ye CRC 1420070851   ۲۰۰۸

Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices, Volume 8 – Conducting Polymers

Specifications:                      $۵۲۰ Hari Singh Nalwa Academic Press 0125137451   ۲۰۰۰

Handbook of Advanced Magnetic Materials (4 Volume set)

Specifications:                      $۱,۴۳ Yi Liu D.J. Sellmyer Daisuke Shindo Springer 1402079834   ۲۰۰۶

Handbook of Advanced Materials Testing

Specifications:                      $۳۰۰ Nicholas P. Cheremisinoff Paul N. Che Marcel Dekker 0824791967   ۱۹۹۵

Handbook of Aluminum, Volume 1 – Physical Metallurgy and Processes

Specifications:                      $۴۰۰ George E. Totten D. Scott MacKenzie CRC 0824704940   ۲۰۰۳

Handbook of Aluminum, Volume 2, Alloy Production and Materials Manufacturing

Specifications:                      $۲۵۰ George E. Totten- D. Scott MacKenzie CRC 0824708962   ۲۰۰۳

Handbook of Analytic Techniques in Concrete Science and Technology (Building Materials Series)

Specifications:                      $۴۱۳ V.S. Ramachandran J.J. Beaudoin Noyes Publications 0815514379   ۲۰۰۱

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology – Principles, Techniques and Applications (

Specifications:                      $۳۰۵  V.S. Ramachandran J.J. Beaudoin William Andrew 0815514379   ۲۰۰۲

Handbook of Applied Solid State Spectroscopy

Specifications:                      $۴۳۵ D. R. Vij Springer 0387324976   ۲۰۰۶

Handbook of Applied Superconductivity, 2 Volume Set

Specifications:                      $۷۶۹ Bernd Seeber Taylor & Francis 0750303778   ۱۹۹۸

Handbook of Applied Surface and Colloid Chemistry – Volume 1

Specifications:                      $۹۴۵ Krister Holmberg, Dinesh O. Shah, Mil JOHN WILEY & SONS 0471490830   ۲۰۰۲

Handbook of Applied Surface and Colloid Chemistry – Volume 2.

Specifications:                      $۹۴۵ Krister Holmberg, Dinesh O. Shah, Mil JOHN WILEY & SONS   ۰۴۷۱۴۹۰۸۳۰   ۲۰۰۲

Handbook of Atomization and Sprays – Theory and Applications

Specifications:                      $۳۴۹  Nasser Ashgriz Springer 1441972633   ۲۰۱۱

Handbook of Battery Materials

Specifications:                      $۵۰۰ Jurgen O. Besenhard J. O. Besenhard Wiley-VCH 3527294694   ۱۹۹۹

Handbook of Battery Materials, 2nd Edition (2 Volume Set)

Specifications:                      $۴۷۰  Claus Daniel J. O. Besenhard Wiley-VCH 3527326952   ۲۰۱۱

Handbook of Biomaterial Properties

Specifications:                      $۴۸۹ Jonathan Black  Garth Hastings Springer 0412603306   ۱۹۹۸

Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications

Specifications:                      $۱۹۵  Srikanth Pilla Wiley 0470626070   ۲۰۱۱


Handbook of Building Materials for Fire Protection (McGraw,Hill Handbooks)

Specifications:                      $۱۳۵ Charles Harper McGraw,Hill 0071388915   ۲۰۰۴


Handbook of Carbon, Graphite, Diamond and Fullerenes – Properties, Processing and Applications

Specifications:                      $۴۱۰ Hugh O. Pierson Noyes Publications 0815513399   ۱۹۹۴


Handbook of Cathodic Corrosion Protection – Theory and Practice of Electrochemical Protection Processes (3rd ed.)

Specifications:                      $۲۵۰ VON BAECKMANN, W., and W. SCH Gulf Professional Publishing 0884150569   ۱۹۹۷


Handbook of Cellular Metals, Production, Processing, Applications

Specifications:                      $۳۹۳ Hans Peter Degischer Brigitte Kriszt Wiley VCH 3527303391   ۲۰۰۲


Handbook of Ceramic Composites

Specifications:                      $۳۸۹ Narottam P. Bansal Springer 1402081332   ۲۰۰۵


Handbook of Ceramic Hard Materials (2-Volume Set)

Specifications:                      $۶۰۵ Ralf Riedel Wiley-VCH 3527299726   ۲۰۰۰


Handbook of Ceramics and Composites

Specifications:                      $۳۳۰ N. Cheremisinoff CRC 082478006X   ۱۹۹۲


Handbook of Ceramics Glasses, and Diamonds

Specifications:                      $۱۲۰ Charles Harper McGraw Hill 007026712X   ۲۰۰۱


Handbook of Ceramics Grinding and Polishing – Properties, Processes, Technology, Tools and Typology

Specifications:                      $۴۱۴ Ioan D. Marinescu Hans Kurt Tonshoff  Noyes Publications 0815514247   ۲۰۰۰


Handbook of Chemical Vapor Deposition, 2nd Edition – Principles, Technology & Applications (Materials Science &

Specifications:                      $۲۰۵  Hugh O. Pierson William Andrew 0815514328   ۲۰۰۰


Handbook of Coherent Domain Optical Methods – Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science (2 V

Specifications:                      $۵۷۳ V. V. Tuchin Kluwer Academic 1402078854   ۲۰۰۵


Handbook of Composite Fabrication

Specifications:                      $۱۷۱  G. Akovali Smithers Rapra Press 1859572634   ۲۰۰۱


Handbook of Composites (2nd Edition)

Specifications:                      $۴۰۹ S.T. Peters Springer 0412540207   ۱۹۹۸


Handbook of Compound Semiconductors – Growth, Processing, Characterization & Devices (Materials Science & Pr

Specifications:                      $۳۰۰ Paul H. Holloway Gary E. McGuire Noyes Publications 0815513747   ۱۹۹۶


Handbook of Conducting Polymers, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۹ Terje A. Skotheim CRC 0824700503   ۱۹۹۸


Handbook of Contamination Control in Microelectronics, Principles, Applications and Technology

Specifications:                      $۲۰۰ Donald L. Tolliver William Andrew 0815511515   ۱۹۸۹


Handbook of Corrosion Engineering (One PDF)®

Specifications:                      $۱۱۵ Pierre R. Roberge McGraw-Hill 0070765162   ۲۰۰۰


Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings – Science, Applications and Technology, 2nd Ed.(Mat

Specifications:                      $۳۲۶ Rointan F. Bunshah Noyes Publications 0815513372   ۱۹۹۴


Handbook of Detergents, Part A – Properties

Specifications:                      $۳۹۰ Guy Broze CRC 0824714172   ۱۹۹۹


Handbook of Detergents, Part B – Environmental Impact

Specifications:                      $۴۱۲ Uri Zoller CRC 0824703537   ۲۰۰۴


Handbook of Detergents, Part C – Analysis

Specifications:                      $۴۱۰ Heinrich Waldhoff Rudiger Spilker CRC 0824703510   ۲۰۰۵


Handbook of Detergents, Part D – Formulation

Specifications:                      $۴۰۰ Michael Showell CRC 0824703502   ۲۰۰۶


Handbook of Detergents, Part E – Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Uri Zoller CRC 1574447572   ۲۰۰۹


Handbook of Detergents, Part F – Production (Surfactant Science)

Specifications:                      $۴۰۰ Uri Zoller Paul Sosis CRC 0824703499   ۲۰۰۹


Handbook of Die Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۵ Ivana Suchy McGraw-Hill 0071462716   ۲۰۰۶


Handbook of Elastomers, 2nd Edition, (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۴۱۲ Anil K. Bhowmick Howard Stephens CRC 0824703839   ۲۰۰۱


Handbook of Electrochemistry

Specifications:                      $۴۴۵ Cynthia G. Zoski Elsevier 0444519580   ۲۰۰۷


Handbook of Electromagnetic Materials – Monolithic and Composite Versions and their Applications

Specifications:                      $۲۰۰  P. S. Neelakanta CRC-Press 0849325005   ۱۹۹۵


Handbook of Electrostatic Processes

Specifications:                      $۲۸۰ Jen Shin Chang CRC 0824792548   ۱۹۹۵


Handbook Of Ellipsometry

Specifications:                      $۴۲۷ Harland G. Tompkins Springer 0815514999   ۲۰۰۵


Handbook of Engineering and Specialty Thermoplastics, Volume 1 – Polyolefins and Styrenics

Specifications:                      $۲۰۰ Johannes Karl Fink Wiley 047062583X   ۲۰۱۰


Handbook of Engineering and Specialty Thermoplastics, Volume 2 – Water Soluble Polymers

Specifications:                      $۲۰۰  Johannes Karl Fink Wiley Scrivener 1118062752   ۲۰۱۱


Handbook of Engineering Polymeric Materials

Specifications:                      $۴۱۳ Cheremisinoff CRC 082479799X   ۱۹۹۷


Handbook of Environmental Degradation of Materials

Specifications:                      $۲۷۵ Myer Kutz William Andrew Publishing 0815515006   ۲۰۰۵


Handbook of Extractive Metallurgy Vol. I. The metal industry, ferrous metals

Specifications:                      $۵۳۷ Fathi Habashi Wiley,VCH 3527287922   ۱۹۹۸


Handbook of Extractive Metallurgy Vol. II. Primary metals, secondary metals, light metals

Specifications:                      $۹۴۰ Fathi Habashi Wiley,VCH 3527287922   ۱۹۹۸


Handbook of Extractive Metallurgy Vol. III. Precious metals, refractory metals, scattered metals, radioactive metals, r

Specifications:                      $۹۱۰ Fathi Habashi Wiley,VCH 3527287922   ۱۹۹۸


Handbook of Extractive Metallurgy Vol. IV. Ferroalloy metals, alkali metals, alkaline earth metals; Name index; Subj

Specifications:                      $۷۰۰ Fathi Habashi Wiley,VCH 3527287922   ۱۹۹۸


Handbook of Fiber Finishing Technology

Specifications:                      $۲۵۰ Philip E. Slade CRC 0824700481   ۱۹۹۷


Handbook of fillers, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۳۴ George Wypych Plastics Design Library 1895198194   ۲۰۰۰


Handbook of Filter Media, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ D. Purchas K. Sutherland Elsevier Science 1856173755   ۲۰۰۲


Handbook of Free Radical Initiators

Specifications:                      $۵۰۹ E.T.Denisov T.G.Denisova T.S.Pokido Wiley 0471207535   ۲۰۰۳


Handbook of Functionalized Organometallics – Applications in Synthesis (Volume 1 & 2)

Specifications:                      $۴۰۵ Paul Knochel Wiley-VCH 3527311319   ۲۰۰۵


Handbook of GC-MS – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۳۳۵ Hans-Joachim Hubschmann Wiley-VCH 3527301704   ۲۰۰۱


Handbook of Giant Magnetostrictive Materials (Electromagnetism)

Specifications:                      $۳۲۲ Goran Engdahl,Isaak D. Mayergoyz Elsevier 012238640X   ۲۰۰۰


Handbook of Gold Exploration and Evaluation

Specifications:                      $۶۰۰ E. MacDonald CRC,Woodhead Publishing Lt 184569175X   ۲۰۰۷


Handbook of Hard Coatings – Deposition Technologies, Properties and Applications (Materials and Processing Techn

Specifications:                      $۱۷۶ Rointan F. Bunshah Noyes Publications 0815514387   ۲۰۰۱


Handbook of High Temperature Superconductivity – Theory and Experiment

Specifications:                      $۳۳۱ J. Brooks J. Robert Schrieffer Springer 0387350713   ۲۰۰۷


Handbook of Highly Toxic Materials Handling and Management (Environmental Science and Pollution Control Serie

Specifications:                      $۳۰۰ Grossel CRC 0824789237   ۱۹۹۵


Handbook of High-Temperature Superconductor Electronics

Specifications:                      $۴۶۲ Neeraj Khare CRC 0824708237   ۲۰۰۳


Handbook of Hydrogen Storage – New Materials for Future Energy Storage

Specifications:                      $۲۱۵ Michael Hirscher Katsuhiko Hirose Wiley,VCH 3527322736   ۲۰۱۰


Handbook of Hydrothermal Technology – A Technology for Crystal Growth & Materials Processing

Specifications:                      $۲۴۰  K. Byrappa Masahiro Yoshimura William Andrew 081551445X   ۲۰۰۲


Handbook of Induction Heating (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۳۰۰  Valery I Rudnev Don Loveless Raymon CRC Press 0824708482   ۲۰۰۳


Handbook of Industrial Crystallization, 2nd Edition (Purification of Laboratory Chemicals)

Specifications:                      $۲۱۰ Allan Myerson Elsevier 0750670126   ۲۰۰۲


Handbook of Industrial Diamonds and Diamond Films

Specifications:                      $۳۳۰ Mark A. Prelas Galina Popovici CRC 0824799941   ۱۹۹۷


Handbook of Industrial Membranes, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۷۴ K. Scott Elsevier Science 1856172333   ۱۹۹۹


Handbook of Industrial Refractories Technology – Principles,Types,Properties & Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Stephen Caniglia G.L.Barna Noyes Publications 0815513046   ۱۹۹۲


Handbook of Industrial Water Soluble Polymers

Specifications:                      $۳۰۰ Peter A. Williams Wiley-Blackwell 1405132426   ۲۰۰۷


Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films

Specifications:                      $۴۰۰ Valeri P. Tolstoy Irina Chernyshova Va Wiley VCH 047135404X   ۲۰۰۳


Handbook of Inorganic Electrochromic Materials

Specifications:                      $۲۱۰ Claes G. Granqvist Elsevier 0444899308   ۱۹۹۵


Handbook of Ion Beam Processing Technology, Principles, Deposition, Film Modification and Synthesis

Specifications:                      $۱۸۰ Jerome J. Cuomo Harold R. Kaufman Noyes 081551199X   ۱۹۹۰


Handbook of Lapping and Polishing (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۱۴۹ Ioan D. Marinescu Eckart Uhlmann Tos CRC 1574446703   ۲۰۰۷


Handbook of Lattice Spacings & Structures of Metals & Alloys (Metals Physics & Physical Metallurgy, Vol 411)

Specifications:                      $۴۳۰ W. Pearson Franklin Book Co 0080090788   ۱۹۶۴


Handbook of Layered Materials

Specifications:                      $۳۲۴ Scott M. Auerbach Kathleen A. Carrad CRC 0824753496   ۲۰۰۴


Handbook of Liquid Crystals, Volume 1 – Fundamentals

Specifications:                      $۵۴۰ Dietrich Demus,J.Goodby,G.Gray,H.Sp Wiley-VCH 3527292705   ۱۹۹۸


Handbook of Liquid Crystals, Volume 3 – High Molecular Weight Liquide Crystals

Specifications:                      $۴۱۰ Dietrich Demus,J Goodby,G Gray,H Sp Wiley-VCH 3527292721   ۱۹۹۸


Handbook of Liquids-Assisted Laser Processing

Specifications:                      $۳۰۰ Arvi Kruusing Elsevier 0080444989   ۲۰۰۸


Handbook of Lithium and Natural Calcium Chloride

Specifications:                      $۴۰۰  Donald E. Garrett Academic Press 0123909287   ۲۰۰۴


Handbook of Lost Wax or Investment Casting

Specifications:                      $۲۵ Sopcak Gem Guides Book Company 0935182284   ۱۹۸۶


Handbook of Low and High Dielectric Constant Materials & Their Applications. Vol 1 – Materials & Processing

Specifications:                      $۶۰۰ H Singh Nalwa Elsevier 0125139055   ۲۰۰۰


Handbook of Low and High Dielectric Constant Materials & Their Applications. Vol 2 – Phenomena, Properties & A

Specifications:                      $۶۰۰ H Singh Nalwa Elsevier   ۲۰۰۰


Handbook of Lubrication and Tribology, Volume 3

Specifications:                      $۱۷۵ E. Richard Booser CRC 0849339030   ۱۹۹۴


Handbook of Luminescent Semiconductor Materials

Specifications:                      $۱۴۹  Leah Bergman Jeanne L. McHale CRC Press 1439834679   ۲۰۱۱


Handbook of Machine Olfaction – Electronic Nose Technology

Specifications:                      $۵۵۷ Tim C. Pearce Wiley 3527303588   ۲۰۰۳


Handbook of Magnetic Materials, Volume 1 – 2nd reprint 1999 Edition

Specifications:                      $۴۰۹ Wohlfarth North Holland 0444853111   ۱۹۹۹


Handbook of Magnetic Materials, Volume 10

Specifications:                      $۳۶۱ K Buschow Elsevier 0444825991   ۱۹۹۷


Handbook of Magnetic Materials, Volume 11

Specifications:                      $۳۶۱ K Buschow Elsevier 0444829563   ۱۹۹۸


Handbook of Magnetic Materials, Volume 12

Specifications:                      $۲۶۶ K Buschow Elsevier 0444502491   ۱۹۹۹


Handbook of Magnetic Materials, Volume 13

Specifications:                      $۳۰۰ K.H.J. Buschow Elsevier 0444506667   ۲۰۰۱


Handbook of Magnetic Materials, Volume 14)

Specifications:                      $۲۳۸ K.H.J. Buschow North Holland 044451144X   ۲۰۰۲


Handbook of Magnetic Materials, Volume 15

Specifications:                      $۴۱۶ K.H.J. Buschow Elsevier 0444514597   ۲۰۰۳


Handbook of Magnetic Materials, Volume 16

Specifications:                      $۴۰۰ K.H.J. Buschow Elsevier 0444518509   ۲۰۰۶


Handbook of Magnetic Materials, Volume 17

Specifications:                      $۴۲۵ K.H.J. Buschow Elsevier Science 0444530223   ۲۰۰۸


Handbook of Magnetic Materials, Volume 18

Specifications:                      $۳۹۰  K.H.J. Buschow Ph.D. North Holland 0080548142   ۲۰۰۹


Handbook of Magnetic Materials, Volume 2 (Handbook on Ferromagnetic Materials) 2nd reprint 1999 Edition

Specifications:                      $۳۱۳ E.P. Wohlfarth North Holland 044485312X   ۱۹۹۹


Handbook of Magnetic Materials, Volume 4

Specifications:                      $۲۸۶  K.H.J. Buschow Ph.D. E.P. Wohlfarth North Holland 0444871063   ۱۹۸۹


Handbook of Magnetic Materials, Volume 6

Specifications:                      $۴۴۵ K.H.J. Buschow Elsevier 0444889523   ۱۹۹۱


Handbook of Magnetic Materials, Volume 7

Specifications:                      $۴۶۴ K. H. Buschow Elsevier 0444898530   ۱۹۹۳


Handbook of Magnetic Materials, Volume 8

Specifications:                      $۳۷۸ K.H. Buschow Elsevier 0444819746   ۱۹۹۵


Handbook of Magnetic Materials, Volume 9

Specifications:                      $۵۰۸ K.H. Buschow Elsevier 0444822321   ۱۹۹۵


Handbook of Magnetic Measurements (Series in Sensors)

Specifications:                      $۱۶۹  Slawomir Tumanski CRC Press 1439829519   ۲۰۱۱


Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials (5 Volume set)

Specifications:                      $۱,۶۵ Helmut Kronmuller Stuart Parkin Wiley 0470022175   ۲۰۰۷


 ۲

Handbook of Material Weathering (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۰۰ George Wypych   ۱۹۹۵

Handbook of Materials Behavior Models (3-Volume Set)

Specifications:                      $۱۳۵۵ Jean LeMaitre Elsevier 0124433413   ۲۰۰۱


 ۱

Handbook of Materials for Medical Devices

Specifications:                      $۲۶۷ ASM International J. R. Davis ASM International 087170790X   ۲۰۰۳


Handbook of Materials for Product Design

Specifications:                      $۳۰۰ Charles A. Harper McGrawHill 0071354069   ۲۰۰۱


Handbook of Materials Modeling, PART A – METHODS

Specifications:                      $۵۰۰ S. Yip Springer 1402032870   ۲۰۰۵


Handbook of Materials Modeling, PART B – MODELS

Specifications:                      $۵۰۰ S. Yip Springer 1402032870   ۲۰۰۵


Handbook of Materials Selection

Specifications:                      $۲۵۰ MYER KUTZ, Myer Kutz Associates, I JOHN WILEY & SONS, INC. 0471359246   ۲۰۰۲

Handbook of Materials Selection for Engineering Applications (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲۳۰ George Murray CRC 0824799100   ۱۹۹۷


Handbook of Mathematical Relations in Particulate Materials Processing – Ceramics, Powder Metals, Cermets, Carbi

Specifications:                      $۱۳۰ Randall M. German Wiley 0470173645   ۲۰۰۸


Handbook of Mechanical Alloy Design (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ George E. Totten Lin Xie Kiyoshi Funa CRC 0824743083   ۲۰۰۴


Handbook of Microscopy – Applications in Materials Science, Solid-State Physics & Chemistry, Volume 3 – Applicat

Specifications:                      $۴۶۰ S. Amelinckx D van Dyck J.van Landu Wiley 3527292934   ۱۹۹۷


Handbook of Microscopy for Nanotechnology

Specifications:                      $۵۲۰ Nan Yao Springer 1402080034   ۲۰۰۵


Handbook of Microscopy, Applications in Materials Science, Solid – State Physics and Chemistry (3 Volume set)

Specifications:                      $۱,۱۱ S. Amelinckx, Dirk van Dyck Wiley&VCH 3527294449   ۱۹۹۶


Handbook of Mold, Tool and Die Repair Welding

Specifications:                      $۲۰۰ Thompson   ۱۹۹۹

Handbook of Molded Part Shrinkage and War


Specifications:                      $۲۰۰ Fischer   ۲۰۰۳

Handbook of Molecular Force Spectroscopy

Specifications:                      $۲۲۵ Aleksandr Noy Springer 0387499873   ۲۰۰۸


Handbook of Multilevel Metallization for Integrated Circuits (Materials Science and Process Technology)

Specifications:                      $۲۴۵ Syd R. Wilson Clarence J. Haber William Andrew 0815513402   ۱۹۹۴


Handbook of Nanofabrication

Specifications:                      $۱۶۰ Gary Wiederrecht Academic Press 0123751764   ۲۰۱۰


Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials, Volume I – Synthesis

Specifications:                      $۴۵۰ Z.L. Wang Yi Liu Ze Zhang Springer 030647249X   ۲۰۰۳


Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials, Volume II – Characterization

Specifications:                      $۴۵۰ Z.L. Wang Yi Liu Ze Zhang Springer 030647249X   ۲۰۰۳


Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials, Volume III – Materials Systems and Applications I

Specifications:                      $۵۱۰ Z.L. Wang Yi Liu Ze Zhang Springer 030647249X   ۲۰۰۳


Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials, Volume IV – Materials Systems and Applications II

Specifications:                      $۴۵۰ Z.L. Wang Yi Liu Ze Zhang Springer 030647249X   ۲۰۰۳


Handbook of Nanophase Materials (Materials Engineering)

Specifications:                      $۲۱۰ Avery Goldstein CRC 0824794699   ۱۹۹۷


Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Volume 3 – ELECTRICAL PROPERTIES

Specifications:                      $۴۵۰ Hari Singh Nalwa Academic Press 0125137605   ۲۰۰۰


Handbook of Near-Infrared Analysis, 2nd Edition (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۴۶۵ Donald A. Burns Emil W. Ciurczak CRC 0824705343   ۲۰۰۱


Handbook of Near-Infrared Analysis, 3rd Edition (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۴۱۷ Donald A. Burns Emil W. Ciurczak CRC 084937393X   ۲۰۰۸


Handbook of Nitride Semiconductors and Devices,Volume 1 – Materials Properties, Physics and Growth

Specifications:                      $۴۰۰  Hadis Morko Wiley 3527408371   ۲۰۰۸


Handbook of Nitride Semiconductors and Devices,Volume 3 – GaN-based Optical and Electronic Devices

Specifications:                      $۴۰۰  Hadis Morkoc Wiley VCH 3527408398   ۲۰۰۹


Handbook of Non-Ferrous Metal Powders, Technologies and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Oleg D Neikov Stanislav Naboychenko Elsevier 1856174220   ۲۰۰۹


Handbook of Nonwoven Filter Media

Specifications:                      $۴۰۰ Irwin M. Marshall Hutten Elsevier Science 1856174417   ۲۰۰۷


Handbook of Oligo- and Polythiophenes

Specifications:                      $۳۰۰ Denis Fichou Wiley VCH 3527294457   ۱۹۹۹


Handbook of Optical and Laser Scanning, 2nd Edition (Optical Engineering)

Specifications:                      $۴۰۵ Gerald F. Marshall CRC 0824755693   ۲۰۰۴


Handbook of Optical Constants of Solids, Author and Subject Indices for Volumes I,II,III

Specifications:                      $۱۵ Ivan P. Kaminow Academic Press 0125444249   ۱۹۹۸


Handbook of Optical Constants of Solids, Volume 1

Specifications:                      $۴۲۵ Edward D. Palik Academic Press 0125444206   ۱۹۹۸


Handbook of Optical Constants of Solids, Volume 2

Specifications:                      $۵۱۰ Edward D. Palik Academic Press 0125444222   ۱۹۹۸


Handbook of Optical Constants of Solids, Volume 3

Specifications:                      $۵۰۰ Edward D. Palik Academic Press 0125444230   ۱۹۹۸


Handbook of Optical Constants of Solids, Volume 5 – Handbook of Thermo-Optic Coefficients of Optical Materials

Specifications:                      $۲۸۵ G. Ghosh Academic 0122818555   ۱۹۹۸


Handbook of Optofluidics

Specifications:                      $۱۵۲  Aaron R. Hawkins Holger Schmidt CRC Press 1420093541   ۲۰۱۰


Handbook of Photomask Manufacturing Technology

Specifications:                      $۱۸۹  Syed Rizvi CRC Press 0824753747   ۲۰۰۵


Handbook of Physical Testing of Paper, Volume 1, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۵۰ Richard E. Mark Charles C. Habeger CRC 0824704983   ۲۰۰۱


Handbook of Physical Testing of Paper, Volume 2, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ J. Borch M. B. Lyne Marcel Dekker 0824746074   ۲۰۰۱


Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing (Materials Science and Process Technology Series)

Specifications:                      $۳۷۰ Donald M. Mattox Noyes Publications 0815514220   ۱۹۹۸


Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing, Second Edition (Surface Engineering)

Specifications:                      $۲۴۹  Donald M. Mattox William Andrew 0815520379   ۲۰۱۰


Handbook of Plasma Processing Technology – Fundamental, Etching, Deposition and Surface Interactions

Specifications:                      $۱۵۰  Stephen M. Rossnagel William D. West William Andrew 0815512201   ۱۹۹۱


Handbook of Plastic Films

Specifications:                      $۲۰۰ E. Abdel Bary Rapra 185957338X   ۲۰۰۳


Handbook of Plastic Foams – Types, Properties, Manufacture and Applications

Specifications:                      $۲۰۰  Arthur H. Landrock William Andrew 0815513577   ۱۹۹۶


Handbook of Plastic Optics

Specifications:                      $۱۷۰ Stefan Baumer Wiley VCH 3527404244   ۲۰۰۵


Handbook of Plastic Processes

Specifications:                      $۳۰۰ Charles A. Harper Wiley 0471662550   ۲۰۰۶


Handbook of Plasticizers

Specifications:                      $۵۲۳ George Wypych Noyes Publications 0815514964   ۲۰۰۴


Handbook of Plastics Analysis (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ Hubert Lobo Jose V. Bonilla CRC 0824707087   ۲۰۰۳


Handbook of Plastics Joining

Specifications:                      $۳۰۰ William Andrew. Inc. 1884207170   ۱۹۹۷


Handbook of Plastics Joining, 2nd Edition – A Practical Guide

Specifications:                      $۴۰۰ Michael J. Troughton Plastics Design Library 0815515812   ۲۰۰۸


Handbook of Plastics Technologies,2 Edition (McGraw-Hill Handbooks)

Specifications:                      $۳۰۰ Charles A. Harper McGrawHill 0071460683   ۲۰۰۶


Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis, 3rd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ Vishu Shah Wiley 0471671894   ۲۰۰۷


Handbook of Plastics, Elastomers & Composites (4th Edition)

Specifications:                      $۲۰۰ Charles A. Harper McGraw-Hill 0071384766   ۲۰۰۴


Handbook of Polycarbonate Science and Technology

Specifications:                      $۲۰۰ John T. Bendler CRC 0824799151   ۲۰۰۰


Handbook of Polyethylene – Structures – Properties, and Applications (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ Andrew Peacock CRC 0824795466   ۲۰۰۰


Handbook of Polyethylene Pipe, 2nd Edition(PE Pipe)

Specifications:                      $۱۱۰ Plastics Pipe Institute Plastics Pipe Institute   ۲۰۰۷


Handbook of Polymer Coatings for Electronics – Chemistry, Technology & Applications, 2nd Ed.(Materials Science

Specifications:                      $۲۱۰ James J. Licari Laura A. Hughes Noyes Publications 081551235X   ۱۹۹۰


Handbook of Polymer Foams

Specifications:                      $۱۷۱  D. Eaves Smithers Rapra Press 1859573886   ۲۰۰۴


Handbook of Polymer Testing – Physical Methods (Plastics Engineering , Vol 50)

Specifications:                      $۳۱۰ Roger Brown CRC 0824701712   ۱۹۹۹


Handbook of Polymers in Electronics

Specifications:                      $۳۰۰ B.D. Malhotra Rapra Technology Ltd 1859572863   ۲۰۰۲


Handbook of Polypropylene and Polypropylene Composites, 2nd Edition (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۳۴۷ Harutun Karian CRC 0824740645   ۲۰۰۳


Handbook of Porous Solids, 4 volume set

Specifications:                      $۱,۲۶ Ferdi Schuth K. W. Sing J Weitkamp Wiley 3527302468   ۲۰۰۳


Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis

Specifications:                      $۵۱۰ B. Beckhoff,B. Kanngieber,N. Langhof Springer 3540286039   ۲۰۰۶


Handbook of Raman Spectroscopy (From the Research Laboratory to the Process Line)

Specifications:                      $۴۰۰ Ian R. Lewis Howell G.M. Edwards CRC 0824705572   ۲۰۰۱


Handbook of Raman Spectroscopy (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۴۰۰ Ian R. Lewis CRC 0824705572   ۲۰۰۱


Handbook of Refractory Carbides and Nitrides – Properties, Characteristics, Processing and Apps

Specifications:                      $۳۰۰ Hugh O. Pierson Noyes Publications 0815513925   ۱۹۹۶


Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ G. Totten T. Inoue M. Howes ASM International 0871707292   ۲۰۰۲


Handbook of Rubber Bonding

Specifications:                      $۱۸۰  B. Crowther Smithers Rapra Press 1859573940   ۲۰۰۱


Handbook of Sealant Technology

Specifications:                      $۱۶۹ K.L. Mittal A. Pizzi CRC Press 0849391628   ۲۰۰۹


Handbook of Semiconductor Interconnection Technology, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Geraldine C. Schwartz Kris V. Srikrish CRC 1574446746   ۲۰۰۶


Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology, Second Edition

Specifications:                      $۲۶۰ Robert Doering,Yoshio Nishi CRC 1574446754   ۲۰۰۸


Handbook of Semiconductor Silicon Technology (Materials Science and Process Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ William C. O’Mara Robert B. Herring Noyes Publications 0815512376   ۱۹۹۰


Handbook of Semiconductor Wafer Cleaning Technology – Science, Technology, and Applications (Materials Scienc

Specifications:                      $۳۰۰ Werner Kern Noyes Publications 0815513313   ۱۹۹۳


Handbook of Silicon Based MEMS Materials and Technologies (Micro and Nano Technologies)

Specifications:                      $۲۴۵  Veikko Lindroos Markku Tilli Ari Leht William Andrew 0815515944   ۲۰۱۰

Handbook of Silicon Semiconductor Metrology

Specifications:                      $۴۱۳ Alain C. Diebold CRC 0824705068   ۲۰۰۱

Handbook of Silicon Wafer Cleaning Technology, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۵۰ Karen Reinhardt Werner Haber William Andrew 0815515545   ۲۰۰۸

Handbook of Sol-Gel Science and Technology – Processing Characterization and Applications, Volume I,SOL-GEL

Specifications:                      $۴۵۰ Sumio Sakka Springer 1402079680   ۲۰۰۵

Handbook of Sol-Gel Science and Technology – Processing Characterization and Applications, Volume II,CHARAC

Specifications:                      $۴۵۰ Sumio Sakka Springer 1402079680   ۲۰۰۵

Handbook of Sol-Gel Science and Technology – Processing Characterization and Applications, Volume III,APPLICA

Specifications:                      $۵۷۰ Sumio Sakka Springer 1402079680   ۲۰۰۵

Handbook of Solid State Electrochemistry

Specifications:                      $۱۱۹ P.J. Gellings H.J.M. Bouwmeester CRC-Press 0849389569   ۱۹۹۷

Handbook of Solvents

Specifications:                      $۴۱۰ George Wypych ChemTec,Noyes Publishing 0815514581   ۲۰۰۰

Handbook of Specialty Elastomers

Specifications:                      $۲۲۵ Robert C. Klingender CRC 1574446762   ۲۰۰۸

Handbook of Spring Design

Specifications:                      $۳۳ SMI SMI 0801103541   ۱۹۸۶

Handbook of Sputter Deposition Technology, Principles, Technology and Applications

Specifications:                      $۱۵۰ Kiyotaka Wasa Shigeru Hayakawa Noyes 0815512805   ۱۹۹۳

Handbook of Stimuli-Responsive Materials

Specifications:                      $۲۱۰  Marek W. Urban Wiley 3527327002   ۲۰۱۱

Handbook of Superconducting Materials (2 volume set)

Specifications:                      $۹۳۰ David A. Cardwell David S. Ginley Taylor & Francis 0750308982   ۲۰۰۳

Handbook of Surface and Interface Analysis – Methods for Problem-Solving, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ John C. Riviere Sverre Myhra CRC 0849375584   ۲۰۰۹

Handbook of Tensile Properties of Textile and Technical Fibres (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:                      $۳۰۰  A. R. Bunsell Woodhead Publishing Ltd 1845693876   ۲۰۰۹

Handbook of Textile Fibre Structure, Volume 2 – Natural, Regenerated, Inorganic, and Specialist Fibres (Woodhead

Specifications:                      $۳۰۰  S. Eichhorn J.W. S. Hearle M. Jaffe T.  CRC Press 1439820724   ۲۰۱۰

Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 1 – Principles and Practice

Specifications:                      $۵۱۹ Michael E. Brown Elsevier 044482085X   ۲۰۰۳

Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 2 – Applications to Inorganic and Miscellaneous Materials

Specifications:                      $۵۱۴ Michael E. Brown, Patrick K. Gallaghe Elsevier 0444820868   ۲۰۰۴

Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 3 – Applications to Polymers and Plastics

Specifications:                      $۳۶۴ Stephen Z.D. Cheng Elsevier 0444512861   ۲۰۰۳

Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 4 – From Macromolecules to Man

Specifications:                      $۶۲۱ Richard B. Kemp Elsevier 0444820884   ۱۹۹۹

Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 5 – Recent Advances, Techniques and Applications

Specifications:                      $۵۰۰ Michael E. Brown P.K. Gallagher Elsevier 0444531238   ۲۰۰۸

Handbook of Thermal Process Modeling Steels

Specifications:                      $۱۸۵  Cemil Hakan Gur Jiansheng Pan CRC Press 0849350190   ۲۰۰۹

Handbook of Thermal Spray Technology (ASM)

Specifications:                      $۲۲۳ J. R. Davis ASM International 0871707950   ۲۰۰۴

Handbook of Thermoluminescence

Specifications:                      $۲۰۰ C. Furetta World Scientific 9812382402   ۲۰۰۳

Handbook of Thermoplastic Elastomers

Specifications:                      $۳۰۰ Jiri George Drobny Plastics Design Library 0815515499   ۲۰۰۷


Handbook of Thermoplastic Polyesters – Homopolymers, Copolymers, Blends and Composites

Specifications:                      $۷۳۰ Stoyko Fakirov Wiley VCH 3527301135   ۲۰۰۲


 ۱

Handbook of Thermoplastics (Plastics Engineering, )

Specifications:                      $۳۱۹ Olagoke Olabisi Marcel Dekker 0824797973   ۱۹۹۷


 ۱

Handbook of Thermoset Plastics, 2nd Edition (Plastics & Elastomers)

Specifications:                      $۴۴۹ Sidney H. Goodman Noyes Publications 0815514212   ۱۹۹۹


Handbook of Thermoset Resins

Specifications:                      $۲۲۵ Debdatta Ratna Smithers Rapra Technology 1847354106   ۲۰۰۹


Handbook of Thin Film Materials, Five-Volume Set

Specifications:                      $۳,۹۲ Hari Singh Nalwa Academic Press 0125129084   ۲۰۰۱


 ۳

Handbook of Thin-Layer Chromatography,3rd Edition (Chromatographic Science, Vol. 89)

Specifications:                      $۴۱۰ Joseph Sherma Bernard Fried CRC 0824708954   ۲۰۰۳


 ۱

Handbook of Thiophene-Based Materials – Applications in Organic Electronics and Photonics, Volume1,2

Specifications:                      $۳۲۰ Igor F. Perepichka Dmitrii F. Perepichk Wiley 0470057327   ۲۰۰۹


Handbook of Transition Metal Polymerization Catalysts

Specifications:                      $۱۵۷  Ray Hoff Robert T. Mathers Wiley 0470137983   ۲۰۱۰


Handbook of Transparent Conductors

Specifications:                      $۱۶۰ Hand,Hideo Hosono David C. Paine Da Springer 1441916377   ۲۰۱۰


Handbook of Vacuum Arc Science and Technology – Fundamentals and Applications (Materials Science and Process

Specifications:                      $۳۰۰ Raymond L. Boxman David Sanders Ph Noyes Publications 0815513755   ۱۹۹۶


Handbook of Vacuum Science and Technology

Specifications:                      $۳۰۰ Dorothy Hoffman Bawa Singh III John  Elsevier 0123520657   ۱۹۹۸


Handbook of Vinyl Formulating, 2nd Edition (Wiley Series on Plastics Engineering and Technology)

Specifications:                      $۲۱۰ Richard F. Grossman Wiley 0471710466   ۲۰۰۸


Handbook of Vinyl Polymers – Radical Polymerization, Process, and Technology, 2nd Edition (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۳۱۱ Munmaya Mishra Yusuf Yagci CRC 0824725956   ۲۰۰۹


Handbook of VLSI Microlithography, 2nd Edition, Principles, Technology, and Applications

Specifications:                      $۲۵۰ John N. Helbert William Andrew 0815514441   ۲۰۰۲


Handbook of Workability and Process Design (ASM)

Specifications:                      $۲۲۳ George E. Dieter S. Lee Semiatin Howa ASM International 0871707780   ۲۰۰۳


Handbook of X-Ray Spectrometry Revised and Expanded  ۲nd Ed.(Practical Spectroscopy, V. 29)

Specifications:                      $۵۲۳ Rene Van Grieken A. Markowicz CRC 0824706005   ۲۰۰۲


 ۱

Handbook of Zeolite Science and Technology

Specifications:                      $۵۳۵ Scott M. Auerbach Kathleen A. Carrad CRC 0824740203   ۲۰۰۳


 ۱

Handbook on Applications of Ultrasound – Sonochemistry for Sustainability

Specifications:                      $۱۸۹  Dong Chen Sanjay K. Sharma Ackmez  CRC Press 143984206X   ۲۰۱۱


Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing, 3 Edition

Specifications:                      $۱۴۹  Arthur E. Morris Gordon Geiger H. Ala Wiley-TMS 1118065654   ۲۰۱۱


Handbook on Nondestructive Testing of Concrete, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۲۰ V.M. Malhotra Nicholas J. Carino CRC 0849314852   ۲۰۰۴


Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis – Volume I, Basics and Techniques

Specifications:                      $۴۰۰ E.M. Hussein Springer 1402012942   ۲۰۰۳


Handbook on Radiation Probing, Gauging, Imaging and Analysis – Volume II, Applications and Design

Specifications:                      $۳۳۹ E.M. Hussein Springer 1402012950   ۲۰۰۳


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 01 – Metals

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner Elsevier 0444850201   ۱۹۷۹


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 02 – Alloys and Intermetallics

Specifications:                      $۳۱۰ Karl A. Gschneidner Elsevier 044485021X   ۱۹۷۹


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 03 – Non Metallic Compounds I

Specifications:                      $۳۰۵ Karl A. Gschneidner Elsevier 0444852158   ۱۹۸۳


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 04 – Non Metallic Compounds II

Specifications:                      $۳۳۲ Karl A. Gschneidner Elsevier 0444852166   ۱۹۸۳


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 05

Specifications:                      $۳۰۰ K. A. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444863751   ۱۹۸۲


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 06

Specifications:                      $۲۹۰ K. A. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444865922   ۱۹۸۴


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 07

Specifications:                      $۳۱۱ K. A. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444868510   ۱۹۸۴


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 08

Specifications:                      $۳۱۰ Jr. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444869715   ۱۹۸۶


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 09

Specifications:                      $۲۶۹ Karl A. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444870452   ۱۹۸۷


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 10 – High Energy Spectroscopy

Specifications:                      $۴۶۴ L. Eyring S. Hu fner Elsevier 0444870636   ۱۹۸۸


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 11 – Two Hundred Year Impact of Rare Earths on S

Specifications:                      $۳۱۰ K. A. Gschneidner  Leroy Eyring Elsevier 0444870803   ۱۹۸۸


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 12

Specifications:                      $۲۱۹ Karl A. Gschneidner Leroy Eyring Elsevier 0444871055   ۱۹۸۹


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 13

Specifications:                      $۴۶۴ Karl A. Gschneidner Leroy Eyring North Holland 0444885471   ۱۹۹۰


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 14

Specifications:                      $۴۱۳ GSCHNEIDNER Elsevier 0444887431   ۱۹۹۱


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 15

Specifications:                      $۴۱۰ GSCHNEIDNER North Holland 0444889663   ۱۹۹۱


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 16

Specifications:                      $۵۲۶ Karl A. Gschneidner Leroy Eyring North Holland 0444897828   ۱۹۹۳


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 17, Lanthanides,Actinides – Physics I

Specifications:                      $۵۲۰ L. Eyring G.H. Lander G.R. Choppin Elsevier 0444815023   ۱۹۹۳


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 18, Lanthanides,Actinides – Chemistry

Specifications:                      $۵۵۸ K.A. Gschneidner L. Eyring G.R. Chop North Holland 0444817247   ۱۹۹۴


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 19 – Lanthanides,Actinides – Physics II

Specifications:                      $۵۱۰ Karl A. Gschneidner Leroy Eyring Elsevier 0444820159   ۱۹۹۴


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 20

Specifications:                      $۴۱۳ Karl A. Gschneidner, Jr. and LeRoy Eyr Elsevier 0444820140   ۱۹۹۵


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 21

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner, Jr. and LeRoy Eyr Elsevier 0444821783   ۱۹۹۵


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 22

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner, Jr. and LeRoy Eyr Elsevier 0444822888   ۱۹۹۶


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 25

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner, Jr. and LeRoy Eyr Elsevier 0444828710   ۱۹۹۸


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 26

Specifications:                      $۴۱۰ Karl A. Gschneidner, Jr. and LeRoy Eyr Elsevier 0444501851   ۱۹۹۹


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 28

Specifications:                      $۴۲۰ K. A. Jr. Ed. Gschneidner Elsevier 0444503463   ۲۰۰۰


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 29 – The Role of Rare Earths in Catalysis

Specifications:                      $۳۱۵ K.A. Gschneidner L. Eyring S. Bernal  Elsevier 0444504729   ۲۰۰۰


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 30 – High Temperature Rare Earths Superconductor

Specifications:                      $۳۶۰ M.B. Maple L. Eyring K.A. Gschneidne Elsevier 0444505288   ۲۰۰۰


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 31 – High Temperature Superconductors-II

Specifications:                      $۳۲۰ K.A. Gschneidner,L. Eyring,M.B. Mapl Elsevier 0444507191   ۲۰۰۱


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 32

Specifications:                      $۴۰۰ L. Eyring,K.A. Gschneidner,G.H. Land Elsevier 0444507620   ۲۰۰۱


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 35

Specifications:                      $۴۳۳ Karl A. Gschneidner Jr. J Bunzli V. Pec Elsevier 0444520287   ۲۰۰۵


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 36

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner Jr Elsevier 0444521437   ۲۰۰۶


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 37

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner Jr Elsevier 0444521437   ۲۰۰۷


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 38

Specifications:                      $۴۰۰ Karl A. Gschneidner Jr J Bunzli V. Pec Elsevier 0444521437   ۲۰۰۸


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 39 (Handbook on the Physics & Chemistry of Rare

Specifications:                      $۳۰۰  Karl A. Gschneidner Jr. B.S. University North Holland 0444532218   ۲۰۰۹


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 41

Specifications:                      $۳۲۵  Karl A. Gschneidner North Holland 044453590X   ۲۰۱۱


Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Volume 43 – Including Actinides

Specifications:                      $۳۲۵  J.-C. G. B­nzli Vitalij K. Pecharsky North Holland 0444595368   ۲۰۱۳


Handbook Thermal Process Modeling Of Steels

Specifications:                      $۱۶۹ Cemil Hakan Gur Jiansheng Pan CRC 0849350190   ۲۰۰۹


Handling and Uses of the Alkali Metals (Advances in Chemistry vol.19)

Specifications:                      $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۵۷


Hardening Semiconductor Components Against Radiation and Temperature

Specifications:                      $۱۵۰ William R. Dawes William Andrew 0815512120   ۱۹۹۱


Hardness Estimation of Minerals, Rocks and Ceramic Materials (Materials Science Monographs)

Specifications:                      $۲۰۰ Andrzej M. Szymanski Janusz Mikolaj  Elsevier 044498898X   ۱۹۹۰


Hartree-Fock-Slater Method for Materials Science – The DV-X Alpha Method for Design and Characterization of Ma

Specifications:                      $۲۱۳ H. Adachi T. Mukoyama J. Kawai Springer 3540245081   ۲۰۰۶


Haz Mat Data – For First Response, Transportation, Storage, and Security (2nd Sub Edition)

Specifications:                      $۴۰۹ Richard P. Pohanish Wiley 0471273287   ۲۰۰۴


Hazardous Gas Monitoring, 5th Edition, A Guide for Semiconductor and Other Hazardous Occupancies

Specifications:                      $۱۲۰ Logan T. White William Andrew 0815514697   ۲۰۰۲


Hazardous Materials Characterization – Evaluation Methods, Procedures, and Considerations

Specifications:                      $۱۱۵ Donald A. Shafer Wiley 0471462578   ۲۰۰۶


Hazardous Materials Chemistry for Emergency Responders, Second Edition

Specifications:                      $۱۳۹  Robert Burke CRC Press 1566705800   ۲۰۰۳


Hazardous Substances and Human Health – Exposure, Impact and External Cost Assessment at the European Scale

Specifications:                      $۳۰۰ T.M. Bachmann Elsevier 0444522182   ۲۰۰۶


Health and Safety in Welding and Allied Processes

Specifications:                      $۳۰۰ N C Balchin  Jane Blunt Woodhead Publishing 1855735385   ۲۰۰۲


Heat and Mass Transfer in Porous Media (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  J.M.P.Q. Delgado Springer 3642219659   ۲۰۱۲


Heat Transfer in Multi-Phase Materials (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۷۹  Andreas Ochsner Graeme E. Murch Springer 3642044026   ۲۰۱۱


Heat Treatment – Conventional and Novel Applications

Specifications:                      $۴۴  Frank Czerwinski InTech 9535107682   ۲۰۱۲


Heat Treatment of Gears – A Practical Guide for Engineers (06732G – ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ A. K. Rakhit ASM International 0871706946   ۲۰۰۰


Heat Treatment Procedure Qualification

Specifications:                      $۴۴ Pennsylvania State University U.S. Department of Energy  


Heat-Air-Moisture Transport – Measurements on Building Materials (ASTM Special Technical Publication STP 1495

Specifications:                      $۴۴ Phalguni Mukhopadhyaya ASTM International 0803134223   ۲۰۰۷


Helical Springs (Engineering Design Guides)

Specifications:                      $۱۱ Oxford University Oxford University 019859142X   ۱۹۷۵


Hermeticity of Electronic Packages (Materials Science and Process Technology)

Specifications:                      $۲۵۷ Hal Greenhouse Noyes Publications 0815514352   ۲۰۰۰


Heterocycles from Transition Metal Catalysis – Formation and Functionalization (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:                      $۲۴۲ Andras Kotschy Geza Timari Springer 1402036248   ۲۰۰۵


Heteroepitaxy of Semiconductors – Theory, Growth, and Characterization

Specifications:                      $۲۰۰ John E. Ayers CRC 0849371953   ۲۰۰۷


Heterogeneous Materials I – Linear Transport and Optical Properties (Interdisciplinary Applied Mathematics)

Specifications:                      $۲۰۵ Muhammad Sahimi Springer 0387001670   ۲۰۰۳


Heterogeneous Materials II – Nonlinear and Breakdown Properties and Atomistic Modeling (Interdisciplinary Applie

Specifications:                      $۲۲۲ Muhammad Sahimi Springer 0387001662   ۲۰۰۳


Hf-Based High-k Dielectrics – Process Development, Performance Characterization & Reliability (Synthesis Lectures

Specifications:                      $۳۵ Kim Young-Hee Jack C. Lee Morgan & Claypool 1598290045   ۲۰۰۵


Hierarchical Structures in Biology as a Guide for New Materials Technology (Nmab, 464)

Specifications:                      $۴۰ Comtee  Syntic Hieral Strus  Ening & T Natl Acads 0309046386   ۱۹۹۴


High Density Data Storage – Principle, Technology, and Materials

Specifications:                      $۷۵ Yanlin Song Yanlin Song Daoben Zhu World Scientific 9812834699   ۲۰۰۹


High Density Plasma Sources – Design, Physics and Performance (Materials Science and Process Technology Series)

Specifications:                      $۱۸۰ Oleg A. Popov William Andrew 0815513771   ۱۹۹۷


High Dielectric Constant Materials – VLSI MOSFET Applications

Specifications:                      $۲۷۰ H.R. Huff D.C. Gilmer Springer 3540210814   ۲۰۰۵


High Energy Density Lithium Batteries – Materials, Engineering, Applications

Specifications:                      $۱۵۵ Katerina E. Aifantis Stephen A. Hackne Wiley,VCH 3527324070   ۲۰۱۰


High Energy Density Materials (Structure and Bonding,vol.125)

Specifications:                      $۳۱۷ T. M. Klapotke Springer 3540722017   ۲۰۰۷


High Energy Materials – Propellants, Explosives and Pyrotechnics

Specifications:                      $۲۳۰  Jai Prakash Agrawal Wiley VCH 3527326103   ۲۰۱۰


High Frequency Acoustics in Colloid-Based Meso-and Nanostructures by Spontaneous Brillouin Light Scattering – S

Specifications:                      $۱۳۰ Tim Still Springer 3642134823   ۲۰۱۰


High Integrity Die Casting Processes

Specifications:                      $۲۲۱ Edward J. Vinarcik Wiley 0471201316   ۲۰۰۳


High k Gate Dielectrics (Materials Science and Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Michel Houssa Taylor & Francis 0750309067   ۲۰۰۴


High Performance Fiber Reinforced Cement Composites

Specifications:                      $۷۵ H. W. Reinhardt Antoine E. Naaman Van Nostrand Reinhol 0442316151   ۱۹۹۲


High Performance Fiber Reinforced Cement Composites 6: HPFRCC 6 (RILEM Bookseries)

Specifications:                      $۲۲۹  Gustavo J. Parra-Montesinos Hans W.  Springer 9400724357   ۲۰۱۲


High performance Fibres

Specifications:                      $۳۱۰ John W. S. Hearle CRC 084931304X   ۲۰۰۲


High Performance Non-Oxide Ceramics Volume I (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۶۴ M. Jansen  D. M. P. Mingos  F. Aldinge Springer 3540431314   ۲۰۰۲


High Performance Non-Oxide Ceramics Volume II (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۲۴ M. Jansen  D. M. P. Mingos  F. Aldinge Springer 3540431322   ۲۰۰۲


High Performance Polymers (Advances in Polymer Science, Vol 117)

Specifications:                      $۳۰۰ F. E. Arnold Jr K. J. Bruza Paul Hergen Springer 038758238X   ۱۹۹۴


High Performance Structures And Materials III

Specifications:                      $۴۹۸  C. A. Brebbia C. A. Brebbia WIT Press 1845641620   ۲۰۰۶


High Performance Synthetic Fibers for Composites

Specifications:                      $۲۰ Comtee on High Perfce Sync Fibs Com National Academies 0309043379   ۱۹۹۲


High Pressure Geochemistry & Mineral Physics – Basics for Planetology and Geo-Material Science (Developments in

Specifications:                      $۳۷۴ S. Mitra Elsevier 0444512667   ۲۰۰۵


High Pressure Semiconductor Physics I (Semiconductors and Semimetals, Volume 54)

Specifications:                      $۲۱۵ William Paul Academic Press 0127521623   ۱۹۹۸


High Pressure Semiconductor Physics II (Semiconductors and Semimetals, Volume 55)

Specifications:                      $۲۱۵ William Paul Academic Press 0127521623   ۱۹۹۸


High Resolution EPR – Applications to Metalloenzymes and Metals in Medicine

Specifications:                      $۲۱۰ Graeme Hanson Lawrence Berliner Springer 038784855X   ۲۰۰۹


High Resolution X-Ray Diffractometry And Topography

Specifications:                      $۲۰۰ D.K. Bowen Brian K. Tanner CRC 0850667585   ۲۰۰۵


High Speed Serdes Devices and Applications

Specifications:                      $۱۳۹ David Robert Stauffer Jeanne Trinko M Springer 0387798331   ۲۰۰۸


High Temperature Coatings

Specifications:                      $۲۰۰ Sudhangshu Bose Butterworth-Heinemann 0750682523   ۲۰۰۷


High Temperature Corrosion of Ceramics

Specifications:                      $۱۱۶ J.R. Blachere F.S. Pettit Noyes Publications 0815511884   ۱۹۹۰


High Temperature Mechanical Behaviour of Ceramic Composites

Specifications:                      $۴۳۴ Shanti V. Nair Karl Jakus Butterworth Heinemann 0750693991   ۱۹۹۵


High Temperature Oxidation and Corrosion of Metals (Corrosion Series, Volume 1)

Specifications:                      $۳۰۰ David John Young Elsevier 008044587X   ۲۰۰۸


High Temperature Strain of Metals and Alloys – Physical Fundamentals

Specifications:                      $۲۰۰ Valim Levitin Wiley 3527313389   ۲۰۰۶


High Temperature Superconductor Bulk Materials – Fundamentals – Processing – Properties Control – Application As

Specifications:                      $۲۱۰ G Krabbes G Fuchs W Rudiger Canders Wiley 3527403833   ۲۰۰۶


High Temperature Superconductors

Specifications:                      $۱۴۵  Raghu N. Bhattacharya M. Parans Para Wiley VCH 3527408274   ۲۰۱۰


High Temperature Superconductors (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۵  X. G. Qiu Woodhead Publishing 184569578X   ۲۰۱۱


High Thermal Conductivity Materials

Specifications:                      $۱۹۹  Subhash L. Shinde Jitendra Goela Springer 0387220216   ۲۰۰۶


High-Energy Ball Milling – Mechanochemical processing of Nanopowders

Specifications:                      $۳۰۰  M. Sopicka-Lizer Woodhead Publishing Ltd 1845695313   ۲۰۱۰


Higher Oxidation State Organopalladium and Platinum Chemistry (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:                      $۲۵۹  Allan J. Canty Springer 3642174280   ۲۰۱۱


Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials

Specifications:                      $۲۱۵  Hartmut Yersin Wiley 3527405941   ۲۰۰۸


High-Performance Organic Coatings

Specifications:                      $۲۷۹ A. S. Khanna CRC 1420079697   ۲۰۰۸


High-Pressure Crystallography – From Fundamental Phenomena to Technological Applications (NATO Science B – P

Specifications:                      $۲۷۰ Elena Boldyreva Przemyslaw Dera Springer 9048192579   ۲۰۱۰


High-Purity Chromium Metal – Supply Issues for Gas-Turbine Superalloys

Specifications:                      $۱۱۰ National Research Council National Academy 0309586054   ۱۹۹۵


High-Resolution Electron Microscopy, 3rd Edition

Specifications:                      $۸۰ John C. H. Spence Oxford 0199552754   ۲۰۰۹


High-Tc Superconductors Based on FeAs Compounds (Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹ Yuri Izyumov Ernst Kurmaev Springer 3642145299   ۲۰۱۰


High-Temperature Corrosion and Materials Applications

Specifications:                      $۲۱۱ George Y. Lai ASM International 0871708531   ۲۰۰۷


High-Temperature Cuprate Superconductors – Experiment, Theory, and Applications – Springer Series in Solid-State

Specifications:                      $۲۰۰ Nikolay Plakida Springer 3642126324   ۲۰۱۰


High-Temperature Levitated Materials

Specifications:                      $۱۲۵ David L. Price Cambridge University Press 0521880521   ۲۰۱۰


High-Temperature Measurements of Materials (Advances in Materials Research)

Specifications:                      $۱۹۰ Hiroyuki Fukuyama, Yoshio Waseda Springer 3540859179   ۲۰۰۹


High-temperature Structural Materials

Specifications:                      $۲۱۰ Robert Cahn Malcolm McLean Anthon Springer 0412750104   ۱۹۹۶


High-Temperature Superconducting Materials Science and Engineering

Specifications:                      $۲۱۰ Donglu Shi Pergamon 0080421512   ۱۹۹۵


High-Temperature Superconductivity

Specifications:                      $۱۸۱  V.L. Ginzburg D.A. Kirzhnits Springer 0306109700   ۱۹۸۲


High-Temperature Superconductivity in Cuprates – The Nonlinear Mechanism and Tunneling Measurements

Specifications:                      $۳۰۰ Andrei Mourachkine Springer 1402008104   ۲۰۰۲


Home Workshop Hints and Tips (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ Trans-Atlantic Publications 185486145X   ۱۹۹۸


Homogenization of Coupled Phenomena in Heterogenous Media

Specifications:                      $۲۲۵  Jean-Louis Auriault Claude Boutin Chr Wiley-ISTE 1848211619   ۲۰۰۹


Homojunction and Quantum-Well Infrared Detectors (Thin Films – Advances in Research and Development, V.21)

Specifications:                      $۳۰۰ Maurice H. Francombe Elsevier 0125330219   ۱۹۹۵


Host-Guest-Systems Based on Nanoporous Crystals

Specifications:                      $۴۰۰ Franco Laeri,Ferdi Sch­th,Ulrich Simo Wiley-VCH 3527305017   ۲۰۰۳


Hot Cracking Phenomena in Welds

Specifications:                      $۳۲۶ Thomas Bollinghaus Horst Herold Springer 3540223320   ۲۰۰۵


Hot Cracking Phenomena in Welds II (No. 2)

Specifications:                      $۲۲۹ Thomas Ballinghaus Springer 3540786279   ۲۰۰۸


Hot Cracking Phenomena in Welds III

Specifications:                      $۱۷۹  John Lippold Thomas Bollinghaus Carl  Springer 3642168639   ۲۰۱۱


Hot Mix Asphalt Construction – Certification and Accrediation Programs (Astm Special Technical Publication Stp 13

Specifications:                      $۵۵ Scott Shuler James S. Moulthrop ASTM International 0803126190   ۱۹۹۹


Hot Rolling of Steel (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۳۰۰ Per Munther CRC 0824713451   ۱۹۸۳


Hot Runners in Injection Moulds

Specifications:                      $۱۴۵ D Frenkler H Zawistowski Rapra 1859574831   ۲۰۰۱


How to Make Injection Molds, 3rd Ed.

Specifications:                      $۲۲۵ Georg Menges Walter Michaeli Paul M Hanser Gardner Pubns 1569902828   ۲۰۰۱


How to Organize And Run a Failure Investigation (ASM)

Specifications:                      $۱۵۱ Daniel P. Dennies ASM International 0871708116   ۲۰۰۵


HPLC – A Practical User’s Guide 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۲ Marvin McMaster Wiley 0471754013   ۲۰۰۷

Hume-Rothery Rules for Structurally Complex Alloy Phases

Specifications:                      $۸۹  Uichiro Mizutani CRC Press 1420090585   ۲۰۱۱

Humic Substances – Nature’s Most Versatile Materials

Specifications:                      $۲۳۵ Elham Ghabbour- Taylor & Francis 1591690153   ۲۰۰۳

Hybrid Anisotropic Materials for Structural Aviation Parts

Specifications:                      $۱۳۹  Yosif Golfman CRC Press 1439836809   ۲۰۱۱

Hybrid Hydrogen Systems – Stationary and Transportation Applications (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Said Al-Hallaj Kristofer Kiszynski Springer 184628466X   ۲۰۱۱

Hybrid Laser Arc Welding

Specifications:                      $۳۰۰  F. O. Olsen CRC Press 1439802149   ۲۰۰۹

Hybrid Latex Particles – Preparation with (Mini) emulsion Polymerization – Advances in Polymer Science

Specifications:                      $۳۰۹ Alex M. van Herk Katharina Landfester Springer 364216059X   ۲۰۱۰

Hybrid Materials – Synthesis, Characterization, and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Guido Kickelbick Wiley 3527312994   ۲۰۰۷

Hybrid Microcircuit Technology Handbook – Materials, Processes, Design, Testing and Production, 2nd Edition

Specifications:                      $۷۷ James J. Licari Elsevier & Technology Books 0815514239   ۱۹۹۸

Hybrid Nanomaterials – Synthesis, Characterization, and Applications

Specifications:                      $۱۱۵  Bhanu P. S. Chauhan Wiley 0470487607   ۲۰۱۱

Hydroblasting and Coating of Steel Structures

Specifications:                      $۲۶۰ MOMBER, Andreas W Elsevier Science. 185617395X   ۲۰۰۳

Hydroforming for Advanced Manufacturing

Specifications:                      $۳۰۰ M. Koc Woodhead 1845693280   ۲۰۰۸

Hydrogel Sensors and Actuators – Engineering and Technology (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors

Specifications:                      $۱۲۹ Gerald Gerlach Karl Friedrich Arndt Springer 3540756442   ۲۰۰۹

Hydrogen Bonding

Specifications:                      $۴۴ Thompson, H.W. Hadzi Pergamon Press B000GOXN3Q   ۱۹۵۹

Hydrogen Bonds (Topics in Current Chemistry. Vol 120)

Specifications:                      $۵۵ P. Schuster  A Beyer Springer 0387127857   ۱۹۸۳

Hydrogen in Semiconductors (SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS Volume 34)

Specifications:                      $۲۲۰ Jacques I. Pankove Noble M. Johnson Academic 0127521348   ۱۹۹۱

Hydrogen in Semiconductors II (Semiconductors and Semimetals, Volume 61)

Specifications:                      $۳۰۰ Norbert H. Nickel R. Willardson E. We Elsevier 0127521704   ۱۹۹۹

Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials (NATO Science Series)

Specifications:                      $۴۰۰ T. Nejat Veziroglu Svetlana Yu. Zagina Springer 1402055129   ۲۰۰۷

Hydrogen Storage Materials – Design, Catalysis, Thermodynamics, Structure and Optics

Specifications:                      $۱۱۰ CARLOS MOYSES G ARAUJO Acta Universitatis Upsaliensis 9155471293   ۲۰۰۸

Hydrogen Storage Materials – The Characterisation of Their Storage Properties (Green Energy and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Darren P. Broom Springer 085729220X   ۲۰۱۱

Hydrogenated Amorphous Silicon – Part C, Electronic and Transport Properties (Semiconductors and Semimetals Vol

Specifications:                      $۹۰ R. K. Willardson Academic 0127521496   ۱۹۸۴

Hydrogenated Amorphous Silicon (Cambridge Solid State Science Series)

Specifications:                      $۱۹۶  R. A. Street Cambridge University Press 0521371562   ۱۹۹۱

Hydrometallurgy – Principles and Applications (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۳۰۰  Thomas Havlik CRC Press 1420070444   ۲۰۰۸

Hydrometallurgy of Nickel and Cobalt 2009

Specifications:                      $۴۰۰ J.J. Budac R. Fraser Met Soc 1894475909   ۲۰۰۹

Hydrosilylation – A Comprehensive Review on Recent Advances (Advances in Silicon Science)

Specifications:                      $۴۲۹ Bogdan Marciniec Springer 1402081715   ۲۰۰۹


Hyphenated Techniques in Supercritical Fluid Chromatography and Extraction

Specifications:                      $۲۰۵ K. Jinno Elsevier 0444887946   ۱۹۹۲


Hysteresis in Magnetism – for Physicists,Materials Scientists & Engineers (Electromagnetism)

Specifications:                      $۱۵۵ Giorgio Bertotti Academic Press 0120932709   ۱۹۹۸


IC Mask Design – Essential Layout Techniques

Specifications:                      $۱۱۶ Christopher Saint Judy Saint McGraw-Hill 0071389962   ۲۰۰۴


ICE Manual of Construction Materials, Volume I

Specifications:                      $۲۰۵ M. Forde M. Forde Institution of Civil Engineers 0727735977   ۲۰۰۹


ICE Manual of Construction Materials, Volume II

Specifications:                      $۲۰۵ M. Forde M. Forde Institution of Civil Engineers 0727735977   ۲۰۰۹


Identification of Defects in Semiconductors

Specifications:                      $۲۲۰ Michael Stavola Robert K. Willardson Academic 0127521658   ۱۹۹۹


III-Nitride Devices and Nanoengineering

Specifications:                      $۱۵۰ Zhe Chuan Feng Imperial College 1848162235   ۲۰۰۸


III-Nitride Semiconductor Materials

Specifications:                      $۲۱۱ Zhe Chuan Feng World Scientific 1860946364   ۲۰۰۶


III-Nitride Semiconductors – Electrical, Structural and Defects Properties

Specifications:                      $۳۶۱ M.O. Manasreh Elsevier 0444506306   ۲۰۰۱


III-V COMPOUND SEMICONDUCTORS, Integration with Silicon-Based Microelectronics

Specifications:                      $۲۶۶  TINGKAI LI,MICHAEL MASTRO,AR CRC 1439815236   ۲۰۱۱


II-VI Semiconductor Blue Green Light Emitters(Semiconductors and Semimetals)

Specifications:                      $۲۱۵ Arto V. Nurmikko Robert L. Gunshor Academic Press 0127521445   ۱۹۹۷


Image Analysis – Applications in Materials Engineering (Materials Science & Technology)

Specifications:                      $۱۴۹  Leszek Wojnar CRC Press 0849382262   ۲۰۰۰


Image Processing of Edge and Surface Defects – Theoretical Basis of Adaptive Algorithms with Numerous Practical

Specifications:                      $۱۲۹ Roman Louban Springer 3642006825   ۲۰۰۹


Impact Behaviour of Fibre-Reinforced Composite Materials and Structures

Specifications:                      $۴۱۰ S. R. Reid Woodhead,CRC 1855734230   ۲۰۰۰


Impact Engineering of Composite Structures (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

Specifications:                      $۲۴۹  Serge Abrate Springer 3709105226   ۲۰۱۱


Impact of Zeolites and other Porous Materials on New Technologies at the Beginning of New Millennium, Part B

Specifications:                      $۵۰۰ R. Aiello G. Giordano F. Testa Elsevier 0444511741   ۲۰۰۲


Impact on Composite Structures

Specifications:                      $۱۴۷ Serge Abrate Cambridge University Press 0521473896   ۱۹۹۸


Impedance Spectroscopy – Theory, Experiment, and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Evgenij Barsoukov Wiley 0471647497   ۲۰۰۵


Imperfections in Nearly Perfect Crystals

Specifications:                      $۴۴  William Shockley JOHN WILEY 1124068457   ۱۹۵۲


Imperial College Inaugural Lectures in Materials Science and Materials Engineering

Specifications:                      $۵۱ Don W. Pashley World Scientific Publishing C 1860941060   ۲۰۰۱


Improved Fire- and Smoke-Resistant Materials for Commercial Aircraft Interiors

Specifications:                      $۴۴ National Research Council National Academies Press 0309053366   ۱۹۹۵


Impurities in Engineering Materials – Impact, Reliability, and Control

Specifications:                      $۱۸۵ Clyde Briant CRC 0824799658   ۱۹۹۹


In Memory of H. L. Meerwein (Topics in Current Chemistry vol 80)

Specifications:                      $۱۰۵ Herbert Charles Brown Hans Meerwein Springer 0387093095   ۱۹۷۹


In situ Characterization of Thin Film Growth (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۲۰  Gertjan Koster Guus Rijnders Woodhead Publishing 1845699343   ۲۰۱۲


In Situ NMR Methods in Catalysis (Topics in Current Chemistry, vol 276)

Specifications:                      $۳۰۰ J. Bargon L.T. Kuhn Springer 354071426X   ۲۰۰۷


In Situ Synthesis of Polymer Nanocomposites

Specifications:                      $۱۸۰  Vikas Mittal, Editor Wiley 3527328793   ۲۰۱۲


Incommensurate Crystallography (Iucr Monographs on Crystallography)

Specifications:                      $۲۱۰ Sander van Smaalen Oxford University 0198570821   ۲۰۰۷


Indium Phosphide – Crystal Growth and Characterization (Semiconductors and Semimetals, Volume 31)

Specifications:                      $۲۱۵ R. K. WILLARDSON ALBERT C. BE Academic 0127521313   ۱۹۹۰


Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications(2nd Edition)

Specifications:                      $۳۱۰ Steve J. Hill Blackwell Publishing 1405135948   ۲۰۰۷


Industrial Brazing Practice

Specifications:                      $۲۰۰ Philip M. Roberts CRC Press 0849321123   ۲۰۰۴


Industrial Catalysis – A Practical Approach, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Jens Hagen Wiley,VCH 3527311440   ۲۰۰۶


Industrial Color Testing – Fundamentals and Techniques (2nd Edition)

Specifications:                      $۳۱۰ Hans G. Volz Wiley VCH 3527304363   ۲۰۰۲


Industrial Combustion Testing

Specifications:                      $۲۲۰ Charles E. Baukal Jr. CRC 142008528X   ۲۰۱۱


Industrial Crystallization of Melts

Specifications:                      $۳۰۰ C.M. Van ‘t Land CRC 0824741110   ۲۰۰۵


Industrial Furnaces, 6th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ W. Trinks M. H. Mawhinney R. A. Sha Wiley 0471387061   ۲۰۰۴


Industrial Inorganic Pigments (3rd Edition)

Specifications:                      $۳۰۰ Gunter Buxbaum Gerhard Pfaff- Wiley 3527303634   ۲۰۰۵


Industrial Materials for the Future (R&D Priorities 2002)

Specifications:                      $۳۰ Richard Silberglitt RAND Corporation 0833031066   ۲۰۰۲


Industrial Organic Pigments – Production, Properties, Applications (3rd Edition)

Specifications:                      $۳۹۰ Willy Herbst Klaus Hunger Wiley,VCH 3527305769   ۲۰۰۴


Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Manas Chanda Salil K. Roy CRC 142008058X   ۲۰۰۹


Influence of Cellulose Ethers on the Kinetics of Early Portland Cement Hydration

Ingo Muller University of Karlsruhe 3866440774   ۲۰۰۶


Influence of the Wall on Heat Transfer Process in Rotary Kiln

Specifications:                      $۴۴  Dr. Ing. Yogesh Sonavane   ۲۰۱۰


Infrared and Raman Selection Rules for Molecular and Lattice Vibrations

Specifications:                      $۱۹۳ William G. Fately Krieger Pub Co 047125620X   ۱۹۷۲


Infrared Detectors II (Semiconductors and Semimetals, Volume 12)

Specifications:                      $۸۸ Robert K. Willardson Academic 0127521127   ۱۹۷۷


Infrared Spectroscopy – Materials Science, Engineering and Technology

Specifications:                      $۴۴  Theophile Theophanides InTech 9535105374   ۲۰۱۲


Infrared Thermography

Specifications:                      $۴۴  Raghu V. Prakash InTech 9535102427   ۲۰۱۲


Initiators – Poly Reactions – Optical Activity (Advances in Polymer Science, Vol 62)

Specifications:                      $۹۹ Emo Chiellini Springer 0387132325   ۱۹۸۴


Injectable Biomaterials: Science and applications (Woodhead Publishing Series in Biomaterials)

Specifications:                      $۲۴۵  Brent Vernon Woodhead Publishing 1845695887   ۲۰۱۱


Injection Molding – Integration of Theory and Modeling Methods

Specifications:                      $۱۲۹  Rong Zheng Roger I. Tanner Xi-Jun Fa Springer 364221262X   ۲۰۱۱


Injection Molding Handbook (3rd Edition)

Specifications:                      $۴۵۹ Rosato Marlene Kluwer Academic Publishers 0792386191   ۲۰۰۰


 ۱

In-Mould Decoration of Plastics (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۱۴۴  J.C. Love V. Goodship Smithers Rapra Press 1859573282   ۲۰۰۲


Innovations in Controlled Low-Strength Material (Flowable Fill) (ASTM Special Technical Publication STP 1459)

Specifications:                      $۴۵ Jennifer L. Hitch ASTM International 0803134819   ۲۰۰۴


Innovations in Materials Manufacturing, Fabrication, and Environmental Safety

Specifications:                      $۱۵۹  Mel Schwartz CRC Press 1420082159   ۲۰۱۱


Innovative Pre-Treatment Techniques to Prevent Corrosion of Metallic Surfaces (EFC 54)

Specifications:                      $۲۰۰ L. Fedrizzi Woodhead 1845693655   ۲۰۰۷


Innovative Superhard Materials and Sustainable Coatings for Advanced Manufacturing

Specifications:                      $۱۹۰ V. Turkevich Jay Lee Springer 1402034695   ۲۰۰۵


Innovative Technological Materials – Structural Properties by Neutron Scattering, Synchrotron Radiation and Modeli

Specifications:                      $۱۳۰ Jacek J. Skrzypek Franco Rustichelli Springer 364212058X   ۲۰۱۰


Inorganic and Metallic Nanotubular Materials – Recent Technologies and Applications (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۱۷۰ Tsuyoshi Kijima Springer 3642036201   ۲۰۱۰


Inorganic and Organometallic Macromolecules – Design and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Alaa S. Abd-El-Aziz Charles E. Jr. Carr Springer 0387729461   ۲۰۰۸


Inorganic Chemistry – Metal carbonyl chemistry (Topics in current chemistry Vol 71)

Specifications:                      $۱۱۳ Springer 0387082905   ۱۹۷۷


Inorganic Electrochemistry – Theory, Practice, and Application

Specifications:                      $۳۱۰ P. Zanello Royal Society of Chemistry 0854046615   ۲۰۰۳


Inorganic Polymeric and Composite Membranes: Structure, Function and Other Correlations (Membrane Science and

Specifications:                      $۲۲۰  S. Ted Oyama Susan M Stagg Williams Elsevier 0444537287   ۲۰۱۱


In-Situ Spectroscopy in Heterogeneous Catalysis

Specifications:                      $۳۰۰ James F. Haw Wiley 3527302484   ۲۰۰۲


Instabilities in Laser-Matter Interaction

Specifications:                      $۳۱۱ Sergei I. Anisimov Viktor A. Khokhlov CRC 0849386608   ۱۹۹۵


Instructor’s Solutions Manual to Accompany Atkins’ Physical Chemistry, 8th edition

Specifications:                      $۴۴  Peter William Atkins Oxford University Press 0199288577   ۲۰۰۶


Instrumental Methods in Metal Ion Speciation (Chromatographic Science Series)

Specifications:                      $۱۹۹  Imran Ali Hassan Y. Aboul-Enein CRC Press 0849337364   ۲۰۰۶


Insulation Handbook

Specifications:                      $۱۰۷ Richard T. Bynum Jr McGraw-Hill 0071348727   ۲۰۰۱


Integral Foam Molding of Light Metals – Technology, Foam Physics and Foam Simulation (Engineering Materials)

Specifications:                      $۳۰۰ Carolin Koerner Springer 3540688382   ۲۰۰۸


Integral Materials Modeling – Towards Physics-Based Through-Process Models

Specifications:                      $۳۰۰ Gunter Gottstein Wiley 3527317112   ۲۰۰۷


Integrated Biomaterials Science

Specifications:                      $۴۰۰ Rolando Barbucci Springer 0306466783   ۲۰۰۲


 ۱

Integrated Chemical Microsensor Systems in CMOS Technology (Microtechnology and MEMS)

Specifications:                      $۲۱۰ Andreas Hierlemann Springer 3540237828   ۲۰۰۵


Integrated Design of Multiscale, Multifunctional Materials and Products

Specifications:                      $۸۹ David L. McDowell Jitesh Panchal Hae Butterworth,Heinemann 1856176622   ۲۰۱۰


Integrated Product and Process Design and Development – The Product Realization Process, 2nd Edition (Environme

Specifications:                      $۱۲۰ Edward B. Magrab Satyandra K. Gupta CRC 1420070606   ۲۰۰۹


Integrated Product Design and Manufacturing Using Geometric Dimensioning and Tolerancing (Manufacturing Engi

Specifications:                      $۱۹۹  Bob Campbell CRC Press 0824788907   ۲۰۰۲


Intelligent Surfaces in Biotechnology: Scientific and Engineering Concepts, Enabling Technologies, and Translation t

Specifications:                      $۱۲۵  H. Michelle Grandin,Marcus Textor Wiley 0470536500   ۲۰۱۲


Intelligentized Methodology for Arc Welding Dynamical Processes – Visual Information Acquiring,Knowledge Mode

Specifications:                      $۲۰۰ Shan-Ben Chen Jing Wu Springer 3540856412   ۲۰۰۹


Intense Terahertz Excitation of Semiconductors (Series on Semiconductor Science and Technology)

Specifications:                      $۲۱۱ S. G. Ganichev W. Prettl Oxford University 0198528302   ۲۰۰۶


Interface Dynamics (Leeds-Lyon Symposium on Tribology Proceedings)

Specifications:                      $۲۰۰ D. Berthe D. Dowson North Holland 0444704876   ۱۹۸۸


Interface Engineering of Natural Fibre Composites for Maximum Performance

Specifications:                      $۲۴۵  N.E. Zafeiropoulos Woodhead Publishing 1845697421   ۲۰۱۱


Interfaces in Cementitious Composites (The International Union of Testing and Research)

Specifications:                      $۳۰۰ J.C. Maso Taylor & Francis 0419182306   ۲۰۰۵


Interfaces, Crystallization, Viscoelasticity (Advances in Polymer Science,Vol. 148)

Specifications:                      $۳۸۷ A. Budkowski I.W. Hamley Springer 354065934X   ۱۹۹۹


Interfacial Electrochemistry

Specifications:                      $۱۵۰ Wolfgang Schmickler Oxford 0195089324   ۱۹۹۶


Interfacial Electrokinetics and Electrophoresis (Surfactant Science)

Specifications:                      $۴۵۹ Angel V. Delgado CRC 082470603X   ۲۰۰۲


Interfacial Phenomena and Convection

Specifications:                      $۱۴۴ Alexander A. Nepomnyashchy Manuel  Chapman and Hall,CRC 1584882565   ۲۰۰۱


Interfacial Phenomena in Chromatography (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Emile Pefferkorn CRC 0824719476   ۱۹۹۹


Interfacial Phenomena in Electrocatalysis (Modern Aspects of Electrochemistry)

Specifications:                      $۱۸۹  Constantinos G. Vayenas Springer 1441955798   ۲۰۱۱


Interfacial Transition Zone in Concrete (RILEM Reports)

Specifications:                      $۲۱۰ J. C. Maso Taylor & Francis 041920010X   ۲۰۰۵


Interfacial Transport Phenomena, 2nd Ed.

Specifications:                      $۳۰۰ John C Slattery  Leonard Sagis  Eun Su Springer 0387384383   ۲۰۰۷


Interlayer Dielectrics for Semiconductor Technologies (Academic Press)

Specifications:                      $۳۱۰ Shyam P Muraka Moshe Eizenberg Ash Elsevier 0125112211   ۲۰۰۴


Intermediate Dynamics for Engineers – A Unified Treatment of Newton-Euler and Lagrangian Mechanics

Specifications:                      $۲۰۰ Oliver M. O’Reilly Cambridge University 0521874831   ۲۰۰۸


Intermediate Mechanics of Materials, 2nd Edition (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۲۹ J. R. Barber Springer 9400702949   ۲۰۱۱


Intermetallic Alloy Development – A Program Evaluation (HTLM ebook)

Specifications:                      $۲۶ National Research Council National Academies Press 0309057272   ۱۹۹۷


Intermetallic and Ceramic Coatings (Materials Engineering, 13)

Specifications:                      $۳۲۰ Narnedra B. Dahotre T.S. Sudarshan CRC 0824799135   ۱۹۹۹


Intermetallic Chemistry, Volume 13 (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۳۰۵ Riccardo Ferro Adriana Saccone Pergamon 0080440991   ۲۰۰۸


Intermetallic Compounds, Volume 1, Crystal Structures of Intermetallic Compounds

Specifications:                      $۲۱۰ J. H. Westbrook, R.L.Fleischer Wiley 0471608807   ۲۰۰۰


Intermetallic Compounds, Volume 3 – Progress

Specifications:                      $۱۱۸۰ J. H. Westbrook R. L. Fleischer Wiley 0471493155   ۲۰۰۲


Intermetallics Research Progress

Specifications:                      $۱۳۰ Yakov N. Berdovsky Nova 1600219829   ۲۰۰۸


Internal Friction in Metallic Materials – A Handbook (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ M.S. Blanter I.S. Golovin H. Neuhauser Springer 3540687572   ۲۰۰۷


Internal Friction of Materials

Specifications:                      $۱۲۵ Anton Puskar Cambridge International Scien 1898326509   ۲۰۰۱


Internal Photoemission Spectroscopy – Principles and Applications

Specifications:                      $۲۲۵ Valeri V. Afanas’ev Elsevier Science 0080451454   ۲۰۰۸


International Assessment of Research and Development in Catalysis by Nanostructured Materials

Specifications:                      $۵۵  Robert Davis World Technology Evaluation    ۲۰۰۹


International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol 1 (All 2004 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Blackwell Synergy   ۲۰۰۴

International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol 2 (All 2005 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Blackwell Synergy   ۲۰۰۵

International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol 3 (All 2006 Archive)

Specifications:                      $۵۰۰ Blackwell Synergy   ۲۰۰۶

International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. 4 (All 2007 Archive)

Blackwell Synergy Blackwell Synergy   ۲۰۰۷

International Tables for Crystallography, Volume A – Space Group Symmetry (5th Ed.)

Specifications:                      $۴۱۷ Theo Hahn Springer 0792365909   ۲۰۰۵


International Tables for Crystallography, Volume A1 – Symmetry relations between space groups

Specifications:                      $۵۸۷ H. Wondratschek U. M­ller Springer 1402023553   ۲۰۰۴


International Tables for Crystallography, Volume B – Reciprocal Space (2nd ed.)

Specifications:                      $۴۰۵ Uri Shmueli Springer 0792365925   ۲۰۰۱


International Tables for Crystallography, Volume C – Mathematical, physical and chemical tables (3rd ed.)

Specifications:                      $۵۰۵ E. Prince Springer 1402019009   ۲۰۰۴


International Tables for Crystallography, Volume D – Physical properties of crystals

Specifications:                      $۴۳۳ Andre Authier Springer 1402007140   ۲۰۰۳


International Tables for Crystallography, Volume E – Subperiodic Groups

Specifications:                      $۴۶۵ V. Kopsky D.B. Litvin Springer 1402007159   ۲۰۰۲


International Tables for Crystallography, Volume F – Crystallography of Biological Macromolecules

Specifications:                      $۴۱۸ M.G. Rossmann E. Arnold Springer 0792368576   ۲۰۰۱


International Tables for Crystallography, Volume G – Definition and Exchange of Crystallographic Data

Specifications:                      $۴۱۷ Sydney Hall and Brian McMahon Springer 0402031386   ۲۰۰۵


International Zeolite Conference (14th) 2004

ERIC VAN STEEN LINDA CALLAN INTERNATIONAL ZEOLITE    ۲۰۰۴


Interphases and Mesophases in Polymer Crystallization I (Advances in Polymer Science. Vol 180)

Specifications:                      $۳۸۰ Giuseppe Allegra Springer 3540253459   ۲۰۰۵


Interpreting Infrared, Raman, and Nuclear Magnetic Resonance Spectra – Two-Volume Set

Specifications:                      $۷۵۵ Richard A. Nyquist Elsevier,Academic Press 0125234759   ۲۰۰۱


Into The Nano Era – Moore’s Law Beyond Planar Silicon CMOS (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۲۹ Howard Huff Springer 3540745580   ۲۰۰۹


Intrinsic Molecular Mobility and Toughness of Polymers I (Advances in Polymer Science,Vol.187)

Specifications:                      $۵۱۶ Hans Henning H.Kausch J.L.Halary Springer 3540261559   ۲۰۰۵


Intrinsic Molecular Mobility and Toughness of Polymers II (Advances in Polymer Science,Vol.188)

Specifications:                      $۳۵۲ H. H. Kausch Springer 3540261621   ۲۰۰۵


Introduction to Aluminum Alloys and Tempers (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ J. Gilbert Kaufman ASM International 087170689X   ۲۰۰۰


Introduction to Basic Milling

Specifications:                      $۶۹ Philip Fletcher Training Publications 0850838983   ۱۹۹۷


Introduction to Biomaterials

Specifications:                      $۷۰ Donglu Shi World Scientific 9812566279   ۲۰۰۶


Introduction to Centre Lathe Turning

Specifications:                      $۶۹ Training Publications 0850838975   ۱۹۹۷


Introduction to Computational Plasticity

Specifications:                      $۲۰۰ Fionn Dunne Nik Petrinic Oxford University Press, USA 0198568266   ۲۰۰۵


Introduction to Concrete Technology

Specifications:                      $۴۴  Dr. Amanullah Marri NED UNIVERSITY OF ENGI   ۲۰۱۰


Introduction To Condensed Mater Physics, Volume 1

Specifications:                      $۲۱۸ Feng Duan Jin Guojun World Scientific Publishing 9812387110   ۲۰۰۵


Introduction to Continuum Mechanics

Specifications:                      $۱۰۱ Sudhakar Nair Cambridge 0521875625   ۲۰۰۹


Introduction to Dislocations, 4th Edition

Specifications:                      $۱۰۴ Derek Hull D J Bacon Elsevier 0750646810   ۲۰۰۱


Introduction to Dislocations, Fifth Edition

Specifications:                      $۶۶  Derek Hull Emeritus Goldsmith’s D. J.  Butterworth Heinemann 0080966721   ۲۰۱۱


Introduction to Drying of Ceramics – With Laboratory Exercises

Specifications:                      $۱۰۱ Denis A. Brosnan Gilbert C. Robinson Wiley American Ceramic Soci 1574980467   ۲۰۰۳


Introduction to Engineering Materials, Behavior, Properties, and Selection (Html book)

Specifications:                      $۱۰۲ George Murray CRC 0824789652   ۱۹۹۳


Introduction to Flat Panel Displays (Wiley Series in Display Technology)

Specifications:                      $۳۳۰ Jiun-Haw Lee David N. Liu Shin-Tson  Wiley 0470516933   ۲۰۰۹


Introduction to Focused Ion Beams – Instrumentation, Theory, Techniques and Practice

Specifications:                      $۱۱۴ Lucille A. Giannuzzi Fred A. Stevie Springer 0387231161   ۲۰۰۵


Introduction to Frustrated Magnetism – Materials, Experiments, Theory (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۱۹۹  Claudine Lacroix Philippe Mendels Fre Springer 3642105882   ۲۰۱۱


Introduction to Glass Science and Technology, 2nd Edition

Specifications:                      $۷۵ J E Shelby Royal Society of Chemistry 0854046399   ۲۰۰۵


Introduction to Low Pressure Gas Dynamic Spray – Physics & Technology

Specifications:                      $۱۵۵ Roman Gr. Maev Volf Leshchynsky Wiley,VCH 352740659X   ۲۰۰۸


Introduction to Magnetic Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۰ B. D. Cullity C. D. Graham Wiley IEEE 0471477419   ۲۰۰۹


Introduction to Manufacturing Processes and Materials

Specifications:                      $۱۴۵ Robert Creese Marcel Dekker 0824799143   ۱۹۹۹


Introduction to Materials Management (6th Edition)

Specifications:                      $۱۶۱  J. R. Tony Arnold Stephen N. Chapman Prentice Hall 0132337614   ۲۰۰۷


Introduction to Metal Ceramic Technology

Specifications:                      $۳۰۰ W. Patrick Naylor James Kessler Arlo  Quintessence Publishing 0867152370   ۱۹۹۳


Introduction to Microfabrication

Specifications:                      $۳۰۰ Sami Franssila Wiley 0470851058   ۲۰۰۴


Introduction to Microlithography – Theory, Materials, and Processing (Acs Symposium Series)

Specifications:                      $۴۹  Larry F. Thompson Amer Chemical Society 0841207755   ۱۹۸۳


Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices (Optical Science and Engineering) (Sca

Specifications:                      $۲۰۰ Sam Shajing Sun Larry R. Dalton CRC 0849392845   ۲۰۰۸


Introduction to Physical Polymer Science, 4th Edn

Specifications:                      $۱۰۰ L.H.Sperling Wiley 047170606X   ۲۰۰۶


Introduction to Quantum Mechanics – in Chemistry, Materials Science, and Biology

Specifications:                      $۴۹ Sy M. Blinder Elsevier,Academic Press 0121060519   ۲۰۰۴


Introduction to Rubber Technology

Specifications:                      $۴۰۰ Andrew Ciesielski Rapra Technology Ltd 1859571506   ۱۹۹۹


Introduction to Soft Matter – Synthetic and Biological Self-Assembling Materials

Specifications:                      $۲۵۰ Ian W. Hamley Wiley 0470516097   ۲۰۰۷


Introduction to Space Charge Effects in Semiconductors (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۱۵۹ Karl W. Boer Springer 3642022359   ۲۰۱۰


Introduction to Surface and Thin Film Processes

Specifications:                      $۲۱۰ John A. Venables Cambridge University 0521624606   ۲۰۰۳


Introduction to Surface Chemistry and Catalysis

Specifications:                      $۲۱۰ Gabor A. Somorjai Wiley 0471031925   ۱۹۹۴


Introduction to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials

Specifications:                      $۱۷۵  Peter Martin Wiley 047063927X   ۲۰۱۱


Introduction to Texture Analysis – Macrotexture, Microtexture, and Orientation Mapping, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۹ O. Engler V. Randle CRC 1420063650   ۲۰۱۰


Introduction to the Characterization of Residual Stress by Neutron Diffraction

Specifications:                      $۲۰۰ M.T. Hutchings P.J. Withers T.M. Hold CRC 0415310008   ۲۰۰۶


Introduction to the High Temperature Oxidation of Metals, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Neil Birks Gerald H. Meier Frederick S. Cambridge University 0521480426   ۲۰۰۶


Introduction to the Non-Destructive Testing of Welded Joints, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰  R Halmshaw Woodhead Publishing 1855733145   ۱۹۹۷


Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, 2nd Edition

Specifications:                      $۶۰ K. E. Easterling Butterworth Heinemann 0750603941   ۱۹۹۲


Introduction to the Physics of Diluted Magnetic Semiconductors (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  Jan A. Gaj Jacek Kossut Springer 3642158552   ۲۰۱۱


Introduction to the Physics of Electrons in Solids

Specifications:                      $۱۶۰  Brian K. Tanner Cambridge University Press 0521239419   ۱۹۹۵


Introduction to the THERMODYNAMICS OF MATERIALS, 4th Ed.

Specifications:                      $۱۲۹ David Gaskell Taylor & Francis 1560329920   ۲۰۰۳


Introduction to Thermoelectricity (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹ H. Julian Goldsmid Springer 3642007155   ۲۰۰۹


Introduction to Wave Scattering, Localization and Mesoscopic Phenomena, 2nd Edition (Springer Series in Materials

Specifications:                      $۳۰۰ P. Sheng Springer 3540291555   ۲۰۰۶


Introductory Raman Spectroscopy

Specifications:                      $۲۱۰ John R. Ferraro  Kazuo Nakamoto  Chri Elsevier 0122541056   ۲۰۰۳


Ion Beam Treatment of Polymers – Application Aspects from Medicine to Space

Specifications:                      $۳۱۰ Alexey Kondyurin Marcela Bilek Elsevier 0080446922   ۲۰۰۸


Ion Exchange and Solvent Extraction, Volume 12 (A Series of Advances)

Specifications:                      $۳۰۰ Jacob A. Marinsky Yitzhak Marcus CRC 082479382X   ۱۹۹۵


Ion Exchange and Solvent Extraction, Volume 18 (A Series of Advances)

Specifications:                      $۳۰۰ Arup K. SenGupta CRC 0849373972   ۲۰۰۷


Ion Implantation

Specifications:                      $۴۴  Mark Goorsky InTech 9535106340   ۲۰۱۲


Ion Induced Electron Emission from Crystalline Solids (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۱۱ Hiroshi Kudo Springer 3540422218   ۲۰۰۷


Ion Plating Technology – Developments and Applications

Specifications:                      $۳۷۸ N. A. G. Ahmed John Wiley & Sons 0471914738   ۱۹۸۷


Iontronics – Ionic Carriers in Organic Electronic Materials and Devices

Specifications:                      $۱۱۹  Janelle Leger Magnus Berggren Sue Ca CRC Press 1439806888   ۲۰۱۰


IPNs Around the World, Science and Engineering (Polymer networks)

Specifications:                      $۱۹۵ S. C. Kim L. H. Sperling Wiley & Sons 0471970778   ۱۹۹۷


Iron Melting Cupola Furnaces for the Small Foundry

Specifications:                      $۲۸ Stephen D. Chastain Stephen D. Chastain 0970220308   ۲۰۰۰


Iron Systems Part 1 – Selected Systems from Al-B-Fe to C-Co-Fe (Landolt-Bornstein, Ternary Alloy Systems)

Specifications:                      $۸۰۳۹ Gunter Effenberg Springer 3540697594   ۲۰۰۸


Ironmaking

Specifications:                      $۲۰۰  Babich A, Senk D, Gudenau HW , Mav Verlagshaus Mainz GmbH Aa 3861309970   ۲۰۰۸


Iron-Sulfur Proteins Perovskites (Structure & Bonding Vol 83)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540591054   ۱۹۹۵


Isotachophoresis – Theory, Instrumentation and Applications

Specifications:                      $۹۹ Frans M. Everaerts Elsevier 0444414304   ۱۹۷۶


Isotope Effects in Solid State Physics (Semiconductors and Semimetals, Volume 68)

Specifications:                      $۳۲۰ Vladmir Plekhanov Elsevier 0127521771   ۲۰۰۱


IUTAM Symposium on Mechanical and Electromagnetic Waves in Structured Media (Solid Mechanics and Its Appli

Specifications:                      $۲۰۰ Ross C. McPhedran,Lindsay C. Botten, Springer 0792370384   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Mechanical Behavior and Micro-Mechanics of Nanostructured Materials 2005 (Solid Mecha

Specifications:                      $۲۰۰ Y.L. Bai,Q.S. Zheng,Y.G. Wei Springer 1402056230   ۲۰۰۷


IUTAM Symposium on Mechanical Properties of Cellular Materials 2007

Specifications:                      $۱۲۹ Han Zhao, N.A. Fleck Springer 1402094035   ۲۰۰۹


IUTAM Symposium on Mechanical Waves for Composite Structures Characterization

Specifications:                      $۱۰۵ Dimitrios A. Sotiropoulos Springer 079237164X   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Micro- and Macrostructural Aspects of Thermoplasticity (Solid Mechanics and Its Applicatio

Specifications:                      $۳۰۰ O.T. Bruhns,E. Stein Springer 0792352653   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials and Nanosystems, Denmark, 2008

Specifications:                      $۱۴۰ R. Pyrz Jens C. Rauhe Springer 1402095562   ۲۰۰۹


IUTAM Symposium on Multiscale Modelling of Damage and Fracture Processes in Composite Materials (Poland 20

Specifications:                      $۱۵۰ Tomasz Sadowski Springer 1402045654   ۲۰۰۶


IUTAM Symposium on Multiscale Modelling of Fatigue, Damage and Fracture in Smart Materials 2009

Specifications:                      $۱۵۹  Meinhard Kuna Andreas Ricoeur Springer 9048198860   ۲۰۱۱


IUTAM Symposium on Multiscale Problems in Multibody System Contacts (IUTAM Bookseries)

Specifications:                      $۱۴۹ Peter Eberhard Springer 1402059809   ۲۰۰۷


IUTAM Symposium on Rheology of Bodies with Defects (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۰۰ Ren Wang Springer 0792352971   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Size Effects on Material and Structural Behavior at Micron- and Nano Scales

Specifications:                      $۳۰۰ Q. P. Sun Pin Tong Springer 1402049463   ۲۰۰۶


IUTAM Symposium on Synthesis in Bio Solid Mechanics (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۳۲ Pauli Pedersen,Martin P. Bendsoe Springer 0792356152   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Theoretical and Numerical Methods in Continuum Mechanics of Porous Materials (Solid Me

Specifications:                      $۲۲۹ Wolfgang Ehlers Springer 0792367669   ۲۰۰۲


IUTAM Symposium on Theoretical, Computational and Modelling Aspects of Inelastic Media, 2008 (IUTAM Books

Specifications:                      $۱۷۹  B. Daya Reddy Springer 1402090897   ۲۰۰۹


IUTAM Symposium on Transformation Problems in Composite and Active Materials (Solid Mechanics and Its Appli

Specifications:                      $۲۰۰ Yehia A. Bahei El Din George J. Dvora Springer 0792351223   ۱۹۹۸


IUTAM Symposium on Variational Concepts with Applications to the Mechanics of Materials 2008

Specifications:                      $۱۱۹  Klaus Hackl Springer 9048191947   ۲۰۱۰


Jewelry – Fundamentals of Metalsmithing (Jewelry Crafts)

Specifications:                      $۱۱۰  Tim Mccreight Hand Books Press   ۱۹۹۷


Jig and Fixture Design, 5th Edition (Delmar Learning Drafting)

Specifications:                      $۱۷۸  Edward Hoffman Delmar Cengage Learning 1401811078   ۲۰۰۴


Jigs and Fixtures Design Manual

Specifications:                      $۱۱۰ Prakash Hiralal Joshi McGraw-Hill 0071405569   ۲۰۰۳


Joining And Repair Of Composite Structures (Astm Special Technical Publication, 1455)

Specifications:                      $۶۰ Hyonny Kim Keith T. Kedward ASTM International 0803134835   ۲۰۰۴


Joining of Materials and Structures – From Pragmatic Process to Enabling Technology

Specifications:                      $۳۲۴ Robert W. Messler Elsevier,Butterworth Heinema 0750677570   ۲۰۰۴


Joint Replacement Technology

Specifications:                      $۴۰۰ Peter A. Revell Woodhead 1845692454   ۲۰۰۸


Journal of the American Ceramic Society, Vol. 90 (All 2007 Issues)

Blackwell Synergy Blackwell Synergy   ۲۰۰۷


 ۴

Kaiser Aluminum Electrical Bus Conductors Technical Manual

Specifications:                      $۴۴ Kaiser Aluminum and Chemical Sales Kaiser Aluminum   ۱۹۵۷


Kelvin Probe Force Microscopy: Measuring and Compensating Electrostatic Forces

Specifications:                      $۱۲۹  Sascha Sadewasser, Thilo Glatzel Springer 3642225659   ۲۰۱۲


Key Polymers – Properties and Performance (Advances in Polymer Science, Vol 70)

Specifications:                      $۴۶ G. Henrici Olive S. Olive A. Ledwith Springer 0387154817   ۱۹۸۵


Kinematic Geometry of Surface Machining

Specifications:                      $۲۲۵ Stephen P. Radzevich CRC 1420063405   ۲۰۰۸


Kinetic Processes – Crystal Growth, Diffusion, and Phase Transformations in Materials

Specifications:                      $۲۱۹ Kenneth A. Jackson Wiley,VCH 3527306943   ۲۰۰۴


Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes.

Specifications:                      $۲۷۱ R.G.Wilkins VCHWiley-VCH Verlag Gmb 352728253X   ۲۰۰۲


Kinetics of First Order Phase Transitions

Specifications:                      $۱۸۵ Vitaly V. Slezov Wiley,VCH 3527407758   ۲۰۰۹


Kinetics of Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Robert W. Balluffi Samuel M. Allen W. Wiley 0471246891   ۲۰۰۵


Kinetics of Phase Transitions

Specifications:                      $۱۴۹ Sanjay Puri Vinod Wadhawan CRC 0849390656   ۲۰۰۹


Kinetics, Transport, and Structure in Hard and Soft Materials

Specifications:                      $۱۲۹  Peter F. Green CRC Press 1574447688   ۲۰۰۵


LACAME 2004 (Latin American Conference on the Applications of the Mossbauer Effect, 2004)

Specifications:                      $۱۸۰ R.C. Mercader J.R. Gancedo Springer 3540289593   ۲۰۰۵


Laminar Composites

Specifications:                      $۱۰۲ George Staab Butterworth Heinemann 0750671246   ۱۹۹۹


Landolt-Bvrnstein – Magnetic Properties of Metals – Liquid-Quenched Alloys

Specifications:                      $۱۱۰ A. R. Ferchmin S. Kobe M. Sostarich Springer 0387521283   ۱۹۹۱


Lanthanides – Chemistry and Use in Organic Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 2)

Specifications:                      $۳۴۴ Shu Kobayashi Springer 3540645268   ۱۹۹۹

Large Scale Adsorption and Chromatography Volume 1&2

Specifications:                      $۴۰۰ WANKAT CRC Press Inc 0849355974   ۱۹۸۶

Laser Fabrication and Machining of Materials

Specifications:                      $۱۱۰ Narendra B. Dahotre Sandip P. Harimk Springer 0387723439   ۲۰۰۸


Laser Induced Breakdown Spectroscopy – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Andrzej W. Miziolek Vincenzo Pallesc Cambridge University 0521852749   ۲۰۰۶


Laser Material Processing, 4th Edition

Specifications:                      $۷۹  William M. Steen Jyotirmoy Mazumder Springer 1849960615   ۲۰۱۰


Laser Modification of the Wettability Characteristics of Engineering Materials (Engineering Research)

Specifications:                      $۱۶۰ J. Lawrence Lin Li Professional Engineering Publi 1860582931   ۲۰۰۰


Laser Precision Microfabrication (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۷۰ Koji Sugioka Michel Meunier Alberto  Springer 364210522X   ۲۰۱۰


Laser Processing of Engineering Materials – Principles, Procedure and Industrial Application

Specifications:                      $۶۸ John Ion Elsevier 0750660791   ۲۰۰۵


Laser Processing of Materials – Fundamentals, Applications and Developments (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  Peter Schaaf Springer 3642132804   ۲۰۱۰


Laser shock peening Performance and process simulation

Specifications:                      $۳۰۹ K. Ding L. Ye CRC 0849334446   ۲۰۰۶


Laser Spectroscopy (3rd Edition)

Specifications:                      $۳۰۰ Wolfgang Demtroder Springer 3540652256   ۲۰۰۳


Laser Spectroscopy, 4th Edition, Volume 1 – Basic Principles

Specifications:                      $۱۰۹ Wolfgang Demtroder Springer 3540734155   ۲۰۰۸


Laser Spectroscopy, 4th Edition, Volume 2 – Experimental Techniques (Technology)

Specifications:                      $۲۱۰ Wolfgang Demtroder Springer 3540749527   ۲۰۰۸


Laser spectroscopy,2nd Edition (Topics in current chemistry. Vol 17)

Specifications:                      $۲۸۵ W Demtroder Springer 038706334X   ۱۹۷۳


Laser Surface Treatment of Bio-Implant Materials

Specifications:                      $۲۲۰ Liang Hao Jonathan Lawrence Wiley 0470016876   ۲۰۰۶


Laser Welding

Specifications:                      $۴۴  Xiaodong Na Stone InTech 9533071299   ۲۰۱۰


Laser Welding of Plastics – Materials, Processes and Industrial Applications

Specifications:                      $۱۳۵  Rolf Klein Wiley 3527409726   ۲۰۱۲


Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Specifications:                      $۲۱۰ Jagdish P. Singh,Surya Narayan Thakur Elsevier 0444517340   ۲۰۰۷