علم مواد ، متالوژی،خوردگی

دانلود ایبوک دسته مواد

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Metallurgy:part2

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۹۹  Reinhard Noll Springer 3642206670   ۲۰۱۲


Laser-Induced Damage of Optical Materials (Series in Optics and Optoelectronics)

Specifications:                      $۲۰۰ Roger M. Wood Taylor & Francis 0750308451   ۲۰۰۳


Lasers – Applications in Science and Industry

Specifications:                      $۱۱۰  Krzysztof Jakubczak InTech 9533077550   ۲۰۱۱


Laser-Surface Interactions for New Materials Production – Tailoring Structure and Properties (Springer Series in Mat

Specifications:                      $۱۵۹ Antonio Miotello Paolo M. Ossi Springer 3642033067   ۲۰۱۰


Late Transition Metal Polymerization Catalysis

Specifications:                      $۳۰۰ Bernhard Rieger Lisa Saunders Baugh  Wiley,VCH 3527304355   ۲۰۰۳


Lathework – A Complete Course (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۳ Harold Hall Nexus Special Interest Ltd 1854862308   ۲۰۰۳


Layered Double Hydroxides (Structure and Bonding, vol 119)

Specifications:                      $۳۲۳ Xue Duan Springer 3540282793   ۲۰۰۶


LCD Backlights

Specifications:                      $۲۴۰ Shunsuke Kobayashi Shigeo Mikoshiba Wiley 0470699671   ۲۰۰۹


Lead Free Solder: Mechanics and Reliability

Specifications:                      $۱۲۹  John Hock Lye Pang Springer 1461404622   ۲۰۱۲


Lead-Free Piezoelectrics

Specifications:                      $۲۲۹  Shashank Priya, Sahn Nahm Springer 1441995978   ۲۰۱۲


Lead-free Solder – Interconnect Reliability (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ Dongkai Shangguan ASM International 0871708167   ۲۰۰۵


Lead-Free Soldering

Specifications:                      $۱۵۰ Jasbir Bath Springer 0387324666   ۲۰۰۷


Leading-Edge Composite Material Research

Specifications:                      $۱۳۰ Tobias G. Wouters Nova 1600219950   ۲۰۰۸


Lecture Notes on Composite Materials – Current Topics and Achievements (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۴۹ Tomasz Sadowski, Rene de Borst Springer 1402087713   ۲۰۰۸


Lecture Notes on Equilibrium Point Defects and Thermophysical Properties of Metals

Specifications:                      $۱۵۷ Yaakov Kraftmakher World Scientific 9810241402   ۲۰۰۰


Lectures on Ion-Atom Collisions – From Nonrelativistic to Relativistic Velocities

Specifications:                      $۱۱۵ Jorg Eichler Elsevier Science 0444520473   ۲۰۰۵


Less Common Metals in Proteins and Nucleic Acid Probes (Structure & Bonding Vol 92)

Specifications:                      $۳۶۵ C.B.Allan G.Davidson J.M.Kelly J.Figl Springer 354063925X   ۱۹۹۸


LIA Handbook of Laser Materials Processing

Specifications:                      $۵۲۰ Laser Institute of America -John F. Rea Laser Institute of America 0912035153   ۲۰۰۱


Life-Cycle Assessment of Semiconductors

Specifications:                      $۱۲۹  Sarah B. Boyd Springer 1441999876   ۲۰۱۲


Life-Enhancing Plastics – Plastics and Other Materials in Medical Applications (Series on Biomaterials and Bioengin

Specifications:                      $۱۱۵ Anthony Holmes-Walker Imperial College Press 1860944620   ۲۰۰۴


Lifetime Controlling Defects in Tool Steels (Springer Theses)

Specifications:                      $۱۲۹  Christian Rudolf Sohar Springer 3642216455   ۲۰۱۱


Lifetime Estimation of Welded Joints

Specifications:                      $۲۰۰ Tadeusz Lagoda Springer 3540770615   ۲۰۰۸


Lifetime Spectroscopy – A Method of Defect Characterization in Silicon for Photovoltaic Applications (Springer Seri

Specifications:                      $۴۰۸ Stefan Rein Springer 3540253033   ۲۰۰۵


Light Alloys – From Traditional Alloys to Nanocrystals, 4th Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Ian Polmear Elsevier 0750663715   ۲۰۰۶


Light Alloys Directory and Databook

Specifications:                      $۵۰۰ Robert John Hussey Josephine Wilson Springer 0412804107   ۱۹۹۸


Light Associated Reactions of Synthetic Polymers

Specifications:                      $۲۰۰ A. Ravve Springer 0387318038   ۲۰۰۶


Light Metal Systems, Part 1 – Selected Systems from Ag-Al-Cu to Al-Cu-Er (Landolt-Bornstein-Ternary Alloy Syste

Specifications:                      $۵۲۷۰ W. Martienssen,MSI Materials Science Springer 3540201904   ۲۰۰۴


Light Metal Systems, Part 2 – Selected Systems from Al-Cu-Fe to Al-Fe-Ti (Landolt-Bornstein-Ternary Alloy System

Specifications:                      $۵۲۷۰ W. Martienssen,MSI Materials Science Springer 3540231188   ۲۰۰۵


Light Metal Systems, Part 3 – Selected Systems from Al-Fe-V to Al-Ni-Zr (Landolt-Bornstein-Ternary Alloy Systems

Specifications:                      $۵۲۷۰ W. Martienssen,MSI Materials Science Springer 3540250131   ۲۰۰۵


Light Metals 2011

Specifications:                      $۲۵۹  Stephen J. Lindsay Wiley-TMS 1118029356   ۲۰۱۱


Light Scattering and Nanoscale Surface Roughness (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:                      $۱۳۹ Alexei A. Maradudin Springer 038725580X   ۲۰۰۷


Light Scattering from Polymer Solutions and Nanoparticle Dispersions (Springer Laboratory)

Specifications:                      $۲۰۰ Wolfgang Schartl Springer 3540719504   ۲۰۰۷


Light Scattering in Solids I – Introductory Concepts

Specifications:                      $۱۰۵ Manuel Cardona M. H. Brodsky Springer 0387119132   ۱۹۸۳


Light Scattering in Solids II – Basic Concepts and Instrumentation

Specifications:                      $۱۰۵ M. Cardona G. Guntherodt Springer 0387113800   ۱۹۸۲


Light Scattering in Solids III – Recent Results

Specifications:                      $۲۵۱ M. Cardona G. Guntherodt Springer 0387115137   ۱۹۸۲


Light Scattering in Solids IV – Electronic Scattering, Spin Effects, Sers, and Morphic Effects

Specifications:                      $۲۱۵ M. Cardona G. Guntherodt Springer 0387119426   ۱۹۸۴


Light Scattering in Solids IX – Novel Materials and Techniques

Specifications:                      $۳۰۰ Manuel Cardona Roberto Merlin Springer 3540344357   ۲۰۰۷


Light Scattering in Solids V – Superlattices and Other Microstructures (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۱۰۳ Manuel Cardona G. Guntherodt Springer 0387504001   ۱۹۸۹


Light Scattering in Solids VI – Recent Results Including High-TC Superconductivity

Specifications:                      $۲۱۶ Manuel Cardona Springer 0387536140   ۱۹۹۱


Light Scattering in Solids VII – Crystal-Field and Magnetic Excitations

Specifications:                      $۳۱۲ Manuel Cardona G. Guntherodt B. Hill Springer 3540660755   ۲۰۰۰


Light Scattering in Solids VIII – Fullerenes, Semiconductor Surfaces, Coherent Phonons

Specifications:                      $۲۱۲ M. Cardona Springer 3540660852   ۲۰۰۰


Light Vehicle Tyres

Specifications:                      $۵۴۰ N. Mullineux Rapra 185957484X   ۲۰۰۴


Lightness

Specifications:                      $۴۵ Adriaan Beukers Ed van Hinte 010 publishers 9064505608   ۲۰۰۵


Lightwave Communications Technology, Part B, Semiconductor Injection Lasers, I (Semiconductors and Semimetals

Specifications:                      $۲۱۵  R. K. WILLARDSON Academic Press 0127521518   ۱۹۸۵


Lightweight Aggregate Concrete

Specifications:                      $۳۰۰ Satish Chandra Leif Berntsson Noyes Publications 0815514867   ۲۰۰۲


Lightweight Ballistic Composites for Military and Law-enforcement Applications

Specifications:                      $۵۱۰ Anil Bhatnagar Woodhead,CRC 1855739410   ۲۰۰۶


Lignites of North America

Specifications:                      $۴۲۲ Harold H. Schobert Elsevier Ltd 0444898239   ۱۹۹۵


Lignocellulosic Precursors Used in the Synthesis of Activated Carbon – Characterization Techniques and Application

Specifications:                      $۴۴  Virginia Hernandez Montoya InTech 9535101970   ۲۰۱۲


Limitations of Test Methods for Plastics (Astm Special Technical Publication Stp 1369)

Specifications:                      $۵۰ James S. Peraro ASTM International 0803128509   ۲۰۰۰


Liquid Chromatography – Mass Spectrometry, Third Edition (Chromatographic Science)

Specifications:                      $۲۶۸ Wilfried M.A. Niessen TF,CRC 0824740823   ۲۰۰۶


Liquid Chromatography, FTIR Microspectroscopy, Microwave Assisted Synthesis (Advances in Polymer Science,Vol

Specifications:                      $۴۰۰ R. Bhargava D. Bogdal Springer 3540005250   ۲۰۰۴


Liquid Crystal Polymers I (Advances in Polymer Science, Vol 59)

Specifications:                      $۱۱۰ M. Gordon  N. A. Plate Springer 0387129944   ۱۹۸۴

Liquid Crystal Polymers II, III (Advances in Polymer Science, Vol 60)

Specifications:                      $۱۱۰ M. Gordon  N. A. Plate Springer 0387129944   ۱۹۸۴

Liquid Crystalline Polymers, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۵ A. M. Donald A. H. Windle Cambridge 0521580013   ۲۰۰۶


Liquid Crystals – Fundamentals

Specifications:                      $۲۳۰ Shri Singh David A. Dunmur World Scientific 9810242506   ۲۰۰۲


Liquid Crystals – Physical Properties and Nonlinear Optical Phenomena (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۱۰ Iam Choon Khoo Wiley 0471751537   ۲۰۰۷


Liquid Crystals – Viscous and Elastic Properties in Theory and Applications

Specifications:                      $۱۸۵ S. V. Pasechnik V. G. Chigrinov Wiley,VCH 3527407200   ۲۰۰۹


Liquid Crystals: Materials Design and Self-assembly (Topics in Current Chemistry)

Specifications:                      $۴۰۹  Carsten Tschierske Springer 3642275907   ۲۰۱۲


Liquid Detergents, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۱۴ Kuo Yann Lai CRC 0824758358   ۲۰۰۶


Liquid Gold – The Story Of Liquid Crystal Displays and the Creation of an Industry

Specifications:                      $۶۷ Joseph A. Castellano World Scientific 9812389563   ۲۰۰۵


Liquid Interfaces in Chemical, Biological, and Pharmaceutical Applications (Surfactant Science, V 95)

Specifications:                      $۳۸۰ Alfred H. Wachter CRC 0824704576   ۲۰۰۱


Liquid Moulding Technologies – Resin Transfer Moulding, Structural Reaction Injection Moulding and Related Proc

Specifications:                      $۲۴۰  C.D. Rudd A.C. Long K.N. Kendall C  Woodhead Publishing 1855732424   ۱۹۹۷


Liquid Phase Epitaxy of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials

Specifications:                      $۴۰۰ Peter Capper Michael Mauk Wiley 0470852909   ۲۰۰۷


Lithic Materials and Paleolithic Societies

Specifications:                      $۲۰۲ Brian Adams Brooke Blades Wiley Blackwell 1405168374   ۲۰۰۹


Lithium Niobate – Defects, Photorefraction and Ferroelectric Switching (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  Tatyana Volk Manfred Wohlecke Springer 3540707654   ۲۰۰۹


Lithium Niobate Crystals, Physico-chemical Aspects of Technology

Specifications:                      $۸۵ Yu Kusminov Cambridge 1898326304   ۱۹۹۹


Lithium-Ion Batteries – Fundamentals and Performance

Specifications:                      $۳۱۵ Osamu Yamamoto M. Wakihara Wiley 3527295690   ۱۹۹۹


Load Bearing Fibre Composites, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۰۰ M R Piggott Kluwer Academic 079237665X   ۲۰۰۲


Local Probe Techniques for Corrosion Research (EFC 45)

Specifications:                      $۳۱۸ R. Oltra,V. Maurice, R. Akid and P. M CRC,Woodhead Publishing Lt 1845692365   ۲۰۰۷


Local Structure from Diffraction (Fundamental Materials Research)

Specifications:                      $۳۰۱ S.J.L. Billinge M.F. Thorpe Springer 0306458276   ۲۰۰۲


Localization and Energy Transfer in Nonlinear Systems

Specifications:                      $۲۰۰ Luis Vazquez Robert S. Mackay Maria  World Scientific 9812382968   ۲۰۰۳


Localized to Itinerant Electronic Transition in Perovskite Oxides (Structure and Bonding, vol 98)

Specifications:                      $۴۱۴ S.L. Cooper T. Egami Springer 3540675221   ۲۰۰۱


Lock-in Thermography – Basics and Use for Evaluating Electronic Devices and Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۳۰ Otwin Breitenstein Wilhelm Warta Mar Springer 3642024165   ۲۰۱۰


Long Term Durability of Structural Materials – DURABILITY 2000

Specifications:                      $۲۱۰ J. Larsen-Basse K. Komvopolous Elsevier 0080438903   ۲۰۰۱


Long Term Properties of Polyolefins (Advances in Polymer Science, Vol 169)

Specifications:                      $۴۶۵ Ann Christine Albertsson Springer 3540407693   ۲۰۰۴


Long-Range Charge Transfer in DNA I (Topics in Current Chemistry, vol 236)

Specifications:                      $۳۱۲ Gary B. Schuster Springer 3540201270   ۲۰۰۴


Long-Range Charge Transfer in DNA II (Topics in Current Chemistry, vol 237)

Specifications:                      $۴۰۴ Gary B. Schuster Springer 3540201319   ۲۰۰۴


Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites

Specifications:                      $۲۲۹  Kishore V. Pochiraju, Gyaneshwar P. T Springer 144199307X   ۲۰۱۲


Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials

Specifications:                      $۳۲۰ P.D. Portella,K.T. Rie Elsevier 008043326X   ۱۹۹۸


Low Energy Ion Assisted Film Growth

Specifications:                      $۱۱۰ A. R. Gonzlez Elipe F. Yubero Jose M.  World Scientific 1860943519   ۲۰۰۳


Low Molecular Weight Organic Semiconductors

Specifications:                      $۱۴۵ Thorsten U. Kampen Wiley,VCH 3527406530   ۲۰۱۰


Low Pressure Plasmas and Microstructuring Technology

Specifications:                      $۲۳۰ Gerhard Franz Springer 3540858482   ۲۰۰۹


Low Thermal Expansion Glass Ceramics, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Hans Bach Springer 3540241116   ۲۰۰۵


Low-Dimensional Molecular Metals (Springer Series in Solid-State Sciences)

Specifications:                      $۳۱۲ Naoki Toyota Michael Lang Jens Mulle Springer 3540495746   ۲۰۰۷

Low-temperature Behaviour of Elastomers (New Concepts in Polymer Science)

Specifications:                      $۱۳۰ M. F. Bukhina S. K. Kurlyand Brill Academic 9004157204   ۲۰۰۷

Lubricants and Lubrication, 2nd Ed.

Specifications:                      $۴۱۰ Theo Mang Wilfried Dresel Wiley 3527314970   ۲۰۰۷

Lubricants and Special Fluids

Specifications:                      $۳۰۰ Vaclav Stepina Vaclav Vesely Elsevier 044498674X   ۱۹۹۲

Luminescence – From Theory to Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Cees Ronda Wiley-VCH 3527314024   ۲۰۰۸

Luminescence (Advances in Polymer Science,Vol. 40)

Specifications:                      $۵۷ H. J. Cantow Springer 0387105506   ۱۹۸۱

Luminescence and Energy Transfer (Structure & Bonding Vol 42)

Specifications:                      $۵۰ Springer Springer 3540103950   ۱۹۸۱

Luminescent Materials

Specifications:                      $۱۰۴ G. Blasse B. C. Grabmaier Springer 0387580190   ۱۹۹۴

Machinability of Powder Metallurgy Steels

Specifications:                      $۳۰۰ Salak M Selecka M Selecka H Danning Cambridge 1898326827   ۲۰۰۵

Machine Tool Vibrations and Cutting Dynamics

Specifications:                      $۱۲۹  Brandon C. Gegg C. Steve Suh Albert  Springer 1441998004   ۲۰۱۱

Machining – Fundamentals and Recent Advances

Specifications:                      $۱۲۲ J. Paulo Davim Springer 1848002122   ۲۰۰۸

Machining Dynamics – Frequency Response to Improved Productivity

Specifications:                      $۱۲۹ Tony L. Schmitz K. Scott Smith Springer 0387096442   ۲۰۰۹

Machining of Ceramics and Composites

Specifications:                      $۳۰۰ Jahanmir CRC 082470178X   ۱۹۹۹

Machining of Complex Sculptured Surfaces

Specifications:                      $۱۲۹  J. Paulo Davim Springer 1447123557   ۲۰۱۲

Machining of Hard Materials

Specifications:                      $۱۲۹  J. Paulo Davim Springer 1849964491   ۲۰۱۱

Machining of Metal Matrix Composites (Springer Series in Advanced Manufacturing)

Specifications:                      $۱۲۹  J. Paulo Davim Springer 0857299379   ۲۰۱۲

Machining of Polymer Composites

Specifications:                      $۱۲۰ Jamal Y. Sheikh Ahmad Springer 0387355391   ۲۰۰۹

Machining Technology – Machine Tools and Operations

Specifications:                      $۲۰۰ Helmi A. Youssef Hassan El-Hofy CRC 1420043390   ۲۰۰۸

Machining with Abrasives

Specifications:                      $۱۷۹ Mark J. Jackson J. Paulo Davim Springer 144197301X   ۲۰۱۱

Machining with Nanomaterials

Specifications:                      $۲۰۰ Mark J. Jackson Jonathan S. Morrell Springer 0387876596   ۲۰۰۹

Macro To Nano Spectroscopy

Specifications:                      $۴۴  Jamal Uddin InTech 9535106647   ۲۰۱۲

Macro-Micro Theory on Multifield Coupling Behavior of Heterogeneous Materials

Specifications:                      $۱۵۰ Qing Hua Qin Qing Sheng Yang Springer 3540782583   ۲۰۰۹

Macromolecular Architectures (Advances in Polymer Science,Vol. 147)

Specifications:                      $۴۱۰ A. Abe J.G.G.Hilborn H.J.Cantow S.Ed Springer 354065576X   ۱۹۹۹

Macromolecular Mechanochemistry (Volume 1, Part 1 – Polymer Mechanochemistry)

Specifications:                      $۲۱۰ C Oprea F Dan Cambridge 189832672X   ۲۰۰۳

Macromolecular Mechanochemistry (Volume 1, Part 2 – Polymer Mechanochemistry)

Specifications:                      $۲۰۰ Cleopatra Vasiliu Oprea Cambridge 1904602545   ۲۰۰۷


Macromolecular Physics, Volume 2 – Crystal Nucleation, Growth, Annealing

Specifications:                      $۹۰ Bernhard Wunderlich Academic Press 0127656022   ۱۹۷۶


Macromolecular Physics, Volume 3 – Crystal Melting

Specifications:                      $۳۰۰ Bernhard Wunderlich Academic Press 0127656030   ۱۹۸۰


Macromolecular Systems – Microscopic Interactions and Macroscopic Properties

Specifications:                      $۳۰۰ Heinz Hoffman Markus Schwoereer He Wiley 3527277269   ۲۰۰۱


Macromolecules – Synthesis, Order and Advanced Properties (Advances in Polymer Science, Vol 100)

Specifications:                      $۴۳۹ K. A. Armistead Y.Chujo Springer 0387544909   ۱۹۹۲


Macromolecules Containing Metal and Metal-Like Elements, Volume 10 – Photophysics and Photochemistry of Meta

Specifications:                      $۱۹۵ Alaa S. Abd-El,Aziz Charles E. Carrahe Wiley 0470597747   ۲۰۱۰


Macromolecules Containing Metal and Metal-Like Elements, Volume 6 – Transition Metal-Containing Polymers

Specifications:                      $۲۲۰ Alaa S. Abd-El-Aziz Charles E. Jr. Carr Wiley-Interscience 0471684457   ۲۰۰۶


Magic Mineral to Killer Dust – Turner & Newall and the Asbestos Hazard

Specifications:                      $۱۹۰ Geoffrey Tweedale Oxford 0198296908   ۲۰۰۰


Magnesium – Proceedings of 6th Conference, Magnesium Alloys and Their Applications

Specifications:                      $۴۳۰ Karl U. Kainer John Wiley & Sons 3527309756   ۲۰۰۴


Magnesium Alloys – Corrosion and Surface Treatments

Specifications:                      $۱۱۰  Frank Czerwinski InTech   ۲۰۱۱


Magnesium Alloys – Design, Processing and Properties

Specifications:                      $۲۱۰  Frank Czerwinski InTech   ۲۰۱۱


Magnesium Alloys and Their Applications

Specifications:                      $۴۵۰ Karl U. Kainer Wiley 3527302824   ۲۰۰۰


Magnesium Technology – Metallurgy, Design Data,Applications

Specifications:                      $۴۰۲ Horst Friedrich Horst E. Friedrich Barr Springer 3540205993   ۲۰۰۶


Magnesium Technology 2011

Specifications:                      $۲۲۹  Wim H. Sillekens Sean R. Agnew Neal Wiley-TMS 1118029364   ۲۰۱۱


Magnesium, Magnesium Alloys, and Magnesium Composites

Specifications:                      $۱۲۵  Manoj Gupta Nai Mui Ling Sharon Wiley 0470494174   ۲۰۱۱


Magnetic Ceramics (Chemistry of Solid State Materials)

Specifications:                      $۱۴۷ Raul Valenzuela Cambridge Univ 052136485X   ۱۹۹۴


Magnetic Heterostructures – Advances and Perspectives in Spinstructures and Spintransport (Springer Tracts in Mode

Specifications:                      $۳۱۰ H. Zabel S.D Bader Springer 3540734619   ۲۰۰۸


Magnetic Materials – Fundamentals and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۶۵ Nicola A. Spaldin Cambridge Univ 0521886694   ۲۰۱۱


Magnetic Microscopy of Nanostructures

Herbert Hopster Springer 3540401865   ۲۰۰۵


Magnetic Nanomaterials (Nanomaterials for Life Sciences (VCH))

Specifications:                      $۲۱۵  Challa S. S. R. Kumar Wiley VCH 3527321543   ۲۰۰۹


Magnetic Nanostructures (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ B. Aktas L. Tagirov F. Mikailov Springer 3540493344   ۲۰۰۷


Magnetic Nanostructures in Modern Technology – Spintronics, Magnetic MEMS and Recording (NATO Science Seri

Specifications:                      $۳۰۰ Bruno Azzerboni G Asti L Pareti M Gh Springer 1402063369   ۲۰۰۸


Magnetic Oxides

Specifications:                      $۱۶۹ Gerald F. Dionne Springer 1441900535   ۲۰۰۹


Magnetic Properties of Antiferromagnetic Oxide Materials – Surfaces, Interfaces, and Thin Films

Specifications:                      $۲۰۵ Lamberto Duo  Marco Finazzi Franco C Wiley,VCH 3527408819   ۲۰۱۰


Magnetic Properties of Metals and Alloys

Specifications:                      $۴۴ Bozorth AMERICAN society FOR ME B000T7WWSM   ۱۹۶۰


Magnetic Sensors – Principles and Applications

Specifications:                      $۴۴  Kevin Kuang InTech 9535102328   ۲۰۱۲


Magnetic Techniques for the Treatment of Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Jan Svoboda Springer 1402020384   ۲۰۰۴


Magnetism – Fundamentals

Specifications:                      $۱۱۱ Etienne Tremolet Lacheisserie Damien  Springer 0387229671   ۲۰۰۴


Magnetism – Molecules to Materials I – Models and Experiments

Specifications:                      $۳۰۰ Joel S. Miller Marc Drillon Wiley-VCH 3527297723   ۲۰۰۲


Magnetism – Molecules to Materials II – Molecule-Based Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Joel S. Miller Marc Drillon Wiley-VCH 3527303014   ۲۰۰۲


Magnetism – Molecules to Materials III – Nanosized Magnetic Materials

Specifications:                      $۴۰۰ Joel S. Miller Marc Drillon Wiley-VCH 3527303022   ۲۰۰۲


Magnetism – Molecules to Materials IV

Specifications:                      $۴۰۰ Joel S. Miller Marc Drillon Wiley,VCH 3527304290   ۲۰۰۳


Magnetism – Molecules to Materials V

Specifications:                      $۳۰۰ Joel S. Miller Marc Drillon Wiley-VCH 352730665X   ۲۰۰۵


Magnetism and Magnetic Materials

Specifications:                      $۸۰  J. M. D. Coey Cambridge University Press 0521816149   ۲۰۱۰


Magnetism and Magnetic Resonance in Solids

Specifications:                      $۲۳۳ Alberto Passos Guimaraes Wiley 0471197742   ۱۹۹۸


Magnetism and Structure in Functional Materials (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ A. Planes L. Manosa A. Saxena Springer 3540236724   ۲۰۰۶


Magnetism: Basics and Applications

Specifications:                      $۹۹  Carmen-Gabriela Stefanita Springer 364222976X   ۲۰۱۲


Magnetoelectronics of Microwaves and Extremely High Frequencies in Ferrite Films

Specifications:                      $۱۵۰ Alexander A. Ignatiev Springer 0387854568   ۲۰۰۹


Magnetohydrodynamics – Historical Evolution and Trends (Fluid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۰۰ S. Molokov,R. Moreau,H.K. Moffatt Springer 1402048327   ۲۰۰۷


Magneto-Science – Magnetic Field Effects on Materials – Fundamentals and Applications (Springer Series in Material

Specifications:                      $۳۴۱ M. Yamaguchi Y. Tanimoto Springer 3540370617   ۲۰۰۷


Magnetothermal Properties near Quantum Criticality in the Itinerant Metamagnet Sr3Ru2O7 (Springer Theses)

Specifications:                      $۱۲۹  Andreas W Rost Springer 364214523X   ۲۰۱۱


Magnetoviscous Effects in Ferrofluids (Lecture Notes in Physics Monographs)

Specifications:                      $۱۱۵ Stefan Odenbach Springer 3540430687   ۲۰۰۲


Main Group Metals in Organic Synthesis (2 volume set )

Specifications:                      $۵۴۵ Hisashi Yamamoto Koichiro Oshima Wiley,VCH 3527305084   ۲۰۰۴


Major Accomplishments in Composite Materials and Sandwich Structures – An Anthology of ONR Sponsored Resear

Specifications:                      $۲۰۹ I. M. Daniel E.E. Gdoutos Yapa Springer 9048131405   ۲۰۰۹


Making Crystals by Design – Methods, Techniques and Applications

Specifications:                      $۳۴۰ Dario Braga Fabrizia Grepioni Wiley-VCH 3527315063   ۲۰۰۷


Making Silver Chains: Simple Techniques, Beautiful Designs

Specifications:                      $۱۴  Glen Waszek Lark Books 1579901832   ۲۰۰۱


Management, Recycling and Reuse of Waste Composites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۹  V. Goodship CRC Press 1439801045   ۲۰۱۰


Managing Temperature Effects in Nanoscale Adaptive Systems

Specifications:                      $۱۲۹  David Wolpert, Paul Ampadu Springer 1461407478   ۲۰۱۲


Manipulating Quantum Coherence in Solid State Systems (NATO Science Series II – Mathematics, Physics and Che

Specifications:                      $۲۰۰ Michael E. Flatt‚ Ionel Tifrea Springer 1402061358   ۲۰۰۷


Manual For LEATHER ACCESSORIES AND LEATHER GOODS

Specifications:                      $۱۱۰ Dr. T. Ramasami CENTRAL LEATHER RESE   ۲۰۰۲


Manual of Laboratory Glass-Blowing

Specifications:                      $۷۸ R. H Wright Chemical publishing B0006AQ0O4   ۱۹۴۳


Manual on Chlorosilane Emergency Response Guidelines (Astm Manual Series, Mnl 33)

Specifications:                      $۶۰ John T. Higgins ASTM International 0803120761   ۱۹۹۸


Manual on Coating and Lining Methods for Cooling Water Systems in Power Plants (Astm Special Technical Publica

Specifications:                      $۳۵ John C. Monday T. Shugart J. Tamayo ASTM International 0803120702   ۱۹۹۵

Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation (Astm Manual Series)

Specifications:                      $۳۵ Robert C. Hootman ASTM International 0803117566   ۱۹۹۲


Manual on Elastic-Plastic Fracture – Laboratory Test Procedures (Astm Manual Series, Mnl 27)

Specifications:                      $۶۰ J. A. Joyce AMERICAN SOCIETY FOR  ۰۸۰۳۱۲۰۶۹۹   ۱۹۹۶


Manual on Experimental Methods for Mechanical Testing of Composites, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ C. H. Jenkins Fairmont 0881732842   ۱۹۹۸


Manual on Flash Point Standards and Their Use – Methods and Regulations (Astm Manual Series MNL 9)

Specifications:                      $۵۵ Harry A. Wray Astm Intl 0803114109   ۱۹۹۲


Manual on Hydrocarbon Analysis, 6th Edition (Astm Manual Series)

Specifications:                      $۱۲۹ A. W. Drews ASTM International 080312080X   ۱۹۹۸


 ۱

Manual on Maintenance Coatings for Nuclear Power Plants (ASTM Manual Series MNL 8)

Specifications:                      $۳۵ Astm Intl 0803114044   ۱۹۹۱


Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis,7th Edition

Specifications:                      $۴۵ ASTM Committee E-11 on Quality and ASTM International 0803120931   ۲۰۰۲


Manual on Significance of Tests for Petroleum Products, 7th Ed.(Astm Manual Series, 1)

Specifications:                      $۲۳۶ Salvatore J. Rand ASTM International 0803120974   ۲۰۰۳


Manual on Test Sieving Methods, 4th Edition (ASTM Manual Series MNL32)

Specifications:                      $۳۰ Lawrence C. Pope Charles W. Ward ASTM International 0803124953   ۱۹۹۸


Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurement, 4th Edition(Astm Manual Series MNL 12)

Specifications:                      $۷۰ Astm Committee E20 On Temperature  ASTM International 0803114664   ۱۹۹۳


Manual on Vapor Degreasing, 3rd Edition (Astm Manual Series MNL 2)

Specifications:                      $۳۰ George V. Dyroff Astm Intl 0803112173   ۱۹۸۹


Manufacture and Processing of PVC

Specifications:                      $۳۱۰ R. H. Burgess Routledge 085334972X   ۲۰۰۵


Manufacturing Processes 1 – Cutting

Specifications:                      $۲۲۹  Fritz Klocke Aaron Kuchle Springer 3642119786   ۲۰۱۱


Manufacturing Processes for Advanced Composites

Specifications:                      $۴۰۰ Flake Campbell Jr Elsevier 1856174158   ۲۰۰۴


Manufacturing Processes for Engineering Materials,5th Edition (Solution Manual)

Specifications:                      $۱۱۰  Serope Kalpakjian, Steven Schmid Pearson   ۲۰۰۸


Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials

Specifications:                      $۱۳۶ Flake Campbell Jr Elsevier Science 1856174956   ۲۰۰۶


Maraging Steels – Modelling of Microstructure, Properties and Applications

Specifications:                      $۲۰۰  Wei Sha Z. Guo Woodhead Publishing Ltd 1845696867   ۲۰۰۹


Marine Corrosion in Tropical Environments (Astm Special Technical Publication Stp 1399)

Specifications:                      $۱۰۵ S. W. Dean Guillermo Hernandez Duqu Astm Intl 0803128738   ۲۰۰۰


Marking, Rendering Inert, and Licensing of Explosive Materials

Specifications:                      $۲۶ National Research Council National Academies Press 0309057841   ۱۹۹۷


Masonry – Opportunities for the 21st Century (Astm Special Technical Publication, 1432)

Specifications:                      $۸۵ Diane Throop Richard E. Klingner ASTM International 0803134509   ۲۰۰۲


Masonry (ASTM Special Technical Publication STP STP 1496)

Specifications:                      $۵۵ J. H. Brisch Brian Trimble Joseph Brisc ASTM International 0803134924   ۲۰۰۸


Mastering Hand Tool Techniques

Specifications:                      $۴۹ Alan Bridgewater  Gill Bridgewater Popular Woodworking 1558704574   ۱۹۹۷


Material Forming Processes

Specifications:                      $۱۷۵ Anne Marie Habraken ISTE 1903996333   ۲۰۰۳


Material Instabilities in Solids

Specifications:                      $۴۹۵ Rene De Borst Erik van der Giessen Wiley 0471974609   ۱۹۹۸


Material Properties under Intensive Dynamic Loading (Shock Wave and High Pressure Phenomena)

Specifications:                      $۳۰۹ Mikhail V. Zhernokletov Mikhail V. Zh Springer 3540368442   ۲۰۰۷


Material Recycling – Trends and Perspectives

Specifications:                      $۴۴  Dimitris S. Achilias InTech 9535103271   ۲۰۱۲


Material Science

Specifications:                      $۳۰۰ S. L. Kakani NEW AGE 8122426565   ۲۰۰۹


Material Substructures in Complex Bodies – From Atomic Level to Continuum

Specifications:                      $۳۰۰ Gianfranco Capriz Paolo Maria Marian Elsevier 0080445357   ۲۰۰۷


Materials – Degradation and Its Control by Surface Engineering, 2 Edition

Specifications:                      $۱۴۳ Andrew W. Batchelor Loh Nee Lam M World Scientific Publishing C 1860943349   ۲۰۰۳


Materials – Engineering, Science, Processing and Design

Specifications:                      $۱۰۴ Michael Ashby Hugh Shercliff David C Elsevier 0750683910  


Materials & Processes in Manufacturing, 9th Edition (Solutions Manual)

E. Paul DeGarmo,J T. Black,Ronald A.  Wiley  


Materials Analysis Using a Nuclear Microprobe

Specifications:                      $۱۶۹ Mark B. H. Breese David N. Jamieson Wiley,Interscience 0471106089   ۱۹۹۶


Materials and Design – The Art and Science of Material Selection in Product Design

Specifications:                      $۱۰۹ Michael Ashby Kara Johnson Elsevier 0750655542   ۲۰۰۳


Materials and Innovative Product Development – Using Common Sense

Specifications:                      $۷۰ Gernot H. Gessinger Butterworth,Heinemann 1856175596   ۲۰۰۹


Materials and Processes for NDT Technology

Specifications:                      $۵۸  ASNT Amer Society for Nondestructi 0931403065   ۱۹۸۱


Materials and Society, From Research to Manufacturing

Specifications:                      $۲۹ National Academy Press 0309089077   ۲۰۰۴


Materials and Surface Engineering in Tribology

Specifications:                      $۱۰۰ Jamal Takadoum Wiley,ISTE 1848210671   ۲۰۰۸


Materials and the Environment – Eco-informed Material Choice

Specifications:                      $۶۹  Michael F. Ashby Butterworth Heinemann 1856176088   ۲۰۰۹


Materials Aspects in Automotive Catalytic Converters

Specifications:                      $۲۱۲ Hans Bode Wiley-VCH 3527304916   ۲۰۰۲


Materials Characterisation IV – Computational Methods and Experiments (Wit Transactions on Engineering Sciences

Specifications:                      $۳۵۲  A. A. Mammoli C. A. Brebbia (Editors) WIT Press 1845641892   ۲۰۰۹


Materials Characterisation V – Computational Methods and Experiments, 5 Edition

Specifications:                      $۳۷۲  A. Mammoli C. A. Brebbia A. Klemm  WIT Press 1845645383   ۲۰۱۱


Materials Characterization – Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods

Specifications:                      $۱۱۶ Yang Leng Wiley 0470822988   ۲۰۰۸


Materials Characterization by Dynamic and Modulated Thermal Analytical Techniques (Astm Special Technical Publ

Specifications:                      $۹۵ Lawrence Judovits Alan T. Riga ASTM International 0803128878   ۲۰۰۱


Materials Chemistry

Specifications:                      $۳۰۰ Bradley D. Fahlman Springer 1402061196   ۲۰۰۷

Materials Chemistry – An Emerging Discipline (Advances in Chemistry Series, Volume 245)

Specifications:                      $۱۳۵  Leonard V. Interrante Lawrence A. Cas American Chemical Society 0841228094   ۱۹۹۵

Materials Chemistry, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۹  Bradley D. Fahlman Springer 9400706928   ۲۰۱۱

Materials Enabled Designs – The Materials Engineering Perspective to Product Design and Manufacturing

Specifications:                      $۷۰ Michael Pfeifer Butterworth Heinemann 0750682876   ۲۰۰۹

Materials for Advanced Packaging

Specifications:                      $۱۲۹ Daniel Lu C.P. Wong Springer 0387782184   ۲۰۰۹

Materials for Automobile Bodies

Specifications:                      $۱۱۹ Geoffrey Davies Elsevier 0750656921   ۲۰۰۴

Materials for Civil and Construction Engineers (3rd Edition)

Specifications:                      $۱۵۳  Michael S. Mamlouk John P. Zaniewsk Prentice Hall 0136110584   ۲۰۱۰

Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage (Ceramic Transactions, Vol. 127)

Specifications:                      $۱۱۱  Arumugam Manthiramm,Prashant N. K Wiley 1574981358   ۲۰۰۲

Materials for Electronic Packaging

Specifications:                      $۲۴۰ Deborah Chung Elsevier 0750693142   ۱۹۹۵

Materials for Energy Conversion Devices

Specifications:                      $۴۰۰ C. C. Sorrell Woodhead 1855739321   ۲۰۰۵

Materials for Engineering, Third Edition

Specifications:                      $۱۴۳ John Martin CRC 0849387809   ۲۰۰۶

Materials for Engineers

Specifications:                      $۱۱۶  William F. Hosford Cambridge University Press 0521899974   ۲۰۰۸

Materials for Engineers and Technicians, Fourth Edition

Specifications:                      $۴۳ R. A. Higgins Newnes 0750668504   ۲۰۰۶

Materials for Fuel Cells

Specifications:                      $۴۰۰  M Gasik CRC Press 1420079700   ۲۰۰۹

Materials for High-Density Electronic Packaging and Interconnection

Specifications:                      $۲۰ Comtee  Mats fr Hih – Densy Elec Paci Natl Acads 030904233X   ۱۹۹۰

Materials for High-Temperature Semiconductor Devices

Specifications:                      $۳۴ NationalResearch Council National Academies 0309053358   ۱۹۹۵

Materials for Information Technology – Devices, Interconnects and Packaging (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۲۲۹ E.Zschech C.Whelan T.Mikolajick Springer 1852339411   ۲۰۰۵

Materials for Medical Engineering, EUROMAT EUROMAT 99, Volume 2

Specifications:                      $۲۰۰ H. Stallforth, Peter A. Revell Wiley7VCH 3527301232   ۲۰۰۰

Materials for Springs

Specifications:                      $۳۰۰ Toshio Kuwabara Springer 3540738118   ۲۰۰۷

Materials for Sustainable Energy

Specifications:                      $۶۸  Vincent Dusastre World Scientific Publishing C 9814317659   ۲۰۱۰

Materials for the Hydrogen Economy

Specifications:                      $۲۰۰ Russell H. Jones George J. Thomas CRC 0849350247   ۲۰۰۸

Materials for Tomorrow – Theory, Experiments and Modelling (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ S. Gemming M. Schreiber J.B. Suck Springer 3540479708   ۲۰۰۷

Materials for Transportation Technology – EUROMAT 99

Specifications:                      $۴۰۰ Peter J. Winkler Wiley 3527301240   ۲۰۰۰

Materials Fundamentals of Gate Dielectrics

Specifications:                      $۱۸۰ Alexander A. Demkov Alexandra Navr Springer 1402030770   ۲۰۰۵

Materials Handbook – A Concise Desktop Reference, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۹ Francois Cardarelli Springer 1846286689   ۲۰۰۸


Materials Handbook (15th Edition)

Specifications:                      $۱۲۶ John A. Vaccari McGraw Hill 007136076X   ۲۰۰۲


Materials in a New Era (Proceedings of the 1999 Solid State Sciences Committee Forum)

Specifications:                      $۲۵ Sold Ste Scis Comte Natl Resh Coul National Academies 0309067995   ۱۹۹۹


Materials in Sports Equipment

Specifications:                      $۳۰۰  Mike Jenkins CRC Press 0849317665   ۲۰۰۳


Materials in Sports Equipment, Volume 2

Specifications:                      $۴۰۰ A. Subic Woodhead Publishing 1845691318   ۲۰۰۷


Materials in the New Millennium, Responding to Society’s Needs

Specifications:                      $۲۵ National Research Council National Academies 0309075629   ۲۰۰۱


Materials Innovations in an Emerging Hydrogen Economy (Ceramic Transactions, Volume 202)

Specifications:                      $۱۳۰ G. Wicks Jack Simon Wiley Amen Cerc Socy 0470408367   ۲۰۰۹


Materials Issues for Generation IV Systems – Status, Open Questions and Challenges (NATO Science – Physics and B

Specifications:                      $۱۲۹  Veronique Ghetta Dominique Gorse Dom Springer 1402084234   ۲۰۰۸


Materials Issues in a Hydrogen Economy – Proceedings of the International Symposium, USA 2007

Specifications:                      $۱۰۵ Puru Jena Anil Kandalam Qiang Sun World Scientific Publishing C 9812838015   ۲۰۰۹


Materials Matter – Toward a Sustainable Materials Policy (Urban and Industrial Environments)

Specifications:                      $۳۵ Kenneth Geiser Barry Commoner MIT 026257148X   ۲۰۰۱


Materials Modification by Electronic Excitation

Specifications:                      $۳۰۰ Noriaki Itoh, Marshall Stoneham Cambridge University 0521554985   ۲۰۰۳


Materials Processing and Manufacturing Science (Materials Science in Manufacturing)

Specifications:                      $۱۰۷ Rajiv Asthana Ashok Kumar Narendra  Elsevier 0750677163   ۲۰۰۵


Materials Processing and Texture (Ceramic Transactions)

Specifications:                      $۱۳۵ A. D. Rollett Wiley,American Ceramic Soci 0470408340   ۲۰۰۹


Materials Processing Defects (Studies in Applied Mechanics)

Specifications:                      $۲۰۰ S. K. Ghosh M. Predeleanu Elsevier 0444817069   ۱۹۹۵


Materials Processing Handbook

Specifications:                      $۲۴۷ Joanna R. Groza CRC 0849332168   ۲۰۰۷


Materials Processing in Magnetic Fields (Proceedings of the International Workshop)

Specifications:                      $۲۰۰ Hans J. Schneider Muntau,Hitoshi Wad World Scientific 9812563725   ۲۰۰۵


Materials Research Agenda for the Automobile and Aircraft Industries(Html book)

Specifications:                      $۳۰ Comtee on Maters 21st Centy Comsion  National Academies 0309049857   ۱۹۹۳


Materials Research to Meet 21st Century Defense Needs

Specifications:                      $۶۵ Natl Res Coul Comite Mats Res for Def National Academies 0309087007   ۲۰۰۳


Materials Science – An Intermediate Text

Specifications:                      $۱۱۵ William F. Hosford Cambridge University Press 0521867053   ۲۰۰۷


Materials Science and Engineering – An Introduction (Solutions Manual)

Specifications:                      $۳۰۰ William D. Jr. Callister Wiley 0471135763   ۲۰۰۲


Materials Science and Engineering – An Introduction, 7th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ William D. Jr. Callister Wiley 0471736961   ۲۰۰۷


Materials Science and Engineering – An Introduction, 8 Edition

Specifications:                      $۳۰۰  William D. Callister David G. Rethwisc Wiley 0470419970   ۲۰۱۱


Materials Science and Engineering – Forging Stronger Links to Users

Specifications:                      $۲۹ Committee on Materials Science and E National Academies Press 0309068266   ۲۰۰۰


Materials Science and Engineering for the 1990s, Maintaining Competitiveness in the Age of Materials,2nd Edition(

Comtee Maths & Resos Comsion Physl  Natl Acay of Scis 0309039282   ۱۹۸۹


Materials Science and Engineering Handbook, Third Edition

Specifications:                      $۳۳۰ James F. Shackelford CRC 0849326966   ۲۰۰۱

Materials Science and Engineering Serving Society

Specifications:                      $۳۰۰ R.P.H. Chang,R. Roy,S. S&omacr miya Elsevier 0444827935   ۱۹۹۸

Materials Science and Technology

Specifications:                      $۴۴  Sabar D. Hutagalung InTech 9535101932   ۲۰۱۲

Materials Science and Technology – Characterization of Materials (2 Volumes)

Specifications:                      $۶۰۰  Eric Lifshin Robert W. Cahn E. J. Kra Wiley-VCH 3527282653   ۱۹۹۷

Materials Science for Dentistry: Ninth Edition (Woodhead Publishing Series in Biomaterials)

Specifications:                      $۸۵  Brian Darvell Woodhead Publishing 1845695291   ۲۰۰۹

Materials Science for Engineers, 5th Edition

Specifications:                      $۶۰ J.C. Anderson Keith D. Leaver CRC 0748763651   ۲۰۰۳

Materials Science in Microelectronics I, 2nd Ed. The Relationships Between Thin Film Processing & Structure

Specifications:                      $۳۱۰ Eugene Machlin Elsevier 008044640X   ۲۰۰۶

Materials Science in Microelectronics II, 2nd Ed. The effects of structure on properties in thin films

Specifications:                      $۳۰۰ Eugene Machlin Elsevier 0080446396   ۲۰۰۶

Materials Science Research Horizons

Specifications:                      $۱۳۰ Hans P. Glick S. K. Albert Nova 1600214819   ۲۰۰۷

Materials Science Research Trends

Specifications:                      $۱۲۹ Lawrence V. Olivante D. K. Aswal Nova 1600216544   ۲۰۰۸

Materials Science with Ion Beams (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۲۰۹ Harry Bernas Springer 3540887881   ۲۰۱۰

Materials Selection Deskbook

Specifications:                      $۸۴ Nicholas P. Cheremisinoff Noyes Publications 081551400X   ۱۹۹۶

Materials Selection for Refineries and Associated Facilities

Specifications:                      $۱۰۵ R. A. White E. F. Ehmke NACE International 0915567458   ۱۹۹۱

Materials Selection in Mechanical Design – Ashby

Specifications:                      $۲۵۰ Michael F. Ashby Butterworth-Heinemann 750643579   ۲۰۰۰

Materials Selection in Mechanical Design, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۲۳ Michael Ashby Elsevier 0750661682   ۲۰۰۵

Materials Selection in Mechanical Design, 4th Edition

Specifications:                      $۸۹  Michael F. Ashby Butterworth Heinemann 1856176630   ۲۰۱۱

Materials Surface Processing by Directed Energy Techniques (European Materials Research Society)

Specifications:                      $۳۱۲ Yves Pauleau Elsevier 0080444962   ۲۰۰۶

Materials Syntheses – A Practical Guide

Specifications:                      $۱۲۹ Ulrich Schubert Nicola H­sing Richar Springer 3211751246   ۲۰۰۸

Materials TECHNOLOGIES FOR THE PROCESS INDUSTRIES OF THE FUTURE – Management Strategies and

Specifications:                      $۴۰ National Research Council National Academy 0309576239   ۲۰۰۰

Materials Thermodynamics (Wiley Series on Processing of Engineering Materials)

Specifications:                      $۹۴ Y. Austin Chang W. Alan Oates Wiley 0470484144   ۲۰۱۰

Materials with Complex Behaviour – Modelling, Simulation, Testing, and Applications – Advanced Structured Materi

Specifications:                      $۱۸۰ Andreas Ochsner Lucas Filipe Martins  Springer 3642126669   ۲۰۱۰

Materials with Complex Behaviour II: Properties, Non-Classical Materials and New Technologies

Specifications:                      $۱۷۹  Andreas A-chsner, Lucas F. M. da Silva Springer 364222699X   ۲۰۱۲

Materials with Rheological Properties – Calculation of Structures

Specifications:                      $۱۵۵ Constantin Cristescu Wiley,ISTE 1848210124   ۲۰۰۸

Materials, Design and Manufacturing for Lightweight Vehicles

Specifications:                      $۳۰۰  P.K. Mallick Woodhead Publishing Ltd 1845694635   ۲۰۱۰

Materials, Matter and Particles – A Brief History

Specifications:                      $۴۴  Michael M. Woolfson Imperial College Press 1848164602   ۲۰۰۹


Mathematical and Numerical Analysis of Elastoplastic Material with Multi-Surface Stress,Strain Relation

Specifications:                      $۱۱۰ Jan Valdman dissertation 3898255018   ۲۰۰۲


Mathematical Methods in Electro-Magneto-Elasticity (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics)

Specifications:                      $۳۱۰ Demosthenis I. Bardzokas Michael L. F Springer 3540710302   ۲۰۰۷


Mathematical Modeling and Numerical Techniques in Drying Technology

Specifications:                      $۲۸۰ Ian Turner Arun S. Mujumdar CRC 082479818X   ۱۹۹۶


Mathematical Modeling in Mechanics of Granular Materials (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۷۹  Oxana Sadovskaya Vladimir Sadovskii  Springer 3642290523   ۲۰۱۲


Mathematical Models and Methods for Smart Materials

Specifications:                      $۲۰۸  Barbara Lazzari Angelo Morro Mauro F World Scientific 9812382356   ۲۰۰۳


Mathematical Models in the Manufacturing of Glass – C.I.M.E. Summer School,Italy 2008

Specifications:                      $۵۹  Angiolo Farina Axel Klar Robert M.M.  Springer 3642159664   ۲۰۱۱


Mathematical Research in Materials Science – Opportunities and Perspectives(HTLM ebook)

Specifications:                      $۲۳ National Research Council National Academies Press 030904930X   ۱۹۹۳


Mathematical Theory of Elasticity of Quasicrystals and Its Applications

Specifications:                      $۱۷۹  Tianyou Fan Springer 3642146422   ۲۰۱۱


Mathematics and Mechanics of Granular Materials

Specifications:                      $۲۰۱ James M. Hill A.P.S. Selvadurai Springer 1402037813   ۲۰۰۵


Mathematics, Models, and Modality – Selected Philosophical Essays

Specifications:                      $۱۳۲ John P. Burgess Cambridge University 0521880343   ۲۰۰۸


Matter and Methods at Low Temperatures,3rd edition

Specifications:                      $۲۰۰ Frank Pobell Springer 3540463569   ۲۰۰۷


McGraw-Hill Machining and Metalworking Handbook (3rd Ed.)

Denis Cormier McGraw-Hill 0071457879   ۲۰۰۶


Measurement and Characterization of Magnetic Materials (Electromagnetism)

Specifications:                      $۳۰۰ Fausto Fiorillo Isaak D. Mayergoyz Elsevier 0122572513   ۲۰۰۴


Measurement and Modeling of Silicon Heterostructure Devices

Specifications:                      $۶۹ John D. Cressler CRC 1420066927   ۲۰۰۸


Measurement of Geometric Tolerances in Manufacturing – Manufacturing Engineering and Materials Processing (HT

Specifications:                      $۷۳ James D. Meadows CRC 0824701631   ۱۹۹۸


Mechanical Alloying – For Frabrication of Advanced Engineering Materials®

Specifications:                      $۲۰۰ M.S. El-Eskandarany Noyes Publications 081551462X   ۲۰۰۱


Mechanical Alloying – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۰۵ P R Soni Cambridge 1898326568   ۲۰۰۱


Mechanical Alloying And Milling (Mechanical Engineering (Marcell Dekker))

Specifications:                      $۲۴۹ Cury Suryanarayana CRC 082474103X   ۲۰۰۴


Mechanical and Corrosion-Resistant Properties of Plastics and Elastomers (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۰۴ Schweitzer CRC 0824703480   ۲۰۰۰


Mechanical Behavior of Materials

Specifications:                      $۲۰۰ William F. Hosford Cambridge University 0521846706   ۲۰۰۵


Mechanical Behavior of Materials, 2nd Ed. (Marc Andre Meyers Krishan Kumar Chawla)

Specifications:                      $۱۰۵ Marc Andre Meyers Krishan Kumar Ch Cambridge 0521866758   ۲۰۰۹


Mechanical Behavior of Materials, 2nd Edition (William F. Hosford)

Specifications:                      $۱۰۰ William F. Hosford Cambridge Univ 0521195691   ۲۰۱۰


Mechanical Behaviour of Engineering Materials – Metals, Ceramics, Polymers, and Composites

Specifications:                      $۲۰۰ J. Roesler H. Harders M. Baeker Springer 3540734465   ۲۰۰۷


Mechanical Engineers’ Handbook,Vol 1, Materials and Mechanical Design (3rd Edition)

Specifications:                      $۳۱۰ Myer Kutz Wiley 0471719854   ۲۰۰۶

Mechanical Evaluation Strategies for Plastics Materials

Specifications:                      $۲۱۹ D R Moore S Turner CRC 0849308429   ۲۰۰۲

Mechanical metallurgy (SI metric ed Edition – Materials science and engineering)

Specifications:                      $۳۱۰ George Ellwood Dieter McGraw Hill 007084187X   ۱۹۹۰

Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics and Composites IV

Specifications:                      $۸۴ D. Singh Waltraud Wiley,American Ceramic Soci 047045752X   ۲۰۱۰

Mechanical Properties and Processing of Ceramic Binary, Ternary, and Composite Systems

Specifications:                      $۱۱۰ Jonathan Salem Greg Hilmas Wiley 047034492X   ۲۰۰۹

Mechanical Properties of Ceramics

Specifications:                      $۱۳۹  John B. Wachtman W. Roger Cannon  Wiley 0471735817   ۲۰۰۹

Mechanical Properties of Complex Intermetallics (Book Series on Complex Metallic Alloys)

Specifications:                      $۱۵۰  Esther Belin-Ferre Esther Belin-Ferre World Scientific Publishing C 9814322164   ۲۰۱۱

Mechanical Properties of Engineered Materials

Specifications:                      $۲۱۹ Wole Soboyejo CRC 0824789008   ۲۰۰۳

Mechanical Properties of Metallic Composites

Specifications:                      $۳۰۰ Shojiro Ochiai CRC 0824791169   ۱۹۹۴

Mechanical Properties of Metals – Atomistic and Fractal Continuum Approaches

Specifications:                      $۱۰۱ C. W. Lung Norman H. March World Scientific 9810226225   ۱۹۹۹

Mechanical Properties of Polymers and Composites (Dekker Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۱۱۵  Robert F. Landel Lawrence E. Nielsen CRC Press 0824789644   ۱۹۹۴

Mechanical Properties of Structural Films (Astm Special Technical Publication Stp 1413)

Specifications:                      $۱۱۰ ASTM International ASTM International 0803128894   ۲۰۰۱

Mechanical Response of Composites (Computational Methods in Applied Sciences)

Specifications:                      $۲۳۹  Pedro P. Camanho  C. G. Davila  S. T.  Springer 1402085834   ۲۰۰۸

Mechanical Stress on the Nanoscale

Specifications:                      $۱۵۵  Margrit Hanbucken Pierre Muller Ralf  Wiley-VCH 352741066X   ۲۰۱۲

Mechanical Testing Methodology for Ceramic Design and Reliability

Specifications:                      $۲۲۹ Cranmer CRC 0824795679   ۱۹۹۸

Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites

Specifications:                      $۵۱۰ J. M. Hodgkinson Woodhead Publishing, Ltd. 1855733129   ۲۰۰۰

Mechanical Tests for Bituminous Mixes – Characterization, Design and Quality Control (RILEM Proceedings 8)

Specifications:                      $۳۴۰ H.w. Fritz Routledge 0412392607   ۲۰۰۶

Mechanical Tribology – Materials, Characterization, and Applications

Specifications:                      $۲۵۰ George E. Totten Hong Liang CRC 0824748735   ۲۰۰۴

Mechanical Wear Fundamentals and Testing, 2nd Edition (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲۱۹ Raymond G. Bayer CRC 0824746201   ۲۰۰۴

Mechanical, Thermal, and Environmental Testing and Performance of Ceramic Composites and Components (ASTM

Specifications:                      $۱۴۵ Edgar Lara Curzio Stephen T. Gonczy ASTM International 080312872X   ۲۰۰۱

Mechanics and Analysis of Composite Materials

Specifications:                      $۲۲۵ VASILIEV, Valery V., and Evgeny V.  Elsevier Science. 0080427022   ۲۰۰۱

Mechanics and Mathematics of Crystals

Specifications:                      $۲۱۰ Millard F. Beatty Michael A. Hayes World Scientific 9812562834   ۲۰۰۵

Mechanics and Mechanisms of Fracture – An Introduction (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ A. F. Liu ASM International 0871708027   ۲۰۰۵

Mechanics of Asphalt – Microstructure and Micromechanics

Specifications:                      $۱۱۵  Linbing Wang McGraw Hill Professional 0071498540   ۲۰۱۰

Mechanics of Biological Systems and Materials, Volume 2 – Proceedings of 2011 Conference on Experimental and A

Specifications:                      $۱۹۹  Tom Proulx Springer 1461402182   ۲۰۱۱


Mechanics of Coatings

Specifications:                      $۲۶۰ D. Dowson C. M. Taylor M. Godet Elsevier 0444886761   ۱۹۹۰


Mechanics of Composite Materials with MATLAB

Specifications:                      $۱۳۱ George Z. Voyiadjis Peter Kattan Springer 3540243534   ۲۰۰۵


Mechanics of Composite Materials, Second Edition (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Autar K. Kaw CRC 0849313430   ۲۰۰۶


Mechanics of Composite Structures

Specifications:                      $۲۰۰ Laszlo P. Kollar George S. Springer Cambridge University 0521801656   ۲۰۰۳


Mechanics of Elastic Composites

Specifications:                      $۲۴۳ Nicolaie Dan Cristescu Eduard Marius  Chapman & Hall,CRC 1584884428   ۲۰۰۴


Mechanics of Fibrous Composites

Specifications:                      $۱۱۰ Carl T. Herakovich Wiley 0471106364   ۱۹۹۸


Mechanics of Fibrous Composites

Specifications:                      $۳۴۹ M.H. Datoo Springer 1851666001   ۱۹۹۱


Mechanics of Generalized Continua (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Holm Altenbach Gerard A. Maugin Vla Springer 3642192181   ۲۰۱۱


Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells Theory and Analysis, 2nd Edtion

Specifications:                      $۲۰۰ Reddy J.N. CRC 0203502809   ۲۰۰۴


Mechanics of Materials (8th Edition)

Specifications:                      $۱۹۱  Russell C. Hibbeler Prentice Hall 0136022308   ۲۰۱۰


Mechanics of Materials (David Roylance)

Specifications:                      $۱۲۹ David Roylance Wiley 0471593990   ۲۰۰۲


Mechanics of Materials (Paul S. Steif)

Specifications:                      $۲۰۰  Paul S. Steif Prentice Hall 0132203340   ۲۰۱۱


Mechanics of Materials (SOLUTIONS Manual )

Specifications:                      $۲۰۰ Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston   


Mechanics of Materials 6th Ed (Solutions Manual)

Specifications:                      $۴۰۰ R.C.Hibbeler   ۲۰۰۵


Mechanics of Materials and Interfaces – The Disturbed State Concept

Specifications:                      $۲۰۲ Chandrakant S. Desai CRC 084930248X   ۲۰۰۱


Mechanics of Materials Volume 1, 3rd Ed. An Introduction to the Mechanics of Elastic and Plastic Deformation of S

Specifications:                      $۱۲۵ E J Hearn Butterworth Heinemann 0750632658   ۲۰۰۰


Mechanics of Materials Volume 2, 3rd Ed. – The Mechanics of Elastic and Plastic Deformation of Solids and Structur

Specifications:                      $۵۷ E J Hearn Butterworth Heinemann 0750632666   ۱۹۹۹


Mechanics of Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۳۸  Andrew Pytel Jaan Kiusalaas CL Engineering 0495667757   ۲۰۱۲


Mechanics of Materials, 3 Edition

Specifications:                      $۲۰۰  Roy R. Craig Wiley 0470481811   ۲۰۱۱


Mechanics of Materials, 4th Edition

Specifications:                      $۷۵ Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston J McGraw Hill Higher Educatio 0071249990   ۲۰۰۵


Mechanics of Materials, 6 Edition

Specifications:                      $۱۱۰  Ferdinand Beer Jr. E. Russell Johnston  McGraw Hill 0073380288   ۲۰۱۱


Mechanics of Materials, 6th Edition (Solutions Manual)

Specifications:                      $۳۰۰ William F. Riley Leroy D. Sturges Don  Wiley 047170511X   ۲۰۰۶


Mechanics of Materials, 7 Edition

Specifications:                      $۱۹۵  James M. Gere Barry J. Goodno CL Engineering 0534553974   ۲۰۰۸


Mechanics of Materials, Brief Edition

Specifications:                      $۱۵۵  James M. Gere Barry J. Goodno CL Engineering 1111136025   ۲۰۱۱


Mechanics of Microstructured Solids – Cellular Materials, Fibre Reinforced Solids and Soft Tissues

Specifications:                      $۱۳۰ J.F. Ganghoffer Franco Pastrone Springer 3642009107   ۲۰۰۹


Mechanics of Microstructured Solids 2 – Cellular Materials, Fibre Reinforced Solids and Soft Tissues

Specifications:                      $۱۲۹ J.-F. Ganghoffer Springer 3642051707   ۲۰۱۰


Mechanics of Paper Products

Specifications:                      $۲۰۹  Kaarlo Niskanen de Gruyter 3110254611   ۲۰۱۲


Mechanics of Quasi-Brittle Materials and Structures

Specifications:                      $۱۲۰ Gilles Pijaudier Cabot Zdenek Bittnar Hermes 2866017293   ۱۹۹۹


Mechanics of Sheet Metal Forming (2nd ed.)

Specifications:                      $۱۰۰ MARCINIAK, Z., and J. L. DUNCAN,  Elsevier Science. 0750653000   ۲۰۰۲


Mechanics of Solid Materials

Specifications:                      $۲۰۹  Jean Lemaitre Jean-Louis Chaboche Cambridge University Press 0521328535   ۲۰۰۲


Mechanics of Solids and Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Robert Asaro Vlado Lubarda Cambridge University Press 0521859794   ۲۰۰۶


Mechanics of Time-Dependent Materials and Processes in Conventional and Multifunctional Materials, Volume 3

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 1461402123   ۲۰۱۱


Mechanochemistry of Materials

Specifications:                      $۶۵ E. M. Gutman Cambridge 1898326320   ۱۹۹۸


Medical and Dental Materials (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment, Vol. 14)

Specifications:                      $۳۷۵  David F. Williams Wiley-VCH 3527268278   ۱۹۹۲


Medical Plastics – Degradation Resistance and Failure Analysis (SPE-PDL Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Robert C. Portnoy Plastics Design Library 188420760X   ۱۹۹۸


Membrane Mimetic Approach to Advanced Materials (Advances in Polymer Science, Vol.113)

Specifications:                      $۱۳۵ Janos H. Fendler Springer 0387572376   ۲۰۰۱


Membrane Separation Systems – Recent Developments and Future Directions

Specifications:                      $۲۰۴ R. W. Baker et al Noyes Publications 0815512708   ۱۹۹۱


Membrane Technology and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۳ Richard Baker Wiley 0470854456   ۲۰۰۴


MEMS Materials and Processes Handbook (MEMS Reference Shelf)

Specifications:                      $۲۶۹  Reza Ghodssi Pinyen Lin Springer 0387473165   ۲۰۱۱


Mercury Cadmium Telluride – Growth, Properties and Applications (Wiley Series in Materials for Electronic & Optoe

Specifications:                      $۳۰۰ Peter Capper James Garland Safa Kasa Wiley 0470697067   ۲۰۱۱


Mercury Cadmium Telluride Imagers – A Patent-oriented Survey (Handbook of Sensors and Actuators)

Specifications:                      $۳۰۰ A.C. Onshage Elsevier 0444827900   ۱۹۹۷


Mercury Hazards to Living Organisms

Specifications:                      $۱۹۹  Ronald Eisler CRC Press 0849392128   ۲۰۰۶


Meshfree Particle Methods

Specifications:                      $۱۳۹ Shaofan Li Wing Kam Liu Springer 3540222561   ۲۰۰۷


Mesomechanical Constitutive Modeling

Specifications:                      $۸۲  V. Kafka Vratislav Kafka World Scientific Publishing C 9810244851   ۲۰۰۱


Mesoporous Crystals and Related Nano-Structured Materials (Studies in Surface Science and Catalysis, Volume 148)

Specifications:                      $۳۰۰ Osamu Terasaki Elsevier 0444517200   ۲۰۰۴


Metal and Alloy Bonding: An Experimental Analysis: Charge Density in Metals and Alloys

Specifications:                      $۱۲۹  R. Saravanan, M. Prema Rani Springer 1447122038   ۲۰۱۲


Metal and Ceramic Based Composites (Composite Materials Series)

Specifications:                      $۴۰۰ S.T. Mileiko Elsevier 0444828141   ۱۹۹۷


Metal and Ceramic Matrix Composites

Specifications:                      $۴۰۰ Brian Cantor I. C. Stone Dunne F.P.E Taylor & Francis 0750308729   ۲۰۰۴


Metal Based Thin Films for Electronics

Specifications:                      $۱۶۰ Klaus Wetzig Claus M. Schneider Wiley VCH 3527403655   ۲۰۰۳


Metal Bearing Waste Streams – Minimizing, Recycling and Treatment

Specifications:                      $۱۳۵ M. Meltzer William Andrew 0815512600   ۱۹۹۱


Metal Carbenes in Organic Synthesis(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 13)

Specifications:                      $۵۷۷ Karl Heinz tz Springer 3540218333   ۲۰۰۴


Metal Carcinogenesis Testing – Principles and in Vitro Methods (Biological Methods)

Specifications:                      $۲۲ Max Costa Humana Press 0896030172   ۱۹۸۰


Metal Catalysed Reactions in Ionic Liquids (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:                      $۲۰۴ Paul J. Dyson Tilmann J. Geldbach Springer 140203914X   ۲۰۰۶


Metal Catalyzed Cascade Reactions (Topics in Organometallic Chemistry,Vol 19)

Specifications:                      $۳۰۹ Thomas J.J. Müller Springer 3540329587   ۱۹۹۴


Metal Catalyzed Cross Coupling Reactions

Specifications:                      $۲۴۹ Francois Diederich Peter J. Stang Wiley,VCH 352729421X   ۱۹۹۸


Metal Catalyzed Reductive C-C Bond Formation – A Departure from Preformed Organometallic Reagents (Topics in

Specifications:                      $۲۹۵  Michael J. Krische Springer 3642091989   ۲۰۰۷


Metal Clusters in Chemistry (3 Volume set)

Specifications:                      $۶۰۰ Pierre Braunstein L. Oro P. Raithby Wiley-VCH 3527295496   ۲۰۰۰


Metal Complex Catalysts – Supercritical Fluid Polymerization – Supramolecular Architecture(Advances in Polymer S

Specifications:                      $۲۰۰ Springer Springer   ۱۹۹۷

Metal Complexes and Metals in Macromolecules – Synthesis, Structure and Properties

Specifications:                      $۳۱۵ Dieter Wohrle Anatolii D. Pomogailo Wiley-VCH 3527304991   ۲۰۰۳


Metal Complexes with Tetrapyrrole Ligands I (Structure & Bonding Vol 64)

Specifications:                      $۱۴۹ J. W. Buchler David Dolphin Springer 0387175318   ۱۹۸۷


Metal Complexes with Tetrapyrrole Ligands II (Structure & Bonding Vol 74)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540528999   ۱۹۹۰


Metal Cutting Theory and Practice (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۲۱۹ David A. Stephenson CRC 0824795792   ۱۹۹۶


Metal Cutting, 4th Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Paul K. Wright E M Trent Butterworth-Heinemann 075067069X   ۲۰۰۰


Metal Dihydrogen and Sigma-Bond Complexes – Structure, Theory, and Reactivity (Modern Inorganic Chemistry)®

Specifications:                      $۱۱۹ Gregory J. Kubas Springer 0306464659   ۲۰۰۲


Metal Fatigue – Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions.

Specifications:                      $۲۸۰ MURAKAMI, Yukitaka Elsevier Science. 0080440649   ۲۰۰۲


Metal Fatigue – What It Is, Why It Matters (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۴۷ Les Pook Springer 140205596X   ۲۰۰۷


Metal Fatigue in Engineering, 2nd Ed.

Specifications:                      $۲۰۲ Ralph I. Stephens Ali Fatemi Robert He Wiley 0471510599   ۲۰۰۱


Metal Foams – A Design Guide.

Specifications:                      $۱۸۴ ASHBY, Michael F., and A. G. EVAN Elsevier Science (USA) 0750672196   ۲۰۰۰


Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۱۳ William F. Hosford Robert M. Caddell Cambridge University Press 0521881218   ۲۰۰۷


Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 4 Edition

Specifications:                      $۱۱۰  William F. Hosford Robert M. Caddell Cambridge University Press 1107004527   ۲۰۱۱


Metal Forming – Process, Tools, Design

Specifications:                      $۴۴  Mohsen Kazeminezhad InTech 9535108047   ۲۰۱۲


Metal Forming Analysis

Specifications:                      $۱۵۰ R. H. Wagoner J.L. Chenot Cambridge Univ 0521642671   ۲۰۰۱


Metal Forming and the Finite-Element Method (Oxford Advanced Manufacturing)

Specifications:                      $۳۸۰ Shiro Kobayashi Soo-Ik Oh Taylan Alta Oxford University, USA 0195044029   ۱۹۸۹


Metal Forming Handbook

Specifications:                      $۲۰۰ Schuler GmbH Springer 3540611851   ۱۹۹۸


Metal Forming Practise – Processes, Machines, Tools

Heinz Tschaetsch Springer 3540332162   ۲۰۰۶


Metal Forming Science and Practice

Specifications:                      $۳۵۰ J.G. Lenard Elsevier 008044024X   ۲۰۰۲


Metal Insulator Transitions

Specifications:                      $۱۸۴ N.F.MOTT Taylor & Francis 0850667836   ۱۹۹۰


Metal Machining – Theory and Applications®

Specifications:                      $۱۲۰ CHILDS, Thomas, and Katsuhiro MAE Arnold Publishers 034069159X   ۲۰۰۰


Metal Matrix Composites

Specifications:                      $۲۰۵ Nikhilesh Chawla Krishan K. Chawla Springer 0387233067   ۲۰۰۶


Metal Matrix Composites – Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering

Specifications:                      $۲۱۲ Karl U. Kainer Wiley 3527313605   ۲۰۰۶


Metal Nanoclusters in Catalysis and Materials Science – The Issue of Size Control

Specifications:                      $۳۱۱ Benedetto Corain Guenter Schmid N T Elsevier 0444530576   ۲۰۰۸


Metal Nanoparticles – Synthesis Characterization & Applications

Specifications:                      $۳۰۲ Daniel L. Fedlheim Colby A. Foss CRC 0824706048   ۲۰۰۲


Metal Oxide Chemistry and Synthesis – From Solution to Solid State

Specifications:                      $۴۲۸ Jean Pierre Jolivet Wiley 0471970565   ۲۰۰۰


Metal Oxides – Chemistry and Applications (Chemical Industries)

Specifications:                      $۳۰۰ J.L.G. Fierro CRC 0824723716   ۲۰۰۶


Metal Polymer Nanocomposites

Specifications:                      $۱۳۵ Luigi Nicolais  Gianfranco Carotenuto JOHN WILEY & SONS 0471471313   ۲۰۰۵


Metal Powders, 4th Edition – A Global Survey of Production, Applications and Markets 2001-2010

Specifications:                      $۲۰۳۰ Joseph M Capus Elsevier 1856174794   ۲۰۰۵


Metal Sites in Proteins and Models I (Structure & Bonding Vol 88)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540628703   ۱۹۹۷


Metal Sites in Proteins and Models II (Structure & Bonding Vol 89)

Specifications:                      $۲۰۵ Springer Springer 3540628703   ۱۹۹۷


Metal Sites in Proteins and Models, Redox Centres(Structure & Bonding Vol 90)

Specifications:                      $۲۰۶ H.A.O.Hill A.J.Thomson P.J.Sadler Springer 3540628880   ۱۹۹۸


Metal Spinning – Metal Spinning for Craftsman, Instructors and Students

Specifications:                      $۴۴  Earl Reagan James Smith Lindsay Pubns 091791483X   ۱۹۹۰


Metal Spinning 1909

Specifications:                      $۴۴  Fred Crawshaw Lindsay Publications Inc 1559180714   ۱۹۹۱


Metal Surface Electron Physics

Specifications:                      $۲۳۹ A. Kiejna K.F. Wojciechowski Pergamon 0080426751   ۱۹۹۶


Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses

Specifications:                      $۴۴  John Cuppoletti InTech 9533073538   ۲۰۱۱


Metal-Catalysed Reactions of Hydrocarbons (Fundamental and Applied Catalysis)

Specifications:                      $۲۲۱ Geoffrey C. Bond Springer 0387241418   ۲۰۰۵


Metal-Catalysis in Industrial Organic Processes

Specifications:                      $۲۱۱ Gian Paolo Chiusoli Peter Maitlis Royal Society of Chemistry 0854048626   ۲۰۰۶


Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd Edition (2 Volume Set)

Specifications:                      $۵۳۵ Armin de Meijere Francois Diederich Wiley-VCH 3527305181   ۲۰۰۴


Metal-Fluorocarbon Based Energetic Materials,2 Edition

Specifications:                      $۱۷۵  Ernst-Christian Koch Wiley 352732920X   ۲۰۱۲


Metallic Biomaterial Interfaces

Specifications:                      $۱۷۵ C. James Kirkpatrick,Roger Thull Wiley VCH 3527318607   ۲۰۰۸


Metallic Chains – Chains of Metals (Handbook of Metal Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ Michael Springborg Yi Dong Elsevier 0444513809   ۲۰۰۷


Metallic Materials – Physical, Mechanical, and Corrosion Properties (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۲۲ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 0824708784   ۲۰۰۳


Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS)(replacement Handbook for MILHDBK- 5

Specifications:                      $۲۲۰ U.S. Department of Transporta 1591247780   ۲۰۰۴


Metallic Materials with High Structural Efficiency (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۳۰۰ Oleg N. Senkov, Daniel B. Miracle, Ser Springer 1402020597   ۲۰۰۴


Metallic Micro and Nano Materials – Fabrication with Atomic Diffusion (Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۳۹  Masumi Saka Springer 3642154107   ۲۰۱۱


Metallic Multilayers and their Applications – Theory, Experiments, and Applications related to Thin Metallic Multila

Specifications:                      $۲۳۹ Gayanath Fernando Elsevier 0444517030   ۲۰۰۸


Metallic Nanomaterials (Nanomaterials for Life Sciences (VCH))

Specifications:                      $۲۳۹  Challa S. S. R. Kumar Wiley VCH 3527321519   ۲۰۰۹


Metallic Pigments In Polymers

Specifications:                      $۲۳۱ Ian R. Wheeler Rapra Technology 1859573967   ۱۹۹۹


Metallized Plastic (Plastics Engineering, Vol 43)

Specifications:                      $۳۰۰ K.L. Mittal CRC 0824799259   ۱۹۹۸


Metallocene Technology in Commercial Applications (Plastics & Elastomers)

Specifications:                      $۳۰۰ George M. Bendikt Plastics Design Library 1884207766   ۲۰۰۰


Metallocenes – Synthesis – Reactivity – Applications

Specifications:                      $۵۶۵ Antonio Togni Ronald L. Halterman Wiley 3527295399   ۱۹۹۹


Metallocenes in Stereoselective Synthesis(Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 8)

Specifications:                      $۳۶۹ Tamotsu Takahashi Springer 3540016069   ۲۰۰۴


Metallographer’s Guide – Practices and Procedures for Irons and Steels (ASM)

Specifications:                      $۲۴۱ B. L. Bramfitt Arlan O. Benscoter ASM International 0871707489   ۲۰۰۲


Metallographic and Materialographic Specimen Preparation, Light Microscopy, Image Analysis and Hardness Testin

Specifications:                      $۱۲۰ Kay Geels ASTM 080314265X   ۲۰۰۷


Metallography – Principles and Practice (ASM)

Specifications:                      $۱۶۹  George F. Vander Voort ASM International 0871706725   ۱۹۹۹


Metallopolymer Nanocomposites (Springer Materials Science)

Specifications:                      $۳۸۴ A. D. Pomogailo Anatolii D. Pomogailo Springer 3540209492   ۲۰۰۵


Metallurgical Modelling of Welding, 2nd Ed.(Materials Modelling Series)

Specifications:                      $۴۰۰ Oystein Grong Ashgate Publishing 1861250363   ۱۹۹۸


Metallurgical Process Engineering

Specifications:                      $۲۷۹  Ruiyu Yin Springer 3642139558   ۲۰۱۱


Metallurgy – Advances in Materials and Processes

Specifications:                      $۴۴  Yogiraj Pardhi InTech 9535107361   ۲۰۱۲


Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production (Wiley Series in Corrosion)

Specifications:                      $۱۱۰  Robert Heidersbach Wiley 0470248483   ۲۰۱۱


Metallurgy and Mechanics of Welding

Specifications:                      $۲۱۵  Regis Blondeau Wiley ISTE 1848210388   ۲۰۰۹


Metallurgy Fundamentals (scanned ocr)

Specifications:                      $۵۲٫ Daniel A. Brandt J. C. Warner Goodheart,Wilcox Publisher 1590703456   ۲۰۰۴

Metallurgy of Basic Weld Metal

Specifications:                      $۳۰۰  G.M. Evans N Bailey Woodhead Publishing 1855732432   ۱۹۹۷

Metallurgy of Steel for Bladesmiths & Others who Heat Treat and Forge Steel

Specifications:                      $۱۱۰ John D. Verhoeven Iowa State University   ۲۰۰۵

Metallurgy of Welding, 6th Ed.

Specifications:                      $۲۳۹ J. F. Lancaster Abington Publishing 1855734281   ۱۹۹۹

Metal-Organic Frameworks

Specifications:                      $۱۵۵  David Farrusseng Wiley 352732870X   ۲۰۱۱

Metal-Organic Frameworks – Design and Application

Specifications:                      $۱۲۵ L. MacGillivray Wiley 0470195568   ۲۰۱۰

Metal-Oxo and Metal-Peroxo Species in Catalytic Oxidations (Structure and Bonding, vol 97)

Specifications:                      $۴۱۴ B. Meunier Springer 3540669434   ۲۰۰۰

Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 8th Ed.(Society of Automotive Engineers)

Specifications:                      $۳۱۵ SAE SAE International 0768004071   ۱۹۹۹

Metals And How To Weld Them – 2nd Edition

Specifications:                      $۴۴ T. B.; Woods, Gorham Jefferson James F. Lincoln Foundation B001TJZOIY   ۱۹۷۲

Metals and Society: An Introduction to Economic Geology (Springer Geochemistry Mineralogy)

Specifications:                      $۸۹  Nicholas Arndt, Clement Ganino Springer 3642229956   ۲۰۱۲

Metals and the Skin – Topical Effects and Systemic Absorption

Specifications:                      $۲۲۹  Guy Informa Healthcare 0824793854   ۱۹۹۹

Metals for Biomedical Devices

Specifications:                      $۲۲۹  M. Niinomi CRC Press 1439831076   ۲۰۱۰

Metals in Biology – Applications of High-Resolution EPR to Metalloenzymes

Specifications:                      $۱۹۹ Graeme Hanson Lawrence Berliner Springer 1441911383   ۲۰۱۰

Metalwork and Machining Hints and Tip (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ yan Bradely Trans-Atlantic Publications 0852429479   ۲۰۰۶

Metalworking Fluids (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۳۰۰ Byers CRC 0824792017   ۱۹۹۴

Metamaterial

Specifications:                      $۴۴  Xun-Ya Jiang InTech 9535105916   ۲۰۱۲

Metamaterials – Physics and Engineering Explorations

Specifications:                      $۲۰۰ Nader Engheta Richard W Ziolkowski Wiley,IEEE Press 0471761028   ۲۰۰۶

Metamaterials – Theory, Design, and Applications

Specifications:                      $۲۰۹ Tie Jun Cui David R. Smith Ruopeng L Springer 1441905723   ۲۰۰۹

Metamaterials and Plasmonics – Fundamentals, Modelling, Applications (NATO Science for Peace and Security Serie

Specifications:                      $۸۹ Said Zouhdi, Ari Sihvola Springer 140209406X   ۲۰۰۹

Metamaterials with Negative Parameters – Theory, Design & Microwave Applications (Wiley Series in Microwave an

Specifications:                      $۱۲۶ Ricardo Marques Ferran Martin Mario  Wiley 0471745820   ۲۰۰۸

Metastable Solids from Undercooled Melts (Pergamon Materials Series, Volume 10)

Specifications:                      $۳۰۰ Dieter Herlach Dirk Holland-Moritz Pet Pergamon 0080436382   ۲۰۰۷

Metastable States in Amorphous Chalcogenide Semiconductors (Materials Science)

Specifications:                      $۱۲۹ Victor I. Mikla Victor V. Mikla Springer 364202744X   ۲۰۱۰

Metastable Systems underure

Specifications:                      $۲۲۹ S. Rzoska A. Drozd-Rzoska Victor Maz Springer 9048134064   ۲۰۱۰

Metathesis Chemistry – From Nanostructure Design to Synthesis of Advanced Materials (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۱۲۳ Yavuz Imamoglu Springer 1402060904   ۲۰۰۷

Metathesis Polymerization (Advances in Polymer Science, Vol.176)

Specifications:                      $۲۳۲ Michael Buchmeiser Springer 354023358X   ۲۰۰۵


Methods for Phase Diagram Determination

Specifications:                      $۳۰۰ Ji-Cheng Zhao Elsevier 0080446299   ۲۰۰۷


Methods of Electronic-Structure Calculations – From Molecules to Solids

Specifications:                      $۳۴۰ Michael Springborg Wiley 0471979759   ۲۰۰۰


Methods of Testing Concrete

Specifications:                      $۴۴  Standards Association of Australia Standards Australia 0733721575   ۲۰۰۰


Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science (Topics in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۰۰ Ryong-Joon Roe Oxford University, USA 0195113217   ۲۰۰۰


Metrology of Pedestrian Locomotion and Slip Resistance (ASTM Special Technical Publication, 1424)

Specifications:                      $۵۵ Mark I. Marpet Michael A. Sapienza ASTM International 0803134541   ۲۰۰۳


Micellar Catalysis

Specifications:                      $۳۳۳ Niyaz Mohammad Khan CRC Press 1574444905   ۲۰۰۷


Micelles (Topics in Current Chemistry. Vol 87)

Specifications:                      $۵۶ Bj6rn Lindman and Hhkan WennerstrO Springer 0387096396   ۱۹۷۹


Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices

Specifications:                      $۱۶۰ Fuqian Yang James C.M. Li Springer 0387787003   ۲۰۰۸


Microarrays – Preparation, Microfluidics, Detection Methods, and Biological Applications (Integrated Analytical Syst

Specifications:                      $۱۵۰ Kilian Dill, Robin Hui Liu Springer 0387727167   ۲۰۰۹


Microbial Corrosion (EFC 29) – Papers from the 4th International EFC Workshop 1999

Specifications:                      $۲۳۰  C. A. C. Sequeira Maney Materials Science 1861251114   ۲۰۰۱


Microbiologically Influenced Corrosion – An Engineering Insight (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۲۰۰ Reza Javaherdashti Springer 1848000731   ۲۰۰۸


Microbiologically Influenced Corrosion (Wiley Series in Corrosion)

Specifications:                      $۲۰۰ Brenda J. Little Jason S. Lee Wiley 0471772763   ۲۰۰۷


Microcavities (Series on Semiconductor Science and Technology)

Specifications:                      $۲۰۴ Alexey Kavokin Jeremy J. Baumberg G Oxford University 0199228949   ۲۰۰۸


Microcellular Injection Molding (Wiley Series on Polymer Engineering and Technology)

Specifications:                      $۱۵۰ Jingyi Xu Lih,Sheng Tom Turng Wiley 047046612X   ۲۰۱۰


Microchip Fabrication, 5th Ed.

Specifications:                      $۱۲۲ Peter Van Zant McGraw-Hill 0071432418   ۲۰۰۴


Microelectronic Packaging (New Trends in Electrochemical Technology)

Specifications:                      $۳۴۵ M. Datta Tetsuya Osaka J. Walter Schu CRC 041531190X   ۲۰۰۵


Microemulsions – Background, New Concepts, Applications, Perspectives

Specifications:                      $۲۰۰ Cosima Stubenrauch Wiley Blackwell 1405167823   ۲۰۰۹


Microencapsulation – Microgels – Iniferters (Advances in Polymer Science,Vol.136)

Specifications:                      $۳۲۹ S.Dimari B.Joos Muller A.C.Powers A. Springer 3540640150   ۱۹۹۸


Microengineering of Metals and Ceramics, Part I & II (Advanced Micro and Nanosystems)

Specifications:                      $۴۰۰ Henry Baltes Oliver Brand G. Fedder C Wiley,VCH 3527312080   ۲۰۰۵


Microfabrication for Microfluidics

Specifications:                      $۱۲۵ Sang,Joon John Lee Narayan Sundarara Artech House 1596934719   ۲۰۱۰


Microfluidic Devices in Nanotechnology – Applications

Specifications:                      $۱۴۵  Challa S. S. R. Kumar Wiley 0470590696   ۲۰۱۰


Microjoining and Nanojoining

Specifications:                      $۴۰۰ Y. Zhou Woodhead 1845691792   ۲۰۰۸


Micromachining of Engineering Materials (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۱۰ J.A. McGeough CRC 0824706447   ۲۰۰۲


Micro-Macro-Interactions, In Structured Media and Particle Systems

Specifications:                      $۱۴۰ Albrecht Bertram Jurgen Tomas Springer 3540857141   ۲۰۰۸


Micro-Manufacturing – Design and Manufacturing of Micro-Products

Specifications:                      $۱۲۵  Muammer Koc Tugrul Ozel Wiley 0470556447   ۲۰۱۱


Micromechanics and Nanosimulation of Metals and Composites – Advanced Methods and Theoretical Concepts

Specifications:                      $۲۲۰ Siegfried Schmauder Leon Mishnaevsk Springer 3540786775   ۲۰۰۹


Micromechanics of Fracture in Generalized Spaces

Specifications:                      $۳۰۰ Ihar Alaksandravich Miklashevich Elsevier 008045318X   ۲۰۰۸


Micromechanics of Granular Materials

Specifications:                      $۱۳۵ Bernard Cambou Michel Jean Fahrang  Wiley,ISTE 1848210752   ۲۰۰۹


Micromechanisms of Fracture and Fatigue – In a Multi-scale Context (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۸۰ Jaroslav Pokluda Pavel Sandera Springer 1849962650   ۲۰۱۰


MicroMechatronics (Materials Engineering, 22)

Specifications:                      $۱۱۳ Kenji Uchino Jayne Giniewicz CRC 0824741099   ۲۰۰۳


Micromeritics – The Technology of Fine Particles

Specifications:                      $۴۴ J. M Dallavalle Pitman publishing corporation   ۱۹۴۸


Microporomechanics

Specifications:                      $۳۰۰ Luc Dormieux Djimedo Kondo Franz J Wiley 0470031883   ۲۰۰۶


Microporous Media – Synthesis, Properties, and Modeling (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۱۴ Freddy Romm CRC 0824755677   ۲۰۰۴


Microscopic Aspects of Adhesion and Lubrication (Tribology)

Specifications:                      $۳۱۵ J. M. Georges Elsevier 0444420711   ۱۹۸۲


Microscopy of Semiconducting Materials , Proceedings of the 14th conference, 2005, UK

Specifications:                      $۲۶۰ A.G. Cullis J.L. Hutchison Springer 354031914X   ۲۰۰۶


Microscopy Techniques for Materials Science

Specifications:                      $۲۶۹ A. Clarke CRC, Knovel 0849315522   ۲۰۰۳


Microstructural Characterization of Materials

Specifications:                      $۲۳۰ D. G. Brandon Wayne D. Kaplan Wiley & Sons 0471985015   ۱۹۹۹


Microstructural Design of Fiber Composites (Solid State Science)

Specifications:                      $۱۰۵ Tsu-Wei Chou Cambridge Univ 0521019656   ۲۰۰۵


Microstructural Randomness and Scaling in Mechanics of Materials

Specifications:                      $۱۵۶ Martin Ostoja-Starzewski CRC 1584884177   ۲۰۰۸


Microstructure and Phase Transition

Specifications:                      $۶۶ David Kinderlehrer Mitchell Luskin R.  Springer,Verlag 0387941126   ۱۹۹۳


Microstructure and Properties of High-Temperature Superconductors

Specifications:                      $۳۰۰ Ivan A. Parinov Springer 3540709762   ۲۰۰۷


Microstructure and Texture in Steels – and Other Materials

Specifications:                      $۳۳۹ Arunansu Haldar Satyam Suwas Springer 184882453X   ۲۰۰۹


Microstructure of Steels and Cast Irons (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۳۰۰ Madeleine Durand Charre Springer 3540209638   ۲۰۰۴


Microstructure, Property and Processing of Functional Ceramics

Specifications:                      $۲۸۰ Qingrui Yin Binghe Zhu Huarong Zeng Springer 3642016936   ۲۰۰۹


Microstructured Materials – Inverse Problems (Springer Monographs in Mathematics)

Specifications:                      $۹۹  Jaan Janno Juri Engelbrecht Springer 3642215831   ۲۰۱۱


Microstructured Polymer Optical Fibres

Specifications:                      $۲۰۹ Maryanne C.J. Large Leon Poladian Ge Springer 0387312730   ۲۰۰۸


Microstructuring of Glasses (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۷۹ Dagmar Hulsenberg Alf Harnisch Alexa Springer 3540262458   ۲۰۰۸


Microsystem Technology

Specifications:                      $۳۰۰ Wolfgang Menz Jurgen Mohr Oliver Pa Wiley VCH 3527296344   ۲۰۰۱


Microsystems Technology – Fabrication, Test & Reliability

Specifications:                      $۱۵۵ Jumana Boussey ISTE 1903996473   ۲۰۰۳


Microwave Materials Characterization

Specifications:                      $۴۴  Sandra Costanzo InTech 9535108481   ۲۰۱۲


Microwave Methods in Organic Synthesis (Topics in Current Chemistry, vol 266)

Specifications:                      $۴۰۵ Mats Larhed Kristofer Olofsson Springer 3540367578   ۲۰۰۶


Microwave Processing of Materials

Specifications:                      $۳۰ National Research Council National Academy 0309050278   ۱۹۹۴


Microwave-RF Applicators and Probes for Material Heating, Sensing, and Plasma Generation – A Design Guide

Specifications:                      $۲۴۵ Mehrdad Mehdizadeh William Andrew 0815515928   ۲۰۰۹


Microwaves and Metals

Specifications:                      $۱۴۵  Manoj Gupta Eugene Wong Wai Leong Wiley 0470822724   ۲۰۰۸


Midsize Facilities – The Infrastructure for Materials Research

Specifications:                      $۴۹ US National Academy National Academy Press 0309097029v   ۲۰۰۶


MIG Welding Guide

Specifications:                      $۴۲۰ K. Weman,G. Linden Woodhead Publishing 185573947X   ۲۰۰۶


Military Handbook – MIL-HDBK-5H, Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures

DEPARTMENT OF DEFENS 1591245435   ۲۰۰۳


 ۱

Mineral Fillers in Thermoplastics I – Raw Materials and Processing(Advances in Polymer Science,Vol.139)

Specifications:                      $۳۸۷ J Jancar Springer 3540646213   ۱۹۹۹


Mineral Physics & Crystallography: A Handbook of physical constants

Specifications:                      $۶۵  Thomas J. Ahrens American Geophysical Union 0875908527   ۱۹۹۵


Mineral Wool – Production and Properties (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۳۰۰  Brane Sirok Bogdan Blagojevic Peter B CRC Press 1420070452   ۲۰۰۸


Minerals as Advanced Materials I

Specifications:                      $۳۰۰ Prof. Dr. Sergey V. Krivovichev Springer  ۳۵۴۰۷۷۱۲۲۰   ۲۰۰۸


Minerals as Advanced Materials II

Specifications:                      $۱۷۹  Sergey V. Krivovichev Springer 3642200176   ۲۰۱۱


Miniemulsion Polymerization Technology

Specifications:                      $۱۷۰ Vikas Mittal Wiley 0470625961   ۲۰۱۰


Minimization of Welding Distortion and Buckling – Modelling and Implementation (Woodhead Publishing in Materi

Specifications:                      $۲۱۰  Pan Michaleris Woodhead Publishing 184569662X   ۲۰۱۱


Mining and Metallurgy in Ancient Peru – A Translation of Mineria Y Metalurgia En El Antiguo Peru

Specifications:                      $۴۰  Georg Petersen G. William E. Brooks(T Geological Society of Amer 0813724678   ۲۰۱۰


Mixed Metal Nanomaterials (Nanomaterials for Life Sciences (VCH))

Specifications:                      $۲۳۰  Challa S. S. R. Kumar Wiley VCH 3527321535   ۲۰۰۹


Mixed Surfactant Systems, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۱۶ Masahiko Abe CRC 0824721500   ۲۰۰۵


Mixed-Mode Crack Behavior (Astm Special Technical Publication Stp 1359)

Specifications:                      $۱۲۰ K. J. Miller ASTM International 0803126026   ۱۹۹۹


Mixing in Single Screw Extrusion

Specifications:                      $۲۰۰ Martin Gale Smithers Rapra 1847351298   ۲۰۰۹


Mixing of Rubber

Specifications:                      $۹۰ John F. Funt iSmithers Rapra 1847354289   ۲۰۰۹


Modeling and Diagnostics of Polymer Electrolyte Fuel Cells (Modern Aspects of Electrochemistry.no 49)

Specifications:                      $۲۱۰ Ugur Pasaogullari Chao,Yang Wang Springer 0387980679   ۲۰۱۰


Modeling and Simulation for Material Selection and Mechanical Design (Mechanical Engineering)

Specifications:                      $۳۳۰ George E. Totten Lin Xie Kiyoshi Funa CRC 0824747461   ۲۰۰۴


Modeling and Simulation of Microstructure Evolution in Solidifying Alloys

Specifications:                      $۲۱۱ Laurentiu Nastac Springer 1402078315   ۲۰۰۴


Modeling Materials: Continuum, Atomistic and Multiscale Techniques

Specifications:                      $۸۵  Ellad B. Tadmor Ronald E. Miller Cambridge University Press 0521856981   ۲۰۱۲


Modeling Multiphase Materials Processes – Gas-Liquid Systems

Specifications:                      $۱۲۹ Manabu Iguchi Olusegun J. Ilegbusi Springer 1441974784   ۲۰۱۱


Modeling of Adhesively Bonded Joints

Specifications:                      $۲۳۰ Lucas Filipe Martins da Silva,Andreas  Springer 3540790551   ۲۰۰۸


Modeling of Metal Forming and Machining Processes, by Finite Element and Soft Computing Methods

Specifications:                      $۱۵۰ Prakash M. Dixit Uday S. Dixit Springer 1848001886   ۲۰۰۸


Modeling, Sensing and Control of Gas Metal Arc Welding

Specifications:                      $۲۱۰ S. Ozcelik K. Moore D.S Naidu Elsevier 0080440665   ۲۰۰۳


Modelling and Direct Numerical Simulation of Dendritic Structures Under Solidification Conditions During Fusion

Specifications:                      $۱۰۵ Vitaliy Pavlyk Shaker Verlag GmbH 3832225854  


Modelling of Cohesive-Frictional Materials

Specifications:                      $۲۱۰ Pieter Vermeer Taylor & Francis 0415360234   ۲۰۰۴


Modelling of Concrete Performance – Hydration, Miscrostructure and Mass Transport

Specifications:                      $۲۳۰ Rajesh Chaube Taylor & Francis 0419242007   ۱۹۹۹


Modelling of Powder Die Compaction

Peter R. Brewin Springer 1846280982   ۲۰۰۸


Modelling Stochastic Fibrous Materials with Mathematica (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۳۹ William W. Sampson Springer 1848009909   ۲۰۰۹


Models for Polymeric and Anisotropic Liquids (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۱۲۸ Martin Kroger Springer 3540262105   ۲۰۰۵


Models of Itinerant Ordering in Crystals – An Introduction

Specifications:                      $۲۱۵  Jerzy Mizia Grzegorz Gorski Elsevier Science 0080446477   ۲۰۰۷


Modem Acetylene Chemistry

Specifications:                      $۳۵۳ Peter J. Stang Francois Diederich VCH Publishers 3527290842   ۱۹۹۵


Modern Aspects of Bulk Crystal and Thin Film Preparation

Specifications:                      $۴۴  Nikolai Kolesnikov InTech 9533076102   ۲۰۱۲


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 18

Specifications:                      $۱۶۲ Brian E. Conway John O’M. Bockris R Springer 030642312X   ۱۹۸۸


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 31

Specifications:                      $۱۷۰ John OM. Bockrisitor Ralph E. White  Springer 0306456508   ۱۹۹۸


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 32

Specifications:                      $۴۰۳ Brian E. Conway John O’M. Bockris R Springer 0306459647   ۲۰۰۲


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 34

Specifications:                      $۳۰۰ John O’M. Bockris Brian E. Conway Springer 0306464624   ۲۰۰۲


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 39

Specifications:                      $۲۰۰ C.G. Vayenas Ralph E. White Springer 0387233717   ۲۰۰۶


Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 42

Specifications:                      $۲۰۰ Constantinos G. Vayenas R.White M.G Springer 038749488X   ۲۰۰۸


Modern Aspects of Rare Earths and their Complexes

Specifications:                      $۴۲۳ V.S. SastriJ.C.Bunzli J.R.Perumareddi  Elsevier 0444510109   ۲۰۰۴


Modern Ceramic Engineering, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۱ David Richerson CRC 0824786343   ۱۹۹۲


Modern Charge-Density Analysis, 2012 Edition

Specifications:                      $۲۷۹  Carlo Gatti Piero Macchi Springer 9048138353   ۲۰۱۲


Modern Chlor-Alkali Technology, Volume 8

Specifications:                      $۲۰۰ John Moorhouse Wiley 0632055596   ۲۰۰۱


Modern Electrochemistry 2B – Electrodics in Chemistry, Engineering, Biology and Environmental Science, 2nd Editi

Specifications:                      $۱۱۲ John O’M. Bockris Amulya K.N. Reddy Springer 0306463245   ۲۰۰۴


Modern Electrochemistry Volume 1, Ionics (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۰۱ John O’M. Bockris Amulya K.N. Reddy Springer 0306455544   ۲۰۰۳


Modern Ferrite Technology,  ۲nd Edition

Specifications:                      $۲۳۱ Alex Goldman Springer 0387281517   ۲۰۰۶


Modern Fluoropolymers, High Performance Polymers for Diverse Applications

Specifications:                      $۶۲۰ John Scheirs Wiley 0471970557   ۱۹۹۷


Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials

Specifications:                      $۱۷۹  Michael Gaft Renata Reisfeld Gerard P Springer 3540219188   ۲۰۰۵


Modern Magnetic Materials: Principles and Applications

Specifications:                      $۲۱۰  Robert C. O’Handley Wiley 0471155667   ۱۹۹۹


Modern Magnetic Resonance, Part 1 – Applications in Chemistry, Biological and Marine Sciences

Specifications:                      $۴۰۰ Graham A. Webb Springer 1402038941   ۲۰۰۷


Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials (Condensed Matter Physics)

Specifications:                      $۲۹۳  A.K Zvezdin V.A Kotov Taylor & Francis 075030362X   ۱۹۹۷


Modern Mechanical Surface Treatment – States, Stability, Effects

Specifications:                      $۲۰۰ Volker Schulze Wiley VCH 3527313710   ۲۰۰۶


Modern Methods for Lipid Analysis by Liquid Chromatography, Mass Spectrometry and Related Techniques

Specifications:                      $۳۰۰ William Craig Byrdwell American Oil Chemists Societ 1893997758   ۲۰۰۵


Modern Methods of Crystal Structure Prediction

Specifications:                      $۲۰۰  Artem R. Oganov Wiley 3527409394   ۲۰۱۱


Modern Organonickel Chemistry

Specifications:                      $۳۲۰ Yoshinao Tamaru Wiley 3527307966   ۲۰۰۵


Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering – Science, Process, Applications (6th ed.)

Specifications:                      $۶۸ SMALLMAN, R. E., and R. J. BISHOP Elsevier Science. 0750645644   ۱۹۹۹


Modern Plastics Handbook

Specifications:                      $۲۲۵ Charles A. Harper McGraw-Hill 0070267146   ۲۰۰۰

Modern Polymer Spectroscopy – 17th European Symposium on Polymer Spectroscopy

Specifications:                      $۱۴۵ Peter Wilhelm WileyVCH 3527324380   ۲۰۰۸


Modern Power Station Practice, Volume E – Chemistry and Metallurgy, Third Edition

Specifications:                      $۱۷۷  J. Brown N.J. Ray M.G. Gemmill Pergamon 0080405150   ۱۹۹۲


Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach

Specifications:                      $۲۱۲ Ewen Smith Geoffrey Dent Wiley 0471496685   ۲۰۰۵


Modern Surface Technology

Specifications:                      $۳۰۰ Friedrich Wilhelm Bach Andreas Laar Wiley-VCH 3527315322   ۲۰۰۶


Modern Syntheses of Cobalt III Complexes (Topics in Current Chemistry, vol 110)

Specifications:                      $۵۲ Muraji Shibata Springer 0387120416   ۱۹۸۳


Modified Fibers with Medical and Specialty Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Vincent Edwards Gisela Buschle Diller  Springer 1402037937   ۲۰۰۶


Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry-Theoretical&Practical Applications in Polymer Characteri

Judit Simon, Budapest University of Te Springer  

Moisture Analysis and Condensation Control in Building Envelopes (ASTM Manual, 40)

Specifications:                      $۱۱۵ Heinz R. Trechsel ASTM 0803120893   ۲۰۰۱


Moisture Control in Buildings (ASTM Manual Series MNL 18)

Specifications:                      $۱۱۰ Heinz R. Trechsel ASTM International 0803120516   ۱۹۹۴

Molecular and Cellular Iron Transport

Specifications:                      $۴۰۸ Douglas Templeton CRC 0824706218   ۲۰۰۲

Molecular- and Nano-Tubes

Specifications:                      $۲۲۹  Oliver Hayden Kornelius Nielsch Springer 1441994424   ۲۰۱۱

Molecular Beam Epitaxy – Applications to Key Materials (Materials Science and Process Technology series)

Specifications:                      $۳۱۰ Robin F.C. Farrow Noyes Publications 0815513712   ۱۹۹۵

Molecular Bioelectronics

Specifications:                      $۵۹ Claudio A. Nicolini S. Carrara P. Facci  World Scientific Pub Co Inc 9810226853   ۱۹۹۶

Molecular Building Blocks for Nanotechnology – From Diamondoids to Nanoscale Materials and Applications

Specifications:                      $۴۰۲ G. Ali Mansoori Thomas F. George Lah Springer 0387399372   ۲۰۰۷

Molecular Catalysts for Energy Conversion (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Tatsuhiro Okada,Masao Kaneko Springer 3540707301   ۲۰۰۹

Molecular Chemistry of Sol-Gel Derived Nanomaterials

Specifications:                      $۱۶۰ Robert Corriu Nguyen Trong Anh Wiley 0470721170   ۲۰۰۹

Molecular Devices and Machines – Concepts and Perspectives for the Nanoworld

Specifications:                      $۳۰۰ Vincenzo Balzani Alberto Credi Margh Wiley-VCH 3527318003   ۲۰۰۸

Molecular Driving Forces – Statistical Thermodynamics in Chemistry & Biology

Specifications:                      $۱۰۴ Ken A. Dill Routledge 0815320515   ۲۰۰۲

Molecular Dynamics of Glass-Forming Systems – Effects of Pressure (Advances in Dielectrics)

Specifications:                      $۱۱۰  George Floudas, Marian Paluch, Andrz Springer   ۲۰۱۰

Molecular Dynamics Simulation – Elementary Methods (Monographs in Physical Chemistry)

Specifications:                      $۱۱۰ J. M. Haile Wiley 0471819662   ۱۹۹۲

Molecular Electromagnetism: A Computational Chemistry Approach (Oxford Graduate Texts)

Specifications:                      $۷۹  Stephan P. A. Sauer Oxford University Press, USA 0199575398   ۲۰۱۲

Molecular Electronic Structures of Transition Metal Complexes I (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۵۹  David Michael P. Mingos Peter Day Je Springer 3642273696   ۲۰۱۲

Molecular Electronic Structures of Transition Metal Complexes II (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۲۵۹  David Michael P. Mingos Peter Day Je Springer 3642273777   ۲۰۱۲

Molecular Electronics – From Principles to Practice (Wiley Series in Materials for Electronic & Optoelectronic Appli

Specifications:                      $۸۵  Michael C. Petty Wiley Interscience 0470013087   ۲۰۰۸

Molecular Electronics Materials, Devices and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Antoine Jalabert Amara Amara Fabien  Springer 1402085931   ۲۰۰۸

Molecular Interpretations of Sorption in Polymers, Part I (Advances in Polymer Science, vol 99)

Specifications:                      $۷۹ L. A. Errede Springer 0387534970   ۱۹۹۱

Molecular Machines & Motors (Structure and Bonding, vol 99)

Specifications:                      $۴۴۶ J.P. Sauvage Springer 3540413820   ۲۰۰۱

Molecular Machines (Topics in Current Chemistry, vol 262)

Specifications:                      $۴۰۰ T. Ross Kelly Springer 3540285016   ۲۰۰۶

Molecular Materials – Inorganic Materials Series

Specifications:                      $۱۳۰ Duncan W. Bruce Dermot O’Hare Rich Wiley 0470986778   ۲۰۱۰

Molecular Materials with Specific Interactions – Modeling and Design (Challenges & Advances in Computational Ch

Specifications:                      $۳۰۰ W. Andrzej Sokalski Springer 1402053711   ۲۰۰۷

Molecular Modeling and Multiscaling Issues for Electronic Material Applications

Specifications:                      $۱۲۹  Nancy Iwamoto, Matthew M.F. Yuen,  Springer 1461417279   ۲۰۱۲

Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes

Specifications:                      $۲۰۰ Yves Jean Colin Marsden Oxford University 0198530935   ۲۰۰۵

Molecular Organic Materials – From Molecules to Crystalline Solids

Specifications:                      $۱۵۸ Jordi Fraxedas Cambridge Univ 0521834465   ۲۰۰۶


Molecular Reaction Dynamics

Specifications:                      $۱۲۷ Raphael D. Levine Cambridge University 052184276X   ۲۰۰۵


Molecular Simulation,Fracture,Gel Theory (Advances in Polymer Science,Vol 156)

Specifications:                      $۳۸۷ H.R. Brown C. Creton C.-Y. Hui W.H.  Springer 3540421262   ۲۰۰۲


Molecular Structure and Sensory Physiology (Structure & Bonding Vol 41)

Specifications:                      $۵۰ Springer Springer 3540099581   ۱۹۸۱


Molecular Switches

Specifications:                      $۱۹۶ VCH Wiley 3527299653   ۲۰۰۱


Molecularly Imprinted Materials – Science and Technology

Specifications:                      $۲۱۹  Mingdi Yan CRC Press 0824753534   ۲۰۰۵


Mono-Cycle Photonics and Optical Scanning Tunneling Microscopy – Route to Femtosecond Angstrom Technology (

Specifications:                      $۲۱۷ M. Yamashita H. Shigekawa R. Morita Springer 3540214461   ۲۰۰۵


Monolithic Materials – Preparation, Properties and Applications

Specifications:                      $۵۱۰ F. Svec,T.B. Tennikova,Z. Deyl Elsevier 0444508791   ۲۰۰۳


Monomers, Oligomers, Polymers, Composites and Nanocomposites Research – Synthesis, Properties and Application

Specifications:                      $۲۰۰ Richard A. Pethrick G. E. Zaikov Nova 1604568771   ۲۰۰۹


Morphogenesis – Origins of Patterns and Shapes (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۰۰ Paul Bourgine Annick Lesne Springer 3642131735   ۲۰۱۱


MOS (Metal Oxide Semiconductor) Physics and Technology

Specifications:                      $۳۱۵ E. H. Nicollian J. R. Brews Wiley 0471085006   ۱۹۸۲


Mossbauer Analysis of the Atomic and Magnetic Structure of Alloys

Specifications:                      $۲۰۰ V V Ovchinnikov Cambridge International 1904602134   ۲۰۰۶


Mossbauer Effect in Lattice Dynamics – Experimental Techniques and Applications

Specifications:                      $۳۰۹ Yi Long Chen De Ping Yang Wiley 352740712X   ۲۰۰۷


Mossbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۵۹  Philipp Gutlich Eckhard Bill Alfred X.  Springer 3540884270   ۲۰۱۱


Mott-hubbard Metal-insulator Transition and Optical Conductivity in High Dimensions

Specifications:                      $۱۱۰ Nils Blumer Shaker Verlag GmbH, German 3832223207   ۲۰۰۳


Mould Sticking, Fouling and Cleaning

Specifications:                      $۱۴۵ D. Packham Rapra 1859573576   ۲۰۰۲


Mullite

Specifications:                      $۳۰۹ Hartmut Schneider Sridhar Komarneni Wiley 3527309748   ۲۰۰۶


Multi Material Injection Moulding

Specifications:                      $۱۴۵ J.C. Love V. Goodship Rapra 1859573274   ۲۰۰۲


Multiaxial Fatigue and Deformation – Testing and Prediction (ASTM Special Technical Publication Stp, 1387)

Specifications:                      $۲۷۵ Sreeramesh Kalluri Peter J. Bonacuse Astm International 0803128657   ۲۰۰۰


Multiaxial Notch Fatigue – From nominal to local stress/strain quantities

Specifications:                      $۱۸۹  L. Susmel CRC Press 1439803013   ۲۰۰۹


Multifractal Analysis of Unstable Plastic Flow

Specifications:                      $۴۴ M.A. Lebyodkin T.A. Lebedkina A. Jac Nova 1606924680   ۲۰۰۹


Multifunctional Barriers for Flexible Structure – Textile, Leather and Paper (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ S. Duquesne C. Magniez G. Camino Springer 3540719172   ۲۰۰۸


Multifunctional Metallic Hollow Sphere Structures – Manufacturing, Properties and Application (Engineering Materi

Specifications:                      $۱۶۹  Christian Augustin Springer 3642004903   ۲۰۰۹


Multifunctional Polycrystalline Ferroelectric Materials – Processing and Properties

Specifications:                      $۲۱۹  Lorena Pardo Jesus Ricote Springer 9048128749   ۲۰۱۱


Multifunctional Polymer Nanocomposites

Specifications:                      $۱۴۹  Jinsong Leng Alan Kin-tak Lau CRC Press 1439816824   ۲۰۱۱


Multilayer Thin Films – Sequential Assembly of Nanocomposite Materials

Specifications:                      $۴۲۸ Gero Decher Joseph B. Schlenoff Wiley,VCH 3527304401   ۲۰۰۳


Multilayered Low Temperature Cofired Ceramics (Ltcc) Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ Yoshihiko Imanaka Springer 0387231307   ۲۰۰۵


Multimetallic and Macromolecular Inorganic Photochemistry (Molecular and Supramolecular Photochemistry, 4)

Specifications:                      $۳۰۲ V. Ramamurthy Kirk S. Schanze CRC 0824773926   ۱۹۹۹


Multi-modality Microscopy

Specifications:                      $۲۰۰ Hanry Yu Ping Chin Cheng Pao Chun  World Scientific 9812565337   ۲۰۰۶


Multinuclear Solid-State Nuclear Magnetic Resonance of Inorganic Materials (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۴۰۰ Kenneth J.D. MacKenzie M.E. Smith Pergamon 0080437877   ۲۰۰۲


Multiphase Polymer-Based Materials – An Atlas of Phase Morphology at the Nano and Micro Scale

Specifications:                      $۱۸۰ Charef Harrats CRC 1420062174   ۲۰۰۹


Multiple Bonds between Metal Atoms, 3rd Ed.

Specifications:                      $۲۳۷ F. Albert Cotton Springer 0387250840   ۲۰۰۵


Multiscale Analysis of Deformation and Failure of Materials (Microsystem and Nanotechnology Series (ME20))

Specifications:                      $۱۱۵  Jinghong Fan Wiley 0470744294   ۲۰۱۱


Multiscale Fabrication of Functional Materials for Regenerative Medicine (Springer Theses)

Specifications:                      $۱۲۹  Michele Bianchi Springer 3642228801   ۲۰۱۱


Multiscale Fatigue Crack Initiation and Propagation of Engineering Materials – Structural Integrity & Microstructural

Specifications:                      $۲۰۰ G. C. Sih Springer 1402085192   ۲۰۰۸


Multiscale Materials Modelling – Fundamentals and applications

Specifications:                      $۴۵۷ Z Xiao Guo Woodhead Publishing 1845690710   ۲۰۰۷


Multiscale Modeling and Simulation of Composite Materials and Structures

Specifications:                      $۲۰۰ Young W. Kwon,David H. Allen,Rame Springer 0387363181   ۲۰۰۸


Multiscale Modeling of Heterogenous Materials – From Microstructure to Macro-Scale Properties

Specifications:                      $۱۴۰ Oana Cazacu Wiley,ISTE 1848210477   ۲۰۰۸


Multi-scale Modelling for Structures and Composites

Specifications:                      $۲۴۰ G. Panasenko Springer 1402029810   ۲۰۰۵


Multiscale Modelling of Plasticity and Fracture by Means of Dislocation Mechanics (CISM International Centre for

Specifications:                      $۲۴۹  Peter Gumbsch Reinhard Pippan Springer 3709102820   ۲۰۱۰


Multiscale Simulation Methods for Nanomaterials

Specifications:                      $۲۰۰ Richard B. Ross Sanat Mohanty Wiley 0470105283   ۲۰۰۸


Multiscaling in Molecular & Continuum Mechanics;Interaction of Time & Size from Macro to Nano(App: materials,

Specifications:                      $۳۰۰ G.C. Sih Springer 1402050615   ۲۰۰۷


Multivariate Methods in Chromatography – A Practical Guide

Specifications:                      $۲۰۰ Tibor Cserhati Wiley 047005820X   ۲۰۰۸


Myocardial Tissue Engineering (Studies in Mechanobiology, Tissue Engineering and Biomaterials)

Specifications:                      $۱۷۹  Aldo R. Boccaccini Sian E. Harding Springer 3642180558   ۲۰۱۱


N4-Macrocyclic Metal Complexes

Specifications:                      $۲۰۰ J.H. Zagal Fethi Bedioui J.P. Dodelet Springer 038728429X   ۲۰۰۶


NACE Corrosion Engineer’s Reference Book, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ Robert Baboian Natl Assn of Corrosion 1575901390   ۲۰۰۲

Nano- and Biocomposites

Specifications:                      $۲۰۹ Alan Kin-tak Lau Farzana Hussain Kha CRC 142008027X   ۲۰۰۹


Nano and Micro Engineered Membrane Technology (Membrane Science and Technology, Volume 10)

Specifications:                      $۴۰۰ CJM van Rijn Elsevier 0444514899   ۲۰۰۴


Nano and Micromachining

Specifications:                      $۹۹  J. Paul Davim Mark J. Jackson Wiley ISTE 1848211031   ۲۰۰۹


Nano- and Micro-Mechanics of Polymer Blends and Composites

Specifications:                      $۲۲۹  Jozsef Karger-Kocsis Stoyko Fakirov Hanser 1569904359   ۲۰۰۹


Nano and Microstructural Design of Advanced Materials

Specifications:                      $۲۰۰ M. A. Meyers,M Sarikaya,R. O. Ritchie Elsevier 0080443737   ۲۰۰۳


Nano Materials

Specifications:                      $۱۱۰  Bandyopadhyay NewAge International 8122423213   ۲۰۰۸


Nano Mechanics and Materials – Theory, Multiscale Methods and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Wing Kam Liu Eduard G. Karpov Haro Wiley 0470018518   ۲۰۰۶


Nano Plating – Microstructure Formation Theory of Plated Films and a Database of Plated Films

Specifications:                      $۳۳۰ T Watanabe Elsevier 0080443753   ۲۰۰۴


Nano Science and Technology – Novel Structures and Phenomena

Specifications:                      $۱۴۱ Ping Sheng Zikang Tang CRC 0415308321   ۲۰۰۳


Nano-Architectured and Nanostructured Materials – Fabrication, Control and Properties

Specifications:                      $۲۰۰ Yannick Champion Hans Jorg Fecht Wiley 3527310088   ۲۰۰۵


Nanobiomaterials Handbook

Specifications:                      $۱۶۹  Balaji Sitharaman CRC Press 1420094661   ۲۰۱۱


Nanocasting – A Versatile Strategy for Creating Nanostructured Porous Materials (Nanoscience and Nanotechnology)

Specifications:                      $۱۸۹ An-Hui Lu D. Zhao Y. Wan RSC 0854041885   ۲۰۱۰


Nanocatalysis (Nanoscience and Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ U. Heiz U. Landman Springer 3540326456   ۲۰۰۷


Nanocoatings – Size Effect in Nanostructured Films (Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Mahmood Aliofkhazraei Springer 3642179657   ۲۰۱۱


Nanocoatings and ultra-thin films – Technologies and applications

Specifications:                      $۳۰۰  Abdel Salam Hamdy Makhlouf Ion Tigi Woodhead Publishing 1845698126   ۲۰۱۲


Nanocomposite Science and Technology

Specifications:                      $۲۲۳ P. M. Ajayan, L. S. Schadler, P. V. Bra Wiley 3527303596   ۲۰۰۳


Nanocomposite Thin Films and Coatings – Processing, Properties and Performance

Specifications:                      $۳۰۰ Sam Zhang,Nasar Ali Imperial College Press 1860947840   ۲۰۰۷


Nanocomposites – Ionic Conducting Materials and Structural Spectroscopies (Electronic Materials – Science & Techn

Specifications:                      $۲۰۰ Philippe Knauth Joop Schoonman Springer 0387332022   ۲۰۰۸


Nanocomposites – New Trends and Developments

Specifications:                      $۴۴  Farzad Ebrahimi InTech 9535107620   ۲۰۱۲


Nanocomposites – Preparation, Properties and Performancex

Specifications:                      $۱۴۰ Lorenzo H. Mancini Christian L. Espos Nova Science Publishers 1604567988   ۲۰۰۸


Nanocomposites and Polymers with Analytical Methods

Specifications:                      $۴۴  John Cuppoletti InTech 9533073521   ۲۰۱۱


Nanocomposites with Unique Properties and Applications in Medicine and Industry

Specifications:                      $۴۴  John Cuppoletti InTech 9533073514   ۲۰۱۱


Nanocrystal

Specifications:                      $۴۴  Yoshitake Masuda InTech 9533071992   ۲۰۱۱


Nanocrystalline Apatite-Based Biomaterials

Specifications:                      $۴۰ D. Eichert C. Drouet H. Sfihia C. Rey  Nova 1606920804   ۲۰۰۹


Nanocrystalline Materials

Specifications:                      $۲۰۲ A A Rempel A I Gusev Cambridge International Scien 1898326266   ۲۰۰۳


Nanocrystalline Materials – Their Synthesis-Structure-Property Relationships and Applications

Specifications:                      $۲۲۵ S.C. Tjong Elsevier 0080446973   ۲۰۰۶


Nanocrystalline Metals and Oxides – Selected Properties and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Philippe Knauth  Joop Schoonman Kluwer Academic 0306476096   ۲۰۰۲


Nanocrystals

Specifications:                      $۴۴  Yoshitake Masuda Sciyo 9533071268   ۲۰۱۰


Nanocrystals – Synthesis, Characterization and Applications

Specifications:                      $۴۴  Sudheer Neralla InTech 9535107149   ۲۰۱۲


Nanocrystals – Synthesis, Properties and Applications (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۲۱۰ C.N.R. Rao P. J. Thomas G.U. Kulkarn Springer 3540687513   ۲۰۰۷


Nanoengineered Nanofibrous Materials (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۴۰۰ J Wright S Guceri Y. Gogotsi V Kuznet Springer 1402025483   ۲۰۰۴


Nanofabrication

Specifications:                      $۵۵  Yoshitake Masuda InTech 9533079127   ۲۰۱۱


Nanofabrication – Principles, Capabilities and Limits

Specifications:                      $۱۳۰ Zheng Cui Springer 0387755764   ۲۰۰۸


Nanofabrication – Techniques and Principles, 2012 Edition

Specifications:                      $۱۸۹  Maria Stepanova Steven Dew Springer 3709104238   ۲۰۱۲


Nanofibers – Fabrication, Performance, and Applications (Nanotechnology Science and Technology)

Specifications:                      $۱۴۰ W. N. Chang Nova Science Publishers 1607419475   ۲۰۰۹


Nanofluids – Science and Technology

Specifications:                      $۲۰۰ Sarit K. Das Stephen U. Choi Wenhua  Wiley 0470074736   ۲۰۰۸


Nanohybridization of Organic-Inorganic Materials (Advances in Materials Research)

Specifications:                      $۲۰۰ Atsushi Muramatsu Tokuji Miyashita Springer 3540922326   ۲۰۰۹


Nanoindentation in Materials Science

Specifications:                      $۴۴  Jiri Nemecek InTech 9535108023   ۲۰۱۲


Nanolithography and Patterning Techniques in Microelectronics (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۴۰۰ David G. Bucknall Woodhead Publishing 1855739313   ۲۰۰۵


Nanomagnetism – Ultrathin Films, Multilayers and Nanostructures (Contemporary Concepts of Condensed Matter Sci

Specifications:                      $۳۰۰ D.L. L. Mills J.A.C. Bland Elsevier 0444516808   ۲۰۰۶


Nanomagnetism and Spintronics – Fabrication, Materials, Characterization and Applications

Specifications:                      $۱۲۰  Farzad Nasirpouri Farzad Nasirpouri Al World Scientific Publishing C 9814273058   ۲۰۱۱


Nanomaterials

Specifications:                      $۴۴  Mohammed Muzibur Rahman InTech 9533079134   ۲۰۱۱


Nanomaterials – Design and Simulation (Theoretical and Computational Chemistry)

Specifications:                      $۳۰۰ Perla Balbuena,Jorge M. Seminario Elsevier 0444528261   ۲۰۰۷


Nanomaterials – Risks and Benefits (NATO Science for Peace and Security Series C – Environmental Security)

Specifications:                      $۲۷۹  Igor Linkov Jeffery A. Steevens Springer 1402094892   ۲۰۰۹


Nanomaterials – Synthesis, Properties and Applications

Specifications:                      $۳۴۰ Alex S. Edelstein Robert C. Cammarata Iop Institute of Physics 0750303581   ۲۰۰۴


Nanomaterials and Nanochemistry

Specifications:                      $۲۱۹ C. Br‚chignac P. Houdy M. Lahmani Springer 3540729925   ۲۰۰۸


Nanomaterials by Severe Plastic Deformation

Specifications:                      $۴۰۵ Michael J. Zehetbauer Ruslan Z. Valiev Wiley VCH 3527306595   ۲۰۰۴


Nanomaterials Chemistry – Recent Developments and New Directions

Specifications:                      $۳۰۰ C. N. R. Rao Wiley 3527316647   ۲۰۰۷


Nanomaterials for Application in Medicine and Biology

Specifications:                      $۲۰۰ Gennady B. Khomutov Springer 1402068270   ۲۰۰۸


Nanomaterials Handbook

Specifications:                      $۳۱۶ Yury Gogotsi CRC 0849323088   ۲۰۰۶


Nanomechanics of Materials and Structures

Specifications:                      $۴۱۲ Tze jer J. Chuang P. M. Anderson S. Hs Springer 1402039506   ۲۰۰۶


Nanoparticles – From Theory to Application, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۵  Gunter Schmid Wiley 3527325891   ۲۰۱۰


Nanophenomena at Surfaces – Fundamentals of Exotic Condensed Matter Properties (Springer Series in Surface Scie

Specifications:                      $۲۰۰  Michail Michailov Springer 3642165109   ۲۰۱۱


Nanophotonic Materials – Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials

Specifications:                      $۲۳۰ Ralf B. Wehrspohn Heinz,Siegfried Kit Wiley,VCH 3527408584   ۲۰۰۸


Nanophotonics

Specifications:                      $۲۱۰ Herve Rigneault,Jean-Michel Lourtioz, ISTE Publishing Company 1905209282   ۲۰۰۶


Nanophotonics – Accessibility and Applicability

National Research Council National Research Council 0309107237   ۲۰۰۸


Nanoplatform-Based Molecular Imaging

Specifications:                      $۱۹۵  Xiaoyuan Chen Wiley 0470521155   ۲۰۱۱


Nanoporous Materials

Specifications:                      $۳۱۲ Abdelhamid Sayari Mietek Jaroniec World Scientific 9812779159   ۲۰۰۸


Nanoporous Materials – Advanced Techniques for Characterization, Modeling, and Processing

Specifications:                      $۱۶۹  Nick Kanellopoulos CRC Press 1439811040   ۲۰۱۱


Nanoporous Materials – Science and Engineering (Series on Chemical Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ G.Q.Lu X.S.Zhao Imperial College Press 1860942105   ۲۰۰۵


Nanoporous Materials – Types, Properties and Uses

Specifications:                      $۲۰۰  Samuel B. Jenkins Nova Science Pub Inc 1611229998   ۲۰۱۰


Nanoporous Materials II (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۱۲ M. Jaroniec A. Sayari T.J. Pinnavaia Elsevier 0444503218   ۲۰۰۰


Nanoporous Materials IV (2005)

Specifications:                      $۳۴۰ Abdel Sayari Mietek Jaroniec Elsevier 0444517480   ۲۰۰۵


Nanoscale Calibration Standards and Methods – Dimensional & Related Measurements in Micro & Nanometer Range

Specifications:                      $۳۱۱ Gunter Wilkening L.Koenders Wiley,VCH 352740502X   ۲۰۰۵


Nanoscale Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Luis M. Liz Marzan Prashant V. Kamat Springer 1402073666   ۲۰۰۴


Nanoscale Materials In Chemistry

Specifications:                      $۱۱۵ Klabunde K.J. (Wiley 0471383953   ۲۰۰۱


Nanoscale Multifunctional Materials – Science & Applications

Specifications:                      $۱۲۵  S. Mukhopadhyay Wiley 0470508914   ۲۰۱۱


Nanoscale Science and Technology

Specifications:                      $۱۲۷ Robert W. Kelsall Wiley 0470850868   ۲۰۰۵


Nanoscale Spectroscopy and Its Applications to Semiconductor Research

Specifications:                      $۲۱۰ Y. Watanabe S. Heun G. Salviati N. Ya Springer 3540433120   ۲۰۰۳


Nanoscale Structure and Assembly at Solid-Fluid Interfaces, Volume II – Assembly in Hybrid and Biological Systems

Specifications:                      $۳۰۰ Xiang Yang Liu,James J. De Yoreo Springer 1402078102   ۲۰۰۴


Nanoscale Thin Film Analysis – Fundamentals and Techniques

Terry Alford Springer 0387292608   ۲۰۰۶


Nanoscience – Nanobiotechnology and Nanobiology

Specifications:                      $۳۰۹  Patrick Boisseau Marcel Lahmani Springer 354088632X   ۲۰۱۰


Nanoscience – Nanotechnologies and Nanophysics

Specifications:                      $۴۰۰ Claire Dupas Philippe Houdy Marcel L Springer 3540286160   ۲۰۰۷


Nanoscience and Engineering in Superconductivity (NanoScience and Technology)

Specifications:                      $۱۶۹ V. Moshchalkov R. Woerdenweber W.  Springer 3642151361   ۲۰۱۰


Nanoscopic Materials, Size Dependent Phenomena

Specifications:                      $۷۵ Emil Roduner Royal Society of Chemistry 085404857X   ۲۰۰۶


Nanosilicon

Specifications:                      $۳۰۰ Vijay Kumar Elsevier Science 0080445284   ۲۰۰۷


Nanostructure Control of Materials

Specifications:                      $۴۱۳ R.H.J. Hannink A.J. Hill CRC 0849334497   ۲۰۰۶


Nanostructured and Advanced Materials for Applications in Sensor, Optoelectronic and Photovoltaic Technology – N

Specifications:                      $۳۰۰ A. Vaseashta Springer 1402035608   ۲۰۰۵


Nanostructured Coatings (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:                      $۲۲۴ Albano Cavaleiro Jeff T. De Hosson Springer 0387256423   ۲۰۰۶


Nanostructured Materials

Specifications:                      $۱۵۰ Gerhard Wilde Elsevier 0080449654   ۲۰۰۹


Nanostructured Materials – Processing Properties, and Potential Applications

Specifications:                      $۲۰۰ C. Koch Taylor & Francis 0815514514   ۲۰۰۲


Nanostructured Materials & Nanotechnology, Concise Edition

Specifications:                      $۳۲۱ Hari Singh Nalwa Academic Press 0125139209   ۲۰۰۲


Nanostructured Materials and Nanotechnology III (Ceramic Engineering and Science)

Specifications:                      $۸۴ Sanjay Mathur Mrityunjay Singh Wiley-American Ceramic Soci 0470457570   ۲۰۱۰


Nanostructured Materials and Their Applications (Nanoscience and Technology)

Specifications:                      $۱۶۹  Stergios Logothetidis Springer 3642222269   ۲۰۱۲


Nanostructured Materials by High-Pressure Severe Plastic Deformation

Yuntian T. Zhu Springer 1402039212   ۲۰۰۶


Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications

Specifications:                      $۱۲۰ J. P. Reithmaier Plamen Petkov Springer 1402099150   ۲۰۰۹


Nanostructured Materials for Engineering Applications

Specifications:                      $۱۲۹  Carlos P. Bergmann Monica Jung de A Springer 3642191304   ۲۰۱۱


Nanostructured Materials in Electrochemistry

Specifications:                      $۳۲۲ Ali Eftekhari,Alkire,Gogotsi,Simon Wiley-VCH 3527318763   ۲۰۰۸


Nanostructured Materials, 2nd Edition – Processing, Properties and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Carl C. Koch William Andrew 0815515340   ۲۰۰۷


Nanostructured Metals and Alloys – Processing, Microstructure, Mechanical Properties and Applications

Specifications:                      $۳۰۵  Sung H. Whang Woodhead Publishing 1845696700   ۲۰۱۱


Nanostructured Oxides (Nanomaterials for Life Sciences (VCH))

Specifications:                      $۲۳۹  Challa S. S. R. Kumar Wiley VCH 3527321527   ۲۰۰۹


Nanostructured Silicon-based Powders and Composites

Specifications:                      $۲۰۰ Andre Pierre Legrand Christiane Senem CRC 0415301130   ۲۰۰۳


Nanostructured Superconductors

Specifications:                      $۱۰۸  Victor V. Moshchalkov Joachim Fritzsc World Scientific Publishing C 9814343919   ۲۰۱۱


Nanostructured Thin Films and Nanodispersion Strengthened Coatings (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۳۰۰ Andrey A. Voevodin Dmitry V. Shtans Springer 1402022204   ۲۰۰۴


Nanostructures and Nanomaterials – Synthesis, Properties & Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Guozhong Cao Imperial College Press 1860944159   ۲۰۰۴


Nanostructuring Operations in Nanoscale Science and Engineering

Specifications:                      $۲۰۰ Kal Renganathan Sharma McGraw,Hill 0071622950   ۲۰۰۹


Nanotechnology – An Introduction to Nanostructuring Techniques

Specifications:                      $۳۰۰ Michael Kohler Wolfgang Fritzsche Wiley 3527307508   ۲۰۰۴


Nanotechnology – Nanofabrication, Patterning, and Self Assembly

Specifications:                      $۳۰۰  Charles J. Dixon, Ollin W. Curtines Nova Science Pub Inc 1617617713   ۲۰۰۹


Nanotechnology (9 Volume set)

Specifications:                      $۲۰۰  G. Schmid Wiley 3527628150   ۲۰۱۰


Nanotechnology and Materials Technology Development

Specifications:                      $۴۴ NEDO Nanotechnology and Materials   ۲۰۰۶


Nanotechnology Challenges – Implications for Philosophy, Ethics and Society

Specifications:                      $۲۱۰ Joachim Schummer,Davis Baird World Scientific 9812567291   ۲۰۰۶


Nanotechnology for Microelectronics and Optoelectronics (European Materials Research Society)

Specifications:                      $۲۲۰ Jose Martinez Duart R.J. Martin-Palmer Elsevier Science 0080445535   ۲۰۰۶


Nanotechnology in Mesostructured Materials – Proceedings, 3rd Mesostructured Materials Symposium(Surface Scien

Specifications:                      $۴۰۹ Sang-Eon Park,Ryong Ryoo Elsevier 0444514341   ۲۰۰۳


Nanotechnology Standards (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:                      $۱۲۹  Vladimir Murashov John Howard Springer 1441978526   ۲۰۱۱


Nanotubes and Nanofibers (Advanced Materials)

Specifications:                      $۱۰۵ Yury Gogotsi CRC 0849393876   ۲۰۰۶


Nanotubes and Nanowires (RSC Nanoscience and Nanotechnology Series)

Specifications:                      $۳۰۰ C. N. R. Rao A. Govindaraj Royal Society of Chemistry 0854048324   ۲۰۰۵


Nanowelded Carbon Nanotubes – From Field-Effect Transistors to Solar Microcells (NanoScience and Technology)

Specifications:                      $۲۰۹ Changxin Chen Yafei Zhang Springer 3642014984   ۲۰۰۸


Nanowires

Specifications:                      $۴۴  Paola Prete Intech 9537619794   ۲۰۱۰


Nanowires – Fundamental Research

Specifications:                      $۴۴  Abbass Hashim InTech 9533073279   ۲۰۱۱


Nanowires – Implementations and Applications

Specifications:                      $۴۴  Abbass Hashim InTech 9533073187   ۲۰۱۱


Nanowires – Recent Advances

Specifications:                      $۱۱۰  Xihong Peng InTech 9535108986   ۲۰۱۲


Nanowires and Nanobelts – Materials, Properties and Devices, Volume 2 – Nanowires and Nanobelts of Functional M

Specifications:                      $۸۹ Zhong Lin Wang Springer 038728706X   ۲۰۰۵


Narrow Gap Semiconductors 2007

Specifications:                      $۲۵۰ Ben Murdin Steve Clowes Springer 1402084242   ۲۰۰۸


Natural Ageing of Rubber – Changes in Physical Properties Over 40 Years

Specifications:                      $۴۰۵  R.P. Brown T. Butler Smithers Rapra Press 185957209X   ۲۰۰۰


Natural Cement (ASTM Special Technical Publication STP STP 1494)

Specifications:                      $۱۰۵ Michael P. Edison ASTM International 0803134231   ۲۰۰۸


Natural Draught Cooling Towers (Proceedings of the Fifth International Symom on Natl Drat Coolg Tows, Turkey 20

Specifications:                      $۲۵۰ I. Mungan Udo Wittek Taylor & Francis 9058096424   ۲۰۰۴


Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites

Specifications:                      $۳۰۹ Amar K. Mohanty Manjusri Misra Law CRC 084931741X   ۲۰۰۵


Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Applications (Reviews in mineralogy and geochemistry 45)

Specifications:                      $۴۴  David L. Bish, Doug Ming Mineralogical Society of Amer 093995057X   ۲۰۰۱


Navier-Stokes-Fourier Equations: A Rational Asymptotic Modelling Point of View

Specifications:                      $۱۷۹  Radyadour Kh. Zeytounian Springer 3642207456   ۲۰۱۲


Navigating the Materials World – A Guide to Understanding Materials Behavior

Specifications:                      $۱۰۶ Caroline Baillie Linda Vanasupa Academic Press 0120735512   ۲۰۰۳


NDT Data Fusion (Non-destructive Testing)

Specifications:                      $۲۰۰ X. E. Gros Wiley 0340676485   ۱۹۹۷


Near-Field Characterization of Micro-Nano-Scaled Fluid Flows (Experimental Fluid Mechanics)

Specifications:                      $۱۲۹  Kenneth D. Kihm Springer 3642204252   ۲۰۱۱


Near-Field Optics and Surface Plasmon Polaritons (Topics in Applied Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ S Kawata M Ohtsu M Irie Springer 3540415025   ۲۰۰۱


Near-Infrared Spectroscopy – Principles, Instruments, Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Heinz W. Siesler Y Ozaki S Kawata M  Wiley 3527301496   ۲۰۰۲


Negative Refraction Metamaterials – Fundamental Principles and Applications

Specifications:                      $۲۰۰ G. V. Eleftheriades K.G Balmain Wiley,IEEE Press 0471601462   ۲۰۰۵


Networked Machinists – HighTechnology Industries in Antebellum America

Specifications:                      $۵۵ David R. Meyer Johns Hopkins Univ 0801884713   ۲۰۰۶


Neutron Reflectometry – A Probe for Materials Surfaces

Specifications:                      $۱۰۵ International Atomic Energy Agency International Atomic Energy A 9201039069   ۲۰۰۶


Neutron Scattering from Magnetic Materials

Specifications:                      $۲۲۶ Tapan Chatterji Tapan Kumar Chatterji Elsevier 0444510508   ۲۰۰۶


Neutron Scattering with a Triple-Axis Spectrometer

Specifications:                      $۲۰۰ Gen Shirane Stephen M. Shapiro John  Cambridge University 0521411262   ۲۰۰۴


Neutron Spin Echo in Polymer Systems (Advances in Polymer Science, Vol 174)

Specifications:                      $۳۶۰ Dieter Richter M. Monkenbusch Arant Springer 3540228624   ۲۰۰۵


Neutron Spin Echo Spectroscopy, Viscoelasticity, Rheology (Advances in Polymer Science,Vol 134)

Specifications:                      $۳۲۵ B. Ewen D. Richter T. Shiga H. H. Win Springer 3540627138   ۱۹۹۷


Neutrons and Synchrotron Radiation in Engineering Materials Science – From Fundamentals to Material and Compon

Specifications:                      $۲۱۰ Walter Reimers Anke Rita Pyzalla Andr Wiley,VCH 3527315330   ۲۰۰۸


Neutrons in Soft Matter

Specifications:                      $۱۵۸  Toyoko Imae Toshiji Kanaya Michihiro Wiley 0470402520   ۲۰۱۱


New Aspects of Zirconium Containing Organic Compounds

Specifications:                      $۳۰۰ Ilan Marek Springer 3540222219   ۲۰۰۵


New Developments in Advanced Welding (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۵۰۰ Nasir Ahmed CRC Press 1855739704   ۲۰۰۵


New Developments in Construction and Functions of Organic Thin Films (Studies in Interface Science)

Specifications:                      $۴۰۰ T. Kajiyama M. Aizawa Elsevier 0444819568   ۱۹۹۶


New Developments in Polymer Analytics I (Advances in Polymer Science. Vol 150)

Specifications:                      $۳۱۶ M.Schmidt Edw A.Abe A.C.Albertsson Springer 3540660771   ۲۰۰۰


New Developments in Polymer Analytics II (Advances in Polymer Science. Vol 151)

Specifications:                      $۳۱۶ Manfred Schmidt  Edw  A. Abe  A. C.  Springer 354066078X   ۲۰۰۰


New Developments in Zeolite Science and Technology (7th International Zeolite Conference , 1986)

Specifications:                      $۴۶۰ Y. Murakami A. Lijima Elsevier 0444989811   ۱۹۸۶


New Features on Magnesium Alloys

Specifications:                      $۴۴  Waldemar Alfredo Monteiro InTech 9535106685   ۲۰۱۲


New Insights into Membrane Science and Technology – Polymeric and Biofunctional Membranes

Specifications:                      $۲۳۸ D. Bhattacharyya A. DA Butterfield Elsevier Science 044451175X   ۲۰۰۳


New Materials for Next-Generation Commercial Transports

Specifications:                      $۴۴ National Research Council National Academies Press 0309053900   ۱۹۹۶


New Polymer Materials (Advances in Polymer Science. Vol 94)

Specifications:                      $۹۱ B. Boutevin Springer 038751547X   ۱۹۹۰


New Polymerization Reactions (Advances in Polymer Science,Vol. 42)

Specifications:                      $۶۳ T.Saeguss Springer 0387109587   ۱۹۸۱


New Research on Semiconductors

Specifications:                      $۲۱۰ Thomas B. Elliot Nova Science 1594549206   ۲۰۰۶


New Superconductors – From Granular to High Tc

Specifications:                      $۶۲ Guy Deutscher World Scientific 9810230893   ۲۰۰۶


New Synthetic Methods (Advances in Polymer Science,Vol.167)

Specifications:                      $۲۷۷ Y. Chujo J.J.Robin Springer 3540005447   ۲۰۰۴


New Techniques in Solid State NMR (Topics in Current Chemistry, vol 246)

Specifications:                      $۴۰۵ Jacek Klinowski Springer 3540221689   ۲۰۰۵


New Topics in Superconductivity Research

Specifications:                      $۱۶۵ Barry P. Martins Nova Science 1594549850   ۲۰۰۶


New Tribological Ways

Specifications:                      $۴۴  Taher Ghrib InTech 9533072067   ۲۰۱۱


Newnes Workshop Engineer’s Pocket Book (Newnes)

Specifications:                      $۳۴ Roger Timings Newnes 0750647191   ۲۰۰۰


Nexafs Spectroscopy (Springer Series in Surface Sciences)

Specifications:                      $۱۳۰ Joachim Stohr Joachim Stoehr Joachim  Springer 3540544224   ۱۹۹۶


N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:                      $۴۴۶ Frank Glorius Springer 3540369295   ۲۰۰۷


Nickel and Chromium Plating, Third Edition

Specifications:                      $۳۰۰  J.K. Dennis T.E. Such Woodhead Publishing 1855730812   ۱۹۹۳


Nitride Phosphors and Solid-State Lighting (Series in Optics and Optoelectronics)

Specifications:                      $۱۳۹  Rong-Jun Xie Yuan Qiang Li Naoto Hi Taylor & Francis 1439830118   ۲۰۱۱


Nitride Semiconductor Devices – Principles and Simulation

Specifications:                      $۳۰۰ Joachim Piprek Wiley 3527406670   ۲۰۰۷


Nitride Semiconductors, Handbook on Materials and Devices

Specifications:                      $۳۰۰ Pierre Ruterana, Martin Albrecht Wiley&VCH 3527403876   ۲۰۰۳


NMR of Polymers

Specifications:                      $۳۰۰ Frank A. Bovey Peter A. Mirau Elsevier,Academic Press 0121197654   ۱۹۹۷


NMR Quantum Information Processing

Specifications:                      $۳۰۰ Ivan Oliveira Elsevier 0444527826   ۲۰۰۷


NMR, 3D Analysis, Photopolymerization (Advances in Polymer Science,Vol.170)

Specifications:                      $۳۰۳ Hong Bo Sun Kohtaro Osakada Satoshi Springer 3540205101   ۲۰۰۴


NMR-MRI, ?SR and Mossbauer Spectroscopies in Molecular Magnets

Specifications:                      $۲۰۵ Pietro Carretta Alessandro Lascialfari Springer 8847005310   ۲۰۰۷


Noble Gas and High Temperature Chemistry (Structure & Bonding Vol 73)

Specifications:                      $۱۲۵ Springer Springer 3540521242   ۱۹۹۰


Noble Metals

Specifications:                      $۴۴  Yen Hsun Su InTech 9533078984   ۲۰۱۲


Non Destructive Testing Acceptance Criteria (MIL-HDBK-2035)

Specifications:                      $۴۴ Department Of Defence Department Of Defence   ۱۹۹۵


Non Ferrous Metals Industries – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Prev

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۱


Non-Covalent Multi-Porphyrin Assemblies – Synthesis and Properties (Structure and Bonding vol 121)

Specifications:                      $۴۱۰ Enzo Alessio Springer 3540325425   ۲۰۰۶


Non-Crimp Fabric Composites – Manufacturing, Properties and Applications

Specifications:                      $۲۶۵  S.V. Lomov Woodhead Publishing 1845697626   ۲۰۱۱


Non-Crystalline Chalcogenides (Solid-State Science and Technology Library)

Specifications:                      $۲۱۳ M.A. Popescu Springer 0792366484   ۲۰۰۲


Non-crystalline Films for Device Structures (Thin Films, Volume 29)

Specifications:                      $۲۵۰ Abraham Ulman Vladimir M. Agranovi Academic Press 0125330294   ۲۰۰۲


Non-Crystalline Solids

Specifications:                      $۱۱۰ V.D. Frechette John Wiley B000FMOP2C   ۱۹۶۰


Nondestructive Characterization of Materials X

Specifications:                      $۲۲۰ R.E. Green N. Takeda B.B. Djordjevic  Elsevier 0080437990   ۲۰۰۱


Non-Destructive Evaluation of Reinforced Concrete Structures – Volume 1 – Deterioration Processes and Standard Te

Specifications:                      $۲۰۰  C Maierhofer H.W. Reinhardt G. Dobm Woodhead Publishing Ltd 1845695607   ۲۰۱۰


Non-Destructive Evaluation of Reinforced Concrete Structures – Volume 2 – Non Destructive Testing Methods

Specifications:                      $۳۰۰  C Maierhofer H.W. Reinhardt G. Dobm Woodhead Publishing Ltd 1845699505   ۲۰۱۰


Non-destructive Testing (Engineering Design Guides)

Specifications:                      $۲۲ Donald Birchon Oxford University 0198591322   ۱۹۷۵


Nondestructive Testing Methods and New Applications

Specifications:                      $۴۴  Mohammad Omar InTech 9535101086   ۲۰۱۲


Non-equilibrium Processing of Materials (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۳۰۳ C. Suryanarayana Pergamon 0080426972   ۱۹۹۹


Nonionic Surfactants – Physical Chemistry  (Surfactant Science Series,Vol. 23)

Specifications:                      $۳۱۹ Schick CRC 0824775309   ۱۹۸۷


Nonlinear and Complex Dynamics – Applications in Physical, Biological, and Financial Systems

Specifications:                      $۱۷۹  Jose Antonio Tenreiro Machado Dumitr Springer 1461402301   ۲۰۱۱


Nonlinear Approaches in Engineering Applications

Specifications:                      $۲۲۹  Liming Dai, Reza N. Jazar Springer 1461414687   ۲۰۱۲


Nonlinear Continuum Mechanics and Large Inelastic Deformations (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۲۹  Yuriy I. Dimitrienko Springer 9400700334   ۲۰۱۱


Nonlinear Dynamics of Nanosystems

Specifications:                      $۱۷۰ G. Radons Benno Rumpf Heinz Georg  Wiley,VCH 352740791X   ۲۰۱۰


Nonlinear Fracture Mechanics for Engineers

Specifications:                      $۱۲۲ Ashok Saxena CRC 0849394961   ۱۹۹۸


Nonlinear Homogenization and its Applications to Composites, Polycrystals and Smart Materials – NATO Advanced

Specifications:                      $۲۰۹ P. Ponte Castaneda Springer 1402026218   ۲۰۰۵


Nonlinear Mechanics of Crystals (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۲۲۹ John D. Clayton Springer 940070349X   ۲۰۱۱


Non-Linear Mechanics of Materials (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:                      $۱۶۹ Jacques Besson Georges Cailletaud Springer 9048133556   ۲۰۱۰


Non-linear Modeling and Analysis of Solids and Structures

Specifications:                      $۸۴ Steen Krenk Cambridge Univ. 0521830540   ۲۰۰۹


Nonlinear Solid Mechanics – Bifurcation Theory and Material Instability

Specifications:                      $۱۳۵  Davide Bigoni Cambridge University Press 1107025419   ۲۰۱۲


Nonlinear Theory of Dislocations and Disclinations in Elastic Bodies (Lecture Notes in Physics Monographs)

Specifications:                      $۷۹ Leonid M. Zubov Springer 3540626840   ۲۰۰۱


Nonlinear Waves – Classical and Quantum Aspects (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۳۱۰ Fatkhulla K. Abdullaev Springer 1402021887   ۲۰۰۵


Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials (in Optical Sciences)

Specifications:                      $۱۵۹ Cornelia Denz Sergej Flach Yuri S. Kiv Springer 3642020658   ۲۰۱۰


Nonwoven Fabrics – Raw Materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes

Specifications:                      $۶۰۰ Wilhelm Albrecht H Fuchs W Kittelma Wiley 3527304061   ۲۰۰۳


Novel Approaches to the Improvement of High Temperature Corrosion Resistance (EFC)

Specifications:                      $۳۰۰ Michael Schutze W.J. Quadakkers Woodhead 1845692381   ۲۰۰۸


Novel Chemical Effects of Electronics Behaviour (Structure & Bonding Vol 32)

Specifications:                      $۵۰ Springer Springer 3540079644   ۱۹۷۳


Novel Colloidal Forming of Ceramics

Specifications:                      $۲۱۹  Yong Huang Jinlong Yang Springer 3642122809   ۲۰۱۱


Novel Methods to Study Interfacial Layers (Studies in Interface Science)

Specifications:                      $۴۱۳ D. Moebius R. Miller Elsevier 0444509488   ۲۰۰۱


Novel Nanocrystalline Alloys and Magnetic Nanomaterials

Specifications:                      $۲۲۸ Brian Cantor Taylor Francis 0750310022   ۲۰۰۵


Novel NMR and EPR Techniques (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۲۴۵ J. Dolinsek Marija Vilfan Slobodan Zu Springer 354032626X   ۲۰۰۶


Novel Processing of Ceramics and Composites – Ceramic Transactions (Ceramic Transactions Series)

Specifications:                      $۱۵۶  Narottam P. Bansal J. P. Singh James E Wiley 0470083891   ۲۰۰۶


Nuclear Corrosion Modeling – The Nature of CRUD

Specifications:                      $۳۱۰ Roy Castelli Butterworth-Heinemann 1856178021   ۲۰۰۹


Nuclear Development Management of Recyclable Fissile and Fertile Materials

Specifications:                      $۳۹ nuclear energy agency oecd publishing 926403255X   ۲۰۰۷


Nuclear Magnetic Resonance in Solid Polymers (Solid State Science)

Specifications:                      $۷۴ Vincent J. McBrierty Kenneth J. Packer Cambridge Univ 0521031729   ۲۰۰۶


Nuclear Science Structural Materials for Innovative Nuclear Systems (SMINS) – Workshop Proceedings-Karlsruhe,

Specifications:                      $۱۷۰ OECD Organisation for Economic Co- OECD Publishing 9264048065   ۲۰۰۸


Nucleation in Condensed Matter, Volume 15 – Applications in Materials and Biology (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۱۷۵ Ken Kelton Alan Lindsay Greer Pergamon 0080421474   ۲۰۱۰


Nucleation Theory and Applications

Specifications:                      $۲۲۵ Schmelzer WILEY-VCH 3527404694   ۲۰۰۵


Number Theory and the Periodicity of Matter

Specifications:                      $۲۰۰ Jan C.A. Boeyens Demetrius C. Levend Springer 1402066597   ۲۰۰۸


Numerical and Practical Exercises in Thermoluminescence

Specifications:                      $۱۲۱ Vasilis Pagonis George Kitis Claudio F Springer 0387260633   ۲۰۰۶


Numerical Modeling in Materials Science and Engineering (Springer Series in Computational Mathematics)

Specifications:                      $۹۰ Michel Rappaz Michel Bellet Michel D Springer 3642118208   ۲۰۱۰


Oil Flow Studies at Low Temperatures in Modern Engines (Astm Special Technical Publication, 1388)

Specifications:                      $۱۰۱ Hal Staub Astm Intl 0803128576   ۲۰۰۰


Oil Mist Lubrication, Practical Applications

Specifications:                      $۸۵ Heinz P. Bloch Abdus Shamim Fairmont 0881732567   ۱۹۹۸


Oil Spill Response Performance Review of Skimmers (Astm Manual Series)

Specifications:                      $۱۱۰ Robert Schultz ASTM International 0803120788   ۱۹۹۸


Oligomer Technology and Applications (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۲۵۰ C. V. Uglea CRC 082479978X   ۱۹۹۸


On Solar Hydrogen & Nanotechnology

Specifications:                      $۲۸۰ Lionel Vayssieres John Wiley & Sons 0470823976   ۲۰۱۰


One Dimensional Metals – Conjugated Polymers, Organic Crystals, Carbon Nanotubes,2nd Ed. (Physics and Material

Specifications:                      $۳۰۰ Siegmar Roth David Carroll Wiley 3527307494   ۲۰۰۴


Opportunities in Protection Materials Science and Technology for Future Army Applications

Specifications:                      $۴۴  National Research Council National Research Council   ۲۰۱۱


Optical Absorption of Impurities and Defects in Semiconducting Crystals – Hydrogen-like Centres (Springer Series in

Specifications:                      $۲۳۰ Bernard Pajot Springer 3540959556   ۲۰۱۰


Optical Interconnects (Synthesis Lectures on Solid State Materials and Devices)

Specifications:                      $۳۳ Ray T. Chen Morgan and Claypool 1598290665   ۲۰۰۶


Optical Interferometry, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۲۳ P. Hariharan Elsevier 0123116309   ۲۰۰۳


Optical Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Joseph Simmons Kelly S. Potter Academic Press 0126441405   ۲۰۰۰


Optical Measurement of Surface Topography

Specifications:                      $۱۷۹  Richard Leach Springer 3642120113   ۲۰۱۱


Optical Measurements, Modeling, and Metrology, Volume 5 – Proceedings of 2011 Conference on Experimental and

Specifications:                      $۲۵۹  Tom Proulx Springer 1461402271   ۲۰۱۱


Optical Metamaterials – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۲۹ Wenshan Cai Vladimir Shalaev Springer 1441911502   ۲۰۱۰


Optical Properties of Diamond – A Data Handbook

Specifications:                      $۴۰۰ A.M. Zaitsev Springer 354066582X   ۲۰۰۱


Optical Properties of Nanoparticle Systems: Mie and Beyond

Specifications:                      $۱۶۵  Michael Quinten Wiley 3527410430   ۲۰۱۱


Optical Properties of Nanostructured Metallic Systems – Studied with the Finite-Difference Time-Domain Method

Specifications:                      $۱۲۹  Sergio G. Rodrigo Springer 3642230849   ۲۰۱۱


Optical Properties of Photonic Crystals, 2nd Ed.

Specifications:                      $۲۱۰ Kazuaki Sakoda Springer 3540206825   ۲۰۰۵


Optical Refrigeration – Science and Applications of Laser Cooling of Solids

Specifications:                      $۱۸۰ Richard Epstein Mansoor Sheik,Bahae Wiley,VCH 3527408762   ۲۰۰۹


Optical Resonators – Fundamentals, Advanced Concepts and Applications

Specifications:                      $۲۴۷ Norman Hodgson Horst Weber SpringerVerlag Telos 3540761373   ۱۹۹۷


Optical Spectra and Chemical Bonding in Inorganic Compounds (Structure & Bonding Vol 106)

Specifications:                      $۳۴۳ Thomas Schoenherr Springer 3540008538   ۲۰۰۴


Optical Spectra and Chemical Bonding in Transition Metal Complexes (Structure and Bonding, vol 107)

Specifications:                      $۴۰۰ Thomas Schonherr Springer 3540008543   ۲۰۰۵


Optical Spectra and Lattice Dynamics of Molecular Crystals (Vibrational Spectra and Structure)

Specifications:                      $۴۰۰ G. N. Zhizhin E. Mukhtarov Elsevier 044482295X   ۱۹۹۵


Optical Spectroscopy – Methods and Instrumentations

Specifications:                      $۳۷۱ Nikolai V. Tkachenko Elsevier 0444521267   ۲۰۰۶


Optical Switches – Materials and Design (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۰  Soo Jin Chua Baojin Li Woodhead Publishing 1845695798   ۲۰۱۰


Optically Anomalous Crystals

Specifications:                      $۱۷۵  Alexander Shtukenberg, Yurii Punin, B Springer 1402052871   ۲۰۰۷


Optically Stimulated Luminescence – Fundamentals and Applications (Wiley Series in Materials for Electronic & Opt

Specifications:                      $۱۵۰  Eduardo G. Yukihara Stephen W. S. M Wiley 0470697253   ۲۰۱۱


Optimisation of Composite Structures Design

Specifications:                      $۳۱۵  Antonio Miravete Woodhead Publishing 1855732084   ۱۹۹۶


Optimization of Polymer Nanocomposite Properties

Specifications:                      $۱۹۰ Vikas Mittal Wiley,VCH 3527325212   ۲۰۱۰


Ordered Porous Solids, Recent Advances and Prospects

Specifications:                      $۱۵۰ Valentin Valtchev Svetlana Mintova Elsevier 0444531890   ۲۰۰۸


Ores to Metals – The Rocky Mountain Smelting Industry (Timberline)

Specifications:                      $۲۷ James Fell University Press of Colorado 0870819461   ۲۰۰۹


Organic and Physical Chemistry of Polymers

Specifications:                      $۲۰۰ Yves Gnanou Michel Fontanille Wiley 0471725439   ۲۰۰۸


Organic Coatings – Science and Technology (Society of Plastics Engineers), 3rd Ed.

Specifications:                      $۴۰۰ Zeno W. Jr. Wicks Frank N. Jones S. Pe Wiley-Interscience 0471698067   ۲۰۰۷


Organic Crystal Engineering – Frontiers in Crystal Engineering

Specifications:                      $۲۶۰ Edward R.T. Tiekink Jagadese Vittal M Wiley 0470319909   ۲۰۱۰


Organic electrochemistry (Topics in current chemistry, vol 21)

Specifications:                      $۴۸ Lennart E Eberson Springer 0387054634   ۱۹۷۱


Organic electrochemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 34)

Specifications:                      $۲۳ Albert J Fry Springer 038706074X   ۱۹۷۲


Organic Electrochemistry, Fourth Edition

Specifications:                      $۴۲۶ Henning Lund Ole Hammerich CRC 0824704304   ۲۰۰۱


Organic Electroluminescence (Optical Engineering)

Specifications:                      $۳۱۵ Zakya H. Kafafi CRC 0824759060   ۲۰۰۵


Organic Electronics – Materials, Processing, Devices and Applications

Specifications:                      $۱۴۹ Franky So CRC Press 1420072900   ۲۰۱۰


Organic Electronics, Materials, Manufacturing, and Applications

Specifications:                      $۱۹۰ Hagen Klauk Wiley VCH 3527312641   ۲۰۰۶


Organic Light Emitting Devices

Specifications:                      $۴۴  Jai Singh InTech 9535108504   ۲۰۱۲


Organic Light Emitting Diode

Specifications:                      $۴۴  Marco Mazzeo InTech 9533071404   ۲۰۱۰


Organic Light Emitting Diode – Material, Process and Devices

Specifications:                      $۴۴  Seung Hwan Ko InTech 9533072739   ۲۰۱۱


Organic Light-Emitting Materials and Devices (Optical Science and Engineering Series)

Specifications:                      $۳۱۷ Zhigang Li Hong Meng CRC 157444574X   ۲۰۰۷


Organic Materials in Civil Engineering

Specifications:                      $۳۰۰ Yves Mouton ISTE Publishing 1905209118   ۲۰۰۶


Organic Nanostructures for Next Generation Devices (Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Katharina Al-Shamery Horst Gunter Ru Springer 3540719229   ۲۰۰۸


Organic Photovoltaics – Concepts and Realization (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Christoph J. Brabec Springer 354000405X   ۲۰۰۳


Organic Photovoltaics – Materials, Device Physics, and Manufacturing Technologies

Specifications:                      $۲۵۵  Christoph Brabec Ullrich Scherf Vladi Wiley-VCH 3527316752   ۲۰۰۸


Organic Semiconductors in Sensor Applications

Specifications:                      $۲۳۵ Daniel A. Bernards Springer 3540763130   ۲۰۰۸


Organic Synthesis – Concepts, methods, starting materials ,2nd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ Jurgen-Hinrich Fuhrhop VCH 1560818239   ۱۹۹۴


Organic Synthesis, Reactions and Mechanisms (Topics in Current Chemistry, vol 137)

Specifications:                      $۱۰۵ B.Christoph L. Gann J.Gasteiger D.Gin Springer 0387169040   ۱۹۸۷


Organic Thin Films for Photonic Applications (Acs Symposium Series)

Specifications:                      $۱۵۰  Warren Herman Steven Flom Stephen F Oxford University Press, USA 084122563X   ۲۰۱۱


Organolithiums in Enantioselective Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 5)

Specifications:                      $۴۵۵ David M. M. Hodgson Springer 3540001042   ۲۰۰۳


Organomagnesium Methods in Organic Chemistry

Specifications:                      $۲۷۵ Basil J. Wakefield Elsevier 0127309454   ۱۹۹۵


Organometallic and Coordination Chemistry of the Actinides (Structure and Bonding)

Specifications:                      $۳۰۰ Thomas E. Albrecht-Schmitt Springer 3540778365   ۲۰۰۸


Organometallic Bonding and Reactivity (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 4)

Specifications:                      $۳۰۰ John M. Brown  P. Hofmann Springer 3540642536   ۱۹۹۹


Organometallic Chemistry and Catalysis

Specifications:                      $۱۵۷ Didier Astruc Springer 3540461280   ۲۰۰۷


Organometallic Chemistry, Volume 27

Specifications:                      $۴۴  M. Green Royal Society of Chemistry 1847554164   ۱۹۹۹


Organometallic Chemistry, Volume 29 (SPR Organometallic Chemistry (RSC))

Specifications:                      $۳۶۹  M. Green Royal Society of Chemistry 0854043284   ۲۰۰۱


Organometallic Chemistry, Volume 32 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:                      $۴۴۸  Royal Society of Chemistry M Green Royal Society of Chemistry 0854043438   ۲۰۰۵


Organometallic Modeling of the Hydrodesulfurization and Hydrodenitrogenation Reactions

Specifications:                      $۲۱۸ Robert A.Sanchez-Delgado Springer 1402005350   ۲۰۰۲


Organometallic Oxidation Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry, vol.22)

Specifications:                      $۳۰۰ Franc Meyer Springer 3540372091   ۲۰۰۷


Organometallics in Process Chemistry (Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 6)

Specifications:                      $۴۱۲ Rob Larsen Springer 3540016031   ۲۰۰۴

Organoselenium Chemistry – Modern Developments in Organic Synthesis (Topics in Current Chemistry, vol 208)

Specifications:                      $۴۰۷ Thomas Wirth  T. Wirth  H. Kessler  K. Springer 3540665161   ۲۰۰۰


Organosilicon Chemistry III – From Molecules to Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Norbert Auner Johann Weis Wiley 3527294503   ۱۹۹۸


Organosilicon Chemistry V – From Molecules to Materials

Specifications:                      $۳۲۰ Norbert Auner Johann Weis Wiley 3527306706   ۲۰۰۳


Organosilicon Chemistry VI – From Molecules to Materials

Specifications:                      $۳۰۵ Norbert Auner Johann Weis Wiley VCH 3527312145   ۲۰۰۵


 ۱

Organosulfur Chemistry I (Topics in Current Chemistry, vol 204)

Specifications:                      $۲۲۰ B. Cid De LA Plata Philip C. B.


 Springer 3540657878   ۲۰۰۰


Organosulfur Chemistry II (Topics in Current Chemistry, vol 205)

Specifications:                      $۳۰۰ P. C.


  S. L. Schreiber  S. V. Ley  J Springer 3540657290   ۲۰۰۰


Oriented Polymer Materials

Specifications:                      $۱۴۰ Stoyko Fakirov Vch 352729693X   ۲۰۰۲


Orotidine Monophosphate Decarboxylase (Topics in Current Chemistry, vol 238)

Specifications:                      $۲۱۰ Jeehiun K. Lee  Dean J. Tantillo Springer 3540205667   ۲۰۰۴


Outdoor Atmospheric Corrosion (ASTM Special Technical Publication, 1421)

Specifications:                      $۱۱۰ Herbert E. Townsend ASTM International 0803128967   ۲۰۰۲


Oxidation of Intermetallics

Specifications:                      $۲۶۰  Michael Schutze Hans Jurgen Grabke  Wiley 3527295097   ۱۹۹۸


Oxide Magnetic Materials, 2nd Ed. (Monographs on the Physics & Chemistry of Materials)

Specifications:                      $۵۵ K.J. Standley Oxford University 0198513275   ۱۹۷۲


Oxide Reliability, A Summary of Silicon Oxide Wearout, Breadown, and Reliability

Specifications:                      $۹۵ D. J. Dumin World Scientific 9810248423   ۲۰۰۲


Oxide Scale Behavior in High Temperature Metal Processing

Specifications:                      $۱۷۵ Michal Krzyzanowski John H. Beynon  Wiley,VCH 3527325182   ۲۰۱۰


Oxide Surfaces (The Chemical Physics of Solid Surfaces)

Specifications:                      $۵۱۰ D. P. Woodruff Elsevier 0444507450   ۲۰۰۱


Oxygen in Silicon (Semiconductors and Semimetals, Volume 42)

Specifications:                      $۳۵۷ Fumio Shimura Academic Press 0127521429   ۱۹۹۴


Paint and Coating Testing Manual – 14th Edition of the Gardner-Sward Handbook (Astm Manual Series)

Specifications:                      $۴۰۰ J. V. Koleske ASTM International 0803120605   ۱۹۹۵


Paint and Coatings – Applications and Corrosion Resistance (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۲۹۵ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 1574447025   ۲۰۰۶


Paint and Surface Coatings – Theory and Practice, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۱۰ R. Lambourne,T. A. Strivens Woodhead Publishing 185573348X   ۱۹۹۹


Palladium in Organic Synthesis(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 14)

Specifications:                      $۵۴۱ Jiro Tsuji Springer 3540239826   ۲۰۰۵


Palladium Reagents and Catalysts – Innovations in Organic Synthesis

Specifications:                      $۴۱۰ Jiro Tsuji Wiley 0471972029   ۱۹۹۸


Parametric Analyses of High-Temperature Data for Aluminum Alloys (ASM)

Specifications:                      $۱۳۴ J. Gilbert Kaufman ASM International 0871707152   ۲۰۰۸


Parametric Resonance in Dynamical Systems

Specifications:                      $۱۷۹  Thor I. Fossen, Henk Nijmeijer Springer 1461410428   ۲۰۱۲


Parametric X-Ray Radiation in Crystals – Theory, Experiment and Applications (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۰۵ Vladimir G. Baryshevsky Ilya D. Feran Springer 3540269053   ۲۰۰۶


Particle Characterization – Light Scattering Methods (Particle Technology Series)

Specifications:                      $۱۶۵٫ Renliang Xu Springer 1402003579   ۲۰۰۲


Particle Induced Electron Emission I (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۹۹  Max Rosler Springer 3540534318   ۱۹۹۱


Particle Induced Electron Emission II (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۱۳۹  D. Hasselkamp Springer 3540541470   ۱۹۹۲


Particle Scattering, X-Ray Diffraction, and Microstructure of Solids and Liquids (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ Manfred L. Ristig Klaus A. Gernoth Springer 354044386X   ۲۰۰۳


Particle size characterization (SuDoc C 13.10.960-1)

Specifications:                      $۱۱۰ Ajit Jillavenkatesa U.S. National Institute of Stan B000115044   ۲۰۰۱


Particle size enlargement (Handbook of powder technology Vol 1)

Specifications:                      $۲۹۰ C. E Capes Elsevier 0444418423   ۱۹۸۰


Particle Size Measurements – Fundamentals, Practice, Quality (Particle Technology Series)

Specifications:                      $۳۰۹ Henk G. Merkus Springer 1402090153   ۲۰۰۹


Particles on Surfaces 8 – Detection, Adhesion and Removal

Specifications:                      $۳۰۰ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643920   ۲۰۰۳


Particulate Fillers for Polymers

Specifications:                      $۱۴۵ R.N. Rothon Rapra 185957310X   ۲۰۰۲


Particulate-Filled Polymer Composites, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۸۰ R.N. Rothon Rapra 1859573827   ۲۰۰۳


Passivation of Metals and Semiconductors, and Properties of Thin Oxide Layers

Specifications:                      $۴۰۰ Philippe Marcus Vincent Maurice Elsevier 0444522247   ۲۰۰۶


Pathways to a Hydrogen Future

Specifications:                      $۱۰۲ Thomas E Drennen Jennifer E Rosthal Elsevier 0080467342   ۲۰۰۸


Pattern Formation at Interface

Specifications:                      $۲۰۹ Pierre Colinet Alexander Nepomnyashc Springer 3709101247   ۲۰۱۰


Pavement Surface Condition-Performance Assessment – Reliability and Relevancy of Procedures and Technologies(A

Specifications:                      $۹۹ Bouzid Choubane ASTM International   ۲۰۰۷


Peabody’s Control of Pipeline Corrosion (2nd Edition)

Specifications:                      $۳۰۰ A. W. Peabody Nace International 1575900920   ۲۰۰۱


Pendulum Impact Testing – A Century of Progress (Astm Special Technical Publication Stp 1380)

Specifications:                      $۱۴۰ Michael P. Monahan Thomas A. Siewer ASTM International 0803128649   ۲۰۰۰


Peptide-Lipid Interactions (Current Topics in Membranes, Volume 52)

Specifications:                      $۲۰۰ Sidney A. Simon Academic Press 0126438714   ۲۰۰۲


Performance and Durability of Bituminous Materials

Specifications:                      $۳۴۰ J. G. Cabrera Taylor & Francis 0419197303   ۲۰۰۵


Performance and Durability of the Window-Wall Interface (ASTM Special Technical Publication STP 1484)

Specifications:                      $۱۱۰ Barry G. Hardman ASTM International 080313410X   ۲۰۰۶


Performance of Exterior Building Walls (Astm Special Technical Publication, 1422)

Specifications:                      $۱۳۰ ASTM International ASTM International 0803134576   ۲۰۰۳


Performance Tests for Hot MIX Asphalt (Hma) Including Fundamental and Empirical Procedures (ASTM Special Te

Specifications:                      $۲۰۰ Louay Mohammad ASTM International 0803134959   ۲۰۰۶


Periodic Materials and Interference Lithography for Photonics, Phononics and Mechanics

Specifications:                      $۱۸۵ M. Maldovan E. L. Thomas Wiley,VCH 3527319999   ۲۰۰۹


Permanent Magnet & Electromechanical Devices – Materials, Analysis, and Applications (Electromagnetism)

Specifications:                      $۳۰۰ Edward P. Furlani Academic Press 0122699513   ۲۰۰۱


Permeability Properties of Plastics and Elastomers, 2nd Ed. A Guide to Packaging and Barrier Materials

Specifications:                      $۳۵۵  Liesl K. Massey William Andrew 1884207979   ۲۰۰۳


Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells

Specifications:                      $۱۴۰ Tatsumi Ishihara Springer 0387777075   ۲۰۰۹


Perspectives of Fullerene Nanotechnology

Specifications:                      $۳۰۰ Eiji Osawa Springer 0792371747   ۲۰۰۲


Phase Change Materials – Science and Applications

Specifications:                      $۱۳۰ Simone Raoux Matthias Wuttig Springer 0387848738   ۲۰۰۸


Phase Diagrams in Advanced Ceramics (Treatise on Materials Science and Technology)

Specifications:                      $۲۰۰ Allen M. Alper,Gernot Kostorz Herbert  Elsevier 0123418348   ۱۹۹۵


Phase Equilibria Diagrams, Database, Version 3.1 (American Ceramic Society)

Specifications:                      $۲۷۷۵ American Ceramic Society 1574982508   ۲۰۰۶

Phase Transformations – Examples from Titanium and Zirconium Alloys (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Srikumar Banerjee Pradip Mukhopadhy Elsevier 0080421458   ۲۰۰۵


Phase Transformations in Materials

Specifications:                      $۵۴۲ Gernot Kostorz Wiley,VCH 3527302565   ۲۰۰۱


Phase Transformations in Metals and Alloys, 2nd Edition

Specifications:                      $۷۷ David A. Porter Kenneth E. Easterling Nelson Thornes 0412450305   ۱۹۹۲


Phase Transformations of Elements Under High Pressure (Advances in Metallic Alloys)

Specifications:                      $۳۰۰ E. Yu Tonkov, E.G. Ponyatovsky CRC 0849333679   ۲۰۰۵


Phase Transition Dynamics

Specifications:                      $۳۴۳ Akira Onuki Cambridge University Press 0521572932   ۲۰۰۴


Phase Transitions and Self-Organization in Electronic and Molecular Networks (Fundamental Materials Research)

Specifications:                      $۴۱۲ J.C. Phillips M.F. Thorpe Springer 030646568X   ۲۰۰۲


Phase Transitions in Polymers – The Role of Metastable States

Specifications:                      $۳۰۰ Stephen Z.D. Cheng Elsevier 0444519114   ۲۰۰۸


Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering

Specifications:                      $۱۳۰  Nikolas Provatas Ken Elder Wiley 3527407472   ۲۰۱۱


Phase-Separated Interpenetrating Polymer Networks (Advances in Polymer Science, vol.208)

Specifications:                      $۳۲۲ Yuri S. Lipatov Tatiana Alekseeva Springer 3540730710   ۲۰۰۷


Phosphor Handbook, Second Edition (Laser and Optical Science and Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ William M. Yen Shigeo Shionoya Haji CRC 0849335647   ۲۰۰۷


Phosphorus Compounds: Advanced Tools in Catalysis and Material Sciences (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:                      $۱۸۹  Maurizio Peruzzini Luca Gonsalvi Springer 9048138167   ۲۰۱۱


Photochemistry and Photophysics of Polymeric Materials

Specifications:                      $۱۴۹ Norman S. Allen Wiley 0470137967   ۲۰۱۰


Photoconducting Polymers Metal Containing Polymers (Advances in Polymer Science,vol 115)

Specifications:                      $۱۱۵ M. Biswas A. Mukherjee V. Mylnikov Springer 038757476X   ۱۹۹۴


Photoelectrochemical Hydrogen Production

Specifications:                      $۱۲۹  Roel van de Krol, Michael Gratzel Springer 1461413796   ۲۰۱۲


Photoemission from Optoelectronic Materials and their Nanostructures

Specifications:                      $۱۳۹ Kamakhya Prasad Ghatak Sitangshu Bh Springer 0387786058   ۲۰۰۹


Photoemission in Solids I – General Principles (Topics in Applied Physics, Volume 26)

Specifications:                      $۵۳ Manuel Cardona L. Ley Springer 0387086854   ۱۹۷۸


Photoemission in Solids II – Case Studies (Topics in Applied Physics, Volume 27)

Specifications:                      $۱۰۳ Manuel Cardona L. Ley Springer 0387092021   ۱۹۷۹


Photo-Excited Processes, Diagnostics and Applications – Fundamentals and Advanced Topics

Specifications:                      $۲۰۲ A. Peled Springer 1402075278   ۲۰۰۴


Photofunctional Transition Metal Complexes (Structure and Bonding, vol. 123)

Specifications:                      $۳۴۷ Yam V.W.W. Springer 3540368094   ۲۰۰۷


Photographing Minerals, Fossils, and Lapidary Materials

Specifications:                      $۱۰۹ Jeffrey Scovil Geoscience Press, Incorporate 0945005210   ۱۹۹۶


Photoinduced Defects in Semiconductors (Cambridge Studies in Semiconductor Physics and Microelectronic Engine

Specifications:                      $۱۲۱ David Redfield Richard H. Bube Cambridge University Press 0521461960   ۱۹۹۶


Photo-Induced Metastability in Amorphous Semiconductors

Specifications:                      $۳۰۰ Alexander V. Kolobov Wiley-VCH 3527403701   ۲۰۰۳


Photon-based Nanoscience and Nanobiotechnology (NATO Science Series II)

Specifications:                      $۱۱۲ Jan J. Dubowski Stoyan Tanev Springer 1402055226   ۲۰۰۶


Photonic Crystals – Advances in Design, Fabrication, and Characterization

Specifications:                      $۳۰۰ Kurt Busch Stefan Lolkes Ralf B. Wehr Wiley 3527404325   ۲۰۰۴


Photonic Crystals – Innovative Systems, Lasers and Waveguides

Specifications:                      $۴۴  Alessandro Massaro InTech 9535104162   ۲۰۱۲


Photonic Crystals – Introduction, Applications and Theory

Specifications:                      $۴۴  Alessandro Massaro InTech 9535104315   ۲۰۱۲


Photonic Crystals – Molding the Flow of Light (2nd Edition)

Specifications:                      $۱۱۲ John D. Joannopoulos S. Johnson J. Wi Princeton University 0691124566   ۲۰۰۸


Photonic Crystals – Physics and Practical Modeling (Springer Series in Optical Sciences)

Specifications:                      $۲۰۰ Igor A. Sukhoivanov Igor V. Guryev Springer 3642026451   ۲۰۰۹


Photonic Crystals – Physics, Fabrication and Applications, 4th Edition (Springer Series in Optical Sciences)

Specifications:                      $۲۳۹  Kuon Inoue Kazuo Ohtaka Springer 3642058167   ۲۰۱۱


Photonic Crystals – Towards Nanoscale Photonic Devices, 2nd ed.

Specifications:                      $۲۲۴ Jean-Michel Lourtioz Springer 3540783466   ۲۰۰۸


Photonic Glasses

Specifications:                      $۲۰۰ Fuxi Gan Lei Xu World Scientific 9812568204   ۲۰۰۶


Photonic Polymer Systems (Plastics Engineering , Vol 49)

Specifications:                      $۴۲۱ Donald L. Wise Gary E. Wnek D.J. Tra CRC 0824701526   ۱۹۹۸


Photophysics of Molecular Materials – From Single Molecules to Single Crystals

Specifications:                      $۴۰۰ Guglielmo Lanzani Wiley-VCH 3527404562   ۲۰۰۶


Photopolarimetry in Remote Sensing – Proceedings of the NATO Advanced Study

Specifications:                      $۳۰۰ Gorden Videen Springer 1402023669   ۲۰۰۵


Photoreactive Organic Thin Films.

Specifications:                      $۳۰۰ SEKKAT, Zouheir, and Wolfgang KN Elsevier Science (USA). 0126354901   ۲۰۰۲


Photorefractive Materials – Fundamental Concepts, Holographic Recording and Materials Characterization

Specifications:                      $۲۱۲ Jaime Frejlich Wiley 0471748668   ۲۰۰۷


Photorefractive Materials and Their Applications 2 – Materials (Springer Series in Optical Sciences)

Specifications:                      $۳۰۰ Peter Gunter Jean Pierre Huignard Springer 0387339248   ۲۰۰۷


Photorefractive Materials and Their Applications 3 (Springer Series in Optical Sciences)

Specifications:                      $۱۷۹  Peter Gunter Jean Pierre Huignard Springer 0387344438   ۲۰۰۷


Photorefractive Materials and Their Applications II – Survey of Applications (Topics in applied physics)

Specifications:                      $۱۱۴ Gunter P J.P. Huignard Springer 3540192026   ۱۹۹۰


Photoresponsive Polymers I (Advances in Polymer Science, 213)

Specifications:                      $۳۰۰ Seth R. Marder,Kwang-Sup Lee Springer 354069448X   ۲۰۰۸


Photoresponsive Polymers II (Advances in Polymer Science, 214)

Specifications:                      $۳۱۰ Seth R. Marder,Kwang-Sup Lee Springer 3540694528   ۲۰۰۸


Photovoltaic Materials (Series on Properties of Semiconductor Materials , Vol 1)

Specifications:                      $۵۱ Richard H. Bube World Scientific 186094065X   ۱۹۹۸


Physical and Chemical applications of dyestuffs (Topics in current chemistry. Vol 61)

Specifications:                      $۴۲ F. P. SchMer Springer 0387075593   ۱۹۷۶


Physical and Chemical Aspects of Organic Electronics – From Fundamentals to Functioning Devices

Specifications:                      $۱۲۰ Christof Woll Wiley,VCH 352740810X   ۲۰۰۹


Physical Chemistry of Ionic Materials – Ions and Electrons in Solids

Specifications:                      $۱۲۲ Joachim Maier Wiley 0470870761   ۲۰۰۴


Physical Chemistry of Surfaces, 6th Edition

Specifications:                      $۲۰۵ Arthur W. Adamson Alice P. Gast Wiley Interscience 0471148733   ۱۹۹۷


Physical Chemistry, 2nd Edition (Topics in Physical Chemistry)

Specifications:                      $۲۰۰ R. Stephen Berry Stuart A. Rice John R Oxford University, USA 0195105893   ۲۰۰۰


Physical Electrochemistry (Monographs in Electroanalytical Chemistry and Electrochemistry Series)

Specifications:                      $۲۱۰ Israel Rubinstein CRC 0824794524   ۱۹۹۵


Physical Limitations of Semiconductor Devices

Specifications:                      $۲۰۰ V.A. Vashchenko V.F. Sinkevitch Springer 0387745130   ۲۰۰۸


Physical Mesomechanics of Heterogeneous Media and Computer-Aided Design of Materials

Specifications:                      $۱۲۵ V. E. Panin Cambridge 1898326193   ۱۹۹۸


Physical Metallurgy (4th ed.).Volume 1 = Chapters 01-09

Specifications:                      $۱۲۲۵ CAHN, Robert W., and Peter HAASEN North-Holland Publishers 0444898751   ۱۹۹۶


Physical Metallurgy (4th ed.).Volume 2 = Chapters 10-19

Specifications:                      $۱۲۲۵ CAHN, Robert W., and Peter HAASEN North-Holland Publishers 0444898751   ۱۹۹۶


Physical Metallurgy (4th ed.).Volume 3 = Chapters 20-32

Specifications:                      $۱۲۲۵ CAHN, Robert W., and Peter HAASEN North-Holland Publishers 0444898751   ۱۹۹۶


Physical Metallurgy and Advanced Materials, 7th Edition

Specifications:                      $۱۰۸ R E Smallman A.H.W. Ngan Butterworth Heinemann 0750669063   ۲۰۰۷


Physical Metallurgy Handbook (Mcgraw-Hill Handbooks, 2 Volumes)

Specifications:                      $۲۰۰  Anil Sinha McGraw-Hill Professional 0070579865   ۲۰۰۳


Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminum Alloys (Advances in Metallic Alloys)

Specifications:                      $۲۱۰ Dmitry G. Eskin CRC 1420062816   ۲۰۰۸


Physical Metallurgy Principles, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۵ Robert E.Reed Hill PWS 0442268688   ۱۹۷۳


Physical Metallurgy Principles, 4 Edition

Specifications:                      $۲۳۴  Reza Abbaschian Robert E. Reed-Hill CL Engineering 0495082546   ۲۰۰۹


Physical Methods for Materials Characterisation, 2nd Edition (Series in Material Science and Engineering)

Specifications:                      $۸۵ Peter E.J. Flewitt R.K. Wild Taylor & Francis 0750308087   ۲۰۰۳


Physical Properties and Applications of Polymer Nanocomposites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۳۳۰  Sie Chin Tjong Yu-Wing Mai Woodhead Publishing 1845696727   ۲۰۱۰


Physical Properties and Data of Optical Materials (Optical Science and Engineering)

Specifications:                      $۲۱۰ Moriaki Wakaki,Keiei Kudo(deceased), CRC 0824727614   ۲۰۰۷


Physical Properties of Ceramic and Carbon Nanoscale Structures – The INFN Lectures, Vol. II

Specifications:                      $۱۲۹  Stefano Bellucci Springer 3642157777   ۲۰۱۱


Physical Properties of Crystals – An Introduction

Specifications:                      $۱۱۰ Siegfried Haussuhl Wiley 3527405437   ۲۰۰۷


Physical Properties of Crystals – Their Representation by Tensors and Matrices

Specifications:                      $۱۱۰  J. F. Nye Oxford University Press 0198511655   ۱۹۸۵


Physical Properties of III-V Semiconductor Compounds – InP,InAs,GaAs,GaP,InGaAs,and InGaAsP

Specifications:                      $۳۰۰ Sadao Adachi Wiley 0471573299   ۱۹۹۲

Physical Properties of Liquid Crystals – Nematics (E M I S Datareviews Series)

Specifications:                      $۲۸۹  David A. Dunmur Atsuo Fukuda Geoffr Inspec Iee 0852967845   ۲۰۰۱

Physical Properties of Polymers Handbook (2nd Edition)

Specifications:                      $۵۰۵ James E Mark Springer 0387312358   ۲۰۰۷

Physical Properties of Polymers, 3 Edition

Specifications:                      $۱۳۰  James Mark Kia Ngai William Graessle Cambridge University Press 052182317X   ۲۰۰۴

Physical Structure (Handbook of Surface Science, vol 1)

Specifications:                      $۴۰۸ W.N. Unertl North Holland 044489036X   ۱۹۹۶

Physical Testing of Rubber

Specifications:                      $۳۰۰ Roger Brown Springer,Verlag 0387282866   ۲۰۰۶

Physical Testing of Textiles

Specifications:                      $۴۲۹ B.P. Saville Woodhead Publishing 1855733676   ۱۹۹۹

Physicochemical Behavior and Supramolecular Organization of Polymers

Specifications:                      $۲۳۰ Ligia Gargallo Deodato Radic Springer 1402093713   ۲۰۰۹

Physics and Applications of CVD Diamond

Specifications:                      $۱۶۰ Satoshi Koizumi Christoph Nebel Milo Wiley,VCH 3527408010   ۲۰۰۸

Physics and Applications of Dilute Nitrides (Optoelectronic Properities of Semiconductors and Superlattices, 21)

Specifications:                      $۳۰۰ I. Buyanova CRC 1591690196   ۲۰۰۵

Physics and Applications of Graphene – Experiments

Specifications:                      $۲۲۰  Sergey Mikhailov   ۲۰۱۱

Physics and Applications of Graphene – Theory

Specifications:                      $۴۴  Sergey Mikhailov InTech 9533071527   ۲۰۱۱

Physics and Chemistry of Earth Materials, 6 Edition (Cambridge Topics in Mineral Physics and Chemistry)

Specifications:                      $۱۷۸  Alexandra Navrotsky Cambridge University Press 0521353785   ۱۹۹۵

Physics and Chemistry of Fullerenes

Specifications:                      $۱۰۶ Peter W. Stephens World Scientific Pub 9810211171   ۱۹۹۴

Physics and Chemistry of Micro-Nanotribology

Specifications:                      $۲۰۰ Jianbin Luo ASTM 0803170068   ۲۰۰۸

Physics and Chemistry of Nano-structured Materials

Specifications:                      $۱۲۹ Shihe Yang CRC 0748408738   ۲۰۰۵

Physics and Engineering of New Materials (Springer Proceedings in Physics)

Specifications:                      $۳۰۰ Do Tran Cat, Annemarie Pucci Springer 3540882006   ۲۰۰۹

Physics and Fractal Structures

Specifications:                      $۶۹  Jean-Francois Gouyet Springer 0387941533   ۱۹۹۶

Physics and Properties of Narrow Gap Semiconductors (Microdevices)

Specifications:                      $۲۰۰ Junhao Chu Arden Sher Springer 0387747435   ۲۰۰۸

Physics and Technology of Amorphous-Crystalline Heterostructure Silicon Solar Cells (Engineering Materials)

Specifications:                      $۲۲۹  Wilfried G. J. H. M. van Sark Lars Kort Springer 3642222749   ۲۰۱۱

Physics of Amorphous Metals

Specifications:                      $۲۴۳ Nikolai P. Kovalenko Yuri P. Krasny U Wiley 3527403159   ۲۰۰۱

Physics of Covered Solid Surfaces (Part 1 – Adsorption on Surfaces and Surface Diffusion of Adsorbates)

Specifications:                      $۴,۷۶ E.I. Altman M. Bienfait Springer 3540412239   ۲۰۰۱

Physics of Covered Solid Surfaces (Part 2 – Measuring Techniques and Surface Properties Changed by Adsorption)

Specifications:                      $۲,۳۱ K. Hermann H. Ibach Springer 3540412247   ۲۰۰۲

Physics of Covered Solid Surfaces (Part 5 – Adsorption of Molecules on Metal, Semiconductor and Oxide Surfaces)

Specifications:                      $۵,۹۷ K. Christmann H. J. Freund Springer 3540258485   ۲۰۰۶

Physics of Functional Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Hasse Fredriksson Ulla Akerlind Wiley 0470517581   ۲۰۰۸


Physics of Laser Materials Processing – Theory and Experiment (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۶۹  Gennady G. Gladush Igor Smurov Springer 3642192424   ۲۰۱۱


Physics of Manganites

Specifications:                      $۴۰۰ S. D. Mahanti Plenum Publishing 0306461323   ۲۰۰۲


Physics of Negative Refraction and Negative Index Materials – Optical and Electronic Aspects and Diversified Appro

Specifications:                      $۲۰۹ C.M. Krowne C.M. Krowne Y. Zhang Springer 3540721312   ۲۰۰۷


Physics of Organic Semiconductors

Specifications:                      $۲۲۰ Wolfgang Brutting Wiley VCH 352740550X   ۲۰۰۵


Physics of Photorefraction in Polymers (Advances in Nonlinear Optics)

Specifications:                      $۲۱۰ Dave West D.J. Binks CRC 0415310733   ۲۰۰۵


Physics of Quantum Well Devices (Solid-State Science and Technology Library)

Specifications:                      $۱۲۲ B.R. Nag Springer 1402003609   ۲۰۰۲


Physics of Spin in Solids – Materials, Methods and Applications (NATO Science Series II – Mathematics, Physics an

Specifications:                      $۲۱۹ Samed Halilov Springer 1402022255   ۲۰۰۵


Physics of Strength and Fracture Control – Adaptation of Engineering Materials and Structures

Specifications:                      $۳۰۶ Anatoly A. Komarovsky Viktor P. Asta CRC 0849311519   ۲۰۰۳


Physics of Surfaces and Interfaces

Specifications:                      $۱۵۸ Harald Ibach Springer 3540347097   ۲۰۰۷


Physics, Chemistry and Application of Nanostructures – Nanomeeting 2009, Proceedings

Specifications:                      $۲۰۹ Victor E. Borisenko V. S. Gurin S. V.  World Scientific 9814280356   ۲۰۰۹


Pi Complexes of Transition Metals

Specifications:                      $۵۰ G Hafelinger Springer Verlag 0387057285   ۱۹۷۲


PI Electron Magnetism – From Molecules to Magnetic Materials (Structure & Bonding Vol 100)

Specifications:                      $۳۱۸ J. Veciana K. Inoue D. Arcon M. Deum Springer 3540416803   ۲۰۰۱


Piezoelectric and Acoustic Materials for Transducer Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Ahmad Safari Ahmad Safari E. Koray  Springer 0387765387   ۲۰۰۸


Piezoelectric Ceramics

Specifications:                      $۲۰۰ Ernesto Suaste Gomez Sciyo 9533071220   ۲۰۱۰


Piezoelectricity – Evolution and Future of a Technology

Specifications:                      $۳۰۰ Walter Heywang Springer 3540686804   ۲۰۰۸


Pigment Compendium – A Dictionary of Historical Pigments

Specifications:                      $۳۲۲ Nicholas Eastaugh,Walsh,Chaplin,Sidd Elsevier 0750657499   ۲۰۰۴


Pipe Line Corrosion and Cathodic Protection – A Practical Manual for Corrosion Engineers, Technicians, and Field P

Specifications:                      $۱۰۰ PARKER, Marshall E., and Edward G.  Gulf Professional 0872011496   ۱۹۹۹


Pipe Welding Procedures, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۹ Hoobasarl Rampaul Industrial Press, Inc 0831131411   ۲۰۰۳


Piping Materials Guide, SELECTION AND APPLICATIONS ®

Specifications:                      $۱۰۲ Peter Smith Elsevier Science 0750677430   ۲۰۰۵


Pitting Corrosion

Specifications:                      $۴۴  Nasr Bensalah InTech 9535102755   ۲۰۱۲


Planewaves, Pseudopotentials, and the LAPW Method, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۰ David J. Singh Lars Nordstrom Springer 0387287809   ۲۰۰۶


Plasma Cathode Electron Sources – Physics, Technology, Applications

Specifications:                      $۲۰۲ Efim Oks Wiley 3527406344   ۲۰۰۶


Plasma Deposition of Amorphous Silicon-Based Materials (Plasma-Materials Interactions)

Specifications:                      $۲۰۴ Pio Capezzuto,Arun Madan Elsevier 012137940X   ۱۹۹۵


Plasma Nanoscience, Basic Concepts and Applications of Deterministic Nanofabrication

Specifications:                      $۱۴۵ Kostya Ostrikov Wiley,VCH 3527407405   ۲۰۰۸


Plasma Physics and Fusion Energy

Specifications:                      $۳۰۰ Jeffrey P. Freidberg Cambridge University Press 0521851076   ۲۰۰۷


Plasma Processing of Materials – Scientific Opportunities and Technological Challenges(HTLM ebook)

Specifications:                      $۲۳ National Research Council National Academies Press 0309045975   ۱۹۹۱


Plasma Technology for Hyperfunctional Surfaces – Food, Biomedical, and Textile Applications

Specifications:                      $۲۰۵ Hubert Rauscher Massimo Perucca Guy Wiley,VCH 3527326545   ۲۰۱۰


Plasma-Spray Coating – Principles and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Robert B. Heimann Wiley 3527294309   ۱۹۹۶


Plasmonics – Principles and Applications

Specifications:                      $۴۴  Ki Young Kim InTech 9535107972   ۲۰۱۲


Plastic Conversion Processes – A Concise and Applied Guide

Specifications:                      $۷۱  Eric Cybulski CRC Press 1420094068   ۲۰۰۹


Plastic Deformation and Fracture of Materials (Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment V6)

Specifications:                      $۳۷۵  H. Mughrabi Hal Mughrabi Wiley-VCH 3527268197   ۱۹۹۷


Plastic Design to BS 5950, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۶۹ J. M. Davies Brian Brown Wiley,Blackwell 0632040882   ۱۹۹۶


Plastic Films – Situation and Outlook

Specifications:                      $۵۴۰  F. Pardos Smithers Rapra Press 1859574807   ۲۰۰۴


Plastic Forming Processes

Specifications:                      $۱۴۹ Maurice Reyne Wiley,ISTE 1848210663   ۲۰۰۸


Plastic Packaging – Interactions with Food and Pharmaceuticals, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۹ Otto G. Piringer A. L. Baner Wiley 3527314555   ۲۰۰۸


Plastic Packaging Materials for Food – Barrier Function, Mass Transport, Quality Assurance, Legislation

Specifications:                      $۴۲۳ Otto G. Piringer A. L. Baner Wiley 3527288686   ۲۰۰۰


Plastic Pipe Systems – Failure Investigation and Diagnosis

Specifications:                      $۲۱۰ Mehdi Farshad Elsevier Science 1856174964   ۲۰۰۶


Plastic Piping Handbook (McGraw Hill Handbooks)

Specifications:                      $۱۰۵ David Willoughby McGraw Hill 0071359567   ۲۰۰۱


Plastic Product Material and Process Selection Handbook

Specifications:                      $۵۱۰ Rosato Rosato Donald Dominick Matth Elsevier Science 185617431X   ۲۰۰۵


Plasticity and Creep of Metals

Specifications:                      $۱۷۹  Andrew Rusinko Konstantin Rusinko Springer 3642212123   ۲۰۱۱


Plasticity of Cold Worked Metals: A Deductive Approach

Specifications:                      $۱۳۰  A. Paglietti WIT Press   Computational M 1845640659   ۲۰۰۷


Plasticity of Metals – Experiments, Models, Computation. Collaborative Research Centres

Specifications:                      $۳۲۰ E.Steck R.Ritter U.Peil A.Ziegenbein Wiley,VCH 3527277285   ۲۰۰۱


Plasticity of Metals and Alloys

Specifications:                      $۳۰ V. V. Pustovalov Nova 1604569654   ۲۰۰۹


Plastics – Materials and Processing, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۳۵ A. Brent Strong Prentice Hall 0131145584   ۲۰۰۵


Plastics – Microstructure and Engineering Applications, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۳۰ Nigel Mills Elsevier,Butterworth Heinema 0750651482   ۲۰۰۵


Plastics Additives – Advanced Industrial Analysis

Specifications:                      $۴۰۰ J.C.J. Bart IOS Press 1586035339   ۲۰۰۶


Plastics Additives – An Industrial Guide, Volume 3, 3rd Edition (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۲۰۰ Ernest W. Flick William Andrew 0815514700   ۲۰۰۲


Plastics Additives Volume 2

Specifications:                      $۱۵۰  Ernest W. Flick William Andrew 0815514727   ۲۰۰۲


Plastics and Polymers Science Fair Projects – Using Hair Gel, Soda Bottles, and Slimy Stuff (Chemistry! Best Science

Specifications:                      $۴۴ Madeline P. Goodstein Enslow Publishers 0766021238   ۲۰۰۴


Plastics China – Technologies, Markets and Growth strategies to 2008

Specifications:                      $۲۸۱۵ Donald Rosato Elsevier 1856174441   ۲۰۰۵


Plastics design handbook

Specifications:                      $۴۱۰ Dominick V. Rosato, Donald Kluwer Academic Publishers. 0792379802   ۲۰۰۱

Plastics End Use Applications (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)

Specifications:                      $۴۹  Donald V. Rosato Springer 1461402441   ۲۰۱۱


Plastics Engineered Product Design.

Specifications:                      $۲۶۰ ROSATO, Dominick V., and Donald V Elsevier Science. 1856174166   ۲۰۰۳


Plastics Engineering (3rd ed.)

Specifications:                      $۱۰۰ CRAWFORD, Roy J. Elsevier Science (USA) 0750637641   ۱۹۹۸


Plastics Engineering Handbook Of The Society Of The Plastics Industry, 5th Ed.(Plastics Engineering)

Specifications:                      $۵۰۰ M. Berins Springer 0412991810   ۲۰۰۰


Plastics Fabrication and Recycling (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Manas Chanda Salil K. Roy CRC 1420080628   ۲۰۰۹


Plastics Failure Analysis and Prevention (SPE – Plastics)

Specifications:                      $۳۰۰ John Moalli Plastics Design Library 1884207928   ۲۰۰۱


Plastics for Corrosion Inhibition (Springer Materials Science)

Specifications:                      $۳۰۹ V.A. Goldade L.S. Pinchuk A.V. Makar Springer 3540238492   ۲۰۰۵


Plastics for Industrial use an Engineering Handbook of Materials and Methods

Specifications:                      $۴۴ John Sasso Mcgrawhill B000EMDCVI   ۱۹۴۲


Plastics Materials (7th ed.). ®

Specifications:                      $۲۷۰ BRYDSON, John Andrew Butterworth-Heinemann. 0750641320   ۱۹۹۹


Plastics Materials and Processes – A Concise Encyclopedia

Specifications:                      $۱۹۰ Charles A. Harper Edward M. Petrie Wiley 0471456039   ۲۰۰۳


Plastics Processing Data Handbook (2nd Edition)

Specifications:                      $۲۰۰ Dominick V  Rosato   ۱۹۹۷


Plastics Technology Handbook, Fourth Edition (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۵۴۲ Manas Chanda Salil K. Roy CRC 0849370396   ۲۰۰۷


Plastics Waste – Feedstock Recycling, Chemical Recycling and Incineration

Specifications:                      $۱۴۵ A. Tukker Rapra 1859573312   ۲۰۰۲


Plastics, Microstructure and Engineering Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ N. J. Mills Butterworth Heinemann 0340560436   ۱۹۹۴

Plastics, Surface and Finish, 2nd Edition

Specifications:                      $۹۰ W.Gordon Simpson Royal Society of Chemistry 0854045163   ۱۹۹۵


Plates, Laminates and Shells – Asymptotic Analysis and Homogenization (Series on Advances in Mathematics for Ap

Specifications:                      $۲۱۱  T. Lewinski Jozef Joachim Telega World Scientific 9810232063   ۲۰۰۰


Platinum Group Metals and Compounds (Advances in Chemistry vol.98)

Specifications:                      $۴۴  Gould R.F ACS 0841201358   ۱۹۷۱


POF Handbook – Optical Short Range Transmission Systems, 2nd Ed.(POF-Polymer Optical Fiber )

Specifications:                      $۴۰۰ Olaf Ziemann, J.Krauser P.Zamzow W. Springer 3540766286   ۲۰۰۸


Polar Oxides – Properties, Characterization and Imaging

Specifications:                      $۳۰۰ Rainer Waser Ulrich Bottger Stephan T Wiley-VCH 3527405321   ۲۰۰۵


Polarons in Advanced Materials (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۴۰۰ A.S. Alexandrov Springer 1402063474   ۲۰۰۷


Poly- Quasi- and Rank-One Convexity in Applied Mechanics (CISM International Centre for Mechanical Sciences)(

Specifications:                      $۲۱۰ Jorg Schroder Patrizio Neff Springer 3709101735   ۲۰۱۰


Poly(arylene ethynylene)s – From Synthesis to Application (Advances in Polymer Science, Vol 177)

Specifications:                      $۳۳۳ Christoph Weder Springer 3540233660   ۲۰۰۵


Polyamine-chelated Alkali Metal Compounds (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۹۹  Arthur Langer American Chemical Society 0841201943   ۱۹۷۴


Polybenzoxazines: Chemistry and Properties

Specifications:                      $۲۰۰  K.S. Santhosh Kumar Smithers Rapra Technology 1847355005   ۲۰۱۰


Polycrystalline Materials – Theoretical and Practical Aspects

Specifications:                      $۴۴  Zachary Todorov Zachariev InTech 9533079349   ۲۰۱۲


Polydiacetylenes (Advances in Polymer Science, Vol 63)

Specifications:                      $۷۹ H. J. Cantow Springer 038713414X   ۱۹۸۴


Polyelectrolytes (Science & Technology)(.exe format)

Specifications:                      $۲۳۹ Masanori Hara CRC 0824787595   ۱۹۹۲


Polyelectrolytes Hydrogels Chromatographic Materials (Advances in Polymer Science, Vol. 104)

Specifications:                      $۲۵۶ S. A. Dubrovskii A. E. Ivanov Springer 0387551093   ۱۹۹۲


Polyelectrolytes with Defined Molecular Architecture I (Advances in Polymer Science,Vol.165)

Specifications:                      $۳۷۷ Manfred Schmidt Springer 3540005285   ۲۰۰۴


Polyelectrolytes with Defined Molecular Architecture II (Advances in Polymer Science, Vol 166)

Specifications:                      $۳۰۳ Manfred Schmidt Springer 3540005560   ۲۰۰۴


Polyimides and Other High Temperature Polymers, Volume 2  (Synthesis, Characterization and Applications)

Specifications:                      $۴۰۰ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643785   ۲۰۰۳


Polymer Analysis and Characterization (Advances in Polymer Science, vol 114)

Specifications:                      $۲۰۳ V.A.Bershtein Springer 0387572384   ۱۹۹۴


Polymer Analysis,Polymer Physics (Advances in Polymer Science, Vol.128)

Specifications:                      $۲۵۸ Springer Springer 3540612181   ۱۹۹۶


Polymer Analysis,Polymer Theory (Advances in Polymer Science,Vol.182)

Specifications:                      $۳۷۱ S. Anantawaraskul Springer 3540255486   ۲۰۰۵


Polymer and Composite Rheology, 2nd Edition, (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۲۰۰ Rakesh K. Gupta CRC 0824799224   ۲۰۰۰


Polymer Biocatalysis and Biomaterials II (Acs Symposium)

Specifications:                      $۱۹۵ H. N. Cheng Oxford University, USA 084126970X   ۲۰۰۸


Polymer Blends and Alloys

Specifications:                      $۳۰۰ Gabriel O. Shonaike George P. Simon CRC 0824719808   ۱۹۹۹


Polymer Blends Handbook, Volume 1 and Volume 2

Specifications:                      $۱۴۰۰ Leszek A. Utracki Springer 1402011105   ۲۰۰۳


Polymer Brushes – Synthesis, Characterization, Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Rigoberto C. Advincula W.Brittain K.C Wiley 3527310339   ۲۰۰۴


Polymer Characteristics (Advances in Polymer Science, vol 106)

Specifications:                      $۲۱۰ A. Grosberg B. Hammouda H. W. Kam Springer 0387561404   ۱۹۹۳


Polymer Characterization – Polymer Solutions (Advances in Polymer Science, vol 89)

Specifications:                      $۸۳ M.Andreis H.Grager J.L.Koenig M.Kott Springer 0387504737   ۱۹۸۹

Polymer Compositions Stabilizers,Curing (Advances in Polymer Science,Vol 101)

Specifications:                      $۳۰۰ R.Paul Singh S.Sivaram M.L.Fridman Springer 0387539409   ۱۹۹۲


Polymer Dynamics and Relaxation

Specifications:                      $۱۷۶ Richard Boyd Grant Smith Cambridge University Press 0521814197   ۲۰۰۷


Polymer Electrolytes – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۲۷۰  Cesar Sequeira Diogo Santos Woodhead Publishing 1845697723   ۲۰۱۰


Polymer Engineering Science and Viscoelasticity – An Introduction

Specifications:                      $۲۱۰ Hal F. Brinson L. Catherine Brinson Springer 0387738606   ۲۰۰۸


Polymer Fiber Optics – Materials, Physics, and Applications (Optical Science and Engineering)

Specifications:                      $۲۰۷ Mark G. Kuzyk CRC 1574447068   ۲۰۰۷


Polymer Foams Handbook – Engineering and Biomechanics Applications and Design Guide

Specifications:                      $۱۴۶ Nigel Mills Butterworth-Heinemann 0750680695   ۲۰۰۷


Polymer Foams Trends in Use and Technology

Specifications:                      $۴۶۰ D. Eaves Rapra 1859572405   ۲۰۰۱


Polymer Latexes, Expoxide Resins, Polyampholytes (Advances in Polymer Science, Vol.144)

Specifications:                      $۱۶۴ M. Ballauff Springer 3540649115   ۱۹۹۹


Polymer Layered Silicate and Silica Nanocomposites

Specifications:                      $۳۱۵ Y.C. Ke P. Stroeve Elsevier 0444515704   ۲۰۰۵


Polymer Materials – Block-Copolymers, Nanocomposites, Organic-Inorganic Hybrids, Polymethylenes

Specifications:                      $۳۰۹  Kwang-Sup Lee Shiro Kobayashi Springer 3642136265   ۲۰۱۰


Polymer Matrix Composites and Technology

Specifications:                      $۲۸۰  W Rumin Z Shuirong Z Yaping Woodhead Publishing 0857092219   ۲۰۱۱


Polymer Membranes (Advances in Polymer Science, Vol 64)

Specifications:                      $۱۰۵ Springerverlag Springer 0387134832   ۱۹۸۵


Polymer Microscopy,Characterization and Evaluation of Materials,3rd Edition

Specifications:                      $۱۴۹ Linda C. Sawyer David T. Grubb Springer 0387726276   ۲۰۰۸


Polymer Modifiers and Additives

Specifications:                      $۲۳۰ Richard F. Grossman John T. Lutz Jr CRC 0824799496   ۲۰۰۱


Polymer Nanocomposites Handbook

Specifications:                      $۱۳۹ Rakesh K. Gupta Elliot Kennel KwangJ CRC 0849397774   ۲۰۰۹


Polymer Nanotube Nanocomposites – Synthesis, Properties, and Applications – Wiley,Scrivener

Specifications:                      $۱۷۵ Vikas Mittal Wiley,Scrivener 0470625929   ۲۰۱۰


Polymer Photovoltaics – A Practical Approach – SPIEMonograph Vol. PM175

Specifications:                      $۷۵ Frederik C. Krebs SPIE 0819467812   ۲۰۰۸


Polymer Physics   (M. Rubinstein,Ralph H. Colby)

Specifications:                      $۱۵۷ M. Rubinstein,Ralph H. Colby Oxford University Press, USA 019852059X   ۲۰۰۳


Polymer Physics   (U.W. Gedde)

Specifications:                      $۲۰۰ U.W. Gedde Springer 0412626403   ۱۹۹۵


Polymer Physics (Advances in Polymer Science. Vol 82)

Specifications:                      $۷۳ M. Ballauff Springer 0387184848   ۱۹۸۸

Polymer Physics (Advances in Polymer Science. Vol 85)

Specifications:                      $۷۳ M. Ballauff Springer 0387184848   ۱۹۸۸

Polymer Physics (Advances in Polymer Sciences, Vol 95)

Specifications:                      $۱۰۳ H. Biederman Springer 0387521593   ۱۹۹۰


Polymer Physics and Engineering (Advances in Polymer Science. Vol 154)

Specifications:                      $۳۱۲ M.D.Barnes  K.Kaji  K.Fukui  K.Fukui  Springer 3540414428   ۲۰۰۱


Polymer Recycling, Science, Technology and Applications

Specifications:                      $۶۰۰ John Scheirs Wiley 0471970549   ۱۹۹۸


Polymer Science Dictionary – Plastics,Resins,Rubber,Gums (Deutsch-Englisch,English-German)

Specifications:                      $۳۳۲ Theodor C.H. Cole Springer 3540310940   ۲۰۰۶


Polymer Surface Modification – Relevance to Adhesion, Volume 4

Specifications:                      $۲۳۴  Mittal K.L. K. L. Mittal BRILL 9067644536   ۲۰۰۷


Polymer Surfaces, From Physics to Technology

Specifications:                      $۲۱۰ Fabio Garbassi M. Morra Ernesto Occh Wiley 0471971006   ۱۹۹۸


Polymer Synthesis Characterization – A Laboratory Manual

Specifications:                      $۱۰۱ Stanley R. Sandler Wolf Karo JoAnne  Academic Press 012618240X   ۱۹۹۸


Polymer Thin Films (Abbass A Hashim)

Specifications:                      $۴۴  Abbass A Hashim InTech 9533070599   ۲۰۱۰


Polymer Thin Films (Ophelia K. C. Tsui Thomas P Russell)

Specifications:                      $۱۰۲ Ophelia K. C. Tsui Thomas P Russell World Scientific 9812818812   ۲۰۰۸


Polymer Tribology

Specifications:                      $۲۱۰ Sujeet K. Sinha Brian J Briscoe Imperial College 1848162022   ۲۰۰۹


Polymer Viscoelasticity, Basics, Molecular Theories and Experiments

Specifications:                      $۱۰۵ Yn,Hwang Lin World Scientific 9812383948   ۲۰۰۴


Polymer-Carbon Nanotube Composites: Preparation, properties and applications (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۳۰۵  Tony McNally Petra Potschke Woodhead Publishing 1845697618   ۲۰۱۱


Polymeric and Inorganic Fibers (Advances in Polymer Science, Vol.178)

Specifications:                      $۲۷۸ J. J. M.Baltussen R.Schlatmann Springer 3540240160   ۲۰۰۵


Polymeric Biomaterials, 2nd Edition

Specifications:                      $۵۱۰ Severian Dumitriu CRC 0824705696   ۲۰۰۲


Polymeric Foams – Mechanisms and Materials (Polymeric Foams Series)

Specifications:                      $۲۷۷ Shau Tarng Lee N.S.Ramesh CRC 0849317282   ۲۰۰۴


Polymeric Foams – Science and Technology (Polymeric Foams)

Specifications:                      $۳۰۰ Shau Tarng Lee Chul B. Park N. S. Ra CRC 0849330750   ۲۰۰۶


Polymeric Foams – Technology and Developments in Regulation, Process, and Products (Polymeric Foams Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Shau – Tarng Lee, Dieter Scholz CRC 1420061259   ۲۰۰۹


Polymerizations and Polymer Properties (Advances in Polymer Science,Vol. 43)

Specifications:                      $۷۸ H.J.Cantow Springer 0387110488   ۱۹۸۱


Polymers – A Property Database, Second Edition

Specifications:                      $۶۳۶ Bryan Ellis CRC 0849339405   ۲۰۰۹


Polymers and Light (Advances in Polymer Science, Vol 168)

Specifications:                      $۵۵۵ Thomas K. Lippert Springer 3540404716   ۲۰۰۴


Polymers for Lightwave and Integrated Optics,Technology and Applications

Specifications:                      $۲۵۰ Hornak CRC 0824786971   ۱۹۹۲


Polymers from Biobased Materials

Specifications:                      $۳۱۴ Helena L. Chum Noyes Publications 0815512716   ۱۹۹۱


Polymers in Construction

Specifications:                      $۱۷۱  G. Akovali Smithers Rapra Press 1859574688   ۲۰۰۵


Polymers, Liquids And Colloids In Electric Fields – Interfacial Instabilities, Orientation and Phase Transitions (Series

Specifications:                      $۱۰۵ Yoav Tsori Ullrich Steiner World Scientific 9814271683   ۲۰۰۹


Polyolefin Composites

Specifications:                      $۲۱۱ Domasius Nwabunma Thein Kyu- Wiley 0471790575   ۲۰۰۸


Polyolefin Fibres – Industrial and Medical Applications (Woodhead Publishing in Textiles)

Specifications:                      $۲۳۹  S. C. O. Ugbolue CRC Press 142009985X   ۲۰۰۹


Polyolefins – Processing, Structure Development, And Properties

Specifications:                      $۲۱۰ James Lindsay White David D. Choi Hanser Gardner 1569903697   ۲۰۰۵


Polyoxometalate Chemistry – From Topology via Self-Assembly to Applications

Specifications:                      $۴۱۰ M.T. Pope Achim Muller Springer 0792370112   ۲۰۰۲


Polyoxometalate Chemistry for Nano-Composite Design

Toshihiro Yamase  Michael T. Pope KLUWER ACADEMIC 0306473593   ۲۰۰۴


Polypropylene – An A-Z reference (Polymer Science and Technology Series)

Specifications:                      $۵۲۴ J. Karger Kocsis Springer 0412802007   ۱۹۹۹


Polysaccharide Building Blocks: A Sustainable Approach to the Development of Renewable Biomaterials

Specifications:                      $۱۳۵  Youssef Habibi Lucian A. Lucia Wiley 0470874198   ۲۰۱۲


Polysiloxane Copolymers Anionic Polymerization (Advances in Polymer Science. Vol 86)

Specifications:                      $۱۱۸ International Editorial Board Staf Springer 0387185062   ۱۹۸۸


Polysoaps,Stabilizers,Nitrogen 15 Nmr (Advances in Polymer Science, Vol 124)

Specifications:                      $۲۱۰ M.Andreis J.Koenig A.Laschewsky Springer 354058983X   ۱۹۹۵


Polyurathanes as Specialty Chemicals – Principles and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Timothy Thomson CRC 0849318572   ۲۰۰۵


Polyurethane Elastomers: From Morphology to Mechanical Aspects

Specifications:                      $۱۲۹  Cristina Prisacariu Springer 3709105137   ۲۰۱۱


Polyvinyl Alcohol – Materials, Processing and Applications (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۱۵۳ V. Goodship Smithers Rapra 184735095X   ۲۰۰۹


Polyynes – Synthesis, Properties, and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Franco Cataldo CRC Press 157444512X   ۲۰۰۶


Pore Characterization in Low-k Dielectric Films Using X-ray Reflectivity, X-ray Porosimetry (SP 960-13)

Specifications:                      $۴۴ C.L.Soles H.J.Lee E.K.Lin NIST Polymers Division   ۲۰۰۴


Porosity of Ceramics (Materials Engineering)

Specifications:                      $۱۲۹ Roy W CRC 0824701518   ۱۹۹۸


Porous Media – Heat and Mass Transfer, Transport and Mechanics

Specifications:                      $۱۳۰ Jose Luis Acosta Andres Felipe Camac Nova 1606924370   ۲۰۰۹


Porous Semiconductors – Optical Properties and Applications (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۳۰ Vladimir Kochergin Helmut Foll Springer 1848825773   ۲۰۰۹


Post-Synthesis Modification I (Molecular Sieves)

Specifications:                      $۴۴۱ H. G. Karge Springer 3540643346   ۲۰۰۲


Powder and Propellants: Energetic Materials at Indian Head, Maryland, 1890-2001, Second Edition

Specifications:                      $۱۹  Rodney P. Carlisle University of North Texas Pres 1574411497   ۲۰۰۲


Powder Metallurgy

Specifications:                      $۴۴  Katsuyoshi Kondoh InTech 9535100713   ۲۰۱۲


Powder Metallurgy Data,Part1, Metals and Magnets (Landolt-Bornstein-Group VIII Advanced Materials & Technolo

Specifications:                      $۶۰۰ V.Behrens Springer 3540429425   ۲۰۰۳


Powder Metallurgy Data,Part2, Refractory, Hard and Intermetallic Materials (Landolt-Bornstein – Group VIII Advanc

Specifications:                      $۵۰۰ G. Leichtfried G. Sauthoff G.E. Spriggs Springer 3540429611   ۲۰۰۳


Powder metallurgy Diamond Tools

Specifications:                      $۳۱۹ Janusz Konstanty Elsevier 1856174409   ۲۰۰۶


Powder Metallurgy Stainless Steels – Processing, Microstructures, and Properties (ASM)

Specifications:                      $۱۲۰ E. Klar Prasan K. Samal ASM International 0871708485   ۲۰۰۷


Powder Metallurgy Technology

Specifications:                      $۵۰ G S Upadhyaya Cambridge International Scien 1898326401   ۱۹۹۸


Powder Methods in X-ray Crystallography

Specifications:                      $۳۱۰ Leonid V. Azaroff M.L. Buerger McGraw-Hill 007002670X   ۱۹۵۸


Powder Sampling and Particle Size Determination

Specifications:                      $۴۰۰ T. Allen Elsevier Science 044451564X   ۲۰۰۴


Powder Technology – Fundamentals of Particles, Powder Beds, and Particle Generation

Specifications:                      $۱۰۹ Hiroaki Masuda Ko Higashitani Hideto CRC 1420044109   ۲۰۰۷


Powder Technology – Handling and Operations, Process Instrumentation, and Working Hazards

Specifications:                      $۱۰۹ Hiroaki Masuda K.Higashitani H.Yoshi CRC 1420044125   ۲۰۰۷


Powder Technology Handbook, 3rd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Hiroaki Masuda CRC 1574447823   ۲۰۰۶


Powder Testing Guide: Methods of Measuring the Physical Properties of Bulk Powders

Specifications:                      $۲۲۵  L. Svarovskly Springer 1851661379   ۱۹۸۷


Powdered Detergents (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Michael Showell CRC 0824799887   ۱۹۹۷


Powders and Bulk Solids – Behavior, Characterization, Storage and Flow

Dietmar Schulze Springer 3540737677   ۲۰۰۸


Powders and Fibers – Interfacial Science and Applications (Surfactant Science)

Specifications:                      $۲۳۳ Michel Nardin Eugene Papirer CRC 1574445138   ۲۰۰۶


Powders and Solids – Developments in Handling and Processing Technologies

Specifications:                      $۱۱۰ W. Hoyle Royal Society of Chemistry 0854048014   ۲۰۰۱


Practical Applications of Phosphors

Specifications:                      $۱۲۴  William M. Yen Shigeo(decease) Shion CRC Press 1420043692   ۲۰۰۷


Practical Guide to Adhesive Bonding of Small Engineering Plastic and Rubber Parts

Specifications:                      $۱۲۵ Bob Goss Smithers Rapra Technology 1847351395   ۲۰۱۰


Practical Guide to Blow Moulding

Specifications:                      $۹۰ N. C. Lee Rapra 1859575137   ۲۰۰۶


Practical Guide to High Performance Engineering Plastics

Specifications:                      $۱۳۰  David J Kemmish Smithers Rapra Technology 1847355765   ۲۰۱۱


Practical Guide to ICP MS (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۲۰۵ Robert Thomas Marcel Dekker 0824753194   ۲۰۰۴


Practical Guide To Injection Blow Molding (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۱۳۰ Samuel L. Belcher CRC 0824757912   ۲۰۰۷


Practical Guide to Rotational Moulding

Specifications:                      $۹۰ R. J. Crawford Mark P. Kearns Rapra 1859573878   ۲۰۰۳


Practical Guide to Smoke and Combustion Products from Burning Polymers – Generation, Assessment and Control

Specifications:                      $۱۳۰  Sergei Levchik Marcelo Hirschler Edw Smithers Rapra Technology 1847354424   ۲۰۱۱


Practical Guide to Surface Science and Spectroscopy

Specifications:                      $۱۰۳ Yip-Wah Chung Academic Press 0121746100   ۲۰۰۱


Practical High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)(4th Edition)

Specifications:                      $۲۱۱ Veronika R. Meyer Wiley 0470093773   ۲۰۰۵


Practical Induction Heat Treating (ASM #06098G)

Specifications:                      $۱۹۷ Richard E. Haimbaugh ASM International 0871707438   ۲۰۰۱


Practical Injection Molding (Plastics Engineering)

Specifications:                      $۱۳۵ Bernie A. Olmsted, Martin Davis CRC 0824705297   ۲۰۰۱


Practical Nitriding and Ferritic Nitrocarburizing (ASM)

Specifications:                      $۲۲۳ David Pye ASM International 0871707918   ۲۰۰۳


Practical Problems in Mathematics for Welders, 6 Edition

Specifications:                      $۶۴  Robert Chasan Delmar Cengage Learning 1111313598   ۲۰۱۱


Precision Crystallization – Theory and Practice of Controlling Crystal Size

Specifications:                      $۲۰۵ Ingo Leubner CRC Press 1439806748   ۲۰۱۰


Precursor Chemistry of Advanced Materials(Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 9)

Specifications:                      $۳۰۰ Roland A. Fischer Springer 3540016052   ۲۰۰۵


Precursor-Derived Ceramics, Synthesis, Structure and High-Temperature Mechanical Properties

Specifications:                      $۲۱۰ Joachim Bill Fumihiro Wakai Wiley & Sons 3527298142   ۱۹۹۹


Prediction of Defects in Material Processing

Specifications:                      $۱۶۵ Mircea Predeleanu Arnaud Poitou ISTE 1903996406   ۲۰۰۴


Prediction of Long Term Corrosion Behaviour in Nuclear Waste Systems (European Federation of Corrosion Publicat

Specifications:                      $۳۰۰  D. Feron D. D. Macdonald Maney Materials Science 1902653874   ۲۰۰۳


Prediction of Polymer Properties (Plastics Engineering, 65)

Specifications:                      $۳۸۸ Jozef Bicerano CRC 0824708210   ۲۰۰۲


Predictive Material Modeling, Combining Fundamental Physics Understanding,Computational Methods&Empirically

Specifications:                      $۵۰ M. T. Kirk and M. Erickson Natishan ASTM International 080313472X   ۲۰۰۴


Predictive Modeling of Dynamic Processes – A Tribute to Professor Klaus Thoma

Specifications:                      $۱۱۰ Stefan Hiermaier Springer Science+Business M 1441907288   ۲۰۰۹


Prepaint Specialties and Surface Tolerant Coatings

Specifications:                      $۱۹۰  Ernest W. Flick William Andrew 0815512732   ۱۹۹۲


Preparation of Solid Catalysts

Specifications:                      $۳۲۰ Jens Weitkamp Jens Knozinger Gerhard Wiley-VCH 3527298266   ۱۹۹۹


Preparation of Thin Films

Specifications:                      $۲۱۰ J. George CRC 0824781961   ۱۹۹۲


Preparative Layer Chromatography (Chromatographic Science)

Specifications:                      $۲۱۴ Teresa Kowalska Joseph Sherma CRC 084934039X   ۲۰۰۶


Preprosthetic and Maxillofacial Surgery – Biomaterials, Bone Grafting and Tissue Engineering (Woodhead Publishin

Specifications:                      $۲۴۰  Joel Ferri Ernst Hunziker Woodhead Publishing 1845695895   ۲۰۱۱


Pressure and Temperature Sensitive Paints (Experimental Fluid Mechanics)

Specifications:                      $۲۰۸ T. Liu J.P. Sullivan Springer 3540222413   ۲۰۰۵


Pressure-Sensitive Adhesives and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۱۱ Istvan Benedek CRC 0824750594   ۲۰۰۴


Pressure-Sensitive Adhesives Technology

Specifications:                      $۲۱۵ Benedek CRC 0824797655   ۱۹۹۶


Primary Photoexcitations in Conjugated Polymers – Molecular Exciton Versus Semiconductor Band Model

Specifications:                      $۲۲۲ Niyazi Serdar Sariciftci World Scientific 9810228805   ۱۹۹۷


Primer on Flat Rolling

Specifications:                      $۲۱۰ John G. Lenard Elsevier 0080453198   ۲۰۰۷


Principals of the Manufacturing of Composite Materials

Specifications:                      $۱۸۹ Suong Hoa Destech Publications, Inc 1932078266   ۲۰۰۹


Principles of Colloid and Surface Chemistry (3rd Edition)

Specifications:                      $۱۳۹ Paul C. Hiemenz Raj Rajagopalan CRC 0824793978   ۱۹۹۷


Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control

Specifications:                      $۳۰۰ Zaki Ahmad Butterworth Heinemann 0750659246   ۲۰۰۶


Principles of Electrochemistry, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۰۲ Jiri Koryta Jiri Dvorak Ladislav Kavan Wiley 0471937134   ۱۹۹۳


Principles of Electronic Materials and Devices, 3rd Edition

Specifications:                      $۹۹  Safa O. Kasap McGraw Hill Education 0071244581   ۲۰۰۵


Principles of Inorganic Materials Design

Specifications:                      $۲۰۰ John N. Lalena David A. Cleary Wiley 0471434183   ۲۰۰۵


Principles of Inorganic Materials Design, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۵ John N. Lalena David A. Cleary Martin Wiley 0470404035   ۲۰۱۰


Principles of Metal Manufacturing Processes

Specifications:                      $۲۰۰ M Bibby Butterworth-Heinemann 0340731621   ۲۰۰۳


Principles of Nanotechnology – Molecular-Based Study Of Condensed Matter In Small Systems

Specifications:                      $۱۱۰ G Ali Mansoori World Scientific 9812562052   ۲۰۰۶


Principles of Plasma Discharges and Materials Processing

Specifications:                      $۱۱۰ Michael A Lieberman Allan J Lichtenb 0471005770   ۱۹۹۴


Principles of Plasma Discharges and Materials Processing , 2nd Ed

Specifications:                      $۲۰۰ Michael A. Lieberman Alan J. Lichtenb Wiley 0471720011   ۲۰۰۵


Principles of Polymer Engineering

Specifications:                      $۴۰ N. G. McCrum C. P. Buckley Oxford 0198561520   ۱۹۸۸


Principles of Polymerization, 3rd Edition

Specifications:                      $۱۱۰ G. G. Odian Wiley 0471610208   ۱۹۹۱


Principles of Soldering (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹۰ David M. Jacobson Giles Humpston ASM International 0871707926   ۲۰۰۴


Principles of Solidification – An Introduction to Modern Casting and Crystal Growth Concepts

Specifications:                      $۹۹  Martin Eden Glicksman Springer 1441973435   ۲۰۱۱


Principles of Vapor Deposition of Thin Films

Specifications:                      $۴۲۶ Professor K.S. Sree Harsha Elsevier 008044699X   ۲۰۰۶


Principles of Welding – Processes, Physics, Chemistry, and Metallurgy

Specifications:                      $۲۴۵ Robert W. Messler Wiley Interscience 0471253766   ۱۹۹۹


Printed Biomaterials – Novel Processing and Modeling Techniques for Medicine and Surgery (Biological and Medica

Specifications:                      $۱۲۹  Roger Narayan Thomas Boland Yuan-S Springer 1441913947   ۲۰۱۰


Probabilistic Aspects of Life Predictions (ASTM Special Technical Publication STP 1450)

Specifications:                      $۹۰ ASTM International W.S. Johnson B.M ASTM International 0803134789   ۲۰۰۴


Proceedings of a Workshop on Materials State Awareness

Specifications:                      $۲۵ National Research Council Emily Ann  National Academies 0309121655   ۲۰۰۸


Proceedings of the 16th International Cryogenic Engineering,Cryogenic Materials Conference, Part 1

Specifications:                      $۳۳۰ T. Haruyama,T. Mitsui,K. Yamafuji Elsevier 0080426883   ۱۹۹۷


Proceedings of the 1st World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME)Metals&Materials

Specifications:                      $۱۲۵  John E. Allison Peter M. Collins Georg Wiley-TMS 047094319X   ۲۰۱۱


Proceedings of the 40th Conference on Glass Problems – Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 1

Specifications:                      $۴۴ William J. Smothers American Ceramic Society 9780470373811   ۱۹۸۰


Proceedings of the International Conference on Coal Science & Technology 2011 (2 Volumes)

Specifications:                      $۴۰۰  Juan M. D. Tasc_n, Maria A. Diez, nge Instituto Nacional del Carbon    ۲۰۱۱


Proceedings of the Materials Forum 2007, Corrosion Education for the 21st Century

Specifications:                      $۱۵ Corrn Educn Workp Orgag Panl Natl R National Academies 0309108934   ۲۰۰۷


Proceedings of the Twelfth International Conference on Textures of Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Jerzy A. Szpunar NRC Research Press 0660177897   ۱۹۹۹


Process Modeling in Composites Manufacturing (Manufacturing Engineering and Materials Processing,Vol 59)

Specifications:                      $۳۰۰ Suresh G. Advani E. Murat Sozer CRC 0824708601   ۲۰۰۳


Process Pipe and Tube Welding, A Guide to Welding Process Options, Techniques, Equipment, NDT and Codes of P

Specifications:                      $۲۲۰  W. Lucas W Lucas Woodhead Publishing 185573012X   ۱۹۹۱


Processes and Mechanisms of Welding Residual Stress and Distortion

Specifications:                      $۴۱۰ Z. Feng Z. Feng Woodhead Publishing 185573771X   ۲۰۰۵


Processes of Fiber Formation

Specifications:                      $۳۰۰ Z.K. Walczak Elsevier 0080440401   ۲۰۰۲


Processing and Fabrication of Advanced Materials VIII

Specifications:                      $۳۰۰ K. A. Khor M. Wang W. Zhou F. Boey  World Scientific 9810245750   ۲۰۰۱


Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites

Specifications:                      $۱۳۰ Narottam P. Bansal J. P. Singh Wiley 0470408456   ۲۰۰۹


Processing and Properties of Compound Semiconductors (Semiconductors and Semimetals Volume 73)

Specifications:                      $۲۱۵ Robert Willardson Eicke Weber Academic Press 0127521828   ۲۰۰۱


Processing and Properties of Nanocomposites

Specifications:                      $۲۰۰ Suresh G. Advani World Scientific 981270390X   ۲۰۰۷


Processing Mesocarbon Microbeads To High-Performance Materials For Friction Applications

Specifications:                      $۴۴ Christopher William Norfolk- Chemical And Biomolecular E   ۲۰۰۵


Processing of High Temperature Superconductors (104th Annual Meeting of The American Ceramic Society,2002, M

Specifications:                      $۱۰۱ Amit Goyal Winnie K. Wong Ng Wiley American Ceramic Soci 1574981552   ۲۰۰۳


Processing of Metals and Alloys (Materials Science and Technology, A Comprehensive Treatment – Volume 15)

Specifications:                      $۳۷۵  R. W. Cahn Robert W. Cahn Wiley-VCH 3527268286   ۱۹۹۷


Processing of Nanoparticle Structures and Composites – Ceramic Transactions – Ceramic Transactions Series

Specifications:                      $۱۰۲ Tom Hinklin Kathy Lu Wiley,American Ceramic Soci 0470408464   ۲۰۰۹


Processing of Wide Band Gap Semiconductors (Materials and Processing Technology)

Specifications:                      $۲۲۰  Stephen J. Pearton William Andrew 0815514395   ۲۰۰۱


Product Design and Testing of Polymeric Materials

Specifications:                      $۲۵۰ Louise Ferrante CRC 0824782615   ۱۹۹۰


Production of Yellow Cake and Uranium Fluorides (Panel Proceedings)

Specifications:                      $۱۱۰  International Atomic Energy Agency IAEA 9200410804   ۱۹۸۱


Products and Applications of Biopolymers

Specifications:                      $۴۴  Casparus Johannes Reinhard Verbeek InTech 9535102267   ۲۰۱۲


Professional Diver’s Manual on Wet-Welding

Specifications:                      $۶۰  D Keats Woodhead Publishing 1855730065   ۱۹۹۰


Professional Handbook of Corrosion Engineer

Specifications:                      $۲۲۳ Pierre R. Roberge McGraw-Hill 0070765162   ۲۰۰۰

Progress in Corrosion Science and Engineering II (Modern Aspects of Electrochemistry)

Specifications:                      $۱۸۹  Su-Il Pyun Jong-Won Lee Springer 1441955771   ۲۰۱۲


Progress in Nanotechnology

Specifications:                      $۱۲۰ The American Ceramic Society Wiley American Ceramic Soci 1574981684   ۲۰۰۲


Progress in Nanotechnology – Processing (Progress in Ceramic Technology)

Specifications:                      $۱۷۵ ACS Wiley,American Ceramic Soci 0470408391   ۲۰۱۰


Progress in Olefin Polymerization Catalysts and Polyolefin Materials (Studies in Surface Science and Catalysis, Volu

Specifications:                      $۳۱۰ Takeshi Shiono Kotohiro Nomura Mino Elsevier 0444527516   ۲۰۰۶


Progress in Polyimide Chemistry I (Advances in Polymer Science,Vol.140)

Specifications:                      $۳۴۸ Hans R. Kricheldorf Springer 354064962X   ۱۹۹۹


Progress in Thermal Barrier Coatings (Progress in Ceramic Technology)

Specifications:                      $۱۸۴ ACerS Wiley-American Ceramic Soci 0470408383   ۲۰۰۹


Progress in Zeolite and Microporous Materials, Part A(Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۵۰۰ H. Chon,S.-K. Ihm,Y.S. Uh Elsevier 0444823441   ۱۹۹۷


Propagation of Sound in Porous Media – Modelling Sound Absorbing Materials, 2nd Edition (Porous materials–Acou

Specifications:                      $۱۳۵ Jean Allard Noureddine Atalla Wiley 0470746610   ۲۰۰۹


Properties and Applications of Silicon Carbide

Specifications:                      $۴۴  Rosario Gerhardt InTech 9533072012   ۲۰۱۱


Properties and Applications of Thermoelectric Materials – The Search for New Materials for Thermoelectric Devices

Specifications:                      $۲۳۰ Veljko Zlatic Alex C. Hewson Springer 9048128900   ۲۰۰۹