علم مواد ، متالوژی،خوردگی

دانلود ایبوک دسته مواد

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Metallurgy:part1

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

۲۰۰۷ BPVC Section II  – Materials  – Part B  – Nonferrous Material Specifications

Specifications:                      $۴۰۰ ASME ASME 0791830497   ۲۰۰۷


۲۰۰۷ BPVC Section IX  – Welding and Brazing Qualifications (2007 ASME BPVC)

Specifications:                      $۳۱۰ ASME ASME 0791830713   ۲۰۰۷


۲nd International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing

Specifications:                      $۱۶۰  Jiann-Yang J. Hwang Jaroslaw Drelich  Wiley 1118029380   ۲۰۱۱


۳D Fibre Reinforced Polymer Composites

Specifications:                      $۱۱۳ TONG, Liyong, and Adrian P. MOURI Elsevier Science. 0080439381   ۲۰۰۲


۳D Images of Materials Structures – Processing and Analysis

Specifications:                      $۱۸۰ Joachim Ohser Katja Schladitz Wiley,VCH 352731203X   ۲۰۰۹


۳D Textile Reinforcements In Composite Materials

Specifications:                      $۳۷۴ Antonio Miravete CRC 0849317959   ۱۹۹۹


۴۹th Annual Technical Conference Proceedings (Society of Vacuum Coaters)

Specifications:                      $۱۱۰  Society of Vacuum Coaters Society of Vacuum Coaters   ۲۰۰۶


۴D Electron Microscopy: Imaging in Space and Time

Specifications:                      $۴۸  Ahmed H. Zewail John M. Thomas Imperial College 1848164009   ۲۰۰۹


۴M 2005 – First International Conference on Multi-Material Micro Manufacture

Specifications:                      $۴۰۰ Stefan Dimov Wolfgang Menz Elsevier 0080448798   ۲۰۰۶


۴th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN 2007)(IFMBE Proceedings)

Specifications:                      $۳۰۰ Steffen Leonhardt Thomas Falck Petri  Springer 3540709932   ۲۰۰۷


۵۰ Years Progress in Crystal Growth – A Reprint Collection

Specifications:                      $۲۰۰ Robert Feigelson Elsevier Science 0444516506   ۲۰۰۴


۶۹th Conference on Glass Problems, CESP Volume 30, Issue 1 (Ceramic Engineering and Science Proceedings)

Specifications:                      $۱۱۰ Charles H. Drummond III Wiley-American Ceramic Soci 0470457511   ۲۰۰۹


۷۰th Conference on Glass Problems – Ceramic Engineering and Science Proceedings

Specifications:                      $۱۱۰ Charles H. Drummond III Wiley-American Ceramic Soci 0470594667   ۲۰۱۰


۷۱st Glass Problems Conference – Ceramic Engineering and Science Proceedings

Specifications:                      $۷۹  Charles H. Drummond III Wiley American Ceramic Soci 1118059964   ۲۰۱۱


A Concise Introduction to Additives for Thermoplastic Polymers (Wiley-Scrivener)

Specifications:                      $۱۴۵ Johannes Karl Fink Wiley-Scrivener 0470609559   ۲۰۱۰


A First Course in Differential Equations, 9th Edition

Specifications:                      $۲۴۰  Dennis G. Zill Brooks Cole 0495108243   ۲۰۰۸


A Guide to Safe Handling of Hazardous Materials Accidents, 2nd Edition (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۳۵ American Society for Testing and Mate ASTM International 080311415X   ۱۹۹۱


A Guide to Surface Engineering Terminology (Institute of Materials, No 575)

Specifications:                      $۲۰۰ Eugeneiusz Tyrkiel Peter Dearnley Ashgate Publishing 0901716642   ۱۹۹۵


A guide to the solidification of steels

Specifications:                      $۴۴ Jernkontoret Jernkontoret, Stockholm 9172601566   ۱۹۷۷


A Guide to Wear Problems and Testing for Industry (Materials and Processing Technology)

Specifications:                      $۱۰۴ Michael Neale Mark Gee William Andrew 0815514719   ۲۰۰۲


A History of Metallography – The Development of Ideas on the Structure of Metals before 1890

Specifications:                      $۳۵ Cyril Stanley Smith MIT 0262691205   ۱۹۸۸


A Manual for the Chemical Analysis of Metals (Astm Manual Series,MNL25)

Specifications:                      $۱۰۶ Thomas R. Dulski ASTM International 0803120664   ۱۹۹۷


A Modern Approach to Critical Phenomena

Specifications:                      $۱۱۹ Igor Herbut Cambridge University Press 0521854520   ۲۰۰۷


A New Unifying Biparametric Nomenclature that Spans all of Chemistry

Specifications:                      $۲۶۳ Seymour Elk Elsevier 0444516859   ۲۰۰۴


A Practical Guide to Fibre Science

Specifications:                      $۲۰۰  N. S Kaplan ABHISHEK PUBLICATIONS 8185733422   ۲۰۰۲


A Practical Guide to TIG (GTA) Welding

Specifications:                      $۱۸۰  P.W. Muncaster P. W. Muncaster Woodhead Publishing 1855730200   ۱۹۹۱


A Primer for Sampling Solids, Liquids, and Gases – Based on the Seven Sampling Errors of Pierre Gy (ASA-SIAM)

Specifications:                      $۱۰۲ Patricia L. Smith Society for Industrial Mathem 0898714737   ۲۰۰۱


A Unified Statistical Methodology for Modeling Fatigue Damage

Specifications:                      $۱۱۰ Enrique Castillo Alfonso Fernandez Ca Springer 1402091818   ۲۰۰۹


A Working Party Report on CO2 Corrosion Control in Oil and Gas Production – Design Considerations

Specifications:                      $۱۰۰ M. B. Kermani L. M. Smith Maney Materials Science 1861250525   ۱۹۹۷


A Working Party Report on the Use of Corrosion Inhibitors in Oil and Gas Production

Specifications:                      $۲۰۰ Institute of Materials European Federation of Corros 190435033X   ۲۰۰۴


Abrasion Resistance of Materials

Specifications:                      $۴۴  Marcin Adamiak InTech 9535103004   ۲۰۱۲


Abrasive Erosion and Corrosion of Hydraulic Machinery (Series on Hydraulic Machinery)

Specifications:                      $۱۵۵ C. G. Duan V. Ia Karelin World Scientific 1860943357   ۲۰۰۳


Acetylene Chemistry – Chemistry, Biology, and Material Science

Specifications:                      $۳۰۰ Francois Diederich Peter Stang Rik R.  Wiley 3527307818   ۲۰۰۵


Acidity and Basicity (Molecular Sieves)

Specifications:                      $۴۱۳ Hellmut G. Karge Springer 3540739637   ۲۰۰۸


Acoustic Emission

Specifications:                      $۴۴  Wojciech Sikorski InTech 9535100560   ۲۰۱۲


Acoustic Emission – Beyond the Millennium

Specifications:                      $۲۱۰ T. Kishi M. Ohtsu S. Yuyama Elsevier 0080438512   ۲۰۰۰


Acoustic Emission – Standards and Technology Update (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:                      $۴۸ Sotirios J. Vahaviolos ASTM 0803124988   ۱۹۹۹


Acoustic Microscopy, 2 Edition

Specifications:                      $۱۱۰ A. Briggs Oleg Kolosov Oxford University, USA 0199232733   ۲۰۱۰


Acrylamide and Other Hazardous Compounds in Heat-treated Foods

Specifications:                      $۴۰۰ K. Skog Woodhead Publishing 1845690117   ۲۰۰۶


Acrylic Fiber Technology and Applications

Specifications:                      $۳۵۰ James Masson CRC 0824789776   ۱۹۹۵


Activated Carbon

Specifications:                      $۴۰۰ Harry Marsh Francisco Rodr?guez Rein Elsevier Science 0080444636   ۲۰۰۶


Activated Carbon Adsorption

Specifications:                      $۳۱۰ Roop Chand Bansal Meenakshi Goyal CRC 0824753445   ۲۰۰۵


Activation and Catalytic Reactions of Saturated Hydrocarbons in the Presence of Metal Complexes

Specifications:                      $۴۲۵ A.E. Shilov Georgiy B. Shul’pin Alexan Springer 0792361016   ۲۰۰۲


Activation of Small Molecules – Organometallic and Bioinorganic Perspectives

Specifications:                      $۳۰۰ William B. Tolman Wiley,VCH 3527313125   ۲۰۰۷


Activation of Unreactive Bonds and Organic Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 3)

Specifications:                      $۳۳۳ S. Murai P. Hofmann Springer 3540648623   ۱۹۹۹


Additives and Crystallization Processes – From Fundamentals to Applications

Specifications:                      $۳۰۵ Keshra Sangwal Wiley 0470061537   ۲۰۰۷


Additives for Coatings

Specifications:                      $۴۱۰ Johan Bieleman Wiley 3527297855   ۲۰۰۰


Additives for Plastics Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۱۶ J. Murphy Elsevier Science 1856173704   ۲۰۰۱


Additives for Polyolefins – Getting the Most out of Polypropylene, Polyethylene and TPO

Specifications:                      $۲۰۰ Michael Tolinski William Andrew 0815520514   ۲۰۰۹


Additives in Polymers – Industrial Analysis and Applications

Specifications:                      $۵۸۰ Jan C. J. Bart Wiley 0470850620   ۲۰۰۵


Adhesion and Bonding in Composites

Specifications:                      $۲۱۰ R. Yosomiya CRC 082478149X   ۱۹۹۰


Adhesion and Bonding to Polyolefins (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۲۱۵ D M Brewis I Mathieson Smithers Rapra Technology 1859573231   ۲۰۰۲


Adhesion Aspects of Polymeric Coatings, Volume 2

Specifications:                      $۲۱۰ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643777   ۲۰۰۳


Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 1

Specifications:                      $۲۲۲ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643386   ۲۰۰۱


Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 2

Specifications:                      $۴۰۰ K. L. Mittal V.S.P. Intl Science 9067644218   ۲۰۰۵


Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 3

Specifications:                      $۳۰۰ K. L. Mittal BRILL 9067644552   ۲۰۰۷


Adhesion Measurement Methods – Theory and Practice (Mechanical Engineering (Marcel Dekker))

Specifications:                      $۲۲۰ Robert Lacombe CRC 0824753615   ۲۰۰۶


Adhesion Measurement of Films & Coatings, Volume 2

Specifications:                      $۱۵۶  Kash L. Mittal CRC Press 9067643378   ۲۰۰۱


Adhesion Science and Engineering. Volume 1 – The Mechanics of Adhesion.  ۱

Specifications:                      $۶۱۲ POCIUS, Alphonsus V., and Manoj CH Elsevier Science (USA) 0444511407   ۲۰۰۲


Adhesion Science and Engineering. Volume 2 – Surfaces, Chemistry and Applications.  ۲

Specifications:                      $۶۱۲ POCIUS, Alphonsus V., and Manoj CH Elsevier Science B.V. 0444511407   ۲۰۰۲


Adhesive Bonding – Materials, Applications and Technology

Specifications:                      $۲۳۹  Walter Brockmann Paul Ludwig Geib J Wiley 3527318984   ۲۰۰۸


Adhesive Bonding – Science, Technology and Applications

Specifications:                      $۵۷۷ Robert D. Adams Woodhead Publishing 1855737418   ۲۰۰۵


Adhesive Properties in Nanomaterials, Composites and Films (Materials Science and Technologies)

Specifications:                      $۱۱۰  Keri A. Wilkinson, Daniel A. Ordonez Nova 1619420687   ۲۰۱۱


Adhesives and Sealants – Technology, Applications and Markets

Specifications:                      $۵۴۰  David Dunn Smithers Rapra Technology 1859573657   ۲۰۰۳


Adhesives and Sealants (Workshop Practice)

Specifications:                      $۲۹ David Lammas Trans-Atlantic Publications 1854860488   ۱۹۹۸


Adhesives Technology for Electronic Applications, Second Edition – Materials, Processing, Reliability

Specifications:                      $۱۹۹  James J. Licari Dale W. Swanson William Andrew 1437778895   ۲۰۱۱


Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Sina Ebnesajjad William Andrew 0815515332   ۲۰۰۸


Adhesives, Adhesion Science and Testing

Specifications:                      $۵۵ ASTM International ASTM International 0803134894   ۲۰۰۵


Admixtures in Crystallization

Specifications:                      $۴۲۱ Jaroslav Nyvlt Joachim Ulrich Wiley-VCH 3527287396   ۱۹۹۵


Adsorbed Monolayers on Solid Surfaces (STRUCTURE AND BONDING Vol. 38)

Specifications:                      $۴۴ Springer 0387095829   ۱۹۷۹


Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution (Surfactant Science)

Specifications:                      $۴۰۲ K.L. Mittal Dinesh O. Shah TF,CRC 0824708431   ۲۰۰۳


Adsorption and Diffusion (Molecular Sieves, 7)

Specifications:                      $۴۳۸ Hellmut G. Karge Jens Weitkamp Springer 3540739653   ۲۰۰۸


Adsorption and Diffusion in Nanoporous Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Rolando M.A. Roque-Malherbe CRC 1420046756   ۲۰۰۷


Adsorption and Phase Behaviour in Nanochannels and Nanotubes

Specifications:                      $۳۰۰ Lawrence J. Dunne George Manos Springer 9048124808   ۲۰۰۹


Adsorption by Carbons

Specifications:                      $۳۰۰ Eduardo J. Bottani,Juan M.D. Tascan Elsevier 0080444644   ۲۰۰۶


Adsorption by Powders and Porous Solids – Principles, Methodology and Applications

Specifications:                      $۱۳۶ Jean Rouquerol Fran‡ois Rouquerol Ke Academic Press 0125989202   ۱۹۹۹


Advanced Adhesives in Electronics – Materials, properties and applications

Specifications:                      $۲۱۰  M.O. Alam Christopher Bailey Woodhead Publishing 1845695763   ۲۰۱۱


Advanced Automation Techniques in Adaptive Material Processing

Specifications:                      $۹۰ Xiaoqi Chen Rajagopalan Devanathan World 9810249020   ۲۰۰۲


Advanced Batteries – Materials Science Aspects

Specifications:                      $۲۰۰ Robert A. Huggins Springer 0387764232   ۲۰۰۹


Advanced Calculations for Defects in Materials

Specifications:                      $۱۷۵  Audrius Alkauskas Wiley-VCH 3527410244   ۲۰۱۱


Advanced Ceramic Coatings and Interfaces III (Ceramic Engineering & Science, Volume 29)

Specifications:                      $۱۱۰ Hua Tay Lin D. Zhu Wiley Amen Cerc Socy 0470344954   ۲۰۰۹


Advanced Ceramic Coatings and Interfaces IV (Ceramic Engineering and Science Proceedings)

Specifications:                      $۸۹  Dongming Zhu  Hua Tay Lin Wiley American Ceramic Soci 0470457538   ۲۰۱۰


ADVANCED CERAMIC PROCESSING AND TECHNOLOGY Volume 1

Specifications:                      $۲۲۸ Jon G.P. Binner NOYES PUBLICATIONS 0815512562   ۱۹۹۰

Advanced Civil Infrastructure Materials – Advancements in Science and Mechanics

Specifications:                      $۴۳۲ H. Wu Woodhead Publishing 1855739437   ۲۰۰۶


Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 2

Specifications:                      $۲۰۷ Ernest W. Flick William Andrew 0815513461   ۱۹۹۴


Advanced Computational Materials Modeling – From Classical to Multi-Scale Techniques

Specifications:                      $۲۰۰  Miguel Vaz Junior Eduardo A. de Souz Wiley 3527324798   ۲۰۱۱


Advanced Computer-Aided Fixture Design

Specifications:                      $۲۰۰ Yiming (Kevin) Rong Samuel Huang Elsevier 0125947518   ۲۰۰۵


Advanced Drying Technologies

Specifications:                      $۲۱۰ Arun S. Mujumdar Tadeusz Kudra CRC 0824796187   ۲۰۰۱


Advanced Drying Technologies, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Tadeusz Kudra Arun S. Mujumdar CRC 1420073877   ۲۰۰۹


Advanced Elastomers – Technology, Properties and Applications

Specifications:                      $۴۴  Anna Boczkowska InTech 9535107392   ۲۰۱۲


Advanced Energetic Materials

Specifications:                      $۱۵ National Research Council The.National Academie .Press 0309530555   ۲۰۰۴


Advanced Fiber Spinning Technology

Specifications:                      $۳۰۰  Toshi Takajima CRC Press 1855731827   ۱۹۹۶


Advanced Inorganic Fibers: Processes: Structures: Properties: Applications (Materials Technology Series)

Specifications:                      $۲۵۳  Frederick T. Wallenberger John B. Mac Springer 0412607905   ۱۹۹۹


Advanced Machining Processes

Specifications:                      $۱۲۱ Hassan Abdel Gawad El Hofy McGraw Hill 0071453342   ۲۰۰۵


Advanced Machining Processes of Metallic Materials – Theory, Modelling and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Wit Grzesik Elsevier 0080445349   ۲۰۰۸


Advanced Magnetic Materials

Specifications:                      $۴۴  Leszek Malkinski InTech 9535106371   ۲۰۱۲


Advanced Magnetic Nanostructures

Specifications:                      $۳۰۰ David J. Sellmyer Springer 0387233091   ۲۰۰۶


Advanced Materials and Design for Electromagnetic Interference Shielding

Specifications:                      $۲۰۰ Colin Tong CRC 1420073583   ۲۰۰۹


Advanced Materials and Structures for Extreme Operating Conditions

Specifications:                      $۲۲۰ Jacek J. Skrzypek A. Ganczarski F Rust Springer 3540742999   ۲۰۰۸


Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry

Specifications:                      $۲۱۰ Khalil Arshak Olga Korostynska Artech House 158053340X   ۲۰۰۶


Advanced Materials and Technologies for Micro,Nano-Devices, Sensors and Actuators (NATO Science B – Physics a

Specifications:                      $۲۲۹ Evgeni Gusev Eric Garfunkel Arthur Di Springer 9048138051   ۲۰۱۰


Advanced Materials for Thermal Management of Electronic Packaging (Springer Series in Advanced Microelectronic

Specifications:                      $۱۹۹  Xingcun Colin Tong Springer 1441977589   ۲۰۱۱


Advanced Materials for Water Handling – Composites and Thermoplastics

Specifications:                      $۴۰۰ D.V. Scott Elsevier 185617350X   ۲۰۰۰


Advanced Mechanics of Composite Materials, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۶۸ V.V. Vasiliev E. Morozov Elsevier Science 0080453724   ۲۰۰۷


Advanced Mechanics of Materials (5th Edition)

Specifications:                      $۲۰۰ Arthur P. Boresi Richard J. Schmidt O Wiley 0471551570   ۱۹۹۳


Advanced Mechanics of Materials, 6th Edition( Solutions Manual)

Specifications:                      $۳۰۰ Boresi John Wiley & Sons Inc 0471271799   ۲۰۰۲


Advanced Methods in Material Forming

Specifications:                      $۴۰۵ Dorel Banabic Springer 3540698442   ۲۰۰۷


Advanced Nanomaterials, Volume 1,2

Specifications:                      $۴۶۰ Kurt E. Geckeler Hiroyuki Nishide Wiley,VCH 3527317945   ۲۰۱۰


Advanced Numerical Methods to Optimize Cutting Operations of Five AXIS Milling Machines

Specifications:                      $۱۲۹ Stanis S. Makhanov  Weerachai Anotai Springer 3540711209   ۲۰۰۷


Advanced Piezoelectric Materials – Science and Technology

Specifications:                      $۳۰۰  Kenji Uchino Woodhead Publishing 1845695348   ۲۰۱۰


Advanced Plasma Spray Applications

Specifications:                      $۴۴  Hamidreza Salimi Jazi  InTech 9535103493   ۲۰۱۲


Advanced Polymer Composites and Polymers in the Civil Infrastructure

Specifications:                      $۳۰۰ L.C. Hollaway P.R. Head Elsevier 0080436617   ۲۰۰۱


Advanced Polymeric Materials – Structure Property Relationships

Specifications:                      $۳۴۳ Gabriel O. Shonaike Suresh G. Advani CRC 1587160471   ۲۰۰۳


Advanced Power Plant Materials, Design and Technology (Woodhead Publishing Series in Energy)

Specifications:                      $۲۴۹  D. Roddy CRC Press 1439827273   ۲۰۱۰


Advanced Processing and Manufacturing Technologies for Structural and Multifunctional Materials II (Advanced Cer

Specifications:                      $۱۱۰ Tatsuki Ohji Mrityunjay Singh Wiley Amen Cerc Socy 0470344997   ۲۰۰۹


Advanced Processing and Manufacturing Technologies for Structural and Multifunctional Materials V – Ceramic Eng

Specifications:                      $۷۹  Tatsuki Ohji Mrityunjay Singh Wiley-American Ceramic Soci 111805993X   ۲۰۱۱


Advanced Pulverized Coal Injection Technology and Blast Furnace Operation

Specifications:                      $۱۱۹ Ishii K. Ishii Elsevier,Pergamon 008043651X   ۲۰۰۶


Advanced Rubber Composites (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۳۳۹  Gert Heinrich Springer 3642195032   ۲۰۱۱


Advanced Semiconductor Heterostructures, Novel Devices, Potential Device Applications and Basic Properties

Specifications:                      $۱۳۰ Michael A. Stroscio Mitra Dutta World Scientific 9812382895   ۲۰۰۳


Advanced Steels – The Recent Scenario in Steel Science and Technology

Specifications:                      $۴۰۹  Yuqing Weng Han Dong Yong Gan Springer 364217664X   ۲۰۱۱


Advanced Structural Ceramics

Specifications:                      $۱۶۵  Bikramjit Basu Kantesh Balani Wiley-American Ceramic Soci 0470497114   ۲۰۱۱


Advanced Structural Materials – Properties, Design Optimization, and Applications (Materials Engineering)

Specifications:                      $۳۰۰ Winston O. Soboyejo CRC 1574446347   ۲۰۰۷


Advanced Ta-Based Diffusion Barriers for Cu Interconnects

Specifications:                      $۴۰ Rene Hubner Nova Biomedical Books 1604564512   ۲۰۰۸


Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials

Specifications:                      $۴۳۷ A. Loizos M. N. Partl CRC 0415558549   ۲۰۰۹


Advanced Thermally Assisted Surface Engineering Processes

Specifications:                      $۲۱۶ Ramnarayan Chattopadhyay Springer 1402076967   ۲۰۰۴


Advanced Tomographic Methods in Materials Research and Engineering (Physics and Chemistry of Materials)

Specifications:                      $۲۱۰ John Banhart Oxford University 0199213240   ۲۰۰۸


Advanced Topics in Biomineralization

Specifications:                      $۴۴  Jong Seto InTech 9535100454   ۲۰۱۲


Advanced Transport Phenomena – Fluid Mechanics and Convective Transport Processes

Specifications:                      $۲۱۰ L. Gary Leal Cambridge University Press 0521849101   ۲۰۰۷


Advanced Welding Processes (New Manufacturing Processes and Materials Series)

Specifications:                      $۴۱۱ J. Norrish Springer 0852743254   ۱۹۹۲


Advanced Wound Repair Therapies (Woodhead Publishing Series in Biomaterials)

Specifications:                      $۲۸۰  David Farrar Woodhead Publishing 1845697006   ۲۰۱۲


Advances and Applications in Electroceramics – Ceramic Transactions (Ceramic Transactions Series)

Specifications:                      $۱۲۵  K. M. Nair Shashank Priya Quanxi Jia Wiley American Ceramic Soci 1118059999   ۲۰۱۱


Advances in Amorphous Semiconductors (Advances in Condensed Matter Science)

Specifications:                      $۲۲۲ Jai Singh Koichi Shimakawa CRC 0415287707   ۲۰۰۳


Advances in Automation for Plastics Injection Moulding

Specifications:                      $۱۴۵ J.M. Mallon Rapra 1859572839   ۲۰۰۱


Advances in Bifurcation and Degradation in Geomaterials- 9th International Workshop on Bifurcation and Degradati

Specifications:                      $۱۲۹  Stephane Bonelli Cristian Dascalu Fran Springer 9400714203   ۲۰۱۱


Advances in Bioceramics and Porous Ceramics (Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 29)

Specifications:                      $۸۰ Roger Narayan Paolo Colombo Wiley 0470344946   ۲۰۰۸


Advances in Biomedical and Biomimetic Materials (Ceramic Transactions)

Specifications:                      $۱۰۱ R. Narayan P.N. Kumta Wiley,American Ceramic Soci 0470408472   ۲۰۰۹


Advances in BIOMIMETICS

Specifications:                      $۷۷  Anne George InTech 9533071916   ۲۰۱۱


Advances in Cell Mechanics

Specifications:                      $۱۷۹  Shaofan Li Bohua Sun Springer 3642175899   ۲۰۱۲


Advances in Cement-Based Materials

Specifications:                      $۱۴۴  Gideon P.A.G. Van Zijl Billy P. Boshof CRC Press 0415876370   ۲۰۱۰


Advances in Ceramic Armor III – Ceramic Engineering and Science Proceedings

Specifications:                      $۱۰۵  L. Franks Wiley-American Ceramic Soci 047019636X   ۲۰۰۷


Advances in Ceramic Armor IV

Specifications:                      $۱۱۰ Lisa P. Franks Wiley Amen Cerc Socy 0470344970   ۲۰۰۹


Advances in Ceramic Armor V (Ceramic Engineering and Science Proceedings)

Specifications:                      $۸۹  Jeffrey Swab Wiley-American Ceramic Soci 0470457554   ۲۰۱۰


Advances in Ceramic Armor VII – Ceramic Engineering and Science Proceedings

Specifications:                      $۷۹  Jeffrey J. Swab Wiley-American Ceramic Soci 1118059905   ۲۰۱۱


Advances in Ceramics – Characterization, Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing

Specifications:                      $۴۴  Costas Sikalidis InTech 9533075044   ۲۰۱۱


Advances in Ceramics – Electric and Magnetic Ceramics, Bioceramics, Ceramics and Environment

Specifications:                      $۱۴۴  Assoc. Costas Sikalidis InTech   ۲۰۱۱


Advances in Ceramics – Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications

Specifications:                      $۴۴  Costas Sikalidis InTech 9533075051   ۲۰۱۱


Advances in Comminution

Specifications:                      $۱۲۹  S. Komar Kawatra Society for Mining Metallurgy 0873352467   ۲۰۰۶


Advances in Composite Materials – Analysis of Natural and Man-Made Materials

Specifications:                      $۴۴  Pavla Tesinova InTech 9533074498   ۲۰۱۱


Advances in Composite Materials – Ecodesign and Analysis

Specifications:                      $۴۴  Brahim Attaf InTech 9533071503   ۲۰۱۱


Advances in Composite Materials for Medicine and Nanotechnology

Specifications:                      $۳۰۰  Edited by Brahim Attaf   ۲۰۱۱


Advances in Construction Materials 2007

Specifications:                      $۵۰۰ Springer 3540724478   ۲۰۰۷


Advances in Corrosion Control and Materials in Oil and Gas Production (European Federation of Corrosion)

Specifications:                      $۳۱۷ P. S. Jackman L. M. Smith Maney Pub 1861250924   ۲۰۰۰


Advances in Crystal Growth Research

Specifications:                      $۳۱۷ Y. Furukawa K. Nakajima K. Sato Elsevier 0444507477   ۲۰۰۱


Advances in Damage Mechanics – Metals and Metal Matrix Composites With an Introduction to Fabric Tensors, 2nd

Specifications:                      $۳۳۳ George Z. Voyiadjis Peter I. Kattan Elsevier Science 0080446884   ۲۰۰۶


Advances in Diverse Industrial Applications of Nanocomposites

Specifications:                      $۴۴  Boreddy Reddy InTech 9533072029   ۲۰۱۱


Advances in Electroceramic Materials – Ceramic Transactions (Ceramic Transactions Series)

Specifications:                      $۱۳۵ K. M. Nair D. Suvorov R. W. Schwartz  Wiley-American Ceramic Soci 0470408448   ۲۰۰۹


Advances in Electrochemical Science and Engineering, Volume 6

Specifications:                      $۲۰۰ Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Wiley-VCH 3527295151   ۱۹۹۹


Advances in Electrochemical Science and Engineering, Volume 7

Specifications:                      $۲۲۴ Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Wiley 3527298304   ۲۰۰۱


Advances in Electronic Ceramics II (Ceramic Engineering and Science Proceedings)

Specifications:                      $۸۴ S. Priya A. Weidenkaff Wiley,American Ceramic Soci 0470457597   ۲۰۱۰


Advances in Energy Materials (Ceramic Transactions Series)

Specifications:                      $۱۰۱ Fatih Dogan Navin Manjooran Wiley-American Ceramic Soci 047040843X   ۲۰۰۹


Advances in Extended and Multifield Theories for Continua (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanic

Specifications:                      $۱۲۹  Bernd Markert Springer 3642227376   ۲۰۱۱


Advances in Fire Retardant Materials

Specifications:                      $۳۴۴  A.R. Horrocks D. Price CRC Press 1420079611   ۲۰۰۸


Advances in Infrared Photodetectors, Volume 84 (Semiconductors and Semimetals)

Specifications:                      $۲۲۴  Chennupati Jagadish Sarath Gunapala  Elsevier Science 0123813379   ۲۰۱۱


Advances in Laser Materials Processing Technology – Technology, Research and Application

Specifications:                      $۳۰۰  J. Lawrence J. Pou D. K. Y. Low Woodhead Publishing Ltd 1845694740   ۲۰۱۰


Advances in Macromolecules – Perspectives and Applications

Specifications:                      $۱۵۹ Maria Vittoria Russo Springer 904813191X   ۲۰۱۰


Advances in Material Forming – Esaform 10 years on

Specifications:                      $۱۱۰ Francisco Chinesta Elias Cueto Springer 2287721428   ۲۰۰۷


Advances in Materials Science for Environmental and Nuclear Technology II – Ceramic Transactions

Specifications:                      $۲۰۰  S. K. Sundaram Tatsuki Ohji Kevin Fo Wiley American Ceramic Soci 1118060008   ۲۰۱۱


Advances in Mathematical Modeling and Experimental Methods for Materials and Structures – The Jacob Aboudi Vo

Specifications:                      $۱۲۹ Rivka Gilat Leslie Banks-Sills Springer 9048134668   ۲۰۱۰


Advances in Mathematical Modelling of Composite Materials

Specifications:                      $۱۲۲  Konstantin Z. Markov World Scientific 9810216440   ۱۹۹۴


Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage, Volume 2 (Proceedings of EUROMAT 2000)

Specifications:                      $۳۰۰ D. MIANNAY,P.COSTA,D.FRANCOI Elsevier 0080428150   ۲۰۰۰


Advances in Modern Woven Fabrics Technology

Specifications:                      $۴۴  Savvas Vassiliadis InTech 9533073378   ۲۰۱۱


Advances in Nanocomposite Technology

Specifications:                      $۴۴  Abbass Hashim InTech 9533073477   ۲۰۱۱


Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Applications

Specifications:                      $۴۴  Boreddy Reddy InTech 9533071657   ۲۰۱۱


Advances in Nanoporous Materials, Volume 1

Specifications:                      $۲۶۰ Stefan Ernst Elsevier Science 0444531793   ۲۰۰۹


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 46

Specifications:                      $۳۲۶ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 0120311461   ۲۰۰۰


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 47

Specifications:                      $۴۱۰ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 012031147X   ۲۰۰۱


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 48

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 0120311488   ۲۰۰۱


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 49

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West Elsevier 0120311496   ۲۰۰۳


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 50

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West  Anthony F. Hill Elsevier 012031150X   ۲۰۰۴


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 51

Specifications:                      $۳۰۰ Hill West  Robert West  Anthony F. Hil Elsevier 0120311518   ۲۰۰۴


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 52

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Elsevier 0120311526   ۲۰۰۵


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 53

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Elsevier 0120311534   ۲۰۰۵


Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 54

Specifications:                      $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Mark J. Fi Elsevier 0120311542   ۲۰۰۶


Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 42

Specifications:                      $۳۰۰ John Richard Academic Press 0123740932   ۲۰۰۸


Advances in Polyolefin Nanocomposites

Specifications:                      $۱۴۹  Vikas Mittal CRC Press 1439814546   ۲۰۱۱


Advances in Porcelain Enamel Technology – Ceramic Transactions Vol 211

Specifications:                      $۱۰۲ Charles Baldwin Holger Evele Renee P Wiley,American Ceramic Soci 0470408413   ۲۰۱۰


Advances in Silicon Carbide Processing and Applications (Semiconductor Materials and Devices Series)

Specifications:                      $۱۲۷ Stephen E. Saddow Anant Agarwal Artech House 1580537405   ۲۰۰۴


Advances in Sintering Science and Technology – Ceramic Transactions

Specifications:                      $۱۲۵ E. A. Olevsky Rajendra Bordia Wiley-American Ceramic Soci 0470408499   ۲۰۱۰


Advances in Solid Oxide Fuel Cells IV (Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 29, 2008)

Specifications:                      $۱۱۰ Prabhakar Singh Narottam P. Bansal Wiley Amen Cerc Socy 0470344962   ۲۰۰۹


Advances in Solid State Circuit Technologies

Specifications:                      $۴۴  Paul K Chu InTech 9533070865   ۲۰۱۰


Advances in Structural Adhesive Bonding

Specifications:                      $۲۴۹  D. Dillard CRC Press 1439802173   ۲۰۱۰


Advances in Synthetic Metals-Twenty Years of Progress in Science

Specifications:                      $۳۲۲ P. Bernier G. Bidan S. Lefrant Elsevier 0444720030   ۲۰۰۰


Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure (2 vols.).Volume 1 = Chapters 01-18

Specifications:                      $۴۰۰ AKER, Alan A., and L. R. Francis ROS Elsevier Science (USA) 0080426999   ۲۰۰۲


Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure (2 vols.).Volume 2 = Chapters 19-42

Specifications:                      $۴۰۰ BAKER, Alan A., and L. R. Francis RO Elsevier Science 0080426999   ۲۰۰۲


Advances in the Science of Victorian Brown Coal

Specifications:                      $۴۰۹ Chun – Zhu Li Elsevier 0080442692   ۲۰۰۵


Advancing Materials Research

Specifications:                      $۵۰ Peter A. Psaras H. Dale Natl Academy 0309036976   ۱۹۸۷


Aerogels Handbook (Advances in Sol-Gel Derived Materials and Technologies)

Specifications:                      $۳۴۹  Michel Andre Aegerter Nicholas Levent Springer 1441974776   ۲۰۱۱


Aerospace Materials (Graduate Student Series in Materials Science and Engineering)

Specifications:                      $۱۱۰ Brian Cantor,H Assender,P. Grant Taylor & Francis 0750307420   ۲۰۰۲


Ageing and the Glass Transition (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۲۰۰ Malte Henkel M Pleimling R Sanctuary Springer 3540696830   ۲۰۰۷


Ageing of Composites

Specifications:                      $۴۰۰ R. Martin Woodhead Publishing 1845693523   ۲۰۰۸


Ageing of Rubber – Accelerated Heat Ageing Test Results

Specifications:                      $۴۱۰ R.P. Brown T. Butler S.W. Hawley Rapra 185957274X   ۲۰۰۱


Agglomeration in Industry – Occurence & Applications (2 Volume set)(for pharmaceutical,food,chemical,mineral,cer

Specifications:                      $۵۲۰ Wolfgang Pietsch Wiley-VCH 3527305823   ۲۰۰۵


Agglomeration Processes – Phenomena, Technologies, Equipment ®

Specifications:                      $۴۰۰ Wolfgang Pietsch Wiley-VCH 3527303693   ۲۰۰۲


Aggregate Contribution to Hot Mix Asphalt (HMA) Performance (ASTM Special Technical Publication, STP 1412)

Specifications:                      $۱۰۵ Thomas D. White Sam R. Johnson Astm Intl 0803128924   ۲۰۰۱


Alchemy Rediscovered and Restored

Specifications:                      $۳۳ Archibald Cockren Cosimo Classics 1602061041   ۲۰۰۷


Alkali Activated Cenents & Concrete

Specifications:                      $۳۰۰ Caijun Shi Della Roy Pavel Krivenko Taylor & Francis 0415700043   ۲۰۰۶


Alkene Metathesis in Organic Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 1)

Specifications:                      $۴۱۲ Alois Fuerstner Springer 3540642544   ۱۹۹۸


Alkene Polymerization Reactions with Transition Metal Catalysts (Studies in Surface Science and Catalysis, Volume

Specifications:                      $۳۳۰ Yury Kissin Elsevier 0444532153   ۲۰۰۸


Alkoxo and Aryloxo Derivatives of Metals

Specifications:                      $۲۰۲ Don C. Bradley A. Singh R. C. Mehrotr Elsevier 0121241407   ۲۰۰۱


Alloy Physics – A Comprehensive Reference

Specifications:                      $۵۱۳ Wolfgang Pfeiler Wiley 3527313214   ۲۰۰۷


Alloy Steel – Properties and Use

Specifications:                      $۴۴  Eduardo Valencia Morales InTech 9533074849   ۲۰۱۱


Alloying – Understanding the Basics (06117G)

Specifications:                      $۲۰۴  J. R. Davis J. R. Davis ASM International 0871707446   ۲۰۰۲


Alloying Liquid Metal with Nitrogen from Electric ARC Plasma

Specifications:                      $۹۰ V. I. Lakomskii Cambridge 1898326533   ۱۹۹۹


Alloys – Preparation, Properties, Applications

Specifications:                      $۲۵۰ Fathi Habashi Wiley 3527295917   ۱۹۹۸


All-Valence Electrons S. C. F. Calculations (Topics in Current Chemistry. Vol 15d)

Specifications:                      $۴۰ F. Boschke O. Leary Springer 0387051023   ۱۹۷۰


Alternative Materials for the Reinforcement and Prestressing of Concrete

Specifications:                      $۳۱۰ J.l. Clarke Routledge 0751400076   ۲۰۰۵


Aluminium Alloys – New Trends in Fabrication and Applications

Specifications:                      $۴۴  Zaki Ahmad InTech 9535108610   ۲۰۱۲


Aluminium Alloys, Theory and Applications

Specifications:                      $۲۱۰  Tibor Kvackaj InTech 9533072449   ۲۰۱۱


Aluminum – Properties and Physical Metallurgy (06236G)

Specifications:                      $۱۸۵  John E. Hatch John E. Hatch ASM International 0871701766   ۱۹۸۴


Aluminum Alloy Castings, Properties, Processes And Applications

Specifications:                      $۲۳۰ J. Gilbert Kaufman Elwin L. Rooy ASM International 0871708035   ۲۰۰۴


Aluminum Extrusion Technology

Specifications:                      $۲۰۰  Pradip Saha ASM 087170644X   ۲۰۰۰


Aluminum Recycling

Specifications:                      $۲۰۰ Mark E. Schlesinger CRC 084939662X   ۲۰۰۷


Aluminum Recycling and Processing for Energy Conservation and Sustainability

Specifications:                      $۱۶۸ John Green ASM International 0871708590   ۲۰۰۷


Ambient Intelligence with Microsystems – Augmented Materials and Smart Objects (Microsystems)

Specifications:                      $۲۰۰ Kieran Delaney Springer 0387462635   ۲۰۰۸


American Welding Society user’s guide to filler metals(1995)

AWS 0871714663   ۲۰۰۲


Amine unit corrosion in refineries EFC46 (European Federation of Corrosion)

Specifications:                      $۱۰۵ J D Harston  F Ropital Woodhead Publishing 1845692373   ۲۰۰۷


Amorphous Chalcogenide Semiconductors and Related Materials

Specifications:                      $۱۲۹  Keiji Tanaka Koichi Shimakawa Springer 1441995099   ۲۰۱۱


An Evaluation of the ELECTROMETALLURGICAL APPROACH FOR TREATMENT OF EXCESS WEAPONS P

Specifications:                      $۴۴ National Research Council National Academy 0309573300   ۱۹۹۶


An Instructor’s Solutions Manual to Accompany Mechanics of Materials, 7th Edition

Specifications:                      $۴۰۰ James M. Gere, Barry J. Goodno Cengage Learning 0495244589   ۲۰۰۹


An Introduction to Aspects of Thermodynamics and Kinetics Relevant to Materials Science, 3rd Edition

Specifications:                      $۳۱۸ Eugene Machlin Elsevier 008046615X   ۲۰۰۷


An Introduction to Automotive Composites

Specifications:                      $۱۴۵ N. Tucker K. Lindsey Rapra 1859572790   ۲۰۰۲


An Introduction To Biocomposites (Biomaterials and Bioengineering, Vol. 1)

Specifications:                      $۱۲۳ Seeram Ramakrishna Zheng Ming Hua Imperial College Press 1860944256   ۲۰۰۴


An Introduction to Ceramic Engineering Design

Specifications:                      $۱۰۱ David E. Clark Diane C. Folz Wiley Blackwell 1574981315   ۲۰۰۲


An Introduction to Composite Materials

Specifications:                      $۴۰ Derek Hull Cambridge Univ. 0521283922   ۱۹۸۱


An Introduction to Electrospinning and Nanofibers

Specifications:                      $۱۱۰ Seeram Ramakrishna Kazutoshi Fujihar World Scientific 9812564543   ۲۰۰۵


An Introduction to Materials Engineering and Science – For Chemical and Materials Engineers

Specifications:                      $۱۳۲ Brian S. Mitchell Wiley 0471436232   ۲۰۰۴


An Introduction to Nanosciences and Nanotechnology

Specifications:                      $۱۰۲ Alain Nouailhat Wiley,ISTE 1848210078   ۲۰۰۸


An introduction to the fundamentals of quantum mechanics as they apply to chemistry,computational chemistry,Mater

Specifications:                      $۱۱۰  


An Introduction to the Mathematical Theory of Dynamic Materials (Advances in Mechanics and Mathematics)

Specifications:                      $۱۰۱ Konstantin A. Lurie Springer 038738278X   ۲۰۰۷


An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd Ed.

Specifications:                      $۳۱۱ I. M. Ward J. Sweeney Wiley 0471496251   ۲۰۰۴


An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids

Specifications:                      $۳۰۰ Jose Sole Luisa Bausa Daniel Jaque Wiley 0470868856   ۲۰۰۵


An Introduction to the Properties of Fluids and Solids

Specifications:                      $۳۰ Robert A. Heidemann Ayodeji A. Jeje Univ of Calgary 0919813062   ۱۹۸۴


An introduction to X-ray Metallography

Specifications:                      $۴۴ Abraham Taylor Wiley B0007E3970   ۱۹۴۹


Analysis and Deformulation of Polymeric Materials – Paints, Plastics, Adhesives, and Inks (Topics in Applied Chemi

Specifications:                      $۳۰۰ Jan W. Gooch Springer 0306455412   ۲۰۰۲


Analysis and Design of Biological Materials and Structures (Advanced Structured Materials)

Specifications:                      $۱۲۹  Andreas ochsner Lucas F. M. da Silva  Springer 3642221300   ۲۰۱۲


Analysis of Failure in Fiber Polymer Laminates – The Theory of Alfred Puck (Engineering Materials & Processes)

Specifications:                      $۲۰۵ Martin Knops Springer 3540757643   ۲۰۰۸


Analysis of Geological Materials

Specifications:                      $۲۲۰ Chris Riddle CRC 0824791320   ۱۹۹۳


Analysis of Plastics (Rapra Review Reports)

Specifications:                      $۱۴۴  M.J. Forrest Smithers Rapra Press 1859573339   ۲۰۰۲


Analysis of Residual Stress by Diffraction using Neutron and Synchrotron Radiation

Specifications:                      $۲۱۰ M.E. Fitzpatrick,Alain Lodini CRC 0415303974   ۲۰۰۳


Analysis of Rubber and Rubber like Polymers (4th Edition)

Specifications:                      $۶۳۸ M.J. Loadman M. John R. Loadman Springer 0412819708   ۱۹۹۹


Analysis Surfactants 2nd Edition (Surfactant Science)®

Specifications:                      $۵۱۹ Thomas M. Schmitt CRC 0824704495   ۲۰۰۱


Analysis, Networks, Peptides (Advances in Polymer Science, Vol 65)

Specifications:                      $۷۹ Springerverlag Springer 0387136568   ۱۹۸۴


Analysis-Reactions-Morphology (Advances in Polymer Science, Vol 71)

Specifications:                      $۱۰۵ H. J. Cantow J. P. Kennedy S. Olive G.  Springer 0387154825   ۱۹۸۵


Analytical Characterization of Aluminum, Steel, and Superalloys

Specifications:                      $۳۰۰ D. Scott MacKenzie George E. Totten CRC 0824758439   ۲۰۰۶


Analytical Electrochemistry,2 Edition

Specifications:                      $۱۲۵ Joseph Wang Joseph Wang Wiley-VCH 0471282723   ۲۰۰۰


Analytical Methods In Corrosion Science and Engineering (Corrosion Technology)

Specifications:                      $۳۰۹ Philippe Marcus Florian B. Mansfeld CRC 0824759524   ۲۰۰۶


Analytical Techniques in Materials Conservation

Specifications:                      $۲۰۰ Barbara H. Stuart Wiley 0470012811   ۲۰۰۷


Analytical Ultracentrifugation VIII (Progress in Colloid and Polymer Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Christine Wandrey Helmut Colfen Springer 3540296158   ۲۰۰۶


Anatolian Metal I (archaeology, prehistory, metallurgy, mining)

Specifications:                      $۱۱۰ Unsal Yalcin Deutsches Bergbau Museum 3921533791   ۲۰۰۰


Anionic Polymerization (Advances in Polymer Science, Vol 56)

Specifications:                      $۶۹ L. J. Feters J. Luston Springer 0387127925   ۱۹۸۴


Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 64

Specifications:                      $۲۱۵ Graham A. Webb Academic Press 0123743370   ۲۰۰۹


Anomalous X-Ray Scattering for Materials Characterization (Atomic-Scale Structure Determination)

Specifications:                      $۵۱۲ Yoshio Waseda Springer 3540434437   ۲۰۰۲


ANSI-AWS B2.1-1998 Specification For Welding Procedure And Performance Qualification

Specifications:                      $۴۴ AWS American Welding Society   ۱۹۹۹


ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Components

Specifications:                      $۴۴ AWS American Welding Society   ۱۹۹۹


ANTEC 1998 Plastics, Plastics on My Mind Volume 2 Materials Society of Plastics Engineers

Specifications:                      $۱۰۰ Sindee L. Simon & Gregory B. McKen ANTEC   ۱۹۹۸

ANTEC 98 Conference proceeding(materials)

Specifications:                      $۱۰۰ Christopher G. Robertson and Garth L.  ANTEC   ۱۹۹۸


Aperiodic Crystals – From Modulated Phases to Quasicrystals (International Union of Crystallography)

Specifications:                      $۳۰۰ Ted Janssen Gervais Chapuis Marc de  Oxford University 0198567774   ۲۰۰۷


Application of Fracture Mechanics to Polymers, Adhesives and Composites (European Structural Integrity Society, V

Specifications:                      $۳۰۰ D R Moore Elsevier 0080442056   ۲۰۰۴


Application of Super Absorbent Polymers (SAP) in Concrete Construction: State-of-the-Art Report Prepared by Tech

Specifications:                      $۱۲۹  Viktor Mechtcherine, Hans-Wolf Reinh Springer 9400727321   ۲۰۱۲


Application of the Finite Element Method in Implant Dentistry (Science and Technology in China)

Specifications:                      $۳۱۹ J. G. Weiqi Y. W. Xu Springer 3540737634   ۲۰۰۸


Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science

Specifications:                      $۴۴  Mizutani Tadashi InTech 9533079806   ۲۰۱۱


Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Construction Materials – State of the Art Report of the RILEM Te

Specifications:                      $۱۲۹  Yoshihiko Ohama  Dionys Van Gemert Springer 9400712960   ۲۰۱۱


Applications of High Temperature Superconductors to Electric Power Equipment

Specifications:                      $۹۹  Swarn S. Kalsi Wiley IEEE Press 0470167688   ۲۰۱۱


Applications of High-Tc Superconductivity

Specifications:                      $۴۴  Adir Moyses Luiz InTech 9533073088   ۲۰۱۱


Applications of Neutron Powder Diffraction (Oxford Series on Neutron Scattering in Condensed Matter)

Specifications:                      $۲۰۰ Erich H. Kisi Christopher J. Howard Oxford Univ 0198515944   ۲۰۰۸


Applications of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (Advances in Silicon Science)

Specifications:                      $۱۸۹  Claire Hartmann-Thompson Springer 9048137861   ۲۰۱۱


Applications of Synchrotron Radiation to Materials Analysis

Specifications:                      $۳۳۲ H. Saisho Y. Gohshi Elsevier 0444888578   ۱۹۹۶


Applied Clay Mineralogy – Occurrences,Processing & Applications of Kaolins,Bentonites,Palygorskitesepiolite & Co

Specifications:                      $۲۰۵٫ Haydn H. Murray Elsevier Science 0444517014   ۲۰۰۷


Applied Computational Materials Modeling – Theory, Simulation and Experiment

Specifications:                      $۲۰۰ Guillermo Bozzolo Ronald D. Noebe P Springer 038723117X   ۲۰۰۷


Applied Electromagnetism and Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Andre Moliton Springer 0387380620   ۲۰۰۷


Applied Electrospray Mass Spectrometry (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۳۰۱ Birendra N. Pramanik A.K. Ganguly M. CRC 0824706188   ۲۰۰۲


Applied Machining Technology

Specifications:                      $۱۶۹ Heinz Tschatsch Anette Reichelt Springer 3642010067   ۲۰۰۹


Applied Materials Science Applications of Engineering Materials in Structural, Electronics, Thermal, and Other Indu

Specifications:                      $۱۰۱ Deborah D. L. Chung CRC 0849310733   ۲۰۰۱


Applied Metal Forming – Including FEM Analysis

Specifications:                      $۱۰۲ Henry S. Valberg Cambridge University Press 0521518237   ۲۰۱۰


Applied Polymer Science – 21st Century

Specifications:                      $۴۱۰ C. Craver C. Carraher Elsevier 0080434177   ۲۰۰۱


Applied RHEED – Reflection High-Energy Electron Diffraction During Crystal Growth (Springer Tracts in Modern P

Specifications:                      $۲۳۶ Wolfgang Braun Springer 3540651993   ۱۹۹۹


Applied Superconductivity

Specifications:                      $۱۱۶ A.M. Wolsky et al. US Department of  Noyes Publications 0815511914   ۱۹۹۰


Applied Surface Thermodynamics (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۲۳ A.W. Neumann Jan Spelt CRC 0824790960   ۱۹۹۶


Applied Surface Thermodynamics, Second Edition (Surfactant Science)

Specifications:                      $۱۹۹  A.W. Neumann Robert David Yi Zuo CRC Press 0849396875   ۲۰۱۰


Arburg Practical Guide to Injection Moulding

Specifications:                      $۱۴۰ V. Goodship Rapra 1859574440   ۲۰۰۴


Arc Welding

Specifications:                      $۴۴  Wladislav Sudnik InTech 9533076423   ۲۰۱۱


Arc Welding Automation (Manufacturing Engineering and Materials Processing)

Specifications:                      $۲۲۹ Cary CRC 0824796454   ۱۹۹۵


Arc Welding Control

Specifications:                      $۴۷۶ Jiluan Pan Woodhead Publishing 185573687X   ۲۰۰۳


ARC-Slag Remelting of Steel and Alloys

Specifications:                      $۷۰ B. I. Medovar V. Ya Saenko Cambridge 1898326215   ۱۹۹۷


Around Glare – A New Aircraft Material in Context

Specifications:                      $۲۱۰ Coen Vermeeren Springer 1402007787   ۲۰۰۴


Asbestos and Other Fibrous Materials – Mineralogy, Crystal Chemistry, and Health Effects

Specifications:                      $۲۲۰ H. Catherine W. Skinner Malcolm Ross Oxford University 019503967X   ۱۹۸۸


ASM Handbook – Alloy Phase Diagrams (Asm Handbook,Vol 3) 10th Edition

Specifications:                      $۳۲۰ ASM ASM International 0871703815   ۱۹۹۳


ASM Handbook – Casting (Asm Handbook, Vol 15) 9th Edition

Specifications:                      $۴۵۱ D. M. Stefanescu ASM ASM International 0871700212   ۱۹۹۸


ASM Handbook – Composites, 10th Edition (Asm Handbook Vol 21)

Specifications:                      $۶۲۰ Steven L. Donaldson Daniel B. Miracle ASM International 0871707039   ۲۰۰۲


ASM Handbook – Corrosion – Fundamentals, Testing, and Protection (ASM Handbook,Vol 13A) 10th Edition

Specifications:                      $۷۲۲ Bernard S. Jr. Covino Stephen D. Cram ASM International 0871707055   ۲۰۰۴


ASM Handbook – Corrosion (Asm Handbook,Vol 13),9th Edition

Specifications:                      $۷۶۰ Lawrence J. Korb ASM ASM International 0871700190   ۱۹۹۷


ASM Handbook – Failure Analysis and Prevention (ASM Handbook, Vol 11) 10th Edition

Specifications:                      $۷۶۰ W. T. Becker R. J. Shipley American Society for Metals 0871707047   ۲۰۰۳


ASM Handbook – Fatigue and Fracture (Asm Handbook vol 19)

Specifications:                      $۵۲۰ Steven R. Lampman ASM International 0871703858   ۱۹۹۸


ASM Handbook – Friction, Lubrication, and Wear Technology (Asm Handbook vol 18)

Specifications:                      $۴۱۰ ASM American Society for Metals ASM International 0871703807   ۱۹۹۷


ASM Handbook – Heat Treating (Asm Handbook vol 4) 10th Edition

Specifications:                      $۴۰۲ ASM ASM International 0871703793   ۱۹۹۸


ASM Handbook – Machining (Asm Handbook,Vol 16) 9th Edition

Specifications:                      $۵۸۰ Joseph R. Davis ASM International 0871700220   ۱۹۹۰


ASM Handbook – Materials Selection and Design (Asm Handbook,Vol 20)

Specifications:                      $۴۵۶ George E. Dieter ASM International 0871703866   ۱۹۹۹


ASM Handbook – Mechanical Testing and Evaluation (Asm Handbook vol 8) 10th Edition

Specifications:                      $۵۳۰ Howard Kuhn Dana Medlin ASM International 0871703890   ۲۰۰۳


ASM Handbook – Metallography And Microstructures (ASM Handbook,Vol 9)

Specifications:                      $۷۱۰ George F. Vander Voort ASM International 0871707063   ۲۰۰۵


ASM Handbook – Nondestructive Evaluation and Quality Control (Asm Handbook Vol 17)

Specifications:                      $۵۴۰ ASM ASM International 0871700239   ۱۹۹۷


ASM Handbook – Powder Metal Technologies and Applications (Asm Handbook Vol 7)

Specifications:                      $۶۱۸ Peter W. Lee ASM International 0871703874   ۱۹۹۹


ASM Handbook – Properties and Selection – Irons, Steels, and High Performance Alloys(Asm Handbook Vol 1)10th

Specifications:                      $۵۴۱ Rudolf Steiner American Society for M ASM International 0871703777   ۱۹۹۷


ASM Handbook – Properties and Selection – Nonferrous Alloys and Special Purpose Materials (Asm Handbook Vol

Specifications:                      $۷۷۰ ASM ASM International 0871703785   ۱۹۹۷


ASM Handbook – Surface Engineering (Asm Handbook Vol 5) 10th Edition

Specifications:                      $۵۶۰ Faith Reidenbach ASM International 087170384X   ۱۹۹۸


ASM Handbook – Welding, Brazing, and Soldering (Asm Handbook Vol 6),10th Edition

Specifications:                      $۷۱۱ Kelly Ferjutz Joseph R. Davis Nikki D.  ASM International 0871703823   ۱۹۹۸


ASM Handbook, Volume 13B – Corrosion – Materials

Specifications:                      $۲۶۴ S. D. Cramer Bernard S. Jr. Covino ASM International 0871707071   ۲۰۰۵


ASM Handbook, Volume 13C – Corrosion – Environments and Industries

Specifications:                      $۲۶۴ Stephen D. Cramer Bernard S. Jr. Covi ASM International 0871707098   ۲۰۰۶


ASM Handbook, Volume 14A – Metalworking  – Bulk Forming

Specifications:                      $۳۰۰ S. L. Semiatin ASM International 087170708X   ۲۰۰۵


ASM Handbook, Volume 14B – Metal Working – Sheet Forming

Specifications:                      $۳۰۰ S. L. Semiatin E. MArquard H. Lampm ASM International 0871707101   ۲۰۰۶


ASM Handbook, Volume 15 – Casting

Specifications:                      $۲۶۴ S. Viswanathan C. Diran A. Rathindra ASM International 087170711X   ۲۰۰۸


Asm Handbook, Volume 22B – Metals Process Simulation

Specifications:                      $۲۶۴  David Furrer David Furrer ASM International 1615030050   ۲۰۱۰


ASM Metals Handbook – Desk Edition ( 2nd Edition)

Specifications:                      $۵۲۰ Asm Committee J.R.Davis ASM International 0871706547   ۲۰۰۰


ASM Metals Handbook – Forming and Forging (ASM Handbook,Vol.14) 9th Edition

Specifications:                      $۴۵۰ Joseph R. Davis S. L. Semiatin Americ ASM International 0871700204   ۱۹۹۸


ASM Metals Handbook – Fractography (Asm Handbook, Vol 12) 9th Edition

Specifications:                      $۴۱۱ Kathleen Mills ASM ASM International 0871700182   ۱۹۹۸


ASM Metals Handbook – Materials Characterization (Asm Handbook vol 10) 9th Edition

Specifications:                      $۴۲۱ George M. Crankovic ASM International 0871700166   ۱۹۹۸


ASM Ready Reference – Electrical and Magnetic Properties of Metals

Specifications:                      $۱۷۵ J. G. Kaufman S. R. Crosby ASM International 0871706903   ۲۰۰۰


ASM Speciality Handbook – Heat Resistant Materials

Specifications:                      $۸۵۱ Joseph R. Davis ASM International 0871705966   ۱۹۹۷


ASM Specialty Handbook – Nickel, Cobalt, and Their Alloys (Asm Specialty Handbook)

Specifications:                      $۲۸۶ Joseph R. Davis ASM International 0871706857   ۲۰۰۱


ASME B16.11-2005 – Forged Fittings-Socket Welded and Threaded

Specifications:                      $۴۰ ASME ASME   ۲۰۰۵


ASME BPVC 2010 – Section II, Part A, Materials – Ferrous Material Specifications (Beginning to SA-450)(Boiler an

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰


ASME BPVC 2010 – Section II, Part A, Materials – Ferrous Material Specifications (SA-451 to End)(Boiler and Pres

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰


ASME BPVC 2010 – Section II, Part B, Nonferrous Material Specifications(Boiler and Pressure Vessel Code)

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰


ASME BPVC 2010 – Section II, Part C, Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals(Boiler and Pr

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰


ASME BPVC 2010 – Section II, Part D, Properties – Materials (Metric)(Boiler and Pressure Vessel Code)

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰


ASME BPVC 2010 – Section IX, Welding and Brazing Qualifications(Boiler and Pressure Vessel Code)

Specifications:                      $۲۰۰  ASME ASME   ۲۰۱۰

Aspects of Microbially Induced Corrosion (European Federation of Corrosion)

Specifications:                      $۱۶۰  D. Thierry Maney Materials Science 1861250509   ۱۹۹۸

Aspects on Fundaments and Applications of Conducting Polymers

Specifications:                      $۴۴  Artur de Jesus Motheo InTech 9535103851   ۲۰۱۲

Asphalt Science and Technology

Specifications:                      $۲۲۹ Arthur Usmani CRC 0824799984   ۱۹۹۷

Asphaltenes, Heavy Oils, and Petroleomics

Specifications:                      $۲۱۲ Oliver C. Mullins Eric Y. Sheu Ahmed  Springer 0387317341   ۲۰۰۷

Assigning Structures to Ions in Mass Spectrometry

Specifications:                      $۳۰۵ John L. Holmes Christiane Aubry Paul  CRC 0849319501   ۲۰۰۷

ASTM Dictionary of ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY, 10th Edition

Specifications:                      $۱۳۵ American Society for Testing and Mate ASTM International 0803142463   ۲۰۰۵

ASTM Handbook Of Comparative World Steel Standards,3rd Edition (Astm Data Series Publication, Ds 67b.)

Specifications:                      $۷۱۹ John E. Bringas ASTM International 0803133626   ۲۰۰۴

ASTM Standards 2006,Volume 01 – Iron and Steel Products

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 02 – Nonferrous Metal Products

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 03 – Metals Test Methods and Analytical Procedures

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 04 – Construction

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 05 – Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 06 – Paints, Related Coatings, and Aromatics

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 07 – Textiles

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 08 – Plastics

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 09 – Rubber

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 10 – (Incomplete) Electrical Insulation and Electronics

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 11 – (Incomplete) Water and Environmental Technology

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 12 – Nuclear, Solar, and Geothermal Energy

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 13 – (Incomplete) Medical Devices and Services

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 14 – General Methods and Instrumentation

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

ASTM Standards 2006,Volume 15 – General Products, Chemical Specialties & End Use Products

ASTM ASTM International   ۲۰۰۶

Astm’s Role in Performance-Based Fire Codes and Standards (Astm Special Technical Publication STP 1377)

Specifications:                      $۴۵ John Raymond Hall ASTM International 0803126204   ۱۹۹۹

Asymptotic Models of Fields in Dilute and Denselly Packed Composites

Specifications:                      $۶۱ A. B. Movchan World Scientific Publishing C 1860943187   ۲۰۰۲


Atkins’ Physical Chemistry, 6th Ed.(CD Version)

Peter Atkins Oxford University Press   ۲۰۰۴


Atkins’ Physical Chemistry, 8th Edition

Specifications:                      $۱۵۹ Peter Atkins Oxford University Press 0198700725   ۲۰۰۶


Atlas of Continuous Cooling Transformation Diagrams for Engineering Steels

Specifications:                      $۶۶ M. Atkins British Steel 0950045144   ۱۹۷۷


Atlas of Fibre Fracture and Damage to Textiles, Second Edition

Specifications:                      $۶۰۴  John W. S. Hearle Brenda Lomas Willi CRC Press 0849338816   ۱۹۹۸


Atlas of Zeolite Framework Types, 5th Ed.(formerly; Atlas of Zeolite Structure Types)

Specifications:                      $۳۰۰ Ch. Baerlocher D.H. Olson W.M. Meier Elsevier 0444507019   ۲۰۰۱


Atlas of Zeolite Framework Types, 6th Edition

Specifications:                      $۳۰۰ Ch. Baerlocher Lynne B. McCusker D. Elsevier 0444530649   ۲۰۰۷


Atomic and Molecular Manipulation (Frontiers of Nanoscience, Volume 2)

Specifications:                      $۱۷۵  Andrew J. Mayne Gerald Dujardin Elsevier Science 0080963552   ۲۰۱۱


Atomic Force Microscopy

Specifications:                      $۱۰۱ Peter Eaton Paul West Oxford Univ 0199570450   ۲۰۱۰


Atomic Force Microscopy – Imaging, Measuring and Manipulating Surfaces at the Atomic Scale

Specifications:                      $۴۴  Victor Bellitto InTech 9535104148   ۲۰۱۲


Atomic Simulation of ElectroOPtic and Magnetooptic Oxide Materials (Springer Tracts in Modern Physics)

Specifications:                      $۲۳۴ Hansjorg Donnerberg Springer 354065111X   ۱۹۹۹


Atomistic Modeling of Materials Failure

Specifications:                      $۲۰۰ Markus J. Buehler Springer 0387764259   ۲۰۰۸


Atomistic Modeling of Physical Properties (Advances in Polymer Science,Vol 116)

Specifications:                      $۳۰۰ L. Mommerie U. W. Suter Springer 0387578277   ۱۹۹۴


Atomistic Properties of Solids (Springer Series in Materials Science)

Specifications:                      $۱۹۹  Dinker B. Sirdeshmukh Lalitha Sirdesh Springer 3642199704   ۲۰۱۱


Audel Automated Machines and Toolmaking, 5th Edition

Specifications:                      $۲۴  Rex Miller Mark Richard Miller Audel 0764555286   ۲۰۰۴


Audel Pipefitter’s and Welder’s Pocket Manual, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۹  Charles N. McConnell Audel 0764542052   ۲۰۰۳


Audel Welding Pocket Reference (Audel Technical Trades Series)

Specifications:                      $۱۵ James E. Brumbaugh Rex Miller Audel 0764588095   ۲۰۰۷


Automotive Engineering – Lightweight, Functional, and Novel Materials (Series in Materials Science and Engineerin

Specifications:                      $۲۱۰ Brian Cantor,P. Grant,C. Johnston Taylor & Francis 0750310014   ۲۰۰۸


Automotive Lubricant Testing and Advanced Additive Development

Specifications:                      $۶۰ Simon Tung ASTM 0803145055   ۲۰۰۸


Automotive Plastics & Composites – Worldwide Markets & Trends to 2007, 2nd Edition

Specifications:                      $۳۹۹۰ D. Mann Elsevier 1856173496   ۱۹۹۹


AWS 2004 – Structural Welding Code-steel.(Aws D1.1.d1.1m)

Specifications:                      $۶۱۲ ANSI American Welding Society 0871717263   ۲۰۰۵


AWS A2.4 2007 – Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination

Specifications:                      $۲۰۰ American Welding Society (AWS) AWS   ۲۰۰۷


AWS D1. 1-D1. 1M-2010, Structural Welding Code — Steel, 22 Edition

Specifications:                      $۱۱۰ American Welding Society American Welding Society 0871717727   ۲۰۱۰


AWS D1.1 2008 Structural Welding Code, Steel (21st Edition)

Specifications:                      $۳۰۰ American Welding Society (AWS) AWS   ۲۰۰۸


AWS Jefferson’s Welding Encyclopedia, 18th Edition

Specifications:                      $۲۱۱ Robert L. O’Brien American Welding Society 0871715066   ۱۹۹۷


B0483 General Guidelines for Corrosion Testing of Materials for Marine Applications (EFC 3) (matsci)

Specifications:                      $۵۰  F P Ijsseling Maney Materials Science 0901462764   ۱۹۸۹


B0526 Microbial Corrosion (EFC 8) (matsci)

Specifications:                      $۱۰۰  C. A. C. Sequeira A. K. Tiller Maney Materials Science 0901716081   ۱۹۹۳


B0575 Guide to Surface Engineering Terminology (matsci)

Specifications:                      $۱۶۰  Eugeneiusz Tyrkiel Peter Dearnley Maney Materials Science 0901716642   ۱۹۹۵


B0684 Corrosion-deformation Interactions (EFC 21) (matsci)

Specifications:                      $۲۷۰  Thierry Magnin Maney Materials Science 1861250487   ۱۹۹۸


B0746 Corrosion of Reinforcement in Concrete (EFC 31) (matsci)

Specifications:                      $۱۰۰  J. Mietz R. Polder B. Elsener Maney Materials Science 1861251335   ۲۰۰۱


B0761 Working Party Report on the Life Cycle Costing of Corrosion in the Oil and Gas Industry(EFC 32) (matsci)

Specifications:                      $۱۰۰  Phil J. Jackman Maney Materials Science 1902653858   ۲۰۰۳


B0762 Marine Corrosion of Stainless Steel (EFC 33) (matsci)

Specifications:                      $۲۳۰  D. Feron Maney Materials Science 1861251513   ۲۰۰۲


B0766 Guidelines on Materials Requirements for Carbon & Low Alloy Steels for H2S-containing Environments in O

Specifications:                      $۱۰۰  EFC Maney Materials Science 1902653548   ۲۰۰۲


B0773 Corrosion inhibitors for Steel in Concrete (EFC 35) (matsci)

Specifications:                      $۱۰۰  B. Elsener Maney Materials Science 1902653483   ۲۰۰۲


Bainite in steels, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۶۰  H. K. D. H. Bhadeshia Maney Materials Science 1861251122   ۲۰۰۱


Barrier Properties of Polymer Clay Nanocomposites (Nanotechnology Science and Technology)

Specifications:                      $۱۴۵ Vikas Mittal Nova Science Pub Inc 1608760219   ۲۰۱۰


BASF HANDBOOK ON Basics of Coating Technology, 2nd edition

Specifications:                      $۳۰۰  Prof.Dr.Artur Goldschmidt,Dr.Hans Joa Vincentz Network 866309036   ۲۰۰۷


Basic Electromagnetism and Materials

Specifications:                      $۱۳۶ Andr‚ Moliton Springer 0387302840   ۲۰۰۷


Basic Engineering Plasticity, An Introduction with Engineering and Manufacturing Applications

Specifications:                      $۷۵ David Rees Butterworth,Heinemann 0750680253   ۲۰۰۶


Basic Rubber Testing – Selecting Methods for a Rubber Test Program (ASTM Special Technical Publication MNL39

Specifications:                      $۱۱۰ ASTM International ASTM International 0803133588   ۲۰۰۳


Basics of Troubleshooting in Plastics Processing – An Introductory Practical Guide

Specifications:                      $۱۲۵  Muralisrinivasan Natamai Subramanian Wiley 0470626062   ۲۰۱۱


Beam Effects, Surface Topography, and Depth Profiling in Surface Analysis (Methods of Surface Characterization)

Specifications:                      $۲۵۳ Alvin W. Czanderna Theodore E. Made Springer 0306458969   ۱۹۹۸


Beam Technologies for Integrated Processing

Specifications:                      $۲۰ Comtee on Beam Teces, Oppors in Atti Natl Acades 0309046351   ۱۹۹۲


Bearing Steel Technology (Astm Special Technical Publication STP 1419)

Specifications:                      $۱۴۵ John M. Beswick ASTM International 0803128940   ۲۰۰۲


Behavior of Macromolecules (Advances in Polymer Science,Vol. 46)

Specifications:                      $۶۶ H.J.Cantow Springer 0387116400   ۱۹۸۲


Bench Testing of Industrial Fluid Lubrication and Wear Properties Used in Machinery Applications (ASTM Special

Specifications:                      $۱۱۰ George E. Totten ASTM International 0803128673   ۲۰۰۱


Beryllium Chemistry and Processing

Specifications:                      $۲۳۵  Kenneth A. Walsh E. dalder A. Goldber ASM International 0871707217   ۲۰۰۹


Biaxial Stretching of Film

Specifications:                      $۲۳۰  Mark T. DeMeuse Woodhead Publishing 1845696751   ۲۰۱۱


Bibliography on Mechanical Alloying and Milling

Specifications:                      $۱۴۰ C. Suryanarayana Cambridge 1898326126   ۱۹۹۶


Bicontinuous Liquid Crystals (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Mathew L. Lynch Patrick T. Spicer CRC 1574444492   ۲۰۰۵


Bicycle Metallurgy for the Cyclist

Specifications:                      $۱۸ Hayduk Vitesse Pr 0961897708   ۱۹۹۰


Bifurcations, Instabilities and Degradations in Geomaterials (Springer Series in Geomechanics and Geoengineering)

Specifications:                      $۱۷۹  Richard Wan Mustafa Alsaleh Joe Labu Springer 3642182836   ۲۰۱۱


Binary Rare Earth Oxides

Specifications:                      $۲۲۳ G. Adachi N.Imanaka Z.C.Kang Springer 1402025688   ۲۰۰۵


Binders for Durable and Sustainable Concrete (Modern Concrete Technology Series)

Specifications:                      $۳۰۰ P-C AitCin Routledge 0415385881   ۲۰۰۸


Bioactive Glasses – Materials, Properties and Applications (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۱۵  H Ylanen Woodhead Publishing 1845697685   ۲۰۱۱


Bioactive Materials in Medicine: Design and applications (Woodhead Publishing Series in Biomaterials)

Specifications:                      $۲۱۵  X Zhao Woodhead Publishing 1845696247   ۲۰۱۱


Bioactive Organo-Silicon Compounds (Topics in Current Chemistry. Vol 84)

Specifications:                      $۶۰ F. L. Boschke M G. Voronkov Springer 0387093478   ۱۹۷۹


Bioactive Surfaces (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۵۹  Hans G. Borner Jean Francois Lutz Springer 3642201547   ۲۰۱۱


Bio-Based Polymers and Composites

Specifications:                      $۲۰۰ Richard Wool X. Susan Sun Academic Press 0127639527   ۲۰۰۵


Bioceramics – Properties, Characterizations, and Applications

Specifications:                      $۱۰۸ Joon Park Springer 0387095446   ۲۰۰۸


Bioceramics (Advanced Ceramics, 1)

Specifications:                      $۵۶ James F. Shackelford CRC 9056996126   ۲۰۰۵


Bioceramics and Their Clinical Applications

Specifications:                      $۵۲۰ Tadashi Kokubo Woodhead Publishing 1845692047   ۲۰۰۸


Bioceramics Volume 10

Specifications:                      $۴۲۰ L. Sedel,C. Rey Pergamon 0080426921   ۱۹۹۷


Biocompatibility of Dental Materials

Specifications:                      $۲۲۹ Gottfried Schmalz Dorthe Arenholt-Bin Springer 3540777814   ۲۰۰۹


Biodegradable Metals – From Concept to Applications (SpringerBriefs in Materials)

Specifications:                      $۴۹  Hendra Hermawan Springer 3642311695   ۲۰۱۲


Biodegradable Polymers for Industrial Applications

Specifications:                      $۳۰۰  R Smith Woodhead Publishing 1855739348   ۲۰۰۵


Biodegradable Polymers in Clinical Use and Clinical Development

Specifications:                      $۱۴۹ Abraham J. Domb, Neeraj Kumar Wiley 0470424753   ۲۰۱۱


Biodegradation of Nitroaromatic Compounds and Explosives

Specifications:                      $۲۴۹ Jim C. Spain Joseph B. Hughes H.Joac CRC 1566705223   ۲۰۰۰


Bioengineering Research of Chronic Wounds – A Multidisciplinary Study Approach (Mechanobiology, Tissue Engin

Specifications:                      $۱۶۹ Amit Gefen Springer 3642005330   ۲۰۰۹


Biofilm Highlights (Springer Series on Biofilms)

Specifications:                      $۱۸۹  Hans-Curt Flemming Jost Wingender U Springer 3642199399   ۲۰۱۱


Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials

Specifications:                      $۲۴۹  Eduardo Ruiz-Hitzky Katsuhiko Ariga  Wiley-VCH 352731718X   ۲۰۰۸


Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

Specifications:                      $۱۴۷  C. M. Pradier Elsevier 0444535586   ۲۰۱۱


Biological Adhesives

Specifications:                      $۲۰۰ Andrew M. Smith Springer 3540310487   ۲۰۰۶


Biological Effects of Surfactants

Specifications:                      $۲۱۱ S.A. Ostroumov 0849325269CRC   ۲۰۰۶


Biological Performance of Materials – Fundamentals of Biocompatibility, 3rd Edition

Specifications:                      $۹۵ J. Black CRC 0824771060   ۱۹۹۹


Biology in Physics – Is Life Matter (Series in Polymers, Interfaces and Biomaterials)

Specifications:                      $۱۱۲ Konstantin Bogdanov Academic Press 0121098400   ۲۰۰۰


Biomaterials – A Tantalus Experience (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering)

Specifications:                      $۱۶۹  Jozef A. Helsen Yannis Missirlis Springer 364212531X   ۲۰۱۱


Biomaterials – An Introduction, 3rd ed.

Specifications:                      $۲۰۰ Joon Park R.S. Lakes Springer 0387378790   ۲۰۰۷


Biomaterials – Interfacial Phenomena and Applications (Advances in chemistry)

Specifications:                      $۷۶  Stuart L. Cooper Nicholas A. Peppas Amer Chemical Society 0841206317   ۱۹۸۲


Biomaterials – Physics and Chemistry

Specifications:                      $۴۴  Rosario Pignatello InTech 9533074184   ۲۰۱۱


Biomaterials and Bioengineering Handbook

Specifications:                      $۴۰۵ Donald L. Wise Marcel Dekker 0824703189   ۲۰۰۰


Biomaterials and Devices for The Circulatory System

Specifications:                      $۳۰۰  Terence Gourlay Richard Black Woodhead Publishing 1845694643   ۲۰۱۰


Biomaterials and Regenerative Medicine in Ophthalmology (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۴  T. V. Chirila CRC Press 1439802157   ۲۰۱۰


Biomaterials and Tissue Engineering in Urology (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۷  J. Denstedt A. Atala CRC Press 1439801770   ۲۰۰۹


Biomaterials Applications for Nanomedicine

Specifications:                      $۴۴  Rosario Pignatello InTech 9533076614   ۲۰۱۱


Biomaterials Engineering and Devices – Human Applications, Volume 1, Fundamentals and Vascular and Carrier Ap

Specifications:                      $۳۰۰ Kai-Uwe Lewandrowski Humana Press 0896038580   ۲۰۰۰


Biomaterials Fabrication and Processing Handbook

Specifications:                      $۲۰۰ Paul K. Chu Xuanyong Liu CRC 0849379733   ۲۰۰۸


Biomaterials for Artificial Organs

Specifications:                      $۲۳۰  Michael Lysaght Thomas Webster Woodhead Publishing 1845696530   ۲۰۱۱


Biomaterials for Surgical Operation

Specifications:                      $۱۸۹  Shuko Suzuki Humana Press 1617795690   ۲۰۱۲


Biomaterials for Tissue Engineering Applications – A Review of the Past and Future Trends

Specifications:                      $۲۱۹ Jason A. Burdick Robert L. Mauck Springer 3709103843   ۲۰۱۱


Biomaterials in Asia (In Commemoration of the 1st Asian Biomaterials Congress)

Specifications:                      $۱۵۰ Tetsuya Tateishi World Scientific 9812835741   ۲۰۰۹


Biomaterials in Hand Surgery

Specifications:                      $۱۳۹ Antonio Merolli Thomas J. Joyce Springer 8847011949   ۲۰۰۹


Biomaterials Science and Engineering

Specifications:                      $۴۴  Rosario Pignatello InTech 9533076096   ۲۰۱۱


Biomaterials Science, 2nd Edition – An Introduction to Materials in Medicine

Specifications:                      $۲۰۰ B. Ratner A. Hoffman F. Schoen J. Le Academic Press 0125824637   ۲۰۰۴


Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering

Specifications:                      $۱۰۹  Larry L. Hench Julian R. Jones CRC Press 0849325773   ۲۰۰۵


Biomedical Composites (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۴۹  L. Ambrosio CRC Press 1439801789   ۲۰۱۰


Biomedical Engineering, Trends in Materials Science

Specifications:                      $۴۴  Anthony N. Laskovski InTech 9533075136   ۲۰۱۱


Biomedical Hydrogels: Biochemistry, Manufacture and Medical Applications (Woodhead Publishing Series in Bioma

Specifications:                      $۲۱۰  S Rimmer Woodhead Publishing 1845695909   ۲۰۱۱


Biomedical Materials

Specifications:                      $۱۱۰ Roger Narayan Springer 0387848711   ۲۰۰۹


Biomimetic Based Applications

Specifications:                      $۴۴  Anne George InTech 9533071954   ۲۰۱۱


Biomimetic Materials and Design – Biointerfacial Strategies, Tissue Engineering, and Targeted Drug Delivery

Specifications:                      $۳۱۶ Angela Dillow Anthony Lowman CRC 0824707915   ۲۰۰۲


Biomimetics in Materials Science – Self-Healing, Self-Lubricating, and Self-Cleaning Materials

Specifications:                      $۳۰۰  Michael Nosonovsky Pradeep K Rohatg Springer 1461409268   ۲۰۱۲


Bioorganometallic Chemistry (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 17)

Specifications:                      $۴۰۵ Gerard Simonneaux Springer 354033047X   ۲۰۰۶


Biopolymer Research Trends

Specifications:                      $۱۲۹ Tamas S. Nemeth Nova Science Publishers 1600219837   ۲۰۰۸


Biopolymers

Specifications:                      $۴۴  Magdy Elnashar Sciyo 9533071091   ۲۰۱۰


Biopolymers at Interfaces, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۴۸ Martin Malmsten CRC 0824708636   ۲۰۰۳


Biopolymers Liquid Crystalline Polymers Phase Emulsion (Advances in Polymer Science, vol 126)

Specifications:                      $۲۱۰ B. A. Armitage Springer 3540604847   ۱۹۹۶


Biopolymers: New Materials for Sustainable Films and Coatings

Specifications:                      $۱۳۰  David Plackett Wiley 0470683414   ۲۰۱۱


Biopolymers: Utilizing Nature’s Advanced Materials

Specifications:                      $۱۴۴  Syed H. Imam Richard V. Greene Baqa American Chemical Society 0841236070   ۱۹۹۹


Bioscience and Bioengineering of Titanium Materials

Specifications:                      $۳۰۰ Yoshiki Oshida Elsevier 008045142X   ۲۰۰۷


Biotemplating – Complex Structures from Natural Materials

Specifications:                      $۸۵ Simon R Hall Imperial College 1848164033   ۲۰۰۹


Bismuth-based High-temperature Superconductors (Applied Physics)

Specifications:                      $۳۱۹  Hiroshi Maeda CRC Press 082479690X   ۱۹۹۶


Bituminous Binders and Mixes (Rilem Report)

Specifications:                      $۲۸۰ L. Francken Taylor & Francis 0419228705   ۲۰۰۵


Black and Smokeless Powders – Technologies for Finding Bombs and the Bomb Makers(HTLM ebook)

Specifications:                      $۳۳ National Research Council National Academies Press 0309062462   ۱۹۹۸


Blacksmithing Basics for the Homestead

Specifications:                      $۱۸  Joe DeLaRonde Gibbs Smith 1586857061   ۲۰۰۸


Blast Protection of Civil Infrastructures and Vehicles using Composites

Specifications:                      $۲۱۹  N. Uddin CRC Press 1439827710   ۲۰۱۰


Blast Waves (Shock Wave and High Pressure Phenomena)

Specifications:                      $۱۵۹ Charles E. Needham Springer 3642052878   ۲۰۱۰


Block Copolymers – Synthetic Strategies, Physical Properties, and Applications

Specifications:                      $۳۰۰ N Hadjichristidis S Pispas G Floudas Wiley 047139436X   ۲۰۰۳


Block Copolymers in Nanoscience

Specifications:                      $۲۱۳ Massimo Lazzari G.Liu S.Lecommando Wiley 3527313095   ۲۰۰۷


Blockcopolymers,Polyelectrolytes,Biodegradation(Advances in Polymer Science,Vol.135)

Specifications:                      $۲۳۴ V.Bellon Maurel S.Pispas J.W.Mays N. Springer 3540631569   ۱۹۹۸


Blowing Agents for Polyurethane Foams

Specifications:                      $۱۴۵ S.N. Singh Rapra 1859573215   ۲۰۰۲


Blown Film Extrusion – An Introduction

Specifications:                      $۱۱۹ Kirk Cantor Hanser Gardner 1569903964   ۲۰۰۶


Blueprint Reading for Welders, 8 Edition

Specifications:                      $۱۰۹  A.E. Bennett Louis J Siy Delmar Cengage Learning 1428335285   ۲۰۰۹


BMH Base Metals Handbook, 3rd edition

Specifications:                      $۱۳۰۰ M. Thompson CRC,Woodhead Publishing 0849387817   ۲۰۰۶


Bond and Structure Models (Structure and Bonding, Vol 63)

Specifications:                      $۱۰۵ J.C.A. Boeyens Springer 0387158200   ۱۹۸۶


Bonded Cement-Based Material Overlays for the Repair, the Lining or the Strengthening of Slabs or Pavements

Specifications:                      $۱۲۹  B Bissonnette Luc Courard Springer 9400712383   ۲۰۱۱


Bonding and Compounds of Less Abundant Metals (Structure & Bonding Vol 31)

Specifications:                      $۵۰ Ricardo Ferreira Springer 3540079644   ۱۹۷۳


Bonding and Structure (Topics in Current Chemistry. Vol 63)

Specifications:                      $۴۲ D. P. Craig  D. P. Mellor Springer 0387076050   ۱۹۷۶


Bonding and Structure of Molecules and Solids

Specifications:                      $۱۰۰ Pettifor D.G.   ۱۹۹۵


Bonding forces (Structure & Bonding Vol 27)

Specifications:                      $۴۰ M. Simonetta and A. Gavezzotti Springer 3540076711   ۱۹۷۳


Bonding Problems (Structure & Bonding Vol 43)

Specifications:                      $۱۰۵ Christian K. J~rgensen Springer 3540104070   ۱۹۸۱


Bonding Theory for Metals and Alloys

Specifications:                      $۲۶۳ Frederick E. Wang Elsevier Science 0444519785   ۲۰۰۵


Bonds and Bands in Semiconductors (Materials Science & Technology)

Specifications:                      $۶۶ J. C. Phillips Elsevier 0125533500   ۱۹۷۳


Boron Rich Solids – Sensors, Ultra High Temperature Ceramics, Thermoelectrics, Armor (NATO Science B – Physics

Specifications:                      $۲۲۹ Nina Orlovskaya Mykola Lugovy Springer 9048198178   ۲۰۱۱


Boron-Containing Polymers (Macromolecules Containing Metal and Metal-like Elements, Vol. 8)

Specifications:                      $۲۰۰ A.S. Abd El Aziz C.E.Carraher C.U.Pitt Wiley 0471730122   ۲۰۰۷


Bosonization and Strongly Correlated Systems

Specifications:                      $۶۵ Alexander O. Gogolin Cambridge University Press 0521617197   ۲۰۰۴


Branched Polymers I (Advances in Polymer Science, Vol.142)

Specifications:                      $۴۱۲ J. Roovers  B. Charleux Springer 3540649239   ۱۹۹۹


Branched Polymers II (Advances in Polymer Science,Vol 143)

Specifications:                      $۴۷۷ Jacques Roovers Springer 3540650059   ۱۹۹۹


Brazing Handbook, 4th Ed.(AWS)

Specifications:                      $۲۰ American Welding Society American Welding Society 0871713594   ۱۹۹۱


Brazing, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۴۹  Mel M. Schwartz ASM International 0871707845   ۲۰۰۳


British Gypsum White Book 2009 ( 11th Ed )

Specifications:                      $۱۱۰ British Gypsum British Gypsum   ۲۰۰۹


Brittle Matrix Composites 7

Specifications:                      $۳۰۰  A.M. Brandt V.C. Li I.H. Marshall Woodhead Publishing 1855737698   ۲۰۰۳


Brittle Matrix Composites 8

Specifications:                      $۳۰۰  A.M. Brandt V.C. Li I.H. Marshall Woodhead Publishing 1845690311   ۲۰۰۷


Brittle Matrix Composites 9

Specifications:                      $۲۷۰  A.M. Brandt V.C. Li I.H. Marshall Woodhead Publishing 1845697758   ۲۰۱۰


Bronze Casting – A Manual of Techniques

Specifications:                      $۴۵  Guy Thomas Crowood Press (UK) 1852239387   ۱۹۹۶


Build Your Own CNC Machine (Technology in Action)

Specifications:                      $۳۹ James Floyd Kelly Patrick Hood Daniel Apress 1430224894   ۲۰۰۹


Building Decorative Materials (Woodhead Publishing in Materials)

Specifications:                      $۲۳۰  Y Li S Ren Woodhead Publishing 085709257X   ۲۰۱۱


Building Materials in Civil Engineering

Specifications:                      $۲۴۵  Haimei Zhang Woodhead Publishing 1845699556   ۲۰۱۱


Building with Reclaimed Components and Materials

Specifications:                      $۱۰۱ B Addis Earthscan 1844072746   ۲۰۰۶


Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials (Materials for Electronic & Optoelectronic

Specifications:                      $۴۳۶ Peter Capper Wiley 0470851422   ۲۰۰۵


Bulk Metallic Glasses

Specifications:                      $۲۰۰ C. Suryanarayana A. Inoue CRC 1420085964   ۲۰۱۱


Bulk Metallic Glasses – An Overview

Specifications:                      $۲۰۰ Michael Miller,Peter Liaw Springer 0387489207   ۲۰۰۸


Bulk Nanostructured Materials

Specifications:                      $۳۰۵ Michael J. Zehetbauer Yuntian Theodor Wiley,VCH 3527315241   ۲۰۰۹


CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) – A Comprehensive Guide (Pergamon Materials Series)

Specifications:                      $۲۰۴ N. Saunders,A.P. Miodownik Pergamon 0080421296   ۲۰۰۵


Capacity and Transport in Contrast Composite Structures – Asymptotic Analysis and Applications

Specifications:                      $۱۷۴  A. A. Kolpakov A. G. Kolpakov CRC Press 1439801754   ۲۰۱۰


Capillary Forces in Microassembly – Modeling, Simulation, Experiments, and Case Study (Microtechnology and ME

Specifications:                      $۲۰۰ P. Lambert Springer 0387710884   ۲۰۰۷


Capillary Surface – Shape, Stability, Dynamics in Particular under Weightlessness

Specifications:                      $۴۸۷ Dieter W. Langbein D. Langbein U. Me Springer 3540418156   ۲۰۰۲


Carbon Alloys – Novel Concepts to Develop Carbon Science and Technology

Specifications:                      $۱۹۳ YASUDA, Ei-ichi, and Michio INAGA Elsevier Science. 0080441637   ۲۰۰۳


Carbon Fibers and Their Composites

Specifications:                      $۴۱۷ Peter Morgan Taylor & Francis 0824709837   ۲۰۰۵


Carbon Fibers, Third Edition

Specifications:                      $۲۵۹ Donnet CRC 0824701720   ۱۹۹۸


Carbon Materials and Nanotechnology

Specifications:                      $۱۱۵ Anke Kru ger Wiley,VCH 3527318038   ۲۰۱۰


Carbon Materials for Advanced Technologies.

Specifications:                      $۲۰۴ BURCHELL, Timothy D. Elsevier Science (USA) 0080426832   ۱۹۹۹


Carbon Nanotechnology – Recent Developments in Chemistry, Physics, Materials Science and Device Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Liming Dai Elsevier 044451855X   ۲۰۰۶


Carbon Nanotube and Graphene Device Physics

Specifications:                      $۱۰۲  H.-S. Philip Wong Deji Akinwande Cambridge University Press 0521519055   ۲۰۱۱


Carbon Nanotube Reinforced Composites – Metal and Ceramic Matrices

Specifications:                      $۲۰۰ Sie Chin Tjong Wiley VCH 3527408924   ۲۰۰۹


Carbon Nanotubes

Specifications:                      $۴۴  Jose Mauricio Marulanda InTech 9533070544   ۲۰۱۰


Carbon Nanotubes – Advanced Topics in the Synthesis, Structure, Properties and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Ado Jorio Gene Dresselhaus Springer 3540728643   ۲۰۰۸


Carbon Nanotubes – From Research to Applications

Specifications:                      $۴۴  Stefano Bianco InTech 9533075006   ۲۰۱۱


Carbon Nanotubes – Growth and Applications

Specifications:                      $۱۱۰  Dr. Mohammad Naraghi Intech   ۲۰۱۱


Carbon Nanotubes – Quantum Cylinders of Graphene (Contemporary Concepts of Condensed Matter Science, Volum

Specifications:                      $۳۰۰ Susumo Saito,Alex Zettl Elsevier 0444532765   ۲۰۰۸


Carbon Nanotubes – Reinforced Metal Matrix Composites (Nanomaterials and their Applications)

Specifications:                      $۱۵۹  Arvind Agarwal Srinivasa Rao Bakshi  CRC Press 1439811490   ۲۰۱۰


Carbon Nanotubes – Synthesis, Characterization, Applications

Specifications:                      $۴۴  Siva Yellampalli InTech 9533074979   ۲۰۱۱


Carbon Nanotubes and Related Structures – Synthesis, Characterization, Functionalization, and Applications

Specifications:                      $۲۱۵ Dirk M. Guldi Nazario Martin Wiley,VCH 3527324062   ۲۰۱۰


Carbon Nanowalls – Synthesis and Emerging Applications

Specifications:                      $۱۴۰ Mineo Hiramatsu Masaru Hori Springer 3211997172   ۲۰۱۰


Carbon Rich Compounds I (Topics in Current Chemistry, vol 196)

Specifications:                      $۳۰۰ A.de Meijere D. Kuck Armin de Meijer Springer 3540641106   ۱۹۹۸


Carbon Rich Compounds II – Macrocyclic Oligoacetylenes and Other Linearly Conjugated Systems (Topics in Curren

Specifications:                      $۳۳۳ Armin de Meijere Springer 3540653015   ۱۹۹۹


Carbon-13 Nmr Spectroscopy – High-Resolution Methods & Applications in Organic Chemistry and Biochemistry, 3r

Specifications:                      $۴۰۰ E. Breitmaier W. Voelter Gordon & Breach Science Pub 0895734931   ۱۹۹۰


Carbon-Rich Compounds (From Molecules to Materials)

Specifications:                      $۲۸۰ Michael M. Haley Rik R. Tykwinski Wiley 3527312242   ۲۰۰۶

Carbons for Electrochemical Energy Storage and Conversion Systems

Specifications:                      $۱۴۹ Francois Beguin Elzbieta Frackowiak CRC 1420053078   ۲۰۱۰


Carburizing – Microstructures and Properties (ASM)

Specifications:                      $۱۴۹ Geoffrey Parrish ASM International 0871706660   ۱۹۹۹


Cascade Separation of Powders

Specifications:                      $۲۱۱ E Barsky M Barsky Cambridge International 1904602002   ۲۰۰۶


Cast and Wrought Aluminium Bronzes

Specifications:                      $۲۳۰  Harry Meigh Maney Materials Science 1906540209   ۲۰۰۰


CAST IRON SOIL PIPE AND FITTINGS HANDBOOK

Specifications:                      $۵۰ CAST IRON SOIL PIPE INSTITUTE-C   ۲۰۰۶


Casti Guidebook to ASME Section IX: Welding Qualifications, 3 Edition (incomplete)

Specifications:                      $۱۵۰  Michael J. Hook Casti Pub 1894038649   ۲۰۰۲


CASTI Self-Study Guide to Corrosion Control

Specifications:                      $۲۴۱ Samuel Bradford Casti Publishing 1894038142   ۱۹۹۸


Casting – An Analytical Approach

Specifications:                      $۲۱۶ Alexandre Reikher Springer 1846288495   ۲۰۰۷


Casting Aluminum Alloys

Specifications:                      $۳۰۰ Vadim S Zolotorevsky Nikolai A Belov Elsevier 0080453708   ۲۰۰۷


Casting Design and Performance

Specifications:                      $۱۷۵ ASM International ASM International 0871707241   ۲۰۰۹


Castings

Specifications:                      $۱۷۰ John Campbell Butterworth-Heinemann 0750616962   ۲۰۰۰


Castings – The New Metallurgy of Cast Metals, 2nd Ed.

Specifications:                      $۱۱۲ CAMPBELL, John Elsevier Science (USA) 0750647906   ۲۰۰۳


Castings Practice – The Ten Rules of Castings

Specifications:                      $۵۹ John Campbell Elsevier 0750647914   ۲۰۰۴


Catalysis by Gold (Catalytic Science)

Specifications:                      $۲۱۰ Geoffrey C. Bond Catherine Louis Davi Imperial College Press 1860946585   ۲۰۰۶


Catalysis by Metals and Alloys (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۵۵ Vladimir Ponec Geoffrey C. Bond Elsevier 0444897968   ۱۹۹۸


Catalysis in Electrochemistry – From Fundamental Aspects to Strategies for Fuel Cell Development

Specifications:                      $۱۳۵  Elizabeth Santos Wolfgang Schmickler Wiley 0470406909   ۲۰۱۱


Catalyst Separation, Recovery and Recycling – Chemistry and Process Design (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:                      $۳۰۶ David J. Cole Hamilton Robert P. Tooz Springer 1402040865   ۲۰۰۶


Catalytic Aspects of Metal Phosphine Complexes (Advances in Chemistry Series)

Specifications:                      $۷۶  Akyea E.C., Meek D.W. Amer Chemical Society 0841206015   ۱۹۸۲


Catalytic Soot Oxidation by Platinum on Sintered Metal Filters

Karelle Hinot University of Karlsruhe 3866441037   ۲۰۰۶


Catalytical and Radical Polymerization (Advances in Polymer Science. Vol 81)

Specifications:                      $۹۹ Springerverlag Springer 0387167544   ۱۹۸۶


Cathodic Protection of Steel in Concrete

Specifications:                      $۲۲۲ Paul M. Chess Taylor & Francis 0419230106   ۲۰۰۵


Cathodoluminescence and Photoluminescence – Theories and Practical Applications (Phosphor Science and Engineer

Specifications:                      $۲۰۰ Lyuji Ozawa CRC 1420052705   ۲۰۰۷


Cationic Polymerization (Advances in Polymer Science,Vol. 34-35)

Specifications:                      $۱۱۰ A. Gandini H. Cheradame Springer 0387100490   ۱۹۸۰


Cationic Ring Opening Polymerization – Part 2, Synthetic Applications (Advances in Polymer Science, Vol 68-69)

Specifications:                      $۳۰۰ S. Penczek J.P. Kennedy Springer 0387137815   ۱۹۸۵

Cationic Ring-Opening Polymerization of Heterocyclic Monomers (Advances in Polymer Science, vol 37)

Specifications:                      $۱۲۸ S. Penczek Springer 0387102094   ۱۹۸۱


CCD of Nonmetals

Specifications:                      $۱۹۰ William S. Rees Jr Wiley VCH 3527292950   ۱۹۹۶


CdTe and Related Compounds – Physics, Defects, Hetero- and Nano-structures, Crystal Growth, Surfaces and Applic

Specifications:                      $۲۰۰ Robert Triboulet Paul Siffert Elsevier 008096513X   ۲۰۱۰


CdTe and Related Compounds; Physics, Defects, Hetero- and Nano-structures, Crystal Growth, Surfaces and Applica

Specifications:                      $۱۷۰ R. Triboulet P. Siffert Elsevier Science 0080464092   ۲۰۱۰


Cell Colonization Control by Physical and Chemical Modification of Materials

Specifications:                      $۳۰ L. Baeakova V. Ivoreik Nova 1604568879   ۲۰۰۸


Cellular and Porous Materials – Thermal Properties Simulation and Prediction

Specifications:                      $۳۰۰ Andreas Ochsner G.Murch M.Lemos Wiley-VCH 3527319387   ۲۰۰۸


Cellular and Porous Materials in Structures and Processes (CISM International Centre for Mechanical Sciences)

Specifications:                      $۲۰۹  Holm Altenbach Andreas ochsner Springer 3709102960   ۲۰۱۰


Cellular Automata – Innovative Modelling for Science and Engineering

Specifications:                      $۷۷  Alejandro Salcido InTech 9533071725   ۲۰۱۱


Cellular Ceramics – Structure, Manufacturing, Properties and Applications

Specifications:                      $۵۰۳ Michael Scheffler Paolo Colombo Wiley 3527313206   ۲۰۰۵


Cellular Solids: Structure and Properties, 2nd Edition

Specifications:                      $۱۰۵  Lorna J. Gibson Michael F. Ashby Cambridge University Press 0521499119   ۱۹۹۹


Cellulase: Types and Action, Mechanism, and Uses (Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine)

Specifications:                      $۴۴  Adam E. Golan Nova Science Pub Inc 1611222555   ۲۰۱۱


Cellulosic Pulps, Fibres and Materials

Specifications:                      $۳۰۰  John F Kennedy Glyn O Phillips Peter  Woodhead Publishing 1855734214   ۲۰۰۱


Cement – Composition, specifications and conformity criteria for common cements (BS EN 197-1 2000)

Specifications:                      $۴۴  British Adopted European Standard BSI 0580767869   ۲۰۰۴


Cement and Lime Manufacturing Industries – Best Available Techniques (2001 EUROPEAN COMMISSION-Refere

European IPPC European IPPC Bureau   ۲۰۰۱


Cement and Lime Manufacturing Industries – Best Available Techniques (2007 EUROPEAN COMMISSION-Refere

European IPPC European IPPC Bureau   ۲۰۰۷


Cement Based Composites, 2nd Edition – Materials, Mechanical Properties and Performance

Specifications:                      $۲۰۰ Andrzej M. Brandt Taylor & Francis 0415409098   ۲۰۰۹


Cement Chemistry

Specifications:                      $۴۳۲ H. F. W. Taylor Academic Press 012683900X   ۱۹۹۰


Cemented Tungsten Carbides – Production, Properties, and Testing (Materials Science and Process Technology)

Specifications:                      $۳۰۶ Gopal S. Upadhyaya Noyes Publications 0815514174   ۱۹۹۸


Ceramic and Polymer Matrix Composites – Properties, Performance and Applications (Polymer Science and Technolo

Specifications:                      $۱۱۰  Eros Dimitriou, Marco Petralia Nova Science Pub Inc 1616684679   ۲۰۱۰


Ceramic Armor Materials by Design

Specifications:                      $۱۳۰ James W. McCauley A. M. Rajendran Amer Ceramic Society 157498148X   ۲۰۰۳


Ceramic Coatings – Applications in Engineering

Specifications:                      $۴۴  Feng Shi InTech 9535100836   ۲۰۱۲


Ceramic Cutting Tools – Materials, Development, and Performance

Specifications:                      $۱۸۰  E. Dow Whitney E. Dow Whitney William Andrew 0815513550   ۱۹۹۴


Ceramic Fabrication Technology (Materials Engineering, 20)

Specifications:                      $۳۱۴ Roy W. Rice CRC 0824708539   ۲۰۰۳


Ceramic Fibers and Coatings- Advanced Materials for the Twenty-First Century

Specifications:                      $۲۰۰ National Research Council National Academy 0309059968   ۱۹۹۸


Ceramic Films and Coatings (Materials Science and Process Technology)

Specifications:                      $۳۰۰ John B. Wachtman and Richard A. Hab Noyes Publications 0815513186   ۱۹۹۳


Ceramic Hardness

Specifications:                      $۲۰۵ I.J. McColm Springer 0306432870   ۱۹۹۰


Ceramic Integration and Joining Technologies – From Macro to Nanoscale

Specifications:                      $۱۷۵  Mrityunjay Singh Tatsuki Ohji Rajiv A Wiley,American Ceramic Soci 0470391227   ۲۰۱۱


Ceramic Interconnect Technology Handbook

Specifications:                      $۲۰۰ Fred D. Barlow Aicha Elshabini CRC 0849335574   ۲۰۰۷


Ceramic Manufacturing Industry – Best Available Techniques (EUROPEAN COMMISSION, Reference Document)

EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COMMISSION   ۲۰۰۷


Ceramic Materials

Specifications:                      $۴۴  Wilfried Wunderlich Sciyo 9533071459   ۲۰۱۰


Ceramic Materials – Processes, Properties, and Applications

Specifications:                      $۴۰۰ Philippe Boch Jean-Claude Niepce ISTE Publishing 1905209231   ۲۰۰۷


Ceramic Materials – Progress in Modern Ceramics

Specifications:                      $۴۴  Feng Shi InTech 9535104766   ۲۰۱۲


Ceramic Materials – Science and Engineering

C. Barry Carter Springer 0387462708   ۲۰۰۷


Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications – Ceramic Transactions 210

Specifications:                      $۱۵۰ Dongliang Jiang Yuping Zeng Mrityunj Wiley 0470408421   ۲۰۱۰


Ceramic Materials and Components for Engines

Specifications:                      $۴۰۰ Fritz Aldinger Jurgen G. Heinrich Wiley VCH 3527304169   ۲۰۰۱


Ceramic Materials for Electronics, Processing, Properties, and Applications, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۲۰ Relva C. Buchanan Marcel Dekker 0824781945   ۱۹۹۱


Ceramic Matrix Composites, Fiber Reinforced Ceramics and their Applications

Specifications:                      $۲۰۰ Walter Krenkel Wiley,VCH 3527313613   ۲۰۰۸


Ceramic Membranes for Separation and Reaction

Specifications:                      $۳۰۰ Kang Li Wiley 0470014407   ۲۰۰۷


Ceramic Nanomaterials and Nanotechnology – Ceramic Transactions (Ceramic Transactions Series)

Specifications:                      $۲۱۵ M. Z. Hu Wiley American Ceramic Soci 1574981528   ۲۰۰۸


Ceramic Nanomaterials and Nanotechnology II

Specifications:                      $۱۰۱ Mark R. Guire Michael Z. Hu Wiley-Amen Ceramic Socy 1574982036   ۲۰۰۴


Ceramic Precursor Technology and its Applications

Specifications:                      $۱۶۹ Narula CRC 0824793102   ۱۹۹۵


Ceramic Processing and Sensor Development for Emerging Technologies

Specifications:                      $۱۰۴ Wan Y. Shih Wei Heng Shih Dept. Materials Sci. & Engine   ۲۰۰۶


Ceramic Processing and Sintering, 2nd Edition (Materials Engineering)

Specifications:                      $۲۱۳ Mohamed N. Rahaman CRC 0824709888   ۲۰۰۳


Ceramic Technology and Processing (Materials and Processing Technology)

Specifications:                      $۴۱۴ Alan G. King Noyes Publications 0815514433   ۲۰۰۲


Ceramics And Composite Materials – New Research

Specifications:                      $۱۹۹ B. M. Caruta Nova Science 1594543704   ۲۰۰۶


Ceramics Are More Than Clay Alone

Specifications:                      $۹۰ P Bormans CISP 1898326770   ۲۰۰۳


Ceramics for Beginners: Wheel Throwing (A Lark Ceramics Book)

Specifications:                      $۲۴  Emily Reason Lark Books 1600592449   ۲۰۱۰


Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels – Chemistry, Extractives, Lignins, Hemicellulos

Specifications:                      $۲۷۰ RunCang Sun Elsevier 044453234X   ۲۰۱۰


Chalcogenide Glasses for Infrared Optics

Specifications:                      $۱۵۰ A. Ray Hilton Mcgraw,Hill Professional 0071596976   ۲۰۱۰


Characterisation of Polymers, Volume 2

Specifications:                      $۲۰۰ T. R. Crompton iSmithers 1847351255   ۲۰۰۹


Characterisation of Porous Solids V (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:                      $۳۱۲ K.K. Unger J.P. Baselt G. Kreysa Elsevier 0444502599   ۲۰۰۰


Characterisation of Radiation Damage by Transmission Electron Microscopy (Microscopy in Materials Science Serie

Specifications:                      $۲۰۰ M.L Jenkins M.A Kirk Taylor & Francis 075030748X   ۲۰۰۰


Characterization and Design of Zeolite Catalysts – Solid Acidity, Shape Selectivity and Loading Properties (Springer

Specifications:                      $۱۲۹  Miki Niwa Naonobu Katada Kazu Oku Springer 3642126197   ۲۰۱۰


Characterization and Failure Analysis of Plastics (ASM)

Specifications:                      $۲۲۳ American Society of Metals ASM International 0871707896   ۲۰۰۳


Characterization I (Molecular Sieves, Volume 4)

Specifications:                      $۵۱۰ Hellmut G. G. Karge Springer 3540643354   ۲۰۰۴


Characterization II (Molecular Sieves)

Specifications:                      $۴۵۵ Hellmut G. Karge Jens Weitkamp Springer 3540304576   ۲۰۰۷


Characterization of Amorphous and Crystalline Rough Surface–Principles and Applications (Experimental Methods i

Specifications:                      $۳۰۰ Y-P Zhao G-C Wang Toh-Ming Lu Elsevier 012475984X   ۲۰۰۱


Characterization of Corrosion Products on Steel Surfaces (Advances in Materials Research)

Specifications:                      $۲۰۲ Y. Waseda S. Suzuki Springer 3540351779   ۲۰۰۶


Characterization of High Tc Materials and Devices by Electron Microscopy

Specifications:                      $۱۶۸ Nigel D. Browning Stephen J. Pennyco Cambridge Univ 052155490X   ۲۰۰۴


Characterization of Liquids, Nano- and Microparticulates, and Porous Bodies using Ultrasound, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۷۵  Andrei S. Dukhin Philip J. Goetz Elsevier 0444536213   ۲۰۱۰


Characterization of Materials (2 Volume Set)

Specifications:                      $۷۱۰ Elton N. Kaufmann Wiley 0471268828   ۲۰۰۳


Characterization of Nanophase Materials

Specifications:                      $۳۵۰ Zhong Lin Wang Wiley VCH 3527298371   ۲۰۰۱


Characterization of Polymers in the Solid State II (Advances in Polymer Science, Vol 67)

Specifications:                      $۲۱۰ H. H. Kausch  H. G. Zachmann Springer 0387137807   ۱۹۸۵


Characterization of Porous Solids II

Specifications:                      $۳۳۰ F. Rodriguez Reinoso J. Rouquerol Elsevier 0444885692   ۱۹۹۱


Characterization of Porous Solids III

Specifications:                      $۳۰۵ J. Rouquerol F. Rodriguez Reinoso Elsevier 0444814914   ۱۹۹۴


Characterization of Powders and Aerosols

Specifications:                      $۴۰۰ Brian H Kaye Wiley VCH 3527288538   ۱۹۹۹


Characterization of Semiconductor Heterostructures and Nanostructures

Specifications:                      $۳۰۰ Carlo Lamberti Elsevier 0444530991   ۲۰۰۸


Characterization of Semiconductor Materials – Principles and Methods, Volume 1

Specifications:                      $۲۰۰ Gary E. McGuire Noyes Publications 0815512007   ۱۹۸۹


Characterization of Silicon Processing (Materials Characterization)

Specifications:                      $۸۴  Yale Strausser Newnes 0750691727   ۱۹۹۳


Characterization of the Polymers in the Solid State I (Advances in Polymer Science, Vol 66)

Specifications:                      $۱۲۵ H. H. Kausch  H. G. Zachmann Springer 0387137793   ۱۹۸۵


Charcoal Foundry (Build Your Own Metal Working Shop from Scrap Book 1)

Specifications:                      $۱۰۱ David J. Gingery David J. Gingery Pub 1878087002   ۲۰۰۰


Charge and Exciton Transport through Molecular Wires

Specifications:                      $۲۳۰  Laurens D. A. Siebbeles Ferdinand C.  Wiley-VCH 3527325018   ۲۰۱۱


Charge Transport in Disordered Solids with Applications in Electronics (Wiley Series in Materials for Electronic & O

Specifications:                      $۳۳۶ Sergei Baranovski Wiley 0470095040   ۲۰۰۶


Charged Semiconductor Defects – Structure, Thermodynamics and Diffusion (Engineering Materials and Processes)

Specifications:                      $۱۵۹ Edmund G. Seebauer Meredith C. Krat Springer 1848820585   ۲۰۰۹


Chemical and Metallurgical Thermodynamics

Specifications:                      $۱۰۵ Krishna Kant Prasad Hem Shanker Ray New Age 812241978X   ۲۰۰۷


Chemical Bonding at Surfaces and Interfaces

Specifications:                      $۲۰۰ Anders Nilsson Elsevier Science 0444528377   ۲۰۰۸


Chemical Hardness – Applications from Molecules to Solids

Specifications:                      $۲۵۶ Ralph G. Pearson Wiley 3527294821   ۱۹۹۷


Chemical Hardness (Structure and Bonding,Vol 80)

Specifications:                      $۳۰۰ K. D. Sen Springer 0387560912   ۱۹۹۳


Chemical Kinetics – From Molecular Structure to Chemical Reactivity

Specifications:                      $۳۰۰ Luis Arnaut Sebastiao Jose Formosinho Elsevier 0444521860   ۲۰۰۷


Chemical Metallurgy – Principles and Practice

Specifications:                      $۵۱۰ Chiranjib Kumar Gupta Wiley,VCH 3527303766   ۲۰۰۳


Chemical Modification of Lignocellulosic Materials

Specifications:                      $۲۶۷  David N. S. Hon CRC Press 0824794729   ۱۹۹۶


Chemical Processing Handbook

Specifications:                      $۳۹۰ John J. McKetta CRC 0824787013   ۱۹۹۳


Chemical Processing of Ceramics, 2nd Edition (Materials Engineering)

Specifications:                      $۴۰۰ Burtrand I. Lee Sridhar Komarneni CRC 1574446487   ۲۰۰۵


Chemical Properties of Material Surfaces (Surfactant Science)

Specifications:                      $۴۰۰ Marek Kosmulski CRC 0824705602   ۲۰۰۱


Chemical Reference Materials – Setting the Standard for Ocean Science

Specifications:                      $۱۰۲ National Research Council National Academy Press 0309085004   ۲۰۰۲


Chemical Thermodynamics for Metals and Materials

Specifications:                      $۳۷ Hae Geon Lee Hae Geon-Lee World Scientific Publishing C 186094177X   ۲۰۰۰


Chemical Thermodynamics of Materials – Macroscopic and Microscopic Aspects

Specifications:                      $۱۵۵ STOLEN, Svein, and Tor GRANDE John Wiley & Sons, Ltd 0471492302   ۲۰۰۴


Chemical Thermodynamics of Nickel (Chemical Thermodynamics, Volume 6)

Specifications:                      $۳۰۰ Myriam Illemassene,Jane Perrone,OEC Elsevier 0444518029   ۲۰۰۵


Chemical Thermodynamics of Zirconium (Chemical Thermodynamics, Volume 8)

Specifications:                      $۳۰۰ Jane Perrone Myriam Illemassene Elsevier 0444518037   ۲۰۰۶


Chemical Vapor Deposition for Microelectronics, Principles, Technology and Applications

Specifications:                      $۱۳۵ Arthur Sherman William Andrew 0815511361   ۱۹۸۹


Chemical Vapor Deposition of Tungsten and Tungsten Silicides for VLSI ULSI Applications

Specifications:                      $۱۳۵ John E.J. Schmitz William Andrew 0815512880   ۱۹۹۳


Chemical Vapour Deposition – An Integrated Engineering Design for Advanced Materials (Engineering Materials and

Specifications:                      $۱۶۹ Xiu-Tian Yan Yongdong Xu Springer 1848828934   ۲۰۱۰


Chemically Bonded Phosphate Ceramics – Twenty-First Century Materials with Diverse Applications

Specifications:                      $۳۰۰ Arun Wagh Elsevier 0080445055   ۲۰۰۵


Chemistry and Physics of Carbon, Volume 29

Specifications:                      $۲۴۷ Ljubisa R. Radovic CRC 0824740882   ۲۰۰۵


Chemistry and Physics of Carbon, Volume 30 (Chemistry and Physics of Carbon)

Specifications:                      $۳۱۰ Ljubisa R. Radovic CRC 142004298X   ۲۰۰۸


Chemistry and Physics of Mechanical Hardness (Processing of Engineering Materials)

Specifications:                      $۱۰۱ John J. Gilman Wiley,Interscience 0470226528   ۲۰۰۹


Chemistry of Energetic Materials

Specifications:                      $۱۳۲ George A. Olah David R. Squire Academic Press 0125254407   ۱۹۹۱


Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials – Combustion Synthesis, Properties and Applications

Specifications:                      $۱۱۵ K. C. Patil M. S. Hegde World Scientific 9812793143   ۲۰۰۸


Chemistry of Nanostructured Materials

Specifications:                      $۲۵۲ Peidong Yang World Scientific Publishing C 9812384057   ۲۰۰۴


Chemistry of Precious Metals

Specifications:                      $۳۵۹ Simon Cotton S.a. Cotton Springer 0751404136   ۱۹۹۷


Chemistry of Pyrotechnics – Basic Principles and Theory, Second Edition (Energetic Materials)

Specifications:                      $۸۹  John A. Conkling Chris Mocella CRC Press 1574447408   ۲۰۱۱


Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials – Synthesis and Structure

Specifications:                      $۲۶۰  Ruren Xu Wenqin Pang Jihong Yu Qis Wiley 0470822333   ۲۰۰۷


Chemistry Science Fair Projects – Using Acids, Bases, Metals, Salts, and Inorganic Stuff (Chemistry! Best Science Pr

Specifications:                      $۵۶ Robert Gardner Enslow Publishers 0766022102   ۲۰۰۴


Chemistry, Spectroscopy and Applications of Sol-Gel Glasses (Structure and Bonding, Vol 77)

Specifications:                      $۲۰۴ R. Reisfeld C. K. Jorgensen Springer 0387543740   ۱۹۹۲


Chemomechanical Instabilities in Responsive Materials

Specifications:                      $۲۰۰ Pierre Borckmans Patrick De Kepper Springer 9048129915   ۲۰۰۹


Chiral Diazaligands for Asymmetric Synthesis(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 15)

Specifications:                      $۴۸۱ Marc Lemaire Springer 3540260646   ۲۰۰۵


Chitosan for Biomaterials I (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۵۹  R. Jayakumar M. Prabaharan Riccardo  Springer 3642231136   ۲۰۱۱


Chitosan for Biomaterials II (Advances in Polymer Science)

Specifications:                      $۲۵۹  Rangasamy Jayakumar M. Prabaharan  Springer 3642240607   ۲۰۱۱


Chromatography Foams – Copolymers (Advances in Polymer Science, Vol 73)

Specifications:                      $۱۱۰ Springerverlag Springer 0387157867   ۱۹۸۶


Chromatography for Sustainable Polymeric Materials – Renewable, Degradable and Recyclable (Advances in Polymer

Specifications:                      $۳۰۰ Ann Christine Albertsson Springer 3540787623   ۲۰۰۸


Classic and Advanced Ceramics – From Fundamentals to Applications

Specifications:                      $۱۴۵ Robert B. Heimann Wiley,VCH 3527325174   ۲۰۱۰


Clay MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

Specifications:                      $۲۰۰ G. M. Reeves I. Sims Geological Society 186239184X   ۲۰۰۶


Clay Minerals in Nature – Their Characterization, Modification and Application

Specifications:                      $۴۴  Marta Valaskova InTech 9535107385   ۲۰۱۲


Clay Surfaces – Fundamentals and Applications (Interface Science & Technology, Volume 1)

Specifications:                      $۳۸۸ Fernando Wypych K.G.Satyanarayana Academic Press 0120884399   ۲۰۰۴


Clay Swelling and Colloid Stability

Specifications:                      $۲۰۰ Martin V. Smalley CRC 0849380790   ۲۰۰۶


Clay-Containing Polymeric Nanocomposites Volume 1

Specifications:                      $۹۰ L A Utracki Smithers Rapra Technology 1859574378   ۲۰۰۴


Clays

Specifications:                      $۱۳۷ Alain Meunier Springer 3540216677   ۲۰۰۵


Cleaning & Stain Removal for Dummies

Specifications:                      $۱۷  Gill Chilton For Dummies 0764570293   ۲۰۰۴


Clusters (Structure & Bonding Vol 62)

Specifications:                      $۵۵ F. Albert Cotton Springer 3540157311   ۱۹۸۵


Clusters and Colloids – From Theory to Applications

Specifications:                      $۲۱۵ Gunter Schmid VCH Verlag Mbh 3527290435   ۱۹۹۴


CNC Machining Handbook – Building, Programming, and Implementation

Specifications:                      $۳۵  Alan Overby McGraw Hill 0071623019   ۲۰۱۰


CNC Programming Handbook, 2nd Edition

Specifications:                      $۷۰ Peter Smid Industrial 0831131586   ۲۰۰۳


Coagulation and Flocculation, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۰ Hansjoachim Stechemesser B Dobias CRC 1574444557   ۲۰۰۵


Coal and Coal-Related Compounds – Structures, Reactivity and Catalytic Reactions (Studies in Surface Science and C

Specifications:                      $۴۰۰ Atsushi Ishihara Elsevier 0444517855   ۲۰۰۵


Coal Pyrolysis (Coal Science & Technology)

Specifications:                      $۶۶ G.R. Gavalas Elsevier Science Ltd 0444421076   ۱۹۸۲


Coating Materials for Electronic Applications – Polymers, Processing, Reliability, Testing (Materials and Processes fo

Specifications:                      $۲۱۰ James J. Licari William Andrew 0815514921   ۲۰۰۴


Coatings for High Temperature Structural Materials

Specifications:                      $۱۵۹ U.S.National Research National Academy Press 0309053811   ۱۹۹۸


Coatings Materials and Surface Coatings

Specifications:                      $۳۰۰ Arthur A. Tracton CRC 1420044044   ۲۰۰۷


Coatings of Polymers and Plastics (Materials Engineering)

Specifications:                      $۳۱۰ Rose A. Ryntz Philip V. Yaneff CRC 0824708946   ۲۰۰۳


Coatings on Glass, 2nd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ H.K. Pulker Elsevier 0444501037   ۱۹۹۹


Coatings Technology – Fundamentals, Testing, and Processing Techniques

Specifications:                      $۳۰۰ Arthur A. Tracton CRC 1420044060   ۲۰۰۷


Coatings Technology Handbook, 3rd Edition

Specifications:                      $۴۰۰ Arthur A. Tracton CRC 1574446495   ۲۰۰۶


Coatings Tribology – Properties, Techniques and Applications in Surface Engineering

Specifications:                      $۱۹۵ K. Holmberg A. Matthews Elsevier 0444888705   ۱۹۹۴


Coatings Tribology, Second Edition – Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering

Specifications:                      $۲۳۵ Kenneth Holmberg Allan Matthews Elsevier 0444527508   ۲۰۰۹


Cobalt-Base Alloys for Biomedical Applications (Astm Special Technical Publication Stp 1365)

Specifications:                      $۸۰ John A. Disegi Richard L. Kennedy ASTM International 0803126085   ۱۹۹۹


Code Compliance for Advanced Technology Facilities – A Comprehensive Guide for Semiconductor and other Hazar

Specifications:                      $۱۳۵ William R. Acorn William Andrew 0815513380   ۱۹۹۵


Coherent Vibrational Dynamics (Practical Spectroscopy)

Specifications:                      $۲۱۰ Sandro De Silvestri G Cerullo G Lanza CRC 1574446509   ۲۰۰۸


Cold And Hot Forging – Fundamentals And Applications (ASM)

Specifications:                      $۲۰۰ Taylan Altan Gracious Ngaile Gangshu  ASM International 0871708051   ۲۰۰۵


Cold Spray Technology

Specifications:                      $۲۲۹ A Papyrin V Kosarev S Klinkov A Alk Elsevier 0080451551   ۲۰۰۶


Cold-Formed Steel Design, 4 Edition

Specifications:                      $۱۵۰  Wei-Wen Yu Roger A. LaBoube Wiley 0470462450   ۲۰۱۰


Collagen – Primer in Structure, Processing and Assembly (Topics in Current Chemistry, vol 247)

Specifications:                      $۳۴۸ Jurgen Brinckmann H.Notbohm P.K.M Springer 3540232729   ۲۰۰۵


Collected Works of J. D. Eshelby – The Mechanics of Defects and Inhomogeneities (Solid Mechanics and Its Applica

Specifications:                      $۲۹۰ Xanthippi Markenscoff Anurag Gupta Springer 140204416X   ۲۰۰۶


Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites

Specifications:                      $۳۰۰ M.M.J. Treacy J.B. Higgins Elsevier 0444507027   ۲۰۰۱


Colloidal Polymers (Surfactant Science)

Specifications:                      $۳۰۳ Abdelhamid Elaissari Marcel Dekker 0824743040   ۲۰۰۳


Colloidal Silica – Fundamentals and Applications(SURFACTANT SCIENCE SERIES)

Specifications:                      $۵۱۵ Horacio E. Bergna CRC Press 0824709675   ۲۰۰۶


Colloids and Interfaces in Life Sciences

Specifications:                      $۱۴۹ Willem Norde CRC 0824709969   ۲۰۰۳


Colloids and the Depletion Interaction (Lecture Notes in Physics)

Specifications:                      $۵۹  Henk N.W. Lekkerkerker Remco Tuini Springer 9400712227   ۲۰۱۱


Coloring of Plastics 2nd Edition

Specifications:                      $۲۱۰ Robert A. Charvat Wiley 0471139068   ۲۰۰۴


Coloring Technology for Plastics

Specifications:                      $۱۷۷ Ronald M. Harris, Society of Plastics Engineers 1884207782   ۱۹۹۹


Colour and The Optical Properties of Materials, 2nd Ed. Exploration of Relationship Between Light, Optical Properti

Specifications:                      $۲۱۰  Richard J. D. Tilley Wiley 0470746963   ۲۰۱۱


Colour for Textiles – A User’s Handbook

Specifications:                      $۱۲۸ Ingamells Wilfred Ingamells Hyperion Books 0901956562   ۱۹۹۴


Combinatorial Chemistry on Solid Supports (Topics in Current Chemistry, vol 278)

Specifications:                      $۴۰۹ Stefan Braese Springer 3540725091   ۲۰۰۷


Combinatorial Materials Science

Specifications:                      $۲۰۰ Marc D. Porter Balaji Narasimhan S M Wiley 0471728330   ۲۰۰۷


Combinatorial Materials Synthesis (No Series)

Specifications:                      $۳۰۰ Xiao-Dong Xiang Ichiro Takeuchi CRC 0824741196   ۲۰۰۳


Combined and Hybrid Adsorbents – Fundamentals and Applications (NATO Science)

Specifications:                      $۲۰۰ Jos‚ Miguel Loureiro Mykola T. Kartel Springer 1402051700   ۲۰۰۶


Combustion Synthesis of Advanced Materials (Chemistry Research and Applications Series)

Specifications:                      $۴۹  B. B. Khina Nova Science Pub Inc 1608769771   ۲۰۱۰


Common Fragrance and Flavor Materials,4th Edition

Specifications:                      $۲۵۵ Kurt Bauer Dorothea Garbe Horst Surb Wiley-VCH 3527303642   ۲۰۰۲


Common Ground, Consensus Building, and Continual Improvement – Standards and Sustainable Building (ASTM Sp

Specifications:                      $۵۵ Alison Kinn Bennett Dru Meadows ASTM International 0803145071   ۲۰۰۹


Compendium of Zeolite Framework Types

Specifications:                      $۱۱۲ van Koningsveld Elsevier 0444530959   ۲۰۰۷

Competing Interactions and Pattern Formation in Nanoworld

Specifications:                      $۲۰۰ Elena Vedmedenko Wiley 3527404848   ۲۰۰۷

Complex Dynamics of Glass-Forming Liquids – A Mode-Coupling Theory

Specifications:                      $۱۳۰ Wolfgang Gotze Oxford 0199235341   ۲۰۰۹

Complex Inorganic Solids – Structural, Stability, and Magnetic Properties of Alloys

Specifications:                      $۴۰۰ Turchi,Gonis,Rajan,Meike Springer 0387248110   ۲۰۰۵

Complex Metallic Alloys – Fundamentals and Applications

Specifications:                      $۱۷۵  Jean-Marie Dubois Esther Belin-Ferre  Wiley 3527325239   ۲۰۱۱

Complexes, Clusters and Crystal Chemistry (Structure & Bonding Vol 79)

Specifications:                      $۲۱۵ David M.P. Mingos, John E. McGrady  Springer 3540550952   ۱۹۹۲

Composite Construction

Specifications:                      $۱۰۵ D. NETHERCOT Spon Press 0415246628   ۲۰۰۴

Composite Fermions

Specifications:                      $۲۰۰ Jainendra Jain Cambridge University 0521862329   ۲۰۰۷

Composite Materials – A Vision for the Future

Specifications:                      $۱۹۹  Luigi Nicolais  Michele Meo  Eva Milel Elsevier 0857291653   ۲۰۱۱

Composite Materials – Design and Applications

Specifications:                      $۲۱۶ Daniel Gay Suong V. Hoa Stephen W.  CRC 1587160846   ۲۰۰۳

Composite Materials – Properties as Influenced by Phase Geometry

Specifications:                      $۱۵۹ Lauge F. Nielsen Springer 3540243852   ۲۰۰۵

Composite Materials – Testing, Design, and Acceptance Criteria (Astm Special Technical Publication STP 1416)

Specifications:                      $۱۴۵ ASTM International ASTM International 0803128932   ۲۰۰۲

Composite Materials for Aircraft Structures, 2nd Ed.(AIAA Education Series)

Specifications:                      $۲۰۰ Alan A. Baker S Dutton D Kelly AIAA (American Institute of  ۱۵۶۳۴۷۵۴۰۵   ۲۰۰۴

Composite Materials in Maritime Structures , VOL 1, Fundamental Aspects (Cambridge Ocean Technology Series 5 )

Specifications:                      $۱۴۷  R. Ajit Shenoi John F. Wellicome Cambridge University Press 052145154X   ۲۰۰۸

Composite Materials in Maritime Structures , VOL 2, Practical Considerations (Cambridge Ocean Technology Series

Specifications:                      $۱۴۷  R. Ajit Shenoi John F. Wellicome Cambridge University Press 052145154X   ۲۰۰۸

Composite Materials Research Progress

Specifications:                      $۱۳۰ Lucas P. Durand Nova 1600219942   ۲۰۰۸

Composite Materials Technology – Neural Network Applications

Specifications:                      $۱۳۹ S.M. Sapuan Iqbal Mohammed Mujtab CRC Press 1420093320   ۲۰۱۰

Composite Reinforcements for Optimum Performance

Specifications:                      $۳۰۰  Philippe Boisse Woodhead Publishing 1845699653   ۲۰۱۲

Composite Repair – Theory and Design

Specifications:                      $۴۰۰ Cong N. Duong Chun Hui Wang Elsevier 0080451462   ۲۰۰۷

Composite Sheet Forming (Composite Materials Series)

Specifications:                      $۳۴۴ D. Bhattacharyya Elsevier 0444826416   ۱۹۹۷

Composite Structures – Safety Management, 2nd Edition

Specifications:                      $۲۴۹ Dr. Bjorn Backman Elsevier 0080548091   ۲۰۰۸

Composite Structures – Theory and Practice (Astm Special Technical Publication Stp 1383)

Specifications:                      $۳۲۵ Carl Q. Rousseau Peter Grant ASTM 0803128622   ۲۰۰۱

Composite Structures, Design, Safety and Innovation

Specifications:                      $۳۰۹ Dr. Bjorn Backman Elsevier Science 0080445454   ۲۰۰۵

Composite Technologies for 2020 – Proceedings of the Fourth Asian-Australasian Conference on Composite Material

Specifications:                      $۵۰۵ L. Ye Woodhead Publishing 1855738317   ۲۰۰۴

Composites – A Profile of the World-wide Reinforced Plastics Industry, Markets & Suppliers to 2005, 3rd Edition

Specifications:                      $۲۳۶۰ Trevor Starr Elsevier 1856173542   ۱۹۹۹


 ۲

Composites and Their Applications

Specifications:                      $۴۴  Ning Hu InTech 9535107064   ۲۰۱۲


Composites and Their Properties

Specifications:                      $۴۴  Ning Hu InTech 9535107118   ۲۰۱۲


Composites Design Manual

Bell Helicopter Textron Bell Helicopter Textron   ۱۹۸۰


Composites Engineering Handbook (Materials Engineering (Marcel Dekker, Inc.), 11)

Specifications:                      $۳۹۰ P.K. Mallick CRC 0824793048   ۱۹۹۷


 ۱

Composites for Construction, Structural Design with FRP Materials

Specifications:                      $۱۶۰ Lawrence C. Bank Wiley 0471681261   ۲۰۰۶


Composites forming technologies (The Textile Institute)

Specifications:                      $۴۱۶ A. Long CRC 0849391024   ۲۰۰۷


Composites in Infrastructure – Building New Markets

Specifications:                      $۲۱۵۵ E Marsh Elsevier 1856173682   ۲۰۰۰


Composites Manufacturing – Materials, Product, and Process Engineering

Specifications:                      $۳۰۰ Sanjay Mazumdar CRC 0849305853   ۲۰۰۲


Composites with Micro- and Nano-Structure – Computational Modeling and Experiments (Computational Methods in

Specifications:                      $۲۴۰ Vladimir Kompis Springer 140206974X   ۲۰۰۸


Compostable Polymer Materials

Specifications:                      $۲۵۰ Ewa Rudnik Elsevier 0080453716   ۲۰۰۸


Compound Semiconductor Bulk Materials And Characterization

Specifications:                      $۲۱۰ Osamu Oda World Scientific 9810217285   ۲۰۰۷


Compound Semiconductor Devices – Structures and Processing

Specifications:                      $۱۰۵ Kenneth A. Jackson Wiley VCH 3527295968   ۱۹۹۸


Compounding Precipitated Silica in Elastomers – Theory and Practice (Plastics Design Library)

Specifications:                      $۳۰۰ Norman Hewitt William Andrew 0815515286   ۲۰۰۷


Comprehensive Biomaterials (6 Volume set)

Specifications:                      $۲,۹۹ Paul Ducheyne Kevin Healy Dietmar W Elsevier Science 0080553028   ۲۰۱۱


 ۳

Comprehensive Chemical Kinetics – New Techniques for the Study of Electrodes and Their Reactions

Specifications:                      $۴۳۲ R. G. Compton A. Hamnett Elsevier 0444429999   ۱۹۹۰


Comprehensive Composite Materials Volume 1 – Fiber Reinforcements & General theory of Composites

Specifications:                      $۵۵۵ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437192   ۲۰۰۴


Comprehensive Composite Materials Volume 2 – Polymer Matrix Composites

Specifications:                      $۶۱۰ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437206   ۲۰۰۰


 ۱

Comprehensive Composite Materials Volume 3 – Metal Matrix Composites

Specifications:                      $۵۵۰ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437214   ۲۰۰۴


Comprehensive Composite Materials Volume 4 – Carbon-Carbon, Cement, and Ceramic Matrix Composites

Specifications:                      $۵۵۰ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437222   ۲۰۰۰


Comprehensive Composite Materials Volume 5 – Test Methods,Nondestructive Evaluation and Smart Materials

Specifications:                      $۵۵۰ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437230   ۲۰۰۴


Comprehensive Composite Materials Volume 6 – Design and Applications

Specifications:                      $۵۵۰ A. Kelly Carl H. Zweben Elsevier 0080437249   ۲۰۰۴


Comprehensive Nuclear Materials, Volume 1 – Basic Aspects of Radiation Effects in Solids : Basic Aspects of Multi-

Specifications:                      $۴۰۰  R.J.M. Konings Elsevier 0080560335   ۲۰۱۲


Comprehensive Nuclear Materials, Volume 2 – Material Properties, Oxide Fuels for Light Water Reactors and Fast N

Specifications:                      $۴۰۰  R.J.M. Konings Elsevier 0080560335   ۲۰۱۲


Comprehensive Nuclear Materials, Volume 3 – Advanced Fuels, Fuel Cladding, Nuclear Fuel Performance Modeling

Specifications:                      $۴۰۰  R.J.M. Konings Elsevier 0080560335   ۲۰۱۲


Comprehensive Nuclear Materials, Volume 4 – Radiation Effects in Structural & Functional Materials for Fission and

Specifications:                      $۴۰۰  R.J.M. Konings Elsevier 0080560335   ۲۰۱۲


Comprehensive Nuclear Materials, Volume 5 – Material Performance and Corrosion ,Waste Materials

Specifications:                      $۴۰۰  R.J.M. Konings Elsevier 0080560335   ۲۰۱۲


Comprehensive Semiconductor Science and Technology, Six-Volume Set

Specifications:                      $۲,۶۵ Pallab Bhattacharya Roberto Fornari Hi Elsevier Science 0444531432   ۲۰۱۱


 ۳

Comprehensive Structural Integrity – Fracture of Materials from Nano to Macro  (۱۰ Volume set)

Specifications:                      $۶۶۵۰ Ian Milne R. O. Ritchie B. Karihaloo Elsevier Science 0080437494   ۲۰۰۳


 ۷

Computation of Viscous Incompressible Flows (Scientific Computation)

Specifications:                      $۱۲۴  Dochan Kwak Cetin C. Kiris Springer 9400701926   ۲۰۱۱


Computational and Experimental Mechanics of Advanced Materials (CISM International Centre for Mechanical Scie

Specifications:                      $۱۶۹ V. V. Silberschmidt Springer 3211996842   ۲۰۰۹


Computational Chemistry of Solid State Materials – A Guide for Materials Scientists, Chemists, Physicists and others

Specifications:                      $۱۵۵ Richard Dronskowski Roald Hoffmann Wiley,VCH 3527314105   ۲۰۰۶


Computational Continuum Mechanics, 2 Edition

Specifications:                      $۱۲۵  Ahmed A. Shabana Cambridge University Press 1107016029   ۲۰۱۲


Computational Lithography (Wiley Series in Pure and Applied Optics)

Specifications:                      $۹۹  Xu Ma Gonzalo R. Arce Wiley 047059697X   ۲۰۱۰


Computational Materials

Specifications:                      $۲۹۵ Wilhelm U. Oster Nova Science 1604568968   ۲۰۰۸


Computational Materials Engineering – An Introduction to Microstructure Evolution

Specifications:                      $۱۱۰ Frans,Janssens,Raabe,Kozeschnik,Miod Academic Press 012369468X   ۲۰۰۷


Computational Materials Science – The Simulation of Materials Microstructures and Properties

Specifications:                      $۱۵۵  Dierk Raabe Wiley-VCH   ۱۹۹۸


Computational Materials Science (Theoretical and Computational Chemistry, Volume 15)

Specifications:                      $۴۲۳ Jerzy Leszczynski Elsevier 0444513000   ۲۰۰۴


Computational Materials Science of Polymers

Specifications:                      $۲۳۰ A A Askadskii Cambridge 1898326622   ۲۰۰۳


Computational Mechanics of Composite Materials – Sensitivity, Randomness and Multiscale Behaviour (Engineering

Specifications:                      $۳۰۰ M.M. Kaminski Springer 1852334274   ۲۰۰۵