برق، الکترونیک، ارتباطات، قدرت، دقت و مهندسی کنترل

دانلود ایبوک دسته مهندسی برق

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Electrical Engineering:part8

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Silicon Carbide MicroElectroMechanical Systems for Harsh Environments

Specifications:         $۱۱۰ Rebecca Cheung Imperial College Press 1860946240   ۲۰۰۶

Silicon Carbide Microsystems for Harsh Environments (MEMS Reference Shelf)

Specifications:         $۱۲۹  Muthu B.J. Wijesundara Robert Azeve Springer 1441971203   ۲۰۱۱

Silicon Carbide Power Devices

Specifications:         $۲۱۰ B. Jayant Baliga World Scientific 9812566058   ۲۰۰۶

Silicon Germanium – Technology, Modeling, and Design

Specifications:         $۱۱۰ Raminderpal Singh Modest M. Oprysk Wiley,IEEE 047144653X   ۲۰۰۴

Silicon Heterostructure Devices

Specifications:         $۲۰۰ John D. Cressler CRC 1420066900   ۲۰۰۸

Silicon Non-Volatile Memories – Paths of Innovation

Specifications:         $۱۴۰  B. de Salvo Wiley ISTE 1848211058   ۲۰۰۹

Silicon Processing for the VLSI Era, Volume 1 – Process Technology

Specifications:         $۲۲۹ Stanley Wolf Richard N. Tauber Lattice Press 0961672161   ۱۹۹۰

Silicon Processing for the VLSI Era, Volume 2 – Process Integration

Specifications:         $۱۳۹ Stanley Wolf Richard N. Tauber Lattice Press 0961672145   ۱۹۹۰

Silicon Quantum Integrated Circuits – Silicon-Germanium Heterostructure Devices, Basics & Realisations (NanoScie

Specifications:         $۳۰۰ E. Kasper D.J. Paul Springer 354022050X   ۲۰۰۵

Silicon RF Power Mosfets

Specifications:         $۲۰۰ Silicon RF Power Mosfets World Scientific 9812561218   ۲۰۰۵

Silicon Solar Cells – Technology and Systems Applications

Specifications:         $۳۰۰ A.Goetzberger J.Knobloch B.Voss Wiley 0471971448   ۱۹۹۸

Silicon-Based RF Front-Ends for Ultra Wideband Radios (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۲۱۰ Aminghasem Safarian Payam Heydari Springer 1402067216   ۲۰۰۸

Silicon-Germanium Heterojunction Bipolar Transistors

Specifications:         $۲۰۹ John D. Cressler Guofu Niu Artech 1580533612   ۲۰۰۳

Silicon-on-Sapphire Circuits and Systems – Sensor and Biosensor Interfaces

Specifications:         $۲۰۰ Eugenio Culurciello McGraw,Hill 0071608486   ۲۰۰۹

Simplified Design of Voltage-Frequency Converters

Specifications:         $۵۰ John Lenk Newnes 0750696540   ۱۹۹۷

Simulated Annealing – Single and Multiple Objective Problems

Specifications:         $۴۴  Marcos de Sales Guerra Tsuzuki InTech 9535107675   ۲۰۱۲

Simulated Annealing – Theory with Applications

Specifications:         $۱۰۰ Rui Chibante Sciyo 3641579586   ۲۰۱۰

Simulating Fuzzy Systems (Studies in Fuzziness and Soft Computing)

Specifications:         $۲۱۲ James J. Buckley Springer 3540241167   ۲۰۰۵

Simulation and Verification of Electronic and Biological Systems

Specifications:         $۱۲۹  Peng Li Luis Miguel Silveira Peter Feld Springer 9400701489   ۲۰۱۱

Simulation Methods for ESD Protection Development

Specifications:         $۳۰۰ Harald Gossner Kai Esmark Wolfgang  Elsevier 0080441475   ۲۰۰۳

Simulation Modeling Handbook A Practical Approach

Specifications:         $۱۴۹ Christopher A. Chung CRCpress 0849312418   ۲۰۰۴

Simulation of Industrial Processes for Control Engineers

Specifications:         $۳۰۱ Philip J Thomas Elsevier 0750641614   ۲۰۰۰

Simulation-based Algorithms for Markov Decision Processes (Communications and Control Engineering)

Specifications:         $۱۴۳ Hyeong Soo Chang M.C. Fu Jiaqiao Hu Springer 1846286891   ۲۰۰۷

Single and Multi-Carrier DS-CDMA: Multi-User Detection, Space-Time Spreading, Synchronisation, Networkingand

Specifications:         $۳۳۵  Lajos L. Hanzo L-L. Yang E-L. Kuan K Wiley Press 0470863099   ۲۰۰۳

Single- and Multi-Chip Microcontroller Interfacing for the Motorola 68HC12.(Academic Press Series in Engineering

Specifications:         $۱۰۲ LIPOVSKI, G. Jack Harcourt Sciene and Technolo 0124518303   ۱۹۹۹

Single Stage Grid Connected Photovoltaic Systems with Maximum Power Point Tracking

Specifications:         $۷۷  Sachin Jain IIT Bombay   ۲۰۰۷

Single-Electron Devices and Circuits in Silicon

Specifications:         $۱۲۲  Zahid Ali Khan Durrani Imperial College Press   ۲۰۰۹

Single-Sensor Imaging – Methods and Applications for Digital Cameras (Image Processing Series)

Specifications:         $۱۰۹ Rastislav Lukac CRC 142005452X   ۲۰۰۸

Singular Control Systems (Lecture Notes in Control and Iinformation Sciences)

Specifications:         $۶۴ L. Dai Springer 0387507248   ۱۹۸۹

Singular Electromagnetic Fields and Sources (IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory)

Specifications:         $۱۵۰  Jean G. Van Bladel Wiley-IEEE Press 0780360389   ۱۹۹۶

SIP – Understanding the Session Initiation Protocol (Artech House Telecommunications Library)

Specifications:         $۴۹ Alan B. Johnston Artech House 1580531687   ۲۰۰۱

Skew-Tolerant Circuit Design (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design)

Specifications:         $۶۰ David Harris Morgan Kaufmann 155860636X   ۲۰۰۱

Skype – The Definitive Guide

Specifications:         $۱۹ Harry Max Taylor Ray Que 032140940X   ۲۰۰۶

Slashing Utility Costs Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۸۴ John M. Studebaker Fairmont 0881732834   ۱۹۹۸

Sliding Mode Based Analysis and Identification of Vehicle Dynamics (Lecture Notes in Control and Information Scie

Specifications:         $۱۰۹  Hocine Imine Leonid Fridman Hassan  Springer 3642222234   ۲۰۱۱

Sliding Mode Control

Specifications:         $۸۸  Andrzej Bartoszewicz InTech 9533071626   ۲۰۱۱

Sliding Mode Control in Electro-Mechanical Systems, Second Edition (Automation and Control Engineering)

Specifications:         $۱۵۴  Vadim Utkin Juergen Guldner Jingxin  CRC Press 1420065602   ۲۰۰۹

Sliding Mode Control in Engineering – Control Engineering Series  ۱۱

Specifications:         $۱۹۰ Wilfrid Perruquetti Marcel Dekker 0824706714   ۲۰۰۲

Sliding Mode Control of Switching Power Converters – Techniques and Implementation

Specifications:         $۱۳۹  Siew-Chong Tan Yuk-Ming Lai Chi-K CRC Press 1439830258   ۲۰۱۱

Sliding Modes after the first Decade of the 21st Century – State of the Art (Lecture Notes in Control and Information

Specifications:         $۲۱۹  Leonid Fridman Jaime Moreno Rafael I Springer 3642221637   ۲۰۱۱

Sliding-Mode Control of PEM Fuel Cells (Advances in Industrial Control)

Specifications:         $۱۲۹  Cristian Kunusch Paul Puleston Miguel Springer 1447124308   ۲۰۱۲

Slow-light Photonic Crystal Devices for High-Speed Optical Signal Processing

Specifications:         $۵۵ Jan-Michael Brosi KIT Scientific 3866443137   ۲۰۱۰

Small and Micro Combined Heat and Power (CHP) Systems – Advanced Design, Performance, Materials and Applica

Specifications:         $۲۷۰  Robert Beith Woodhead Publishing 1845697952   ۲۰۱۱

Small Antenna Design (Communications Engineering Series)

Specifications:         $۱۰۲ Douglas B. Miron Elsevier,Newnes 0750678615   ۲۰۰۶

Small Antennas Miniaturization Techniques & Applications

Specifications:         $۱۱۰  John Volakis Chi-Chih Chen Kyohei F McGraw Hill 0071625534   ۲۰۱۰

Small Signal Audio Design

Specifications:         $۷۰ Douglas Self Focal 0240521773   ۲۰۱۰

Small-Scale Cogeneration Handbook, 3rd Edition

Specifications:         $۱۰۱ Bernard F. Kolanowski Fairmont 0881735833   ۲۰۰۸

Small-Scale Energy Harvesting

Specifications:         $۴۴  Mickael Lallart InTech 9535108269   ۲۰۱۲

Smart Actuation and Sensing Systems – Recent Advances and Future Challenges

Specifications:         $۴۴  Giovanni Berselli InTech 9535107989   ۲۰۱۲

Smart AD and DA Conversion (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۱۳۰ Pieter Harpe Hans Hegt Arthur van Roe Springer 904819041X   ۲۰۱۰

Smart and Flexible Digital-to-Analog Converters (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۱۲۹  Georgi Radulov Patrick Quinn Hans He Springer 9400703465   ۲۰۱۱

Smart Antenna Engineering

Specifications:         $۲۰۰ Ahmed El Zooghby Artech House 1580535151   ۲۰۰۵

Smart Antenna Systems and Wireless LANs

Specifications:         $۲۵۴ Garret Okamoto Springer 0792383354   ۲۰۰۳

Smart Antennas

Specifications:         $۲۰۲ Lal Chand Godara  Godara Chand God CRC Press 084931206X   ۲۰۰۴

Smart Antennas – State of the Art (Eurasip Series on Signal Processing & Communications)

Specifications:         $۳۰۰ Thomas Kaiser A Bourdoux Holger Bo Hindawi Publishing 9775945097   ۲۰۰۵

Smart Antennas (Wiley Series in Microwave and Optical Engineering)

Specifications:         $۱۱۸ Tapan K. Sarkar Michael C. Wicks Ma Wiley-IEEE Press 0471210102   ۲۰۰۳

Smart Antennas for Wireless Communications (Professional Engineering)

Specifications:         $۲۰۰ Frank Gross McGraw-Hill 007144789X   ۲۰۰۵

Smart Antennas for Wireless Communications

Specifications:         $۲۰۰ Joseph Liberti Theodore S. Rappaport Prentice Hall PTR 0137192878   ۱۹۹۹

Smart Cameras (Req Acrobat 9.2)

Specifications:         $۲۰۰ Ahmed Nabil Belbachir Springer 1441909524   ۲۰۱۰

Smart Card Handbook  ۳ Edition

Specifications:         $۲۲۶ Wolfgang Rankl Wolfgang Effing John Wiley Sons 0470856688   ۲۰۰۴

Smart Card Manufacturing – A Practical Guide

Specifications:         $۱۷۵  Yahya Haghiri Thomas Tarantino Wiley 0471497673   ۲۰۰۲

Smart Card Security and Applications, 2nd Edition (Artech House Telecommunications Library)

Specifications:         $۱۰۹ Mike Hendry Artech House Publishers 1580531563   ۲۰۰۱

Smart Dust – Sensor Network Applications, Architecture and Design

Specifications:         $۱۶۷ Mohammad Ilyas CRC 084937037X   ۲۰۰۶

SMART ELECTRONIC MATERIALS, Fundamentals and Applications

Specifications:         $۱۴۷  JASPRIT SINGH Cambridge University 0511614439   ۲۰۰۵

Smart Grid – Fundamentals of Design and Analysis (IEEE Press Series on Power Engineering)

Specifications:         $۸۹  James Momoh Wiley 047088939X   ۲۰۱۲

Smart Grid – Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy

Specifications:         $۱۰۹  Fereidoon P. Sioshansi Academic Press 0123864526   ۲۰۱۲

Smart Grid – Technology and Applications

Specifications:         $۱۰۵  Janaka Ekanayake Nick Jenkins Kithsir Wiley 0470974095   ۲۰۱۲

Smart Grids for Dummies

Specifications:         $۱۱۰ John Wiley & Sons Ltd 0470665378   ۲۰۱۰

Smart Mems And Sensor Systems

Specifications:         $۱۱۸ Elena Gaura Robert Newman Imperial College Press 1860944930   ۲۰۰۶

Smart Phone and Next Generation Mobile Computing (Morgan Kaufmann Series in Networking)

Specifications:         $۵۰ Pei Zheng Lionel Ni Morgan Kaufmann 0120885603   ۲۰۰۶

Smart Power – Climate Change, the Smart Grid, and the Future of Electric Utilities

Specifications:         $۳۰  Peter Fox Penner Island Press 1597267066   ۲۰۱۰

Smart Power Generation

Specifications:         $۶۶  Jacob Klimstra, Markus Hotakainen Avain Publishers 9516928466   ۲۰۱۱

Smart Sensors and MEMS

Specifications:         $۲۰۰ Maria Teresa S.R. Gomes Sergey Y. Yu Springer 1402029284   ۲۰۰۵

Smart Sensors and Sensing Technology (Electrical Engineering)

Specifications:         $۲۱۰ S.C. Mukhopadhyay G.S. Gupta Springer 3540795898   ۲۰۰۸

Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking: 11th International Conference, NEW2AN 2011 and

Specifications:         $۱۱۹  Sergey Balandin Yevgeni Koucheryavy Springer 3642228747   ۲۰۱۱

Smart Spaces and Next Generation Wired-Wireless Networking, NEW2AN 2009, ruSMART 2009

Specifications:         $۸۳  Sergey Balandin Dmitri Moltchanov Springer 3642041884   ۲۰۰۹

Smart Technologies

Specifications:         $۱۲۸  Keith Worden W A Bullough J. Haywo World Scientific Pub Co Inc 9810247761   ۲۰۰۳

Smart Wireless Sensor Networks

Specifications:         $۶۶  Hoang Duc Chinh and Yen Kheng Tan InTech   ۲۰۱۰

SMD-codes Active SMD semiconductor components marking codes (2 Volumes in one ebook)

Specifications:         $۲۰۰  Turut_ E. Turut_ M. C Toronto   ۲۰۱۰

Smoothing, Filtering and Prediction – Estimating The Past, Present and Future

Specifications:         $۴۴  Garry A. Einicke InTech 9533077529   ۲۰۱۲

SMS Uprising: Mobile Activism in Africa

Specifications:         $۲۰  Ken Banks Nathan Eagle Juliana Rotic Pambazuka Press 1906387354   ۲۰۱۰

SMT – Surface Mount Technology Magazine – PCB Manufacturing 2007 Collection (ALL 2007 ISSUES)

QMAGS QMAGS   ۲۰۰۷

SMT – Surface Mount Technology Magazine – PCB Manufacturing Magazine 2008 Collection (ALL 2008 ISSUES)

QMAGS QMAGS   ۲۰۰۸

SMT – Surface Mount Technology Magazine 2006 Collection (ALL 2006 ISSUES)

QMAGS QMAGS   ۲۰۰۶

SMT Soldering Handbook – Surface Mount Technology (2nd ed.) ®

Specifications:         $۱۰۴ STRAUSS, Rudolf Elsevier Science (USA). 0750618620   ۱۹۹۸

Social Network Analysis in Telecommunications (Wiley and SAS Business Series)

Specifications:         $۶۵  Carlos Andre Reis Pinheiro Wiley 047064754X   ۲۰۱۱

Socially Intelligent Agents – Creating Relationships with Computers and Robots

Specifications:         $۲۳۲ Kerstin Dautenhahn Alan H. Bond Lola Springer 1402070578   ۲۰۰۲

Society and Electronics

Specifications:         $۳۳  R.Collier The English Press 9381157336   ۲۰۱۱

Socio-Technical Networks – Science and Engineering Design

Specifications:         $۹۹  Fei Hu Ali Mostashari Jiang Xie CRC Press 1439809801   ۲۰۱۱

Soft Computing – Techniques and its Applications in Electrical Engineering

Specifications:         $۳۴۲ Devendra K. Chaturvedi Springer 3540774807   ۲۰۰۸

Soft Errors in Modern Electronic Systems – Frontiers in Electronic Testing

Specifications:         $۱۸۰ Michael Nicolaidis Springer 1441969926   ۲۰۱۱

Soft Sensors for Monitoring and Control of Industrial Processes (Advances in Industrial Control)

Specifications:         $۲۱۵ Luigi Fortuna Salvatore Graziani Aless Springer 1846284791   ۲۰۰۷

Softswitch – Architecture for VoIP (Professional Telecom)

Specifications:         $۱۰۴ Frank Ohrtman McGraw-Hill 0071409777   ۲۰۰۴

Software Defined Radio – Origins, Drivers and International Perspectives

Specifications:         $۳۰۰ Walter H.W. Tuttlebee Wiley 0470844647   ۲۰۰۲

Software Defined Radios – From Smart(er) to Cognitive (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Sofie Pollin Michael Timmers Liesbet  Springer 9400712774   ۲۰۱۱

Software Engineering for Experimental Robotics

Specifications:         $۲۰۰ Davide Brugali Springer 3540689492   ۲۰۰۷

Software Radio – Sampling Rate Selection, Design and Synchronization (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۱۲۹  Elettra Venosa fredric j. harris Francesc Springer 1461401127   ۲۰۱۱

Software Radio Architecture – Object-Oriented Approaches to Wireless Systems Engineering

Specifications:         $۲۰۲ Joseph III Mitola Wiley 0471384925   ۲۰۰۰

Software Receiver Design – Build Your Own Digital Communication System in Five Easy Steps

Specifications:         $۵۰  C. R Johnson Jr W A. Sethares A G. Kl Cambridge University 0521189446   ۲۰۱۱

Software VNA and Microwave Network Design and Characterisation

Specifications:         $۱۴۰ Zhipeng Wu Wiley 0470512156   ۲۰۰۷

SOI Circuit Design Concepts

Specifications:         $۱۰۲ Kerry Bernstein Norman J. Rohrer Springer 0387740996   ۲۰۰۷

SOI Design – Analog, Memory and Digital Techniques

Specifications:         $۱۶۰ Andrew Marshall Sreedhar Natarajan Springer 0792376404   ۲۰۰۲

Soil Mechanics for Unsaturated Soils

Specifications:         $۳۰۰ D. G. Fredlund H. Rahardjo Wiley 047185008X   ۱۹۹۳

Solar Cell Technology and Applications

Specifications:         $۱۲۹ A. R. Jha Auerbach Publications 1420081772   ۲۰۱۰

Solar Cells – New Aspects and Solutions

Specifications:         $۴۴  Leonid A. Kosyachenko InTech 9533077611   ۲۰۱۱

Solar Cells and Their Applications, 2nd Edition – Wiley Series in Microwave and Optical Engineering

Specifications:         $۱۴۰ Lewis M. Fraas Larry D. Partain Wiley 0470446331   ۲۰۱۰

Solder Joint Reliability Prediction for Multiple Environments

Specifications:         $۱۲۹ A. E. Perkins S. K. Sitaraman Springer 0387793933   ۲۰۰۹

Soldering in Electronics Assembly, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Mike Judd Keith Brindley Newnes 0750635452   ۲۰۰۶

Solders and Soldering,  ۴th Edition

Specifications:         $۸۰ Howard H. Manko McGraw Hill Professional 0071344179   ۲۰۰۱

Sol-Gel TECHNOLOGY FOR THIN FILMS FIBERS PREFORMS ELECTRONICS  AND SPECIALTY SHAPES

Specifications:         $۲۵۷ Lisa C. Klein NOYES PUBLICATIONS 081551154X   ۱۹۹۸

Solid Oxide Fuel Cell Technology: Principles, Performance and Operations

Specifications:         $۲۰۹  K. Huang CRC Press 1439813361   ۲۰۰۹

Solid State and Quantum Theory for Optoelectronics

Specifications:         $۱۵۹ Michael A. Parker CRC Press 084933750X   ۲۰۱۰

Solid State Circuits Technologies

Specifications:         $۴۴  Jacobus W. Swart InTech 9533070452   ۲۰۱۰

Solid State Electronic Devices, 4th Ed.

Specifications:         $۸۹ Ben G. Streetman Prentice Hall 0131587676   ۱۹۹۵

Solid State Electronic Devices, 5th Edition (Solutions Manual)

Specifications:         $۱۱۰ Ben G. Streetman Prentice Hall 0130255386   ۲۰۰۰

Solid State Electronic Devices, 6th Edition

Specifications:         $۲۰۹ Ben Streetman Sanjay Banerjee Prentice Hall of India 812033020X   ۲۰۰۵

Solid State Electronic Devices, 6th Edition(Instructor’s Solutions Manual)

Specifications:         $۳۰۰ Ben G Streetman Pearson Education Limited 0131497278   ۲۰۰۵

Solid State Ionics for Batteries

Specifications:         $۲۶۷ Tsutomu Minami Springer 4431249745   ۲۰۰۵

Solid State Lasers

Specifications:         $۲۰۴ Walter Koechner Michael Bass Springer 0387955909   ۲۰۰۳

Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, 4th Edition

Specifications:         $۱۰۵ Hans Luth Springer 3540423311   ۲۰۰۱

Solid-State Microwave High-Power Amplifiers (Artech House Microwave Library)

Specifications:         $۱۲۹ Franco Sechi Marina Bujatti Artech House Publishers 1596933194   ۲۰۰۹

Solid-State Physics for Electronics

Specifications:         $۱۶۵ Andre Moliton Wiley,ISTE 1848210620   ۲۰۰۹

Solution Manual of Sedra Microelectronic Circuits, 5th Ed.


Solutions and Applications of Scattering, Propagation, Radiation and Emission of Electromagnetic Waves

Specifications:         $۴۴  Ahmed Kishk InTech 9535108382   ۲۰۱۲

Solutions on Embedded Systems (Lecture Notes in Electrical Engineering)

Specifications:         $۱۲۹  Massimo Conti Simone Orcioni Nativid Springer 9400706375   ۲۰۱۱

Son of Tesla Coil – Build a Tesla Lighting Plant

Specifications:         $۱۲ George B. Triukaus High Voltage Press 0970961812   ۲۰۰۰

SONAR 5 Power – The Comprehensive Guide (MIDI,AUDIO)

Specifications:         $۳۹ Scott R. Garrigus Course Technology PTR 1592009956   ۲۰۰۶

Sonar for Practising Engineers

Specifications:         $۸۰ A. D. Waite Wiley 0471497509   ۲۰۰۲

Sonar Systems

Specifications:         $۴۴  N. Z. Kolev InTech 9533073453   ۲۰۱۱

SONET-based Metro Area Networks

Specifications:         $۷۰ Daniel Minoli Peter Johnson Emma Mi McGraw Hill 0071402268   ۲۰۰۲

Sound and Recording, 6th Edition

Specifications:         $۵۴ Francis Rumsey TIM MCCORMICK Focal Press 0240521633   ۲۰۰۹

Sound and Signals (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۷۹  Mikio Tohyama Springer 3642201210   ۲۰۱۱

Sound Capture for Human-Machine Interfaces – Practical Aspects of Microphone Array Signal Processing

Specifications:         $۱۴۹  Wolfgang Herbordt Springer 3540239545   ۲۰۰۸

Sound Engineering Explained, Second Edition

Specifications:         $۴۶ Michael Talbot Smith Focal Press 0240516672   ۲۰۰۲

Sound Systems – Design and Optimization – Modern Techniques & Tools for Sound System Design & Alignment

Specifications:         $۶۲ Bob McCarthy Focal Press 0240520203   ۲۰۰۷

Space Based Radar

Specifications:         $۲۰۰ S. Unnikrishna Pillai Ke Yong Li Braha McGraw-Hill 0071497560   ۲۰۰۸

Space Division Multiple Access for Wireless Local Area Networks

Specifications:         $۲۵۴ P.Vandenameele Liesbet Van Der Perre Springer 0792374614   ۲۰۰۲

Space Time Coding for Broadband Wireless Communications

Specifications:         $۱۱۰ Georgios B. Giannakis Zhiqiang Liu Xi Wiley 0471214795   ۲۰۰۷

Space Vehicle Dynamics and Control (AIAA)

Specifications:         $۹۰  Bong Wie AIAA (American Institute of  ۱۵۶۳۴۷۲۶۱۹   ۱۹۹۸

Space Weather and Telecommunications (The International Series in Engineering and Computer Science)

Specifications:         $۳۰۰ John M. Goodman Springer 0387236708   ۲۰۰۵

Space, Structure and Randomness

Specifications:         $۱۱۲ Michel Bilodeau F Meyer Springer 0387203311   ۲۰۰۵

Spacecraft Formation Flying – Dynamics, control and navigation

Specifications:         $۲۰۰ Kyle Alfriend Srinivas Rao Vadali Butterworth,Heinemann 0750685336   ۲۰۱۰

Spacecraft Power Systems

Specifications:         $۳۷۰ Mukund R. Patel CRC 0849327865   ۲۰۰۴

Spacecraft Power Technologies

Specifications:         $۱۴۴ Anthony K. Hyder Ronald L. Wiley G.  World Scientific Publishing 1860941176   ۲۰۰۰

Spacecraft Technology – The Early Years (IEE History of Technology)

Specifications:         $۸۴ Mark Williamson IET 0863415539   ۲۰۰۶

Space-Time Adaptive Processing for Radar

Specifications:         $۲۰۵ J. J. Guerci Artech House 1580533779   ۲۰۰۳

Space-Time Block Coding for Wireless Communications

Specifications:         $۱۱۰ Erik G. Larsson Petre Stoica Cambridge University Press 0511550065   ۲۰۰۳

Space-Time Codes and MIMO Systems

Specifications:         $۲۰۰ Mohinder Jankiraman Artech 1580538657   ۲۰۰۴

Space-Time Coding – Theory and Practice

Specifications:         $۱۲۱  Hamid Jafarkhani Cambridge University Press 0521842913   ۲۰۰۵

Space-Time Layered Information Processing for Wireless Communications

Specifications:         $۱۰۱ Mathini Sellathurai Simon Haykin Wiley IEEE 047120921X   ۲۰۰۹

Space-Time Processing for CDMA Mobile Communications

Specifications:         $۱۴۹ Pieter van Rooyen Michiel P. Lotter Da Springer 0792377591   ۲۰۰۲

Space-Time Processing for MIMO Communications

Specifications:         $۱۳۵ Alex Gershman John Wiley Sons 0470010029   ۲۰۰۵

S-Parameter Techniques for Microwave, Test & Measurement, Application Note 95-1 S-Parameter Techniques

Hewlett-Packard Hewlett-Packard   ۱۹۹۷

Sparse Adaptive Filters for Echo Cancellation – Synthesis Lectures on Speech and Audio Processing

Specifications:         $۳۵ Jacob Benesty Constantin Paleologu Morgan and Claypool 1598293060   ۲۰۱۰

Spatial Data Quality

Specifications:         $۲۰۰ Wenzhong Shi Peter Fisher Michael F.  CRC 0415258359   ۲۰۰۵

Spatio-Temporal Modeling of Nonlinear Distributed Parameter Systems – A TimeSpace Separation Based Approach

Specifications:         $۱۲۹  Han Xiong Li Chenkun Qi Springer 9400707401   ۲۰۱۱

Speaker Authentication (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Qi (Peter) Li Springer 3642237304   ۲۰۱۲

Special Design Digital Wideband Receivers

Specifications:         $۱۳۹ James Tsui Artech House 1608070298   ۲۰۱۰

Specialty Optical Fibers Handbook

Specifications:         $۱۵۵ Alexis Mendez Academic Press 012369406X   ۲۰۰۷

Spectral Analysis – Parametric and Non-Parametric Digital Methods (Digital Signal and Image Processing series)

Specifications:         $۲۱۰ Francis Castanie ISTE Publishing 1905209053   ۲۰۰۶

Spectral Analysis of Signals – The Missing Data Case (Synthesis Lectures on Signal Processing)

Specifications:         $۳۵ YanweiWang Jian Li and Petre Stoica Morgan & Claypool 1598290002   ۲۰۰۵

Spectral Sensing Research for Water Monitoring Applications & Frontier Science & Technology for Chemical, Biolo

Specifications:         $۱۳۰ D. Woolard World Scientific 9812833234   ۲۰۰۸

Spectrum Management for Science in the 21st Century

Specifications:         $۵۲ National Research Council National Academies Press 0309146860   ۲۰۱۰

Speculative Execution in High Performance Computer Architectures

Specifications:         $۱۱۹ David Kaeli,Pen Chung Yew CRC 1584884479   ۲۰۰۵

Speech Coding Algorithms, Foundation and Evolution of Standardized Coders

Specifications:         $۱۳۲ Wai C. Chu Wiley 0471373125   ۲۰۰۳

Speech Dereverberation – Signals and Communication Technology

Specifications:         $۱۸۰ Patrick A. Naylor Nikolay D. Gaubitch Springer 1849960550   ۲۰۱۰

Speech Enhancement (Signals & Communication Technology)

Specifications:         $۲۰۶ Jacob Benesty,Shoji Makino Springer 354024039X   ۲۰۰۵

Speech Processing in Modern Communication – Challenges and Perspectives (Signal Processing)

Specifications:         $۲۰۰ Israel Cohen Jacob Benesty Sharon Gan Springer 3642111297   ۲۰۱۰

Speech Recognition Over Digital Channels – Robustness and Standards

Specifications:         $۲۰۰ Antonio Peinado Jose Segura Wiley 0470024003   ۲۰۰۶

Speech Recognition: Technologies and Applications

Specifications:         $۴۴  France Mihelic InTech 9537619299   ۲۰۰۸

Speech Spectrum Analysis (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Sean A. Fulop Springer 3642174779   ۲۰۱۱

Speech Synthesis and Recognition, 2nd Edition

Specifications:         $۵۶ Wendy Holmes CRC 0748408576   ۲۰۰۳

Speech Technologies

Specifications:         $۴۴  Ivo Ipsic InTech 9533079967   ۲۰۱۱

Spheroidal Wave Functions in Electromagnetic Theory (Wiley Series in Microwave and Optical Engineering)

Specifications:         $۱۲۴ Le Wei Li Xiao Kang Kang Mook-Seng Wiley 0471031704   ۲۰۰۲

SPICE Circuit Handbook

Specifications:         $۷۹  Steven Sandler McGraw-Hill Professional 0071468579   ۲۰۰۶

SPICE for Power Electronics and Electric Power, Second Edition (Electrical and Computer Engineering)

Specifications:         $۱۲۹  Muhammad H. Rashid Hasan M. Rashi CRC Press 0849334187   ۲۰۰۶

SPICE, A guide to circuit simulation and analysis using PSpice (Spice)

Specifications:         $۷۵ Paul W Tuinenga Prentice Hall 0138346070   ۱۹۸۸

Spin Electronics (Lecture Notes in Physics)

Specifications:         $۳۸۱ Michael Ziese Martin J. Thornton Springer 3540418040   ۲۰۰۱

Spin stand Microscopy of Hard Disk Data (Elsevier Series in Electromagnetism)

Specifications:         $۳۱۰ Isaak D. Mayergoyz Chun Tse Elsevier 0080444652   ۲۰۰۷

Spon’s Estimating Costs Guide to Electrical Works – 2nd Edition (Spon’s Contractors’ Handbooks)

Specifications:         $۵۹ Bryan Spain Spon Press 041531853X   ۲۰۰۵

Spon’s Mechanical & Electrical Services Price Book 2004, 35th Edition

Specifications:         $۲۳۰ Mott Green & Wa Routledge 0415323681   ۲۰۰۴

Spon’s Mechanical and Electrical Services Price Book 2009, 40th Edition (HtnlEbook)

Specifications:         $۲۹۰ Davis Langdon Mott Gre Taylor & Francis 0415465613   ۲۰۰۹

Spon’s Mechanical and Electrical Services Price Book 2010 (Spon’s Price Books)

Specifications:         $۲۵۵  Davis Langdon Davis Langdon Enginee Spon Press 041555263X   ۲۰۱۰

Spon’s Mechanical and Electrical Services Price Book 2011

Specifications:         $۲۵۵  Davis Langdon Spon Press 0415588510   ۲۰۱۱

Spotlight on Modern Transformer Design (Power Systems)

Specifications:         $۱۶۹ Pavlos S. Georgilakis Springer 1848826664   ۲۰۰۹

Spread Spectrum and CDMA – Principles and Applications

Specifications:         $۱۴۰ Valeri P. Ipatov Wiley 0470091789   ۲۰۰۵

Spread Spectrum Communications Handbook

Specifications:         $۲۳۶ Marvin K. Simon Jim K. Omura Robert McGraw Hill 0071382151   ۲۰۰۲

Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials

Specifications:         $۴۰۵ C. Koughia Safa Kasap Peter Capper Springer 0387260595   ۲۰۰۶

Spychips – How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID

Specifications:         $۲۴  Katherine Albrecht Liz McIntyre Thomas Nelson 1595550208   ۲۰۰۵

Stability Analysis and Robust Control of Time-Delay Systems

Specifications:         $۱۳۰ Min Wu Yong He Jin,Hua She Springer 364203036X   ۲۰۱۰

Stability and Control of Large-Scale Dynamical Systems: A Vector Dissipative Systems Approach

Specifications:         $۹۹  Wassim M. Haddad, Sergey G. Nerseso Princeton University Press 0691153469   ۲۰۱۱

Stability and Control of Time-Delay Systems (Lecture Notes in Control and Information Sciences)

Specifications:         $۵۹ L. Dugard Erik I. Verriest Springer 3540761934   ۱۹۹۸

Stability and Stabilization of Linear Systems with Saturating Actuators

Specifications:         $۱۷۹  Sophie Tarbouriech Germain Garcia Jo Springer 0857299409   ۲۰۱۱

Stability and Stabilization of Time-Delay Systems (Advances in Design & Control)

Specifications:         $۲۰۰ W.Michiels S.Niculescu- Society for Industrial & Applie 0898716322   ۲۰۰۷

Stability Theory of Switched Dynamical Systems (Communications and Control Engineering)

Specifications:         $۱۰۹  Zhendong Sun Shuzhi Sam Ge Springer 0857292552   ۲۰۱۱

Stabilization of Navier-Stokes Flows (Communications and Control Engineering)

Specifications:         $۱۰۹ Viorel Barbu Springer 0857290428   ۲۰۱۱

Stabilization of Nonlinear Systems Using Receding-horizon Control Schemes – A Parametrized Approach for Fast Sy

Specifications:         $۱۳۹  Mazen Alamir Springer 1846284708   ۲۰۰۶

Stabilization, Optimal and Robust Control – Theory and Applications in Biological and Physical Sciences (Communic

Specifications:         $۳۰۰ Aziz Belmiloudi Springer 1848003439   ۲۰۰۸

STAMP 2 Communications and Control Projects

Specifications:         $۶۵ Thomas Petruzzellis McGraw Hill 0071411976   ۲۰۰۳

Stand Alone Photovoltaic Systems – Handbook of Recommended Design Practices

Specifications:         $۲۰۰ Sandia National Labs NM SOLAR ENERGY INSTI   ۱۹۹۵

Stand-alone Solar Electric Systems – The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation (Earthsca

Specifications:         $۵۹  Mark Hankins Routledge 1844077136   ۲۰۱۰

Standard Codecs – Image Compression to Advanced Video Coding (IEE,Telecommunications)

Specifications:         $۱۵۹ M. Ghanbari Institution Electrical Engineers 0852967101   ۲۰۰۳

Standard Codecs (LET Telecommunications Series), 3rd Edition

Specifications:         $۱۰۰  M. Ghanbari Institution of Engineering and  ۰۸۶۳۴۱۹۶۴X   ۲۰۱۱

Standard Handbook for Electrical Engineers (15th Edition)

Specifications:         $۴۰۰ Donald G. Fink H. Wayne Beaty McGraw Hill 0071441468   ۲۰۰۶

Standard Handbook of Audio and Radio Engineering,2nd Edition

Specifications:         $۲۱۵ Jerry Whitaker Blair K. Benson McGraw Hill 0070067171   ۲۰۰۴

Standard Handbook of Broadcast Engineering

Specifications:         $۲۰۰ Jerry Whitaker McGraw Hill 0071451005   ۲۰۰۵

Standard Handbook of Chains – Chains for Power Transmission and Material Handling, 2nd Edition

Specifications:         $۴۰۰ American Chain Association CRC 1574446479   ۲۰۰۶

Standard Handbook of Electronic Engineering, 5th Edition

Specifications:         $۳۰۰ Donald Christiansen Charles Alexander McGrawHill 0071384219   ۲۰۰۴

Standard Handbook of Video and Television Engineering,4th Edition

Specifications:         $۲۰۱ Jerry Whitaker Blair K. Benson McGraw Hill 0071411801   ۲۰۰۴

Standardized Functional Verification

Specifications:         $۲۰۰ Alan Wiemann Springer 0387717323   ۲۰۰۸

Starting Electronics Construction – Techniques, Equipment and Projects

Specifications:         $۲۸ Keith Brindley Newnes 0750667362   ۲۰۰۵

Starting Electronics, Fourth Edition

Specifications:         $۳۱  Keith Brindley Newnes 0080969925   ۲۰۱۱

State Functions and Linear Control Systems

Specifications:         $۴۰ Donald G. Schultz James L. Melsa McGraw Hill Education 0070556555   ۱۹۶۷

State Variable Methods in Automatic Control

Specifications:         $۱۴۰ Katsuhisa Furuta Akira Sano John Wiley & Sons 0471918776   ۱۹۸۸

State-Space Models of Lumped and Distributed Systems

Specifications:         $۸۸ V. Kecman Springer Verlag 3540500820   ۱۹۸۸

Static Timing Analysis for Nanometer Designs – A Practical Approach

Specifications:         $۲۱۰ J. Bhasker Rakesh Chadha Springer 0387938192   ۲۰۰۹

Statistical Analysis and Optimization for VLSI – Timing and Power (Integrated Circuits and Systems)

Specifications:         $۲۰۰ Ashish Srivastava Dennis Sylvester Da Springer 0387257381   ۲۰۰۵

Statistical and Adaptive Signal Processing (Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Proce

Specifications:         $۱۲۹ Dimitris G. Manolakis Dimitris Manola Artech House   ۲۰۰۵

Statistical Digital Signal Processing and Modeling

Specifications:         $۱۱۷ Monson H. Hayes Wiley 0471594318   ۱۹۹۶

Statistical Digital Signal Processing and Modeling (SOLUTIONS MANUAL)

Monson H. Hayes Wiley

Statistical Pattern Recognition, 2 Edition

Specifications:         $۱۸۵ Andrew R. Webb Wiley 0470845139   ۲۰۰۲

Statistical Pronunciation Modeling for Non-Native Speech Processing (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Rainer E. Gruhn Wolfgang Minker Sato Springer 3642195857   ۲۰۱۱

Statistical Signal Processing – Frequency Estimation (SpringerBriefs in Statistics)

Specifications:         $۳۹  Debasis Kundu Swagata Nandi Springer 8132206274   ۲۰۱۲

Statistical Signal Processing for Neuroscience and Neurotechnology

Specifications:         $۱۳۰  Karim G. Oweiss Academic Press 012375027X   ۲۰۱۰

Statistical Signal Processing of Complex-Valued Data – The Theory of Improper and Noncircular Signals

Specifications:         $۹۵ Peter J. Schreier Louis L. Scharf Cambridge University Press 0521897726   ۲۰۱۰

Steam Turbines for Modern Fossil-Fuel Power Plants

Specifications:         $۳۰۰ A. Sh Leizerovich Fairmont 0881735485   ۲۰۰۷

STEP 7 in 7 Steps – A Practical Guide to Implementing S7-300,S7-400 Programmable Logic Controllers

Specifications:         $۱۱۱ Clarence T. Jones Patrick-Turner Publishing 1889101036   ۲۰۰۶

Step-by-step Functional Verification with SystemVerilog and OVM

Specifications:         $۱۱۰  Sasan Iman Hansen Brown Publishing 0981656218   ۲۰۰۸

Stepping Motors – A Guide to Theory and Practice, 4th Edition (Control Engineering)

Specifications:         $۵۸ Paul Acarnely IEE 085296417X   ۲۰۰۷

Still Image and Video Compression with MATLAB

Specifications:         $۱۱۰  K. S. Thyagarajan Wiley IEEE Press 0470484160   ۲۰۱۱

Stochastic Control

Specifications:         $۴۴  Chris Myers InTech 9533071213   ۲۰۱۰

Stochastic Digital Control System Techniques – Advances in Theory and Applications (Control and Dynamic Systems

Specifications:         $۲۱۵ Cornelius T. Leondes Academic Press 0120127768   ۱۹۹۶

Stochastic Distribution Control System Design – A Convex Optimization Approach (Advances in Industrial Control)

Specifications:         $۱۲۹ Lei Guo Hong Wang Springer 1849960291   ۲۰۱۰

Stochastic Geometry and Wireless Networks, Volume 1 – Theory

Specifications:         $۱۰۱ Francois Baccelli Bartlomiej Blaszczys Now Inc 160198264X   ۲۰۰۹

Stochastic Geometry and Wireless Networks, Volume 2- Applications

Specifications:         $۱۲۵ Francois Baccelli Bartlomiej Blaszczys Now Inc 1601982666   ۲۰۰۹

Stochastic Hybrid Systems (Automation and Control Engineering)

Specifications:         $۱۴۴  Christos G. Cassandras John Lygeros CRC Press 0849390834   ۲۰۰۷

Stochastic Large-scale Engineering Systems

Specifications:         $۲۱۰ S. Tzafestas CRC 0824786548   ۱۹۹۲

Stochastic Methods and their Applications to Communications – Stochastic Differential Equations Approach

Specifications:         $۲۱۲ Serguei Primak V.Kontorovitch V.Lyan Wiley 0470847417   ۲۰۰۴

Stochastic Modeling and Control

Specifications:         $۴۴  Ivan Ganchev Ivanov InTech 9535108306   ۲۰۱۲

Stochastic Modeling in Broadband Communications Systems

Specifications:         $۷۰ Ingemar Kaj Society for Industrial Mathem 0898715199   ۲۰۰۳

Stochastic Models, Estimation and Control, Volume 1

Specifications:         $۸۰ Maybeck Academic 0124807011   ۱۹۷۹

Stochastic Models, Estimation and Control, Volume 2

Specifications:         $۸۰ Maybeck Academic 012480702X   ۱۹۸۲

Stochastic Models, Estimation and Control, Volume 3

Specifications:         $۱۰۵ Peter S. Maybeck Academic 0124807038   ۱۹۸۲

Stochastic Network Optimization with Application to Communication and Queueing Systems

Specifications:         $۴۵ Michael J. Neely Jean Walrand Morgan and Claypool 160845455X   ۲۰۱۰

Stochastic Processes, Estimation, and Control (Advances in Design and Control)

Specifications:         $۱۱۰ Jason Lee Speyer Society for Industrial and Appl 0898716551   ۲۰۰۸

Stochastic Resonance – From Suprathreshold Stochastic Resonance to Stochastic Signal Quantization

Specifications:         $۱۴۴ Mark D. McDonnell Nigel G. Stocks C Cambridge University Press 0521882621   ۲۰۰۸

Stochastic Switching Systems – Analysis and Design (Control Engineering)

Specifications:         $۱۲۲ El-Kebir Boukas Birkhauser Boston 0817637826   ۲۰۰۶

Stochastic Systems – Estimation, Identification, and Adaptive Control (Prentice-Hall Information & System Sciences

Specifications:         $۷۵ P.R. Kumar Pravin Varaiya Prentice Hall 013846684X   ۱۹۸۶

Storage Networks Explained – Basics and Application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI,InfiniBand and FCoE, 2nd

Specifications:         $۱۱۰ Ulf Troppens Rainer Erkens Wolfgang  Wiley 0470741430   ۲۰۰۹

Strain Effect in Semiconductors – Theory and Device Applications

Specifications:         $۱۶۹ Y. Sun Scott E. Thompson T. Nishida Springer 1441905510   ۲۰۱۰

Strain-Induced Effects in Advanced MOSFETs (Computational Microelectronics)

Specifications:         $۱۳۹  Viktor Sverdlov Springer 3709103819   ۲۰۱۱

Strapdown Inertial Navigation Technology, 2nd Ed.(IEE Radar, Sonar, Navigation and Avionics Series)

Specifications:         $۳۰۰ David Titterton John Weston IEE 0863413587   ۲۰۰۵

Strategies for Success in the New Telecommunications Marketplace (Artech House Telecommunications Library)

Specifications:         $۱۱۰ Karen Strouse Artech House 1580531423   ۲۰۰۱

Stroh Formalism and Rayleigh Waves

Specifications:         $۸۹ Kazumi Tanuma Springer 1402063881   ۲۰۰۸

Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations

Specifications:         $۷۳  William McLean Cambridge University Press 052166375X   ۲۰۰۰

Structural Dynamics of Electronic and Photonic Systems

Specifications:         $۱۷۵  Ephraim Suhir T. X. Yu David S. Stein Wiley 047025002X   ۲۰۱۱

Structural Integrity and Reliability in Electronics – Enhancing Performance in a Lead-Free Environment

Specifications:         $۳۰۰ W.J. Plumbridge R.J. Matela A. Westw Springer 1402017650   ۲۰۰۴

Structural Theory of Automata, Semigroups, and Universal Algebra (NATO Science Series II – Mathematics, Physics

Specifications:         $۳۵۸ Valery B. Kudryavtsev Martin Goldstei Springer 1402038151   ۲۰۰۵

Structurally Constrained Controllers – Analysis and Synthesis

Specifications:         $۱۲۹  Somayeh Sojoudi Javad Lavaei Amir G Springer 1441915486   ۲۰۱۱

Structure-Borne Sound – Structural Vibrations and Sound Radiation at Audio Frequencies, 3rd ed.

Specifications:         $۳۰۰ L. Cremer M. Heckl B.A.T. Petersson Springer 3540226966   ۲۰۰۵

Structured Analog CMOS Design (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۲۰۰ Danica Stefanovic Maher Kayal Springer 1402085729   ۲۰۰۸

Structured Electronic Design – High-Performance Harmonic Oscillators and Bandgap References

Specifications:         $۳۰۰ Arie van Staveren Chris J.M. Verhoeve Springer 0792372832   ۲۰۰۳

Structured Electronic Design – Negative Feedback Amplifiers

Specifications:         $۲۱۰ Chris Verhoeven Arie van Staveren G. Springer 1402075901   ۲۰۰۴

Subband Adaptive Filtering – Theory and Implementation

Specifications:         $۱۵۰ Kong-Aik Lee Woon-Seng Gan Sen M.  Wiley 0470516941   ۲۰۰۹

Sublime Communication Technologies

Specifications:         $۸۰ Rod Giblett Palgrave Macmillan 023053743X   ۲۰۰۸

Submarine Power Cables – Design, Installation, Repair, Environmental Aspects (Power Systems)

Specifications:         $۱۳۰ Th. Worzyk Springer 3642012698   ۲۰۰۹

Submodular Functions and Electrical Networks

Specifications:         $۲۰۰ H. Narayanan North Holland 0444825231   ۱۹۹۷

Subspace Methods for System Identification (Communications and Control Engineering)

Specifications:         $۱۹۹  Tohru Katayama Springer 1852339810   ۲۰۰۵

Substation Automation Handbook

Specifications:         $۱۱۰  Klaus Peter Brand, Volker Lohmann,  Utility Automation Consulting 3857589515   ۲۰۰۳

Substrate Noise Coupling in Mixed-Signal ASICs, 3rd Edition

Specifications:         $۲۲۵  St‚phane Donnay Georges Gielen Springer 1441953418   ۲۰۱۱

Substrate Noise Coupling in RFICs

Specifications:         $۱۵۰ Ahmed Helmy Mohammed Ismail Springer 1402081650   ۲۰۰۸

Sub-threshold Design for Ultra Low-Power Systems (Integrated Circuits and Systems)

Specifications:         $۱۵۹  Alice Wang, Benton Highsmith Calhou Springer 0387335153   ۲۰۰۶

Subwavelength and Nanometer Diameter Optical Fibers (Advanced Topics in Science and Technology in China)

Specifications:         $۲۱۹  Limin Tong Michael Sumetsky Springer 364203361X   ۲۰۱۰

Successful Instrumentation and Control Systems Design (ISA)

Specifications:         $۲۰۰ Michael D. Whitt ISA 1556178441   ۲۰۰۴

Successful Service Design for Telecommunications – A comprehensive guide to design and implementation

Specifications:         $۱۱۰ Sauming Pang Wiley 0470753935   ۲۰۰۹

Summary of the Sensing and Positioning Technology Workshop of the Committee on Nanotechnology for the Intellig

Specifications:         $۱۵ National Research Council Greg Eyring National Academies Press 0309092450   ۲۰۰۴

Superconductivity and Localization

Specifications:         $۱۲۹  Michael V. Sadovskii World Scientific Pub Co Inc 9810241933   ۲۰۰۰

Superior-Order Curvature-Correction Techniques for Voltage References

Specifications:         $۱۳۰ Cosmin Radu Popa Springer 1441904158   ۲۰۰۹

Superlattice to Nanoelectronics

Specifications:         $۳۰۰ Raphael Tsu Elsevier Science 008044377X   ۲۰۰۵

Supervisory Control of Concurrent Systems – A Petri Net Structural Approach (Systems & Control – Foundations &

Specifications:         $۱۱۱ Marian V. Iordache Panos J. Antsaklis Birkhauser Boston 0817643575   ۲۰۰۶

Support Vector Machines for Antenna Array Processing and Electromagnetics (Synthesis Lectures on Computational

Specifications:         $۴۰ Christos Christodoulou Manel Martinez Morgan & Claypool 159829024X   ۲۰۰۶

Surface Acoustic Wave Filters – With Applications to Electronic Communications and Signal Processing, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ David Morgan Elsevier 0123725370   ۲۰۰۷

Surface and Thin Film Analysis (A Compendium of Principles, Instrumentation, and Applications)

Specifications:         $۱۵۰ Henning Bubert Holger Jenett Wiley VCH 3527304584   ۲۰۰۲

Surface Impedance Boundary Conditions – A Comprehensive Approach

Specifications:         $۱۳۳ Sergey V. Yuferev Nathan Ida CRC Press 1420044893   ۲۰۱۰

Surround Sound, Second Edition – Up and running

Specifications:         $۴۴ Tomlinson Holman Focal Press 0240808290   ۲۰۰۸

Surveillance Technologies Understanding Spy Devices, Their Origins & Applications

Specifications:         $۱۷۱ Julie K. Petersen CRC Press 0849322987   ۲۰۰۱

Survivability and Traffic Grooming in WDM Optical Networks

Specifications:         $۱۴۵  Arun Somani Cambridge University Press 0521853885   ۲۰۰۶

Surviving the SOC Revolution – A Guide to Platform-Based Design

Specifications:         $۱۳۵ Henry Chang Lee Todd Andrew McNel Springer 0792386795   ۲۰۰۲

Sustainability Innovations in the Electricity Sector

Specifications:         $۱۳۹  Dorothea Jansen, Katrin Ostertag, Rain Physica Verlag HD 3790827290   ۲۰۱۲

Sustainable Energy Harvesting Technologies – Past, Present and Future

Specifications:         $۴۴  Yen Kheng Tan InTech 9533074382   ۲۰۱۱

Sustainable Radio Frequency, Identification Solutions

Specifications:         $۴۴  Cristina Turcu InTech 9537619749   ۲۰۱۰

Sustainable Wireless Sensor Networks

Specifications:         $۴۴  Winston Seah InTech 9533072975   ۲۰۱۰

Svd and Signal Processing, III – Algorithms, Architectures and Applications

Specifications:         $۳۰۰ Marc Moonen Bart De Moor Elsevier 0444821074   ۱۹۹۵

Switch Mode Power Supply SPICE Cookbook

Specifications:         $۱۱۰ Christophe P. Basso Christopher Basso McGraw Hill 0071375090   ۲۰۰۱

Switched and Impulsive Systems – Analysis, Design and Applications (Lecture Notes in Control and Information Scie

Specifications:         $۱۴۵ Zhengguo Li Yengchai Soh Changyun  Springer 3540239529   ۲۰۰۵

Switched Finite Time Control of a Class of Underactuated Systems (Lecture Notes in Control and Information Scienc

Specifications:         $۱۲۹ Ravi N. Banavar Velupillai Sankaranar Springer 3540327991   ۲۰۰۶

Switched Linear Systems – Control and Design (Communications and Control Engineering)

Specifications:         $۲۱۱ Zhendong Sun Shuzhi Sam Ge Springer 1852338938   ۲۰۰۵

Switched Systems

Specifications:         $۴۴  Janusz Kleban In Tech 9533070186   ۲۰۰۹

Switched-Capacitor Techniques for High-Accuracy Filter and ADC Design (Analog Circuits and Signal Processing)

Specifications:         $۲۰۰ Patrick J. Quinn Arthur H.M. van Roer Springer 1402062575   ۲۰۰۷

Switched-Current Signal Processing and A/D Conversion Circuits: Design and Implementation

Specifications:         $۲۵۹  Bengt E. Jonsson Springer 0792378717   ۲۰۰۰

Switchgear Manual, 10th Edition (Asea Brown Boveri pocket book)

Hennig Gremmel ABB 3464482367   ۲۰۰۲

Switching and Finite Automata Theory, 3rd Edition

Specifications:         $۱۰۰ Zvi Kohavi Niraj K. Jha Cambridge Univ 0521857481   ۲۰۱۰

Switching in Systems and Control

Specifications:         $۸۰ Daniel Liberzon Birkhauser 0817642978   ۲۰۰۳

Switching Phenomena in High-voltage Circuit Breakers

Specifications:         $۲۰۰ K. Nakanishi CRC 0824785436   ۱۹۹۱

Switching Power Supplies A to Z

Specifications:         $۱۰۵ Sanjaya Maniktala Elsevier,Newnes 0750679700   ۲۰۰۶

Switching Power Supply Design,2nd Edition

Specifications:         $۱۵۹ Abraham I. Pressman McGraw-Hill 0070522367   ۱۹۹۸

Switching Processes in Queueing Models

Specifications:         $۱۴۹ Vladimir Anisimov Wiley,ISTE 1848210450   ۲۰۰۸

Switch-Mode Power Converters – Design and Analysis

Specifications:         $۱۱۳ Keng C. Wu Academic Press 0120887959   ۲۰۰۵

Switch-Mode Power Supplies – Spice Simulations and Practical Designs

Specifications:         $۲۰۰ Christophe P. Basso McGraw-Hill 0071508589   ۲۰۰۸

Switchmode Power Supply Handbook, Third Edition

Specifications:         $۲۰۰  Keith Billings, Taylor Morey McGraw Hill   ۲۰۱۰

Switchmode RF Power Amplifiers (Communications Engineering)

Specifications:         $۱۰۵ Andrei Grebennikov Nathan O. Soka Newnes 075067962X   ۲۰۰۷

Symbolic Analysis and Reduction of VLSI Circuits

Specifications:         $۲۰۰ Zhanhai Qin Sheldon X.D. Tan Chung- Springer 0387239049   ۲۰۰۵

Symbolic Projection for Image Information Retrieval and Spatial Reasoning (Signal Processing and its Applications)

Specifications:         $۱۱۳ Shi-Kuo Chang Erland Jungert,Green,G Academic Press 0121680304   ۱۹۹۶

Symmetrical Components for Power Systems Engineering

Specifications:         $۱۰۵ J. Lewis Blackburn CRC 0824787676   ۱۹۹۳

Symmetries and Groups in Signal Processing – An Introduction (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹ Virendra P. Sinha Springer 9048194334   ۲۰۱۰

Symmetries and Semi-invariants in the Analysis of Nonlinear Systems

Specifications:         $۱۷۹  Laura Menini Antonio Tornambe Springer 0857296116   ۲۰۱۱

Synchronization and Arbitration in Digital Systems

Specifications:         $۱۳۰ David J. Kinniment Wiley 047051082X   ۲۰۰۸

Synchronization and Control of Multiagent Systems (Automation and Control Engineering)

Specifications:         $۱۱۹  Dong Sun CRC Press 1439820473   ۲۰۱۱

Synchronization in Coupled Chaotic Circuits & System (World Scientific Series on Nonlinear Science, Series a)

Specifications:         $۶۷  Chai Wah Wu World Scientific Pub Co Inc 9810247133   ۲۰۰۲

Synchronization in Wireless Sensor Networks – Parameter Estimation, Peformance Benchmarks, and Protocols

Specifications:         $۸۹ Erchin Serpedin Qasim M. Chaudhari Cambridge Univ 0521764424   ۲۰۰۹

Synchronization of Digital Telecommunications Networks

Specifications:         $۱۵۵ Stefano Bregni John Wiley 0471615501   ۲۰۰۲

Synchronization Techniques for Chaotic Communication Systems (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Branislav Jovic Springer 3642218482   ۲۰۱۱

Synchronization Techniques for Digital Receivers (Applications of Communications Theory)

Specifications:         $۲۱۳ Umberto Mengali Springer 0306457253   ۱۹۹۷

Synchronized Phasor Measurements and Their Applications (Power Electronics and Power Systems)

Specifications:         $۱۲۹ A.G. Phadke J.S. Thorp Springer 0387765352   ۲۰۰۸

Synchronous and Resonant DC DC Conversion Technology, Energy Factor, and Mathematical Modeling

Specifications:         $۱۳۳ Fang Lin Luo Hong Ye CRC 0849372372   ۲۰۰۶

Synchronous Generators (The Electric Generators Handbook)

Specifications:         $۲۰۳ Ion Boldea CRC 084935725X   ۲۰۰۶

Synthesis and Optimization of DSP Algorithms (Fundamental Theories of Physics)

Specifications:         $۱۲۵ George Constantinides P.Y.K Cheung  Springer 1402079303   ۲۰۰۴

Synthesis Imaging in Radio Astronomy II

Specifications:         $۶۰ G. B. Taylor C. L. Carilli Astronomical Society of the P 1583810056   ۱۹۹۹

Synthesis of Arithmetic Circuits, FPGA, ASIC and Embedded Systems

Specifications:         $۱۱۵ J.P Deschamps G.J.A. Bioul G.D. Sutte Wiley 0471687839   ۲۰۰۶

Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing

Specifications:         $۱۷۹  Cosmin Radu Popa Springer 1461404029   ۲۰۱۱

Synthesizer Basics

Specifications:         $۱۵ Dean Friedman Amsco Music 0825624096   ۱۹۸۵

Synthetic Instruments – Concepts and Applications

Specifications:         $۶۵  Chris Nadovich Newnes 075067783X   ۲۰۰۴

System Design for Telecommunication Gateways

Specifications:         $۱۱۵  Alexander Bachmutsky Wiley 047074300X   ۲۰۱۱

System Engineering and Automation – An Interactive Educational Approach

Specifications:         $۱۲۹  Javier Fernandez de Canete Cipriano G Springer 3642202292   ۲۰۱۱

System Engineering for IMS Networks

Specifications:         $۷۰ Arun Handa Newnes 0750683880   ۲۰۰۹

System Identification – An Introduction (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing)

Specifications:         $۹۹  Karel J. Keesman Springer 0857295217   ۲۰۱۱

System Identification (Prentice Hall International Series in Systems and Control Engineering)

Specifications:         $۶۸ Torsten Soderstrom Petre Stoica Prentice Hall 0138812365   ۱۹۸۹

System Identification, Environmental Modelling, and Control System Design

Specifications:         $۲۲۹  Liuping Wang, Hugues Garnier Springer 0857299735   ۲۰۱۲

System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip

Specifications:         $۱۴۹  Nikolaos Voros Konstantinos Masselos Springer 0387261036   ۲۰۰۶

System Level Design with Rosetta (Systems on Silicon)

Specifications:         $۱۱۲ Perry Alexander Elsevier 1558607714   ۲۰۰۷

System Modeling and Control with Resource-Oriented Petri Nets (Automation and Control Engineering)

Specifications:         $۱۰۲ M.C. Zhou Naiqi Wu CRC 1439808848   ۲۰۱۰

System of Systems Engineering (Wiley Series in Systems Engineering and Management)

Specifications:         $۱۲۵ Mohammad Jamshidi Wiley 0470195908   ۲۰۰۹

Systematic Design for Emergence in Cellular Nonlinear Networks – With Applications in Natural Computing & Signa

Specifications:         $۲۰۰ Radu Dogaru Springer 3540768009   ۲۰۰۸

Systematic Design for Optimisation of Pipelined ADCs

Specifications:         $۲۰۱ J Goes J. Vital J. Franca Springer 0792372913   ۲۰۰۳

Systematic Design of CMOS Switched-Current Bandpass Sigma-Delta Modulators for Digital Communication Chips

Specifications:         $۲۵۰ Jose De La Rosa Bele Perez Verdu Springer 0792376781   ۲۰۰۲

Systematic Modeling and Analysis of Telecom Frontends and their Building Blocks (Springer Engineering and Comp

Specifications:         $۲۵۰ Piet Vanassche Georges Gielen Willy S Springer 1402031734   ۲۰۰۵

SystemC – From the Ground Up, 2nd Edition

Specifications:         $۱۳۹ David C. Black Jack Donovan Bill Bun Springer 0387699570   ۲۰۱۰

SystemC – Methodologies and Applications

Specifications:         $۳۰۰ Wolfgang Muller,Wolfgang Rosenstiel, Springer 1402074794   ۲۰۰۴

SystemC Kernel Extensions for Heterogeneous System Modeling – A Framework for Multi MoC Modeling & Simula

Specifications:         $۲۳۶ Hiren D. Patel Sandeep K. Shukla Springer 1402080875   ۲۰۰۵

System-Level Modeling and Design Space Exploration for Multiprocessor Embedded System-on-Chip Architectures

Specifications:         $۴۰ Gakgan Erbas Amsterdam 9056294555   ۲۰۰۶

System-level Test and Validation of Hardware-Software Systems (Springer Series in Advanced Microelectronics)

Specifications:         $۲۰۰ Matteo Sonza Reorda,Z Peng,M Violan Springer 1852338997   ۲۰۰۵

System-on-a-Chip Verification – Methodology and Techniques

Specifications:         $۲۱۲ Prakash Rashinkar Peter Paterson Leen Springer 0792372794   ۲۰۰۲

System-on-Chip – Next Generation Electronics (Circuits, Devices and Systems)

Specifications:         $۱۳۸ Bashir M. Al-Hashimi IET 0863415520   ۲۰۰۶

Systems and Control (Engineering & Technology)

Specifications:         $۱۲۷ Stanislaw H. Zak Oxford University 0195150112   ۲۰۰۳

Systems Bioinformatics – An Engineering Case-Based Approach

Specifications:         $۱۱۰ Gil Alterovitz Marco F. Ramoni Artech House 1596931248   ۲۰۰۷

Systems Engineering in Wireless Communications

Specifications:         $۱۲۰ Heikki Niilo Koivo Mohammed Elmusr Wiley 0470021780   ۲۰۱۰

Systems Engineering with SDL – Developing Performance-Critical Communication Systems

Specifications:         $۱۳۰ Andreas Mitschele Thiel Wiley 0471498750   ۲۰۰۱

Systems Structure and Control

Specifications:         $۴۴  Petr Husek InTech 9537619053   ۲۰۰۸

Systems with Hysteresis – Analysis, Identification and Control Using the Bouc-Wen Model

Specifications:         $۲۰۵ Faycal Ikhouane Jose Rodellar Wiley 0470032367   ۲۰۰۷

Systems, Control, Modeling and Optimization (IFIP TC7, 2005, Italy)

Specifications:         $۱۷۰ F. Ceragioli A. Dontchev Springer 0387338810   ۲۰۰۶

Systems, Controls, Embedded Systems, Energy, and Machines (The Electrical Engineering Handbook, Third Edition)

Specifications:         $۱۳۹ Richard C. Dorf CRC 0849373476   ۲۰۰۶

Systemverilog for Design – A Guide to Using Systemverilog for Hardware Design and Modeling, 2nd Ed.

Specifications:         $۱۲۵ Stuart Sutherland  Simon Davidmann   Springer 0387333991   ۲۰۰۶

SystemVerilog for Verification – A Guide to Learning the Testbench Language Features,2nd Edition

Specifications:         $۱۲۵ Chris Spear Springer 0387270361   ۲۰۰۷

Taming Heterogenity and Complexity of Embedded Control

Specifications:         $۴۶۶ FranCoise Lamnabhi Lagarrigue,Antoni ISTE 1905209657   ۲۰۰۷

Tandem Cold Metal Rolling Mill Control – Using Practical Advanced Methods (Advances in Industrial Control)

Specifications:         $۱۲۹ J. Pittner Marwan Springer 0857290665   ۲۰۱۱

Target Detection by Marine Radar (IEE Radar, Sonar Navigation & Avionics)

Specifications:         $۲۰۰ John N. Briggs Institution of Electrical Engine 0863413595   ۲۰۰۵

Taxonomies for the Development and Verification of Digital Systems

Specifications:         $۱۱۰ Brian Bailey Grant Martin Springer 0387240195   ۲۰۰۵

TCP Performance over UMTS-HSDPA Systems

Specifications:         $۱۱۰ Mohamad Assaad Djamal Zeghlache AUERBACH 0849368383   ۲۰۰۷

Teach Yourself Algebra for Electronic Circuits

Specifications:         $۳۴  Kenneth Jenkins Ken Jenkins McGraw Hill 0071381821   ۲۰۰۱

Teach Yourself Algebra for Electronic Circuits

Specifications:         $۳۴ Kenneth Jenkins Ken Jenkins McGrawHill 0071381821   ۲۰۰۲

Teach Yourself Electricity and Electronics,3rd Edition

Specifications:         $۵۴ Stan Gibilisco McGraw Hill 0071377301   ۲۰۰۱

Teardowns – Learn How Electronics Work by Taking Them Apart

Specifications:         $۲۴ Bryan Bergeron McGraw,Hill 0071713344   ۲۰۱۰

Tech Terms, 3rd Edition – What Every Telecommunications and Digital Media Professional Should Know

Specifications:         $۴۶ Jeff Rutenbeck Focal Press 024080757X   ۲۰۰۶

Techniques for Adaptive Control

Specifications:         $۷۲ VANDOREN, Vance J. Elsevier Science (USA) 0750674954   ۲۰۰۳

Techniques in Discrete and Continuous Robust Systems (Control and Dynamic Systems,Advances in Theory and App

Specifications:         $۳۰۰ Cornelius T. Leondes Academic Press 0120127741   ۱۹۹۶

Techniques of Model-Based Control (Physical and Chemical Engineering Sciences)

Specifications:         $۲۰۰ Coleman Brosilow Babu Joseph Prentice Hall 013028078X   ۲۰۰۲

Technological Developments in Education and Automation

Specifications:         $۲۴۹ Magued Iskander Vikram Kapila Moha Springer 9048136555   ۲۰۱۰

Technological Developments in Networking, Education and Automation

Specifications:         $۲۶۰ Khaled Elleithy Tarek Sobh Magued Is Springer 9048191505   ۲۰۱۰

Technologies and Systems for Access and Transport Networks (Artech House Mobile Communications)

Specifications:         $۱۱۰ Jan A. Audestad Artech House 1596932996   ۲۰۰۸

Technologies for Electrical Power Conversion, Efficiency, and Distribution – Methods and Processes

Specifications:         $۱۸۰ Mihail Hristov Antchev Engineering Science Referenc 1615206477   ۲۰۱۰

Technologies for the Wireless Future (Wireless World Research Forum, Volume 3)

Specifications:         $۲۱۰ Klaus David Wiley 0470993871   ۲۰۰۸

Technology Computer Aided Design for Si, SiGe and GaAs Integrated Circuits

Specifications:         $۱۰۰ C.K. Maiti G.A. Armstrong IET 0863417434   ۲۰۰۷

Technology for Modelling – Electrical Analogies, Engineering Practice, and the Development of Analogue Computin

Specifications:         $۱۰۲ Charles Care Springer 1848829477   ۲۰۱۰

Technology of Integrated Circuits (Springer Series in Advanced Microelectronics)

Specifications:         $۲۱۲ D. Widmann H. Mader H. Friedrich Springer 3540661999   ۲۰۰۰

Technology Roadmap – Electric and Plug – in Hybrid Electric Vehicles

Specifications:         $۴۴ IEA OECD,IEA 9264088172   ۲۰۰۹

Tektronix 2465A,2455A,2445A Oscilloscopes and Options

Specifications:         $۴۴ Tektronix Tektronix   ۱۹۸۶

Telecom Crash Course

Specifications:         $۳۴ Steven Shepard McGraw-Hill 0071382135   ۲۰۰۲

Telecom For Dummies

Specifications:         $۲۴ Stephen P. Olejniczak For Dummies 047177085X   ۲۰۰۶

Telecommunication Circuit Design, 2nd Edition

Specifications:         $۱۰۶ Patrick D. van der Puije Wiley 0471415421   ۲۰۰۲

Telecommunication Switching and Networks, 2nd Edition

Specifications:         $۱۱۰ P. Gnanasivam New Age Publications (Acade 812241950X   ۲۰۰۸

Telecommunications and Data Communications Handbook

Specifications:         $۲۰۰ Ray Horak Wiley 0470041412   ۲۰۰۷

Telecommunications and Networks

Specifications:         $۵۴ Khateeb M. Hussain Donna Hussain Focal Press 075062339X   ۱۹۹۷

Telecommunications and the City

Specifications:         $۲۳۰ Steve Graham Routledge 0415119022   ۲۰۰۴

Telecommunications Challenges In Developing Countries – Asymmetric Interconnection Charges For Rural Areas (W

Specifications:         $۱۰ Andrew Dymond World Bank Publications 0821357840   ۲۰۰۴

Telecommunications Circuits and Technology.

Specifications:         $۱۰۵ LEVEN, Andrew Elsevier Science (USA). 0750650451   ۲۰۰۱

Telecommunications Cost Management (Artech House Telecommunications Library)

Specifications:         $۱۰۹ S.C. Strother Artech 1580531784   ۲۰۰۲

Telecommunications Demystified.(Demystifying Technology Series).

Specifications:         $۷۰ NASSAR, Carl LLH Technology Publishing. 1878707558   ۲۰۰۰

Telecommunications Modeling, Policy and Technology (Operations Research – Computer Science Interfaces)

Specifications:         $۲۰۰ S. Raghavan,Bruce Golden,Edward A.  Springer 0387777792   ۲۰۰۸

Telecommunications Networks – Current Status and Future Trends

Specifications:         $۴۴  Jesus Hamilton Ortiz InTech 9535103417   ۲۰۱۲

Telecommunications Optimization–Heuristic & Adaptive Techniques

Specifications:         $۲۰۵ David W.Corne, MJ Qates, G Smith John Wiley 0471988553   ۲۰۰۰

Telecommunications Protocols, 2nd Edition(HTLM ebook)

Specifications:         $۴۹ Travis Russell McGrawHill Professional 0071349154   ۱۹۹۹

Telecommunications Quality of Service Management – From Legacy to Emerging Services

Specifications:         $۱۲۵ A. Oodan K. Ward The Institution of Engineering  ۰۸۵۲۹۶۴۲۴۲   ۲۰۰۳

Telecommunications Survival Guide – Understanding and Applying Telecommunications Technologies to Save Mone

Specifications:         $۸۷ Pete Moulton Prentice Hall 0130281360   ۲۰۰۱

Telecommunications Technology Handbook, 2nd Edition (Artech House Telecommunications Library)

Specifications:         $۲۰۹ Daniel Minoli Artech 1580535283   ۲۰۰۳

Telecommunications Transmission Handbook, 4th Ed.(Wiley Series in Telecommunications and Signal Process

Specifications:         $۳۷۶ Roger L. Freeman Wiley 0471240184   ۱۹۹۸

Telecommunications, A Beginner’s Guide

Specifications:         $۶۰ Hill Associates Inc McGraw-Hill 0072193565   ۲۰۰۱

Telemedicine Technologies – Information Technologies in Medicine and Telehealth

Specifications:         $۸۵ Bernard Fong A.C.M. Fong C.K. Li Wiley 047074569X   ۲۰۱۱

Telephone Projects for the Evil Genius

Specifications:         $۲۴٫۹ Thomas Petruzzellis McGraw – Hill,TAB Electroni 0071548440   ۲۰۰۸

Television Technology Demystified – A Non Technical Guide

Specifications:         $۳۹ Aleksandar Louis Louis Todorovic Butterworth Heinemann 0240806840   ۲۰۰۶

Temperature Measurement, 2nd Edition

Specifications:         $۳۵۰ L. Michalski K. Eckersdorf J. Kucharsk Wiley 0471867799   ۲۰۰۲

Terahertz Frequency Detection and Identification of Materials and Objects

Specifications:         $۱۱۰ R.E. Miles X.C. Zhang Springer 1402065027   ۲۰۰۷

Terahertz Optoelectronics

Specifications:         $۳۳۶ Kiyomi Sakai Springer 3540200134   ۲۰۰۵

Terahertz Science And Technology For Military And Security Applications

Specifications:         $۱۱۰ Dwight L. Woolard James O. Jensen World Scientific 9812771794   ۲۰۰۷

Terahertz Sensing Technology, Volume 1 – Electronic Devices and Advanced Systems Technology (Selected Topics i

Specifications:         $۱۳۰ Dwight L. Woolard William R. Loerop World Scientific 9812383344   ۲۰۰۳

Terahertz Technology – Fundamentals and Applications (Lecture Notes in Electrical Engineering)

Specifications:         $۲۰۰  Ali Rostami, Hassan Rasooli, Hamed B Springer   ۲۰۱۰

Terrestrial Trunked Radio – TETRA – A Global Security Tool (Signals and Communication Technology)

Specifications:         $۲۳۳ Peter Stavroulakis Springer 3540711902   ۲۰۰۷

Test and Diagnosis for Small-Delay Defects

Specifications:         $۱۲۹  Mohammad Tehranipoor Ke Peng Kris Springer 1441982965   ۲۰۱۱

Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits – the system on chip approach

Specifications:         $۱۱۰ Y. Sun IET 0863417450   ۲۰۰۷

Test Method Standard for Semiconductor Devices (MIL-STD-750D)

DOD Department Of Defense   ۱۹۹۵

Test Pattern Generation using Boolean Proof Engines

Specifications:         $۱۴۰ Rolf Drechsler Stephan Eggersglub Springer 9048123593   ۲۰۰۹

Testing for EMC Compliance – Approaches and Techniques

Specifications:         $۱۱۳ Mark I. Montrose Edward M. Nakauchi Wiley,IEEE Press 047143308X   ۲۰۰۴

Testing of Digital Systems

Specifications:         $۲۰۰ N. K. Jha S. Gupta Cambridge University 0521773563   ۲۰۰۳

 ۱

Testing of Software and Communication Systems – 21st IFIP WG 6.1 International Conference, TESTCOM 2009 and

Specifications:         $۹۴ M. Nunez P. Baker Springer 3642050301   ۲۰۰۹

Testing UMTS – Assuring Conformance and Quality of UMTS User Equipment

Specifications:         $۱۲۰ Daniel Fox Wiley 0470724420   ۲۰۰۸

Textbook of Electrical Technology

Specifications:         $۱۱۱ B. Theraja S.Chand 8121924375   ۲۰۰۶

The 2000-2005 World Outlook for Electric Utility Facilities

Specifications:         $۸۰۰ Research Group The Elec Utiy Facs Re Icon 0757656285   ۲۰۰۲

The 2000-2005 World Outlook for Electric Utility Services

Specifications:         $۸۰۰ Research Group The Elec Utiy Servs R Icon 0757656293   ۲۰۰۲

The 2000-2005 World Outlook for Electrical Goods Wholesale

Specifications:         $۸۰۰ Research Group The Elel Gos Whoe Re Icon 0757656315   ۲۰۰۲

The 2000-2005 World Outlook for Electrical Repair Shops

Specifications:         $۸۰۰ Research Group The Elel Repr Shops R Icon 0757656331   ۲۰۰۲

The 2000-2005 World Outlook for Semiconductors and Related Devices

Specifications:         $۸۰۰ Research Group The Semis Reld Devs  Icon 0757655777   ۲۰۰۲

The 2003-2008 World Outlook for Electrical Power Systems and Equipment

Specifications:         $۹۹ Philip M. Parker ICON 0597869065   ۲۰۰۳

The 2003-2008 World Outlook for Electronics Production and Testing Equipment

Specifications:         $۴۴ Philip M. Parker, Ph.d. Icon Group International, Inco 0597857423   ۲۰۰۳

The 2005-2010 World Outlook for Electric Bulk Power Transmission and Control

Specifications:         $۷۷ Professor Philip M. Parker, Ph.d. ICON Group Ltd.   ۲۰۰۵

The 2005-2010 World Outlook for Electric Power Generation

Specifications:         $۷۷ Professor Philip M. Parker, Ph.d. ICON Group Ltd. 1417565740   ۲۰۰۵

The 2005-2010 World Outlook for Fossil Fuel Electric Power Generation

Specifications:         $۸۰۰ Philip M. Parker ICON 1417567379   ۲۰۰۵

The 2005-2010 World Outlook for Home Satellite Systems

Specifications:         $۸۰۰ Philip M. Parker ICON 1417567263   ۲۰۰۵

The 2005-2010 World Outlook for Nuclear Electric Power Generation

Specifications:         $۸۰۰ Philip M. Parker ICON 1417567836   ۲۰۰۵

The 2006-2011 World Outlook for Fiber-Optic Cable Manufacturing

Specifications:         $۷۹۵ Icon Group International 0497089920   ۲۰۰۶

The 2006-2011 World Outlook for Wire Connectors for Electrical Circuitry

Specifications:         $۷۹۵ Professor Philip M. Parker, Ph.D. Icon Group International, Inc 0497090198   ۲۰۰۵

The 2009-2014 World Outlook for Electric Bulk Power Transmission and Control

Specifications:         $۳۰۰ Icon Group ICON 0497840367   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Electric Power Distribution

Specifications:         $۳۰۰ Icon Group ICON 0497840375   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Electric Power Generation

Specifications:         $۳۰۰ Icon Group ICON 0497840359   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Fossil Fuel-Powered Electric Power Generation

Specifications:         $۴۰۰ Icon Group ICON 0497840332   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for NAND Flash Memory

Specifications:         $۶۰ Philip M. Parker Icon Group International, Inc. 1435688261   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Nuclear Electric Power Generation

Specifications:         $۴۰۰ Icon Group ICON 0497840340   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Smart Cards

Specifications:         $۴۴ Icon Group International, Inc. Staff Icon Group International 0497839733   ۲۰۰۸

The 2009-2014 World Outlook for Videoconferencing Systems and Services

Specifications:         $۴۴ Icon Group International, Inc. Staff Icon Group International 0497840030   ۲۰۰۸

The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS) – Merging the Internet and the Cellular Worlds, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Gonzalo Camarillo Miguel-Angel Garci Wiley 0470018186   ۲۰۰۶

The 8051 Microcontroller 2nd Edition

Specifications:         $۸۰ I. Scott MacKenzie Macmillan Pub 0023736607   ۱۹۹۵

The 8088 and 8086 Microprocessors – Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications, 4th Edition

Specifications:         $۱۶۰ Walter A. Triebel Avtar Singh Prentice Hall 0130930814   ۲۰۰۳

The ABCs of TCP IP, 2nd Edition

Specifications:         $۷۹ Gilbert Held Auerbach Publications 0849314631   ۲۰۰۳

The Advanced Smart Grid – Edge Power Driving Sustainability

Specifications:         $۸۹  Andres Carvallo John Cooper Artech House 1608071278   ۲۰۱۱

The All-New Switch Book, 2nd Edition – The Complete Guide to LAN Switching Technology

Specifications:         $۱۰۵ Rich Seifert James Edwards Wiley 0470287152   ۲۰۰۸

The American Practical Navigator (Bowditch)

Specifications:         $۲۱۰ Nathaniel Bowditch National Imagery a Paradise Cay Publications 0939837544   ۲۰۰۲

The ARRL Antenna Book, 21st Ed.(The Ultimate Reference for Amateur Radio Antennas, Transmission Lines And P

R. Dean Straw American Radio Relay League 0872599876   ۲۰۰۷

The ARRL Handbook for Radio Communications 2011(2 Volume set)

Specifications:         $۴۹  Arrl(Corporate Author) Amer Radio Relay League 087259095X   ۲۰۱۰

THE ARRL Spread Spectrum Sourcebook

Specifications:         $۲۰ Andre Kesteloot Amer Radio Relay League 0872593177   ۱۹۹۷

The Art and Science of Analog Circuit Design.(EDN Series for Design Engineers).

Specifications:         $۴۵ WILLIAMS, Jim Elsevier Science (USA). 0750670622   ۱۹۹۸

The Art and Science of Protective Relaying

Specifications:         $۷۶ C. R. Mason John Wiley & Sons Inc 0471575526   ۱۹۵۶

The Art of Analog Layout

Specifications:         $۲۱۱ Alan Hastings Roy Alan Hastings Prentice Hall 0130870617   ۲۰۰۱

The Art of Designing Embedded Systems

Specifications:         $۷۰ GANSSLE, Jack G. Elsevier Science (USA). 0750698691   ۲۰۰۰

The Art of Electronics (PDF Scan)®

Specifications:         $۲۵۰ Horowitz & Hill Cambridge 0521370957   ۱۹۸۹

The Art of Hardware Architecture: Design Methods and Techniques for Digital Circuits

Specifications:         $۱۲۹  Mohit Arora Springer 1461403960   ۲۰۱۲

The Art of Modeling in Science and Engineering

Specifications:         $۱۳۹ Diran Basmadjian CRC 1584880120   ۱۹۹۹

The Art of Radiometry (SPIE Press Monograph Volume PM184)

Specifications:         $۸۶ James M. Palmer Barbara G. Grant SPIE 081947245X   ۲۰۱۰

The Art of Sound Reproduction

Specifications:         $۱۱۰ John Watkinson Focal Press 0240515129   ۱۹۹۸

The Automation, Systems, and Instrumentation Dictionary, 4th Ed.(ISA)

Specifications:         $۲۱۰ Theodore G. Dimon Instrumentation, Systems, and  ۱۵۵۶۱۷۷۷۸X   ۲۰۰۵

The Battery – How Portable Power Sparked a Technological Revolution

Specifications:         $۲۵  Henry Schlesinger Smithsonian 0061442933   ۲۰۱۰

The Beginner’s Handbook of Amateur Radio, 4th Edition

Specifications:         $۶۱ Clay Laster McGraw Hill,TAB Electronics 0071361871   ۲۰۰۱

The Black Art of Xbox Mods

Specifications:         $۲۹ Jonathan Harbour Sams Publishing 0672326833   ۲۰۰۵

The Boundary-Scan Handbook – Analog and Digital, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Kenneth P. Parker Springer 0792382773   ۲۰۰۲

The Cable and Telecommunications Professional’s Reference, 3rd Ed. Volume 1 – PSTN, IP and Cellular Networks, a

Specifications:         $۲۰۰ Goff Hill Focal Press 0240807472   ۲۰۰۷

The Cable and Telecommunications Professionals’ Reference, 3rd Ed. Volume 2 –  Transport Networks

Specifications:         $۶۶  Goff Hill Focal Press 0240807480   ۲۰۰۸

The California Electricity Crisis (HOOVER INST PRESS PUBLICATION)

Specifications:         $۲۵  James L. Sweeney Hoover Institution Press 0817929118   ۲۰۰۲

The Cell Phone: An Anthropology of Communication

Specifications:         $۱۲۰  Heather Horst Daniel Miller Berg Publishers 184520400X   ۲۰۰۶

The Cellphone – The History and Technology of the Gadget That Changed the World

Specifications:         $۳۵ Guy Klemens McFarland 0786458674   ۲۰۱۰

The Cerebellum and Adaptive Control

Specifications:         $۱۴۴ John S. Barlow Cambridge Univ 0521808421   ۲۰۰۲

The Circuit Designer’s Companion, Second Edition

Specifications:         $۱۰۱ Tim Williams Newnes 0750663707   ۲۰۰۵

The Circuit Designer’s Companion, Third Edition

Specifications:         $۶۹  Peter Wilson Newnes 0080971385   ۲۰۱۲

The Circuits and Filters Handbook, Second Edition

Specifications:         $۳۴۰ Wai-Kai Chen CRC 0849309123   ۲۰۰۲

The Communications Facility Design Handbook (Electronics Handbook Series)

Specifications:         $۱۵۹ Jerry C. Whitaker CRC 0849309085   ۲۰۰۰

The Complete Idiot’s Guide to Electrical Repair

Specifications:         $۳۴ Terry Meany Alpha 0028638964   ۲۰۰۰

The Complete IS-IS Routing Protocol

Specifications:         $۱۲۳ Hannes Gredler Walter Goralski Springer 1852338229   ۲۰۰۵

The Complete Lab Manual for Electricity, Third Edition

Specifications:         $۱۰۴  Stephen Herman Delmar Cengage Learning 1428324305   ۲۰۰۸

The Computer Engineering Handbook

Specifications:         $۲۳۰ Vojin G. Oklobdzija CRCPress 0849308852   ۲۰۰۲

The ComSoc Guide to Next Generation Optical Transport – SDH,SONET,OTN

Specifications:         $۶۳ Huub van Helvoort Wiley,IEEE 0470226102   ۲۰۰۹

The Condensed Handbook of Measurement and Control, 3rd Edition

Specifications:         $۱۲۱ N. E. Battikha ISA 1556179952   ۲۰۰۷

The Control Handbook (2 Volume Set)

Specifications:         $۳۱۰ William S. Levine CRC-Press 0849385709   ۱۹۹۹

The Control Handbook, Second Edition – Control System Applications, Second Edition

Specifications:         $۸۹  William S. Levine CRC Press 1420073605   ۲۰۱۱

The Control Handbook, Second Edition – Control System Fundamentals, Second Edition

Specifications:         $۸۹  William S. Levine CRC Press 1420073621   ۲۰۱۱

The Control Systems Handbook, Second Edition – Control System Advanced Methods, Second Edition

Specifications:         $۱۴۹  William S. Levine CRC Press 1420073648   ۲۰۱۱

The Control Techniques Drives and Controls Handbook, 2nd Edition (Iet Power and Energy Series)

Specifications:         $۲۰۰ Bill Drury Institution of Engineering and  ۱۸۴۹۱۹۰۱۳۵   ۲۰۰۹

The Core Test Wrapper Handbook – Rationale & Application of IEEE Std. 1500 (Frontiers in Electronic Testing)

Specifications:         $۲۰۰ Francisco da Silva Teresa McLaurin To Springer 0387307516   ۲۰۰۶

The Correspondence of Michael Faraday, Volume 5 – 1855-1860

Specifications:         $۱۴۰ F. James Frank A. J. L. James IET 0863418236   ۲۰۰۸

The CRC Handbook of Modern Telecommunications

Specifications:         $۲۱۸ Patricia Morreale Kornel Terplan CRC 0849333377   ۲۰۰۱

The CSOUND Book – Perspectives in Software Synthesis,Sound Design,Signal Processing & Programming

Specifications:         $۱۰۵ Richard Boulanger The MIT Press 0262522616   ۲۰۰۰

The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 (Embedded Technology)

Specifications:         $۶۴ Joseph Yiu Elsevier,Newnes 0750685344   ۲۰۰۷

The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, 2nd Edition

Specifications:         $۵۹ Joseph Yiu Newnes 185617963X   ۲۰۱۰

The Design Analysis Handbook – A Practical Guide to Design Validation

Specifications:         $۱۱۲ N. Edward Walker Newnes 0750690887   ۱۹۹۸

The Design and Implementation of Low-Power CMOS Radio Receivers

Specifications:         $۱۶۳ Derek Shaeffer Thomas H. Lee Springer 0792385187   ۲۰۰۲

The Design of Active Crossovers

Specifications:         $۶۹  Douglas Self Focal Press 0240817389   ۲۰۱۱

The Design of High Performance Mechatronics: High-Tech Functionality by Multidisciplinary System Integration

Specifications:         $۱۹۵  R. Munnig Schmidt, G. Schitter IOS Press (Delft University Pr 1607508257   ۲۰۱۱

The Design of Low Noise Oscillators

Specifications:         $۲۰۰ Ali Hajimiri Thomas H. Lee Springer 0792384555   ۲۰۰۳

The Design of Modern Microwave Oscillators for Wireless Applications – Theory and Optimization

Specifications:         $۲۰۰ Ulrich L. Rohde Ajay K. Poddar Georg  Wiley 0471723428   ۲۰۰۵

The Design Warrior’s Guide to FPGAs (Edn Series for Design Engineers)

Specifications:         $۱۱۰ Clive Maxfield Newnes 0750676043   ۲۰۰۴

The Designer’s Guide to Jitter in Ring Oscillators

Specifications:         $۱۳۰ John A. McNeill David Ricketts Springer 0387765263   ۲۰۰۹

The Designer’s Guide to Verilog AMS (The Designer’s Guide Book Series)

Specifications:         $۲۰۲ Ken Kundert Olaf Zinke Kluwer Academic 1402080441   ۲۰۰۴

The Designer’s Guide to VHDL, 2nd Edition (Systems on Silicon)

Specifications:         $۱۰۲ Peter J. Ashenden Morgan Kaufmann 1558606742   ۲۰۰۲

The Designer’s Guide to VHDL, 3rd Edition (Systems on Silicon, Volume 3)

Specifications:         $۶۹ Peter J. Ashenden Morgan Kaufmann 0120887851   ۲۰۰۸

The Development and Application of Microwave Heating

Specifications:         $۴۴  Wenbin Cao InTech 9535108351   ۲۰۱۲

The Digital Consumer Technology Handbook – A Comprehensive Guide to Devices, Standards, Future Directions, an

Specifications:         $۱۵۰ DHIR, Amit Elsevier Science (USA). 0750678151   ۲۰۰۴

The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting

Specifications:         $۱۲۹  Roland Beutler Springer 1461415683   ۲۰۱۲

The Digital Signal Processing Handbook

Specifications:         $۲۲۲ Vijay K. Madisetti Douglas Williams CRC 0849385725   ۱۹۹۹

The Digital Signal Processing Handbook ,2nd Edition – Wireless, Networking, Radar, Sensor Array Processing, and

Specifications:         $۱۰۱ V. Madisetti CRC 1420046047   ۲۰۱۰

The Digital Signal Processing Handbook, 2nd Edition – Digital Signal Processing Fundamentals

Specifications:         $۱۰۱ VIJAY MADISETTI CRC 1420046063   ۲۰۱۰

The Digital Signal Processing Handbook, 2nd Edition – Video, Speech, and Audio Signal Processing and Associated

Specifications:         $۱۰۱ VIJAY MADISETTI CRC 142004608X   ۲۰۱۰

The DVB-H Handbook – The Functioning and Planning of Mobile TV

Specifications:         $۱۱۵ Jyrki Penttinen Petri Jolma Erkki Aalto Wiley 047074829X   ۲۰۱۰

The Electric Light – Thomas Edison’s Illuminating Invention (Milestones in American History)

Specifications:         $۳۵ Liz Sonneborn Chelsea House 0791093506   ۲۰۰۷

The Electric Power Engineering Handbook (IEEE)

Specifications:         $۲۴۵ Leonard Lee Grigsby CRC,IEEE 0849385784   ۲۰۰۱

 ۱

The Electrical Engineering Handbook (Richard C. Dorf)

Specifications:         $۱۴۹ Richard C. Dorf CRC Press 0849321778   ۲۰۰۰

 ۱

The Electrical Engineering Handbook (Wai Kai Chen)

Specifications:         $۲۳۰ Wai Kai Chen Academic Press 0121709604   ۲۰۰۴

 ۱

The Electronic Packaging Handbook

Specifications:         $۲۰۰ Glenn R. Blackwell CRC 0849385911   ۲۰۰۰

The Electronics Handbook, 2nd Edition (Electrical Engineering Handbook)

Specifications:         $۳۰۰ Jerry C. Whitaker CRC 0849318890   ۲۰۰۵

 ۲

The ELFNET Book on Failure Mechanisms, Testing Methods, and Quality Issues of Lead-Free Solder Interconnects

Specifications:         $۱۲۹  Gunter Grossmann  Christian Zardini Springer 0857292358   ۲۰۱۱

The Emerging Domain of Cooperating Objects

Specifications:         $۱۲۹  Pedro Jose Marron Stamatis Karnousko Springer 3642169457   ۲۰۱۱

The Encyclopedia of Networking, 2nd Ed

Specifications:         $۲۰۶ Werner Feibel Sybex Inc 0782118291   ۱۹۹۶

 ۱

The Engineering Design of Systems, 2nd Edition, Models and Methods

Specifications:         $۱۲۰ Dennis M. Buede Wiley 0470164026   ۲۰۰۹

The Engineering of Complex Real-Time Computer Control Systems

Specifications:         $۱۵۳ George W. Irwin Springer 0792397959   ۱۹۹۶

The Essence of Dielectric Waveguides

Specifications:         $۲۰۰ C. Yeh F. Shimabukuro Springer 0387309292   ۲۰۰۸

The Essence of Power Electronics

Specifications:         $۲۴ Joel N. Ross Prentice Hall 0135256437   ۱۹۹۷

The Essential Guide to Image Processing

Specifications:         $۹۲  Alan C. Bovik Academic Press 0123744571   ۲۰۰۹

The Essential PIC18r Microcontroller (Computer Communications and Networks)

Specifications:         $۱۶۰ Sid Katzen Springer 1849962286   ۲۰۱۰

The Fast Fourier Transform and Its Applications

Specifications:         $۱۳۰ E. Brigham Prentice Hall 0133075052   ۱۹۸۸

The Finite Element Method for Electromagnetic Modeling

Specifications:         $۲۶۰ G‚ rard Meunier Wiley,ISTE 1848210302   ۲۰۰۸

The Forrest Mims Engineers Notebook

Specifications:         $۵۰ Forrest Mims   ۱۹۹۹

The Foundations of Signal Integrity

Specifications:         $۱۲۵ Paul G. Huray Wiley,IEEE 0470343605   ۲۰۱۰

The Fourier Transform & Its Applications 3rd Edition

Specifications:         $۳۸۱ Ronald N. Bracewell McGraw Hill 0073039381   ۱۹۹۹

The Free Energy Secrets of Cold Electricity

Specifications:         $۴۰ Peter A. Lindemann, D.Sc Clear Tech   ۲۰۰۱

The Fundamentals of Sonic Art and Sound Design

Specifications:         $۳۵  Tony Gibbs Ava Publishing 2940373493   ۲۰۰۷

The Future of Telecommunications Industries

Specifications:         $۸۹  Picot Arnold Springer 3540325530   ۲۰۰۶

The Future of the Electronic Marketplace

Specifications:         $۴۵  Derek Leebaert The MIT Press 026212209X   ۱۹۹۸

The Future of Wireless Communications (Artech House Mobile Communications Library,)

Specifications:         $۷۸ William Webb Artech House 1580532489   ۲۰۰۱

The Gap Symmetry and Fluctuations in High-Tc Superconductors (NATO Science)

Specifications:         $۳۷۸ Julien Bok Guy Deutscher Springer 0306459345   ۱۹۹۹

The Growth of Electron Microscopy (Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 96)

Specifications:         $۲۲۰ Peter W. Hawkes Tom Mulvey Academic 0120147386   ۱۹۹۶

The Handbook of Applied Expert Systems

Specifications:         $۱۰۴ Jay Liebowitz CRC Press 0849331064   ۱۹۹۸

The Handbook of Optical Communication Networks (Electrical Engineering Handbook)

Specifications:         $۱۸۹  Mohammad Ilyas Hussein T. Mouftah CRC Press 0849313333   ۲۰۰۳

The Handbook of Photonics, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Mool C. Gupta John Ballato CRC 0849330955   ۲۰۰۷

The HCS12-9S12 – An Introduction to Software and Hardware Interfacing, 2 Edition

Specifications:         $۱۸۵  Han Way Huang Delmar Cengage Learning 1435427424   ۲۰۰۹

The High-latitude Ionosphere and its Effects on Radio Propagation

Specifications:         $۳۱۲ R. D. Hunsucker J. K. Hargreaves Cambridge University 0521330831   ۲۰۰۲

The IEEE Wireless Dictionary

Specifications:         $۳۵ James P.K. Gilb IEEE 0738147664   ۲۰۰۵

The Illustrated Dictionary of Electronics,8th Edition

Specifications:         $۱۰۲ Stan Gibilisco McGraw Hill 0071372369   ۲۰۰۱

The IMS – IP Multimedia Concepts and Services, 3rd Edition

Specifications:         $۱۳۰ Miikka Poikselka Georg Mayer Wiley 0470721960   ۲۰۰۹

The Incredible Shrinking Bee – Insects As Models for Microelectromechanical Devices

Specifications:         $۱۱۵ James V. Lawry Imperial College Press 1860945856   ۲۰۰۶

The Induction Machine Handbook (Electric Power Engineering Series)

Specifications:         $۳۰۰ Ion Boldea Syed A. Nasar CRC 0849300045   ۲۰۰۲

The Induction Machines Design Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۱۹۰ Ion Boldea Syed A. Nasar CRC 1420066684   ۲۰۱۰

The Industrial Communication Technology Handbook (The Industrial Information Technology)

Specifications:         $۳۱۳ Richard Zurawski CRC 0849330777   ۲۰۰۵

The Information System Consultants Handbook, Systems Analysis and Design

Specifications:         $۱۵۹ William S. Davis CRC 0849370019   ۱۹۹۸

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 1. Sources of radiation

Specifications:         $۱۱۲ George J. Zissis J.S. Accetta D.L. Shum SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 2. Atmospheric propagation of radiation

Specifications:         $۱۱۲ Fred G. Smith J.S. Accetta D.L. Shuma SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 3. Electro-optical components

Specifications:         $۲۱۰ William D. Rogatto,J.S. Accetta D.L. S SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 4. Electro-optical systems design, analysis, and testing

Specifications:         $۱۱۲ Michael C. Dudzik,J.S. Accetta D.L. Sh SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 5. Passive electro-optical systems

Specifications:         $۱۱۲ Stephen B. Campana,J.S. Accetta D.L.  SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 6. Active electro-optical systems

Specifications:         $۱۱۰ Clifton S. Fox,J.S. Accetta D.L. Shuma SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 7. Countermeasure systems

Specifications:         $۲۰۹ David Pollock,J.S. Accetta D.L. Shuma SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Infrared and Electro Optical Systems Handbook,Volume. 8. Emerging systems and technologies

Specifications:         $۲۳۰ Stanley R. Robinson,J.S. Accetta D.L.  SPIE Intrernational Society for 0819410721   ۱۹۹۹

The Intel Microprocessors,8086,8088,80186,80188,80286,80386,80486,Pentium Processor – Architecture,Programm

Barry B. Brey Prentice-Hall 0138027455   ۱۹۹۷

The International Comparative Legal Guide to Telecommunication Laws and Regulations 2010, 3rd Edition

Specifications:         $۴۴  Colin D. Long Global Legal Group Ltd 1904654673   ۲۰۰۹

The Internationalisation of Mobile Telecommunications – Strategic Challenges in a Global Market

Specifications:         $۱۴۰ Peter Curwen Jason Whalley Edward Elgar 1848441118   ۲۰۰۹

The Irwin Handbook of Telecommunications, 5th Edition

Specifications:         $۲۱۰ James Harry Green McGraw Hill 0071452222   ۲۰۰۶

The J & P Transformer Book – A Practical Technology of the Power Transformer (12th ed.).

Specifications:         $۳۴۳ HEATHCOTE, Martin J. Elsevier Science (USA). 0750611588   ۱۹۹۸

The J2EE Architect’s Handbook

Specifications:         $۳۴ Derek C. Ashmore DVT Press 0972954899   ۲۰۰۴

The Java Simulation Handbook (Simulating Discrete Event Systems with UML and Java)

Specifications:         $۳۰ Bernd

  Wolfgang Kreutzer Shaker Verlag 3832237712   ۲۰۰۵

The Joy of Fourier – Analysis,Sampling Theory,Systems,Multidimensions,Stochastic Processes,Random Variables,P

Specifications:         $۱۱۰  Robert J. Marks II Baylor University   ۲۰۰۶

The k p Method – Electronic Properties of Semiconductors

Specifications:         $۱۵۰ Lok C. Lew Yan Voon Morten Willatze Springer 3540928715   ۲۰۰۹

The Lab Manual for 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applicatio

Specifications:         $۹۱  Walter A. Triebel, Avtar Singh Prentice Hall 0130452319   ۲۰۰۲

The LabVIEW Style Book

Specifications:         $۱۰۲ Peter A. Blume Prentice Hall 0131458353   ۲۰۰۷

The Languages of Edison’s Light (Inside Technology)

Specifications:         $۴۴ Charles Bazerman The MIT Press 026202456X   ۱۹۹۹

The Linear Sampling Method in Inverse Electromagnetic Scattering

Specifications:         $۴۴  Fioralba Cakoni David Colton SIAM 0898719399   ۲۰۱۱

The Lineman’s and Cableman’s Field Manual, 2nd Edition

Specifications:         $۶۰ Thomas Shoemaker James Mack McGraw Hill 0071621210   ۲۰۰۹

The Making of a Neuromorphic Visual System

Specifications:         $۲۰۸ Christoph Rasche Springer 0387234683   ۲۰۰۵

The Mathematics of Signal Processing (Cambridge Texts in Applied Mathematics)

Specifications:         $۱۳۵  Steven B. Damelin Willard Miller Cambridge University 1107013224   ۲۰۱۲

The Mechatronics Handbook

Specifications:         $۲۴۵ Robert H. Bishop CRC 0849300665   ۲۰۰۲

The Micro-Doppler Effect in Radar (Artech House Remote Sensing Library)

Specifications:         $۱۳۹  Victor C. Chen Artech House 1608070573   ۲۰۱۱

The Microphone Book, 2nd Edition – From mono to stereo to surround – a guide to microphone design and applicatio

Specifications:         $۵۱ John Eargle Elsevier,Focal Press 0240519612   ۲۰۰۵

The MIT Press The Second Self Computers and the Human Spirit 20th Anniversary Edition Jul 2005

Specifications:         $۲۳ Sherry Turkle 0262701111   ۲۰۰۵

The MIT Press Toward Replacement Parts for the Brain Implantable Biomimetic Electronics

Specifications:         $۷۰ Theodore W. Berger and Dennis L. Gla The MIT Press 0262025779   ۲۰۰۵

The Mobile Communications Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۱۶۴ Jerry D. Gibson CRC 0849385970   ۱۹۹۹

The Mobile Connection – The Cell Phone’s Impact on Society, 3 Edition (Interactive Technologies)

Specifications:         $۴۴  Rich Ling Morgan Kaufmann 1558609369   ۲۰۰۴

The MOCVD Challenge – A survey of GaInAsP-InP and GaInAsP-GaAs for photonic and electronic device applicati

Specifications:         $۱۹۹  Manijeh Razeghi CRC Press 1439806985   ۲۰۱۰

The Morals of Measurement – Accuracy, Irony, and Trust in Late Victorian Electrical Practice

Specifications:         $۱۱۰ G. J. N. Gooday Cambridge Univ 0521430984   ۲۰۰۴

The Nano-Micro Interface, Bridging the Micro and Nano Worlds

Specifications:         $۱۷۰ Hans Jorg Fecht Matthias Werner Wiley 3527309780   ۲۰۰۵

The New Communications Technologies, 5th Ed. Applications, Policy, and Impact

Specifications:         $۷۷ Michael Mirabito Barbara Morgenstern Focal Press 0240805860   ۲۰۰۴

The Next Generation CDMA Technologies

Specifications:         $۲۱۹ Hsiao Hwa Chen Wiley 0470022949   ۲۰۰۷

The Next Generation of Electric Power Unit Commitment Models (Operations Research & Management Science)

Specifications:         $۲۱۹ Benjamin F. Hobbs,Michael H. Rothko Springer 0792373340   ۲۰۰۲

The NURBS Book 2nd Edition(Monographs in Visual Communication)

Specifications:         $۷۹ Les A. Piegl Wayne Tiller Springer 3540615458   ۱۹۹۷

The Parameter Space Investigation Method Toolkit

Specifications:         $۱۲۹  Roman B. Statnikov Alexander Statnik Artech House Publishers 1608071863   ۲۰۱۱

The Photonics Design & Applications Handbook

Specifications:         $۲۰۰ Laurin Publishing Photonics B000IBU65U   ۲۰۰۲

The Physics and Applications of Resonant Tunnelling Diodes (Cambridge Semiconductor Physics and Microelectroni

Specifications:         $۱۴۷  Hiroshi Mizuta Tomonori Tanoue Cambridge University Press 0521432189   ۱۹۹۵

The Physics of Electronic and Atomic Collisions – Proceedings of XIX International Conference, 1995 (AIP Confere

Specifications:         $۳۰۰ L.J. Dube B.A. Mitchell W. McConkey  American Institute of Physics 1563964406   ۲۰۰۰

The Physics of Low-dimensional Semiconductors – An Introduction

Specifications:         $۶۵ John H. Davies Cambridge University 052148491X   ۱۹۹۸

The Physics of Metrology – All about Instruments – From Trundle Wheels to Atomic Clocks

Specifications:         $۱۳۹ Alex Hebra Springer 3211783806   ۲۰۱۰

The Physics of Semiconductors – With Applications to Optoelectronic Devices

Specifications:         $۲۰۰  Kevin F. Brennan Cambridge University 0521593506   ۱۹۹۹

The Politics of Telecommunications in Mexico

Specifications:         $۴۴ Judith Clifton Palgrave Macmillan 0333751485   ۲۰۰۰

The Power Electronics Handbook (Industrial Electronics)

Specifications:         $۲۱۰ Timothy L. Skvarenina CRC 0849373360   ۲۰۰۲

The Power of Assertions in SystemVerilog

Specifications:         $۱۲۹ Eduard Cerny Surrendra Dudani John  Springer 1441965998   ۲۰۱۰

The Private Sector and Power Generation in China (World Bank Discussion Paper)

Specifications:         $۲۲ World Bank Group Energy and Mining Sector 0821346563   ۲۰۰۰

The Quintessential PIC Microcontroller ®

Specifications:         $۶۹ Sidney J. Katzen Springer 185233309X   ۲۰۰۳

The Radio Amateur’s Microwave Communications Handbook

Specifications:         $۱۸ Dave Ingram TAB BOOKS Inc. 0830601945   ۱۹۸۵

The Radio Handbook (Media Practice)

Specifications:         $۳۵ Pete Wilby Routledge 0415094674   ۱۹۹۴

The Radio Spectrum – Managing a Strategic Resource

Specifications:         $۱۴۹ Jean-Marc Chaduc G‚ rard Pogorel Wiley,ISTE 184821006X   ۲۰۰۸

The Radio Station – Broadcast, Satellite and Internet, 8th Edition

Specifications:         $۵۴ Michael C Keith Focal Press 0240811860   ۲۰۱۰

The Radio Station, 7th Edition – Broadcast, Satellite & Internet

Specifications:         $۱۰۱ MICHAEL C KEITH Focal Press 0240808509   ۲۰۰۷

The Reaction Wheel Pendulum (Synthesis Lectures on Controls and Mechatronics)

Specifications:         $۶۷ Karl Astrom Morgan and Claypool 1598291947   ۲۰۰۷

The Recording Engineer’s Handbook

Specifications:         $۱۳۰ Bobby Owsinski ArtistPro,THAMSON 1932929002   ۲۰۰۴

The Regularized Fast Hartley Transform – Optimal Formulation of Real-Data Fast Fourier Transform for Silicon-Base

Specifications:         $۱۲۹ Keith Jones Springer 9048139163   ۲۰۱۰

The Reproduction of Colour, 6th Edition (The Wiley Series in Imaging Science and Technology)

Specifications:         $۲۰۰ R. W. G. Hunt Wiley 0470024259   ۲۰۰۴

The Resource Handbook of Electronics

Specifications:         $۲۰۰ Jerry C. Whitaker CRC 0849383536   ۲۰۰۱

The RF and Microwave Handbook (some missed chappters)

Specifications:         $۲۰۲ Mike Golio CRC 084938592X   ۲۰۰۱

The RF in RFID – Passive UHF RFID in Practice

Specifications:         $۲۰۰ Daniel M. Dobkin Newnes 0750682094   ۲۰۰۸

The RF Transmission Systems Handbook

Specifications:         $۲۴۹ Jerry C. Whitaker CRC 0849309735   ۲۰۰۲

The Rise of the Superconductors

Specifications:         $۵۲ P.J. Ford G.A. Saunders CRC 0748407723   ۲۰۰۴

The Road for SEEM. A Reference Framework Towards a Single European Electronic Market

Specifications:         $۱۲۹ Ricardo Jardim goncalves & Flavio Bo Taylor & Francis 0415419956   ۲۰۰۸

The Robust Maximum Principle: Theory and Applications (Systems & Control: Foundations & Applications)

Specifications:         $۱۲۹  Vladimir G. Boltyanski Alexander S. P Birkhauser Boston 0817681515   ۲۰۱۲

The Role of Communication in Large Infrastructure – The Bumbuna Hydroelectric Project in Post

Specifications:         $۲۰ Conflict Sierra Leone-Gianmarco Scup World Bank 0821366823   ۲۰۰۶

The Satellite Communication Applications Handbook 2nd Edition (Artech House Space Applications Series)

Specifications:         $۲۲۰ Bruce R. Elbert Artech House Publishers 1580534902   ۲۰۰۴

The Satellite Communication Ground Segment and Earth Station Handbook

Specifications:         $۲۱۱ Bruce Elbert Artech House 158053046X   ۲۰۰۱

The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۹ Stephen A. Campbell Oxford University, USA 0195136055   ۲۰۰۱

The Science of Radio

Specifications:         $۲۹ Paul J. Nahin AIP Press 1563963477   ۱۹۹۶

The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing Second Edition

Specifications:         $۲۰۰ Steven W. Smith California Technical Publishin 0966017668   ۱۹۹۹

The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, Second Edition

Specifications:         $۴۴  Steven W. Smith California Technical Pub. 0966017676   ۱۹۹۹

The Simple Art of SoC Design – Closing the Gap between RTL and ESL

Specifications:         $۱۳۹  Michael Keating Synopsys Fellow Springer 1441985859   ۲۰۱۱

The Six-Port Technique With Microwave and Wireless Applications

Specifications:         $۸۹ Fadhel M. Ghannouchi Abbas Moham Artech House Publishers 1608070336   ۲۰۰۹

The Smart Grid – Enabling Energy Efficiency and Demand Response

Specifications:         $۱۲۵ Clark W. Gellings CRC Press 1439815747   ۲۰۰۹

The Sound of Silence – Lowest-Noise RIAA Phono-Amps – Designer’s Guide

Specifications:         $۲۶۴ Burkhard Vogel Springer 3540768831   ۲۰۰۸

The SPICE Book

Specifications:         $۱۰۲ Andrei Vladimirescu Wiley 0471609269   ۱۹۹۴

The Stripline Circulators – Theory and Practice

Specifications:         $۱۵۰ J. Helszajn Wiley IEEE 0470258780   ۲۰۰۸

The Switching Function – analysis of power electronic circuits (Circuits, Devices and Systems)

Specifications:         $۹۰ Christos Marouchos IET 086341351X   ۲۰۰۶

The TAB Battery Book – An In-Depth Guide to Construction, Design, and Use

Specifications:         $۴۰  Michael Root McGraw Hill 0071739904   ۲۰۱۱

The Technician’s Radio Receiver Handbook

Specifications:         $۵۴ Joseph Carr Newnes 0750673192   ۲۰۰۱

The Technology of Video and Audio Streaming Second Edition Sept 2004®

Specifications:         $۵۰ David Austerberry 0240805801   ۲۰۰۴

The Telecom Handbook, 4th Edition – Understanding Telephone Systems & Services

Specifications:         $۴۰ Jane Laino Elsevier 1578200717   ۲۰۰۲

The Telecommunications Challenge – Changing Technologies and Evolving Policies

Specifications:         $۴۷ Charles W. Wessner National Academies Press 0309100879   ۲۰۰۶

The Telecommunications Handbook

Specifications:         $۲۵۷ Kornel Terplan Patricia Morreale CRC 0849331374   ۲۰۰۰

The Telecommunications Illustrated Dictionary, Second Edition

Specifications:         $۲۱۰ Julie K. Petersen CRC 084931173X   ۲۰۰۲

The Telephone – The Life Story of a Technology (Greenwood Technographies)

Specifications:         $۴۵ David Mercer Greenwood Press 031333207X   ۲۰۰۶

The Telephony Book – Understanding Systems and Services, 3rd Ed.(Introduction to Telephony)

Specifications:         $۳۴ Jane Laino CMP Books 1578200350   ۱۹۹۹

The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, Volume II – Compiling

Specifications:         $۸۴  Alfred V. Aho Jeffrey D. Ullman Prentice Hall 0139145567   ۱۹۷۳

The Theory of Piezoelectric Shells and Plates

Specifications:         $۳۲۰ Nellya N. Rogacheva CRC 084934459X   ۱۹۹۴

The Theory of Scintillation with Applications in Remote Sensing

Specifications:         $۹۹  Charles Rino Wiley-IEEE Press 047064477X   ۲۰۱۱

The Theory of Timed I/O Automata, Second Edition (Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory)

Specifications:         $۴۰  Dilsun Kaynar Nancy Lynch Roberto S Morgan & Claypool Publisher 1608450023   ۲۰۱۱

The Transforms and Applications Handbook, Second Edition

Specifications:         $۳۱۶ Alexander D. Poularikas CRC 0849385954   ۲۰۰۰

The Ultimate Palm Robot

Specifications:         $۱۰۰ Kevin Mukhar & Dave Johnson McGraw-Hill 0072228806   ۲۰۰۳

The ULTIMATE Tesla Coil Design and Construction Guide

Specifications:         $۳۵ Mitch Tilbury McGraw Hill 0071497374   ۲۰۰۷

The Unauthorized Biography of the Baby Bells & Info-Scandal

Specifications:         $۴۹ Bruce A. Kushnick New Networks Institute 1893539008   ۱۹۹۹

The Unknown Component Problem: Theory and Applications

Specifications:         $۱۷۹  Tiziano Villa Springer 0387345329   ۲۰۱۲

The Unofficial Guide to LEGO® MINDSTORMSE Robots

Specifications:         $۸۰ Jonathan B. Knudsen O’REILLY 1565926927   ۱۹۹۹

The Vacuum Interrupter – Theory, Design, and Application

Specifications:         $۲۱۰ Paul G. Slade CRC 0849390915   ۲۰۰۸

The Variational Bayes Method in Signal Processing

Specifications:         $۶۹ Vaclav Smidl Anthony Quinn Springer 3540288198   ۲۰۰۶

The Verilog Hardware Description Language 5th Edition

Specifications:         $۱۱۹ Donald E. Thomas Philip R. Moorby Springer 1402070896   ۲۰۰۲

The Verilog PLI Handbook, 2nd Edition – A User’s Guide and Comprehensive Reference on the Verilog Programmin

Specifications:         $۲۰۰ Stuart Sutherland Springer 0792376587   ۲۰۰۲

The Victorian Internet – The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers

Specifications:         $۱۵ T. Standage Walker & Company 0802716040   ۲۰۰۷

The VLSI Handbook (Very Large Scale Integration Handbook)

Specifications:         $۲۱۰ Wai-Kai Chen IEEE,CRC 0849385938   ۲۰۰۰

The VLSI Handbook, Second Edition (Electrical Engineering Handbook)

Specifications:         $۴۰۰ Wai Kai Chen CRC 084934199X   ۲۰۰۷

The W1GHZ Microwave Antenna

Specifications:         $۲۱۰ Paul Wade W1GHZ W1GHZ   ۲۰۰۲

The Wavelet Transform (Atlantis Studies in Mathematics for Engineering and Science)

Specifications:         $۱۲۵  Ram Shankar Pathak Atlantis Press 9078677260   ۲۰۱۰

The Way to Competitiveness of PV – An Experience Curve and Break (Renewable Energies and Energy Efficiency)

Specifications:         $۱۰۱ even Analysis-Martin Staffhorst Kassel University 3899582411   ۲۰۰۷

The Wheeling and Transmission Manual,3rd Edition

Specifications:         $۵۵ Larry Weiss, Scott A. Spiewak Fairmont 0881732265   ۱۹۹۸

The Wireless Internet Explained (HP Technologies)

Specifications:         $۵۲ John Rhoton Digital Press 1555582575   ۲۰۰۲

The Worldwide History of Telecommunications

Specifications:         $۱۹۶  Anton A. Huurdeman Wiley-IEEE 0471205052   ۲۰۰۳

The WTO and Global Convergence in Telecommunications and Audio-Visual Services

Specifications:         $۱۶۰ Damien Geradin David Luff Cambridge Univ 0521836115   ۲۰۰۴

Theoretical Aspects of Distributed Computing in Sensor Networks (Theoretical Computer Science. An EATCS Series

Specifications:         $۱۹۹  Sotiris Nikoletseas Jose D.P. Rolim Springer 3642148484   ۲۰۱۱

Theoretical Neuroscience

Specifications:         $۷۲ Peter Dayan L. F. Abbott The MIT Press 0262541858   ۲۰۰۱

Theory and Applications of OFDM and CDMA – Wideband Wireless Communications

Specifications:         $۹۰  Henrik Schulze Christian Lueders Wiley 0470850698   ۲۰۰۵

Theory and Approach of Information Retrievals from Electromagnetic Scattering and Remote Sensing

Specifications:         $۱۸۰ Ya Qiu Jin Springer 1402040296   ۲۰۰۶

Theory and Computation of Electromagnetic Fields

Specifications:         $۱۴۰  Jian-Ming Jin Wiley IEEE Press 0470533595   ۲۰۱۱

Theory and Design of Digital Communication Systems

Specifications:         $۹۵  Tri T. Ha Cambridge University Press 0521761743   ۲۰۱۱

Theory and Design of Microwave Filters (IEE Electromagnetic Waves Series)

Specifications:         $۱۰۴ Ian C. Hunter IET 0852967772   ۲۰۰۱