مهندسی عمران

دانلود ایبوک دسته عمران و خاک

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Civil Engineering :part 1

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

 ۶th International conference on geometry and applications  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

 A Handbook of Sustainable Building  Design and Engineering  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

 A policy on geometric design of highways and streets – 2001  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

 Advanced Data Management in Access  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

 Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings 2008en174s
……………………………………………………………….

 Advances in Computational Science and Engineering  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

 American National Standard Programming Language FORTRAN  ۱۹۷۸
……………………………………………………………….

 Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

 ANSI,ISO,IEC 9075-1-1999 standard.Database language SQL
……………………………………………………………….

 ANSI a117 1 2003
……………………………………………………………….

 ANSI AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seism
……………………………………………………………….

 ANSI C63.4 – Revision of ANSI C63.4  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming – Data Representation
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming Expressions
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming Flow Control
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming Functions
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming Pointers
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming Processing Records
……………………………………………………………….

 ANSI C Programming The Standard Library and Preprocessor
……………………………………………………………….

 ANSI X3J18-199x standard.Programming language Rexx
……………………………………………………………….

 Architectural Record 2005 No.10  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

 Architectural Record 2006 No.02  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

 Bridge Design Manual  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

 Bridge Engineering
……………………………………………………………….

 Canadian Foundation Engineering Manual  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

 Chemical Reactor Design Optimization and Scaleup
……………………………………………………………….

 Coastal Geology  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

 Concrete Pavement Repair Manuals of Practice  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

 DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK. Electrical Science Vol 1
……………………………………………………………….

 Durability of Concrete Structures Investigation Repair Protection
……………………………………………………………….

 Earthquake Engineering  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

 Eiffel – Analysis, Design and Programming Language  ۲۰۰۶-۰۶
……………………………………………………………….

 Engineering Symbology, Prints and Drawings – DOE Fundamentals Handbook Vol 2  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

 Eurocode 3. Design of steel structures Part 1.1 2001
……………………………………………………………….

 Finite Elemente 001
……………………………………………………………….

 Finite Elemente 002
……………………………………………………………….

 Finite Elemente 003  .ps.gz

 Ground Control and Improvement
……………………………………………………………….

 Groundwater Recharge from Run-off Infiltration and Percolation
……………………………………………………………….

 Handbook of Human Resources Management in Government  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

 Handbook of Structural Engineering
……………………………………………………………….

 Handbook on Building Fire Codes
……………………………………………………………….

 Handbook on Plumbing Installation for Buildings  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

 Hands On Water and Wastewater Equipment Maintenance Volume I
……………………………………………………………….

 Hazards and the Built Environment Adaptating and Attaining Built-in Resilience
……………………………………………………………….

 Hydraulic Design Manual  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

 HydrodynamicsVol1-Basset pdf
……………………………………………………………….

 R. Dodge Woodson Be a Successful Green Builder  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

A. Ali, C. A. Brebbia Digital Architecture and Construction  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

A. ArhangelSkii General Topology II Compactness, Homologies of General Spaces Encyclopaedia of Mathematical Sciences , No 2  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

A. Bentur Fibre Reinforced Cementitious Composites Modern Concrete Technology  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

A. Bohni Corrosion in reinforced concrete structures  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

A. Chadwick, John Morfett, and Martin Borthwick Solution Manual to Hydraulics in Civil and Environmental Engineering 4th edition  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

A. Fares Coastal Watershed Management Progress in Water Resources    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

A. Ghersi, Federico M. Mazzolani, Raffaele Landolfo Design of Metallic Cold-Formed Thin-Walled Members  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

A. H. Wickens Fundamentals of rail vehicle dynamics guidance and stability  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

A. M. Robinson, A. Kapoor Fatigue in Railway Infrastructure    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

A. Momber Hydroblasting and Coating of Steel Structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

A. N Schofield Critical State Soil Mechanics  ۱۹۶۸
……………………………………………………………….

A. Nilson, et al., Design of Concrete Structures 13th ed  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

A. Nilson, et al., Design of Concrete Structures 13th ed  ۲۰۰۴ ۲
……………………………………………………………….

A. S. Elnashai, Ramy El-Khoury Earthquake Hazard In Lebanon
……………………………………………………………….

A. Sarja Durability Design of Concrete Structures Rilem Report  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

A. Schofield Disturbed Soil Properties & Geotechnical Design  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

A. Tugrul Tankut Earthquakes and Tsunamis Civil Engineering Disaster Mitigation Activities – Implementing Millennium Development Goals Geotechnical, Geological, and
……………………………………………………………….

A.C.McLean C.D.Gribble   GEOLOGY FOR CIVIL ENGINEERS  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

A.Cemal Eringen, Erdogan S. Suhubi Elastodynamics. Finite motions Volume 1 1974
……………………………………………………………….

A.Cemal Eringen, Erdogan S. Suhubi Elastodynamics. Linear theory Volume 2 1975
……………………………………………………………….

A.L. Bhuiyan Synthesis And Degradation Rheology And Extrusion  ۱۹۸۲
……………………………………………………………….

A.P. Cracknell, K.C. Wong The Fermi Surface Its Concept, Determination and Use in the Physics of Metals  ۱۹۷۳
……………………………………………………………….

A.P.S. Selvadurai Elastic Analysis of Soil-foundation Interaction Developments in Geotechnical Engineering  ۱۹۷۹
……………………………………………………………….

A.R. Horrocks, D. Price Advances in Fire Retardant Materials    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

A.R. Rogan, R.M. Lawson Building Design Using Cold Formed Steel Sections Value and Benefit Assessment of Light Steel Framing in Housing  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

A.V. Arhangelskii General Topology III Paracompactness, Function Spaces, Descriptive Theory Encyclopaedia of Mathematical Sciences  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

A.W. Hendry, B.P. Sinha, S.R. Davies Design of Masonry Structures  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

A.W. Hendry, B.P. Sinha, S.R. Davies Design of Masonry Structures  ۱۹۹۷ ۲
……………………………………………………………….

A Fagereng, V Toy, J V Rowland Geology of the Earthquake Source A Volume in Honour of Rick Sibson Geological Society Special Publication 359    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

A N Cockcroft, J N F Lameijer Guide to the Collision Avoidance Rules  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

A Nakase Coastal Geotechnical Engineering in Practice  Vol. 2  Proceedings of the International Symposium, IS-Yokohama 2000, Yokohama, Japan, 20-22 September
……………………………………………………………….

AASHTO Guide Specifications for Design and Construction of Segmental Concrete Bridges 1999  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

AASHTO Guide Specifications for Highway Construction, 9th Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Abdel-Mohsen Onsy Mohamed, Hogan E. Antia Geoenvironmental engineering  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Abraham Mehari Haile A Tradition in Transition, Water Management Reforms and Indigenous Spate Irrigation Systems in Eritrea PhD, UNESCO-IHE Institute for Water Education,
……………………………………………………………….

Abraham Pressman, Keith Billings, Taylor Morey Switched-Capacitor Techniques for High-Accuracy Filter and ADC Design  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

ACI Committee ACI 318-11 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary 318-11    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

aci Examples for the Design of Structural Concrete With Strut-And-Tie Models   ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Adamson I.T. A General Topology Workbook  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Aditi Mukherji, Karen G. Villholth, Bharat R. Sharma, Jinxia Wang Groundwater Governance in the Indo-Gangetic and Yellow River Basins Realities and Challenges Selected Papers on Hydrogeology  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ahmed Rashid Descent into Chaos, The United States and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia
……………………………………………………………….

Aisc Manual Committee aisc asd manual  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

AISC Manual Committee AISC Manual of Steel Construction Load and Resistance Factor Design  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

AISC specification for structural steel buildings 2010  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Aixiang Wu, Yezhi Sun Granular Dynamic Theory and Its Applications  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

AJ Swift, T.J. Bailey Bridge Team Management  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Akintola Akintoye, Jack Goulding, Girma Zawdie Construction Innovation and Process Improvement  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Alain Pecker Advanced Earthquake Engineering Analysis  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Alain Zarli, Raimar Scherer eWork and eBusiness in Architecture Engineering and Construction  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Alan Bridges Construction Net Online Information Sources for the Construction Industry  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Alan C. Twort, J Gordon Rees Civil Engineering Project Management, Fourth Edition  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Alan Davenport, Anne Galbraith, Michael Stockdale, Stephen Wilson, Rebecca Mitchell, Russell Hewitson, Simon Spurgeon, Mick Woodley Galbraiths Building and Land Management Law for Students Fifth Edition    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Alan Griffith Construction Management    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Alan Hayward, Frank Weare, A. C. Oakhill Steel Detailers Manual  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Alan Hayward,Neil Sadler,Derek Tordoff,British Constructional Steelwork Association. Steel bridges a practical approach to design for efficient fabrication and construction  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Alan J. Brookes, Maarten Meijs Cladding of Buildings  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Alan Jay Christensen Dictionary of Landscape Architecture and Construction  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Alan T. Murray, Tony Grubesic Critical Infrastructure Reliability and Vulnerability Advances in Spatial Science  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Alan Williams Developing Strategies for the Modern International Airport East Asia And Beyond  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Alan Woodside, David Woodward, Coleman A. OFlaherty Highways The Location Design Construction and Maintenance of Road Pavements  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Albert Jackson, David Day Collins Complete Plumbing and Central Heating  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Alberto Bernardini, Fulvio Tonon Bounding Uncertainty in Civil Engineering Theoretical Background  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Alberto Carpinteri, Giuseppe Lacidogna Earthquakes and Acoustic Emission  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Alberto Seeger Recent Advances in Optimization  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Aled Phillips Efficient design of piled foundations for low-rise housing  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Alexander, Mark Mindess, Sidney Aggregates in Concrete Modern concrete technology series 13    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Alexander M. Puzrin Constitutive Modelling in Geomechanics Introduction  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Alexander T. Wells, Seth Young Airport Planning   Management, 5th Edition  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Alford B. Johnson Steel Bridge Construction, Myths & Realities D432-07 2008
……………………………………………………………….

Alford Johnson, Del Boing, Mark Zahn, Karl Angeloff, David E. Eckmann, Geoffrey Walters, Charles J. Carter Designing with Structural  A Guide for Architects AISC  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen GPS for geodesy  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen GPS for geodesy  ۱۹۹۸ ۲
……………………………………………………………….

Alfredo H.S. Ang, Shi-Shuenn Chen Frontier Technologies for Infrastructures Engineering Structures and Infrastructures Book Series, Vol. 4  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Alik Ismail-Zadeh, Paul Tackley Computational Methods for Geodynamics  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

ALLAN ASHWORTH CONTRACTUAL PROCEDURES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Allen T. Chwang, Michelle H. Teng, Daniel T. Valentine Advances In Engineering Mechanics Reflections And Outlooks In Honor Of Theodore Y-t Wu  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Alper Baba, Gökmen Tayfur, Orhan Gündüz, Ken W.F. Howard, Michael J. Friedel, Antonio Chambel Climate Change and its Effects on Water Resources Issues of National and Global Security   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Alper Baba, Ken W.F. Howard, Orhan Gunduz Groundwater and Ecosystems NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Amer Ali Al-Rawas, Mattheus F.A. Goosen Expansive soils recent advances in characterization and treatment  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

American Institute Of Steel Construction, Aisc Steel Construction Manual  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

American Institute Of Steel Construction Aisc, Structural Steel Educational Council AISC Seismic Design Manual  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

American Institute of Steel Construction AISC – Design Guide 04 – Extended End-Plate Moment Connections  ۰
……………………………………………………………….

American Societyol Landscape Landscape Architecture 2011.11 volume 2011-11 issue NOV 2011  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

American Welding Society AWS AWS D1.1 2008 Structural Welding Code 21st Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

American Welding Society AWS D1 Committee on Structural Welding Structural welding code– steel AWS D1.1 D1.1M2010  ۲۲nd Edition   ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

American Welding Society Structural Welding Code – Steel ANSI AWS D1.1-2002 D1.1M-2002  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

American Welding Society Structural Welding Code – Steel ANSI AWS D1.1-2004 D1.1M-2004  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Amin Ghali, R. Favre, Mamdouh Elbadry Concrete Structures, Stresses and Deformations  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Amin Ghali Circular Storage Tanks and Silos  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Amr Elnashai, Luigi Di Sarno Fundamentals of Earthquake Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

An-Bin Huang Geotechnical and geophysical site characterization proceedings of the third International Conference on Site Characterization ISC3, Taipei, Taiwan,
……………………………………………………………….

Anders Segerstedt Supply Chain Management in the Construction Industry  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Andima General Topology and Applications  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Andre Manseau Innovation in Construction An International Review of Public Policies  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Andre Preumont, Kazuto Seto Active Control of Structures  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andrea Caiti, N. Ross Chapman, Jean-Pierre Hermand, Sérgio M. Jesus Acoustic sensing techniques for the shallow water environment inversiton methods and experiments  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Andrea Deplazes, G. H. Söffker Constructing Architecture Materials, Processes, Structures  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Andreas Kappos Dynamic Loading and Design of Structures  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Andreas Loizos, Manfred N. Partl, Tom Scarpas, Imad L. Al-qadi Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Andreas T. Wolf Editor Durability of Building and Construction Sealants and Adhesives 2nd Volume  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Andreas Wolf Durability of Building Sealants Rilem Proceedings, 36  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Andreas Züttel, Andreas Borgschulte, Louis Schlapbach Hydrogen as a Future Energy Carrier   ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andrew  Coburn Robin  Spence Earthquake Protection  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Andrew Bond, Andrew Harris Decoding Eurocode 7    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andrew F. Oberta Asbestos control surveys, removal, and management  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Andrew J. Charlett, Maybery-Thomas Craig Fundamental Building Technology  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Andrew J. Milling Surface characterization methods – principles, techniques and applications  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Andrew Knight, Les Ruddock Advanced research methods in the built environment  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Anil K. Bhowmick Rubber products manufacturing technology  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Anil K. Chopra Dynamics of Structures 3 2007
……………………………………………………………….

Anil Kapur Airport Infrastructure The Emerging Role of the Private Sector World Bank Technical Paper  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Anish R. Jantrania and Mark A. Gross Advanced Onsite Wastewater Systems Technologies
……………………………………………………………….

Ann Weil Earthquakes Disasters  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Anna Kajumulo Tibaijuka, Ban Ki-moon Building Prosperity Housing and Economic Development  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Anne Usher Dams as Aid Routledge Studies in Development and Society  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster Advanced Strength and Applied Elasticity 4th Edition  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

ANSIpart2
……………………………………………………………….

Antoni Moore, Igor Drecki Geospatial Vision New Dimensions in Cartography Lecture Notes in Geoinformation and Cartography  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Antonio Gomes Correia, Yoshitsugu Momoya, Fumio Tatsuoka Design and Construction of Pavements and Rail Tracks Geotechnical Aspects and Processed Materials Balkema Proceedings and Monographs in Engineering
……………………………………………………………….

Antonio Morassi, Roberto Paroni Classical and advanced theories of thin structures mechanical and mathematical aspects  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Antonín Kazda, Robert E. Caves Airport Design and Operation, 2nd edition  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

António Campos e Matos Geotechnical risk in rock tunnels selected papers from a course on Geotechnical Risk in Rock Tunnels, Aveiro, Portugal, 16-17 April 2004  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Arie S. Issar Climate Changes During the Holocene and their Impact on Hydrological Systems  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain Globalization of Water Sharing the Planets Freshwater Resources  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Armin de Meijere, A. Brandi, F.M. Cordero, A. Goti, T. Hirao Small Ring Compounds in Organic Synthesis V Volume 5 1996
……………………………………………………………….

Armin de Meijere, Tse-Lok Ho, Henning Hopf, Rafael R. Kostikov, Isao Kuwajima, A.P. Molchanov, Eiichi Nakamura Small Ring Compounds in Organic Synthesis IV Volume 4 1990
……………………………………………………………….

Arnold Verruijt An Introduction to Soil Dynamics   ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Arnold Verruijt Computational Geomechanics Theory and Applications of Transport in Porous Media  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Arnon Bentur, Sidney Mindess Fibre Reinforced Cementitious Composites, 2nd Edition Modern Concrete Technology    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Arnon Bentur, Sidney Mindess Fibre Reinforced Cementitious Composites  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Arnon Bentur, Sidney Mindess Fibre Reinforced Cementitious Composites  ۲۰۰۶ ۲
……………………………………………………………….

Arthur Akers, Max Gassman, Richard Smith Hydraulic Power System Analysis    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Arthur H. Nilson Design of Prestressed Concrete  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Arthur H Nilson Design of Concrete Structures  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Arthur Nilson, David Darwin, Charles Dolan Design of Concrete Structures      ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Arthur Rosenblatt Building Type Basics for Museums  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Arun Shukla Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Arya, Chanakya Design of Structural Elements  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

ASTM Standards
……………………………………………………………….

astm.d412.1968
……………………………………………………………….

Atilla Dikbas, Raimar Scherer eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Author Unknown Engineering Rock Mechanics Volume 1 1997
……………………………………………………………….

Author Unknown Estimation Theory in Hydrology and Water Systems  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

Author Unknown Groundwater Hydraulics  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

Author Unknown Hydrodynamics of lakes proceedings of a symposium 12 – 13 oct. 1978, Lausanne, Switzerland  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

Awad S. Hanna Concrete Formwork Systems Civil and Environmental Engineering Civil and Environmental Engineering Series, Vol. 2    ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

AWWA American Water Works Association Fiberglass Pipe Design Manual  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

B. Elsener B0773 Corrosion inhibitors for steel in concrete EFC 35 matsci  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

B. G. Falzon, B. G. Falzon, Aliabadi. M. H. Buckling and Postbuckling Structures Experimental, Analytical and Numerical Studies  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

B. H. V. Topping, P. Ivanyi Computer Aided Design of Cable Membrane Structures Saxe-Coburg Publications on Computational Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

B. Kotzen Environmental Noise Barriers A Guide to their Visual and Acousitic Design  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

B. Ning, C. A. Brebbia Computers in Railways XII Computer System Design and Operation in Railways and Other Transit Systems    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

B. Singh, R K Goel Rock Mass Classification A Practical Approach in Civil Engineering  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

B.E.A. Jacobs Design of Slurry Transport Systems  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

B C Bromwich, CE Rickard, Y Gasowski, R W P May Hydraulic Design of Side Weirs  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Barbara J. Jackson Construction Management JumpStart  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Barbara J. Jackson Construction Management JumpStart Second Edition, The Best First Step Toward a Career in Construction Management  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Barrie Chanter  Peter Swallow Building maintenance management  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Barry Doyle Hazardous Gases Underground Applications to Tunnel Engineering Civil and Environmental Engineering  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Barry Richardson Defects and Deterioration in Buildings  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Bau R. ed. Transition Metal Hydrides  ۱۹۷۸
……………………………………………………………….

Baxter E. Vieux Distributed Hydrologic Modeling Using GIS Water Science and Technology Library  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Bede Rundle Why There is Something Rather than Nothing  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Ben C. Gerwick  Jr Construction of Marine and Offshore Structures, Third Edition  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Benoأ®t Bissonnette, Luc Courard, David W. Fowler, Jean-Louis Granju Bonded Cement-Based Material Overlays for the Repair, the Lining or the Strengthening of Slabs or Pavements State-of-the-Art Report of the RILEM …
……………………………………………………………….

Bent Sorensen Hydrogen and Fuel Cells Emerging Technologies and Applications  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Benz Kotzen Environmental noise barriers a guide to their acoustic and visual design  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Berger M.  A Panoramic view of Riemannian Geometry  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Berger M. A Panoramic View of Riemannian Geometry  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Berger Marcel Maths   Stats A Panoramic View of Riemannian Geometry  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Bergmann, Matsui, Meinsma, Dutta Design Guide for Concrete Filled Hollow Section Columns Under Static and Seismic Loading    ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Bernhard Maidl, Leonhard Schmid, Willy Ritz, Martin Herrenknecht Hardrock Tunnel Boring Machines  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Bidgoli H.  Electronic Commerce Principles   Practice  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Bikramjit Basu, Kantesh Balani Advanced Structural Ceramics    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Bill Addis Building with Reclaimed Components and Materials A Design Handbook for Reuse and Recycling  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Binayak Ray Climate Change IPCC, Water Crisis, and Policy Riddles with Reference to India and Her Surroundings    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Bjorn Akesson Fatigue Life of Riveted Steel Bridges  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Bjorn Berge Ecology of Building Materials  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Bjorn Berge The Ecology of Building Materials  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Blondet M. Construction And Maintenance Of Masonry Houses  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Blue Book
……………………………………………………………….

BooYoung Chung, University of Maryland, College Park. Civil Engineering An analysis of success and failure factors for ERP systems in engineering and construction firms    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Boresi and Schmidt Advanced Mechanics of Materials 6th edition Solution Manual
……………………………………………………………….

Boschke F.L.  Triplet States II  ۱۹۷۵
……………………………………………………………….

Branko Glisic, Daniele Inaudi Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Brenda Ashford A Spoonful of Sugar A Nanny ‘ s Story  ۲۰۱۳
……………………………………………………………….

Bressers, Hans  de Boer, Cheryl Complex and Dynamic Implementation Processes The renaturalization of the Dutch Regge River    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Brian Atkin, Jan Borgbrant, Per-Erik Josephson Construction Process Improvement  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Brian J. Gallant Hazardous Waste Operations and Emergency Response Manual  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Brian Pritchard Bridge Design for Economy and Durability Concepts for New, Strengthened and Replacement Bridges  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Brian R. Moss Ecology of Fresh Waters A View for the Twenty-First Century    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

British Standard Eurocode 2 Design of concrete structures. General rules for buildings  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

British Standards Institute Staff, British Standards Institution Code of Practice for Ventilation Principles and Designing for Natural Ventilation  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Broder J. Merkel, Britta Planer-Friedrich, Darrell K. Nordstrom Groundwater Geochemistry  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Broder J. Merkel, Britta Planer-Friedrich Groundwater Geochemistry A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Bruce Menzies, N.E. Simons A Short Course on Foundation Engineering 2nd Edition  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Bruce N. Waller The natural selection of autonomy    ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Bruno Buchberger, John A. Campbell Artificial Intelligence and Symbolic Computation 7th International Conference, AISC 2004, Linz, Austria, September 22-24, 2004. Proceedings  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

BSI British Standards Institution, Robert H. Garrett Hot and Cold Water Supply British Standards Institution  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Bsi Eurocode 6 – Design Of Masonry Structures Part.2 1984
……………………………………………………………….

Buchberger B., Campbell J. A. Ed Artificial Intelligence and Symbolic Computation 7th International Conference, AISC 2004, Linz, Austria, September 22-24, 2004, Proceedings  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Buddhima Indraratna, Wadud Salim, Cholachat Rujikiatkamjorn Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Building Research Establishment Concrete in Aggressive Ground3rd edition    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Buildings Department, Hong Kong Code of Practice for Precast Concrete Construction
……………………………………………………………….

Bungale S. Taranath WIND and EARTHQUAKE RESISTANT BUILDINGS STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN Civil and Environmental Engineering  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Bureau of Energy Efficiency india Energy Conservation Building Code User Guide for India  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Bureau of Reclamation, United States Department of the Interior Concrete Manual, Eighth Edition, Revised  ۱۹۸۳
……………………………………………………………….

Burr Bassell Earth Dams A Study  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

by Eduardo A.M. Koutsoukos Editor Applied Stratigraphy Topics in Geobiology  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

by George E. Exadaktylos Editor, Ioannis G. Vardoulakis Editor Bifurcations, Instabilities, Degradation in Geomechanics  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia, J. Dominguez Boundary elements an introductory course  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia, J. T. Katsikadelis, C. A. Brebbia, J. T. Katsikadelis Boundary Elements And Other Mesh Reduction Methods XXVIII v. 28  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia, M. Maugeri Earthquake Resistant Engineering Structures VIII   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia, M. Maugeri Earthquake Resistant Engineering Structures VIII Wit Transactions on the Built Environment  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia Earthquake resistant engineering structures VI, Volume 6 Transactions on the Built Environment    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia High Performance Structures And Materials III    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C. Chung, H. Kim, J. Lee, Y. Jung, D. Kim Deformation Characteristics of Geomaterials Proceedings of the Fifth International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials, Is-seoul
……………………………………………………………….

C. Ghilani, P. Wolf Elementary Surveying – An Introduction to Geomatics   ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

C. H. Goodchild, British Cement Association, Reinforced Concrete Council Economic concrete frame elements a pre-scheme design handbook for the rapid sizing and selecton of reinforced concrete frame elements in multi-storey
……………………………………………………………….

C. Hartsuijker, J.W. Welleman Engineering Mechanics. Stresses Strains Displacements volume 2 2006
……………………………………………………………….

C. Hartsuijker, J.W. Welleman Engineering Mechanics Volume 2 Stresses, Strains, Displacements  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

C. Janot Quasicrystals A Primer   ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

C. W. W. Ng, N. E. Simons, Bruce Keith Menzies A short course in soil-structure engineering of deep foundations, excavations and tunnels  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

C. Wilby PhD  BSc  CEng  FICE  FIStructE Concrete Folded Plate Roofs  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

C.E. Dykstra Ab initio calculation of structures and properties of molecules  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

C.E. Horne Geometric symmetry in patterns and tilings  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

C.R. Hendy and R.P. Johnson Editors Designers Guide to EN 1994-2 Eurocode 4 Design of composite steel and concrete structures Designers Guides to the Eurocodes  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C.R. Scott An introduction to soil mechanics and foundations  ۱۹۸۰
……………………………………………………………….

C H Woodford Engineering Analysis using PAFEC Finite Element Software  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

C W Yu Durability of Materials and Structures in Building and Civil    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Caijun Shi, Della Roy, Pavel Krivenko Alkali Activated Cenents & Concrete  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Calin M. Popescu, Kan Phaobunjong, Nuntapong Ovararin Estimating Building Costs  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Calvin C. Chien, Jr., Miguel A. Medina, George F. Pinder, Danny D. Reible, Brent Sleep, Chunmiao Zhe Contaminated Ground Water and Sediment Modeling for Management and Remediation  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Canadian Institute of Steel Corporation Hollow Structural Section Connections and Trusses – a Design Guide  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Carl-Henry Geschwind California Earthquakes Science, Risk, and the Politics of Hazard Mitigation    ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Carl Q. Rousseau Editor Peter Grant Editor Composite Structures Theory and Practice ASTM Special Technical Publication, 1383  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Carl Wunsch Discrete inverse and state estimation problems with geophysical fluid applications  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Carlos Sousa Oliveira, Antoni Roca, Xavier Goula Assessing and managing earthquake risk geo-scientific and engineering knowledge for earthquake risk mitigation  developments, tools, techniques    ۲
……………………………………………………………….

Cass Timothy Miller Computational methods in water resources proceedings of the XVth International Conference on Computational Methods in Water Resources CMWR XV, June
……………………………………………………………….

Cement Concrete & Aggregates Australia Chloride Resistance of Concrete    ۰
……………………………………………………………….

Center for Chemical Process Safety CCPS Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Chanakya Arya Design of Structural Elements Concrete, Steelwork, Masonry and Timber Designs to British Standards and Eurocodes, 3rd Edition    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Chanakya Arya Design of Structural Elements Concrete, Steelwork, Masonry and Timber Designs to British Standards and Eurocodes, 3rd Edition    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Chang-Yu Ou Deep Excavation Theory and Practice  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Chao-Jun Li, Tak-Hang Chan Comprehensive organic reactions in aqueous media  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Charles A. Job Groundwater Economics  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Charles D Ghilani  Paul R Wolf Elementary surveying  an introduction to geomatics  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Charles J. Kibert, Jan Sendzimir, G. Bradley Guy Construction Ecology Nature as a Basis for Green Buildings  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Charles K. Erdey Earthquake Engineering Application to Design  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Charles N. McConnell Audel Pipefitters and Welders Pocket Manual  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Charles W.w. Ng, H.w. Huang, G.b. Liu Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground Proceedings of the 6th International Symposium IS-Shanghai 2008  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Charlie Wing How Your House Works A Visual Guide to Understanding and Maintaining Your Home, Updated and Expanded  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Chartered Institute of Building Services Engineers Cibse Guide Installation and Equipment Data Volume B 1986
……………………………………………………………….

Chartered Institute of Building Services Engineers Environmental Design   ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Chartered Institution of Building Services Engineers Energy Efficiency in Buildings CIBSE Guide F  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Chimay Anumba, John M. Kamara, Anne-Francoise Cutting-Decelle Concurrent Engineering in Construction Projects  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Chittaranjan Ray, Ravi Jain Drinking Water Treatment Focusing on Appropriate Technology and Sustainability   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Chongbin Zhao Dynamic and Transient Infinite Elements Theory and Geophysical, Geotechnical and Geoenvironmental  Applications Advances in Geophysical and Environm
……………………………………………………………….

Chris A. Raison Ground and soil improvement  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Christian Boller, Fou-Kuo Chang, Yozo Fujino Encyclopedia of Structural Health Monitoring      ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Christian Bucher Computational Analysis of Randomness in Structural Mechanics Structures and Infrastructures Book Series, Vol. 3,  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Christian Dascalu, Gérard A. Maugin, Claude Stolz, Editors Defect and Material Mechanics  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Christian U. Grosse, Christian U. Grosse Advances in construction materials 2007 with 80 tables  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Christian U. Grosse, Masayasu Ohtsu Acoustic Emission Testing  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Christian U. Grosse, Masayasu Ohtsu Acoustic Emission Testing Basics for Research – Applications in Civil Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Christine Beall, Rochelle Jaffe Concrete and Masonry Databook  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Christine Beall Masonry Design and Detailing  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Christoph Gengnagel, A. Kilian, Norbert Palz, Fabian Scheurer Computational Design Modeling  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Christoph Marsh Building Services Procurement  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Christopher C. Fuller, S. J. Elliott, P. A. Nelson Active Control of Vibration  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Christopher C. Swan Electric Water The Emerging Revolution in Water and Energy  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Christopher J. Blow Airport Terminals Butterworth Architecture Library of Planning and Design  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Christopher Preece, Paul Smith, Krisen Moodley Construction Business Development  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors  ۲۰۱۱ ۲
……………………………………………………………….

CIBSE CIBSE Guide C Reference Data  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

CIM Steel Design for Construction  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Cinna Lomnitz Fundamentals of earthquake prediction  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Cinna Lomnitz Fundamentals of earthquake prediction  ۱۹۹۴ ۲
……………………………………………………………….

Clifford K. Ho, Stephen W. Webb Gas Transport in Porous Media   ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Coleman A. OFlaherty Highways, Fourth Edition  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Colin Jones, Michael White, Neil Dunse Challenges of the Housing Economy An International Perspective Real Estate Issues  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Colin OConnor Bridge Loads  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Comit E Euro-International Du B Eton Durable Concrete Structures CEB Design Guide – 2nd edition  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Comitee Euro-International De Beton Ceb-Fip Model Code 1990 Design Code  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Comitأ© euro-international du bأ©ton CEB B242 Ductility of Reinforced Concrete Structures  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Committee 318 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary ACI 318-08, ISO 193382007E  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Committee on Advancing the Competitiveness and Productivity of the U.S. Construction Industry, National Research Council Advancing the Competitiveness and Efficiency of the U.S. Construction Industry  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Committee on Challenges and Opportunities in the Hydrologic Sciences, National Research Council Challenges and Opportunities in the Hydrologic Sciences  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Committee on Disaster Research in the Social Sciences Future Challenges and Opportunities, National Facing Hazards and Disasters Understanding Human Dimensions  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Committee on Fire Toxicology, Board on Environmental Studies and Toxicology, National Research Council Fire and Smoke Understanding the Hazards  ۱۹۸۶
……………………………………………………………….

Committee on Ground Water Cleanup Alternatives Alternatives for Ground Water Cleanup  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Committee on Hydrologic Science, National Research Council Global Change and Extreme Hydrology Testing Conventional Wisdom    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Committee on Hydrologic Science, National Research Council Groundwater Fluxes Across Interfaces  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Committee on the International Construction Industry, Building Research Board, National Research Cou Building for Tomorrow Global Enterprise and the U.S. Construction Industry  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

Concrete Society Durable Bonded Post-Tensioned Concrete Bridges Concrete Society Technical Report  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Construction Safety Association of Ontario Hoisting and Rigging Safety Manual  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Cordell G. A.ed. The Alkaloids Vol. 55  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Corps P. Handbook for Building Homes of Earth  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Cresson H Kearny Expedient shelter construction and occupancy experiments ORNL-5039  ۱۹۷۶
……………………………………………………………….

Cyril M. Harris Dictionary of Architecture and Construction, 4th edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

D. A. Nethercot, P. R. Salter, A. S. Malik, Steel Construction Institute Great Britain Design of members subject to combined bending and torsion  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

D. Adler  Metric Handbook – Planning and Design Data   ۱۹۸۱
……………………………………………………………….

D. Chadderton Building Services Engineering 4th Edition  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

D. Chapman Creating Neighbourhoods and Places in the Built Environment Built Environment Series of Textbooks  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

D. Dillard Advances in Structural Adhesive Bonding    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

D. E. McCabe  J. G. Merkle  K. Wallin An Introduction to the Development and Use of the Master Curve Method ASTM Manual Astm Manual Series, Mnl 52  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

D. Highfield Construction of New Buildings Behind Historic Facades  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

D. J. Poehls, Gregory J. Smith Encyclopedic Dictionary of Hydrogeology  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

D. Rasbash, G. Ramachandran, B. Kandola, J. Watts, M. Law Evaluation of Fire Safety  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

D. St John, A. Poole, I. Sims Concrete Petrography A Handbook of Investigative Techniques  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

D. Wilhite Drought and Water Crises. Science, Technology and Mgmt Issues  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

D.C. Teychenne Design of Normal Concrete Mixes, 1st Edition    ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

D.C. Teychenne Design of Normal Concrete Mixes BR 331 Ci Sfb    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

D.R.H. Jones Failure Analysis Case Studies II  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

D.V. Scott Advanced Materials for Water Handling Composites and Thermoplastics  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

D Radaj Design and Analysis of Fatigue Resistant Welded Structures    ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

D Royer  E Dieulesaint Elastic waves in solids  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Damien L. Keogh Bridge Deck Analysis  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Dana K Smith  Michael Tardif Building Information Modeling  A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Daniel D. Watch Building type basics for research laboratories  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Daniel Libeskind Breaking Ground Adventures in Life and Architecture  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Daniel Oliver Bachmann Hamburger, Hollywood & Highways Abenteuer Alltag in den USA  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Daniel Royer, Eugene Dieulesaint, D.P. Morgan Elastic Waves in Solids 1 Free and Guided Propagation  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Daniel Royer, Eugene Dieulesaint, S.N. Lyle Elastic waves in solids 2  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Daniel Vallero Fundamentals of air pollution  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Das B. M. Advanced Soil Mechanics  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dav Chadderton Building Services Engineering, 5th edition 2007  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

David A. Leenknecht, Andre Szuwalski and Ann R. Sherlock ACES – AUTOMATED COASTAL ENGINEERING SYSTEM – TECHNICAL REFERENCE  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

David A. Nethercot Composite Construction  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

David Bartholomew Building on Knowledge Developing Expertise, Creativity and Intellectual Capital in the Construction Professions  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David Belitskus Fiber and Whisker Reinforced Ceramics for Structural Applications  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

David Chappell, Vincent Powell-Smith, Derek Marshall, Simon Cavender Building Contract Dictionary  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

David Chappell, Vincent Powell-Smith, John H. M. Sims Building Contract Claims  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David Chappell Construction Contracts Questions and Answers, Second Edition  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

David Chappell Contractual Correspondence for Architects and Project Managers  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

David Highfield The Construction of New Buildings Behind Historic Facades  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

David Highfield The Construction of New Buildings Behind Historic Facades  ۱۹۹۱ ۲
……………………………………………………………….

David Iles Design Guide for Composite Highway Bridges  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

David J. Dowrick Earthquake Resistant Design and Risk Reduction 2nd Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David J. Dowrick Earthquake Risk Reduction  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

David J. Ewins, Singiresu S. Rao, Simon G. Braun Encyclopedia of vibration three volumes set  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

David Keith Todd, Larry W. Mays Groundwater Hydrology  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David Kincaid Adapting Buildings for Changing Uses  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

David M Harper, M Zalewski, Nic Pacini Ecohydrology Cabi  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David Muir Wood Geotechnical Modelling  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David P. Paine, James D. Kiser Aerial Photography and Image Interpretation  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

David Stephenson Pipeline Design for Water Engineers   ۱۹۸۱
……………………………………………………………….

David Thorpe Sustainable Home Refurbishment The Earthscan Expert Guide to Retrofitting Homes for Efficiency    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

David V. Wallerstein A variational approach to structural analysis  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

David Wagg, Ian Bond, Paul Weaver, Michael Friswell Adaptive Structures Engineering Applications  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

David Watt Building Pathology Principles and Practice, Second Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

de Borst R., Bicanic N., Meschke G. Computational Modelling of Concrete Structures Vol. 1  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Dean R.G., Dalrymple R.A. Coastal processes with engineering applications  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Deanin R.D., Crugnola A.M., Gould R.F. eds. Toughness and Brittleness of Plastics  ۱۹۷۶
……………………………………………………………….

Deborah D. L. Chung Applied Materials Science Applications of Engineering Materials in Structural, Electronics, Thermal, and Other Industries  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Dennis Morgan, Edgar Falkner Aerial Mapping Methods and Applications, Second Edition Mapping Science  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Dennis Rodwell Conservation and Sustainability in Historic Cities  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Denny McGeorge, Angela Palmer Construction Management New Directions  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Deric Oehlers, Mark A. Bradford Elementary Behaviour of Composite Steel and Concrete Structural Members  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Deric Oehlers, Rudolph Seracino Design of FRP and Steel Plated RC Structures Retrofitting Beams and Slabs for Strength Stiffness an
……………………………………………………………….

Dewar J. D. Computer Modelling of Concrete Mixtures  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang Wall, Javier Bonet Engineering Mechanics 2 Mechanics of Materials  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang Wall, Sanjay Govindjee Engineering Mechanics 3 Dynamics  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Don Montague Dictionary of Building and Civil Engineering EnglishFrench   FrenchEnglish  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Donald Breyer Design of Wood Structures-ASD LRFD  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Donald D. Bergh and David J. Ketchen editors Building Methodological Bridges    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Donald E. Breyer, Kenneth J. Fridley, Kelly E. Cobeen Design of wood structures ASD  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Donald E. Garrett Borates Handbook of Deposits, Processing, Properties, and Use  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Donald E. Wolf Crossing the Hudson Historic Bridges and Tunnels of the River  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Donald Langmead, Christine Garnaut Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Donald P. Coduto Foundation Design Principles and Practices 2nd Edition  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Donald W. Shanklin, Keith R. Rademacher, and James R. Talbot, editors Constructing and Controlling Compaction of Earth Fills ASTM Special Technical Publication, 1384  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Donald Waters 101 Ways to Improve Business Performance 101 Ways  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Doris Kأ¶hn, J. D. von Pischke Housing Finance in Emerging Markets Connecting Low-Income Groups to Markets  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Dougal Drysdale An Introduction to Fire Dynamics, 2nd Edition  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Dov M. Gabbay, John Woods A practical logic of cognitive systems. The reach of abduction. Insight and trial Vol. 2 2005
……………………………………………………………….

Dr. Alan Morris A Practical Guide to Reliable Finite Element Modelling  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dr. Anne Marie Fouillac, Mr. Johannes Grath, Dr. Rob Ward Groundwater Monitoring Water Quality Measurements  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dr. David Chappell Building Contract Claims  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Dr. Muhammad Sarfraz Advances in Geometric Modeling  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Dr P S Bulson Explosive Loading of Engineering Structures  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

DRMashhour a Ghoneim Design of reinforced Concrete Structure Volume 1
……………………………………………………………….

Duncan C Wyllie Foundations on Rock Second Edition  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Duncan Mara, Nigel J. Horan Handbook of Water and Wastewater Microbiology  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

E. Booth, D. Key Earthquake Design Practice For Buildings, 2nd Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

E. L. Lekkas, E. L. Lekkas Earthquake Geodynamics  Seismic Case Studies   ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

E. Pennells Concrete Bridge Designers Manual  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

E. Vazues Admixtures for Concrete – Improvement of Properties Proceedings of the International RILEM Symposium RILEM Proceedings 5  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

E.B. Welch Ecological Effects of Waste Water Applied limnology and pollutant effects  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

E.K. Lauritzen Demolition and reuse of concrete and masonry guidelines for demolition and reuse of concrete and masonry proceedings of the Third international RILE
……………………………………………………………….

E.K. Lauritzen Disaster Planning, Structural Assessment, Demolition and Recycling Rilem Report, 9  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Eafm8823-7640
……………………………………………………………….

Earl Logan  Jr. Handbook of Storage Tank Systems Codes Regulations, and Designs  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Earl V. Leary Earthquakes Risk, Monitoring and Research Natural Disaster Research, Prediction and Mitigation Series  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

ECCS Examples to Eurocode 3
……………………………………………………………….

Ecmt Airports As Multimodal Interchange Nodes Ecmt Round Table  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

ed. by Philippe Quevauviller, Olivier Thomas Fundamentals of Biological Wastewater Treatment
……………………………………………………………….

Ed Ellis, Hai-Sui Yu, Glenn McDowell, Andrew R. Dawson, Nick Thom Advances in Transportation Geotechnics Proceedings of the International Conference held in Nottingham, UK, 25-27 August 2008  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Eddy Krygiel, Brad Nies, Steve McDowell Green BIM Successful Sustainable Design with Building Information Modeling  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

edited by G. Somerville. Design Life of Structures  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Edited by Ian Flood , Raja R . A . Issa , and William J . O’Brien 4D CAD and visualization in construction developments and applications    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

edited by Ivar Holand, Ove T. Gundmestad, and Erik Jensen. Design of Offshore Concrete Structures  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Edmund Melerski Design Analysis of Beams, Circular Plates and Cylindrical Tanks on Elastic Foundations, Second Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Edmund W. Jupp Bridge Watching  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Eduardo A. M. Koutsoukos Applied Stratigraphy  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Edward A. Mason, A. P. Malinauskas Gas transport in porous media  ۱۹۸۳
……………………………………………………………….

Edward A. Noy, James Douglas Building Surveys and Reports  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Edward Allen, Joseph Iano Fundamentals of Building Construction Materials  and Methods  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Edward Allen, Rob Thallon Fundamentals of Residential Construction, Third edition  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Edward Finch Facilities Change Management  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Edward G. Nawy Prestressed Concrete A Fundamental Approach  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Edward Hurst, Martin Gould Bridging the gap  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Edward J. Monahan Construction of Fills, 2nd Edition  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Edward R. Fisk, Wayne De Reynolds Construction Project Administration, 9th Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Egor P. Popov Engineering Mechanics of Solids Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Eleana Asimakopoulou, Nik Bessis Advanced ICTs for Disaster Management and Threat Detection Collaborative and Distributed Frameworks Premier Reference Source    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Elena Papadopoulou Energy Management in Buildings Using Photovoltaics  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Elena Papadopoulou Energy Management in Buildings Using Photovoltaics  ۲۰۱۲ ۲
……………………………………………………………….

Emanuel Mazor Global Water Dynamics Shallow and Deep Groundwater, Petroleum Hydrology, Hydrothermal Fluids, and  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Emanuel Mazor Global Water Dynamics Shallow and Deep Groundwater, Petroleum Hydrology, Hydrothermal Fluids, and Landscaping Books in Soils, Plants, and the Enviro
……………………………………………………………….

Emmanuel Partheniades Cohesive Sediments in Open Channels Erosion, Transport and Deposition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Eric Fleming Construction Technology – An Illustrated Introduction [buildings, architecture  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Eric P. Koehler David, W. Fowler AGGREGATES IN SELFCONSOLIDATING CONCRETE    ۰
……………………………………………………………….

Eric Wolanski Estuarine Ecohydrology  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Erland M. Schulson, Paul Duval Creep and Fracture of Ice  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ernest Hinton, Johann Sienz, Mustafa Özakca Analysis and Optimization of Prismatic and Axisymmetric Shell Structures Theory, Practice and Software  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

et al Astm Committee D-18 on Soil and Rock Corporate Author Geotechnics of High Water Content Materials   ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Evan K. Nyer Groundwater Treatment Technology  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Expert Systems with Applications Volume 38 issue 5 2011 [doi 10.1016 j.eswa.2010.11.018] Ercan Ozgan — Artificial neural network based modelling of the Marshall Stability of asphalt concrete
……………………………………………………………….

Eystein S. Husebye Earthquake monitoring and seismic hazard mitigation in Balkan countries proceedings of the NATO advanced research workshop on earthquake monitoring a
……………………………………………………………….

F. Iachello, R. D. Levine Algebraic theory of molecules  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

F. L. Matthews, G. A. Davies, D. Hitchings, C. Soutis, University of London Finite Element Modelling of Composite Materials and Structures  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

F. Yazdandoost, Jalal Attari Hydraulics of Dams and River Structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

F.Y. Cheng, Yuanxian Gu Computational Mechanics in Structural Engineering  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Fabien Morel  A1-algebraic topology over a field  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Fabio Tammaro, Lukas Ingold HighwayIng Lukas Ingold & Fabio Tammaro  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Ferhan Çeçen, Özgür Aktaş Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment Integration of Adsorption and Biological Treatment  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Fernando Olavo Franciss Fractured Rock Hydraulics  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Fieser M., Fieser L.F.  Fieser and Fiesers Reagents for Organic Synthesis vol. 4  ۱۹۷۴
……………………………………………………………….

Fieser M.  Fieser and Fiesers Reagents for Organic Synthesis vol.10  ۱۹۸۲
……………………………………………………………….

Fieser M.  Fieser and Fiesers Reagents for Organic Synthesis vol.17  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Francesca F. Quercia, Dragana Vidojevic Clean Soil and Safe Water   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Francis Ching Building Construction Illustrated, 2nd Edition  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Francis D. K. Ching Building Construction Illustrated, 4th Edition    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Francis D. K. Ching Building Construction Illustrated – 4th Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Franco Pavese, Alistair B. Forbes Data modeling for metrology and testing in measurement science [DVD included]  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Frank R. Dagostino, Steven J. Peterson, Leslie Feigenbaum Estimating in Building Construction, 7th Edition  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Frannie Leautier Editor Cities in a Globalizing World Governance, Performance, And Sustainability Wbi Learning Resources Series  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

François de Larrard Concrete mixture proportioning a scientific approach    ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

François Molle, Tira Foran, Mira Käkönen Contested Waterscapes in the Mekong Region Hydropower, Livelihoods and Governance  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Fred Hall, Roger Greeno BAHons.  FCIOB  FIPHE  FRSA Building Services Handbook, Fifth Edition Incorporating Current Building   Construction Regulations  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Fred Hall, Roger Greeno BAHons.  FCIOB  FIPHE  FRSA Building Services Handbook, Third Edition
……………………………………………………………….

Fred Hall, Roger Greeno BAHons.  FCIOB  FIPHE  FRSA Building services handbook  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Fred Hall, Roger Greeno Building Services Handbook, Fourth Edition Incorporating Current Building   Construction Regulations Building Services Handbook  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Fred Hall, Roger Greeno Building Services Handbook  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Frederic Gladstone Bell Engineering treatment of soils  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Frederick Bloom Handbook of Thin Plate Buckling and Postbuckling  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Frederick D. Gordon Freshwater Resources and Interstate Cooperation Strategies to Mitigate an Environmental Risk  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Frederick S. Merritt, Jonathan T. Ricketts Building Design and Construction Handbook, 6th Edition  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Frederick S. Merritt, Jonathan T. Ricketts Building Design and Construction Handbook  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Fulco Ludwig, Pavel Kabat, Henk van Schaik, Michael van der Valk Climate Change Adaptation in the Water Sector  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

G. C. Mays, A. R. Hutchinson Adhesives in Civil Engineering  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

G. Desmet Freshwater and estuarine radioecology proceedings of an international seminar, Lisbon, Portugal, 21-25 March 1994  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

G. Lafford, et al. CIRIA – Civil Engineering Design And Construct  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

G. M. Reeves, I. Sims, J. C. Cripps CLAY MATERIALS USED IN CONSTRUCTION ENGINEERING GEOLOGY SPECIAL PUBLICATION  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

G. Marinoschi Functional approach to nonlinear models of water flow in soils  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

G. Marquis, J. Solin Fatigue Design of Components  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

G. N Smith Elements of soil mechanics for civil and mining engineers  ۱۹۸۲
……………………………………………………………….

G. R. Liu Advances in Meshfree and X-Fem Methods Proceedings of the 1st Asian Workshop on Meshfree Methods  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

G. T. Hefter, R. P. T. Tomkins The Experimental Determination of Solubilities  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

G. Thomas Advances in Water Treatment and Environmental Management  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

G.A. Atkinson Construction Quality and Quality Standards The European perspective  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

G.C. Mays Durability of Concrete Structures Investigation, repair, protection    ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

G.M. Newman J.T. Robinson C.G. Bayley Fire Safe Design a New Approach to Multi-storey Steel-framed Buildings  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

G.P. Tilly Concrete Repairs Performance in Service and Current Practice EP 79  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

G.P.A.G. Van Zijl, F.H. Wittmann Durability of Strain-Hardening Fibre-Reinforced Cement-Based Composites SHCC RILEM State of the Art Reports  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

G N Smith Elements of Soil Mechanics  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Gajanan M. Sabnis Green Building with Concrete Sustainable Design and Construction  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Gatti P. L., Ferrari V. Applied Structural and Mechanical Vibrations Theory Methods and Measuring Instrumentation  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Geir Evensen Data Assimilation The Ensemble Kalman Filter  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Geir Evensen Data Assimilation The Ensemble Kalman Filter  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Geoffrey Griffiths, Nick Thom Concrete Pavement Design Guidance Notes  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Geoffrey L. Kulak, John W. Fisher, John H. A. Struik Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Geoffrey Shen, Peter Brandon, Andrew Baldwin Collaborative Construction Information Management  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Georg Mandl, Florian K. Lehner, Janos Lajos Urai Aspects of tectonic faulting in honour of Georg Mandl  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

George Bett, Frith Hoehnke, James Robison The Scottish Building Regulations Explained and Illustrated  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

George Bugliarello, Fred Gunther Computer Systems and Water Resources Developments in Water Science  ۱۹۷۴
……………………………………………………………….

George Charlesworth A History of British Motorways  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

George F. Pinder, William G. Gray Essentials of Multiphase Flow in Porous Media  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

George F. Pinder Groundwater Modeling Using Geographical Information Systems  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

George Garber Design and Construction of Concrete Floors, Second Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

George Jaiani Cusped Shell-Like Structures  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

George Simitses, Dewey H Hodges, Fundamentals of Structural Stability  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gerald Staib, Andreas Dorrhofer, Markus Rosenthal Components and Systems Modular Construction Design, Structure, New Technologies  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Gerhard Busse, Danny Van Hemelrijck, Igor Solodov, Athanasios Anastasopoulos Emerging Technologies in NDT Balkema Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences
……………………………………………………………….

Ghilani C.D., Wolf P.R. Elementary surveying. An introduction to geomatics  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Gianfausto Salvadori, Carlo De Michele, Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso Extremes in Nature An Approach Using Copulas Water Science and Technology Library  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Gideon P.A.G. Van Zijl, Billy P. Boshoff Advances in Cement-Based Materials Proc. Int. Conf. Advanced Concrete Materials, 17-19 Nov. 2009, Stellenbosch, South Africa  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gil Taylor Carpentry and Framing Inspection Notes  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Gladwell G., Morassi A. eds. Dynamical inverse problems  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Glenn Brown Glenn Browns History of the United States Capitol Materials That Matter  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Glenn O. Mallory, Juan B. Hajdu Electroless Plating – Fundamentals and Applications  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Gopal Madabhushi  Jonathan Knappett  Stuart Haigh  World Scientific Firm Design of pile foundations in liquefiable soils  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gould R.F. ed. Equilibrium Concepts in Natural Water Systems  ۱۹۶۷
……………………………………………………………….

Govind Agrawal Applications of Nonlinear Fiber Optics  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Graham Anderson, Ben Roskrow Channel Tunnel Story  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Grayson Evans CEBus Demystified The ANSI EIA 600 Users Guide  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Greg Kats Greening Our Built World Costs, Benefits, and Strategies  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gross J. L., Engelhardt M. D., Uang C. Modification of Existing Welded Steel Moment Frame. Connections for Seismic Resistance  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Guan Heng Yeoh, Kwok Kit Yuen Computational fluid dynamics in fire engineering theory, modelling and practice  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Guangxin Li,Yunmin Chen,Xiaowu Tang Geosynthetics in civil and environmental engineering Geosynthetics Asia 2008 proceedings of the 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics in Sh
……………………………………………………………….

Guide D Steering Committee CIBSE Guide D Transportation Systems in Buildings  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Guohao Li Analysis of Box Girder and Truss Bridges  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

Guowei MA, Yingxin ZHOU Analysis of Discontinuous Deformation New Developments and Applications    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gustavo J. Parra-Montesinos, Hans W. Reinhardt High Performance Fiber Reinforced Cement Composites 6 HPFRCC 6  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Gustavo Parra-Montesinos  H  W Reinhardt  Antoine E Naaman  International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures High performance fiber reinforced cement composites 6  HPFRCC 6  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Guy Dore, Hannele Zubeck Cold Regions Pavement Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Göran Sandberg, Roger Ohayon Computational aspects of structural acoustics and vibration  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

H. Henkin Drafting Engineering Contracts  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

H. M. Haitjema Analytic Element Modeling of Groundwater Flow  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

H. Max Irvine Cable Structures Structural Mechanics  ۱۹۸۱
……………………………………………………………….

H. Wu Advanced Civil Infrastructure Materials Advancements in Science and Mechanics  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

H.A. Barnes, J.F. Hutton, K. Walters An introduction to rheology  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

Hai Chen Tan, Chimay J. Anumba, Patricia M. Carrillo, Dino Bouchlaghem, John Kamara, Chika Udeaja Capture and Reuse of Project Knowledge in Construction  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Haimei Zhang Building Materials in Civil Engineering    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Haipeng Guo Coastal Groundwater System Changes in Response to Large-Scale Land Reclamation  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Hale W. Thurston Economic Incentives for Stormwater Control  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Hans-Georg Kempfert, Berhane Gebreselassie Excavations and foundations in soft soils  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Hans Eschenauer, Niels Olhoff, Walter Schnell Applied Structural Mechanics  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Hanskat C.S., Tabat L.M. Code requirements for environmental engineering concrete structures ACI 350-01 and commentary
……………………………………………………………….

Harrison, H. W. and Trotman, P. M BRE building elements foundations, basements and external works    ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Harry G. Poulos, Edward H. Davis Elastic Solutions for Soil and Rock Mechanics Soil Engineering  ۱۹۷۴
……………………………………………………………….

Harry Harrison A Transatlantic Tunnel, Hurrah!  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education Enhancing Academic Practice  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Helmut Wenzel, Dieter Pichler Ambient Vibration Monitoring  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Henry D. Foth Fundamentals of Soil Science  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Henry F. Naylor, Naylor Construction Project Management Planning and Scheduling Trade, Technology & Industry    ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Henry J. Cowan, Peter R. Smith, Jose Carlos Damski Dictionary of Architectural and Building Technology  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Henry Petroski Engineers of Dreams Great Bridge Builders and the Spanning of America  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Herb Stanford Effective Building Maintenance Protection of Capital Assets  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Herman E. Daly Ecological Economics and Sustainable Development Selected Essays of Herman Daly Advances in Ecological Economics  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Hiroo Kanamori Earthquake seismology  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Hiroyuki Aoyama Design of modern highrise reinforced concrete structures  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Hiroyuki Aoyama Design of Modern Highrise Reinforced Concrete Structures Series on Innovation in Structures and Construction  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Hisham Elkadi Cultures of Glass Architecture   ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Hojjat Adeli, Asim Karim Construction scheduling, cost optimization, and management a new model based on neurocomputing and object technologies  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Hojjat Adeli Historic Bridges – Evaluation, Preservation, and Management  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Honeywell Engineering Manual of Automatic Control for Commercial Buildings, Heating, Ventilation, Air Conditioning  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Horst D. Schulz, Georg Teutsch Geochemical processes conceptual models for reactive transport in soil and groundwater  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Houben H., Boubekeur S. Compressed Earth Blocks. Standards  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Housecroft C.E. Compounds of Groups 13 to 15  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Howard S. Wheater, Simon A. Mathias, Xin Li Groundwater Modelling in Arid and Semi-Arid Areas  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Huang H. Dynamics of surface waves in coastal waters Wave-current-bottom interactions  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Hubert Chanson Environmental Hydraulics for Open Channel Flows  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Hubert Chanson Hydraulics of Open Channel Flow An Introduction – Basic Principles, Sediment Motion, Hydraulic Modeling, Design of Hydraulic Structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Hubert Rأ¼sch, Dieter Jungwirth, Hubert K. Hilsdorf Creep and Shrinkage  ۱۹۸۳
……………………………………………………………….

Hugh Brooks Basics of Retaining Wall Design, 8th Edition  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Hyun-Moo Koh, Dan Frangopol Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics – IABMAS 08 Proceedings of the Fourth International IABMAS Conference, Seou
……………………………………………………………….

I. D. Kafry Direct Electric Curing of Concrete Basic Design  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

I. Soroka Concrete in Hot Environments Modern Concrete Technology  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

I.S. Zektser, L.G. Everett Groundwater resources of the world and their use  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Ian Appleton Buildings for the Performing Arts  A Design and Development Guide, 2nd Edition 2008  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Ian Korf, Mark Yandell, Joseph Bedell Blast  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Ian Robert Falconer Cyanobacterial Toxins of Drinking Water Supplies Cylindrospermopsins and Microcystins  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

IBM Redbooks, Saida Davies Computational Inelasticity  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Icon Health Publications Earthquakes – a Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Ignacio Rodríguez-Iturbe, Amilcare Porporato Ecohydrology of Water-Controlled Ecosystems Soil Moisture and Plant Dynamics  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Igor A. Karnovsky, Olga Lebed Advanced Methods of Structural Analysis  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Igor Agranovski Aerosols Science and Technology    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Igor Florinsky Digital Terrain Analysis in Soil Science and Geology    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Imad L. Al-Qadi, Tarek Sayed, Naser Alnuaimi, Eyad Masad Efficient Transportation and Pavement Systems Characterization, Mechanisms, Simulation, and Modeling  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Indrajit Chowdhury, Shambhu P. Dasgupta Dynamics of Structure and Foundation –  A Unified Approach 2. Applications  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Indrajit Chowdhury, Shambhu P. Dasgupta Dynamics of Structure and Foundation – A Unified Approach Applications Volume 2 2009
……………………………………………………………….

Inge Brinkman Bricks, Mortar and Capacity Building  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Ingersoll-Rand Cameron Hydraulic Data
……………………………………………………………….

Inman D.J., Farrar C.R., Junior V.L. Damage Prognosis For Aerospace, Civil and Mechanical Systems  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Institute for Career Research Highway Building Careers  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE Recommended Practice for Electric Power Systems in Commercial Buildings   ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain, British Cement Association, Concrete Centre Great Britain Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Manual for the Design of Building Structures to Eurocode 1 and Basis of Structural Design  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Institution of Civil Engineers Civil Engineering Standard Method of Measurement 2nd Ed.  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

International Association for Hydraulic Research Fundamentals of Transport Phenomena in Porous Media Developments in Soil Science  ۱۹۷۲
……………………………………………………………….

International Code Council 2009 International Building Code  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

International Code Council 2009 International Building Code  ۲۰۰۹ ۲
……………………………………………………………….

International Workshop on Connections in Steel Structures 1995 trento, Reidar Bjorhovde, Andre Colso Connections in Steel Structures III  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Ioannis K. Konstantinou Antifouling Paint Biocides  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Ioannis Tsanis, Jian Wu, Huihua Shen, Caterina Valeo Environmental Hydraulics, Volume 56 Hydrodynamic and Pollutant Transport Models of Lakes and Coastal Waters Developments in Water Science  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Irving Kett Engineered Concrete Mix Design and Test Methods, Second Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Irving Kett Engineered concrete mix design and test methods  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Isaac Elishakoff Eigenvalues of Inhomogeneous Structures Unusual Closed-Form Solutions  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Isao Noda, Yukihiro Ozaki Two-Dimensional Correlation Spectroscopy Applications in Vibrational and Optical Spectroscopy  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Ishihara Earthquake Geotechnical Engineering v3 1995
……………………………………………………………….

Ishihara Earthquake Geotechnical V2 Engineering  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

ISO ISO 310002009, Risk management – Principles and guidelines  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ivan Samohyl Thermodynamics of Irreversible Processes in Fluid Mixtures Approached by Rational Thermodynamics  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Ivan V. Andronov Generalized Point Models in Strtuctural Mechanics  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Ivan Vanicek, Martin Vanicek Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Izuru Takewaki Critical Excitation Methods in Earthquake Engineering  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

J. A. Charles, Building Research Establishment Geotechnics for building professionals  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

J. A. Hemsley Design applications of raft foundations  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. A. Jurado, S. Hernأ،ndez, A. Mosquera, Fأ©lix Nieto Bridge Aeroelasticity Sensitivity Analysis and Optimum Design  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

J. Allan Computers in Railways X Computer System Design And Operation in the Railway And Other Transit Systems    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

J. Beim, S. Niyama Application of Stress-Wave Theory to Piles Quality Assurance on Land and Offshore Piling  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. C. Hodge, Malcolm Thorpe Brickwork for Apprentices, Fifth Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

J. C. Jones Hydrocarbons   Physical Properties and their Relevance to Utilisation  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

J. D., et al, eds. Dunitz Structure and Bonding, Volume 20 Biochemistry.  ۱۹۷۴
……………………………………………………………….

J. David Odom, George Dubose Commissioning Buildings in Hot, Humid Climates Design and Construction Guidelines  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

J. Didier Pettinga M.J. Nigel Priestley Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Frames Designed with Direct Displacemen-Based Design    ۰
……………………………………………………………….

J. H. Westbrook, R. L. Fleischer Intermetallic Compounds, Volume 1, Crystal Structures of    ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. Hartlen, W. Wolski Embankments on Organic Soils Developments in Geotechnical Engineering  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

J. Joel Carrillo Rivera, M. Adrian Ortega G Groundwater Flow Understanding From Local to Regional Scale IAH Selected Papers on Hydrogeology  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

J. L. Meriam and L. G. Kraige Engineering Mechanics DYNAMICS Solutions Volume 2 2002
……………………………………………………………….

J. Lawrence, D. K. Y. Low, J. Pou, E. Toyserkani Advances in Laser Materials Processing Technology    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

J. M. Baker, P. J. Nixon, A. J. Majumdar Durability of Building Materials and Components Proceedings of the 5th International Conference Held in Brighton, UK, 7-9 November 1990  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

J. Mietz, R. Polder, B. Elsener B0746 Corrosion of reinforcement in concrete EFC 31 matsci  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. N. Reddy Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics   ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

J. P. Den Hartog Advanced Strength of Materials Dover Books on Engineering  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

J. R. Waters Energy Conservation in Buildings A Guide to Part L of the Building Regulations  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

J. Randall Handbook to the Severn Valley Railway  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….