مهندسی عمران

دانلود ایبوک دسته عمران و خاک

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Civil Engineering :part 3

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Blaise Bourdin,  Gilles A. Francfort,  Jean-Jacques Marigo  (auth.)-The Variational Approach to Fracture-Springer Netherlands (2008)
……………………………………………………………….

Igor A Karnovsky  (auth.)-Theory of Arched Structures  Strength, Stability, Vibration-Springer New York (2012)
……………………………………………………………….

(NATO Science for Peace and Security Series C  Environmental Security ) Virginia Koukouliou  (auth.),  Virginia Koukouliou,  Magdalena Ujevic,  Otto Premstaller  (eds.)-Threats to Food and Water Chain
……………………………………………………………….

(Smart Innovation, Systems and Technologies 22) Stephen Robert Berry  (auth.),  Anne Hakansson,  Mattias Höjer,  Robert J. Howlett,  Lakhmi C Jain  (eds.)-Sustainability in Energy and Buildings  Proce
……………………………………………………………….

(Smart Innovation, Systems and Technologies 22) Stephen Robert Berry  (auth.),  Anne Hakansson,  Mattias Hأ¶jer,  Robert J. Howlett,  Lakhmi C Jain  (eds.)-Sustainability in Energy and Buildings  Proce
……………………………………………………………….

(Smart Innovation, Systems and Technologies 7) Rusdy Hartungi,  Liben Jiang  (auth.),  Robert J. Howlett,  Lakhmi C. Jain,  Shaun H. Lee  (eds.)-Sustainability in Energy and Buildings  Results of the
……………………………………………………………….

(Springer Tracts on Transportation and Traffic 3) Elena S. Prassas,  Roger P. Roess  (auth.)-Engineering Economics and Finance for Transportation Infrastructure-Springer Berlin Heidelberg (2013)
……………………………………………………………….

(Transportation Analysis ) Andres G. Zellweger  (auth.),  Professor Lucio Bianco,  Dr. Paolo Dell’Olmo,  Professor Amedeo R. Odoni  (eds.)-Modelling and Simulation in Air Traffic Management-Springer B
……………………………………………………………….

۱۵ Federal government agencies Stream Corridor Restoration Principles, Processes, Practices  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

۲۶۴ ۹۲۰ Curriculumfogh TebeNozadi
……………………………………………………………….

[King R.B. (ed.)] Inorganic Compounds with Unusual(BookFi.org)
……………………………………………………………….

         Finite Element Analysis Theory and Application with Ansys
……………………………………………………………….

         Steelwork Design Guide to BS 5950 Worked Examples part 1 1990
……………………………………………………………….

 Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

 API 650-Welded Steel Tanks For Oil Storage
……………………………………………………………….

 ASHRAE 4146..Rates of Evaporation from Swimming Pools in Active Use
……………………………………………………………….

 Desalination vol 3 no 2
……………………………………………………………….

 DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT IN PILOT-SCALE CONSTRUCTED WETLANDS IMPLEMENTED IN THE MIDDLE EAST TEC
……………………………………………………………….

 Durability of Concrete Structures Investigation Repair Protection
……………………………………………………………….

 Eval of Seismic Hazards for Nuclear Powerplants IAEA NS-G-3.3  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

 Guide to the structural use of adhesives  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

 HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS
……………………………………………………………….

 Hydraulic trainer – Hydrostatic Drives With Control of the Secondary Units v6
……………………………………………………………….

 Intelligent Systems for Engineers and Scientists
……………………………………………………………….

 joints in steel construction – moment connections  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

 Reflective Cracking in Pavements Design and performance of overlay systems  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

 Reinforced Concrete Design
……………………………………………………………….

 seismic design of reinforced and precast concrete buildings
……………………………………………………………….

 SEMA Timber Construction Programs  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

 Soil Dynamics and Earthquake Engineering V
……………………………………………………………….

 Standard Handbook for Civil Engineers
……………………………………………………………….

 Standard method of detailing structural concrete  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

 steel construction institute staff, steel designers manual
……………………………………………………………….

 Strengthening of Reinforced Concrete Structures Using Externally-Bonded FRP Composites in Structural and Civil Engineering  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

 structural steel designers handbook
……………………………………………………………….

 Structural use of  steelwork in building.Part 1 Code of practice for design —  Rolled and welded sections  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

 Technical Manual for Dam Owners Impacts of Animals on Earthen Dams  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

 Topographic Surveying – [US ARMY EM 1110-1-1005]  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

 Uniform Building Code 1997 Volume 3
……………………………………………………………….

 Ventilation of Buildings
……………………………………………………………….

 Waste Incineration  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

 Water Conservation MIL-HDBK-1165 – US DOD  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

A Shukla  G Ravichandran  Y Rajapakse Dynamic failure of materials and structures  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

A. Allen Reinforced Concrete Design To Bs8110  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

A. Anagnostopoulos, M. Pachakis, Ch. Tsatsanifos Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering  Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks Parts 1, 2 and 3
……………………………………………………………….

A. Aysen Problem Solving In Soil Mechanics  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

A. Carpinteri Minimum Reinforcement in Concrete Members  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

A. Dufour, M. Snozzi, W. Koster Assessing Microbial Safety of Drinking Water Improving Approaches and Methods Who Drinking-Water Quality    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

A. E. Maurice The Wet Basement Manual Methods and Innovations Employed Since 1947  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

A. G. D. Emerson Quantitative Forecasting of Problems in Industrial Water Systems  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

A. J. Rathbone Manual for the Design of Steelwork Building Structures    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

A. Kayode Coker   PhD Ludwigs Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, Fourth Edition Volume 2 Distillation, packed towers, petroleum fractionation,
……………………………………………………………….

A. Libai, J. G. Simmonds Nonlinear theory of elastic shells  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

A. Manning  Sediment Transport in Aquatic Environments  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

A. McLeish Underwater Concreting and Repair  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

A. P. S. Selvadurai, M. J. Boulon Mechanics of Geomaterial Interfaces  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

A. Perini, L. Penserini and P. Peppas, Editors STAIRS 2006 Proceedings of the Third Starting AI Researchers Symposium, Volume 142 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

A. Preumont Vibration Control of Active Structures An Introduction, 3rd Edition   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

A. R. Horrocks, D. Price Fire Retardant Materials  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

A. S. Patel, D. L. Shah Water Management Conservation, Harvesting and Artificial Recharge  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

A. S. Patel, D. L. Shah Water Management Conservation, Harvesting and Artificial Recharge  ۲۰۰۹ ۲
……………………………………………………………….

A.Cemal Eringen, Erdogan S. Suhubi Elastodynamics. Linear theory  Volume 2. 1975
……………………………………………………………….

A.M. Hasofer, V.R. Beck and I.D. Bennetts Risk Analysis in Building Fire Safety Engineering  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

A.R. Rao, V.V. Srinivas Regionalization of Watersheds An Approach Based on Cluster Analysis  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

A.W. Beeby Introduction to Design for Civil Engineers  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

A.W. Clifton, G.W. Wilson, S.L. Barbour The Emergence of Unsaturated Soil Mechanics Fredlund Volume  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

A.W. Hendry, F. M. Khalaf Masonry wall construction  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

A.W. Warrick Soil Physics Companion  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

A technical committee of CONSTRUCT National Structural Concrete Specification for Building Construction – 4th Edition    ۰
……………………………………………………………….

Abdelhalim Boussabaine Whole Life-Cycle Costing Risk and Risk Responses  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Abdul Samad Kazi Knowledge Management in the Construction Industry A Socio-Technical Perspective  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Abdy Kermani Structural Timber Design  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Abhas K. Jha, Jennifer Duyne Barenstein, Priscilla M. Phelps, Daniel Pittet, Stephen Sena Safer Homes, Stronger Communities A Handbook for Reconstructing After Natural Disasters  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Achintya Haldar Editor Recent Developments in Reliability-based Civil Engineering  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Adam Steinberg Water and Nature natural Forms and Bodies of Water  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Adrian Furnham Management and Myths Challenging the Fads, Fallacies and Fashions  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Adrian Laycock Irrigation Systems Cabi Publications  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

African Centre for Technology Studies Mapping Climate Vulnerability and Poverty in Africa Report to the Department for International Development  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Aga Khan Trust for Culture.  Center for Advanced Study in the Visual Arts U.S.  National Museum for American History, Lemelson Center for Innovation.  Harvard University. Graduate School of Design.  National Building Museum U.S
……………………………………………………………….

Agne Rustan Rock Blasting Terms and Symbols A Dictionary of Symbols and Terms in Rock Blasting and Related Areas like Drilling, Mining and Rock Mechanics  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Ahmed A. Shabana, Khaled  E. Zaazaa, Hiroyuki Sugiyama Railroad vehicle dynamics a computational approach  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Aiming Lin, Zhikun Ren The Great Wenchuan Earthquake of 2008 A Photographic Atlas of Surface Rupture and Related Disaster  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

AISI  Steel Plate Fabricators Association Steel Plate Engineering Data Vol. 1 & 2  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Ajaya Dixit S. Janakarajan Marcus Moench Fluid Mosaic Water Governance in the Context of Variability, Uncertainty and Change, A Synthesis Paper , The
……………………………………………………………….

Ajaya Kumar Gupta Response Spectrum Method in Seismic Analysis and Design of Structures  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Alan C. Twort, J Gordon Rees Civil Engineering Project Management, Fourth Edition  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Alan Giambattista, Betty Richardson, Robert Richardson College Physics With an Integrated Approach to Forces and Kinematics, 3rd Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Alan Hayward, Frank Weare, A. C. Oakhill Steel Detailers Manual  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Alan Muir Wood Tunnelling Management by Design  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Alan T Zehnder  Fracture mechanics  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Alan Williams S.E. Seismic Design of Buildings and Bridges   ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Alan Williams Structural Analysis In Theory and Practice  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Alan Williams Structural Analysis In Theory and Practice  ۲۰۰۸ ۲
……………………………………………………………….

Alan Woodside, David Woodward, Coleman A. OFlaherty Highways The Location Design Construction and Maintenance of Road Pavements  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Alarcon Lean Construction  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Albert Lester Project Management, Planning and Control, Fifth Edition Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards
……………………………………………………………….

Alberto De Marco Project Management for Facility Constructions A Guide for Engineers and Architects  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Aldo Poiani Advances in Ecological Research, Volume 39 Floods in an Arid Continent  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Alexander Chajes Principles of Structural Stability Theory Civil engineering and engineering mechanics series    ۱۹۷۴
……………………………………………………………….

Alexander Newman Metal Building Systems Design and Specifications  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Alexandru Dimca Singularities and Topology of Hypersurfaces  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Alfred P. Webster, Kathryn E. Bright Mathematics for Carpentry and the Construction Trades, 3rd Edition  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Alfred S McLaren Unknown Waters A First-Hand Account of the Historic Under-ice Survey of the Siberian Continental Shelf by USS Queenfish SSN-651  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Alfredo Guemes Structural Health Monitoring  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Allan Grice Fire Risk Fire Safety Law and Its Practical Application    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Allen P. Davis, Richard H. McCuen Stormwater Management for Smart Growth  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Alphose Zingoni Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation Book of Abstracts + CDROM full papers  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Alun Thomas Sprayed Concrete Lined Tunnels Applied Geotechnics
……………………………………………………………….

Amabili M. Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Amedeo Cesta, Nikos Fakotakis Stairs 2008 Proceedings of the Fourth Starting AI Researchers Symposium Frontiers in Artificial Intelligence and Applications  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

American College of Sports Medicine ACSMs Health-Related Physical Fitness Assessment Manual  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

American Petroleum Institute API 2B Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe    ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

American Society of Civil Engineers Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE 7-10  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

American Society Of Civil Engineers The Structural Design of Air and Gas Ducts for Power Stations and Industrial Boiler Applications   ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers Standard for the Design of High-Performance Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings   ANSI ASHRAE 189.1-2009   ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

American Society of Plumbing Engineers Plumbing Engineering Design Handbook Fundamentals of Plumbing Engineering, Volume 1  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

American Society of Plumbing Engineers Plumbing Engineering Design Handbook Plumbing Systems, Volume 2  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

American Society of Plumbing Engineers Plumbing Engineering Design Handbook Plumbing Systems, Volume 2  ۲۰۰۶ ۲
……………………………………………………………….

American Water Works Association, American Society of Civil Engineers Water Treatment Plant Design  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

American Water Works Association, American Society of Civil Engineers Water Treatment Plant Design McGraw-Hill Handbooks  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

American Water Works Association Water Quality & Treatment Handbook  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Amy E. Slaton Reinforced Concrete and the Modernization of American Building, 1900-1930 Johns Hopkins Studies in the History of Technology  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Anastasia Loukaitou-Sideris, Renia Ehrenfeucht Sidewalks Conflict and Negotiation over Public Space Urban and Industrial Environments  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Anatoly A Komarovsky  Viktor P Astakhov Physics of strength and fracture control  adaptation of engineering materials and structures  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Andre Preumont Vibration Control of Active Structures Solid Mechanics and Its Applications  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Andrea Rees Davies Saving San Francisco Relief and Recovery After the 1906 Disaster    ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Andreas Antoniou, Wu-Sheng Lu Practical Hydraulics  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andreas H. Schumann Flood Risk Assessment and Management How to Specify Hydrological Loads, Their Consequences and Uncertainties  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Andreas Lang, Kirsten P. Hennrich, Richard Dikau Long Term Hillslope and Fluvial System Modelling  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Andrew C. Aplin Muds and Mudstones Physical and Fluid-Flow Properties Geological Society Special Publication  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Andrew Charleson Seismic-Design-for-Architects  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andrew Charleson Seismic-Design-for-Architects  ۲۰۰۸ ۲
……………………………………………………………….

Andrew Dawson Pavements Unbound Proceedings of the 6th International Symposium on Pavements Unbound UNBAR 6, 6-8 July 2004, Nottingham, England  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Andrew Dawson Water in Road Structures Movement, Drainage & Effects   ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Andrew Stoddard, Jon B. Harcum, Jonathan T. Simpson, James R. Pagenkopf, Robert K. Bastian Municipal Wastewater Treatment  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Andrew Watts Modern Construction Envelopes  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Andrew Watts Modern Construction Envelopes    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Andrey G. Kostianoy, Andrey G. Kostianoy, Aleksey N. Kosarev The Black Sea Environment vol 5, part Q 2008
……………………………………………………………….

Andrzej Witkowski Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping- Selected Papers from the Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping International Conference-
……………………………………………………………….

Andrzej S. Nowak, Kevin Collins Reliability of Structures      ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Anja Belz, Roger Evans, Paul Piwek Structural Analysis of Polymeric Composite Materials  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Ann Coulter,L J Symons,Ebooks Corporation. Highway Meteorology  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Ann Marie VanDerZanden, Thomas W. Cook Sustainable Landscape Management Design, Construction, and Maintenance    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Anna Doro-on Risk Assessment for Water Infrastructure Safety and Security  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Anne Chick  Paul Micklethwaite Design for sustainable change  how design and designers can drive the sustainability agenda  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Anthony E. Kelly, Richard A. Lesh, John Y. Baek Handbook of Design Research Methods in Education Innovations in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Anthony H. J. Dorcey, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, World Bank Group Large dams learning from the past looking at the future  workshop proceedings, Gland, Switzerland, April 11-12, 1997,
……………………………………………………………….

Anthony J Parsons Overland Flow Hydraulics And Erosion Mechanics  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Anthony M. Smith, Glenn R. Hinchcliffe RCM–Gateway to World Class Maintenance  Reliability-Centered Maintenance  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Antonio Estache, Gines De-Rus Privatization and Regulation of Transport Infrastructure   Privatizacion de Infraestructuras de transporte Guidelines for Policymakers Regulators   U
……………………………………………………………….

APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL ATC-40 Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Ari Kohen In Defense of Human Rights A Non-Religious Grounding in a Pluralistic World Routledge Innovations in Political Theory  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Ariel Dinar, Jose Albiac Policy and Strategic Behavior in Water Resource Management  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Armando Carlos de Pina Filho and Aloisio Carlos de Pina Methods and Techniques in Urban Engineering
……………………………………………………………….

Arnaud Deraemaeker New Trends in Vibration Based Structural Health Monitoring  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Arnold M. A. van der Heijden W. T. Koiters Elastic Stability of Solids and Structures  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Art Ludwig The New Create an Oasis with Greywater Choosing, Building and Using Greywater Systems – Includes Branched Drains    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Arthur J. McEvily Metal Failures Mechanisms, Analysis, Prevention  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt Advanced mechanics of materials  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Arthur W. Leissa, Mohamad S. Qatu Vibration of Continuous Systems  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Ascalew Abebe & Dr Ian GN Smith Pile Foundation Design A Student Guide
……………………………………………………………….

Asit K. Biswas, Cecilia Tortajada, Rafael Izquierdo-Avino Water Management in 2020 and Beyond Water Resources Development and Management  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Asko Sarja Integrated Life Cycle Design of Structures  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Asko Sarja Predictive and Optimised Life Cycle Management Buildings and Infrastructure  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Aslam Kassimali An instructors Solution Manual to Accompany Structural Analysis, 4th Edition    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Aslam Kassimali Structural Analysis    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Aspasia Zerva Spatial Variation of Seismic Ground Motions Modeling and Engineering Applications Advances in Engineering Series  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Asphalt Institute Introduction to Asphalt Manual Series  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Assefa M. Melesse Nile River Basin Hydrology, Climate and Water Use  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Association of Specialist Fire Protection Contractors and Manufacturers, Steel Construction Institute, Fire Test Study Group Fire protection for structural steel in buildings  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Athanasios G. Mamalis Crashworthiness of composite thin-walled structural components  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Atilla Ansal Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Author Unknown Pipeline Design for Water Engineers  ۱۹۷۶
……………………………………………………………….

Avi Ostfeld Water Supply System Analysis – Selected Topics  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

AWC Wood Frame Construction Manual   ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

AWS Committee on Methods of Inspection Welding Inspection Handbook  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

AWWA PVC Pipe Design and Installation  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Aylmer Johnson Plane and Geodetic Surveying  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Aysel T. Atimtay, Subhas K. Sikdar Security of Industrial Water Supply and Management   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

B. Bedenik, C.B. Besant Analysis of Engineering Structures  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

B. DiGrado, G. Thorp The Aboveground Steel Storage Tank Handbook  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

B. John Garrick Quantifying and Controlling Catastrophic Risks  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

B. Singh, R K Goel Rock Mass Classification A Practical Approach in Civil Engineering  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

B.B.K. Huat, Faisal Haji Ali, Husaini Omar, Harwant Singh Foundation Engineering Design and Construction in Tropical Soils Balkema Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

B.B.K. Huat, See Sew Gue, Faisal Haji Ali Tropical Residual Soils Engineering  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

B.D. Tiwari Sewage Pollution and Microbiology  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

B.F. Spencer Jr., M. Tomizuka, C.B. Yun, W.M. Chen, R.W. Chen World Forum on Smart Materials and Smart Structures Technology Proceedings of SMSST07, World Forum on Smart Materials and Smart Structures Technolog
……………………………………………………………….

B Richardson Defects and Deterioration in Buildings  a Practical Guide to the Science and Technology of Material  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Baha Abulnaga Slurry Systems Handbook  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Barbara Schreiner, Rashid Hassan Transforming Water Management in South Africa Designing and Implementing a New Policy Framework   ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Barna Szabأ³, Ivo Babuska Introduction to Finite Element Analysis Formulation, Verification and Validation    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Barney L. Capehart, Lynne C. Capehart Web Based Enterprise Energy and Building Automation Systems  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Barry Benator Project Management and Leadership Skills for Engineering and Construction Projects  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Barry F. Kavanagh Surveying with Construction Applications, 7th Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Barry G. Hardman, Carl R. Wagus and Theresa A. Weston, editors Performance and Durability of the Window-Wall Interface ASTM special technical publication, 1484  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Barry Onouye, Kevin Kane Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction, 4th Edition  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Barry S. Onouye, Kevin Kane Instructor Solutions – Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Barry S. Onouye, Kevin Kane Instructors Solutions for Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Barry S. Onouye, Kevin Kane Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction, 4th Edition  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Basil Hoyle Low Energy Building Engineering    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Basset A.B. A treatise on hydrodynamics, vol.1 1888
……………………………………………………………….

Becker The Complete Book Of Home Inspection  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ben Obinero Uwakweh, Issam A. Minkarah Conference Proceedings for the 10th Syposium Construction Innovation and Global Competitiveness Organization and Management of Construction, Volume 1
……………………………………………………………….

Ben Orlove Lines in the Water Nature and Culture at Lake Titicaca  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Bernard G.N. Smith, Leslie C. Howe Planning and Making Crowns and Bridges, 4th Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Bernard Hertlein, Allen Davis Nondestructive Testing of Deep Foundations  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Berthold Daum The Canon Camera Hackers Manual  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Bertolini L., et al. Corrosion of Steel in Concrete  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Beth A. Middleton Flood Pulsing in Wetlands Restoring the Natural Hydrological Balance  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Better Homes and Gardens Author Landscaping. Step-by-step  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Bhawani Singh Tunnelling in Weak Rocks  ۱۹۸۰
……………………………………………………………….

Biddle Tony, E D Yandzio Specifiers Guide to Steel Piling
……………………………………………………………….

Binayak Ray Water The Looming Crisis in India Asia World  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Binbing Wang Free-standing Tension Structures From Tensegrity Systems to Cable-strut Systems  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Bingen Yang Stress, Strain, and Structural Dynamics An Interactive Handbook of Formulas, Solutions, and MATLAB Toolboxes  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Bjorn Akesson Plate Buckling in Bridges and Other Structures  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Bjorn Akesson Understanding Bridge Collapses  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Bjorn Berge The Ecology of Building Materials, Second Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Blaine Brownell Transmaterial A Catalog of Materials That Redefine our Physical Environment  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Blanca Jimenez Cisneros, Joan B Rose Urban Water Security Managing Risks UNESCO-IHP Urban Water Series  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Blodgett O.W. Fabricators and erectors guide to welded steel construction  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Bob Flexner Understanding Wood Finishing How to Select and Apply the Right Finish  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Bohumil Kasal, Thomas Tannert In Situ Assessment of Structural Timber  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Bollag J.-M., Stotzky G. Soil Biochemistry. vol. 8 1993
……………………………………………………………….

Bollag Soil Biochemistry  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Boresi A.P., Schmidt R.J. Advanced mechanics of materials  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Borwein, J.M. e.a. Convex Analysis and Non Linear Optimization  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Bouzid Choubane, editor Pavement Surface Condition Performance Assessment Reliability and Relevancy of Procedures and Technologies ASTM special technical publication, 1486
……………………………………………………………….

Brad Lancaster Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond Volume 2 Water-Harvesting Earthworks  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Braja M. Das Principles of soil dynamics  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Braja M. Das, G.V. Ramana Principles of Soil Dynamics , Second Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Braja M. Das Fundamentals of Soil Dynamics  ۱۹۸۳
……………………………………………………………….

Braja M. Das Principles of Geotechnical Engineering  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Braja M. Das Shallow Foundations Bearing Capacity and Settlement, Second Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Braja M. Das Shallow Foundations Bearing Capacity and Settlement  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Braja M. Das Theoretical Foundation Engineering  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Brian D. Digrado, Gregory A. Thorp The Aboveground Steel Storage Tank Handbook Industrial Health & Safety  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Brian Eggleston ICE Conditions of Contract  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Brian Eggleston The ICE conditions of contract, seventh edition    ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Brian Eggleston The NEC 3 engineering and construction contract a commentary, 2nd Edition    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Brian J. Cudahy Under the sidewalks of New York the story of the greatest subway system in the world  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Brian Kay Water resources health, environment and development  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Brian Kronvang, Jadran Faganeli The interactions between sediments and water  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Brian R. Moss Ecology of Fresh Waters A View for the Twenty-First Century    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Brian Roark, Richard Sproat Computational approaches to morphology and syntax  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

British Cement Association, Concrete Society, Concrete Centre Deflections in Concrete Slabs and Beams Technical Report  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

British Tunnelling Society, Institution of Civil Engineers Great Britain Specification for Tunnelling  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

British Tunnelling Society, Institution of Civil Engineers Tunnel Lining Design Guide  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Broder J. Merkel, Britta Planer-Friedrich Groundwater Geochemistry A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Bronwen Morgan Water on Tap Rights and Regulation in the Transnational Governance of Urban Water Services Cambridge Studies in Law and Society    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Bruce B. Velde, Alain Meunier The Origin of Clay Minerals in Soils and Weathered Rocks  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Bruce K. Ferguson Porous Pavements Integrative Studies in Water Management and Land Development  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Bruce Misstear, David Banks, Lewis Clark Water Wells and Boreholes  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Bruce Sharp, David Sharp Water Hammer Practical Solutions  ۰
……………………………………………………………….

Bryan G. Crowther Handbook of Rubber Bonding  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Bryan Spain Taking Off Quantities Civil Engineering  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Bryan Stafford Smith, Alex Coull Tall Building Structures Analysis and Design  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

BSI Pass 79 Fire Risk Assessment  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Buddhima Indraratna, Wadud Salim Mechanics of Ballasted Rail Tracks A Geotechnical Perspective  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Building Research Establishment.  Flood Repairs Forum Repairing flooded buildings  an insurance industry guide to investigation and repair  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Building Research Establishment Repairing Flooded Buildings An Insurance Industry Guide to Investigation and Repair EP 69    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Bungale S. Taranath Reinforced Concrete Design of Tall Buildings  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Bungale S. Taranath WIND and EARTHQUAKE RESISTANT BUILDINGS STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN Civil and Environmental Engineering  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Bungale Taranath Structural Analysis and Design of Tall Buildings  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

C. A. Brebbia, S. Hernandez The Art of Resisting Extreme Natural Forces  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

C. Archer, J. Ralphs Regenerative Medicine and Biomaterials for the Repair of Connective Tissues    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

C. C. Warnick Hydropower Engineering  ۱۹۸۴
……………………………………………………………….

C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R.. Smith, W. Settertobulte, O. Samdal Young Peoples Health in Context Health Behaviour in School-aged Children HBSC Study  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

C. Emdad Haque Editor Mitigation of Natural Hazards and Disasters International Perspectives  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

C. F. Beards Structural Vibration, Analysis and Damping  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

C. F. Leung, Y. X. Zhou Rock Mechanics in Underground Construction Isrm International Symposium 2006 4th Asian Rock Mechanics Symposium 8-10 November 2006 Singapore  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C. Limsiri Very Soft Organic Clay Applied for Road Embankment Modelling and Optimisation Approach, UNESCO-IHE PhD, Delft, the Netherlands  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

C. N. Mindham Roof Construction and Loft Conversion  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C. Ramsey Water Hammer Transient at ORNL Research Reactor [pres. slides]  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

C.B. Suttner, J. Geller, C. B. Suttner, H. Kitano Parallel processing for artificial intelligence 3  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

C.E. Reynolds, J. Steedman Reinforced Concrete Designers Handbook  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

C.M. Wang, C.Y. Wang Exact Solutions for Buckling of Structural Members CRC Series in Computational Mechanics and Applied Analysis  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

C.M. Wang, E. Watanabe, T. Utsunomiya Very Large Floating Structures Spon Research    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

C.M. Wang, J.N. Reddy, K.H. Lee Shear Deformable Beams and Plates  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

C.M.A. Vasques, J. Dias Rodrigues Vibration and Structural Acoustics Analysis Current Research and Related Technologies  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

C.R. Hendy and R.P. Johnson Editors Designers Guide to EN 1994-2 Eurocode 4 Design of composite steel and concrete structures Designers Guides to the Eurocodes  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

C A Brebbia  D Kaliampakos  P Prochazka Underground Spaces  Design, Engineering and Environmental Aspects  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Calvin J. Konya, Edward J. Walter Rock Blasting & Overbreak Control  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

Cameron K. Andres, Ronald C. Smith Principles and Practices of Commercial Construction, 8th Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Canadian Welding Bureau Welding for design engineers      ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Carl A Thoresen Port Designers Handbook  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Carl Friedrich v. Carmer Shallow turbulent wake flows momentum and mass transfer due to large-scale coherent vortical structures  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Carl G. Cash Roofing Failures  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Carl Hopkins Sound Insulation  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Carl Koch, Ilya Ovidko, Sudipta Seal, Stan Veprek Structural Nanocrystalline Materials Fundamentals and Applications  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Carl T. F. Ross BSc  PhD  DSc  CEng  FRINA, The late John Case, A. Chilver Strength of Materials and Structures, Fourth Edition  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Carles Broto Multiunit Housing Architectural Design  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Carlos Balaguer and Mohamed Abderrahim Editors Robotics and Automation in Construction  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Carlos Castaneda Tensegrity. Die magischen Bewegungen der Zauberer  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Carlos Guedes Soares Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Carmen Andrade, Giuseppe Mancini Modelling of Corroding Concrete Structures Proceedings of the Joint fib-RILEM Workshop held in Madrid, Spain, 22-23 November 2010  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Carpinteri A., De Freitas M., Spagnoli A. eds. BiaxialMultiaxial Fatigue and Fracture  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Catherine OSullivan Particulate Discrete Element Modelling A Geomechanics Perspective    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Cedar Rose Guelberth, Dan Chiras, Deanne Bednar The Natural Plaster Book  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Cees W. Passchier, Rudolph A. J. Trouw Microtectonics  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Cement and Concrete Association of Australia, Samia Guirguis, Bob Poner Guide to Residential Floors  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Center for Chemical Process Safety CCPS Guidelines for Fire Protection in Chemical, Petrochemical, and Hydrocarbon Processing Facilities  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Cezary Madryas Underground infrastructure of urban areas selected and edited papers from the International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas,
……………………………………………………………….

CH GoodChild Worked Example to Eurocode 2 Vol. 1
……………………………………………………………….

CH GoodChild Worked Example to Eurocode 2 Vol. 1    ۰
……………………………………………………………….

Chai Hong Yoo, Sung Lee Stability of Structures Principles and Applications  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Chandler Fire Investigation  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Chandrakant S. Desai, J.T. Christian Numerical Methods in Geotechnical Engineering McGraw-Hill series in modern structures  ۱۹۷۷
……………………………………………………………….

Charles A. Lehman Desert Survival Handbook  How to Prevent and Handle Emergency Situations  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

Charles D. Reese, James Vernon Eidson Handbook of OSHA Construction Safety and Health, Second Edition    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas Steel Structures Design and Behavior 5th Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Charles J Kibert Sustainable construction  green building design and delivery  ۲۰۱۳
……………………………………………………………….

Charles Kircher, Applied Technology Council Quantification of Building Seismic Performance Factors  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Charles Perrow The Next Catastrophe Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Charles W. W. Ng, Bruce Menzies Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Charles Walker, Adrian Smith Privatized Infrastructure – The BOT Approach  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Charlie Wing The Visual Handbook of Building and Remodeling The Only Guide to Choosing the Right Materials and Systems for Every part of Your Home  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Chartered Institute of Building Code of Practice for Project Management for Construction and Development Construction Management  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Cheng Liu, Jack B. Evett Soils and Foundations  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Chimay Anumba, John M. Kamara, Anne-Francoise Cutting-Decelle Concurrent Engineering in Construction Projects  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Chimay J. Anumba, Charles Egbu, Patricia Carrillo Knowledge Management in Construction      ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Chittaranjan Ray  Gina Melin  Ronald B Linsky Riverbank filtration  improving source-water quality  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Chiu-sen Wang Inhaled Particles Interface Science and Technology, Volume 5  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Choi K.K., Kim N.H. Structural sensitivity analysis and optimization 1, Linear systems  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Chris Gleason Complete Custom Closet How to Make the Most of Every Space Popular Woodworking  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Chris J. Brown Silos Fundamentals of theory, behaviour and design  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Chris Laughton  Earthscan Solar domestic water heating  the Earthscan expert handbook for planning, design and installation  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Chris March Operations Management for Construction  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Chris Underwood Modelling Methods for Energy in Buildings  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Christian G. Samito Changes in Law and Society during the Civil War and Reconstruction A Legal History Documentary Reader Legal History Documentary Readers  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Christian Leibundgut, Piotr Maloszewski, Christoph K-lls Tracers in Hydrology
……………………………………………………………….

Christian Schaur Improvement of Buildings Structual Quality by New Technologies Final Conference Proceedings January 2005  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Christiana Mcclinton Politics and Water  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Christiane Gottschalk, Judy Ann Libra, Adrian Saupe Ozonation of Drinking Water and of Wastewater  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Christiane Gottschalk, Judy Ann Libra, Adrian Saupe Ozonation of Water and Waste Water A Practical Guide to Understanding Ozone and its Applications, 2nd Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Christoph Breitkreuz, Nick Petford Physical geology of high-level magmatic systems  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Christopher A. Gorse, David Highfield Refurbishment and Upgrading of Buildings    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Christopher Norris Minding the Gap  Epistemology and Philosophy of Science in the Two Traditions  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Claes Dyrbye, Svend Ole Hansen Wind Loads on Structures  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Claude-Alain Roulet Ventilation and Airflow in Buildings Methods for Diagnosis and Evaluation   ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Claude Bathias, Hiroshi Fukuda, Kyoshi Kemmoshi, Jacques Renard, Hiroshi Tsuda Repairing Structures Using Composite Wraps  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Claudia G. Flores Gonzáles Risk Management of Natural Disasters  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Claudio Modena, P.B. Lourenço, P. Roca Structural Analysis of Historical Constructions – 2 Volume Set Possibilities of Numerical and Experimental Techniques – Proceedings of the IVth Int.
……………………………………………………………….

Clayton Walnum Complete Idiots Guide to Visual Basic 6  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Clifford Richardson The modern asphalt pavement  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Clifford S. Russell, Duane D. Baumann The Evolution of Water Resource Planning and Decision Making  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Clive Agnew, Philip Woodhouse Water Resources and Development Routledge Perspectives on Development    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Clive Thomas Cain Performance Measurement for Construction Profitability  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Comite Euro-International Du Beton Reinforced Concrete Frames Under Earthquake Loading State of the Art Report  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Comite Euro-International Du Beton Seismic Design of reinforced concrete structures for controlled inelastic response  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Committee for the Technical Assessment of Environmental Programs at the Los Alamos National Laborato Plans and Practices for Groundwater Protection at the Los Alamos National Laboratory Interim Status Report  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Committee for the Workshop on Grand Challenges in Earthquake Engineering Research–A Vision for NEES Experimental Facilities and Cyberinfrastructure Tools, Committee on Seismology and Geodynamics, National Research Council Gran
……………………………………………………………….

Committee on Beam Technologies Opportunities in Attaining Fully Integrated Processing Systems, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council Beam Technologies for Integrated Processing  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Committee on Independent Scientific Review of Everglades Restoration Progress CISRERP, National Re Progress Toward Restoring the Everglades The First Biennial Review, 2006  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Committee on Integrated Observations for Hydrologic and Related Sciences, National Research Council Integrating Multiscale Observations of U.S. Waters  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Committee on New Orleans Regional Hurricane Protection Projects, National Research Council The New Orleans Hurricane Protection System Assessing Pre-Katrina Vulnerability and Improving Mitigation and Preparedness  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Committee on Nonconventional Concrete Technologies for Renewal of the Highway Infrastructure, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council Nonconventional Concrete Technologies Renewal of the Highw
……………………………………………………………….

Committee on Radionuclide Separation Processes for High-Level Waste at the Savannah River Site, Boar Research and Development on a Salt Processing Alternative for High-Level Waste at the Savannah River Site  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Committee on Sustainable Water Supplies in the Middle East, Israel Academy of Sciences and Humanities, Palestine Academy for Science and Technology, Jordan Royal Scientific Society, U.S. National Academy of Sciences Water for t
……………………………………………………………….

Committee on the Future of Rainfall Measuring Missions, National Research Council NOAAs Role in Space-Based Global Precipitation Estimation and Application  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Committee on the Review of the National Landslide Hazards Mitigation Strategy, National Research Cou Partnerships for Reducing Landslide Risk Assessment of the National Landslide Hazards Mitigation Strategy  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Committee to Assess the National Weather Service Advanced Hydrologic Prediction Service Initiative, National Research Council Toward a New Advanced Hydrologic Prediction Service AHPS
……………………………………………………………….

Committee to Develop a Long-Term Research Agenda for the Network for Earthquake Engineering Simulation NEES, National Research Council Committee to Develop a Long-Term Research Preventing Earthquake Disasters The Grand Challeng
……………………………………………………………….

Committee to Review EPAs Toxicological Assessment of Tetrachloroethylene, National Research Council Review of the Environmental Protection Agencys Draft IRIS Assessment of Tetrachloroethylene  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Committee to Review the Desalination and Water Purification Technology Roadmap, National Research Co Review of the Desalination and Water Purification Technology Roadmap  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Committee to Review the Need for a Large-scale Test Facility for Research on the Effects of Extreme Review of the Need for a Large-Scale Test Facility for Research on the Effects of Extreme Winds on Structures Compass Series  ۱
……………………………………………………………….

Concrete Manufacturers Association Precast concrete floor slabs  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Concrete Society Staff Formwork a Guide to Good Practice  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Cornel Quinto Insurance Systems in Times of Climate Change Insurance of Buildings Against Natural Hazards  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Corporate Europe Observatory Reclaiming Public Water Achievements, Struggles and Visions from Around the World  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

CR Clayton, MC Matthews, NE Simons Site Investigation  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Craig G. Huntington The tensioned fabric roof  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Craig Pirrong Commodity Price Dynamics A Structural Approach  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Crosswait, K.M.  Massachusetts Institute of Technology. Plasma Fusion Center.  United States. Dept. of Energy.  Oak Ridge Institute for Science and Education.  United States. Dept. of Energy. Office of Scientific and Technical
……………………………………………………………….

Cynthia Kosso, Anne Scott The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through the Renaissance Technology and Change in History  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Cyrus Stearns King of the Empty Plain The Tibetan Iron-Bridge Builder Tangtong Gyalpo  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

D. Breysse Non-destructive assessment of concrete structures  reliability and limits of single and combined techniques  state-of-the-art report of the RILEM Te
……………………………………………………………….

D. Dubina, M. Ivanyi Stability and Ductility of Steel Structures SDSS99  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

D. G. Fredlund, H. Rahardjo Soil Mechanics for Unsaturated Soils  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

D. Huston Structural Sensing, Health Monitoring, and Performance Evaluation Series in Sensors  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

D. Kolymbas Introduction to hypoplasticity  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

D. Nethercot Limit States Design of Structural Steelwork 2nd Edition  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

D. R. J.  E. Hinton Owen Finite elements in plasticity theory and practice  ۱۹۸۰
……………………………………………………………….

D. T. Bergado Soft ground improvement in lowland and other environments  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

D.A. Summers Waterjetting Technology  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

D.B. Das, S.M. Hassanizadeh eds. Upscaling Multiphase Flow in Porous Media From Pore to Core and Beyond  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

D.G. Brown, CIM Steel Modelling of Steel Structures for Computer Analysis  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

D.G. Toll, C.E. Augarde, D. Gallipoli, S.J. Wheeler Unsaturated Soils. Advances in Geo-Engineering Proceedings of the 1st European Conference, E-UNSAT 2008, Durham, United Kingdom, 2-4 July 2008  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

D.J.  Peterson Technology Forces at Work in Mining Industry Views of Critical Technologies  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

D.L. Mullett Slim Floor Design and Construction  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

D Doran, J Douglas, R Pratley Refurbishment and Repair in Construction    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dalhousie Railway Commission Railways Report of the Railway Department  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Damià Barceló, Mira Petrovic Waste Water Treatment and Reuse in the Mediterranean Region  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Dan M. Frangopol, Mitsuo Kawatani, Chul W. Kim Reliability and Optimization of Structural Systems Assessment, Design, and Life-Cycle Performance  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Daniel A. Vallero, Chris Brasier Sustainable Design The Science of Sustainability and Green Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Daniel D. Bradlow, Alessandro Palmieri, Salman M. A. Salman Regulatory Frameworks for Dam Safety A Comparative Study Law, Justice, and Development  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Daniel Flynn The Nalco Water Handbook, Third Edition  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Daniel Flynn The NALCO water handbook  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

Daniel Hillel Encyclopedia of Soils in the Environment Volume 1 2004
……………………………………………………………….

Daniel R. Raichel The Science and Applications of Acoustics  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Dansk Standard Repair of Concrete Structures to EN 1504  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Dante Fratta, Jennifer Aguettant, Lynne Roussel-Smith Introduction to Soil Mechanics Laboratory Testing  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Darren D.R. Flower, Jon Timmis In Silico Immunology  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Daryl L. Logan A First Course in the Finite Element Method    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Dave Parker Microgeneration Low energy strategies for larger buildings  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David A. Chin Water-Quality Engineering in Natural Systems  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

David B. Brooks, Oliver M. Brandes, Stephen Gurman Making the Most of the Water We Have The Soft Path Approach to Water Management  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Banister Transport and Urban Development  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

David Bennett the art of precast concrete  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

David Bennett The Art of Precast Concrete Colour, Texture, Expression  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

David Boyd, Ezekiel Chinyio Understanding the Construction Client  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

David Butler, John Davies Urban Drainage, 3rd Edition Spon Text  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

David Butler  John W Davies Urban drainage  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David C. Fischetti Structural Investigation of Historic Buildings  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Chapman, Nicole Metje, Alfred Stأ¤rk Introduction to Tunnel Construction Applied Geotechnics  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

David Chappell Report Writing for Architects and Project Managers  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

David Chappell Standard Letters for Building Contractors    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David Chappell Understanding JCT standard building contracts  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

David Clapham Small Water Supplies A Practical Guide Clays Library of Health and the Environment  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David Doran Site Engineers Manual  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

David Doran Site Engineers Manual    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Doran Site Engineers Manual    ۲۰۰۹ ۲
……………………………………………………………….

David Doran The Testing of Ceramics in Construction Testing in Construction    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

David Etheridge Natural Ventilation of Buildings Theory, Measurement and Design    ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

David Etheridge Natural Ventilation of Buildings Theory, Measurement and Design    ۲۰۱۲ ۲
……………………………………………………………….

David Godschalk, Timothy Beatley, Philip Berke, David Brower, Edward J. Kaiser Mitigation of Natural Hazards and Disasters  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

David J. Akers, National Ready Mixed Concrete Association Pervious concrete pavements  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David Littlefield Metric Handbook, Third Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David M. Nielsen Practical Handbook of Environmental Site Characterization and Ground-Water Monitoring Second Editio  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

David McCullough The Great Bridge The Epic Story of the Building of the Brooklyn Bridge  ۱۹۸۳٫mobi

David McCullough The Great Bridge The Epic Story of the Building of the Brooklyn Bridge    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

David Michael P. Mingos Supramolecular Assembly via Hydrogen Bonds I Structure and Bonding, Volume 108  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David Mosey Early Contractor Involvement in Building Procurement Contracts, Partnering and Project Management  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Muir Wood Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

David Naftz, Stan J. Morrison, James A. Davis, Christopher C. Fuller Handbook of Groundwater Remediation using Permeable Reactive Barriers Applications to Radionuclides, Trace Metals, and Nutrients  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

David Nethercot Limit States Design of Structural Steelwork    ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

David Proverbs, Jessica Lamond, Felix Hammond, Colin Booth Flood Hazards Impacts and Responses for the Built Environment  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

David Proverbs, Robby Soetanto Flood Damaged Property A Guide to Repair 2004en225s  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David R. DeWalle, Albert Rango Principles of Snow Hydrology  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David R. Myddelton Margins of Error in Accounting  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Richbell Mediation of Construction Disputes    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

David Rissik Plankton A Guide to their Ecology and Monitoring for Water Quality  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Sauter Landscape Construction    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

David Stephenson, E.M. Shemang, T.R. Chaoka Water Resources of Arid Areas  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

David Stephenson Pipeflow analysis  ۱۹۸۴
……………………………………………………………….

David Thompson Railway Noise and Vibration Mechanisms, Modelling and Means of Control  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

David Yung Principles Of Fire Risk Assessment In Buildings  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Demeter G. Fertis Nonlinear Mechanics, Second Edition    ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Demeter G. Fertis Nonlinear Structural Engineering With Unique Theories and Methods to Solve Effectively Complex Nonlinear Problems    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Denis Hamilton, Stephen Crossley Pesticide Residues in Food and Drinking Water Human Exposure and Risks  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Dennis C. Brewer, Paul A. Brewer Wiring Your Digital Home For Dummies  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Dennis Lam, Thien-Cheong Ang, Sing-Ping Chiew Structural Steelwork, Third Edition Design to Limit State Theory  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Dennis P. Nolan Fire Fighting Pumping Systems at Industrial Facilities  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Dennis R. Helsel, Robert M. Hirsch Statistical Methods in Water Resources  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Dennis R. Helsel, Robert M. Hirsch Statistical methods in water resources  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Denny McGeorge, Angela Palmer Construction Management New Directions  ۲۰۰۲ ۲
……………………………………………………………….

Denny McGeorge, Angela Palmer Construction Management New Directions  ۲۰۰۲ ۳
……………………………………………………………….

Department for Transport, Driving Standards Agency The Official Highway Code  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Department for Transport, Driving Standards Agency The Official Highway Code  ۲۰۰۷ ۲
……………………………………………………………….

Derek A. Scott, Paul Rose Atlas of Anatidae Populations in Africa and Western Eurasia Wetlands International Publication  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Derek A Bayliss,D  H Deacon Steelwork corrosion control  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Derek Clements-Croome Naturally Ventilated Buildings Building for the senses, the economy and society  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Derek Clements-Croome Naturally Ventilated Buildings Building for the senses, the economy and society  ۱۹۹۸ ۲
……………………………………………………………….

Derek Cornforth Landslides in Practice Investigation, Analysis, and Remedial Preventative Options in Soils  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Derek Osbourn  Roger Greeno Introduction to building  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Derek Walker, Steve Rowlinson Procurement Systems A Cross-Industry Project Management Perspective    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Desheng Dash Wu Modeling Risk Management in Sustainable Construction Computational Risk Management  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Deutsche Gesellschaft Fur Geotechnik e.V. Recommendations on Excavations  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Deutsche Gesellschaft Fur Geotechnik e.V. Recommendations on Excavations EAB 2nd ed.
……………………………………………………………….

Dewberry & Davis Land development handbook planning, engineering, and surveying  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dewey H. Hodges, G. Alvin Pierce Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Dezhi Liao  Modeling and Simulation in the College of Sciences at the University of Central Florida Physically-Based Visualization Of Residential Building Damage Process In Hurricane
……………………………………………………………….

Dieter Weichert, Alan Ponter Limit States of Materials and Structures Direct Methods  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dietmar Gross, Werner Hauger, Jأ¶rg Schrأ¶der, Wolfgang Wall, Nimal Rajapakse Engineering Mechanics 1 Statics Springer Textbook Pt. 1  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dimitrios Kolymbas Tunelling [sic] and tunnel mechanics a rational approach to tunnelling  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dimitrios Kolymbas Tunnelling and Tunnel Mechanics A Rational Approach to Tunnelling  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dina DAyala, Enrico Fodde Structural Analysis of Historic Construction Preserving Safety and Significance Proceedings of the VI International Conference on Structural Analysi
……………………………………………………………….

Dirk Proske, Pieter van Gelder Safety of Historical Stone Arch Bridges  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Division Of The State Architect, California Contributors San Simeon Earthquake Performance Of Public School Buildings
……………………………………………………………….

Dold A. Lectures on algebraic topology  ۱۹۸۰
……………………………………………………………….

Domenico Cimini, Frank S. Marzano, Guido Visconti Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Dominique Francois Structural Components  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Don L. Anderson New Theory of the Earth – 2 Edition  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Don L. Hofsommer Minneapolis and the age of railways  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Donald M. Harrison The Grouting Handbook, A Step-by-Step Guide to Heavy Equipment Grouting Civil and Mechanical Engineering  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Donald M Kent Applied wetlands science and technology  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Donald O. Dusenberry Handbook for Blast Resistant Design of Buildings      ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Donald R. Prestly Plumbing Do-It-Yourself For Dummies  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Donald Waters Global Logistics New Directions in Supply Chain Management, 5th Edition    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Douglas Thorby Structural Dynamics and Vibration in Practice An Engineering Handbook  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Dr. Amanullah Marri Introduction to Concrete Technology    ۰
……………………………………………………………….

Dr. Anne Marie Fouillac, Mr. Johannes Grath, Dr. Rob Ward Groundwater Monitoring Water Quality Measurements  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dr. Catherine Gonzalez, Dr. Richard Greenwood, Prof. Philippe Quevauviller Rapid Chemical and Biological Techniques for Water Monitoring Water Quality Measurements  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Dr. Peter G. Brown, Mr. Jeremy J. Schmidt M.A. Water Ethics Foundational Readings for Students and Professionals  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Dr J L Clarke Structural Lightweight Aggregate Concrete  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

Dr J Richardson Supervision of Concrete Construction Viewpoint Publication Series Volume 1 1998
……………………………………………………………….

Dr P.B Attewell Tunnelling Contracts and Site Investigation  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Dr Philip W. Lee, Hiroyasu Aizawa, Aldos C. Barefoot, John J. Murphy Handbook of Residue Analytical Methods for Agrochemicals  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Draycott T. Structural Elements Design Manual  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Drever J.I. ed., Holland H.D. ed. Surface and Ground Water, Weathering, and Soils  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Drew Karpyshyn Path of Destruction A Novel of the Old Republic Star Wars Darth Bane    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Duane F. Alwin Margins of Error A Study of Reliability in Survey Measurement  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Duc Thai Nguyen Finite Element Methods Parallel Sparse Statics And Eigen Solutions  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Duco Schreuder Outdoor Lighting Physics, Vision and Perception  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Duncan Mara Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Duncan C. Wyllie, Chris Mah Rock slope engineering civil and mining  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Duncan C. Wyllie, Chris Mah Rock slope engineering civil and mining  ۲۰۰۴ ۲
……………………………………………………………….

Duncan Cartlidge New Aspects of Quantity Surveying Practice  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Duncan Cartlidge New Aspects of Quantity Surveying Practice  ۲۰۱۱ ۲
……………………………………………………………….

Duncan Cartlidge Quantity Surveyors Pocket Book  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Duncan L. Hughes, James Gore, Michele P. Brossett, John R. Olson Rapid Bioassessment of Stream Health  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Duncan Marshall BSc MCIOB MBEng, Derek Worthing BSc  Mphil  MRICS, Roger Heath FRICS  FFB Understanding Housing Defects, Second Edition  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Duncan Marshall BSc MCIOB MBEng, Derek Worthing BSc  Mphil  MRICS The Construction of Houses, Fourth Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Dunitz J. D. ed. Structure and Bonding, vol. 17  ۱۹۷۳
……………………………………………………………….

E. C. Ozelton, J. A. Baird-Timber Designers’ Manual-Wiley-Blackwell (2006)
……………………………………………………………….

E. Alley Water Quality Control Handbook  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

E. C. Ozelton, J. A. Baird Timber Designers Manual  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

E. Eustacchio, H.W. Fritz Mechanical tests for bituminous mixes characterization, design, and quality control  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

E. H. Mansfield The Bending and Stretching of Plates, 2nd edition    ۰
……………………………………………………………….

E. Hoek, P.K. Kaiser, W. F. Bawden Support of Underground Excavations in Hard Rock  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

E. J. Editor Sapountzakis Recent Developments in Boundary Element Methods A Volume to Honour John T. Katsikadelis    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

E. J. Murray and V. Sivakumar Unsaturated Soils A fundamental interpretation of soil behaviour  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

E. Leroy Tolles, Frederick A. Webster, Anthony Crosby, Edna E. Kimbro Survey of Damage to Historic Adobe Buildings after the January 1994 Northridge Earthquake  GCI Scientific Program Report  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

E. Mark Lee, David K. C. Jones Landslide risk assessment  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

E. Shashi Menon Pipeline Planning and Construction Field Manual  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

E. W Steel Water supply and sewerage McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering    ۱۹۷۹
……………………………………………………………….

E. Yandzio, M. Gough Protection of Buildings Against Explosions  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

E.G. Gregorich, M.R. Carter Soil Sampling and Methods of Analysis, Second Edition  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

E.R. Krishnan Recovery of Metals from Sludges and Wastewaters Pollution Technology Review No. 207  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

E.T. Richard Dean Offshore Geotechnical Engineering  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

E Nolan Innovation in Concrete Frame Construction 1995-2015    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Earl Swift The Big Roads The Untold Story of the Engineers, Visionaries, and Trailblazers Who Created the American Superhighways    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Ed Readicker-Henderson, Lyn Readicker-Henderson Adventure Guide to the Alaska Highway, 2nd Edition Hunter Travel Guides  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Edited by Bo Einarsson Accuracy and Reliability in Scientific Computing  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Edited by John C. Haughey In Search of the Whole Twelve Essays on Faith and Academic Life    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Editors of JLC the Journal of Light Cons The Essential Guide to Framing  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Edmund Melerski Design Analysis of Beams, Circular Plates and Cylindrical Tanks on Elastic Foundations, Second Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Eduard Ventsel, Theodor Krauthammer, Thin Plates & Shells Theory, Analysis, & Applications  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Edward A. Parson Protecting the Ozone Layer Science and Strategy Environmental Science  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Edward Allen, Waclaw Zalewski Form and forces designing efficient, expressive structures    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Edward C Peck  United States. Forest Service Bending solid wood to form  ۱۹۵۷
……………………………………………………………….

Edward Chung, Andre-Gilles Dumont Transport Simulation Beyond Traditional Approaches  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Edward G. Nawy Prestressed Concrete A Fundamental Approach  ۲۰۰۲ ۲
……………………………………………………………….

Edward J., Jr. Renehan The Transcontinental Railroad The Gateway to the West  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Edward R. Rosset 1500 Structured tests, level 1  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Edward R. Rosset 1500 Structured tests, level 3  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Edward R. Rosset 1500 structured tests key book  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Edward R. Rosset 1500 structured tests level 2, 2nd edition  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Einar Strأ¸mmen Theory of Bridge Aerodynamics  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Einar Strأ¸mmen Theory of Bridge Aerodynamics  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Ekkehard Fehling, Michael Schmidt, Simone Stürwald Ultra High Performance Concrete UHPC Proceedings of the Second International Symposium on Ultra High Performance Concrete Kassel    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Eldor A. Paul Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, Third Edition  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Elizabeth M. Shaw, Keith J. Beven, Nick A. Chappell, Rob Lamb Hydrology in Practice, 4th Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Elizabeth M. Shaw, Keith J. Beven, Nick A. Chappell, Rob Lamb Hydrology in Practice, 4th Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Elizabeth Shaw, Elizabeth M Shaw Hydrology in Practice  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Ellen E. Wohl Inland Flood Hazards Human, Riparian, and Aquatic Communities  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Elri Liebenberg, Imre Josef Demhardt History of Cartography International Symposium of the ICA Commission, 2010  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Emil Simiu Design of buildings for wind – a guide for ASCE 7-10 standard users and designers of special structures  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Engan Kaihatsu Gijutsu Kenkyū Sentā Japan The Premixing method prinicple, design, and construction  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Enrique Cabrera, Antonio F. Vela Security of Water Supply Systems  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Enrique Cabrera Water Engineering and Management Through Time Learning from History  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Eric B. Williamson, National Research Council U.S.. Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program, American Association of State Highway and Transportation Officials, United States. Federal Highwa
……………………………………………………………….

Eric Craswell, Mike Bonnell, Deborah Bossio, Siegfried Demuth, Nick van de Giesen Integrated Assessment of Water Resources and Global Change A North-South Analysis  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Eric Klopfer, Jason Haas, Henry Jenkins The More We Know NBC News, Educational Innovation, and Learning from Failure  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Eric Schickler Disjointed Pluralism Institutional Innovation and the Development of the U.S. Congress  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Erik Stefan Bernard Shotcrete More Engineering Developments Proceedings of the Second International Conference on Engineering Developments in Shotcrete, October 2004, C
……………………………………………………………….

Erik Swyngedouw Social Power and the Urbanization of Water Flows of Power Oxford Geographical and Environmental Studies Series  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

et al American Society of Civil Engineers asce 7-05 minimum design loads for buildings and other structures  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Eugenio Onate Structural Analysis with the Finite Element Method. Linear Statics Volume 1 Basis and Solids Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and
……………………………………………………………….

European Communities Practical Design Tools for Unprotected Steel Columns Submitted to ISO-Fire – Refao III  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

European Conference of Ministers of Tran National Systems of Transport Infrastructure Planning Report of the One Hundred and Twenty Eight Round Table on Transport Econmics Held In Paris on 2
……………………………………………………………….

European Conference of Ministers of Tran Railway Reform and Charges for the Use of Infrastructure  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Europump & the Hydraulic Institute Variable Speed Pumping A Guide to Successful Applications  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Eva M. Ewing, Christopher Depasquale, Tod A. Dawson, William M. Ewing Lead hazard evaluation and control in buildings  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Evgeny Barkanov Introduction to the finite element method
……………………………………………………………….

Ezio Faccioli Prediction of Ground Motion and Loss Scenarios for Selected Infrastructure Systems in European Urban Environments LESSLOSS Report  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

F. C. Campbell Structural Composite Materials  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

F. Colin, Ph. Quevauviller Monitoring of Water Quality  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

F. E., Jr. Richart Vibrations of Soils and Foundations Civil Engineering  ۱۹۷۰
……………………………………………………………….

F. Yazdandoost, Jalal Attari Hydraulics of Dams and River Structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

F.B.J. Barends Introduction to Soft Soil Geotechnique Content, Context and Application    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

F  Gordon A Stone  Robert West Advances in Organometallic Chemistry Vol.14  ۱۹۷۶
……………………………………………………………….

F Gordon A Stone  Robert West Advances in Organometallic Chemistry Vol.06  ۱۹۶۸
……………………………………………………………….

F K Kong,Ebooks Corporation. Reinforced Concrete Deep Beams  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Fabio Brancaleoni  Stretto di Messina S.p.A.  et al The Messina Strait Bridge  a challenge and a dream  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Fabio Casciati, Georges Magonette, Francesco Marazzi Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration Mitigation  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Faculty of Oriental Studies, University of Cambridge Bulletin on Sumerian Agriculture – 6 1992 Trees and Timber in Mesopotamia  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Farhad Ansari Sensing issues in civil structural health monitoring  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Farzad Naeim, James M. Kelly Design of Seismic Isolated Structures From Theory to Practice  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Farzad Naeim The Seismic Design Handbook  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Federal Emergency Management Agency U.S. Primer for Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks Providing Protection to People and Buildings Risk Management  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Federico M. Mazzolani Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events COST C26 Action Final Report  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Felix Patrikeeff, Harry Shukman Railways and the Russo-Japanese War Transporting War  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Feng Gan Zhuang, You Lan Zhu 10th Intl Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics  ۱۹۸۶
……………………………………………………………….

Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., John DeWolf, David Mazurek Mechanics of Materials, 6th Edition      ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Ferdinand Cap Tsunamis and hurricanes. A mathematical approach  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Ferdinand L. Singer & Andrew Pytel Strength of Materials  ۴th Edition
……………………………………………………………….

Ferdinand Pierre Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David Mazurek Statics and Mechanics of Materials    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Fernando J. Beltran Ozone Reaction Kinetics for Water and Wastewater Systems  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Filippo Cesarano Monetary Theory and Bretton Woods The Construction of an International Monetary Order  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

First Glance Books Steam Trains   ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Fluid Phase Equilibria Volume 276 issue 2 2009 [doi 10.1016 j.fluid.2008.12.005] Peter T. Cummings — Joint Statement of Editors of Journals Publishing Thermophysical Property Data- Process for Article Submission for The Journa
……………………………………………………………….

France International Workshop on Structural Control 2000 Paris, Fabio Casciati, Georges Magonette, Fabio Casciati Structural control for civil and infrastructure engineering proceedings of the 3rd international workshop on stru
……………………………………………………………….

Francesco Carrasco Introduction to Hydropower    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Frank Bruinsma, Eric Pels, Hugo Priemus Railway development impacts on urban dynamics    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Frank Carr, American Bar Association. Forum Committee on the Construction Industry Partnering in construction a practical guide to project success  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Frank E. Jones, Randall M. Schoonover Handbook of Mass Measurement  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Frank Geraets, Leo Kroon, Anita Schoebel, Dorothea Wagner, Christos Zaroliagiis Algorithmic Methods for Railway Optimization International Dagstuhl Workshop, Railway Optimization 2004, Dagstuhl Castle, Germany, June 20-25, 2004
……………………………………………………………….

Frank J. Fahy, Paolo Gardonio Sound and Structural Vibration, Second Edition Radiation, Transmission and Response  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Chemical Infrastructure Protection and Homeland Security  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Handbook for Waterworks Operator Certification Fundamental Level, Volume I  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Handbook of water and wastewater treatment plant operations  ۲۰۰۳ ۲
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Microbiology for Water and Wastewater Operators Revised Reprint  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Frank R. Spellman Water Infrastructure Protection and Homeland Security  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Frank R Spellman  Nancy E Whiting Environmental engineers mathematics handbook  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Frank Saxon Tolleys Basic Science and Practice of Gas Service, Fourth Edition Gas Service Technology, Volume 1  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Frank Woodard Industrial Waste Treatment Handbook  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Franklin Y. Cheng Matrix Analysis Of Structural Dynamics  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Franklin Y. Cheng Matrix Analysis of Structural Dynamics Applications and Earthquake Engineering Civil and Environmental Engineering  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

François Molle, Philippus Wester River basin trajectories societies, environments and development  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Fred C. Payne, Joseph A. Quinnan, Scott T. Potter Remediation hydraulics  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Frederick A. Leckie, Dominic J. Bello Strength and Stiffness of Engineering Systems
……………………………………………………………….

Frederick Noad Complete Idiots Guide to Playing the Guitar  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Fredrik Segerfeldt Water for Sale How Business and the Market Can Resolve the Worlds Water Crisis  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Fredsoe J., Deigaard R. Mechanics of coastal sediment transport  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

French Society for Trenchless Technology FSTT Microtunnelling and Horizontal Drilling French National Project Microtunnels Recommendations  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Friedel Hartmann, Casimir Katz Structural Analysis with Finite Elements  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Friedemann Wenzel Perspectives in Modern Seismology  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Fu Hua Chen Soil engineering – testing design and remediation  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Fuel and Energy Abstracts Volume 47 issue 5 2006 [doi 10.1016 s0140-6701(06)82114-4]  — ۰۶۰۲۱۰۶ An examination of microwave heating to enhance diesel soot combustion- An, H. et al. Thermochimica Acta, 2005, 435, (1)
……………………………………………………………….

Fyfe C. Artificial Neural Networks and Information Theory  ۲۰۰۲٫ps.gz

G. Akovali Polymers in Construction  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

G. Allen Burton  Jr., Robert Pitt Stormwater Effects Handbook A Toolbox for Watershed Managers,Scientists,and Engineers  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

G. Benassai Introduction to Coastal Dynamics and Shoreline Protection    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

G. Cederbaum, L. P. Li, K. Schulgasser Poroelastic Structures  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

G. Fu Inspection and Monitoring Techniques for Bridges and Civil Structures  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

G. H. Tattersall Workability and quality control of concrete    ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

G. Kovأ،cs Seepage Hydraulics   ۱۹۸۱
……………………………………………………………….

G. L. Asawa Irrigation and Water Resources Engineering  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

G. M. Anderson Thermodynamics of Natural Systems  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

G. Marquis, J. Solin Fatigue Design and Reliability  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

G. Owens Marine Structural Design  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

G. S. Prentzas The Brooklyn Bridge Building America Then and Now  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

G. Schiereck Introduction to Bed, Bank and Shore Protection Engineering the Interface of Soil and Water  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

G. Totten Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

G. Vetter Leak-Free Pumps and Compressors Handbook  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

G.A. Rombach Finite Element Design of Concrete Structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

G.C. Mays Durability of Concrete Structures Investigation, repair, protection    ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

G.J. Senden, H.A. van der Sloot, J.J.J.M. Goumans Waste Materials in Construction Putting Theory into Practice  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

G.J. Senden, H.A. van der Sloot, J.J.J.M. Goumans Waste materials in construction putting theory into practice proceedings of the International Conference on the Environmental and Technical Implicat
……………………………………………………………….

Gabi Ben-Dor, Ozer Igra, Tov Elperin Handbook of Shock Waves, Volume 3  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Gabi Ben-Dor, Ozer Igra, Tov Elperin Handbook of Shock Waves, Volume 1    ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Gangan Prathap The finite element method in structural mechanics principles and practice of design of field-consistent elements for structural and solid mechanics
……………………………………………………………….

Gangan Prathap The finite element method in structural mechanics principles and practice of design of field-consistent elements for structural and solid mechanics   ۲
……………………………………………………………….

Garold Gary D. Oberlender Project Management for Engineers and Construction  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Garold Gary Oberlender, Robert Peurifoy Formwork for Concrete Structures, 4th Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Garr M. Jones  PE  DEE, Robert L. Sanks  PhD  PE, George Tchobanoglous, Bayard E. Bosserman  II Pumping Station Design, Third Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gary N. Durham, W. Allen Marr, and Willard L. DeGroff, editors Resilient Modulus Testing for Pavement Components ASTM Special Technical Publication, 1437  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Gary R. Varner Sacred Wells A Study in the History, Meaning, and Mythology of Holy Wells & Waters  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gawronski W.K. Advanced structural dynamics and active control of structures  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Gayle Newcombe, David Dixon Interface Science in Drinking Water Treatment, Volume 10 Theory and Applications   ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gedeon Dagan, Shlomo P. Neuman Subsurface flow and transport  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Gedeon Dagan, Shlomo P. Neuman Subsurface Flow and Transport A Stochastic Approach International Hydrology Series  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Geoff Yates, Mike Hinchliffe A Practical Guide to Private Equity Transactions Law Practitioner Series  ۰
……………………………………………………………….

Geoffrey E. Blight, Mark G Alexander Alkali-Aggregate Reaction and Structural Damage to Concrete Engineering Assessment, Repair and Management    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Geoffrey F Read Sewers – Rehabilitation and New Construction, Volume 1 Repair and Renovation  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Geoffrey F Read Sewers Replacement and New ConstructionVol 2  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Georgann Eubanks, Donna Campbell Literary Trails of the North Carolina Piedmont A Guidebook  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

George A. Jeffrey Hydrogen Bonding in Biological Structures  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

George A Jeffrey  Wolfram Saenger Hydrogen bonding in biological structures  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

George F. Pinder, Michael A. Celia Subsurface Hydrology 20061st ed.en488s  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

George H. Davis, Stephen J. Reynolds Structural Geology of Rocks and Regions, 2nd Edition  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

George Jaiani, Paolo Podio-Guidugli IUTAM Symposium on Relations of Shell, Plate, Beam and 3D Models  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

George L. England  Neil C.M. Tsang  David I. Bush Integral Bridges   ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

George Manolis, Demosthenes Polyzos Recent Advances in Boundary Element Methods A Volume to Honor Professor Dimitri Beskos  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

George R.Bradford  ۱۹۱۴-۱۹۳۸ Armored Fighting Vehicles   ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel Wastewater engineering treatment and reuse    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

George W. Annandale Scour Technology Mechanics and Engineering Practice  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

George Z. Voyiadjis, C.R. Song The Coupled Theory of Mixtures in Geomechanics with Applications  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

George Z. Voyiadjis, C.R. Song The Coupled Theory of Mixtures in Geomechanics with Applications  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

George Z. Voyiadjis, Pawel Woelke Elasto-Plastic and Damage Analysis of Plates and Shells  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Georges Binder Sky High Living contemporary high-rise apartment and mixed-use building  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gerard Parke, Nigel Hewson ICE Manual of Bridge Engineering, Second Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Gerard B. McCabe, James R. Kennedy Planning the Modern Public Library Building  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Gerard De Valence Modern construction economics  theory and application  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Gerard de Valence Modern Construction Economics Theory and Application    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gerard Parke, Nigel Hewson ICE Manual of Bridge Engineering, Second Edition  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Gerardo M.E. Perillo Coastal Wetlands An Integrated Ecosystem Approach  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gerd Gudehus Physical Soil Mechanics  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

German Solar Energy Society DGS Planning and Installing Solar Thermal Systems A Guide for Installers, Architects and Engineers, Second Edition  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Ghassan Aouad, Yusuf Arayici Requirements Engineering for Computer Integrated  Environments in Construction  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gholam A. Kazemi, Jay H. Lehr, Pierre Perrochet Groundwater Age  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gianpetro Del Piero, David R. Owen Multiscale Modeling in Continuum Mechanics and Structured Deformations CISM International Centre for Mechanical Sciences  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Gil Taylor Plumbing and Piping Systems Inspection Notes Up to Code  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Giora Maymon Structural Dynamics and Probabilistic Analysis for Engineers  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Giorgio Franceschetti, Daniele Riccio Scattering, natural surfaces, and fractals  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Giuseppe Rossi Methods and Tools for Drought Analysis and Management Water Science and Technology Library  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Gladson E., Ph.D. Nwanna Editor Natural Disasters and Other Emergencies, What You Should Know A Family Planning & Survival Guide  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Gladson E., Ph.D. Nwanna Editor Natural Disasters and Other Emergencies, What You Should Know A Family Planning   Survival Guide  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Gonzalo Lizarralde, Cassidy Johnson, Colin Davidson Rebuilding After Disasters From Emergency to Sustainability    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gordon Mackenzie-The Watercolorist’s Essential Notebook-North Light Books (2000)
……………………………………………………………….

Gordon Woo The mathematics of natural catastrophes  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Graciela Schneier-Madanes, Marie-Francoise Courel Water and Sustainability in Arid Regions Bridging the Gap Between Physical and Social Sciences  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gradel E., Malmstrom A. 0-1 laws for recursive structures  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Graham A. Niblo, Martin A. Roller, J. W. S. Cassels Asymptotic invariants of infinite groups Geometric group theory Volume 2 1993
……………………………………………………………….

Graham Armer Monitoring and assessment of structures  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Graham B. McBride Using Statistical Methods for Water Quality Management  Issues, Problems, and Solutions  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Graham J. Seni Ive Economics of the Modern Construction Sector    ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Graham W. Owens, Brian D. Cheal Structural Steelwork Connections  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

Graham W. Owens, Brian D. Cheal Structural Steelwork Connections  ۱۹۸۹ ۲
……………………………………………………………….

Granino A Korn  Theresa M Korn Mathematical handbook for scientists and engineers  definitions, theorems, and formulas for reference and review  ۱۹۶۸
……………………………………………………………….

Greg Bankoff Author, Georg Frerks Author, Dorothea Hilhorst Author Mapping Vulnerability Disasters, Development and People  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Greg McNally Soil and rock construction materials  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Greg Winkler Recycling Construction & Demolition Waste A LEED-Based Toolkit GreenSource  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Gregory Szuladzinski Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Gross J. L., Engelhardt M. D., Uang C. Modification of Existing Welded Steel Moment Frame. Connections for Seismic Resistance  ۱۹۹۹ ۲
……………………………………………………………….

Guenter Hofstetter, Guenther Meschke Numerical Modeling of Concrete Cracking    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Guenther Nitschke Japanese Gardens   ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Guiliano Augusti, A. Baratta, F. Casciati Probabilistic Methods in Structural Engineering  ۱۹۸۴
……………………………………………………………….

Gujer W.  Systems Analysis for Water Technology  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Gunter Seeber Satellite Geodesy Foundations, Methods, Applications 20032nden550s  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Guochang Xu Sciences of Geodesy – I Advances and Future Directions  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Guy J.-M. Le Moigne A guide to the formulation of water resources strategy  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Guy Kirk The Biogeochemistry of Submerged Soils  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Guy Levy, P. Fine, A. Bart-Tal Treated Wastewater in Agriculture Use and impacts on the soil environments and crops  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Guy Pluvinage, Aleksandar Sedmak Security and Reliability of Damaged Structures and Defective Materials NATO Science for Peace and Security Series C Environmental Security  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Guy T. Houlsby Principles of Hyperplasticity  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Gwynne Nettler Boundaries of Competence How Social Studies Makes Feeble Science
……………………………………………………………….

H.  Ewald, R.  Hutter, J.  Kretz, D.  Liedhegener, F.  Schmitt, A. Dorr Hydraulic Trainer Volume 2 Proportional and Servo Valve Technology    ۱۹۸۶
……………………………………………………………….

H. E. Burroughs, Shirley J. Hansen Managing Indoor Air Quality, 4th Edition
……………………………………………………………….

H. Gregersen, P. Ffolliott, K. Brookes Integrated Watershed Management Connecting People to their Land and Water  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

H. Hilsdorf Performance Criteria for Concrete Durability Rilem Report, No 12  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

H. J. Wierig Properties of Fresh Concrete Proceedings of the International RILEM Colloquium RILEM Proceedings 10  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

H. Rossmanith Structural Failure Technical, Legal and Insurance Aspects Istli Special Publication  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

H. S. Sobral Vegetable Plants and their Fibres as Building Materials Proceedings of the Second International RILEM Symposium RILEM Proceedings 7  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

H. Ulbrich, W. Gأ¼nthner IUTAM Symposium on Vibration Control of Nonlinear Mechanisms and Structures Proceedings of the IUTAM Symposium held in Munich, Germany, 18-22 July 20
……………………………………………………………….

H.E. Burroughs, Shirley J. Hansen Managing Indoor Air Quality, 5th Edition    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

H.H.G. Savenije Salinity and Tides in Alluvial Estuaries  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

H.M. Raghunath Hydrology  Principles, Analysis, and Design, Second Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

H.W. Chung Understanding Quality Assurance in Construction A Practical Guide to ISO 9000  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Habtamu Haile Tolera Suitability of Local Materials to Purify Akaki Sub-Basin Water  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Hadrian F. Cook The Protection and Conservation of Water Resources A British Perspective  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Haftka R.T., Gurdal Z. Elements of Structural Optimization  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Hai-Sui Yu Plasticity and Geotechnics  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Halim Hamid, Mohammad Ashraf Ali Handbook of MTBE and other gasoline oxygenates    ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Hamburger R.O. Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

Hamid R. Hamidzadeh, Reza N. Jazar Vibrations of Thick Cylindrical Structures  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Handbook of Pollution Control Waste Minimization
……………………………………………………………….

Hans F. Stroo, C. Herb Ward In Situ Bioremediation of Perchlorate in Groundwater SERDP ESTCP Environmental Remediation Technology  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Hans Ottosson Practical project management  for building and construction  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Hans Y. Tammemagi The Waste Crisis Landfills, Incinerators, and the Search for a Sustainable Future  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Harley Cohen  R  G Muncaster  The theory of pseudo-rigid bodies  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

Harold E. Wolfe Introduction To Non-Euclidean Geometry  ۱۹۴۵
……………………………………………………………….

Harold Moellering, ICA Commission of Spatial Data Standards, International Cartographic Association World spatial metadata standards scientific and technical descriptions, and full descriptions with crosstable  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Harold Moellering World Spatial Metadata Standards Scientific and Technical Characteristics, and Full Descriptions with Crosstable International Cartographic Associat
……………………………………………………………….

Harry A. Wray, American Society for Testing and Materials Manual on Flash Point Standards and Their Use Methods and Regulations Astm Manual Series  ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Harry G. Poulos, Edward H. Davis Pile Foundation Analysis and Design  ۱۹۸۰
……………………………………………………………….

Haruo Sato, Michael Fehler, Renata Dmowska Advances in Geophysics, Volume 50 Earth heterogeneity and scattering effects on seismic waves  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Hassnaa Moustafa, Yan Zhang Vehicular Networks  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Hazim B. Awbi Ventilation Systems Design and Performance    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

HDR Engineering Inc. Handbook of Public Water Systems  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Healey Making Strategic Spatial Plans Innovation In Europe Umea University, Sweden Alain Motte Universite Aix-Marseille, France Barrie Needham University of
……………………………………………………………….

Hedley Smyth Managing the Professional Practice In the Built Environment  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Heinz Konietzky Numerical Modelling of Discrete Materials in Geotechnical Engineering, Civil Engineering and Earth Sciences Proceedings of the First International UD
……………………………………………………………….

Heinz R. Trechsel Editor Moisture Analysis and Condensation Control in Building Envelopes ASTM Manual, 40 Astm Manual Series, Mnl 40.  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Heinz R. Trechsel Moisture Control in Buildings   ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Helen Lingard Occupational Health and Safety in Construction Project Management  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Helmut F. Schweiger Numerical Methods in Geotechnical Engineering Sixth European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Graz, Austria, 6-8 … in E
……………………………………………………………….

Helmut Wenzel Health Monitoring of Bridges  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Henry F. Naylor, Naylor Construction Project Management Planning and Scheduling Trade, Technology   Industry    ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Hilda J Koopman The Syntax of Specifiers and Heads Collected Essays of Hilda J. Koopman Routledge Leading Linguists 3  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Hillel Shuval, Hassan Dweik Water Resources in the Middle East Israel-Palestinian Water Issues  From Conflict to Cooperation  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Hipel, Keith W.  McLeod, A. Ian. Time Series Modelling of Water Resources and Environmental Systems  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Hoe I. Ling, Dov Leshchinsky, Fumio Tatsuoka Reinforced Soil Engineering Advanced in Research and practice  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Hoe I. Ling, Luigi Callisto, Dov Leshchinsky, Junichi Koseki Soil stress-strain behavior measurement, modeling and analysis  a collection of papers of the Geotechnical Symposium in Rome, March 16-17, 2006  ۲۰۰
……………………………………………………………….

Hota V.S. GangaRao, Narendra Taly, P. V. Vijay Reinforced concrete design with FRP composites  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Howard A. Perko Helical piles a practical guide to design and installation  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Howard Frumkin, Lawrence Frank, Richard Joseph Jackson Urban Sprawl and Public Health Designing, Planning, and Building for Healthy Communities  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Hri Stamenkovic Innovative Shear Design Structural Engineering  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Hsai-Yang Fang Foundation engineering handbook  ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Hua Li, Khin-Yong Lam, Teng -Yong Ng Studies in Applied Mechanics, Volume 50 Rotating Shell Dynamics  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Hugh O. Pierson Handbook of Refractory Carbides and Nitrides  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Hugo Bachmann Vibrations in structures Induced by man and machines Structural engineering documents  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Hydrology, Climate Change, and Implications for Water Security Committee on Himalayan Glaciers, Board on Atmospheric Studies and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Research Council Himalayan Glaciers Climate
……………………………………………………………….

I. Ellenberg Dispute Resolution In Construction Management  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

I. Apostol, D.L. Barry, W.G. Coldewey and D. Reimer Optimisation of Disaster Forecasting and Prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics – Volume 52 NATO Science for Peace and Securi
……………………………………………………………….

I. M. Idriss, R. W. Boulanger Soil Liquefaction During Earthquakes  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

I. Tsvankin Seismic Signatures and Analysis of Reflection Data in Anisotropic Media  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

I. Tsvankin Seismic Signatures and Analysis of Reflection Data in Anisotropic Media Handbook of Geophysical Exploration Seismic Exploration  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

I.M. James Handbook of Algebraic Topology  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Iain Alasdair MacLeod Modern structural analysis modelling process and guidance  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Ian Batty, Roger Westbrook The Design of Water-Retaining Structures    ۱۹۹۲
……………………………………………………………….

Ian Hewitt Mathematical modelling of geophysical melt drainage    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ian J. Kerr Engines of Change The Railroads That Made India Moving through History Transportation and Society  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Ianto Evans, Leslie Jackson Rocket Mass Heaters Superefficient Woodstoves YOU Can Build  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Igor A Karnovsky Theory of Arched Structures. Strength, Stability, Vibration  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Igor Nesteruk Supercavitation Advances and Perspectives  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Igor Y. Maevski, National Research Council U.S.. Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program, American Association of State Highway and Transportation Officials, United States. Federal Highway A
……………………………………………………………….

Ikeda K., Murota K. Imperfect bifurcation in structures and materials Engineering use of group-theoretic bifurcation theory  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Ilya Mikhelson Structural Engineering Formulas  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Imad L. Al-Qadi, Tom Scarpas, Andreas Loizos Pavement Cracking Mechanisms, Modeling, Detection, Testing and Case Histories  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Implementation, and Outreach Committee on National Earthquake Resilience–Research, Committee on Seismology and Geodynamics, National Research Council National Earthquake Resilience Research, Implementation, and Outreach  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Imtiaz Ahmed Use of Waste Materials in Highway Construction  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Inst Of Mining Shaft Engineering  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

Institut f©ơr Baustatik und Konstruktion ETH Z©ơrich Practical Guide to Structural Robustness and Disproportionate Collapse in Buildings October 2010    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Institute for Business and Home Safety Staf Is Your Home Protected from Earthquake Disaster A Homeowners Guide to Earthquake Retrofit
……………………………………………………………….

Institute Steel Construction Steel designers manual  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain, British Cement Association, Concrete Centre Great Britain Manual for the design of concrete building structures to Eurocode 2    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain, Structural Engineers Trading Organisation Aspects of cladding of interest to structural engineers, architects, surveyors, contractors, building owners, clients, local authoriti
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain Introduction to the fire safety engineering of structures    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain Manual for the Design of Steelwork Building Structures to Eurocode 3 October 2010    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Great Britain Manual for the seismic design of steel and concrete buildings to eurocode 8    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Guide to the Advanced Fire Safety Engineering of Structures    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Interim guidance on the design of reinforced concrete structures using fibre composite reinforcement    ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Interim guidance on the design of reinforced concrete structures using fibre composite reinforcement    ۱۹۹۹ ۲
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Manual for the Design of Building Structures to Eurocode 1 and Basis of Structural Design  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Institution of Structural Engineers Temporary Demountable Structures    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

International Code Council.  Building Officials and Code Administrators International.  International Conference of Building Officials.  Southern Building Code Congress International International mechanical code  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

International Code Council 2009 International Plumbing Code Softcover Version  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

International Code Council 2009 International Residential Code For One-and-Two Family Dwellings Soft Cover Version  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

International Code Council ICC International Code Council 1997 Uniform Building Code, Vol. 1 Administrative, Fire- and Life-Safety, and Field Inspection Provision  volume 1 1997
……………………………………………………………….

International Code Council ICC International Code Council 1997 Uniform Building Code, Vol. 2 Structural Engineering Design Provisions  volume 2 1997
……………………………………………………………….

International Code Council ICC International Code Council 2006 International Plumbing Code –  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

International Code Council ICC International Code Council International Residential Code for One- and Two-Family Dwellings 2006  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Ion Zavoianu Morphometry of Drainage Basins Developments in Water Science  ۱۹۸۵
……………………………………………………………….

Ir. J.F. Denoأ«l Fire Safety and Concrete Structures
……………………………………………………………….

Irena Twardowska, Herbert E. Allen, Max M. Häggblom, Sebastian Stefaniak Viable Methods of Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation   ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Irving Kett Engineered Concrete Mix Design and Test Methods Concrete Technology Series  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Isabel C. Escobar, Andrea Schäfer Sustainability Science and Engineering, Volume 2 Sustainable Water for the Future Water Recycling versus Desalination  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Israeli-Palestinian International Academic Conference on Water 1992 z, J. Isaac, Hillel I. Shuval Water and Peace in the Middle East Proceedings of the First Israeli-Palestinian International Academic Conference on Water, Zuric
……………………………………………………………….

Issaka Ndekugri BScHons Civil Eng. LLBHons MSc  PhD  MCIOB  MRICS, Michael Rycroft LLBHons  MCIOB  MCIArb The JCT 05 Standard Building Contract Law   Administration  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Ivan Brovchenko, Alla Oleinikova Interfacial and Confined Water  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Ivأ،n Francisco Garcأ­a-Tejero, Vأ­ctor Hugo Durأ،n-Zuazo, Josأ© Luis Muriel-Fernأ،ndez, Carmen Rocأ­o Rodrأ­guez-Pleguezuelo Water and Sustainable Agriculture SpringerBriefs in Agriculture   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

J. Balek Hydrology and Water Resources in Tropical Africa   ۱۹۷۷
……………………………………………………………….

J. A. Gannon, G. G. T. Masterton, W. A. Wallace, D. Muir Wood Piled Foundations in Weak Rocks  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

J. A. Hemsley Design applications of raft foundations  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. Allan Computers in Railways X Computer System Design And Operation in the Railway And Other Transit Systems    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

J. Anthony A. Jones Sustaining Groundwater Resources A Critical Element in the Global Water Crisis   ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

J. Blaauwendraad Plates and FEM Surprises and Pitfalls Solid Mechanics and Its Applications  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

J. C. Maso Interfacial Transition Zone in Concrete RILEM Reports  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

J. Claerbout Image Estimation by Example. Geophysical Sounding
……………………………………………………………….

J. E. Akin Finite Element Analysis with Error Estimators  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

J. G. Cabrera Performance and Durability of Bituminous Materials Proceedings of Symposium, University of Leeds, March 1994  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

J. H. Bungey Testing of concrete in structures  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

J. Hagerty Opportunities in Civil Engineering Careers  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

J. Handmer Flood Hazard Management British and International Perspectives  ۱۹۹۰
……………………………………………………………….

J. Hicks Welded Design Theory and Practice  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. J. Lagowski Chemistry. Foundations and Applications. K-Pl Vol.3 2004
……………………………………………………………….

J. Jaap Wijker Random Vibrations In Spacecraft Structures Design  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

J. Jaap Wijker Random Vibrations in Spacecraft Structures Design Theory and Applications  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

J. K. Fawell, J. Bailey, J. Chilton, E. Dahi, L. Fewtrell Fluoride in Drinking-water WHO Water Series    ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

J. Khatib Sustainability of Construction Materials Woodhead Publishing in Materials    ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

J. Larsen-Basse, K. Komvopolous Long Term Durability of Structural Materials  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

J. M. Davies Lightweight Sandwich Construction  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

J. M. Dinwoodie Timber, its nature and behaviour    ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J. Marchand Sulfate Attack on Concrete Modern Concrete Technology Series, Volume 10
……………………………………………………………….

J. Michael Duncan, Stephen G. Wright Soil Strength and Slope Stability  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

J. Paul Tullis Hydraulics of Pipelines Pumps, Valves, Cavitation, Transients  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

J. Purkiss Fire Safety Engineering – Design of Structures  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

J. R. Barber Intermediate Mechanics of Materials, 2nd Edition Solid Mechanics and Its Applications  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

J. W. Bull Life Cycle Costing for Construction  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

J. W. E. Masterman An Introduction to Building Procurement Systems  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

J. Waters, E. Selig Track Geotechnology and Substructure Management  ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

J. William Thompson, Kim Sorvig Sustainable Landscape Construction A Guide to Green Building Outdoors  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

J. Ye Structural and Stress Analysis – Theories, Tutorials and Examples  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

J. Zaras, K. Kowal-Michalska, J. Rhodes Thin-Walled Structures Advances and Developments  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

J. Záruba Water Hammer in Pipe-Line Systems   ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

J.A. Way, E.D. Yandzio, Steel Construction Institute Worked Example for Design of a Single Span Integral Bridge  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

J.C. Maso Interfaces in Cementitious Composites  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

J.D. van Mansvelt, M.J. van der Lubbe Checklist for Sustainable Landscape Management Final Report of the EU Concerted Action AIR3-CT93-1210  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

J.F.A. Moore Monitoring Building Structures  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

J.G. Richardson Supervision of Concrete Construction Volume 2 1998
……………………………………………………………….

J.H. Van Mossel The Purchasing of Maintenance Service Delivery in the Dutch Social Housing Sector. Optimising Commodity Strategies for Delivering Maintenance Services
……………………………………………………………….

J.L. Ashford Management of Quality in Construction  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

J.L. Clarke Structural design of polymer composites EUROCOMP design code and handbook  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

J.L. Smith and Y.P. Virmani Materials and Methods for Corrosion Control of Reinforced and Prestressed Concrete Structures in New Construction
……………………………………………………………….

J.L. Smith and Y.P. Virmani Materials and Methods for Corrosion Control of Reinforced and Prestressed Concrete Structures in New Construction    ۰
……………………………………………………………….

J.M. Illston, Peter Domone Construction materials their nature and behaviour  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

J.R. Whiteman The Mathematics of Finite Elements and Applications X MAFELAP 1999  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

J.Y. Richard Liew, V. Thevendran, N.E. Shanmugam Thin-Walled Structures Research and Development  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Jacek M. Czaplicki Shovel-Truck Systems Modelling, Analysis and Calculations    ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jack C. McCormac, Russell H. Brown-Design of Reinforced Concrete-Wiley (2013)
……………………………………………………………….

Jack C. McCormac, James K. Nelson Design of Reinforced Concrete    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jack D Dunitz  et al Structure and Bonding 012  ۱۹۷۲
……………………………………………………………….

Jack Harpster The Railroad Tycoon Who Built Chicago A Biography of William B. Ogden
……………………………………………………………….

Jack Porteous, Abdy Kermani Structural Timber Design to Eurocode 5  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jack Porteous  Abdy Kermani Structural timber design to Eurocode 5  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Jack R. Vinson The Behavior of Sandwich Structures of Isotropic and Composite Materials  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Jack R. Vinson The Behavior Of Thin Walled Structures Beams Plates And Shells  ۱۹۸۹
……………………………………………………………….

Jack Rostron Sick Building Syndrome Concepts, Issues and Practice  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Jack W. Plunkett Plunketts E-Commerce   Internet Business Almanac 2010 E-Commerce   Internet Business Industry Market Research, Statistics, Trends   Leading Companie
……………………………………………………………….

Jacob Bear, Alexander H.-D. Cheng Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport Theory and Applications of Transport in Porous Media, 23  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Jacques Betbeder-Matibet Seismic Engineering Phenomenes Sismiques English  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jacques Ganoulis Risk Analysis of Water Pollution  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jacques Guertin, Christy Herron, James A. Jacobs MTBE – Effects on Soil and Groundwater Resources  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Jacques Heyman Elements of the Theory of Structures Cambridge Studies in the History of Architecture  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Jacques Kimman, Christoph Ravesloot, Ronald Rovers Towards 0-Impact Buildings and Built Environments    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Jacques W. Delleur The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

James A. Smith, Susan E. Burns Physicochemical Groundwater Remediation  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

James A Davis  Kim F Hayes  American Chemical Society. Division of Environmental Chemistry.  American Chemical Society. Division of Geochemistry.  American Chemical Society. Meeting Geochemical processes at mineral surfaces  de
……………………………………………………………….

James Douglas, W. H. Ransom Understanding Building Failures    ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

James E. Amrhein , Max L. Porter Reinforced Masonry Engineering Handbook Clay and Concrete Masonry, Sixth Edition      ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

James E. Hubbard Spatial Filtering for the Control of Smart Structures An Introduction  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

James E. Landmeyer Introduction to Phytoremediation of Contaminated Groundwater Historical Foundation, Hydrologic Control, and Contaminant Remediation  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

James F. Doyle Modern experimental stress analysis completing the solution of partially specified problems  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

James G. MacGregor Reinforced Concrete Mechanics Design  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

James M. Kelly, Dimitrios Konstantinidis Mechanics of Rubber Bearings for Seismic and Vibration Isolation    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

James M Sinopoli Smart Buildings Systems for Architects, Owners and Builders
……………………………………………………………….

James Rishel Water Pumps and Pumping Systems  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

James Wedding P.E., Rick Graham Introducing AutoCAD Civil 3D 2010  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jamie Bartram, Richard Ballance Water Quality Monitoring A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

Jamie Bartram, Richard Ballance Water quality monitoring a practical guide to the design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

Jan-Tjeerd H.N. de Faber 29th European Strabismological Associaton Meeting Transactions Izmir, Turkey, June 1-4, 2004  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jan Bijen Durability of Engineering Structures  Design, Repair and Maintenance  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Jan Vymazal, Jan Vymazal Wastewater Treatment Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jan Vymazal, Lenka Kröpfelová Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow Environmental Poll  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jan Vymazal Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Jane Anderson, David Shiers, Mike Sinclair The green guide to specification an environmental profiling system for building materials and components    ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Jane Lataille Fire Protection Engineer  Los Alamos National Laboratory Fire Protection Engineering in Building Design  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Jane Schneider, Ida Susser Wounded Cities Destruction and Reconstruction in a Globalized World    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Jane Schneider, Ida Susser Wounded Cities Destruction and Reconstruction in a Globalized World    ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Jane Varley Flood Stage and Rising  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Janusz Rȩbielak Shaping of space structures examples of applications of Formian in the design of tension-strut systems  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jaroslav Pollert, Bozidar Dedus Security of Water Supply Systems from Source to Tap   ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Jaroslaw Morawski Investment Decisions on Illiquid Assets – A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jason A. Burdick, Robert L. Mauck Biomaterials for Tissue Engineering Applications A Review of the Past and Future Trends  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Jason R. Baren Infrastructure Rebuilding, Repairing and Restructing  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Javier Bonet, Richard D. Wood Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Javier Bonet, Richard D. Wood Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Javier Bonet  Antonio J Gil  Richard D Wood Worked examples in nonlinear continuum mechanics for finite element analysis  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

Jay H.  Lehr, Jack Keeley Water Encyclopedia – Ground Water  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jay H. Lehr, Jack Keeley, Janet Lehr Water Encyclopedia Water Quality and Resource Development 2 2005
……………………………………………………………….

Jay H. Lehr, Jack Keeley Water Encyclopedia Oceanography  Meteorology  Physics and Chemistry  Water Law  and Water History, Art, and Culture  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jay H. Lehr, Jack Keeley Water Encyclopedia Surface and Agricultural Water  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jay Youngdahl Working on the Railroad, Walking in Beauty Navajos, Hأ³zhؤ±, and Track Work  ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Jayne Ann Krentz Chance Of A Lifetime  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Jean-Pierr Adam Roman Building Materials and Techniques  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Jean Louise Briaud Foundations for Transmission Line Towers Geotechnical Special Publication No 8  ۱۹۸۷
……………………………………………………………….

Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng Seismic Design Aids for Nonlinear Pushover Analysis of Reinforced Concrete and Steel Bridges Advances in Earthquake Engineering    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Jeffrey K. Sosland Cooperating Rivals The Riparian Politics of the Jordan River Basin  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jens Havskov, Lars Ottemoller Routine Data Processing in Earthquake Seismology With Sample Data, Exercises and Software  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Jeremy Allouche, Matthias Finger Water Privatisation Trans-National Corporations and the Re-regulation of the Water Industry  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Jeremy B. Jones, Patrick J. Mulholland Streams and Ground Waters  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

Jerome J. Connor Analysis of Structural Member Systems  ۱۹۷۶
……………………………………………………………….

Jerome J. Connor Introduction to Structural Motion Control  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

Jerrold E. Marsden, Thomas J. R. Hughes Mathematical Foundations of Elasticity  ۱۹۸۲
……………………………………………………………….

Jerrold E. Marsden, Thomas J. R. Hughes Mathematical Foundations of Elasticity Dover Civil and Mechanical Engineering    ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

Jerrold J. Troyan, Sigurd P. Haber Treatment of Microbial Contaminants in Potable Water Supplies Technologies and Costs   ۱۹۹۱
……………………………………………………………….

Jerry Yudelson Marketing Green Building Services Strategies for Success  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Jerry Yudelson Marketing Green Buildings Guide for Engineering, Construction and Architecture  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Jessica Teisch Engineering Nature Water, Development, and the Global Spread of American Environmental Expertise    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Jian Zhao, Weishen Zhu Stability Analysis and Modelling of Underground Excavations in Fractured Rocks  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Jiashi Yang The mechanics of piezoelectric structures  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Jie Li, Jianbing Chen Stochastic dynamics of structures  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jie Shan  Charles K Toth Topographic laser ranging and scanning  principles and processing  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jill Boberg Liquid Assets Demographics Water Management & Freshwater Resources  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jim Wild Site Management of Building Services Contractors  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

Jiri Strasky Stress Ribbon and Cable-Supported Pedestrian Bridges  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Joachim Blatter, Helen Ingram Reflections on water new approaches to transboundary conflicts and cooperation  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Joanne E. Norris Slope Stability and Erosion Control Ecotechnological Solutions  ۰
……………………………………………………………….

Jochen Bundschuh Natural Arsenic in Groundwaters of Latin America Proceedings of the International Congress on NaturalArsenic in Groundwaters of Latin America, Mexico
……………………………………………………………….

Joel R Gat Isotope Hydrology  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Johan Rockstrأ¶m, Caroline Figuأ¨res, Cecilia Tortajada Rethinking Water Management Innovative Approaches to Contemporary Issues    ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Johann Weber, Theodor Hugues, Ludwig Steiger Timber Construction Details, Products, Case Studies  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Johannes Karl Fink Handbook of Engineering and Specialty Thermoplastics, Water Soluble Polymers Handbook of Engineering and Speciality Thermoplastics Volume 2    ۲۰۱
……………………………………………………………….

John A. Scales Theory of Seismic Imaging  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

John A Purkiss Fire Safety Engineering – Design of Structures  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

John Abrahams Fire from First Principles A Design Guide to Building Fire Safety  ۱۹۹۹
……………………………………………………………….

John Arundel Sewage and Industrial Effluent Treatment  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

John Atkinson The Introduction to the Mechanics of Soils & Foundations  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

John Bennett, Sarah Peace Partnering in the Construction Industry A code of practice for strategic collaborative working  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

John Blair Waterways and Canal-Building in Medieval England  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

John Boardman, Jean Poesen Soil Erosion in Europe  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

John Bungey, Ray Hulse Bill Mosley Reinforced Concrete Design to Eurocode 2  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

John Bungey, S Millard, Mike Grantham Testing of Concrete in  Structures, Fourth edition  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe, George Tchobanoglous MWHs Water Treatment Principles and Design  ۲۰۱۲
……………………………………………………………….

John C.F. Walker Primary Wood Processing Principles and Practice  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

John Chilton BSc  PhD  C.Eng  MICE Space Grid Structures  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

John Chrysler, Masonry Institute of America, International Code Council Reinforced Concrete Masonry Construction Inspectors Handbook, 7th Ed  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

John D. Holmes Wind Loading of Structures  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

JOHN G.LYON Wetland Landscape Characterization GIS Remote Sensing and Image Analysis
……………………………………………………………….

John Gribbin Hole in the Sky  Mans Threat to the Ozone Layer  ۱۹۸۸
……………………………………………………………….

John H. Bickford Introduction to the Design and Behavior of Bolted Joints, Fourth Edition Non-Gasketed Joints Mechanical Engineering  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

John Hay Mind The Gap The Education Of A Nature Writer Environmental Arts and Humanities Series  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

John Hicks welded joint design  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

John Hinks, Geoff Cook The Technology of Building Defects  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

John Holmes Wind Loading of Structures 2nd Edition
……………………………………………………………….

John Johansen, C.F. Mathiesen Modern Trends in Tunnelling and Blast Design  ۲۰۰۰
……………………………………………………………….

John Kelly, Steven Male Value Management in Design and Construction  ۱۹۹۳
……………………………………………………………….

John L. Volakis, Arindam Chatterjee, Leo C. Kempel Finite Element Method for Electromagnetics  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

John M. Vance, Fouad Y. Zeidan, Brian Murphy Machinery Vibration and Rotordynamics  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

John McGuinness The law and management of building subcontracts  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

John Murphy The Eisenhower Interstate System Building America Then and Now  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

John N. Connaughton, S.D. Green Value Management in Construction A Clients Guide  ۱۹۹۶
……………………………………………………………….

John R. Hauser Numerical Methods for Nonlinear Engineering Models  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

John Suppe Principles of Structural Geology  ۱۹۸۴
……………………………………………………………….

John Swaffield Transient Airflow in Building Drainage Systems  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

John T. Alexander Bubonic Plague in Early Modern Russia Public Health and Urban Disaster  ۲۰۰۲
……………………………………………………………….

John Zumerchik, Steven L. Danver Seas and Waterways of the World  ۲ volumes  An Encyclopedia of History, Uses, and Issues  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Johnson Laxtons Building PriceBook 20  ۲۰۰۱
……………………………………………………………….

Joint Structural Division of  the South African  Institution of Civil Engineering Design of prestressed concrete flat slabs.
……………………………………………………………….

Jonathan F. Hutchings Project Scheduling Handbook Civil and Environmental Engineering  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Jonathan Ochshorn Structural Elements for Architects and Builders Design of columns, beams, and tension elements in wood, steel, and reinforced concrete  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jonathan Ricketts, M. Loftin, Frederick Merritt Standard Handbook for Civil Engineers Handbook  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Jorgensen S.E. Lake and reservoir management  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jos P. Van Leeuwen, Harry J.P. Timmermans Innovations in Design & Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Jose Albiac, Ariel Dinar The Management of Water Quality and Irrigation Technologies  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jose Antonio Ocampo Beyond Reforms Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability Latin American Development Forums  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Jose Liria Montanes Hydraulic Canals Design, Construction, Regulation and Maintenance  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

Josef Kolb  Lignum – Holzwirtschaft Schweiz  DGfH – German Society of Wood Research Systems in timber engineering  loadbearing structures and component layers  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Josef Kolb Systems in Timber Engineering Loadbearing Structures and Component Layers  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

Joseph S. Accetta, David L. Shumaker The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook. Electro-Optical Systems Design, Analysis, and Testing v.4 1993
……………………………………………………………….

Joseph B. Wujek, Frank R. Dagostino Mechanical and electrical systems in architecture, engineering, and construction 5th Edition    ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

Joseph E. Bowles Foundation Analysis and Design      ۱۹۹۵
……………………………………………………………….

Joseph E.Kuhn Reports of military observers attached to the Armies in Manchuria during the Russo-Japanese war. Part III.  ۱۹۰۶
……………………………………………………………….

Joseph Hun-wei Lee, Vincent Chu Turbulent jets and plumes A Lagrangian approach  ۲۰۰۳
……………………………………………………………….

Joseph Lamond  James Peilert Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials  ۲۰۰۶
……………………………………………………………….

Joseph P. Stoltman, John Lidstone, Lisa M. DeChano International Perspectives on Natural Disasters Occurrence, Mitigation, and Consequences Advances in Natural and Technological Hazards Research  ۲۰
……………………………………………………………….

José Coca-Prados, Gemma Gutiérrez-Cervelló Water Purification and Management  ۲۰۱۰
……………………………………………………………….

José Coca-Prados, Gemma Gutiérrez-Cervelló Water Purification and Management  ۲۰۱۰ ۲
……………………………………………………………….

Jr., Pedro Fierro Editor, Evan K. Nyer Editor The Water Encyclopedia  ۲۰۰۷
……………………………………………………………….

Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen Modelling Transport, 4th Edition    ۲۰۱۱
……………………………………………………………….

Julian Thornton, Reinhard Sturm, George Kunkel Water Loss Control  ۲۰۰۸
……………………………………………………………….

Jyri Outinen Seminar on steel structures  design of cold-formed steel structures
……………………………………………………………….

Jörg Rings Monitoring the water content evolution of dikes  ۲۰۰۹
……………………………………………………………….

Jأ؛lأ­us Sأ³lnes Stochastic Processes and Random Vibrations Theory and Practice  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

K A Kikoin  V N Flerov Transition metal impurities in semiconductors – electronic structure and physical properties  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

K. Borre Gilbert Strang Linear algebra, geodesy, and GPS  ۱۹۹۷
……………………………………………………………….

K. C. Wilson, G. R. Addie, A. Sellgren, R. Clift Slurry Transport Using Centrifugal Pumps    ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

K. H. Head Effective Stress Tests, Volume 3, Manual of Soil Laboratory Testing, 2nd Edition  ۱۹۹۸
……………………………………………………………….

K. H. Head Manual of Soil Laboratory Testing, Permeability, Shear Strength and Compressibility Tests  ۱۹۹۴
……………………………………………………………….

K. K. Choi, Nam-Ho Kim, K.K. Choi Structural sensitivity analysis and optimization 2, Nonlinear systems and applications  ۲۰۰۵
……………………………………………………………….

K. K. Choi, Nam-Ho Kim, K.K. Choi Structural Sensitivity Analysis and Optimization 2  ۲۰۰۴
……………………………………………………………….

K. Lee Lerner, K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner UXL Encyclopedia of Water Science Edition 1. Economics and Uses Volume 2 2004
……………………………………………………………….