مهندسی شیمی، شیمی، بیوشیمی،  نفت و گاز و پتروشیمی

دانلود ایبوک دسته مهندسی شیمی

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Chemical Engineering: part7

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 32

Specifications:         $۴۰۳ Brian E. Conway John O’M. Bockris R Springer 0306459647   ۲۰۰۲

Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 34

Specifications:         $۳۰۰ John O’M. Bockris Brian E. Conway Springer 0306464624   ۲۰۰۲

Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 39

Specifications:         $۲۰۰ C.G. Vayenas Ralph E. White Springer 0387233717   ۲۰۰۶

Modern Aspects of Electrochemistry, Volume 42

Specifications:         $۲۰۰ Constantinos G. Vayenas R.White M.G Springer 038749488X   ۲۰۰۸

Modern Aspects of Rare Earths and their Complexes

Specifications:         $۴۲۳ V.S. SastriJ.C.Bunzli J.R.Perumareddi  Elsevier 0444510109   ۲۰۰۴

Modern Biooxidation – Enzymes, Reactions and Applications

Specifications:         $۳۰۰ Rolf D. Schmid Vlada Urlacher Wiley 3527315071   ۲۰۰۷

Modern Carbonyl Chemistry

Specifications:         $۳۰۰ Junzo Otera Wiley-VCH 3527298711   ۲۰۰۰

Modern Carbonyl Olefination, Methods and Applications

Specifications:         $۳۰۱ Takeshi Takeda Wiley 352730634X   ۲۰۰۴

Modern Carbonylation Methods

Specifications:         $۳۰۰ Laszlo Kollar Wiley-VCH 3527318968   ۲۰۰۸

Modern Charge-Density Analysis, 2012 Edition

Specifications:         $۲۷۹  Carlo Gatti Piero Macchi Springer 9048138353   ۲۰۱۲

Modern Chemical Enhanced Oil Recovery – Theory and Practice

Specifications:         $۱۳۵ James Sheng Gulf Professional Publishing 1856177459   ۲۰۱۱

Modern Chlor-Alkali Technology, Volume 8

Specifications:         $۲۰۰ John Moorhouse Wiley 0632055596   ۲۰۰۱

Modern Chromatographic Analysis of Vitamins, 3nd Edition (Chromatographic Science)

Specifications:         $۴۰۲ Andre P. De Leenheer Willy Lambert CRC 0824703162   ۲۰۰۰

Modern Density Functional Theory – A Tool For Chemistry (THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMIST

Specifications:         $۳۲۷ J.M. ED. SEMINARIO Elsevier 0444821716   ۱۹۹۵

Modern Derivatization Methods for Separation Science

Specifications:         $۳۱۶ Toshimasa Toyo oka Wiley 0471983640   ۲۰۰۳

Modern Drying Technology, Volume 2 – Experimental Techniques , 2nd Edition

Specifications:         $۲۳۹  Evangelos Tsotsas Arun S. Mujumdar Wiley 3527315578   ۲۰۰۹

Modern Drying Technology, Volume 3, Product Quality and Formulation

Specifications:         $۲۱۰  Evangelos Tsotsas, Arun S. Mujumdar Wiley 3527315586   ۲۰۱۱

Modern Electrochemistry 2B – Electrodics in Chemistry, Engineering, Biology and Environmental Science, 2nd Editi

Specifications:         $۱۱۲ John O’M. Bockris Amulya K.N. Reddy Springer 0306463245   ۲۰۰۴

Modern Experimental Biochemistry (3rd Edition)

Specifications:         $۱۱۰ Rodney F. Boyer Benjamin Cummings 0805331115   ۲۰۰۱

Modern Fluoroorganic Chemistry – Synthesis, Reactivity, Applications

Specifications:         $۲۲۴ Peer Kirsch Wiley 3527306919   ۲۰۰۴

Modern Fluoropolymers, High Performance Polymers for Diverse Applications

Specifications:         $۶۲۰ John Scheirs Wiley 0471970557   ۱۹۹۷

Modern Formal Methods and Applications

Specifications:         $۲۴۴ Hossam A. Gabber Kluwer Academic 1402042221   ۲۰۰۶

Modern Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Comprehensive Analytical Chemistry)

Specifications:         $۳۰۰ A.A. Christy Y. Ozaki V.G. Gregoriou Elsevier 0444500448   ۲۰۰۱

Modern Fracturing: Enhancing Natural Gas Production

Specifications:         $۱۲۰  Hlidek  Economides  Martin Energy Tribune Publishing Inc 1604616881   ۲۰۰۸

Modern HPLC for Practicing Scientists

Specifications:         $۱۱۰ Michael W. Dong Wiley 047172789X   ۲۰۰۶

Modern Instrumental Analysis (Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 47)

Specifications:         $۵۱۰ Satinder Ahuja Neil Jespersen Elsevier 044452259X   ۲۰۰۶

Modern Isotope Ratio Mass Spectrometry

Specifications:         $۶۳۰ I. T. Platzner Wiley 0471974161   ۱۹۹۷

Modern Mass Spectrometry (Topics in Current Chemistry, vol 225)

Specifications:         $۴۴۶ Christoph A. Schalley Springer 3540000984   ۲۰۰۳

Modern Methods and Algorithms of Quantum Chemistry Proceedings, 2nd Edition

Specifications:         $۱۱۰ Johhanes Grotendorst NIC 3000058346   ۲۰۰۰

Modern Methods for Lipid Analysis by Liquid Chromatography, Mass Spectrometry and Related Techniques

Specifications:         $۳۰۰ William Craig Byrdwell American Oil Chemists Societ 1893997758   ۲۰۰۵

Modern Nonlinear Optics (part 1) 2nd Ed( (ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS)

Specifications:         $۲۲۰ Myron W. Evans JOHN WILEY & SONS, INC. 0471231479   ۲۰۰۱

Modern Nonlinear Optics (part 2) 2nd Ed(ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS)

Specifications:         $۲۲۰ Myron W  Evans JOHN WILEY & SONS 0471231487   ۲۰۰۱

Modern Nonlinear Optics (part 3) 2nd Ed (ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS)

Specifications:         $۲۳۹ Myron W  Evans JOHN WILEY & SONS 0471231495   ۲۰۰۱

Modern Nuclear Chemistry

Specifications:         $۳۰۰ Walter D. Loveland David Morrissey G Wiley 0471115320   ۲۰۰۶

Modern Optical Spectroscopy – With Examples from Biophysics and Biochemistrry

Specifications:         $۳۱۰ William W. Parson Springer 354037535X   ۲۰۰۷

Modern Organic Synthesis in the Laboratory

Specifications:         $۱۲۹ Jie Jack Li Chris Limberakis Derek A.  Oxford University, USA 0195187997   ۲۰۰۷

Modern Organocopper Chemistry

Specifications:         $۲۵۰ Norbert Krause Wiley VCH 3527297731   ۲۰۰۲

Modern Organonickel Chemistry

Specifications:         $۳۲۰ Yoshinao Tamaru Wiley 3527307966   ۲۰۰۵

Modern Oxidation Methods

Specifications:         $۲۸۵ Jan Erling Backvall Wiley,VCH 3527306420   ۲۰۰۵

Modern Physical Methods in Biochemistry, Part B (New Comprehensive Biochemistry, Volume 11B)

Specifications:         $۱۳۵ A. Neuberger Elsevier 0444809686   ۱۹۸۸

Modern Plastics Handbook

Specifications:         $۲۲۵ Charles A. Harper McGraw-Hill 0070267146   ۲۰۰۰

Modern Polyesters – Chemistry and Technology of Polyesters and Copolyesters (Wiley Series in Polymer Science)

Specifications:         $۵۰۷ John Scheirs Timothy E. Long Wiley 0471498564   ۲۰۰۴

Modern Polymer Spectroscopy – 17th European Symposium on Polymer Spectroscopy

Specifications:         $۱۴۵ Peter Wilhelm WileyVCH 3527324380   ۲۰۰۸

Modern Power Station Practice, Volume B – Boilers and Ancillary Plant, Third Edition

Specifications:         $۱۷۷  R. M. Clapp, British Electricity Internat Pergamon 0080405126   ۱۹۹۲

Modern Practice of Gas Chromatography, 4th Ed.

Specifications:         $۳۰۰ Robert L. PhD Grob Eugene F. PhD Ba Wiley 0471229830   ۲۰۰۴

Modern Protein Chemistry – Practical Aspects

Specifications:         $۱۸۹  Gary C. Howard William E. Brown CRC Press 0849394538   ۲۰۰۲

Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach

Specifications:         $۲۱۲ Ewen Smith Geoffrey Dent Wiley 0471496685   ۲۰۰۵

Modern Size-Exclusion Liquid Chromatography – Practice of Gel Permeation and Gel Filtration Chromatography, 2n

Specifications:         $۱۳۵ Andre Striegel Wallace W. Yau Wiley 0471201723   ۲۰۰۹

Modern Solvents in Organic Synthesis (Topics in Current Chemistry, vol 206)

Specifications:         $۳۱۸ Paul Knochel De Mei H. Kessler J. M.  Springer 3540662138   ۲۰۰۰

Modern Spectroscopy (4th Edition)

Specifications:         $۸۵ J. Michael Hollas john wiley & son 0470844167   ۲۰۰۴

Modern Syntheses of Cobalt III Complexes (Topics in Current Chemistry, vol 110)

Specifications:         $۵۲ Muraji Shibata Springer 0387120416   ۱۹۸۳

Modern theory of Polymer Solutions (Harper’s chemistry series)

Specifications:         $۲۰۰ Hiromi Yamakawa Harper & Row 0060473096   ۲۰۰۱

Modern Thermodynamics: Based on the Extended Carnot Theorem

Specifications:         $۱۶۹  Jitao Wang Springer 3642113486   ۲۰۱۱

Modification and Blending of Synthetic and Natural Macromolecules (NATO Adv. Study, on Mathematics, Physics,

Specifications:         $۱۷۰ Francesco Ciardelli,Stanislaw Penczek Springer 1402027346   ۲۰۰۵

Modified Atmospheric Processing and Packaging of Fish – Filtered Smokes, Carbon Monoxide & Reduced Oxygen P

Specifications:         $۳۰۰ W. Steven Otwell Hordur G. Kristinsso Wiley-Blackwell 0813807689   ۲۰۰۶

Modified Nucleosides – in Biochemistry, Biotechnology and Medicine

Specifications:         $۵۰۵  Piet Herdewijn Wiley 3527318208   ۲۰۰۸

Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry-Theoretical&Practical Applications in Polymer Characteri

Judit Simon, Budapest University of Te Springer

Molecular Aggregation – Structure Analysis & Molecular Simulation of Crystals and Liquids (International Union of

Specifications:         $۲۰۰ Angelo Gavezzotti Oxford University 0198570805   ۲۰۰۷

Molecular Analysis and Genome Discovery

Specifications:         $۲۴۰ Ralph Rapley,Stuart Harbron John Wiley 0471498475   ۲۰۰۴

Molecular Analysis of Cancer (Methods in Molecular Medicine)

Specifications:         $۱۳۰ J. Boultwood ,Carrie Fidler Humana Press 0896036227   ۲۰۰۱

Molecular and Cellular Iron Transport

Specifications:         $۴۰۸ Douglas Templeton CRC 0824706218   ۲۰۰۲

Molecular and Colloidal Electro-optics (Surfactant Science)

Specifications:         $۳۰۰ Stoyl P. Stoylov Maria V. Stoimenova CRC 0849398118   ۲۰۰۷

Molecular and Diagnostic Procedures in Mycoplasmology, Volume I – MOLECULAR CHARACTERIZATION

Specifications:         $۲۰۰ Shmuel Razin Joseph G. Tully Academic Press 0125838050   ۱۹۹۶

Molecular and Diagnostic Procedures in Mycoplasmology, Volume II – DIAGNOSTIC PROCEDURES

Specifications:         $۲۰۰ Shmuel Razin Joseph G. Tully Academic Press 0125838050   ۱۹۹۶

Molecular Aspects of Enzyme Catalysis

Specifications:         $۱۶۰ Tukui Fukui Kenji Soda Vch Pub 3527300171   ۱۹۹۴

Molecular Association in Biological and Related Systems (Advances in Chemistry vol.84)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۸

Molecular Beam Epitaxy – Applications to Key Materials (Materials Science and Process Technology series)

Specifications:         $۳۱۰ Robin F.C. Farrow Noyes Publications 0815513712   ۱۹۹۵

Molecular Biological and Immunological Techniques and Applications for Food Chemists

Specifications:         $۱۲۵ Bert Popping,Carmen Diaz-Amigo,Katr Wiley 0470068094   ۲۰۱۰

Molecular Catalysis of Rare-Earth Elements (Structure and Bonding)

Specifications:         $۳۰۰  Peter W. Roesky Springer 3642128106   ۲۰۱۰

Molecular Characterization and Analysis of Polymers (Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 53)

Specifications:         $۲۹۵ John M. Chalmers Robert J. Meier Elsevier 0444530568   ۲۰۰۸

Molecular Chemistry of Sol-Gel Derived Nanomaterials

Specifications:         $۱۶۰ Robert Corriu Nguyen Trong Anh Wiley 0470721170   ۲۰۰۹

Molecular Clusters of the Main Group Elements

Specifications:         $۲۱۰ Matthias Driess Heinrich Noth Wiley VCH 3527306544   ۲۰۰۴

Molecular Computing

Specifications:         $۱۰۰ Tanya Sienko  Andrew Adamatzky  Nic The MIT Press 0262194872   ۲۰۰۳

Molecular Descriptors for Chemoinformatics, 2nd Edition (2 Volumes)

Specifications:         $۵۰۰  Roberto Todeschini Viviana Consonni  Wiley 3527318526   ۲۰۰۹

Molecular Detection of Foodborne Pathogens

Specifications:         $۲۰۹ Dongyou Liu CRC 1420076434   ۲۰۰۹

Molecular Devices and Machines – Concepts and Perspectives for the Nanoworld

Specifications:         $۳۰۰ Vincenzo Balzani Alberto Credi Margh Wiley-VCH 3527318003   ۲۰۰۸

Molecular Devices and Machines, A Journey into the Nanoworld

Specifications:         $۲۰۳ Vincenzo Balzani Margherita Venturi  Wiley VCH 3527305068   ۲۰۰۳

Molecular Diagnostics

Specifications:         $۱۵۳ George Patrinos-Wilhelm Ansorge Academic Press 0125466617   ۲۰۰۵

Molecular Driving Forces – Statistical Thermodynamics in Chemistry & Biology

Specifications:         $۱۰۴ Ken A. Dill Routledge 0815320515   ۲۰۰۲

Molecular Drug Properties – Measurement and Prediction (Methods and Principles in Medicinal Chemistry)

Specifications:         $۳۰۰ Raimund Mannhold Wiley-VCH 3527317554   ۲۰۰۸

Molecular Dynamics – From Classical to Quantum Methods (Theoretical and Computational Chemistry, Volume 7)

Specifications:         $۵۲۰ Perla Balbuena Jorge M. Seminario Elsevier 0444829105   ۱۹۹۹

Molecular Dynamics – Studies of Synthetic and Biological Macromolecules

Specifications:         $۴۴  Lichang Wang InTech 9535104445   ۲۰۱۲

Molecular Dynamics – Theoretical Developments and Applications in Nanotechnology and Energy

Specifications:         $۴۴  Lichang Wang InTech 9535104438   ۲۰۱۲

Molecular Dynamics of Glass-Forming Systems – Effects of Pressure (Advances in Dielectrics)

Specifications:         $۱۱۰  George Floudas, Marian Paluch, Andrz Springer   ۲۰۱۰

Molecular Dynamics Simulation – Elementary Methods (Monographs in Physical Chemistry)

Specifications:         $۱۱۰ J. M. Haile Wiley 0471819662   ۱۹۹۲

Molecular Electromagnetism: A Computational Chemistry Approach (Oxford Graduate Texts)

Specifications:         $۷۹  Stephan P. A. Sauer Oxford University Press, USA 0199575398   ۲۰۱۲

Molecular Electronic Structures of Transition Metal Complexes I (Structure and Bonding)

Specifications:         $۲۵۹  David Michael P. Mingos Peter Day Je Springer 3642273696   ۲۰۱۲

Molecular Electronic Structures of Transition Metal Complexes II (Structure and Bonding)

Specifications:         $۲۵۹  David Michael P. Mingos Peter Day Je Springer 3642273777   ۲۰۱۲

Molecular Electronic-Structure Theory

Specifications:         $۵۱۵ Trygve Helgaker Poul Jorgensen Jeppe  Wiley 0471967556   ۲۰۰۰

Molecular Electrostatic Potentials (Theoretical and Computational Chemistry)

Specifications:         $۴۰۸ J.S. Murray K. Sen Elsevier 0444823530   ۱۹۹۶

Molecular Energetics – Condensed-Phase Thermochemical Techniques

Specifications:         $۱۰۶ Jose A. Martinho Simoes Manuel Mina Oxford University, USA 0195133196   ۲۰۰۸

Molecular Farming – Plant-made Pharmaceuticals and Technical Proteins

Specifications:         $۳۱۳ Rainer Fischer Stefan Schillberg Wiley 3527307869   ۲۰۰۵

Molecular Fluorescence – Principles and Applications

Specifications:         $۲۰۵ Bernard Valeur Wiley VCH 352729919X   ۲۰۰۲

Molecular Gas Dynamics – Theory, Techniques, and Applications (Modeling and Simulation in Science, Engineering

Specifications:         $۲۰۰ Yoshio Sone Birkhauser Boston 0817643451   ۲۰۰۷

Molecular Heterogeneous Catalysis – A Conceptual and Computational Approach

Specifications:         $۲۰۰ Rutger A. van Santen Matthew Neuroc Wiley-VCH 352729662X   ۲۰۰۶

Molecular Hydrodynamics

Specifications:         $۳۵ Jean Pierre Boon Sidney Yip Dover Publications 0486669491   ۱۹۹۲

Molecular Imprinting of Polymers (BIOTECHNOLOGY INTELLIGENCE UNIT)

Specifications:         $۲۱۰ Sergey Piletsky Anthony P. F. Turner Eurekah Inc 1587062194   ۲۰۰۶

Molecular Inclusion and Molecular Recognition Clathrates I (Topics in Current Chemistry, vol 140)

Specifications:         $۱۱۰ E. Weber Springer 0387173072   ۱۹۸۷

Molecular Inclusion and Molecular Recognition Clathrates II (Topics in Current Chemistry, vol 149)

Specifications:         $۱۱۵ E. Webe Springer 0387193383   ۱۹۸۹

Molecular Interaction Fields – Applications in Drug Discovery and ADME Prediction (Methods and Principles in Me

Specifications:         $۲۲۸ Gabriele Cruciani Raimund Mannhold Wiley 3527310878   ۲۰۰۶

Molecular Interfacial Phenomena of Polymers and Biopolymers

Specifications:         $۴۴۵ Peter P. Chen Woodhead Publishing 1855739283   ۲۰۰۵

Molecular Interpretations of Sorption in Polymers, Part I (Advances in Polymer Science, vol 99)

Specifications:         $۷۹ L. A. Errede Springer 0387534970   ۱۹۹۱

Molecular Light Scattering and Optical Activity, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Laurence D. Barron Cambridge University Press 0521813417   ۲۰۰۴

Molecular Machines & Motors (Structure and Bonding, vol 99)

Specifications:         $۴۴۶ J.P. Sauvage Springer 3540413820   ۲۰۰۱

Molecular Machines (Topics in Current Chemistry, vol 262)

Specifications:         $۴۰۰ T. Ross Kelly Springer 3540285016   ۲۰۰۶

Molecular Markers, Natural History, and Evolution, 2 Edition

Specifications:         $۷۵  John C. Avise Sinauer Associates 0878930418   ۲۰۰۴

Molecular Materials with Specific Interactions – Modeling and Design (Challenges & Advances in Computational Ch

Specifications:         $۳۰۰ W. Andrzej Sokalski Springer 1402053711   ۲۰۰۷

Molecular Microbiology Laboratory – A Writing Intensive Course

Specifications:         $۱۰۵ Walt Ream Bruce Geller Janine Trempy Academic Press 012583991X   ۲۰۰۳

Molecular Modeling – Basic Principles and Applications, 3rd Ed. (Methods and Principles in Medicinal Chemistry, V

Specifications:         $۲۰۰ Hans-Dieter Holtje G Folkers T Beier  Wiley-VCH 3527293841   ۱۹۹۷

Molecular Modeling and Simulation – An Interdisciplinary Guide, 2nd Edition (Interdisciplinary Applied Mathematic

Specifications:         $۸۴ Tamar Schlick Springer 1441963502   ۲۰۱۰

Molecular Modeling Applications in Crystallization

Specifications:         $۲۰۰  Allan S. Myerson Cambridge University Press 0521552974   ۱۹۹۹

Molecular Modeling in Heavy Hydrocarbon Conversions (Chemical Industries)

Specifications:         $۳۰۰ Michael Klein G.Hou R.Bertolacini L.B CRC 082475851X   ۲۰۰۶

Molecular Modeling of Inorganic Compounds, 2nd Ed.

Specifications:         $۲۰۰ Peter Comba Trevor W. Hambley Wiley-VCH 3527290761   ۱۹۹۵

Molecular Modeling of Nucleic Acids (ACS Symposium Series)

Specifications:         $۱۰۵ Neocles B. Leontis John Santa Lucia An American Chemical Societ 0841235414   ۱۹۹۸

Molecular Modelling – Principles and Applications (2nd Edition)

Specifications:         $۱۰۶ Andrew Leach Prentice Hall 0582382106   ۲۰۰۱

Molecular Modelling and Bonding

Specifications:         $۳۹  E.A. Moore Royal Society of Chemistry 0854046755   ۲۰۰۲

Molecular Modelling for Beginners

Specifications:         $۶۵ Alan Hinchliffe Wiley 0470843101   ۲۰۰۳

Molecular Modelling for Beginners, 2 Edition

Specifications:         $۱۹۰  Alan Hinchliffe Wiley 0470513136   ۲۰۰۹

Molecular Models for Fluids

Specifications:         $۲۱۰ Klaus Lucas Cambridge University Press 0521852404   ۲۰۰۷

Molecular Nano Dynamics, Volume I – Spectroscopic Methods and Nanostructures, Volume 2 – Active Surfaces, Sin

Specifications:         $۴۶۰ H. Fukumura M. Irie Wiley,VCH 3527320172   ۲۰۰۹

Molecular Networks (Structure and Bonding)

Specifications:         $۲۱۰ Wais Hosseini Springer 364201366X   ۲۰۰۹

Molecular Neurotoxicology

Specifications:         $۴۴ Zawia H CRC Press Inc 0203503317   ۲۰۰۴

Molecular Orbitals (Topics in Current Chemistry. Vol 23)

Specifications:         $۴۴ F. Boschke Walter England Springer 0387055044   ۱۹۷۱

Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes

Specifications:         $۲۰۰ Yves Jean Colin Marsden Oxford University 0198530935   ۲۰۰۵

Molecular Organometallic Materials for Optics (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:         $۲۴۹  Hubert Bozec Veronique Guerchais Springer 3642018653   ۲۰۱۰

Molecular Photochemistry – Various Aspects

Specifications:         $۴۴  Satyen Saha InTech 9535104469   ۲۰۱۲

Molecular Photonics, Fundamentals and Practical Aspects

Specifications:         $۱۶۰ K. Horie, Hideharu Ushiki Wiley&VCH 3527302522   ۲۰۰۰

Molecular Principles of Biomaterials(BEH.462 3.962J)

Specifications:         $۳۰۰   ۲۰۰۳

Molecular Quantum Electrodynamics – An Introduction to Radiation-Molecule Interactions (Theoretical Chemistry)

Specifications:         $۹۴  D. P. Craig T. Thirunamachandran Academic Pr 0121950808   ۱۹۸۵

Molecular Reaction Dynamics

Specifications:         $۱۲۷ Raphael D. Levine Cambridge University 052184276X   ۲۰۰۵

Molecular Recognition – Biotechnology, Chemical Engineering and Materials Applications

Specifications:         $۱۱۰  Jason A. Mcevoy Nova Science Pub 1612094786   ۲۰۱۱

Molecular Recognition and Polymers – Control of Polymer Structure and Self-Assembly

Specifications:         $۱۴۲  Vincent Rotello Sankaran Thayumanav Wiley 0470277386   ۲۰۰۸

Molecular Self-Assembly – Organic Versus Inorganic Approaches (Structure & Bonding Vol 96)

Specifications:         $۳۱۶ Makoto Fujita Springer 3540669485   ۲۰۰۰

Molecular Sieve Zeolites I (Advances in Chemistry vol.101)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS 0841201145   ۱۹۷۱

Molecular Sieve Zeolites II (Advances in Chemistry vol.102)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS 0841201153   ۱۹۷۱

Molecular Sieves (Advances in Chemistry Series 121)

Specifications:         $۱۱۰  W.M. Meier J.B. Uytterhoeven American Chemical Society 0841201803   ۱۹۷۴

Molecular Similarity I (Topics in Current Chemistry, vol 173)

Specifications:         $۱۴۳ K. Sen Springer 0387586717   ۱۹۹۵

Molecular Similarity II (Topics in Current Chemistry, vol 174)

Specifications:         $۲۶۸ K. Sen Springer 0387586725   ۱۹۹۵

Molecular Simulation,Fracture,Gel Theory (Advances in Polymer Science,Vol 156)

Specifications:         $۳۸۷ H.R. Brown C. Creton C.-Y. Hui W.H.  Springer 3540421262   ۲۰۰۲

Molecular Spectra and Molecular Structure, Volume I – Spectra of Diatomic Molecules. 2nd Ed.

Specifications:         $۱۳۱ G. Herzberg Van Nostrand Reinhold 0442033850   ۱۹۵۰

Molecular Spectra and Molecular Structure, Volume II – Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules. 2nd E

Specifications:         $۲۰۰ G. Herzberg Van Nostrand Reinhold 0442033850   ۱۹۵۰

Molecular Spectroscopy

Specifications:         $۲۶۵ Ira N. Levine John Wiley 0471531286   ۱۹۷۵

Molecular Structure – Understanding Steric and Electronic Effects from Molecular Mechanics

Specifications:         $۹۹ Norman L. Allinger Wiley 0470195576   ۲۰۱۰

Molecular Structure and Sensory Physiology (Structure & Bonding Vol 41)

Specifications:         $۵۰ Springer Springer 3540099581   ۱۹۸۱

Molecular Switches

Specifications:         $۱۹۶ VCH Wiley 3527299653   ۲۰۰۱

Molecular Targeting and Signal Transduction (Cancer Treatment and Research)

Specifications:         $۲۲۵ Rakesh Kumar Springer 1402078226   ۲۰۰۴

Molecular Theory of Solutions

Specifications:         $۱۰۵ Arieh Ben Naim Oxford University 0199299706   ۲۰۰۶

Molecular Thermodynamcs of Fluid Phase Equilibria, 3rd Ed.(Solutions Manual)

Specifications:         $۱۱۰  Prausnitz J., Lichtenthaler R., de Azeve PH PTR 0130183881   ۲۰۰۰

Molecular Thermodynamics of Complex Systems (Structure and Bonding)

Specifications:         $۲۲۹  Xiaohua Lu Ying Hu Springer 3540691146   ۲۰۰۹

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, 2nd Edition

Specifications:         $۱۱۵ R. N. Lichtenthaler J. M. Prausnitz Prentice Hall PTR 0135995647   ۱۹۸۶

Molecular Topology

Specifications:         $۱۱۵  Mircea V. Diudea Ivan Gutman Jantsch Nova Science Pub Inc 1560729570   ۲۰۰۱

Molecular Wine Microbiology

Specifications:         $۱۳۹  Alfonso V. Carrascosa Santiago Rosari Academic Press 0123750210   ۲۰۱۱

Molecular, Catenanes, Rotaxanes, and Knots

Specifications:         $۲۲۰ J. P. Sauvage Christiane Dietrich Buch Wiley VCH 3527295720   ۱۹۹۹

Molecularly Imprinted Materials – Science and Technology

Specifications:         $۲۱۹  Mingdi Yan CRC Press 0824753534   ۲۰۰۵

Molecule-Based Materials – The Structural Network Approach

Specifications:         $۳۰۰ Lars Ohrstrom Krister Larsson Elsevier 0444521682   ۲۰۰۶

Molecules – Nucleation, Aggregation and Crystallization, Beyond Medical and Other Implications

Specifications:         $۱۰۸ Jan Sedzik Jan Sedzik Paolo Riccio World Scientific 9812832645   ۲۰۰۹

Molecules and Crystals in Inorganic Chemistry, 2nd Ed.

Specifications:         $۲۸  A. E. Van Arkel Goldberg Press 1447416678   ۱۹۵۶

Molecules and Models – The Molecular Structures of Main Group Element Compounds

Specifications:         $۱۱۰ Arne Haaland Oxford University 019923535X   ۲۰۰۸

Molecules That Changed the World

Specifications:         $۵۵ K. C. Nicolaou Tamsyn Montagnon Wiley-VCH 3527309837   ۲۰۰۸

Molten Carbonate Fuel Cells, Modeling, Analysis, Simulation, and Control

Specifications:         $۱۴۵ Kai Sundmacher, Achim Kienle Wiley,VCH 3527314741   ۲۰۰۷

Monitoring and Visualizing Membrane-Based Processes

Specifications:         $۲۰۰ Carme Guell Montserrat Ferrando Wiley VCH 3527320067   ۲۰۰۹

Monitors of Organic Chemicals in the Environment – Semipermeable Membrane Devices

Specifications:         $۱۱۵ James N. Huckins Jimmie D. Petty Kee Springer 038729077X   ۲۰۰۶

Monolayers (Advances in Chemistry Series)

Specifications:         $۴۴  E.D. Goddard American Chemical Society 0841202206   ۱۹۷۶

Monolithic Materials – Preparation, Properties and Applications

Specifications:         $۵۱۰ F. Svec,T.B. Tennikova,Z. Deyl Elsevier 0444508791   ۲۰۰۳

Monomers, Oligomers, Polymers, Composites and Nanocomposites Research – Synthesis, Properties and Application

Specifications:         $۲۰۰ Richard A. Pethrick G. E. Zaikov Nova 1604568771   ۲۰۰۹

Monosaccharide Sugars – Chemical Synthesis by Chain Elongation, Degradation, and Epimerization

Specifications:         $۲۰۰ Zoltan Gyorgydeak Istvan Pelyvas Elsevier 0125503601   ۱۹۹۸

Monte Carlo Methods in Chemical Physics (Advances in Chemical Physics, Volume 105)

Specifications:         $۵۰۰ David M. Ferguson J. Ilja Siepmann D  Wiley 0471196304   ۱۹۹۹

More Practical Problem Solving in HPLC

Specifications:         $۱۲۶ Stavros Kromidas Wiley 3527311130   ۲۰۰۵

Mossbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry – Fundamentals and Applications

Specifications:         $۲۵۹  Philipp Gutlich Eckhard Bill Alfred X.  Springer 3540884270   ۲۰۱۱

Multicomponent Mass Transfer (Chemical Engineering)

Specifications:         $۲۲۵ Ross Taylor R. Krishna Wiley 0471574171   ۱۹۹۳

Multicomponent Polymer Systems (Advances in Chemistry vol.99)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS 0841201137   ۱۹۷۱

Multicomponent Reactions

Specifications:         $۲۱۰ Jieping Zhu Hugues Bienayme Wiley 3527308067   ۲۰۰۵

Multidimensional Chromatography®

Specifications:         $۲۶۵ Luigi Mondello, Alastair C. Lewis and  John Wiley & Sons Ltd 0471988693   ۲۰۰۲

Multidimensional Liquid Chromatography – Theory and Applications in Industrial Chemistry and the Life Sciences

Specifications:         $۲۰۰ Steven A. Cohen Mark R. Schure Wiley 0471738476   ۲۰۰۸

Multidimensional Quantum Dynamics – MCTDH Theory and Applications

Specifications:         $۲۱۵ HansDieter Meyer Fabien Gatti Graham WileyVCH 3527320180   ۲۰۰۹

Multifractal Analysis of Unstable Plastic Flow

Specifications:         $۴۴ M.A. Lebyodkin T.A. Lebedkina A. Jac Nova 1606924680   ۲۰۰۹

Multifunctional Polymer Nanocomposites

Specifications:         $۱۴۹  Jinsong Leng Alan Kin-tak Lau CRC Press 1439816824   ۲۰۱۱

Multimetallic and Macromolecular Inorganic Photochemistry (Molecular and Supramolecular Photochemistry, 4)

Specifications:         $۳۰۲ V. Ramamurthy Kirk S. Schanze CRC 0824773926   ۱۹۹۹

Multi-objective Optimization – Techniques and Applications in Chemical Engineering

Specifications:         $۱۲۰ Gade Pandu Rangaiah World Scientific 9812836519   ۲۰۰۹

Multiphase Flow in Wells

Specifications:         $۱۳۲ James Brill Society of Petroleum 1555630804   ۲۰۰۰

Multiphase Flow Metering – Principles and Applications

Specifications:         $۱۴۵ G. F. Hewitt C. Alimonti Elsevier Science 0444529918   ۲۰۰۹

Multiphase Flows with Droplets and Particles

Specifications:         $۱۲۹ Clayton T. Crowe Martin Sommerfeld  CRC 0849394694   ۱۹۹۹

Multiphase Homogeneous Catalysis (2 volume set)

Specifications:         $۶۰۰ Boy Cornils W Herrmann I. Horvath W  Wiley-VCH 3527307214   ۲۰۰۵

Multiphase Polymer-Based Materials – An Atlas of Phase Morphology at the Nano and Micro Scale

Specifications:         $۱۸۰ Charef Harrats CRC 1420062174   ۲۰۰۹

Multiphase Polymers (Advances in chemistry series)

Specifications:         $۶۴  Stuart L. Cooper Gerald M. Estes Amer Chemical Society 0841204578   ۱۹۷۹

Multiphase Reactor and Polymerization System Hydrodynamics – Advances in Engineering Fluid Mechanics

Specifications:         $۴۴۶ Nicholas P Cheremisinoff Elsevier 0884154971   ۱۹۹۶

Multiphase Technology 2006 – Proceedings from 5th North American Conference on Multiphase Technology

Specifications:         $۳۱۰ Gregory Garry BHR Group 1855980746   ۲۰۰۶

Multi-Plant Safety and Security Management in the Chemical and Process Industries

Specifications:         $۱۱۵ Genserik L. L. Reniers Wiley,VCH 3527325514   ۲۰۱۰

Multiple Bonds between Metal Atoms, 3rd Ed.

Specifications:         $۲۳۷ F. Albert Cotton Springer 0387250840   ۲۰۰۵

Multiscale and Multiphysics Computational Frameworks for Nano- and Bio-Systems (Springer Theses)

Specifications:         $۱۲۹  Hyungjun Kim Springer 1441976000   ۲۰۱۱

Multiscale Modeling – FROM ATOMS TO DEVICES

Specifications:         $۱۱۰  PEDRO DEROSA TAHIR CAGIN CRC Press 1439810408   ۲۰۱۱

Multiscale Modeling of Particle Interactions – Applications in Biology and Nanotechnology

Specifications:         $۱۲۵ Michael King David Gee Wiley 0470242353   ۲۰۱۰

Multiscale Modelling of Polymer Properties (Computer Aided Chemical Engineering, Volume 22)

Specifications:         $۴۰۷ E. Perp?te Manuel Laso Elsevier 0444521879   ۲۰۰۶

Multiscale Simulation Methods in Molecular Sciences

Specifications:         $۴۴  Johannes Grotendorst NIC 3981084381   ۲۰۰۹

Multistage Separation Processes, Third Edition

Specifications:         $۲۷۷ Fouad M. Khoury CRC 0849318564   ۲۰۰۵

Multistate GTPase Control Co-translational Protein Targeting (Springer Theses)

Specifications:         $۱۲۹  Xin Zhang Springer 1441978070   ۲۰۱۲

Multivariable System Identification for Process Control

Specifications:         $۲۶۶ Yucai Zhu Y. Zhu Martin Ruck Elsevier Science 0080439853   ۲۰۰۱

Multivariate Analysis of Data in Sensory Science (Data Handling in Science and Technology)

Specifications:         $۲۵۰ T. NAES E. Risvik Elsevier 0444899561   ۱۹۹۶

Multivariate Methods in Chromatography – A Practical Guide

Specifications:         $۲۰۰ Tibor Cserhati Wiley 047005820X   ۲۰۰۸

Municipal Solid Waste to Energy Conversion Processes – Economic, Technical, and Renewable Comparisons

Specifications:         $۹۰ Gary C Young Wiley 0470539674   ۲۰۱۰

Mycotoxins in Food – Detection and Control

Specifications:         $۳۰۰ N Magan N Magan and M Olsen Woodhead 1855737337   ۲۰۰۴

N4-Macrocyclic Metal Complexes

Specifications:         $۲۰۰ J.H. Zagal Fethi Bedioui J.P. Dodelet Springer 038728429X   ۲۰۰۶

Name Reactions – A Collection of Detailed Reaction Mechanisms 2nd Edition

Specifications:         $۱۵۱ Jie Jack Li Springer 3540402039   ۲۰۰۳

Name Reactions – A Collection of Detailed Reaction Mechanisms,3rd Edition

Specifications:         $۱۳۷ Jie Jack Li Springer 3540300309   ۲۰۰۶

Name Reactions for Homologation, Part 2 (Comprehensive Name Reactions)

Specifications:         $۱۶۶  Jie Jack Li E. J. Corey Wiley 0470464984   ۲۰۰۹

Name Reactions in Heterocyclic Chemistry (Comprehensive Name Reactions)

Specifications:         $۲۱۷ Jie Jack Li Wiley 0471302155   ۲۰۰۵

Name Reactions of Functional Group Transformations (Comprehensive Name Reactions)

Specifications:         $۳۰۰ Jie Jack Li E. J. Corey Wiley 0471748684   ۲۰۰۷

Named Organic Reactions 2nd Edition

Specifications:         $۱۳۰ T. Laue, A. Plagens Wiley 0470010401   ۲۰۰۵

Nano- and Micro-Mechanics of Polymer Blends and Composites

Specifications:         $۲۲۹  Jozsef Karger-Kocsis Stoyko Fakirov Hanser 1569904359   ۲۰۰۹

Nanochemistry

Specifications:         $۳۰۳ G.B. Sergeev Elsevier 0444519564   ۲۰۰۶

Nanocomposite Structures and Dispersions (Studies in Interface Science)

Specifications:         $۳۱۰ Ignac Capek Elsevier 0444527168   ۲۰۰۶

Nanocrystalline Apatite-Based Biomaterials

Specifications:         $۴۰ D. Eichert C. Drouet H. Sfihia C. Rey  Nova 1606920804   ۲۰۰۹

Nanocrystals Forming Mesoscopic Structures

Specifications:         $۳۴۷ Marie-Paule Pileni Wiley 352731170X   ۲۰۰۶

Nanofluidics

Specifications:         $۱۰۹ Patrick Abgrall Nam-Trung Nguyen Artech House Publishers 159693350X   ۲۰۰۹

Nanofluidics, Nanoscience and Nanotechnology

Specifications:         $۲۰۰ Joshua B. Edel Andrew J. de Mello Royal Society of Chemistry 0854041478   ۲۰۰۹

Nanomaterials and Nanocatalysis for Energy, Petrochemicals and Environmental Applications

Specifications:         $۴۴  Ashraf Shaalan National Research Centre   ۲۰۱۰

Nanomaterials and Nanochemistry

Specifications:         $۲۱۹ C. Br‚chignac P. Houdy M. Lahmani Springer 3540729925   ۲۰۰۸

Nanomaterials and Supramolecular Structures – Physics, Chemistry, and Applications

Specifications:         $۱۹۹  Anatoliy Petrovych Shpak Petr Petrovy Springer 9048123089   ۲۰۱۰

Nanoparticle Technology Handbook

Specifications:         $۵۱۲ Masuo Hosokawa Kiyoshi Nogi M Nait Elsevier 044453122X   ۲۰۰۷

Nanoparticles and Catalysis

Specifications:         $۵۱۰ Didier Astruc Wiley-VCH 3527315721   ۲۰۰۸

Nanoparticles Synthesis, Stabillization, Passivation and Functionalization (Acs Symposium)

Specifications:         $۱۹۵ R. Nagarajan T. Alan Hatton Oxford Univ. 0841269696   ۲۰۰۸

Nanoplasmonic Sensors (Integrated Analytical Systems)

Specifications:         $۲۰۰  Alexandre Dmitriev Springer 1461439329   ۲۰۱۲

Nanoporous Materials – Science and Engineering (Series on Chemical Engineering)

Specifications:         $۴۰۰ G.Q.Lu X.S.Zhao Imperial College Press 1860942105   ۲۰۰۵

Nanoporous Materials II (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:         $۳۱۲ M. Jaroniec A. Sayari T.J. Pinnavaia Elsevier 0444503218   ۲۰۰۰

Nanoporous Materials IV (2005)

Specifications:         $۳۴۰ Abdel Sayari Mietek Jaroniec Elsevier 0444517480   ۲۰۰۵

 ۱

Nanoscale Assembly – Chemical Techniques (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:         $۱۵۲ Wilhelm T.S. Huck Springer 0387236082   ۲۰۰۵

Nanoscale Materials In Chemistry

Specifications:         $۱۱۵ Klabunde K.J. (Wiley 0471383953   ۲۰۰۱

Nanoscale Materials in Chemistry, 2nd Edition

Specifications:         $۱۴۵ Kenneth J. Klabunde Ryan M. Richards Wiley 0470222700   ۲۰۰۹

Nanoscience – Friction and Rheology on the Nanometer Scale

Specifications:         $۱۰۵ Ernst Meyer Rene M. Overney K. Dran World Scientific 9810225628   ۲۰۰۲

Nanostructured Catalysts (Nanostructure Science and Technology)

Specifications:         $۲۱۰ Susannah L. Scott C Crudden C Jones Springer 0306474840   ۲۰۰۵

Nanostructured Conductive Polymers

Specifications:         $۲۵۵ Ali Eftekhari Wiley 0470745851   ۲۰۱۰

Nanostructured Materials for Electrochemical Biosensors

Specifications:         $۸۹ Y. Umasankar S. Ashok Kumar Nova Science 1607417065   ۲۰۰۹

Nanostructured Soft Matter – Experiment, Theory, Simulation and Perspectives (NanoScience and Technology)

Specifications:         $۳۰۰ A.V. Zvelindovsky Springer 1402063296   ۲۰۰۷

Nano-Surface Chemistry

Specifications:         $۳۱۰ Morton Rosoff- CRC 0824702549   ۲۰۰۲

Nanotechnology – An Introduction to Nanostructuring Techniques, 2nd Ed.

Specifications:         $۳۰۰ Michael Kohler Wolfgang Fritzsche Wiley-VCH 3527318712   ۲۰۰۷

Nanotechnology in Catalysis, Volume 3

Specifications:         $۳۰۰ Bing Zhou Springer 0387346872   ۲۰۰۷

Natural Ageing of Rubber – Changes in Physical Properties Over 40 Years

Specifications:         $۴۰۵  R.P. Brown T. Butler Smithers Rapra Press 185957209X   ۲۰۰۰

Natural Draught Cooling Towers (Proceedings of the Fifth International Symom on Natl Drat Coolg Tows, Turkey 20

Specifications:         $۲۵۰ I. Mungan Udo Wittek Taylor & Francis 9058096424   ۲۰۰۴

Natural Dyes

Specifications:         $۴۴  E. Perrin Akcakoca Kumbasar InTech 9533077833   ۲۰۱۱

Natural Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide

Specifications:         $۳۰۰ Mamata Mukhopadhyay CRC 0849308194   ۲۰۰۰

Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites

Specifications:         $۳۰۹ Amar K. Mohanty Manjusri Misra Law CRC 084931741X   ۲۰۰۵

Natural Gas

Specifications:         $۴۴  Primoz Potocnik Sciyo 9533071121   ۲۰۱۰

Natural Gas – A Basic Handbook

Specifications:         $۲۰۰ James G. Speight Gulf Publishing 1933762144   ۲۰۰۷

Natural Gas – Extraction to End Use

Specifications:         $۴۴  Sreenath Borra Gupta InTech 9535108207   ۲۰۱۲

Natural Gas and Hydrogen (Energy and the Environment)

Specifications:         $۱۰۱ John Tabak Facts on File 0816070849   ۲۰۰۹

Natural Gas Conversion II

Specifications:         $۲۸۰ H. E. Curry Hyde R. F. Howe Elsevier 0444895353   ۱۹۹۴

Natural Gas Conversion IV (Studies in Surface Science and Catalysis, Volume 107)

Specifications:         $۴۰۰ Pontes,Espinoza,Nicolaides,Scholtz,Sc Elsevier 0444823522   ۱۹۹۷

Natural Gas Conversion V (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:         $۳۴۴ Parmaliana,Sanfilippo,Frusteri,Vaccari, Elsevier 0444829679   ۱۹۹۸

Natural Gas Conversion VI (Studies in Surface Science and Catalysis)

Specifications:         $۳۲۰ E. Iglesia T.H. Fleisch Elsevier 044450544X   ۲۰۰۱

Natural Gas Conversion VIII (Studies in Surface Science and Catalysis 167)

Specifications:         $۳۴۰ F Bellot Noronha,Martin Schmal,Eduar Elsevier 0444530789   ۲۰۰۷

Natural Gas Energy Measurement

Specifications:         $۴۲۰ A. Attari Routledge 1851661522   ۲۰۰۵

Natural Gas Engineering Handbook

Specifications:         $۳۰۰ Boyun Guo Ali Ghalambor Gulf Publishing 0976511339   ۲۰۰۵

Natural Gas Hydrates – A Guide for Engineers

Specifications:         $۲۱۰ John J. Carroll Elsevier 0750675691   ۲۰۰۳

Natural Gas Hydrates – A Guide for Engineers, 2nd Edition

Specifications:         $۱۳۰ John Carroll Gulf 0750684909   ۲۰۰۹

Natural Gas Measurement Handbook

Specifications:         $۳۴۴ James E. Gallagher Gulf Publishing Company 1933762004   ۲۰۰۶

Natural Gas Networks Performance After Partial Deregulation – Five Quantitative Studies

Specifications:         $۹۲ P. MacAvoy V. Marmer World Scientific 981270860X   ۲۰۰۷

Natural Gas Processing Principles and Technology – Part I

Dr. A.H Younger, P.Eng University of Calgary   ۲۰۰۴

Natural Gas Processing Principles and Technology – Part II

Dr. A.H Younger, P.Eng University of Calgary   ۲۰۰۴

Natural Gas Production Engineering

Specifications:         $۳۰۰ Chi U. Ikoku Krieger Publishing Company 0894646397   ۱۹۹۲

Natural Pest Control Agents (Advances in Chemistry vol.53)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۶

Natural Plant Hydrocolloids (Advances in Chemistry vol.11)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۵۴

Natural Product Chemistry at a Glance

Specifications:         $۳۹  Stanforth Wiley, John & Sons, Incorpora 1405145625   ۲۰۰۶

Natural Product Synthesis I – Targets, Methods, Concepts (Topics in Current Chemistry, VOL 243)

Specifications:         $۲۵۷ Johann Mulzer Springer 354021125X   ۲۰۰۵

Natural Product Synthesis II – Targets, Methods, Concepts (Topics in Current Chemistry, VOL 244)

Specifications:         $۳۰۰ Johann H. Mulzer  U. Beifuss Springer 3540211241   ۲۰۰۵

Natural Products – the Secondary Metabolites (Tutorial Chemistry Texts)

Specifications:         $۶۳ J.R. Hanson Royal Society of Chemistry 0854044906   ۲۰۰۳

Natural Products Isolation

Specifications:         $۲۵۵ Gerald H. Wagman Raymond Cooper Elsevier Publishing Company 0444871470   ۱۹۹۰

Natural-Based Polymers for Biomedical Applications

Specifications:         $۳۳۴  R.L. Reis N.M. Neves CRC Press 1420076078   ۲۰۰۸

Naturally Occurring Bioactive Compounds (Advances in Phytomedicine, Volume 3)

Specifications:         $۴۰۰ Mahendra Rai Maria Cecilia Carpinella Elsevier Science 0444522417   ۲۰۰۶

Naturally Occurring Organohalogen Compounds – A Comprehensive Update (Progress in Chemistry of Organic Natu

Specifications:         $۴۰۹ Gordon W. Gribble Springer 3211993223   ۲۰۱۰

Nature of Science in General Chemistry Textbooks (SpringerBriefs in Education)

Specifications:         $۴۹  Mansoor Niaz Arelys Maza Springer 9400719191   ۲۰۱۱

Nature-inspired Methods in Chemometrics – Genetic algorithms and Artificial neural networks (Data Handling in Scie

Specifications:         $۳۰۰ Riccardo Leardi Elsevier 0444513507   ۲۰۰۴

Near-Infrared Spectroscopy – Principles, Instruments, Applications

Specifications:         $۲۰۰ Heinz W. Siesler Y Ozaki S Kawata M  Wiley 3527301496   ۲۰۰۲

Nelson Chemistry 11

Specifications:         $۴۴  Frank Jenkins Nelson Canada ELHI 0176121404   ۲۰۰۱

Neodymium Based Ziegler Catalysts – Fundamental Chemistry (Advances in Polymer Science, Vol 204)

Specifications:         $۴۰۰ Oskar Nuyken Springer 3540348093   ۲۰۰۷

Neural Networks in Chemistry and Drug Design, 2th Edition

Specifications:         $۱۱۰  Jure Zupan Wiley VCH 3527297790   ۱۹۹۹

Neutron Spin Echo in Polymer Systems (Advances in Polymer Science, Vol 174)

Specifications:         $۳۶۰ Dieter Richter M. Monkenbusch Arant Springer 3540228624   ۲۰۰۵

Neutron Spin Echo Spectroscopy, Viscoelasticity, Rheology (Advances in Polymer Science,Vol 134)

Specifications:         $۳۲۵ B. Ewen D. Richter T. Shiga H. H. Win Springer 3540627138   ۱۹۹۷

Neutrons in Soft Matter

Specifications:         $۱۵۸  Toyoko Imae Toshiji Kanaya Michihiro Wiley 0470402520   ۲۰۱۱

New Algorithms for Macromolecular Simulation

Specifications:         $۱۳۰ Benedict Leimkuhler C.Chipot R.Elber  Springer 3540255427   ۲۰۰۶

New Application of Lasers to Chemistry: Based on a symposium (ACS symposium series 85)

Specifications:         $۴۴  Gary M. Hieftje American Chemical Society 0841204594   ۱۹۷۸

New Approaches to Pest Control and Eradication (Advances in Chemistry vol.41)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۳

New Aspects in Phosphorus Chemistry I (Topics in Current Chemistry, vol 220)

Specifications:         $۳۲۴ Jean Pierre Majoral Springer 3540422463   ۲۰۰۲

New Aspects in Phosphorus Chemistry II (Topics in Current Chemistry, vol 223)

Specifications:         $۳۱۱ Balczewski S. Ito T.P. Kee  Jean Pierre  Springer 3540440860   ۲۰۰۳

New Aspects in Phosphorus Chemistry III (Topics in Current Chemistry, vol 229)

Specifications:         $۳۳۳ Jean Pierre Majoral Springer 3540007148   ۲۰۰۳

New Aspects in Phosphorus Chemistry IV (Topics in Current Chemistry, vol 232)

Specifications:         $۳۳۹ Jean Pierre Majoral Springer 3540408835   ۲۰۰۴

New Aspects in Phosphorus Chemistry V (Topics in Current Chemistry)

Specifications:         $۴۱۵ Jean Pierre Majoral Springer 354022498X   ۲۰۰۵

New Aspects of Zirconium Containing Organic Compounds

Specifications:         $۳۰۰ Ilan Marek Springer 3540222219   ۲۰۰۵

New Avenues to Efficient Chemical Synthesis – Emerging Technologies

Specifications:         $۲۲۶ P.H. Seeberger T. Blume Springer 3540708480   ۲۰۰۷

New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems – Batteries, Supercapacitors and Fuel Cells

Specifications:         $۳۰۰ Igor V. Barsukov Christopher S. Johnso Springer 1402048114   ۲۰۰۶

New Developments and Application in Chemical Reaction Engineering (Studies in Surface Science and Catalysis, Vo

Specifications:         $۳۶۶ Hyun-Ku Rhee,In-Sik Nam,Jong Moon  Elsevier 0444517332   ۲۰۰۶

New Developments in Construction and Functions of Organic Thin Films (Studies in Interface Science)

Specifications:         $۴۰۰ T. Kajiyama M. Aizawa Elsevier 0444819568   ۱۹۹۶

New Developments in Polymer Analytics I (Advances in Polymer Science. Vol 150)

Specifications:         $۳۱۶ M.Schmidt Edw A.Abe A.C.Albertsson Springer 3540660771   ۲۰۰۰

New Developments in Polymer Analytics II (Advances in Polymer Science. Vol 151)

Specifications:         $۳۱۶ Manfred Schmidt  Edw  A. Abe  A. C.  Springer 354066078X   ۲۰۰۰

New Developments in Zeolite Science and Technology (7th International Zeolite Conference , 1986)

Specifications:         $۴۶۰ Y. Murakami A. Lijima Elsevier 0444989811   ۱۹۸۶

New Directions in Antimatter Chemistry and Physics

Specifications:         $۳۱۱ Clifford M. Surko Franco A. Gianturco Springer 0792371526   ۲۰۰۲

New Directions in Bioprocess Modeling and Control – Maximizing Process Analytical Technology Benefits (ISA)

Specifications:         $۲۰۰ Michael A. Boudreau Gregory K. McM ISA 1556179057   ۲۰۰۷

New Enzymes for Organic Synthesis – Screening, Supply & Engineering (Advances in Biochemical Engineering,Biot

Specifications:         $۲۳۶ Arnold,Elling,Hummel,Janson,Kataoka, Springer 3540618694   ۱۹۹۷

New Frontiers in Asymmetric Catalysis

Specifications:         $۲۰۱ Koichi Mikami Mark Lautens Wiley 0471680265   ۲۰۰۷

New Frontiers in Colloid Science, A Celebration of the Career of Brian Vincent

Specifications:         $۲۰۰ Simon Biggs Terence Cosgrove Royal Society of Chemistry 0854041133   ۲۰۰۸

New Frontiers in Polymer Synthesis (Advances in Polymer Science, Vol.217)

Specifications:         $۳۰۰ Shiro Kobayashi Springer 3540698078   ۲۰۰۸

New Frontiers in Ultrasensitive Bioanalysis – Adv. Analytical Chemistry Applications in Nanobiotechnology,Single

Specifications:         $۲۰۳ Xiao Hong Nancy PhD Xu Wiley 0471746606   ۲۰۰۷

New Insights into Membrane Science and Technology – Polymeric and Biofunctional Membranes

Specifications:         $۲۳۸ D. Bhattacharyya A. DA Butterfield Elsevier Science 044451175X   ۲۰۰۳

New Lipases And Proteases

Specifications:         $۱۲۰ Abu Baker Salleh Raja Noor Zaliha Raj Nova Science 1600210686   ۲۰۰۶

New Methodologies and Techniques for a Sustainable Organic Chemistry – Sustainable Developments in a Secure En

Specifications:         $۳۰۰ Alessandro Mordini,Ferenc Faigl Kluwer Academic 1402067917   ۲۰۰۸

New Methods in Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 36)

Specifications:         $۲۴ F. Boschke Springer 0387060987   ۱۹۷۳

New Perspectives in Biosensors Technology and Applications

Specifications:         $۴۴  Pier Andrea Serra InTech 9533074481   ۲۰۱۱

New Polymer Materials (Advances in Polymer Science. Vol 94)

Specifications:         $۹۱ B. Boutevin Springer 038751547X   ۱۹۹۰

New Polymerization Reactions (Advances in Polymer Science,Vol. 42)

Specifications:         $۶۳ T.Saeguss Springer 0387109587   ۱۹۸۱

New Results in Boron Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 15b)

Specifications:         $۴۰ F. Boschke Springer 0387048219   ۱۹۷۰

New Scientific Aspect (Advances in Polymer Science,Vol. 20)

Specifications:         $۵۶ H. J. Canton Springer 038707631X   ۱۹۷۶

New Synthetic Methods (Advances in Polymer Science,Vol.167)

Specifications:         $۲۷۷ Y. Chujo J.J.Robin Springer 3540005447   ۲۰۰۴

New Techniques in Solid State NMR (Topics in Current Chemistry, vol 246)

Specifications:         $۴۰۵ Jacek Klinowski Springer 3540221689   ۲۰۰۵

New Technologies in the Oil and Gas Industry

Specifications:         $۴۴  Jorge Salgado Gomes InTech 9535108252   ۲۰۱۲

New Theoretical Aspects (Structure & Bonding Vol 35)

Specifications:         $۵۰ Springer Springer 3540088875   ۱۹۷۳

New theoretical aspects (Topics in Current Chemistry. Vol 58)

Specifications:         $۳۵ F. Boschke Springer 0387073558   ۱۹۷۵

New Theories for Chemistry

Specifications:         $۲۱۲ Jan C. Boeyens  Jan C. Boeyens Elsevier 0444518675   ۲۰۰۵

New Trends in Enzyme Catalysis and Biomimetic Chemical Reactions

Specifications:         $۱۱۰  Likhtensthein G.I Kluwer 0306481103   ۲۰۰۲

New Trends in Quantum Systems in Chemistry and Physics – Volume 1 – Basic Problems and Model Systems(Progre

Specifications:         $۳۰۰ Maruani,Minot,McWeeny,Smeyers,Wil Springer 0792367081   ۲۰۰۱

New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry (Methods and Principles in Medicinal Chemistry)

Specifications:         $۳۰۰ Fulvio Gualtieri Raimund Mannhold H  Wiley-VCH 3527297995   ۲۰۰۰

New Types of Persistent Halogenated Compounds (Handbook of Environmental Chemistry)

Specifications:         $۴۱۰ Jaakko Paasivirta Springer 3540658386   ۲۰۰۰

New Uses of Sulfur II (Advances in Chemistry Series No 165)

Specifications:         $۳۲  Douglas J. Bourne Amer Chemical Society 0841203911   ۱۹۷۸

New Uses of Sulphur I (Advances in Chemistry Series)

Specifications:         $۴۴  James R. West American Chemical Society 0841202184   ۱۹۷۵

NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code 2003 Edition

National Fire Protection Assoc   ۲۰۰۳

NFPA Flammable and Combustible Liquids Code Handbook, 6th Edition

Specifications:         $۲۰۰ Robert P. Benedetti National Fire Protection Assoc 0877654085   ۱۹۹۷

NFPA National Electrical Code 2005 Handbook (National Fire Protection Association,National Electrical Code Hand

Specifications:         $۲۲۰ Thomson Delmar NFPA 0877656258   ۲۰۰۵

N-Heterocyclic Carbenes in Synthesis

Specifications:         $۳۰۰ Steven P. Nolan Wiley-VCH 3527314008   ۲۰۰۶

N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry)

Specifications:         $۴۴۶ Frank Glorius Springer 3540369295   ۲۰۰۷

N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis and Organocatalysis (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:         $۱۹۰ Catherine S.J. Cazin Springer 904812865X   ۲۰۱۱

NIST-EPA-NIH Mass Spectral Library 2005(Agilent NIST05a Libraries)

Specifications:         $۲۴۹۵ U.S. Department of Commerce Wiley 047175594X   ۲۰۰۵

NIST-JANAF Thermochemical Tables, 4th Edition (2 Volume-Set)

Specifications:         $۳۰۰ Malcolm W. Jr. Chase American Institute of Physics 1563968312   ۱۹۹۸

Nitric Oxide – Principles and Actions

Specifications:         $۲۴۰ Jr. Jack Lancaster Academic Press 0124355552   ۱۹۹۶

Nitric Oxide, Part G (Methods in Enzymology, Vol.441)

Specifications:         $۲۰۰ Enrique Cadenas Lester Packer Academic Press 0123743095   ۲۰۰۸

Nitride Semiconductors, Handbook on Materials and Devices

Specifications:         $۳۰۰ Pierre Ruterana, Martin Albrecht Wiley&VCH 3527403876   ۲۰۰۳

Nitroazoles – Synthesis, Structure and Applications (Topics in Applied Chemistry)

Specifications:         $۱۵۹ Lyudmila Larina Valentin Lopyrev Springer 0387980695   ۲۰۰۹

Nitrosation Reactions and the Chemistry of Nitric Oxide

Specifications:         $۳۶۸ D.L.H. Williams Elsevier Science 0444517219   ۲۰۰۴

Nitroxides – Theory, Experiment and Applications

Specifications:         $۴۴  Alexander I. Kokorin InTech 9535107224   ۲۰۱۲

Nitroxides, Applications in Chemistry, Biomedicine, and Materials Science

Specifications:         $۲۱۵ Gertz Likhtenshtein, Jun Yamauchi Wiley&VCH 3527318895   ۲۰۰۸

NMR – From Spectra to Structures – An Experimental Approach, 2nd Ed

Specifications:         $۱۱۰ Terence N. Mitchell Burkhard Costisell Springer 3540721959   ۲۰۰۷

NMR Imaging in Chemical Engineering

Specifications:         $۳۰۰ S. Stapf Song-I Han Wiley-VCH 352731234X   ۲۰۰۶

NMR in Biological Systems – From Molecules to Human (Focus on Structural Biology)

Specifications:         $۲۱۰ K.V.R. Chary Girjesh Govil Springer 1402066791   ۲۰۰۸

NMR Methods for the Investigation of Structure and Transport

Specifications:         $۱۲۹  Edme H Hardy Springer 3642216277   ۲۰۱۲

NMR of Polymers

Specifications:         $۳۰۰ Frank A. Bovey Peter A. Mirau Elsevier,Academic Press 0121197654   ۱۹۹۷

NMR of Proteins and Nucleic Acids (Baker Lecture Series)

Specifications:         $۲۰۰ Kurt Wuthrich Wiley 0471828939   ۱۹۸۶

NMR of Proteins and Small Biomolecules

Specifications:         $۴۴  Guang Zhu Springer 3642289169   ۲۰۱۲

NMR Spectra of Polymers and Polymer Additives

Specifications:         $۲۸۹ Anita J. Brandolini CRC 0824789709   ۲۰۰۰

NMR Spectroscopy – Processing Strategies (2nd Edition)

Specifications:         $۳۰۰ Peter Bigler Wiley 3527299904   ۲۰۰۰

NMR Spectroscopy Explained – Simplified Theory, Applications and Examples for Organic Chemistry and Structural

Specifications:         $۲۱۰ Neil E. Jacobsen Wiley 0471730963   ۲۰۰۷

NMR Spectroscopy of Glycoconjugates

Specifications:         $۳۱۹ Jesus Jimenez-Barbero Thomas Peters Wiley VCH 3527304142   ۲۰۰۳

NMR Studies of Translational Motion – Principles and Applications (Cambridge Molecular Science)

Specifications:         $۱۳۴  William S. Price Cambridge University Press 0521806968   ۲۰۰۹

NMR Techniques in Catalysis (Chemical Industries)

Specifications:         $۲۶۰ Alexis T. Bell CRC 0824791738   ۱۹۹۴

NMR, 3D Analysis, Photopolymerization (Advances in Polymer Science,Vol.170)

Specifications:         $۳۰۳ Hong Bo Sun Kohtaro Osakada Satoshi Springer 3540205101   ۲۰۰۴

NMR, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy in Environmental Chemistry

Specifications:         $۲۱۰ Mark A. Nanny R.A. Minear J.A. Leen Oxford University Press, USA 0195097513   ۱۹۹۷

NMR-Spectroscopy – Data Acquisition, 2nd Edition

Specifications:         $۳۱۰ Christian Schorn Brian J. Taylor Wiley 3527310703   ۲۰۰۴

Noble Gas and High Temperature Chemistry (Structure & Bonding Vol 73)

Specifications:         $۱۲۵ Springer Springer 3540521242   ۱۹۹۰

Nomenclature of Inorganic Chemistry – Recommendations 2005

Specifications:         $۲۱۲ N. G. Connelly R. M. Hartshorn T. Da Royal Society of Chemistry 0854044388   ۲۰۰۶

Nonaqueous Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 27)

Specifications:         $۳۴ Byron Kratochvil Springer 0387056637   ۱۹۷۲

Nonaqueous Electrochemistry

Specifications:         $۳۰۰ Doron Aurbach CRC 0824773349   ۱۹۹۹

Non-Covalent Interactions – Theory and Experiment (RSC Theoretical and Computational Chemistry Series)

Specifications:         $۲۰۵  Pavel Hobza Klaus Muller Royal Society of Chemistry 1847558534   ۲۰۱۰

Non-Covalent Multi-Porphyrin Assemblies – Synthesis and Properties (Structure and Bonding vol 121)

Specifications:         $۴۱۰ Enzo Alessio Springer 3540325425   ۲۰۰۶

Non-crystalline Films for Device Structures (Thin Films, Volume 29)

Specifications:         $۲۵۰ Abraham Ulman Vladimir M. Agranovi Academic Press 0125330294   ۲۰۰۲

Nondestructive Evaluation of Food Quality – Theory and Practice

Specifications:         $۲۰۰ Shyam N. Jha Springer 3642157955   ۲۰۱۱

Non-destructive Micro Analysis of Cultural Heritage Materials (Comprehensive Analytical Chemistry, Volume XLII)

Specifications:         $۵۴۵ K. Janssens Elsevier Science 0444507388   ۲۰۰۵

Non-Equilibrium Reacting Gas Flows – Kinetic Theory of Transport and Relaxation Processes (Heat and Mass Transf

Specifications:         $۱۳۰ Ekaterina Nagnibeda Elena Kustova Springer 3642013899   ۲۰۰۹

Nonequilibrium Systems in Natural Water Chemistry (Advances in Chemistry vol.106)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۷۱

Non-Invasive Monitoring of Multiphase Flows

Specifications:         $۳۲۷ J. Chaouki,F. Larachi,M.P. Dudukovi& Elsevier 0444825215   ۱۹۹۷

Nonionic Surfactants – Physical Chemistry  (Surfactant Science Series,Vol. 23)

Specifications:         $۳۱۹ Schick CRC 0824775309   ۱۹۸۷

Nonionic Surfactants (Surfactant Science)(HTLM ebook)

Specifications:         $۲۰۹ Nico M. van Os CRC 0824799976   ۱۹۹۷

Nonlinear and Mixed-Integer Optimization – Fundamentals and Applications (Topics in Chemical Engineering)

Specifications:         $۱۵۰ Christodoulos A. Floudas Oxford Univ 0195100565   ۱۹۹۵

Nonlinear and Robust Control of PDE Systems(Department of Chemical Engineering )

Specifications:         $۱۳۲  Panagiotis D. Christofides Birkhauser Boston 0817641564   ۲۰۰۱

Nonlinear Computer Modeling of Chemical and Biochemical Data

Specifications:         $۱۷۲ James F. Rusling Thomas F. Kumosins Elsevier 0126044902   ۱۹۹۶

Nonlinear Dynamics Of Surface Tension Driven Instabilities

Specifications:         $۴۰۰ Pierre Colinet Jean Claude Legros Man wiley 3527402918   ۲۰۰۱

Nonlinear Dynamics with Polymers

Specifications:         $۱۹۵  John A. Pojman Wiley VCH 3527325298   ۲۰۱۰

Non-Linear Mass Transfer and Hydrodynamic Stability

Specifications:         $۵۴۷ C.B. Boyadjiev V.N. Babak Elsevier Science 0444504281   ۲۰۰۰

Non-Linear Optical Properties of Matter (From Molecules to Condensed Phases)

Specifications:         $۴۰۸ M.G.Papadopoulos A.J.Sadlej J.Leszcz Springer 1402048491   ۲۰۰۶

Nonlinear Programming – Concepts, Algorithms, and Applications to Chemical Processes

Specifications:         $۸۵  Lorenz T. Biegler SIAM-Society for Industrial an 0898717027   ۲۰۱۰

Nonlinearity and Chaos in Molecular Vibrations

Specifications:         $۳۰۰ Guozhen Wu Elsevier 0444519068   ۲۰۰۵

Nonmilitary Defense – Chemical and Biological Defenses in Perspective (Advances in Chemistry vol.26)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۰

Non-Newtonian Flow and Applied Rheology, Second Edition – Engineering Applications

Specifications:         $۱۳۰ R. P. Chhabra J.F. Richardson Butterworth,Heinemann 0750685328   ۲۰۰۸

Non-Newtonian Flow in the Process Industries – Fundamentals and Engineering Applications

Specifications:         $۱۱۵ CHHABRA, R. P., and J. F. RICHARD  Butterworth-Heinemann 0750637706   ۱۹۹۹

Nonstoichiometric Compounds (Advances in Chemistry vol.39)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۳

Normal Mode Analysis – Theory and Applications to Biological and Chemical Systems (Mathematical and Computati

Specifications:         $۲۰۰ Qiang Cui Ivet Bahar CRC 158488472X   ۲۰۰۶

Novel Chemical Effects of Electronics Behaviour (Structure & Bonding Vol 32)

Specifications:         $۵۰ Springer Springer 3540079644   ۱۹۷۳

Novel Methods to Study Interfacial Layers (Studies in Interface Science)

Specifications:         $۴۱۳ D. Moebius R. Miller Elsevier 0444509488   ۲۰۰۱

Novel Surfactants – Preparation, Applications, and Biodegradability, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:         $۳۲۰ Krister Holmberg CRC 0824743008   ۲۰۰۳

Nuclear and Radiochemistry – Fundamentals and Applications, 2nd Edition

Specifications:         $۴۰۰ Karl Heinrich Lieser Wiley 3527303170   ۲۰۰۱

Nuclear and Radiochemistry (Elsevier Insights)

Specifications:         $۱۵۰  Jozsef Konya Noemi M Nagy Elsevier 0123914302   ۲۰۱۲

Nuclear Chemical Engineering, 2nd Sub Edition (McGraw Hill series in nuclear engineering)

Specifications:         $۳۰۰ Manson Benedict Mcgraw Hill 0070045313   ۱۹۸۱

Nuclear Hydrogen Production Handbook (Green Chemistry and Chemical Engineering)

Specifications:         $۲۲۹  Xing L. Yan Ryutaro Hino CRC Press 1439810834   ۲۰۱۱

Nuclear Magnetic Resonance in Solid Polymers (Solid State Science)

Specifications:         $۷۴ Vincent J. McBrierty Kenneth J. Packer Cambridge Univ 0521031729   ۲۰۰۶

Nuclear Magnetic Resonance, Volume 34 : A review of the literature published between 2003 and 2004

Specifications:         $۴۴  Graham Alan Webb Royal Society of Chemistry 1847553907   ۲۰۰۵

Nuclear Magnetic Resonance, Volume 37

Specifications:         $۵۱۰ G. A. Webb Royal Society of Chemistry 085404115X   ۲۰۰۸

Nuclear Magnetic Resonance, Volume 38 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:         $۵۶۳  G A Webb Royal Society of Chemistry 1847559220   ۲۰۰۹

Nuclear Quadrupole Resonance (Topics in Current Chemistry. Vol 30)

Specifications:         $۱۱۰ F. Boschke Springer 0387057811   ۱۹۷۲

Nuclear Safeguards Analysis: Nondestructive and Analytical Chemical Techniques (ACS symposium series 79)

Specifications:         $۴۴  E. Arnold Hakkila The Society 0841204497   ۱۹۷۸

Nuclear Spin Relaxation in Liquids – Theory, Experiments, and Applications (Series in Chemical Physics)

Specifications:         $۳۰۰ Jozef Kowalewski Lena Maler Taylor & Francis 0750309644   ۲۰۰۶

Nucleation – Basic Theory with Applications

Specifications:         $۳۶۲ Dimo Kashchiev Elsevier 0750646829   ۲۰۰۳

Nucleation and Atmospheric Aerosols 1996

Specifications:         $۴۰۹ Markku Kulmala,Paul E. Wagner Pergamon 0080420303   ۱۹۹۶

Nucleic Acid and Peptide Aptamers: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)

Specifications:         $۱۵۹  Gunter Mayer Humana Press 1934115894   ۲۰۰۹

Nucleic Acid Transfection (Topics in Current Chemistry)

Specifications:         $۳۰۹  Wolfgang Bielke Christoph Erbacher Springer 3642164293   ۲۰۱۱

Nucleic Acids – Structures, Properties, and Functions

Specifications:         $۱۱۸  Victor A. Bloomfield Donald M. Croth University Science Books 0935702490   ۲۰۰۰

Nucleic Acids (Tutorial Chemistry Texts)

Specifications:         $۲۶  Doonan Shawn Abel E W Royal Society of Chemistry 0854044817   ۲۰۰۴

Nucleic Acids and Protein Synthesis, Part G (Methods in Enzymology, Volume 59)

Specifications:         $۳۰۰ Kivie Moldave, Lawrence Grossman Academic Press 0121819590   ۱۹۷۹

Nucleic Acids and Proteins in Soil (Soil Biology)

Specifications:         $۲۲۲ Paolo Nannipieri Kornelia Smalla Springer 3540294481   ۲۰۰۶

Nucleic Acids from A to Z – A Concise Encyclopedia

Specifications:         $۱۵۹  Sabine Mu ller Wiley VCH 3527312110   ۲۰۰۸

Nucleophilicity (Advances in Chemistry Series)

Specifications:         $۱۰۴  J. Milton Harris Samuel P. McManus Amer Chemical Society 0841209529   ۱۹۸۷

Number Theory and the Periodicity of Matter

Specifications:         $۲۰۰ Jan C.A. Boeyens Demetrius C. Levend Springer 1402066597   ۲۰۰۸

Numerical Adventures with Geochemical Cycles

Specifications:         $۹۰ James C. G. Walker Oxford University 0195045203   ۱۹۹۱

Numerical Computation of Internal and External Flows, 2nd Ed. Volume 1 – Fundamentals of Computational Fluid D

Specifications:         $۲۰۰ Charles Hirsch Elsevier 0750665947   ۲۰۰۷

Numerical Methods for Chemical Engineering – Applications in MATLAB

Specifications:         $۱۱۲ Kenneth J. Beers Cambridge University 0521859719   ۲۰۰۶

Numerical Methods for the Life Scientist: Binding and Enzyme Kinetics Calculated with GNU Octave and MATLAB

Specifications:         $۱۲۹  Heino Prinz Springer 3642208193   ۲۰۱۱

Numerical Simulation in Molecular Dynamics – Numerics, Algorithms, Parallelization, Applications (Computational

Specifications:         $۱۰۵ Michael Griebel S.Knapek G.Zumbusc Springer 3540680942   ۲۰۰۷

Numerical Techniques for Chemical and Biological Engineers Using MATLAB

Specifications:         $۱۴۴ Said S.E.H. Elnashaie F.Uhlig Chadia  Springer 0387344330   ۲۰۰۷

Nutrition and Biochemistry of Phospholipids

Specifications:         $۱۹۴  Bernard F. Szuchaj Willem van Nieuwe AOCS Publishing 1893997421   ۲۰۰۳

Official Methods of Analysis of AOAC International, 16th Ed.(Comprehensive & Reliable Collection of Chemical an

AOAC International AOAC   ۱۹۹۸

Oil & Gas financial Journal 2006 ( All 2006 Archives,12 Issues)

  ۲۰۰۶

Oil & Gas Journal 2004 (All 2004 Archives,50 Issues)

  ۲۰۰۴

Oil & Gas Journal 2005(All 2005 Archives,47 Issues)

  ۲۰۰۵

Oil & Gas Journal 2006 (All 2006 Archives,47 Issues )

  ۲۰۰۶

Oil & Gas Journal 2008 Collection (All 2008 Archives,48 Issues)

QMAGS QMAGS   ۲۰۰۸

Oil Field Chemicals

Specifications:         $۲۰۰ Johannes Fink Gulf Professional Publishing 0750677031   ۲۰۰۳

Oil Refineries in the 21st Century – Energy Efficient, Cost Effective, Environmentally Benign

Specifications:         $۲۰۰ Ozren Ocic Wiley,VCH 3527311947   ۲۰۰۵

Oil Shale Development in the United States (Prospects And Policy Issues)

Specifications:         $۲۰ James T. Bartis Tom Latourrette D. J. P RAND Corporation 0833038486   ۲۰۰۵

Oilfield Engineering with Polymers 2006

Specifications:         $۳۰۰ Rapra Technology Limited Smithers Rapra Technology 185957565X   ۲۰۰۶

Olefin Metathesis and Metathesis Polymerization, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ K. J. Ivin J. C. Mol Elsevier 0123770459   ۱۹۹۷

Oligomer Technology and Applications (Plastics Engineering)

Specifications:         $۲۵۰ C. V. Uglea CRC 082479978X   ۱۹۹۸

Oligomers, Polymer Composites,Molecular Imprinting (Advances in Polymer Science,Vol.206)

Specifications:         $۲۱۹ B.Boutevin C.Boyer I.Csetneki G.Davi Springer 3540468295   ۲۰۰۷

Olive Oil – Chemistry and Technology, 2nd Edition

Specifications:         $۲۲۶ Dimitrios Boskou AOCS Publishing 189399788X   ۲۰۰۶

On the Design of Chemical Processes With Improved Controllability Characteristics

Specifications:         $۲۲۹ F. Michael Meeuse Delft University Press 9040723761   ۲۰۰۳

Ondeo Nalco Fuel Field Manual, Sources and Solutions to Performance Problems 2nd Edition

Specifications:         $۲۱۰ McGraw Hill 0071387862   ۲۰۰۱

On-Line LC–NMR and Related Techniques

Specifications:         $۲۰۳ Klaus Albert John Wiley & Sons Ltd 0471496499   ۲۰۰۲

OntoCAPE – A Re-Usable Ontology for Chemical Process Engineering (RWTHedition)

Specifications:         $۱۶۹ Wolfgang Marquardt Jan Morbach And Springer 3642046541   ۲۰۱۰

Operational and Environmental Consequences of Large Industrial Cooling Water Systems

Specifications:         $۱۷۹  Sanjeevi Rajagopal, Henk A. Jenner, V Springer 1461416973   ۲۰۱۲

Opportunities in Chemistry Careers, 2nd Edition

Specifications:         $۷۰ John H. Woodburn John Hazlett McGraw Hill 0071387188   ۲۰۰۲

Optical Biosensors – Present and Future

Specifications:         $۵۴۰ Frances S Ligler Chris Rowe Taitt Elsevier 0444509747   ۲۰۰۲

Optical Biosensors – Today and Tomorrow, 2nd Edition

Specifications:         $۳۱۰ Frances S. Ligler Chris Rowe Taitt Elsevier 0444531254   ۲۰۰۸

Optical Guided-wave Chemical and Biosensors I (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors)

Specifications:         $۲۴۹ Mohammed Zourob Akhlesh Lakhtakia Springer 3540882413   ۲۰۱۰

Optical Guided-wave Chemical and Biosensors II (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors)

Specifications:         $۲۹۹ Mohammed Zourob Akhlesh Lakhtakia Springer 3642028268   ۲۰۱۰

Optical Nano- and Microsystems for Bioanalytics (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors)

Specifications:         $۴۰۹  Wolfgang Fritzsche Jurgen Popp Springer 3642254977   ۲۰۱۲

Optical Properties of Surfaces, 2nd Edition

Specifications:         $۱۰۹ Dick Bedeaux Jan Vlieger Imperial College Press 1860944507   ۲۰۰۴

Optical Rheometry of Complex Fluids (Topics in Chemical Engineering)

Specifications:         $۲۲۰ Gerald G. Fuller Oxford University 0195097181   ۱۹۹۵

Optical Sensor Systems in Biotechnology (Advances in Biochemical Engineering Biotechnology)

Specifications:         $۱۷۹ Govind Rao Springer 3642034691   ۲۰۰۹

Optical Spectra and Chemical Bonding in Inorganic Compounds (Structure & Bonding Vol 106)

Specifications:         $۳۴۳ Thomas Schoenherr Springer 3540008538   ۲۰۰۴

Optical Spectra and Chemical Bonding in Transition Metal Complexes (Structure and Bonding, vol 107)

Specifications:         $۴۰۰ Thomas Schonherr Springer 3540008543   ۲۰۰۵

Optical Spectra and Lattice Dynamics of Molecular Crystals (Vibrational Spectra and Structure)

Specifications:         $۴۰۰ G. N. Zhizhin E. Mukhtarov Elsevier 044482295X   ۱۹۹۵

Optical Spectroscopy – Methods and Instrumentations

Specifications:         $۳۷۱ Nikolai V. Tkachenko Elsevier 0444521267   ۲۰۰۶

Optical, Electric and Magnetic Properties of Molecules

Specifications:         $۴۰۹ D.C. Clary B.J. Orr Elsevier 0444825967   ۱۹۹۷

Optimization of Chemical Processes 2nd Edition

Specifications:         $۲۱۶ Thomas F. Edgar David. M. Himmelbla McGraw Hill 0070393591   ۲۰۰۱

Optimization of Chromatographic Selectivity – A Guide to Method Development (Journal of Chromatography Library

Specifications:         $۲۷۰ P.J. Schoenmakers Elsevier 0444426817   ۱۹۸۸

Orbital Interaction Theory of Organic Chemistry (Second Edition)

Specifications:         $۱۴۰ ARVI RAUK Wiley 0471358339   ۲۰۰۱

Orbitals and Chemical Bonding

Specifications:         $۱۴ Paul Francis. Lynch oughton Mifflin 0395043107   ۱۹۶۶

Orbitals in Chemistry – A Modern Guide for Students

Specifications:         $۲۲۲ Victor M. S. Gil Cambridge University Press 0521661676   ۲۰۰۰

Order And Disorder in Polymers Reactivity

Specifications:         $۱۶۰ G. E. Zaikov B. a. Howell Nova 1600211453   ۲۰۰۶

Ordered Fluids and Liquid Crystals (Advances in Chemistry vol.63)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۷

Ordered Polymeric Nanostructures at Surfaces (Advances in Polymer Science)

Specifications:         $۳۱۷ G. Julius Vancso Günter Reiter Springer 3540319212   ۲۰۰۶

Ordered Porous Solids, Recent Advances and Prospects

Specifications:         $۱۵۰ Valentin Valtchev Svetlana Mintova Elsevier 0444531890   ۲۰۰۸

Organic Acids and Food Preservation

Specifications:         $۱۸۰ Maria M. Theron J. F. Rykers Lues CRC 1420078429   ۲۰۱۱

Organic and Biological Chemistry 2nd Edition

Specifications:         $۲۵۰ H. Stephen Stoker Sharon K. Stoffels Houghton Mifflin Company 0618052070   ۲۰۰۰

Organic And Inorganic Nanostructures,2nd Edition

Specifications:         $۱۳۳ Alexei Nabok Artech House Publishers 1580538185   ۲۰۰۵

Organic and Inorganic Photochemistry (Molecular and Supramolecular Photochemistry , Vol 2)

Specifications:         $۲۳۶ V. Ramamurthy CRC 0824701747   ۱۹۹۸

Organic and Physical Chemistry of Polymers

Specifications:         $۲۰۰ Yves Gnanou Michel Fontanille Wiley 0471725439   ۲۰۰۸

Organic and Physical Chemistry Using Chemical Kinetics – Prospects and Developments

Specifications:         $۲۰۵  Y. G. Medvedevskikh Artur Valente Ro Nova Science Pub Inc 160021763X   ۲۰۰۸

Organic Azides – Syntheses and Applications

Specifications:         $۲۰۰  Stefan Brase Klaus Banert Wiley 0470519983   ۲۰۱۰

Organic Chemicals,An Environmental Perspective

Specifications:         $۲۰۰ Neilson, Alasdair H CRC Press   ۲۰۰۰

Organic Chemistry – A Brief Survey of Concepts and Applications, 6th Edition

Specifications:         $۵۶ Philip Bailey Prentice Hall 0130154806   ۲۰۰۰

Organic Chemistry – An Intermediate Text, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Robert V. Hoffman Wiley 0471450243   ۲۰۰۴

Organic Chemistry – With Biological Applications

Specifications:         $۲۶۷  John E. McMurry Brooks Cole 0495391441   ۲۰۱۰

Organic Chemistry (5th Edition)

Specifications:         $۲۲۳  Paula Y. Bruice Prentice Hall 0131963163   ۲۰۰۶

Organic Chemistry (6th Edition)

Specifications:         $۱۵۳  Leroy Skip G Wade Prentice Hall 0131478710   ۲۰۰۵

Organic Chemistry (Student Study Guide and Solutions Manual)

Specifications:         $۲۰۰  David R. Klein Wiley 047175739X   ۲۰۱۱

Organic Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 105)

Specifications:         $۴۴ M. J. Dewar Springer 0387116363   ۱۹۸۲

Organic Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 127)

Specifications:         $۸۱ M. Asami Springer 0387150889   ۱۹۸۵

Organic Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 79)

Specifications:         $۵۱ Kendall N. Houk  L. A. Paquette Springer 038709301X   ۱۹۷۹

Organic Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 92)

Specifications:         $۶۹ F. L. Boschke Springer 0387100482   ۱۹۸۰

Organic Chemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 97)

Specifications:         $۴۴ K. N. Raymonds Springer 038710805X   ۱۹۸۱

Organic Chemistry 3 Volume set (Complete Version) (Jonathan Clayden)

Specifications:         $۶۰۰ Jonathan Clayden Oxford University 0198503466

Organic Chemistry and Theory (Topics in Current Chemistry. Vol 75)

Specifications:         $۵۶ F. L. Boschke Springer 0387088342   ۱۹۷۸

Organic Chemistry I – As A Second Language: Translating the Basic Concepts, 2nd Edition

Specifications:         $۷۸  David M. Klein John Wiley and Sons 0470129298   ۲۰۰۷

Organic Chemistry in Action – The Design of Organic Synthesis (Studies in Organic Chemistry), 2nd Ed

Specifications:         $۳۱۷ F. Serratosa J. Xicart Elsevier 0444819355   ۱۹۹۶

Organic Chemistry of Coal: Symposium Proceedings (ACS symposium series 71)

Specifications:         $۴۴  J.W. Larsen American Chemical Society 0841204276   ۱۹۷۸

Organic Chemistry of Explosives

Specifications:         $۳۰۰ Jai Prakash Agrawal Robert Hodgson Wiley 0470029676   ۲۰۰۷

Organic Chemistry Study Guide

Specifications:         $۳۰۰ Robert Thornton Morrison Allyn & Bacon   ۱۹۷۵

Organic Chemistry, 2nd Edition

Specifications:         $۲۲۵  Janice Gorzynski Smith McGraw Hill Higher Educatio 0073049867   ۲۰۰۸

Organic Chemistry, 3rd Edition

Specifications:         $۱۴۴  Janice Gorzynski Smith McGraw Hill Publishing Com 0073375624   ۲۰۱۱

Organic Chemistry, 4th Edition

Specifications:         $۱۸۶ Francis A. Carey McGraw-Hill   ۲۰۰۱

Organic Chemistry, 4th Edition (Solution Manual)

Specifications:         $۱۸۶ Francis A. Carey McGraw-Hill   ۲۰۰۱

Organic Chemistry, 5th Edition

Specifications:         $۱۸۶ Francis A. Carey McGraw-Hill 0072828374   ۲۰۰۴

Organic Chemistry, 6 Edition

Specifications:         $۳۳۱  William H. Brown Christopher S. Foote Brooks Cole 084005498X   ۲۰۱۲

Organic Chemistry, 7th Edition

Specifications:         $۲۴۶  Francis A. Carey McGraw Hill 0073047872   ۲۰۰۷

Organic Chemistry, 8th Edition

Specifications:         $۶۸  Francis A. Carey McGraw-Hill 0073402613   ۲۰۱۰

Organic Chemistry, Fourth Edition

Specifications:         $۱۱۰  Maitland Jones Jr W. W. Norton & Company 0393931498   ۲۰۱۰

Organic Chemistry, Fourth Edition (Paula Yurkanis Bruice)

Specifications:         $۲۰۲ Paula Yurkanis Bruice Prentice Hall 0131407481   ۲۰۰۳

Organic Chemistry,2nd Ed

Specifications:         $۳۱۲ Joseph M. Hornback Gale Group 0534389511   ۲۰۰۵

Organic Chemistry,2nd Ed.(Student Solutions Manual and Study Guide)

Specifications:         $۳۰۰ Joseph M. Hornback Gale Group 0534397107   ۲۰۰۶

Organic Chemistry,7 Edition

Specifications:         $۲۷۶  John E. McMurry Brooks Cole 0495118370   ۲۰۰۷

Organic Chemistry: A Guided Inquiry, 2nd Edition

Specifications:         $۱۰۰  Andrei Straumanis Brooks Cole 0618974121   ۲۰۰۹

Organic Chemistry: A Short Course, 13th Edition

Specifications:         $۲۳۱  Harold Hart Christopher M. Hadad Lesl Brooks Cole 1111425566   ۲۰۱۲

Organic Chemistry: Structure and Function, 5th Edition

Specifications:         $۱۱۰  K. Peter C. Vollhardt Neil E. Schore W. H. Freeman 0716799499   ۲۰۰۵

Organic Coatings – Science and Technology (Society of Plastics Engineers), 3rd Ed.

Specifications:         $۴۰۰ Zeno W. Jr. Wicks Frank N. Jones S. Pe Wiley-Interscience 0471698067   ۲۰۰۷

Organic Compounds – Syntheses, Stereochemistry, Reactivity (Topics in current chemistry, vol 74)

Specifications:         $۳۷ F. Veogtle 0387086331

Organic Compounds of Sulphur, Selenium and Tellurium: Volume 2 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:         $۴۴۸  Royal Society of Chemistry Royal Society of Chemistry 0851862691   ۱۹۷۳

Organic Compounds of Sulphur, Selenium and Tellurium: Volume 4 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:         $۴۴۸  Royal Society of Chemistry Royal Society of Chemistry 0851862896   ۱۹۷۷

Organic Compounds of Sulphur, Selenium and Tellurium: Volume 6 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:         $۵۵۹  D. R. Hogg Royal Society of Chemistry 0851862993   ۱۹۸۱

Organic Crystal Engineering – Frontiers in Crystal Engineering

Specifications:         $۲۶۰ Edward R.T. Tiekink Jagadese Vittal M Wiley 0470319909   ۲۰۱۰

Organic electrochemistry (Topics in current chemistry, vol 21)

Specifications:         $۴۸ Lennart E Eberson Springer 0387054634   ۱۹۷۱

Organic electrochemistry (Topics in Current Chemistry. Vol 34)

Specifications:         $۲۳ Albert J Fry Springer 038706074X   ۱۹۷۲

Organic Electronics (Advances in Polymer Science)

Specifications:         $۳۳۹ Gregor Meller Tibor Grasser Springer 3642045375   ۲۰۱۰

Organic Experiments, 7tg Edition

Specifications:         $۶۹ Louis F. Fieser Kenneth L. Williamson D C Heath & Co 0669243442   ۱۹۹۲

Organic Free Radicals (Symposium Ser No 69)

Specifications:         $۵۲  William A. Pryor Amer Chemical Society 0841204217   ۱۹۷۸

Organic Geo-And Cosmochemistry (Topics in Current Chemistry, vol 139)

Specifications:         $۷۵ Eric Herbst Springer 0387170103   ۱۹۸۷

Organic Ion-Radicals – Chemistry and Applications

Specifications:         $۲۰۹  Zory Vlad Todres CRC Press 0824708105   ۲۰۰۳

Organic Light Emitting Devices – Synthesis, Properties And Applications

Specifications:         $۲۱۵ Klaus Mellen Ullrich Scherf John Wiley 3527607986   ۲۰۰۶

Organic Mechanochemistry and Its Practical Applications

Specifications:         $۲۰۰ Zory Vlad Todres CRC 0849340780   ۲۰۰۶

Organic Molecular Photochemistry Vol 3

Specifications:         $۱۸۰ V. Ramamurthy & K. S. Schanze Marcel Dekker 0824766067   ۱۹۹۹

Organic Molecular Solids (Physics Textbook)

Specifications:         $۲۰۰ Markus Schwoerer Hans Christoph Wol Wiley-VCH 3527405402   ۲۰۰۷

Organic Molecular Solids: PROPERTIESAND APPLICATIONS

Specifications:         $۱۸۰ W. Jones, University of Cambridge CRC Press 0849394287   ۱۹۹۷

Organic Name Reactions

Specifications:         $۴۴  Merck & Co.Inc.,Whitehouse Station Cambridge   ۲۰۰۱

Organic Nanostructures

Specifications:         $۳۰۰ Jerry Atwood,Steed Wiley-VCH 3527318364   ۲۰۰۸

Organic Peroxygen Chemistry (Topics in Current Chemistry, vol 164)

Specifications:         $۱۱۶ W. A. Herrmann Springer 0387562524   ۱۹۹۳

Organic Phosphorus in the Environment (Cabi Publishing)

Specifications:         $۲۱۳ Benjamin L. Turner E Frossard D Bald CABI 0851998224   ۲۰۰۵

Organic Photochemistry (Molecular and Supramolecular Photochemistry , Vol 1)

Specifications:         $۳۰۰ V. Ramamurthy Marcel Dekker 0824700120   ۱۹۹۷

Organic Photochemistry and Photophysics (Molecular and Supramolecular Photochemistry)

Specifications:         $۲۳۱ Jin Matsumoto V. Ramamurthy Kirk S. CRC 0849376084   ۲۰۰۶

Organic Photochromic and Thermochromic Compounds, Volume 1 – Main Photochromic Families (Topics in Applie

Specifications:         $۳۰۰ J. Crano R. Guglielmetti Springer 0306458829   ۲۰۰۲

Organic Photovoltaics – Concepts and Realization (Springer Series in Materials Science)

Specifications:         $۳۰۰ Christoph J. Brabec Springer 354000405X   ۲۰۰۳

Organic Pollutants in Water – Sampling, Analysis, and Toxicity Testing (Advances in Chemistry Series)

Specifications:         $۱۲۰  I. H. (Mel) Suffet Murugan Malaiyandi American Chemical Society 0841209510   ۱۹۸۷

Organic Production and Food Quality – A Down to Earth Analysis

Specifications:         $۱۹۹  Robert Blair Wiley 0813812178   ۲۰۱۲

Organic Reaction Mechanisms 2006 (Organic Reaction Mechanisms Series)

Specifications:         $۵۴۰ Chris Knipe Wiley 0470519053   ۲۰۱۰

Organic Reaction Mechanisms, 1998

Specifications:         $۵۸۵ Chris Knipe W. E. Watts Wiley 0471490172   ۲۰۰۲

Organic Reactions in Water – Principles, Strategies and Applications

Specifications:         $۳۰۰ U. Marcus Lindstrom Wiley-Blackwell 1405138904   ۲۰۰۷

Organic Reactions, Volume 2

Specifications:         $۱۵۵ R. J. Adams Roger Adams Wiley 0471004952   ۱۹۴۴

Organic Reactions, Volume 3

Specifications:         $۱۵۵ R. J. Adams Roger Adams Wiley 0471005282   ۱۹۴۷

Organic Structures from Spectra, 4th Edition

Specifications:         $۲۱۲ Leslie D. Field Sev Sternhell John R. K Wiley 0470319267   ۲۰۰۸

Organic Syntheses (Topics in current chemistry. Vol 59)

Specifications:         $۴۲ R. D. Rieke Springer 0387074406   ۱۹۷۵

Organic Syntheses Based on Name Reactions, 2nd Ed.(Tetrahedron Organic Chemistry)

Specifications:         $۳۶۶ C Stumer A. Hassner Pergamon 0080432603   ۲۰۰۲

Organic Syntheses, Collective Annual Volumes 1-85 (85 Volumes from 1941 to 2008)

Organic Syntheses Editorial Boards orgsyn.org   ۲۰۰۸

Organic Syntheses, Vol.1 to 81 (All volumes from 1921-2002)(Annual publication of satisfactory methods for prepar

Organic Syntheses, Inc. Organic Syntheses, Inc.   ۲۰۰۲

Organic Synthesis

Specifications:         $۹۰ Smith M.B   ۱۹۹۴

Organic Synthesis – Concepts, methods, starting materials ,2nd Edition

Specifications:         $۱۱۰ Jurgen-Hinrich Fuhrhop VCH 1560818239   ۱۹۹۴

Organic Synthesis – Science behind the Art (RSC)

Specifications:         $۱۱۹ W. A. Smit Royal Society of Chemistry 0854045449   ۱۹۹۸

Organic Synthesis – Strategy and Control

Specifications:         $۱۲۱ Paul Wyatt Stuart Warren Wiley 0471929638   ۲۰۰۷

Organic Synthesis Engineering

Specifications:         $۲۰۰ L. K. Doraiswamy Oxford University Press, USA 0195096894   ۲۰۰۱

Organic Synthesis Using Transition Metals, 2 Edition (Postgraduate Chemistry Series)

Specifications:         $۶۵  Roderick Bates Wiley 1119978939   ۲۰۱۲

Organic Synthesis with Enzymes in Non-Aqueous Media

Specifications:         $۳۰۰ Giacomo Carrea Sergio Riva Wiley 3527318461   ۲۰۰۸

Organic Synthesis Workbook

Specifications:         $۱۱۱ J Gewert J rlitzer S tze J Looft Pia Men Wiley-VCH 3527301879   ۲۰۰۰

Organic Synthesis Workbook II

Specifications:         $۱۰۲ Christian Bittner Anke S. Busemann Ul Wiley 3527304150   ۲۰۰۱

Organic Synthesis Workbook III

Specifications:         $۵۷  Tom Kinzel Felix Major Christian Rait Wiley-VCH 3527316655   ۲۰۰۷

Organic Synthesis, Reactions and Mechanisms (Topics in Current Chemistry, vol 137)

Specifications:         $۱۰۵ B.Christoph L. Gann J.Gasteiger D.Gin Springer 0387169040   ۱۹۸۷

Organic Synthesis: State of the Art 2007: 2009

Specifications:         $۱۳۵  Douglass F. Taber Oxford University Press 0199764549   ۲۰۱۱

Organic Sythesis with Carbohydrates (Postgraduate Chemistry)

Specifications:         $۱۱۷  Geert Jan Boons Wiley 0632045086   ۲۰۰۰

Organic Thin Films for Photonic Applications (Acs Symposium Series)

Specifications:         $۱۵۰  Warren Herman Steven Flom Stephen F Oxford University Press, USA 084122563X   ۲۰۱۱

Organobismuth Chemistry

Specifications:         $۴۰۰ Hitomi Suzuki Naoki Komatsu Takuji  Elsevier Science 0444205284   ۲۰۰۱

Organocatalysis (Ernst Schering Foundation Symposium Proceedings)

Specifications:         $۲۰۰ M.T. Reetz B. List S. Jaroch H. Weinm Springer 3540734945   ۲۰۰۸

Organofluorine Chemistry, Techniques and Synthons (Topics in Current Chemistry, vol 193)

Specifications:         $۳۰۴ R. D. Chambers D. J. Burton F. G. Dra Springer 3540631704   ۱۹۹۸

Organolanthoid Chemistry, Synthesis, Structure, Catalysis (Topics in Current Chemistry, vol 179)

Specifications:         $۲۱۰ W. A. Herrmann R. Anwander F.T. Ede Springer 354061009X   ۱۹۹۶

Organolithium Compounds Solvated Electrons (Topics in Current Chemistry. Vol 138)

Specifications:         $۲۱۰ N. M. Alpatova Springer 0387169318   ۱۹۸۶

Organolithiums – Selectivity for Synthesis (Tetrahedron Organic Chemistry)

Specifications:         $۱۰۶ J Clayden Pergamon 0080432611   ۲۰۰۲

Organolithiums in Enantioselective Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 5)

Specifications:         $۴۵۵ David M. M. Hodgson Springer 3540001042   ۲۰۰۳

Organomagnesium Methods in Organic Chemistry

Specifications:         $۲۷۵ Basil J. Wakefield Elsevier 0127309454   ۱۹۹۵

Organometallic and Coordination Chemistry of the Actinides (Structure and Bonding)

Specifications:         $۳۰۰ Thomas E. Albrecht-Schmitt Springer 3540778365   ۲۰۰۸

Organometallic Bonding and Reactivity (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 4)

Specifications:         $۳۰۰ John M. Brown  P. Hofmann Springer 3540642536   ۱۹۹۹

Organometallic Chemistry and Catalysis

Specifications:         $۱۵۷ Didier Astruc Springer 3540461280   ۲۰۰۷

Organometallic Chemistry, Volume 27

Specifications:         $۴۴  M. Green Royal Society of Chemistry 1847554164   ۱۹۹۹

Organometallic Chemistry, Volume 29 (SPR Organometallic Chemistry (RSC))

Specifications:         $۳۶۹  M. Green Royal Society of Chemistry 0854043284   ۲۰۰۱

Organometallic Chemistry, Volume 32 (Specialist Periodical Reports)

Specifications:         $۴۴۸  Royal Society of Chemistry M Green Royal Society of Chemistry 0854043438   ۲۰۰۵

Organometallic Compounds in the Environment

Specifications:         $۲۵۵ John Wiley  Sons 0471899933   ۲۰۰۳

Organometallic Modeling of the Hydrodesulfurization and Hydrodenitrogenation Reactions

Specifications:         $۲۱۸ Robert A.Sanchez-Delgado Springer 1402005350   ۲۰۰۲

Organometallic Oxidation Catalysis (Topics in Organometallic Chemistry, vol.22)

Specifications:         $۳۰۰ Franc Meyer Springer 3540372091   ۲۰۰۷

Organometallics in Process Chemistry (Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 6)

Specifications:         $۴۱۲ Rob Larsen Springer 3540016031   ۲۰۰۴

Organometals and Organometalloids: Occurrence and Fate in the Environment (ACS symposium series 82)

Specifications:         $۴۴  F. E. Brinckman American Chemical Society 0841204616   ۱۹۷۸

Organophosphorus Reagents (A Practical Approach in Chemistry)

Specifications:         $۳۷۵ Patrick J. Murphy Oxford University 0198502621   ۲۰۰۴

Organoselenium Chemistry – Modern Developments in Organic Synthesis (Topics in Current Chemistry, vol 208)

Specifications:         $۴۰۷ Thomas Wirth  T. Wirth  H. Kessler  K. Springer 3540665161   ۲۰۰۰

Organoselenium Chemistry: Synthesis and Reactions

Specifications:         $۱۸۰  Thomas Wirth Wiley 3527329447   ۲۰۱۲

Organosilanes in Radical Chemistry

Specifications:         $۲۵۰ Chryssostomos Chatgilialoglu Wiley 047149870X   ۲۰۰۴

Organosilicon Chemistry III – From Molecules to Materials

Specifications:         $۲۰۰ Norbert Auner Johann Weis Wiley 3527294503   ۱۹۹۸

Organosilicon Chemistry V – From Molecules to Materials

Specifications:         $۳۲۰ Norbert Auner Johann Weis Wiley 3527306706   ۲۰۰۳

Organosilicon Chemistry VI – From Molecules to Materials

Specifications:         $۳۰۵ Norbert Auner Johann Weis Wiley VCH 3527312145   ۲۰۰۵

Organosulfur Chemistry I (Topics in Current Chemistry, vol 204)

Specifications:         $۲۲۰ B. Cid De LA Plata Philip C. B.

 Springer 3540657878   ۲۰۰۰

Organosulfur Chemistry II (Topics in Current Chemistry, vol 205)

Specifications:         $۳۰۰ P. C.

  S. L. Schreiber  S. V. Ley  J Springer 3540657290   ۲۰۰۰

Organosulfur Chemistry in Asymmetric Synthesis

Specifications:         $۲۲۰ Takeshi Toru Carsten Bolm Wiley & VCH 3527318542   ۲۰۰۸

Organotin Compounds (Topics in Current Chemistry. Vol 104)

Specifications:         $۵۶ F. L. Boschke Springer 0387115420   ۱۹۸۲

Organozinc Reagents – A Practical Approach (The Practical Approach in Chemistry Series)

Specifications:         $۲۱۹ Paul Knochel Philip Jones Oxford University Press, USA 0198501218   ۱۹۹۹

Orientation and Stereoselection (Topics in Current Chemistry. Vol 15a)

Specifications:         $۴۰ Springer Springer 3540048200   ۱۹۷۰

Oriented Polymer Materials

Specifications:         $۱۴۰ Stoyko Fakirov Vch 352729693X   ۲۰۰۲

Orienting Polymers – Proceedings of a workshop, IMA, University of Minnesota, Minneapolis 1983

Specifications:         $۴۴ J. L. Ericksen Springer 3540133402   ۱۹۸۴

Origin and Refining of Petroleum (Advances in Chemistry vol.103)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۷۱

Orotidine Monophosphate Decarboxylase (Topics in Current Chemistry, vol 238)

Specifications:         $۲۱۰ Jeehiun K. Lee  Dean J. Tantillo Springer 3540205667   ۲۰۰۴

Oscillations in Chemical Reactions (Topics in Current Chemistry. Vol 118)

Specifications:         $۴۴ Okan Gurel  D Gurel Springer 0387125754   ۱۹۸۳

Osmotic Dehydration and Vacuum Impregnation – Applications in Food Industries

Specifications:         $۲۱۹ Pedro Fito Amparo Chiralt CRC 1587160439   ۲۰۰۱

Overdrive Student Companion Biochemistry Fifth Edition

Specifications:         $۲۰۰ Stryer W. H. Freeman Company 0716797585   ۲۰۰۲

Oxford Dictionary of Chemistry, 6 Edition

Specifications:         $۱۷  John Daintith Oxford University Press, USA 0199204632   ۲۰۰۸

Oxidation and Antioxidants in Organic Chemistry and Biology

Specifications:         $۳۳۶ Evgeny T. Denisov Igor B. Afanas CRC 0824753569   ۲۰۰۵

Oxidation and the Testing of Turbine Oils (ASTM Stock Number STP1489)

Specifications:         $۱۱۰ C. A. Migdal, A. B. Wardlow ASTM 0803134932   ۲۰۰۸

Oxidation in Foods and Beverages and Antioxidant Applications, Volume 1 – Understanding Mechanisms of Oxidati

Specifications:         $۲۴۵  Julian McClements Eric Decker Ryan E Woodhead Publishing 1845696484   ۲۰۱۰

Oxidation in Foods and Beverages and Antioxidant Applications, Volume 2 – Management in Different Industry Sect

Specifications:         $۲۵۵  Eric Decker Julian McClements Ryan E Woodhead Publishing 1845699831   ۲۰۱۰

Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones – A Guide to Current Common Practice (Basic Reactions in Organic

Specifications:         $۲۱۱ Gabriel Tojo Marcos Fernandez Springer 0387236074   ۲۰۰۶

Oxidation of Organic Compounds Volume I (Advances in Chemistry vol.75)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۸

Oxidation of Organic Compounds Volume II (Advances in Chemistry)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۸

Oxidation of Organic Compounds Volume III (Advances in Chemistry)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۸

Oxidations in Organic Chemistry, 2nd Edition (Acs)

Specifications:         $۳۰۰ Milos Hudlicky American Chemical Society 0841217807   ۱۹۹۰

Oxidative Stress – Molecular Mechanisms and Biological Effects

Specifications:         $۴۴  Volodymyr Lushchak and Halyna M. S InTech 9535105541   ۲۰۱۲

Oxide Surfaces (The Chemical Physics of Solid Surfaces)

Specifications:         $۵۱۰ D. P. Woodruff Elsevier 0444507450   ۲۰۰۱

Oxygenates in Gasoline – Environmental Aspects (ACS)

Specifications:         $۳۰۰  Art F. Diaz Donna L. Drogos American Chemical Society 0841237603   ۲۰۰۲

Ozone Chemistry and Technology (Advances in Chemistry vol.21)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۵۹

Packaging for Nonthermal Processing of Food (Institute of Food Technologists Series)

Specifications:         $۲۱۰ Jung H. Han Wiley-Blackwell 081381944X   ۲۰۰۷

Packed Bed Columns – For absorption, desorption, rectification and direct heat transfer

Specifications:         $۴۰۰ Nikolai Kolev Elsevier 0444528296   ۲۰۰۶

Paint and Coatings – Applications and Corrosion Resistance (Corrosion Technology)

Specifications:         $۲۹۵ P.E. Philip A. Schweitzer CRC 1574447025   ۲۰۰۶

Paint and Surface Coatings – Theory and Practice, 2nd Edition

Specifications:         $۴۱۰ R. Lambourne,T. A. Strivens Woodhead Publishing 185573348X   ۱۹۹۹

Paint Technology Handbook

Specifications:         $۳۰۰ Rodger Talbert CRC 1574447033   ۲۰۰۸

Paints, Coatings and Solvents, 2nd Completely Revised Edition

Specifications:         $۴۰۰ D. Stoye W. Freitag Werner Freitag Die Wiley 3527288635   ۱۹۹۸

Palladium in Heterocyclic Chemistry (Tetrahedron Organic Chemistry)

Specifications:         $۱۱۴ Gordon W Gribble Jie Jack Li Pergamon 0080437044   ۲۰۰۰

Palladium in Organic Synthesis(Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 14)

Specifications:         $۵۴۱ Jiro Tsuji Springer 3540239826   ۲۰۰۵

Palladium Reagents and Catalysts – Innovations in Organic Synthesis

Specifications:         $۴۱۰ Jiro Tsuji Wiley 0471972029   ۱۹۹۸

Palladium Reagents and Catalysts – New Perspectives for the 21st Century, 2 Edition

Specifications:         $۲۰۵  Jiro Tsuji Wiley 0470850329   ۲۰۰۴

Paper and Paperboard Packaging Technology

Specifications:         $۴۰۰ Mark J. Kirwan Wiley-Blackwell 1405125039   ۲۰۰۵

Paper Chemistry and Technology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 3)

Specifications:         $۳۰۰ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213435   ۲۰۰۹

Paper Products Physics and Technology (Pulp and Paper Chemistry and Technology, Volume 4)

Specifications:         $۳۰۰ Monica Ek Monica Ek Goran Gellerste De Gruyter 3110213451   ۲۰۰۹

Paraffin Products – Properties, Technologies, Applications

Specifications:         $۱۷۵ Mihaly Freund R. Csikos Elsevier Science 0444997121   ۱۹۸۳

Parametric Sensitivity in Chemical Systems (Cambridge Series in Chemical Engineering)

Specifications:         $۱۵۸  Arvind Varma Massimo Morbidelli Hu Cambridge University Press 0521621712   ۲۰۰۵

Partial Order in Environmental Sciences and Chemistry

Specifications:         $۱۵۹  Rainer Bruggemann Lars Carlsen Springer 354033968X   ۲۰۰۶

Partial Oxidation of Raffinate II & other Mixtures of n-Butane & n-Butenes to Maleic Anhydride in a Fixed-Bed Rea

Specifications:         $۱۱۲ Willi Michael Brandstadter University 0f Karlsruhe 3866441991   ۲۰۰۷

Particle Breakage (Handbook of Powder Technology)

Specifications:         $۴۰۰  Agba D. Salman Mojtaba Ghadiri Mich Elsevier 0444530800   ۲۰۰۸

Particle Characterization – Light Scattering Methods (Particle Technology Series)

Specifications:         $۱۶۵٫ Renliang Xu Springer 1402003579   ۲۰۰۲

Particle Deposition & Aggregation – Measurement, Modelling and Simulation (Colloid and Surface Engineering Seri

Specifications:         $۱۲۷ M. Elimelech Xiadong Jia John Gregor Butterworth Heinemann 075067024X   ۱۹۹۹

Particle Scattering, X-Ray Diffraction, and Microstructure of Solids and Liquids (Lecture Notes in Physics)

Specifications:         $۲۰۰ Manfred L. Ristig Klaus A. Gernoth Springer 354044386X   ۲۰۰۳

Particle size enlargement (Handbook of powder technology Vol 1)

Specifications:         $۲۹۰ C. E Capes Elsevier 0444418423   ۱۹۸۰

Particle Size Measurement Vol 1 – Powder sampling and particle size measurement (Particle Technology Series), Fift

Specifications:         $۲۲۹ Allen T Chapman & Ball 0412729504   ۱۹۹۸

Particle Size Measurement Vol 2 – Surface area and pore size determination (Particle Technology Series) 5th edition

Specifications:         $۲۲۹ Terence Allen Springer 0412753308   ۱۹۹۸

Particles at Fluid Interfaces and Membranes (Studies in Interface Science)

Specifications:         $۴۰۰ K. Nagayama Elsevier 0444502343   ۲۰۰۱

Particles in Turbulent Flows

Specifications:         $۲۸۹  Leonid Zaichik Vladimir M. Alipchenk Wiley 3527407391   ۲۰۰۹

Particles, Bubbles & Drops – Their Motion, Heat And Mass Transfer

Specifications:         $۱۰۲ E. E. Michaelides World Scientific 9812566481   ۲۰۰۶

Particulate Colloids  (Fundamentals of Interface and Colloid Science, Volume IV)

Specifications:         $۳۰۰ J. Lyklema Elsevier 012460529X   ۲۰۰۵

Particulate Fillers for Polymers

Specifications:         $۱۴۵ R.N. Rothon Rapra 185957310X   ۲۰۰۲

Particulate-Filled Polymer Composites, 2nd Edition

Specifications:         $۱۸۰ R.N. Rothon Rapra 1859573827   ۲۰۰۳

Passive Sampling Techniques in Environmental Monitoring (Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 48)

Specifications:         $۳۰۰ Richard Greenwood G Mills B Vrana Elsevier 0444522255   ۲۰۰۷

Past and Present in DeNOx Catalysis – From Molecular Modelling to Chemical Engineering (Studies in Surface Scien

Specifications:         $۳۱۷ Pascal Granger Vasile Pƒrvulescu Elsevier Science 0444530584   ۲۰۰۷

Patents for Chemical Inventions (Advances in Chemistry vol.46)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۴

Pathogens and Toxins in Foods – Challenges and Interventions

Specifications:         $۱۸۹  Vijay Kumar Juneja John N. Sofos ASM 155581459X   ۲۰۱۰

Pathway Analysis and Optimization in Metabolic Engineering

Specifications:         $۲۱۳ Nestor V. Torres Eberhard O. Voit Cambridge University 0521800382   ۲۰۰۲

Pauling’s Legacy (Theoretical and Computational Chemistry)

Specifications:         $۴۱۷ Z.B. Maksi&cacute W.J. Orville-Thom Elsevier 0444825088   ۱۹۹۹