مهندسی شیمی، شیمی، بیوشیمی،  نفت و گاز و پتروشیمی

دانلود ایبوک دسته مهندسی شیمی

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Chemical Engineering: part11

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Emerging Technologies in NDT (NON-DESTRUCTIVE TESTING, Monographs in Engineering, Water and Earth Sc

Specifications:         $۲۰۰ Gerhard Busse Danny Van Hemelrijck Taylor & Francis 0415464765   ۲۰۰۸

Enclosure Fire Dynamics

Specifications:         $۱۱۰ Bj?rn Karlsson James G. Quintiere CRC Press 0849313007   ۲۰۰۰

Enclosure Masonry Wall Systems Worldwide – Typical Masonry Wall Enclosures in Belgium,China,France,Germany,

Specifications:         $۱۱۵ Silvano Pompeu Santos Taylor & Francis 0415425778   ۲۰۰۷

Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats

Specifications:         $۳۵۷ Donald Langmead Christine Garnaut ABC-Clio Inc 157607112X   ۲۰۰۱

Encyclopedia of Coastal Science (Encyclopedia of Earth Sciences Series)

Specifications:         $۶۳۰ M. Schwartz Springer 1402019033   ۲۰۰۵

Encyclopedia of General Topology

Specifications:         $۲۶۶ K.P. Hart Jun iti Nagata J.E. Vaughan Elsevier 0444503552   ۲۰۰۴

Encyclopedia of Hydrological Sciences (5 Volume set)

Specifications:         $۲۲۵۰ Malcolm G. Anderson Wiley 0471491039   ۲۰۰۶

Encyclopedia of Lakes and Reservoirs (Encyclopedia of Earth Sciences Series)

Specifications:         $۴۹۹  Lars Bengtsson Reginald W. Herschy R Springer 1402056168   ۲۰۱۲

Encyclopedia of Soils in the Environment,  ۴ Volume set

Specifications:         $۱۲۵۰ Daniel Hillel Elsevier 0123485304   ۲۰۰۴

Encyclopedia of Structural Health Monitoring (4 Volumes)

Specifications:         $۱,۶۹ Christian Boller Fou Kuo Chang Yozo  Wiley 0470058226   ۲۰۰۹

Encyclopedia of Vibration – 3 Volume Set

Specifications:         $۱۲۴۵ David J. Ewins S. Rao Simon G. Braun Elsevier 0122270851   ۲۰۰۲

Encyclopedia of Water Science, 2nd Edition (2 Volume set)

Specifications:         $۹۹۵ Stanley W. Trimble CRC 0849396271   ۲۰۰۸

Encyclopedia of Wood (The Art of Woodworking)

Specifications:         $۱۱۰ Time Life Books Time Life Books 0809499169   ۱۹۹۹

Encyclopedic Dictionary of Hydrogeology

Specifications:         $۷۹  D. J. Poehls Gregory J. Smith Academic Press 0125586906   ۲۰۰۹

Endocrine Disrupters in Wastewater and Sludge Treatment Processes

Specifications:         $۲۱۰ Jason W. Birkett,John N. Lester CRC 1566706017   ۲۰۰۳

Energy Conservation Building Code User Guide 2009

Specifications:         $۱۱۰  India Bureau of Energy Efficiency Bureau of Energy Efficiency 8190902533   ۲۰۰۹

Energy Conservation in Buildings – A Guide to Part L of the Building Regulations

Specifications:         $۱۰۵ J. R. Waters Wiley-Blackwell 1405112530   ۲۰۰۳

Energy Efficiency in Buildings

Specifications:         $۱۱۰  CIBSE Chartered Institution of Buildi 1903287340   ۲۰۰۶

Energy Efficient Homes For Dummies

Specifications:         $۲۲ Rik DeGunther Wiley 0470376023   ۲۰۰۸

Energy Management in Buildings Using Photovoltaics

Specifications:         $۱۲۹  Elena Papadopoulou Springer 1447123824   ۲۰۱۲

Energy Management in Buildings, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Keith Moss Taylor & Francis 0415353912   ۲۰۰۵

Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics

Specifications:         $۲۰۰ J. N. Reddy Wiley 047117985X   ۲۰۰۲

Energy Simulation in Building Design, Second Edition

Specifications:         $۶۵ Joseph Clarke Elsevier 0750650826   ۲۰۰۱

Energy-Efficient Building Systems – Green Strategies for Operation and Maintenance

Specifications:         $۸۰ Lal Jayamaha McGraw Hill 0071482822   ۲۰۰۷

ENGINEER CONSTRUCTION EQUIPMENT MAINTENANCE CONCEPTS AND OPERATIONS

Specifications:         $۴۴ US ARMY ENGINEER SCHOOL US ARMY ENGINEER SCH

Engineer Rock Blasting Operations

Specifications:         $۱۷۹ S. Bhandari Taylor & Francis 9054106581   ۱۹۹۷

Engineered Concrete – Mix Design and Test Methods, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۹ Irving Kett CRC Press 1420091018   ۲۰۱۰

Engineered Concrete Mix Design and Test Methods

Specifications:         $۲۱۶ Irving Kett CRC 0849322774   ۲۰۰۰

Engineering Analysis using PAFEC Finite Element Software

Specifications:         $۳۰۰ C H Woodford Routledge 0216929016   ۲۰۰۵

Engineering and Design – Environmental Engineering for Deep-Draft Navigation Projects

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۷

Engineering and Design – Environmental Quality – Validation of Analytical Chemistry Laboratories

Specifications:         $۲۵۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۴

Engineering and Design – Evaluation and Repair of Concrete Structures

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۵

Engineering and Design – Flood-Runoff Analysis

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۴

Engineering and Design – General Principles of Pumping Station Design and Layout

Specifications:         $۴۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۵

Engineering and Design – Geodetic and Control Surveying

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۲۰۰۲

Engineering and Design – Geospatial Data and Systems

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۶

Engineering and Design – GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS

Specifications:         $۱۰۰ ROBERT L. DAVIS DEPARTMENT OF THE AR   ۲۰۰۱

Engineering and Design – Groundwater Hydrology

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۹

Engineering and Design – Guidance For Low-Level Radioactive Waste (LLRW) and Mixed Waste (MW) Treatment a

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۷

Engineering and Design – Hydraulic Design of Lock Culvert Valves

Specifications:         $۵۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۹

Engineering and Design – Hydraulic Design of Navigation Dams

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۷

Engineering and Design – Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۰

Engineering and Design – Hydraulic Design of Small Boat Harbors

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۴

Engineering and Design – Hydraulic Design of Spillways

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۲

Engineering and Design – Hydroelectric Power Plants Electrical Design

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۴

Engineering and Design – Hydrologic Engineering Requirements for Flood Damage Reduction Studies

Specifications:         $۵۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۵

Engineering and Design – Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۷

Engineering and Design – Hydrologic Frequency Analysis

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۳

Engineering and Design – Instrumentation for Concrete Structures

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۰

Engineering and Design – Lubricants and Hydraulic Fluids

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۹

Engineering and Design – Photogrammetric Mapping

Specifications:         $۲۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۲۰۰۲

Engineering and Design – SLOPE STABILITY

Specifications:         $۴۴ US Army Corps of Engineers US Army   ۲۰۰۳

Engineering and Design – Survey Markers and Monumentation

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۰

Engineering and Design -Hydroelectirc Power Plants Mechanical Design.pdf

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۵

Engineering and Design -Hydrologic Analysis of Interior Areas

Specifications:         $۵۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۹

Engineering and Design -Liquid Process Piping.

Specifications:         $۲۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۲۰۰۲

Engineering and Design -Monitoring Well Design, Installation, and Documentation at Hazardous Toxic, and Radioac

Specifications:         $۱۰۰ DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۹۸

Engineering and Design, Channel Stability Assessment for Flood Control Projects

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۱۹۹۴

Engineering and Design, Coastal Geology

Department of the Army   ۱۹۹۵

Engineering and Design, CONDUITS, CULVERTS, AND PIPES

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۱۹۹۷

Engineering and Design, Construction, and Maintenance of Relief Wells

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۱۹۹۲

Engineering and Design, Design and Construction of Levees

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۲۰۰۰

Engineering and Design,Design of Coastal Revetments, Seawals, and Bulkheads

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۱۹۹۵

Engineering and Design,Design of Recreation Areas and Facilities – Access and Circulation

Specifications:         $۱۰۰ Department of the Army   ۱۹۸۲

Engineering Geology for Underground Rocks

Specifications:         $۲۰۰ Suping Peng Springer 3540732942   ۲۰۰۷

Engineering Geology, 2nd Edition

Specifications:         $۵۱ F G Bell Elsevier 0750680776   ۲۰۰۷

Engineering Manual of Automatic Control (for Commercial Buildings)

Specifications:         $۱۱۰ Honeywell Honeywell Corporation B000E1EDD0   ۱۹۹۷

Engineering Mechanics – Statics

Specifications:         $۲۰۲  Francesco Costanzo, Michael E. Plesha McGraw Hill College 0073134120   ۲۰۰۹

Engineering Mechanics – Statics (10th Edition) SOLUTION MANUAL

Specifications:         $۳۰۰ Russell C. Hibbeler Prentice Hall 0131412124   ۲۰۰۴

Engineering Mechanics – Statics (11th Edition) SOLUTION MANUAL

Specifications:         $۴۰۰ Russell C. Hibbeler Prentice Hall 0132215004   ۲۰۰۶

Engineering Mechanics – Statics, 3rd Edition

Specifications:         $۹۹ R.C. Hibbeler Prentice Hall 0131278444   ۲۰۰۴

Engineering Mechanics 1 – Statics

Specifications:         $۵۰ Dietmar Gross Werner Hauger Jorg Sch Springer 3540899367   ۲۰۰۹

Engineering Mechanics 2 – Mechanics of Materials

Specifications:         $۳۹  Dietmar Gross Werner Hauger Jorg Sch Springer 3642128858   ۲۰۱۱

Engineering Mechanics 3 – Dynamics

Specifications:         $۳۹  Dietmar Gross Werner Hauger Jorg Sch Springer 3642140181   ۲۰۱۱

Engineering Mechanics for Structures (Dover Books on Engineering)

Specifications:         $۱۸ Louis L. Bucciarelli Dover Publications 0486468550   ۲۰۰۹

Engineering Mechanics of Solids

Specifications:         $۱۰۵ Egor P. Popov Prentice Hall 0132792583   ۱۹۹۰

Engineering Mechanics, Volume 2 – Stresses, Strains, Displacements

Specifications:         $۱۰۲ C. Hartsuijker J.W. Welleman Springer 1402041233   ۲۰۰۷

Engineering Plasticity and Impact Dynamics

Specifications:         $۱۰۹ Liangchi Zhang World Scientific 9810248032   ۲۰۰۲

Engineering Properties of Soil and Rocks, 4th Edition

Specifications:         $۱۰۵ F. G. Bell Blackwell 0632052058   ۲۰۰۰

Engineering Rock Mass Classification – Tunnelling, Foundations and Landslides

Specifications:         $۸۹  R K Goel Bhawani Singh Butterworth Heinemann 012385878X   ۲۰۱۱

Engineering Rock Mass Classifications – A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil, and Petr

Specifications:         $۲۸۴ Z. T. Bieniawski Wiley 0471601721   ۱۹۸۹

Engineering Rock Mechanics (an introduction to the principles)

Specifications:         $۷۶ John A. Hudson J. P. Harrison Elsevier Science 0080438644   ۲۰۰۰

Engineering Rock Mechanics (Ilustrative worked examples)

Specifications:         $۱۴۰ John P. Harrison John A. Hudson Elsevier Science 0080430104   ۲۰۰۰

Engineering Rock Mechanics.Part 1 (1997) – An Introduction to the Principles.

Specifications:         $۷۰ HUDSON, John A., and John P. HARR Elsevier Science (USA) 0080438644   ۲۰۰۰

Engineering Rock Mechanics.Part 2 (2000) – Illustrative Worked Examples.

Specifications:         $۱۴۰ HUDSON, John A., and John P. HARR Elsevier Science. 0080430104   ۲۰۰۰

Engineering Statistics, 5 Edition

Specifications:         $۱۱۰  Douglas C. Montgomery George C. Ru Wiley 0470631473   ۲۰۱۱

Engineering structures – nonclinical analysis optimal design and identification

Specifications:         $۹۰ Adnan Ibrahimbegovic,Bostjan Brank Emerald 184544163X   ۲۰۰۵

Engineering Surveying, Sixth Edition

Specifications:         $۵۹ W. Schofield Mark Breach Elsevier 0750669497   ۲۰۰۷

Engineering the City – How Infrastructure Works

Specifications:         $۱۴ Matthys Levy Richard Panchyk Chicago Review Press 1556524196   ۲۰۰۰

Engineering Treatment of Soils

Specifications:         $۲۰۰ Fred Bell Taylor & Francis 0419177507   ۲۰۰۵

Engineers – A history of engineering and structural design

Specifications:         $۴۴ Matthew Wells Matthew Wells 020335818X   ۲۰۱۰

Engineers Guide to Rotating Equipment, The Pocket Reference

Specifications:         $۲۰۰ Clifford Matthews Wiley 186058344X   ۲۰۰۱

Engineers of Dreams: Great Bridge Builders and the Spanning of America

Specifications:         $۱۶  Henry Petroski Vintage Books 0679760210   ۱۹۹۶

Environmental Aspects of Dredging

Specifications:         $۱۶۲ R. N. Bray Taylor & Francis 0415450802   ۲۰۰۸

Environmental Design Guidelines for Low Crested Coastal Structures

Specifications:         $۳۰۰ H.F. Burcharth Stephen J Hawkins Bar Elsevier 0080449514   ۲۰۰۷

Environmental Engineering, 6th Ed. – Water, Wastewater, Soil, Groundwater Treatment, Remediation (3 Volume Set)

Specifications:         $۳۷۵ Nelson L. Nemerow Franklin J. Agardy Wiley 0470083026   ۲۰۰۹

Environmental Hydraulics – Hydrodynamic and Pollutant Transport Models of Lakes and Coastal Waters (Developme

Specifications:         $۲۳۵ Ioannis Tsanis Jian Wu Huihua Shen C Elsevier 0444527125   ۲۰۰۷

Environmental Hydraulics for Open Channel Flows

Specifications:         $۱۱۰ Hubert Chanson Elsevier 0750661658   ۲۰۰۴

Environmental Impact Assessment of Recycled Wastes on Surface and Ground Waters – Engineering Modeling and S

Specifications:         $۲۱۹  Tarek A. Kassim Springer 354023585X   ۲۰۰۵

Environmental Noise Barriers – A Guide To Their Acoustic and Visual Design, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Benz Kotzen Colin English Taylor & Francis 0415437083   ۲۰۰۹

Environmental Noise Barriers – A Guide to their Visual and Acousitic Design

Specifications:         $۲۰۰ B. Kotzen Spon Press 0419231803   ۲۰۰۱

Equilibrium Concepts in Natural Water Systems (Advances in Chemistry vol.67)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۷

Essentials of Multiphase Flow in Porous Media

Specifications:         $۱۵۵ George F. Pinder William G. Gray Wiley 0470317620   ۲۰۰۸

Estimating and Tendering for Construction Work, Third Edition

Specifications:         $۳۹ Martin Brook Butterworth Heinemann 0750658649   ۲۰۰۴

Estimating Building Costs (Civil and Environmental Engineering)

Specifications:         $۲۱۱ Calin M. Popescu Kan Phaobunjong N CRC 0824740866   ۲۰۰۳

Estimating for Builders and Surveyors, 15th Edition

Specifications:         $۳۸ R D Buchan Eric Fleming Fiona E K G Butterworth-Heinemann 0750642718   ۲۰۰۶

Estimating Groundwater Recharge

Specifications:         $۱۰۹  Richard W. Healy Bridget R. Scanlon Cambridge University Press 0521863961   ۲۰۱۱

Estimating in Building Construction

Specifications:         $۱۱۰  Steven J. Peterson Frank R. Dagostino Prentice Hall  ۰۱۳۱۱۹۹۵۲۸   ۲۰۱۰

Estimation Theory in Hydrology and Water Systems (Developments in Water Science)

Specifications:         $۲۱۵ K. Nachazel Elsevier 0444987266   ۱۹۹۳

EU COST C13 – Glass and Interactive Building Envelopes (Research in Architectural Engineering, Volume 1)

Specifications:         $۱۰۵ M.Crisinel M.Eekhout M.Haldimann R IOS Press 1586037099   ۲۰۰۷

Euro-Cements – Impact of ENV 197 on Concrete Construction

Specifications:         $۲۸۰ Ravindra Dhir Taylor & Francis 0419199802   ۲۰۰۵

Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1, General rules and rules for buildings

Specifications:         $۱۱۰ BSI BRITISH STANDARD 0580208982

Eurocode 3 – Design of Steel Structures 2001(Part 1.3 General rules-Supplementary rules for cold formed thin gauge

BSI BSI 0580332195   ۲۰۰۱

Eurocode 7, Geotechnical design,Part 2 Design assisted by laboratory testing

Specifications:         $۲۰۰ CEC The Commission of the Comm   ۲۰۰۰

Eurocode 7, Geotechnical design,Part 3 Design assisted by fieldtesting

Specifications:         $۲۰۰ CEC The Commission of the Comm   ۲۰۰۰

Eurocode 8, Design of structures for earthquake resistance

Specifications:         $۴۵   ۲۰۰۰

EUROMAT 99, Materials for Building and Structures, Volume 6

Specifications:         $۴۱۰ Folker H. Wittmann F. H. Wittmann Wiley VCH 3527301259   ۲۰۰۰

European Standards for Drinking Water

Specifications:         $۲۱ World Health Organization, G   ۱۹۷۰

Evaluating Contract Claims

Specifications:         $۱۳۰ R. Peter Davison John Mullen Wiley Blackwell 1405159200   ۲۰۰۹

Evaluation and Prevention of Natural Risks

Specifications:         $۲۰۰ Stefano Campus,Secondo Barbero,Stefa Taylor & Francis 0415413869   ۲۰۰۷

Evaluation of Fire Safety

Specifications:         $۲۴۷ D. Rasbash G. Ramachandran B. Kand Wiley 0471493821   ۲۰۰۴

Evapotranspiration Covers for Landfills and Waste Sites

Specifications:         $۲۰۹ Victor L. Hauser CRC 1420086510   ۲۰۰۹

Evolution and Emergence – Systems, Organisms, Persons

Specifications:         $۲۰۰ SJ William R. Stoeger Nancey Murphy Oxford University, USA 0199204713   ۲۰۰۷

Evolutionary Topology Optimization of Continuum Structures – Methods and Applications

Specifications:         $۱۳۵ Xiaodong Huang Mike Xie Wiley 047074653X   ۲۰۱۰

eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction (ECPPM 2004)

Specifications:         $۴۰۰ Atilla Dikbas Raimar Scherer Taylor & Francis 0415359384   ۲۰۰۶

eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction, ECPPM 2008

Specifications:         $۲۷۰ Alain Zarli Raimar Scherer Taylor & Francis 0415482453   ۲۰۰۸

Exact Solutions for Buckling of Structural Members (CRC Series in Computational Mechanics and Applied Analysis)

Specifications:         $۳۰۰ C.M. Wang C.Y. Wang J.N. Reddy CRC 0849322227   ۲۰۰۴

Examples for the Design of Structural Concrete With Strut-And-Tie Models

Specifications:         $۵۵ Karl Heinz Reineck Amer Concrete 0870310860   ۲۰۰۲

Examples in Structural Analysis

Specifications:         $۳۰۰ Willi McKenzie Taylor & Francis 0415370531   ۲۰۰۶

Examples of the Design of Reinforced Concrete Buildings to BS8110

Specifications:         $۴۴ Reynolds Steedman Staff Routledge 0203473876   ۱۹۹۲

Examples to Eurocode 3 (1993)

Specifications:         $۴۴ ECCS Advisory Commotte 5 ECCS CECM EKS   ۱۹۹۳

Excavation Systems Planning, Design, and Safety

Specifications:         $۱۰۲ Joe Turner McGraw Hill 0071498699   ۲۰۰۹

Excavations and Foundations in Soft Soils

Specifications:         $۲۰۲ Hans Georg Kempfert Berhane Gebrese Springer 3540328947   ۲۰۰۶

Excellence in Concrete Construction through Innovation

Specifications:         $۲۱۶  Mukesh C Limbachiya Hsein Y. Kew Taylor & Francis 0415475929   ۲۰۰۸

Expanding Issues in Desalination

Specifications:         $۴۴  Robert Y. Ning InTech 9533076249   ۲۰۱۱

Expanding Metropolitan Highways – Implications for Air Quality and Energy Use

Specifications:         $۳۲ Transportation Research Board Nationa Transportation Research Boar 0309061075   ۱۹۹۵

Expansion Joints in Buildings – Technical Report No. 65 (Academy Forum,)

Specifications:         $۲۶ National Research Council National Academies 0309022339   ۱۹۷۴

Expansive Soils – Recent advances in characterization and treatment

Specifications:         $۳۰۰ Amer Ali Al Rawas Mattheus F. A. Goo Taylor & Francis 0415396816   ۲۰۰۶

Expedient Shelter Construction and Occupancy Experiments (ORNL-5039)

Specifications:         $۴۴ Cresson H Kearny Oak Ridge National Laborator B0006WNIHO   ۱۹۷۶

Experiment and Calculation of Reinforced Concrete at Elevated Temperatures

Specifications:         $۱۴۹  Zhenhai Guo Butterworth Heinemann 0123869625   ۲۰۱۱

Experimental and Theoretical Investigations of Steel-Fibrous Concrete (Series in Geomechanics and Geoengineering)

Specifications:         $۱۳۰ Jacek Tejchman Jan Kozicki Springer 3642146023   ۲۰۱۰

Experimental Methods in Hydraulic Research (Geoplanet – Earth and Planetary Sciences)

Specifications:         $۱۷۹  Pawe Rowiski Springer 3642174744   ۲۰۱۱

Experimental Soil Mechanics

Specifications:         $۱۴۹  Jean-Pierre Bardet Prentice Hall 0133749355   ۱۹۹۷

Experimental Unsaturated Soil Mechanics

Specifications:         $۴۱۲ Tom Schanz Springer 3540698728   ۲۰۰۷

Explanatory Materials to Code of Practice for the Structural Use of Steel 2005

Specifications:         $۱۹ Hong Kong Buildings Department Government of the Hong Kong   ۲۰۰۵

Explosion Resistant Buildings

Specifications:         $۴۱۵ M.Y.H. Bangash T. Bangash Springer 3540206183   ۲۰۰۶

Explosive Loading of Engineering Structures

Specifications:         $۲۲۲ Dr P S Bulson Taylor & Francis 041916930X   ۲۰۰۳

External Works, Roads and Drainage – A Practical Guide

Specifications:         $۱۱۰ Phil Pitman Taylor & Francis 0419257608   ۲۰۰۱

Extreme Hydrological Events, New Concepts for Security

Specifications:         $۲۷۰ O.F. Vasiliev P.H.A.J.M.van Gelder Springer 1402057393   ۲۰۰۷

Extremes in Nature – An Approach Using Copulas (Water Science and Technology Library)

Specifications:         $۲۰۰ Gianfausto Salvadori Carlo De Michele Springer 1402044143   ۲۰۰۷

Faber & Kell’s Heating and Air Conditioning of Buildings, 13th Edition

Specifications:         $۲۱۰ Doug Oughton Steve Hodkinson Elsevier 075064642X   ۲۰۰۲

Fabricator’s and Erector’s Guide to Welded Steel Construction

Specifications:         $۱۱۰ Omer W. Blodgett, P.E.   ۱۹۹۹

Facilities Change Management

Specifications:         $۶۹  Edward Finch Wiley 1405153466   ۲۰۱۲

Facing Hazards and Disasters – Understanding Human Dimensions

Specifications:         $۱۱۲ Gary A. Kreps National Academy Press 0309101786   ۲۰۰۶

Factory

Specifications:         $۱۹  Gillian Darley Reaktion Books 1861891555   ۲۰۰۴

Failed Stone – Problems and Solutions with Concrete and Masonry (Contemporary Architecture)

Specifications:         $۶۹ Patrick Loughran Birkhauser Basel 3764373296   ۲۰۰۶

Failure Analysis Case Studies II.

Specifications:         $۱۸۷ ONES, D. R. H. Elsevier Science (USA) 0080439594   ۲۰۰۱

Failure, Distress and Repair of Concrete Structures

Specifications:         $۳۰۰  Norbert Delatte Woodhead Publishing Ltd 1845694082   ۲۰۰۹

Farm Dams

Specifications:         $۱۱۹ Barry Lewis CSIRO Publishing 0643065768   ۲۰۰۲

Fatigue and Fracture Mechanics of Offshore Structures

Specifications:         $۱۸۰ Linus Etube Wiley 1860583121   ۲۰۰۱

Fatigue Design and Reliability

Specifications:         $۱۴۴ Espoo G. Marquis J. Solin Pergamon 0080433294   ۱۹۹۹

Fatigue Design of Components (European Structural Integrity Society)

Specifications:         $۱۵۲ G. Marquis,J. Solin Elsevier 0080433189   ۱۹۹۷

Fatigue in Railway Infrastructure

Specifications:         $۳۰۰  A. M. Robinson A. Kapoor CRC Press 1439818738   ۲۰۰۹

Fatigue Life Analyses of Welded Structures – Flaws

Specifications:         $۱۷۰ Tom Lassen Naman Recho ISTE Publishing 1905209541   ۲۰۰۶

Fatigue Life of Riveted Steel Bridges

Specifications:         $۸۹  Bjorn Akesson CRC Press 0415876761   ۲۰۱۰

Fatigue of Structures and Materials

Specifications:         $۳۲۳ Jaap Schijve Springer 0792370139   ۲۰۰۴

Fatigue of Structures and Materials, 2nd Edition

Specifications:         $۸۹ Jaap Schijve Springer 1402068077   ۲۰۰۹

Fatigue Testing and Analysis Under Variable Amplitude Loading Conditions (ASTM Special Technical Publication S

Specifications:         $۱۱۰ ASTM International ASTM International 0803134797   ۲۰۰۵

Fault-Zone Properties and Earthquake Rupture Dynamics (International Geophysics, Volume 94)

Specifications:         $۸۰ Eiichi Fukuyama Academic 0123744520   ۲۰۰۹

Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster – Contemporaneous Structural Stee

Specifications:         $۴۴ W.E.Luecke T.A.Siewert NIST NCSTA–National Instit   ۲۰۰۵

FEMA Technical Manual for Dam Owners, Impacts of Animals on Earthen Dams

Specifications:         $۱۱۰ FEMA FEMA   ۲۰۰۵

FEMA-353 Recommended Specifications and Quality Assurance Guidelines for Steel Moment-Frame Construction f

Specifications:         $۲۰۰   ۲۰۰۱

Ferrocement, A Versatile Construction Material

Specifications:         $۲۲  Ricardo P. Pama Asian institute of Technology   ۱۹۷۶

Fiber and Whisker Reinforced Ceramics for Structural Applications

Specifications:         $۲۵۰ David Belitskus CRC 0824791118   ۱۹۹۳

Fiber Optic Sensors for Construction Materials and Bridges

Specifications:         $۲۲۹ Farhad Ansari CRC 1566766710   ۱۹۹۸

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications: Focusing on Innovation, Technology Im

Specifications:         $۱۷۹  Ravi Jain, Luke Lee Springer 9400723563   ۲۰۱۲

Fiberglass Pipe Design Manual (AWWA Manual of Water Supply Operations, M45)

Specifications:         $۲۰۳ AWWA American Water Works Assoc 0898678897   ۱۹۹۹

Fiber-Reinforced Polymer – Reinforcement for Concrete Structures (2 Volume set)

Specifications:         $۴۰۰ Kiang Hwee Tan World Scientific 9812384014   ۲۰۰۳

Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring

Specifications:         $۲۰۰ Branko Glisic Daniele Inaudi Wiley 0470061421   ۲۰۰۸

Fibre Reinforced Cementitious Composites (Modern Concrete Technology)

Specifications:         $۴۲۰ A. Bentur Routledge 1851663932   ۲۰۰۵

Fibre Reinforced Cementitious Composites, 2 Edition (Modern Concrete Technology)

Specifications:         $۲۱۰  Arnon Bentur Sidney Mindess Spon Press 041525048X   ۲۰۰۷

Fibre Reinforced Polymers in Civil Engineering

Specifications:         $۴۴ Hakan Nordin University of Technology Swe 9189580087   ۲۰۰۳

Fibrous and Composite Materials for Civil Engineering Applications (Woodhead Publishing Series in Textiles)

Specifications:         $۲۴۵  R Fangueiro Woodhead Publishing 1845695585   ۲۰۱۱

Field Description of Sedimentary Rocks

Specifications:         $۲۹ Maurice E. Tucker John Wiley 0471932817   ۱۹۹۱

Finite Element Analysis – New Trends and Developments

Specifications:         $۴۴  Farzad Ebrahimi InTech 9535107699   ۲۰۱۲

Finite Element Analysis

Specifications:         $۱۹۹ Barna Szabo Ivo Babuska Wiley,Interscience 0471502731   ۱۹۹۱

Finite Element Analysis of Beam-to-Beam Contact (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics)

Specifications:         $۱۳۰ Przemyslaw Litewka Springer 3642129390   ۲۰۱۰

Finite Element Analysis of Thin-Walled Structures

Specifications:         $۲۶۰ J. W. Bull Spon 1851661360   ۱۹۹۰

Finite Element Applications to Thin-Walled Structures

Specifications:         $۳۶۰ J.w. Bull Routledge 1851663738   ۱۹۹۰

Finite Element Design of Concrete Structures

Specifications:         $۹۸  G.A. Rombach Thomas Telford, Ltd 0727732749   ۲۰۰۵

Finite Element Methods for Engineers

Specifications:         $۲۴ Roger T. Fenner World Scientific 1860940161   ۱۹۹۶

Finite Element Methods, Parallel-Sparse Statics and Eigen-Solutions

Specifications:         $۱۶۷ Duc Thai Nguyen Springer 0387293302   ۲۰۰۶

Finite Element Model Updating Using Computational Intelligence Techniques – Applications to Structural Dynamics

Specifications:         $۱۳۰ Tshilidzi Marwala Springer 1849963223   ۲۰۱۰

Finite Element Modelling of Composite Materials and Structures

Specifications:         $۳۰۰ F. L. Matthews G. A. Davies D. Hitchin Woodhead Publishing Ltd 1855734222   ۲۰۰۰

Finite Elements in Plasticity – Theory and Practice

Specifications:         $۱۱۰ D. R. J.Owen; E. Hinton Pineridge Press Ltd. 0906674050   ۱۹۸۰

Fire and Smoke – Understanding the Hazards

Specifications:         $۲۰ Comite on Fire Toxy Board on Envl Stu National Academies 0309062314   ۱۹۸۶

Fire Behavior of Upholstered Furniture and Mattresses

Specifications:         $۱۴۰ John Krasny William Parker William Andrew 0815514573   ۲۰۰۱

Fire Engineering and Emergency Planning – Research and applications

Specifications:         $۴۰۰ R. Barham Taylor & Francis 0419201807   ۲۰۰۶

Fire Engineering, 2nd Edition (CIBSE Guide)

Specifications:         $۴۴  CIBSE Chartered Institution of Buildi 1903287316   ۲۰۰۳

Fire Fighting Pumping Systems at Industrial Facilities

Specifications:         $۳۰۰ Dennis P. Nolan William Andrew 081551428X   ۱۹۹۹

Fire from First Principles – A Design Guide to Building Fire Safety, 3rd Edition

Specifications:         $۲۱۰ John Abrahams Taylor & Francis 0419242600   ۲۰۰۲

Fire Investigation

Specifications:         $۱۰۹  Chandler Delmar Cengage Learning 1418009601   ۲۰۰۹

Fire Investigation (FORENSIC SCIENCE SERIES)

Specifications:         $۲۰۱ Niamh Nic Daeid CRC 0415248914   ۲۰۰۴

Fire Protection Engineering in Building Design (Plant Engineering)

Specifications:         $۱۰۴ Jane Lataille Elsevier 0750674970   ۲۰۰۳

Fire Protection for Structural Steel in Buildings, 3rd Edition

Specifications:         $۱۱۰  Association of Specialist Fire Protectio Association of Specialist Fire  ۱۸۷۰۴۰۹۲۲۱   ۲۰۰۴

Fire Resistant Design of Steel Structures – A Handbook to B.S.5950, Part 8

Specifications:         $۵۵  R.M. Lawson G.M. Newman Steel Construction Institute,Th 1870004485   ۱۹۹۰

Fire Retardant Materials

Specifications:         $۴۰۲ A.R. Horrocks D. Price Woodhead Publishing 1855734192   ۲۰۰۱

Fire Risk: Fire Safety Law and Its Practical Application: A Guidance Book For Employers, Managers and Fire Risk

Specifications:         $۳۸  Allan Grice Thorogood 1854186035   ۲۰۰۹

Fire Safe Design – A New Approach to Multi-Storey Steel-Framed Buildings

Specifications:         $۱۲۳ G M Newman BSc, MIStructE The Steel Construction Institut   ۲۰۰۰

Fire Safety and Concrete Structures

Specifications:         $۳۳  Ir. J.F. Denoel Federation of Belgian Cement  ۲۹۶۰۰۴۳۰۳۰   ۲۰۰۷

Fire Safety Engineering, 2nd Edition – Design of Structures

Specifications:         $۲۱۰ John A Purkiss Elsevier 0750664436   ۲۰۰۷

Fire, Static and Dynamic Tests of Building Structures

Specifications:         $۳۰۰ G.s.t Armer Taylor & Francis 0419216804   ۱۹۹۷

First Course in the Finite Element Method, 4th Edition

Specifications:         $۷۷ Daryl L. Logan Thomson Press 8131502171   ۲۰۰۷

Fitness-for-Service Fracture Assessment of Structures Containing Cracks – Workbook based on European SINTAP-FI

Specifications:         $۳۰۰ Zerbst,Schadel,Webster,Ainsworth Academic Press 0080449476   ۲۰۰۷

Flash Flood Forecasting Over Complex Terrain

Specifications:         $۲۰۰ Committee to Flash Flood Forecasting National Academies Press 0309093163   ۲۰۰۵

Flexible Pavements for Roads, Streets, Walks and Open Storage Areas – Mobilization Construction

Specifications:         $۶۰ DEPARTMENT OF THE ARMY DEPARTMENT OF THE AR   ۱۹۸۴

Flood Damaged Property – A Guide to Repair

Specifications:         $۲۰۰ David Proverbs Robby Soetanto Wiley 1405116161   ۲۰۰۴

Flood Frequency Analysis

Specifications:         $۱۸۹ A. Ramachandro. Rao CRC 0849300835   ۱۹۹۹

Flood Hazard Management (British and International Perspectives)

Specifications:         $۱۷۵ J. Handmer Spon Press 0860942082   ۲۰۰۳

Flood Hazards: Impacts and Responses for the Built Environment

Specifications:         $۱۲۹  David Proverbs, Jessica Lamond Taylor and Francis 1439826250   ۲۰۱۲

Flood Pulsing in Wetlands – Restoring the Natural Hydrological Balance

Specifications:         $۲۱۰ Beth A. Middleton Wiley 0471418072   ۲۰۰۲

Flood Risk Assessment and Management – How to Specify Hydrological Loads, Their Consequences and Uncertainti

Specifications:         $۱۷۹  Andreas H. Schumann Springer 9048199166   ۲۰۱۱

Flood Risk Management and the American River Basin – An Evaluation

Specifications:         $۳۲ National Research Council National Academies Press 030905334X   ۱۹۹۵

Flood Stage and Rising

Specifications:         $۲۰  Jane Varley University of Nebraska Press 0803246781   ۲۰۰۵

Floods (Facts on File Dangerous Weather Series)

Specifications:         $۴۰ Michael Allaby Richard Garratt Facts on File 0816047944   ۲۰۰۳

Floods in an Arid Continent (Advances in Ecological Research, Volume 39)

Specifications:         $۳۰۰ Aldo Poiani Academic Press 0123736307   ۲۰۰۷

Flow and Transport in Fractured Porous Media

Specifications:         $۳۰۰ Rainer Helmig Springer 3540232702   ۲۰۰۵

Flow and Transport Processes with Complex Obstructions (Applications to Cities, Vegetative Canopies,and Industry)

Specifications:         $۳۱۰ Yevgeny A. Gayev Julian C.R. Hunt Springer 1402053835   ۲۰۰۷

Fluid Rights: Water Allocation Reform in South Africa

Specifications:         $۲۹  Synne Movik Paul & Co Pub Consortium 0796923531   ۲۰۱۲

Fluid-Structure Interactions – Cross-Flow-Induced Instabilities

Specifications:         $۱۲۵  Michael P. Païdoussis Stuart J. Price E Cambridge University Press 0521119421   ۲۰۱۱

Fluoride in Drinking-Water (WHO Water Series)

Specifications:         $۱۱۶  J. K. Fawell J. Bailey J. Chilton E. Dahi Intl Water Assn 1900222965   ۲۰۰۶

Fluvial, Environmental & Coastal Developments in Hydraulic Engineering

Specifications:         $۱۶۰ M. Mossa Y. Yasuda Taylor & Francis 041535899X   ۲۰۰۴

Fly Ash in Concrete – Properties and performance (Rilem Report)

Specifications:         $۲۱۰ K. Wesche Taylor & Francis 0419157905   ۲۰۰۵

Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment

Specifications:         $۳۰۰ Sean X. Liu Wiley-Blackwell 0813814235   ۲۰۰۷

Forensic Geotechnical and Foundation Engineering, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۵  Robert Day McGraw Hill 0071761330   ۲۰۱۱

Forensic Structural Engineering Handbook

Specifications:         $۲۰۰ Robert Ratay McGraw-Hill 0070526672   ۲۰۰۰

Forensic Structural Engineering Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۵ Robert Ratay McGraw,Hill Professional 0071498842   ۲۰۱۰

Forest Restoration in Landscapes (Beyond Planting Trees)

Specifications:         $۱۱۱ Stephanie Mansourian Daniel Vallauri  Springer 0387255257   ۲۰۰۵

Form and Forces – Designing Efficient, Expressive Structures

Specifications:         $۱۲۰  Edward Allen Waclaw Zalewski Wiley 047017465X   ۲۰۰۹

Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact

Specifications:         $۱۶۴ Gregory Szuladzinski CRC 1420065564   ۲۰۱۰

Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices ,2nd Edition

Specifications:         $۴۰۰ Walter D. Pilkey Wiley 0471032212   ۲۰۰۵

Formulas for Structural Dynamics – Tables, Graphs and Solutions

Specifications:         $۲۱۰ Olga Lebed Igor A. Karnovsky Igor Kar McGraw-Hill 0071367128   ۲۰۰۴

Formwork for Concrete Structures, 4th Edition

Specifications:         $۱۱۰  Garold (Gary) Oberlender Robert Peurif McGraw Hill 0071639179   ۲۰۱۰

Formwork: a Guide to Good Practice (The Concrete Society)

Specifications:         $۴۴  The Concrete Society SOS Free Stock 0946691525   ۱۹۹۷

Fortified for Safer Living Builders Guide 2008

Specifications:         $۲۲ IBHS IBHS   ۲۰۰۸

Foundation Analysis and Design (5th Edition)

Specifications:         $۳۱۱ Joseph E. Bowles McGraw Hill 0079122477   ۱۹۹۷

Foundation Design – Principles and Practices, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Donald P. Coduto Prentice Hall 0135897068   ۲۰۰۰

Foundation Design – Theory and Practice

Specifications:         $۱۵۵  N. S. V. Kameswara Rao Wiley 0470825340   ۲۰۱۱

Foundation Design

Specifications:         $۳۶ Allan Hodgkinson Architectural Press 0851398375   ۱۹۸۷

Foundation Design and Construction

Specifications:         $۱۰۴ M. J. Tomlinson R. Boorman Longman Group United Kingd 0130311804   ۲۰۰۱

Foundation Engineering for Difficult Subsoil Conditions, 2nd Edition

Specifications:         $۱۱۰  Leonardo Zeevaert Van Nostrand Reinhold Comp 0442201699   ۱۹۸۲

Foundation Engineering Handbook – Design and Construction with the 2006 International Building Code

Specifications:         $۲۰۰ Robert W. Day McGraw-Hill 0071447695   ۲۰۰۶

Foundation Engineering Handbook, 2nd Edition (Hsai Yang Fang)

Specifications:         $۴۳۸  Hsai Yang Fang Springer 0412988917   ۱۹۹۱

Foundation Engineering Handbook, 2nd Edition (Robert Day)

Specifications:         $۱۳۰  Robert Day McGraw Hill 0071740090   ۲۰۱۰

Foundation Engineering: Design and Construction in Tropical Soils (Balkema: Proceedings and Monographs in Engi

Specifications:         $۱۶۵  B.B.K. Huat Taylor & Francis 0415398983   ۲۰۰۶

Foundation Vibration Analysis – A Strength of Materials Approach

Specifications:         $۱۳۳ John P Wolf Andrew J. Deeks Elsevier 075066164X   ۲۰۰۴

Foundations 3 – The Practical Resource for Total Dust & Material Control

Specifications:         $۳۰ R. Todd Swinderman Larry J. Goldbeck Martin Engineering 0971712107   ۲۰۰۲

Foundations for Industrial Machines – Handbook for Practising Engineers

Specifications:         $۱۵۴  K.G. Bhatia CRC Press 8190603205   ۲۰۰۷

Foundations for Transmission Line Towers (Geotechnical Special Publication No 8)

Specifications:         $۲۱  Jean Louise Briaud Amer Society of Civil Enginee 0872625885   ۱۹۸۷

Foundations of Engineering Contracts

Specifications:         $۲۰۰ M.O C.Horgan, F.R.Roulston Taylor & Francis 0419149406   ۲۰۰۵

Foundations of Engineering Geology, 3rd Edition

Specifications:         $۳۵ Tony Waltham Taylor & Francis 0415469600   ۲۰۰۹

Foundations on Rock -Second Edition

Specifications:         $۳۰۰ Duncan C Wyllie Taylor & Francis 0419232109   ۲۰۰۵

Foundations, Basements and External Works – Performance, Diagnosis, Maintenance, Repair and the Avoidance of D

Specifications:         $۸۰  H.W. Harrison IHS – BRE Press 1860815405   ۲۰۱۱

Fractals in Soil Science (Developments in Soil Science 27)

Specifications:         $۲۳۰ Y. Pachepsky J.W. Crawford Elsevier 044450530X   ۲۰۰۰

Fracture and Failure of Natural Building Stones

Specifications:         $۲۴۹  Stavros K. Kourkoulis Springer 1402050763   ۲۰۰۷

Fracture and Size Effect in Concrete and Other Quasibrittle Materials

Specifications:         $۱۸۴ Zdenek P. Bazant Jaime Planas CRC 084938284X   ۱۹۹۸

Fracture Mechanics of Engineering Structures and Rocks

Specifications:         $۱۴۰ B.G. Orekhov M.G. Zertsalov Taylor & Francis 9058092267   ۲۰۰۱

Fracture Processes of Concrete – Assessment of Material Parameters for Fracture Models (New Directions in Civil En

Specifications:         $۹۴ Jan G.M. van MierJan G.M. van Mier CRC Press 0849391237   ۱۹۹۷

Fractured Rock Hydraulics

Specifications:         $۸۹  Fernando Olavo Franciss CRC Press 0415874181   ۲۰۱۰

Free-Surface Hydraulics

Specifications:         $۲۶۰ J. Townson Spon Press 0046270094   ۱۹۹۰

Freshwater (Environmental Issues, Global Perspectives)

Specifications:         $۵۵  James Fargo Balliett M.E. Sharpe 0765682303   ۲۰۱۰

Freshwater and Estuarine Radioecology (Studies in Environmental Science)

Specifications:         $۲۷۱  R.J. Blust Elsevier Science 0444825339   ۱۹۹۷

Freshwater Microbiology (Biodiversity and Dynamic Interactions of Microorganisms in the Aquatic Environment)

Specifications:         $۲۱۸ David Sigee Wiley 0471485284   ۲۰۰۵

From Disaster Response to Risk Management – Australia’s National Drought Policy

Specifications:         $۱۶۶ Linda Courtenay C. Botterill Donald A. Nova Biomedical Books 1402031238   ۲۰۰۵

From Flood Control to Integrated Water Resource Management – Lessons for the Gulf Coast from Flooding in Other

Specifications:         $۴۰ James P. Kahan RAND Corporation 0833039849   ۲۰۰۷

From Headwaters to the Ocean – Hydrological Change and Water Management (Hydrochange, Japan)

Specifications:         $۳۰۰ Makoto Taniguchi William C. Burnett CRC 0415472792   ۲۰۰۸

From Source Water to Drinking Water – Workshop Summary

Specifications:         $۲۸ National Research Council National Academies Press 0309093066   ۲۰۰۵

Frontier Technologies for Infrastructures Engineering (Structures and Infrastructures Series)

Specifications:         $۱۵۴ A. H.S. Ang S.-S. Chen CRC 0415498759   ۲۰۰۹

Frontiers in Offshore Geotechnics II

Specifications:         $۳۷۹  Susan Gourvenec David White CRC Press 0415584809   ۲۰۱۰

Frost and Scaling Resistance of High-Strength Concrete

Specifications:         $۴۴  Roberto C. A. Pinto and Kenneth C. Ho PCA   ۲۰۰۱

Frost Durability of Roller-Compacted Concrete Pavements

Specifications:         $۴۴  Service d’Expertise en Materiaux Inc Portland Cement Association 0893122378   ۲۰۰۴

FRP Composites for Reinforced and Prestressed Concrete Structures – Guide to fundamentals and design for repair an

Specifications:         $۲۰۰ Perumalsamy Balaguru Taylor & Francis 0415448549   ۲۰۰۹

FRP Composites in Civil Engineering – CICE 2004

Specifications:         $۴۲۹ Rudolf Seracino Taylor & Francis 9058096386   ۲۰۰۵

Functional Approach to Nonlinear Models of Water Flow in Soils (Mathematical Modelling, Theory and Application

Specifications:         $۱۱۸ Gabriela Marinoschi Springer 1402048793   ۲۰۰۶

Fundamental Building Materials, Fourth Edition

Specifications:         $۲۶  Ken Ward Harvey Universal Publishers 1599429543   ۲۰۰۹

Fundamental Building Technology

Specifications:         $۲۰۰ A. Charlett Routledge 0415386233   ۲۰۰۷

Fundamental Finite Element Analysis and Applications – with Mathematica and Matlab Computations

Specifications:         $۱۴۰ M. Asghar Bhatti Wiley 0471648086   ۲۰۰۵

Fundamentals of Air Pollution (3rd ed.)

Specifications:         $۱۱۰ BOUBEL, Richard William, and Donal Elsevier Science (USA). 0121189309   ۱۹۹۴

Fundamentals of Biological Wastewater Treatment

Specifications:         $۳۰۰ Udo Wiesmann In Su Choi Eva-Maria  Wiley 3527312196   ۲۰۰۷

Fundamentals of Building Construction – Materials and Methods, 5 Edition

Specifications:         $۱۱۵  Edward Allen Joseph Iano Wiley 047007468X   ۲۰۰۹

Fundamentals of Civil Engineering – An Introduction to the ASCE Body of Knowledge

Specifications:         $۷۹  Richard H. McCuen Edna Z. Ezzell Me CRC Press 1439851484   ۲۰۱۱

Fundamentals of Creep in Metals and Alloys, 2nd Edition

Specifications:         $۲۳۰ Michael Kassner Elsevier 0080475612   ۲۰۰۹

Fundamentals of Durable Reinforced Concrete (Modern Concrete Technology Series)

Specifications:         $۲۰۰ Mark Richardson Taylor & Francis 0419237801   ۲۰۰۴

Fundamentals of Earthquake Engineering New Edition

Specifications:         $۱۴۰ Amr Elnashai Luigi Di Sarno Wiley 0470024836   ۲۰۰۹

Fundamentals of Earthquake Prediction

Specifications:         $۲۲۵ Cinna Lomnitz Wiley 0471574198   ۱۹۹۴

Fundamentals of Fire Phenomena

Specifications:         $۱۰۰ James G. Quintiere Wiley 0470091134   ۲۰۰۶

Fundamentals of Geosynthetic Engineering

Specifications:         $۲۰۰ Sanjay Kumar Shukla Jian-Hua Yin Taylor & Francis 0415394449   ۲۰۰۶

Fundamentals of Hydrology, 2nd Edition (Routledge Fundamentals of Physical Geography)

Specifications:         $۱۹۰  Tim Davie Routledge 0415399866   ۲۰۰۸

Fundamentals of Infrastructure Engineering, Civil Engineering Systems, 2nd Edition, Revised & Expanded

Specifications:         $۲۱۰ Patrick H. McDonald CRC 0824706129   ۲۰۰۱

Fundamentals of Rail Vehicle Dynamics (Advances in Engineering (Lisse, Netherlands), 6,)

Specifications:         $۳۱۰ Alan Wickens Taylor & Francis 902651946X   ۲۰۰۵

Fundamentals of Residential Construction, Third edition

Specifications:         $۱۱۵  Edward Allen, Rob Thallon John Wiley & Sons 0470540834   ۲۰۱۱

Fundamentals of Salt Water Desalination

Specifications:         $۴۱۰ H.T. El-Dessouky H.M. Ettouney Elsevier 0444508104   ۲۰۰۲

Fundamentals of Site Remediation – for Metal and Hydrocarbon-Contaminated Soils, 2nd Edition

Specifications:         $۷۵ John Pichtel Government Institutes 086587154X   ۲۰۰۷

Fundamentals of Soil Behavior, 3rd Edition

Specifications:         $۲۱۵ James K. Mitchell Kenichi Soga Wiley 0471463027   ۲۰۰۵

Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils

Specifications:         $۱۳۵  Laurence D. Wesley Wiley 0470376260   ۲۰۰۹

Fundamentals of Soil Science, 8th Edition

Specifications:         $۱۴۷ Henry D. Foth Wiley 0471522791   ۱۹۹۰

Fundamentals of Structural Analysis, 3 Edition

Specifications:         $۴۴  Kenneth Leet Chia Ming Uang Anne Gi McGraw Hill 0073305383   ۲۰۰۶

Fundamentals of Structural Mechanics,2nd ed

Specifications:         $۱۵۸ Keith D. Hjelmstad Springer 038723330X   ۲۰۰۵

Fundamentals of Structural Stability

Specifications:         $۲۰۱ George Simitses Dewey H Hodges Elsevier 0750678755   ۲۰۰۶

Fundamentals of transport phenomena in porous media (Developments in Soil Science)

Specifications:         $۲۷۰ IAHR International Association for Hyd Elsevier 0444998977   ۱۹۷۲

Future Forms and Design for Sustainable Cities

Specifications:         $۱۰۱ Mike Jenks Nicola Dempsey Elsevier,Architectural Press 075066309X   ۲۰۰۵

Galbraith’s Building and Land Management Law for Students, Fifth Edition

Specifications:         $۱۱۰  Alan Davenport LLB Anne Galbraith L Butterworth Heinemann 0750662239   ۲۰۰۵

Galbraith’s Building and Land Management Law for Students, Sixth Edition

Specifications:         $۴۹  Michael Stockdale PhD LLB Rebecca  Butterworth Heinemann 0080966926   ۲۰۱۱

Galvanized Steel Reinforcement in Concrete

Specifications:         $۳۳۴ Stephen Yeomans Elsevier 008044511X   ۲۰۰۴

Gardening Basics For Dummies

Specifications:         $۱۰۵ Steven A. Frowine Wiley 0470037490   ۲۰۰۷

Gas Installation Technology

Specifications:         $۵۴ Roy Treloar Wiley 1405118806   ۲۰۰۵

Gas Installation Technology, 2nd Edition

Specifications:         $۴۹ Roy Treloar Wiley,Blackwell 1405189584   ۲۰۱۰

Gas Transport in Porous Media

Specifications:         $۲۱۵ Clifford K. Ho Stephen W. Webb Springer 1402039611   ۲۰۰۷

Gem Water – How to Prepare and Use Over 130 Crystal Waters for Therapeutic Treatments

Specifications:         $۱۱  Joachim Goebel Michael Gienger Findhorn Press 1844091317   ۲۰۰۸

General Topology I – Basic Concepts and Constructions Dimension Theory (Encyclopaedia of Mathematical Sciences

Specifications:         $۱۱۹ A. V. Arkangel Skii L. S. Pontryagin Springer 0387181784   ۱۹۹۰

General Topology II – Compactness, Homologies of General Spaces (Encyclopaedia of Mathematical Sciences)

Specifications:         $۲۱۰ A. Arhangel’Skii Springer 0387546952   ۱۹۹۶

General Topology III – Paracompactness, Function Spaces, Descriptive Theory (Encyclopaedia of Mathematical Scie

Specifications:         $۲۱۰ A.V. Arhangel skii M.M.Choban Springer 3540546987   ۱۹۹۵

Generalized Plasticity

Specifications:         $۲۳۹ Mao Hong Yu Guo Wei Ma Hong Fu Q Springer 3540251278   ۲۰۰۶

Generalized Point Models in Strtuctural Mechanic®

Specifications:         $۱۳۰ Ivan V. Andronov World Scientific Publishing 9810248784   ۲۰۰۲

Geochemical and Hydrological Reactivity of Heavy Metals in Soils

Specifications:         $۳۰۹ H. Magdi Selim William L. Kingery CRC 1566706238   ۲۰۰۳

Geochemical Processes – Conceptual Models for Reactive Transport in Soil and Groundwater

Specifications:         $۲۰۰ Horst D. Schulz Georg Teutsch Wiley-VCH 3527277641   ۲۰۰۳

Geodesy (Treatise on Geophysics, 3)

Specifications:         $۹۶  Tom Herring Elsevier 0444534601   ۲۰۰۹

Geodesy for Planet Earth

Specifications:         $۴۶۹  Steve Kenyon, Maria Christina Pacino,  Springer 364220337X   ۲۰۱۲

Geodesy in the Year 2000

Specifications:         $۲۰ Committee on Geodesy Natl Research  National Academies 0309041457   ۱۹۹۰

Geoenvironmental Engineering – Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation (New Directions in Civil Engine

Specifications:         $۲۰۱ Raymond N. Yong CRC 0849382890   ۲۰۰۱

Geographic Information Systems in Water Resources Engineering

Specifications:         $۱۱۹ Lynn E. Johnson CRC 1420069136   ۲۰۰۹

Geological Hazards – Their Assessment, Avoidance and Mitigation

Specifications:         $۱۲۷ Fred G. Bell Taylor & Francis 0415318513   ۲۰۰۳

Geology for Civil Engineers, 2nd Edition

Specifications:         $۱۰۵ C. Gribble Taylor & Francis 0419160000   ۲۰۰۵

Geology for Engineers, 7th Edition

Specifications:         $۱۰۵ F.G.H. Blyth M H de Freitas Elsevier 0713128828   ۲۰۰۵

Geology of the Earthquake Source – A Volume in Honour of Rick Sibson

Specifications:         $۱۲۰  A Fagereng V Toy J V Rowland Geological Society Of London 1862393370   ۲۰۱۲

Geomechanics and Geotechnics – From Micro to Macro, Two Volume Set

Specifications:         $۴۱۹  Mingjing Jiang Fang Liu Malcolm Bolt CRC Press 0415612950   ۲۰۱۰

Geomembranes and the Control of Expansive Soils

Specifications:         $۷۹  Malcolm Steinberg McGraw Hill Professional 0070611785   ۱۹۹۸

Geomembranes-Identification and Performance Testing (Rilem Report)

Specifications:         $۲۸۰ J. M. Rigo Routledge 0412385309   ۲۰۰۵

Geometric Symmetry in Patterns and Tilings

Specifications:         $۳۸۰ C.E. Horne CRC 0849310482   ۲۰۰۱

Geometry & Topology Monographs Volume 5,Four manifolds, geometries and knots

Specifications:         $۴۰ J.A.Hillman University of Warwick   ۲۰۰۲

Geospatial Vision – New Dimensions in Cartography (Lecture Notes in Geoinformation & Cartography)

Specifications:         $۳۳۴ Antoni Moore Igor Drecki Springer 3540709673   ۲۰۰۸

Geostatistics for Environmental and Geotechnical Applications (Astm Special Technical Publication Stp)

Specifications:         $۵۹  Shahrokh Rouhani Astm Intl 0803124147   ۱۹۹۶

Geosynthetic Design and Construction Guidelines

Office of Bridge Technology FHWA training   ۱۹۹۸

Geosynthetics and their Applications

Specifications:         $۲۷۰  S. Kumar Shukla Sanjay Shukla Thomas Telford Publishing 0727731173   ۲۰۰۲

Geosynthetics in Civil and Environmental Engineering (Geos Asia 2008, China)

Specifications:         $۴۵۰ Guang xin Li Yun min Chen Springer 3540693122   ۲۰۰۸

Geosynthetics in Civil Engineering

Specifications:         $۲۷۹ R W Sarsby CRC 0849390974   ۲۰۰۷

Geotechnical and foundation Engineering,Module 1,Subsurface investigation-US Federal Highway Admin

Specifications:         $۱۱۰   ۱۹۹۷

Geotechnical and Geophysical Site Characterization

Specifications:         $۵۱۲ An-Bin Huang Paul W. Mayne Taylor & Francis 0415469368   ۲۰۰۸

Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground – Proceedings of the 6th International Symposium

Specifications:         $۲۲۹ Charles W.w. Ng H.w. Huang G.b. Liu CRC 0415484758   ۲۰۰۹

Geotechnical Earthquake Engineering

Specifications:         $۱۶۰ Steven L. Kramer Prentice Hall 0133749436   ۱۹۹۶

Geotechnical Earthquake Engineering Handbook

Specifications:         $۲۰۰ Robert W. Day McGrawHill 0071377824   ۲۰۰۲

Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

Specifications:         $۱۱۰ Ruwan Rajapakse Butterworth Heinemann 0750687649   ۲۰۰۸

Geotechnical Engineering Circular No.7 Soil Nail Walls-Federal Highway Administration-U.S. Dep of Transportatio

Specifications:         $۲۰۰   ۲۰۰۳

Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation – Procs of the 2nd Intel Cone GEDMAR08,Chin

Specifications:         $۴۰۰ Han Long Liu An Deng Jian Chu Springer 3540798455   ۲۰۰۸

Geotechnical Engineering in Residual Soils

Specifications:         $۱۴۰  Laurence D. Wesley Wiley 0470376279   ۲۰۱۰

Geotechnical Engineering Investigation Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Roy E. Hunt CRC 0849321824   ۲۰۰۵

Geotechnical Engineering of Embankment Dams

Specifications:         $۱۳۸  Robin Fell Patrick Macgregor David St Aa Balkema 9054101288   ۱۹۹۲

Geotechnical Engineering, 2nd Edition

Specifications:         $۱۸۰  Renato Lancellotta Spon Press 0415420032   ۲۰۰۸

Geotechnical Laboratory Measurements for Engineers

Specifications:         $۱۱۰ John T. Germaine Amy V. Germaine Wiley 0470150939   ۲۰۰۹

Geotechnical Modelling (Applied Geotechnics)

Specifications:         $۲۸۲ David Muir Wood Taylor Francis 0415343046   ۲۰۰۴

Geotechnical pratice engineering in Canada and Europe-US Federal Highway Admin

Specifications:         $۱۰۰   ۱۹۹۹

Geotechnical Risk in Rock Tunnels

Specifications:         $۲۰۰ Antonio Campos e Matos Luis Ribeiro  Taylor & Francis 0415400058   ۲۰۰۶

Geotechnical Slope Analysis

Specifications:         $۱۸۰ Robin Chowdhury Phil Flentje Gautam  CRC 0415469740   ۲۰۱۰

Geotechnical Testing, Observation, and Documentation, 2nd Edition

Specifications:         $۶۵  Tim Davis American Society of Civil Eng 0784409498   ۲۰۰۸

Geotechnics for Building Professionals: (BR 473)

Specifications:         $۱۰۵  J.A. Charles IHS BRE Press 1860817270   ۲۰۰۵

Geotechnics of High Water Content Materials (Astm Special Technical Publication Stp 1374)

Specifications:         $۷۵ Tuncer B. Edil and Patrick J. Fox ASTM International 080312855X   ۲۰۰۰

Geotechnics of Soft Soils – Focus on Ground Improvement – Proceedings of the 2nd International Workshop held in

Specifications:         $۱۷۹ Minna Karstunen, Martino Leoni Taylor & Francis 0415475910   ۲۰۰۹

Geothermal Heat Pump Manual

P. Andrew Collins, PE DDC

GIS Applications for Water, Wastewater, and Stormwater Systems

Specifications:         $۱۳۳  U.M. Shamsi CRC Press 0849320976   ۲۰۰۵

Glass Structures – Design and Construction of Self-Supporting Skins

Specifications:         $۱۱۸ Jan Wurm Birkhauser 3764376086   ۲۰۰۷

Global Change and Extreme Hydrology: Testing Conventional Wisdom

Specifications:         $۲۷  Committee on Hydrologic Science Nati National Academies Press 0309217687   ۲۰۱۲

Global Claims in Construction

Specifications:         $۱۲۹  Ali Haidar Springer 0857297295   ۲۰۱۱

Global Structural Analysis of Buildings

Specifications:         $۲۳۰ Karoly A. Zalka Taylor & Francis 0415234832   ۲۰۰۲

Global Water Dynamics – Shallow and Deep Groundwater, Petroleum Hydrology, Hydrothermal Fluids, and Landsca

Specifications:         $۳۰۰ Emanuel Mazor CRC 0824753224   ۲۰۰۴

Globalization of Water – Sharing the Planet’s Freshwater Resources

Specifications:         $۶۴ Arjen Y. Hoekstra Ashok K. Chapagain Wiley-Blackwell 1405163356   ۲۰۰۸

Good Practices in Urban Water Management

Specifications:         $۴۴  ESA ESA Publications Division 9290927402   ۱۹۹۹

Goodbye to the Flush Toilet – Water Saving Alternatives to Cesspools, Septic Tanks, and Sewers

Specifications:         $۱۰  Carol Hupping Stoner Rodale Pr 0878571922   ۱۹۷۸

Governing the Tap: Special District Governance and the New Local Politics of Water (American and Comparative En

Specifications:         $۴۴  Megan Mullin The MIT Press 0262013134   ۲۰۰۹

GPS for Geodesy, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۹  Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen Springer 3540636617   ۱۹۹۸

Grand Central Terminal, Railroads, Engineering, and Architecture in New York City

Specifications:         $۳۰ Kurt C. Schlichting Johns Hopkins 0801865107   ۲۰۰۱

Grand Challenges in Earthquake Engineering Research – A Community Workshop Report

Specifications:         $۳۵  National Research Council National Academies Press 0309214521   ۲۰۱۱

Grand Coulee Dam – Harnessing a Dream

Specifications:         $۴۲ Paul C. Pitzer Washington State University 0874221137   ۱۹۹۴

Granular Dynamic Theory and Its Applications

Specifications:         $۴۰۰ Aixiang Wu Springer 3540758216   ۲۰۰۸

Graphic Guide to Frame Construction, 3rdEdition – For Pros By Pros

Specifications:         $۲۴ Rob Thallon Taunton 1600850235   ۲۰۰۹

Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization

Specifications:         $۱۳۶ Jozsef Toth Cambridge Univ 0521886384   ۲۰۰۹

Green BIM – Successful Sustainable Design with Building Information Modeling

Specifications:         $۴۹ E. Krygiel B. Nies S. McDowell Sybex 0470239603   ۲۰۰۸

Green Building Guidelines, 5th Edition

Specifications:         $۶۵  SBIC AE 0976207354   ۲۰۰۷

Green Building Materials – A Guide to Product Selection and Specification, 3 Edition

Specifications:         $۹۰  Ross Spiegel Dru Meadows Wiley 047053804X   ۲۰۱۱

Green Building with Concrete – Sustainable Design and Construction

Specifications:         $۱۲۹  Gajanan M. Sabnis CRC Press 1439812969   ۲۰۱۱

Green Buildings Pay, 2nd Edition

Specifications:         $۹۰  Brian W. Edwards Taylor & Francis 0415262712   ۲۰۰۳

Green Roof Construction and Maintenance (GreenSource Books) (Mcgraw Hill’s Greensource)

Specifications:         $۶۰ Kelly Luckett McGraw Hill Professional 007160880X   ۲۰۰۹

Greening Our Built World: Costs, Benefits, and Strategies

Specifications:         $۶۰  Greg Kats Island Press 1597266671   ۲۰۱۰

Greening the Industrial Facility – Perspectives, Approaches, and Tools

Specifications:         $۲۴۰ Thomas E. Graedel Jennifer A. Howard Springer 0387243062   ۲۰۰۵

Green’s Function and Foundary Elements of Multifield Materials

Specifications:         $۲۲۳ Qing-Hua Qin Elsevier 0080451349   ۲۰۰۷

Ground Anchors and Anchored Structures

Specifications:         $۴۰۰ Petros P. Xanthakos Wiley 0471525200   ۱۹۹۱

Ground and Soil Improvement

Specifications:         $۸۰  C. Raison C A Raison Thomas Telford Publishing 072773170X   ۲۰۰۴

Ground Control and Improvement

Specifications:         $۲۷۰ Petros P. Xanthakos Lee W. Abramson Wiley 0471552313   ۱۹۹۴

Ground Improvement – Case Histories (Geo-Engineering, Volume 3)

Specifications:         $۴۰۰ Professor Buddhima Indraratna Profess Elsevier 0080446337   ۲۰۰۵

Ground Improvement, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Klaus Kirsch Taylor & Francis 0415274559   ۲۰۰۵

Ground Support in Mining and Underground Construction

Specifications:         $۳۴۰ E. Villaescusa Y. Potvin Taylor & Francis 9058096408   ۲۰۰۴

Ground Vehicle Dynamics

Specifications:         $۱۶۹  Karl Popp Werner Schiehlen Matthias Springer 3540240381   ۲۰۱۰

Ground Water Recharge Using Waters of Impaired Quality

Specifications:         $۳۹  National Research Council Natl Academy Pr 0309051428   ۱۹۹۵

Groundwater – Modelling, Management and Contamination

Specifications:         $۱۷۰ Luka F. Konig Jonas L. Weiss Nova 1604568321   ۲۰۰۹

Groundwater Age

Specifications:         $۱۵۵ Gholam A. Kazemi Jay H. Lehr Pierre P Wiley 047171819X   ۲۰۰۶

Groundwater and Ecosystems (NATO Science Series)

Specifications:         $۲۰۰ Alper Baba Ken W.F. Howard Springer 1402047371   ۲۰۰۶

Groundwater and Soil Cleanup – Improving Management of Persistent Contaminants

Specifications:         $۵۲ National Research Council National Academies Press 0309065496   ۲۰۰۰

Groundwater and Wells, 3rd Edition

Specifications:         $۱۴۰  Robert J. Sterrett Smyth Co Inc 0978779304   ۲۰۰۷

Groundwater Chemicals Desk Reference, 3rd Edition

Specifications:         $۳۱۰ John H. Montgomery CRC 1566704987   ۲۰۰۰

Groundwater Chemicals Desk Reference, Fourth Edition

Specifications:         $۳۰۰ John H. Montgomery CRC 0849392764   ۲۰۰۷

Groundwater Contamination and Emergency Response Guide (Pollution Technology Review)

Specifications:         $۱۴۲ J.H. Guswa William Andrew 0815509995   ۱۹۸۵

Groundwater Control – C515

Specifications:         $۱۱۰  M. Preene T.O.L. Roberts William Pow Construction Industry Researc 0860175154   ۲۰۰۰

Groundwater Economics

Specifications:         $۱۳۹ Charles A. Job CRC Press 1439809003   ۲۰۱۰

Groundwater Flow Understanding – From Local to Regional Scale (IAH Selected Papers on Hydrogeology)

Specifications:         $۱۰۳ J. Joel Carrillo Rivera M. Adrian Orteg Taylor & Francis 0415436788   ۲۰۰۸

Groundwater for Sustainable Development – Problems, Perspectives and Challenges

Specifications:         $۱۹۵ P. Bhattacharya A. Ramanathan Taylor & Francis 0415407761   ۲۰۰۸

Groundwater Geochemistry – A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems

Specifications:         $۱۲۳ Broder J. Merkel Britta Planer Friedrich Springer 3540241957   ۲۰۰۵

Groundwater Geochemistry, 2nd Edition – A Practical Guide to Modeling of Natural & Contaminated Aquatic System

Specifications:         $۱۵۵ Friedrich Darrell Kirk Nordstrom Springer 3540746676   ۲۰۰۸

Groundwater Geophysics – A Tool for Hydrogeology

Reinhard Kirsch Springer 3540293833   ۲۰۰۶

Groundwater Governance in the Indo-Gangetic and Yellow River Basins – Realities and Challenges (Selected Papers

Specifications:         $۱۰۹ Aditi Mukherji Karen G. Villholth Bhar CRC 041546580X   ۲۰۰۹

Groundwater Hydraulics (Developments in Water Science 7)

Specifications:         $۱۱۰ Vaclav Halek Jan Svec Elsevier 0444998209   ۱۹۷۹

Groundwater Hydrology – Conceptual and Computational Models

Specifications:         $۱۵۰ K. R. Rushton Wiley 0470850043   ۲۰۰۳

Groundwater Hydrology of Springs – Engineering, Theory, Management and Sustainability

Specifications:         $۱۳۰ Neven Kresic Zoran Stevanovic Butterworth Heinemann 1856175022   ۲۰۰۹

Groundwater in the Arab Middle East

Specifications:         $۱۷۹  Wolfgang Wagner Springer 3642193501   ۲۰۱۱

Groundwater in the Celtic Regions – Studies in Hard-Rock and Quaternary Hydrogeology (Geological Society Special

Specifications:         $۳۰۰ N. S. Robins D. R. Misstear Geological Society of London 1862390770   ۲۰۰۱

Groundwater in the Environment – An Introduction

Specifications:         $۶۹ Paul L. Younger Wiley,Blackwell 1405121432   ۲۰۰۶

Groundwater Lowering in Construction – A Practical Guide

Specifications:         $۳۱۰ P.M. Cashman Taylor & Francis 0419211101   ۲۰۰۳

Groundwater Management in the East of the European Union: Transboundary Strategies for Sustainable Use and Prot

Specifications:         $۱۸۹  Tomasz Nalecz Springer 9048195330   ۲۰۱۰

Groundwater Modeling Using Geographical Information Systems

Specifications:         $۱۲۰ George F. Pinder Wiley 0471084980   ۲۰۰۲

Groundwater Modelling in Arid and Semi-Arid Areas (International Hydrology Series)

Specifications:         $۹۹  Howard S. Wheater, Simon A. Mathias, Cambridge University Press 0521111293   ۲۰۱۰

Groundwater Monitoring (Water Quality Measurements)

Specifications:         $۲۰۵ Dr. Anne Marie Fouillac Mr. Johannes  Wiley 0470778091   ۲۰۰۹

Groundwater Pollution in Africa (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences)

Specifications:         $۲۱۱ Yongxin Xu Brent Usher Taylor & Francis 041541167X   ۲۰۰۶

Groundwater Quality Protection – A Guide for Water Service Companies, Municipal Authorities and Environment Ag

Specifications:         $۳۰ Stephen S.Foster Daniel Gomes World Bank Publications 0821349511   ۲۰۰۲

Groundwater Recharge from Run-off, Infiltration and Percolation (Water Science and Technology Library)

Specifications:         $۱۲۹  K.-P. Seiler J.R. Gat Springer 1402053053   ۲۰۰۸

Groundwater Resources – Sustainability, Management, and Restoration

Specifications:         $۱۳۰ Neven Kresic McGraw Hill 0071492739   ۲۰۰۸

Groundwater Resources Assessment

Specifications:         $۱۸۵ Jaroslav Balek Elsevier 0444988955   ۱۹۸۹

Groundwater Science

Specifications:         $۲۰۰ Charles R. Fitts Academic Press 0122578554   ۲۰۰۲

Groundwater Treatment Technology, 3rd Edition

Specifications:         $۱۳۵ Evan K. Nyer Wiley 0471657425   ۲۰۰۹

Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping (Selected Papers on Hydrogeology)

Specifications:         $۲۰۰ Witkowski,Kowalczyk,Vrba Taylor & Francis 0415445612   ۲۰۰۷

Groundwater, Resource Evaluation, Augmentation, Contamination, Restoration, Modeling and Management

Specifications:         $۱۷۰ M. Thangarajan Springer 1402057288   ۲۰۰۷

Groundwater-Surface Water Ecotones – Biological and Hydrological Interactions and Management Options

Specifications:         $۱۳۶  Janine Gibert, Jacques Mathieu, Fred F Cambridge University Press 0521572541   ۲۰۰۹

Group Search Optimization for Applications in Structural Design (Adaptation, Learning, and Optimization)

Specifications:         $۱۲۹  Lijuan Li Feng Liu Springer 3642205356   ۲۰۱۱

Guidance for the design of steel-fibre-reinforced concrete

Specifications:         $۹۹  The Concrete Society The Concrete Society 1904482325   ۲۰۰۷

Guide for the DESIGN OF CRANE-SUPPORTING STEEL STRUCTURES

R.A. MACCRIMMON CANADIAN INSTITUTE OF  ۰۸۸۸۱۱۱۰۱۰   ۲۰۰۵

Guide for the Economic Design of Circular Metal Silos

Specifications:         $۴۴ J. M. Rotter Routledge 0203477812   ۲۰۰۱

Guide Specifications for Design and Construction of Segmental Concrete Bridges 1999 (AASHTO 2003 interim)

Specifications:         $۷۵ AASHTO Amer Assn of State Highway 1560511036   ۱۹۹۹

Guide Specifications for Highway Construction, 9th Edition

Specifications:         $۴۰۰  AASHTO AASHTO 1560513780   ۲۰۰۸

Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, 2nd Ed. (AISC)

Specifications:         $۳۰۰ Geoffrey L. Kulak John W. Fisher John  Wiley 0471837911   ۲۰۰۱

Guide to Digital Home Technology Integration

Specifications:         $۱۲۴  Quentin Wells Delmar Cengage Learning 1435400623   ۲۰۰۸

Guide to Highway Law for Architects, Engineers, Surveyors and Contractors

Specifications:         $۲۳۰  Mr RA O’Hara R.A. O’Hara Spon Press 0419173307   ۲۰۰۳

Guide to Residential Floors

Specifications:         $۴۴  Cement and Concrete Association of A Cement & Concrete Associatio 1877023078   ۲۰۰۳

Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 5th Ed.

Specifications:         $۲۱۰ Theodore V. Galambos Wiley 0471127426   ۱۹۹۸

Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 6 Edition

Specifications:         $۱۷۵  Ronald D. Ziemian Wiley 0470085258   ۲۰۱۰

Guide to Surveys and Inspections of Buildings and Associated Structures

Specifications:         $۴۴  ISE Institution of Structural Engin 1906335052   ۲۰۰۸

Guide to the advanced Fire Safety engineering of Structures

Specifications:         $۳۳  The Institution of Structural Engineers The Institution of Structural E 0901297464   ۲۰۰۷

Guide to the Major Amendments in BS 5950-12000 (SCI publication)

Specifications:         $۴۴  M Heywood Steel Construction Institute 1859421318   ۲۰۰۱

Guide to the Structural Use of Adhesives

Specifications:         $۴۴  Institution of Structural Engineers Institution of Structural Engin 1874266433   ۱۹۹۹

Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7 02

Specifications:         $۲۰۰ Kishor C. Mehta James Delahay American Society of Civil Eng 0784407037   ۲۰۰۳

Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements (WTP-46)

Specifications:         $۴۴ Michael W. Sayers, Thomas D. Gillespi WORLD BANK TECHNICA   ۱۹۸۶

Guidelines For Developing An Earthquake Scenario

Specifications:         $۲۲ Earthquake Engineering Research Instit EERI 1932884165   ۲۰۰۶

Guidelines for Dowel Alignment in Concrete Pavements (NCHRP REPORT 637)

Specifications:         $۴۴  Lev Khazanovich, Kyle Hoegh Transportation Research Boar 0309117852   ۲۰۰۹

Guidelines for Drinking-Water Quality, 4 Edition

Specifications:         $۱۴۴  World Health Organization World Health Organization 9241548150   ۲۰۱۱

Guidelines for Drinking-Water Quality, Vol. 1, Recommendations (3rd Edition)

Specifications:         $۱۱۸ WHO World Health Organization 9241546387   ۲۰۰۴

Guidelines for Fire Protection in Chemical, Petrochemical, and Hydrocarbon Processing Facilities-Center for Chemic

Specifications:         $۲۵۰ Wiley-AIChE 0816908982   ۲۰۰۳

Guidelines for Quality Management in Soil and Plant Laboratories. (FAO Soils Bulletin – 74)

Specifications:         $۴۴ L.P. van Reeuwijk Department of Soil Science an 9251040656   ۱۹۹۸

Guidelines for the Preservation of High-Traffic-Volume Roadways

Specifications:         $۲۲  Michael R. Morris TRANSPORTATION RESEA 0309128926   ۲۰۱۱

Guidelines for the Safe Investigation by Drilling of Landfills and Contaminated Land (Site Investigation in Constructi

Specifications:         $۱۴  Site Investigation Steering Group Amer Society of Civil Enginee 0727719858   ۱۹۹۳

Guidelines for the Use of Advanced Numerical Analysis

Specifications:         $۶۰  D. Potts K. Axelsson L. Grande H. Sch Thomas Telford Publishing 0727731254   ۲۰۰۲

Guidelines for Use of Glass in Buildings

Specifications:         $۱۱۰ N.K. Garg New Age 8122420656   ۲۰۰۷

Guidelines on Rainwater Catchment Systems for Hawaii (CTAHR resource management publication)

Specifications:         $۲۲  Patricia S. H Macomber University of Hawaii 1929325118   ۲۰۰۱

Guidelines on Strategic Planning and Management of Water Resources

Specifications:         $۳۳ Douglas Webster United Nations United Nations Publications 9211204119

Gypsum Construction Handbook, Centennial Edition

Specifications:         $۵۰ U.S Gypsum USG Corporation U.S Gypsum USG Corporatio 0963686224   ۲۰۰۰

Haiti After the Earthquake

Specifications:         $۴۴  Paul Farmer, Joia Mukherjee PublicAffairs 1586489747   ۲۰۱۱

Hand Drilled Wells – A Manual on Siting, Design, Construction and Maintenance

Specifications:         $۲۲  Bob Blankwaardt Rwegaruli!a Water Resources  ۹۹۷۶۹۳۶۰۱X   ۱۹۸۴

Hand Dug Wells and Their Construction

Specifications:         $۲۲  S.B. Gjatt and W.E. Wood ITDG   ۱۹۸۰

Hand Pumps (FOR USE IN DRINKING WATER SUPPLIES IN DEVELOPING COUNTRIES)

Specifications:         $۲۲  F. Eugene McJunkin International Reference Centre   ۱۹۷۷

Handbook for Blast Resistant Design of Buildings

Specifications:         $۱۵۵  Donald O. Dusenberry Wiley 0470170549   ۲۰۱۰

Handbook for Building Homes of Earth

Specifications:         $۲۲ Peace Corps Peace Corps   ۱۹۹۸

Handbook for Designing Cement Plants

Specifications:         $۴۱۰ S.P. Deolalkar CRC 8178001454   ۲۰۰۹

Handbook for Restoring Tidal Wetlands (Marine Science Series)

Specifications:         $۲۰۰ Joy B. Zedler CRC 084939063X   ۲۰۰۱

Handbook of Algebraic Topology

Specifications:         $۳۳۶ I.M. James Elsevier 0444817794   ۱۹۹۵

Handbook of Analytic Techniques in Concrete Science and Technology (Building Materials Series)

Specifications:         $۴۱۳ V.S. Ramachandran J.J. Beaudoin Noyes Publications 0815514379   ۲۰۰۱

Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology – Principles, Techniques and Applications (

Specifications:         $۳۰۵  V.S. Ramachandran J.J. Beaudoin William Andrew 0815514379   ۲۰۰۲

Handbook of Building Materials for Fire Protection (McGraw,Hill Handbooks)

Specifications:         $۱۳۵ Charles Harper McGraw,Hill 0071388915   ۲۰۰۴

Handbook of Civil Engineering Calculations

Specifications:         $۲۰۱ Tyler G. Hicks McGraw Hill 0070288143   ۲۰۰۰

Handbook of Civil Engineering Calculations, 2nd Edition

Specifications:         $۱۵۰ Tyler Hicks McGraw Hill 0071472932   ۲۰۰۷

Handbook of Coastal And Ocean Engineering

Specifications:         $۳۰۰ Young C. Kim World Scientific Publishing C 9812819290   ۲۰۰۹

Handbook of Coatings for Concrete

Specifications:         $۹۰  R. Bassi S. K. Roy Whittles Pub 1870325826   ۲۰۰۲

Handbook of Domestic Ventilation

Specifications:         $۴۵ Rodger Edwards Elsevier 0750650974   ۲۰۰۵

Handbook of Drinking Water Quality, 2nd Edition

Specifications:         $۲۱۰ John DeZuane Wiley 047128789X   ۱۹۹۷

Handbook of Geometric Topology

Specifications:         $۴۰۰ R.B. Sher R.J. Daverman Elsevier 0444824324   ۲۰۰۲

Handbook of Gravity-Flow Water Systems FOR SMALL COMMUNITIES

Specifications:         $۳۳  Thomas Jordan United Nation’s Children’s Fun   ۱۹۸۰

Handbook of Groundwater Remediation using Permeable Reactive Barriers – Applications to Radionuclides, Trace M

Specifications:         $۲۰۹ David Naftz Stan J. Morrison James A.  Elsevier 0125135637   ۲۰۰۲

Handbook of Hydraulic Fluid Technology (Mechanical Engineering)

Specifications:         $۳۷۴ Totten CRC 0824760220   ۲۰۰۰

Handbook of Hydraulics, 7th Edition

Specifications:         $۱۱۴ Ernest F. Brater Horace W. King James  McGraw-Hill 0070072477   ۱۹۹۷

Handbook of Machine Foundations

Specifications:         $۵۵ P. Srinivasulu C.B. Vaidyanathan McGraw-Hill 0070966117   ۱۹۹۰

Handbook of Machining with Grinding Wheels (Manufacturing, Engineering and Materials Processing)

Specifications:         $۲۰۰ I.Marinescu,M.Hitchiner,E.Uhlmann,W CRC 1574446711   ۲۰۰۷

Handbook of Mass Measurement

Specifications:         $۱۸۹ Frank E. Jones Chapman and Hall, CRC 0849325315   ۲۰۰۲

Handbook of OSHA Construction Safety and Health, Second Edition

Specifications:         $۱۱۳  Charles D. Reese James Vernon Eidson CRC Press 0849365465   ۲۰۰۶

Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering)

Specifications:         $۳۲۲ Abbas Ghassemi CRC 0824705815   ۲۰۰۲

Handbook of Polymer-Modified Concrete and Mortars – Properties and Process Technology (Building Materials Scie

Specifications:         $۳۰۱ Yoshihiko Ohama Noyes Publication 0815513585   ۱۹۹۵

Handbook of Public Water Systems, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ HDR Engineering Wiley 0471292117   ۲۰۰۱

Handbook of Railway Vehicle Dynamics

Specifications:         $۳۰۰ Simon Iwnicki CRC 0849333210   ۲۰۰۶

Handbook of Regenerative Landscape Design (Integrative Studies in Water Management & Land Development)

Specifications:         $۱۵۷  Robert L. France CRC Press 0849391881   ۲۰۰۷

Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel (ASM)

Specifications:         $۱۴۹ G. Totten T. Inoue M. Howes ASM International 0871707292   ۲۰۰۲

Handbook of Rigging – Lifting, Hoisting, and Scaffolding For Construction and Industrial Operations, 5th Edition

Specifications:         $۳۰۰ J. MacDonald W. Rossnagel McGraw Hill 0071493018   ۲۰۰۹

Handbook of Road Technology, Fourth Edition

Specifications:         $۲۶۵  Maxwell G. Lay CRC Press 0415472652   ۲۰۱۰

Handbook of Soil Analysis – Mineralogical, Organic and Inorganic Methods

Specifications:         $۵۹۳ Marc Pansu Jacques Gautheyrou Springer 3540312102   ۲۰۰۶

Handbook of Storage Tank Systems

Specifications:         $۲۴۸ Geyer CRC 0824785894   ۲۰۰۰

Handbook of Structural Engineering

Specifications:         $۲۴۰ Chen Wai-Fah CRC Press 0849326745   ۱۹۹۹

Handbook of Structural Engineering, Second Edition

Specifications:         $۳۱۰ W.F. Chen E.M. Lui CRC 0849315697   ۲۰۰۵

Handbook of Structural Steel Connection Design and Details

Specifications:         $۱۵۰ Akbar R. Tamboli McGraw-Hill 0070614970   ۱۹۹۹

Handbook of Structural Steelwork, 3rd Edition

Specifications:         $۲۱۰ British Constructional Steelwork Ass Steel Construction Institute,Th 1859421334   ۲۰۰۲

Handbook of Structural Steelwork, 4th Edition

Specifications:         $۲۱۰ The SCI The BCSA Steel Construction Institute,Th 1859421741   ۲۰۰۷

Handbook of Structural Welding, Processes, materials and methods used in welding of major structures,pipelines,pro

Specifications:         $۸۵  J.F. Lancaster John Lancaster Woodhead Publishing 1855733439   ۱۹۹۷

Handbook of Surface and Interface Analysis

Specifications:         $۳۸۴ John C. Riviere Sverre Myhra CRC 0824700805   ۱۹۹۸

Handbook of Thin Plate Buckling and Postbuckling

Specifications:         $۳۱۱ Frederick Bloom Douglas Coffin Chapman Hall,CRC 1584882220   ۲۰۰۱

Handbook of Water Analysis, 2nd Edition (Food Science and Technology)

Specifications:         $۴۰۰ Leo M.L. Nollet CRC 0849370337   ۲۰۰۷

Handbook of Water and Wastewater Microbiology

Specifications:         $۱۵۵ Duncan Mara Nigel J. Horan Academic Press 0124701000   ۲۰۰۳

Handbook of Water and Wastewater Systems Protection (Protecting Critical Infrastructure)

Specifications:         $۲۷۹  Robert M. Clark Simon Hakim Avi Ost Springer 1461401887   ۲۰۱۱

Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Frank R. Spellman CRC 1420075306   ۲۰۰۹

Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies ®

Specifications:         $۱۱۵ CHEREMISINOFF, Nicholas P Elsevier Science (USA) 0750674989   ۲۰۰۲

Handbook of Water Sensitive Planning and Design (Integrated Studies in Water Management and Land Development

Specifications:         $۲۰۰ Robert L. France CRC 1566705622   ۲۰۰۲

Handbook on Building Fire Codes

Specifications:         $۲۰۰ G.B.Menon Bureau of Indian Standards   ۲۰۰۳

Handbook on Liquefaction Remediation Of Reclaimed Land

Specifications:         $۱۹۹  Port and Harbour Research Institute Taylor & Francis 9054106530   ۱۹۹۷

Handbook on Nondestructive Testing of Concrete, 2nd Edition

Specifications:         $۲۲۰ V.M. Malhotra Nicholas J. Carino CRC 0849314852   ۲۰۰۴

Handbook on Plumbing Installation for Buildings

Specifications:         $۴۴ Water Supplies Department HKSARG   ۲۰۰۱

Handbook to the Severn Valley Railway (Illustrated Edition)

Specifications:         $۱۵ J. Randall Dodo Press 1406542083   ۲۰۰۷

Hands On Water and Wastewater Equipment Maintenance, Volume I

Specifications:         $۱۲۴ Barbara Renner CRC 1566764289   ۱۹۹۸

Hardrock Tunnel Boring Machines

Specifications:         $۱۲۵ Bernhard Maidl Leonhard Schmid Will Wiley 3433016763   ۲۰۰۸

Hazardous Building Materials, 2nd Edition (A Guide to the Selection of Environmentally Responsible Alternatives) (

Specifications:         $۱۱۵ Steve Curwell Taylor & Francis 0419234500   ۲۰۰۲

Hazardous Gases Underground – Applications to Tunnel Engineering

Specifications:         $۲۱۰ Barry Doyle CRC 0824704835   ۲۰۰۱

Hazardous Metropolis – Flooding and Urban Ecology in Los Angeles

Specifications:         $۴۵ Jared Orsi University of California 0520238508   ۲۰۰۴

Hazardous Waste Operations and Emergency Response Manual

Specifications:         $۱۱۵ Brian J. Gallant Wiley 0471684007   ۲۰۰۶

Hazards and the Built Environment – Attaining Built-in Resilience

Specifications:         $۱۸۰ Lee Bosher Taylor & Francis 0415427290   ۲۰۰۸

HDO Construction Techniques In South And Southeast Asia – A History (Handbook of Oriental Studies)

Specifications:         $۲۰۰ Jacques Dumarcay Barbara Silverstone Brill Academic 900414126X   ۲۰۰۵

Health Monitoring of Bridges

Specifications:         $۳۱۰ Helmut Wenzel Wiley 0470031735   ۲۰۰۹

Heat and Mass Transfer in Building Services Design

Specifications:         $۸۰ Keith Moss Taylor & Franis 0419226508   ۱۹۹۸

Heat-Air-Moisture Transport – Measurements on Building Materials (ASTM Special Technical Publication STP 1495

Specifications:         $۴۴ Phalguni Mukhopadhyaya ASTM International 0803134223   ۲۰۰۷

Heathrow’s Terminal 5 – History in the Making

Specifications:         $۱۵۱ Sharon Doherty Wiley 0470754354   ۲۰۰۸

Heating and Water Services Design in Buildings

Specifications:         $۴۴ K. Moss Spon Press 0419201106   ۲۰۰۲

Helical Piles – A Practical Guide to Design and Installation

Specifications:         $۱۳۰  Howard A. Perko Wiley 0470404795   ۲۰۰۹

High Performance Building Guidelines

Specifications:         $۳۰ Andrea Woodner Diane Pub Co 0788184687   ۱۹۹۹

High Performance Concrete (Modern Concrete Technology)

Specifications:         $۳۰۰ Pierre C Aitcin Taylor & Francis 0419192700   ۲۰۰۴

High Performance Fiber Reinforced Cement Composites

Specifications:         $۷۵ H. W. Reinhardt Antoine E. Naaman Van Nostrand Reinhol 0442316151   ۱۹۹۲

High Performance Fiber Reinforced Cement Composites 6: HPFRCC 6 (RILEM Bookseries)

Specifications:         $۲۲۹  Gustavo J. Parra-Montesinos Hans W.  Springer 9400724357   ۲۰۱۲

High Performance Structures And Materials III

Specifications:         $۴۹۸  C. A. Brebbia C. A. Brebbia WIT Press 1845641620   ۲۰۰۶

High Resolution Site Surveys

Specifications:         $۳۰۰ R. Parkinson Spon Press 0415244072   ۲۰۰۱

Higher-Order Finite Element Methods

Specifications:         $۴۴ Solin Pavel Chapman & Hall CRC 0203488040   ۲۰۰۴

High-Rise Security and Fire Life Safety,  ۳rd Edition

Specifications:         $۲۰۵ Geoff Craighead Butterworth Heinemann 1856175553   ۲۰۰۹

High-Strength Concrete – A Practical Guide

Specifications:         $۱۵۰  Michael A. Caldarone Spon Press 0415404320   ۲۰۰۸

Highway and Urban Environment – 8th Highway and Urban Environment Symposium (Alliance for Global Sustainabi

Specifications:         $۳۲۲ Gregory M. Morrison,S Rauch Springer 1402060092   ۲۰۰۷

Highway Building Careers

Specifications:         $۱۴  Institute for Career Research Institute for Career Research 1585111473   ۲۰۰۵

Highway Capacity Manual – Metric Units Edition (HCM 2000)

Specifications:         $۲۶۹ TRB Transportation Research Boar 0309066816   ۲۰۰۱

Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000 – U. S. Customary Units)

Specifications:         $۲۶۹ Transportation Research Board TRB 0309066816   ۲۰۰۵

Highway Capacity Manual 2000, HCM 2000

Specifications:         $۲۶۹ Transportation Research Board National Research Council US 0309067464   ۲۰۰۰

Highway Engineering

Specifications:         $۱۱۵ Martin Rogers Wiley-Blackwell 0632059931   ۲۰۰۳

Highway Engineering Handbook, 2nd ed.

Specifications:         $۳۰۰ Roger L Brockenbrough Jr. Kenneth J.  McGraw-Hill 007140080X   ۲۰۰۴

Highway Engineering Handbook, 3 Edition

Specifications:         $۱۲۵  Roger Brockenbrough McGraw Hill Professional 0071597638   ۲۰۰۹

Highway Meteorology

Specifications:         $۳۰۰ A. H. Perry Taylor & Francis 0419156704   ۲۰۰۳

Highwaying

Specifications:         $۴۹  Fabio Tammaro, Lukas Ingold Springer Vienna Architecture 3709102278   ۲۰۱۰

Highways – The Location, Design, Construction and Maintenance of Road Pavements, 4th Edition

Specifications:         $۳۰۰ Colm O’Flaherty Butterworth-Heinemann 0750650907   ۲۰۰۷

Himalayan Glaciers – Climate Change, Water Resources, and Water Security

Specifications:         $۴۹  Hydrology Climate Change and Implica National Academies Press 0309260981   ۲۰۱۳

Historic Bridges – Evaluation, Preservation, and Management

Specifications:         $۲۰۰ Hojjat Adeli CRC Press 1420079956   ۲۰۰۸

Historic Concrete: Background to Appraisal

Specifications:         $۱۹۰  R. J. M. Sutherland, Dawn Humm, Mik Thomas Telford 072772875X   ۲۰۰۱

Historical Seismology – Interdisciplinary Studies of Past and Recent Earthquakes (Modern Approaches in Solid Earth

Specifications:         $۳۰۰ Frechet,Meghraoui,Stucchi Springer 1402082215   ۲۰۰۸

History of Cartography: International Symposium of the ICA Commission, 2010

Specifications:         $۱۲۹  Elri Liebenberg, Imre Josef Demhardt Springer 3642190871   ۲۰۱۲

History of the United States Capitol – A Chronicle of Design, Construction, and Politics

Specifications:         $۳۵ William C. Allen Univ of the Pacific 1410212351   ۲۰۰۵

Hoisting and Rigging Safety Manual

Specifications:         $۱۱۰  Construction Safety Association of Ont Construction Safety Associatio 0919465706   ۲۰۰۹

Hollow Sections in Structural Applications

Specifications:         $۱۱۰  Wardenier Packer Zhao van dee Vegte John Wiley & Sons 0471499129   ۲۰۱۰

Home Builder’s Guide to Continuous Improvement – Schedule, Quality, Customer Satisfaction, Cost, and Safety

Specifications:         $۷۹ Jack B. ReVelle Derek N. Margetts CRC 1420055070   ۲۰۱۰

Home Builders Guide to Earthquake-Resistant Design and Construction (FEMA232 2006)

Specifications:         $۲۰۰ Federal Emergency Management Agenc Fredonia Books 1410108791   ۲۰۰۶

Home Repair Handbook

Specifications:         $۱۹ Rob Lutes Angelika Gollnow Sunset Sunset Publishing Corporation 0376012587

Hoover Dam Learning Packet Acitivity Book

Specifications:         $۱۰ US Dep of Interior UDI   ۱۹۹۹

Hoover Dam, An American Adventure

Specifications:         $۲۰ Joseph E. Stevens University of Oklahoma 0806122838   ۱۹۹۰

Horizontal Directional Drilling (HDD) (Civil Engineering)

Specifications:         $۱۲۵ David Willoughby McGraw-Hill 007145473X   ۲۰۰۵

Hot and Cold Water Supply, 2nd Edition (British Standards Institution)

Specifications:         $۲۰۰ BSI Robert H. Garrett Wiley 0632049855   ۲۰۰۶

Hot Cracking Phenomena in Welds III

Specifications:         $۱۷۹  John Lippold Thomas Bollinghaus Carl  Springer 3642168639   ۲۰۱۱

Hot Mix Asphalt Construction – Certification and Accrediation Programs (Astm Special Technical Publication Stp 13

Specifications:         $۵۵ Scott Shuler James S. Moulthrop ASTM International 0803126190   ۱۹۹۹

Hotel Design Magazine 2009 All 2009 Issues(11 Volumes)

Specifications:         $۲۲۰  Hotel World Hotel World Publication   ۲۰۰۹

Housing – The Essential Foundations

Specifications:         $۲۲۰ Paul Balchin Routledge 0415160073   ۲۰۰۳

Housing Finance in Emerging Markets – Connecting Low-Income Groups to Markets

Specifications:         $۱۳۹  Doris Kahn J. D. von Pischke Springer 354077856X   ۲۰۱۱

How to Build a House

Specifications:         $۲۴  Larry Haun Vincent Laurence Tim Sny Taunton Press 1561589675   ۲۰۰۸

How To Build Your Own Underground Home

Ray G.Scott

How to Increase the Value of Your Home

Specifications:         $۳۰ VICKI LANKARGE DANIEL J. NAH MC G R AW- H I L L 0071446052   ۲۰۰۵

How to List and Sell Real Estate, 4th Edition

Specifications:         $۴۱  Danielle Kennedy Warren Jamison South-Western Educational Pu 0538798297   ۲۰۱۰

How to Make Two-Lane Rural Roads Safer: Scientific Background and Guide for Practical Application

Specifications:         $۱۱۰  R. Lamm, A. Beck, T. Ruscher, T. Mail WIT Press  Computational Me 1845641566   ۲۰۰۶

How Your House Works: A Visual Guide to Understanding and Maintaining Your Home, Updated and Expanded (R

Specifications:         $۲۲  Charlie Wing RSMeans 1118099400   ۲۰۱۲

Hub Exchange Operations in Intermodal Hub-and-Spoke Networks – Comparison of the performances of four types o

Specifications:         $۲۰۰ rail exchange facilities-Y.Bontekoning IOS 9055840726   ۲۰۰۶

Human Factors for Highway Engineers

Specifications:         $۱۳۰ R Fuller, Jorge A. Santos Pergamon 0080434126   ۲۰۰۲

Human Resource Management in Construction Projects – Strategic and Operational Approaches

Specifications:         $۲۱۰ Marti Loosemore Taylor & Francis 0415261635   ۲۰۰۳

Hurricane Generated Seas (Elsevier Ocean Engineering Series)

Specifications:         $۳۰۰ Michel Ochi Elsevier 0080443125   ۲۰۰۳

Hurricane Warning, Critical Need For A National Hurricane Research Initiative

Specifications:         $۴۰ National Science Foundation Information Dissemination Br   ۲۰۰۷

Hybrid Membrane Systems for Water Purification

Specifications:         $۳۰۰ Singh Elsevier 1856174425   ۲۰۰۶

Hybrid Simulation – Theory, Implementation and Applications

Specifications:         $۱۰۹ Victor Saouma M.V. Sivaselvan Taylor & Francis 0415465680   ۲۰۰۸

Hydraulic Calculations Handbook (Schlumberger Completions Hydraulics Handbook)

Specifications:         $۱۱۰  Schlumberger Schlumberger   ۲۰۰۰

Hydraulic Canals – Design, Construction, Regulation and Maintenance

Specifications:         $۳۰۰ Jose Liria Montanes Routledge 0415362113   ۲۰۰۶

Hydraulic Conductivity – Issues, Determination and Applications

Specifications:         $۴۴  Lakshmanan Elango InTech 9533072883   ۲۰۱۱

Hydraulic Design Handbook

Specifications:         $۲۰۵ Larry W Mays McGraw Hill,Digital Engineer 0070411522   ۲۰۰۴

Hydraulic Design Manual

Texas Department of Transportation Texas Department of Transpor   ۲۰۰۲

Hydraulic Design of Side Weirs

Specifications:         $۹۰  B C Bromwich CE Rickard Y Gasowsk Thomas Telford Publishing 072773167X   ۲۰۰۳

Hydraulic Fluids

Specifications:         $۲۲۵ Peter Hodges Butterworth Heinemann 0340676523   ۱۹۹۶

Hydraulic Modelling – An Introduction – Principles, Methods and Applications

Specifications:         $۲۰۰ Pavel Novak Vincent Guinot Alan Jeffr Spon Press 0419250107   ۲۰۱۰

Hydraulic Power System Analysis

Specifications:         $۳۴۰ Arthur Akers Max Gassman Richard S CRC 0824799569   ۲۰۰۶

Hydraulic Processes on Alluvial Fans

Specifications:         $۱۴۵ R. H. French Elsevier 0444427813   ۱۹۸۷

Hydraulic Structures

Specifications:         $۳۰۰ Novak Moffat Ma Taylor & Francis 041538625X   ۲۰۰۷

Hydraulic Structures, 3rd Edition

Specifications:         $۳۰۰ C. Nalluri Taylor & Francis 0415250706   ۲۰۰۴

Hydraulically-bound Mixtures for Pavements: Performance, Behaviour, Materials, Mixture design, Construction and

Specifications:         $۴۴  John Kennedy The Concrete Centre 1904482287   ۲۰۰۶

Hydraulics in Civil and Environmental Engineering (Solutions Manual)( 3 Edition)

Specifications:         $۲۰۰ A. Chadwick Andrew J. Chadwick J.C.  Spon Press   ۲۰۰۴

Hydraulics of Dams and River Structures

Specifications:         $۳۰۰ F. Yazdandoost Jalal Attari Taylor & Francis 9058096327   ۲۰۰۵

Hydraulics of Open Channel Flow – An Introduction – Basic Principles, Sediment Motion, Hydraulic Modeling, Desi

Specifications:         $۱۰۰ Hubert Chanson Elsevier 0750659785   ۲۰۰۴

Hydraulics of Pipelines – Pumps, Valves, Cavitation, Transients

Specifications:         $۲۰۰ J. Paul Tullis Wiley 0471832855   ۱۹۸۹

Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators (Civil and Environmental Engineering)

Specifications:         $۳۰۰ Rajnikant M. Khatsuria CRC 0824757890   ۲۰۰۵

Hydroblasting and Coating of Steel Structures

Specifications:         $۲۶۰ MOMBER, Andreas W Elsevier Science. 185617395X   ۲۰۰۳

Hydrodemolition of Concrete Surfaces and Reinforced Concrete

Specifications:         $۲۶۰ Andreas Momber Elsevier 1856174603   ۲۰۰۶

Hydrodynamic Instabilities and Entrainment in Two-layer Stratified Flows Down a Slope

Maria Eletta Negretti University of Karlsruhe 3866441703   ۲۰۰۷

Hydrodynamic Processes at the Water-Sediment Interface of Streambeds

Specifications:         $۱۲۲ Martin Detert University of Karlsruhe 3866442443   ۲۰۰۸

Hydrodynamics – Optimizing Methods and Tools

Specifications:         $۴۴  Harry Edmar Schulz InTech 9533077123   ۲۰۱۱

Hydrodynamics and Water Quality – Modeling Rivers, Lakes, and Estuaries

Specifications:         $۲۰۰ Zhen Gang Ji Wiley-Interscience 0470135433   ۲۰۰۸

Hydrodynamics of Lakes

Specifications:         $۱۲۵ Graf Elsevier 044441827X   ۱۹۸۰

Hydrodynamics VI, Theory and Applications (Proceedings of the 6th International Cone on Hydrs, Wes Australia, 20

Specifications:         $۲۸۰ Liang Cheng Kervin Yeow Taylor & Francis 0415363047   ۲۰۰۴

Hydrogeology – Principles and Practice

Specifications:         $۱۱۰ Kevin Hiscock Wiley-Blackwell 0632057637   ۲۰۰۵

Hydrogeophysics (Water Science and Technology Library)

Specifications:         $۲۰۰ Yoram Rubin,Susan S. Hubbard Springer 1402031017   ۲۰۰۶

Hydroinformatics – Data Integrative Approaches in Computation, Analysis, and Modeling

Specifications:         $۲۱۰ Praveen Kumar Mike Folk Momcilo M CRC 0849328942   ۲۰۰۶

Hydrologic Analysis and Design, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۰ Richard H. McCuen Prentice Hall 0131349589   ۱۹۹۸

Hydrological Modelling and the Water Cycle – Coupling the Atmospheric & Hydrological Models (Water Science an

Specifications:         $۳۴۴ Soroosh Sorooshian,Hsu,Coppola,Toma Springer 354077842X   ۲۰۰۸

Hydrology and Water Resources in Tropical Africa (DEVELOPAIENTS IN WATER SCIENCE)

Specifications:         $۱۶۰ J. Balek Elsevier 0444998144   ۱۹۷۷

Hydrology For Water Management

Specifications:         $۷۰ Stephen A. Thompson Taylor & Francis 9054104368   ۱۹۹۹

Hydrology in Practice

Specifications:         $۱۱۵ Elizabeth Shaw Elizabeth M Shaw Routledge 0748744487   ۲۰۰۵

Hydrology in Practice, 4 Edition

Specifications:         $۱۶۰  Elizabeth M. Shaw Keith J. Beven Nick Spon Press 0415370418   ۲۰۱۰

Hydrology, Principles, Analysis, and Design, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ H. M. Raghunath New Age 8122423329   ۲۰۰۶

Hydrometry

Specifications:         $۱۰۲ Wubbo Boiten Taylor & Francis 9054104236   ۲۰۰۵

Hydropower Engineering

Specifications:         $۶۳ C. C. Warnick Prentice Hall 0134484983   ۱۹۸۴

Hydrostatic Drives with Control of the Secondary Unit (The Hydraulic Trainer, Volume 6)

Rudi A. Lang Mannesmann Rexroth GmbH   ۱۹۹۶

Hydrosystems Engineering Uncertainty Analysis (McGraw Hill Civil Engineering)

Specifications:         $۱۳۰ Yeou Koung Tung Ben Chie Yen McGraw Hill Professional 0071451595   ۲۰۰۵

IAEA, Isotopes in the Water Cycle – Past, Present and Future of a Developing Science

Specifications:         $۲۰۱ Pradeep K. Aggarwal Joel R. Gat Klaus  Springer 140203010X   ۲۰۰۵

IBC International Building Code

Specifications:         $۱۲۵ International Code Council ICC 158001724X   ۲۰۰۹

Ice and Construction (Rilem Report, 13)

Specifications:         $۲۰۰ L. Makkonen Taylor & Francis 0419200207   ۲۰۰۵

ICE Conditions of Contract – The Seventh Edition

Specifications:         $۱۹۹  Brian Eggleston Wiley 0632051965   ۲۰۰۱

ICE Manual of Bridge Engineering, 2nd Edition

Specifications:         $۴۰۰ Gerard Parke Nigel Hewson Institution of Civil Engineers 0727734520   ۲۰۰۸

ICE Manual of Construction Materials, Volume I

Specifications:         $۲۰۵ M. Forde M. Forde Institution of Civil Engineers 0727735977   ۲۰۰۹

ICE Manual of Construction Materials, Volume II

Specifications:         $۲۰۵ M. Forde M. Forde Institution of Civil Engineers 0727735977   ۲۰۰۹

ICE Specification for Piling and Embedded Retaining Walls, 2nd edition

Specifications:         $۹۸  BGA Institution of Civil Engineers Thomas Telford Publishing 0727733583   ۲۰۰۷

IFC, International Fire Code 2009

Specifications:         $۲۰۰ International Code Council ICC 1580017290   ۲۰۰۹

IFLA Library Building Guidelines – Developments & Reflections (IFLA Series on Bibliographic Control)

Specifications:         $۸۵ Karen Latimer Hellen Niegaard K. G. Saur 359811768X   ۲۰۰۷

Illustrated 2000, Building Code Handbook

Specifications:         $۱۳۰ Terry L. Patterson McGraw Hill 0070494371   ۲۰۰۱

Illustrated 2009 Building Code Handbook (Illustrated Building Code Handbook)

Specifications:         $۱۲۵ Terry Patterson McGraw Hill Professional 0071606181   ۲۰۰۹

Illustrated Building Pocket Book, Second Edition

Specifications:         $۳۷ Roxanna McDonald Butterworth-Heinemann 0750680156   ۲۰۰۷

Image ESTIMATION BY EXAMPLE – Geophysical soundings image construction Multidimensional autoregression

Specifications:         $۵۰ Jon F. Claerbout Geophysics,Stanford Universit   ۲۰۰۶

Imaging the Cheops Pyramid (Solid Mechanics and Its Applications)

Specifications:         $۱۲۹  H.D. Bui Springer 9400726562   ۲۰۱۲

Impacts of Megaconferences on the Water Sector (Water Resources Development and Management)

Specifications:         $۲۰۰ Asit K. Biswas Cecilia Tortajada Springer 3540372237   ۲۰۰۹

Imperfect Bifurcation in Structures and Materials – Engineering Use of Group-Theoretic Bifurcation Theory, 2nd Ed

Specifications:         $۸۵ Kiyohiro Ikeda Kazuo Murota Springer 1441970754   ۲۰۱۰

Improvement of Building’s Structual Quality by New Technologies

Specifications:         $۳۴۰ Christian Schaur Taylor & Francis 0415366097   ۲۰۰۵

Improving American River Flood Frequency Analyses

Specifications:         $۳۰ National Research Council Staf National Academies Press 0309064333   ۱۹۹۹

Improving the Design Quality of Federal Buildings

Specifications:         $۱۰ Comtee on Imping the Desn Quay of Fe National Academies 0309062349   ۱۹۸۹

Improving the Energy Performance of Buildings – Learning from the European Union and Australia (Technical Repor

Specifications:         $۲۳ Charles P. Ries RAND Corporation 0833047876   ۲۰۰۹

In Situ Assessment of Structural Timber

Specifications:         $۱۲۹  Bohumil Kasal Thomas Tannert Springer 940070559X   ۲۰۱۱

In Situ Bioremediation – When Does It Work (Water Science and Technology Board)

Specifications:         $۳۴ National Research Council Staf National Academies Press 0309048966   ۱۹۹۳

In Situ Bioremediation of Perchlorate in Groundwater (SERDP-ESTCP Environmental Remediation Technology)

Specifications:         $۵۹ Hans F. Stroo C. Herb Ward Springer 0387849203   ۲۰۰۹

In Situ Remediation Engineering

Specifications:         $۲۱۳ Suthan S. Suthersan Fred C. Payne CRC 156670653X   ۲۰۰۵

In Situ Testing in Geomechanics – The Main Tests

Specifications:         $۱۶۰  Fernando Schnaid Spon Press 0415433851   ۲۰۰۹

Increasing Seismic Safety by Combining Engineering Technologies and Seismological Data

Specifications:         $۱۰۹ Marco Mucciarelli Marijan Herak John  Springer 140209194X   ۲۰۰۹

Industrial Buildings – Conservation and Regeneration

Specifications:         $۲۰۰ M. Stratton Taylor & Francis 0419236309   ۲۰۰۵

Industrial Fire Protection Handbook, 2nd Edition(1 chapter is missed)

Specifications:         $۱۱۹ R. Craig Schroll CRC 1587160587   ۲۰۰۲

Industrial Gases

Specifications:         $۵۷۱ N. A. Downie Springer 0751403520   ۲۰۰۲

Industrial Waste Treatment Handbook

Specifications:         $۲۴۴ WOODARD, Frank Elsevier Science (USA) 0750673176   ۲۰۰۱

Industrial Waste Water Management (Studies in Environmental Science)

Specifications:         $۱۴۵ Sven Erik Jorgensen Elsevier Science 0444417958   ۱۹۷۹

Industrial Wastewater Management, Treatment, and Disposal, 3rd Edition (Water Environment Federation Manual of

Specifications:         $۱۱۰ Water Environment Federation McGraw Hill 0071592385   ۲۰۰۸

Industrial Wastewater Treatment

Specifications:         $۴۵ Ng Wun Jern Imperial College Press 1860945805   ۲۰۰۶

Industrial Water Quality, 4th Edition

Specifications:         $۱۶۰ Jr. W. Eckenfelder Davis Ford Jr Andre McGraw-Hill 0071548661   ۲۰۰۸

Industrial Water Treatment – Refining, Petrochemicals and Gas Processing Techniques

Specifications:         $۱۱۰ Cordonnier Berne Elsevier 0884159086   ۱۹۹۵

Inelastic Analysis of Solids and Structures (Computational Fluid and Solid Mechanics)

Specifications:         $۱۶۹ Milos Kojic Klaus-Jurgen Bathe Springer 3540227938   ۲۰۰۵

Inelastic Analysis of Structures

Specifications:         $۲۵۵  Milan Jirasek Zdenek P. Bazant Wiley 0471987166   ۲۰۰۲

Influence Function Approach  – Selected Topics of Structural Mechanics

Specifications:         $۲۶۴  Y. A. Melnikov WIT Press – Computational M 1845641299   ۲۰۰۸

Influent Water Systems (Operating Practices for Industrial Water Management, volume 1)

Specifications:         $۲۰۰ Loraine Huchler Gulf Publishing 1933762098   ۲۰۰۷

Info-Gap Decision Theory, 2nd Edition – Decisions Under Severe Uncertainty

Specifications:         $۲۰۵ -Yakov Ben-Haim Academic Press 0123735521   ۲۰۰۶

Information Theory and Artificial Intelligence to Manage Uncertainty in Hydrodynamic and Hydrological Models (Ht

Specifications:         $۸۰ A.A. Jamberie Taylor & Francis 9058096955   ۲۰۰۴

Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway

Specifications:         $۴۴  Xavier Perpinya InTech 9535104483   ۲۰۱۲

Infrastructure Finance – The Business of Infrastructure for a Sustainable Future (Wiley Finance)

Specifications:         $۹۵ Neil S. Grigg Wiley 0470481781   ۲۰۱۰

Infrastructure for the Built Environment – Global Procurement Strategies

Specifications:         $۱۰۳ Rodney Howes Herbert Robinson Elsevier 0750668709   ۲۰۰۵

Infrastructure: Rebuilding, Repairing and Restructing

Specifications:         $۷۵  Jason R. Baren Jason R. Baren Nova Science Publishers 1606923560   ۲۰۰۹

Inland Flood Hazards: Human, Riparian, and Aquatic Communities

Specifications:         $۱۸۰  Ellen E. Wohl Cambridge University 0521624193   ۲۰۰۰

Innovation in Concrete Frame Construction 1995-2015

Specifications:         $۳۳  E Nolan IHS BRE Press 1860817629   ۲۰۰۵

Innovation in Construction – A European Analysis

Specifications:         $۷۵ Marcela Miozzo Paul Dewick Edward Elgar Publishing 1843765217   ۲۰۰۴

Innovation in Construction – An International Review of Public Policies

Specifications:         $۲۰۰ Andre Manseau Taylor & Francis 0415254787   ۲۰۰۵

Innovation in Small Professional Practices in the Built Environment (Innovation in the Built Environment)

Specifications:         $۱۴۹ S. L. Lu Martin Sexton Wiley,Blackwell 1405191406   ۲۰۰۹

Innovation in Water: Singapore

Specifications:         $۴۴  Khoo Teng Chye PUB Singapore   ۲۰۱۲

Innovations in Bridge Engineering Technology – 3rd NYC Bridge Conf.2007

Specifications:         $۲۳۵ Khaled M. Mahmoud Taylor & Francis 0415453372   ۲۰۰۷

Innovations in Design & Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning

Specifications:         $۵۱۲ Jos P. Van Leeuwen Harry J.P. Timmer Springer 1402050593   ۲۰۰۶

Innovations in Ground Water and Soil Cleanup

Specifications:         $۵۲ NATIONAL ACADEMY NATIONAL ACADEMY PRE 0309063582   ۱۹۹۸

Innovative Materials and Techniques in Concrete Construction: ACES Workshop

Specifications:         $۱۷۹  Michael N. Fardis Springer 9400719965   ۲۰۱۲