مهندسی شیمی، شیمی، بیوشیمی،  نفت و گاز و پتروشیمی

دانلود ایبوک دسته مهندسی شیمی

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Chemical Engineering: part1

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

۱۰th International Symposium on Process Systems Engineering – PSE2009, Part A & Part B (Computer Aided Chemi

Specifications:         $۵۷۵ R. Maria d. B. Alves Elsevier 0444534725   ۲۰۰۹

۱۱th International Congress on Catalysis – 40th Anniversary, Part A

Specifications:         $۵۴۸  J.W. Hightower W.N. Delgass A.T. Bell Elsevier Science 0444819479   ۱۹۹۶

۱۲th International Congress on Catalysis, Part A (Studies in Surface Science and Catalysis, V.130A)

Specifications:         $۵۰۰ J.L.G. Fierro A. Corma F.V. Melo S. M Elsevier 044450480X   ۲۰۰۰

۱۸th European Symposium on Computer Aided Process Engineering

Specifications:         $۵۱۰  Bertrand Braunschweig Xavier Joulia Elsevier Science 0444532277   ۲۰۰۸

۱۹th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE-19, 2009, Poland (Computer Aided

Specifications:         $۵۲۰ Jacek Jezowski Jan Thullie Elsevier 0444534334   ۲۰۰۹

۲۰th European Symposium of Computer Aided Process Engineering (Computer Aided Chemical Engineering, Volum

Specifications:         $۶۰۵ S. Pierucci G. Buzzi Ferraris Elsevier 0444535691   ۲۰۱۰

۲۱st European Symposium on Computer Aided Process Engineering (Computer Aided Chemical Engineering, Volum

Specifications:         $۵۷۵  E. N. Pistikopoulos Michael C. Georgia Elsevier 044453895X   ۲۰۱۱

۲-Butenal (Concise International Chemical Assessment Documents)

Specifications:         $۴۰ World Health Organization World Health Organization 924153074X   ۲۰۰۸

۳D Fibre Reinforced Polymer Composites

Specifications:         $۱۱۳ TONG, Liyong, and Adrian P. MOURI Elsevier Science. 0080439381   ۲۰۰۲

۳D QSAR in Drug Design, Volume 2. Ligand-Protein Interactions and Molecular Similarity (3D Quantitative Structu

Specifications:         $۴۴۶ H. Kubinyi Gerd Folkers Yvonne C. M Springer 0792347900   ۲۰۰۲

۵ Steps to a 5 AP Chemistry,2nd Edition 2008-2009 Edition (Advanced Placement Examinations Series)

Specifications:         $۱۸  John Moore Richard H. Langley McGraw-Hill 0071488553   ۲۰۰۸

۷۵ Years of Chromatography, A Historical Dialogue (Journal of chromatography library, Volume 17)

Specifications:         $۴۴ Leslie S. Ettre Albert Zlatkis Elsevier 0444417540   ۱۹۷۹

A Beginner’s Guide to Mass Spectral Interpretation

Specifications:         $۱۰۵ Terrence A. Lee Wiley 0471976296   ۱۹۹۸

A Bridge Not Attacked – Chemical Warfare Civilian Research During World War II

Specifications:         $۶۵ Harold Johnston World Scientific 981238152X   ۲۰۰۳

A Century of Separation Science

Specifications:         $۳۰۰ Haleem J. Issaq CRC 0824705769   ۲۰۰۲

A Concise Introduction to Additives for Thermoplastic Polymers (Wiley-Scrivener)

Specifications:         $۱۴۵ Johannes Karl Fink Wiley-Scrivener 0470609559   ۲۰۱۰

A Detailed Approach to Model Transport, Heterogeneous Chemistry,and Electrochemistry in Solid-oxide Fuel Cells

Vinod Janardhanan University of Karlsruhe 3866441843   ۲۰۰۷

A Guide to Polymeric Geomembranes – A Practical Approach (Polymer Science)

Specifications:         $۲۴۰ John Scheirs Wiley 0470519207   ۲۰۰۹

A Guide to Practical Toxicology, 2nd Edition – Evaluation, Prediction, and Risk

Specifications:         $۱۰۹  Adam Woolley Informa Healthcare 1420043145   ۲۰۰۸

A Guide to Protein Isolation

Specifications:         $۲۳۰ C. Dennison Springer 0792357515   ۲۰۰۲

A Guide to Safe Material and Chemical Handling (Wiley,Scrivener)

Specifications:         $۱۸۰ Nicholas P. Cheremisinoff Wiley,Scrivener 0470625821   ۲۰۱۰

A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry (6th Ed.)

Peter Sykes Longman Science   ۱۹۸۶

A Handbook of Transcription Factors (Subcellular Biochemistry)

Specifications:         $۱۸۹ Timothy R. Hughes Springer 9048190681   ۲۰۱۱

A History of Industrial Chemistry

Specifications:         $۵۶ F Sherwood Taylor Heinemann B0000CJQ8T   ۱۹۵۷

A Manual for Biochemistry Protocols (Manuals in Biomedical Research)

Specifications:         $۴۲ Markus R. Wenk Aaron Zefrin Fernand World Scientific 9812700668   ۲۰۰۷

A New Dimension to Quantum Chemistry – Analytic Derivative Methods in Ab Initio Molecular Electronic Structure

Specifications:         $۴۵ Yukio Yamaguchi John D. Goddard Yo Oxford University 0195070283   ۱۹۹۴

A New Unifying Biparametric Nomenclature that Spans all of Chemistry

Specifications:         $۲۶۳ Seymour Elk Elsevier 0444516859   ۲۰۰۴

A Practical Approach to Toxicological Investigations

Specifications:         $۳۹  Alan Poole George B. Leslie Cambridge University 0521341183   ۱۹۹۰

A Practical Guide to Supramolecular Chemistry

Specifications:         $۲۰۳ Peter Cragg Wiley 0470866535   ۲۰۰۶

A Practical Handbook of Preparative HPLC

Specifications:         $۲۰۰ Donald A Wellings Elsevier Science 1856174662   ۲۰۰۶

A Practical Introduction to the Simulation of Molecular Systems, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Martin J. Field Cambridge University 0521852528   ۲۰۰۷

A Primer for Sampling Solids, Liquids, and Gases – Based on the Seven Sampling Errors of Pierre Gy (ASA-SIAM)

Specifications:         $۱۰۲ Patricia L. Smith Society for Industrial Mathem 0898714737   ۲۰۰۱

A Primer on Quality in the Analytical Laboratory

Specifications:         $۵۲ John Kenkel CRC 1566705169   ۲۰۰۰

A Real-Time Approach to Process Control, 2nd Ed

Specifications:         $۱۲۷ William Y. Svrcek D.P. Mahoney B.R.  Wiley 0470025344   ۲۰۰۶

A Review of Recent Advances in X-Ray Analysis, and, The Impact of Radioactivity on Inorganic Chemistry

Specifications:         $۴۴ W. Lawrence Bragg University of Cambridge   ۱۹۵۰

A Small Dose of Toxicology – The Health Effects of Common Chemicals

Specifications:         $۴۳  Steven G. Gilbert CRC 0415311683   ۲۰۰۴

A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 3rd Edition

Specifications:         $۲۷۰  Donald L. Pavia Gary M. Lampman Ge Brooks Cole 1439049327   ۲۰۱۰

A Survey of Numerical Methods for Compressible Fluids

Specifications:         $۴۴ Gary A. Sod New York University   ۱۹۷۷

A Textbook of Modern Toxicology

Specifications:         $۲۲۰ Ernest Hodgson John Wiley and Sons. 047126508X   ۲۰۰۴

A Working Guide to Process Equipment

Specifications:         $۲۱۰ pdfNorm Liberman

A World Wide Review of Commercial Production of Biodiesel

Specifications:         $۲۲ Stephan Friedrich INSTITUTES FUR TECHNO   ۲۰۰۴

AATCC TECHNICAL MANUAL (AMERICAN ASSOCIATION OF TEXTILE CHEMISTS & COLORISTS Volu

Specifications:         $۲۱۰  AATCC AATCC 536904111   ۲۰۰۵

Aberration-corrected Analytical Electron Microscopy (RMS: Royal Microscopical Society)

Specifications:         $۶۵  Rik Brydson Wiley 0470518510   ۲۰۱۱

Absorbable and Biodegradable Polymers (Advances in Polymeric Biomaterials)

Specifications:         $۲۱۰ Shalaby W. Shalaby Karen J.L. Burg CRC 0849314844   ۲۰۰۴

Acceleration and Automation of Solid Sample Treatment (Techniques & Instrumentation in Analytical Chemistry)

Specifications:         $۴۰۰ M.D. Luque de Castro J.L. Luque Garci Elsevier 0444507167   ۲۰۰۲

Access to Chemistry

Specifications:         $۴۲  A.V. Jones Royal Society of Chemistry 0854045643   ۱۹۹۹

Acetylene Chemistry – Chemistry, Biology, and Material Science

Specifications:         $۳۰۰ Francois Diederich Peter Stang Rik R.  Wiley 3527307818   ۲۰۰۵

Acetylsalicylic Acid

Specifications:         $۱۰۵ Karsten Schro Wiley-VCH 3527321098   ۲۰۰۹

Acid Gas Injection and Carbon Dioxide Sequestration (Wiley,Scrivener)

Specifications:         $۱۷۵ John J. Carroll Wiley,Scrivener 0470625937   ۲۰۱۰

Acid in the Environment – Lessons Learned and Future Prospects

Specifications:         $۲۰۰ Gerald R. Visgilio Diana M. Whitelaw Springer 0387375619   ۲۰۰۷

Acidity and Basicity (Molecular Sieves)

Specifications:         $۴۱۳ Hellmut G. Karge Springer 3540739637   ۲۰۰۸

Acoustic Wave Sensors – Theory,Design & Physico-Chemical Applications (Applications of Modern Acoustics)

Specifications:         $۲۰۰ D. S. Ballantine, Jr. Elsevier 0120774607   ۱۹۹۶

Actinides-Chemistry and Physical Properties (Structure and Bonding, V.59-60)

Specifications:         $۲۱۲ L. Manes Springer 0387137521   ۱۹۸۵

Activated Carbon

Specifications:         $۴۴  Hassler J.W. Chem. Pub. Company   ۱۹۶۳

Activated Carbon

Specifications:         $۴۰۰ Harry Marsh Francisco Rodr?guez Rein Elsevier Science 0080444636   ۲۰۰۶

Activated Carbon Adsorption

Specifications:         $۳۱۰ Roop Chand Bansal Meenakshi Goyal CRC 0824753445   ۲۰۰۵

Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment

Specifications:         $۱۵۵  Ferhan Cecen 214 zgur Aktas Wiley 3527324712   ۲۰۱۲

Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation (Interface Science and Technology)

Specifications:         $۳۱۹ Teresa J. Bandosz Elsevier 0123705363   ۲۰۰۶

Activating Unreactive Substrates – The Role of Secondary Interactions

Specifications:         $۲۳۰ Carsten Bolm F. Ekkehardt Hahn Wiley VCH 3527318232   ۲۰۰۹

Activation and Catalytic Reactions of Saturated Hydrocarbons in the Presence of Metal Complexes

Specifications:         $۴۲۵ A.E. Shilov Georgiy B. Shul’pin Alexan Springer 0792361016   ۲۰۰۲

Activation of Small Molecules – Organometallic and Bioinorganic Perspectives

Specifications:         $۳۰۰ William B. Tolman Wiley,VCH 3527313125   ۲۰۰۷

Activation of Unreactive Bonds and Organic Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry,Vol. 3)

Specifications:         $۳۳۳ S. Murai P. Hofmann Springer 3540648623   ۱۹۹۹

Activity-Based Protein Profiling (Topics in Current Chemistry)

Specifications:         $۲۵۹  Stephan A. Sieber Springer 3642283772   ۲۰۱۲

Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals – Volume 1

Specifications:         $۶۴ National Research Council National Academies Press 0309073995   ۲۰۰۱

Acute Toxicology Testing, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Shayne C. Gad Christopher P. Chengeli Elsevier 0122722507   ۱۹۹۷

Adaption of Simulated Annealing to Chemical Optimization Problems (Data Handling in Science and Technology)

Specifications:         $۲۹۴ John H. Kalivas Elsevier 0444818952   ۱۹۹۵

Adaptive and Functional Polymers, Textiles and Their Applications

Specifications:         $۱۱۸  Jinlian Hu Imperial College Press 1848164750   ۲۰۱۱

Addison Wesley Chemistry 11

Specifications:         $۴۴  Geoff Rayner-Canham, Sadru Damji Addison Wesley 0201708124   ۲۰۰۲

Addition and Condensation Polymerization Processes (Advances in Chemistry 91)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F. ACS   ۱۹۶۹

Additive Migration from Plastics into Foods, A Guide for Analytical Chemists

Specifications:         $۱۷۵ TR Crompton Rapra 1847350550   ۲۰۰۷

Additives and Crystallization Processes – From Fundamentals to Applications

Specifications:         $۳۰۵ Keshra Sangwal Wiley 0470061537   ۲۰۰۷

Additives for Coatings

Specifications:         $۴۱۰ Johan Bieleman Wiley 3527297855   ۲۰۰۰

Additives for Plastics Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۴۱۶ J. Murphy Elsevier Science 1856173704   ۲۰۰۱

Additives for Polyolefins – Getting the Most out of Polypropylene, Polyethylene and TPO

Specifications:         $۲۰۰ Michael Tolinski William Andrew 0815520514   ۲۰۰۹

Additives in Polymers – Industrial Analysis and Applications

Specifications:         $۵۸۰ Jan C. J. Bart Wiley 0470850620   ۲۰۰۵

Adeno-associated Virus Vectors for Gene Therapy (Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology)

Specifications:         $۲۰۰ Terence R. Flotte Kenneth I. Berns Elsevier 0444519491   ۲۰۰۵

Adhesion – Current Research and Applications

Specifications:         $۳۱۰ Wulff Possart John Wiley 3527312633   ۲۰۰۶

Adhesion and Bonding to Polyolefins (Rapra Review Reports)

Specifications:         $۲۱۵ D M Brewis I Mathieson Smithers Rapra Technology 1859573231   ۲۰۰۲

Adhesion Aspects of Polymeric Coatings, Volume 2

Specifications:         $۲۱۰ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643777   ۲۰۰۳

Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 1

Specifications:         $۲۲۲ K. L. Mittal Brill Academic Publishers 9067643386   ۲۰۰۱

Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 2

Specifications:         $۴۰۰ K. L. Mittal V.S.P. Intl Science 9067644218   ۲۰۰۵

Adhesion Aspects of Thin Films, Volume 3

Specifications:         $۳۰۰ K. L. Mittal BRILL 9067644552   ۲۰۰۷

Adhesion of Polymers

Specifications:         $۲۱۹ Vladimir Kestelman Roman A. Veslovs McGrawHill 0071370455   ۲۰۰۲

Adhesion Science and Engineering. Volume 1 – The Mechanics of Adhesion.  ۱

Specifications:         $۶۱۲ POCIUS, Alphonsus V., and Manoj CH Elsevier Science (USA) 0444511407   ۲۰۰۲

Adhesion Science and Engineering. Volume 2 – Surfaces, Chemistry and Applications.  ۲

Specifications:         $۶۱۲ POCIUS, Alphonsus V., and Manoj CH Elsevier Science B.V. 0444511407   ۲۰۰۲

Adhesive Bonding – Materials, Applications and Technology

Specifications:         $۲۳۹  Walter Brockmann Paul Ludwig Geib J Wiley 3527318984   ۲۰۰۸

Adhesive Bonding – Science, Technology and Applications

Specifications:         $۵۷۷ Robert D. Adams Woodhead Publishing 1855737418   ۲۰۰۵

Adhesives and Adhesive Tapes

Specifications:         $۱۲۵  Gerhard Gierenz  Werner Karmann Wiley VCH 3527301100   ۲۰۰۱

Adhesives and Sealants – Technology, Applications and Markets

Specifications:         $۵۴۰  David Dunn Smithers Rapra Technology 1859573657   ۲۰۰۳

Adhesives Technology for Electronic Applications – Materials, Processing, Reliability

Specifications:         $۳۵۲ James J. Licari Dale W. Swanson William Andrew 0815515138   ۲۰۰۵

Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Sina Ebnesajjad William Andrew 0815515332   ۲۰۰۸

Adhesives, Adhesion Science and Testing

Specifications:         $۵۵ ASTM International ASTM International 0803134894   ۲۰۰۵

Admixtures in Crystallization

Specifications:         $۴۲۱ Jaroslav Nyvlt Joachim Ulrich Wiley-VCH 3527287396   ۱۹۹۵

Adsorbed Monolayers on Solid Surfaces (STRUCTURE AND BONDING Vol. 38)

Specifications:         $۴۴ Springer 0387095829   ۱۹۷۹

Adsorbents (Fundamentals and Applications)

Specifications:         $۱۷۰ Ralph T. Yang Wiley 0471297410   ۲۰۰۳

Adsorption Analysis, Equilibria and Kinetics (Series on Chemical Engineering, Vol 2)

Specifications:         $۲۶۰ Duong D. Do World Scientific Publishing 1860941303   ۱۹۹۸

Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution (Surfactant Science)

Specifications:         $۴۰۲ K.L. Mittal Dinesh O. Shah TF,CRC 0824708431   ۲۰۰۳

Adsorption and Diffusion (Molecular Sieves, 7)

Specifications:         $۴۳۸ Hellmut G. Karge Jens Weitkamp Springer 3540739653   ۲۰۰۸

Adsorption and its Applications in Industry & Environmental Protection, Volume 1 – Applications in Industry (Surfac

Specifications:         $۴۷۵ A. Debrowski Elsevier 0444501657   ۱۹۹۹

Adsorption and its Applications in Industry and Environmental Protection, Volume II – Applications in Environmenta

Specifications:         $۵۰۰ A. Dabrowski Elsevier 0444501665   ۱۹۹۹

Adsorption and Transport at the Nanoscale

Specifications:         $۲۰۰ Nick Quirke CRC 0415327016   ۲۰۰۶

Adsorption at interfaces (Division of Colloid and Surface Chemistry 1974)

Specifications:         $۴۴  K. L. Mittal American Chemical Society 0841202494   ۱۹۷۵

Adsorption by Carbons

Specifications:         $۳۰۰ Eduardo J. Bottani,Juan M.D. Tascan Elsevier 0080444644   ۲۰۰۶

Adsorption by Powders and Porous Solids – Principles, Methodology and Applications

Specifications:         $۱۳۶ Jean Rouquerol Fran‡ois Rouquerol Ke Academic Press 0125989202   ۱۹۹۹

Adsorption Engineering (Chemical engineering monographs)

Specifications:         $۲۵۰ Motoyuki Suzuki Elsevier 0444412956   ۱۹۹۰

Adsorption From Aqueous Solution (Advances in Chemistry 79)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F. ACS   ۱۹۶۸

Adsorption of Metals by Geomedia – Variables, Mechanisms, and Model Applications

Specifications:         $۲۱۲ Everett Jenne Elsevier,Academic Press 012384245X   ۱۹۹۸

Adsorption of Reactive Red 158 Dye by Chemically Treated Cocos Nucifera L. Shell Powder

Specifications:         $۴۹  Ackmez Mudhoo Dickcha Beekaroo Springer 940071985X   ۲۰۱۱

Adsorption on Silica Surfaces (Surfactant Science)

Specifications:         $۴۰۰ Eugene Papirer CRC 0824700031   ۲۰۰۰

Adsorption Processes for Natural Gas Treatment – A Technology Update-Ulrich Daiminger , Waldemar Lind

Specifications:         $۲۲

Adsorption Technology and Design

Specifications:         $۱۱۸ W. J. Thomas Elsevier 0750619597   ۱۹۹۸

Adsorption, Ion Exchange and Catalysis – Design of Operations and Environmental Applications

Specifications:         $۳۰۲ Vassilis Inglezakis Stavros Poulopoulos Elsevier 0444527834   ۲۰۰۶

Adsorption, Theory, Modeling, and Analysis (Surfactant Science Series)

Specifications:         $۲۵۹ Jozsef Toth CRC 0824707478   ۲۰۰۲

Advanced Applications of NMR to Organometallic Chemistry (Physical Organometallic Chemistry)

Specifications:         $۵۴۵ Marcel Gielen  Rudolph Willem  Bernd John Wiley Sons 0471959383   ۱۹۹۶

Advanced Aspects of Spectroscopy

Specifications:         $۴۴  Muhammad Akhyar Farrukh InTech 9535107156   ۲۰۱۲

Advanced Blowout and Well Control

Specifications:         $۲۰۰ GRACE, Robert D Gulf Publishing Company 088415260   ۱۹۹۴

Advanced Catalysts and Nanostructured Materials

Specifications:         $۳۰۰ William R. Moser Academic Press 0125084609   ۱۹۹۶

ADVANCED CERAMIC PROCESSING AND TECHNOLOGY Volume 1

Specifications:         $۲۲۸ Jon G.P. Binner NOYES PUBLICATIONS 0815512562   ۱۹۹۰

Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 2

Specifications:         $۲۰۷ Ernest W. Flick William Andrew 0815513461   ۱۹۹۴

Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 3

Specifications:         $۳۰۰ Ernest W. Flick William Andrew 0815513828   ۱۹۹۵

Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 4

Specifications:         $۲۰۰  Ernest W. Flick William Andrew 0815513968   ۱۹۹۶

Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 5

Specifications:         $۳۰۰ Ernest W. Flick William Andrew 081551431X   ۱۹۹۹

Advanced Computer Simulation Approaches for Soft Matter Sciences I (Advances in Polymer Science)®

Specifications:         $۳۵۶ S. Auer  K. Binder  J.G. Curro  D. Fren Springer 3540220585   ۲۰۰۵

Advanced Computer Simulation Approaches for Soft Matter Sciences II (Advances in Polymer Science, Vol 185)

Specifications:         $۴۰۸ Christian Holm Kurt Kremer Springer 3540260919   ۲۰۰۵

Advanced Concepts of Bearing Technology (Rolling Bearing Analysis, Fifth Edtion)

Specifications:         $۲۴۰ Tedric A. Harris Michael N. Kotzalas CRC 0849371821   ۲۰۰۶

Advanced Dairy Chemistry Volume 2 – Lipids, 3rd ed

Specifications:         $۳۰۰ P.F. Fox P.L.H. McSweeney Springer 0387263640   ۲۰۰۶

Advanced Drying Technologies

Specifications:         $۲۱۰ Arun S. Mujumdar Tadeusz Kudra CRC 0824796187   ۲۰۰۱

Advanced Elastomers – Technology, Properties and Applications

Specifications:         $۴۴  Anna Boczkowska InTech 9535107392   ۲۰۱۲

Advanced ESR Methods in Polymer Research

Specifications:         $۲۳۰ Shulamith Schlick Wiley 0471731897   ۲۰۰۶

Advanced Free Radical Reactions for Organic Synthesis

Specifications:         $۲۰۲ Hideo Togo Elsevier 0080443744   ۲۰۰۴

Advanced Gas Chromatography – Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications

Specifications:         $۴۴  Mustafa Ali Mohd InTech 9535102984   ۲۰۱۲

Advanced Inorganic Chemistry – A Comprehensive Text

Specifications:         $۴۷  F. Albert Cotton Interscience Publishers 0471175609   ۱۹۷۲

 ۱

Advanced Inorganic Fluorides – Synthesis, Characterization and Applications

Specifications:         $۴۱۰ T. Nakajima B. Zcaron emva A. Tressa Elsevier 0444720022   ۲۰۰۰

Advanced Membrane Science and Technology for Sustainable Energy and Environmental Applications (Woodhead S

Specifications:         $۳۳۰  Angelo Basile Suzana Pereira Nunes Woodhead Publishing 1845699696   ۲۰۱۲

Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling (Green Energy and Technology)

Specifications:         $۱۲۹  Jarosaw Milewski Konrad wirski Massi Springer 0857292617   ۲۰۱۱

Advanced Nanoscale ULSI Interconnects – Fundamentals and Applications

Specifications:         $۲۰۰ Yosi Shacham-Diamand Tetsuya Osaka Springer 0387958673   ۲۰۰۹

Advanced Natural Gas Engineering

Specifications:         $۱۹۵ Xiuli Wang Michael Economides Gulf Company 1933762381   ۲۰۰۹

Advanced Organic Chemistry – Reaction Mechanisms

Specifications:         $۲۰۰ Reinhard Bruckner Elsevier 0121381103   ۲۰۰۲

Advanced Organic Chemistry of Nucleic Acids

Specifications:         $۲۱۰ Z. Shabarova A. Bogdanov John Wiley & Sons 3527290214   ۱۹۹۴

Advanced Organic Chemistry, 5th Edition

Specifications:         $۳۱۸ F.A. Carey-Springer,MGH   ۲۰۰۴

 ۱

Advanced Organic Chemistry, Fourth Edition – Part A- Structure and Mechanisms

Specifications:         $۱۵۹ Francis A. Carey Richard J. Sundberg Springer 0306462427   ۲۰۰۰

Advanced Organic Chemistry, Fourth Edition – Part B- Reaction and Synthesis

Specifications:         $۱۵۹ R.J. Sundberg F.A. Carey Springer 0306462443   ۲۰۰۱

Advanced Organic Reactions Compilation

Specifications:         $۲۰

Advanced pH Measurement and Control, 3rd Edition

Specifications:         $۹۰ Gregory K. McMillan Robert A. Camer ISA 1934394432   ۲۰۰۴

Advanced Photonic Structures for Biological and Chemical Detection (Integrated Analytical Systems)

Specifications:         $۲۰۰ Xudong Fan Springer 0387980601   ۲۰۰۹

Advanced Polymer Composites and Polymers in the Civil Infrastructure

Specifications:         $۳۰۰ L.C. Hollaway P.R. Head Elsevier 0080436617   ۲۰۰۱

Advanced Polymer Processing Operations

Specifications:         $۱۹۶ Ph.D. Nicholas P. Cheremisinoff Noyes Publications 0815514263   ۱۹۹۸

Advanced Polymeric Materials – Structure Property Relationships

Specifications:         $۳۴۳ Gabriel O. Shonaike Suresh G. Advani CRC 1587160471   ۲۰۰۳

Advanced Practical Medicinal Chemistry

Specifications:         $۲۰۰ Ashutosh Kar New Age Publications (Acade 8122415393   ۲۰۰۴

Advanced Process Control – Beyond Single Loop Control

Specifications:         $۱۰۲ Cecil Smith Wiley,AIChE 0470381973   ۲۰۱۰

Advanced Propellant Chemistry (Advances in Chemistry vol.54)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۶۶

Advanced Routes for Polymer Toughening

Specifications:         $۴۱۰ Ezio Martuscelli P. Musto G. Ragosta Elsevier 0444819606   ۱۹۹۶

Advanced Rubber Composites (Advances in Polymer Science)

Specifications:         $۳۳۹  Gert Heinrich Springer 3642195032   ۲۰۱۱

Advanced Scientific Computing in Basic With Applications in Chemistry, Biology and Pharmacology (Data Handling

Specifications:         $۱۴۶ P. Valko S. Vajda Elsevier Science Ltd 0444872701   ۱۹۸۹

Advanced Separation Techniques for Nuclear Fuel Reprocessing and Radioactive Waste Treatment (Woodhead Publi

Specifications:         $۲۵۵  Kenneth L Nash Gregg J Lumetta Woodhead Publishing 1845695011   ۲۰۱۱

Advanced Structural Inorganic Chemistry (International Union of Crystallography)

Specifications:         $۳۰۰ Wai-Kee Li Gong-Du Zhou Thomas M Oxford University 0199216940   ۲۰۰۸

Advanced Thermodynamics for Engineers

Specifications:         $۱۴۳ D. Winterbone FEng BSc PhD DSc FI Butterworth-Heinemann 034067699X   ۱۹۹۶

Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Techniques (Springer Series in Chemical Physics)

Specifications:         $۳۰۰ Wolfgang Becker Springer 3540260471   ۲۰۰۵

Advanced Transport Phenomena – Fluid Mechanics and Convective Transport Processes

Specifications:         $۲۱۰ L. Gary Leal Cambridge University Press 0521849101   ۲۰۰۷

Advanced Transport Phenomena (Cambridge Series in Chemical Engineering)

Specifications:         $۲۱۰  John C. Slattery Cambridge University Press 052163203X   ۱۹۹۹

Advanced Wood Adhesives Technology

Specifications:         $۲۰۰ A. Pizzi CRC 0824792661   ۱۹۹۴

Advances in Atomic Spectroscopy, Volume 2

Specifications:         $۲۰۰ Joseph Sneddon JAI PRESS INC. 1559387017   ۱۹۹۵

Advances in Atomic Spectroscopy, Volume 3

Specifications:         $۲۰۰ Joseph Sneddon Jai Press 0762300728   ۱۹۹۷

Advances in Atomic Spectroscopy, Volume 4

Specifications:         $۲۰۰ J. Sneddon JAI Press 0762303425   ۱۹۹۸

Advances in Atomic Spectroscopy, Volume 5

Specifications:         $۳۰۰ J. Sneddon JAI Press 0762305029   ۱۹۹۹

Advances in Automation for Plastics Injection Moulding

Specifications:         $۱۴۵ J.M. Mallon Rapra 1859572839   ۲۰۰۱

Advances in Biochemical Engineering, Volume 17

Specifications:         $۴۴ A. Fiechter Springer Verlag 0387099557   ۱۹۸۰

Advances in Biochemical Engineering, Volume 18

Specifications:         $۵۰ Flechter Springer Verlag 0387099360   ۱۹۸۰

Advances in BioChirality

Specifications:         $۲۱۰ G. Palyi C. Zucchi L. Caglioti Elsevier 0080434045   ۱۹۹۹

Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Volume 55

Specifications:         $۲۵۰ Derek Horton Elsevier 0120072556   ۲۰۰۰

Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Volume 57

Specifications:         $۳۰۰ Derek Horton Elsevier 0120072572   ۲۰۰۱

Advances in Catalysis, Volume 22

Specifications:         $۴۴ D. D. Eley Academic 0120078228   ۱۹۷۲

Advances in Catalysis, Volume 44

Specifications:         $۲۰۴ Werner O. Haag,Gates,Knoezinger Academic Press 0120078449   ۲۰۰۰

Advances in Catalysis, Volume 47

Specifications:         $۳۰۰ H. Knozinger Bruce C. Gates Elsevier 0120078473   ۲۰۰۳

Advances in Catalysis, Volume 48

Specifications:         $۳۱۰ Bruce C. Gates Helmut Knozinger Academic Press 0120078481   ۲۰۰۴

Advances in Catalysis, Volume 50

Specifications:         $۳۰۰ H. Knozinger Bruce C. Gates Elsevier 0120078503   ۲۰۰۶

Advances in Catalytic Activation of Dioxygen by Metal Complexes (Catalysis by Metal Complexes)

Specifications:         $۲۴۰ Laszlo I. Simandi Springer 1402010745   ۲۰۰۳

Advances in Chemical Engineering

Specifications:         $۴۴  Zeeshan Nawaz InTech 9535103929   ۲۰۱۲

Advances in Chemical Engineering, Volume 1

Specifications:         $۴۴ T B Drew Academic Press 0120085011   ۱۹۵۶

Advances in Chemical Engineering, Volume 11

Specifications:         $۲۱۵ THOMAS B. DREW Academic Press 0120085119   ۱۹۸۱

Advances in Chemical Engineering, Volume 12

Specifications:         $۸۹ James Wei Academic Press 0120085127   ۱۹۸۳

Advances in Chemical Engineering, Volume 13

Specifications:         $۲۱۵ JAMES WE1 Academic Press 0120085135   ۱۹۸۷

Advances in Chemical Engineering, Volume 14

Specifications:         $۱۱۰ James Wei Academic 0120085143   ۱۹۸۸

Advances in Chemical Engineering, Volume 17

Specifications:         $۲۱۵ JOHN L. ANDERSON KENNETH B.  Academic Press 0120085178   ۱۹۹۲

Advances in Chemical Engineering, Volume 18

Specifications:         $۹۰ James Wei Academic 0120085186   ۱۹۹۲

Advances in Chemical Engineering, Volume 19

Specifications:         $۲۲۰ James Wei John L. Anderson Academic 0120085194   ۱۹۹۵

Advances in Chemical Engineering, Volume 24

Specifications:         $۲۲۰ James Wei John L. Anderson Academic 0120085240   ۱۹۹۸

Advances in Chemical Engineering, Volume 25

Specifications:         $۲۱۵ John H. Seinfeld George Stephanopoul Academic Press 0120085259   ۱۹۹۹

Advances in Chemical Engineering, Volume 26

Specifications:         $۳۸۰ J.Wei J.H. Seinfeld G.Stephanopoulos  Elsevier 0120085267   ۲۰۰۱

Advances in Chemical Engineering, Volume 29 – Molecular and Cellular Foundations of Biomaterials

Specifications:         $۲۲۹ Michael J Sefton Nicholas Peppas Academic Press 0120085291   ۲۰۰۴

Advances in Chemical Engineering, Volume 3

Specifications:         $۲۱۵ THOMAS B. DREW Academic Press 0120085038   ۱۹۶۲

Advances in Chemical Engineering, Volume 30 (Multiscale Analysis)

Specifications:         $۳۵۴ Guy B. Marin Elsevier 0120085305   ۲۰۰۵

Advances in Chemical Engineering, Volume 31 (Computational Fluid Dynamics)

Specifications:         $۳۰۰ Guy B. Marin Elsevier,Academic Press 0120085313   ۲۰۰۶

Advances in Chemical Engineering, Volume 32 – Chemical Engineering Kinetics

Specifications:         $۳۵۴ Guy B. Marin Elsevier 0123738997   ۲۰۰۷

Advances in Chemical Engineering, Volume 33

Specifications:         $۳۰۰ Guy B. Marin Elsevier 0123739004   ۲۰۰۸

Advances in Chemical Engineering, Volume 34 – Mathematics and Chemical Engineering and Kinetics

Specifications:         $۳۰۰ Guy B. Marin,D. H. West,Gregory Yabl Elsevier 0123745063   ۲۰۰۸

Advances in Chemical Engineering, Volume 35 (Engineering Aspects of Self-Organising Materials)

Specifications:         $۲۲۰ Rudy Koopmans Academic 012374752X   ۲۰۰۹

Advances in Chemical Engineering, Volume 36

Specifications:         $۲۱۵ Hugo De Lasa Academic 0123747635   ۲۰۰۹

Advances in Chemical Engineering, Volume 37 – Characterization of Flow, Particles and Interfaces

Specifications:         $۲۲۴ Jinghai Li Academic Press 0123747384   ۲۰۰۹

Advances in Chemical Engineering, Volume 4

Specifications:         $۸۵ T.B. Drew Academic Press 0120085046   ۱۹۶۳

Advances in Chemical Engineering, Volume 5

Specifications:         $۲۱۵ THOMAS B. DREW Academic Press 0120085054   ۱۹۶۵

Advances in Chemical Engineering, volume 6

Specifications:         $۴۴ T B Drew Academic Press 0120085062   ۱۹۷۰

Advances in Chemical Engineering, Volume 7

Specifications:         $۲۱۵ THOMAS B. DREW Academic Press 0120085070   ۱۹۶۸

Advances in Chemical Engineering, volume 8

Specifications:         $۴۴ T B Drew Academic Press 0120085089   ۱۹۷۰

Advances in Chemical Engineering, volume 9

Specifications:         $۴۴ T B Drew Academic Press 0120085097   ۱۹۷۴

Advances in Chemical Physics, Computational Methods for Protein Folding

Specifications:         $۲۱۵ Richard A. Friesner Wiley-Interscience 0471209554   ۲۰۰۲

Advances in Chemical Physics, Volume 118

Specifications:         $۲۶۰ I. Prigogine, Stuart A. Rice Wiley&Interscience 0471438162   ۲۰۰۱

Advances in Chemical Physics, Volume 123

Specifications:         $۳۱۰  I. Prigogine Stuart A. Rice Wiley-Interscience 0471214531   ۲۰۰۲

Advances in Chemical Physics, Volume 129

Specifications:         $۲۷۱  Stuart A. Rice Wiley-Interscience 0471445274   ۲۰۰۴

Advances in Chemical Physics, Volume 136

Specifications:         $۲۵۵ Stuart A. Rice Wiley 0471682322   ۲۰۰۷

Advances in Chemical Physics, Volume 137

Specifications:         $۳۰۰ Stuart A. Rice Wiley 0471435732   ۲۰۰۸

Advances in Chemical Physics, Volume 143

Specifications:         $۱۹۵ Stuart A. Rice Wiley 0470500255   ۲۰۰۹

Advances in Chemical Physics,Geometric Structures of Phase Space in Multi-Dimensional Chaos-App to Chemical R

Specifications:         $۴۰۰ Stuart A. Rice Mikito Toda T.Komatsu Wiley 0471705276   ۲۰۰۵

Advances in Chemical Physics,Geometric Structures of Phase Space in Multi-Dimensional Chaos-App to Chemical R

Specifications:         $۵۱۰ Stuart A. Rice Mikito Toda T.Komatsu Wiley 0471711586   ۲۰۰۵

Advances in Chemical Propulsion – Science to Technology (Environmental & Energy Engineering)

Specifications:         $۳۱۶ Gabriel D. Roy CRC 0849311713   ۲۰۰۲

Advances in Chemical Sensors

Specifications:         $۴۴  Wen Wang InTech 9533077925   ۲۰۱۲

Advances in Chemistry Research, Volume 8

Specifications:         $۴۴  James C. Taylor Nova Science Pub Inc 1613249369   ۲۰۱۱

Advances in Chromatography, Volume 35

Specifications:         $۲۴۹ Phyllis R. Brown Eli Grushka Marcel Dekker 0824793617   ۱۹۹۵

Advances In Chromatography, Volume 44

Specifications:         $۳۰۰ Eli Grushka Nelu Grinberg CRC 1574447343   ۲۰۰۵

Advances in Chromatography, Volume 47

Specifications:         $۳۰۰ Eli Grushka Nelu Grinberg CRC 1420060368   ۲۰۰۹

Advances in Chromatography, Volume 48

Specifications:         $۱۹۹ Eli Grushka Nelu Grinberg CRC Press 1420084534   ۲۰۱۰

Advances in Clean Hydrocarbon Fuel Processing – Science and technology (Woodhead Publishing Series in Energy)

Specifications:         $۳۰۰  M.R. Khan Woodhead Publishing 1845697278   ۲۰۱۲

Advances in Clinical Chemistry, Volume 37

Specifications:         $۲۱۰ Herbert E. Spiegel Academic Press 0120103370   ۲۰۰۳

Advances in Clinical Chemistry, Volume 43

Specifications:         $۱۹۳  Gregory Makowski Academic Press 0123737036   ۲۰۰۷

Advances in Clinical Chemistry, Volume 47

Specifications:         $۱۹۳  Gregory Makowski Academic Press 0123747961   ۲۰۰۹

Advances in Clinical Chemistry, Volume 48

Specifications:         $۱۹۳  Gregory Makowski Academic Press 012374797X   ۲۰۰۹

Advances in Clinical Chemistry, Volume 49

Specifications:         $۱۹۳  Gregory Makowski Academic Press 0123747988   ۲۰۱۰

Advances in Clinical Chemistry, Volume 53

Specifications:         $۱۹۳  Gregory Makowski Academic Press 0123858550   ۲۰۱۱

Advances in Conjugated Linoleic Acid Research, Volume 2

Specifications:         $۳۰۰ Seb Chris adlof AOCS Publishing 1893997286   ۲۰۰۳

Advances in Crystal Growth Inhibition Technologies

Specifications:         $۳۱۸ Zahid Amjad Springer 0306464993   ۲۰۰۲

Advances in Crystallization Processes

Specifications:         $۴۴  Yitzhak Mastai InTech 9535105817   ۲۰۱۲

Advances in Electrochemical Science and Engineering, Volume 6

Specifications:         $۲۰۰ Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Wiley-VCH 3527295151   ۱۹۹۹

Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology (Volume 77)

Specifications:         $۱۲۵  Eric J. Toone Wiley 0470638354   ۲۰۱۱

Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology, Volume VIII

Specifications:         $۳۰۰ F. F. Nord John Wiley 0470124938   ۲۰۰۶

Advances in Fischer-Tropsch Synthesis, Catalysts, and Catalysis (Chemical Industries)

Specifications:         $۲۲۹ B. H. Davis Mario L. Occelli CRC 1420062565   ۲۰۱۰

Advances in Fluid Catalytic Cracking – Testing, Characterization, and Environmental Regulations (Chemical Industri

Specifications:         $۱۹۹  Mario L. Occelli CRC Press 1420062549   ۲۰۱۱

Advances in Food Biochemistry

Specifications:         $۱۶۹ Fatih Yildiz CRC Press 0849374995   ۲۰۱۰

Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry

Specifications:         $۲۴۰ JehudaYinon CRC PRESS 0849315220   ۲۰۰۴

Advances in Friedel-Crafts Acylation Reactions – Catalytic and Green Processes

Specifications:         $۱۴۹ Giovanni Sartori R. Maggi CRC 1420067923   ۲۰۱۰

Advances in Gas Phase Ion Chemistry, Volume 2

Specifications:         $۲۰۰ NIGEL G. ADAMS JAI Press 1559387033   ۱۹۹۶

Advances in Heterocyclic Chemistry , Volume 42

Specifications:         $۲۱۵  Author Unknown Academic Press 0120206420   ۱۹۸۷

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 101

Specifications:         $۲۳۱  Alan R. Katritzky Academic Press 0123813069   ۲۰۱۰

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 102

Specifications:         $۲۳۱  Alan R. Katritzky Academic Press 0123854644   ۲۰۱۱

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 76

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207761   ۲۰۰۰

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 77

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 012020777X   ۲۰۰۰

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 78

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207788   ۲۰۰۱

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 79

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207796   ۲۰۰۱

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 80

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 012020780X   ۲۰۰۱

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 81

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207818   ۲۰۰۲

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 82

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier 0120207826   ۲۰۰۲

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 83

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207834   ۲۰۰۳

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 84

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier 0120207842   ۲۰۰۳

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 85

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier,Academic Press 0120207850   ۲۰۰۴

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 86

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier,Academic Press 0120207869   ۲۰۰۴

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 87

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207877   ۲۰۰۵

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 88

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier,Academic Press 0120207885   ۲۰۰۵

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 89

Specifications:         $۲۰۹ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207893   ۲۰۰۵

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 90

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier 0120207907   ۲۰۰۶

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 91

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207915   ۲۰۰۶

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 92

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0120207923   ۲۰۰۶

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 93

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Academic Press 0123739349   ۲۰۰۷

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 94

Specifications:         $۳۰۰ Alan R. Katritzky Elsevier 0123739632   ۲۰۰۷

Advances in Heterocyclic Chemistry, Volume 95

Specifications:         $۲۷۹ Alan R. Katritzky Elsevier 0123742722   ۲۰۰۸

Advances in Inorganic Chemistry AND RADIOCHEMISTRY, Volume 22

Specifications:         $۱۹۰ H. J. EMELEUS A. G. SHARPE Academic 0120236222   ۱۹۷۹

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 40

Specifications:         $۲۴۰ A . G. Sykes Academic 0120236400   ۱۹۹۴

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 41

Specifications:         $۲۴۰ AG Sykes Academic 0120236419   ۱۹۹۴

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 44

Specifications:         $۲۰۴ AG Sykes Academic Press 0120236443   ۱۹۹۷

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 46

Specifications:         $۲۴۰ AG Sykes Academic 012023646X   ۱۹۹۹

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 54

Specifications:         $۲۰۰ Elsevier Science   ۲۰۰۳

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 55

Specifications:         $۲۶۸ Rudi van Eldik Elsevier 0120236559   ۲۰۰۴

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 58 – Homogeneous Biomimetic Oxidation Catalysis

Specifications:         $۲۲۲ Rudi van Eldik J. Reedijk Elsevier 0120236583   ۲۰۰۶

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 59 – Template effects and molecular organization

Specifications:         $۳۱۲ Rudi van Eldik Kristin Bowman-James Elsevier,Academic Press 0120236591   ۲۰۰۶

Advances in Lithium-Ion Batteries®

Specifications:         $۱۵۳ Walter van Schalkwijk Springer 0306473569   ۲۰۰۲

Advances in Mass Spectrometry, Volume 16

Specifications:         $۲۴۵ Gareth A.G. Brenton John Monaghan Elsevier 0444515283   ۲۰۰۴

Advances in Medicinal Chemistry, Volume 3

Specifications:         $۱۰۵ B.E. Maryanoff C.A. Maryanoff Elsevier Science 155938798X   ۱۹۹۶

Advances in Medicinal Chemistry, Volume 4

Specifications:         $۱۱۹ B.E. Maryanoff,A.B. Reitz Elsevier Science 0762300647   ۱۹۹۹

Advances in Medicinal Chemistry, Volume 5

Specifications:         $۱۱۴ A.B. Reitz S.L. Dax Elsevier Science 0762305932   ۲۰۰۰

Advances in Molecular Toxicology, Volume 5

Specifications:         $۲۵۱  James C. Fishbein Elsevier 044453864X   ۲۰۱۱

Advances in Molecular Vibrations and Collision Dynamics, Volume 3

Specifications:         $۲۲۵ Joel M. Bowman JAI Press 1559387904   ۱۹۹۸

Advances in Multiphase Flow and Heat Transfer, Volume 2

Specifications:         $۱۱۰  Lixin Cheng and Dieter Mewes Bentham Science Publishers 1608050949   ۲۰۰۹

Advances in Natural Gas Technology

Specifications:         $۴۴  Hamid A. Al-Megren InTech 9535105077   ۲۰۱۲

Advances in Organobromine Chemistry II – Proceedings Orgabrom ’93 (Industrial Chemistry Library)

Specifications:         $۳۲۰ Jean-Roger Desmurs Bernard Gerard M Elsevier 0444821058   ۱۹۹۵

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 46

Specifications:         $۳۲۶ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 0120311461   ۲۰۰۰

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 47

Specifications:         $۴۱۰ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 012031147X   ۲۰۰۱

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 48

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Academic Press 0120311488   ۲۰۰۱

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 49

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Elsevier 0120311496   ۲۰۰۳

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 50

Specifications:         $۳۰۰ Robert West  Anthony F. Hill Elsevier 012031150X   ۲۰۰۴

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 51

Specifications:         $۳۰۰ Hill West  Robert West  Anthony F. Hil Elsevier 0120311518   ۲۰۰۴

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 52

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Elsevier 0120311526   ۲۰۰۵

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 53

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Elsevier 0120311534   ۲۰۰۵

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 54

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Mark J. Fi Elsevier 0120311542   ۲۰۰۶

Advances in Organometallic Chemistry, Vol. 55

Specifications:         $۳۰۰ Robert West Anthony F. Hill Mark J. Fi Academic Press 0123739780   ۲۰۰۸

Advances in Photochemistry, Volume 27

Specifications:         $۱۸۰ D C Neckers, G. von Bünau & W. S. Je John Wiley  Sons 0471214515   ۲۰۰۲

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 35

Specifications:         $۲۱۰ Thomas Tidwell Academic Press 0120335352   ۲۰۰۰

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 36

Specifications:         $۲۲۰ John Richard Academic Press 0120335360   ۲۰۰۱

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 37

Specifications:         $۲۲۷ John Richard Academic Press 0120335379   ۲۰۰۳

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 39

Specifications:         $۲۶۶ J. Richard Academic Press 0120335395   ۲۰۰۵

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 40

Specifications:         $۲۸۱ John Richard Academic Press 0120335409   ۲۰۰۵

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 41

Specifications:         $۲۱۷ John Richard Academic Press 0120335417   ۲۰۰۶

Advances in Physical Organic Chemistry, Volume 42

Specifications:         $۳۰۰ John Richard Academic Press 0123740932   ۲۰۰۸

Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, Volume 8

Specifications:         $۲۰۸  A. Leitmannova Liu Academic Press 0123743419   ۲۰۰۸

Advances in Polymer Chemistry and Methods Reported in Recent US Patents

Specifications:         $۲۰۰ Thomas F. DeRosa Wiley 0470312866   ۲۰۰۸

Advances in Polymer Processing – From Macro- to Nano-Scales

Specifications:         $۳۰۰  Sabu Thomas Weimin Yang Woodhead Publishing Ltd 1845693965   ۲۰۰۹

Advances in Polymer Science,Vol. 10

Specifications:         $۹۰ Springer Springer 354005838   ۱۹۷۲

Advances in Polymer Science,Vol. 13

Specifications:         $۹۰ Springer Springer 0387065520   ۱۹۷۴

Advances in Polymer Science,Vol. 15

Specifications:         $۹۰ Springer Springer

Advances in Polymer Science,Vol. 6

Specifications:         $۲۰۰ Springer Springer

Advances in Polymer Science,Vol. 7

Specifications:         $۴۰۰ Springer Springer   ۱۹۷۰

Advances in Polymer Science,Vol. 9

Specifications:         $۹۰ Springer Springer 0387054847   ۱۹۷۲

Advances in Polyolefin Nanocomposites

Specifications:         $۱۴۹  Vikas Mittal CRC Press 1439814546   ۲۰۱۱

Advances in PROTEIN CHEMISTRY, Volume 36

Specifications:         $۱۵۰ C. B. ANFINSEN JOHN T. EDSALL Academic Press 0120342367   ۱۹۸۴

Advances in Quantum Chemistry, Volume 45 – Theory of the Interaction of Swift Ions with Matter, Part 1

Specifications:         $۳۰۰ R.Cabrera-Trujillo J.Sabin Academic Press 0120348454   ۲۰۰۴

Advances in Quantum Chemistry, Volume 46 – Theory of the Interaction of Swift Ions with Matter, Part 2

Specifications:         $۳۰۰ R.Cabrera-Trujillo J.Sabin Academic Press 0120348462   ۲۰۰۴

Advances in Quantum Chemistry, Volume 49

Specifications:         $۲۶۹ John R. Sabin Erkki J. Brandas Academic Press 0120348497   ۲۰۰۶

Advances in Quantum Chemistry, Volume 50 – Response Theory and Molecular Properties

Specifications:         $۳۱۸ John R. Sabin Erkki Brandas Academic Press 0120348500   ۲۰۰۵

Advances in Quantum Chemistry, Volume 51

Specifications:         $۲۶۱ John R. Sabin Erkki J. Brandas Elsevier 0120348519   ۲۰۰۶

Advances in Quantum Chemistry, Volume 52 – Theory of the Interaction of Radiation with Biomolecules

Specifications:         $۳۰۰ John R. Sabin Academic Press 0120348527   ۲۰۰۷

Advances in Quantum Chemistry, Volume 53 – Current Trends in Atomic Physics

Specifications:         $۳۰۰ John R. Sabin Erkki J. Brandas Elsevier 012373925X   ۲۰۰۸

Advances in Quantum Chemistry, Volume 55 – Applications of Theoretical Methods to Atmospheric Science

Specifications:         $۳۰۰ John R. Sabin Erkki J. Brandas Elsevier 0123743354   ۲۰۰۸

Advances in Radiation Chemistry of Polymers (Iaea Tecdoc)

Specifications:         $۳۰ IAEA Intl Atomic Energy Agency 9201125046   ۲۰۰۵

Advances in Research and Applications (Vitamins and Hormones, Volume 58)

Specifications:         $۲۰۰ Gerald Litwack Academic Press 0127098585   ۲۰۰۰

Advances in Scale-Up of Multiphase Systems

Specifications:         $۴۴ M. P. Dudukovic AIChE Process Development    ۲۰۰۶

Advances in Sensing with Security Applications (NATO Science for Peace and Security Series A, Chemistry and Biol

Specifications:         $۱۰۱ Jim Byrnes Springer 1402042868   ۲۰۰۶

Advances in Silicon Carbide Processing and Applications (Semiconductor Materials and Devices Series)

Specifications:         $۱۲۷ Stephen E. Saddow Anant Agarwal Artech House 1580537405   ۲۰۰۴

Advances in Solid Oxide Fuel Cells IV (Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 29, 2008)

Specifications:         $۱۱۰ Prabhakar Singh Narottam P. Bansal Wiley Amen Cerc Socy 0470344962   ۲۰۰۹

Advances in Sonochemistry, Volume 6 –  Ultrasound in Environmental Protection

Specifications:         $۳۰۰ A. Tiehm JAI Press 0444507051   ۲۰۰۱

Advances in Synthetic Metals-Twenty Years of Progress in Science

Specifications:         $۳۲۲ P. Bernier G. Bidan S. Lefrant Elsevier 0444720030   ۲۰۰۰

Advances in Synthetic Organic Chemistry and Methods Reported in US Patents

Specifications:         $۳۰۰ Thomas F. DeRosa Elsevier 0080444741   ۲۰۰۶

Advances in the Flow and Rheology of Non-Newtonian Fluids, 2 Volumes (Part A and B – Rheology Series)

Specifications:         $۴۶۸  D.A. Siginer Elsevier Science 0444826793   ۱۹۹۹

Advances in the Flow and Rheology of Non-Newtonian Fluids, Part B (Rheology Series)

Specifications:         $۲۳۴ D.A. Siginer,D. De Kee,R.P. Chhabra Elsevier 0444826793   ۱۹۹۹

Advances in the Forensic Analysis and Dating of Writing Ink

Specifications:         $۴۳  Richard L. Brunelle Kenneth R. Crawfo Charles C Thomas Pub Ltd 0398073473   ۲۰۰۳

Advances in the Study of Gas Hydrates

Specifications:         $۲۰۰ Charles E. Taylor Jonathan T. Kwan Springer 0306484811   ۲۰۰۴

Advances in the Theory of Atomic and Molecular Systems – Dynamics, Spectroscopy, Clusters, and Nanostructures

Specifications:         $۳۰۰ Piotr Piecuch Jean Maruani Gerardo De Springer 9048129842   ۲۰۰۹

Advances in the Theory of Benzenoid Hydrocarbons (Topics in Current Chemistry, vol 153)

Specifications:         $۱۱۰ S.J. Cyvin Ivan Gutman L.J. Allamando Springer 3540515054   ۱۹۹۰

Advances in the Theory of Benzenoid Hydrocarbons II (Topics in Current Chemistry. vol 162)

Specifications:         $۱۲۷ Ivan Gutman Springer 0387549617   ۱۹۹۲

Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry and Physics

Specifications:         $۴۴۹  Philip E. Hoggan, Erkki J. Brandas, Jea Springer 9400720750   ۲۰۱۲

Advances in Theoretically Interesting Molecules, Volume 3

Specifications:         $۲۵۹ RANDOLPH P. THUMMEL JAI Press Inc.,U.S. 1559386983   ۱۹۹۵

Advances in Theoretically Interesting Molecules, Volume 4 (1998)

Specifications:         $۱۱۴ Randolph P. Thummel Jai Press 0762300701   ۱۹۹۸

Advances in Transport Phenomena – 2010

Specifications:         $۱۷۹  Liqiu Wang Springer 3642194656   ۲۰۱۱

Advances in Treating Textile Effluent

Specifications:         $۴۴  Peter J. Hauser InTech 9533077048   ۲۰۱۱

Advancing Theory for Kinetics and Dynamics of Complex, Many-Dimensional Systems: Clusters and Proteins(Adva

Specifications:         $۱۹۵  Tamiki Komatsuzaki R. Stephen Berry Wiley 0470643714   ۲۰۱۱

Adventures in Chemical Physics – A Special Volume of Advances in Chemical Physics

Specifications:         $۳۰۰ R. Stephen Berry J Jortner S. Rice Wiley 0471738425   ۲۰۰۶

Aerosol Measurement – Principles, Techniques, and Applications, 2nd Ed.

Specifications:         $۳۱۳ Paul A. Baron Klaus Willeke Wiley 0471356360   ۲۰۰۱

Aerosol Sampling – Science, Standards, Instrumentation and Applications

Specifications:         $۲۵۰ James H. Vincent Wiley 0470027258   ۲۰۰۷

Aerosol Science and Technology (2nd Edition)

Specifications:         $۲۴۵ Parker C. Reist McGraw Hill 0070518823   ۱۹۹۳

Aerosol Technology – Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles, 2nd Edition

Specifications:         $۱۶۵  William C. Hinds Wiley 0471194107   ۱۹۹۹

Aerosols – Science and Technology

Specifications:         $۲۱۵  Igor Agranovski Wiley 352732660X   ۲۰۱۰

Affinity Chromatography

Specifications:         $۹۹ Jaroslava Turkova Elsevier 0444416056   ۱۹۷۸

Affinity Labeling (Methods in Enzymology, V046)

Specifications:         $۳۲۲ Kaplan,Colowick,Jakoby,Wilchek Academic Press 0121819469   ۱۹۷۷

Affinity, That Elusive Dream – A Genealogy of the Chemical Revolution (Transformations – Studies in the History of

Specifications:         $۵۸ Mi Gyung Kim The MIT Press 0262112736   ۲۰۰۳

Ageing of Rubber – Accelerated Heat Ageing Test Results

Specifications:         $۴۱۰ R.P. Brown T. Butler S.W. Hawley Rapra 185957274X   ۲۰۰۱

Agglomeration in Industry – Occurence & Applications (2 Volume set)(for pharmaceutical,food,chemical,mineral,cer

Specifications:         $۵۲۰ Wolfgang Pietsch Wiley-VCH 3527305823   ۲۰۰۵

Agglomeration Processes – Phenomena, Technologies, Equipment ®

Specifications:         $۴۰۰ Wolfgang Pietsch Wiley-VCH 3527303693   ۲۰۰۲

Aging Research in Yeast (Subcellular Biochemistry)

Specifications:         $۲۳۹  Michael Breitenbach S. Michal Jazwins Springer 9400725604   ۲۰۱۲

Agricultural Applications of Petroleum Products (Advances in Chemistry vol.7)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F. ACS   ۱۹۵۲

Agricultural Control Chemicals (Advances in Chemistry vol.1)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F. ACS   ۱۹۵۰

Agrochemical and Pesticide Safety Handbook (CRC Handbook of Pesticedes)

Specifications:         $۳۰۰ CRC Press 0849324475   ۱۹۹۴

Air Monitoring for Toxic Exposures, 2 Edition

Specifications:         $۲۳۴ Henry J. McDermott Wiley 0471454354   ۲۰۰۴

Air Pollution Damage to Vegetation (Advances in Chemistry 122)

Specifications:         $۴۴  John A. Naegele American Chemical Society 0841201838   ۱۹۷۳

Alberta Bitumen Processing Integration Study, Final Report

Specifications:         $۴۴ David Netzer The Alberta Energy Research I   ۲۰۰۶

Albright’s Chemical Engineering Handbook

Specifications:         $۱۶۹ Lyle Albright CRC 0824753623   ۲۰۰۹

Alchemy Rediscovered and Restored

Specifications:         $۳۳ Archibald Cockren Cosimo Classics 1602061041   ۲۰۰۷

Alcohol Fuel – A Guide to Making and Using Ethanol as a Renewable Fuel (for Wiser Living from Mother Earth Ne

Specifications:         $۲۶ Richard Freudenberger New Society 0865716269   ۲۰۰۹

Alcoholic Fuels (Chemical Industries)

Specifications:         $۲۰۸ Shelley Minteer CRC 0849339448   ۲۰۰۶

Aldrich Polymer Products – Catalog and Reference Guide

Aldrich Chemical Aldrich Chemical Co. Inc.

Algal Chemical Ecology

Specifications:         $۳۱۹ Charles D. Amsler Springer 3540741801   ۲۰۰۸

Alicyclic Chemistry, Volume 4 (SPR Alicyclic Chemistry (RSC))

Specifications:         $۵۵۹  W. Parker Royal Society of Chemistry 0851865828   ۱۹۷۷

Alignment Technologies and Applications of Liquid Crystal Devices

Specifications:         $۲۱۲ Takaoh and Hasegawa CRC 0748409025   ۲۰۰۵

Alkaloid Synthesis (Topics in Current Chemistry)

Specifications:         $۳۰۹  Hans-Joachim Knolker Springer 3642255280   ۲۰۱۲

Alkaloids Secrets of Life – Aklaloid Chemistry, Biological Significance, Applications and Ecological Role

Specifications:         $۴۰۰ Tadeusz Aniszewski Elsevier 0444527362   ۲۰۰۷

Alkene Metathesis in Organic Synthesis (Topics in Organometallic Chemistry, Vol. 1)

Specifications:         $۴۱۲ Alois Fuerstner Springer 3540642544   ۱۹۹۸

Alkene Polymerization Reactions with Transition Metal Catalysts (Studies in Surface Science and Catalysis, Volume

Specifications:         $۳۳۰ Yury Kissin Elsevier 0444532153   ۲۰۰۸

Alkyl Polyglycosides – Technology, Properties and Applications

Specifications:         $۲۰۰ K. Hill W. Von Rybinski G. Stoll Wiley 3527294511   ۱۹۹۷

All ICH Guidelines

Specifications:         $۲۱۰ ICH The International Conference    ۲۰۰۸

All-Valence Electrons S. C. F. Calculations (Topics in Current Chemistry. Vol 15d)

Specifications:         $۴۰ F. Boschke O. Leary Springer 0387051023   ۱۹۷۰

Alternative Formulations and Packaging to Reduce use of Chlorofluorocarbons (Pollution Technology Review)

Specifications:         $۳۰۰ T.P. Nelson S.L. Wevill Noyes Publications 0815512570   ۱۹۹۰

Alternative Fuels – The Future of Hydrogen, Second Edition

Specifications:         $۲۰۰ Michael Frank Hordes CRC 1420080164   ۲۰۰۸

Alternative Sweeteners, Fourth Edition

Specifications:         $۱۷۹  Lyn O’Brien-Nabors CRC Press 1439846146   ۲۰۱۱

Alternative Technologies for the Destruction of Chemical Agents and Munitions

Specifications:         $۴۵ John P. Longwell National Academy 0309049466   ۱۹۹۳

Alternative Toxicological Methods

Specifications:         $۳۱۱ Harry Salem Sidney A. Katz CRC 084931528X   ۲۰۰۳

Alternatives to Animal Testing (ISSUES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)

Specifications:         $۴۴  Ronald E. Hester Royal Society of Chemistry 1847552455   ۲۰۰۶

Alternatives to Conventional Food Processing (RSC Green Chemistry)

Specifications:         $۲۳۵  Andrew Proctor James H Clark George  Royal Society of Chemistry 1849730377   ۲۰۱۱

Amersham Biosciences – affinity chromatography. Principles and Methods

Specifications:         $۱۰۰ Amersham Biosciences 18102229

Amersham Biosciences – antibody purification Handbook

Specifications:         $۱۰۰ Amersham Biosciences 18103746

Amersham Biosciences – Chromatofocusing with Polybuffer and PBE HANDBOOK

Specifications:         $۵۰ Amersham Biosciences 18100907

Amersham Biosciences – Gel Filtration .Principles and Methods

Specifications:         $۱۰۰ Amersham Biosciences 18102218

Amersham Biosciences – Handbook of Protein Purification

Specifications:         $۶۰ Amersham Biosciences 18113229

Amersham Biosciences – Hyhydrophobic Interaction Chromatography, Principles and Methods

Specifications:         $۹۰ Amersham Biosciences 18102090

Amersham Biosciences – Reversed Phase Chromatography, Principles and Methods

Specifications:         $۹۰ Amersham Biosciences 18113416

Amino Acids, Peptides and Proteins (SPR A Specialist Periodical Report. Volume 34 (RSC))

Specifications:         $۵۵۹  J. S. Davies G. C. Barrett Royal Society of Chemistry 0854042423   ۲۰۰۴

Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry, Volume 4 – Protection Reactions, Medicinal Chemistry, C

Specifications:         $۱۹۵ Andrew B. Hughes Wiley 3527321039   ۲۰۱۱

Amino Group Chemistry – From Synthesis to the Life Sciences

Specifications:         $۳۲۲ Alfredo Ricci Wiley-VCH 3527317414   ۲۰۰۸

Amino-Acid Homopolymers Occurring in Nature (Microbiology Monographs)

Specifications:         $۱۸۹  Yoshimitsu Hamano Springer 3642124526   ۲۰۱۰

Ammonia – Principles and Industrial Practice

Specifications:         $۳۱۰ Max Appl Wiley-VCH 3527295933   ۱۹۹۹

Amphiphiles at Interfaces (Progress in Colloid & Polymer Science v103)

Specifications:         $۳۱۰ J. Texter F. Kremer G. Lagaly Springer 3798510849   ۱۹۹۷

Amphoteric Surfactants, 2nd Edition (Surfactant Science)

Specifications:         $۲۵۰ Eric G. Lomax CRC 0824793927   ۱۹۹۶

An Assessment of the National Institute of Standards & Technology, Chemical Science & Technology Laboratory, Fi

Specifications:         $۲۲ NAP National Academies Press 0309111757   ۲۰۰۷

An Evaluation of the ELECTROMETALLURGICAL APPROACH FOR TREATMENT OF EXCESS WEAPONS P

Specifications:         $۴۴ National Research Council National Academy 0309573300   ۱۹۹۶

An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions

Specifications:         $۲۱۹ Margaret Robson Wright Wiley 0470842938   ۲۰۰۷

An Introduction to Chemical Engineering – An Elementary Textbook for the Use of Students and Users of Chemical

Specifications:         $۴۴ A. F. Allen Sir Isaac Pitman & Sons   ۱۹۲۰

An Introduction to Chemical Engineering Analysis Using MATHEMATICA.

Specifications:         $۱۰۰ FOLEY, Henry C Elsevier Science (USA) 0122619129   ۲۰۰۲

An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design

Specifications:         $۱۳۴ Charles G. Hill John Wiley & Sons, Inc. 0471396095   ۱۹۷۷

An Introduction to Chemical Kinetics

Specifications:         $۱۰۱ Margaret Wright Wiley 0470090596   ۲۰۰۴

An Introduction to Chemistry

Specifications:         $۲۰۰ Mark Bishop Benjamin Cummings 0805321772   ۲۰۰۱

An Introduction to Chemoinformatics

Specifications:         $۱۰۱ Andrew R. Leach Valerie J. Gillet Springer 1402062907   ۲۰۰۷

An Introduction to Computational Biochemistry

Specifications:         $۱۰۵ C. Stan Tsai Wiley-Liss 047140120X   ۲۰۰۲

An Introduction to Crystal Analysis

Specifications:         $۴۴  Sir William Bragg D. Van Nostrand Company B006JRR7A4   ۱۹۲۹

An Introduction to Crystal Chemistry, 2 Edition

Specifications:         $۴۴  R. C. Evans Cambridge University Press 0521049547   ۱۹۶۴

An Introduction to Granular Flow (Cambridge Series in Chemical Engineering)

Specifications:         $۱۲۰ K. Kesava Rao Prabhu R. Nott Cambridge University Press 0521571669   ۲۰۰۸

An Introduction to Materials Engineering and Science – For Chemical and Materials Engineers

Specifications:         $۱۳۲ Brian S. Mitchell Wiley 0471436232   ۲۰۰۴

An Introduction to Medicinal Chemistry

Specifications:         $۱۵۹ Graham L. Patrick Oxford University Press, USA 0198558724   ۱۹۹۵

An Introduction to Medicinal Chemistry, 4th Edition

Specifications:         $۲۰۴ Graham L. Patrick Oxford University Press, USA 0199234477   ۲۰۰۹

An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy®

Specifications:         $۱۱۵ Thomas F. Kresina Wiley-Liss, Inc. 0471391883   ۲۰۰۱

An Introduction to Nonlinear Chemical Dynamics – Oscillations, Waves, Patterns, and Chaos (Topics in Physical Che

Specifications:         $۱۰۱ Irving R. Epstein John A. Pojman Oxford Univ 0195096703   ۱۹۹۸

An Introduction to Polymer Physics

Specifications:         $۱۴۰ David I. Bower Cambridge University Press 0521631378   ۲۰۰۲

An Introduction to Rheology (Rheology Series, vol.3)

Specifications:         $۲۰۴ H.A. Barnes J.F. Hutton K. Walters Elsevier 0444871403   ۱۹۸۹

An introduction to the fundamentals of quantum mechanics as they apply to chemistry,computational chemistry,Mater

Specifications:         $۱۱۰

An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd Ed.

Specifications:         $۳۱۱ I. M. Ward J. Sweeney Wiley 0471496251   ۲۰۰۴

Anaerobic Biological Treatment Processes (Advances in Chemistry vol.105)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS   ۱۹۷۲

Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production – Principles and Applications

Specifications:         $۲۲۰ Samir Khanal Wiley Blackwell 0813823463   ۲۰۰۸

Analyses of Hazardous Substances in Air, Volume 6 (Occupational Health and Safety. Part III, Air Monitoring Metho

Specifications:         $۱۶۰  Antonius Kettrup Helmut Greim Wiley 3527270531   ۲۰۰۲

Analysis and Control of Ultrafast Photoinduced Reactions (Springer Series in Chemical Physics)

Specifications:         $۳۰۰ O. Kuhn L. Woste Springer 3540680373   ۲۰۰۷

Analysis and Deformulation of Polymeric Materials – Paints, Plastics, Adhesives, and Inks (Topics in Applied Chemi

Specifications:         $۳۰۰ Jan W. Gooch Springer 0306455412   ۲۰۰۲

Analysis and Detection by Capillary Electrophoresis (Comprehensive Analytical Chemistry)

Specifications:         $۴۰۰  Maria Luisa Marina Elsevier Science 0444517189   ۲۰۰۵

Analysis and Purification Methods in Combinatorial Chemistry (Chemical Analysis)®

Specifications:         $۱۴۴ Bing Yan Wiley 0471269298   ۲۰۰۴

Analysis of Antioxidant-Rich Phytochemicals

Specifications:         $۱۹۹  Zhimin Xu Luke R. Howard Wiley Blackwell 0813823919   ۲۰۱۲

Analysis of Chemical Warfare Degradation Products

Specifications:         $۹۵  Karolin K. Kroening Renee N. Easter D Wiley 0470745878   ۲۰۱۱

Analysis of Cosmetic Products

Specifications:         $۳۰۰ Amparo Salvador Alberto Chisvert Elsevier Science 0444522603   ۲۰۰۷

Analysis of Drug Impurities (Sheffield Analytical Chemistry Series)

Specifications:         $۳۰۰ Richard J. Smith Michael L. Webb Wiley-Blackwell 1405133589   ۲۰۰۷

Analysis of Endocrine Disrupting Compounds in Food

Specifications:         $۲۲۹  Leo M. L. Nollet Wiley 0813818168   ۲۰۱۱

Analysis of Failure in Fiber Polymer Laminates – The Theory of Alfred Puck (Engineering Materials & Processes)

Specifications:         $۲۰۵ Martin Knops Springer 3540757643   ۲۰۰۸

Analysis of Petroleum for Trace Metal (Advances in Chemistry Series)

Specifications:         $۳۸  Robert A. Hofstader Oscar Irving Milne Amer Chemical Society 0841203490   ۱۹۷۶

Analysis of Plastics (Rapra Review Reports)

Specifications:         $۱۴۴  M.J. Forrest Smithers Rapra Press 1859573339   ۲۰۰۲

Analysis of Rocket Propellants (Analysis of Organic materials)

Specifications:         $۴۴ Hugh E. Malone Academic Press 0124667503   ۱۹۷۷

Analysis of Rubber and Rubber like Polymers (4th Edition)

Specifications:         $۶۳۸ M.J. Loadman M. John R. Loadman Springer 0412819708   ۱۹۹۹

Analysis, Networks, Peptides (Advances in Polymer Science, Vol 65)

Specifications:         $۷۹ Springerverlag Springer 0387136568   ۱۹۸۴

Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, 3rd Ed. (Solution Manual)

Specifications:         $۱۴۴  R Turton R Bailie W Whiting J Shaeiwi Prentice Hall B001R5OY0O   ۲۰۰۸

 ۱

Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, 4th Edition (2 Volumes)

Specifications:         $۱۴۴  R Turton R Bailie W Whiting J Shaeiwi Prentice Hall 0132618125   ۲۰۱۲

 ۱

Analysis-Reactions-Morphology (Advances in Polymer Science, Vol 71)

Specifications:         $۱۰۵ H. J. Cantow J. P. Kennedy S. Olive G.  Springer 0387154825   ۱۹۸۵

Analytic Combustion – With Thermodynamics, Chemical Kinetics and Mass Transfer

Specifications:         $۱۲۵  Anil W. Date Cambridge University Press 1107002869   ۲۰۱۱

Analytical and Preparative Separation Methods of Biomacromolecules

Specifications:         $۳۰۰ Hassan Y. Aboul-Enein CRC 0824719964   ۱۹۹۹

ANALYTICAL APPLICATIONS OF ULTRASOUND (Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, Vo

Specifications:         $۳۰۲ Lola Luque de Castro F. Priego Capote Elsevier Science 0444528253   ۲۰۰۷

Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, 2nd Edition

Specifications:         $۱۶۰ Jos‚ A. C. Broekaert Wiley VCH 352731282X   ۲۰۰۵

Analytical Chemistry

Specifications:         $۴۴  Ira S. Krull InTech 9535108375   ۲۰۱۲

Analytical Chemistry – Theoretical and Metrological Fundamentals

Specifications:         $۱۷۹ K. Danzer Springer 3540359885   ۲۰۰۷

Analytical Chemistry for Technicians, 3rd Edition

Specifications:         $۲۰۰ John Kenkel TF,CRC 1566705193   ۲۰۰۳

Analytical Chemistry in Archaeology (Cambridge Manuals in Archaeology)

Specifications:         $۲۱۰ A. M. Pollard C. M Batt B. Stern S. M.  Cambridge University 052165209X   ۲۰۰۷

Analytical Chemistry of Liquid Fuel Sources – Tar Sands Oil Shale, and Petroleum (Advances in Chemistry Series No

Specifications:         $۴۹  Howard Jensen Amer Chemical Society 0841203954   ۱۹۷۹

Analytical Chemistry Progress (Topics in Current Chemistry, Vol 126)

Specifications:         $۵۲ A. Anders Springer 0387135960   ۱۹۸۴

Analytical Electrochemistry,2 Edition

Specifications:         $۱۲۵ Joseph Wang Joseph Wang Wiley-VCH 0471282723   ۲۰۰۰

Analytical Fluid Dynamics, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۹ George Emanuel CRC 0849391148   ۲۰۰۱

Analytical Gas Chromatography, 2nd Edition

Specifications:         $۱۰۰ W. Jennings, E. Mittlefehldt & P. Strem Academic Press 012384357X   ۱۹۹۷

Analytical Instrumentation – Performance Characteristics and Quality

Specifications:         $۲۴۰ Graham Currell Wiley 0471999008   ۲۰۰۰

Analytical Measurements in Aquatic Environments (Analytical Chemistry)

Specifications:         $۱۲۹ Jacek Namiesnik Piotr Szefer CRC 142008268X   ۲۰۰۹

Analytical Method Development and Validation

Specifications:         $۴۸ Michael E. Swartz Ira S. Krull CRC 0824701151   ۱۹۹۷

Analytical Method Validation and Instrument Performance Verification (Pharmaceutical & Medicinal Chemistry)

Specifications:         $۲۰۰ Chung Chow Chan Y.C.Lee Herman La Wiley 0471259535   ۲۰۰۴

Analytical Methods for Food Additives

Specifications:         $۳۵۰ Roger Wood Lucy Foster Andrew Dam CRC 084932534X   ۲۰۰۴

Analytical Methods for Problems of Molecular Transport (Fluid Mechanics and Its Applications)

Specifications:         $۲۰۰ I.N. Ivchenko S.K. Loyalka Jr. R.V. To Springer 1402058640   ۲۰۰۷

Analytical Methods in Oceanography (Advances in Chemistry vol.147)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS 0841202451   ۱۹۷۵

Analytical Methods in Supramolecular Chemistry

Specifications:         $۳۰۵ Christoph A. Schalley Wiley 3527315055   ۲۰۰۷

Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (2 Volume set), 2nd Edition

Specifications:         $۳۱۰  Christoph A. Schalley Wiley 352732982X   ۲۰۱۲

Analytical Methods in The Food Industry (Advances in Chemistry 3)

Specifications:         $۴۴  Matchett J.R. ACS   ۱۹۵۰

Analytical Modelling of Fuel Cells

Specifications:         $۱۶۵  Andrei A Kulikovsky Elsevier 0444535608   ۲۰۱۰

Analytical Molecular Biology

Specifications:         $۲۰۰ Tai Te Wu Springer 0792374479   ۲۰۰۲

Analytical Problems (Topics in Current Chemistry Vol 134)

Specifications:         $۸۲ Springer 0387164030   ۱۹۸۶

Analytical Pyrolysis of Natural Organic Polymers (Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry)

Specifications:         $۴۱۰ S.C. Moldoveanu Elsevier 0444822038   ۱۹۹۸

Analytical Techniques in Biochemistry and Molecular Biology

Specifications:         $۲۰۹  Rajan Katoch Springer 1441997849   ۲۰۱۱

Analytical Techniques in Combinatorial Chemistry

Specifications:         $۲۴۳ Michael Swartz CRC 0824719395   ۲۰۰۰

Analytical Techniques in Materials Conservation

Specifications:         $۲۰۰ Barbara H. Stuart Wiley 0470012811   ۲۰۰۷

Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry

Specifications:         $۴۹  Fidel Toldr  Milagro Reig Springer 1461442761   ۲۰۱۲

Analytical Troubleshooting of Process Machinery and Pressure Vessels (Including Real-World Case Studies)

Specifications:         $۱۳۷ Anthony Sofronas Wiley 0471732117   ۲۰۰۶

Analytical Ultracentrifugation VIII (Progress in Colloid and Polymer Science)

Specifications:         $۳۰۰ Christine Wandrey Helmut Colfen Springer 3540296158   ۲۰۰۶

Anandamide (Vitamins and Hormones)

Specifications:         $۱۹۲ Gerald Litwack Academic Press 0123747821   ۲۰۰۹

Anaytical Problems (Topics in current chemistry, vol 95)

Specifications:         $۶۸ F. L. Boschke Springer 038710402X   ۱۹۸۱

Angiogenesis – In Vivo Systems, Part B (Methods in Enzymology, Volume 445)

Specifications:         $۱۸۰ David A. Cheresh Academic 0123743141   ۲۰۰۸

Animal Clinical Chemistry: A Practical Handbook for Toxicologists and Biomedical Researchers, Second Edition

Specifications:         $۷۹  G.O. Evans CRC Press 1420080113   ۲۰۰۹

Anionic Polymerization (Advances in Polymer Science, Vol 56)

Specifications:         $۶۹ L. J. Feters J. Luston Springer 0387127925   ۱۹۸۴

Anionic Surfactants (by : Helmut W. Stache – Surfactant Science)

Specifications:         $۳۳۹  Helmut W. Stache CRC Press 0824793943   ۱۹۹۵

Anionic Surfactants, 2 Edition (by : Christian Gloxhuber Klaus Klunstler – Surfactant Science)

Specifications:         $۲۶۹  Christian Gloxhuber Klaus Klunstler CRC Press 0824786211   ۱۹۹۲

Annual Reports in Combinatorial Chemistry and Molecular Diversity Volume 1 (Annual Reports in Combinatorial C

Specifications:         $۳۱۲ W.H. Moos M.R. Pavia B.K. Kay A.D.  Springer 9072199235   ۲۰۰۲

Annual Reports in Computational Chemistry, Volume 1

Specifications:         $۲۰۷ David C. Spellmeyer Elsevier Science 0444518576   ۲۰۰۵

Annual Reports in Computational Chemistry, Volume 2

Specifications:         $۲۶۷ David C. Spellmeyer Elsevier Science 0444528229   ۲۰۰۶

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 01

Specifications:         $۱۵۰ CORNELIUS K. CAIN Academic Press 0120405015   ۱۹۶۷

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 07

Specifications:         $۹۹ RICHARD V. HEINZELMAN Academic Press 0080583518   ۱۹۷۲

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 15

Specifications:         $۱۵۰ HANS-JURGEN HESS Academic Press 0080583594   ۱۹۸۰

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 18

Specifications:         $۱۵۰ DENIS M. BAILEY Academic Press 0080583624   ۱۹۸۲

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 19

Specifications:         $۱۵۰ DENIS M. BAILEY Academic Press 0080583631   ۱۹۸۳

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 20

Specifications:         $۱۵۰ DENIS M. BAILEY Academic Press 0080583648   ۱۹۸۶

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 21

Specifications:         $۱۵۰ DENIS M. BAILEY Academic Press 0080583655   ۱۹۸۶

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 22

Specifications:         $۱۵۰ DENIS M. BAILEY Academic Press 0120405229   ۱۹۸۷

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 23

Specifications:         $۱۵۰ RlCHA RD C. ALLEN Academic Press 0080583679   ۱۹۸۸

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 24

Specifications:         $۱۵۰ RlCHA RD C. ALLEN Academic Press 0080583686   ۱۹۸۹

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 27

Specifications:         $۱۵۰ JAMES A. BRISTOL Academic Press 012040527X   ۱۹۹۲

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 35

Specifications:         $۱۰۹ Annette M. Doherty William K. Hagma Academic Press 0120405350   ۲۰۰۰

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 36

Specifications:         $۱۶۷ Annette M. Doherty Academic Press 0120405369   ۲۰۰۱

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 37

Specifications:         $۱۶۷ Annette M. Doherty Academic Press 0120405377   ۲۰۰۲

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 38

Specifications:         $۲۰۱ Annette M. Doherty Academic Press 0120405385   ۲۰۰۳

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 39

Specifications:         $۲۰۹ Annette M. Doherty Academic Press,Elsevier 0120405393   ۲۰۰۴

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 40

Specifications:         $۲۰۹ Annette M. Doherty Academic Press 0120405407   ۲۰۰۵

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 41

Specifications:         $۲۰۰ Anthony Wood Academic Press 0120405415   ۲۰۰۶

Annual Reports in Medicinal Chemistry, Volume 42

Specifications:         $۲۰۰ John E. Macor Elsevier 0123739128   ۲۰۰۷

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 57

Specifications:         $۲۴۰ Graham A. Webb Elsevier 0125054572   ۲۰۰۶

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 58

Specifications:         $۲۴۲ Graham A. Webb Elsevier 0125054580   ۲۰۰۶

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 60

Specifications:         $۳۰۰ Graham A. Webb Elsevier 0125054602   ۲۰۰۷

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 61

Specifications:         $۳۰۰ Graham A. Webb Elsevier 0123739187   ۲۰۰۷

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 62

Specifications:         $۳۰۰ Graham A. Webb Elsevier 0123739195   ۲۰۰۷

Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 64

Specifications:         $۲۱۵ Graham A. Webb Academic Press 0123743370   ۲۰۰۹

ANTEC 1998 Plastics, Plastics on My Mind Volume 2 Materials Society of Plastics Engineers

Specifications:         $۱۰۰ Sindee L. Simon & Gregory B. McKen ANTEC   ۱۹۹۸

ANTEC 98 Conference proceeding(materials)

Specifications:         $۱۰۰ Christopher G. Robertson and Garth L.  ANTEC   ۱۹۹۸

Anthracycline Antibiotics – New Analogues, Methods of Delivery, and Mechanisms of Action (Acs Symposium Serie

Specifications:         $۲۴  Waldemar Priebe American Chemical Society 0841230404   ۱۹۹۵

Anthracycline Chemistry and Biology I: Biological Occurence and Biosynthesis, Synthesis and Chemistry

Specifications:         $۳۸۹  Karsten Krohn Springer 3540758143   ۲۰۰۸

Anthracycline Chemistry and Biology II: Mode of Action, Clinical Aspects and New Drugs (Topics in Current Chemi

Specifications:         $۲۶۹  Karsten Krohn Springer 3540758127   ۲۰۰۸

Antibiotic Resistance – Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)

Specifications:         $۲۲۲ Stephen H. Gillespie Humana Press 0896037770   ۲۰۰۱

Antibiotic Resistance (Chemical Review.Volume 105, Number 2)

Specifications:         $۵۳ American Chemical Society American Chemical Society   ۲۰۰۵

Antibiotics, Isolation, Separation and Purification (Journal of chromatography library, Volume 15)

Specifications:         $۱۱۰ Marvin Joseph Weinstein Gerald H. Wa Elsevier 0444417273   ۱۹۷۸

Antifouling Compounds (Progress in Molecular and Subcellular Biology)

Specifications:         $۲۱۹  Nobuhiro Fusetani  Anthony S. Clare Springer 3540300147   ۲۰۰۶

Antifungal Azoles – A Comprehensive Survey of their Structures and Properties

Specifications:         $۳۰۰ L. Zirngibl Wiley-VCH 3527294872   ۱۹۹۸

Antimicrobial Polymers

Specifications:         $۱۳۵  Jose Maria Lagaron Maria Jose Ocio A Wiley 0470598220   ۲۰۱۲

Antioxidants in Foods – Practical Applications

Specifications:         $۲۳۹ Jan Pokorny Nelly Yanishlieva M.H.Go CRC 0849312221   ۲۰۰۱

API 571 – Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry

Specifications:         $۲۰۰ API API   ۲۰۰۳

API RP 421 Design and Operation of Oil Water Separators

American Petroleum Institute   ۲۰۰۲

API Specification for Oil and Gas Separators

Specifications:         $۳۰۰   ۱۹۹۳

API Standard 610,2003 (Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries)

Specifications:         $۳۰۰ API STANDARD   ۲۰۰۳

API Standard 614 – Lubrication, Shaft-Sealing,Control-Oil Systems,Auxiliaries for Petroleum, Chemical and Gas Ind

Specifications:         $۲۰۰ API American Petroleum Institute   ۲۰۰۰

API Technical Databook TDB 1997

American Petroleum Institute API   ۱۹۹۷

Application of Combustion Principles to Domestic Gas Burner Design

Specifications:         $۲۱۰ H.r.n. Jones Taylor & Francis 0419148000   ۲۰۰۵

Application of Neural Networks and Other Learning Technologies in Process Engineering

Specifications:         $۱۴۴ I. M. Mujtaba Mehboob A. Hussain World Scientific 1860942636   ۲۰۰۱

Application of Optimal Control Theory to Enhanced Oil Recovery (Developments in Petroleum Science)

Specifications:         $۶۶ W.Fred Ramirez Elsevier 0444428356   ۱۹۸۷

Application of Uncertainty Analysis to Ecological Risks of Pesticides (Environmental Chemistry & Toxicology)

Specifications:         $۶۶  William J. Warren-Hicks, Andy Hart CRC 1439807347   ۲۰۱۰

Applications And Engineering Of Monoclonal Antibodies

Specifications:         $۱۵۰ David J. King CRC 0748404236   ۲۰۰۳

Applications of Artificial Intelligence for Organic Chemistry (McGraw-Hill advanced computer science series)

Specifications:         $۱۰۲ Robert K. Lindsay McGraw-Hill 0070378959   ۱۹۸۰

Applications of Environmental Chemistry – A Practical Guide for Environmental Professionals

Specifications:         $۱۰۹  Eugene R. Weiner CRC Press 1566703549   ۲۰۰۰

Applications of Evolutionary Computation in Chemistry

Specifications:         $۲۲۹ Roy L. Johnston H.M. Cartwright Springer 3540402586   ۲۰۰۴

Applications of Fluidization to Food Processing

Specifications:         $۳۰۰ Peter Smith Wiley 0632064560   ۲۰۰۷

Applications of Gas Chromatography

Specifications:         $۴۴  Reza Davarnejad InTech 9535102601   ۲۰۱۲

Applications of Hydrogen Peroxide and Derivatives

Specifications:         $۱۵۲ C.W Jones J.H. Clark Royal Society of Chemistry 0854045368   ۲۰۰۰

Applications of Ion Chromatography in the Analysis of Pharmaceutical and Biological Products

Specifications:         $۱۲۵  Lokesh Bhattacharyya Jeffrey S. Rohrer Wiley 0470467096   ۲۰۱۲

Applications of Ionic Liquids in Science and Technology

Specifications:         $۴۴  Scott Handy InTech 9533076058   ۲۰۱۱

Applications of Kinetic Modelling (Comprehensive Chemical Kinetics)

Specifications:         $۳۰۰ G. Hancock R.G. Compton Elsevier 0444501649   ۲۰۰۶

Applications of Markov Chains in Chemical Engineering

Specifications:         $۵۱۶ A. Tamir Elsevier 0444823565   ۱۹۹۸

Applications of Mass Spectrometry in Life Safety (NATO Science-Chemistry and Biology)

Specifications:         $۱۱۵ Crisan Popescu Alina D. Zamfir Nicola Springer 1402088108   ۲۰۰۸

Applications of Neutron Powder Diffraction (Oxford Series on Neutron Scattering in Condensed Matter)

Specifications:         $۲۰۰ Erich H. Kisi Christopher J. Howard Oxford Univ 0198515944   ۲۰۰۸

Applications of Pade Approximation Theory in Fluid Dynamics

Specifications:         $۹۳  Amilcare Pozzi World Scientific 9810214146   ۱۹۹۴

Applications of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (Advances in Silicon Science)

Specifications:         $۱۸۹  Claire Hartmann-Thompson Springer 9048137861   ۲۰۱۱

Applications of Synchrotron Radiation to Materials Analysis

Specifications:         $۳۳۲ H. Saisho Y. Gohshi Elsevier 0444888578   ۱۹۹۶

Applications of Toxicogenomic Technologies to Predictive Toxicology and Risk Assessment

Specifications:         $۶۵ Comite on Appls of Toxic Techs to Pre National Academies 0309112982   ۲۰۰۷

Applications of Wet-End Paper Chemistry, 2nd Edition

Specifications:         $۱۲۹  Ian Thorn Che On Au Springer 1402060378   ۲۰۰۹

Applied Biocatalysis, 2nd Edition

Specifications:         $۲۰۰ Adrie J. J. Straathof, Patrick Adlercreut CRC 9058230236   ۲۰۰۵

Applied Biochemistry and Biotechnology (Twenty-Fifth Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals)

Specifications:         $۳۰۰ Mark Finkelstein Brian H. Davison Humana Press 1588294803   ۲۰۰۴

Applied Chemistry – Theory and Practice, 2nd Edition

Specifications:         $۱۱۰ O. P. Virmani NEW AGE 8122424945   ۲۰۰۹

Applied Chemistry at Protein Interfaces (Advances in Chemistry vol.145)

Specifications:         $۴۴  Gould R.F ACS 084120215X   ۱۹۷۵

Applied Chemometrics for Scientists

Specifications:         $۱۱۰ Richard G. Brereton Wiley 0470016862   ۲۰۰۷

Applied Electrospray Mass Spectrometry (Practical Spectroscopy)

Specifications:         $۳۰۱ Birendra N. Pramanik A.K. Ganguly M. CRC 0824706188   ۲۰۰۲

Applied Fluorescence in Chemistry, Biology and Medicine

Specifications:         $۲۰۶ Bernd Strehmel Sigurd Schrader Holger Springer 3540644512   ۱۹۹۹

Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds – A Comprehensive Handbook (2 Volume set)

Specifications:         $۵۸۰ Boy Cornils Wolfgang A. Herrmann Wiley-VCH 3527304347   ۲۰۰۲

Applied Mathematics And Modeling For Chemical Engineers, 2 Edition

Specifications:         $۱۲۵  Richard G. Rice Duong D. Do Wiley-AIChE 1118024729   ۲۰۱۲

Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers. (Wiley Series in Chemical Engineering).®

Specifications:         $۹۰ RICE, Richard G., and Duong D. DO John Wiley & Sons, Inc. 0471303771   ۱۹۹۵

Applied Microbiology and Molecular Biology in Oilfield Systems – International Symposium on Applied Microbiolo

Specifications:         $۲۰ Corinne Whitby Torben Lund Skovhus Springer 904819251X   ۲۰۱۱

Applied Plastics Engineering Handbook – Processing and Materials (Plastics Design Library)

Specifications:         $۲۴۹  Myer Kutz  William Andrew 1437735142   ۲۰۱۱

Applied Polymer Science – 21st Century

Specifications:         $۴۱۰ C. Craver C. Carraher Elsevier 0080434177   ۲۰۰۱

Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants (3rd ed.). Volume 1, Third Edition (1994) = Chapters

Specifications:         $۲۰۰ LUDWIG, Ernest E. Butterworth-Heinemann. 0884150259   ۲۰۰۱

Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants (3rd ed.). Volume 2, Third Edition (1997) = Chapters

Specifications:         $۲۰۰ LUDWIG, Ernest E. Butterworth-Heinemann. 0884151018   ۲۰۰۱

Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants (3rd ed.). Volume 3, Third Edition (2001) = Chapters

Specifications:         $۲۰۰ LUDWIG, Ernest E. Butterworth-Heinemann. 0884156516   ۲۰۰۱

Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants,4th Edition (Ludwig’s) Volume 1

A. Kayode Coker Ph.D Gulf Professional Publishing 075067766X   ۲۰۰۷

Applied Pyrolysis Handbook, 2nd Edition

Specifications:         $۳۰۰ Thomas P. Wampler CRC 157444641X   ۲۰۰۷

Applied Scanning Probe Methods II – Scanning Probe Microscopy Techniques (NanoScience and Technology)

Specifications:         $۳۰۰ Bharat Bhushan Harald Fuchs Springer 3540262423   ۲۰۰۶

Applied Scanning Probe Methods III – Characterization (NanoScience and Technology)

Specifications:         $۳۰۰ Bharat Bhushan Harald Fuchs Springer 3540269096   ۲۰۰۶

Applied Scanning Probe Methods IV – Industrial Applications (NanoScience and Technology)

Specifications:         $۳۰۰ Bharat Bhushan Harald Fuchs Springer 3540269126   ۲۰۰۶

Applied Scanning Probe Methods IX – Characterization (NanoScience and Technology)

Specifications:         $۳۰۰ Bhuchs Masahik Springer 3540740821   ۲۰۰۸

Applied Scanning Probe Methods V – Scanning Probe Microscopy Techniques (NanoScience and Technology)

arat Bhushan Harald F

Specifications:         $۳۰۵ Bharat Bhushan Harald Fuchs Satoshi  Springer 3540373152   ۲۰۰۷