دانلود مقاله و ژورنال به ترتیب الفبا D

ژورنال مورد نظر شما در لیست زیر موجود میباشد

کلیه مقالات ژورنالهای زیر موجود میباشد به ادامه مطلب بروید

 

Title
 
ISSN (Print)
 
ISSN (Electronic)Daedalus
 
۰۰۱۱-۵۲۶۶
 Dairy Science & Technology (EDP Sciences)
 
۱۹۵۸-۵۵۸۶
 
۱۹۵۸-۵۵۹۴Dalton Transactions
 
۱۴۷۷-۹۲۲۶
 
۱۴۷۷-۹۲۳۴Dance Chronicle
 
۰۱۴۷-۲۵۲۶
 
۱۵۳۲-۴۲۵۷Dance Research
 
۰۲۶۴-۲۸۷۵
 
۱۷۵۰-۰۰۹۵Dance Research Journal
 
۰۱۴۹-۷۶۷۷
 
۱۹۴۰-۵۰۹XDao
 
۱۵۴۰-۳۰۰۹
 
۱۵۶۹-۷۲۷۴DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
 
۲۰۰۸-۲۲۳۱
 Das Mittelalter
 
۰۹۴۹-۰۳۴۵
 Das Neurophysiologie-Labor
 
۱۴۳۹-۴۸۴۷
 Data & Knowledge Engineering
 
۰۱۶۹-۰۲۳X
 Data Mining and Knowledge Discovery
 
۱۳۸۴-۵۸۱۰
 
۱۵۷۳-۷۵۶XData Processing
 
۰۰۱۱-۶۸۴X
 Database
 

۱۷۵۸-۰۴۶۳Datenbank-Spektrum
 
۱۶۱۸-۲۱۶۲
 
۱۶۱۰-۱۹۹۵Datenschutz und Datensicherheit – DuD
 
۱۶۱۴-۰۷۰۲
 
۱۸۶۲-۲۶۰۷D?©veloppement durable et territoires
 

۱۷۷۲-۹۹۷۱De Economist
 
۰۰۱۳-۰۶۳X
 
۱۵۷۲-۹۹۸۲Deafness & Education International
 
۱۴۶۴-۳۱۵۴
 
۱۵۵۷-۰۶۹XDean and Provost
 
۱۵۲۷-۶۵۶۲
 
۱۹۴۳-۷۵۸۷Death Studies
 
۰۷۴۸-۱۱۸۷
 
۱۰۹۱-۷۶۸۳Debates in Neuroscience
 
۱۵۵۹-۸۳۱۴
 
۱۵۵۹-۸۳۵۷Debatte
 
۰۹۶۵-۱۵۶X
 
۱۴۶۹-۳۷۱۲Decision Analy
 
۱۵۴۵-۸۴۹۰
 
۱۵۴۵-۸۵۰۴Decision Sciences
 
۰۰۱۱-۷۳۱۵
 
۱۵۴۰-۵۹۱۵Decision Sciences Journal of Innovative Education
 
۱۵۴۰-۴۵۹۵
 
۱۵۴۰-۴۶۰۹Decision Support Systems
 
۰۱۶۷-۹۲۳۶
 Decisions in Economics and Finance
 
۱۵۹۳-۸۸۸۳
 
۱۱۲۹-۶۵۶۹Deep Sea Research
 
۰۱۴۶-۶۲۹۱
 Deep Sea Research (1953)
 
۰۱۴۶-۶۳۱۳
 Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts
 
۰۰۱۱-۷۴۷۱
 Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers
 
۰۱۹۸-۰۱۴۹
 Deep Sea Research Part B. Oceanographic Literature Review
 
۰۱۹۸-۰۲۵۴
 Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
 
۰۹۶۷-۰۶۳۷
 Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
 
۰۹۶۷-۰۶۴۵
 Defect and Diffusion Forum
 

۱۶۶۲-۹۵۰۷Defence and Peace Economics
 
۱۰۲۴-۲۶۹۴
 
۱۴۷۶-۸۲۶۷Defence Economics
 
۱۰۴۳-۰۷۱۷
 Defence Studies
 
۱۴۷۰-۲۴۳۶
 
۱۷۴۳-۹۶۹۸Defense & Security Analysis
 
۱۴۷۵-۱۷۹۸
 Defense Analysis
 
۰۷۴۳-۰۱۷۵
 
۱۴۷۰-۳۶۰۲Deleuze Studies
 
۱۷۵۰-۲۲۴۱
 
۱۷۵۵-۱۶۸۴Dementia
 
۱۴۷۱-۳۰۱۲
 Dementia and Geriatric Cognitive Disorders
 
۱۴۲۰-۸۰۰۸
 
۱۴۲۱-۹۸۲۴Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra
 

۱۶۶۴-۵۴۶۴Democracy and Security
 
۱۷۴۱-۹۱۶۶
 
۱۵۵۵-۵۸۶۰Democratization
 
۱۳۵۱-۰۳۴۷
 
۱۷۴۳-۸۹۰XDemographic Research
 
۱۴۳۵-۹۸۷۱
 Demography
 
۰۰۷۰-۳۳۷۰
 
۱۵۳۳-۷۷۹۰Dendrochronologia
 
۱۱۲۵-۷۸۶۵
 Denkbeeld
 
۰۹۲۶-۷۱۸۲
 
۱۸۷۶-۵۶۵۳Dental Abstracts
 
۰۰۱۱-۸۴۸۶
 Dental Cadmos
 
۰۰۱۱-۸۵۲۴
 Dental Clinics of North America
 
۰۰۱۱-۸۵۳۲
 Dental Materials
 
۰۱۰۹-۵۶۴۱
 Dental Traumatology
 
۱۶۰۰-۴۴۶۹
 
۱۶۰۰-۹۶۵۷Dentomaxillofacial Radiology
 
۰۲۵۰-۸۳۲X
 Depression
 
۱۰۶۲-۶۴۱۷
 
۱۵۲۲-۷۱۶۲Depression and Anxiety
 
۱۰۹۱-۴۲۶۹
 
۱۵۲۰-۶۳۹۴Der Anaesthesist
 
۰۰۰۳-۲۴۱۷
 
۱۴۳۲-۰۵۵XDer Chirurg
 
۰۰۰۹-۴۷۲۲
 
۱۴۳۳-۰۳۸۵Der Diabetologe
 
۱۸۶۰-۹۷۱۶
 
۱۸۶۰-۹۷۲۴Der Freie Zahnarzt
 
۰۳۴۰-۱۷۶۶
 
۲۱۹۰-۳۸۲۴Der Gastroenterologe
 
۱۸۶۱-۹۶۸۱
 
۱۸۶۱-۹۶۹XDer Gyn?kologe
 
۰۰۱۷-۵۹۹۴
 
۱۴۳۳-۰۳۹۳Der Hautarzt
 
۰۰۱۷-۸۴۷۰
 
۱۴۳۲-۱۱۷۳Der Internist
 
۰۰۲۰-۹۵۵۴
 
۱۴۳۲-۱۲۸۹Der Islam
 
۰۰۲۱-۱۸۱۸
 
۱۶۱۳-۰۹۲۸der junge zahnarzt
 
۱۸۶۹-۵۷۴۴
 
۱۸۶۹-۵۷۵۲Der Kardiologe
 
۱۸۶۴-۹۷۱۸
 
۱۸۶۴-۹۷۲۶der markt
 
۰۰۲۵-۳۸۶۳
 
۱۸۶۷-۸۸۸۲Der MKG-Chirurg
 
۱۸۶۵-۹۶۵۹
 
۱۸۶۵-۹۶۶۷Der Nephrologe
 
۱۸۶۲-۰۴۰X
 
۱۸۶۲-۰۴۱۸Der Nervenarzt
 
۰۰۲۸-۲۸۰۴
 
۱۴۳۳-۰۴۰۷Der Onkologe
 
۰۹۴۷-۸۹۶۵
 
۱۴۳۳-۰۴۱۵Der Ophthalmologe
 
۰۹۴۱-۲۹۳X
 
۱۴۳۳-۰۴۲۳Der Orthop?de
 
۰۰۸۵-۴۵۳۰
 
۱۴۳۳-۰۴۳۱Der Pathologe
 
۰۱۷۲-۸۱۱۳
 
۱۴۳۲-۱۹۶۳Der Pneumologe
 
۱۶۱۳-۵۶۳۶
 
۱۶۱۳-۶۰۵۵Der Radiologe
 
۰۰۳۳-۸۳۲X
 
۱۴۳۲-۲۱۰۲Der Schmerz
 
۰۹۳۲-۴۳۳X
 
۱۴۳۲-۲۱۲۹Der Staat
 
۰۰۳۸-۸۸۴X
 
۱۸۶۵-۵۲۰۳Der Unfallchirurg
 
۰۱۷۷-۵۵۳۷
 
۱۴۳۳-۰۴۴XDer Urologe A
 
۰۳۴۰-۲۵۹۲
 
۱۴۳۳-۰۵۶۳Der Urologe B
 
۰۰۴۲-۱۱۱۱
 
۱۴۳۳-۰۵۷۱Der Zoologische Garten
 
۰۰۴۴-۵۱۶۹
 Dermato-Endocrinology
 
۱۹۳۸-۱۹۷۲
 Dermatologic Clinics
 
۰۷۳۳-۸۶۳۵
 Dermatologic Surgery
 
۱۰۷۶-۰۵۱۲
 
۱۵۲۴-۴۷۲۵Dermatologic Therapy
 
۱۳۹۶-۰۲۹۶
 
۱۵۲۹-۸۰۱۹Dermatologica Sinica
 
۱۰۲۷-۸۱۱۷
 Dermatology
 
۱۰۱۸-۸۶۶۵
 
۱۴۲۱-۹۸۳۲Dermatology and Psychosomatics / Dermatologie und Psychosomatik
 
۱۴۲۲-۹۱۹۶
 
۱۴۲۴-۰۵۶۴Dermatology and Therapy
 
۲۱۹۳-۸۲۱۰
 
۲۱۹۰-۹۱۷۲Dermatology Reports
 
۲۰۳۶-۷۳۹۲
 
۲۰۳۶-۷۴۰۶Dermatology Research and Practice
 
۱۶۸۷-۶۱۰۵
 
۱۶۸۷-۶۱۱۳Derrida Today
 
۱۷۵۴-۸۵۰۰
 
۱۷۵۴-۸۵۱۹Desalination
 
۰۰۱۱-۹۱۶۴
 DESALINATION AND WATER TREATMENT
 
۱۹۴۴-۳۹۹۴
 
۱۹۴۴-۳۹۸۶Desarrollo Econ?mico
 
۰۰۴۶-۰۰۱X
 Design
 
۰۰۱۱-۹۲۵۳
 Design Automation for Embedded Systems
 
۰۹۲۹-۵۵۸۵
 
۱۵۷۲-۸۰۸۰Design Issues
 
۰۷۴۷-۹۳۶۰
 
۱۵۳۱-۴۷۹۰Design Management Journal
 
۱۹۴۲-۵۰۷۴
 
۱۹۴۸-۷۱۷۷Design Management Journal (Former Series)
 
۱۰۴۵-۷۱۹۴
 Design Management Review
 
۱۵۵۷-۰۶۱۴
 
۱۹۴۸-۷۱۶۹Design Quarterly
 
۰۰۱۱-۹۴۱۵
 Design Studies
 
۰۱۴۲-۶۹۴X
 Designed Monomers & Polymers
 
۱۳۸۵-۷۷۲X
 
۱۵۶۸-۵۵۵۱Designs, Codes and Cryptography
 
۰۹۲۵-۱۰۲۲
 
۱۵۷۳-۷۵۸۶Deutsche Zeitschrift für Akupunktur
 
۰۴۱۵-۶۴۱۲
 
۱۴۳۹-۴۳۵۹Deutsche Zeitschrift für Philosophie
 
۰۰۱۲-۱۰۴۵
 Deutsches und Europ?isches Familienrecht
 
۱۴۳۵-۹۴۹۹
 
۱۴۳۵-۹۵۰۲Developing World Bioethics
 
۱۴۷۱-۸۷۳۱
 
۱۴۷۱-۸۸۴۷Development (Palgrave Publishers)
 
۱۰۱۱-۶۳۷۰
 
۱۴۶۱-۷۰۷۲Development (The Company of Biologists)
 
۰۹۵۰-۱۹۹۱
 
۱۴۷۷-۹۱۲۹Development and Alumni Relations Report
 
۱۵۲۳-۵۳۴۳
 
۱۹۴۵-۶۲۵۵Development and Change
 
۰۰۱۲-۱۵۵X
 
۱۴۶۷-۷۶۶۰Development and Learning in Organizations
 
۱۴۷۷-۷۲۸۲
 Development and Psychopathology
 
۰۹۵۴-۵۷۹۴
 
۱۴۶۹-۲۱۹۸Development Diabilities Research Reviews
 
۱۹۴۰-۵۵۱۰
 
۱۹۴۰-۵۵۲۹Development Genes and Evolution
 
۰۹۴۹-۹۴۴X
 
۱۴۳۲-۰۴۱XDevelopment in Practice
 
۰۹۶۱-۴۵۲۴
 
۱۳۶۴-۹۲۱۳Development Policy Review
 
۰۹۵۰-۶۷۶۴
 
۱۴۶۷-۷۶۷۹Development Southern Africa
 
۰۳۷۶-۸۳۵X
 
۱۴۷۰-۳۶۳۷Development, Growth & Differentiation
 
۰۰۱۲-۱۵۹۲
 
۱۴۴۰-۱۶۹XDevelopmental & Comparative Immunology
 
۰۱۴۵-۳۰۵X
 Developmental Biology
 
۰۰۱۲-۱۶۰۶
 
۱۰۹۵-۵۶۴XDevelopmental Brain Research
 
۰۱۶۵-۳۸۰۶
 Developmental Cell
 
۱۵۳۴-۵۸۰۷
 Developmental Cognitive Neuroscience
 
۱۸۷۸-۹۲۹۳
 Developmental Disabilities Research Reviews
 
۱۹۴۰-۵۵۱۰
 Developmental Dynamics
 
۱۰۵۸-۸۳۸۸
 
۱۰۹۷-۰۱۷۷Developmental Medicine & Child Neurology
 
۰۰۱۲-۱۶۲۲
 
۱۴۶۹-۸۷۴۹Developmental Neurobiology
 
۱۹۳۲-۸۴۵۱
 
۱۹۳۲-۸۴۶XDevelopmental Neuropsychology
 
۸۷۵۶-۵۶۴۱
 
۱۵۳۲-۶۹۴۲Developmental Neurorehabilitation
 
۱۷۵۱-۸۴۲۳
 
۱۷۵۱-۸۴۳۱Developmental Neuroscience
 
۰۳۷۸-۵۸۶۶
 
۱۴۲۱-۹۸۵۹Developmental Psychobiology
 
۰۰۱۲-۱۶۳۰
 
۱۰۹۸-۲۳۰۲Developmental Psychology
 
۰۰۱۲-۱۶۴۹
 
۱۹۳۹-۰۵۹۹Developmental Review
 
۰۲۷۳-۲۲۹۷
 
۱۰۹۰-۲۴۰۶Developmental Science
 
۱۳۶۳-۷۵۵X
 
۱۴۶۷-۷۶۸۷Developments in Plant Genetics and Breeding
 
۰۱۶۸-۷۹۷۲
 Devenir
 
۱۰۱۵-۸۱۵۴
 Déviance et Société
 
۰۳۷۸-۷۹۳۱
 Deviant Behavior
 
۰۱۶۳-۹۶۲۵
 
۱۵۲۱-۰۴۵۶Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences
 
۱۸۱۶-۱۸۲۰
 
۱۸۱۶-۱۸۳۹Diabetes
 
۰۰۱۲-۱۷۹۷
 Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
 
۱۸۷۱-۴۰۲۱
 Diabetes & Metabolism
 
۱۲۶۲-۳۶۳۶
 Diabetes & Metabolism Journal
 
۲۲۳۳-۶۰۷۹
 
۲۲۳۳-۶۰۸۷Diabetes and Vascular Disease Research
 
۱۴۷۹-۱۶۴۱
 
۱۷۵۲-۸۹۸۴Diabetes Care
 
۰۱۴۹-۵۹۹۲
 Diabetes Management
 
۱۷۵۸-۱۹۰۷
 
۱۷۵۸-۱۹۱۵Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity Targets and Therapy
 

۱۱۷۸-۷۰۰۷Diabetes Research and Clinical Practice
 
۰۱۶۸-۸۲۲۷
 Diabetes Spectrum
 
۱۰۴۰-۹۱۶۵
 Diabetes Technology & Therapeutics
 
۱۵۲۰-۹۱۵۶
 Diabetes Therapy
 
۱۸۶۹-۶۹۵۳
 
۱۸۶۹-۶۹۶۱Diabetes, Obesity and Metabolism
 
۱۴۶۲-۸۹۰۲
 
۱۴۶۳-۱۳۲۶Diabetes/Metabolism Research and Reviews
 
۱۵۲۰-۷۵۵۲
 
۱۵۲۰-۷۵۶۰Diabetic Medicine
 
۰۷۴۲-۳۰۷۱
 
۱۴۶۴-۵۴۹۱Diabetologia
 
۰۰۱۲-۱۸۶X
 
۱۴۳۲-۰۴۲۸Diabetologia Notes de lecture
 
۲۱۰۰-۰۷۱۹
 
۲۱۰۲-۶۲۴۶Diabetology and Metabolic Syndrome
 
۱۷۵۸-۵۹۹۶
 Diabetology International
 
۲۱۹۰-۱۶۷۸
 
۲۱۹۰-۱۶۸۶Diachronica
 
۰۱۷۶-۴۲۲۵
 diacritics
 
۰۳۰۰-۷۱۶۲
 
۱۰۸۰-۶۵۳۹Diagnostic and Interventional Imaging
 
۲۲۱۱-۵۶۸۴
 Diagnostic and Interventional Radiology
 
۱۳۰۵-۳۸۲۵
 Diagnostic Cytopathology
 
۸۷۵۵-۱۰۳۹
 
۱۰۹۷-۰۳۳۹Diagnostic Histopathology
 
۱۷۵۶-۲۳۱۷
 Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
 
۰۷۳۲-۸۸۹۳
 Diagnostic Pathology
 
۱۷۴۶-۱۵۹۶
 Diagn?stico Prenatal
 
۲۱۷۳-۴۱۲۷
 Diagnostics
 

۲۰۷۵-۴۴۱۸Dialectica
 
۰۰۱۲-۲۰۱۷
 
۱۷۴۶-۸۳۶۱Dialectical Anthropology
 
۰۳۰۴-۴۰۹۲
 
۱۵۷۳-۰۷۸۶Di?lisis y Trasplante
 
۱۸۸۶-۲۸۴۵
 Dialog
 
۰۰۱۲-۲۰۳۳
 
۱۵۴۰-۶۳۸۵Dialogue: Canadian Philosophical Review (Cambridge)
 
۰۰۱۲-۲۱۷۳
 
۱۷۵۹-۰۹۴۹Dialogues d histoire ancienne
 
۰۷۵۵-۷۲۵۶
 Dialogues in Human Geography
 
۲۰۴۳-۸۲۰۶
 
۲۰۴۳-۸۲۱۴Dialysis & Transplantation (Wiley)
 
۰۰۹۰-۲۹۳۴
 
۱۹۳۲-۶۹۲۰Diamond and Related Materials
 
۰۹۲۵-۹۶۳۵
 Diamond Light Source Proceedings
 

۲۰۴۴-۸۲۰۱Diaspora A Journal of Transnational Studies
 

۱۹۱۱-۱۵۶۸Diaspora Indigenous and Minority Education
 
۱۵۵۹-۵۶۹۲
 
۱۵۵۹-۵۷۰۶Diatom Research
 
۰۲۶۹-۲۴۹X
 
۲۱۵۹-۸۳۴۷DIBt Mitteilungen
 
۱۴۳۸-۷۷۷۸
 
۱۴۳۷-۱۰۳۰Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America
 

۲۱۶۰-۵۰۷۶Die Unterrichtspraxis / Teaching German
 
۰۰۴۲-۰۶۲X
 Die Unterrichtspraxis/Teaching German
 
۱۷۵۶-۱۲۲۱
 Die Welt des Islams
 
۰۰۴۳-۲۵۳۹
 
۱۵۷۰-۰۶۰۷Die Weltwirtschaft
 
۰۰۴۳-۲۶۵۲
 
۱۶۱۳-۹۸۲۸differences
 
۱۰۴۰-۷۳۹۱
 
۱۵۲۷-۱۹۸۶Differential Equations
 
۰۰۱۲-۲۶۶۱
 
۱۶۰۸-۳۰۸۳Differential Equations and Dynamical Systems
 
۰۹۷۱-۳۵۱۴
 
۰۹۷۴-۶۸۷۰Differential Geometry and its Applications
 
۰۹۲۶-۲۲۴۵
 Differentiation
 
۰۳۰۱-۴۶۸۱
 
۱۴۳۲-۰۴۳۶Digest of Middle East Studies
 
۱۰۶۰-۴۳۶۷
 
۱۹۴۹-۳۶۰۶Digestion
 
۰۰۱۲-۲۸۲۳
 
۱۴۲۱-۹۸۶۷Digestive and Liver Disease
 
۱۵۹۰-۸۶۵۸
 Digestive and Liver Disease Supplements
 
۱۵۹۴-۵۸۰۴
 Digestive Diseases
 
۰۲۵۷-۲۷۵۳
 
۱۴۲۱-۹۸۷۵Digestive Diseases and Sciences
 
۰۱۶۳-۲۱۱۶
 
۱۵۷۳-۲۵۶۸Digestive Endoscopy
 
۰۹۱۵-۵۶۳۵
 
۱۴۴۳-۱۶۶۱Digestive Surgery
 
۰۲۵۳-۴۸۸۶
 
۱۴۲۱-۹۹۸۳Digital Creativity
 
۱۴۶۲-۶۲۶۸
 
۱۷۴۴-۳۸۰۶Digital Investigation
 
۱۷۴۲-۲۸۷۶
 Digital Journalism
 
۲۱۶۷-۰۸۱۱
 
۲۱۶۷-۰۸۲XDigital Signal Processing
 
۱۰۵۱-۲۰۰۴
 
۱۰۹۵-۴۳۳۳Diogène
 
۰۴۱۹-۱۶۳۳
 
۲۰۷۷-۵۲۵۳Diogenes
 
۰۳۹۲-۱۹۲۱
 Diplomacy & Statecraft
 
۰۹۵۹-۲۲۹۶
 Diplomatic History
 
۰۱۴۵-۲۰۹۶
 
۱۴۶۷-۷۷۰۹Direct Marketing An International Journal
 
۱۷۵۰-۵۹۳۳
 Directieve Therapie
 
۰۱۶۷-۲۳۸X
 
۱۸۷۵-۶۸۲۴Disability & Rehabilitation
 
۰۹۶۳-۸۲۸۸
 
۱۴۶۴-۵۱۶۵Disability & Rehabilitation Assistive Technology
 
۱۷۴۸-۳۱۰۷
 
۱۷۴۸-۳۱۱۵Disability & Society
 
۰۹۶۸-۷۵۹۹
 
۱۳۶۰-۰۵۰۸Disability and Health Journal
 
۱۹۳۶-۶۵۷۴
 Disability Compliance for Higher Education
 
۱۰۸۶-۱۳۳۵
 
۱۹۴۳-۸۰۰۱Disability Handicap & Society
 
۰۲۶۷-۴۶۴۵
 Disaster Management & Response
 
۱۵۴۰-۲۴۸۷
 Disaster Medicine and Public Health Preparedness
 
۱۹۳۵-۷۸۹۳
 
۱۹۳۸-۷۴۴XDisaster Prevention and Management
 
۰۹۶۵-۳۵۶۲
 Disasters
 
۰۳۶۱-۳۶۶۶
 
۱۴۶۷-۷۷۱۷Discourse
 
۰۱۵۹-۶۳۰۶
 
۱۴۶۹-۳۷۳۹Discourse & Communication
 
۱۷۵۰-۴۸۱۳
 
۱۷۵۰-۴۸۲۱Discourse & Society
 
۰۹۵۷-۹۲۶۵
 Discourse Context & Media
 
۲۲۱۱-۶۹۵۸
 Discourse Processes
 
۰۱۶۳-۸۵۳X
 
۱۵۳۲-۶۹۵۰Discourse Studies
 
۱۴۶۱-۴۴۵۶
 Discrete & Computational Geometry
 
۰۱۷۹-۵۳۷۶
 
۱۴۳۲-۰۴۴۴Discrete and Continuous Dynamical Systems
 
۱۰۷۸-۰۹۴۷
 
۱۵۵۳-۵۲۳۱Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B
 
۱۵۳۱-۳۴۹۲
 Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series S
 
۱۹۳۷-۱۶۳۲
 Discrete Applied Mathematics
 
۰۱۶۶-۲۱۸X
 Discrete Dynamics in Nature and Society
 
۱۰۲۶-۰۲۲۶
 
۱۶۰۷-۸۸۷XDiscrete Event Dynamic Systems
 
۰۹۲۴-۶۷۰۳
 
۱۵۷۳-۷۵۹۴Discrete Mathematics
 
۰۰۱۲-۳۶۵X
 Discrete Mathematics Algorithms and Applications
 
۱۷۹۳-۸۳۰۹
 Discrete Mathematics and Applications
 
۰۹۲۴-۹۲۶۵
 
۱۵۶۹-۳۹۲۹Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
 
۱۷۹۳-۸۳۰۹
 
۱۷۹۳-۸۳۱۷Discrete Optimization
 
۱۵۷۲-۵۲۸۶
 Discussions of the Faraday Society
 
۰۳۶۶-۹۰۳۳
 Disease Management
 
۱۰۹۳-۵۰۷X
 Disease Management & Health Outcomes
 
۱۱۷۳-۸۷۹۰
 Disease Models & Mechanisms
 
۱۷۵۴-۸۴۰۳
 
۱۷۵۴-۸۴۱۱Disease-a-Month
 
۰۰۱۱-۵۰۲۹
 Diseases of Aquatic Organisms
 
۰۱۷۷-۵۱۰۳
 
۱۶۱۶-۱۵۸۰Diseases of the Colon & Rectum
 
۰۰۱۲-۳۷۰۶
 
۱۵۳۰-۰۳۵۸Diseases of the Esophagus
 
۱۱۲۰-۸۶۹۴
 
۱۴۴۲-۲۰۵۰disP – The Planning Review
 
۰۲۵۱-۳۶۲۵
 
۲۱۶۶-۸۶۰۴Displays
 
۰۱۴۱-۹۳۸۲
 Disruptive Science and Technology
 
۲۱۶۳-۳۱۰X
 
۲۱۶۳-۳۱۱۸Dissent
 

۱۹۴۶-۰۹۱۰Dissertationes Mathematicae
 
۰۰۱۲-۳۸۶۲
 
۱۷۳۰-۶۳۱۰Distance Education
 
۰۱۵۸-۷۹۱۹
 Distinktion Scandinavian Journal of Social Theory
 
۱۶۰۰-۹۱۰X
 
۲۱۵۹-۹۱۴۹Distributed and Parallel Databases
 
۰۹۲۶-۸۷۸۲
 
۱۵۷۳-۷۵۷۸Distributed Computing
 
۰۱۷۸-۲۷۷۰
 
۱۴۳۲-۰۴۵۲Distributed Generation & Alternative Energy Journal
 
۲۱۵۶-۳۳۰۶
 
۲۱۵۶-۶۵۵۰Diversity
 

۱۴۲۴-۲۸۱۸Diversity and Distributions
 
۱۳۶۶-۹۵۱۶
 
۱۴۷۲-۴۶۴۲Diversity Oriented Synthesis
 

۲۰۸۴-۶۸۲۷Dix-septième siècle
 
۰۰۱۲-۴۲۷۳
 
۱۹۶۹-۶۹۶۵DNA
 
۰۱۹۸-۰۲۳۸
 DNA and Cell Biology
 
۱۰۴۴-۵۴۹۸
 DNA Repair
 
۱۵۶۸-۷۸۶۴
 DNA Research
 
۱۳۴۰-۲۸۳۸
 
۱۷۵۶-۱۶۶۳DNA Sequence – The Journal of Sequencing and Mapping
 
۱۰۴۲-۵۱۷۹
 DoctorConsult – The Journal. Wissen für Klinik und Praxis
 
۱۸۷۹-۴۱۲۲
 Documenta Ophthalmologica
 
۰۰۱۲-۴۴۸۶
 
۱۵۷۳-۲۶۲۲Doklady Biochemistry and Biophysics
 
۱۶۰۷-۶۷۲۹
 
۱۶۰۸-۳۰۹۱Doklady Biological Sciences
 
۰۰۱۲-۴۹۶۶
 
۱۶۰۸-۳۱۰۵Doklady Biophysics
 
۰۰۱۲-۴۹۷۴
 
۱۵۷۳-۸۹۳۰Doklady Botanical Sciences
 
۰۰۱۲-۴۹۸۲
 
۱۵۷۳-۸۴۴۲Doklady Chemical Technology
 
۰۰۱۲-۴۹۹۰
 
۱۵۷۳-۸۹۵۷Doklady Chemistry
 
۰۰۱۲-۵۰۰۸
 
۱۶۰۸-۳۱۱۳Doklady Earth Sciences
 
۱۰۲۸-۳۳۴X
 
۱۵۳۱-۸۳۵۴Doklady Mathematics
 
۱۰۶۴-۵۶۲۴
 
۱۵۳۱-۸۳۶۲Doklady Physical Chemistry
 
۰۰۱۲-۵۰۱۶
 
۱۶۰۸-۳۱۲۱Doklady Physics
 
۱۰۲۸-۳۳۵۸
 
۱۵۶۲-۶۹۰۳Domestic Animal Endocrinology
 
۰۷۳۹-۷۲۴۰
 Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
 
۰۹۷۳-۶۱۴X
 
۰۹۷۵-۱۹۱۲Dose-Response
 

۱۵۵۹-۳۲۵۸Douleur et Analgésie
 
۱۰۱۱-۲۸۸X
 
۱۹۵۱-۶۳۹۸Douleurs : Evaluation – Diagnostic – Traitement
 
۱۶۲۴-۵۶۸۷
 Dramatherapy
 
۰۲۶۳-۰۶۷۲
 
۲۱۵۷-۱۴۳۰Dreaming
 
۱۰۵۳-۰۷۹۷
 
۱۵۷۳-۳۳۵۱Drogues, santé et société
 
۱۷۰۳-۸۸۳۹
 
۱۷۰۳-۸۸۴۷Drug and Alcohol Dependence
 
۰۳۷۶-۸۷۱۶
 Drug and Alcohol Review
 
۰۹۵۹-۵۲۳۶
 
۱۴۶۵-۳۳۶۲Drug and Chemical Toxicology
 
۰۱۴۸-۰۵۴۵
 
۱۵۲۵-۶۰۱۴Drug and Therapeutics Bulletin
 
۰۰۱۲-۶۵۴۳
 
۱۷۵۵-۵۲۴۸Drug Delivery
 
۱۰۷۱-۷۵۴۴
 
۱۵۲۱-۰۴۶۴Drug Delivery and Translational Research
 
۲۱۹۰-۳۹۳X
 
۲۱۹۰-۳۹۴۸Drug Design Development and Therapy
 

۱۱۷۷-۸۸۸۱Drug Development and Industrial Pharmacy
 
۰۳۶۳-۹۰۴۵
 
۱۵۲۰-۵۷۶۲Drug Development Research
 
۰۲۷۲-۴۳۹۱
 
۱۰۹۸-۲۲۹۹Drug Discovery Today
 
۱۳۵۹-۶۴۴۶
 Drug Discovery Today: BIOSILICO
 
۱۷۴۱-۸۳۶۴
 Drug Discovery Today: Disease Mechanisms
 
۱۷۴۰-۶۷۶۵
 Drug Discovery Today: Disease Models
 
۱۷۴۰-۶۷۵۷
 Drug Discovery Today: TARGETS
 
۱۷۴۱-۸۳۷۲
 Drug Discovery Today: Technologies
 
۱۷۴۰-۶۷۴۹
 Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies
 
۱۷۴۰-۶۷۷۳
 Drug Healthcare and Patient Safety
 

۱۱۷۹-۱۳۶۵Drug Information Journal
 
۰۰۹۲-۸۶۱۵
 Drug Invention Today
 
۰۹۷۵-۷۶۱۹
 Drug Investigation
 
۰۱۱۴-۲۴۰۲
 
۱۱۷۹-۱۹۱۸Drug Metabolism and Disposition
 
۰۰۹۰-۹۵۵۶
 
۱۵۲۱-۰۰۹XDrug Metabolism and Drug Interactions
 
۰۳۳۴-۲۱۹۰
 
۲۱۹۱-۰۱۶۲Drug Metabolism Reviews
 
۰۳۶۰-۲۵۳۲
 
۱۰۹۷-۹۸۸۳Drug Resistance Updates
 
۱۳۶۸-۷۶۴۶
 Drug Safety
 
۰۱۱۴-۵۹۱۶
 
۱۱۷۹-۱۹۴۲Drug Testing and Analysis
 
۱۹۴۲-۷۶۰۳
 
۱۹۴۲-۷۶۱۱Drugs
 
۰۰۱۲-۶۶۶۷
 
۱۱۷۹-۱۹۵۰Drugs & Aging
 
۱۱۷۰-۲۲۹X
 
۱۱۷۹-۱۹۶۹Drugs & Society
 
۸۷۵۶-۸۲۳۳
 Drugs & Therapy Perspectives
 
۱۱۷۲-۰۳۶۰
 Drugs Education Prevention and Policy
 
۰۹۶۸-۷۶۳۷
 
۱۴۶۵-۳۳۷۰Drugs in R & D
 
۱۱۷۴-۵۸۸۶
 Drugs in R&D
 
۱۱۷۴-۵۸۸۶
 
۱۱۷۹-۶۹۰۱Drying Technology
 
۰۷۳۷-۳۹۳۷
 
۱۵۳۲-۲۳۰۰Du Bois Review
 
۱۷۴۲-۰۵۸X
 
۱۷۴۲-۰۵۹۸Dublin Journal of Medical and Chemical Science
 
۰۳۳۲-۱۰۲۹
 Dublin Journal of Medical Science (1836-1845)
 
۰۷۹۰-۲۳۱X
 Dublin Journal of Medical Science (1872-1920)
 
۰۷۹۰-۲۳۱X
 Dublin Journal of Medical Science (1920-1922)
 
۰۷۹۰-۲۳۱X
 Duke Law Journal
 
۰۰۱۲-۷۰۸۶
 Duke Mathematical Journal
 
۰۰۱۲-۷۰۹۴
 Dumbarton Oaks Papers
 
۰۰۷۰-۷۵۴۶
 Dyes and Pigments
 
۰۱۴۳-۷۲۰۸
 Dynamic Games and Applications
 
۲۱۵۳-۰۷۸۵
 
۲۱۵۳-۰۷۹۳Dynamic Medicine
 
۱۴۷۶-۵۹۱۸
 Dynamical Systems
 
۱۴۶۸-۹۳۶۷
 Dynamics and Control
 
۰۹۲۵-۴۶۶۸
 
۱۵۷۳-۸۴۵۰Dynamics of Asymmetric Conflict
 
۱۷۴۶-۷۵۸۶
 
۱۷۴۶-۷۵۹۴Dynamics of Atmospheres and Oceans
 
۰۳۷۷-۰۲۶۵
 Dyslexia
 
۱۰۷۶-۹۲۴۲
 
۱۰۹۹-۰۹۰۹Dysphagia
 
۰۱۷۹-۰۵۱X
 
۱۴۳۲-۰۴۶۰