دانلود مقاله و ژورنال به ترتیب الفبا C

ژورنال مورد نظر شما در لیست زیر موجود میباشد

کلیه مقالات ژورنالهای زیر موجود میباشد به ادامه مطلب بروید

 

Title
 
ISSN (Print)
 
ISSN (Electronic)C R C Critical Reviews in Analytical Chemistry
 
۰۰۰۷-۸۹۸۰
 C R C Critical Reviews in Environmental Control
 
۰۰۰۷-۸۹۹۹
 C R C Critical Reviews in Food Science and Nutrition
 
۰۰۹۹-۰۲۴۸
 C R C Critical Reviews in Food Technology
 
۰۰۰۷-۹۰۰۶
 C R C Critical Reviews in Solid State Sciences
 
۰۰۱۱-۰۸۵X
 CA: A Cancer Journal for Clinicians
 
۰۰۰۷-۹۲۳۵
 
۱۵۴۲-۴۸۶۳CA: A Cancer Journal for Clinicians
 
۰۰۰۷-۹۲۳۵
 CAB Reviews Perspectives in Agriculture Veterinary Science Nutrition and Natural Resources
 

۱۷۴۹-۸۸۴۸Cactus and Succulent Journal
 
۰۰۰۷-۹۳۶۷
 Cadernos de Sa?de P?blica
 
۰۱۰۲-۳۱۱X
 Cahiers de civilisation médiévale
 
۰۰۰۷-۹۷۳۱
 Cahiers de g?©ographie du Qu?©bec
 
۰۰۰۷-۹۷۶۶
 
۱۷۰۸-۸۹۶۸Cahiers de l Association internationale des études francaises
 
۰۵۷۱-۵۸۶۵
 Cahiers de musiques traditionnelles
 
۱۰۱۵-۵۷۷۵
 Cahiers de narratologie
 
۰۹۹۳-۸۵۱۶
 
۱۷۶۵-۳۰۷XCahiers de Nutrition et de Diététique
 
۰۰۰۷-۹۹۶۰
 Cahiers de recherche sociologique
 
۰۸۳۱-۱۰۴۸
 
۱۹۲۳-۵۷۷۱Cahiers du Centre Gustave Glotz
 
۱۰۱۶-۹۰۰۸
 Cahiers du monde russe et soviétique
 
۰۰۰۸-۰۱۶۰
 Cahiers du monde russe Russie Empire russe Union soviétique Etats indépendants
 
۱۲۵۲-۶۵۷۶
 Cahiers Georges Sorel
 
۰۷۵۵-۸۲۸۷
 Cahiers internationaux de sociologie
 
۰۰۰۸-۰۲۷۶
 
۱۹۶۹-۶۷۸۷Cahiers philosophiques
 
۰۲۴۱-۲۷۹۹
 Cahiers québécois de démographie
 
۰۳۸۰-۱۷۲۱
 
۱۷۰۵-۱۴۹۵Calcified Tissue International
 
۰۱۷۱-۹۶۷X
 
۱۴۳۲-۰۸۲۷Calcolo
 
۰۰۰۸-۰۶۲۴
 
۱۱۲۶-۵۴۳۴Calculus of Variations and Partial Differential Equations
 
۰۹۴۴-۲۶۶۹
 
۱۴۳۲-۰۸۳۵California Folklore Quarterly
 
۱۵۵۶-۱۲۸۳
 California Historical Society Quarterly
 
۰۰۰۸-۱۱۷۵
 California History
 
۰۱۶۲-۲۸۹۷
 California Law Review
 
۰۰۰۸-۱۲۲۱
 California Management Review
 
۰۰۰۸-۱۲۵۶
 
۲۱۶۲-۸۵۶۴California Studies in Classical Antiquity
 
۰۰۶۸-۵۸۹۵
 Callaloo
 
۰۱۶۱-۲۴۹۲
 
۱۰۸۰-۶۵۱۲CallCenter INTERNATIONAL
 
۱۸۶۵-۹۳۸۱
 Calphad
 
۰۳۶۴-۵۹۱۶
 Cambridge Archaeological Journal
 
۰۹۵۹-۷۷۴۳
 
۱۴۷۴-۰۵۴۰Cambridge Journal of Economics
 
۰۳۰۹-۱۶۶X
 
۱۴۶۴-۳۵۴۵Cambridge Journal of Education
 
۰۳۰۵-۷۶۴X
 
۱۴۶۹-۳۵۷۷Cambridge Journal of Regions Economy and Society
 
۱۷۵۲-۱۳۷۸
 
۱۷۵۲-۱۳۸۶Cambridge Opera Journal
 
۰۹۵۴-۵۸۶۷
 
۱۴۷۴-۰۶۲۱Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics
 
۰۹۶۳-۱۸۰۱
 
۱۴۶۹-۲۱۴۷Cambridge Review of International Affairs
 
۰۹۵۵-۷۵۷۱
 Camden Fifth Series
 
۰۹۶۰-۱۱۶۳
 
۱۴۷۸-۵۱۱۰Camden Fourth Series
 
۰۰۶۸-۶۹۰۵
 Camden Third Series
 

۲۰۴۲-۱۷۱۰Camera Obscura Feminism Culture and Media Studies
 
۰۲۷۰-۵۳۴۶
 
۱۵۲۹-۱۵۱۰Campus Legal Advisor
 
۱۵۳۱-۳۹۹۹
 
۱۹۴۵-۶۲۳۹Campus Security Report
 
۱۵۵۱-۲۸۰۰
 
۱۹۴۵-۶۲۴۷Campus-Wide Information Systems
 
۱۰۶۵-۰۷۴۱
 Canadian Accounting Perspectives
 
۱۴۹۹-۸۶۵۳
 Canadian Aeronautics and Space Journal
 
۱۷۱۲-۷۹۹۸
 Canadian Association of Radiologists Journal
 
۰۸۴۶-۵۳۷۱
 
۱۴۸۸-۲۳۶۱Canadian Foreign Policy Journal
 
۱۱۹۲-۶۴۲۲
 
۲۱۵۷-۰۸۱۷Canadian Geographer / Le Géographe canadien
 
۰۰۰۸-۳۶۵۸
 
۱۵۴۱-۰۰۶۴Canadian Geotechnical Journal
 
۰۰۰۸-۳۶۷۴
 
۱۲۰۸-۶۰۱۰Canadian Geriatrics Journal
 
۱۹۲۵-۸۳۴۸
 Canadian Historical Review
 
۰۰۰۸-۳۷۵۵
 
۱۷۱۰-۱۰۹۳Canadian Institute of Food Science and Technology Journal
 
۰۳۱۵-۵۴۶۳
 Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l Administration
 
۰۸۲۵-۰۳۸۳
 
۱۹۳۶-۴۴۹۰Canadian Journal of African Studies
 
۰۰۰۸-۳۹۶۸
 Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d’agroeconomie
 
۰۰۰۸-۳۹۷۶
 
۱۷۴۴-۷۹۷۶Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d’anesthésie
 
۰۸۳۲-۶۱۰X
 
۱۴۹۶-۸۹۷۵Canadian Journal of Animal Science
 
۰۰۰۸-۳۹۸۴
 
۱۹۱۸-۱۸۲۵Canadian Journal of Applied Physiology
 
۱۰۶۶-۷۸۱۴
 
۱۵۴۳-۲۷۱۸Canadian Journal of Arthropod Identification
 
۱۹۱۱-۲۱۷۳
 Canadian Journal of Behavioural Science
 
۰۰۰۸-۴۰۰X
 Canadian Journal of Botany
 
۰۰۰۸-۴۰۲۶
 
۱۴۸۰-۳۳۰۵Canadian Journal of Cardiology
 
۰۸۲۸-۲۸۲X
 Canadian Journal of Chemistry
 
۰۰۰۸-۴۰۴۲
 
۱۴۸۰-۳۲۹۱Canadian Journal of Civil Engineering
 
۰۳۱۵-۱۴۶۸
 
۱۲۰۸-۶۰۲۹Canadian Journal of Community Mental Health
 
۰۷۱۳-۳۹۳۶
 Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice/La Revue canadienne de criminologie et de justice pénale
 
۱۷۰۷-۷۷۵۳
 
۱۹۱۱-۰۲۱۹Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d études du développement
 
۰۲۲۵-۵۱۸۹
 
۲۱۵۸-۹۱۰۰Canadian Journal of Diabetes
 
۱۴۹۹-۲۶۷۱
 Canadian Journal of Earth Sciences
 
۰۰۰۸-۴۰۷۷
 
۱۴۸۰-۳۳۱۳Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’?©conomique
 
۰۰۰۸-۴۰۸۵
 Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique
 
۰۰۰۸-۴۰۸۵
 
۱۵۴۰-۵۹۸۲Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l éducation
 
۰۳۸۰-۲۳۶۱
 Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering
 
۰۸۴۰-۸۶۸۸
 Canadian Journal of Experimental Psychology
 
۱۱۹۶-۱۹۶۱
 Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 
۰۷۰۶-۶۵۲X
 
۱۲۰۵-۷۵۳۳Canadian Journal of Forest Research
 
۰۰۴۵-۵۰۶۷
 
۱۲۰۸-۶۰۳۷Canadian Journal of Information and Library Science
 

۱۹۲۰-۷۲۳۹Canadian Journal of Mathematics
 
۰۰۰۸-۴۱۴X
 
۱۴۹۶-۴۲۷۹Canadian Journal of Microbiology
 
۰۰۰۸-۴۱۶۶
 
۱۴۸۰-۳۲۷۵Canadian Journal of Occupational Therapists
 
۰۰۰۸-۴۱۷۴
 Canadian Journal of Ophthalmology
 
۰۰۰۸-۴۱۸۲
 
۱۷۱۵-۳۳۶۰Canadian Journal of Philosophy
 

۱۹۱۱-۰۸۲۰Canadian Journal of Physics
 
۰۰۰۸-۴۲۰۴
 
۱۲۰۸-۶۰۴۵Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
 
۰۰۰۸-۴۲۱۲
 
۱۲۰۵-۷۵۴۱Canadian Journal of Plant Pathology
 
۰۷۰۶-۰۶۶۱
 
۱۷۱۵-۲۹۹۲Canadian Journal of Plant Science
 
۰۰۰۸-۴۲۲۰
 
۱۹۱۸-۱۸۳۳Canadian Journal of Political Science
 
۰۰۰۸-۴۲۳۹
 
۱۷۴۴-۹۳۲۴Canadian Journal of Psychology Revue Canadienne de Psychologie
 
۰۰۰۸-۴۲۵۵
 Canadian Journal of Remote Sensing
 
۱۷۱۲-۷۹۷۱
 Canadian Journal of Research
 
۱۹۲۳-۴۲۸۷
 Canadian Journal of School Psychology
 
۰۸۲۹-۵۷۳۵
 Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education
 
۱۴۹۲-۶۱۵۶
 
۱۹۴۲-۴۰۵۱Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie
 
۰۳۱۸-۶۴۳۱
 Canadian Journal of Soil Science
 
۰۰۰۸-۴۲۷۱
 
۱۹۱۸-۱۸۴۱Canadian Journal of Statistics
 
۰۳۱۹-۵۷۲۴
 
۱۷۰۸-۹۴۵XCanadian Journal of Zoology
 
۰۰۰۸-۴۳۰۱
 
۱۴۸۰-۳۲۸۳Canadian Journal on Aging
 
۰۷۱۴-۹۸۰۸
 
۱۷۱۰-۱۱۰۷Canadian Mathematical Bulletin
 
۰۰۰۸-۴۳۹۵
 
۱۴۹۶-۴۲۸۷Canadian Medical Association Journal
 
۰۸۲۰-۳۹۴۶
 
۱۴۸۸-۲۳۲۹Canadian Metallurgical Quarterly
 
۰۰۰۸-۴۴۳۳
 Canadian Modern Language Review/ La Revue canadienne des langues vivantes
 
۰۰۰۸-۴۵۰۶
 
۱۷۱۰-۱۱۳۱Canadian Psychology
 
۰۷۰۸-۵۵۹۱
 Canadian Psychology/Psychologie canadienne
 
۰۷۰۸-۵۵۹۱
 
۱۸۷۸-۷۳۰۴Canadian Public Administration
 
۰۰۰۸-۴۸۴۰
 
۱۷۵۴-۷۱۲۱Canadian Review of American Studies
 
۰۰۰۷-۷۷۲۰
 
۱۷۱۰-۱۱۴XCanadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie
 
۱۷۵۵-۶۱۷۱
 
۱۷۵۵-۶۱۸XCanadian Urological Association Journal
 
۱۹۱۱-۶۴۷۰
 
۱۹۲۰-۱۲۱۴Canadian Water Resources Journal
 
۰۷۰۱-۱۷۸۴
 
۱۹۱۸-۱۸۱۷Canadian-American Slavic Studies
 
۰۰۹۰-۸۲۹۰
 
۲۲۱۰-۲۳۹۶Canberra Anthropology
 
۰۳۱۴-۹۰۹۹
 Cancer
 
۰۰۰۸-۵۴۳X
 
۱۰۹۷-۰۱۴۲Cancer & Metabolism
 

۲۰۴۹-۳۰۰۲Cancer and Metastasis Reviews
 
۰۱۶۷-۷۶۵۹
 
۱۵۷۳-۷۲۳۳Cancer Biology & Therapy
 
۱۵۳۸-۴۰۴۷
 Cancer Biotherapy
 
۱۰۶۲-۸۴۰۱
 Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals
 
۱۰۸۴-۹۷۸۵
 
۱۵۵۷-۸۸۵۲Cancer Causes & Control
 
۰۹۵۷-۵۲۴۳
 
۱۵۷۳-۷۲۲۵Cancer Cell
 
۱۵۳۵-۶۱۰۸
 Cancer Cell International
 
۱۴۷۵-۲۸۶۷
 Cancer Chemotherapy and Pharmacology
 
۰۳۴۴-۵۷۰۴
 
۱۴۳۲-۰۸۴۳Cancer Cytopathology
 
۱۹۳۴-۶۶۲X
 
۱۹۳۴-۶۶۳۸Cancer Detection and Prevention
 
۰۳۶۱-۰۹۰X
 
۱۵۲۵-۱۵۰۰Cancer Discovery
 
۲۱۵۹-۸۲۷۴
 
۲۱۵۹-۸۲۹۰Cancer Drug Delivery
 
۰۷۳۲-۹۴۸۲
 Cancer Epidemiology
 
۱۸۷۷-۷۸۲۱
 Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention
 
۱۰۵۵-۹۹۶۵
 
۱۵۳۸-۷۷۵۵Cancer Gene Therapy
 
۰۹۲۹-۱۹۰۳
 Cancer Genetics
 
۲۲۱۰-۷۷۶۲
 Cancer Genetics and Cytogenetics
 
۰۱۶۵-۴۶۰۸
 Cancer Imaging
 
۱۴۷۰-۷۳۳۰
 Cancer Immunology, Immunotherapy
 
۰۳۴۰-۷۰۰۴
 
۱۴۳۲-۰۸۵۱Cancer Informatics
 

۱۱۷۶-۹۳۵۱Cancer Investigation
 
۰۷۳۵-۷۹۰۷
 
۱۵۳۲-۴۱۹۲Cancer Letters
 
۰۳۰۴-۳۸۳۵
 Cancer Management and Research
 

۱۱۷۹-۱۳۲۲Cancer Medicine
 
۲۰۴۵-۷۶۳۴
 Cancer Microenvironment
 
۱۸۷۵-۲۲۹۲
 
۱۸۷۵-۲۲۸۴Cancer Nanotechnology
 
۱۸۶۸-۶۹۵۸
 
۱۸۶۸-۶۹۶۶Cancer Practice
 
۱۰۶۵-۴۷۰۴
 
۱۵۲۳-۵۳۹۴Cancer Prevention Research
 
۱۹۴۰-۶۲۰۷
 
۱۹۴۰-۶۲۱۵Cancer Research
 
۰۰۰۸-۵۴۷۲
 
۱۵۳۸-۷۴۴۵Cancer Research and Treatment
 
۱۵۹۸-۲۹۹۸
 
۲۰۰۵-۹۲۵۶Cancer Science
 
۱۳۴۷-۹۰۳۲
 
۱۳۴۹-۷۰۰۶Cancer Treatment Reviews
 
۰۳۰۵-۷۳۷۲
 Cancer/Radiothérapie
 
۱۲۷۸-۳۲۱۸
 Cancers
 

۲۰۷۲-۶۶۹۴Capital & Class
 
۰۳۰۹-۸۱۶۸
 
۲۰۴۱-۰۹۸۰Capital Markets Law Journal
 
۱۷۵۰-۷۲۱۹
 
۱۷۵۰-۷۲۲۷Capitalism and Society
 

۱۹۳۲-۰۲۱۳Capitalism Nature Socialism
 
۱۰۴۵-۵۷۵۲
 
۱۵۴۸-۳۲۹۰Carbohydrate Polymers
 
۰۱۴۴-۸۶۱۷
 Carbohydrate Research
 
۰۰۰۸-۶۲۱۵
 Carbon
 
۰۰۰۸-۶۲۲۳
 Carbon Balance and Management
 
۱۷۵۰-۰۶۸۰
 Carbon Management
 
۱۷۵۸-۳۰۰۴
 Carbonates and Evaporites
 
۰۸۹۱-۲۵۵۶
 
۱۸۷۸-۵۲۱۲Carcinogenesis
 
۰۱۴۳-۳۳۳۴
 
۱۴۶۰-۲۱۸۰Card Technology Today
 
۰۹۶۵-۲۵۹۰
 Cardiac Electrophysiology Clinics
 
۱۸۷۷-۹۱۸۲
 Cardiac Electrophysiology Review
 
۱۳۸۵-۲۲۶۴
 
۱۵۷۳-۷۲۵XCardiocore
 
۱۸۸۹-۸۹۸X
 Cardiogenetics
 
۲۰۳۵-۸۲۵۳
 
۲۰۳۵-۸۱۴۸Cardiology
 
۰۰۰۸-۶۳۱۲
 
۱۴۲۱-۹۷۵۱Cardiology and Therapy
 
۲۱۹۳-۸۲۶۱
 
۲۱۹۳-۶۵۴۴Cardiology Clinics
 
۰۷۳۳-۸۶۵۱
 Cardiology in Review
 
۱۰۶۱-۵۳۷۷
 Cardiology in the Young
 
۱۰۴۷-۹۵۱۱
 
۱۴۶۷-۱۱۰۷Cardiology