با توجه به عدم دسترسی دانشگاههای ایران به پایگاههای علمی این مرکز اقدام به تهیه اکانت دانشگاههای خارجی با دسترسی فوق العاده نموده،کافیست دیتابیس هر دانشگاه را بررسی نموده و نام دانشگاه را ارسال نمایید و اکانت مورد نظر را دریافت کنید.

بعضی از دانشگاهها برای مثال برایتان ذکر شده شما میتوانید برای بقیه دانشگاهها از سایت گوگل استفاده نمایید و پس از ورود به کتابخانه دیتابیسها را مشاهده نمایید

برای دیدن دیتابیس برخی از دانشگاههای قابل دسترس کافیست به ادامه مطلب رفته و روی هر کدام کلیک نمایید

Monash

Alberta

Mcgill

Texas

Aukland

Cornell

Liverpool

Cambridge

Yale

New York

Michigan

Harvard

Manchester

Stanford

Bristol

Nottingham

Edinburg

 

,…

برای دیدن دیتابیس بقیه دانشگاهها کافیست از طریق سایت گوگل به کتابخانه دانشگاهها رفته و دیتابیس را مشاهده نمایید

برای درخواست میتوانید از فرم زیر استفاده نمایدد

نام شما الزامی

ایمیل شما الزامی

دانشگاه خارجی انتخابی یا دیتابیس مورد نظر