با توجه به قیمتهای بالای استانداردها شما میتوانید با داشتن اکانت استاندارد اقدام به دانلود این سند با ارزش نمایید و حتی اقدام به فروش آن کنید

دسترسی به استاندارد مورد نظر با اکانتهای تهیه شده توسط سایت پیپرزپدیا

ASTM,ASME,BSI.ISO.AASHTO,API,AWS,IEEE,…

برای درخواست از فرم زیر استفاده نمایید

نام شما الزامی

ایمیل شما الزامی

دانشگاه خارجی انتخابی یا دیتابیس مورد نظر